+ All Categories
Transcript
Page 1: Duplex profesional Chisinau 2010

Duplex profesionalDigitizarea – calea spre cunoaştere:

proiecte şi parteneriate

organizatori: Biblioteca Municipală B.P. Hasdeu Chişinău

desfăşurare: Filiala Transilvania Chişinău

Chişinău

11-15 Octombrie 2010

Page 2: Duplex profesional Chisinau 2010

12-14 Octombrie Vizite la biblioteci din Chişinău

Proiectul BIBLIOTECA PICILOR - a fost iniţiat în anul 2008 cu sprijinul financiar al Institutului Suedez (Stockholm). Scopul proiectului: crearea unui spaţiu modern şi atrăgător, unde cititorii cu vârste de la 1 la 10 ani, împreună cu părinţii, educatorii şi învăţătorii, să fie antrenaţi în lectură, acţiuni culturale şi educative, jocuri şi alte activităţi de petrecere a timpului liber.

Biblioteca Naţională pentru Copii Ion Creangă

Biblioteca Picilor

Page 3: Duplex profesional Chisinau 2010

Biblioteca Picilor

Page 4: Duplex profesional Chisinau 2010

12 - 14 Octombrie Vizite la biblioteci din Chişinău

Filială deschisă la Chişinău de ex. Ambasadorul Poloniei în Republica Moldova Piotr Marciniak, a fost înfiinţată în anul 2005 . Majoritatea colecţiilor în limba poloneză au ajuns în bibliotecă prin donaţii. Biblioteca „A. Mickiewicz” a fost deschisă pentru toţi beneficiarii, la data de 11.11 2007, de Ziua Independenţei R. Polonia.

Biblioteca Poloneză Adam Mickiewicz

Page 5: Duplex profesional Chisinau 2010

12-14 Octombrie Vizite la biblioteci din ChişinăuBiblioteca Poloneză Adam Mickiewicz

Astăzi în structura Bibliotecii „A. Mickiewicz” sunt: sala de studiu, oficiul pentru copii şi oficiul de împrumut. Colecţia se constituie din peste 18.000 documente tipărite, CD-uri şi audiocasete: documente în română - 52 %; în rusă – 42,2 %; în polonă – 5,8 %.Oferă servicii informaţionale, de asistenţă şi îndrumare, bibliografice, acces la Internet, servicii extramuros – adică acolo, unde sunt solicitate – şcoli, licee, grădiniţe de copii, la domiciliu.

Page 6: Duplex profesional Chisinau 2010

12-14 Octombrie Vizite la biblioteci din Chişinău

Inaugurată la 25 aprilie 1994, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Ioan N. Roman din oraşul Constanţa. Structura bibliotecii:secţia împrumut carte pentru adulţisala de referinţă (adulţi), capacitate: 35 de locuri.secţia pentru copiisala de lecturăîmprumut la domiciliu

Biblioteca Ovidius

Page 7: Duplex profesional Chisinau 2010

12-14 Octombrie Vizite la biblioteci din Chişinău

Biblioteca Târgu-Mureş a fost înfiinţată la 31 august 1996 conform unui acord de colaborare cu Biblioteca Judeţeană Mureş din Târgu-Mureş.

Programe de promovare a colecţiilor şi a bibliotecii: Săptămâna uşilor deschise

Programe de lectură: Ora poveştilorChişinăul citeşte o carte Copiii Chişinăului citesc o carte Lecturile verii Cluburi: Lecturi literare Caleidoscopul tinerilorO rază de lumină- destinat copiilor nevăzători Saloane: Arte Frumoase Biblioteca are o mascotă – Bufniţa

Biblioteca Târgu-Mureş

Page 8: Duplex profesional Chisinau 2010

12-14 Octombrie Vizite la biblioteci din Chişinău

Departamentul Informaţional Biblioteconomic a fost fondat odată cu Universitatea, în anul 1992. Structura bibliotecii:Centrul ManagerialCentrul de Informare şi DocumentareClinica InformaţionalăSăli de lecturăCentrul de resurse electronice şi tehnologii informaţionaleMediatecaServicii funcţionaleCentrul de activităţi culturale şi promoţionaleLaborator biblioteconomicAtelierul de restaurare şi patologie a documentelorŞcoala de instruire a bibliotecarilor

Biblioteca ULIM (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova)

Page 9: Duplex profesional Chisinau 2010

12-14 Octombrie Vizite la biblioteci din Chişinău

Colecţia deţinută oferă:• cărţi, manuale, monografii, cursuri universitare, disertaţii si autoreferate, CD-uri, DVD-uri,

documente cartografice, non-publicaţii, seriale şi ediţii continue, baze de date în regim automatizat

• 7 spatii funcţionale cu 800 locuri - reţea internă de calculatoare, echipament informaţional şi de

comunicare, echipament audio – video, copiatoare.

Biblioteca ULIM (Universitatea Liberă Internaţională din Moldova)

Page 10: Duplex profesional Chisinau 2010

13 Octombrie Duplex profesional

Biblioteca „Transilvania” prima bibliotecă de carte românească, a fost deschisă la 29 august 1991 în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană Octavian Goga Cluj.

Digitizarea – calea spre cunoaştere: proiecte şi parteneriateProgram Moderator: Lidia Kulikovski, director general, Biblioteca Municipală B.P.Hasdeu1. Sorina Stanca, director Biblioteca Judeţeană Octavian Goga ClujProiectul Europeana Local în România2. Anca Pervain, şef birou Biblioteca Judeţeană Octavian Goga ClujTradiţional şi modern în practica proiectelor şi parteneriatelor3. Ludmila Pânzari, director adjunct Biblioteca MunicipalăColecţia numerică a Bibliotecii Municipale B.P.Hasdeu4. Mariana Harjevschi, director biblioteca Publică de DreptBiblioteca Publică de drept – instituţia ce facilitează şi promovează accesul la documente publice

chişinăuene5. Discuţii. Dezbateri. Concluzii.

Biblioteca Transilvania

Page 11: Duplex profesional Chisinau 2010

12 Octombrie Cricova

Cricova- oraş din sectorul Rîşcani, municipiul Chişinău situat la 11 km de acesta 1947 primele experienţe în hrubele de piatră făcute de academicianul Ungureanu Petre,

fondator 1952 Fondarea Combinatului de Vinuri Cricova SA 1954 punerea temeliei colecţiei de vinuri Cricova... Reţea de galerii naturale subterane de 120 km.


Top Related