+ All Categories
Home > Documents > Universitatea de Medicină și Farmacie - umftgm.ro · pentru Colegiul de asistenţi medicali –...

Universitatea de Medicină și Farmacie - umftgm.ro · pentru Colegiul de asistenţi medicali –...

Date post: 04-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 35 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
14
1 Universitatea de Medicină și Farmacie Disciplina Pneumologie Catedra M4 Lista de lucrări I.Teza de doctorat 1. Contribuţii la tratamentul chirurgical actual al tuberculozei toraco-pleuro-pulmonare şi micobacteriozelor atipice pulmonare”,2007,(Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Alexandru Mihail Boţianu),confirmat prin Ordinul Ministrului Educației,Cercetării șiTineretului NR.3439/12.03.2008, calificativul: Foarte bine. II. Lista cărţilor publicate: Cărţi publicate: 1. Edith Simona Ianosi,Gabriela Jimborean,Alexandra Comes,Dombi Istvan,Delia Georgeta Lupuț-”Pneumology/Textbook of respiratory medicine”, 2014,105pg,ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8,cod CNCS 210/ [email protected]; 2. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi-”Pneumology/Tuberculosis”,Editura University Press, Târgu-Mureş, 2013,151pg,ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8,cod CNCS 210/ [email protected]; 3. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes,Cornelia Togănel,Adriana Neagoș-”Recuperarea respiratorie și balneo-fiziokinetoterapia în afecțiunile respiratorii”, Editura University Press, Târgu-Mureş, 2013,143pg,ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8,cod CNCS 210/ [email protected]; 4. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi – „Pneumologie. Tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară”, Editura University Press, Târgu-Mureş, 2010, 129 pg (+ anexă de iconografie),ISBN 978 973 169 139 8,codCNCS 210/[email protected]; 5. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianosi, Cornelia Togănel, Alexandra Comes, Oana Arghir Pneumologie. Examen Clinic. Explorări paraclinice”, Editura University Press, Târgu-Mureş, 2008, 186 p (+ anexă de iconografie) ISBN 978 – 973 – 169 – 034 – 6,cod CNCS 210/ [email protected]; 6. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi „Tuberculoza. Micobacteriozele atipice. Elemente de diagnostic şi tratament, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu- Mureş, 2004, 230 p (+ anexă de iconografie) ISBN 973 – 7794 – 16 – 8. 7. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianosi „Pneumologie. Examen clinic şi explorări paraclinice” Editura Petru Maior Reghin, 2002, 189 p (174 pagini + anexă de iconografie 15 pagini), I.S.B.N. 973 – 99901 – 6 – 9.
Transcript
Page 1: Universitatea de Medicină și Farmacie - umftgm.ro · pentru Colegiul de asistenţi medicali – „Aparatul respirator, semiologie şi clinică medicală, Tehnica îngrijirii pacienţilor

1

Universitatea de Medicină și Farmacie

Disciplina Pneumologie

Catedra M4

Lista de lucrări

I.Teza de doctorat

1. Contribuţii la tratamentul chirurgical actual al tuberculozei toraco-pleuro-pulmonare

şi micobacteriozelor atipice pulmonare”,2007,(Conducător ştiinţific: Prof. Dr.

Alexandru Mihail Boţianu),confirmat prin Ordinul Ministrului Educației,Cercetării

șiTineretului NR.3439/12.03.2008, calificativul: Foarte bine.

II. Lista cărţilor publicate:

Cărţi publicate:

1. Edith Simona Ianosi,Gabriela Jimborean,Alexandra Comes,Dombi Istvan,Delia Georgeta Lupuț-”Pneumology/Textbook of respiratory medicine”,2014,105pg,ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8,cod CNCS 210/ [email protected];

2. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi-”Pneumology/Tuberculosis”,Editura University Press, Târgu-Mureş, 2013,151pg,ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8,cod CNCS 210/ [email protected];

3. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes,Cornelia Togănel,Adriana Neagoș-”Recuperarea respiratorie și balneo-fiziokinetoterapia în afecțiunile respiratorii”, Editura University Press, Târgu-Mureş, 2013,143pg,ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8,cod CNCS 210/ [email protected];

4. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi – „Pneumologie. Tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară”, Editura University Press, Târgu-Mureş, 2010, 129 pg (+ anexă de iconografie),ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8,codCNCS 210/[email protected];

5. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianosi, Cornelia Togănel, Alexandra Comes, Oana Arghir „Pneumologie. Examen Clinic. Explorări paraclinice”, Editura University Press, Târgu-Mureş, 2008, 186 p (+ anexă de iconografie) ISBN 978 – 973 – 169 – 034 – 6,cod CNCS 210/ [email protected];

6. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi „Tuberculoza. Micobacteriozele atipice. Elemente de diagnostic şi tratament”, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 2004, 230 p (+ anexă de iconografie) ISBN 973 – 7794 – 16 – 8.

7. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianosi „Pneumologie. Examen clinic şi explorări paraclinice” – Editura Petru Maior Reghin, 2002, 189 p (174 pagini + anexă de iconografie 15 pagini), I.S.B.N. 973 – 99901 – 6 – 9.

Page 2: Universitatea de Medicină și Farmacie - umftgm.ro · pentru Colegiul de asistenţi medicali – „Aparatul respirator, semiologie şi clinică medicală, Tehnica îngrijirii pacienţilor

2

III. Cursuri/Îndrumătoare publicate – Coautor:

1. Ianosi Edith Simona,Jimborean Gabriela,Comes Alexandra,Dombi Itsvan-”Pneumologie/Lucrări practice-Caiet I.Tuberculoza”,2014,90pg, ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8,cod CNCS 210/ [email protected].

2. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi – 2006 şi reeditare în 2007 – Manual pentru Colegiul de asistenţi medicali – „Aparatul respirator, semiologie şi clinică medicală, Tehnica îngrijirii pacienţilor cu boli respiratorii”, (Editarea şi redactarea computerizată), Litografia UMF Târgu-Mureş, (Biblioteca UMF).

3. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi – Îndrumător de Lucrări Practice de Ftiziologie – Editura UMF Târgu-Mureş, 2001 (Biblioteca UMF Târgu-Mureş).

IV.Capitol în volum colectiv 1. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi – Impactul exacerbărilor bronhopneumopatiei

obstructive cronice asupra calităţii vieţii pe termen scurt şi lung – percepţia pacienţilor, în

„Exigenţă şi excelenţă în BPOC, Florin Mihălţan, Roxana Nemeş, Editura Estfalia,București,

pag 133 – 142, 2011;

V.Articole în extenso

VI.Articole cotate în reviste ISI cu factor de impact de la ultima promovare

1.Gabriela Jimborean Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes,Simona Gurzu,Mimi

Nitu,Georgeta Delia Lupuț,Mezei Tibor,Cristian Borz -”Neuroendocrine pancreatic tumor-

diagnosis circumstances,staging and treatment-case report”-Romanian Journal of

Morphology and Embryology,Vol.56/Nr.1/2015,ISSN(print) 1220-0522,http://www.rjme.ro/-

Autor principal(autor de corespondență)

2.Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes,Simona Gurzu,Mimi Nitu,Georgeta Delia

Lupuț,Mezei Tibor,Cristian Borz,Gabriela Jimborean -”Multimacronodular pulmonary

tuberculosis(bacteriologically negative) confirmed histologically”-Romanian Journal of

Morphology and Embryology,Vol.56/Nr.2/2015,ISSN(print) 1220-0522,http://www.rjme.ro/-

Autor principal

3.Gabriela Jimborean,Alexandra Comes,Simona Gurzu,Mimi Nitu,Georgeta Delia

Lupuț,Mezei Tibor,Cristian Borz, Edith Simona Ianosi -”Apparently acute onset of systemic

lupus erythematosus with respiratory failure within the obliterative bronchiolitis”-Romanian

Journal of Morphology and Embryology,Vol.56/Nr.2/2015,ISSN(print) 1220-

0522,http://www.rjme.ro/-Autor principal

Page 3: Universitatea de Medicină și Farmacie - umftgm.ro · pentru Colegiul de asistenţi medicali – „Aparatul respirator, semiologie şi clinică medicală, Tehnica îngrijirii pacienţilor

3

VII.Articole în reviste indexate BDI de la ultima promovare

1. Acs Valeria,Finta Hajnal,Ianosi Edith Simona,Sabău Monica.”Evaluation of

Diagnosing Tuberculosis Tuberculosis in Primary Care Medicine in Mures

County,Between 2006 and 2008”-Acta Medica Marisiensis/Volume 59/Number

1/2013/ pg.12-30,ISSN-L2068-3324,cod CNCSIS 103,revistă

B+/www.ammjournal.ro- coautor;

2. Valeria Acs,Edith Simona Ianosi .”Criteriile de suspiciune și investigațiile

recomandate pentru diagnosticul precoce al tuberculoze”-Acta Medica

Transilvanica/Anul XVIII/Volumul II/Nr.1/2013/pg.93-97,ISSN-1453-1968,Revistă

indexată în bazele de date internaționale INDEX COPERNICUS și EBSCOhostTM, cod

CNCSIS 68/www.amtsibiu.ro-autor principal;

3. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Emese Aberle,Alexandra Comes.”Refluxul

gastroesofagian și astmul bronșic-mecanismele fiziopatologice și managementul

lor”/Pneumologia/Vol.61/Nr.1/2012/pg.15-19,ISSN 2067-2993,Revistă indexată

”Pubmed și Scopus”/ www.pneumologia.eu-coautor;

4. Acs Valeria,Ianosi Edith Simona.”The role of the General Practitioner in Detection

Control of Tuberculosis”- Acta Medica Marisiensis/Volume 58/Number 6/2012/

pg.485-490,ISSN-L2068-3324, cod CNCSIS 103,revistă B+/ www.ammjournal.ro -

autor principal;

5. Prof.Dr.Gabriela Jimborean,șef lucrări Dr.Edith Simona Ianosi.”Actualități în

tratamentul bronhopneumopatiei cronice obstructive(BPOC)”/Revista

Medic.ro/Anul VII/Nr.63/2010/pg.83-88- autor principal;

6. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes,Corina Budin,Delia Preda

”Nodulul pulmonar solitar:criterii de diagnostic,management”

Pneumologia/Vol.58/Nr.4/2009/pg.211-218,ISSN 2067-2993,Revistă indexată

”Pubmed și Scopus”B+/www.pneumologia.eu-coautor;

VIII.Articole în reviste indexate BDI pînă la ultima promovare

1. Edith-Simona Ianoşi, Gabriela Jimborean, P. Boţianu-„Diagnosticul micobacteriozelor atipice”, Revista de Medicină şi Farmacie, Târgu-Mureş, Editura University Press, Vol.53: 186 – 191, Nr.3/2007, ISSN 1221 – 2229, cod CNCSIS 103C-autor principal;

2. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi, O. Jimborean„Etiopatogenia astmului

bronşic” Pneumologia/Vol./Nr./ /pg. ,ISSN 2067-2993,Revistă indexată ”Pubmed și

Scopus”,cod CNCSIS 483,B+/www.pneumologia.eu-coautor;

3. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi, O. Jimborean„Reabilitarea respiratorie în

bronhopneumopatia cronică obstructivă” Pneumo.ro/Nr.2,pg.30-

34,2006,www.presspro-pneumo.ro -coautor;

4. Monica Sabău, Gabriela Jimborean, Monica Tarcea, Edith-Simona Ianoşi, M. Gabor,

Cristina Golea, E. Fekete„Factori agravanţi ai evoluţiei clinice a tuberculozei la

Page 4: Universitatea de Medicină și Farmacie - umftgm.ro · pentru Colegiul de asistenţi medicali – „Aparatul respirator, semiologie şi clinică medicală, Tehnica îngrijirii pacienţilor

4

copii”Revista de Medicină şi Farmacie, UMF Târgu-Mureş,Editura University Press,

Vol.52: 282 – 286, 2006, ISSN 1221 – 2229, cod CNCSIS 103C-coautor;

5. Edith-Simona Ianoşi, Gabriela Jimborean, P. Boţianu, A. Dobrică - „Criterii de diagnostic în tuberculoză”, Revista de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş,Editura University Press, vol.51: 73 – 78, Nr.2/2005, ISSN 1221 – 2229, cod CNCSIS 103C-autor principal;

6. Edith-Simona Ianoşi, Gabriela Jimborean, P. Boţianu, A. Dobrică - „Tratamentul

chirurgical al tuberculozei pulmonare”, Revista de Medicină şi Farmacie, Târgu-

Mureş,Editura University Press, Vol.51: 146 – 151, Nr.3/2005, ISSN 1221 – 2229, cod

CNCSIS 103C-autor principal

7. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi, Claudia Violeta Mureşan, Carmen Viorica

Duicu„Diagnosticul şi tratamentul exacerbărilor bronhopneumopatiei cronice

obstructive – BPOC”Revista de Medicină Internă, 2005, (aprobat de Prof. Dr. Ion

Brukner Redactor executiv) revistă indexată Index Copernicus B+/www.medicina-

internă.ro-coautor -coautor;

8. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi, Claudia Violeta Mureşan, Carmen Viorica

Duicu „Diagnosticul paraclinic al etiologiei colecţiilor pleurale” Revista de Medicină

Internă, 2005, (publicarea aprobată de Prof. Dr. Ion Brukner, Redactor executiv)

revistă indexată Index Copernicus B+/www.medicina-internă.ro-coautor;

9. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi, Claudia Violeta Mureşan, Carmen Viorica

Duicu„Efectele tabagismului cronic asupra sănătăţii” Referat general. Prezentare

orală.Revista de Medicină Internă, 2005, (publicarea aprobată de Prof. Dr. Ion

Brukner, Redactor executiv)/revistă indexată Index Copernicus B+/www.medicina-

internă.ro-coautor;

10. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi, Fontu Ioana, Belean Lucian ” Importanţa

lavajului bronho-alveolar în diagnosticul unor afecţiuni respiratorii ”Revista de

Medicină şi Farmacie, UMF Târgu-Mureş, Editura University Press, Vol.50: 46 – 48,

2004, ISSN 1221 – 2229, cod CNCSIS 103C-coautor;

11. Gabriela Jimborean, Mariana Lateş, Edith-Simona Ianoşi, Nagy Edith, Belean Lucian

”Aspecte comparative ale fumatului, consumului de alcool şi de droguri la elevi şi

studenţi ” Revista de Medicină şi Farmacie, UMF Târgu-Mureş, Editura University

Press, Vol.50: 121 – 127, 2004, ISSN 1221 – 2229, cod CNCSIS 103C-coautor;

12. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi, Ioana Fontu, L. Belean”Importanţa

endoscopiei bronşice în diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor aparatului

respirator” Revista de Medicină şi Farmacie, UMF Târgu-Mureş,Editura University

Press, Vol.50: 83 – 86, 2004, ISSN 1221 – 2229, cod CNCSIS 103C-coautor;

13. Monica Sabău, Gabriela Jimborean, Monica Dănilă, Julia Fekete, Edith-Simona

Ianoşi” Factori de risc asociaţi tuberculozei, cunoştinţe practici, atitudini”Revista de

Medicină şi Farmacie, UMF Târgu-Mureş,Editura University Press, Vol.52, nr. 3 – 4,

2003, ISSN 1221 – 2229, cod CNCSIS 103C-coautor;

14. Gabriela Jimborean, Ioana Fontu, Valeria Şandru, Edith-Simona Ianoşi”Aspecte

epidemiologice, funcţionale şi terapeutice la bolnavii cu astm bronşic dispensarizaţi

Page 5: Universitatea de Medicină și Farmacie - umftgm.ro · pentru Colegiul de asistenţi medicali – „Aparatul respirator, semiologie şi clinică medicală, Tehnica îngrijirii pacienţilor

5

prin serviciul pneumologie Tg-Mureş ”Revista de Medicină şi Farmacie, UMF Târgu-

Mureş,Editura University Press, Vol.48: 265 – 269, nr.2, 2002, ISSN 1221 – 2229, cod

CNCSIS 103C-coautor;

15. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi”Clasificarea etiologică a colecţiilor

pleurale,diagnostic clinic şi paraclinic”Revista de Medicină şi Farmacie, UMF Târgu-

Mureş,Editura University Press, Vol.48: 188 – 194, nr.3, 2002, ISSN 1221 – 2229, cod

CNCSIS 103C-coautor;

16. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi, Ioana Fontu, L. Belean”Importanţa

examenului radiografic în diagnosticul afecţiunilor pleurale”Revista de Medicină şi

Farmacie, UMF Târgu-Mureş, Editura University Press, Vol. 47: 380 – 387, 2001, ISSN

1221 – 2229, cod CNCSIS 103C-coautor.

IX.Lucrări apărute în rezumat de la ultima promovare

1. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Georgeta Delia Lupuț,Alexandra Comes-”

Boli respiratorii ce pot evolua cu sindrom obstructiv”/ A V-a Conferință Națională de

Fiziopatologie Respiratorie,Cluj Napoca,5-7 iunie,2014;

2. Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes,Georgeta Delia Lupuț,Gabriela Jimborean-

”Corelații între starea de nutriție,funcția pulmonară și comorbiditățile prezente la

pacienții cu BPOC sever și foarte sever internați în Clinica Pneumologie Tg.Mureș”/A

V-a Conferință Națională de Fiziopatologie Respiratorie,Cluj Napoca, 5-7 iunie,2014;

3. Edith Simona Ianosi,Oxana Popa,Gabriela Jimborean,Alexandra Diana Comes-

”Tuberculosis associated with HIV/AIDS in Mures county”/Conferința Națională de

Pneumologie INSPIR,ediția a IX-a, (2004-2012)Sovata,9-11 mai,2013;

4. Alexandra Diana Comes,Edith Simona Ianosi,Gabriela Jimborean-”BPOC la

nefumători-factori de risc,considerații clinice și funcționale respiratorii”Conferința

Națională de Pneumologie INSPIR,ediția a IX-a,Sovata,9-11 mai,2013;

5. Jimborean Gabriela,Ianosi Edith Simona,Comes Alexandra –”Atypical onset systemic

lupus erythematosus with obliterative bronchiolitis and respiratory failure”/

Prezentare lucrări sesiunea științifică ,11-16 decembrie,2012;

6. Ianosi Edith Simona,Jimborean Gabriela,Comes Alexandra –”Clinical and respiratory

functional considerations regarding the smoker,ex-smoker and non-smoker patients

with COPD” /Prezentare lucrări sesiunea științifică ,11-16 decembrie,2012;

7. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes,Emese Aberle-”Actualități

în cancerul bronhopulmonar” /Patologia respiratorie în practica medicală

curentă/Simpozion Național cu participare internațională/Ediția a III-a, 26-27

aprilie,2012;

8. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes-” Rolul bronhoscopiei în

diagnosticul tuberculozei”/Simpozionul național”prezent și perspective în

diagnosticul TBC în România”- 14 octombrie,2011;

Page 6: Universitatea de Medicină și Farmacie - umftgm.ro · pentru Colegiul de asistenţi medicali – „Aparatul respirator, semiologie şi clinică medicală, Tehnica îngrijirii pacienţilor

6

9. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi, Alexandra Comes-”The contribution of the

bronchoalveolar lavage in the colagen diseases”/Sesiunea de comunicări a cadrelor

didactice, UMF Tg. Mureş, Revista de Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 10

decembrie, 2011;

10. Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean, Alexandra Comes/”A rare cause inside the

solitary pulmonary nodules” /Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice, UMF Tg.

Mureş, Revista de Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 10 decembrie, 2011;

11. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi“Poliserozită TBC , peritonită, pleurezie -

prezentare de caz”/Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice, UMF Tg. Mureş,

Revista de Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 10 decembrie, 2010;

12. Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean-”Aspecte clinico terapeutice ale TBC

extrapulmonare in 2005 - 2009”/Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice, UMF

Tg. Mureş, Revista de Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 10 dec. 2010;

13. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi, Corina Budin, Morar Daniela, Adina

Demian “Prevalenţa fumatului la personalul sanitar. Evaluarea cunoştinţelor despre

fumat”/Al 21-lea Congres Naţional al Societăţii Române de Pneumologie cu

participare internaţională, Bucureşti, 9-12 iunie, 2010;

14. Gabriela Jimborean, G. Grigorescu, Edith Simona Ianosi, Ana M. Stauder, Daniela

Moraru, Corina Budin-„Contribuţia bronhoscopiei în diagnosticul pozitiv şi

stadializarea neoplasmului bronhopulmonar. Experienţa pe 5 ani a Cl. Pneumologie

Tg. Mureş, 2004 -2009”/A V-a Conferinţa Naţională de Bronhologie cu participare

internaţională, Timişoara, nov. 2009;

15. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi-“Tuberculoza endobronşică”/A V-a

Conferinţă Naţională de Bronhologie, Timişoara, 12-15 nov. 2009;

16. Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean-“Colagenoză majoră cu fibroză interstiţială

difuză şi nefrită cronică. Aportul lavajului bronhoalveolar la diagnosticul etiologic”/A

V-a Conferinţă Naţională de Bronhologie, Timişoara, 12-15 nov. 2009;

17. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi-“Astm bronşic cu debut după inhalarea

unui corp străin”/Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice, UMF Tg. Mureş,

Revista de Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 10 dec. 2009;

18. Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean-“Sindrom antifosfolipidic - Prezentare de

caz”/Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice, UMF Tg. Mureş, Revista de

Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 10 dec. 2009;

X.Lucrări apărute în rezumat pînă la ultima promovare

1.Gabriela Jimborean, M. Stoian, Edith Simona Ianosi, Corina Budin-„Proteinoza

alveolară – diagnostic, evoluţie, tratament”/Sesiunea de comunicări a cadrelor

didactice, UMF Tg. Mureş, Revista de Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 10-11

dec. 2008;

Page 7: Universitatea de Medicină și Farmacie - umftgm.ro · pentru Colegiul de asistenţi medicali – „Aparatul respirator, semiologie şi clinică medicală, Tehnica îngrijirii pacienţilor

7

2. Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean, Corina Budin-„Sarcoidoză cu debut în

copilărie – evoluţie după 10 ani”/Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice, UMF

Tg. Mureş, Revista de Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 10-11 dec. 2008;

3.Jimborean Gabriela, Ianosi Edith Simona, G. Grigorescu, Adriana Dunca, S. Pop

Sârbu, V. Moldovan, Imola Vasarhely, L. Belean, Loredana Borz, Isabela Nagy, C.

Togănel-„Experienţa serviciului de bronhoscopie al Cl. Pneumologie Tg. Mureş,

România, 2004 – 2007”/A IV a Conferinţă Naţională de Bronhologie, 4-7 oct. 2007

Iaşi;

4.Gabriela Jimborean , Edith Simona Ianosi, Cornelia Togănel -„Algoritm de diagnostic

în sindromul de apnee în somn”/Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice UMF Tg.

Mureş,Revista de Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 13-15 dec. 2007;

5. Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean, Cornelia Togănel-„Formarea profesională

a studenţilor şi rezidenţilor în Pneumologie conform calificărilor UE”/Sesiunea de

comunicări a cadrelor didactice UMF Tg. Mureş, Revista de Medicină şi Farmacie a

UMF Tg. Mureş, 13-15 dec. 2007;

6.Jimborean Gabriela, Edith Simona Ianosi-„Aspecte etiopatogenetice la pacienţii cu

astm bronşic monitorizaţi în Cl. Pneumologie Tg. Mureş – 2000 – 2007”/Conferinţa

Naţională de Alergologie şi Imunologie Clinică, Tg. Mureş, 26 -28 apr. 2007;

7.Jimborean Gabriela, Ianosi Edith Simon-Aspecte clinico-terapeutice la pacienţii cu

astm bronşic monitorizaţi în Cl. Pneumologie Tg. Mureş – 2000 – 2007”/Conferinţa

Naţională de Alergologie şi Imunologie Clinică, Tg. Mureş, 26 -28 apr. 2007;

8.Edith Simona Ianosi, A. Boţianu, Gabriela Jimborean, A. Dobrică, P. Boţianu-

”Diagnostic intraoperator „surpriză” al unui nodul pulmonar solitar”/Al XX-lea

Congres al Societăţii Române de Pneumologie, SRP, Constanţa. Revista Pneumologia,

vol.57 – nr.1/2008, ISSN 1223 – 3056, pag.74, 29 – 31 mai 2008;

9.Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean, Cornelia Togănel-„Formarea profesională

a studenţilor şi rezidenţilor în Pneumologie conform calificărilor UE”/Sesiunea de

comunicări a cadrelor didactice UMF Tg. Mureş,Revista de Medicină şi Farmacie a

UMF Tg. Mureş, 13-15 dec. 2007;

10.Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi, Cornelia Togănel -„ Algoritm de

diagnostic în sindromul de apnee în somn”/Sesiunea de comunicări a cadrelor

didactice UMF Tg. Mureş, Revista de Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 13-15

dec. 2007;

XI.Lucrări comunicate oral de la ultima promovare

1. Șef lucrări Dr.Edith Simona Ianosi –”Expunerea profesională,factor de risc major

pentru cancerul bronhopulmonar”-Al XVII-lea Congres Național de Medicina

Muncii,Tg.Mureș,14-17 mai,2014;

Page 8: Universitatea de Medicină și Farmacie - umftgm.ro · pentru Colegiul de asistenţi medicali – „Aparatul respirator, semiologie şi clinică medicală, Tehnica îngrijirii pacienţilor

8

2. Șef lucrări Dr.Edith Simona Ianosi –”Mezoteliomul pleural” -Al XVII-lea Congres

Național de Medicina Muncii,Tg.Mureș,-14-17 mai,2014;

3. Șef lucrări dr.Edith Simona Ianosi-”Silicotuberculoza-o continuă amenințare”- Al

XVII-lea Congres Național de Medicina Muncii,Tg.Mureș, 14-17 mai,2014;

4. Edith Simona Ianosi,Comes Alexandra,Dombi Istvan-”Exudatele pleurale-o continuă

provocare diagnostică”-Al 23-lea Congres al Societății Române de Pneumologie cu

tema ”Plămânul și legăturile sale primejdioase”,Sibiu,8-11 octombrie,2014;

5. Jimborean Gabriela,Edith Simona Ianosi,Comes Alexandra,Dombi Istvan-”Tehnici

imagistice de investigare a patologiei pleurale”- Al 23-lea Congres al Societății

Române de Pneumologie cu tema ”Plămânul și legăturile sale primejdioase” Sibiu,8-

11.octombrie,2014;

6. Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes-” Interrelația între infecțiile de tract respirator

superior și cele de tract respirator inferior”- Al 23-lea Congres al Societății Române

de Pneumologie cu tema ”Plămânul și legăturile sale primejdioase” Sibiu,8-

11octombrie,2014;

7. Gabriela Jimborean,Dombi Istvan,Edith Simona Ianosi- ”Tulburările respiratorii

apărute în somn la pacienții astmatici”- Al 23-lea Congres al Societății Române de

Pneumologie cu tema ”Plămânul și legăturile sale primejdioase” Sibiu,8-

11octombrie,2014;

8. Kikeli P.I.a,Preg Z.b.,Balint-Szentendrey D.b,German-Sallo M.b,Laszlo M.I.a., Nemes-

Nagy E.b., Ianosi E.b.,Abram Z.b,Tarcea M.b,Azamfirei L.b.,Kovacs G.c.,Balazs

P.c.,Urban R.d,Tubak N.b,Dogaru C.B,Foley KL.E.”Smoke Free University Project in

Romania-First practical steps preparing the implementation” -Al 23-lea Congres al

Societății Române de Pneumologie cu tema ”Plămânul și legăturile sale

primejdioase” Sibiu,8-11octombrie,2014;

9. Șef lucrări Edith Simona Ianosi- ”Apneea obstructivă în somn

cauze,simptome,complicații,diagnostic” -Workshop sub egida UMF Tg.Mureș-

Patologia respiratorie în timpul somnului,Tg.Mureș,24-25 octombrie,2014;

10. Șef lucrări Edith Simona Ianosi- ”Poligrafia” -Workshop sub egida UMF Tg.Mureș-

Patologia respiratorie în timpul somnului,Tg.Mureș,24-25 octombrie,2014;

11. Șef lucrări Dr.Edith Simona Ianosi,Prof.Dr.Gabriela Jimborean,Dr.Ioana

Munteanu,Dr.Irvin Chira,Dr.Dombi Istvan-” Aplicații practice”- Workshop sub egida

UMF Tg.Mureș-Patologia respiratorie în timpul somnului,Tg.Mureș, 24-25

octombrie,2014;

12. Șef lucrări Dr.Edith Simona Ianosi-” Pandemia tabagică,efectele nocive ale

fumatului” Workshop sub egida UMF Tg.Mureș+Sănătatea Press Grup-Patologia

indusă de fumat.Intensificarea măsurilor de educație antifumat,Tg.Mureș,22

noiembrie,2014;

13. Director de proiect-Șef lucrări Dr.Edith Simona Ianosi-Lansarea proiectului în

colaborare cu UMF Tg.Mureș-”Învățământ liceal și universitar fără fumat-o șansă

pentru sănătatea comunității” Workshop sub egida UMF Tg.Mureș+Sănătatea Press

Page 9: Universitatea de Medicină și Farmacie - umftgm.ro · pentru Colegiul de asistenţi medicali – „Aparatul respirator, semiologie şi clinică medicală, Tehnica îngrijirii pacienţilor

9

Grup-Patologia indusă de fumat.Intensificarea măsurilor de educație

antifumat,Tg.Mureș,22 noiembrie,2014;

14. Șef lucrări Dr.Edith Simona Ianosi-” Aplicații practice” Workshop sub egida UMF

Tg.Mureș+Sănătatea Press Grup-Patologia indusă de fumat.Intensificarea măsurilor

de educație antifumat,Tg.Mureș,22 noiembrie,2014;

15. Edith Simona Ianosi,Gabriela Jimborean-Comunicat de presă cu ocazia zilei

internaționale a BPOC și Ziua Națională împotriva fumatului în ziarele ”Zi de

Zi,Punctul.ro”,Tg.Mureș,22 noiembrie 2014;

16. Șef lucrări Dr.Edith Simona Ianosi –”Interrelația între infecțiile de tract respirator

superior și cele de tract respirator inferior” Școala de iarnă a Societății Române de

Pneumologie,Mediaș,13 Decembrie,2014;

17. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes-” Stadializarea în

”imagini” a neoplasmului bronhopulmonar(Staging ”in images” of

bronchopulmonary neoplasm)”Prima Conferință Națională de Cancer Pulmonar(The

first National Conference of Lung Cancer),Bucuresti,5-6 iulie,2013;

18. Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean,Gabriel Grigorescu,Alexandra Comes-

”Capcane în diagnosticul cancerului pulmonar-serie de cazuri clinice(Traps in lung

cancer diagnosis- a series of clinical cases)”/Prima Conferință Națională de Cancer

Pulmonar(The first National Conference of Lung Cancer),București,5-6 iulie,2013;

19. Prof.Dr.Gabriela Jimborean,Asist.Univ.Comes Alexandra Diana,Șef lucrări Dr.Ianosi

Edith Simona-” Evaluarea și tratamentul comorbidităților în BPOC,o prioritate în

managementul bolii”Curs de vară/POSDRU/86/1.2/S/63815/Proiect cofinanțat din

Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea

Resurselor Umane 2007-2013,Tg.Mureș,22-25 iulie,2013;

20. Prof.Dr.Jimborean Gabriela,Șef lucrări Dr.Ianosi Edith Simona,Asist.Univ.Comes

Alexandra-” Actualități în diagnosticul și tratamentul astmului bronșic”Curs de

vară/POSDRU/86/1.2/S/63815/Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013-

Tg.Mureș,22-25 iulie,2013;

21. Șef lucrări Dr.Ianosi Edith Simona-” Efectele nocive ale fumatului și consilierea

pentru renunțarea la fumat”Curs de vară/POSDRU/86/1.2/S/63815/Proiect

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,Tg.Mureș,22-25 iulie,2013;

22. Prof.Dr.Gabriela Jimborean,Șef lucrări Dr.Edith Simona Ianosi-”Există corelații între

SAS și alte boli respiratorii?/Is there correlation between SAS and other respiratory

diseases?” Workshop Național de Medicina Somnului/Sleep Medicine National

Workshop,19-21 septembrie,2013;

23. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi-” Obezitatea-principal factor de risc pentru

apneea în somn de tip obstructiv”/ A III-a Conferință Națională Managementul Bolilor

Pulmonare-18-19 octombrie,2013;

Page 10: Universitatea de Medicină și Farmacie - umftgm.ro · pentru Colegiul de asistenţi medicali – „Aparatul respirator, semiologie şi clinică medicală, Tehnica îngrijirii pacienţilor

10

24. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes-” Navigația

electromagnetică-metodă de ghidare a bronhoscopiei cu puncție aspirativă

transbronșică în diagnosticul nodulului pulmonar solitar”/A VII-a Conferință

Națională de Bronhologie,15-16 noiembrie,2013;

25. Prof.Dr.Gabriela Jimborean,Dr.Edith Simona Ianosi- ”Deprivarea de somn”

Conferința rezidenților pneumologi 2013 ediția a III-a,13-15 decembrie,2013;

26. Șef lucrări dr.Edith Simona Ianosi –” Aspectele clinice și noua stadializare în cancerul

bronhopulmonar- Curs de vară:Cancerul pulmonar/POSDRU/86/1.2/S/63815/Proiect

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013- 23-26.iulie,2012;

27. Prof.Dr.Gabriela Jimborean,Șef lucrări dr.Edith Simona Ianosi –”Tomografia

computerizată și PET-CT:investigații de vărf pentru tratamentul și diagnosticul

cancerului bronhopulmonar”- Curs de vară:Cancerul

pulmonar/POSDRU/86/1.2/S/63815/Proiect cofinanțat din Fondul Social European

prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

2013- 23-26 iulie,2012;

28. Prof.Dr.Gabriela Jimborean,Șef lucrări dr.Edith Simona Ianosi –” Prezentări de cazuri

clinice”- Curs de vară:Cancerul pulmonar/POSDRU/86/1.2/S/63815/Proiect

cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013- 23-26 iulie,2012;

29. Prof.Dr.Gabriela Jimborean,Șef Lucrări Dr.Edith Simona Ianoși-” Ziua mondială de

luptă împotriva bolii pulmonare obstructive cronice(BPOC)/ Comunicat de

presă,2012;

30. Edith Simona Ianosi –”Efecte nocive ale fumatului.Educația pentru neînceperea

fumatului și pentru renunțarea la fumat-priorități ale activității medicale în

ambulatoriul de specialitate de pneumologie”/ Comunicat de presă,2012;

31. Prof.Dr.Gabriela Jimborean,Edith Ianosi- ”Reabilitarea pulmonară-metodă complexă

și eficientă de tratament nonfarmacologic în afecțiunile respiratorii cronice”/ Școala

de iarnă Mediaș/Posibilități diagnostice și terapeutice actuale în pneumologie/sub

egida SRP- 24 noiembrie,2012;

32. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi-” Bronhoscopia-investigație de elecție în

diagnosticul și stadializarea tumorilor bronhopulmonare”/Simpozionul

Național”Ameliorarea depistării cancerului bronhopulmonar”UMF

Tg.Mureș,Secțiunea de Bronhologie a SRP/Colegiul Medicilor din România-15-17

septembrie,2011;

33. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi-” Nodulul pulmonarsolitar/Algoritm de

diagnostic” Simpozionul Național”Ameliorarea depistării cancerului

bronhopulmonar”UMF Tg.Mureș,Secțiunea de Bronhologie a SRP/Colegiul Medicilor

din România-, 15-17 septembrie,.2011

34. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi ” Screening în cancerul Bronhopulmonar”

Simpozionul Național”Ameliorarea depistării cancerului bronhopulmonar”UMF

Page 11: Universitatea de Medicină și Farmacie - umftgm.ro · pentru Colegiul de asistenţi medicali – „Aparatul respirator, semiologie şi clinică medicală, Tehnica îngrijirii pacienţilor

11

Tg.Mureș,Secțiunea de Bronhologie a SRP/Colegiul Medicilor din România,15-17

septembrie,2011;

35. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi-”Tratamentul infecțiilor de tract respirator

inferior în era rezistenței la antibiotice”-Simpozionul Național”Ameliorarea depistării

cancerului bronhopulmonar”UMF Tg.Mureș,Secțiunea de Bronhologie a SRP/Colegiul

Medicilor din România-15-17 septembrie,2011;

36. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Lupuț Georgeta Delia” Patologia tumorală a

pleurei/Mezoteliomul pleural malign”-- Simpozionul Național”Ameliorarea depistării

cancerului bronhopulmonar”UMF Tg.Mureș,Secțiunea de Bronhologie a SRP/Colegiul

Medicilor din România-15-17 septembrie,2011;

37. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Emese Aberle,Alexandra Comes,Dana

Popescu-” Diagnosticul și tratamentul nodulilor pulmonari solitari”-Simpozionul

Național”Ameliorarea depistării cancerului bronhopulmonar”UMF

Tg.Mureș,Secțiunea de Bronhologie a SRP/Colegiul Medicilor din România,15-17

septembrie,2011;

38. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Comes Alexandra,Emese Aberle,Daniela

Poescu,Vasile Ciupic-” Rolul tomografiei computerizate în diagnosticul și

stadializarea Cancerului bronhopulmonar”/Simpozionul Național”Ameliorarea

depistării cancerului bronhopulmonar”UMF Tg.Mureș,Secțiunea de Bronhologie a

SRP/Colegiul Medicilor din România- 15-17 septembrie,2011;

39. Edith Simona Ianosi” Aspecte clinice ale tumorilor pleuro-pulmonare”Simpozionul

Național”Ameliorarea depistării cancerului bronhopulmonar”UMF

Tg.Mureș,Secțiunea de Bronhologie a SRP/Colegiul Medicilor din România,15-17

septembrie,2011;

40. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes” Tuberculoza

endobronșică-o continuă provocare ”A VI-a Conferință Națională de Bronhologie, 11

noiembrie, 2011

41. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi“Obezitatea strategii de tratament”/A XXII a

Conferinţă Naţională cu Participare Internaţională a Asociaţiei Medicilor Creştini din

România, Sovata, 6 - 9 octombrie,2011;

42. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi-„Ziua Mondială fără tutun”/Simpozion şi

Conferinţă de presă – Spitalul clinic Judeţean Mureş, UMF Tg. Mureş, 31 mai, 2011;

43. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi-„Ziua Internaţională de luptă împotriva

tuberculozei”/Simpozion şi Conferinţă de presă – Spitalul clinic Judeţean Mureş, UMF

Tg. Mureş, 24 martie, 2011;

44. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi-„Ziua Internaţională de luptă împotriva

cancerului/Simpozion şi Conferinţă de presă – Spitalul clinic Judeţean Mureş, UMF

Tg. Mureş, 4 februarie, 2011;

45. Grigorescu G., Alina Leşan, Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi, Eda Baubec

Gliga-“Stenoză traheală complexă posttraheostomie la un caz de sindrom scimitar,

asociate cu malformaţie vertebrală şi multiple complicaţii”/Al 21-lea Congres al

Page 12: Universitatea de Medicină și Farmacie - umftgm.ro · pentru Colegiul de asistenţi medicali – „Aparatul respirator, semiologie şi clinică medicală, Tehnica îngrijirii pacienţilor

12

Societăţii Române de Pneumologie cu participare internaţională,9-12 iunie,

Bucureşti,2010;

46. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi-„Ziua Internaţională de luptă împotriva

tuberculozei”/Simpozion şi Conferinţă de presă – Spitalul clinic Judeţean Mureş, UMF

Tg. Mureş, 24 martie, 2010;

47. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi” Aspecte endoscopice în tuberculoză”-

Simpozionul național și workshopul”Bronhoscopia rigida și flexibilă repere practice

pentru începători”/Zilele Medicale Orădene- 25-27 noiembrie,2010;

48. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi -“Bronchial asthma started by an inhaled

foreign body. Case report”/Second Hungarian-Rumanian Pulmonologist Meeting,

Szeged, Desk, Hungary, 6-8 noiembrie, 2009;

49. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi, Al. M. Botianu, V. Bud, Cornelia Togănel, L

belean, Corina Budin, Galfy Levente, Attila Ferenczi, Mihaela Hădărig, Anca Hădărig-

“Nodului pulmonar solitar diagnostic şi tratament (Experienţa Clinicii de pneumologie

Tg. Mureş – 2005 – 2009)”,A 45 – a sesiune ştiinţifică a Institutului de

Pneumoftiziologie Marius Nasta, 27 aprilie, 2009;

50. Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean,Corina Budin,L.Belean,Mihaela Patraulea”

Aspecte clinico-terapeutice în tuberculoza extrarespiratorie(Clinica de

Pneumoftiziologie Târgu-Mureș-2005-2008”/ A 45-a Sesiune Științifică a Institului de

Pneumofitiziologie Marius Nasta” București-,27 aprilie,2009;

51. Gabriela Jimborean,G.Grigorescu,Edith Simona Ianosi,Ana Maria Stauder,Daniela

Morar” Contribuția Bronhoscopiei în diagnosticul pozitiv și stadializarea

neoplasmului bronhopulmonar.Experiența pe 5 ani a Clinicii Pneumologie

Tg.Mures(2004-2009)”/A V-a Conferință Națională de Bronhologie cu participare

internațională,Timișoara,12-14 noiembrie, 2009;

52. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Daniela Morar,Alexandra Comes,Corina

Budin” Colagenoză majoră cu fiboză interstițială difuză și nefropatie cronică.Aportul

lavajului bronhoalveolar la diagnosticul etiologic” /A V-a Conferință Națională de

Bronhologie cu participare internațională/poster,Timișoara ,12-14 noiembrie,2009;

53. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi” Tuberculoza endobronșică-

diagnostic,complicații,tratament endoscopic”/ A V-a Conferință Națională de

Bronhologie cu participare internațională/ poster,Timișoara 12-14 noiembrie, 2009;

54. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi” Astm bronșic cu debut după inhalarea unui

corp străin”/Sesiunea de comunicări științifice a cadrelor didactice/Revista de

Medicină și Farmacie a UMF Tg.Mureș- decembrie,2009;

55. Edith Simona Ianosi,Gabriela Jimborean,Galpal Eniko” Sindrom antifosfolipidic-

prezentare de caz ” Sesiunea de comunicări științifice a cadrelor didactice/Revista de

Medicină și Farmacie a UMF Tg.Mureș,10 decembrie,2009;

Page 13: Universitatea de Medicină și Farmacie - umftgm.ro · pentru Colegiul de asistenţi medicali – „Aparatul respirator, semiologie şi clinică medicală, Tehnica îngrijirii pacienţilor

13

XII.Lucrări comunicate oral pînă la ultima promovare

1.Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi-“Sindromul de apnee în somn, definiţie,

algoritm de diagnostic şi tratament”/Simpozionul cu participare internaţională -

„Noţiuni de bază în diagnosticul şi tratamentul tulburărilor respiratorii de somn”,

organizat de Centrul Galenus, UMF Tg. Mureş, Colegiul Medicilor,Tg. Mureş ,20-22

nov. 2007;

2.Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi-“Sindromul de apnee obstructivă în somn,

overlap syndrome”/Simpozionul cu participare internaţională Tg. Mureş, „Noţiuni de

bază în diagnosticul şi tratamentul tulburărilor respiratorii de somn”, organizat de

Centrul Galenus, UMF Tg. Mureş, Colegiul Medicilor,20-22 nov. 2007;

Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi-“Sindromul de apnee în somn şi bolile

obstructive pulmonare”/A II –a Conferinţă Naţională de Somnologie”, UMF Oradea,7-

9 iun. 2007;

3.Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi, L. Belean, G. Grigorescu, Mariana

Lateş“Aspecte ale fumatului la elevi şi studenţii de medicină (comparaţie 2004 –

2007)”/Simpozionul Naţional „Sănătate sau tutun”, organizat de UMF Cluj

SocietateaRomână de Pneumologie” 10-12 mai 2007;

4.Gabriela Jimborean,Cl.Nistor,Edith Simona Ianoşi, A.Dunca, A..Frigy,

O.Jimborean„Chilopericard primitiv izolat-prezentare de caz”/A 44-a Sesiune

Ştiinţifică, Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Bucureşti, 20 aprilie, 2007;

5.Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi-„Fumatul principalul factor de risc în

determinarea bronhopneumopatiei cronice obstructive”/Simpozionul Naţional

„Sănătate sau tutun”, UMF Cluj + Societatea Română de Pneumologie”, 10-12 mai

2007;

6.Jimborean Gabriela, Edith Simona Ianosi -„Aspecte etiopatogenetice la pacienţii cu

astm bronşic monitorizaţi în Cl. Pneumologie Tg. Mureş – 2000 – 2007”/Conferinţa

Naţională de Alergologie şi Imunologie Clinică, Tg. Mureş, 26-28 apr. 2007;

Jimborean Gabriela, Ianosi Edith Simona-Aspecte clinico-terapeutice la pacienţii cu

astm bronşic monitorizaţi în Cl. Pneumologie Tg. Mureş – 2000 – 2007”/Conferinţa

Naţională de Alergologie şi Imunologie Clinică, Tg. Mureş,26-28 apr. 2007;

7.Jimborean Gabriela, Ianosi Edith Simona, G. Grigorescu, Adriana Dunca, S. Pop

Sârbu, V. Moldovan, Imola Vasarhely, L. Belean, Loredana Borz, Isabela Nagy, C.

Togănel-„Experienţa serviciului de bronhoscopie al Cl. Pneumologie Tg. Mureş,

România, 2004 – 2007”/A IV a Conferinţă Naţională de Bronhologie, Iaşi, 4-7 oct.

2007;

Page 14: Universitatea de Medicină și Farmacie - umftgm.ro · pentru Colegiul de asistenţi medicali – „Aparatul respirator, semiologie şi clinică medicală, Tehnica îngrijirii pacienţilor

14


Recommended