+ All Categories
Home > Education > Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Date post: 29-Jun-2015
Category:
Upload: imi-pq-net-romania
View: 1,287 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 25 /25
Platforma IT IMI Prima Conferință anuală de networking a Rețelei IMI PQ NET RO Prof. dr. Vincențiu CUC 20 decembrie 2011 - Bucureşti
Transcript
Page 1: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Platforma IT IMI

Prima Conferință anuală de networking a Reţelei IMI PQ NET RO

Prof. dr. Vincențiu CUC

20 decembrie 2011 - Bucureşti

Page 2: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Misiunea Platformei IT IMI PQ NET

Realizarea comunicării eficiente la nivelul rețelei IMI pentru Calificarile Profesionale din Romania (IMI PQ NET), prin crearea de instrumente IT adecvate, pentru consolidarea capacităţii partenerilor sociali (agenţii guvernamentale şi organizaţii, asociaţii profesionale) de a promova dezvoltarea durabilă, în scopul susținerii inițiativei Comisiei Europene privind dezvoltarea Sistemului de Informare al Pieţei Interne

Page 3: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Viziunea Platformei IT IMI PQ NET

Platforma IT IMI PQ NET se dorește o soluție de utilizare a resurselor informatice configurabile în funcție de necesitățile membrilor rețelei - servere, spațiu de stocare, aplicații si servicii. Folosirea ei se va face la cerere și în cantități variabile, având posibilitatea măsurării exacte a acestui consum.

Page 4: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Provocările Platformei IT IMI PQ NET

CapEx: Cheltuieli de Capital (fonduri folosite pentru a achiziţii sau upgrade hardware & software) SLA: Service Level Agreement (parte dintr-un contract de servicii în cazul în care nivelul de servicii este definit în mod oficial)

OpEx: Cheltuieli de funcționare (Cheltuieli necesare funcționării normale a rețelei IMI PQ NET)

Cât de mult pot fi reduse cheltuielile de funcționare fără afectarea competitivității și productivității organizației

Page 5: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

II. Obiectivele platformei IT IMI PQ NET

OO1: Crearea, dezvoltarea şi susţinerea, prin instrumente hardware și software, a Reţelei IMI PQ NET pentru calificările profesionale în România. (Suport pentru OS.1 proiect)

OO2: Intermedierea schimbului de informaţii între membrii reţelei, prin furnizarea de informaţii/date la cererile adresate prin această platformă de organizaţiile/asociaţiile din cadrul UE/SEE.  (Suport pentru OS.1 proiect.)

Page 6: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

II. Obiectivele platformei IT IMI PQ NET

OT1: Realizarea unei infrastructuri scalabile, partajată de toți membrii rețelei IMI PQ NET având capacitatea de management dinamic.

OT2: Livrarea automată a Serviciilor IT către toți membrii rețelei, în baza unei politici clare de acces la acestea.

OT3: Auto-alocarea resurselor de infrastructură direct de utilizatorul final, în baza unei politici de dimensionare și rezervare a necesităților acestora

Page 7: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

IV. Caracteristici esențiale ale ITP IMI

Page 8: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

V. Modele de Servicii ITP - IMI

Aplicatii livrate ca un serviciu pentru utilizatorii finali prin Internet

Dezvoltare şi implementare platforme locale livrate ca un serviciu

Servere, capacități de stocare şi de reţea precum şi software asociate livrate ca un serviciu

IaaS - Infrastructure as a Service

PaaS - Platform as a Service

SaaS -Software as a Service

Page 9: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Scenariu pentru Platforma IT IMI PQ NET – cloud hibrid-

Page 10: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Costuri mai mici în avans

Management externalizatOpEx

Reducerea costurilor totale

Control sporit asupra securității, QoS

CapEx & OpEx

Trade-offs

Platforma IT IMI - cloud hibrid

• Folosit exclusiv de rețeaua IMI PQ NET

• Găzduit și administratin-house (IMI)

• Folosit de utilizatori multipli pe o bază partajată

• Găzduit și administrat de un provider specializat

Page 11: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Tipuri de abordări ale aplicațiilor în Platforma IT IMI PQ NET

1. Mediu unic de dezvoltare pentru fiecare aplicație a platformei

2. Virtualizare

Page 12: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Mediu unic de dezvoltare pentru fiecare aplicație a platformei

Pro: • Stive optimizate pentru fiecare aplicație • Actualizarea și scalarea fiecărei aplicații în

mod independent• Unele aplicații se pot folosi în cloud, altele,

nu.

Contra:• Mediu eterogen, greu de administrat • Nivel scăzut de utilizare și costuri ridicate cu

managementul în diferite locații

JVM

App Svr

Svr

OS

App

JVM

App Svr

JVM

App Svr

JVMJVM

App SvrApp Svr

Svr

OS

Svr

OS

SvrSvr

OSOS

AppApp

AppAppApp

JVM

App Svr

App

JVM

App Svr

App

JVMJVM

App SvrApp Svr

AppApp

JVM

App Svr

App

JVM

App Svr

App

JVMJVM

App SvrApp Svr

AppApp

JVM

App Svr

Svr

OS

App

JVM

App Svr

JVM

App Svr

JVMJVM

App SvrApp Svr

Svr

OS

Svr

OS

SvrSvr

OSOS

AppApp

JVM

App Svr

Svr

OS

App

JVM

App Svr

JVM

App Svr

JVMJVM

App SvrApp Svr

Svr

OS

Svr

OS

SvrSvr

OSOS

AppApp

Page 13: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

VirtualizarePro:

• Management facil

• Utilizare superioară

Contra:

• Expansiune virtuală • Provizionarea și scalarea nu sunt specifice aplicațiilor• Diagnoza și managementul îngreunate• Multe locații

JVM

App Svr

App

JVM

App Svr

JVMJVM

App SvrApp Svr

AppApp

JVM

App Svr

App

JVM

App Svr

JVMJVM

App SvrApp Svr

AppApp

JVM

App Svr

App

JVM

App Svr

JVMJVM

App SvrApp Svr

AppApp

JVM

App Svr

App

JVM

App Svr

JVMJVM

App SvrApp Svr

AppApp

JVM

App Svr

App

JVM

App Svr

JVMJVM

App SvrApp Svr

AppApp

Svr

Virtualization

Svr Svr Svr Svr SvrSvrSvr

VirtualizationVirtualization

SvrSvr SvrSvr SvrSvr SvrSvr SvrSvr

Page 14: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Ambele abordări necesită un proces de asamblare ….

Page 15: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

O bucată după alta….

Page 16: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Platforma ideală… Nici o asamblare !

Page 17: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Evoluții viitoare

Page 18: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Scenariu pentru Platforma IT IMI PQ NET – componente-

Page 19: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Arhitectura hardware

Sw. 48 x1Gb2 x 2 x 10GbEx iSCSI

D-Link xStack® DGS-3600? Sau echivalent

4 x IPMI 2.0.ports

4 x IPMI 2.0.ports

4 x IPMI 2.0.ports

4 x IPMI 2.0.ports

Router firewall

Sw. manag.24 x 10/100

8 x 1Gb (RJ 45)

8 x 1Gb (RJ 45)

8 x 1Gb (RJ 45)

8 x 1Gb (RJ 45)

STORAGE

2 x 2 x 10GbEx iSCSI

DMZ

2 x 2 x 10GbEx iSCSI (24x1TB)

Page 20: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Arhitectura de comunicații - 2008

Page 21: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Arhitectura de comunicații - 2011

MPLS L3 VPNIaaS

INTERNET

TELECOM provider

AC 1IP + VoIP

AC 2IP + VoIP

AC 100IP + VoIP

MPLS L3 VPN

MPLS L3 VPN

MPLS L3 VPN

IP + VoIP

IMIPRIVATE CLOUD

BruxellesIMI PQ

MPLS L3 VPN

IP + VoIP

Page 22: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Mașini virtuale grupate pe servicii

•Servicii de management al accesului la Internet (BIND9, Apache2 Web Server & PHP5, Apache Tomcat, Squid Proxy Server)•Servicii de posta electronica (Postfix – Dovecoat – SquirrelMail, Zimbra)•Servicii filtrare email (Amavisd-new, Spamassassin, ClamAV)•Servicii de securitate – controlul accesului la nivel aplicatie (Open LDAP)•Servicii de securitate – perimetru de securitate (Shorewall, Iptables/Netfilter la nivel de VM)•Servicii de baze de date (MySQL, PostgreSQL)•Servicii de monitorizare retea (Nagios, Opsview)•Platforme colaborative (e-Groupware) •Platforme de video conferințe, e-learning și biblioteci virtuale (Moodle, BBB, DSpace)•Servicii de managementul documentelor (OpenKM)

Page 23: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Ciclul de viață al Platformei IMI PQ NET

Setup ITInfrastructure

Build App and Package as Assembly Setup Policies

Deploy

Scale Up/DownDecommission

Monitor

Patch

Page 24: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Întrebări

Page 25: Vincentiu Cuc - Platforma IT IMI

Vă mulțumesc!


Recommended