+ All Categories
Transcript
 • 7/25/2019 Fenomenul imigranilor. Raiune sau Solidaritate ? (PowerPoint)

  1/11

  Valentina Raluca Pin oiu

  Universitatea din Bucure ti

  2016

  Fenomenul imigran ilor.Ra iune sau Solidaritate ?

 • 7/25/2019 Fenomenul imigranilor. Raiune sau Solidaritate ? (PowerPoint)

  2/11

  Introducerea temei .

  Problema rimirii imigran ilor !n "rile euroene a rins contur din ce !n ce mai mult !n ultimul tim .

  #ceasta a iscat o stare de nelini te i tensiune e teritoriul $uroei .

  P"rerile % !n ceea ce rive te acest subiect % suntdiversi&icate .

  Fiecare om interretea'" roblema % rin risma roriilore(erien e % credin e i convingeri .

  S)au iscat % ast&el % con&licte c*iar i !n interiorul "rilor % cet" enii !m"r indu)se !n mai multe tabere .

 • 7/25/2019 Fenomenul imigranilor. Raiune sau Solidaritate ? (PowerPoint)

  3/11

  Pre'entarea argumentelor .Pro .

  +emeiul argumentelor ro se ba'ea'" e no iunea de , solidaritate - i e ideea de , umanitate - . nainte de toate lucrurile % suntem &iin e umane i trebuie s" &im

  recetivi la su&erin a celor din /urul nostru . n !ncercarea lor de a evada dintr)o ar" !n care ra'boiul este la ordinea

  'ilei % mul i ! i ierd via a . Printre ace ti oameni % se a&l" i &oarte mul i coiii % care nu au nicio

  vin" c" sunt de alt" ras"etnie .

 • 7/25/2019 Fenomenul imigranilor. Raiune sau Solidaritate ? (PowerPoint)

  4/11

  e multe ori li se &ac romisiuni &alse % celor care !ncearc" s""r"seasc" ara .

  i se &ur" banii % sunt agresa i &i'ic sau c*iar omor3 i % sunt abandona i !n mi/locul oceanului.

  4odul !n care sunt transorta i este inimaginabil . e cele mai multeori sunt !ngr"m"di i % 3n" la re&u' % e o singur" barc" .

 • 7/25/2019 Fenomenul imigranilor. Raiune sau Solidaritate ? (PowerPoint)

  5/11

  #rgumente 5ontra+emeiul argumentelor contra se ba'ea'" e

  incomatibilitatea celor dou" culturi .4usulmanii au &ost educa i cu ni te valori cu mult mai

  di&erite &a " de cele ale euroenilor .Se une ast&el roblema % dac" imigran ii se ot sau

  nu % modela du" cerin ele occidentale i dac" se ot abate de la modul !n care au &ost educa i% !n siritulS*ariei .

 • 7/25/2019 Fenomenul imigranilor. Raiune sau Solidaritate ? (PowerPoint)

  6/11

 • 7/25/2019 Fenomenul imigranilor. Raiune sau Solidaritate ? (PowerPoint)

  7/11

  Pe aceea i idee se g*idea'" i oinia lui Ben 5arson ,ac" !mi arat" cineva un te(t islamic care

  se oune S*ariei% voi !ncee s" !mi reconsideroinia !n aceast" rivin ".-

 • 7/25/2019 Fenomenul imigranilor. Raiune sau Solidaritate ? (PowerPoint)

  8/11

  Prin statistici reali'ate % s)a constatat c" Fran a arerobleme cu integrarea imigran ilor musulmani % une(emlu in acest sens este #tentatul de la Paris .#ceste statistici au ar"tat c" este 60 dintre de inu ii

  din !nc*isorile &rance'e sunt musulmani % ceea ce aridicat un semnal de alarma.

 • 7/25/2019 Fenomenul imigranilor. Raiune sau Solidaritate ? (PowerPoint)

  9/11

  5ontraargument ac" ne ba'"m e aceast" di&eren " de cultur" i religie % nu trebuie s"

  uit"m c" noi suntem cre tini . Una dintre !nv" "turile Bibliei este aceea c" trebuie s" ne a/ut"m

  semenii . #duc3nd ca argument al resingerii re&ugia ilor &atul c" au alt" religie%

  ne)am nega esen a ortodo(".7u este momentul oortun s" &acem discrimin"ri % to i oamenii ar trebui

  s" aib" an e egale .

 • 7/25/2019 Fenomenul imigranilor. Raiune sau Solidaritate ? (PowerPoint)

  10/11

  Un e(emlu g"sit !ntr)un articol citit % mi)a atras aten ia 8 ,5um ar &i dac"% !n calitate de medic% a trata i a oera numai

  acien i cre tin)ortodoc i? # &i e rima agin" a 'iarelor% &ie !n sens r"u% &ie !n sens bun% deinde de !ngustimea 9/udec"torilor-. # &icercetat de institu ia care se ocu" de discriminare...-

  7u ar trebui s" /udec"m un !ntreg oor % rin risma religiei sale .

 • 7/25/2019 Fenomenul imigranilor. Raiune sau Solidaritate ? (PowerPoint)

  11/11

  5onclu'ii5ele dou" elemente care situea'" oamenii !n di&erite tabere

  sunt 8a: Solidaritatea !i clasea'" !n tab"ra ro ) an" la urm" este

  vorba de ni te su&lete c*inuite % care &ac sacri&icii &oarte

  mari ca s" i i "r"seasc" ara natal" % mul i dintre ei murind e drumul lor sre salvare .b: Ra iunea !i clasea'" !motriva rimirii re&ugia ilor%

  deoarece % v"d aceast" ciocnire dintre doua culturi cu

  ractici total di&erite ca &iind ceva rime/dios .P"rerile se &ormea'" !n &unc ie de e(erien ele i g3ndirea

  &iec"ruia .


Top Related