Home >Documents >Valahian Journal of Physical Education and Sport Studies · PDF file Prof. univ. dr....

Valahian Journal of Physical Education and Sport Studies · PDF file Prof. univ. dr....

Date post:09-Mar-2020
Category:
View:6 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Impactul activităților fizice asupra calității vieții

  Valahian Journal of Physical Education and Sport Studies

  MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE ȘI

  CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

  Universitatea „Valahia” dinTârgovişte

  FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE

  Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

  CONFERINŢA NAŢIONALĂ CU PARTICIPARE

  INTERNAŢIONALĂ

  „ Impactul activităților fizice asupra calității vieții”

  - Volumul Conferinţei -

  Târgovişte, iunie 2016

 • Impactul activităților fizice asupra calității vieții

  Valahian Journal of Physical Education and Sport Studies

  Editat de: Alina Ionela Cucui,

  Gabriel-Gheorghe Cucui

  Tehnoredactare: Alina Ionela Cucui

  Valahia University Press

  Târgovişte

  [email protected]

  Analele Universităţii Valahia din Târgovişte

  Seria Educaţie Fizică şi Sport

  Tom V, 2016

  Dedicat Conferinţei „ Impactul activităților fizice asupra

  calității vieții”

  ISSN: 1584-1855

  mailto:[email protected]

 • Impactul activităților fizice asupra calității vieții

  Valahian Journal of Physical Education and Sport Studies

  UNIVERSITATEA “VALAHIA” DIN TÂRGOVIŞTE

  FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE

  Departamentul de Educaţie Fizică şi Sport

  SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU EDUCAŢIE FIZICĂ

  ŞI SPORT

  „ Impactul activităților fizice asupra calității vieții”

 • Impactul activităților fizice asupra calității vieții

  Valahian Journal of Physical Education and Sport Studies

  PREŞEDINTE ONORIFIC

  Conf. univ. dr. Călin Oros

  Rectorul Universității „Valahia” din Târgovişte

  PREŞEDINTE CONFERINŢĂ

  Prof. univ. dr. Constantin Pehoiu

  Președintele Senatului Universității „Valahia” din Târgovişte

  SECRETAR AL COMITETULUI ŞTIINŢIFIC

  Lect. univ. dr. Alina Ionela Cucui

  Lect. univ. dr. Ancuța Pîrvan

  Universitatea „Valahia” din Târgovişte

  COMITETUL ŞTIINŢIFIC

   Prof. univ. dr. Adrian Dragnea - Societatea Română pentru Educaţie Fizică şi Sport, România

   Prof. univ. dr. Christos Cotzamanidis -Universitatea Aristotelios - Thesaloniki, Grecia

   Conf. univ. dr. Georgios Zaggelidis - Universitatea Aristotelios - Thesaloniki, Grecia

   Prof. univ. dr. Mariana Cordun - UNEFS, Bucureşti, România

   Prof. univ. dr. Liliana Mihăilescu – Universitatea din Pitești

   Prof. univ. dr. Iacob Hanţiu - Universitatea din Oradea, România

   Prof. univ. dr. Petru Ghervan – Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava

   Prof. univ. dr. Paul Mihăilă – Universitatea din Pitești

   Prof. univ. dr. Marian Crețu – Universitatea din Pitești

   Prof. univ. dr. Mircea Neamţu - Universitatea Transilvania din Brașov

   Prof. univ. dr. Lorand Balint - Universitatea Transilvania din Brașov

   Prof. univ. dr. Ligia Rusu – Universitatea din Craiova

   Prof. univ. dr. Marian Dragomir – Universitatea din Craiova

   Prof. univ. dr. Tatiana Dobrescu – Universitatea Vasile Alexandri, Bacău

   Prof. univ. dr. Mirela Damian – Universitatea Ovidius din Constanța

   Prof. univ. dr. Ploeșteanu Constantin – Universitatea Dunărea de Jos, Galați

   Prof. univ. dr. Petronel Moisescu – Universitatea Dunărea de Jos, Galați

   Prof. univ. dr. Georgeta Niculescu – Universitatea Spiru-Haret, București

   Prof. univ. dr. Ortănescu Dorina – Universitatea din Craiova

   Prof. univ. dr. Adin Cojocaru – Universitatea Spiru Haret, București

   Conf. univ. dr. Ioan Turcu – Universitatea Transilvania din Brașov

   Conf. univ. dr. Alin Larion – Universitatea Ovidius din Constanta

   Conf. univ. dr. Camelia Daniela Plăstoi - Universitatea Constantin Brâncuși, Târgu Jiu

   Conf. univ. dr. Bianca Chera-Ferrario - Universitatea Valahia din Târgoviște

 • Impactul activităților fizice asupra calității vieții

  Valahian Journal of Physical Education and Sport Studies

  COMITET DE ORGANIZARE:

  Conf. univ. dr. Monica Moacă

  Lect. univ. dr. Alina Cucui

  Lect. univ. dr. Ancuţa Pîrvan

  Lect. univ. dr. Alexandrina Constantin

  Lect. univ. dr. Gabriel Cucui

  Asist. univ. drd. Cristian Savu

  Prep. univ. drd. Silviu Badea

 • Impactul activităților fizice asupra calității vieții

  Valahian Journal of Physical Education and Sport Studies

  CUPRINS

  Frecvența cardiacă – repere esențiale în activitățile de gimnastică

  (BIANCA CHERA-FERRARIO) ................................................................................... 8

  Heart rate – essential landmarks in gimnastics activities

  (BIANCA CHERA-FERRARIO) ................................................................................... 16

  Adaptarea psiho-motrică a copiilor de vârstă școlară mică, cu nivel scăzut

  de motricitate prin activități de educație fizică și gimnastică

  (IULIANA PETRICĂ, BIANCA CHERA-FERRARIO) ............................................... 24

  The psychomotor adaptation of school children with low level of motricity

  through physical education activities and gymnastics

  (IULIANA PETRICĂ, BIANCA CHERA-FERRARIO) ............................................... 30

  Lecţia de educaţie fizică, tipuri, caracteristici, finalitate

  (DORU GALAN) ........................................................................................................... 36

  The physical education lesson: types. features, finality

  (DORU GALAN) ........................................................................................................... 49

  Studiu conținutului pregătirii fizice prin mijloace specifice baschetului în

  lecția de educație fizică în ciclul gimnazial

  (CRISTIAN FLORIAN SAVU, SUZANA OANA MARINESCU,

  SUSANA MARINESCU) ............................................................................................... 61

  Study content through specific physical training of baschetball in physical education

  class in middle school

  (CRISTIAN FLORIAN SAVU, SUZANA OANA MARINESCU,

  SUSANA MARINESCU) ............................................................................................... 70

  Activitatea fizică – condiție a calității vieții

  (ALINA IONELA CUCUI, GABRIEL GHEORGHE CUCUI) ................................... 79

  Physical activity – condition of quality of life

  (ALINA IONELA CUCUI, GABRIEL GHEORGHE CUCUI) ................................... 84

  Îmbunătățirea motricității elevilor din ciclul gimnazial prin ștafete și

  parcursuri aplicative în lecția de educație fizică

  (GABRIEL GHEORGHE CUCUI, ALINA IONELA CUCUI) ................................... 89

  Improving motricity school children runs through such means and applied in physical

  education lesson

 • Impactul activităților fizice asupra calității vieții

  Valahian Journal of Physical Education and Sport Studies

  (GABRIEL GHEORGHE CUCUI, ALINA IONELA CUCUI) ................................... 102

  Alternative la activitatea extracuriculară în sistemul educațional românesc

  (DANA BOBEICĂ) ........................................................................................................... 114

  Extracurricular activities alternative education system in Romanian

  (DANA BOBEICĂ) ........................................................................................................... 123

 • Impactul activităților fizice asupra calității vieții

  Valahian Journal of Physical Education and Sport Studies

  FRECVENȚA CARDIACĂ – REPERE ESENȚIALE ÎN ACTIVITĂȚILE DE

  GIMNASTICĂ

  Chera – Ferrario Bianca

  Universitatea ”Valahia” din Târgoviște

  Rezumat

  Lucrarea are ca punct de pornire intenţia de a observa frecvenţa cardiacă în timpul desfăşurării

  unor lecţii de step sau de pilates. Desfăşurarea unor activităţi noi cu un colectiv de adulţi necunoscut

  trebuie să aibe la bază evaluarea condiţie fizice a acestora. Fiind o grupă neomogenă, cu vârste cuprinse

  între 25 şi 55 de ani, este imperios necesara evaluarea indicatorilor cardiaci.

  Astfel, obiectivul nostru a fost evaluarea frecvenţei cardiace la prima lecţie de step şi de pilates,

  pentru a identifica condiţia fizică a grupului.

  S-au folosit ca metode de lucru înregistrarea frecvenţei cardiace, la punctul de maximă

  intensitate.

  Rezultatele obţinute ne-au arătat că lecţia de step este extrem de atractivă pentru grup dar s-a

  desfăşurat cu o intensitate mult prea mare pentru unele persoane di

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended