+ All Categories
Home > Documents > VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

Date post: 20-Oct-2021
Category:
Upload: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
33
11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A VG 2.120 DP VG 2.160 DP VG 2.210 DP ro Instructiuni de utilizare Pentru personal specializat Arzatoare gaz ....................................... 2-28 Date tehnice ............................................29
Transcript
Page 1: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A

VG 2.120 DPVG 2.160 DPVG 2.210 DP

ro

Instructiuni de utilizarePentru personal specializatArzatoare gaz ....................................... 2-28

Date tehnice ............................................29

Page 2: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A2

Overview

Cuprins

Declaratie de conformitatepentru arzatoare pe gaz

Societatea noastra, certificata sub Nr.AQF030, Cedex,F-74106 ANNEMASSEdeclaram pe propria raspundere caproduseleVG2.120 DPVG2.160 DP

sunt conforme cu urmatoarele standardeEN 50165EN 55014EN 60335-1EN 60335-2-102EN 60555-2EN 60555-3EN 676Decret regal belgian, datat 08/01/2004

Aceste produse au eticheta CEin concordanta cu stipulatiile urmatoarelordirective2006/42/EC Directiva pentru

dispozitive cu gaz2004/108/EC Directiva EMC2006/ 95/EC Directiva voltaj mic

92/ 42/EEC Directiva EEC pt.eficienta energetica

Annemasse, 1 februarie 2011M. SPONZA

Overview Cuprins

Functionare

Instalare

Pornire

Service

Important.............................................................................2Descriere arzator....................................................................3Mod de functionare, functii de siguranta.........................................4Automat de comanda si securitate...............................................5-7Schema de legaturi electrice, soclul de racordare...................8-9

Montajul arzatorului, montajul rampei de gaz...........................11-12Verificarea componentelor pentru combustie..............................13Conexiuni electrice, testarea inainte de pornire............................14Masurarea curentului de ionizare.................................................14Reglajul datelor.................................................................15Reglajul debitului de aer, reglajul vanei de gaz..............................16Prereglaje “la rece”.................................................................17-18Reglajul in timopul functionarii.................................................19-21Reglajul presostatului de aer, reglajul presostatului de gaz............22Stocarea datelor reglate pe display..............................................22Intretinere............................................................................23-24Defectiuni................................................................................25-26Meniu diagnostic defectiuni, meniu date statistice referitoare lafunctionare..............................................................................27-28Date tehnice .......................................................................29

Rampa de gaz MB-VEF................................................................10

Important

Descrierea arzatorului

Arzatoarele VG2.120 DP, VG2.160 DP siVG2.210 DP sunt arzatoare cu emisiiscazute de poulanti rezultate in urmaarderilor de gaz si de gaz propan.Designul si functiile acestor arzatoareindeplinesc cerintele standardului EN676.

Instalarea,punerea in functiune si lucrarile deintretinere trebuie sa fie efectuate de catrepersonal autorizat care va respecta toateindicatiile, directivele si specificatiilerelevante.

Arzatoarele

Ele pot functiona alaturi de toatetipuri le de cazane care sunt inconformitate cu EN 303 sau pot fi folositealaturi de generatoarele de aer cald caresunt in conformitate cu DIN 4794 sau DIN30697 si care se incadreaza in gama lorde putere. Pentru orice alt tip de utilizaretrebuie solicitat acordul ELCO.

VG1.120 DP, VG2.160 DP siVG2.210 DP sunt arzatoare in doua trepteprogresive, complet automatizate, de tipmonobloc. Designul special al capului deardere, cu recircularea interna a gazelorarse, permite reducerea emisiilorpoluante.Arzatoarele se incadreaza in clasa deemisii 3, in concordanta cu EN676 sirespecta reglementarile legislatieinationale pentru mediu:AT: KFA1995, FAV 1997CH: LRV 2005DE: 1.BImSChVValorile emisiilor pot varia, in functie dedimensiunile si sarcina camerei deardere, in functie de sistemul de ardere(cazane cu 3 drumuri de fum si cazane cuflacara intoarsa). Pentru valorilegarantate indicate, trebuie respectateconditiile dispozitivelor de masura,tolerantele si higrometria.

Ne declinam de orice resonsabilitatepentru daunele care rezulta dinurmatoarele cauze:

Instructiuni de predare si instalare

Avertizarea operatorului

- utilizare neadecvata- instalare si/sau depanare de catrecumparator sau o terta persoana,inclusiv inlocuirea pieselor originale cualtele de alta origine.

Executantul sistemului de combustietrebuie sa furnizeze beneficiaruluiinstructiunile de intretinere si exploatarenu mai tarziu de momentul in careunitatea este predata pentru folosinta.Aceste instructiuni trebuie afisate vizibilin camera centralei si sa contina adresasi telefonul departamentului de servicecompetent.

Instalatia trebuie verificata cel putin odata pe an de catre un specialist. Infunctie de tipul instalatiei, intervalele deintretinere pot fi mai scurte daca estenecesar. Pentru o functionare cat maicorecta si de lunga durata, esterecomandat a se incheia un contract deintretinere si service.

LivrareArzatorul este livrat in 3 cutii care contin:- Corpul arzatorului cu instructiuni deutilizare, diagramele circuitului si lista cupiese de schimb.- Capul de ardere cu flansa si suruburi defixare.- Rampa de gaz cu filtrul integrat.

Pentru functionarea in deplina siguranta,respectati urmatoarele normele demediu si eficienta energetica:

Conexiunea arzatoarelor cu tiraj fortat lacazane.

Securitatea dispozitivelor electricepentru uz casnic, cerinte particularepentru aparatele cu gaz.

La montarea liniilor de gaz si a rampei,tineti cont de regulile si directivele localesi nationale:CH: - SVGW directiva pt. gaz G1

- EKAS Din.1942 directiva GPL,partea 2DE: - DVGW-TVR/TRGI

Arzatoarele nu trebuie puse in functiunein locuri expuse la vapori agresivi (ex.lacuri pentru fixare, tetracloretilena,tetraclorura de carbon), praf semnificativsau grad ridicat de umiditate (ex: inspalatorii).In cazul in care nu exista o alimentare cuaer proaspat, este necesara prezentaunei deschideri de aer, avand:DE : pana la 50 kW : 150 cm2pentru fiecare kW in plus. : + 2,0 cmCH : QF [kW] x 6= ...cm2 ; dar 150 cmminim.Reglementarile locale pot contineprescriptii diferite.

EN 226

EN 60335-1, -2, -102

Lina de gaz

Locul de punere in functiune

2

2

VG2.210 DP

Page 3: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A 3

Overview

Descriere arzator

ro

A1 Automat de comanda si sigurantaA4 DisplayF6 Presostat aerM1 Motor ventilatorT1 AprinzatorY10 Servomotor clapeta aer3 Surub de reglaj cota Y5 Carcasa

6 Dispozitiv pentru agatare palca(pentru lucrari de intretinere)

7 Priza presiune camera decombustie

8 Cap de ardere10 Mufa cu 7 poli10.1 Mufa cu 4 poli

18 Carcasa19 Buton rearmare20 Suruburi fixare carcasa113 Camera de aer

4 Clapeta etansare pentruGaz Petrol Lichefiat

16 Flansa racordare

pF Niplu masurare presiune focarpL Niplu masurare presiune aer

Page 4: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A4

Compact train

Functionare

Functii de siguranta

Descrierea functionarii

In timpul preventilarii

La sfarsitul timpului de preventilare

Monitorizarea

Dupa prima punere sub tensiune, o pana decurent, o pana de gaz sau dupa o perioadade oprire mai mare de 24 ore, incepe operioada de preventilare de 24 sec.

- presiunea aerului este monitorizata- se verifica prezenta eventualelor semnalede flacara anormala.

- transformatorul de aprindere porneste- electrovana de siguranta se deschide- arzatorul porneste

Flacara este supravegheata de o sonda deionizare. Sonda este izolata si montata pecapul de ardere al arzatorului sitraverseaza deflectorul pana in zonaflacarii. Sonda nu trebuie sa aiba contacte lect r ic cu piesele conectate laimpamantare. Daca se produce un scurt-circuit intre sonda si masa arzatorului,arzatorul intra in avarie. In timpulfunctionarii, curentul de ionizare trebuie safie mai mare de 8 A.μ

Functii de siguranta

In timpul opririi regulatorului-

- Daca nu se aprinde flacara la pornireaarzatorului, arzatorul este oprit dupa operioada de siguranta de maxim 3 secundesi vana de gaz se inchide.- In caz de eroare a flacarii in timpulfunctionarii, alimentarea cu gaz esteintrerupta intr-un interval de 1 sec. O nouapornire este lansata. Daca arzatorulporneste, ciclul de functionare continua.In caz contrar urmeaza o noua secventa deoprire de siguranta.- In cazul lipsei de aer in timpul perioadei deprevent i la re sau funct ionar i i , sedeclanseaza o oprire de siguranta.- In cazul lipsei de gaz, arzatorul nu maifunctioneaza si se opreste. Arzatorulporneste automat daca se restabilestepresiunea normala a gazului.

Termostatul de lucru intrerupe cererea decaldura- Vana de gaz se inchide- Flacara se stinge- Motorul ventilatorului se opreste-Arzatorul este pregatit pentru operare

F4 Presostat gazF6 Presostat aerY12 Electrovana de sigurantaY13 Electrovana principala

monta de catre instalator)104 Regulator presiune gaz106 Sita fina

catre instalator)

la iesirea din vana119.1Priza pentru masurare presiune gaz in

amonte de vane119.2Priza masurare presiune aerpF Presiune in focarpG Presiune de gaz in capul de arderepL Presiune aer

1 Vana de oprire cu declansare termica (a se

108 Robinet pentru oprire gaz ( a se monta de

119p Priza pBrGas pentru masurare presiune gaz

Page 5: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A 5

ro

Ecran Descriere Ecran Descriere

Functionare

Automat de comanda TCG 5xx

Tinand apasatbutonul de deblocareal unitatii pentru

… are loc …

... 1 secunda .. deblocareaautomatului

... 2 secunde ... blocareaautomatului

... 9 secunde ... stergerea datelorstatistice

Deplasare cursor in sus.

Deplasare cursor in jos.

Creste valoarea selectata.

Reduce valoarea selectata.

Modifica/Confirma valoareaafisata.

Deblocheaza automatul de comanda.

LED rosu (clipeste in caz de eroare).

Se asteapta solictare de

caldura de la cazan

Clapeta de aer se deschide inpozitia pentru preventilatie

Preventilatie

Clapeta de aer ajunge in pozitiade aprindere. Declansare scanteie

Vanele de gaz se deschid.Asteptare confirmare

Flacara detectata.Stabilizarea flacarii

Arzatorul este operational.Pe randurile de jos este afisata

intensitatea semnalui si timpulde operare al arzatorului.

Automatul de comanda si securitate gazTCG 5xx supravegheaza functionareaarzatoarelor gaz cu aer insuflatmodulante. Datorita reglarii ciclului defunctionare cu microprocesor, timpii suntfoarte stabili si nu depind de variatiiletensiunii de alimentare sau a temperaturiiambientale. Automatul este echipat cuprotectie la subtensiune. Cand tensiuneala retea scade sub 185V, automatul seopreste fara a semnaliza vreo alarma!Cand tensiunea depaseste 195V,automatul reporneste singur.

Blocarea si deblocarea automatuluiAutomatul poate fi blocat (securizat) cu

ajutorul tastei si deblocat (eliminarea

defectului) cu conditia ca automatul safie sub tensiune.

In timpul demontarii sau montarii

automatului, acesta trebuie sa fie scosde sub tensiune. Nu incercati niciodatasa reparati automatul!

prezenta flacara

Automatul asteapta marireaputerii de la tabloul cazanuluisau de la un alt regulator de

putere.

Page 6: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A6

Functionare

Automat de comanda TCG 5xx

In paralel cu functiile de comanda (ciclufunctionare) si securitate, automatulTCG 5xx mai permite sa reglam:- pozitia clapetei de aer la aprindere- pozitia clapetei de aer la putereminima- pozitia clapetei de aer la puteremaxima.

Parametrizarea automatului se faceprin intermediul celor 5 taste situatesub display. Valorile de functionaresunt afisate in timp real pe display.Actionand aceste taste, putem saaccesam cele 7 meniuri disponibile(meniul din dreapta jos nu este activatla arzatoarele dotate cu automatulTCG 5xx).

Meniu de reglare apozitiilorservomotorului

Meniu de stocare(memorare) a pozitiilorsetate aleservomotorului

Meniu pentruvizualizare avarii 5xx

Meniu pentruvizualizare datestatistice

Meniu care permitevizualizarea setarilorfacute pentrufunctionarea in modul“aplicatii rezidentiale”

Meniu - comandamanuala

In aceste meniuri estep o s i b i l s a r e g l a mconfigurarea standard aautomatului. Aceasta esteprereglata in fabrica.Parola pentru accesareaacestui meniu se poateobtine doar de la fabricant.Nu recomandam sa utilizatiacest meniu.

� Meniu care permitevizualizarea setarilorfacute pentrufunctionarea in modul“aplicatii industriale”

Page 7: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A 7

ro

Functionare

Automatul de comanda si securitate TCG 5xx

Fazele ciclului de functionare:1. Lipsa tensiune2. Prezenta tensiune fara cerere de incalzire3. Cerere incalzire4. Deschiderea clapetei de aer pana la pozitia depreventilare (deschidere maxima)5. Verificarea starii de repaus a presostatului deaer6. Preventilare: alimentare motor ventilator sicontrolul inchiderii presostatului de aer7. Preventilare8. Inchiderea clapeitei de aer pana la unghiul deaprindere9. Alimentare transformator aprindere, detectarelumina parazita.10. Deschiderea vanei de gaz, aparitia flacarii.Timp de securitate 3 s.

11. Timp de stabilizare a flacarii, timp depost-aprindere12. Asteptare semanl de la regulator (nivel deputere)13. Deschidere clapeta de aer pana la putereamaxima reglata14. Inchidere clapeta de aer pana la puterearedusa ceruta de regulator15. Functionare la putere intermediara (dictata deregulatorul PID)16. Functionare la putere minima reglata17. Inchidere vana de gaz si inchidere completa aclapetei de aer18. Asteptare unei noi solicitari pe pornire

Page 8: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A8

Verificare flacara Displayerori

Presostataer

AprinzatorMotor arzator

Mufa

Terminal

Terminal

Mufa

Deblocarela distanta

L1 alimentareelectrica

ElectrovanaTermostatde control

SolicitarecalduraImpamantari

Presostatgaz

Functionare

Schema casetei de legaturi electriceConexiuni 230 Volti

Terminal Descriere Conector Terminal Descriere Conector

1 Faza motor arzator

420 Faza initiere termostat de lucru (T1) 19

2 Impamantare 21 Semnal solicitare caldura (optiune T2)

3 Nul 22 Semnal monitorizare flacara

114 Faza electrovana

2

23 Impamantare

5 Nul 24 Faza

6 Impamantare 107 Faza electrovana 26 Faza

8 Faza 27 Faza 209 Faza L1

628 Semnal deblocare la distanta

10 Impamantare 2111 Nul 30 Faza semnal avarie

12 Impamantare 31 Faza 813 Impamantare 32 Faza

14 Faza transformator aprindere

533 Faza 34

15 Impamantare 34 Faza

16 Nul

17 Faza termostat de lucru

T6/7/818 Semnal T7

19 Semnal T8

25 Semnal presostat aer

29 Nul

Presostat gazpentru controlul

etanseitatii

Page 9: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A 9

roDisplay sau interfata PC

Servomotor aer

Mufa

Terminal

Terminal

Mufa

Functionare

Schema casetei de legaturi electriceConexiuni alimentare tensiune joasa

Terminal Descriere Mufa Terminal Descriere Mufa1 neutilizat

3018 neutilizat

142 neutilizat 19 neutilizat

3 neutilizat 20 neutilizat

4 neutilizat

272829

21 neutilizat

5 22 neutilizatneutilizat

6 23 neutilizatneutilizat

7 24 neutilizatneutilizat 338 neutilizat 25 neutilizat

9 neutilizat 26 neutilizat 3210

Display sau interfata PC

16/

17

27 neutilizat

11 28

Servomotor aer 1512 29

13 30

14 31

15 32

16 33

17

Page 10: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A10

Functionare

Rampa de gaz MB-VEF

Date tehnicePresiune de intrare 360 mbar max.Temperatura ambientala -15 la +70°CTensiune 230 V/ 50 Hz Max.Putere absotbita 50VAClasa de protectie IP 54

1 Alimentare electrica electrovana (DIN43650)2 Alimentare electrica presostat de gaz(DIN 43650)3 Presostat de gaz4 Flansa de intrare5 Priza de masurare presiune R1/8,inainte de filtru (optional)6 Filtru (sub carcasa)7 Racord tub pentru presiunea in focar

, R1/88 Surub de reglare al raportului9 Surub de reglaj pentru protectia

punctului de 0,10 Racord tub priza de presiune

aer , R 1/811 Racord tub priza de presiune

gaz , R 1/812 Flansa de iesire13 Tub pentru priza de presiune

pFV

N

pL

pBr

pBr

Rampa de gaz de tip MBVEF este unansamblu compact ce contine un filtru,un regulator proportional gaz/aer, vanesi presostat .- Sita cu ochiuri de 0,8 mm- Presostat GWA5- Servoregulator de presiune cu raport Vreglabil, corectie de decalaj al punctuluide 0, N si conectare la presiunea in focar- Electrovane V1, V2 cu inchidere sideschidere rapida

Page 11: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A 11

ro

Flansa arzatorului este furnizata cugauri alungite si are diametrul intern de150 -184 mm. Aceste dimensiuni sunt inconformitate cu EN 226. Glisati colierulpe teava arzatorului; acest lucru faceposibila reglarea profunzimii de instalarea capului de ardere in functie degeomet r i a camer ie de arde re .Profunzimea de instalare ramaneaceeasi la montare si demontare.Colierul fixeaza arzatorul de flansa deracordare si, prin urmare, de cazan.Astfel, se obtine etansarea completa acamerei de ardere.

3

2

2

Instalare

34

21.

1

5Demontare

5

� Fixati flansa de racord pe cazanfolosind suruburile .Montati colierul pe teava arzatoruluisi fixati-l folosind surubul Strangetisurubul la numarul maxim de 6 Nmde ture de cursa.Rotiti usor arzatorul, fixati-l pe flansasi fixati-l utilizand surubul .

Slabiti surubulScoateti arzatorul din sistemulbaioneta si scoateti-l din flansa.

Sistemul de evacuare a gazelor arsePentru a evita producerea de zgomoteneplacute, nu trebuie folosite piese deracordare la cazan montate in unghidrept.

Nu blocati priza de presiune pF.

La cazanele cu inversiune flacara, estenecesara o adancime minima de inserare

conform instructiunilor producatorului.

Carcasa arzatorului poate fi dotata cu unracord R1/8" pentru o linie de racire avizorului de inspectie al cazanului.

Pentru aceasta, gauriti orificiul 6 sifaceti un filet de 1/8". Utilizati articolulnr. 12 056 459 pentru racorduri.

Profunzimea de instalare a tubului deardere si peretele de izolatie

5

6

La arzatoarele fara un zid frontal de racire,este necesar un zid de caramida ca infigura alaturata (decat daca nu existaalte specificati de la producatorulcazanului) . Zidul nu trebuie sadepaseasca marginile tubului de ardere siar trebui sa aiba un unghi conic de 60°.Spatiul dintre zidarie si arzator trebuie safie umplut cu material izolant elasticnoninflamabil .

A

Racirea vizorului pentru inspectie

Montaj

Montajul arzatorului

Page 12: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A12

Montaj

Rampa de gazTuburile pentru priza de presiune

Montajul rampei de gaz�

Verificati pozitionarea corecta agarniturii O-ring J1 pe flansa deracordare.Fixati rampa de gaz pe capul deardere in asa fel incat bobinelevanei sa fie in pozitie veritcala.Verificati directia de circulatie.Treceti cablul de racord pentrurampa de gaz prin clama 7 siconectati-l la rampa de gaz.

La arzatoarele VG 2.160/210 DP,motnati piesa 2 (furnizata in pungacu piese pentru montajul rampei degaz, cu flansa arzatorului).

. .

Racordarea tuburilor pentru priza depresiune pF si pL

9

C

PL

pL

pL

pB

pB

Desfaceti clama pentru cablu.

Inserati cele doua cabluri sicablurile pentru eliberarea presiunii

in clama pentru cabluri.

Racordati tuburile pentru priza depresiune pe corpul arzatorului sipe rampa de gaz folosind tubul flexibil

(albastru); scurtati tubul in functiede schema de montaj.

Racordati tuburile pentru priza depresiune pe corpul arzatorului sipe rampa de gaz folosind tubul flexibil

(gri); scurtati tubul in functie deschema de montaj.

St ranget i manual surubur i leracordurilor (maxim 5 Nm) si verificatietanseitatea lor.

Page 13: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A 13

Montaj

Verificarea capului de ardere

VG 2.120 VG 2.120VG 2.160/210

VG 2.120 VG 2.160/210

ro

Verificarea componente decombustie

W

E

Desfaceti suruburile de pecarcasa.Scoateti carcasa.Slabiti piulita de pe colierulrampei de gaz.Scoateti surubul de fixare.Scoateti capul de ardere.

Reglajul pentru functionarea cu GPLArzatoare VG 2 160/210

Scoateti clapeta pentru oprireagazului si placuta deflectorului

Montati adaptorul (furnizat cucarcasa).

Remontati placuta deflectorului siclapeta pentru oprirea gazului

Scoateti clapeta pentru oprireagazului si placuta deflectorului

Montati adaptorul (furnizat cucarcasa).

Remontati placuta deflectorului

Verificati reglarea sondei de ionizaresi electrodul de aprindere conform cuimaginile alaturate.

3 4.

5

43.

Reglajul pentru functionare cu GPLArzator VG 2.120

3 4.

5

4fara clapeta pentru oprirea gazului3.

Verificarea capului de ardere

Page 14: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A14

Montaj

Racorduri electriceVerificari inainte de punerea in functiuneMasurarea curentului de ionizare

Verificari inainte de punerea infunctiuneTrebuie efectuate urmatoarele verificariinainte de prima punere in functiune:• Montajul arzatorului sa fie realizatconform prezentelor instructiuni.• Pre-reglajele arzatorului sa fierealizate conform indicatiilor din tabloulde reglaje.• Regla je le componente lor decombustie.• Cazanul trebuie sa indeplineascaconditiile de functionare, trebuierespectate reglementarile pentruutilizarea cazanului• Toate conexiunile electrice trebuierealizate corect.

(a se instala de catre client).In timpul punerii in functiune a arzatorului,trebuie efectuata in acelasi timp si oreceptie a instalatiei in prezentainstalatorului/reprezentantului autorizat.Acesta este singurul care poate confirmaca instalatia este in conformitate custandardele si reglementarile in vigoare.Instalatorul trebuie sa detina o licentaeliberata de catre furnizorul de gaz pentruverificarea etanseitatilor instalatiilor sigolirea de aer a sistemului.

Cazanul si sistemul de incalzire sa fiealimentate cu apa, pompele de circulatiesa fie puse in functiune.• Regulatoarele de temperatura,regulatoarele de presiune, protectia lalipsa presiune apa precum si altedispozitive de protectie si securitateprezente sunt alimentate si operationale.• Conductele de evacuare a gazelor nutrebuie sa fie blocate, iar dispozitivul deaer aditional, daca este prezent, sa fiefunctional.• Trebuie asigurat aportul de aerproaspat.• Trebuie sa fie prezenta cerere decaldura.

Pentru a masura curentul de ionizare,deconectati mufa si conectati unmultimetru dotat cu plaja de masura de la0 la 100 A.Curentul de ionizare trebuie sa fie maimare de 8 A. Este posibila verificareaintensitatii curentului de ionizare direct peafisaj

Instalatia electrica si lucrarile deconectare trebuie realizate exclusiv decatre un electrician specializat. Esteesentiala respectarea cerintelor sidirectivelor in vigoare, precum sischema electrica furnizata impreunacu arzatorul!

Legaturile electrice• Verificati daca tensiunea electrica dealimentare corespunde cu tensiunea delucru indicata, de 230 V, 50 Hz curentmonofazic cu nulul conectat laimpamantare.Siguranta fuzibila pe cazan : 10A

Masurarea curentului de ionizare

B10

.

μ

μ

Legaturile electrice

1) (2)

Racordul rampei de gaz

Trebuie sa fie posibila deconectareaarzatorului de la sursa prin folosirea unuisistem de inchidere monopolar conformnormelor in vigoare. Arzatorul sig e n e r a t o r u l d e c a l d u r a s u n tinterconectate prin 2 prize, una de 7 poli( si una de 4 poli (nefurnizata).Diametrul prizelor trebuie sa fie cuprinsintre 8,3 si 11 mm.

Conectati rampa de gaz la mufele de pearzator (negru la negru, gri la gri)

Presiunea de gaz trebuie sa fiesuficienta.Conductele de combustibil trebuiemontate corect, sa fie verificataetanseitatea si sa fie purjate.Conform normelor in vigoare, trebuiesa existe un punct de masurare lacosul de fum. Trebuie verificataetanseitatea la cosul de fum pentru an u i n f l u e n t a r e z u l t a t e l emasuratorilor.

Reguli generale privind racordarea lareteaua de gaz• Racordarea rampei de gaz la reteauade gaz nu poate fi facuta decat de catrepersonal tehnic specializat.• Sectiunea conductelor de gaz trebuierealizata in asa fel incat presiunea dealimentare cu gaz sa nu scada subvalorile specificate.• Un robinet manual de oprire ( care nueste furnizat) trebuie montat inainte derampa de gaz.• In Germania, in conformitate cudecretul privind tipul de instalatii deincalzire, este obligatorie instalare unuirobinet de oprire cu declansarea termica

Page 15: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A 15

roM in i . M a x i. M in i. M a x i. G 2 0 G 2 5 G 2 0 G 2 5

4 0 8 0 1 0 1 0 1 0 4 0 - - - -

5 5 1 1 0 1 5 2 0 2 0 9 0 - - 2 ,5 / -1 2 ,5 / -1

8 0 1 2 0 1 5 2 0 2 0 9 0 - - - -

6 0 1 1 0 5 0 0 4 0 - - - -

7 0 1 4 0 1 0 2 0 2 0 7 0 - - 1 ,5 / - 0 ,5 1 ,5 / - 0 ,5

8 0 1 6 0 1 5 2 0 2 0 9 0 - - - -

8 0 1 5 0 2 0 2 0 2 0 6 0 - - - -

9 0 1 7 0 0 2 5 2 5 9 0 2 ,5 / -1 2 ,5 / -1 2 ,5 / 0 2 ,5 / 0

9 0 1 8 0 3 5 2 5 2 5 8 0 - - - -

1 1 0 2 1 0 3 5 3 0 3 0 9 0 - - - -

R e g l a j v a n a d e g a z

S u r u b V / S u r u b N

M B -V E F 4 0 7

C o t a

Y

( m m )

V G 2 .2 1 0

D P

V G 2 .1 2 0

D P

V G 2 .1 6 0

D P

R e g l a j c l a p e t a d e a e r

MB-VEF412

P u t e r e

a r z a t o r

Pornirea

Date pentru reglaje

Valorile din tabelul de mai sus sunt care faciliteaza punerea in functiune. Reglajele din fabrica sunt celeevidentiate in tabel (bolduite si pe fundal gri). Setarile finale sunt esentiale pentru asigurarea unei bune functionari a arzatorului.

valori orientative

Reglajul presostatului de gaz

Reglajul presostatului de aer

Scoateti carcasa transparenta

Setati provizoriu la 15 mbar.

Scoateti carcasa transparenta

Reglati provizoriu la 1 mbar.

A p r i n d e r e

Page 16: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A16

Pornirea

Reglajul debitului de aerReglajul vanei de gaz

Reglajul debitului de aer afecteaza nunumai debitul de aer, cat si zona deamestec si presiunea de aer in capul deardere. Rotiti surubul- la dreapta: mai mult aer- la stanga: mai putin aerReglati dimensiunea conform cutabelul de setari.

Aerul se regleaza pe partea de aspiratiedin clapeta de aer. Aceasta estecontrolata de catre servomotor.

A

Y

Reglajul debitului de aer din clapeta

Reglajul debitului de aer

Y10.

Reglajul vanei de gaz

V

N

Aerul pentru combustie se regleaza indoua puncte:

pe latura de presiune, prin intermediulorificiului dintre placuta de deviere sicapul de ardere;

pe latura de aspiratie, prin clapeta deaer reglata din servomotorul

Setare la putere maxima

Setare la putere minima

- Pentru mai mult CO rotiti in sus dupagradatie

2,

- Pentru mai putin CO rotiti in jos dupagradatie

2,

Page 17: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A 17

ro

Pornirea

Prereglaje “la rece”

Pentru a merge la etapaurmatoare apasati oricetasta.

Vedere de ansamb lu ameniurilor.Meniul de reglare a pozitieiclapetei de aer este selectat.Deschideti meniul apasand

tasta .

Trebuie sa introduceti codul deacces (vezi adezivul de pespatele display-ului).

Cresteti sau descrestetivaloarea ci f re lor pr inapasare succesiva pe

tastele si .

Cand prima cifra este

corecta, apasati tasta .

Repetati operatiunea sipentru celelalte cifre.

Validati codul de acces

apasand tasta .

Display-ul deschide meniul dereglare a pozitiei clapetei de aer.Pe ec ran apa r va l o r i l eprereglate din fabrica (pentruaprindere, pentru putereminima si pentru puteremaxima).

- Pozitia clapetei de aer laaprindere

- Pozitia clapetei de aer laputere minima

- Pozitia clapetei de aer laputere maxima

Modificarea valorilor reglate din fabrica

- Pentru a modifica una dintre valori, va deplasati cu tasta sau

pana la pozitia pe care doriti sa o modificati (aprindere,

Pminim, Pmaxim)

- Selectati cu tasta pozitia ce urmeaza a fi modificata.

- Cresteti sau descresteti valoarea presetata (cu pas de 0,1 ) prin

apasari succesive ale tastelor sau .

- Validarea (memorarea) noii pozitii se face apasand tasta . In

acest moment, valoarea afisata inceteaza sa mai clipeasca.

o

Reglarea pozitiei camelor se face in 2faze:- reglaj fara flacara- reglaj in functionare pentru a facecorectii fine in functie de indicatiileanalizorului de gaz. La punerea subtensiune, display-ul afiseaza primapictograma

ImportantIn acest moment, nici opozitie de reglaj a servomotorului, decieste imposibila pornirea arzatorului inaceste conditii.

nu este definita

Page 18: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A18

Pornirea

Prereglaje “la rece”Operatiuni finale

Inchiderea meniului de reglare “la rece”

Cand toate pozitiile servomotorului au fost reglate in functie de necesitati, se poate trece la fazaurmatoare:

Pornire arzator si reglaje fine in functiune cu analizorul de gaz. Pentru aceasta, duceti cursorul pe

simbolul si validati apasand tasta ..

Daca este necesar, parasiti meniul fara sa inregistrati datele prereglate. Duceti cursorul pe

pictograma si validati apasand tasta .

Optimizarea combustiei

Atentie: Pentru a evita formarea decondens in cazan, respectati valoriletemperatur i i minime admise defabricantul acestora si cererile relativeale cosului de fum.

Daca se doreste se poate optimizacombustia prin repozitionarea deflectorului(cota Y). Prin aceasta optimizare este posibilsa influentam comportamentul la pornire sisa se modifice valorile inregistrate deanalizorul de gaz. O reducere a cotei “Y”duce la cresterea de CO , pornirea va fi ceva

mai dura. Daca este nevoie compensatimodificarile care apar modificand pozitiaclapetei de aer.

2

Pentru evitarea riscului de explozie,controlati continuu in timpul reglajelorvalorile CO si CO . CO este un gaz

combustibil si deci poate producedetonatii. Mentineti intotdeauna valoareaCO sub 50ppm.

2

Verificari preliminare inaintea primeiporniri realeEste bine sa controlam inainte de primapornire sau dupa o perioada lunga deneutilizare a arzatorului urmatoarele:- Inchideti robinetul de gaz in timpulpreventilarii. Ciclul de pornire TREBUIE sacontinue si sa apara avaria “lipsa flacara”.In caz contrar, este posibil sa avem oneetanseitate pe linia de gaz.- Incercati o pornire cu presostatul de aerinchis. Dupa 8s arzatorul trebuie sa intre in“avarie”.- Incercati o pornire cu presostatul de aerpermanent deschis: dupa 60s arzatorultrebuie sa intre in “avarie”.- Incercati o pornire si deschideti pentruscurt timp contactul presostatului de aer intimpul preventilarii. Arzatorul trebuie sareia ciclul de pornire de la inceput (adica dela secunda 60); in caz contrar, automatulintra in “avarie”.

Page 19: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A 19

ro

Pornirea

Reglajul in timpul functionarii

* doar pentru arzatoarele echipate cu controlul de etanseitate

Nu este cerere de caldura de latabloul cazanului. Arzatorulasteapta semnal de pornire. Inaceasta situatie, este posibil sarevenim la meniul precedent“prereglaje la rece”. Pentruaceasta duceti cursorul pe

simbolul si validati cu tasta

.

Daca apare cerere de caldurade la tab lou l cazanu lu i(contactul T1 - T2 se inchide),arzatorul porneste.

Clapeta de aer se deschide inpozitia de preventilare.

Test presostat de aer.

Controlul etanseitatii vanelor degaz.*

Preventilare (pornire motorventilator)

Clapeta de aer ajunge la pozitiade aprindere. Declansarescanteie.

Vanele de gaz se deschid.Asteptare confirmare prezentaflacara (curent ionizare).

Daca flacara nu este detectata,automatul intra in “avarie”.

Flacara detectata.Stabilizarea flacarii.

Automatul asteapta marireaputerii de la tabloul cazanuluisau de la un alt regulator deputere.

Page 20: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A20

Pornirea

Reglajul in timpul functionarii

Reglarea puterii minime

Modificarea debitului de aer prin intermediul “comenzii manuale a puterii”

Daca flacara a fost detectata si s-a stabilizat, automatul pozitioneaza clapeta de aer pentrufunctionare la putere minima.- Controlati valorile CO si CO . Daca este nevoie, actionati asupra surubului “N” de pe vana de gaz

DUNGS MBVEF.- Masurati valoarea curentului de ionizare.- Masurati debitul de gaz. Citind consumul de gaz in 6 min. si inmultind cu 10, obtineti debitul orar.

Functia “comanda manuala a puterii” permite sa modificam puterea arzatorului la orice valoareintre minim si maxim. Pentru aceasta, pozitionati cursorul pe linia corespunzatoare de pe display si

validati cu

2

. Acum este posibil sa reglam puterea la orice valoare cu ajutorul tastelor si .

Operatiunea este posibila si utilizand tabloul cazanului (daca permite).

Mariti lent puterea arzatorului pana la cea maxima (T gaze arse) utilizand “comanda manuala aputerii”. In acest moment actionati asupra surubului “V” de pe vana de gaz DUNGS MBVEF.Valorile limita prereglate pentru puterea minima si maxima nu pot fi in acest timp depasite. Daca

este nevoie parasiti in orice caz functia “comanda manuala a puterii” si cu ajutorul tastelor ( si

) modificati si validati noile valori limita pentru puterea minima sau puterea maxima.

Valoarea nou reglata a puterii (de la 55 la 50 in cazul de fata) este sub valoarea puterii maximeprereglata in fabrica. Cu ajutorul functiei “comanda manuala a puterii” este posibil sa reducemputerea, dar nu va mai putea fi crescuta peste valoarea noua de putere maxima reglata (in cazulnostru 50 ).

Cu ajutorul functiei “comanda manuala a puterii” reduceti puterea arzatorului pana la valoarea

minima dorita (120 C la cos). Cu ajutorul tastelor si setati valoarea puterii minime dorite.

La aceasta valoare setata se actioneaza asupra surubului “N” pentru o combustie optima.

Daca pozitia servomotorului la aprindere se modifica (ex. de la 10 la 12 in cazul de fata), repornitiarzatorul si constatati cum se comporta in noile conditii. Marirea unghiului este indicat sa se facaatunci cand arzatorul rateaza uneori aprinderea.

Reglarea puterii maxime

Limitarea definitiva a puterii maxime

Limitarea definitiva a puterii minime

Functie particulara = verificarea unghiului de aprindere

,

o o

o

o

o o

Page 21: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A 21

ro

Pornirea

Reglajul in timpul functionariiModul de functionare

Inchiderea meniului “reglaje cu arzatorul in functiune”

Mod de functionare - Afisarea starii de functionare, a curentului de ionizare si a timpilorciclului de functionare.

Reglajele arzatorului pot fi acum finalizate . Daca este nevoie, este oricand posibil sa corijam dinnou orice valoare a setarilor facute. Pentru aceasta, plasati cursorul pe valoarea pe care doriti

sa o modificati cu ajutorul tastelor sau .

Daca nu mai doriti sa faceti modificari, sunt 3 posibilitati sa parasiti meniul “reglaje cu arzatorul infunctiune”:

Fie - plasati cursorul pe simboului si validati cu . Toate valorile de reglaj deja inregistrate

raman astfel disponibile. Aceasta este in mod special prioritar pentru a testa noua pozitie laaprindere.

Fie - Inregistrati valorile setate si terminati procesul de reglaje. Plasati cursorul pe si validati

cu tasta .Arzatorul este acum gata de functionare si poate asculta de acum inainte de tabloul

cazanului.

Fie - Parasind meniul de reglare fara efectuarea procesului de reglare insusi. Plasati cursorul pe

simbolul si validati cu . Toate pozitiile servomotorului inregistrate pana aici vor fi

recuperate apoi la o noua intrare in meniul de “ reglaje servomotor”

Dupa ce ati efectuat corect toate reglajele, acesta trece in modul de functionare normala,ascultand de tabloul cazanului.Starea instantanee de functiune este afisata pe display (putere minima, putere maxima sauputere intermediara).Este afisata permanent valoarea curentului de ionizare. Aceasta ar trebui sa fie mai mare de

Valorile limita acceptate sunt:- In timpul preventilarii sa nu depasim 0,7

8 A.

A(apare avarie flacara parazita).- In timpul de securitate I > 1 A.- In timpul functionarii I > 8 A.

In partea de jos dreapta este indicat timpul de functionare instantanee a arzatorului (timpul de laultima aprindere).

μ

μμ

μ

Page 22: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A22

Pornirea

Reglarea presostatului de gazReglarea presostatului de aerStocarea valorilor reglate pe display

Reglarea presostatului de gaz

pBr

pBr

Reglarea presostatului de aer

• Pentru reglarea presiunii de gaz la opriretrebuie sa scoateti capacul transparent.• Instalati un instrument de masurare a presiuniide gaz .• Porniti arzatorul. Treceti pe functionare laputere maxima.• Reduceti presiunea inainte de rampa de gazprin inchiderea treptata a robinetului manual deinchidere, pana cand :- scade presiunea de gaz dupa rampa;- stabilitatea flacarii se reduce- creste valoare de CO;- sau semnalul flacarii se deterioreazasemnificativ

• Instalati un aparat de masurare a presiunii.Pentru acest lucru instalati un tub flexibil pepriza de aer.• Reglati arzatorul la putere maxima.• Reglati valoare de oprire cu 15% pestevaloarea presiunii de intrerupere constatata.

�Rotiti discul gradat al presostatului degaz in sens orar, pana ce acestaopreste arzatorul.• Continuati sa rotiti discul pana lareglarea presostatului de gaz cu 10%peste valoare determinata mai sus.

• Deschideti robinetul manual deinchidere;• Porniti arzatorul;• Inchideti manual robinetul deinchidere.Aceasta procedura trebuie sa serealizeze fara ca automatul decomanda si securitate sa intre inavarie.

Controlul presiunii de intrerupere

Daca prcedura de reglare a arzatorului s-a realizat cu succes panala sfarsit, pozitiile servomotorului in toate fazele de functionare suntsalvate in automatul de ardere si securitate. Este posibil sa salvamo copie (de siguranta) si pe memoria display-ului.

Pentru aceasta, apasati tasta si pe ecran apar 6 simboluri. Cu

tasta selectati simbolul “stocarea valorilor reglate” si validati cu

tasta .

Apare simbolul Plasati cursorul pe acest simbol (schimb de

date de la automat catre display) si apasati din nou tasta

In acest moment este posibil sa:- Stocati valorile reglate in display. Pentru aceasta, plasati cursorul

pe simbolul si validati cu tasta .

- Parasiti meniul fara sa stocati valorile pe display. Selectati si

apasati .

.

.

Nota: Stocarea valorilor este in mod automat realizata lasfarsitul reglajelor servomotorului (Meniu 1).

Page 23: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A 23

ro

Service

Intretinere

Lucrarile de intretinere ale cazanului siarzatorului trebuie sa fie efectuateexclusiv de personal specializat inacest scop. Este recomandataincheierea unui contract de service siintretinere pentru a realiza o verificareanuala a echipamentelor. Daca estenecesar, in functie de tipul instalatiei,intervalele dintre perioadele deintretinere pot fi mai scurte.

• Inainte de orice opertie de intretinere sicuratare, deconectati arzatorul de la sursaelectrica.• Utilizati numai piese de schimb originale.

Lucrari recomandate in cadrulreviziilor anuale de intretinere:- Test de functionare a arzatorului,masurarea intrarilor in camera centralei- Curatati ansamblul de combustie si,daca este necesar, inlocuiti pieseledefecte- Curatati turbina ventilatorului- Curatati filtrul de gaz (inlocuiti daca estenecesar)- Controlati vizual componeneteleelectrice ale arzatorului; (eliminatidefectele, in cazul in care exista)- Controlati aprinderea arzatorului- Controlati etanseitatea- Verificati functionarea dispozitivelor desiguranta (presostate aer/gaz)

- Verificati functionarea detectorului deflacara si a automatului de comanda sisecuritate- Puneti in functiune arzatorul- Verificati debitul de gaz- Corectati valorile de reglaj daca estenecesar- Faceti un proces verbal cu masuratorileexistente

Verificari generale :- Verificati functionarea butonului deoprire de urgenta- Controlati vizual conductele de gaz

• Scoateti carcasa arzatorului.• Desfaceti cele 2 suruburi de pecapac.• Extrageti organele de combustie.Verificati cablul si electrodul de aprindere(inlocuiti daca este cazul)• Curatati deflectorul.• Verificati reglajele la reasamblareaarzatorului.

Verificrea ansamblului de combustie

W

Curatarea ventilatorului�

Scoatet i placa arzatorului sipozitionat-o in pozitia pentru lucraride intretinere.Scoateti si curatati ventilatorul, iar incaz de necesitate - inlocuiti-l.

Montajul ventilatorului

AB.

A B

- La schimbarea motorului sau aventilatorului trebuie sa respectatipozitiile de montaj din schema alaturata.- Flansa interna a ventilatorului trebuiealiniata cu suportul Inserati rigla intrepaletele turbinei si aduceti si laaceeasi inaltime.- Strangeti suruburile pe turbina.

Page 24: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A24

Service

Intretinere

Inlocuirea capului de ardere

S

Capul de ardere poate fi fierbinte

Inlocuirea filtrului

Pentru aceasta interventie este necesarademontarea arzatorului.

Desfaceti suruburile de fixare.Scoateti arzatorul de pe suportul-baioneta, ridicati-l putin si scoateti-l dinflansa de racordare.Pozitionati arzatorul pe podea.Scoateti cele 4 suruburi de pe capulde ardere.Trageti capul de ardere catredumneavoastra.Remontati si fixati capul de ardere.

• Elementul de filtrare trebuie sa fie verificatcel putin o data pe an si inlocuit daca estemurdar.• Desfaceti suruburile de pe capacul filtrului.• Scoateti elementul filtrant si curatatisuportul acestuia.• Nu utilizati produse de curatare subpresiune.• Inlocuiti elementul filtrant cu unul nou.• Prindeti in suruburi capacul.• Deschideti din nou robinetul manual.• Verificati etanseitatile.• Verificati valorile de combustie.

Curatarea camerei de aer�

Scoateti suruburile de fixare V de pecamera de aer.Scoateti si curatati camera de aer.Verificati daca servomotorul si clapetade aer sunt in pozitia corecta.

Important

Verificarea temperaturilor gazului decombustie

Dupa toate interventiile: verificatiparametri de ardere in conditii reale deexploatare (usi inchise, piese montatecorect, etc.)Inregistrati rezultatele in documentelecorespunzatoare.

• Verificati cu regularitate temperaturagazului de combustie.• Curatati cazanul cand temperaturagazelor de combustie depaseste cu maimult de valoarea de la punerea infunctiune.• Utilizati echipamente speciale pentrumasurarea temperaturii gazelor decombustie.

30 °C

Page 25: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A 25

ro

Simbol Observatii Cauza Masuri pentru remediereArzatorul nu porneste dupa oinchidere din termostat.Automatul de comanda sisiguranta nu indica nici odefectiune.

Nu exista solicitare de caldura.

Arzatorul porneste pentru oscurta perioada de timp, dupacare se opreste si se aprindeindicatorul rosu.

Arzatorul nu porneste.

Arzatorul nu porneste.

Presiunea gazului este normala.

C a d e r e d e t e n s i u n e s a udefec t iune la a l imentareaelectrica.Defectiune la automatul decomanda.

Termostat defect sau incorectreglat.

Automatul de comanda a fostblocat manual in mod intentionat.

Presostat pentru aer: nu se afla inpozitia de repaos.Reglaj incorect.

Contact lipit.

Presiune de gaz insuficienta.

Verificati cauzele caderii detensiune sau ale defectiunii laalimentarea electrica.

Inlocuiti automatul de comanda.

Reglati termostatul sau inlocuiti-ldaca este nevoie.

D e b l o c a t i a u t o m a t u l d ecomanda.

Reajustati presostatul.Verificati reglajul.Inlocuiti presostatul.

Verificati conductele de gaz.Curatati filtrul.Verificati presiunea de gaz sauinlocuiti vana de gaz.

Service

Defectiuni

Cauzele si remedierea defectiunilorIn caz de defectiune, verificati mai intaidaca sunt respectate urmatoarelecerinte:1. Exista curent electric ?2. Exista presiune de gaz?3. Este robinetul de gaz deshis?4 . S u n t r e g l a t e c o r e c t t o a t eechipemantele de control si siguranta,termostatul de lucru, presostatuldieferential de apa, etc.?Daca alarmele persista, verificatifunctionarea fiecarei componente inparte. Componentele de securitateimportante nu trebuie reparate; acesteatrebuie inlocuite cu piese originale.

Utilizati numai piese de schimb

originale. Deconectati arzatorul de lasursa de alimentare electrica inaintede efectuarea lucrarilor de service siintretinere.Dupa fiecare interventie :• Verificati combusita in conditii reale deexploatare (usi inchise, carcasemontate, etc.) si verificati etanseitateaconductelor.• Inregistrati valorile in documentatiacorespunzatoare.

Page 26: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A26

Simbol Observatii Cauza Masuri pentru remediere

Service

Defectiuni

Ventilatorul arzatorului porneste.Arzatorul nu porneste.

Ventilatorul arzatorului porneste.Arzatorul nu porneste.

A r z a t o r u l p o r n e s t e , s edeclanseaza aprinderea, apoiintra in avarie

Arzatorul se opreste in timpulfunctionarii.

Defectiune la servomotor.

Presostatul de aer: contactul nuse inchide.

F l a c a r a s l a b a i n t i m p u lpre-ventilarii sau pre-aprinderii.

Nu exista flacara la sfarsitulperioadei siguranta.

Debit de gaz setat incorect.Defect iune la sistemul demonitorizare a flacarii.

Polarizare incorecta (faza/nul) dela sursa de alimentare electrica pemufa cu 7 poli.

Lipsa scanteie pentru aprindere.Scurt-circuit la electrod/electrozi.

Cablu de aprindere deteriorat saudefect.

Aprinzator defect.Automat de comanda si securitate

Electrovana nu se deschide.

Robinetii se blocheaza.Presostat aer: contactul sedeschide in timpul pornirii sau intimpul funcionarii.

Defectiune flacara in timpulfunctionarii.

Infundarea clapetei de aer.Blocarea clapetei de aer.Eroare interna a servomotorului.

Reajustati presostatul.Verificati cablajul.Inlocuiti presostatul.

Ve r i f i ca t i vana . Ver i f i ca t imonitorizarea flacarii.

Reglati debitul de gaz. Verificatistarea si pozitionarea sondei dei o n i z a r e i n f u n c t i e d eimpamantare. Verificati starea siconexiunile circuitului de ionizare(cabluri si punti de masurare).

Verificati polaritatea mufei cu 7poli.

Ajustati, curatati sau inlocuitielectrozii.

C o n e c t a t i s a u i n l o c u i t icablul/cablurile.

Inlocuiti aprinzatorul.Inlocuiti automatul. Verificaticab la ju l in t re au tomat s icomponentele externe.

Inlocuiti vana de gaz.

Inlocuiti robinetii.Ajsutati sau inlocuiti presostatul.

Verificati circuitul sondei deionizare. Verificati sau inlocuitiautomatul de comanda sisecuritate.Inlocuiti servomotorul.

Page 27: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

ro

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A32 11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A 27

Service

Meniu diagnosticare defecteMeniu date statistice referitoare la functionare

Meniu de diagnosticare a defectelor.

Introducerea numarului de telefon “service” si a numarului contractului de mentenanta.

Pentru a accede la meniul de diagnoza a defectelor apasati pe orice tasta, fie ca arzatorul estein repaus, in functionare sau este “in avarie”. Este imposibil sa accesam meniul daca arzatoruleste in faza de pornire. Vor apare simultan meniurile pe display - cu tastele sau plasati

cursorul pe meniul autodiagnoza si validati cu .

Vor aparea informatii despre ultima “avarie” prin simboluri care clipesc.Dedesubt sunt afisate urmatoarele date: curentul de ionizare, tensiunea retelei, pozitia clapeteide aer si numarul de porniri efectuate de arzator in momentul in care a intrat in avarie.

Cu ajutorul tastelor si este posibil sa cerem informatii despre ultimele 5 avarii aparute

(numarul avariei este afisat in coltul din stanga sus al display-ului). Dupa vizualizarea acestora,numarul de telefon “service” si numarul contractului de mentenanta vor fi afisate (nici o valoarenu este inscrisa din fabrica).

Parasiti meniul apasand tasta .

Cand simbolul corespunzator apare pe display:

Mentineti tasta apasata pana cand prima cifra incepe sa clipeasca (o apasare scurta

duce la parasirea meniului).

Cu ajutorul tastelor si puneti cifra dorita (liniuta jos = spatiu liber).

Cu tasta treceti la cifra urmatoare.

Cand numarul este complet, salvati-l cu .

Meniul datelor statistice arhivate in automatPentru a accede la acest meniu, apasati orice tasta atunci cand arzatorul este in pauza, infunctionare sau in alarma. Nu este posibil sa accesam meniul daca arzatorul este in faza depornire.

Pe ecran apar 6 simboluri. Cu ajutorul tastelor sau plasati cursorul pe simbolul

meniului “date statistice” si validati cu .

Meniul date statistice regrupeaza 7 pozitii pe ecran. Navigarea intre ele se face cu ajutorul tastelor

si .

- Timp de detectare a flacarii la ultima pornire.

- Timp mediu de detectare a flacarii la ultimele 5 porniri.

- Numarul total de porniri ale arzatorului.

- Numarul total de alarme.

- Numarul total de ore de functionare.

- Numarul total de ore de functionare la putere maxima.

Page 28: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

11/2010 - Art. Nr. 4200 1029 6000A28

Service

- Numarul total de porniri dupa ultima resetare a contorului.

- Numarul total de alarme dupa ultima resetare a contorului.

- Numarul total de ore de functionare dupa ultima resetare a contorului.

- Numarul total de ore de functionare la putere maxima dupa ultima resetare a contorului.

- Numarul total de avarii “flacara parazita”

- Numarul total de avarii “lipsa flacara la sfarsitul timpului de siguranta”

- Numarul total de avarii “disparitia flacarii in timpul functionarii”

- Numarul de avarii “presostat aer lipit”

- Numarul de avarii “presostat aer nu inchide in timpul functionarii”

- Numarul de avarii “bascularea presostatului de aer in timpul functionarii”

- Numarul de defecte datorate functionarii necorespunzatoare a servomotorului

- Parasiti meniul apasand tasta .

Meniu date statistice referitoare la functionare

Page 29: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

29

VG 2.120 DPVG 2.160 DPVG 2.210 DP

ro

Date tehnice ............................................29

12/2010 - Art. Nr. 4200 1029 5700A

Page 30: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

VG

2.1

20

DP

VG

2.1

60

DP

VG

2.2

10

DP

Pu

tere

arz

ato

rm

in./

ma

x.kW

Pu

issa

nce

du

brû

leu

rm

in./

ma

x.kW

Po

ten

za

delb

ruc

iato

rem

in./

ma

x.kW

Bra

nd

erv

erm

og

en

min

./m

ax.kW

Bu

rne

rp

ow

er

min

./m

ax.

kW

(40

)8

0-

12

0(6

0)

11

0-

16

0(8

0)

150 -

210

Rap

ort

de

reg

laj

Rap

po

rtd

eré

gu

lati

on

Rap

po

rto

dire

go

lazio

ne

Reg

elv

erh

ou

din

gR

eg

ula

tin

gra

tio

1:2

Co

mb

us

tib

il

Gaz

natu

ral(G

20

)G

az

natu

ral(G

25

)G

az

pro

pa

n(G

31

)

Co

mb

usti

ble

Ga

zna

ture

l(G

20)

Ga

zna

ture

l(G

25)

Ga

zp

rop

an

e(G

31

)

Co

mb

usti

bile

Ga

s n

atu

rale

(G

20

)G

as n

atu

rale

(G

25

)G

PL

(G3

1)

Bra

nd

sto

fA

ard

ga

s(G

20

)A

ard

ga

s(G

25

)P

rop

aa

ng

as

(G3

1)

Fu

el

Natu

ral g

as

(G20)

Natu

ral g

as

(G25)

Liq

uefie

dP

etr

ole

um

Gas

(G31)

(G2

0)

Hu

=1

0,3

5kW

h/m

3

(G2

5)

Hu

=8

,83

kW

h/m

3

(G3

1)

Hu

=2

5,8

9kW

h/m

3

Nu

mar

CE

Nu

méro

d’a

gré

men

tC

EN

um

ero

CE

CE

-go

ed

keu

rin

gsn

um

mer

CE

Nu

mb

er

13

12

BQ

40

69

Nu

ma

rS

VG

WN

um

éro

d’a

gré

me

nt

SS

IGE

Nu

me

roS

SIG

AS

VG

W-g

oe

dk

eu

rin

gs

nu

mm

er

SV

GW

nu

mb

er

----

-

Cla

sa d

e e

mis

iico

nfo

rmE

N6

76

pentr

ugaze

natu

rale

:N

ox

<8

0m

g/k

Wh

,p

en

tru g

az p

rop

an

:N

Ox<

14

0m

g/k

Wh

inco

nd

itii

norm

ale

de

testa

re

Cla

ss

ed

’ém

iss

ion

se

lon

l’EN

67

6e

n g

az n

atu

rels

: N

Ox <

80

mg

/kW

h,

en

pro

pa

ne

:N

Ox<

14

0m

g/k

Wh

da

ns

les

co

nd

itio

ns

d’e

ssa

in

orm

alis

ée

s

Cla

ss

e d

i em

iss

ion

eP

rova

di o

mo

log

azio

ne

seco

nd

.E

N676

co

ng

as

na

tura

le:N

Ox

<8

0m

g/

kW

h,co

nG

PL

:N

Ox<

14

0m

g/

kW

hin

co

nd

izio

nid

ip

rova

di

om

olo

ga

zio

ne

Em

iss

iek

las

se

volg

ens

EN

676

meta

ard

gas:N

Ox

<80

mg

/kW

h,

met

pro

paan:

NO

x<

140

mg/

kW

h,

on

der

genorm

alis

eerd

ete

sto

msta

nd

igheden

Em

iss

ion

scla

ss

Typ

ech

eck

toE

N6

76

for

na

tura

lg

as:N

Ox

<8

0m

g/

kW

h,

inp

rop

an

e:N

Ox<

14

0m

g/k

Wh

un

de

rte

stco

nd

itio

ns

3

Au

tom

at

de c

om

an

da

Co

ffre

td

es

éc

uri

téP

rog

ram

ma

tore

dis

icu

rezza

Bra

nd

era

uto

maat

Co

ntr

ol

un

itT

CG

5xx

Ram

pa

gaz

Ra

mp

eg

az

Ram

pa

ga

sG

asb

lok

Gas

tra

inM

B-V

EF

40

7;M

B-V

EF

41

2

Raco

rd g

az

Ra

cco

rde

men

tg

az

Alla

ccia

men

tog

as

Ga

sa

an

slu

itin

gG

as

co

nn

ec

tio

nR

p 3

/4, R

p1

,1/4

Pre

siu

ne

ga

zla

intr

are

Pre

ss

ion

d’e

ntr

ée

du

ga

zP

res

sio

ne

diin

gre

ss

og

as

Ga

sin

ga

ng

sd

ruk

Ga

sin

pu

tp

res

su

re(G

20

),(G

25

):2

0-3

00

mb

ar

(G3

1):

30

-14

8m

ba

r

Re

gla

ja

er

IC

lap

eta

de a

er

Reg

laj

aer

IID

eflecto

r in

ca

pu

ld

ea

rde

re

gla

ge

de

l’air

IV

ole

td

’air

gla

ge

de

l’air

IID

éfle

cte

ur

da

ns

latê

te

Re

go

lazio

ne

de

ll'a

ria

IS

err

an

da

de

ll'a

ria

Re

go

lazio

ne

de

ll'a

ria

IIB

occhetto

ne

con

pia

str

afo

rata

ne

llate

sta

Lu

ch

treg

elin

gI

Lu

ch

tkle

pL

uch

treg

elin

gII

Stu

wsch

ijfin

de

ko

p

Air

reg

ula

tio

nI

Air

fla

pA

irre

gu

lati

on

IITu

rbu

lato

rin

the

hea

d

x x

Co

ma

nd

a c

lap

eta

de a

er

Se

rvo

mo

tor

Co

mm

an

de

du

vo

let

d’a

irse

rvo

mo

teu

rC

om

an

do

serr

an

da

ari

a:

se

rvo

mo

tore

Lu

ch

tkle

paa

ns

turi

ng

se

rvo

mo

tor

Air

fla

pco

ntr

ol

se

rvo

mo

tor

ST

E4

,5B

0

Pre

so

sta

t a

er

(pla

ja d

e r

eg

laj)

Ma

no

sta

td

’air

(pla

ge

de

rég

lag

e)

Pre

sso

sta

to a

ria

(ca

mp

od

i re

go

lazi

on

e)

Lu

ch

tdru

kb

ew

ak

er

(inste

lbere

ik)

Air

pre

ss

ure

sw

itc

h(s

ett

ing

ran

ge

)0

,5-

5m

ba

r1

-1

0m

ba

r

Mo

nit

ori

zare

fla

cara

So

nd

a d

e io

niz

are

Su

rve

illa

nc

e d

e f

lam

me

So

nd

ed

’ion

isa

tio

nS

orv

eg

lia

nza d

ell

a f

iam

ma

So

nd

ad

iio

niz

za

zio

ne

Vla

mb

ew

ak

er

Ion

isa

tie

so

nd

eF

lam

em

on

ito

rin

gIo

nis

atio

np

rob

ex

Ap

rin

za

tor

All

um

eu

rA

cc

en

dit

ore

On

tste

ke

rIg

nit

er

EB

I

Mo

tor

28

40

min

.-1M

ote

ur

28

40

min

.-1M

oto

re2

84

0m

in.-1

Mo

tor

28

40

min

.-1M

oto

r28

40

min

.-11

60

W1

30

W

Ten

siu

ne

Ten

sio

nT

en

sio

ne

Sp

an

nin

gV

olt

ag

e2

30

V-

50H

z

Pu

tere

ele

ctr

ica

ab

so

rbit

a(i

n f

un

ctiu

ne

)

Pu

iss

an

ce

éle

ctr

iqu

ea

bs

orb

ée

(en

se

rvic

e)

Po

ten

za

ele

ttri

ca

as

so

rbit

a(in

se

rviz

io)

Op

ge

no

men

ele

ktr

isc

hverm

og

en

(in

we

rkin

g)

Po

wer

co

nsu

mp

tio

n(in

ope

ratio

n)

19

5W

26

0W

Ma

sa

ap

rox

.k

gP

oid

se

nv

iro

nk

gP

es

oc

irc

ak

gG

ew

ich

to

ng

eve

er

kg

Ap

pro

xim

ate

we

igh

tk

g2

5

Cla

sa

de

pro

tecti

eIn

dic

ed

ep

rote

cti

on

Cla

sse

dip

rote

zio

ne

Besc

herm

ing

sin

dex

Pro

tec

tio

nle

vel

IP2

1

Niv

el d

e z

go

mo

tco

nfo

rmIS

O9

61

4(L

wA

)N

iveau

aco

usti

qu

em

esu

rése

lon

ISO

96

14

(Lw

A)

Liv

ello

so

no

rom

isu

rato

se

co

nd

oIS

O9

61

4(L

wA

)

Ge

luid

sn

ive

au

ge

me

ten

vo

lge

ns

ISO

96

14

(Lw

A)

So

un

dle

vel

mea

su

red

inaccord

ance

with

ISO

9614

(Lw

A)

62

64

65

Tem

pera

tura

am

bie

nt

de

po

zit

are

min

./m

ax.

Tem

péra

ture

am

bia

nte

sto

ck

ag

em

in./

ma

xT

em

pe

ratu

raa

mb

ien

tes

toc

ca

gg

iom

in./m

ax

Om

ge

vin

gs

tem

pe

ratu

ur

op

sla

gm

in./m

ax

Am

bie

nt

tem

pe

ratu

res

tora

ge

min

./m

ax

.-

20

...

+7

0°C

Tem

pera

tura

am

bie

nt

infu

ncti

un

em

in./

max.

Tem

péra

ture

am

bia

nte

fon

cti

on

nem

en

t:

min

./m

ax

Te

mp

era

tura

am

bie

nte

imp

ieg

om

in./m

ax

Om

ge

vin

gs

tem

pe

ratu

ur

we

rkin

g:

min

./m

ax

Am

bie

nt

tem

pe

ratu

reu

se

min

./m

ax

.-

10

...

+5

0°C

30

12/2010 - Art. Nr. 4200 1029 5700A

Page 31: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

31

QF

=p

ute

rea

rza

tor

(kW

)Q

N=

pu

tere

no

min

ala

ca

za

n(k

W)

η=

randa

me

nt

ca

zan

(%)

Le

ge

nd

a:

V=

VE

CT

RO

NG

=G

az

na

tura

l/G

az

pro

pa

n2

=D

ime

nsiu

ne

21

0=

Pu

tere

de

refe

rin

tain

kW

DP

=2-t

repte

/pro

gre

siv

pn

eu

ma

tic

KN

=C

ap

de

ard

ere

scu

rtK

L=

Ca

pd

ea

rde

relu

ng

QF

QN η

------

---x

100

=

Co

urb

es

de

pu

issa

nc

eL

aco

urb

ed

ep

uis

sa

nce

rep

rése

nte

lap

uis

sa

nce

du

brû

leu

re

nfo

nctio

nd

ela

pre

ssio

nré

gn

an

td

an

sle

foye

r.E

lleco

rre

sp

on

da

ux

va

leu

rsm

ax.m

esu

rée

sd

’ap

rès

lan

orm

eE

N6

76

,su

ru

ntu

nn

eln

orm

alis

é.

Po

ur

lech

oix

du

brû

leu

r,il

fau

tte

nir

co

mp

ted

uc

oe

ffic

ien

td

ere

nd

em

en

td

ela

ch

au

diè

re.

Ca

lcu

ld

ela

pu

issa

nce

du

brû

leu

r:

QF

=p

uis

sa

nce

du

brû

leu

r(k

W)

QN

=p

uis

sa

nce

no

min

ale

ch

au

diè

re(k

W)

η=

ren

de

me

ntch

au

diè

re(%

)

gen

de

:V

=V

EC

TR

ON

G=

Ga

zn

atu

rel/g

az

pro

pa

ne

2=

Dim

en

sio

n2

10

=R

éfé

ren

ce

de

pu

issa

nce

en

kW

DP

=b

rûle

ur

à2

allu

res/

pro

gre

ssiv

es

mo

du

lan

tsK

N=

ted

eco

mb

ustio

nd

elo

ng

ue

ur

no

rma

leK

L=

ted

eco

mb

ustio

nlo

ng

ue

QF

QN η

------

---x

100

=

We

rkin

gs

be

reik

en

He

tw

erk

ing

sb

ere

ikto

on

th

et

bra

nd

erv

erm

og

en

afh

an

ke

lijk

va

nd

ed

ruk

ind

eve

rbra

nd

ing

sru

imte

.H

etste

mto

ve

ree

nm

etd

em

axim

ale

wa

ard

en

co

nfo

rmE

N6

76

ge

me

ten

aa

nd

ete

stv

lam

bu

is.

Bij

de

keu

ze

van

de

bra

nd

er

die

nt

reke

nin

gte

wo

rden

ge

ho

ud

en

met

het

ke

telr

en

de

me

nt.

Be

reke

nin

gva

nh

et

bra

nd

erv

erm

og

en

:

QF

=B

ran

de

rve

rmo

ge

n(k

W)

QN

=N

om

ina

alke

telv

erm

org

en

(kW

=K

ete

lre

nd

em

en

t(%

)

Uit

leg

bij

typ

e-a

an

du

idin

g:

V=

VE

CT

RO

NG

= A

ard

ga

s / v

loe

iba

ar

ga

s2

=A

fme

tin

ge

n2

10

=V

erm

og

en

ske

ncijf

er

inK

WD

P=

2-t

rap

sg

lijd

en

dm

od

ule

ren

de

bra

nd

er

KN

=B

ran

de

rko

ple

ng

ten

orm

aa

lK

L=

Bra

nderk

ople

ng

tela

ng

QF

QN η

------

---x

100

=

Po

we

rg

rap

hs

The

pow

er

gra

ph

sh

ow

sburn

er

ou

tpu

ta

sa

fun

ctio

no

fco

mb

ustio

nch

am

be

rp

ressu

re.It

co

rre

sp

on

ds

toth

em

axim

um

va

lue

ssp

ecifie

db

yE

N6

76

me

asu

red

at t

he

test f

ire

tub

e.

Bo

iler

eff

icie

ncy

sh

ou

ldb

eta

ken

into

co

nsid

era

tio

nw

hen

se

lec

tin

gth

eb

urn

er.

Calc

ula

tio

nofbu

rner

ou

tput:

QF

=B

urn

er

ou

tpu

t(k

W)

QN

=R

ate

db

oile

ro

utp

ut(

kW

=B

oile

re

ffic

ien

cy

(%)

No

teo

nty

pe

desig

nati

on

:V

=V

EC

TR

ON

G=

Na

tura

lg

as/liq

uid

ga

s2

=S

ize

210

=O

utp

utva

lue

inkW

DP

=2

-sta

ge

/mo

du

latin

gw

ith

pn

eu

ma

tic

co

ntr

ol

KN

=N

orm

al b

urn

er

he

ad

len

gth

KL

=L

on

gb

urn

er

he

ad

len

gth

QF

QN η

------

---x

100

=

Cu

rva

Ilca

mp

od

i att

ività

ind

ica

lap

ote

nza

de

lb

rucia

tore

infu

nzio

ne

de

llap

ressio

ne

de

llaca

me

rad

ico

mb

ustio

ne

.C

orr

isp

on

de

ai v

alo

rim

assim

ip

revis

tid

alla

no

rma

EN

67

6m

isu

rati

su

ltu

bo

de

llafia

mm

ad

ico

ntr

ollo

.In

oc

casio

ne

dell

ascelt

ad

el

bru

cia

tore

sid

ev

ete

ne

rec

on

tod

elre

nd

ime

nto

en

erg

eti

co

della

cald

aia

.C

alc

olo

de

llap

ote

nza

de

llaca

lda

ia:

QF

=pote

nza

della

cald

aia

(kW

)Q

N=

pote

nza

no

min

ale

de

llaca

lda

ia(k

W)

η=

ren

dim

en

toe

ne

rge

tico

de

llaca

lda

ia(%

)

Ch

iari

men

tisu

lla

den

om

ina

zio

ne

:V

=V

EC

TR

ON

G=

ga

sn

atu

rale

/G

PL

2=

dim

en

sio

niim

pia

nto

21

0=

nu

me

rod

iid

en

tifica

zio

ne

pote

nza

inkW

DP

=b

rucia

tore

bis

tad

iop

rog

ressiv

o/m

od

ula

nte

KN

=lu

ng

he

zza

testa

di

co

mb

ustio

ne

no

rma

leK

L=

lun

gh

ezza

testa

di

co

mb

ustio

ne

lun

ga

QF

QN η

------

---x

100

=

da

Pa

mb

ar

kW

15

02

10

05

10

15

20

25

30

40

80

12

01

60

20

0

00,5

11,5

22,5

3

VG

2.2

10

DP

da

Pa

mb

ar

kW

110

60

05

10

15

20

25

30

40

80

12

01

60

20

0

00,5

11,5

22,5

3

VG

2.1

60

DP

da

Pa

mb

ar

kW

05

10

15

20

25

30

40

80

12

01

60

20

0

00,5

11,5

22,5

3

VG

2.1

20

DP

Cu

rbe

de

pu

tere

La

ale

ge

raarz

ato

rulu

iti

neti

co

nt

de

co

efi

cie

ntu

ld

era

nd

am

en

talc

azan

ulu

i.

Dia

gra

ma

cu

rbe

id

ep

ute

rein

dic

ap

ute

rea

arz

ato

rulu

iin

fun

cti

ed

ep

resiu

ne

aca

me

rei

de

co

mb

usti

e.

Aceasta

core

spunde

valo

rilo

rm

axim

econfo

rmnorm

elo

rE

N676,

masura

tepe

un

tun

el

de

testa

re.

Calc

ulu

lpute

riia

rzato

rulu

i:

12/2010 - Art. Nr. 4200 1029 5700A

Page 32: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

32

Ø a Ø b c d

120 - 135 150 - 184 M8 45°

KN KL KN KL

VG2 DP - d3/4'' - Rp3/4 115 3/4'' 70 160 120 345

VG2 DP- d1''1/4'' - Rp1''1/4 55 1''1/4 80 175 145 38064

113

min.

A BC

D E F ØG WURpN P R S T

69

HI

185 x

18515 min. 115

30…

150

30…

270331 326

398…

518

398…

638256

12/2010 - Art. Nr. 4200 1029 5700A

Page 33: VG 2.210 DP Instructiuni de utilizare Pentru personal ...

www.elco.net

Hotline

ELCO Austria GmbHAredstr.16-182544 Leobersdorf

0810-400010

ELCO Belgium nv/saZ.1 Researchpark 601731 Zellik

02-4631902

ELCOTHERM AGSarganserstrasse 1007324 Vilters

0848 808 808

ELCO GmbHDreieichstr.1064546 Mörfelden-Walldorf

0180-3526180

ELCO Italia S.p.A.Via Roma 6431023 Resana (TV)

800-087887

ELCO Burners B.V.Amsterdamsestraatweg 27 035-6957350


Recommended