Home > Documents > Universitatea de Medicină și Farmacie - umftgm.ro · pentru Colegiul de asistenţi medicali –...

Universitatea de Medicină și Farmacie - umftgm.ro · pentru Colegiul de asistenţi medicali –...

Date post: 04-Sep-2019
Category:
Author: others
View: 20 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 14 /14
1 Universitatea de Medicină și Farmacie Disciplina Pneumologie Catedra M4 Lista de lucrări I.Teza de doctorat 1. Contribuţii la tratamentul chirurgical actual al tuberculozei toraco-pleuro-pulmonare şi micobacteriozelor atipice pulmonare”,2007,(Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Alexandru Mihail Boţianu),confirmat prin Ordinul Ministrului Educației,Cercetării șiTineretului NR.3439/12.03.2008, calificativul: Foarte bine. II. Lista cărţilor publicate: Cărţi publicate: 1. Edith Simona Ianosi,Gabriela Jimborean,Alexandra Comes,Dombi Istvan,Delia Georgeta Lupuț-”Pneumology/Textbook of respiratory medicine”, 2014,105pg,ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8,cod CNCS 210/ [email protected]; 2. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi-”Pneumology/Tuberculosis”,Editura University Press, Târgu-Mureş, 2013,151pg,ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8,cod CNCS 210/ [email protected]; 3. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes,Cornelia Togănel,Adriana Neagoș-”Recuperarea respiratorie și balneo-fiziokinetoterapia în afecțiunile respiratorii”, Editura University Press, Târgu-Mureş, 2013,143pg,ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8,cod CNCS 210/ [email protected]; 4. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi – „Pneumologie. Tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară”, Editura University Press, Târgu-Mureş, 2010, 129 pg (+ anexă de iconografie),ISBN 978 973 169 139 8,codCNCS 210/[email protected]; 5. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianosi, Cornelia Togănel, Alexandra Comes, Oana Arghir Pneumologie. Examen Clinic. Explorări paraclinice”, Editura University Press, Târgu-Mureş, 2008, 186 p (+ anexă de iconografie) ISBN 978 – 973 – 169 – 034 – 6,cod CNCS 210/ [email protected]; 6. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi „Tuberculoza. Micobacteriozele atipice. Elemente de diagnostic şi tratament, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu- Mureş, 2004, 230 p (+ anexă de iconografie) ISBN 973 – 7794 – 16 – 8. 7. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianosi „Pneumologie. Examen clinic şi explorări paraclinice” Editura Petru Maior Reghin, 2002, 189 p (174 pagini + anexă de iconografie 15 pagini), I.S.B.N. 973 – 99901 – 6 – 9.
Transcript
 • 1

  Universitatea de Medicină și Farmacie

  Disciplina Pneumologie

  Catedra M4

  Lista de lucrări

  I.Teza de doctorat

  1. Contribuţii la tratamentul chirurgical actual al tuberculozei toraco-pleuro-pulmonare

  şi micobacteriozelor atipice pulmonare”,2007,(Conducător ştiinţific: Prof. Dr.

  Alexandru Mihail Boţianu),confirmat prin Ordinul Ministrului Educației,Cercetării

  șiTineretului NR.3439/12.03.2008, calificativul: Foarte bine.

  II. Lista cărţilor publicate:

  Cărţi publicate:

  1. Edith Simona Ianosi,Gabriela Jimborean,Alexandra Comes,Dombi Istvan,Delia Georgeta Lupuț-”Pneumology/Textbook of respiratory medicine”,2014,105pg,ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8,cod CNCS 210/ [email protected];

  2. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi-”Pneumology/Tuberculosis”,Editura University Press, Târgu-Mureş, 2013,151pg,ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8,cod CNCS 210/ [email protected];

  3. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes,Cornelia Togănel,Adriana Neagoș-”Recuperarea respiratorie și balneo-fiziokinetoterapia în afecțiunile respiratorii”, Editura University Press, Târgu-Mureş, 2013,143pg,ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8,cod CNCS 210/ [email protected];

  4. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi – „Pneumologie. Tuberculoza pulmonară şi extrapulmonară”, Editura University Press, Târgu-Mureş, 2010, 129 pg (+ anexă de iconografie),ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8,codCNCS 210/[email protected];

  5. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianosi, Cornelia Togănel, Alexandra Comes, Oana Arghir „Pneumologie. Examen Clinic. Explorări paraclinice”, Editura University Press, Târgu-Mureş, 2008, 186 p (+ anexă de iconografie) ISBN 978 – 973 – 169 – 034 – 6,cod CNCS 210/ [email protected];

  6. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi „Tuberculoza. Micobacteriozele atipice. Elemente de diagnostic şi tratament”, Editura Universităţii „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 2004, 230 p (+ anexă de iconografie) ISBN 973 – 7794 – 16 – 8.

  7. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianosi „Pneumologie. Examen clinic şi explorări paraclinice” – Editura Petru Maior Reghin, 2002, 189 p (174 pagini + anexă de iconografie 15 pagini), I.S.B.N. 973 – 99901 – 6 – 9.

  mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

 • 2

  III. Cursuri/Îndrumătoare publicate – Coautor:

  1. Ianosi Edith Simona,Jimborean Gabriela,Comes Alexandra,Dombi Itsvan-”Pneumologie/Lucrări practice-Caiet I.Tuberculoza”,2014,90pg, ISBN 978 – 973 – 169 – 139 – 8,cod CNCS 210/ [email protected]

  2. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi – 2006 şi reeditare în 2007 – Manual pentru Colegiul de asistenţi medicali – „Aparatul respirator, semiologie şi clinică medicală, Tehnica îngrijirii pacienţilor cu boli respiratorii”, (Editarea şi redactarea computerizată), Litografia UMF Târgu-Mureş, (Biblioteca UMF).

  3. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi – Îndrumător de Lucrări Practice de Ftiziologie – Editura UMF Târgu-Mureş, 2001 (Biblioteca UMF Târgu-Mureş).

  IV.Capitol în volum colectiv 1. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi – Impactul exacerbărilor bronhopneumopatiei

  obstructive cronice asupra calităţii vieţii pe termen scurt şi lung – percepţia pacienţilor, în

  „Exigenţă şi excelenţă în BPOC, Florin Mihălţan, Roxana Nemeş, Editura Estfalia,București,

  pag 133 – 142, 2011;

  V.Articole în extenso

  VI.Articole cotate în reviste ISI cu factor de impact de la ultima promovare

  1.Gabriela Jimborean Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes,Simona Gurzu,Mimi

  Nitu,Georgeta Delia Lupuț,Mezei Tibor,Cristian Borz -”Neuroendocrine pancreatic tumor-

  diagnosis circumstances,staging and treatment-case report”-Romanian Journal of

  Morphology and Embryology,Vol.56/Nr.1/2015,ISSN(print) 1220-0522,http://www.rjme.ro/-

  Autor principal(autor de corespondență)

  2.Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes,Simona Gurzu,Mimi Nitu,Georgeta Delia

  Lupuț,Mezei Tibor,Cristian Borz,Gabriela Jimborean -”Multimacronodular pulmonary

  tuberculosis(bacteriologically negative) confirmed histologically”-Romanian Journal of

  Morphology and Embryology,Vol.56/Nr.2/2015,ISSN(print) 1220-0522,http://www.rjme.ro/-

  Autor principal

  3.Gabriela Jimborean,Alexandra Comes,Simona Gurzu,Mimi Nitu,Georgeta Delia

  Lupuț,Mezei Tibor,Cristian Borz, Edith Simona Ianosi -”Apparently acute onset of systemic

  lupus erythematosus with respiratory failure within the obliterative bronchiolitis”-Romanian

  Journal of Morphology and Embryology,Vol.56/Nr.2/2015,ISSN(print) 1220-

  0522,http://www.rjme.ro/-Autor principal

  mailto:[email protected]

 • 3

  VII.Articole în reviste indexate BDI de la ultima promovare

  1. Acs Valeria,Finta Hajnal,Ianosi Edith Simona,Sabău Monica.”Evaluation of

  Diagnosing Tuberculosis Tuberculosis in Primary Care Medicine in Mures

  County,Between 2006 and 2008”-Acta Medica Marisiensis/Volume 59/Number

  1/2013/ pg.12-30,ISSN-L2068-3324,cod CNCSIS 103,revistă

  B+/www.ammjournal.ro- coautor;

  2. Valeria Acs,Edith Simona Ianosi .”Criteriile de suspiciune și investigațiile

  recomandate pentru diagnosticul precoce al tuberculoze”-Acta Medica

  Transilvanica/Anul XVIII/Volumul II/Nr.1/2013/pg.93-97,ISSN-1453-1968,Revistă

  indexată în bazele de date internaționale INDEX COPERNICUS și EBSCOhostTM, cod

  CNCSIS 68/www.amtsibiu.ro-autor principal;

  3. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Emese Aberle,Alexandra Comes.”Refluxul

  gastroesofagian și astmul bronșic-mecanismele fiziopatologice și managementul

  lor”/Pneumologia/Vol.61/Nr.1/2012/pg.15-19,ISSN 2067-2993,Revistă indexată

  ”Pubmed și Scopus”/ www.pneumologia.eu-coautor;

  4. Acs Valeria,Ianosi Edith Simona.”The role of the General Practitioner in Detection

  Control of Tuberculosis”- Acta Medica Marisiensis/Volume 58/Number 6/2012/

  pg.485-490,ISSN-L2068-3324, cod CNCSIS 103,revistă B+/ www.ammjournal.ro -

  autor principal;

  5. Prof.Dr.Gabriela Jimborean,șef lucrări Dr.Edith Simona Ianosi.”Actualități în

  tratamentul bronhopneumopatiei cronice obstructive(BPOC)”/Revista

  Medic.ro/Anul VII/Nr.63/2010/pg.83-88- autor principal;

  6. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes,Corina Budin,Delia Preda

  ”Nodulul pulmonar solitar:criterii de diagnostic,management”

  Pneumologia/Vol.58/Nr.4/2009/pg.211-218,ISSN 2067-2993,Revistă indexată

  ”Pubmed și Scopus”B+/www.pneumologia.eu-coautor;

  VIII.Articole în reviste indexate BDI pînă la ultima promovare

  1. Edith-Simona Ianoşi, Gabriela Jimborean, P. Boţianu-„Diagnosticul micobacteriozelor atipice”, Revista de Medicină şi Farmacie, Târgu-Mureş, Editura University Press, Vol.53: 186 – 191, Nr.3/2007, ISSN 1221 – 2229, cod CNCSIS 103C-autor principal;

  2. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi, O. Jimborean„Etiopatogenia astmului

  bronşic” Pneumologia/Vol./Nr./ /pg. ,ISSN 2067-2993,Revistă indexată ”Pubmed și

  Scopus”,cod CNCSIS 483,B+/www.pneumologia.eu-coautor;

  3. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi, O. Jimborean„Reabilitarea respiratorie în

  bronhopneumopatia cronică obstructivă” Pneumo.ro/Nr.2,pg.30-

  34,2006,www.presspro-pneumo.ro -coautor;

  4. Monica Sabău, Gabriela Jimborean, Monica Tarcea, Edith-Simona Ianoşi, M. Gabor,

  Cristina Golea, E. Fekete„Factori agravanţi ai evoluţiei clinice a tuberculozei la

 • 4

  copii”Revista de Medicină şi Farmacie, UMF Târgu-Mureş,Editura University Press,

  Vol.52: 282 – 286, 2006, ISSN 1221 – 2229, cod CNCSIS 103C-coautor;

  5. Edith-Simona Ianoşi, Gabriela Jimborean, P. Boţianu, A. Dobrică - „Criterii de diagnostic în tuberculoză”, Revista de Medicină şi Farmacie Târgu-Mureş,Editura University Press, vol.51: 73 – 78, Nr.2/2005, ISSN 1221 – 2229, cod CNCSIS 103C-autor principal;

  6. Edith-Simona Ianoşi, Gabriela Jimborean, P. Boţianu, A. Dobrică - „Tratamentul

  chirurgical al tuberculozei pulmonare”, Revista de Medicină şi Farmacie, Târgu-

  Mureş,Editura University Press, Vol.51: 146 – 151, Nr.3/2005, ISSN 1221 – 2229, cod

  CNCSIS 103C-autor principal

  7. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi, Claudia Violeta Mureşan, Carmen Viorica

  Duicu„Diagnosticul şi tratamentul exacerbărilor bronhopneumopatiei cronice

  obstructive – BPOC”Revista de Medicină Internă, 2005, (aprobat de Prof. Dr. Ion

  Brukner Redactor executiv) revistă indexată Index Copernicus B+/www.medicina-

  internă.ro-coautor -coautor;

  8. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi, Claudia Violeta Mureşan, Carmen Viorica

  Duicu „Diagnosticul paraclinic al etiologiei colecţiilor pleurale” Revista de Medicină

  Internă, 2005, (publicarea aprobată de Prof. Dr. Ion Brukner, Redactor executiv)

  revistă indexată Index Copernicus B+/www.medicina-internă.ro-coautor;

  9. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi, Claudia Violeta Mureşan, Carmen Viorica

  Duicu„Efectele tabagismului cronic asupra sănătăţii” Referat general. Prezentare

  orală.Revista de Medicină Internă, 2005, (publicarea aprobată de Prof. Dr. Ion

  Brukner, Redactor executiv)/revistă indexată Index Copernicus B+/www.medicina-

  internă.ro-coautor;

  10. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi, Fontu Ioana, Belean Lucian ” Importanţa

  lavajului bronho-alveolar în diagnosticul unor afecţiuni respiratorii ”Revista de

  Medicină şi Farmacie, UMF Târgu-Mureş, Editura University Press, Vol.50: 46 – 48,

  2004, ISSN 1221 – 2229, cod CNCSIS 103C-coautor;

  11. Gabriela Jimborean, Mariana Lateş, Edith-Simona Ianoşi, Nagy Edith, Belean Lucian

  ”Aspecte comparative ale fumatului, consumului de alcool şi de droguri la elevi şi

  studenţi ” Revista de Medicină şi Farmacie, UMF Târgu-Mureş, Editura University

  Press, Vol.50: 121 – 127, 2004, ISSN 1221 – 2229, cod CNCSIS 103C-coautor;

  12. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi, Ioana Fontu, L. Belean”Importanţa

  endoscopiei bronşice în diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor aparatului

  respirator” Revista de Medicină şi Farmacie, UMF Târgu-Mureş,Editura University

  Press, Vol.50: 83 – 86, 2004, ISSN 1221 – 2229, cod CNCSIS 103C-coautor;

  13. Monica Sabău, Gabriela Jimborean, Monica Dănilă, Julia Fekete, Edith-Simona

  Ianoşi” Factori de risc asociaţi tuberculozei, cunoştinţe practici, atitudini”Revista de

  Medicină şi Farmacie, UMF Târgu-Mureş,Editura University Press, Vol.52, nr. 3 – 4,

  2003, ISSN 1221 – 2229, cod CNCSIS 103C-coautor;

  14. Gabriela Jimborean, Ioana Fontu, Valeria Şandru, Edith-Simona Ianoşi”Aspecte

  epidemiologice, funcţionale şi terapeutice la bolnavii cu astm bronşic dispensarizaţi

 • 5

  prin serviciul pneumologie Tg-Mureş ”Revista de Medicină şi Farmacie, UMF Târgu-

  Mureş,Editura University Press, Vol.48: 265 – 269, nr.2, 2002, ISSN 1221 – 2229, cod

  CNCSIS 103C-coautor;

  15. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi”Clasificarea etiologică a colecţiilor

  pleurale,diagnostic clinic şi paraclinic”Revista de Medicină şi Farmacie, UMF Târgu-

  Mureş,Editura University Press, Vol.48: 188 – 194, nr.3, 2002, ISSN 1221 – 2229, cod

  CNCSIS 103C-coautor;

  16. Gabriela Jimborean, Edith-Simona Ianoşi, Ioana Fontu, L. Belean”Importanţa

  examenului radiografic în diagnosticul afecţiunilor pleurale”Revista de Medicină şi

  Farmacie, UMF Târgu-Mureş, Editura University Press, Vol. 47: 380 – 387, 2001, ISSN

  1221 – 2229, cod CNCSIS 103C-coautor.

  IX.Lucrări apărute în rezumat de la ultima promovare

  1. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Georgeta Delia Lupuț,Alexandra Comes-”

  Boli respiratorii ce pot evolua cu sindrom obstructiv”/ A V-a Conferință Națională de

  Fiziopatologie Respiratorie,Cluj Napoca,5-7 iunie,2014;

  2. Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes,Georgeta Delia Lupuț,Gabriela Jimborean-

  ”Corelații între starea de nutriție,funcția pulmonară și comorbiditățile prezente la

  pacienții cu BPOC sever și foarte sever internați în Clinica Pneumologie Tg.Mureș”/A

  V-a Conferință Națională de Fiziopatologie Respiratorie,Cluj Napoca, 5-7 iunie,2014;

  3. Edith Simona Ianosi,Oxana Popa,Gabriela Jimborean,Alexandra Diana Comes-

  ”Tuberculosis associated with HIV/AIDS in Mures county”/Conferința Națională de

  Pneumologie INSPIR,ediția a IX-a, (2004-2012)Sovata,9-11 mai,2013;

  4. Alexandra Diana Comes,Edith Simona Ianosi,Gabriela Jimborean-”BPOC la

  nefumători-factori de risc,considerații clinice și funcționale respiratorii”Conferința

  Națională de Pneumologie INSPIR,ediția a IX-a,Sovata,9-11 mai,2013;

  5. Jimborean Gabriela,Ianosi Edith Simona,Comes Alexandra –”Atypical onset systemic

  lupus erythematosus with obliterative bronchiolitis and respiratory failure”/

  Prezentare lucrări sesiunea științifică ,11-16 decembrie,2012;

  6. Ianosi Edith Simona,Jimborean Gabriela,Comes Alexandra –”Clinical and respiratory

  functional considerations regarding the smoker,ex-smoker and non-smoker patients

  with COPD” /Prezentare lucrări sesiunea științifică ,11-16 decembrie,2012;

  7. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes,Emese Aberle-”Actualități

  în cancerul bronhopulmonar” /Patologia respiratorie în practica medicală

  curentă/Simpozion Național cu participare internațională/Ediția a III-a, 26-27

  aprilie,2012;

  8. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes-” Rolul bronhoscopiei în

  diagnosticul tuberculozei”/Simpozionul național”prezent și perspective în

  diagnosticul TBC în România”- 14 octombrie,2011;

 • 6

  9. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi, Alexandra Comes-”The contribution of the

  bronchoalveolar lavage in the colagen diseases”/Sesiunea de comunicări a cadrelor

  didactice, UMF Tg. Mureş, Revista de Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 10

  decembrie, 2011;

  10. Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean, Alexandra Comes/”A rare cause inside the

  solitary pulmonary nodules” /Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice, UMF Tg.

  Mureş, Revista de Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 10 decembrie, 2011;

  11. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi“Poliserozită TBC , peritonită, pleurezie -

  prezentare de caz”/Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice, UMF Tg. Mureş,

  Revista de Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 10 decembrie, 2010;

  12. Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean-”Aspecte clinico terapeutice ale TBC

  extrapulmonare in 2005 - 2009”/Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice, UMF

  Tg. Mureş, Revista de Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 10 dec. 2010;

  13. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi, Corina Budin, Morar Daniela, Adina

  Demian “Prevalenţa fumatului la personalul sanitar. Evaluarea cunoştinţelor despre

  fumat”/Al 21-lea Congres Naţional al Societăţii Române de Pneumologie cu

  participare internaţională, Bucureşti, 9-12 iunie, 2010;

  14. Gabriela Jimborean, G. Grigorescu, Edith Simona Ianosi, Ana M. Stauder, Daniela

  Moraru, Corina Budin-„Contribuţia bronhoscopiei în diagnosticul pozitiv şi

  stadializarea neoplasmului bronhopulmonar. Experienţa pe 5 ani a Cl. Pneumologie

  Tg. Mureş, 2004 -2009”/A V-a Conferinţa Naţională de Bronhologie cu participare

  internaţională, Timişoara, nov. 2009;

  15. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi-“Tuberculoza endobronşică”/A V-a

  Conferinţă Naţională de Bronhologie, Timişoara, 12-15 nov. 2009;

  16. Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean-“Colagenoză majoră cu fibroză interstiţială

  difuză şi nefrită cronică. Aportul lavajului bronhoalveolar la diagnosticul etiologic”/A

  V-a Conferinţă Naţională de Bronhologie, Timişoara, 12-15 nov. 2009;

  17. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi-“Astm bronşic cu debut după inhalarea

  unui corp străin”/Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice, UMF Tg. Mureş,

  Revista de Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 10 dec. 2009;

  18. Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean-“Sindrom antifosfolipidic - Prezentare de

  caz”/Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice, UMF Tg. Mureş, Revista de

  Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 10 dec. 2009;

  X.Lucrări apărute în rezumat pînă la ultima promovare

  1.Gabriela Jimborean, M. Stoian, Edith Simona Ianosi, Corina Budin-„Proteinoza

  alveolară – diagnostic, evoluţie, tratament”/Sesiunea de comunicări a cadrelor

  didactice, UMF Tg. Mureş, Revista de Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 10-11

  dec. 2008;

 • 7

  2. Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean, Corina Budin-„Sarcoidoză cu debut în

  copilărie – evoluţie după 10 ani”/Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice, UMF

  Tg. Mureş, Revista de Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 10-11 dec. 2008;

  3.Jimborean Gabriela, Ianosi Edith Simona, G. Grigorescu, Adriana Dunca, S. Pop

  Sârbu, V. Moldovan, Imola Vasarhely, L. Belean, Loredana Borz, Isabela Nagy, C.

  Togănel-„Experienţa serviciului de bronhoscopie al Cl. Pneumologie Tg. Mureş,

  România, 2004 – 2007”/A IV a Conferinţă Naţională de Bronhologie, 4-7 oct. 2007

  Iaşi;

  4.Gabriela Jimborean , Edith Simona Ianosi, Cornelia Togănel -„Algoritm de diagnostic

  în sindromul de apnee în somn”/Sesiunea de comunicări a cadrelor didactice UMF Tg.

  Mureş,Revista de Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 13-15 dec. 2007;

  5. Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean, Cornelia Togănel-„Formarea profesională

  a studenţilor şi rezidenţilor în Pneumologie conform calificărilor UE”/Sesiunea de

  comunicări a cadrelor didactice UMF Tg. Mureş, Revista de Medicină şi Farmacie a

  UMF Tg. Mureş, 13-15 dec. 2007;

  6.Jimborean Gabriela, Edith Simona Ianosi-„Aspecte etiopatogenetice la pacienţii cu

  astm bronşic monitorizaţi în Cl. Pneumologie Tg. Mureş – 2000 – 2007”/Conferinţa

  Naţională de Alergologie şi Imunologie Clinică, Tg. Mureş, 26 -28 apr. 2007;

  7.Jimborean Gabriela, Ianosi Edith Simon-Aspecte clinico-terapeutice la pacienţii cu

  astm bronşic monitorizaţi în Cl. Pneumologie Tg. Mureş – 2000 – 2007”/Conferinţa

  Naţională de Alergologie şi Imunologie Clinică, Tg. Mureş, 26 -28 apr. 2007;

  8.Edith Simona Ianosi, A. Boţianu, Gabriela Jimborean, A. Dobrică, P. Boţianu-

  ”Diagnostic intraoperator „surpriză” al unui nodul pulmonar solitar”/Al XX-lea

  Congres al Societăţii Române de Pneumologie, SRP, Constanţa. Revista Pneumologia,

  vol.57 – nr.1/2008, ISSN 1223 – 3056, pag.74, 29 – 31 mai 2008;

  9.Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean, Cornelia Togănel-„Formarea profesională

  a studenţilor şi rezidenţilor în Pneumologie conform calificărilor UE”/Sesiunea de

  comunicări a cadrelor didactice UMF Tg. Mureş,Revista de Medicină şi Farmacie a

  UMF Tg. Mureş, 13-15 dec. 2007;

  10.Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi, Cornelia Togănel -„ Algoritm de

  diagnostic în sindromul de apnee în somn”/Sesiunea de comunicări a cadrelor

  didactice UMF Tg. Mureş, Revista de Medicină şi Farmacie a UMF Tg. Mureş, 13-15

  dec. 2007;

  XI.Lucrări comunicate oral de la ultima promovare

  1. Șef lucrări Dr.Edith Simona Ianosi –”Expunerea profesională,factor de risc major

  pentru cancerul bronhopulmonar”-Al XVII-lea Congres Național de Medicina

  Muncii,Tg.Mureș,14-17 mai,2014;

 • 8

  2. Șef lucrări Dr.Edith Simona Ianosi –”Mezoteliomul pleural” -Al XVII-lea Congres

  Național de Medicina Muncii,Tg.Mureș,-14-17 mai,2014;

  3. Șef lucrări dr.Edith Simona Ianosi-”Silicotuberculoza-o continuă amenințare”- Al

  XVII-lea Congres Național de Medicina Muncii,Tg.Mureș, 14-17 mai,2014;

  4. Edith Simona Ianosi,Comes Alexandra,Dombi Istvan-”Exudatele pleurale-o continuă

  provocare diagnostică”-Al 23-lea Congres al Societății Române de Pneumologie cu

  tema ”Plămânul și legăturile sale primejdioase”,Sibiu,8-11 octombrie,2014;

  5. Jimborean Gabriela,Edith Simona Ianosi,Comes Alexandra,Dombi Istvan-”Tehnici

  imagistice de investigare a patologiei pleurale”- Al 23-lea Congres al Societății

  Române de Pneumologie cu tema ”Plămânul și legăturile sale primejdioase” Sibiu,8-

  11.octombrie,2014;

  6. Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes-” Interrelația între infecțiile de tract respirator

  superior și cele de tract respirator inferior”- Al 23-lea Congres al Societății Române

  de Pneumologie cu tema ”Plămânul și legăturile sale primejdioase” Sibiu,8-

  11octombrie,2014;

  7. Gabriela Jimborean,Dombi Istvan,Edith Simona Ianosi- ”Tulburările respiratorii

  apărute în somn la pacienții astmatici”- Al 23-lea Congres al Societății Române de

  Pneumologie cu tema ”Plămânul și legăturile sale primejdioase” Sibiu,8-

  11octombrie,2014;

  8. Kikeli P.I.a,Preg Z.b.,Balint-Szentendrey D.b,German-Sallo M.b,Laszlo M.I.a., Nemes-

  Nagy E.b., Ianosi E.b.,Abram Z.b,Tarcea M.b,Azamfirei L.b.,Kovacs G.c.,Balazs

  P.c.,Urban R.d,Tubak N.b,Dogaru C.B,Foley KL.E.”Smoke Free University Project in

  Romania-First practical steps preparing the implementation” -Al 23-lea Congres al

  Societății Române de Pneumologie cu tema ”Plămânul și legăturile sale

  primejdioase” Sibiu,8-11octombrie,2014;

  9. Șef lucrări Edith Simona Ianosi- ”Apneea obstructivă în somn

  cauze,simptome,complicații,diagnostic” -Workshop sub egida UMF Tg.Mureș-

  Patologia respiratorie în timpul somnului,Tg.Mureș,24-25 octombrie,2014;

  10. Șef lucrări Edith Simona Ianosi- ”Poligrafia” -Workshop sub egida UMF Tg.Mureș-

  Patologia respiratorie în timpul somnului,Tg.Mureș,24-25 octombrie,2014;

  11. Șef lucrări Dr.Edith Simona Ianosi,Prof.Dr.Gabriela Jimborean,Dr.Ioana

  Munteanu,Dr.Irvin Chira,Dr.Dombi Istvan-” Aplicații practice”- Workshop sub egida

  UMF Tg.Mureș-Patologia respiratorie în timpul somnului,Tg.Mureș, 24-25

  octombrie,2014;

  12. Șef lucrări Dr.Edith Simona Ianosi-” Pandemia tabagică,efectele nocive ale

  fumatului” Workshop sub egida UMF Tg.Mureș+Sănătatea Press Grup-Patologia

  indusă de fumat.Intensificarea măsurilor de educație antifumat,Tg.Mureș,22

  noiembrie,2014;

  13. Director de proiect-Șef lucrări Dr.Edith Simona Ianosi-Lansarea proiectului în

  colaborare cu UMF Tg.Mureș-”Învățământ liceal și universitar fără fumat-o șansă

  pentru sănătatea comunității” Workshop sub egida UMF Tg.Mureș+Sănătatea Press

 • 9

  Grup-Patologia indusă de fumat.Intensificarea măsurilor de educație

  antifumat,Tg.Mureș,22 noiembrie,2014;

  14. Șef lucrări Dr.Edith Simona Ianosi-” Aplicații practice” Workshop sub egida UMF

  Tg.Mureș+Sănătatea Press Grup-Patologia indusă de fumat.Intensificarea măsurilor

  de educație antifumat,Tg.Mureș,22 noiembrie,2014;

  15. Edith Simona Ianosi,Gabriela Jimborean-Comunicat de presă cu ocazia zilei

  internaționale a BPOC și Ziua Națională împotriva fumatului în ziarele ”Zi de

  Zi,Punctul.ro”,Tg.Mureș,22 noiembrie 2014;

  16. Șef lucrări Dr.Edith Simona Ianosi –”Interrelația între infecțiile de tract respirator

  superior și cele de tract respirator inferior” Școala de iarnă a Societății Române de

  Pneumologie,Mediaș,13 Decembrie,2014;

  17. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes-” Stadializarea în

  ”imagini” a neoplasmului bronhopulmonar(Staging ”in images” of

  bronchopulmonary neoplasm)”Prima Conferință Națională de Cancer Pulmonar(The

  first National Conference of Lung Cancer),Bucuresti,5-6 iulie,2013;

  18. Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean,Gabriel Grigorescu,Alexandra Comes-

  ”Capcane în diagnosticul cancerului pulmonar-serie de cazuri clinice(Traps in lung

  cancer diagnosis- a series of clinical cases)”/Prima Conferință Națională de Cancer

  Pulmonar(The first National Conference of Lung Cancer),București,5-6 iulie,2013;

  19. Prof.Dr.Gabriela Jimborean,Asist.Univ.Comes Alexandra Diana,Șef lucrări Dr.Ianosi

  Edith Simona-” Evaluarea și tratamentul comorbidităților în BPOC,o prioritate în

  managementul bolii”Curs de vară/POSDRU/86/1.2/S/63815/Proiect cofinanțat din

  Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea

  Resurselor Umane 2007-2013,Tg.Mureș,22-25 iulie,2013;

  20. Prof.Dr.Jimborean Gabriela,Șef lucrări Dr.Ianosi Edith Simona,Asist.Univ.Comes

  Alexandra-” Actualități în diagnosticul și tratamentul astmului bronșic”Curs de

  vară/POSDRU/86/1.2/S/63815/Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin

  Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013-

  Tg.Mureș,22-25 iulie,2013;

  21. Șef lucrări Dr.Ianosi Edith Simona-” Efectele nocive ale fumatului și consilierea

  pentru renunțarea la fumat”Curs de vară/POSDRU/86/1.2/S/63815/Proiect

  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru

  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,Tg.Mureș,22-25 iulie,2013;

  22. Prof.Dr.Gabriela Jimborean,Șef lucrări Dr.Edith Simona Ianosi-”Există corelații între

  SAS și alte boli respiratorii?/Is there correlation between SAS and other respiratory

  diseases?” Workshop Național de Medicina Somnului/Sleep Medicine National

  Workshop,19-21 septembrie,2013;

  23. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi-” Obezitatea-principal factor de risc pentru

  apneea în somn de tip obstructiv”/ A III-a Conferință Națională Managementul Bolilor

  Pulmonare-18-19 octombrie,2013;

 • 10

  24. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes-” Navigația

  electromagnetică-metodă de ghidare a bronhoscopiei cu puncție aspirativă

  transbronșică în diagnosticul nodulului pulmonar solitar”/A VII-a Conferință

  Națională de Bronhologie,15-16 noiembrie,2013;

  25. Prof.Dr.Gabriela Jimborean,Dr.Edith Simona Ianosi- ”Deprivarea de somn”

  Conferința rezidenților pneumologi 2013 ediția a III-a,13-15 decembrie,2013;

  26. Șef lucrări dr.Edith Simona Ianosi –” Aspectele clinice și noua stadializare în cancerul

  bronhopulmonar- Curs de vară:Cancerul pulmonar/POSDRU/86/1.2/S/63815/Proiect

  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru

  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013- 23-26.iulie,2012;

  27. Prof.Dr.Gabriela Jimborean,Șef lucrări dr.Edith Simona Ianosi –”Tomografia

  computerizată și PET-CT:investigații de vărf pentru tratamentul și diagnosticul

  cancerului bronhopulmonar”- Curs de vară:Cancerul

  pulmonar/POSDRU/86/1.2/S/63815/Proiect cofinanțat din Fondul Social European

  prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-

  2013- 23-26 iulie,2012;

  28. Prof.Dr.Gabriela Jimborean,Șef lucrări dr.Edith Simona Ianosi –” Prezentări de cazuri

  clinice”- Curs de vară:Cancerul pulmonar/POSDRU/86/1.2/S/63815/Proiect

  cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru

  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013- 23-26 iulie,2012;

  29. Prof.Dr.Gabriela Jimborean,Șef Lucrări Dr.Edith Simona Ianoși-” Ziua mondială de

  luptă împotriva bolii pulmonare obstructive cronice(BPOC)/ Comunicat de

  presă,2012;

  30. Edith Simona Ianosi –”Efecte nocive ale fumatului.Educația pentru neînceperea

  fumatului și pentru renunțarea la fumat-priorități ale activității medicale în

  ambulatoriul de specialitate de pneumologie”/ Comunicat de presă,2012;

  31. Prof.Dr.Gabriela Jimborean,Edith Ianosi- ”Reabilitarea pulmonară-metodă complexă

  și eficientă de tratament nonfarmacologic în afecțiunile respiratorii cronice”/ Școala

  de iarnă Mediaș/Posibilități diagnostice și terapeutice actuale în pneumologie/sub

  egida SRP- 24 noiembrie,2012;

  32. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi-” Bronhoscopia-investigație de elecție în

  diagnosticul și stadializarea tumorilor bronhopulmonare”/Simpozionul

  Național”Ameliorarea depistării cancerului bronhopulmonar”UMF

  Tg.Mureș,Secțiunea de Bronhologie a SRP/Colegiul Medicilor din România-15-17

  septembrie,2011;

  33. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi-” Nodulul pulmonarsolitar/Algoritm de

  diagnostic” Simpozionul Național”Ameliorarea depistării cancerului

  bronhopulmonar”UMF Tg.Mureș,Secțiunea de Bronhologie a SRP/Colegiul Medicilor

  din România-, 15-17 septembrie,.2011

  34. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi ” Screening în cancerul Bronhopulmonar”

  Simpozionul Național”Ameliorarea depistării cancerului bronhopulmonar”UMF

 • 11

  Tg.Mureș,Secțiunea de Bronhologie a SRP/Colegiul Medicilor din România,15-17

  septembrie,2011;

  35. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi-”Tratamentul infecțiilor de tract respirator

  inferior în era rezistenței la antibiotice”-Simpozionul Național”Ameliorarea depistării

  cancerului bronhopulmonar”UMF Tg.Mureș,Secțiunea de Bronhologie a SRP/Colegiul

  Medicilor din România-15-17 septembrie,2011;

  36. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Lupuț Georgeta Delia” Patologia tumorală a

  pleurei/Mezoteliomul pleural malign”-- Simpozionul Național”Ameliorarea depistării

  cancerului bronhopulmonar”UMF Tg.Mureș,Secțiunea de Bronhologie a SRP/Colegiul

  Medicilor din România-15-17 septembrie,2011;

  37. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Emese Aberle,Alexandra Comes,Dana

  Popescu-” Diagnosticul și tratamentul nodulilor pulmonari solitari”-Simpozionul

  Național”Ameliorarea depistării cancerului bronhopulmonar”UMF

  Tg.Mureș,Secțiunea de Bronhologie a SRP/Colegiul Medicilor din România,15-17

  septembrie,2011;

  38. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Comes Alexandra,Emese Aberle,Daniela

  Poescu,Vasile Ciupic-” Rolul tomografiei computerizate în diagnosticul și

  stadializarea Cancerului bronhopulmonar”/Simpozionul Național”Ameliorarea

  depistării cancerului bronhopulmonar”UMF Tg.Mureș,Secțiunea de Bronhologie a

  SRP/Colegiul Medicilor din România- 15-17 septembrie,2011;

  39. Edith Simona Ianosi” Aspecte clinice ale tumorilor pleuro-pulmonare”Simpozionul

  Național”Ameliorarea depistării cancerului bronhopulmonar”UMF

  Tg.Mureș,Secțiunea de Bronhologie a SRP/Colegiul Medicilor din România,15-17

  septembrie,2011;

  40. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Alexandra Comes” Tuberculoza

  endobronșică-o continuă provocare ”A VI-a Conferință Națională de Bronhologie, 11

  noiembrie, 2011

  41. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi“Obezitatea strategii de tratament”/A XXII a

  Conferinţă Naţională cu Participare Internaţională a Asociaţiei Medicilor Creştini din

  România, Sovata, 6 - 9 octombrie,2011;

  42. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi-„Ziua Mondială fără tutun”/Simpozion şi

  Conferinţă de presă – Spitalul clinic Judeţean Mureş, UMF Tg. Mureş, 31 mai, 2011;

  43. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi-„Ziua Internaţională de luptă împotriva

  tuberculozei”/Simpozion şi Conferinţă de presă – Spitalul clinic Judeţean Mureş, UMF

  Tg. Mureş, 24 martie, 2011;

  44. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi-„Ziua Internaţională de luptă împotriva

  cancerului/Simpozion şi Conferinţă de presă – Spitalul clinic Judeţean Mureş, UMF

  Tg. Mureş, 4 februarie, 2011;

  45. Grigorescu G., Alina Leşan, Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi, Eda Baubec

  Gliga-“Stenoză traheală complexă posttraheostomie la un caz de sindrom scimitar,

  asociate cu malformaţie vertebrală şi multiple complicaţii”/Al 21-lea Congres al

 • 12

  Societăţii Române de Pneumologie cu participare internaţională,9-12 iunie,

  Bucureşti,2010;

  46. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi-„Ziua Internaţională de luptă împotriva

  tuberculozei”/Simpozion şi Conferinţă de presă – Spitalul clinic Judeţean Mureş, UMF

  Tg. Mureş, 24 martie, 2010;

  47. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi” Aspecte endoscopice în tuberculoză”-

  Simpozionul național și workshopul”Bronhoscopia rigida și flexibilă repere practice

  pentru începători”/Zilele Medicale Orădene- 25-27 noiembrie,2010;

  48. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi -“Bronchial asthma started by an inhaled

  foreign body. Case report”/Second Hungarian-Rumanian Pulmonologist Meeting,

  Szeged, Desk, Hungary, 6-8 noiembrie, 2009;

  49. Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi, Al. M. Botianu, V. Bud, Cornelia Togănel, L

  belean, Corina Budin, Galfy Levente, Attila Ferenczi, Mihaela Hădărig, Anca Hădărig-

  “Nodului pulmonar solitar diagnostic şi tratament (Experienţa Clinicii de pneumologie

  Tg. Mureş – 2005 – 2009)”,A 45 – a sesiune ştiinţifică a Institutului de

  Pneumoftiziologie Marius Nasta, 27 aprilie, 2009;

  50. Edith Simona Ianosi, Gabriela Jimborean,Corina Budin,L.Belean,Mihaela Patraulea”

  Aspecte clinico-terapeutice în tuberculoza extrarespiratorie(Clinica de

  Pneumoftiziologie Târgu-Mureș-2005-2008”/ A 45-a Sesiune Științifică a Institului de

  Pneumofitiziologie Marius Nasta” București-,27 aprilie,2009;

  51. Gabriela Jimborean,G.Grigorescu,Edith Simona Ianosi,Ana Maria Stauder,Daniela

  Morar” Contribuția Bronhoscopiei în diagnosticul pozitiv și stadializarea

  neoplasmului bronhopulmonar.Experiența pe 5 ani a Clinicii Pneumologie

  Tg.Mures(2004-2009)”/A V-a Conferință Națională de Bronhologie cu participare

  internațională,Timișoara,12-14 noiembrie, 2009;

  52. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi,Daniela Morar,Alexandra Comes,Corina

  Budin” Colagenoză majoră cu fiboză interstițială difuză și nefropatie cronică.Aportul

  lavajului bronhoalveolar la diagnosticul etiologic” /A V-a Conferință Națională de

  Bronhologie cu participare internațională/poster,Timișoara ,12-14 noiembrie,2009;

  53. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi” Tuberculoza endobronșică-

  diagnostic,complicații,tratament endoscopic”/ A V-a Conferință Națională de

  Bronhologie cu participare internațională/ poster,Timișoara 12-14 noiembrie, 2009;

  54. Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi” Astm bronșic cu debut după inhalarea unui

  corp străin”/Sesiunea de comunicări științifice a cadrelor didactice/Revista de

  Medicină și Farmacie a UMF Tg.Mureș- decembrie,2009;

  55. Edith Simona Ianosi,Gabriela Jimborean,Galpal Eniko” Sindrom antifosfolipidic-

  prezentare de caz ” Sesiunea de comunicări științifice a cadrelor didactice/Revista de

  Medicină și Farmacie a UMF Tg.Mureș,10 decembrie,2009;

 • 13

  XII.Lucrări comunicate oral pînă la ultima promovare

  1.Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi-“Sindromul de apnee în somn, definiţie,

  algoritm de diagnostic şi tratament”/Simpozionul cu participare internaţională -

  „Noţiuni de bază în diagnosticul şi tratamentul tulburărilor respiratorii de somn”,

  organizat de Centrul Galenus, UMF Tg. Mureş, Colegiul Medicilor,Tg. Mureş ,20-22

  nov. 2007;

  2.Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi-“Sindromul de apnee obstructivă în somn,

  overlap syndrome”/Simpozionul cu participare internaţională Tg. Mureş, „Noţiuni de

  bază în diagnosticul şi tratamentul tulburărilor respiratorii de somn”, organizat de

  Centrul Galenus, UMF Tg. Mureş, Colegiul Medicilor,20-22 nov. 2007;

  Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi-“Sindromul de apnee în somn şi bolile

  obstructive pulmonare”/A II –a Conferinţă Naţională de Somnologie”, UMF Oradea,7-

  9 iun. 2007;

  3.Gabriela Jimborean, Edith Simona Ianosi, L. Belean, G. Grigorescu, Mariana

  Lateş“Aspecte ale fumatului la elevi şi studenţii de medicină (comparaţie 2004 –

  2007)”/Simpozionul Naţional „Sănătate sau tutun”, organizat de UMF Cluj

  SocietateaRomână de Pneumologie” 10-12 mai 2007;

  4.Gabriela Jimborean,Cl.Nistor,Edith Simona Ianoşi, A.Dunca, A..Frigy,

  O.Jimborean„Chilopericard primitiv izolat-prezentare de caz”/A 44-a Sesiune

  Ştiinţifică, Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”, Bucureşti, 20 aprilie, 2007;

  5.Gabriela Jimborean,Edith Simona Ianosi-„Fumatul principalul factor de risc în

  determinarea bronhopneumopatiei cronice obstructive”/Simpozionul Naţional

  „Sănătate sau tutun”, UMF Cluj + Societatea Română de Pneumologie”, 10-12 mai

  2007;

  6.Jimborean Gabriela, Edith Simona Ianosi -„Aspecte etiopatogenetice la pacienţii cu

  astm bronşic monitorizaţi în Cl. Pneumologie Tg. Mureş – 2000 – 2007”/Conferinţa

  Naţională de Alergologie şi Imunologie Clinică, Tg. Mureş, 26-28 apr. 2007;

  Jimborean Gabriela, Ianosi Edith Simona-Aspecte clinico-terapeutice la pacienţii cu

  astm bronşic monitorizaţi în Cl. Pneumologie Tg. Mureş – 2000 – 2007”/Conferinţa

  Naţională de Alergologie şi Imunologie Clinică, Tg. Mureş,26-28 apr. 2007;

  7.Jimborean Gabriela, Ianosi Edith Simona, G. Grigorescu, Adriana Dunca, S. Pop

  Sârbu, V. Moldovan, Imola Vasarhely, L. Belean, Loredana Borz, Isabela Nagy, C.

  Togănel-„Experienţa serviciului de bronhoscopie al Cl. Pneumologie Tg. Mureş,

  România, 2004 – 2007”/A IV a Conferinţă Naţională de Bronhologie, Iaşi, 4-7 oct.

  2007;

 • 14


Recommended