+ All Categories
Home > Data & Analytics > ZIARUL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2016

ZIARUL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2016

Date post: 23-Jan-2017
Category:
Upload: moss-sergiu
View: 373 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 8 /8
CMYK Bocsigului VOCEA Publicația locală a comunei Bocsig Numărul 60 Anul 2016 IANUARIE Apare lunar, şi se distribuie gratuit în localitățile Bocsig, Răpsig, Mânerău, Bocsig Cartier VOCEA BOCSIGULUI -Acum, la început de an 2016, privind în urmă, cum ați descrie anul ce a trecut, 2015, din punct de vedere administrativ? - A fost un an în care comuna Bocsig a progresat constant, un an pe parcursul că- ruia am continuat implementarea obiecti- velor cuprinse în strategia de dezvoltare lo- cala aprobată pentru perioada 2014-2020, strategie care a fost elaborată ţinându-se cont de opţiunile exprimate de către ce- tăţenii comunei și raportată la resursele bugetare anuale medii ale comunei. Vă re- amintesc că în sondajul realizat în comu- nă, un procent de 49% dintre respondenţi au exprimat ca primă opinie faptul că as- faltarea străzilor trebuie să fie principalul obiectiv al actualei administraţii, ceea ce am și făcut anul trecut! Pe parcursul anului precedent am încercat să implementăm proiecte de investiții im- portante pentru dezvoltarea comunei noas- tre, ținând cont de necesitățile și prioritățile din Bocsig, Răpsig, Mînerău și Bocsig Car- tier. Pe lângă aceasta, toate investiile deru- late anul precedent în cadrul programului de dezvoltare pe care l-am avut în vedere pentru comună au avut la bază o progno- ză realistă a resurselor financiare avute la dispoziţie prin bugetul local, dar și prin atragerea de resurse financiare din fonduri europene și prin programe guvernamen- tale. Întregul act administrativ s-a desfă- șurat după principiul bunului gospodar, adică prin cântarirea cu chibzuinţă a bani- lor avuţi la dispoziţie, fără a face excese la capitolul cheltuieli. De asemenea, printr-o gândire administrativă corectă, am realizat și o prioritizare a investiţiilor, luând în cal- cul asigurarea resurselor financiare pentru acoperirea necesităţilor în toate sectoarele, de la investiţiile în infrastructură, pâna la cele de susţinere a activităţilor culturale, sportive etc. Cu alte cuvinte și anul pre- cedent am gândit dezvoltarea comunei de așa manieră încât sa avem o comună dina- mică, cu perspective pentru viitor. Pot spune deci, că sunt în mare parte mulţumit de ceea ce s-a realizat anul trecut pentru modernizarea comunei Bocsig -Cum adică sunteți mulțumit doar în mare parte de ceea ce s-a putut realiza anul trecut? -În calitate de primar este normal să-mi doresc cât mai multe realizări pentru co- munitatea noastră locală, cât mai multe investiţii pentru modernizarea comunei Bocsig, cu toate localitățile aferente. Am fost ales pe acestă funcție de către cetățeni și am o mare responsabilitate față de concetățenii mei, care au avut încredere în mine atunci când mi-au acordat votul lor de încredere. De aceea, doresc cât mai mul- te investiții pentru comună și sunt supărat când văd că nu avem la dispoziție toți ba- nii necesari pentru a pune în practică toate proiectele pe cale le am în plan pentru Bo- cig, Mînerău, Răpsig și Bocsig Cartier. Mi- aș fi dorit mult mai multe investiții pentru modernizarea comunei și anul trecut, dar din păcate, a trebuit să ne limităm din nou la sumele pe care le-am avut la dispoziție, motiv pentru care am putut pune în apli- care doar o parte din ceea ce am în vede- re pentru modernizarea totală a comunei, ceea ce mă supără, fiindcă aș dori să văd toate proiectele pe care le am în plan puse în aplicare cât mai repede, dar, din păcate, datorită insuficienței resurselor financiare, nu putem face acest lucru decât gradual, an de an. Ca și primar, vă mărturisesc că niciodată nu sunt mulțumit de ceea ce reușim să re- alizăm pentru comună, mereu îmi doresc mai mult! Vreu să văd întreaga comună cât mai repede pusă la punct în totalitate, așa cum de altfel sunt convins că-și doresc toți concetățenii mei. Pentru acest deziderat muncesc, și an de an, în limita resurselor financiare disponibile, mai punem o cără- midă la amenajarea unei comune cât mai frumoase și plăcute tuturor. Anul trecut am făcut noi pași importanți în această direcție dar, așa cum v-am spus, ca primar, tot tim- pul dores să reușesc să fac și mai multe pentru comună, pentru comunitatea noas- tră locală. Retrospectiva anului 2015 Interviu cu primarul Ciul Ioan Florin Primar Ciul Ioan Florin >>> pag.4 3km străzi asfaltate la Răpsig! Un nou microbus școlar
Transcript
Page 1: ZIARUL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2016

CMYK

BocsiguluiV O C E APublicația locală a comunei Bocsig

Numărul

60Anul 2016

IANUARIE

Apare lunar, şi se distribuie gratuit în localitățile Bocsig, Răpsig, Mânerău, Bocsig Cartier

VOCEA BOCSIGULUI

-Acum, la început de an 2016, privind în urmă, cum ați descrie anul ce a trecut, 2015, din punct de vedere administrativ?

- A fost un an în care comuna Bocsig a progresat constant, un an pe parcursul că-ruia am continuat implementarea obiecti-velor cuprinse în strategia de dezvoltare lo-cala aprobată pentru perioada 2014-2020, strategie care a fost elaborată ţinându-se cont de opţiunile exprimate de către ce-tăţenii comunei și raportată la resursele bugetare anuale medii ale comunei. Vă re-amintesc că în sondajul realizat în comu-nă, un procent de 49% dintre respondenţi au exprimat ca primă opinie faptul că as-faltarea străzilor trebuie să � e principalul obiectiv al actualei administraţii, ceea ce am și făcut anul trecut!

Pe parcursul anului precedent am încercat să implementăm proiecte de investiții im-portante pentru dezvoltarea comunei noas-tre, ținând cont de necesitățile și prioritățile din Bocsig, Răpsig, Mînerău și Bocsig Car-tier. Pe lângă aceasta, toate investiile deru-late anul precedent în cadrul programului de dezvoltare pe care l-am avut în vedere pentru comună au avut la bază o progno-ză realistă a resurselor � nanciare avute la dispoziţie prin bugetul local, dar și prin atragerea de resurse � nanciare din fonduri europene și prin programe guvernamen-tale. Întregul act administrativ s-a desfă-șurat după principiul bunului gospodar, adică prin cântarirea cu chibzuinţă a bani-lor avuţi la dispoziţie, fără a face excese la capitolul cheltuieli. De asemenea, printr-o gândire administrativă corectă, am realizat și o prioritizare a investiţiilor, luând în cal-cul asigurarea resurselor � nanciare pentru acoperirea necesităţilor în toate sectoarele, de la investiţiile în infrastructură, pâna la cele de susţinere a activităţilor culturale,

sportive etc. Cu alte cuvinte și anul pre-cedent am gândit dezvoltarea comunei de așa manieră încât sa avem o comună dina-mică, cu perspective pentru viitor.

Pot spune deci, că sunt în mare parte mulţumit de ceea ce s-a realizat anul trecut pentru modernizarea comunei Bocsig

-Cum adică sunteți mulțumit doar în mare parte de ceea ce s-a putut realiza anul trecut?

-În calitate de primar este normal să-mi doresc cât mai multe realizări pentru co-munitatea noastră locală, cât mai multe investiţii pentru modernizarea comunei Bocsig, cu toate localitățile aferente.

Am fost ales pe acestă funcție de către cetățeni și am o mare responsabilitate față de concetățenii mei, care au avut încredere în mine atunci când mi-au acordat votul lor de încredere. De aceea, doresc cât mai mul-te investiții pentru comună și sunt supărat când văd că nu avem la dispoziție toți ba-nii necesari pentru a pune în practică toate proiectele pe cale le am în plan pentru Bo-cig, Mînerău, Răpsig și Bocsig Cartier. Mi-aș � dorit mult mai multe investiții pentru modernizarea comunei și anul trecut, dar din păcate, a trebuit să ne limităm din nou la sumele pe care le-am avut la dispoziție, motiv pentru care am putut pune în apli-care doar o parte din ceea ce am în vede-re pentru modernizarea totală a comunei, ceea ce mă supără, � indcă aș dori să văd toate proiectele pe care le am în plan puse în aplicare cât mai repede, dar, din păcate, datorită insu� cienței resurselor � nanciare, nu putem face acest lucru decât gradual, an de an.

Ca și primar, vă mărturisesc că niciodată nu sunt mulțumit de ceea ce reușim să re-alizăm pentru comună, mereu îmi doresc mai mult! Vreu să văd întreaga comună cât mai repede pusă la punct în totalitate, așa cum de altfel sunt convins că-și doresc toți concetățenii mei. Pentru acest deziderat muncesc, și an de an, în limita resurselor � nanciare disponibile, mai punem o cără-midă la amenajarea unei comune cât mai frumoase și plăcute tuturor. Anul trecut am făcut noi pași importanți în această direcție dar, așa cum v-am spus, ca primar, tot tim-pul dores să reușesc să fac și mai multe pentru comună, pentru comunitatea noas-tră locală.

Retrospectiva anului 2015Interviu cu primarul Ciul Ioan Florin

Primar Ciul Ioan Florin

>>> pag.4

3km străzi asfaltate la Răpsig!

Un nou microbus școlar

Page 2: ZIARUL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2016

VOCEA BOCSIGULUI pag. 2

VOCEA BOCSIGULUI

ROMANIA – JUDETUL ARADCOMUNA BOCSIG

Jud. ARAD Loc. Bocsig, nr. 591, C.P. 317055Tel/fax: 0257.325.100 / 0257.325.101; web page: www.bocsig.ro;

e-mail: [email protected]

A N U N Țîn etapa 1 de pregătire a elaborării P.U.G.-ului

Primarul comunei Bocsig anunță publicul, autoritățile interesate și proprietarii terenurilor despre intenția de actualizare a P.U.G.-ului comunei Bocsig și R.L.U. aferent.

Argumentarea intenției de actualizare a P.U.G.-ului:În conformitate cu prevederile art. 46 alin. (1) din Legea nr. 350/2001

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, ,,Planul urbanistic general are atât caracter director și strategic, cât și caracter de reglementare și reprezintă principalul instrument de planificare operațională, constituind baza legală pentru realizarea programelor și acțiunilor de dezvoltare. Fiecare unitate administrativ-teritorială trebuie să își actualizeze la maximum 10 ani Planul urbanistic general în funcție de evoluția previzibilă a factorilor sociali, geografici, economici, culturali și a necesităților locale,,.

Obiectivele P.U.G.-ului:P.U.G.-ul cuprinde reglementări pe termen scurt, mediu și lung la

nivelul întregii unități administrativ-teritoriale cu privire la: stabili-rea și delimitarea teritoriului intravilan în relație cu teritoriul admin-istrativ al localității; stabilirea modului de utilizare a terenurilor din intravilan; zonificarea funcțională în corelație cu organizarea rețelei de circulație; delimitarea zonelor afectate de servituți publice; mod-ernizarea și dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare; stabilirea zonelor protejate și de protecție a monumentelor istorice și a situri-lor arheologice reperate; zonele care au instituite un regim special de protecție prevăzut în legislația în vigoare; formele de proprietate și circulația juridică a terenurilor; precizarea condițiilor de amplasare și conformare a volumelor construite, amenajate și plantate; zonele de risc natural delimitate și declarate astfel, conform legii, precum și la măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone; zone de risc datorate unor depozitări istorice de deșeuri; evoluția în perspectivă a localității; direcțiile de dezvoltare funcțională în teritoriu; traseele coridoarelor de circulație și echipare prevăzute în planurile de amenajare a teritoriului național, zonal și județean; lista pricipalelor proiecte de dezvoltare și restructurare; stabilirea și de-limitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de constru-ire; delimitarea zonelor în care se preconizează operațiuni urbanis-tice de regenerare urbană.

Persoanele responsabile cu informarea și consultarea publicului sunt Teodora Felicia Abrudean și Mihaiela Lazăr, adresa: Bocsig, nr. 591, cod postal 317055, jud. Arad, telefon 0257 325100, e-mail [email protected].

Cei interesați pot trimite la Primăria comunei Bocsig comentarii, observații și propuneri sau pot exprima nevoi în termen de maxi-mum 25 zile de la data prezentului anunț.

Răspunsul la obsevațiile transmise se vor posta pe site-ul primăriei și se vor afișa la sediul primăriei în maximum 35 zile de la data prezentului anunț.

PRIMAR,Ec. Ioan Florin CIUL

Facilități fiscalePersoanele cu încadrare în grad de

handicap grav și accetuat beneficiază de următoarele scutiri privind taxele și impozitele: pe clădiri și teren afe-rent clădirilor, impozit pe autoturism, conform Noul Cod fiscal- Legea 227/ 2015.

-clădirea folosită ca domiciliu afla-tă în proprietatea sau coproprietatea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadraţi în gradul I de in-validitate;

-terenul aferent clădirii de domiciliu, aflat în proprietatea sau coproprieta-tea persoanelor cu handicap grav sau accentuat și a persoanelor încadrate în gradul I de invaliditate, respectiv a reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadraţi în gradul I de in-validitate;

-mijloacele de transport aflate în pro-prietatea sau coproprietatea persoa-

nelor cu handicap grav sau accentuat, cele pentru transportul persoanelor cu handicap sau invaliditate, afla-te în proprietatea sau coproprietatea reprezentanţilor legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat și ai minorilor încadraţi în gradul I de in-validitate, pentru un singur mijloc de transport, la alegerea contribuabilu-lui;

Sunt scutiţi de la plata impozitului pe venit următorii contribuabili:

1. persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat, pentru veniturile rea-lizate din:

- activităţi independente, realizate în mod individual și/sau într-o formă de asociere;

- salarii și asimilate salariilor;- pensii;- activităţi agricole, silvicultură și

piscicultură, realizate în mod indivi-dual și/sau într-o formă de asociere fără personalitate juridică.

Serviciul Public de Asistenţă Socială

Aducem la cunostinta cetatenilor ca, incepand cu anul 2016, potrivit preve-derilor art 165 din Legea nr 207/2015, privind Codul de procedura � scala, la plata impozitelor si taxelor locale se sting cu prioritate amenzile contra-venţionale individualizate în titluri executorii, în ordinea vechimii, chiar dacă debitorul indică un alt tip de obligaţie � scală, urmand apoi urma-toarea ordine:

a) toate obligaţiile � scale principale, în ordinea vechimii, și apoi obligaţiile � scale accesorii, în ordinea vechimii;

b) obligaţiile cu scadenţe viitoare, la solicitarea debitorului.

În scopul stingerii obligaţiilor � scale, vechimea acestora se stabilește astfel:

a) în funcţie de scadenţă, pentru

obligaţiile � scale principale;b) conform termenului de plată de-

terminat în funcţie de data comuni-cării deciziei pentru diferenţele de obligaţii � scale principale stabilite de organul � scal competent, precum și pentru obligaţiile � scale accesorii;

c) în funcţie de data depunerii la or-ganul � scal a declaraţiilor � scale recti-� cative, pentru diferenţele de obligaţii � scale principale stabilite de contribua-bil/plătitor, în cazul în care legea preve-de obligaţia acestuia de a calcula cuan-tumul obligaţiei � scale;

d) în funcţie de data primirii, în condiţiile legii, a titlurilor executorii transmise de alte instituţii.

Primăria Bocsig

Despre stingerea obligațiilor fi scale

La nivelul comunei există o se-rie de persoane fi zice și juridice care au restanțe la plata taxelor și impozitelor locale aferente anului trecut. Îi atenționăm pe aceștia să vină să-și achite restanțele, deo-

arece, în caz contrar, în conformi-tate cu legislația în vigoare, vom fi nevoiți să luăm măsurile legale pentru recuperarea debitelor. Nu dorim să fi m obligați pentru a apela la procedurile legale de executări silite privind recuper-area restanțelor.

Primăria Bocsig

Atenție restanțieri!

Orice persoană care dobândeşte, construieşte sau înstrăinează, după caz, clădire, teren, mijloc de transport, are obligaţia de a depune o declaraţie � scală la Serviciul de impozite şi taxe al Primăriei, în termen de 30 de zile de la data dobândirii, înstrăinării sau constru-irii.

Contribuabilii care se a� ă în ori-care din aceste situaţii şi au dobândit clădiri, terenuri, mijloc de transport în cursul anului, sunt rugaţi să depună la Serviciul Impozite şi Taxe declaraţie � scală ,împreună cu copia actului de proprietate (contract de vânzare-cumpărare, donaţie, succesiune etc) şi

a actului de identitate.De asemenea, conform noilor

reglementări din codul � scal aferenet anului 2016, până la data de 31 mar-tie anul curent, persoanele care dețin clădiri cu destinație nerezidențială sunt obligate să se prezinte la Primărie pentru a depune declarațiile aferente, necesare calcului diferențiat al impozi-tului, după destinația clădirii, respec-tiv rezidențială sau destinată scopuri-lor economice.

Vă mulţumim pentru înţelegere.Serviciul Impozite şi Taxe

În atenția cetățenilor!

Page 3: ZIARUL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2016

VOCEA BOCSIGULUI pag. 3

VOCEA BOCSIGULUI

În conformitate cu legislaţia speci� că se organizează întocmirea şi ţinerea la zi a datelor ce fac obiectul Registrului agricol, pentru perioada 2015-2019.

Această activitate se realizează de autorităţile administraţiei publice locale şi are drept scop asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii şi buna utilizare a resurselor locale.

Înscrierea datelor în Registrul ag-ricol se face pe baza declaraţiilor date sub semnătura proprie a capului de gospodărie sau, în lipsa acestuia, a unui membru major al gospodăriei. Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului drep-tului de proprietate asupra acestora, pre-cum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie

Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularu-lui dreptului de proprietate asupra aces-tora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face numai pe bază de documente anexate la declaraţia făcută sub semnătura proprie.

Pentru efectuarea unei declaraţii com-plete care să conţină datele conform for-mularului Registrului agricol, vă rugăm să aveţi asupra dumneavoastră docu-mente şi să � ţi în măsură a furniza date, după caz, privind:

- cartea de identitate/buletinul de identi-tate, sau certi� catele de stare civilă, după caz, pentru toate persoanele ce compun gospodăria;

- documente şi informaţii privind terenurile deţinute în proprietate, în co-muna Şofronea, identi� cate pe parcele, tarlale, intravilan, extravilan, număr ca-dastral, număr carte funciară, vecinătăţi , categoria de folosinţă, nr. bloc � zic şi titu-larul dreptului de proprietate;

- informaţii privind: suprafaţa arabilă cultivată pe raza localităţii(din terenul proprietate, arendat, cote-părţi, etc);

- numărul de pomi fructiferi – în livezi şi răzleţi - pe specii şi soiuri; - documente şi/sau informaţii privind animalele do-mestice deţinute la începutul anului,pe specii, grupe de vârstă şi sex;

- documente şi/sau informaţii pri-vind construcţiile deţinute pe raza localităţii(suprafaţa, materialele din care sunt construiţi pereţii, anul dării în folosinţă);

- Informaţii privind producţia vegetală şi animală obţinută.

În cazul în care nu există documente, înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularu-lui dreptului de proprietate asupra aces-tora, precum şi schimbarea categoriei de folosinţă se pot face pe baza declaraţiei date sub semnătura proprie de capul

gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, sub sancţiunea nulităţii. Aceste declaraţii pot � date, potrivit opţiunii persoanei � zice obligate să declare în registrul agricol, după cum urmează:

- a) în faţa secretarului comunei; - b) în faţa notarului public; - c) la misiunile dip-lomatice şi o� ciile consulare ale României /dacă e cazul).

Termenele la care se efectuează declara-rea şi înscrierea anuală a datelor în Regis-trul agricol sunt următoarele:

a) 5 ianuarie - 1 martie, pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul a� at în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile cu destinaţia de locuinţă, construcţiile-anexe şi mijlo-acele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efec-tivele de animale existente persoanele � zice/juridice la începutul � ecărui an, precum şi modi� cările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacri� cării ani-malelor ori a altor intrări-ieşiri;

b) 1 - 31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, terenurile necultivate, ogoarele, numărul pomilor în anul agricol respec-tiv.

Persoanele � zice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a � înscrise în reg-istrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, ori în cazul în care au intervenit modi� cări în proprietate, în termen de 30 de zile de la apariţia modi� cării.

Se completează la începutul � ecărui semestru, pentru semestrul anterior, cu date privind efectivele de animale a� ate în proprietatea persoanelor � zice cu do-miciliul în localitate şi/sau în proprietatea persoanelor juridice care au activitate pe raza localităţii, şi pentru persoanele � zice cu domiciliul în alte localităţi, care deţin animale pe raza localităţii: perioada de completare este 5- 20 din luna imediat următoare semestrului ce s-a încheiat.

Vă informăm că declararea de date ne-sincere, refuzul de declarare, precum şi nedeclararea la termenele stabilite a da-telor ce fac obiectul Registrului agricol, dacă faptele nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, sunt considerate infracţiuni, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă potrivit reglementărilor în vigoare.

Vă aşteptăm cu interes pentru realizarea acestui raport de autoritate, cooperare şi prestaţie între administraţia publică locală şi persoanele obligate să declarare în regis-trul agricol. Informații suplimentare găsiți la sediul Primăriei.

Primăria Bocsig

Înscrierile în Registrul Agricol, obligativitate pentru cetățeni

Spre informare!Urmare a modi� cărilor aduse

de noul Cod Fiscal în modul de calcul al taxelor și impozitelor locale în vigoare, aducem la cunoștința contribuabililor per-soane � zice care dețin în pro-prietate clădiri nerezidențiale sau cu destinație mixtă (în care se desfăsoară activităţi econo-mice sau dacă aceasta destina-ţie reiese din actul de proprie-tate) că au obligația de a depune la Primărie până la data de 31 martie 2016 declarații de impu-nere. Impozitul pentru clădiri-le nerezidenţiale și/sau mixte ( cu destinație economică) se calculează diferențiat fa/ă de clădirile cu destinație exclusivă rezidențială( de locuit). Ter-menul limită pentru depune-rea rapoartelor de evaluare la compartimentul taxe și impozi-te locale în vederea calculului impozitului pentru anul curent este 31 martie 2016.

În ceea ce privește persoanele juridice care la data de 31 de-cembrie 2015 deţin în propri-

etate/închiriere/concesiune/administrare/folosinţă gratui-tă clădiri și terenuri situate pe raza comunei, au obligaţia să depună declaraţii la comparti-mentul taxe și impozite până la data de 31 martie 2016.

În cazul persoanelor juridice care deţin în proprietate imobi-le, valoarea impozabilă a clădi-rii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un eva-luator autorizat în conformi-tate cu standardele de evaluare a bunurilor a� ate în vigoare la data evaluării, depus la orga-nul � scal local până la primul termen de plată din anul de referinţă (respectiv 31 martie). Rapoartele de evaluare trebuie să conţină dovada că rezultatele evaluării au fost înregistrate în baza de date cuprinzând valori-le impozabile ale clădirilor, ges-tionată de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR).

Primăria Bocsig

** 25 februarie. ONG-urile şi societăţile agricole trebuie să-şi declare profi tul pe 2015 şi să plătească impozitul aferent acestui câştig (în cazul în care nu benefi ciază de scutiri).** 25 martie. Plătitorii de impozit pe profi t trebuie să-şi declare şi să plătească acest impozit pe anul 2015. Tot până în această zi trebuie plătite contribuţiile la asigurările sociale de sănătate (CASS) aferente trimestrului I. Atenţie, CASS se plătesc şi pentru veniturile realizate din chirii sau investiţii (dobânzi bancare, dividende, câştiguri bursiere etc.).** 31 martie. Proprietarii care doresc să benefi cieze de reduceri trebuie să-şi plătească taxele locale pe clădiri, terenuri şi autovehicule, inclusiv impozitul pe terenul situat sub locuinţă.** 3 mai. Instituţiile publice şi ONG-urile trebuie să depună bilanţurile pe anul 2015.** 25 mai. Persoanele fi zice care au realizat venituri din activităţi independente, din chirii sau din activităţi agricole trebuie să-şi declare aceste venituri pe 2015 (Formular 221). Tot la această dată trebuie declarată destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual. De asemenea, până la 25 mai trebuie declarată şi plătită prima tranşă pe acest an din impozitul pe construcţiile speciale, celebra „taxă pe stâlp“.** 30 mai. Societăţile comerciale private sau de stat trebuie să-şi depună bilanţurile pe 2015** 25 iunie. Trebuie plătite CASS aferente trimestrului II.** 25 iulie. Persoanele fi zice care îşi închiriază locuinţa personală în scop turistic trebuie să plătească o primă rată de 50% din impozitul aferent acestui tip de venit.** 26 septembrie. A doua rată la „taxa pe stâlp“. Tot până în această zi trebuie plătite CASS aferente trimestrului III.** 25 octombrie. Agricultorii plătesc anticipat 50% din impozitul pe venitul din activităţile agricole (prima rată).** 25 noiembrie. A doua rată (50%) la impozitul ce trebuie plătit de persoanele � zice care îşi închiriază locuinţa personală în scop turistic.** 15 decembrie. A doua rată (50%) la impozitul agricol.** 21 decembrie. Trebuie plătite CASS aferente trimestrului IV.

Calendarul dărilor fiscale din 2016

Page 4: ZIARUL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2016

CMYKVOCEA BOCSIGULUI

VOCEA BOCSIGULUI pag. 4

Ample lucrări de asfaltare străzi la Bocsig!

-Cum s-ar prezenta o scurtă dare de seamă a ceea ce s-a realizat pentru comună în decursul anului precedent?

-Vă dați seama că nu pot expune în câ-teva rânduri tot ceea ce s-a întreprins din punct de vedere administrativ în decursul anului 2015. Pot însă face o scurtă expune-re a principalelor proiecte implementate în comună, menționând că am avut structurat bugetul local de așa manieră încât să asi-gurăm sustenabilitate tuturor activităților și investițiilor derulate pe parcursul anului precedent. Ca un scurt bilanț al anului 2015 aș putea aminti:

-asfaltarea integrală a străzilor din Bocsig Cartier

- asfaltarea a încă 3 km de străzi în Răpsig- continuarea asfaltării străzilor din Boc-

sig- aducerea prin Ministerul Învățământului

a unui nou microbus școlar- achiziționarea prin fonduri europene a

unui nou utilaj pantru comună, respectiv a unui buldoexcavator de mare capacitate

-dotarea cu aparatele necesare a spațiilor din Bocsig Cartier și Răpsig destinate pen-tru tinerii care doresc să practice sportul speci� c sălilor de forță

-susținerea activității școlilor din comună- asigurarea întreținerii spațiilor verzi și a

curățeniei comunei- demararea achiziționării costumelor po-

pulare necesare activităților folclorice ale ansamblului nostru

- susținerea activităților culturale și sportive,în acest sene � ind organizate

multiple activități cultural-folclorice, iar echipa „Olimpia Bocsig” a bene� ciat în permanență de sprijinul administrației lo-cale, inclusiv prin în� ințarea centrelor de copii și juniori

Cele expuse anterior sunt câteva din pro-iectele implementate anul trecut, putându-se observa că am pus un accent deosebit pe programul de asfaltare străzi în comună, cum de altfel mi-au solicitat și cetățenii.Doresc să speci� c că întregul act adminis-tartiv a fost unul îndreptat spre cerințele cetățenilor, existând o transparență totală în tot ceea ce s-a întreprins din punct de vedere administarativ, astfel încât să se cu-noască de către cetățeni toate proiectele noastre, cu toate cheltuielile aferente, prin-cipiul de bază � ind acela că orice proiect implementat în comună are la bază sume-le de bani colectate prin impozite și taxe locale, sume pe care cu greu și le plătește � ecare și de aceea, este normal și � resc ca cetățenii noștri să cunoască pe ce s-au cheltuit banii lor, în ce scop și cu ce folos , chiar eu, an de an, din salariul cu care sunt renumerat, alături de familia mea, depun eforturi pentru a plăti aceste obligații � sca-le instituite prin legile în vigoare.

Politica de bază a administrării comunei a fost una deschisă, fără ascunzișuri, fără lucrări nelalocul lor, fără investiții de pri-sos, totul printr-o gestionare chibzuită a banului public, o gestionare prin care să aducem plus valoare comunei, să mai fa-cem cîțiva pași spre modernizarea comu-nei noastre dragi, Bocsig.

Retrospectiva anului 2015Interviu cu primarul Ciul Ioan Florin> pag.1

>>> pag.5

Bocsig Car tier- asfaltat!

Page 5: ZIARUL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2016

CMYK VOCEA BOCSIGULUI

VOCEA BOCSIGULUI pag. 5

De asemenea, doresc să menționez că toate realizările anului tre-cut la care am făcut referire anterior sunt rodul muncii în echipă, ele neputând � puse în practică dacă nu aveam lângă mine un Consiliu Local ce m-a sprijinit în toate demersurile mele și un aparat administrativ al Primăriei format din oa-meni deosebiți, cărora le mulțumesc atît pentru munca pe care au depus-o pe tot parcursul anului trecut cât pentru faptul că mi-au fost aproape și au muncit cot la cot cu mine pentru a putea implementa aceste proiecte.

-Dezamăgiri au fost anul trecut?-Oricine muncește și pune su� et în ceea

ce face are și dezamăgiri. Așadar, pot spune că au fost și dezamăgiri pe parcur-sul anului 2015, mai ales datorită faptu-lui că nu am avut la dispoziție mai mulți bani pentru a derula și mai multe lucrări de modernizare în comună. M-am supă-rat când am constatat că nu avem bani su� cienți pentru a pune în practică cât mai repede proiectele de dezvoltare pe care le-am pregătit pentru Ilocalitățile comunei, după cum, un gust amar mi-au lăsat și anumiți oameni care deși nu aveau nici o contribuție reală la dezvol-tarea omunei, au început să bârfească și să critice doar așa ca să se a� e în treabă.

Nu doresc însă să fac politică, doar v-am expus câteva dintre dezamăgiri-le avute anul trecut. Au mai fost și alte momente di� cile, dar cu ajutorul Bunu-lui Dumnezeu am trecut cu bine peste ele și prefer să nu le mai amintesc, căci indiferent de greutăți trebuie să mergem înainte, să luptăm pentru ceea ce dorim să realizăm.

Vă mărturisesc însă că pentru a trece peste momentele di� cile m-a ajutat mult faptul că am știut că-i am aproape pe concetățenii mei, că-i reprezint în ceea ce fac și de aceea trebuie să trec peste orice obstacol pentru îndeplinirea dorinței lor și a mea, respectiv găsirea de soluții pen-tru modernizarea comunei Bocsig. Ceea ce am și făcut: m-am dus doar înainte pentru comuna Bocsig!

-Dar momentele de bucurie...?-Au fost multe momente de bucurie, de

satisfacție că se vede ceva în urma mun-cii mele și a efortului depus pentru dez-voltarea comunei. O mare bucurie am avut când am derulat lucrările de asfala-tre de la Bocsig, Răpsig și Bocsig Cartier, sau când am văzut ansamblurile și coru-rile noatre pe scenă cu ocazia diverselor spectacole organizate aici la Bocsig. Au fost momente de bucurie sinceră. Bucu-ria de a vedea că pot face ceva bun pen-tru comuna mea, pentru comunitatea noastră locală.

-Există vre-o diferență între omul Ciul Ioan Florin de dinainte de a � ales primar și cel de acum?

-Nici o diferență. Eu nu m-am schim-

bat și nici nu voi face acest lucru. Sunt aceeași persoană, cu dragoste pentru comuna mea, aici trăiesc împreună cu familia, aici sunt acasă, aici am priete-nii. Nu uit că sunt primar prin voința cetățenilor din Bocsig, Mânerău, Răp-sig și Bocsig Cartier, care prin votul lor m-au delegat practic să-i reprezint pen-tru a face tot ce pot pentru prosperita-tea comunei, pentru a asigura un viitor comunității noastre, iar pentru aceasta fac tot ce-mi stă în putință!

Cea mai mare bucurie am simțit-o însă atunci când am văzut că concetățenii mei apreciază munca mea din acești ani, apreciză modul de administrare pe care l-am implementat.Aceasta este cea mai mare bucurie pe care aș � putut să o am: să văd că nu am muncit degeaba, să văd că am lângă mine marea familie a comunității noastre locale!

-Ce proiecte prioritare aveți pentru acest an 2016?

-Sunt mai multe proiecte pe care do-resc să le realizez în comună, prefer însă sănu discut despre toate acestea acum deoarece pentru unele dintre ele aștept să văd asigurată � nanțarea prin fonduri europene sau programe guvernamentale. Totuși pot aminti câteva, cum ar �

- reabilitarea dispensarului uman din Bocsig

- extinderea și renovarea Căminului Cultural din Bocsig

-realizarea asfaltării totale a localității Mânerău

-amenajarea parcului de la Bocsig Car-tier și dotarea acestuia cu noi locuri de joacă pentru copii

- amenajarea drumului din Dealul Vi-ilor

Acestea sunt câteva dintre ceea ce avem plani� cat a realiza anul acesta, dar, așa cum v-am expus anterior sunt și alte proiecte cu � nanțare externă bugetului local.

-Un gând pentru cetățenii comunei la început de 2016?

-Le doresc tot binele din lume și un an prosper în care � ecare să-și îndeplineas-că propriile năzuințe. De asemenea, le transmit că Ciul Ioan Florin este același pe care-l știu, un cetățean al comunei Bocsig, la fel ca toți cei ce locuiesc aici, iar în calitate de primar ales voi depune în continuare toate eforturile de a face din comuna Bocsig o comună cât mai bine pusă la punct, nu doar pentru cei de azi ci și pentru generațiile de mâine. Și eu am familie, și eu am copii și consider că este de datoria noastră, a generației de azi, să facem tot ce putem pentru a con-strui o comună frumoasă, cu perspective pentru viitor, în care copiilor și nepoților noștri să le � e drag să locuiască. Pentru aceasta muncesc atât ca cetățean, cât și ca primar ales prin voia concetățenilor mei. Așa să ne ajute Dumnezeu!

Retrospectiva anului 2015Interviu cu primarul Ciul Ioan Florin>>> pag.4

Buldoexcavator nou la comună

Săli de forțăla Răpsig și Bocsig Cartier

Spațiile verzi au fost întreținute mereu

Învățământul,cultura și sportul au fost susținute

Page 6: ZIARUL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2016

VOCEA BOCSIGULUI pag. 6

VOCEA BOCSIGULUI

(continuare din numărul precedent al ziarului) Pentru a � cât mai � del în

redarea datelor referitoare la biserică, reproduc din actele găsite ulterior în ar-hiva parohiei despre chipul preoților care au servit la cele de două biserici între cele două războaie mondi-ale. Cercetând arhiva fostă

grecocatolică, în completa-rea biogra� ei fostului pre-ot și protopop Ioan Papp, am găsit extrasul de nas-tere al � icei sale Hermina Papp născută la 27 ianua-rie 1889 din părinții Ioan Papp și Petronela Leucuția în Bocsig, care s-a căsătorit cu Teodor Suricescu, no-tar în Siștarovăț, de religie ortodoxă română. Preotul zelos pentru râspândirea unației printre români și-a căsătorit unica � ică cu un ortodox. Petronela Papp, a fost � ica lui Ioan Leucuția și Cornelia Pap care a dece-dat în Cluj la 11 septembrie 1931, în vârstă de 84 de ani.În anul 1926 prin luna

martie, răposând preotul unit Nistor Dumintru, po-porul drept credincios, a cerut episocpiei unite din Oradea să le numească pre-ot pe Frugina Alexandru care era directorul gimna-ziului din Ineu. Episcopia ar � vrut să � e numit la Bocsig fratele fostului preot Nistor Dumitru, Iosif Nistor din Beliu, dar credincioșii s-au opus. Drept urmare la 1 iu-nie 1926 a fost unit preot la parohia greco-catolică Ale-xandru Frugina, originar din Beliu, căsătorit cu Popa Ecaterina. A fost unul din-tre cei mai culți preoți pe care l-a avut Bocsigul. Din cauză că era consumator de alcool, survenit între el și credincioși neînțelegeri, datorită cărora a fost recla-mat episcopiei de Oradea.Din două rapoarte către

episcopia unitp Oradea se vede că era un zelos catolic

și un mare ortodoxfob. În urma unei mari inundații care s-a abătut asupra Ine-ului, preotul Frugina cu prețul vieții a luat parte la salvarea celor sinistrați, scoțând oameni și bunuri prin apă.

În urma acestei acțiuni a constractat o boală reuma-tismală din cauza căreia la 25 martie 1929 a decedat în vârstă de 36 de ani, � ind înmormântat de către pro-topopul de Șeitin Pop Vic-tor și preoții Iosif Nistor și Silviu Sălăgean. A fost un bun orator. Soția cu doi co-pii s-a mutat la Ineu unde a și decedat.

Cu anul 1930, parohia este trecută la episcopia unitp de Lugoj.

La 1 mai 1929 episcopia de Oradea prin decizia nr.1156 a unit pe preotul Petru Va-nen paroh la parohia Bocsi-gului. Numitul este născut în Petrani comuna Pocola din părinți țărani, tatăl său � ind om de servici la liceul Samuil Vulcan Beiuș. Stu-diile liceeale le-a făcut în Beiuș, iar academia de teo-logie la Oradea. A fost căsă-torit cu Maria Nagy din care căsătorie a rezultat 5 copii, dintre Maria a decedat la 8 luni, Octavia în etate de 8 ani și 7 luni, iar Stela la 6 luni.

A fost un foarte bun cântăreț. După cum rezultă din actele arhivate, soția i-a fost bolnăvicioasă de astmă și plămâni din care cauză a avut multe cheltuieli. La fel a avut de susținut o soră la universitatea din Cluj pen-tru care mereu intervine cu cereri la episcopiei pentru ajutor împrumut. Sub păs-torirea susnumitului s-a făcut reparația bisericii de către arhitectul Alexandru Graf Arad str. Ioan Calvin nr 12. care reparație a cos-tat 500.000 lei, parohia pu-tând achita doar 250.000. După cum rezultă din alte acte o� ciale, tîrnosirea bi-

sericii s-a făcut mare fast de către episcopul Lugoju-lui Alexandru Niculescu. În anul 1932, la tîrnosire a participat și preotul Or-todox Papp Traian. Dato-rită intransigenței a avut și con� icte cu credincioșii, cum a fost cazul cu Palcu Simion care l-a insultat în biserică în timpul utreni-ei la februarie 1933. Fire energică și dinamică, a luptat pentru înzestrarea materială a bisericii, pen-tru a � împroprietărită cu pământ mai bun și pentru oferirea de ajutoare de la primărie și prefectură. În 1948 la 23 octombrie a par-ticipat la adunarea clerului greco-catolic de la Cluj re-venind la ortodoxie și pri-mind mai multe slujbe ad-ministrative, cea mai înaltă � ind cea de vicar eparhial. Actualmente este pensio-nat și locuiește în Arad.În locul preotului Petru

Vancu a fost numit preot al II-lea și biserica a revenit preotului Petru Sălăgean, fost preot în Mădrigești. Îna-inte de a � hirotonisit, a fost ziarist pe la societățile pen-tru litere din județul Praho-va. Numitul a absolvit liceul la Beiuș și Academia de Te-ologie la Arad. A funcșionat în Bocsig aproximativ 1 an, în care a făcut schimb cu preotul Mihu Gheorghe de la Comlăuș, de unde a ajuns consilier bisericesc și pre-ot la catedrala din Arad. În anul 1974 s-a pensionat și locuiește la Arad.Preotul Gheorghe Mihu a

venit la parohia II-a Bocsig în luna iunie sau iulie 1954. S-a preocupat de reparașia bisericii a II-a, în care scop a primit ajutoare de la epi-scopie și Departamentul cultelor. Sub păstorirea lui mai precis în ședința din 17 octombrie a consiliului pa-rohial s-a făcut împărțirea parohiei după cum urmea-ză: Parohia I-a prinde nu-merele: 124-181; 255-263;

273-554 Total 345 nume-re. Parohia II-a cuprindea numerlee 1-123; 182-254; 264-273; 555-698 total 347 numere. În anul 1959 s-a paralizat și s-a pensionat. Trăiește și astăzi complet paralizat în comuna Galșa unde are locuință proprie. După retragerea acestu-ia, parohia a doua a fost des� ințată astfel în Boc-sig unde erau înainte trei preoți, acum este numai unul singur.Preotul Ioan Ageu s-a

născut la 15 ianuarie 1910 în comuna Buhani din Arad, din părinții Petru și Elisabeta Ageu, țărani agri-cultori. Școala primară a terminat-o în satul natal, după care a urmat școala normală de învățători Arad pe care a absolvit-o în 1927. Un an a funcționat ca învățător, după care s-a înscris la Academia de Teo-logie Arad, pe care a absol-vit-o în 1933. La 26 august s-a căsătorit cu Delia Papp � ica lui Traian preot în Bocsig. A fost hirotonit di-acon la 29 septembrie 1934 iar ca preot la 19 octom-brie 1934 pentru parohia Voivodeni. A fost un bun administrator și gospo-dar. În Voivodeni a edi� cat casa parohială, dependințe, a refăcut turnul bisericii distrus de furtunp și a fă-cut pictura bisericii de că-tre pictorul Toader Iulian din Arad. La 8 iunie bise-rica pictată a fost s� nșită de către episcopul Andrei Mager care în cuvântarea rostită a speci� cat că este prima biserică din eparhie care n-are nici o � surp în pereți și toți enoriașii erau ortodocși.În toamna anului 1947 a

fost transferat în interes de servici la parohia I-a Bocsig cu sarcina de a opri prozeli-tismul catolic și neoprotes-tant. După 115 ani de la tre-cere la unire, a fost primul preot ortodox care a servit în biserica greco-catolică revenitp prima liturhie.În anii 1948-1949 sub

conducerea sa s-au execu-tat lucrările de consolida-re a bisericii I-a ortodoxe, legând-o cu � er și beton armat. Tot sub conducerea sa s-a reparat acoperișul de la cele două biserici în 1963/1964 la îndemnul P.S. Sale parintelui episcop Te-octist Arăpaș, s-a executat pictarea bisericii I-a de că-tre pictorul Gheorghe Vâ-nătoru în stil neobizantin tempera. La 20 septembrie 1964 cu mare fast s-a făcut s� nțirea de către episcopul Teoctist Arăpaș al Aradu-lui. Tot în 1964 s-au turnat clopotele de 140 kg. Fiecare numite clopotele înfrățirii. A fost un bun hoticultor care a organizat parcurile din fața celor două bise-rici. Printere meritele sale pastorale și administrative a fost distins prin decizia 758/1958 cu dreptul de a purta brâu roșu iar în 1964 a fost ridicat la rangul de iconomiar Sf. Patriarhie i-a acordat medalia comemo-rativă în 1969 pentru mun-ca depusă în consolidarea bisericii I. În ianuarie 1969 a fost pensionat și trăiește în orașul Sebiș ca pesnionar.Cu data de 1 aprilie 1969

subsemnatul am fost trans-ferat de la parohia Iercoșeni la Bocsig. Sunt născut la 27 iulie 1913 din părinți țărani săraci Ioan Frențiu și Rave-ca Bulc în satul Sînmartin județul Bihor. Școala pri-mară am terminat-o în sa-tul natal. Fiind 10 copii în familie cu 3 jug. și jumătate teren agricol, soarta des-tinată era să � u servitor ca fratele meu mai mare sau în cel mai bun caz, meseriaș. Întâmplarea a fă-cut că fratele meu mai mare să � e servitor. Căzându-i în mână acestuia certi� catul de absolvire a 4 clase pri-mare în care erau nu mai note de 10, acesta a excla-mat: Băiatul acesta nu-i de meserie, ci-i de liceu, să în-cercăm cu el la liceu să ve-dem cum învață.

Bocsig, file de istorieSpicuiri din monografi a localității Bocsig, lucrare realizată de cel care a fost cândva preotul Frențiu Vasile

Chipuri de preoți din Bocsig între cele două războaie.

(continuare din numărul următor al ziarului)

Page 7: ZIARUL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2016

VOCEA BOCSIGULUI pag. 7

VOCEA BOCSIGULUI

Până la sfârșitul anului trecut, proprietarii au fost scutiţi de impozitul pe terenul de sub locuinţă, dar începând din 2016 această scutire a fost eliminată. Astfel că, pe lângă taxele locale pe clădiri și mașini, cele pentru terenuri se extind și la parcelele ocupate de case. Ca și locuinţa (clădirea rezidenţială), terenul de sub aceasta se impozitează în funcţie de rangul localităţii și de zona în care se găsește, conform art. 465, alin. 2, din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal.

Calculul terenului des ub clădire( casă) se va face pe baza datelor

cuprinse în actele de proprietate sau în alte documente care atestă această suprafaţă, depuse de contribuabili în vederea stabilirii impozitului pe clădiri, sau a datelor furnizate de compartimentele de specialitate din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale sau alte instituţii care deţin aceste date. Astfel, într-o primă fază, contribuabilii trebuie să comunice primăriei ce date sunt trecute în actele de proprietate ale locuinţei, pentru ca autoritatea locală să stabilească suprafaţa impozabilă. Impozitul este cel aferent terenului cu construcţie,

iar cuantumul sumelor se stabilește în funcţie de cota indiviză de teren care revine proprietarului , coform coe� cienților stabiliți prin reglementările Codului Fiscal și al cuantumului stabilit prin HCL. De asemenea, Potrivit prevederilor art. 465 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, „impozitul pe teren se stabilește luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona și categoria de folosinţă a terenului.

Casele suplimentare nu se mai impozitează

Noile prevederi � scale elimină

stabilirea impozitului pe clădiri pentru persoanele � zice în funcţie de numărul proprietăţilor deţinute. Astfel că nu se mai aplică majorarea de 65%, 150%, respectiv 300% pentru cele a� ate în proprietate în afara celei de domiciliu. Este eliminată, de asemenea, și majorarea impozitului cu câte 5% pentru � ecare 50 mp care depășesc suprafaţa de 150 mp a unei clădiri.

Informații suplimentare la sediul Primăriei.

Primăria Bocsig

Noul Cod Fiscal- Impozitul pe terenul de sub clădire

În atenția cetățenilor: înscrierea la clasa preegatitoare!Parintii copiilor care implinesc 6

ani pana pe 31 august 2016 sunt obligati sa ii inscrie pe cei mici la clasa pregatitoare. Copiii care fac 6 ani dupa aceasta data pot sa � e inscrisi in clasa pregatitoare, daca trec evaluarea psihosomatica. Prevederile fac parte din proiectul Metodologiei privind inscrierea copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2016-2017, pe care Ministerul Educatiei l-a scos astazi in dezbatere publica. Noutatea: din toamna, Ministerul Educatiei nu mai accepta exceptii la inscrierea in invatamantul primar, deci copiii nu vor mai putea sari clasa pregatitoare pentru a � inscrisi direct in clasa I. Inscrierile in clasa pregatitoare se desfasoara in scoala in perioada 29 februarie-18 martie.

Calendarul inscrierii in clasa pregatitoare 2016

22 februarie - A� sarea circums-criptiilor scolare la � ecare scoala / A� sarea programului de evaluare a dezvoltarii psihosomatice a copiilor, precum si a institutiilor unde se realizeaza evaluarea / A� sarea criteriilor speci� ce de departajare

24 februarie-3 martie - Organizarea Zilei a portilor deschise la scoală, in care parintii, copiii si alte persoane interesate pot sa viziteze clasele in care vor invata copiii de la pregatitoare si pot sa discute cu personalul scolii

23 februarie-16 martie- Evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomatica

23-17 martie - Comunicarea rezultatului evaluarii dezvoltarii psihosomatice a copilului, in scris, parintelui care a solicitat evaluarea. Rezultatul nu poate � contestat

29 februarie-18 martie - Completarea de catre parinti, online sau la scoala pe care parintii vor ca

cei mici sa o urmeze, a cererilor-tip de inscriere. Validarea acestor cereri-tip de inscrieri se face intre orele 8:00-20:00 de luni pana vineri si intre orele 9:00-13:00 sambata.

Prima etapa de inscriere in clasa pregatitoare

21 martie 2016 -Repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor ai caror parinti au solicitat acest lucru in cererea-tip de inscriere

22-24 martie 2016 - Admiterea sau respingerea cererilor de inscriere la alte scoli decat cele de circumscriptie

25 martie 2016- Repartizarea la scoala de circumscriptie a copiilor care au fost inscrisi la o alta scoala, dar nu au fost admisi din cauza lipsei de locuri si care au exprimat in aceasta faza optiunea pentru inscrierea la scoala de circumscriptie

25-26 martie 2016 - A� sarea la sediul scolilor si pe site-ul inspectoratelor scolare a copiilor inmatriculati, a numarului de locuri ramase libere si a listei copiilor neinscrisi dupa prima etapa

A doua etapa de inscriere in clasa pregatitoare

29 martie 2016- A� sarea in scoli si pe site-ul inspectoratelor a procedurii speci� ce de repartizare a copiilor pe locurile disponibile

30 martie-8 aprilie 2016 - Depunerea cererii-tip de inscriere la secretariatul scolii a� ate pe prima pozitie dintre cele trei optiuni exprimate de parinti pentru etapa a doua

15 aprilie 2016 - A� sarea la sediul � ecarei scoli a listelor � nale cu copiii inscrisi in clasa pregatitoare

18-22 aprilie 2016 - Solutionarea de catre inspectoratele scolare a cererilor parintilor copiilor care nu au fost inca inscrisi la vreo scoala

În atenția fermierilor:Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează benefi ciarii măsurilor compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole - Campania 2015, că eliberează adeverinţe pentru cei care intenţionează sa acceseze credite pentru fi nanţarea activităţilor curente, de la băncile care au încheiat convenţii cu Agenţia.Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - SA (FGCR) şi Fondul Naţional de Garantare a Creditului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii IFN - SA (FNGCIMM) garantează creditele acordate de bănci fermierilor.Toate convenţiile încheiate între APIA - Banca şi FGCR/FNGCIMM vor fi postate pe site-ul instituției la adresa: www.apia.org.ro.Potrivit convenţiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverinţă prin care confi rmă că acesta a depus cererea unică de plată pentru anul 2015 și a solicitat sprijin pentru măsurile de dezvoltare rurală. De asemenea, prin adeverință se confi rmă, la data emiterii acesteia, suprafațadeterminată pentru plată pentru măsurile de dezvoltare rurală, că benefi ciarul nu face obiectul excluderilor de la plată pentru schema de plată unică pe suprafață și că îndeplinește condițiile generale pentru acordarea sumelor cuvenite, în conformitate cu legislația în vigoare.Valoarea creditului va fi în cuantum de până la 80% din valoarea sumei calculate conform adeverinței eliberate de APIA.Banca Creditoare acordă benefi ciarilor, conform reglementărilor sale interne, credite/facilități de fi nanțare în lei, pentru fi nanțarea capitalului de lucru pentru desfășurarea activităţilor curente în procentul stabilit prin regulile proprii din suma prevăzută în adeverinţa eliberată de APIA.Fermierii care au accesat credite în baza adeverinţelor emise de APIA pentru schemele de sprijin pe suprafaţă pentru anul 2015 vor putea accesa credite pentru dezvoltare rurala de la aceeași bancă de la care au obţinut creditul anterior.În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 703/ 23.07.2013 privind aprobarea condiţiilor în care se vor încheia Convenţiile dintre instituţiile fi nanciare bancare și nebancare și Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, în vederea fi nanţării de către acestea aactivităţilor curente ale benefi ciarilor plăţilor derulate prin Agenţia de Plăţi și Intervenţie pentru Agricultură, Banca trebuie sa respecte nivelurile costurilor aferente acordării creditelor pentru benefi ciarii plăţilor directe, astfel încât dobânda fi nală aplicată benefi ciarului nu poate depăși ROBOR 6M + 4%, iarcomisioanele aferente creditului să fi e în limita de 1%.

Recomandăm cetățenilor să-și plătească taxele și impozitele locale pentru anul 2016, până în data de 31 martie. Dacă vor face aceste plăți până la data menționată mai sus vor benefi cia de o reducere cu 10% a valorilor impozitelor pe clădiri și terenuri.

Primăria Bocsig

M a r e a t e n ț i e !

!

Page 8: ZIARUL COMUNEI BOCSIG IANUARIE 2016

CMYKVOCEA BOCSIGULUI

VOCEA BOCSIGULUI pag. 8

Anul 2015 s-a caracterizat și prin desfășurarea în comună a unor even-imnete deosebite, culturale, școlare, religioase, evenimente de care ne vom aduce mereu aminte cu drag, deoarece,

prin frumusețea lor ne-au arătat că avem o comună frumoasă, cu oameni unici, o comunitate locală care a par-ticipat cu bucurie la � ecare manife-stare ce a fost organizată la noi!

Retrospectiva anului 2015 Evenimente deosebiteFestivalul Dansului Călușăresc

Sărbătoarea comunei intitulată sugestiv „Festivalul Dansului Călușăresc” s-a bucurat anul tre-cut de un succes răsunător, � ind apreciată de către toată lumea. Organizată ca de � ecare dată pe sce-na din spatele grădiniței, sărbătoarea a fost una plină de surprize , an-

samblurile comunei, Țărinuța și Călușerii, alături de Taraful Bocsig-ului, precum și interpretele comu-nei Bocsig reușind să aducă în fața publicului un spectacol folcloric de excepție. Putem spune că anul 2015 a fost anul reînvierii din cenușă a folclorului autentic bocsigan!

Balul șomerilor a continuat la Bocsig Cartier

Un alt eveniment devenit tradiție în comună, Balul Șomerilor a con-tinuat să � e organizat și în anul 2015, când , din nou, afost o seară plină de voioșie și distracție, cu parcul plin de cei veniți la eveniment, tombola aducând încă o dată norocoșilor premii care mai de care, mai interesante.

Serbările școlare, adevărate spectacole

Ca și evenimente importante ale anu-lui 2015 trebuie să amintim și serbările școlare, care de � ecare dată au reușit să umple până la refuz căminul cultural din Bocsig, � ind organizate de către dascăli și elevi, sub forma unor reale

spectacole artistice. Să ne aducem aminte doar de sebarea

de 8 martie, Ziua Recoltei sau serbările din decembrie, când Moș Crăciu a poposit la Bocsig, aducând daruri tu-turor elevilor.

Am încheiat anul în cântec de colinde!

Iar ca totul să � e com-plet și frumos, pe � nal de an 2015 s-a organi-zat tradiționalul con-cert de colinde, un concert în care coru-rile comunei noastre au reușit din nou să

aducă prin cântecul lor bucuria Crăciunului în comună. Frumusețea acestui concert anual constă tocmai în aceea, că de la mic la mare, de la tânăr la bătrân, cetățenii comunei Boc-

sig nu uită frumusețea sărbătorii Crăciunului și � ecare își aduce contribuția la a aputea avea acest frumos con-cert de colinde. Este concertul nostru, al co-munei Bocsig!

Evenimente religioase deosebite!Anul 2015 a fost u n an plin pen-

tru bisericile comunei noastre, un an în care putem a� rma că am avut la Bocsig și Bocsig Cartier evenimente

marcante, pline de semni� cașie, eve-nimente frumoase și reprezentative pentru comunitățile ortodoxăși greco catolică

Târnosirea Bisericii Ortodoxe din Bocsig

Târnosirea Bisericii Ortodoxe din Bocsig Cartier

Pelerinajul la mormântul Rafilei Găluț


Recommended