+ All Categories
Transcript
Page 1: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTPrezentare generalã a luminatoarelor ACO LIGHT

25Catalog tehnic

Sistemul ACO LIGHT Norlux / Twinlite

Sistemele de luminatoare din policarbonat cu celule ACO Light sunt utilizabile pentru ame-najarea diferitelor suprafe]e arhitecturale de iluminare verticale [i supraluminatoare. Celemai des `ntâlnite forme ale acestora sunt:- supraluminatoarele boltite- supraluminatoarele cu dou\ versante- supraluminatoarele semiboltite- supraluminatoarele cu semiversante- supraluminatoarele piramidale- luminatoarele din pere]ii lateraliPe lâng\ sistemele de iluminare a interioarelor enumerate mai sus se pot amenaja [i:- marchize- copertine pe suprafe]e exterioare- delimit\ri de spa]ii din incinte (pl\ci de pc cu celule de 4 [i 6 mm)

Grosimea pl\cilor de policarbonat cu celule utilizate ca geamuri exterioare este de 10, 16sau 25 mm, iar culorile disponibile sunt: transparent, opal [i bronz. Toate pl\cile de poli-carbonat cu celule, comercializate de noi, ofer\ protec]ie UV.Pentru montarea luminatoarelor sus-enumerate utiliz\m dou\ sisteme de profile:1. sistemul de profile din aluminiu NORLUX2. sistemul de profile din aluminiu TWINLITE

Sistemul de profile NORLUX ofer\ solu]ii pentru `mbinarea pl\cilor de policarbonat, fixarealor de structura de a[ezare [i pentru efectuarea `nchiderilor definitive, precum [i pentrufabricarea ochiurilor mobile. Profilurile se utilizeaz\ `n primul rând `n industrie, dar se`ncadreaz\ estetic [i `n ambientul cl\dirilor de locuit [i sociale, `n acest caz folosindu-sedeseori suprafe]e vopsite.Prin sistemul de profile NORLUX se pot construi structuri boltite autoportante cu o anver-gur\ maxim\ de 320 cm, pentru suprafe]e plane de regul\ fiind necesare nervuri portantesau `n unele cazuri pene pentru sus]inerea pl\cilor de policarbonat.

Datorit\ dimensiunilor mai fine [i grosimii mai mici a materialului sistemul de profile TWIN-LITE se utilizeaz\ `n special pentru suprafe]e mai mici (de exemplu pentru marchize). Prinelementele adi]ionale se pot alc\tui `nchideri la linia stra[inelor [i `mbin\ri cu pere]ii [i cufrontonul. Acest sistem de profiluri va fi montat pe un sistem de sus]inere dimensionat,care poate fi din o]el, aluminiu sau lemn, dup\ alegerea proiectantului, titularului lucr\rii.

Page 2: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTPrezentare generalã a luminatoarelor ACO LIGHT

26Catalog tehnic

Grosime Culoare Transpa- Montare Dimensiuni comercializate Greutate Rmin Valoare "k"

ren]\ L\]ime (cm) Lungime (cm) (kg/m2) (mm) (W/m2K)

Transparent 82%

6 mm Opal 52% R2 122 1,3 900 3,7

Bronz 54% 300

Transparent 80% 360

10 mm Opal 50% R2 98, 122, 210 420 1,7 1 500 3,2

Bronz 52% 480

Transparent 72% 600

16 mm Opal 42% R3 98, 122, 210 780 2,7 2 400 2,4

Bronz 40%

Transparent 65%

25mm Opal 32% R4 122 3,6 3 750 1,7

Bronz 30%

Structurile construite din aceste sisteme de profile au prinderile prin [uruburi, cu garnituride etan[are atât la prinderea de structura de primire, cât [i `n cazul profilurilor care`ncadreaz\ pl\cile de policarbonat.

IMPORTANT:Celulele deschise ale pl\cilor de policarbonat cu celule se pot murd\ri u[or sau `n urmaprecipit\rii condensului `n celule din cauza `nchiderii necorespunz\toare se poate acumulaap\. De aceea celulele pl\cilor vor avea la muchia inferioar\ de `ncadrare o band\ auto-colant\ care permite difuziunea condensului, iar la muchia superioar\ o band\ auto-colant\ anticondens din aluminiu.

Pentru operarea aripilor batante ale supraluminatoarelor utiliz\m unit\]i de deschidere [icomand\ Greschalux, cu ajutorul c\rora ele pot fi utilizate pentru func]ii de evacuare ac\ldurii [i fumului, precum [i pentru aerisire zilnic\. (Vezi informa]iile detaliate la capitolulde prezentare a produselor Greschalux.)

Page 3: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTPrezentare generalã a luminatoarelor ACO LIGHT

27Catalog tehnic

N 100 Profil de fixare pe soclu 780,0 cm 0,726 kg

N 101 Profil de `nchidere a 780,0 cm 0,632 kgsistemului

N 104-G Cauciuc de intercala]ie / m 0,726 kg

N 105-G Cauciuc de etan[are / m 0,080 kg

N 108-13 Profil de presare780,0 cm 0,192 kg

pentru plac\ de 10 mm

N 110-14 Profil de `nchidere780,0 cm 0,356 kg

pentru plac\ de 10 mm

N 110-20 Profil de `nchidere780,0 cm 0,454 kg

pentru plac\ de 16 mm

640,0 cmN 150 Ram\ ochi mobil 780,0 cm 0,356 kg

N 152 Band\ de articula]ie 250,0 cm

640,0 cmN 104 Profil de leg\tur\ 720,0 cm 0,929 kg

780,0 cm

640,0 cmN 105 Profil acoperitor 720,0 cm 0,239 kg

780,0 cm

Nr. articol Desenul profilului Denumire Lungime Greutate/m

N 108-19 Profil de presare780,0 cm 0,277 kg

pentru plac\ de 16 mm

Page 4: Catalog Luminatoare 20aco 20light

28Catalog tehnic

Nr. articol Desenul profilului Denumire Lungime Greutate/m

Termina]ie pentru profil de acoperire

3960060 300,0 cm 0,374 kg3960061 Profil de acoperire 360,0 cm3960062 cu garnitur\ 420,0 cm3960063 de cauciuc 480,0 cm3960064 600,0 cm3960149 0 buc/pachet

3960030 298,5 cm3960031 Profil de `mbinare 358,5 cm3960032 cu garnitur\ 418,5 cm 0,239 kg3960033 de cauciuc 478,5 cm3960034 598,5 cm3960040 298,5 cm3960041 Profil de `n\l]are 358,5 cm3960042 (Alu-fascia) 418,5 cm 0,178 kg3960043 478,5 cm3960044 598,5 cm3960051 Termina]ie de profil 305,0 cm 0,238 kg

cu [ipc\ de pic\tur\pentru plac\ de 10 mm

3960050 Termina]ie de profil 305,0 cm 0,257 kgcu [ipc\ de pic\tur\

pentru plac\ de 16 mm

3960076 Band\ de intercala]ie de etan[are 800,0 cm

3959078 Profil de pazie 100,0 cm

3959135 Profil de prindere 100,0 cmla fronton de lemn

3959072 Profil de `nchidere 305,0 cm

3959070 Profil de prindere 100,0 cmla perete

3959071 Profil de acoperire 100,0 cma marginii zidului

P4844/4-6 Band\ care permite difuzarea condensului (4-6 mm pc) /mP4844/10-16 Band\ care permite difuzarea condensului (10-16 mm pc) /mP4844/25 Band\ care permite difuzarea condensului (25 mm pc) /mP4810 Band\ de `nchidere din aluminiu (10-16 mm pc) /m3959150 Silicon 90 gr/tubus

Luminatoarele ACO LIGHTPrezentare generalã a luminatoarelor ACO LIGHT

Page 5: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

29Catalog tehnic

LUMINATOR VERTICAL

LUMINATOR ARCUIT

LUMINATOR SFERT DE CERC

LUMINATOR ~NCLINAT

NOTA:

NUMEROT|RILE AL|TURATEVOR AJUTA LA IDENTIFICAREADESENELE DE DETALIUCORESPUNZATOARE

LUMINATOR TRIUNGHIULAR

LUMINATORPIRAMIDAL

(NU ESTE RECOMANDAT)

FRONT

VERSANT, SEMIVERSANT, PIRAMIDAL

VERSANT, SEMIVERSANT(pe structur\ de sus-]inere dimensionat\)

BOLTE

90° 45°

30°

14.

13.

15.

13.

13.

12.

12.

5.5.

3.

4.3.

4.1.

2.

1.

2.

9.8.

11.

12.

1.1.

2.

4.

3.

5.5.

3.

4.1.

2.

12.

3.4.

10.

2.

7.8.

9.8.

1.

Page 6: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

30Catalog tehnic

Plac\ policarbonat de 16 mm grosime

Cauciuc de etan[are N105-G

Profil de acoperire N105

~mbinare cu [urub [i [aib\ deetan[are (M 6.3 x 38)

Profil de `mbinare N104

~MBINARE ~N CÂMP(construc]ie autoportant\)

M = 1 : 21.

Page 7: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

31Catalog tehnic

Plac\ policarbonat de 16 mm grosime

Cauciuc de etan[are N105-G

Profil de acoperire N105

~mbinare cu [urub [i [aib\ deetan[are (M 6.3 x 38)

Band\ de a[ezare din cauciuc

Structur\ de sus]inere dimensionat\ static

~MBINARE ~N CÂMP(dimensionare pentru l\]imi mai mari de 3m)

M = 1 : 21.

Page 8: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

32Catalog tehnic

structur\ de sus]ineredimensionat\ static

profil de acoperire, tip Twinlite,cu garnitura de etansare

plac\ de policarbonatde 16 mm grosime

imbinare cu surub si saiba deetansare

profil de `mbinare, tipTwinlite, cu garnitur\de etan[are

~MBINARE ~N CÂMP(dimensionare pe grinda de sus]inere)

(sistem TWINLITE)M = 1 : 2

1.

Page 9: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

33Catalog tehnic

placa de policarbonat de 16 mm grosime

profil de inchidere din aluminiuprofil L din aluminiu

profil de aluminiu

placa de policarbonat de16 mm grosime

garnitura deetansare N105 G

profil de acoperire N105

imbinare cu surub si saibade etansare (M 6.3 x 38)

profil de imbinare N104

profil rama N150

DETALIU DE IMBINARE LA OCHIMOBIL

(solutie autoportanta)M = 1 : 2

2.

Page 10: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

34Catalog tehnic

placa de policarbonat de 16 mm grosime

profil de inchidere din aluminiu

profil L din aluminiu

profil de aluminiu

imbinare cu surub sisaiba de etansare(M 6.3 x 38)

stuctura de sustineredimensionata static

garnitura deetansare N105 G

profil de acoperire N105

profil rama N150

banda de asezare din cauciuc

DETALIU DE IMBINARE LA OCHI MOBIL (dimensionare pe grinda de sustinere)

M = 1 : 22.

Page 11: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

35Catalog tehnic

placa de policarbonat de 16 mm grosime

profil de acoperire N105

profil de imbinare N104

profil de legaturaN108 - 19

profil de fixare pe socluN100

profil de inchidereN101

imbinare cu surub sisaiba de etansare (M5.5 x 38)

DETALIU DE FIXARE PE SOCLU(solutie autoportanta)

M = 1 : 23.

Page 12: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

36Catalog tehnic

placa de policarbonat de 16 mm grosime

banda de asezare N104 - G

profil de acoperire N105

grinda de sustinere

DETALIU DE FIXARE PE SOCLU(dimensionare pe grinda de sustinere)

M = 1 : 23.

profil de legaturaN108 - 19

profil de fixare pe socluN100

profil de inchidereN101

imbinare cusurub si saibade etansare(M 5.5 x 38)

Page 13: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

37Catalog tehnic

placa de policarbonat de 16 mm grosime

banda de asezareN104 - G

imbinare cu surub si saibade etansare

profil lacrimar

grinda desustineresoclu

DETALIU DE FIXARE PE SOCLU(dimensionare pe grinda de sustinere)

(SISTEM twinlite)M = 1 : 2

3.

profil de acoperire, tip Twinlite, cu garnitura de etansare

profil de imbinare, tip Twinlite,cu garnitura de etansare

Page 14: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

38Catalog tehnic

placa de policarbonat de 16 mm grosime

profil rama N150

imbinare cusurub si saiba deetansare (M 5.5 x 38)

DETALIU DE FIXARE PE SOCLU - OCHI MOBIL(partea batanta, solutie autoportanta)

M = 1 : 24a.

profil de inchidere din aluminiu

profil de legaturaN108 - 19

profil de fixare pe socluN100

profil de inchidereN101

profil de imbinareN104

Page 15: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

39Catalog tehnic

DETALIU DE FIXARE PE SOCLU - OCHI MOBIL(partea batanta, dimensionare pe grinda de

sustinere)M = 1 : 2

4a.

placa de policarbonat de 16 mm grosime

profil rama N150

profil de inchidere din aluminiu

imbinare cu surubsi saiba deetansare(M 5.5 x 38)

profil de legaturaN108 - 19

profil de fixare pe socluN100

profil de inchidereN101

grinda de sustinere

Page 16: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

40Catalog tehnic

DETALIU DE FIXARE PE SOCLU - OCHI MOBIL(partea cu balama, solutie autoportanta)

M = 1 : 24b.

Page 17: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

41Catalog tehnic

DETALIU DE FIXARE PE SOCLU - OCHI MOBIL(partea cu balama, dimensionare pe grinda de

sustinere)M = 1 : 2

4b.

Page 18: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

42Catalog tehnic

placa de policarbonat de16 mm grosime

placa de policarbonat de 16 mm grosime

profil de acoperire N105

profil de acoperire N105

profil de inchidere N110 - 20

profil de imbinare N104

profil de imbinare N104

DETALIU DE CAPAT LUMINATOR(solutie autoportanta)

M = 1 : 25.

imbinare cu surub si saiba deetansare (M 5.5 x 38)

profil de legaturaN108 - 19

profil de fixarepe soclu N100

profil deinchidere N101

imbinare cu surub si saiba de etansare (M 5.5 x 38)

Page 19: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

43Catalog tehnic

placa de policarbonat de 16mm grosime

placa de policarbonat de16 mm grosime N 105profil de acoperire

N105

profil de acoperireN105

imbinare cu surub si saiba de etansare (M 5.5 x 38)

profil deinchidere N101

banda de asezare N104 - G

grinda de sustinere

profil de inchidereN110 - 20

profil de imbinare N104

profil de imbinare N104

DETALIU DE CAPAT LUMINATORdimensionare pe grinda de sustinere

M = 1 : 25.

profil de legaturaN108 - 19profil de fixare pesoclu N100imbinare cu surub sisaiba de etansare(M 5.5 x 38)

Page 20: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

44Catalog tehnic

placa de policarbonat de16 mm grosime

profil de pazie

soclu(atic acoperis)

profil de descarcare

imbinare cu surub si saibade etansare

DETALIU IMBINARE LA CAPAT PENTRUINCHIDERE ORIZONTALA

(SISTEM TWINLITE)M = 1 : 2

5.

profil de acoperire, tipTwinlite, cu garnitura de

etansare

profil de imbinare, tipTwinlite, cu garnitura

de etansare

structura de sustineredimensionata static

Page 21: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

45Catalog tehnic

LUMINATOR TRIUNGHIULAR(solutie autoportanta)

M = 1 : 26.

placa de policarbonat de 16 mm grosime

profil de acoperire N105

cornier

profil de coama

banda de etansare din aluminiu

profil de imbinare N104

Page 22: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

46Catalog tehnic

corn

ier

prof

il de

coa

ma

grin

da d

esu

stin

ere

plac

a de

pol

icar

bona

t de

16

mm

gro

sim

e

prof

il de

aco

perir

e N

105

band

a de

ase

zare

N10

4 -

G

LUM

INAT

OR

TR

IUN

GH

IULA

R(d

imen

sion

are

pe g

rinda

de

sust

iner

e)6.

band

a de

eta

nsar

e di

n al

umin

iu

Page 23: Catalog Luminatoare 20aco 20light

LumiLuminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

47Catalog tehnic

LUMINATOR TRIUNGHIULAR - OCHI MOBIL(dimensionare pe grinda de sustinere)

M = 1 : 27.

grinda de sustinere

placa de policarbonat de16 mm grosime

banda de etansare din aluminiu

profil de coama

profil balama N152

profil rama N150

banda de asezareN104 - G

Page 24: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

48Catalog tehnic

placa de policarbonat de16 mm grosime

perete

profil de acoperire N105

profil de aluminiu

banda de asezare N104 - G

grinda de sustinere

INCHIDERE OBLICASOLUTIE NORLUX

M = 1 : 28.

Page 25: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

49Catalog tehnic

mastic siliconic

perete

banda de etansaredin aluminiu

profil de inchidere

profil de imbinare pe zid

profil de descarcare

banda de asezare N104 - G

imbinare cu surub

placa de policarbonatde 16 mm grosime

INCHIDERE OBLICA(SISTEM TWINLITE)

M = 1 : 28.

profil de acoperire, tip Twinlite,cu garnitura de etansare

grinda de sustinere

Page 26: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

50Catalog tehnic

placa de policarbonat de16 mm grosime

grinda de sustinere

OCHI MOBIL - INCHIDERE OBLICA(dimensionare pe grinda de sustinere)

M = 1 : 29.

profil de aluminu

perete

banda de etansare din aluminiu

banda de asezareN104 - G

profil balamaN152

profil rama N150

profil de aluminiu

Page 27: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

51Catalog tehnic

grinda de sustinere

OCHI MOBIL - LUMINATOR PIARMIDA(dimensionare pe grinda de sustinere)

M = 1 : 210.

placa de policarbonat de16 mm grosime

profil balamaN152

profil de acoperire N105

banda de asezare N104 - G

profil rama N150

banda de etansaredin aluminiu

Page 28: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

52Catalog tehnic

placa de policarbonatde 16 mm grosime grinda de sustinere

IMBINARE COLT - LUMINATOR PIRAMIDA(dimensionare pe grinda de sustinere)

M = 1 : 211.

imbinare cu surub si piulita

profil de acoperire N105

profil de coama

profil de inchidere

banda de asezare N104 - G

Page 29: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

53Catalog tehnic

ETANSARE LA PERETE PENTRU CAPAT DELUMINATOR CURB

(dimensionare pe grinda de sustinere)M = 1 : 2

12.

profil de imbinarepe zid

profil de descarcare

imbinare cu surubsi saiba

profil de acoperireN105

placa de policarbonatde 16 mm grosime

banda de asezareN104 - G

grinda de sustinere

perete

Page 30: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

54Catalog tehnic

ETANSARE LA PERETE PENTRU CAPAT DELUMINATOR (SOLUTIA TWINLITE)

(dimensionare pe grinda de sustinere)M = 1 : 2

12.

profil de imbinarepe zid

profil de descarcare

imbinare cusurub si saiba

profil de acoperire, tipTwinlite, cu garnitura

de etansare

placa de policarbonatde 16 mm grosime

grinda de sustinere

profil de imbinare, tipTwinlite, cu garnitura

de etansare

perete

Page 31: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

55Catalog tehnic

placa de policarbonat de16 mm grosime

profil deinchidere N101

FIXARE LATERALA LUMINATOR VERTICALM = 1 : 2 13.

imbinare cu surub si saiba

profil de legaturaN108 - 19

profil L

Page 32: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

56Catalog tehnic

strat desilicon

profil deinchidere N101

placa de policarbonat de 16mm grosime

grinda de sustinere

FIXARE LA BAZA - LUMINATOR VERTICALdimensionare pe grinda de sustinere)

M = 1 : 214.

imbinare cusurub sisaiba

imbinare cusurub si saiba

profil deetansare

profil de imbinare N104

profil de acoperireN105

profil deetansare

imbinare cusurub sisaiba

profil delegatura N108 - 19

Page 33: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

57Catalog tehnic

profil de acoperireN105

placa de policarbonat de16 mm grosime

grinda de sustinere

banda de etansaredin aluminiu

FIXARE SUPERIOARA - LUMINATOR VERTICAL M = 1 : 2 15.

profil delegaturaN108 - 19

profil L

profil deinchidere N101

imbinarecu surubsi saiba

profil de imbinareN104

Page 34: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTDomeniu de utilizare - desene de detaliu

58Catalog tehnic

Des

chid

erea

och

iulu

i mob

il N

OR

LUX

pen

tru

evac

uare

a c\

ldur

ii [i

a fu

mul

ui,

resp

ectiv

pen

tru

aeris

ire z

ilnic

\ (d

esen

de

sec]

iune

)16

.

desc

hide

re `

n ca

zul a

eris

irii z

ilnic

e

dim

ensi

unea

ext

erio

ar\

a so

clul

ui

socl

u

dim

ensi

une

nom

inal

\

mec

anis

m d

e de

schi

dere

aev

acu\

rii c

\ldu

rii [

i fum

ului

(des

chid

eri d

e m

in.1

,5 m

si

max

.2,5

m)

mec

anis

m d

e ve

ntila

tie

pist

on d

e fr

ânar

e

desc

hide

re `

n ca

zul e

vacu

\rii

c\ld

urii

[i f

umul

uiac

oper

is

160°

Page 35: Catalog Luminatoare 20aco 20light

59Catalog tehnic

TIP

UR

I DE

SO

CLU

RI P

EN

TR

U S

UP

RA

LUM

INAT

OA

RE

(str

uctu

r\ d

in p

lac\

de

o]el

cur

bat [

i pro

fil `n

chis

de

o]el

)M

= 1

:10

17.

`n\l]imea profilului

`n\l]imea profilului

term

oizo

la]ie

term

oizo

la]ie

diaf

ragm

\câ

rlig

de f

ixar

e

bar\

de

strâ

nger

eba

r\ d

e st

râng

ere

pilo

n di

n pl

\ci c

urba

tepi

lon

din

prof

il `n

chis

de

o]el

stru

ctur

\ de

tav

anst

ruct

ur\

de t

avan

hidr

oizo

la]ie

hidr

oizo

la]ie

Luminatoarele ACO LIGHTConformaþia soclului

Page 36: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTConformaþia soclului

60Catalog tehnic

Dim

ensi

une

inte

rioar

\ so

clu

plac

\ tr

apez

oida

l\pl

ac\

trap

ezoi

dal\

pilo

n di

n pl

\ci c

urba

te

(aut

opor

tant

)pi

lon

din

pl\c

i cur

bate

(nea

utop

orta

nt

TIP

UR

I DE

SO

CLU

RI P

EN

TR

U S

UP

RA

LUM

INAT

OA

RE

plac

\ de

o]e

l cur

bat [

i pilo

n di

n pl

\ci d

e o]

el `n

con

form

a]ia

auto

port

antu

lui [

i a n

eaut

opor

tant

ului

M =

1:1

0

17a.

Dim

ensi

une

exte

rioar

\ so

clu

`nve

li[ d

in p

l\ci

`nve

li[ d

in p

l\ci

bar\

de

strâ

nger

eba

r\ d

e st

râng

ere pa

n\pa

n\

term

oizo

la]ie

term

oizo

la]ie

grin

d\ p

rinci

pal\

grin

d\ p

rinci

pal\

Page 37: Catalog Luminatoare 20aco 20light

Luminatoarele ACO LIGHTConformaþia soclului

61Catalog tehnic

TIP

UR

I DE

SO

CLU

RI P

EN

TR

U S

UP

RA

LUM

INAT

OA

RE

pilo

n di

n pr

ofil

`nch

is d

e o]

el `n

con

form

a]ia

auto

port

antu

lui [

i a n

eaut

opor

tant

ului

M =

1:1

0

17b.

Dim

ensi

une

inte

rioar

\ so

clu

plac

\ tr

apez

oida

l\pl

ac\

trap

ezoi

dal\

pilo

n di

n pr

ofil

`nch

is d

e o]

el(a

utop

orta

nt)

pilo

n di

n pr

ofil

`nch

is d

e o]

el(n

eaut

opor

tant

)

`nve

li[ d

in p

l\ci

`nve

li[ d

in p

l\ci

bar\

de

strâ

nger

eba

r\ d

e st

râng

ere pa

n\pa

n\

term

oizo

la]ie

term

oizo

la]ie

grin

d\ p

rinci

pal\

grin

d\ p

rinci

pal\


Top Related