+ All Categories
Home > Documents > VOLUMUL 1 MEMORIU DE PREZENTARE - Targu Jiu · Harta geologica a zonei Tg Jiu Din punct de vedere...

VOLUMUL 1 MEMORIU DE PREZENTARE - Targu Jiu · Harta geologica a zonei Tg Jiu Din punct de vedere...

Date post: 04-Jan-2020
Category:
Upload: others
View: 52 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
of 31 /31
VOLUMUL 1 MEMORIU DE PREZENTARE 1.INTRODUCERE 1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI DENUMIREA LUCRARII: PLAN URBANISTIC ZONAL CENTRU COMERCIAL TARGU-JIU MUNICIPIUL TARGU-JIU, STRADA TERMOCENTRALEI, FN BENEFICIAR: TARGU-JIU DEVELOPMENT SRL COBENEFICIAR: Consiliul Local al MUNICIPIULUI TARGU-JIU PROIECTANT GENERAL: AXA PROSPECT SRL arh. Flavian IVANCU PROIECTANTI ARHITECTURA CON'S DESIGN SRL arh. Serban CONSTANTINESCU ARHIAL SRL arh.Gabriela ANTON PROIECT NR: P 300 / 2013 DATA ELABORARII: MAI-IUNIE 2013 1.2. OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) Tema solicitarii este realizarea unei ZONE COMERT SERVICII SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE Terenul care a generat PUZ in suprafata de circa 6,21ha, este situat in MUNICIPIUL TARGU- JIU, STRADA TERMOCENTRALEI, FN. Obiectul PUZ - CENTRU COMERCIAL TARGU-JIU, consta in modificarea, completarea si detalierea reglementarilor intr-o zona cuprinsa la NORD de DRUM DE ACCES, RESTAURANT REBECA si un atelier de prouctie; la EST de STRADA TERMOCENTRALEI si CARTIERUL 9 MAI; la SUD de teren viran; iar la VEST de RAUL JIU. In perimetrul acestui areal stabilindu-se in acelasi timp zonificarea, indicatorii urbanistici pentru perioada urmatoare, precum si incadrarea intr-o solutie unitara de ansamblu a obiectivului care a generat PUZ. 1/29
Transcript
 • VOLUMUL 1MEMORIU DE PREZENTARE

  1.INTRODUCERE

  1.1. DATE DE RECUNOASTERE A DOCUMENTATIEI

  DENUMIREA LUCRARII: PLAN URBANISTIC ZONAL CENTRU COMERCIAL TARGU-JIU

  MUNICIPIUL TARGU-JIU, STRADA TERMOCENTRALEI, FN

  BENEFICIAR: TARGU-JIU DEVELOPMENT SRL

  COBENEFICIAR: Consiliul Local al MUNICIPIULUI TARGU-JIU

  PROIECTANT GENERAL: AXA PROSPECT SRLarh. Flavian IVANCU

  PROIECTANTI ARHITECTURA CON'S DESIGN SRLarh. Serban CONSTANTINESCUARHIAL SRLarh.Gabriela ANTON

  PROIECT NR: P 300 / 2013

  DATA ELABORARII: MAI-IUNIE 2013

  1.2. OBIECTUL PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ)

  Tema solicitarii este realizarea unei ZONE COMERT SERVICII SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

  Terenul care a generat PUZ in suprafata de circa 6,21ha, este situat in MUNICIPIUL TARGU-JIU, STRADA TERMOCENTRALEI, FN.

  Obiectul PUZ - CENTRU COMERCIAL TARGU-JIU, consta in modificarea, completarea si detalierea reglementarilor intr-o zona cuprinsa la NORD de DRUM DE ACCES, RESTAURANT REBECA si un atelier de prouctie; la EST de STRADA TERMOCENTRALEI si CARTIERUL 9 MAI; la SUD de teren viran; iar la VEST de RAUL JIU. In perimetrul acestui areal stabilindu-se in acelasi timp zonificarea, indicatorii urbanistici pentru perioada urmatoare, precum si incadrarea intr-o solutie unitara de ansamblu a obiectivului care a generat PUZ.

  1/29

 • Prevederile PUZ vor trata urmatoarele categorii de probleme:

  - CIRCULATIE AUTO SI PIETONALA IN ZONA;- FUNCTIUNI SI ACCESIBILITATE;- INDICI SI INDICATORI URBANISTICI- DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII EDILITARE- STATUTUL JURIDIC SI CIRCULATIA TERENURILOR- REGLEMENTARI SPECIFICE - PRMISIUNI RESTRICTII- MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI

  1.3.SURSE DOCUMENTARE

  STUDII SI PROIECTE ELABORATE ANTERIOR PUZ

  Au fost cercetate urmatoarele proiecte elaborate anterior PUZ:

  - PLANUL URBANISTIC GENERAL al MUNICIPIULUI TARGU-JIU si REGULAMENT LOCAL DEURBANISM aferent PUG.

  Studii si proiecte elaborate concomitent cu PUZ:Pentru elaborarea PUZ-CENTRU COMERCIAL TARGU-JIU au fost realizate urmatoarele studii:

  - PLANUL CADASTRAL si TOPOGRAFIC al zonei, scara 1 : 500, elaborat de specialisti autorizati si avizat de OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA GORJ;Operatiuni TOPO-CADASTRALE efectuate:- pentru masuratori s-a folosit aparatura GPS Trimble R8 cu dubla frecventa L1 si L2 si o statie totala Leica TCR 805 Power. Pentru determinarea coordonatelor punctelor radiate si a punctelor de statie s-au folosit metode GPS, tehnologia NTRIP (Networked Transport of RTCM via Internet Protocol) al serviciul ROMPOS-RTK iar statia fixa de la care s-au primit corectiile diferentiale a fost TJIU 2.3. Transformarea coordonatelor punctelor noi din sistemul ETRS89 în sistemul de proiectie Stereografic 1970 s-a realizat utilizând aplicatia TransDatRO versiunea 4.01. Prelucrarea datelor din statie a fost facuta folosind programul pentru calcule topografice Geotools. Punctele noi ale retelei au fost marcate în teren în locuri ferite, conservabile în timp si au fost reperate pentru identificare. Calculul suprafetelor se va efectua prin metode analitice (folosindu-se coordonatele punctelor).

  - STUDIUL GEOTEHNIC al zonei, elaborat de specialisti autorizati.

  DATE GEOLOGICE SI LITOLOGICE din zona TARGU-JIU, JUDETUL GORJ Din punct de vedere GEOLOGIC perimetrul investigat face parte din Depresiunea Getica si este alcatuit din depozite de varsta Pleistocene, constituite din doua orizonturi, unul inferior psamo-pelitic reprezentat prin argile in alternanta cu pachete groase de nisipuri si pietrisuri si unul superior psamo-psefitic, reprezentat exclusiv prin nisipuri grosiere, pietrisuri si bolovanisuri.Depozitele de varsta Holocena reprezentate prin formatiunile loessoide ce acopera depozitele aluvionare ale terasei joase si prin acumularile luncilor alcatuite din nisipuri si pietrisuri si bolovanisuri.Toate aceste depozite sunt asezate pe formatiuni Pontiene si Daciene, constituite din nisipuri, argile, marne si argile carbunoase.

  2/29

 • Harta geologica a zonei Tg Jiu

  Din punct de vedere LITOLOGIC terenul de fundare investigat prezinta urmatoarea succesiune litologica:- Sol vegetal, cu grosimea de 0,20m (in toate forajele). - Umplutura neomogena, cu grosimi de 3,90m - 5,20m (in toate forajele).- Sub aceste materiale (sol vegetal si umpluturi), pana la adancimile maxime de investigare de investigare 12.00m – 15,00m fata de nivelul terenului, s-a interceptat orizontul necoeziv alcatuit din pietris in amestec cu nisip neuniform si bolovanis, slab colmatat, cu indesare medie-indesat, la partea superioara, in baza cu un procentaj ridicat de pietris, necolmatat, saturat, cu indesare medie. - Apa subterana a fost interceptatala adancimi de 5,00m – 7,30m fata de nivelul terenului, in orizontul de pietris, in amestec cu bolovanis si nisip, cu indesare medie si depinde de variatia apei din raul Jiu.

  Pentru amplasarea obiectivului - faza PUZ, a fost obtinut CERTIFICATUL DE URBANISM

  NR.488/24.04.2013 - Eliberat de PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGU-JIU

  PERIOADA DE EXECUTIE PROPUSA 2013- 2014

  3/29

 • 2. STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTARII

  2.1. DATE PRIVIND EVOLUTIA ZONEI

  Aflata la periferia orasului, zona a capata caracter industrial in perioada anilor 1969-1975 cand, pe langa mici ateliere se dezvolta o importanta aglomerare de tip industrial, cu o dezvoltare constanta pana prin 1985. Considerente economice si tehnologice au facut ca dezvoltarea orasului sa se produca constant linear pe directia NORD-SUD, in asa fel incat, periferiile pe aceste directii sa fie de mult inghitite. In aceeasi perioada de timp orasul cunoaste o extindere catre zonele industriale a zonelor de locuire determinand vecinatati, de cele mai multe ori nefericite. Pozitionarea actuala in cadrul localitatii, determina o alta abordare, din care cea legata de rentabilitate nu este de neglijat. Prevederile din PUG – MUNICIPIUL TARGU-JIU, nu reflecta dinamica reala a orasului, in afara de aceasta, asa cum am mentionat agresiunea zonelor de locuit si a celor complementare locuirii, sau a acelora destinate spatiilor comerciale de toate tipurile, impotriva zonelor industriale se manifesta continuu, dupa 1989. Acest lucru se datoreaza in principal faptului ca zonele industriale au fost amplasate, din punct de vedere urbanistic, de cele mai multe ori, nepotrivit - pe trasee majore de acces/iesire din oras, foarte aproape de centrele oraselor, pe directii dominante ale curentilor de aer catre oras, etc. Din acest punct de vedere putem considera acest stabiliment - zona termocentralei - ca o disfunctionalitate majora pe parcursul de intrare sau iesire din oras. Toate aceste considerente determina sustinerea conversiei zonei, catre o FUNCTIONALITATE LEGATA DE COMERT, SERVICII, LOISIR, TURISM, etc.

  2.2. RELATIONAREA CU LOCALITATEA

  Zona studiata in prezentul PUZ, ce face parte din UTR 32 din PUG, si ocupand o suprafata de circa 7,00ha, pe prima terasa, pe partea stanga, a RAULUI JIU, poate fi considerata, pentru pozitia sa geografica favorabila. Zona, altadata cu caracter mai mult industrial, tinde spre o schimbare radicala avand o importanta pozitie pentru dezvoltarea unor functiuni legate de mediul de AFACERI, COMERT, TURISM - CAZARE, LOCUIRE, LOISIR, etc.

  AMPLASAMENTTerenul este amplasat in intravilan, pe terasa inferioara, pe care se intinde cea mai mare parte a orasului, si se afla in zona intersectiei dintre STRADA TERMOCENTRALEI si STRADA 9MAI, este liber de constructii avand POT=0,00% si CUT= 0,00.

  Terenul este situat in zona de SUD a orasului, pe malul estic al RAULUI JIU, in zona cu destinatie comerciala, institutii si servicii de interes public a orasului si cu densitate mare a populatiei.

  In apropiere se mai gasesc magazinele din reteaua KAUFLAND si INTEREX, magazine cu

  suprafata comerciala mai mare de 2000mp.

  Avandu-se in vedere imediata apropiere a iesirii din oras, CENTRUL COMERCIAL TARGU-JIU se bazeaza si pe clientela/populatiadin satele invecinate (COMUNELE DRAGUTESTI si BALESTI) unde, in momentulde fata nu se gasesc magazine de dimensiuni mai mari.

  4/29

 • CENTRUL COMERCIAL TARGU-JIU este considerat un obiectiv general nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, nealimentare, activitati de prestari servicii, divertisment si alimentatie publica.

  VECINI VECINATATE LA NORD COMUNA STANESTI / COMUNA TURCINESTI / ORASUL

  BUMBESTI-JIU(SADU)

  VECINATATE LA SUD COMUNA DANESTI / COMUNA DRAGUTESTI

  VECINATATE LA EST COMUNA BALANESTI / COMUNA SCOARTA

  VECINATATE LA VEST COMUNA BALESTI / COMUNA LELESTI

  SUPRAFETE

  TARGU-JIU 102 km2

  JUDETUL GORJ 5.641 km2

  ORGANIZARE ADMINISTRATIVA Pe teritoriul municipiului TARGU-JIU sunt amplasate si cele 8 localitati componente : SLOBOZIA - in continuarea orasului si in partea de VEST a acestuia; BARSESTI - amplasata la circa 1 km, la marginea de VEST a orasului TARGU-JIU; POIATA - la circa 6 km de oras, in partea de VEST; URSATI - la 5 km de TARGU-JIU, in partea de VEST; DRAGOIENI - in continuarea orasului TARGU-JIU, in partea de EST; LEZURENI - amplasata la 0,5 km de marginea orasului in partea de NORD; PREAJBA MARE - la circa 3,5 km de oras, in partea de EST; ROMANESTI - in continuarea orasului, in partea de SUD.

  POPULATIA

  TARGU-JIU 98.362 locuitoriJUDETUL GORJ 387.407 locuitori

  POPULATIA PE CARTIERE

  MUNICIPIUL TARGU-JIU este impartit in doua parti (NORD si SUD) de strada principala a orasului: CALEA UNIRII.

  Ambele zone cuprind atat cartiere de blocuri, cat si de case.

  Conform datelor oficiale continute in PUG - TARGU-JIU, populatia orasului este de 97.591, repartizata in partea de NORD a orasului in procent de 40 %, iar in partea de SUD in procent de 60%.Prezenta investitie se doreste a fi amplasata in zona de SUD a orasului, care in momentul de fata este lipsita de prezenta operatorilor de retail modern reprezentat printr-o GALERIE COMERCIALA generoasa si la etajul 1 /partial de SALI DE CINEMA siALIMENTATIE PUBLICA..

  RETEA COMERCIALA EXISTENTA

  KAUFLAND - ALEEA DIGULUI;INTEREX -ALEEA DIGULUI;

  5/29

 • RETEAUA DE MAGAZINE SUCCES;RETEAUA DE MAGAZINE VEL PITAR;MAGAZIN „LIDL" - B-DUL. EC. TEODOROIU, nr.111ALTE MAGAZINE LOCALE.

  In TARGU-JIU a existat TENDINTA DE EXPANSIUNE din punct de vedere al COMERTULUI, pe partea de SUD. Zona in care este propusa construirea obiectivului se afla in intravilanul, dar avandu-se in vedere apropierea de MUNICIPIUL TARGU-JIU, cunoaste o dezvoltare dinamica in domeniul constructiilor cu functiuni cu caracter COMERCIAL, de DEPOZITARE si PRESTARI SERVICII. Astfel imediat langa terenul propus noului CENTRU COMERCIAL, se afla hypermarket-ul KAUFLAND.

  Pentru STOPAREA MIGRATIEI FORTEI DE MUNCA si cresterea nivelului de trai, la nivel de

  municipiu, crearea de zone cu CARACTER COMERCIAL si de PRESTARI SERVICII este mai mult

  decat OPORTUNA.

  Zona are un MARE POTENTIAL DE DEZVOLTARE avandu-se in vedere, dupa cum am mentionat, apropierea de cartierele de locuinte, intens populate, din acesata parte a MUNICIPIUL TARGU-JIU.

  Investitorul a ales aceast AMPLASAMENT din mai multe considerente:

  - TEREN PROPICE PENTRU ACEST TIP DE INVESTITIE

  - ACCESIBILITATE DIN TOATE DIRECTIILE

  - VIZIBILITATE DIN TOATE DIRECTIILE

  - DENSITATE MARE DE POPULATIE

  - EXISTENTA TUTUROR UTILITATILOR IN ZONA

  - DENSITATE COMERCIALA SPECIFICA

  In zona isi au sediul mai multe societati comerciale avand activitate de comercializare produse

  alimentare si electronice:

  - KAUFLAND

  - INTEREX

  - LITOMARKET

  - FLANCO

  - RESTAURANTAcest lucru presupune un numar foarte mare de angajati, care in drum spre casa isi pot face cumparaturile in viitorul obiectiv CENTRUL COMERCIAL TARGU-JIU.

  2.3. ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL

  ASEZARE GEOGRAFICA

  Resedinta de judet, MUNICIPIUL TARGU-JIU, cel mai mare oras al JUDETULUI GORJ, este situat la o altitudine de 195-212 m, la intersectia PARALELEI 450 02` latitudine nordica cu

  6/29

 • MERIDIANUL 23017` longitudine estica, in plina zona temperata, in DEPRESIUNEA TARGU-JIU- CAMPU MARE, dominata la NORD de masivele muntoase PARANG si VALCAN, iar la sud de siruri de dealuri. Municipiul TARGU-JIU, incluzand si localitatile componente IEZURENI, PREAJBA MARE, DRAGOIENI, ROMANESTI, SLOBOZIA, BARSESTI, POLATA si URSATI, se intinde pe o suprafata estimata la 10.258,63ha si are o populatie stabila de 98.362locuitori.

  Dezvoltarea MUNICIPIULUI TARGU-JIU a fost inlesnita in timp de situarea sa la incrucisarea unor drumuri importante (spre CRAIOVA, RAMNICU-VALCEA, DROBETA TURNU-SEVERIN, PETROSANI), precum si de construirea in 1888 a caii ferate FILIASI-TARGU-JIU.

  In ultimii ani, au fost dezvoltate ample proiecte de infratire cu orase europene din ITALIA -NOCI, GERMANIA-LAUCHHAMMER, BULGARIA-YAMBOL si TURCIA-PENDIK.

  Orasul este asezat in zona geografica a SUBCARPATILOR GETICI, in DEPRESIUNEA TARGU-JIU - CAMPU MARE, una dintre cele mai intinse depresiuni subcarpatice intracolinare, intre SUBCARPATII GORJULUI la NORD si DEALUL BRAN, la SUD, la confluenta AMARADIEI PIETROASEI cu JIUL.

  Se intinde pe o lungime de 13km de la NORD la SUD si 10km de la EST la VEST, pe ambele maluri ale JIULUI.Relieful MUNICIPIULUI TARGU-JIURelieful zonei este depresionar, marginit la vest si nord-vest de dealuri de incretire. TARGU-JIU se situeaza pe trei terase: terasa superioara, in ZONA CIOCARLAU (altitudine de 210m), terasa medie, cu 20m mai jos decat cea superioara, situata in zona fostului lagar de detinuti politici si terasa inferioara, pe care se intinde cea mai mare parte a orasului.

  Zona luata in studiu este un platou cu o declivitate insesizabila. Amplasamentul beneficiaza de o configuratie geografica ce permite realizarea unor cladiri care, daca regimul de inaltime este unul inalt, ofera o panorama favorabila catre lunca inca neamenajata a RAULUI JIU.

  STUDIUL GEOTEHNIC, precum si constructiile existente, nu au evidentiat incompatibilitati in ceea ce priveste intentia de construire in regim mai inalt decat nivelul mediu al regimului de inaltime actual.Dezvoltarea tehnologiilor, diversitatea materialelor si evolutia procedurilor in domeniul constructiilor, face ca in prezent zone, considerate nu de mult timp ca greu construibile, sa fie reconsiderate si din acest punct de vedere.

  2.4. CIRCULATIA

  In prezent, circulatia carosabila in zona studiata este asigurata dinspre oras pe STRADA VICTORIEI / NORD-SUD; STRADA LUNCILOR / VEST; STRADA 9MAI / EST; STRADA TERMOCENTRALEI / NORD-SUD.Artera importanta de acces va fi STRADA 9MAI care este perpendiculara, aproximativ, pe STRADA TERMOCENTRALEI, care este paralela cu terenul pe care se doreste amplasarea investitiei care a generat PUZ-ul .In momentul actual STRADA TERMOCENTRALEI este in curs de modernizare.Accesul pietonal se face pe trotuarele aferente strazilor enumerate mai sus.

  7/29

 • 2.5. OCUPAREA TERENURILOR

  Zona studiata cuprinde urmatoarele functiuni :- ZONA IN STUDIU din prezentul PUZ, se afla in UTR 32, cu SUBZONELE ICS(b); L(a); CC(a).

  Ca numar de unitati functionale in zona studiata, ponderea o detine functiunea de locuire, urmata de aceea de functiuni de gospodarie comunala, cai de comunicatie, institutii si servicii, subzona pentru retelele tehnico-edilitare si constructii aferente existente - posturi de transformare CEZ Distributie SA , precum si de zone de locuinte. Majoritatea acestora sunt supuse, in prezent sau in perspectiva, unor lucrari cuprinse de la demolare, pana la cele de reconversie functionala, extinderi, supraetajari, recompartimentari functionale, etc.

  2.6. ECHIPAREA EDILITARA

  Zona studiata este echipata cu toate tipurile de retele edilitare - alimentare cu apa, canalizare menajera si pluviala, alimentare cu energie electrica, telecomunicatii si alimentare cu gaze.In zona exista urmatoarele retele:

  ALIMENTARE CU APA

  CONDUCTE DE APA: - conducta de otel Ø50mm (pentru montarea hidrantilor exteriori pe conducta publica)- conducta de otel Ø100mm- conducta de otel Ø133mm- conducta de otel Ø150mm- conducta de otel Ø300mm- conducta de otel Ø500mm- conducta de PEHD 90mm (pentru montarea hidrantilor exteriori pe conducta publica)

  CANALIZARE

  CANALIZARE PLUVIALA -MENAJERA- conducta de canalizare pluviala: Dn800mm- conducte de canalizare menajera: 250mm(beton si PVC), Dn300mm, Dn400mm, Dn500mm, Dn1000mm

  ENERGIE ELECTRICA- retea de distributie energie electrica de medie tensiune- retea de iluminat public- retea de distriburie energie electrica de joasa tensiune

  GAZE NATURALE- retea de distributie gaze naturale

  2.7. PROBLEME DE MEDIU

  Prin pozitia in cadrul natural, zona studiata are din punct de vedere al reliefului un aspect preponderent plat, cu mici si nesemnificative denivelari. In zona studiata, in prezent, sunt suprafete construite intr-un procentaj variabil.

  8/29

 • Din punct de vedere geomorfologic, este o zona construibila fara mari probleme de fundare pentru viitoare constructii.Din punctul de vedere al agentiilor poluanti, se edifica constructii noi cu un grad foarte redus de poluare.Zona studiata nu are nici valoare istorica sau arhitecturala.Prin construirea ansamblului de cladiri ce stau la baza prezentului PUZ si a sistematizarii celorlalte parcele din zona studiata se are in vedere crearea de suficiente SPATII VERZI pentru aspect si ameliorarea conditiilor de mediu.

  IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI

  SURSE DE POLUANTI/PROTECTIA CALITATII APEI

  Prin alcatuirea constructiei si prin functionarea acesteia nu rezulta poluanti.

  ALIMENTAREA CU APA

  SURSA DE APA

  Pentru alimentarea cu apa a obiectivului se va face printr-un bransament de la reteaua

  municipala existenta la aproximativ 816m.

  Conducta de distributie a apei se va executa din PEHD100, PN6, Dn=100mm cu lungime de

  816ml pana in caminul de apometru, de la limita de proprietate.

  Pentru contorizarea volumelor de apa se va monta un apometru ( Dn = 80mm ).

  MODUL DE FOLOSIRE A APEI

  Apa va fi utilizata in scop potabil si pentru satisfacerea urmatoarelor cerinte:– necesitati menajere– igienizarea spatiilor– stropit spatii verzi– prevenirea incendiilor

  IN SCOP POTABIL: Timp de functionare: 14ore/zi, 365 zile/an Consumatori si debit specific:numar angajati = 300consum specific: Grup sanitar = 2000litri/zi.coeficient de variatie zilnica = 1,3coeficient de variatie orara = 3

  EVACUAREA APELOR

  APELE PLUVIALECanalizarea pluviala a constructiei:Apele pluviale de pe acoperisul constructiei sunt colectate prin coloane pluviale si conduse printr-o retea de canalizare pluviala, spre reteaua municipala existenta in zona la 18m de limita de proprietate.

  Apele pluviale de pe platforma carosabila sunt colectate cu gheigere de colectare pluviale si vor fi dirijate spre SEPARATOARE DE HIDROCARBURI si apoi in canalizarea pluviala. Apele accidentale si de igienizare din zona de parcare subterana sunt colectate cu rigole de colectare pluviale si vor fi dirijate spre SEPARATOARE DE HIDROCARBURI si apoi in canalizarea pluviala.

  9/29

 • Conductele din caminele pluviale se vor monta ingropat in pamant cu o panta de 0,5-2‰.

  RETELE EXTERIOARE DE CANALIZARE MENAJERAExista retea de canalizare, pentru evacuarea apelor uzate menajere.CENTRUL COMERCIAL se va racorda la reteaua de canalizare menajera, existenta pe strada DACIA.Obiectele sanitare specifice de bucatarie din zona de alimentatie publica vor fi utilate cu separatoare de grasimi locale.

  PARAMETRII DE EVACUARE : conform NTPA 001/2002INCADRAREA IN CLASA DE IMPORTANTA

  Conform STAS 4273 - 83 privind incadrarea constructiilor hidrotehnice in clasa de importanta, lucrarile de alimentare cu apa proiectate se incadreaza in CLASA A -IV-A DE IMPORTANTA (constructii de importanta redusa).

  -INSTALATII DE INCALZIRESpatiile se incalzesc cu agent termic produs de o CENTRALA TERMICA avand ca sursa de energie COMBUSTIBIL GAZE NATURALE . De asemenea se vor folosi pentru incalzire generatoare de aer cald de tip pompe de caldura electrice.-VENTILATIEVentilarea spatiilor se face mecanic cu ajutorul ventilatoarelor de introducere aer proaspat si evacuare aer viciat. Pentru realizarea unui nivel inalt de eficienta energetica se vor utiliza recuperatoare de caldura.-PROTECTIA AERULUIPrin specificul obiectivelor, nu este constituita o sursa de poluare a aerului.-PROTECTIA IMPOTRIVA ZGOMOTULUIPrin alcatuirea constructiei si prin functiunea pe care o indeplineste aceastea nu este constituita o sursa de zgomot aerian sau de vibratii.-PROTECTIA IMPOTRIVA RADIATIILORNu este cazul.-PROTECTIA SOLULUIPrin masurile de captare si tratare a apelor uzate si a apelor pluviale, nu rezulta reziduri ce arputea afecta solul.-PROTECTIA ASEZARILOR UMANEIn zona unde se va este propusa investitia, nu sunt amplasate locuinte , zona fiind agricola, cu potential de dezvoltare cu profil industrial, de depozitare si de prestari servicii.

  -GOSPODARIREA DESEURILORDeseurile menajere rezultate in urma activitatii desfasurate de fiecare obiectiv , in parte, vor fi colectate diferentiat in europubele din plastic/metal cu capac si vor fi preluate de FIRMA AUTORIZATA , de salubritate, prin contract, acestea evacuandu-se periodic.

  ASPECTELE RELEVANTE ALE STARII ACTUALE A MEDIULUI. Terenul este nepoluat fiind un teren INTRAVILAN CURTI-CONSTRUCTII; NEPRODUCTIV. Prin construirea CENTRULUI COMERCIAL , prin masurile luate pe relatia canalizarilor menajera si pluviala, prin crearea de spatii verzi si de plantatii de arbori si arbusti, starea atat a terenului cat si mediului se va imbunatati.-Nu exista caracteristici de mediu, ale zonei, posibil a fi afectate semnificativ prin planul si programul propus.

  10/29

 • -Nu exista nici o problema de mediu, care sa fie relevanta nici in prezent nici dupa implementarea planului si programului.-Prezentul plan – program propus nu are nici o influenta fata de obiectivele de protectie a mediului, stabilite la nivel national, deoarece prin proiect va fi respectata legislatia in vigoare la toate capitolele,inclusiv mediu.-Prin investitia propusa, prin specificul activitatii ei, nu exista potentiale efecte de depreciere a mediului.-Masurile propuse pentru a preveni, reduce si compensa orice efect advers asupra mediului au fost amplu descrise mai sus.-Monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii plan – programului se va realiza prin grija beneficiarului conform legilslatiei din domeniul mediului, in vigoare.

  -IN CONCLUZIE prin planul investitonal si programul propus rezulta ca se vor respecta IMPUNERILE CERUTE PRIN CERINTELE DE MEDIU.

  2.8. OPTIUNI ALE POPULATIEI

  Nu s-a realizat un PUZ preliminar prin care sa se poata extrage optiunile populatiei in legatura cu dezvoltarea zonei, dar din continutul actual al solicitarilor venite dinspre locuitorii din zona, se pot stabilii cateva din coordonatele optiunilor.

  Masiva dezvoltare a zonelor de locuire din zonele adiacente amplasmentului si a comunelor adiacente, ceeaza potentialul de dezvoltare pe directia satisfacerii necesarului de dotari cu caracter comercial, prestari de servicii, agrement si recreere, ce justifica edificarea unei zone destinate.

  Repartitia actuala a obiectivelor de acest tip este defavorabila MUNICIPIULUI TARGU-JIU.

  3. PROPUNERI DE DEZVOLTARE URBANISTICA

  3.1. CONCLUZII SI RECOMANDARI ALE STUDIILOR DE TEREN

  Studiul geotehnic preliminar a fost efectuat prin 5foraje. S-a constatat o formatiune de umplutura de circa 4,00m.Formatiunile de pana la 13 - 15m adancime sunt constituite din pietrisuri, care apartin depozitelor acoperitoare ale terasei joase a Jiului, iar sub aceste adancimi se poate considera roca de baza apartinand altei structuri geomorfologice.Se apreciaza caracteristicile terenurilor de fundare la o presiune conventionala de min. 250Kpa., valoare ce permite incarcarile date de constructiile avute in vedere.

  3.2. PREVEDERI ALE PUG – MUNICIPIUL TARGU-JIU

  Destinatia terenului conform PUG/PUD-uri - UTR32 : PARTIAL PERDELE DE PROTECTIE, LOCUINTE INDIVIDUALE, ZONA COMERCIALA.

  Folosinta actuala: TEREN NEPRODUCTIV, CURTI-CONSTRUCTII

  11/29

 • Dintre prevederile PUG, cu implicatii asupra dezvoltarii zonei cuprinsa in studiu, se mentioneaza:- zona studiata prin prezentul PUZ nu cuprinde cladiri protejate pentru valoarea lor istorico - arhitecturala.- zona a fost, in trecut, destinata preponderent activitatilor industriale- zona in studiu din prezentul PUZ se afla in UTR 32, cu caracter industrial si, in conformitate cu reglementarile in vigoare, nu are prevazuti indici urbanistici de ocupare si utilizare a terenului.

  3.3. VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL

  Prin continutul prezentului plan urbanistic se propun solutii menite sa remodeleze configuratia actuala, in asa fel incat utilizarea terenului sa presupuna si lucrari de recupereare a suprafetelor verzi. Prin construirea ansamblului ce sta la baza prezentului PUZ si a sistematizarii celorlalte parcele din zona studiata se are in vedere crearea de suficiente spatii verzi pentru aspect si ameliorarea conditiilor de mediu.Deasemenea, un aspect pozitiv si avantajos pentru CENTRUL COMERCIAL TARGU-JIU, este si faptul ca are un amplasament paralel, aproximativ cu RAUL JIU.Astfel va fi proiectata in zona de divertisment si alimentatie publica, o terasa cu vedere spre zona RAULUI JIU, vedere care, de altfel, ofera si o excelenta panorama, dominata la NORD de masivele muntoase PARANG si VALCAN.

  3.4. MODERNIZAREA CIRCULATIEI

  Pozitionat la iesirea din TARGU-JIU, centrul comercial se adreseaza atat locuitorilor municipiului,

  cat si celor din comunele si orasele invecinate, pe o raza de 10 - 20km.

  Centrul comercial este usor de accesat din toate directiile, respectiv STRADA 9 MAI, STRADA

  LUNCILOR , ALEEA DIGULUI si STRADA TERMOCENTRALEI. Pentru accesul pietonilor se vor folosi trotoarele existente si trotuarele in curs de modernizare.

  Pentru evitarea eventualelor accidente si fluidizarea circulatiei, impreuna cu COMISIA DE

  CIRCULATIE din cadrul PRIMARIEI TARGU-JIU, se va opta pentru modalitatea optima de organizare a traficului si avand ca baza propunerea tehnica inclusa in PLANUL URBANISTIC ZONAL.

  CENTRUL COMERCIAL TARGU-JIU se va realiza conform RLU atasat documentatiei faza PUZ si

  vor fi executate lucrari publice generale, modernizarea drumurilor existente in zona, realizarea

  unui SENS GIRATORIU in intersectia strazilor TERMOCENTRALEI si 9 MAI / investitie deja, apropbata prin HCL nr.88 din 25.03.2013, precum si semnalizare corespunzatoare in zona

  acceselor in incinta. In privinta accesului prin intermediul retelelor de transport in comun amintim faptul ca, in afara de faptul ca STRADA 9 MAI este cap de linie pentru majoritatea traseelor de transport in comun realizate de TRANSLOC SA, pe strazile LUNCILOR si TERMOCENTRALEI s-a infiintat un traseu de autobuz care asigura legatura dintre partea de SUD a orasului si celalalte zone ale acestuia si localitatea componenta ROMANESTI.

  Circulatia pietonala se realizeaza in principal prin trotuarele strazilor din perimetru studiat. Este

  12/29

 • propus un pietonal major ce parcurge cartierul in zonele sale importante - zona de centru comercial si servicii.

  LOCURI DE PARCARE

  Pentru toate categoriile de constructii comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal si aprovizionare.

  Locurile de parcare se vor asigura in interiorul incintei, iar numarul acestora va fi corespunzator

  dimensiunii si cerintelor CENTRULUI COMERCIAL TARGU-JIU atat suprateran, parcare deschisa, cat si la demisolul constructiei in conformitate cu HG 525/1996 REPUBLICAT.

  Se vor crea conform legislatiei in vigoare un numar adecvat de locuri de parcare pentru persoane cu disabilitati.

  Calcul necesar locuri de parcare CENTRUL COMERCIAL TARGU-JIU:

  Conform HG 525/1996 REPUBLICAT / ANEXA 5, PUNCTUL 5.3.

  EXTRAS DIN LEGE:

  5.3 - CONSTRUCTII COMERCIALE

  5.3.1 - Pentru constructiile comerciale vor fi prevazute locuri de parcare pentru clienti,

  dupa cum urmeaza:

  • un loc de parcare la 200mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati depana la 400mp;• un loc de parcare la 100mp suprafata desfasurata a constructiei pentru unitati de 400 - 600mp;• un loc de parcare la 50mp suprafata desfasurata a constructiei pentru complexuricomerciale de 600 - 2000mp;• un loc de parcare la 40mp suprafata desfasurata a constructiei pentru complexuricomerciale de peste 2000mp.

  CENTRUL COMERCIAL TARGU-JIU se incadreaza la metoda de calcul - un loc de parcare la

  40mp suprafata desfasurata a constructiei, avand o suprafata mai mare de 2000mp.

  ADC/propus=32442,00mp / 32442,00mp: 40mp= 811LOCURI DE PARCARE.

  Prin proiect sunt propuse circa 820 LOCURI DE PARCARE.

  3.5. ZONIFICARE FUNCTIONALA REGLEMENTARI, BILANT TERITORIAL, INDICI URBANISTICI

  - Se mentin zonele si cladirile cu functiunile de comert, servicii, utilitati si locuire existente.

  - Suprafata totala a zonei studiate supuse reglementarii este de 6,21ha, suprafata ce a fost luata in calcul la stabilirea POT si CUT generale, valabile pentru intreaga zona.

  - Pentru stabilirea CUT s-a luat in calcul un numar maxim de niveluri supraterane ca inaltime pentru viitoarele cladiri.

  13/29

 • BILANT TERITORIAL

  EXISTENT PROPUS

  ha mp % ha mp %

  Total suprafata studiata in PUZ

  6,21 62050,00 6,21 62050,00 100,00%

  INTRAVILAN 6,21 62050,00 100,00% 6,21 62050,00 100,00%

  EXTRAVILAN 0 0,00% 0 0,00%

  SUPRAFATA PARCELA CE A GENERAT PUZ

  4,37 43700,00 100,00% 4,37 43700,00 100,00%

  CATEGORII DE FOLOSINTATEREN NEPRODUCTIV 3,94 39405,00 90,17% 0 0,00%

  CURTI CONSTRUCTII 0,11 1145,00 2,62% 4,37 43700,00 100,00%

  CAI DE COMUNICATII RUTIERE

  0,32 3150,00 7,21% 0 0,00%

  ZONIFICARE FUNCTIONALA

  PROPUS

  POT MAXIM CUT MAXIMREGIM

  MAXIM DE INALTIME*

  ha mp %

  ICS(b)ZONA COMERT, SERVICII SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

  4,37 43700,00 70,43% 80,00% 2,00 P+4E

  L(a) SUBZONA LOCUINTE 0,31 3128,50 5,04% - - P+4E

  CC(a)SUBZONA CAI DE COMUNICATIE RUTIERA 1,52 15221,50 24,53% - - -

  ZONIFICARE FUNCTIONALA

  EXISTENT PROPUS

  ICS(b) ZONA COMERT, SERVICII SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARECOMERT SI SERVICII 0,00 0,00% 2,75 27515,00 62,96%

  maxim 80%

  SPATII VERZI AMENAJATE 0,00 0,00% 0,42 4246,00 9,72%minim

  5%LOCUINTE 0,11 1145,00 2,62% 0 0,00%CAI DE COMUNICATIE DIN CARE:

  0,29 2870,00 6,57% 1,19 11939,00 27,32%

  CIRCULATIE RUTIERA 0,24 2 432,00 5,57% 0,58 5774,00 13,21%CIRCULATIE PIETONALA 0,04 438,00 1,00% 0,16 1645,00 3,76%PARCARI PUBLICE 0,00 0,00% 0,45 4520,00 10,34%TEREN VIRAN 3,97 39685,00 90,81% 0 0,00%

  TOTAL CENTRALIZAT 4,37 43700,00 100,00%

  POT MAXIM 80,00%CUT MAXIM 2,00

  14/29

 • 3.6. DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE

  Interventiile vizand dezvoltarea unor obiective in zona studiata se vor putea realiza prin bransarea / racordarea la retelele existente, in totalitate, in zona.

  ALIMENTAREA CU APA a obiectivelor se va realiza prin bransamente din conductele existente conform documentatiilor tehnice, de profil si avizelor obtinute.EVACUAREA APELOR UZATE MENAJERE se va asigura prin bransarea la reteaua existenta Dn300.

  EVACUAREA APELOR PLUVIALE se va asigura bransarea la reteaua existenta Dn800.

  ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICA se poate face, prin linii electrice subterane.

  CONDUCTA DE GAZE NATURALE de medie presiune existenta asigura necesarul de consum al zonei.

  SISTEMATIZAREA VERTICALA, realizarea drumurilor si platformelor pentru parcari nu ridica probleme deosebite, datorita faptului ca terenul nu prezinta diferente semnificative de nivel.

  DEZVOLTARE VIITOARE/PREVIZIUNE

  CONDUCTE DE APA: - conducta de otel Ø100mm care pe viitor va trebui schimbata in PEHD110mm(dupa colmatare)- conducta de otel Ø133mm care pe viitor va trebui schimbata in PEHD140mm(dupa colmatare)- conducta de otel Ø150mm care pe viitor va trebui schimbata in PEHD 160mm(dupa colmatare)- conducta de otel Ø300mm care pe viitor va trebui schimbata in PEHD355mm(dupa colmatare)- conducta de otel Ø500mm care pe viitor va trebui schimbata in PEHD 630mm(dupa colmatare)- PEHD 90mm care trebuie schimbata in PEHD 110mm(pentru montarea hidrantilor exteriori pe conducta publica)

  3.7. PROTECTIA MEDIULUI

  In afara propunerilor mentionate la capitolele 3.3 - VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL, 3.4 - REGLEMENTARI CIRCULATIE si 3.6 -DEZVOLTAREA ECHIPARII EDILITARE, in domeniul protectiei mediului se mai pot adauga:

  - amplasarea cladirilor trebuie sa asigure insorirea acestora pe o durata de minimum 1½ ore zilnic la solstitiul de iarna a tuturor incaperilor de locuit- pentru jocul copiilor se va lua in calcul 1,30mp teren pentru fiecare locuitor- unitatile comerciale si de prestari, mica industrie, care pot produce zgomot, vibratii, praf, fum, gaze iritante se vor amplasa la minim 15,00m fata de ferestrele locuintelor. Distanta se masoara intre fatada locuintei si perimetrul unitatii ce produce disconfortul.

  15/29

 • - nivelul de zgomot nu va depasi limitele specifice admise de legislatia in vigoare, pentru cai de transport, unitati de mica industrie, comerciale sau de prestari de servicii si zone de locuit - platformele pentru depozitarea recipientelor nu se vor amenaja pe o distanta mai mica de 10,00 m fata de ferestrele cladirilor, in acelasi timp se va asigura depozitarea controlata a deseurilor in recipiente dedicate tipurilor distincte de materiale. - se interzice in zona cresterea animalelor sau pasarilor in afara acelora de companie sau protectie

  SPATII VERZI

  SPATIILE VERZI sunt prevazute pe o suprafata de 6556mp, incluzand si suprafetele existente, din care peluzele vor ocupa circa 15,00%, pe care se vor profila celelalte elemente, arbori, arbusti sau mobilier urban destinat recreerii active sau pasive.

  In masura in care este posibil, vegetatia majora valoroasa, existenta in zona, va fi mentinuta, conservata si replantata.

  In spatiile verzi, pe langa spatiile destinate parcarii autovehiculelor se vor amplasa plantatii inalte cu rol important in imaginea peisagistica a ansamblului.

  Sortimentele de material dendrofloricol vor fi completate cu arbusti si flori perene, grupate in palcuri si masive in zona pietonalului si zonele de incinta.

  PLANTATIILE vor fi grupate pe:

  - zona din imediata vecinatate a locuintelor;- zona din imediata vecinatate a cladirilor de spatii comerciale, birouri, etc.;- zona perimetrala a drumurilor si aleilor, ca zona de protectie si delimitare.- aliniamente stradale cu plantatii inalte

  CONFIGURATIE SPATIALA

  Solutia propusa de alcatuire a ansamblului are in vedere pozitia speciala pe care zona cuprinsa in PUZ in cadrul partii de SUD a MUNICIPIULUI TARGU-JIU. Constructiile vor fi tratate arhitectural corespunzator zonei si functiunii propuse avandu-se in vedere modernizarea intersectiei dintre STRADA TERMOCENTRALEI si STRADA 9 MAI.

  Deasemenea, CENTRUL COMERCIAL TARGU-JIU, va fi un spectaculos CAP DE PERSPECTIVA, mai ales dinspre STRADA 9 MAI.

  3.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICA

  REGLEMENTARI - REGIM JURIDICIn vederea realizarii investitiilor prevazute, in prezentul studiu sunt necesare modificari nesemnificative ale regimului juridic al terenurilor.Obiectivele de utilitate publica asigura functionarea corespunzatoare a celor de investitii cuprinse in documentatii de urbanism, prin lucrari de modernizare a arterelor pentru circulatie auto, moto si biciclete. Amenajarea acceselor pietonale, parcajelor, reabilitarea si realizarea unor noi capacitati pentru canalizare pluviala si menajera, alimentare cu energie electrica (iluminat stradal si decorativ,

  16/29

 • recirculare apa, fantani, pietonal), plantatii si spatii verzi, intregesc capitolul utilitatilor cu caracter public.

  4. CONCLUZII

  PLANUL URBANISTIC ZONAL insotit de REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM, studiile de specialitate si avizele, se supun aprobarii Consiliului Local al MUNICIPIULUI TARGU-JIU, iar dupa aprobare va fi utilizat pentru autorizarea directa a lucrarilor de constructii necesare realizarii obiectivelor de investitii propuse.In vederea stabilirii categoriilor de interventii, a reglementarilor si restrictiilor impuse prin prezentul PUZ, au fost efectuate analize specifice cu privire la urmatoarele :

  - INCADRAREA IN PLANUL URBANISTIC GENERAL AL MUNICIPIULUI TARGU-JIU- CONLUCRAREA URBANISTICA CU CLADIRILE EXISTENTE IN VECINATATE- CIRCULATIA SI ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARA IN ZONA- TIPUL DE PROPRIETATE AL TERENURILOR STUDIATE- STUDIU DE IMPLANTARE SOCIO-ECONOMIC A UNUI CENTRU COMERCIAL

  La faza DTAC se va solicita ilustrare de arhitectura si pentru detalierea prevederilor prevazute in prezentul PUZ. In aceasta se vor include cladirile imediat alaturate la frontul lateral stanga, posterior si lateral dreapta indiferent de distanta pana la cea mai apropiata cladire pe fiecare directie.Rezolvarea finala a anumitor capitole din PUZ se va asigura la elaborarea PTh si DE ale obiectelor sale componente si va fi urmarita la toate fazele de proiectare de catre emitentul certificatului de urbanism, singurul responsabil de respectarea tuturor prevederilor din prezentul.

  5. ANEXE - STUDII, ACORDURI, AVIZE- STUDIU GEOTEHNIC- STUDIU TOPOGRAFIC- Ridicare topografica – zona CENTRULUI COMERCIAL TARGU-JIU,PUZ-ul a fost eleborat pe suportul topografic.- AVIZ DE OPORTUNITATE PENTRU INTOCMIREA UNUI PUZ / NR.21002-25.05.2013 / APROBAT DE COMISIA TEHNICA SI DE URBANISM - PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGU-JIU- AVIZ OCPI GORJ - NR.83/27.05.2013, pentru inceperea lucrarilor necesare PUZ-ului- PROCES -VERBAL DE RECEPTIE OCPI GORJ - NR.93/05.06.2013, avand ca scop intocmirea si avizarea PUZ-ului- AVIZ DE GOSPODARIRE A APELOR - NR.77/18.06.2013, Administratia Bazinala de Apa Jiu- ACORD ISU”LT.COL.DUMITRU PETRESCU” AL JUDETULUI GORJ - NR.79/13/SU-GJ/03.06.2013- AVIZ CEZ DISTRIBUTIE SA - NR.60009778254/30.05.2013- NOTIFICARE Directia de Sanatate Publica GORJ - NR.10183/31.05.2013- AVIZ MEDIU - AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI GORJ

  AXA PROSPECT SRL

  Intocmit,arh. Flavian IVANCU

  17/29

 • VOLUMUL 2 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

  AFERENTPLANULUI URBANISTIC ZONAL - CENTRU COMERCIAL TARGU-JIU

  MUNICIPIUL TARGU-JIU, JUDET GORJ - STRADA TERMOCENTRALEI, FN

  TITLUL I. DISPOZITII GENERALE

  1. ROLUL RLU ( REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM ) Prezentul regulament:

  - Modifica, completeaza si detaliaza prevederile PLANULUI URBANISTIC GENERAL al MUNICIPIULUI TARGU-JIU, pentru zona ce face obiectul prezentului PUZ - CENTRU COMERCIAL TARGU-JIU.

  - Stabileste criteriile de evaluare si analiza a documentatiilor supuse autorizarii de executie.

  - Enunta conditii de conservare si protejare a patrimoniului natural si construit.

  - Stabileste reguli cu privire la siguranta, amplasarea si configuratia volumetrica a constructiilor.

  - Creaza autoritatilor locale cadrul suport si instrumentul de prognoza si promovare a actiunilor pentru apararea interesului public, dezvoltarea armonioasa si durabila a localitatii.

  - Determina in teritoriul luat in studiu, zone si subzone functionale pe baza criteriilor de unitate sau complementaritate in program, dar si legat de prognosticul de dezvoltare a unor functiuni in detrimentul altora.

  - Creaza cadrul regulamentar, pentru intreg teritoriul ce face obiectul PUZ, cu privire la mentinerea, dezvoltarea, amplasarea constructiilor, spatiilor verzi, zonelor de agrement si a mobilierului urban.

  18/29

 • - Propune regulamente cu privire la echiparea edilitara, la toate tipurile de circulatie, stabilind in acelasi timp restrictiile generale legate si de protectia acestora.

  2. BAZA LEGALA A ELABORARII

  Pentru situatiile neprevazute in prezentul regulament se vor respecta reglementarile continute in legile si actele normative in vigoare, dintre care cel mai definitoriu este HG 525/1996 REPUBLICAT :

  - HOTARAREA GUVERNULUI NR. 525 din 27 IUNIE 1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 149 din 16 iulie 1996, a fost rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 199 din 26 august 1996 si a fost modificata si completata prin Hotararea Guvernului nr. 789 din 2 decembrie 1997, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 356 din 15 decembrie 1997, prin Hotararea Guvernului nr. 59 din 4 februarie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 55 din 8 februarie 1999, prin Hotararea Guvernului nr. 960 din 18 noiembrie 1999, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 567 din 19 noiembrie 1999 si prin Hotararea Guvernului nr. 855 din 30 august 2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 576 din 14 septembrie 2001, republicat in M.Of. 856/27.11.20023. DOMENIUL DE APLICARE

  Prezentul regulament se aplica teritoriului studiat stabilind zonificarea si coeficientii urbanistici pentru perioada urmatoare si incadrarea intr-o solutie unitara de ansamblu a obiectivului ce a generat PUZ. Zona studiata in prezentul PUZ, face parte din UTR 32 din PUG, in nord-vestul municipiului, ocupand o suprafata de circa 6,00ha.

  TITLUL II. REGULI DE BAZA PRIVIND MODUL DE OCUPARE A TERENURILOR

  4. REGULI CU PRIVIRE LA PASTRAREA INTEGRITATII MEDIULUI SI PROTEJAREA PATRIMONIULUI NATURAL SI CONSTRUIT, CONDITII DE AMPLASARE, ECHIPARE SI CONFORMARE A CONSTRUCTIILOR

  4.1 / PROTEJAREA CADRULUI CONSTRUIT SI A VESTIGIILOR ISTORICE;

  a. Interventia asupra cladirilor monument si a altor constructii protejate precum si in parcelele acestora, se vor face cu acordul prealabil al Comisiei Monumentelor Istorice;

  b. In cazul executarii unor lucrari noi de constructie sau a inlocuirii unor constructii existente este obligatorie descarcarea terenului de sarcina arheologica.

  19/29

 • Anterior atacarii lucrarilor de sapare a fundatiilor va fi anuntata Comisia zonala de protectie a patrimoniului in vederea asistarii, de catre un delegat al acesteia, la sapaturi;

  c. Cercetarea arheologica va supraveghea lucrarile de sapatura in terenurile pe care au existat cladiri anterioare anului 1900.

  d. Descoperirea in cursul lucrarilor a unor fragmente de arhitectura veche (bolti, sculpturi, decoratii) necunoscute in momentul autorizarii trebuie declarata imediat emitentului autorizatiei conform prevederilor legale. Lucrarile nu vor putea fi continuate decat in masura in care ele nu vor prejudicia cercetarea, conservarea sau punerea in valoare a vestigiilor descoperite.

  4.2 / CAZUL CLADIRILOR MONUMENT SAU CU VALOARE ARHITECTURALA;

  In cazul in care in zona un imobil va fi clasificat ca monument sau cladire cu valoare arhitecturala :- Se vor mentine sau reface finisajele originale. Acestora nu li se va aduce nici o atingere decat in cazul in care au suferit degradari, si fara ca elementele de profilatura sa fie ascunse sau deteriorate; se poate schimba materialul invelitorii pastrandu-se geometria acoperisului; se pot aduce modificari ale compartimentarilor interioare fara a fi afectate elemente care prin constitutie, material sau aspect pot fi considerate ca avand caracter patrimonial.

  4.3 / INTERVENTII ASUPRA CLADIRILOR;

  a. Vor fi mentinute in functie de nevoi, restaurate, cladirile cu valoare arhitecturala sau ambientala.

  b. Pot fi efectuate extinderi ale constructiilor si instalatiilor existente legate de o activitate de utilitate publica cu urmatoarele conditii: sa fie luate masuri pentru reducere riscurilor si a noxelor la un nivel compatibil, conform aprobarii Agentiei pentru Protectia Mediului Arges;

  c. Pentru imobilele inregistrate ca avand calitate arhitecturala sunt permise lucrari de reconversie functionala si modificari interioare si exterioare cu conditia pastrarii, reconditionarii elementelor care au dat caracterul calitativ al imobilului;

  d. Inlocuirea sau extinderea imobilelor acolo unde sunt permise – se pot face cu conditia ca noile constructii sa fie compatibile cu aspectul general al ansamblului arhitectural;e. Sunt interzise lucrarile de imbunatatire asupra constructiilor incompatibile din punct de vedere functional sau arhitectural cu zona, altele decat cele menite sa contribuie la schimbarea cu o functiune compatibila cu zona si armonizarea plasticii exterioare cu caracterul zonei.

  f. Este interzis sa se mentina aliniamentul existent la strada si sa nu se treaca la cel propus prin PUZ, la o cladire la care interventiile de modernizare echivaleaza cu demolarea. Pentru o cladire la care se solicita extindere sau supretajare si la care expertiza tehnica demonstreaza ca este recomandata demolarea se va alege demolarea si alinierea noii constructii la limita regimului de aliniament propus in PUZ. Pentru cele la care nu se recomanda demolarea

  20/29

 • extinderea sau supraetajarea va fi posibila numai cu respectarea stricta a regimului de aliniament propus prin prezentul PUZ.

  g. cladirile ce au calitatea de „CAP DE PERSPECTIVA” vor fi tratate arhitectural corespunzator.

  4.4 / ASPECTUL EXTERIOR AL CONSTRUCTIILOR;

  REGULI GENERALE

  a. Orice constructie noua, sau modificarea unei constructii existente trebuie sa se inscrie armonios in zona.

  b. Constructiile noi vor trebui sa asigure – prin proportii si compozitia fatadei, prin inaltime, forma si dimensiunile golurilor - o continuitate in peisajul general al strazii.

  c. Pentru toate constructiile, fatadele spre curte, spre strada si spre vecini, vor fi de aceeasi calitatearhitecturala ca si fatada principala chiar si atunci cand rezulta un plin (calcan) nu mai lung de 6,00 m. Se va evita amplasarea in parcela, in asa fel incat sa rezulte un calcan catre una sau mai multe din vecinatati, daca nu se face demonstratia, printr-un PLAN URBANISTIC DE DETALIU, ca dezvoltarea pe parcelele invecinate presupune aparitia unor calcane.

  5. REGULI CU PRIVIRE LA SIGURANTA CONSTRUCTIILOR SI LA APARAREA INTERESULUI PUBLIC

  5.1 / POSIBILELE RISCURI NATURALE Zona studiata nu prezinta riscuri naturale.

  5.2 / In functie de dimensiunile si destinatia constructiilor, daca se estimeaza cheltuielile pentru echipare edilitara ca depasind posibilitatile financiare ale administratiei publice locale, se poate conditiona autorizarea lucrarilor de construire de un contract prealabil a obligatiei efectuarii, in parte sau total, a lucrarilor de echipare edilitara aferente de catre investitorii interesati.

  5.3 / INALTIMEA CONSTRUCTIILOR

  - Cladiri inalte sunt cladirile la care pardoseala ultimului nivel este situat la peste 28,00m fata de carosabilul adiacent

  - Cladiri foarte inalte sunt cladirile la care pardoseala ultimului nivel este situat la 45,00m sau peste, masurata fata de carosabilul existent

  - Nu sunt considerate cladiri inalte cladirile de locuinte care au maxim 11 niveluri supraterane

  21/29

 • - Inaltimea maxima la cornisa in raport cu terenul amenajat poate depasi cu mai mult de doua niveluri inaltimea constructiilor alaturate (va fi luata in calcul inaltimea celei mai inalte constructii din cele situate pe parcele cu o latura comuna) fara a depasi inaltimea maxima la cornisa stabilita prin "Reglementari - functiuni" din prezentul regulament. Pentru aceste situatii se va intocmi PUD, prin care, pe baza unor ilustrari de arhitectura se va putea justifica depasirea cu mai mult de doua nivele a cladirilor alaturate, cu conditia sa nu fie depasita inaltimea maxima admisa prin prezentul regulament.

  - Regula stabilirii inaltimii maxime a constructiilor in raport cu distanta fata de orice punct al fatadei de pe aliniamentul opus este data de formula H ≤ D unde D este distanta intre regimul de aliniament de pe ambele laturi ale strazii si H inaltimea maxima admisa.

  Sunt admise majorari a inaltimii unei caldiri si in aceasta situatie, daca se realizeaza retrageri de la limita regimului de aliniament, in asa fel incat formula de calcul al inaltimii maxime sa fie respectata.

  - Se disting astfel 2 zone cu regim de inaltime diferit :a - cu inaltime maxima de 14,00 m - regim mic de inaltimeb - cu inaltime maxima de 31,50 m - regim mediu de inaltime

  - Inaltimea maxima in raport cu terenul amenajat este de 10,00mp-25,00m.- Inaltimea cladirilor la cornise nu va fi mai mare decat distanta pana la alinierea spre strada, admisa pentru cladirile situate pe frontul opus al aceleiasi strazi- Cladirile cu functiune de administratie publica se excepteaza de la prevederile alineatelor precedente, iar petru autorizarea unor astfel de constructii se va intocmi minimum PUD.

  5.7 / REGULI PARTICULARE PENTRU COMERT

  - Ocuparea caii publice va fi limitata, la perioadele traditionale (martisor, paste, craciun etc.) si vor consta in amenajari temporare reduse la simple etalaje mobile, in masura in care nu incomodeaza circulatia pietonala.

  - Sistemele de protectie impotriva furtului si de inchidere, trebuie sa fie complet ascunse atunci cand CENTRUL COMERCIAL este deschis.

  - Se interzice amplasarea de firme sau reclame la etajele superioare ale constructiei, daca nu au fost autorizate odata cu constructia cu exceptia siglei acestora si a firmelor in consola amplasate pe o portiune neutra a fatadei si care nu impiedica perceperea fatadei sau a unor detalii semnificative de arhitectura.

  - Se interzice autorizarea amplasarii de firme sau reclame pe fatadele constructiilor, daca acestea prin amplasament obtureaza ferestre ale incaperilor utile.

  5.8 / REALIZAREA UNOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC

  22/29

 • - Pentru realizarea unor obiective de interes public (parkinguri, cladiri pentru administratie publica), terenurile aflate in domeniul public al municipiului vor fi trecute, potrivit prevederilor legale, in domeniul privat al municipiului pentru a fi vandute sau concesionate catre investitorii obiectivelor de investitii.

  - Parcajele, spatiile verzi, pietonalul si accesele carosabile, ce se realizeaza de regula din fonduri publice, se amplaseaza pe domeniul public al MUNICIPIULUI TARGU-JIU.

  6. REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

  6.1 / AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE ALINIAMENT;

  - Aliniamentul este definit ca fiind linia de demarcatie intre domeniul public si proprietatea privata, aliniamentul astfel definit neputand fi depasit in nici o siuatie;

  - Regimul de aliniament reprezinta limita catre strada pana la care este permisa realizarea unei constructii

  - Conform prevederilor prezentului regulament, in raport cu caracterul strazilor existente, cladirile se vor amplasa la regimul de aliniament sau retrase, fata de spatiile publice (strazi, piete, parcuri), fara a lasa vizibile calcane imediat alaturate cladirilor mentinute.

  - Prin exceptie, volumele care avanseaza fata de regimul de aliniament situate la nivelele de deasupra parterului, pot fi autorizate cu conditia pastrarii unei inaltimi libere de minimum 4,50m fata de terenul amenajat, cu maxim 1,20m la cladirile cu functiunea de locuinte si cu pana la 3,00m la cladirile cu functiunea de comert, administratie publica si servicii, daca acestea se realizeaza peste un spatiu pietonal, fara sa se depaseasca limita fata de domeniul public;

  6.2 / AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE LIMITELE DE INTERDICTIE SI PROTECTIE

  - Se vor respecta retragerile legale impuse de specificul zonei declarata ca zona de protectie.

  6.3 / AMPLASAREA CONSTRUCTIILOR FATA DE LIMITA LATERALA SI POSTERIOARA ALE PARCELEI;

  - In situatia amplasarii unor cladiri pe parcele alaturate, distanta dintre ele va fi egala cu minim jumatate din inaltimea la cornise a cladirii cu inaltimea cea mai mare, dar nu mai putin de 6,00m, situatie pentru care se va verifica daca la distanta minima se respecta conditiile de insorire, respectiv durata minima de insorire pentru camerele de locuit la solstitiul de iarna sa fie de minim 1,5-2ore in perioada 21 februarie - 21 octombrie si de 1ora pentru functiuni, altele decat cele de locuire ;- Se va tine cont de orientarea fata de punctele cardinale si se va lua in calcul numai cladirea umbrita direct.

  23/29

 • Distanta minima intre fronturile fatadelor cu ferestrele camerelor de locuit va fi de minim 9,00m, chiar daca conditiile de insorire permit o distanta mai mica.

  - In situatia in care peretii orientati catre spatiul dintre doua cladiri au doar ferestre de la dependinte (casa scarii, WC, bai, camari,etc.) aceasta distanta poate fi redusa, dar nu mai putin de 4,00m.;

  - Pentru partea posterioara a parcelei se aplica reglementarile de mai sus cu diferenta ca distanta minima a cladirii fata de limita proprietatii este de 3,00m. In urma unei expertize tehnice, distanta se poate micsora la 0,05m(rost de dilatatie), daca la limita proprietatii invecinate se afla un calcan si se legalizeaza acordul notarial al vecinilor.

  - Toate aceste conditii, pentru o cladire aflata in faza de proiectare, sunt anulate de pozitia cladirii existente aflata cu o latura, sau mai multe, la mai putin de 2,00m de limitele proprietatii, chiar daca pe acesta latura, se afla goluri de ferestre, balcoane, logii, etc., amplasate fara respectarea CODULUI CIVIL.

  - In cazul adaugirii unui corp nou la o cladire existenta, noua constructie nu va ascunde elemente de arhitectura veche, de interes arheologic sau estetic, ci se va urmari dimpotriva, punerea lor in valoare, in acelasi timp, noul edificiu se va supune tuturor conditiilor urbanistice impuse amplasamentului.

  -Retragerile minime propuse, de amplasare pentru viitoarele cladiri, sunt de 14,00m fata de axul STRAZII TERMOCENTRALEI si de 5,00m fata de aleea carosabila, aflata in partea de NORD, fata de CENTRUL COMERCIAL.

  6.4 / PROCENTUL DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

  - Procentul de ocupare a terenurilor exprima limita maxima a suprafetei permisa sa fie ocupata, la sol, cu constructii (vor fi luate in calcul proiectia la sol a cladirilor si anexelor lor).- In calculul proiectiei nu vor fi incluse iesirile in consola si nici elementele cu rol decorativ sau de protectie ca streasini, copertine etc.

  SUBZONA ICS(b) - POT MAXIM 80%

  6.5 / COEFICIENTUL DE UTILIZARE A TERENURILOR (CUT)

  - Coeficientul de utilizare a terenurilor calculat ca raport intre aria desfasurata a constructiei (fara nivelurile demisol si din subteran utilizate pentru parcaje si functiuni tehnice) si suprafata totala a terenului se prezinta astfel:

  SUBZONA ICS(b) - CUT MAXIM 2

  24/29

 • NOTA :In conformitate cu ORDONANTA nr.27/27.08.2008, pentru modificarea si completarea LEGII 350/2001-privind amenajarea teritoriului si urbanismul s-au definit indicii urbanistici-instrumente urbanistice specifice de lucru pentru controlul proiectarii si al dezvoltarii durabile a zonelor urbane, care definesc si se calculeaza dupa cum urmeaza:COEFICIENT DE UTILIZARE A TERENULUI - CUT- raportul dintre suprafata construita desfasurata (suprafata desfasurata a tuturor planseelor) si suprafata parcelei/cu precizarile explicite de calcul.PROCENT DE OCUPARE A TERENULUI - POT- raportul dintre suprafata construita (amprenta la sol a cladirii) si suprafata parcelei/cu precizarile explicite de calcul.

  6.6 / POSIBILITATI DE DEPASIRE A POT SI CUT

  - Pentru a pemite modernizarea patrimoniului construit existent pentru parcelele pe care este permisa si recomandata demolarea constructiilor existente, avand un POT superior celui permis prin prezentul regulament, noile constructii vor putea mentine procentul de ocupare a terenului existent, cu incadrarea in celelalte prevederi ale regulamentului.

  7. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

  7.1 / CONDITII DE ACCES SI DRUMURI;- Pentru a fi construibil, un teren trebuie sa aiba acces la un drum sau strada fie direct, fie prin intermediul unui pasaj amenajat prin proprietatea vecina de minim 3,50m latime, servitute solicitata printr-un CERTIFICAT DE URBANISM in situatia in care servitutea este realizabila pe domeniul public, sau instituita prin act notarial autentificat, iar pentru situatii conflictuale, pe cale judecatoreasca, conform CODULUI CIVIL.

  - Caracteristicile acceselor in toate cazurile, inclusiv circulatiile pietonale, trebuie sa permita satisfacerea regulilor minimale privind asigurarea accesului mijloacelor de stingere a incendiilor, de protectie civila, politie si salvare si circulatia persoanelor cu dizabilitati locomotorii.

  In mod exceptional, se poate autoriza executarea constructiilor fara indeplinirea conditiilor de mai sus, cu avizul ISU GORJ. Numarul si configuratia acceselor se determina conform ANEXEI NR. 4 la H.G.NR.525/1996.

  - Garajele colective, parkingurile, vor trebui sa dispuna de accese proprii fara sa afecteze circulatia generala. Este interzisa amplasarea garajelor individuale in constructii provizorii.

  - Pentru toate categoriile de constructii comerciale, de turism, sau alimentatie publica se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal si aprovizionare.

  7.2 / STATIONAREA, PARCAREA, GARAREA AUTOVEHICULELOR;

  - Parcajele aferente oricaror functiuni se vor asigura in afara SPATIULUI DOMENIULUI PUBLIC.

  25/29

 • - Calculul capacitatii de parcare in functie de obiectiv, modul de amplasare si detaliile de proiectare se vor asigura in conform Art.33 / ANEXA NR. 5 la H.G.NR.525/1996. si sunt aplicabile pentru orice cladire noua sau extindere a suprafetei utile pentru o cladire existenta. In cazul schimbarii functiunii unei cladiri existente, se va cere un numar de locuri de parcare corespunzator noii functiuni, diminuat cu numarul de locuri corespunzator vechii functiuni, considerate ca existand.

  Pentru toate categoriile de constructii comerciale se vor asigura accese carosabile separate pentru consumatori, personal si aprovizionare.

  8. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA EDILITARA

  8.1 / CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA;Retelele de orice utilitate vor fi pozate in zonele de garda special rezervate intre limita carosabilului si regimul de aliniament sau sub trotuarele strazilor. Pentru realizarea zonei de garda in unele cazuri este necesara exproprierea in interes public, sau intelegeri intre autoritatea publica si proprietari.APA POTABILAOrice constructie noua trebuie sa fie racordata la reteaua publica de distributie a apei potabile sau din sursa proprie, cu avizul AUTORITATII DE SANATATE PUBLICA a JUDETULUI GORJ.CANALIZARE MENAJERARacordarea la reteaua de canalizare este obligatorie pentru orice constructie sau instalatie noua.CANALIZARE PLUVIALAAmenajarile pe orice teren trebuiesc astfel realizate incat sa permita scurgerea apelor meteorice spre reteaua publica colectoare a acestora, cu evitarea scurgerii acestora catre alte zone invecinate.

  RETELELE ELECTRICE, TELEFONICE SI CATV

  Cablurile de alimentare cu energie electrica destinata consumului particular, iluminatul public, si de telecomunicatii, trebuie introduse in subteran. In caz de imposibilitate tehnica si numai atunci, pot fi dispuse astfel incat sa urmareasca liniile de cornisa ale imobilelor, cu scopul de a fi mascate de zonele de umbra ale acoperisurilor.Bransamentele, pe cat posibil trebuie ascunse; in caz de imposibilitate tehnica majora , ele trebuie plasate la extremitatile fatadelor si vopsite in tonul fatadelor pe care se aplica.Toate conductele din afara imobilelor vor fi amplasate in subteran.

  SALUBRITATE

  Orice cladire de locuit (locuinte individuale sau colective) precum si orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihna sau recreere, trebuie sa fie prevazute cu amenajari pentru colectarea deseurilor menajere in containere pe categorii – sticla, hartie, plastic, metal, alte materiale.

  26/29

 • 9. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA SI DIMENSIUNILE TERENULUI PENTRU CONSTRUCTII

  9.1 / CARACTERISTICI ALE PARCELELOR;

  - Pentru a fi construibila o parcela trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

  a) sa aiba o suprafata minima de 350 mp.;

  b) sa aiba un front la strada de :

  - minimum 8,00m pentru parcele noi rezultate in urma unor impartiri de teren si minimum 6,00m pentru parcele existente, in cazul constructiilor insiruite (2 calcane laterale);- minimum 9,00m in cazul constructiilor cuplate (un calcan lateral, o fatada laterala de unde rezulta ca latimea minima a unei constructii este de 6,00m);- minimum 12,00m in cazul constructiilor cuplate sau izolate (patru fatade si respectiv 3 );

  c) o parcela poate fi adusa in conditii de construibilitate prin asociere cu una din parcelele vecine sau prin contopire cu aceasta (regrupare parcele);

  d) nu se acorda autorizatie de construire pentru locuinte pe parcelele care nu sunt construibileconform prevederilor prezentului articol. Aceeasi prevedere se aplica parcelelor care devin neconstruibile prin aparitie in urma unei impartiride teren (iesire din indiviziune, instrainare, mostenire

  e) pe parcelele neconstruibile conform prevederilor prezentului articol – Consiliul Local alMUNICIPIULUI TARGU-JIU poate decide autorizarea unor constructii in baza unui PUD cu conditia sa demonstreze posibilitatea construirii cu respectarea celorlalte prevederi ale prezentului regulament.

  10. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE SPATII VERZI SI IMPREJMUIRI

  10.1 / SPATII VERZI AMENAJATE SI LIBERE;

  - Suprafetele de spatii verzi, dimensionate prin bilant teritorial, se vor evidentia in detaliu la fazeleurmatoare de proiectare (PUD si DTAC) si este interzis a primi o alta destinatie.

  - In situatiile in care se are in vedere suprimarea unui arbore de talie mare este necesar avizulAGENTIEI de PROTECTIE A MEDIULUI GORJ si al ADMINISTRATIEI DOMENIULUI PUBLIC. Taierea oricarui arbore va fi compensata prin plantarea unuia nou, de talie inalta.

  27/29

 • 10.2 / IMPREJMUIRI;

  - Singurele autorizate spre domeniul public sunt imprejmuirile transparente, din fier forjat, din panouri de plasa sudata cu plantatie de gard viu de-a lungul, sau cele realizate din arbusti sau plante utilizate in mod curent pentru aceasta functiune, cu inaltime egala sau mai mica de 1,80m (este exclusa imprejmuirea catre domeniul public din panouri prefabricate din beton armat – chiar perforate, uluci din lemn sau metal).

  - In toate cazurile se va asigura perceperea de catre trecator a fatadei principale a cladirilor cuvedere la strada.

  Se interzice vopsirea in culori stridente si stralucitoare a imprejmuirilor.

  TITLUL III. ZONIFICAREA FUNCTIONALA

  11. UNITATI SI SUBUNITATI FUNCTIONALE

  - In cadrul PUG - MUNICIPIUL TARGU-JIU, zona studiata se afla in UTR 32 si face parte din zona de SUD a localitatii.

  - In cadrul prezentului PUZ - regulamentul local aferent zonei este definit dupa cum urmeaza:

  ICS(b) ZONA COMERT, SERVICII SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE

  11.1/ UTILIZARI ADMISE

  Sunt admise urmatoarele tipuri de activitati considerate reprezentative si cu atractivitate pentru public:- SERVICII - BIROURI, HOTELURI, PRESTARI SERVICII;- COMERT MULTIPLU IN CONSTRUCTII SPECIALIZATE, ALIMENTATIE PUBLICA;- AGREMENT SI PETRECEREA TIMPULUI LIBER, INCLUSIV SPATII PUBLICE AMENAJATE, PLANTATE SAU NU;- STATIONAREA SI GARAREA AUTOVEHICULELOR IN CONSTRUCTII SI SPATII COLECTIVE SPECIAL AMENAJATE.- REALIZAREA UNOR PARKINGURI ACCESIBILE DIN CAILE PUBLICE;

  28/29

 • 11.2 / UTILIZARI ADMISE CU CONDITIONARI

  - se admit cladiri cu functiuni care nu permit accesul liber al publicului cu conditia ca la nivelulparterului si mezaninului, frontul spre strada sa fie destinat unor spatii accesibile locuitorilor situristilor – comert, expozitii, restaurante, recreere, servicii personale si colective etc;

  - se admit la parterul cladirilor cu front la domeniul public, functiuni care nu permit accesul liber al publicului, numai cu conditia ca acestea sa nu reprezinte mai mult de 30% din frontul strazilor si sa nu se grupeze mai mult de doua astfel de cladiri;

  - se admit locuinte la nivelurile superioare ale cladirilor avand alte functiuni, de preferinta un partiu special adaptat zonei de afaceri;

  - se admite conversia in alte functiuni a locuintelor situate in cladiri existente cu conditia mentinerii unei ponderi a locuintelor de minim 30% din totalul ariei construite desfasurate, pe parcela in cauza;

  11.3 / UTILIZARI INTERZISE

  - activitati care genereaza noxe (zgomot, fum, supraincarcare anormala aretelelor, etc) si care nu sunt direct legate de activitatile permise in zona;

  - activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile publice;

  - activitatile de comert sau prestari servicii desfasurate in chioscuri si in orice alte constructii provizorii

  AXA PROSPECT SRL

  Intocmit,arh. Flavian IVANCU

  29/29

 • Sistem de proiectie:Stereografic 1970Plan de referinta:

  Marea Neagra 1975

  U.2

  SEF PROIECT SPECIALITATE

  PROIECTAT

  DESENAT

  DENUMIRE PROIECT

  BENEFICIAR

  arh. Flavian IvancuTARGU-JIU DEVELOPMENT SRL

  FAZA

  DENUMIRE PLANSA

  REV.

  STRADA TERMOCENTRALEI, FN, MUNICIPIUL TARGU-JIU, JUDETUL GORJ

  1:500NR. PLANSA

  CENTRU COMERCIAL TIRGU-JIU

  10.06.2013DATA

  NR. PROIECT

  P300

  REGLEMENTARI URBANISTICE

  PUZ 2.0

  PROIECTANT DE SPECIALITATE - DRUMURI

  Flavius Ivancu

  ing. Radu Raducanu

  RIDICARE TOPOGRAFICA

  L&C TOPOCAD SRLIng. Lucian Iordache

  STUDIU GEO

  GEO – SERV SRLIng. Gheorghe Neata

  CAI DE COMUNICATII

  urb. Elena Avadanii

  arh. Flavian Ivancu

  AXAProspectSRLPROIECTANT GENERAL

  arh. Flavian Ivancu

  PROIECTANT DE SPECIALITATE - URBANISMECHIPARE EDILITARA

  PROIECTANT COORDONATOR URBANISM

  ing. Elena Niculea

  PROIECTANT DE SPECIALITATE - URBANISMCAI DE COMUNICATII

  ing. Elena Avadanii

  101197.01st

  105199.56st

  106198.56

  107196.70st

  500198.50

  501197.95c

  502198.02c

  503197.93c

  504197.77c

  505197.58c

  506197.48c

  507197.54c

  508197.30c

  509197.25c

  510197.41c

  511197.52c

  512197.86c

  513198.06c

  514197.94c

  515197.70c

  516197.69c

  517197.54c

  518197.43c

  519197.21c

  520197.15c

  521197.27c

  522197.23c

  523196.70c

  524195.63ts

  526195.39ts

  527195.39ts

  530195.44ts

  531195.40ts

  534195.35ts

  537538

  539195.91c

  540195.96c

  541196.03c

  542196.18c

  543196.22c

  544196.23c

  545196.33ts

  546196.33c

  547196.20c

  548196.07c

  549195.80c

  550195.77c

  551195.58c

  552195.58c

  553195.56c

  554195.80c

  555195.88c

  556196.18c

  557196.50c

  558196.67c

  559196.68ts

  560196.96ts

  561196.86c

  562196.62c

  563196.31c

  564195.98c

  565195.83c

  566195.68c

  567195.51c

  568195.35tj

  569195.65tj

  570195.87tj

  571195.99tj

  572196.14tj

  573196.43tj

  574196.70

  borna-renel

  575196.67tj

  576197.06tj

  577197.04tj

  578197.02ts

  579197.50ts

  581197.87ts

  582197.51ts

  583197.23ts

  584197.05ts 585196.98ts

  586196.91ts

  587196.79ts

  588196.74ts

  589196.83ts 590

  196.83ts 591

  196.80ts

  592196.96ts 593

  197.15ts

  594197.16ts

  595197.35ts 596

  197.53ts 597197.62ts 598

  197.43ts 599

  197.58ts

  600197.54ts 601

  197.64ts 602197.34ts 603197.65ts

  604198.10ts 605

  197.92ts 606197.39ts

  607196.62ts 608

  196.70ts

  609199.11

  cgpl

  610198.92gpl

  611198.81

  cgpl

  612198.15

  cgpl

  613197.89deppam

  614198.48deppam

  615198.00c

  616198.71deppam

  617198.44deppam

  618198.51deppam619

  198.38deppam

  620198.51deppam 621

  198.79deppam

  622199.01deppam

  623199.16deppam 624

  199.37deppam

  625199.27deppam

  626199.15deppam

  627198.99deppam

  628199.28deppam

  629199.37deppam

  630199.22deppam

  631198.97

  gpl-deppam632

  199.39cgpl 633199.43

  borna-renel

  634199.17

  cgpl

  100198.29

  101197.01

  103196.17

  104197.51

  105199.56

  106198.56

  107196.70

  108195.90

  703198.47

  704198.49

  705198.54

  706198.48

  707198.70

  714198.22

  717197.99

  719198.33

  720198.88

  724198.98

  727198.48

  728198.50

  729198.66

  730198.31

  731198.15

  734198.80

  735198.87

  739196.90

  740196.91

  741197.00

  742196.72

  743197.10

  744196.93

  745196.62

  746196.56

  747196.96

  748197.14

  749197.45

  750197.46

  751197.36

  752196.93

  753196.95

  754196.95

  755196.63

  756196.62

  757196.91

  758196.93

  759197.07

  760196.76

  761196.71

  762196.63

  763196.67

  764196.89765196.90

  766196.91

  767196.56

  769197.48

  770197.46

  771197.40

  772197.57

  773197.53

  774197.48

  775197.14

  776197.07

  777197.07

  778196.73

  779196.74

  780196.57

  781196.71

  782196.70

  783196.70

  784196.69

  785196.97

  786196.96

  787196.96

  788196.94

  789196.96

  790196.94

  791196.88

  792196.89

  793196.88

  794196.85

  795196.83

  796196.88

  797196.93

  798196.97

  799196.97

  800196.57

  801196.67

  802196.60

  803196.66

  804196.80

  805196.76

  806196.67

  807196.67

  808196.71

  809196.63

  811196.53

  812196.69

  813196.73

  814196.58 815

  196.60

  816196.74

  817196.70

  818196.71

  819196.72

  820196.75

  821196.75

  822196.73 823

  196.79

  824196.81

  825196.84

  826196.89

  827196.87

  828196.85 829

  196.86

  830196.93

  831196.95 832

  196.97

  833196.89

  834197.03

  835196.96

  836197.01

  837197.02

  838196.95

  839196.88

  840196.98

  841197.09

  842197.26843

  197.14

  844197.04 845

  197.35846

  197.29

  847197.36

  848197.47

  849197.41

  850197.39

  851197.44

  852197.57

  853197.50

  854197.58

  855197.67

  856197.63

  857197.48

  858197.44

  860198.55

  861197.84

  862198.47

  863198.29

  864198.37

  865198.15

  866197.83

  867197.99

  868198.01

  869198.07

  870197.94

  871197.92

  872198.14

  873197.96

  874198.07

  875197.74

  876197.93

  877197.85

  878197.95

  879198.40 880

  198.51

  881198.61

  882198.00 883

  198.03

  884198.16

  885198.24

  886198.32

  887198.18

  888197.84

  889197.77

  890197.89 891

  198.09 892198.16 893

  198.16

  894197.09

  895197.14

  896197.09

  898196.96

  899196.89

  900196.94

  901196.75

  902196.92

  903196.68

  905197.06

  906197.45

  907197.43

  908197.37

  909197.40

  910197.16

  911197.15

  913197.54 914

  197.57

  916198.61

  917198.66

  918198.73

  920197.46

  921197.60

  922197.47

  923197.31924197.41

  925197.44

  926197.37

  927197.38

  928197.32

  929197.32

  930197.23

  931197.27

  932197.20

  933197.18

  934197.13

  935197.15

  936198.37 937

  198.45

  938198.59

  939198.69

  940198.51 941

  198.75

  942198.70 943

  199.27

  944199.23 945

  199.24

  946198.58 947

  198.51

  948198.42

  949198.27

  950197.84

  951197.35

  952197.71

  953198.42

  954198.55

  955198.78

  956198.81

  957199.00

  958198.94

  959199.12

  960199.14

  961199.21

  962199.17

  963199.19 964

  199.23

  965199.24

  966199.26967

  199.20

  968199.25

  969199.27

  970199.29

  971199.27

  972199.24

  973199.23

  974199.24

  975199.31

  976199.33

  977199.44

  978199.41979

  199.53

  980199.23

  981199.11

  982198.89

  983198.98

  984198.94

  985198.81

  986198.85

  987198.73

  988198.72

  989198.49

  990198.77

  991198.86

  992198.75

  993198.69

  994198.71

  995198.61

  996199.30

  997199.30

  998199.06

  999198.56

  1000198.41

  1001198.70

  1002198.83

  1003198.56

  1004198.71

  1005198.80

  1006198.69

  1007198.64

  1008198.49

  1009198.42

  1010198.64

  1011199.10

  1012199.49

  1013199.35

  1014199.22

  1015199.24

  1016199.27

  1017199.26

  1018199.24

  1019199.28

  1020199.31

  1021199.34

  1022199.38

  1023199.49

  1025199.42

  1026199.40

  1027199.35

  1029198.99

  1030198.98

  1031198.82

  1032199.34

  1033199.26

  1034199.28 1035

  199.391037

  199.37

  1038199.37

  1040199.34

  1041199.11

  1042199.19

  1043199.28

  1044199.35

  1045199.48

  1046199.61

  1047199.66

  1048199.76

  1049199.69

  1050199.69

  1051199.60

  1052199.47

  1053199.29

  1054199.18

  1055198.98

  1056198.82

  1057198.68

  1058198.66

  1059198.72

  1060198.88

  1061198.81

  1062198.98

  1063199.02

  1064199.21

  1065199.17

  1066199.35

  1067199.40

  1068199.58

  1069199.54

  1070199.68

  1071199.71

  1072199.75

  1073199.71

  1074199.68

  1075199.69

  1076199.67

  1077199.63

  1078199.59

  1079199.621080

  198.63

  1081198.53

  1082198.57

  1083198.68

  1084198.44

  1085198.39

  1086198.23

  1087198.28

  1088198.05

  1089198.09

  1090197.92

  1091197.821092

  197.71

  1093197.73

  1094197.70

  1095197.72

  1096197.72

  1097197.65 1098

  197.65

  1099198.42

  1100197.73

  1101197.66

  1102197.58

  1103197.85

  1104198.00

  1105198.18

  1106198.28

  1107198.40

  1109198.54

  1110198.58

  1111198.62

  1112198.28

  1113198.19

  1114198.19

  1115198.18

  1116198.45

  1117198.44

  1118198.52

  1119198.47

  1120198.72

  1121198.61

  1122198.53

  1123198.26

  1124198.37

  1125198.62

  1126198.63

  1127198.73

  1128199.26

  1129198.79

  1130198.26

  1131198.51

  1132198.10

  1133197.97

  1134198.02

  1135198.39

  1136198.38

  1137198.81

  1138199.29

  1139199.55

  1140199.28

  1141198.61

  1142198.54

  1143198.22

  1144198.30

  1145198.35

  1146198.36

  1147198.47

  1148198.91

  1149199.59

  1150199.48

  1151199.34

  1152199.041153

  199.01

  1154198.641155

  198.38

  1156198.66

  1157198.20

  1158197.84

  1159197.62

  1160197.42

  1161197.16

  1162197.04

  1163196.86

  1164196.94

  1165197.17

  1166197.18

  1167197.17

  1168197.30

  1169197.83

  1170197.36

  1171197.27

  1172196.60

  1173196.79

  1174197.05

  1175197.05

  1176197.02

  1177197.28

  1178197.30 1179

  197.55

  1180198.11

  1181198.241182

  197.81

  1183197.44

  1184197.71

  1185197.54

  1186197.24

  1187197.08

  1188196.63

  1189196.72

  1190197.47

  1191197.49

  1192197.45

  1193197.38

  1194197.50

  1195197.65

  1196197.94

  1197197.98

  1198198.01

  1199198.09

  1200198.05

  1201197.98

  1202197.79

  1203197.54

  1204197.27

  1205197.16

  1206196.98

  1207196.63

  1208196.83

  1209196.97

  1210196.98

  1211197.06

  1212197.26

  1213197.29

  1214197.91 1215

  197.76

  1216197.59

  1217197.11

  1218197.17

  1219196.95

  1220197.18

  1221197.26

  1222197.42

  1223197.19

  1224197.03

  1225197.07

  1226197.43

  1227197.79

  1228197.70

  1229197.40

  1230197.28

  1231197.20

  1232197.35

  1233197.58

  1234197.27

  1235197.84

  1236197.53

  1237197.35

  1238197.28

  1239197.22

  1240197.48

  1241197.46

  1242197.84

  1243197.47

  1244197.41

  1245197.48

  1246197.55

  1247198.02

  1248198.02

  1249197.92

  1250197.68

  1251197.75

  1252197.71

  1253197.60 1254

  198.20

  1258196.95

  1259197.06

  1260196.74

  1261196.68

  1262196.64

  1265196.64

  1266196.93

  1267196.84

  1268196.84

  1269196.58

  1270196.71

  1271196.61

  1272196.60

  1273196.62

  1274196.59

  1275196.52

  1277196.73

  1278196.54

  1280196.68

  1282196.64

  1283196.60

  1284196.57

  1285196.58

  1286196.59

  1287196.51

  1288196.47

  1289196.45

  1290196.45

  1291196.24

  1292196.26

  1293196.23

  1294196.32

  1295196.12

  1296196.31

  1297196.28

  1298196.19

  1299195.80

  1300195.88

  1303196.17

  1304196.29

  1305196.39

  1306196.46

  1307196.49 1308

  196.52

  1309196.62

  1310196.28 1311

  196.31

  1313196.49

  1314196.66

  1316197.69

  1317197.72

  1318197.70

  1322197.44

  1323196.39 1324

  196.591325197.42

  1326197.43

  1327197.85

  1328197.65

  1329197.15

  1331196.63

  1332197.54

  1333196.36

  1334197.46

  1336197.45

  1338196.40

  1339197.99

  1340197.76

  1341196.25

  1342196.48

  1343196.52

  1344196.551345196.27

  1346196.22

  1347196.51

  1348196.50

  1349196.461350196.48

  1351196.12

  1352196.19 1353

  196.441354196.41

  1355196.50

  1356195.84

  1357195.97

  1358195.98

  1359196.15

  1360195.98

  1361195.61

  1362195.93

  1363195.68

  1364195.80

  1366196.07

  1367195.85

  1368195.61

  1369195.35

  1370195.43

  1372195.64

  1373195.73

  1374195.78

  1375195.81

  1376195.72

  1377195.69

  1392195.52

  1394195.53 1395

  195.34

  1396195.48

  1397195.53

  1398195.55

  1399195.45

  1400195.51

  1401195.58

  1402195.53

  1403195.66

  1408195.85

  1409195.69

  1410195.60

  1411195.66

  1412195.88

  1414195.76

  1415195.73

  1416195.78

  1417195.75

  1418195.72

  1419195.79

  1420195.80

  1421195.83

  1422195.87

  1423195.861424

  195.86

  1425195.91

  1426195.94 1427

  195.98

  1428196.04

  1429196.02

  1430195.95

  1431196.02

  1432196.11

  1433196.14

  1434196.16

  1435196.20

  1436196.16

  1437196.27

  1438196.30

  1439196.32

  1440197.71

  1441197.91

  1442198.20

  1443197.66

  1444197.39

  1445197.70

  1446197.64

  1447197.31

  1448196.63

  1449196.57

  1450197.30

  1451197.20

  1452197.44

  1453197.41

  1454197.80

  1455197.66

  1456197.98

  1457197.78

  1458197.61

  1459197.33

  1460197.29

  1461197.35

  1462197.46

  1463197.38

  1464197.39

  1465197.65

  1466197.72

  1467197.39

  1468197.46

  1469196.75

  1470197.53

  1471197.53

  1472196.91

  1473196.85

  1474196.861475

  196.98

  1476197.55

  1477197.58

  1478197.51

  1479197.66 1480

  197.73

  1481197.83

  1482198.07 1483

  197.91

  1484197.28

  1485197.20

  1486196.91

  TRAFO

  392900392900

  392950392950

  393000393000

  393050393050

  393100393100

  393150393150

  393200393200

  393250393250

  393300393300

  363300

  363350

  363400

  363450

  363500 363500

  363550 363550

  Strada 9 Mai

  depozit

  de pamant

  depozit

  de pamant

  P+4+M

  H max = 18.80 m

  P+4

  H max = 16.10 m

  P+4

  H max = 16.10 m

  P+4

  H max = 16.10 m

  P+1

  teren imprejm

  uit

  Motel

  Rebeca

  Restaurant Rebeca

  P+1

  P+1

  dale beton

  platf.

  beton

  terasa

  1041199.11196.00

  196.00

  196.00

  197.00

  197.00

  197.00

  197.00

  197.00

  197.00

  197.00

  197.00

  197.00

  197.00

  197.00

  197.00

  197.00

  197.00

  197.00

  198.00

  198.00

  198.00

  198.00

  198.00

  198.00

  198.00

  198.00

  198.00 198.00

  198.00

  198.00

  198.00

  199.00

  199.00

  199.00

  199.00

  199.00

  199.00

  199.00

  Post

  rampa

  beton

  rampa

  beton

  Parter

  parcare

  parca

  re

  parcare

  parcare

  parcare

  parcare

  parca

  re

  Strada Termocentralei

  Strada TermocentraleiStrada Termocentralei

  pietrisasfalt

  zona in curs de amenajare

  pietris

  asfalt

  zona in curs de amenajare

  pietris

  asfalt

  zona in curs de amenajare

  pietris

  asfalt

  asfaltpietriszona in curs de amenajare

  asfa

  lt

  asfalt

  asfalt

  asfalt

  asfa

  lt

  asfa

  lt

  trotuar

  trotuar

  trotuar

  trotuar

  trotuar

  scuar

  scuar

  scuar

  T

  trotuar

  trotuar

  trotuar

  sp. v.

  sp. v.

  sp. v.

  parca

  re

  parca

  re

  trotuar

  trotuar

  trotuar

  trotuar

  trotuar

  trotuar

  trotuar

  trotuar

  trotuar

  trotuar

  trotuar

  trotuar

  trotuar

  sp. v.

  sp. v.

  sp. v.

  C

  rampa

  parapet beton

  parapet beton

  parapet beton

  parapet beton

  parapet beton

  e

  e

  e

  st

  st

  st

  st

  st

  st

  st

  st

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  ts

  ts

  tsc

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  ts

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  ts

  ts

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  tj

  tj

  tj

  tj

  tj

  tjtj

  tsts

  tsts ts

  ts

  ts

  ts

  ts ts ts

  ts ts

  ts

  ts ts ts

  ts ts ts ts ts ts

  ts ts

  ts

  ts ts

  cgplgplcgpl

  cgpldeppam

  deppam

  c

  deppam

  deppam

  deppamdeppam

  deppam deppam

  deppam

  deppam

  deppam

  deppam

  deppam

  deppam

  deppam

  deppam

  deppam

  gpl-deppamcgpl

  borna-renel cgpl

  pl-betonpl-beton--pl-dale

  pl-beton--pl-dale

  pl-beton

  dale

  garajgaraj

  pl-beton

  cc ccgb

  glpl-beton

  glgl

  pl-betonpl-beton

  parapet-beton

  rj-trparapet-beton

  rigolasc-15

  sc-15

  rigolam

  d

  md-colt-parcare

  colt-parcare

  colt-bloccolt-bloc

  colt-bloc

  colt-parcare

  arc-parcare

  camin-tel

  colt-parcare

  colt-parcare

  colt-parcare

  arc-parcare

  colt-parcare

  colt-parcare-tr

  md

  md

  trsc-16

  sc-16

  sc-20

  rigola

  bloc

  bloc

  blocbloc

  blocbloc

  bloc

  bloc

  bloc-2m

  mdmd

  rigolam

  d

  md

  md

  md

  sc-18sc-18

  sc-18

  sc-18

  sc-18sc-18

  sc

  scsc

  sc

  sc

  scsc

  sc

  sc

  md

  lm

  md-tr-5tr

  b-14

  b-14m

  d

  b-32trb-28

  b-0

  b-14 b-14

  b0

  b0

  b-14

  md

  b-30tr

  tr

  b-27m

  d

  md

  b-27tr

  tr

  b-27m

  d

  md

  b-27tr

  b-27m

  d

  sc-18sc-18

  rigola

  colt-parcarecolt-parcare

  colt-parcare

  lampadar

  md

  b0tr

  trb0

  md

  md

  lampadar

  b0

  tr

  trb0

  md

  axm

  db-20

  b-20

  c-prop

  ts3

  ts3

  sbgplgpl

  ts3

  ts3gpl

  poartats3

  ts3poarta

  ts3

  sb

  gpl

  gplgpl

  gpl

  gpl

  gpl

  gpl

  gpl

  gpl

  cc

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  c

  bl bl

  blbl

  trtr

  tr

  tr

  rigola

  rigola

  blbl

  tr

  parcareparcare

  parcare

  cbl cc

  poarta-rs

  poarta-rs

  cpsb

  rj

  parapet-beton

  rj-tr

  b0

  b-20

  tr

  b-27trtr

  b-27b-27tr

  trb-27

  b-28tr

  ts4 ts4gl

  sb

  ts4

  gl-gb

  ts4 ts4

  sb

  ts

  ts4

  ts4

  ts4b-12

  b-12

  md

  md

  b-12

  b-8 b-7

  b-9

  b-8

  b-7 b-7

  b-10

  b-10

  b-7 b-7b-10

  b-10b-7

  b-7b-7

  b-10

  b-8

  b-12

  b-12

  b-12b-12

  tr

  b-10

  tr

  b-10

  b-10c

  c

  c

  c

  cc

  cc

  c

  cc

  cc

  cc

  c

  cc

  cc

  c

  c

  c

  c

  cc

  cccc

  c

  cc

  cc

  gb

  gbb-10

  colt-restcolt-rest

  b

  b

  bb

  colt-rest

  colt-rest

  motel

  scsc

  scscrigola

  sc

  scsc sc

  scsc

  sc

  b

  b

  b

  bbbbbeb

  b

  b

  b

  b

  b

  b

  bb

  b

  tr

  tr

  b b tr trb-14

  b-11tr

  trb-12

  b-18

  tr trb-14

  b-16 tr trb-12

  b-16

  tr

  b

  btr

  tr

  trb-18

  b-18tr

  trb-15

  b-14

  gpl

  b0

  gplgpl

  b-12

  gpl

  gpl

  gpl c

  cb-18

  b-14

  b-14

  b-14

  b-15b-15

  b-10

  b-10

  b-10

  b-14

  c

  c

  c

  c c

  c

  c

  c

  cc

  cc

  c

  cc

  c

  cc

  cc

  c

  colt-propgpl

  c

  cc

  c

  c

  c

  cc

  cc

  c

  c

  cc

  c

  c

  c

  c

  c

  c


Recommended