+ All Categories
Home > Documents > ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN...

ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN...

Date post: 26-Feb-2020
Category:
Upload: others
View: 39 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 36 /36
ANALIZA LANŢULUI VALORIC (CONFECTII) Lanţ valoric existent Depozitar ea materiilo r prime Concepere a tiparului (schiţă, proiect, Realiza rea tiparul Principal a activitat e de Ajustarea Finisar ea Ambalarea Depozita rea produsel or Vamă / Exportat or Logisti externă Marketing / Publicita te/ Vănzare engros / Furnizo Vănzare cu amănunt ul Materii prime Furnizori interni Furnizori externi VAMĂ Logistică Internă Înrămar ea tiparul ui şi LEGENDĂ Verigă componentă a lanţului naţional de valori Verigă Componentă a lanţului internaţional de valori
Transcript
Page 1: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

ANALIZA LANŢULUI VALORIC (CONFECTII) Lanţ valoric existent

Depozitarea materiilor

prime

Conceperea tiparului (schiţă,

proiect, soft)Realizarea tiparului

Principala activitate de

producţie (asamblarea)

AjustareaFinisarea

AmbalareaDepozitarea produselor

finite

Vamă / Exportator

Logistică externă

Marketing/Publicitate/Branding

Vănzare engros /Furnizor

Vănzare cu

amănuntul

Materii prime Furnizori interni

Furnizori externi VAMĂ

Logistică Internă

Înrămarea tiparului şi

tăierea

LEGENDĂ

Verigă componentă a lanţului naţional de valori

Verigă Componentă a lanţului internaţional de valori

Page 2: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

ANALIZA LANŢULUI VALORIC (CONFECTII)

Viitorul Lanţ Valoric: Unde vrem să ajungem

Depozitarea materiilor

prime

Conceperea tiparului (schiţă,

proiect, soft)Realizarea tiparului

Principala activitate de

producţie (asamblarea)

AjustareaFinisarea

AmbalareaDepozitarea produselor

finite

Vamă / Exportator

Logistică externă

Marketing/Publicitate/Branding

Vănzare engros /Furnizor

Vănzare cu

amănuntul

Materie primă Furnizori interni

Furnizori externi VAMĂ

Logistica internă

Înrămarea tiparului şi

tăierea

2

Page 3: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

LEGENDĂ

Componentă a lanţului naţional de valori Componentă a lanţului internaţional de valori

3

Page 4: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIER DIN LEMN MASIVLanţul valoric internaţional

Lanţul valoric naţional

LEGENDĂ- FABRICĂ DE MOBILIER

- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE

- FABRICARELANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul valoric internaţional

DESIGN

FurnizorMateriale şi

accesorii

Furnizorlemn

USCAREPrelucrarea

finală a componentelor

masive

Prelucrarea primară a

componentelor masive

Asamblare FINISARE AMBALARE

Cumpărător final

USCAREConfecţionarea panourilor de

lemn

Procesarea finala a

panourilor de lemn

EXPORTATOR

VÂNZĂTOR EN-DETAIL

FurnizorMateriale pentru finisare

Cercetare şi

Dezvoltare

FurnizorMateriale

pentru ambalare

Furnizor: Lipici,

Materiale pentru finisare,

balamale, accesorii din

plastic şi metal

4

Page 5: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

Lanţul valoric naţional

Cherestea

LEGENDĂ: - FABRICĂ DE MOBILIER

- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE

- FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL TAPIŢAT Lanţul valoric internaţional

Lanţul valoric naţional

FurnizorCercetare

şi Dezvoltare

FurnizorDESIGN

FurnizorMateriale

pentru finisare şi accesorii

FurnizorLemn

USCARE PROCESAREAprimară a

componentelor masive

ASAMBLAREAMOBILEI

FINISAREAMBALARE

Cumpărător final

FURNIRUIREA PANOURILOR

PROCESAREA PANOURILOR

FurnizorMateriale şi

accesorii

EXPORTATOR

VÂNZĂTOR EN-DETAIL

FURNIZORPanouri Furnizor

FURNIR

TAIEREAÎMBINAREA FURNIRULUI

FurnizorLacuri şi

şmirghele

FurnizorMATERIALE pentru îmbinarea furnirului

FurnizorAmbalaje

PROCESAREA PANOURILOR

DesignSpecificaţiile de

fabricaţie

Procesarea finală a componentelor

masive

5

Page 6: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

FURNIZORCERCETARE

ŞI DEZVOLTARE

FURNIZORDESIGN

FURNIZORADEZIVILACURIACCESORII

FURNIZORLEMN

USCARE PROCESAREA componentelor

masive

ASAMBLAREA PRODUSULUI

TAPIŢARE AMBALARE

CUMPĂRĂTOR FINAL

SUBASAMBLAREA

Procesarea panourilor

FURNIZORMateriale textile

EXPORTING

VÂNZĂTOR EN-DETAIL

FURNIZORMATERIALE

TEXTILE

PREGĂTIREA MATERIALELOR

TEXTILE

FURNIZORPANOURI

FURNIZORMateriale pentru ambalare

Design Specificaţiile de

fabricaţie

Procesarea finală a componentelor

masive

6

Page 7: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIER DIN LEMN MASIV – CREŞTEREA VALORII PRIN CREAREA DE NOI LANŢURI VALORICE Lanţul valoric internaţional

Lanţul valoric naţional

LANŢ NOU COMPONENTE MASIVELANŢ NOU AMBALARE

FABRICARE

NOU

LANŢ NOU MAŞINĂ DE ŞLEFUIT

LANŢ NOU PANOURI LEMNOASE

LANŢ NOU COMPONENTE STRUNJITE

LANŢ NOU DIBLURI ROTUNDE

LANŢ NOU UŞI DE MOBILIER

FURNIZORAMBALAJE

FurnizorAccessorii

LipiciMateriale pentru finisare

Furnizorlemn

USCARE

Prelucrarea finală a

componentelor masive

Prelucrarea primară a

componentelor masive

ASAMBLARE FINISARE AMBALARE

CUMPĂRĂTOR

USCAREConfecţionarea panourilor lemnoase

Furnizorlemn

VÂNZĂTOR EN-DETAIL

FurnizorComponente

masive

Furnizor panouri

lemnoaseFurnizor

lemn

PROCESARE

Furnizorlemn

Furnizor componente

strunjite

Furnizor Dibluri rotunde

PROCESARE

FurnizorMATERIALE PRELUCRARI

AMBALAJEFurnizormaterial

Furnizorlemn

Furnizor Uşi de mobilier

PROCESARE

FURNIZORMaşină de

şlefuit

DESIGNER

USCARE

USCARE

USCARE

7

Page 8: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE - CREŞTEREA VALORII PRIN CREAREA DE NOI LANŢURI VALORICE PENTRU COMPONENTE Lanţul valoric internaţional

Lanţul valoric naţionalLANŢ NOU FABRICAREA COMPONENTELOR DIN LEMN

LANŢ NOU FABRICAREA COMPONENTELOR STRUNJITE

LANŢ NOU FABRICAREA DIBLURILOR DE LEMN

LANŢ NOU COMPONENTE CIOPLITE NOU

NOU

LANŢ NOU MAŞINĂ DE ŞLEFUIT

LANŢ NOU PANOURI FURNIRUITECherestea

LANŢ NOU FURNIRURI ÎMBINATE LANŢ NOU FABRICAREA AMBALUJULUI

LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL TAPIŢAT - CREŞTEREA VALORII PRIN CREAREA DE NOI LANŢURI VALORICE PENTRU COMPONENTELanţul valorin Internaţional

Lanţul valoric naţional

FurnizorCercetare şi Dezvoltare

FURNIZORMaşină de

şlefuit

Furnizor LipiciMateriale pentru finisare

FurnizorLEMN

USCARE

Procesarea finală a componentelor

lemnoase

Procesarea componentelor masive

ASAMBLAREA MOBILEI

FNISAREA AMBALAREA

CUMPĂRĂTOR FINAL

PROCESAREA PANORILOR

Furnizor PANOURI

FURNIRUITE

PROCESAREA FINALĂ A

PANOURILOR

FurnizorFurniruri îmbinate

EXPORTATOR

VÂNZĂTOR EN-DETAIL

FurnizorPANOURI

FurnizorFURNIR

TĂIERE, îmbinarea furnirului

FURNIZORComponente

masive

PRESAREA PANOURI

FurnizorCercetare şi Dezvoltare

Design Specificaţii de fabricaţie

FurnizorDESIGN

8

Page 9: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

LANŢ NOU COMPONENTE MASIVE

LANŢ NOU COMPONENTE CIOPLITE

LANŢ NOU SPĂTARE PARŢIAL TAPIŢATE LANŢ NOU SPĂTARE TAPIŢATE

LANŢ NOU AMBALARE LANŢ NOU COMPONENTE PENTRU TAPIŢERIE

FURNIZORCercetare şi Dezvoltare

FURNIZORADEZIViLACURiACCESORIi

FURNIZORLEMN

USCAREProcesarea

componentelor masive

SUPPORT ASSEMBLING

TAPIŢERIE AMBALARE

FINAL BUYER

FURNIZORPANOURI

CONFECTIONARE SUBANSAMBLE

PANEL PROCESSING

FURNIZORComponente

textileEXPORTATOR

VÂNZĂTOR EN-DETAIL

FURNIZORMATERIALE

TEXTILE

Tăierea şi coaserea

materialelor textile

ASAMBLAREA SPĂTARELOR

FURNIZORSpătare pentru tapiţat

FURNIZORCUTII DE

AMBALARE

FURNIZORDESIGN

FURNIZOR Componente

masive

Design Specificaţii de fabricaţie

9

Page 10: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

Valoare Adăugată Scăzută

Specificaţii

Axa Dezvoltării

SectorulAcademic

Input: Resurse umane, compentenţe esenţiale de bază

Management Nespecializat

Input: Afaceri bazate pe proiect, ocazii diverse

Diverse informaţii de afaceri

Input: Asistenţă de afaceri, informaţii comerciale, informaţii de piaţă

Testarea Componentelor

Lanţul valoric actual în industria Română de Software şi Servicii (se aplică la peste 90% dintre companii)

Codare

Componente cu valoare curentă

Resurse Existente

10

Page 11: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

SectorulAcademic

Input: Resurse umane, competenţe esenţiale de bază adaptare nevoilor industriale

Programe de Training

Input: calificare în dezvoltarea afacerilor, managementul proiectelor, marketing, etc.

Certificări

Input:QA, process optmizarea proceselor, sisteme de management, etc.

BSO-s

Input: Asistenţă de afaceri, informaţii comerciale dedicate, informaţii de piaţă inteligente

TPO-s

Input: Accesul pe pieţe, branding, promovare internaţională – adaptare la nevoi

Cercetare

Inovare

Planificare

Consultare

Analiza Proceselor

Architectură

Specificaţii

Asistenţă Clienţi

Post-vânzare

Distribuţie

Vânzare

Integrarea sistemelor

Testarea finală

Creşterea Valorii

Axa Dezvoltării

Planul NES pentru a îmbunătăţi lanţul valoric actual din industria Română de Software şi Servicii

Valoare adăugată ulterior (majoritatea companiilor)

Componente cu valoare prezentă

Resurse Adaptate

Valoare adăugată ulterior (puţine companii)

Testarea Componentelor

Codare

11

Page 12: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

FLUX PRODUSE LUNGI - METALURGIE

MateriiPrime

+Transport

Aglomerare

Depozitare+

Omogenizare

Furnal Oţelărie

Fiervechi

Var,Feroaliaj

eO2

TurnareContinuă

Turnarela

band`

LBC

Produs

Finit

LBRProdu

sFinit

Zincare

LSF Produs

Finit

Laminorde TG

Produs

Finit

TT Produs

Finit

C`rbuni+

TransportCocsifiacre

Acoperire

Mase plastice

Sudare Ţeavă Acoperire cu plastic

FLUXUL INTEGRAT-METALURGIE -

Produs

Finit

ProdusFinit

Produs

Finit

SKINPASS

- Flux clasic

- Flux modernizat in lantul valoric viitor

Laminarela cald

produse finite

DesfacereProfileOţel betonSârmă laminată

Elaborarecuptor clasic

Elaborarecuptor

EBT

Metalurgie

secundară

Turnarecontinuă

Laminare la cald în produse

finite

Prelucrare la rece

Desfacere

Produse trase la receProduse zincatePlase sudateAlte produse

CENTERSERVICE

ProfileOţel betonSârmă laminată

Produse [ndoiteProduse debitateAlte produse

- Flux Clasic

- Flux modernizat in lanţul valoric viitor

Turnare lingou

Laminaresemifabrica

te

Pregtire

materii prime

12

Page 13: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

FABRICAŢIA ALUMINIULUI SI A PRODUSELOR DIN ALUMINIU - METALURGIE

Turnarelingou

Debitare final`

TT Sablare Decapare

TG

Ambalare

LBC

Debitare TTSablareDecapareDebitareFinal`

Ambalare Produs

Finit

OţelărieElectrică

Metalurgiesecundară

FLUX OŢEL INOXIDABIL -METALURGIE

Turnarecontinuă

13

Page 14: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

Materii prime

aluminăflorură

Elaborare Al(Electroliză)

Turnare Alblocuri (lingouri)sleburibilete (rotund)sârmă

Desfacere

LingouriSârmăBilete (semifabricate rotund)

Prelucrare şilaminareextrudare

Desfacere TablăProfileAlte produse

Prelucrarea IILaminare la receAlte prelucrări

Desfacere Folie de AlProfile specialePlăcuţe înmatriculareProduse vopsite

- Flux existent

- Modernizări pentru diversificare şi creşterea ponderii produselor cu valoare adăugată

14

Page 15: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

LANŢUL VALORIC PREZENT SUB-SECTOR ANVELOPE

Vama /Exportator

0,7 %

Logistică externă

1,5 %

Marketing/Publicitate/Branding

5,1 %

Angrosist/Distribuitor

11,9 %

Detailist15,6 %

Materii prime - Cauciuc sintetic- Cord textil şi metalic- Ingredienţi chimici- Agenţi de vulcanizare 10,6 %- Plastifianţi- Sârmă de talon

Accesorii,SDV, ipamente

Furnizori interni

Logistică internă0,5 %

Vamă0,7 %

Furnizori europeni

Furnizori neeuropeni

Certificare

Proiectare produs Dezvoltare tehnologica

Inginerie procesProiectare

SDV+echipamenteUtilizare tehnici asistatetransfer tehnologic

omologari/certificari 1,9 %tehnici FMEAprototipuriExtern – 50%Intern – 50%

Depozitare

materii prime

0,8 % Pregătirea producţiei2,3 %

Extern – 20%

Intern – 80%

Reducerea pierderilor – produse complementare

Ambalare0,4 %

Depozitare produse finite

Ajustare/Finisare0,3 %

Producţia propriu–zisă15,6 %

Intern – 100%

Modernizare tehnologicăProductivitate/capabilitate procese

Furnizori ambalaje

facilitati

Materii prime- Cauciuc natural şi sintetic- Negru de fum- Cord textil şi metalic- Ingredienţi chimici

31,6 %- Antioxidanţi- Agenţi de vulcanizare

Accesorii, SDV, Echipamente

15

Page 16: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

LANŢUL VALORIC VIITOR SUB-SECTOR ANVELOPE

Vama /Exportator

0,7 %

Logistică externă

1,5 %

Marketing/Publicitate/Branding

5,1 %

Angrosist/Distribuitor

11,9 %Detailist15,6 %

Materii prime - Cauciuc sintetic- Cord textil şi metalic- Ingredienţi chimici- Agenţi de vulcanizare 10,6 %- Plastifianţi- Sârmă de talon

Accesorii,SDV, Echipamente

Furnizori interni

Logistică internă0,5 %

Vamă0,7 %

Furnizori europeni

Furnizori neeuropeni

CertificareAsigurare constanta calitativa

Utilizarea elementelor de

logistica specializate

Certificare

Proiectare produs Dezvoltare tehnologica

Inginerie procesProiectare SDV+echipamenteUtilizare tehnici asistatetransfer tehnologicomologari/certificari 1,9

%tehnici FMEAprototipuriExtern – 50%Intern – 50%

Depozitare materii prime 0,8 %

Pregătirea producţiei2,3 %

Extern – 20%

Intern – 80%

Reducerea pierderilor – produse complementare

Ambalare0,4 %

Depozitare produse finite

Ajustare/Finisare0,3 %

Producţia propriu–zisă15,6 %Intern – 100%

Modernizare tehnologicăProductivitate/capabilitate procese

Furnizori ambalaje personalizate

O mai bună comunicare pe probleme tehnice, de promovare şi desfacere

Certificare sistem management integrat

la producătorImplementare norme

specifice industriei autoAchizitii de

solutii integrate nu de produse

facilitati

Materii prime- Cauciuc natural şi sintetic- Negru de fum- Cord textil şi metalic- Ingredienţi chimici

31,6 %- Antioxidanţi- Agenţi de vulcanizare

Accesorii, SDV, Echipamente

16

Page 17: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

Lanţul Valoric ExistentSectorul Electronic şi Electrotehnic

Depozitare materii prime,

0,9 %

Realizare documente de execuţie

2,7% Trasare/ debitare semif.2,9%

Asamblare repere5,4%

Ajustare/finisare3,7% Ambalare

1,2 %

Depozitare produse finite

0,8%

Vama /Exportator

2,6%

Logistică externă

2,8%

Marketing/Publicitate/Branding

10,7%

Angrosist/Distribuitor

19,4%

Materii primeMateriale accesorii

SDV-uri35,1%

Furnizori interni

Furnizori externiVama

1,1%

Logistică internă

1,3%)

LEGENDA

Verigă componentă a lanţului valoric naţional

Verigă componentă a lanţului valoric extra - naţional

Productia reperelor

9,4%

17

Page 18: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

Lanţul Valoric ExistentSectorul Electronic şi Electrotehnic

Depozitare materii prime,

0,9 %

Realizare documente de execuţie

2,7% Trasare/ debitare semif.

2,9%

Asamblare repere5,4%

Ajustare/finisare3,7% Ambalare

1,2 %

Depozitare produse finite

0,8%

Vama /Exportator

2,6%

Logistică externă

2,8%

Marketing/Publicitate/Branding

10,7%

Angrosist/Distribuitor

19,4%

Materii primeMateriale accesorii

SDV-uri35,1%

Furnizori interni

Furnizori externiVama

1,1%

Logistică internă

1,3%)

LEGENDA

Verigă componentă a lanţului valoric naţional

Verigă componentă a lanţului valoric extra - naţional

Productia reperelor

9,4%

Certificare sisteme de management integrat

la producătorImplementare

standarde de mediu specifice industriei

electrotehnice

18

Page 19: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

LANŢUL VALORIC EXISTENT – SECTORUL DE VINIFICAŢIE

Crescătorul de vinuri

Producţia strugurilor

Producţia Producţia materialului materialului de sădirede sădire

ExportatorulCercetarea de piaţăPromovareaContractareaLogistics

Sisteme integrate de management a calităţiiSisteme integrate de management a calităţii

Cash&Carry (engross / distribuitor)

PromovareaLogisticaContractarea

HORECA(Hotele,

restaurante,cattering)

Consumator

ImportatorulCercetarea de

piaţăLogisticaContractarea

Aprovizionare

Transportator

Retailer (lanţuri de magazine

specilizate)LogisticaContractareaPromovarea

Grupele de producătoriGrupele de producătoriProducţii omogeneProducţii omogeneÎnaltă eficacitateÎnaltă eficacitate

Furnizorul de pesticide şi

îngrăşăminte

Furnizorul de material de sădire

Vama

Furnizorul de resurse

Organizaţiile producătorilorOrganizaţiile producătorilorCreşterea rolului lor şi a implicării pe piaţăCreşterea rolului lor şi a implicării pe piaţă

Furnizorul de uitilaje Furnizorul de uitilaje şi echipamenteşi echipamente

CONSILIUL VINURILORCONSILIUL VINURILOR CONSILIUL DE CONSILIUL DE EXPORT EXPORT

Nivelul 2 de integrare a activităţilor: Producătorul de vin – Procesatorul de vin - Exportatorul

Nivelul 1 de integrare a activităţilor: Procesatorul de vin - Exportatorul

LEGENDĂ:

ProcesatorulTransportul strugurilorProcesarea strugurilorMaturizarea şi învechirea

vinului Îmbutelierea vinului

Noi verigi/activităţi /servicii de asistenţă Noi verigi/activităţi /servicii de asistenţă

Veriga lanţului naţional

Veriga lanţului valoric global

Promovarea generică a vinurilor RomâneştiPromovarea generică a vinurilor RomâneştiParteneriate cu agenţii de turism

19

Page 20: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

LANŢUL VALORIC VIITOR – SECTORUL DE VINIFICAŢIE

Furnizorul de material de sădire

Cash&Carry (engross/

distribuitor)Retailer ConsumatorImportatorul

Furnizorul de îngrăşăminte

Furnizorul de utilaje şi echipamente

Ap

rov

izio

nar

ea

Cercetarea de piaţăContractarea

Logistica

PromovareaLogistica

Contractarea

Producătorul de vin

Procesatorul Exportatorul

Cercetarea de piaţăPromovareaContractarea

Logistica

TransportulProcesarea strugurilor

Maturizarea şi învechirea vinuluiÎmbutelierea vinului

Tranportatorul

Vama

Furnizorul de pesticide

Veriga lanţului naţional

Veriga lanţului valoric internaţional

LEGENDĂ:

Nivelul 2 de integrare a activităţilor: Producătorul de vin – Procesatorul de vin - Exportatorul

Nivelul 1 de integrare a activităţilor: Procesatorul de vin - Exportatorul

Activităţi la fiecare verigă ce adaugă valoare produsului Servicii de asistenţă

Imp

orta

tor ul

Furnizorul de resurse materiale

PromovareaLogistica

Contractarea

20

Page 21: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

VALUE CHAIN - CULTURE AND CULTURE INDUSTRIES, AUDIO-VISUAL ELEMENT

21

Page 22: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

ANALIZA LANTULUI VALORIC – TURISM RURAL; Lanţul Valoric Actual

Materii prime- Produse agroalimentare - Servicii intretinere- Consumabile- Accesorii - Echipamente electronice- Mobila

Furnizori interni

Furnizori externi Vama

Logistică internă

Pregatire profesionalagadze /lucratori in turism

rural

Elaborare oferta Asociere cu producatorii de vinAsociere cu mesterii populari /ateliere mestesuguri

Promovare oferta rurala prin:

- Site- CD-rom- Catalog /brosura

Vanzare servicii prin tour

operatori/agentii de turism

Exportator Logistica externa

MarketingPromovareBranding

Tour operatori Agentii de Turism

Autorizare/certificare/clasificare

O mai buna promovare a ofertei rurale prin internet, catalog/brosura, CD-rom, includerea ofertei autohtone in oferta unro tour operatori strani

22

Page 23: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

ANALIZA LANTULUI VALORIC – TURISM RURAL; Lantul Valoric Viitor

Materii prime- Produse agroalimentare - Servicii intretinere- Consumabile- Accesorii - Echipamente electronice- Mobila

Furnizori interni

Vama

Logistică internă

Pregatire profesionalagadze /lucratori in turism

rural

Elaborare oferta Asociere cu producatorii de vinAsociere cu mesterii populari /ateliere

Promovare oferta rurala prin:

- Site- CD-rom- Catalog /brosura

Vanzare servicii prin tour

operatori/agentii de turism

ExportatorLogistica externa

Tour operatoriAgentii de Turism

Autorizare/certificare/clasificare

O mai buna promovare a ofertei rurale prin internet, catalog/brosura, CD-rom, includerea ofertei autohtone in oferta unro tour operatori strani

MarketingPromovareBranding

Furnizori externi

23

Page 24: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

Lanţul existent – Industria sticlei şi a ceramicii fine

Depozitarea produselor

finite0,5 EURO(1,66%)

Fabricaţia adecvată1EURO

( 3,32 %)

Depozitarea produselor

finite0,5 EURO(1,66%)

Creativitate1 EURO(3,33 %)

Inspecţia calităţii

0,5 EURO (1,66 %)

Ambalarea

0,5 EURO (1,66 %)

Materii prime

3, EURO(11,66%) Clienţi

Logistică Internă1EURO(3,33%)

Furnizori interni

furnizori

Client extern

1,5 EURO ( 5%)

Logistică Externă3 EURO (10 %)

Marketing / Publicitate

5 EURO (16,67%)

Vânzător en-gros2 EURO (6,67 %)

Vânzător en-detail6 EURO(20%)

Decorarea4 EURO

(13,33%)

24

Page 25: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

Lanţul viitor – Industria sticlei şi a ceramicii fine

Depozitarea produselor

finite0,5 EURO(1,66%)

Propermanufactur

ing1EURO

( 3,32 %)

Storing of

Finite product

s0,5

EURO(1,66%)

Creativity1 EURO(3,33 %)

Quality inspection0,5 EURO (1,66 %)

Packaging0,5 EURO (1,66 %)

Raw materials3, EURO(11,66%) Customers

Internallogistics1EURO(3,33%)

Domestic suppliers

supliers

External customer1,5 EURO

( 5%)

External logistics3 EURO (10 %)

Marketing / Advertising

5 EURO (16,67%)

Wholesaler2 EURO (6,67 %)

Vânzător en-detail6 EURO(20%)

Decorare4 EURO

(13,33%)

Fabricaţia adecvată1EURO

( 3,32 %)

Depozitarea produselor

finite0,5 EURO(1,66%)

Creativite1 EURO(3,33 %)

Inspectia calităţii

0,5 EURO (1,66 %)

Ambalarea

0,5 EURO (1,66 %)

Materii prime

3, EURO(11,66%) Clienţi

Logistică internă1EURO(3,33%)

Furnizori interni

furnizori

Client extern1,5 EURO

( 5%)

Externălogistică3 EURO (10 %)

Marketing / Publicitate

5 EURO (16,67%)

Vânzător en-gros2 EURO (6,67 %)

Vânzător en-detail6 EURO(20%)

Decorarea4 EURO

(13,33%)

25

Page 26: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

TransportProcesareAmbalareDepozitare

Cercetare de piaţă

PromovareLogistică

Agro-businessinternaţional

AGRICULTURA ECOLOGICALanţul valoric pentru produsele procesate

(ex: brânza)

Furnizorul de echipament

Producător Procesator SupermarketImporturiExportator

Valoare

Lanţul valoric naţional

Lanţul valoric internaţional

Valoare Cercetarea pieţii,

Contractarea

Cash&carry

Promovare ConsumatorDepozitare

Prezent

Folosirea produselor şi ingredientelor permise, a inputurilor certificate

Domeniu Domeniu acreditatacreditat

26

Page 27: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

Cercetare de piaţă

PromovareLogistică

Agro-businessinternaţional

AGRICULTURA ECOLOGICALanţul valoric pentru produsele procesate

(ex: brânza)

Furnizorul de echipament Producător Procesator SupermarketImportatoriExportator

Valoare

Lanţul valoric naţional

Lanţul valoric internaţional

Valoare Cercetare de piaţăContractare

Cash&carry

Promovare Consumator

Direct

Re-ambalare

Depozitare

TransportProcesareAmbalareDepozitare

Transport

Viitor

Branding

Folosirea produselor şi ingredientelor

permise, a inputurilorcertificate

Domeniu Domeniu acreditatacreditat

27

Page 28: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

Transport ProcesareDepozitare

Cercetare de piaţă

ContractarePromovareLogistică

AGRICULTURA ECOLOGICALanţul valoric pentru produsele vegetale

Furnizorul echipamentului

Furnizorul materialului

de răsad

Producător SupermarketProcessor

Valoare

Lanţul valoric naţional

Lanţul valoric internaţional

Valoare

Furnizorul de pesticide

Cercetare de piaţăContractare

Cash&carry

Promovare

Exportator

Consumatorul

Prezent

Îmbunătăţirea şi menţinerea fertilităţii

solului

Rotaţia culturilor

Combaterea bolilor şi a

dăunitorilor

Domeniu Domeniu acreditatacreditat

28

Page 29: ROMANIA · Web view- FURNIZORI DE MATERII PRIME, MATERIALE AUXILIARE, SERVICII INCLUSE ÎN DISTRIBUŢIE - FABRICARE LANŢUL VALORIC PENTRU MOBILIERUL DIN PANOURI FURNIRUITE Lanţul

Transport ProcesareDepozitare

Cercetare de piaţă

ContractarePromovareLogistică

AGRICULTURA ECOLOGICALanţul valoric pentru produsele vegetale

Furnizorul echipamentul

uiFurnizorul

materialuluide răsad

Producător SupermarketProcesatorul

Valoare

Lanţul valoric naţional

Lanţul valoric internaţional

Valoare

Pesticidesupplier

Cercetarea pieţii,

Contractarea

Cash&carry

Promovarea

Exportatorul

Consumatorul

Viitor

Îmbunătăţirea şi menţinerea fertilităţii

solului

Rotaţiaculturilor

Combaterea bolilor şi a dăunitorilor

Domeniu Domeniu acreditatacreditat

29


Recommended