+ All Categories
Home > Documents > Viata cotidiana in lumea antica - cdn4.libris.ro cotidiana in lumea... · perioade - Regatu 1 Y...

Viata cotidiana in lumea antica - cdn4.libris.ro cotidiana in lumea... · perioade - Regatu 1 Y...

Date post: 03-Feb-2018
Category:
Author: vucong
View: 226 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 8 /8
Wefe ctreidian& & xxl CA & figc& ril enciclopedia rao
Transcript
 • Wefe ctreidian&&xxl

  CA&

  figc&

  rilenciclopedia rao

 • Cuprins

  @L==.=_..

  I'*'*=.r'-W

  ?e

  ffi-s:

  WW

  It

  *ffi#

  tr

  w&[tLU

  $w$

  {

  EclprulANTrc.. ......6PrezentareaEgiptului ...8Cdldtorindprinfard, ....10imbrdcdmintea . . .. .12MAncareapibdutura ....74Locuinfele ....16Cumpdrdturi . .18Distraclii.. ....20VAndtoarea . . . .22Mumificarea . . .24Piramidele ....26Karnak . . .28O fermd egipteand . .30Ghid de supravieluire . . .32Test de cunoptinle . .34GnrcrAANTrcA ...96Prezentarea Greciei . . . . .38Cdldtorindprintard, ....40imbrdcdmintea.. ...42MAncareagibdutura ....44

 • @wffi,i%*,.d

  @roK"qt*6

  Wffi-.a.I?

  o

  W.,R

  wE

  [email protected],

  [email protected]&n

  "\""

  ffi

  Locuinlele ....46Cumpdrdturi . .48Teatrul .. .....50Adunarea .....52Acropola .....54JocurileOlimpice ...55Sparta ....58Regiunearurald ....60Ghid de supravieluire . . .62Test de cunoptinfe . .64RouaANrrcA ....66PrezentareaRomei .....68Cdldtorindprinregiune .....70imbrdcdmintea.. ...72MAncarea;ibdutura ....74Locuinfele ....76Cumpdrdturi . .78Baile .....80Teatrul .. .....82Templele .....84CircusMaximus ...86

 • tr,m*

  {

  7a

  a#g#

  &&WNffiffi&e,h4ntu

  ws

  ffii'i,r#*"

  ffi

  @/

  ?a

  Colosseum ....88+.ImprejurimileRomei ....90Ghid de supravieluire . .92Test de cunoptinle . .94Aztr,crrFrrNCAFII ... ..96Prezentarea aztecrlor.. ..98Cdl5torindprinlard ....100imbrdcdmintea 1,02MAncarea pi bdutura . . .104Locuinlele 706Cumpdrdturi .108Sporturipidistraclii. ...110Palatul . . .1,12PiafaZetlor ...114Prezentareaincasilor ...116Orapul de Aur 118Avanpostul imperiului .120Test de supravieluire . .122Test de cunoptinle .124Indice . . .126Rdspunsuri la intrebdri .128

 • Egiptul antic - lnformalii

  \ fizitatorii Egiptului antic vorY descoperi o lara cu

  o civilizalie indelungata

  S\olurl

  gi fascinanta, cu o vechimede mii de ani. Istoria saeste imparfrta in diferiteperioade - Regatu 1 Y echi,Regatul Mijlociu ;iRegatul Nou.In timpul RegatuluiNou, sub domniafaraonului Ramsesal Il-lea, Egiptul adevenit cea maimare putere dinOrientul Apropiat.

  Ambitiosul progra

  de constructii al lui

  Ramses al ll-lea este pe

  cale de a se realiza si se

  pare c[ va rivaliza cu epc

  de aur a constructorilor :piram ide. Yizitati neapdrar

  magnificele temple de la

  Karnak si Abu Simbel.

  Ramses a urcat pe tron

  cu peste gaizeci de ani in

  urmi. Renumit soldat,

  el este faimos datoritlnumeroaselor victorii, gi

  prin cei peste 100 de cop

  .: :,i.. I .:) .-.EiPrFi:i"

  Scrierea a fost inventati cu 1 Tot acum 2 000 prirna piramid[, ceain. Marea epoc].piramidelor::,:,1 -- -r--- * f"*;- aproximativ 2 000 de ani de ani, triburile trePte, a fost construiti a durat aproape 400 de

  inainte de Ramses' . egrptene au fost cu I 500, ani in urmi, la ani. Cea m'ai.mare a foscHiglogltf.+sunt combinagii .. ynitede cdtre Saqqara, d.e c5.tre lmhotep, construiti pentru faraonul ,!

  .:, de:ideoSrame (r"eprezinti ,. . Menes. Capitala , .,.c& monumnt.funerar.Pen- Cheops,,in compft:xul de iidei) si fonogrdme (sunete). ,t" era Mgmphis.

  ' tru faraonul Dioser. piramide de la Giseh. I\ -*-;-,*L L- -,/,--*.:.-,-:Jr-^*=:*7- - :r ^-* -^rE--l-1._*--_-""-.- """^

  t

  8

 • /-,/ /) Cel mai imoortant --'^.\'N)/ functionar oficial este - O \/ vizirul, care actionerrr r" [[[![[[numele taraonului. r-

  Faraonul Egiptului

  este considerat a fi

  intruparea zeului Horus.

  Zidurile celor maimulte monumente ;i

  temple sunt acoperite

  cu hieroglife.

  "w

  ,*,g {# ;Sj .-H* j* :' ."',it+: .":.'' "

  '=B.l -v

  $"*, ** , T*f AfA rlti*i.,''t,,, * atractii se afle in..:, T',1, ,rriL -\

  , ',.-J valea Nilului, o zonlfj ' , i 5 ii,.. i-.. .. ,,0,. \, fertiln cunoscuta ca,'r.l' #.'- I / r\-,-:'f :"oEn :.gpJ =ro*i ii ,,PamAntul negru". De5ertul,

  i care se intinde la est ;i la vest,=.,:mosul oras Theba, capital[ a Egiptului din timpul lui este numit,,PamAntul roqu"':ntuhotep al ll-lea, cuprinde multe dintre cele mai si in cea mai mare parte

  :- 'roscute atractii turistice. Este un ora$ activ ;i zgomotos, in este nelocuit.:r'-e sunt multe de vizut, inclusiv temple, palate si obeliscuri.

  Acum cinci sute de ani, faraoniicucereau Nubia, extinzAndu-;i cu400 de l

 • Egiptul Informatiiantic.-

  precum ;i variatelefrumuseli naturale.Cdutali micufele bircipentru transport, pline cugrine, vasele mari incarcatecu vite, sau uriagele corabiicarc ffansporta coloanegigantice de granit ;i obeliscuri.Puteli vedea chiar ;i unadintre celebrele barcifunerare care poartamumia unui personaj bogatspre pamAntul sacru.

  Cei mai mulli dintre oameni merg prin oraqpe jos, dar dacl sunteli lenegi, oferiti-vi

  o plimbare in palanchin sau intr-un

  scaun purtat, asemenea unui faraon.

  E-.,i1

  11.-.,'.,'

  Er,-t ,&r{:--::r i

  :i:.,i:,.. 1-'

  ::, i,:t i

  Celatorind prin fara(-alitoriile cu barca pe principala\-/ aftera a Egiptului, fluviul Nil,reprezinta calea cea mai bunapentru a vedea monumentele,

 • funclie de anotimp. este solid6.

  Cildura esteteribili, a9a ciluali-vi cantidlimari de api.

  : soarele Egiptului cildura este:itoare. Asigurali-v[ ci veli cilltori

  lntr-o barci cu copertinf, sau cu

  orice altceva vI poate

  Proteja imPotriva

  cdldurii intense.

  sbrulDaci plinuiti si faceli o expedilie

  lungd in deqert, este prudent si viluali un migirus. Se gisesc in aproape

  toate oragele, sunt ieftini

  dar foarte utili.

  Calatorul pasionat va aprecia o plimbare

  pe timpul zilei in de;ertul care se intinde laest $i la vest de Nil. ,,PamAntul rogu" este aspru

  Ei misterios, acoperind peste 90 la suta din 1ara.Luali-vi un ghid experimentat sau alaturali-vaunei caravane de negustori aflate pe drumurile

  comerciale catre coasta.

  Bircile sunt principalul

  mijloc de transport in

  Egipt ;i cei mai mullidintre oameni triiesc

  aproape de fluviu.

  Construite din papirus

  sau din lemn, multe birci

  au un catarg central.

  F*i3".rs q

  ' EBi ii ..t*, ,* ry* -ti **. ,. aa,' =_+S.#'-,., .'...i -f 1. ' *-*- i"'-^-:-' . .

  .-iSi.J

  j.,,us;;1.}:,.1r5:,".


Recommended