+ All Categories
Home > Documents > Word BIZ UP!

Word BIZ UP!

Date post: 17-Feb-2018
Category:
Upload: maria-asanache
View: 224 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
of 16 /16
7/23/2019 Word BIZ UP! http://slidepdf.com/reader/full/word-biz-up 1/16 Alpha Boutique Informa ii de contact: ț Asanache Maria Cornelia 0768.771.271 a!maria!c"#ahoo.com
Transcript
Page 1: Word BIZ UP!

7/23/2019 Word BIZ UP!

http://slidepdf.com/reader/full/word-biz-up 1/16

Alpha Boutique

Informa ii de contact:ț

Asanache Maria Cornelia0768.771.271 a!maria!c"#ahoo.com

Page 2: Word BIZ UP!

7/23/2019 Word BIZ UP!

http://slidepdf.com/reader/full/word-biz-up 2/16

Cuprins

$e%umat

I. &escrierea ideii de afaceriI.1 'i%iune( strate)ie( o*iecti+eI.2 Ideea de afaceriI., -re%entarea produselor ser+iciilor oferite

II. chipa de mana)ementII.1 /perien a antreprenoruluiț

II.2 /perien a mem*rilor cheie ai echipei de proiectț

III. Anali%a mediului e/ternIII.1 portunit i i amenin ri ale mediului e/ternț ș ț

III.2 Anali%a poten ialilor clien iț ț

III., Anali%a concuren eiț

I'. trate)ia de mar3etin)I'.1 trate)ia de produsI'.2 trate)ia de preț

I'., trate)ia de distri*u iețI'.4 trate)ia de promo+are

'. Anali%a financiar'.1 Bu)etul de in+esti iiț

'.2 -re+i%iunea +eniturilor '., -re+i%iunea cheltuielilor 

Conclu%ii

Page 3: Word BIZ UP!

7/23/2019 Word BIZ UP!

http://slidepdf.com/reader/full/word-biz-up 3/16

Rezumat

Page 4: Word BIZ UP!

7/23/2019 Word BIZ UP!

http://slidepdf.com/reader/full/word-biz-up 4/16

I. Descrierea ideii de afaceri

I.1 Viziune, strategie, obiective

Viziune

'rem s de+enim unul dintre cei mai importan i productori i distri*uitori de o*iecteț ș

decorati+e din Bucure ti. 'rem s fim recunoscu i drept cei mai ino+atori i serio iș ț ș ș

din acest domeniu( confec ionarea produselor hand made.ț

Misiune

'rem s identificm i s satisfacem ne+oile consumatorilor prin punerea la dispo%i ieș ț

a c5t mai multor op iuni( a unor pre uri a+antaoase( a unor condi ii con+ena*ile deț ț ț

 plat i a unui ser+iciu de calitate( printro a*ordare prietenoas i profesional.ș ș

Obiective

*iecti+ul nostru principal este de a scoate pe pia c5t mai multe produse noi pentruța nc5nta clien ii( pentru ai auta s decore%e spa iile n care i petrec cel mai multț ș ț ș

timp pe placul lor( s i cree%e un mediu c5t mai plcut.ș

*iecti+ele personale se ntreptrund cu o*iecti+ele afacerii i de+ine acel frumosș

o*iecti+ mi/t( ce repre%int corelarea ntre reali%area profitului( satisfacereaconsumatorilor( a ntreprin%torului i a salari ilor.ș ț

*iecti+e pe termen scurt:• producem n prima luna un numr de minimum 9000 de produse.• n prima luna de acti+itate s a+em un numr de 1000 de clien i.ț

• nc5ntm un numr de 10 clien i pe lun cu oferte surpri%.ț

*iecti+e pe termen lun):• creasc cifra de afaceri cu 20; n primele 12 luni.•  <umrul clien ilor s creasc cu 90; n primele 12 luni.ț

• $ecuperarea in+esti iei n primele 24 luni.ț

Page 5: Word BIZ UP!

7/23/2019 Word BIZ UP!

http://slidepdf.com/reader/full/word-biz-up 5/16

I.2 Ideea de afaceri

Ideea de afacere a +enit dintrun ho**#( o pasiune pentru confec ionarea o*iectelor ț

decorati+e. Acestea sunt ntalnite destul de rar( prin t5r)uri i mai pu in n ma)a%ineș ț

care s ai*a acest specific. -osed5nd pu in ima)ina ie i ce+a mai mult sim artistic(ț ț ș ț

)5ndul ma dus smi deschid o mic afacere cu o*iecte ce le pot confec iona nț

timpul li*er.

Astfel pornind( o*iecti+ul meu +a fi mi/t( de natur personal folosindumi a*lit ileț

creati+e i( totodat +oi atin)e i o*iecti+ul afacerii. m*in5nd utilul cu plcutul +omș ș

reu i s a+em profit dintro pasiune.ș

-entru nceput( +oi a+ea un partener de afaceri. mpreun +om confec iona o*iecteleț

decorati+e pe care( ulterior( le +om da spre +5n%are. 'rem s producem o )am c5tmai +ariat de o*iecte decorati+e pentru a nc5nta clien ii i a putea fi placul tuturor.ț ș

Ca i loca ie( +rem s nchiriem un spa iu de apro/imati+ 79 de metri ptra i n %onaș ț ț ț

-ia a Iancului. 'om amenaa spa iul pentru +inderea produselor( +om nt5mpinaț ț

clien ii cu %5m*etul pe *u%e i( atunci c5nd +or a+ea ne+oie de autorul nostru( nț șca%ul n care nu se pot hotar( i +om auta cu plcere.

Consider c am putea a+ea un a+anta competiti+ faptul c nu sunt ma)a%ine de acest)en n %ona apropiata i +a fi un ma)a%in ino+ator pentru locuitorii acestei %one.ș

Consider c atunci c5nd ncepi o afacere( aceasta tre*uie s ai* la *a%a pasiune(dorin ( loialitate i onestitate pentru a putea aun)e la reu it.ț ș ș

Page 6: Word BIZ UP!

7/23/2019 Word BIZ UP!

http://slidepdf.com/reader/full/word-biz-up 6/16

I.3 Prezentarea produseor i așserviciior oferite

-rodusele pe care noi le +om confec iona +or fi: lum5nri( suporturi pentru lum5nari(ț

rame foto( personali%ri pentru cni ce ti( lampe de *irou noptier( cutiu e pentruș ț

 *iuterii( cutii pentru depo%itat( co ule e ta*louri( o*iecte decorati+e specificeș ț

se%onului rece( o*iecte decorati+e sprecifice lunii martie i sperm( multe alte o*iecteș

facute din lucruri pe care le )sim n natur.

Mai os sunt c5te+a e/emple din o*iectele pe care le confec ionm.ț

Page 7: Word BIZ UP!

7/23/2019 Word BIZ UP!

http://slidepdf.com/reader/full/word-biz-up 7/16

II. !c"ipa de management

II.1 !#perien a antreprenoruuiț

/perien a n domeniul conducerii unei afaceri ne +a auta s descoperim mai repedeț

necesit ile clien ilor i s facem mai u or fa presiunii pie ei.ț ț ș ș ț ț

/perien a lucrului cu oamenii +a fi un plus pentru comunicarea cu an)aa ii( care(ț ț

 pentru noi nu +or fi doar simpli an)aa i( ci parte din echip. <u +a fi o afacere peț

 principiul ef = an)aat( ci pe principiul >coechipieri>( ne +om auta unii pe ceilal i.ș ț

&e asemenea( e/perien a n domeniul financiar +a fi un plus pentru ntocmirea actelor ț

i derularea unor in+esti ii.ș ț

II.2 !#perien a membrior c"eie aițec"ipei de proiect

Asociatul meu are( de asemenea( +aste cuno tin e i e/perien n conducerea uneiș ț ș ț

afaceri( ceea ce +a fi u or pentru noi.ș

 <oii cole)i( pentru nceput +or fi doi( nu tre*uie s ai* neaparat e/perien ( doar ț

 pasiune pentru confec ionare i dorin de a n+ a i auta oamenii care +or pa i nț ș ț ț ș ș

ma)a%inul nostru.

Page 8: Word BIZ UP!

7/23/2019 Word BIZ UP!

http://slidepdf.com/reader/full/word-biz-up 8/16

III. $naiza mediuui e#tern

III.1 Oportunit% i i amenin %ri aeț ș ț

mediuui e#tern

Cea mai important oportunitate pe care neo ofer mediul e/tern este aceea c nue/ista competi ie care s ne n)riore%e( n %ona -ia a Iancului nu sunt suficienteț ț

ma)a%ine de o*iecte decorati+e. Astfel sperm i +om face tot posi*ilul s promo+mș

ntrun mod c5t mai prietenos ideea noastr.

alt oportunitate oferit de mediul e/tern: faptul c noi confec ionam produsele nț

mare parte din lucruri naturale ?conuri de *rad( )hinde( castane( frun%e( cren)i@ saumateriale recicla*ile.

Amenin ri ale mediului e/tern:ț

• modificarea le)isla iei(ț

• scderea puterii de cumprare(• apari ia competi iei.ț ț

Page 9: Word BIZ UP!

7/23/2019 Word BIZ UP!

http://slidepdf.com/reader/full/word-biz-up 9/16

III.2 $naiza poten iaior cien iț ț

-oten ialii clien i sunt( n primul r5nd( locuitorii sectorului 2( n special cei din %onaț ț

-ia a Iancului. 'om cuprinde clien ii de toate +5rstele( de la colari p5n la pensionari.ț ț ș

Considerm c ceea ce facem poate fi pe placul tuturor( sunt o*iecte pe care oricine le poate a+ea n cas( fie pentru nfrumuse area decorului sau( chiar( pentru a le utili%a.ț

&e asemenea( cu autorul internetului( putem fi contacta i nu numai de locuitoriițsectorului 2( ci i din tot Bucure tiul( poate chiar i din alte ora e.ș ș ș ș

III.3 $naiza concuren eiț

Concuren a nu este una foarte mare( poate doar cei cu o e/perien ndelun)at peț ț

 pia ( care au clien ii lor fideli( sau datorit renumelui pe care l au. &in acest punct deț ț

+edere nu ne facem )rii deoarece produsele marilor firme nu sunt hand = made.

&e anali%at este pia a online a produselor hand made( pia care se de%+olt tot maiț ț

repede. Cei care fa*rica o*iecte hand made prefer s le comerciali%e%e prinintermediu internetul( fiind mult mai a+antaos ca pre .ț

re*uie a+ut n +edere faptul c pot aprea noi competitori i tre*uie s ne men inemș ț

standardele( astfel ne +om pstra i clien ii( poate chiar +om atra)e mai mul i.ș ț ț

Page 10: Word BIZ UP!

7/23/2019 Word BIZ UP!

http://slidepdf.com/reader/full/word-biz-up 10/16

IV. &trategia de mar'eting

IV.1&trategia de produs

-rodusele noastrea +or fi create( n primul r5nd( n func ie de se%on:ț

• Iarna: decora iuni pentru *rad( pentru camere( pentru e/terior( suport lum5nari(ț

lum5nari( decora iuni pentru cni sticle( rame foto etc. Maoritatea le +omț

confec iona din conuri( )hinde( castane.ț

• -rim+ara: mr i oare n primul r5nd( la cererea clien ilor +om face *uchete deț ș ț

flori( felicitri( co ule e( o*iectele pentru -a te ?ou decorate( iepura i( pui ori(ș ț ș ș ș

decora iuni pentru cni etc@ț

• 'ara: maoritatea decora iunilor +or fi confec ionare din melci( scoici( nisip(ț ț

cle ti cra*( materiale te/tile etc.ș

• oamna: cea mai mare parte a o*iectelor +or a+ea frun%e ru)inii )al*ene()hinde( castane( cran)u e etc.ț

IV.2&trategia de preț

'om a+ea +aria ii se%oniere( discounturi n func ia de se%on.ț ț

n perioada ianuarie = octom*rie( pre urile articolelor pentru Crciun specificeț

sr*torilor de iarna +or fi mai sc%ute deoarece nici cererea nu +a fi mare. n perioada noiem*rie = decem*rie( pre urile +or fi accesi*ile( s ne putem acoperiț

costurile i s facem i profit. -rin pre uri accesi*ile( ne referim la cele pentru toateș ș ț

tipurile de oameni( s i poat permite fircare persoan s fac un cadou celor dra)iș

de sr*tori.n perioada fe*ruarie = martie +om a+ea pre uri accesi*ile pentru mr i oare( o*iecteț ț ș

create special pentru luna martie. n restul anului( produsele +or putea fi +i%ionare iș

cumprate doar prin intermediul internetului( n ma)a%in +om a+ea doar produselespecifice se%onului respecti+.n perioada aprilie = mai +om a+ea( n primul r5nd( o*iecte decorati+e specificesar*torilor de -a te. a fel( ca i n ca%ul celorlalte produse de se%on( n e/tra se%on(ș ș

+or putea fi achi%i ionate doar prin intermediul internetului sau la comand.ț

Page 11: Word BIZ UP!

7/23/2019 Word BIZ UP!

http://slidepdf.com/reader/full/word-biz-up 11/16

IV.3&trategia de distribu ieț

-rodusele +or fi disponi*ile pentru +5n%are n ma)a%inul nostru( dar i prinș

intermediul internetului( i anume:ș

• iteul nostru• ace*oo3 • l/• ocmai• Mercador 

IV.(&trategia de promovare

'om ncepe cu promo+area pe internet( pe siteurile men ionare mai sus ?ace*oo3(ț

l/ etc@.&e asemenea( n primul an( o dat la trei luni( +om apela i la promo+area prinș

intermediul pliantelor. 'om face o echip de ,4 persoane care se +a ocupa dedistri*uirea pliantelor n %ona imediat apropiat de ma)a%inul nostru( dar i n centrulș

Bucure tiului ?%one +i%ate: Bucur *or( -ia a Muncii( -ia a Dnirii( Dni+ersitate@.ș ț ț

'rem s afle de e/isten a noastr c5t mai multe persoane i s i *ucurm cu oferteleț ș

noastre pentru achi%i ionarea mai multor produse.ț

-entru achi%i ionarea mai multor produse +om aplica un discount de p5n la 19;( nț

func ie de articolele cumprate.ț

Page 12: Word BIZ UP!

7/23/2019 Word BIZ UP!

http://slidepdf.com/reader/full/word-biz-up 12/16

V. $naiza financiar%

V.1 )ugetu de investi iiț

-rima in+esti ie pe care tre*uie s o facem este aceea de nfiin are a $ului( ta/eleț ț

i autori%a iile necesare pentru a putea ncepe acti+itatea. Aici +om apro/ima la sumaș ț

de 1000 euro.

Drmtoarea in+esti ie( i cea mai costisitoare este de amenaare a spa iului n care seț ș ț

+a desf ura +5n%area produselor. Aici +om include:ș

• Eu)ra+it = ,90 euro• Achi%i ionare mo*ilier pentru depo%itarea produselor = 490 euroț

• Mo*ilier i cas de marcat = ,00 euroș

otal pentru in+esti iile necesare: 2100 euro F posi*ile cheltuieli G 2600 euro. Am alesț

s adu)m 900 de euro in+esti iei noastre pentru ca%ul unor e+entuale cheltuieliț

nepre+%ute.

'rem s fim aten i precau i i preferm s a+em o re%er+ n ca%ul n care apar alteț ț ș

cheltuieli ce nu au fost pre+%ute.

Page 13: Word BIZ UP!

7/23/2019 Word BIZ UP!

http://slidepdf.com/reader/full/word-biz-up 13/16

V.2 Previziunea veniturior

-entru primul an ne propunem:• -rima lun: estimm ncasarea +5n%rilor la ,000 euro.• n a doua lun: ,900 euro.•

n a treia lun: 4000 euro.'rem ca n primele 6 luni s cre tem numrul +an%rilor cu 900 de euro de la lun laș

lun. Astfel( +om a+ea:• n a patra lun: 4900 euro.• n a cincea lun: 9000 euro.• n a asea lun: 9900 euro.ș

&up primele ase luni +rem s men inem +5n%rile: n urmtoarele ase luni +rem saș ț ș

atin)em ncasrile la 9000 de euro pentru fiecarelun.Astfel( pentru primul an( estimm +eniturile la: 92.900 euro.

n cel deal doilea an +rem sa cre tem numrul +5n%rilor cu 20; i estimm laș ș

6,.000 euro.

Page 14: Word BIZ UP!

7/23/2019 Word BIZ UP!

http://slidepdf.com/reader/full/word-biz-up 14/16

V.3 Previziunea c"etuieior

-entru primul an +om a+ea:• -rima lun:

Chiria pentru primele , luni: 290euroluna / , luni G 790 euro Dtilit i: 190 euroț

Materiale pentru confec ionarea produselor: 200 euroț

alarii ?pentru cei 2 an)aati@: 900 euro -romo+are ?pliane@: 100 euro

• A doua lun: Dtilit i: 190 euroț

alarii: 900 euro• A treia lun:

Dtilit i: 190 euroț

alarii: 900 euro Materiale pentru confec ionarea produselor: 200 euroț

• A patra lun:

Chirie F Dtilit i G 290 F 190 G 400 euroț alarii: 600 euro -romo+are ?pliane@: 100 euro

• A cincea lun: Chirie F Dtilit i: 400 euroț

alarii: 600 euro Materiale pentru confec ionarea produselor: 290 euroț

• A asea lun:ș

Chirie F Dtilit i: 400 euroț

alarii: 600 euro• A aptea lun:ș

Chirie F Dtilit i: 400 euroț

alarii: 600 euro -romo+are ?pliante@: 190 euro Materiale pentru confec ionarea produselor: 290 euroț

• A opta lun: Chirie F Dtilit i: 400 euroț

alarii: 700 euro• A noua lun:

Chirie F Dtilit i: 400 euroț

alarii: 700 euro

Materiale pentru confec ionarea produselor: ,00 euroț

Page 15: Word BIZ UP!

7/23/2019 Word BIZ UP!

http://slidepdf.com/reader/full/word-biz-up 15/16

• A %ecea lun: Chirie F Dtilit i: 400 euroț

alarii: 700 euro -romo+are ?pliane@: 190 euro

• A unspre%ecea lun: Chirie F Dtilit i: 400 euroț

alarii: 700 euro Materiale pentru confec ionarea produselor: ,00 euroț

• A douspre%ecea lun: Chirie F Dtilit i: 400 euroț

alarii: 800 euro

Calcul5nd toate cheltuielile pentru pentru primul an( +om a+ea 19.,00 euro Fin+esti ia propriu %is de 2.600 euro G 17.H00 euro. c%5nd cheltuielile din +eniturileț

ncasate( +om a+ea un profit de ,,.600 euro.

-entru al doilea an( preconi%am i cre terile cheltuielilor cu 20;( adic +or aun)e laș ș

18.,60 euro. Astfel +om a+ea un profit de 44.640 euro.

Page 16: Word BIZ UP!

7/23/2019 Word BIZ UP!

http://slidepdf.com/reader/full/word-biz-up 16/16

*oncuzii


Recommended