Home >Documents >UNIVERSITATEA DANUBIUS GALATI FACULTATEA DE DREPT ... · 19 .Georgeta Modiga, ,,Strategies of...

UNIVERSITATEA DANUBIUS GALATI FACULTATEA DE DREPT ... · 19 .Georgeta Modiga, ,,Strategies of...

Date post:20-May-2020
Category:
View:10 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 1

  UNIVERSITATEA DANUBIUS GALATI FACULTATEA DE DREPT Catedra de Drept Public şi Drept Privat, Titlul -Profesor universitar Disciplinele:Dreptul muncii și securității-I, Dreptul muncii și securității-II, Dreptul transporturilor

  LISTA DE LUCRĂRI PUBLICATE

  Profesor.univ.dr. GEORGETA MODIGA

  I. Lista lucrarilor relevante pentru realizarile profesionale

  1. Georgeta Modiga, ,,Citizens' Rights and Freedoms in the European Union’’’’EIRP Proceedings The 11 th Edition of the international conference” (Quality in Education Quality Assurance Internationalization and Management of Higher Education in a Globalized Society, ) Print ISSN: 2067 – 9211, Online ISSN: 2069 – 9344 Vol 11 (2016); http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/viewFile/1541/1439; IndexatăBDI

  2. Georgeta Modiga, ,,Flexicurity in the Current Economic and Social Context ’’ EIRP Proceedings (30th May,) Quality in Education Quality Assurance Internationalization and Management of Higher Education in a Globalized Society”, Print ISSN: 2067 – 9211, Online ISSN: 2069 – 9344 ,Vol 10 (2015) Danubius”University of Galati, pg719-725; http://www.proceedings.univ- danubius.ro/index.php/eirp/article/viewFile/1541/1439

  3. Georgeta Modiga, International Conference The Danube – Axis Of European Identity 5th Edition, Novi Sad, June 29, DAIE 2015, ,,The Marketing of Riverine Freight and Services”, DOAJ, INDEX Copemicus International, Print ISSN: 2284 – 5224, Online ISSN: 2392 – 8050 http://ioumals.univ-danubius.ro/index.php/research/article/view/1562

  4. Georgeta Modiga, ,,European Perspectives Approach to Asylum and Migration”, International Conference European Integration-Realities And Perspectives 9 th Edition,Galati 16-17

  mai 2012, EIRP 2013, “Danubius” University of Galati, ISSN 2067-9211, VO7(2012), http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1380

  5. Modiga Georgeta, ,,Some aspects regarding the public pension in Romania’’ 2011, Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, Germany, ISBN:978-3-8473-2449-2;

  http://www.bod.com/index.php?id=3435&objk_id=633458

  6. Modiga Georgeta „Integrarea Europeană a României în domeniul securităţii şi protecţiei sociale - Modele şi Tendinţe Europene în Protecţia Socială” Sesiune Ştiinţifică Internaţională – Chişinău, Republica Moldova „Importanţa relaţiei dintre instituţia publică şi public”, Institutul de Ştiinţe administrative din Republica Moldova, Chişinău, 27-28 septembrie 2009, publicat în Caietul Ştiinţific nr. 3/2009, ISBN 978-9975-106-34-4, p. 175;

  http://www.proceedings.univ-/http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1665http://www.proceedings.univ-/http://ioumals.univ-danubius.ro/index.php/research/article/view/1562http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1380http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1380http://www.bod.com/index.php?id=3435&objk_id=633458

 • 2

  7. Georgeta Dragomir, Luminiţa Iacob, Georgeta Modiga, Ecaterina Necşulescu, Carmen-Marina Dragomir, „Specific Aspects of State Social Security Reform in Romania”, Acta Universitatis Danubius. Œconomica, Vol 9, No 4 (2010), ISSN 2065-0175,2005,pp.17-27; http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/73

  http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4766

  http://journalseek.net/cgibin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2065-0175

  http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=20650175&genre=journal

  http://EconPapers.repec.org/RePEc:dug:journal:y: 2009

  8. Modiga Georgeta, „Politica de ocupare a forţei de muncă”, The International Scientific Session - CKS 2009 - Challenges of the Knowledge Society), ediţia a 3-a- 2009, Editura Pro Universitaria (Pro Universalis - Cod ISBN978-973-129-447-6; CNCSIS – 102 in categoria B+), Bucureşti 2009, Universitatea Nicolae Titulescu,pg.808-818;

  http://www.univnt.ro/upload/sesiune_stiintifica/2009/CKS_Book_2009.pdf

  http://www.cncsis.ro/cenaposs/2009/rev_ed/reviste_cat.pdf,

  9. Modiga Georgeta, „The theoretical – methodological basis of the model of macroeconomic forecast, of labor market and population” ”, The International Scientific Session - CKS 2009 - Challenges of the Knowledge Society), ediţia a 3-a- 2009, Editura Pro Universitaria (Pro Universalis - Cod ISBN978-973-129-447-6; CNCSIS – 102 in categoria B+), Bucureşti 2009, UniversitateaNicolaeTitulescu,pg.791-804;

  http://www.univnt.ro/upload/sesiune_stiintifica/2009/CKS_Book_2009.pdf

  http://www.cncsis.ro/cenaposs/2009/rev_ed/reviste_cat.pdf,

  10. Modiga Georgeta, „La nécessite de la reforme du systems de retraites en le contexte de l’économie politique de la transition du plan au marche”, Acta Universitatis Danubius, Juridica, nr. 1/2007, (Online ISSN: 2065-3891, Prinţ ISSN: 1844-8062), http://www.juridica-danubius.ro/, recunoscută de către C.N.C.S.I.S., editată sub auspiciile Facultăţii de Drept a Universităţii „Danubius” din Galaţi, pg.91-97, Indexată BDI http://ioumals.univ- danubius.ro/index.php/iuridica/article/view/1500/1240

  II. Teza(-ele) de doctorat:

  1.0 Modiga Georgeta „Reforma Sistemului de Asigurări Sociale în România Componentă Obligatorie Redistributivă Administrată Public”

  III. Cursuri universitare, tratate monografii, legislatie adnotata, indrumare practice, publicate

  la edituri cu prestigiu international sau cu prestigiu recunoscut in domeniul stiintelor juridice. 20 Cărţi publicate (Ca, Cb, Cc), îndrumare publicate (I1, I2 etc.), capitole publicate în volume colective, capitole teoretice redactate, sisteme de laborator funcţionale etc. (D1, D2 etc.), după caz, prin care se aduc contribuţii la asigurarea şi perfecţionarea activităţilor didactice, profesionale:

  http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/73http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4766http://journalseek.net/cgibin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2065-0175http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=20650175&genre=journalhttp://econpapers.repec.org/RePEc:dug:journal:y:%202009http://www.univnt.ro/upload/sesiune_stiintifica/2009/CKS_Book_2009.pdfhttp://www.cncsis.ro/cenaposs/2009/rev_ed/reviste_cat.pdfhttp://www.univnt.ro/upload/sesiune_stiintifica/2009/CKS_Book_2009.pdfhttp://www.cncsis.ro/cenaposs/2009/rev_ed/reviste_cat.pdfhttp://www.juridica-danubius.ro/

 • 3

  A. a) Carte publicată în străinătate:

  1. Georgeta Modiga, ,,Some aspects regarding the public pension in Romania”, 2011, Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, Germany, ISBN 978-3-8473-2449-2;

  2. Georgeta Modiga, „The political economy of transition”, 2011, Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, Germany, ISBN 978-3-8484-9715-7.

  b) Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS)

  1.Georgeta Modiga, „Dreptul muncii și securității sociale”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2017, 978-606-31-0365-0,pg.450; 2.Georgeta Modiga, „Dreptul transporturilor”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2017, 978-606-31-0363-6,pg.380;

  3.Georgeta Modiga, „Dreptul Social European”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2017, 978-606-31-0364-3,pg.420;

  4.Georgeta Modiga, ,,Contractul De Muncă in Dreptul Comparat ediția a II-a,ISBN 978-606-669-161-1 Galati , Editura Zigotto 2015;

  5.Georgeta Modiga, Dreptul Muncii ediția a III-a Editura Zigotto 2015, ISBN 978-606-669-165-9; 6.Georgeta Modiga, Dreptul Transporturilor ediția a IV-a, Editura Zigotto 2015, ISBN 978-606-

  669-168-0

  7.Georgeta Modiga, Dreptul Muncii II ID - ediția a II-a, Editura Zigotto 2015, 978-606-669-169-7 8.Georgeta Modiga, Drept Social European editia a II-a ,Galati Editura Zigotto 2014, ISBN

  978-606-669-105-5;

  9.GeorgetaModiga, Dreptul transporturilor, editiaa III-a,Galati Editura Zigotto 2014, ISBN ; 978-606-669-107-9; Dreptul Transporturilor – ID editia a IV-a, ISBN 978-606-669-112-3;

  10.Georgeta Modiga, Dreptul Muncii ID -Editia A III-A, Galati Editura Zigotto 2014, ISBN ; 978-606-669-114-7 general Dreptul Muncii I, ID editia a II-a ID ISBN 978-606-669-115-4 vol. 1;

  11.Georgeta Modiga, „Contractul de munca în dreptul comparat”, Editura „Zigotto”, Galaţi, 2013, ISBN 978-606-669-033-1, pg.196;

  12.Georgeta Modiga, „Dreptul Social European”, Editura „Zigotto” Galaţi, 2013, ISBN 978-606-669-037-9, pg.348;

  13.Modiga Georgeta, ,,Dreptul Muncii, DIDFR: anul IV, semestrul II”, vol. 2., ediţie actualizată – Galaţi: Editura Zigotto, 2013, ISBN 978-606-669-052-2, ISBN general 978-606-669-053-9; 14.Georgeta Modiga, „Dreptul Muncii” ediție revăzută și adăugită, Editura „Zigotto” Galaţi, 2012, ISBN 978-606-8303-94-9, pg.307;

  15..Georgeta Modiga, Dreptul Muncii editie revazută si adăugită, ISBN 978-606-8303-94-9, Editura Zigotto” Galaţi, 2012, pg.307; Galaţi: Editura Zigoto, 2012;

  16.Georgeta Modiga, Dreptul transporturilor: anul III, semestrul I / ISBN 978-606-669-008-9, Editura „Zigotto” Galaţi, 2012, pg.352;

  17.GeorgetaModiga, Dreptul TransporturiloR, DIDFR, editie revazuta si adaugita,Galaţi: Editura Zigoto, 2012,ISBN 978-606-8303-82-6;

  18. Modiga Georgeta, ,,Dreptul Muncii, DIDFR: anul IV, semestrul I”, vol. 1., ediție actualizată – Galaţi: Editura Zigotto, 2012, ISBN 978-606-69-000-3, ISBN general 978-606-669-053-9; 19. Modiga Georgeta, curs „Dreptul transporturilor, DIDFR”, Partea a I-a, ISBN 978-606-533-137-2, ISBN general 978-606-533-014-6, Editura Universitară Danubius, Galaţi, 2010, p.117;

  Modiga Georgeta „Dreptul Transporturilor”, Ediţie revăzută şi adăugită, 2010, ISBN 978-606-8085-88-3, Editura „Zigotto”, Galaţi, p. 350;

  20.Modiga Georgeta curs „Dreptul transporturilor ” DIDFR, Partea aI-a, ISBN 978-606-533-137-2,ISBN general 978-606-533-014-6, Editura Universitară Danubius, Galaţi, 2010, p.117; 21. Modiga Georgeta, „Dreptul securităţii sociale”, Editura „Zigotto” Galaţi, 2010, ISBN 978-606-8085-84-5, p. 140;

 • 4

  22. Modiga Georgeta, „Dreptul muncii”, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, 2009, ISBN 978-973-30-2693-8, p. 348;

  23. Modiga Georgeta, „Elemente de dreptul transporturilor”, 2009, ISBN 978-973-1724-96-6, Editura „Zigotto” Galaţi, p. 280; 24. Modiga Georgeta, curs „Dreptul Transporturilor: DIDFR”, Editura Universitară Danubius, Galaţi, 2009, ISBN 978-973-1746-88-3, p .175; 25. Modiga Georgeta, curs „Dreptul transporturilor, DIDFR”, Partea a II-a, ISBN 978-606-533-012-2, ISBN general 978-606-533-014-6, Editura Universitară Danubius, Galaţi, 2009, p.180;

  26.Modiga Georgeta curs „Dreptul Transporturilor” – DIDFR, Partea I, ISBN 978-973-1746-54-8, ISBN general 978-606-533-014-6, Editura Universitară Danubius, Galaţi, 2008, p.150;

  27. Modiga Georgeta curs „Dreptul Transporturilor” – DIDFR, Partea II, ISBN 978-973-1746-88-3, ISBN general 978-606-533-014-6, Editura Universitară Danubius, Galaţi, 2008, p.160; 28. Modiga Georgeta, „Monografia Pensiei Publice în România”, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2008, ISBN 978-973-30-2068-4, p. 325;

  29.Modiga Georgeta „Dreptul Transporturilor”, Editura Fundaţiei Academice „Danubius”, Galaţi, 2007, ISBN 978-973-1746-20-3, p. 334;

  B. Cărţi publicate în calitate de coautor /Cc Carte publicată în edituri recunoscute CNCS (CENAPOSS) 1. Georgeta Modiga, „Sistemul de pensii și piața muncii” Dimensiunea Calitativă și Cantitativă a Pieţei Muncii din Perspectiva Managementului prin Valoare, Planul Naţional de Cercetare, Dezvoltare și Inovare 2007-2013, PN II, PROGRAMUL IDEI, Parteneri: Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Universitatea „Danubius” din Galaţi, pg.32-55, Galaţi: Zigotto, 2014, ISBN 978-606-669-065-2; 2. Modiga Georgeta, referent ştiinţific „Studiu și cercetări privind tranziția tinerilor din România de la școala la muncă, Galaţi, 2011, Editura „Zigotto” Galaţi, ISBN 978-606-8303-44-4 p. 206;

  3. Modiga Georgeta, referent ştiinţific - REZUMATE - „Studiu privind costurile îmbunătăţirii speranţei de viaţă în România”, Editura „Zigotto” Galaţi, 2011, ISBN 978-606-8085-86-9, p. 280;

  4. Modiga Georgeta, referent stiintific ,,Studiu privind sărăcia în rândul persoanelor tinere în plan național și internațional”, Editura „Zigotto” Galaţi, 2011, ISBN 978-606-830375-8, pg. 190;

  5. Cătălin Ghinăraru, Rodica Dimitriu, Modiga Georgeta, Florin Marius Pavelescu, „Institutul European din România - Flexicuritatea şi dialogul social în România - Perspective privind implementarea principiilor flexicurităţii în întreprinderile românești - Studii de strategie şi politici”, 2010, Editura: Institutul European din Romania, Alpha Media Print S.R.L., Bucureşti, ISBN 978-973-7736-94-9;

  6. Turtureanu, Anca, Gabriela, coautor - Modiga Georgeta – referent ştiinţific şi membru contract cercetare „Studii şi cercetări exploratorii şi explicative privind consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a dezvoltării şi inovării tehnicilor operaţionale în turismul intern”, Editura Zigotto Galaţi, 2009, ISBN 978-606-8085-20-3, p. 199;

  7. Cătălin Ghinăraru, Rodica Dimitriu, Modiga Georgeta, Florin Marius Pavelescu, „Institutul European din România „Sinteze – Studii de Strategii şi Politici SPOS” 2009, Alpha Media Print Bucureşti, ISSN 1843-1372, p. 29;

  8. Valerică Nistor, Modiga Georgeta, „Crestomaţie – Texte juridice comentate derivate din relaţiile sociale de muncă”, volumul III, Editura Fundaţiei Academice „Danubius”, Galaţi, 2007, ISBN 978-973-1746-37-1, ISBN general 978-973-1746-38-8, pp. 565-642; p.763;

  http://www.bnro.ro/Catalogul-Bibliotecii-BNR-10393.aspx?p=1&s=Institutul%20European%20din%20Romania

 • 5

  9. Modiga Georgeta, „Dreptul transporturilore Editura Fundatiei Academice Danubius ,Galati 2007,Isbn :978-973-1746-20-3,Pg.334.

  30Articole, studii publicate:

  în reviste de specialitate de circulaţie internaţională recunoscute, cotate ISI sau indexate în Baze de Date Internaţionale specifice domeniului, care fac un proces de selecţie a revistelor pe baza unor criterii de performanţă (Ris);

  IV. Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferințelor care prezintă contribuții in extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice sau indexate în baze de date internaționale recunoscute Articole ISI (Ris)

  a)

  1. Pocora Monica, Pocora Mihail-Silviu, Modiga Georgeta, „Legal and Criminal Aspects of the Phenomenon of Pornography on the Internet, Conferinţa Internaţională Regională Criminal Repression In The Context of the Economic Crisis and the Maximization of Crime at European and

  Global Level, Asociaţia Internaţională de Drept Penal, 9-10 mai 2013, pg. 219-223;

  2. Pocora Monica, Pocora Mihail-Silviu, Modiga Georgeta, „Aspects of comparative Law on Legal Assistance”, Conferinţa Internaţională Regională Criminal Repression In The Context of the Economic Crisis and the Maximization of Crime at European and Global Level, Asociaţia Internaţională de Drept Penal, 9-10 mai 2013, pg. 457-461;

  3. Georgeta Modiga, Pocora Monica, „Transnational organized crime-insecurity factor for nation”, Conferinţa Internaţională Regională Criminal Repression In The Context of the Economic Crisis and the Maximization of Crime at European and Global Level, Asociaţia Internaţională de Drept Penal, 9-10 mai 2013, pg. 171-175;

  4. Georgeta Modiga, Pocora Monica, „Importance and necessity of international judicial cooperation in criminal matters in the current context”, Conferinţa Internaţională Regională Criminal Repression In The Context of the Economic Crisis and the Maximization of Crime at

  European and Global Level, Asociaţia Internaţională de Drept Penal, 9-10 mai 2013, pg. 421-425; 5. Georgeta Modiga, „Managerial Convergence in Evolution Public Institutions in the European Union”, Acta Universitatis Danubius. Administratio, ISSN: 2068 - 5459 Vo 5, No 2 (2013), pg. 36-47;

  6. Georgeta Modiga, ,, Judicial Labor Relations in the European Union ”Acta Universitatis Danubius. Administratio, ISSN: 2068 - 5459 Vo 6, No 1 (2014), pg. 5-25;

  7. Gina Livioara Goga, Georgeta Modiga, „The Right of Access to Its Own File”, Acta Universitatis Danubius. Administratio, ISSN: 2068 - 5459 Vo 6, No 1 (2014), pg. 111-116;

  8. Pocora Monica, Pocora Silviu, Guriţă Gabriel, Modiga Georgeta, „The impact of applying the proportionality principle from the perspective of its integration on sector line”, The 18th International Scientific Conference Knowledge-based Organization, 14-16 June 2012, „Nicolae Balcescu” Land Forces Academy, Sibiu, Romania, Indexare ISI Thomson Reuters a KBO, ISSN 2068-7796, pg. 789-793;

  http://journals.univ-danubius.ro/index.php/administratio/article/view/2217http://journals.univ-danubius.ro/index.php/administratio/article/view/2217http://journals.univ-danubius.ro/index.php/administratio/article/view/2493

 • 6

  9. Goga Gina, Pocora Monica, Modiga Georgeta, Rusu Ion, „The implications of public decisions endorsment from the perspective of transparency principle”, The 17th International Scientific Conference Knowledge-Based Organization, KBO 2011, Conferences Proceedings 1 Management and

  Military Sciences, 24-26 november 2011, „Nicolae Balcescu” Land Forces Academy, Sibiu, Romania, Indexare ISI Thomson Reuters a KBO, ISSN 2068-7796,Sibiu, Romania, Indexare ISI Thomson

  Reuters a KBO, ISSN 1843-6722, pp. pg.514-519;

  10. Turtureanu Anca Gabriela, Tureac Cornelia Elena, Modiga Georgeta, „Importance Of The Quality Environmental Factors For The Spa Healty Tourism – Study Case Of Lacu Sarat Braila”, „Global And Regional In Environmental Protection”, Glorep 2010, 26-28 November, 2010, Timişoara – România publicată în Journal of Ecology and Environmental Protection – JEPE, official publication of B.EN.A., cotată ISI; ISBN 978-606-554-212-9, Vol. II, pp. 39-42; http://thomsonscientific.com/cgi-

  ion%20and%20ecologybin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Journal%20of%20e

  nvironmental%20protect

  11. Tureac Cornelia Elena, Turtureanu Anca Gabriela, Modiga Georgeta, „Brăila County Integrated Management Of The Water Resources At The Level Of”, „Global And Regional In Environmental Protection”, Glorep 2010, 26-28 November, 2010, Timişoara – România Publicată În Journal Of Ecology and Environmental Protection – JE PE, official publication of B.EN.A, cotată ISI; ISBN 978-606-554-212-9 Vol. II;

  http://thomsonscientific.com/cgi-

  ion%20and%20ecologybin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Journal%20of%20environmental

  %20protect

  12. Cornelia Elena Tureac, Anca Gabriela Turtureanu, Ioan Bordean, Georgeta Modiga, Florentina Pușcă, „Considerations On Protected Wetlands In The County Of Braila”, „Fishery And Aquaculture – A View Point Upon The Sustainable Management Of The Water Resources In The Balkan Area”, 26-28 May, 2010, Galați – România, publicată în Journal of Ecology and Environmental Protection – JEPE, official publication of B.EN.A; http://thomsonscientific.com

  13. Anca Gabriela Turtureanu, Cornelia Elena Tureac, Ioan Bordean, Georgeta Modiga, Florentina Pusca, „The Features Of Natural Quality Of Water In North Bărăgan - Plain Braila”, „Fishery And Aquaculture A View The Sustainable Management Of The Water Resources In The Balkan Area”, 26-28 May, 2010, Galați – România, publicată în Journal of Ecology and Environmental Protection – JEPE, official publication of B.EN.A;

  http://thomsonscientific.com

  14. Georgeta Dragomir, Luminiţa Iacob, Ecaterina Necşulescu, Modiga Georgeta, Carmen-Marina Dragomir, „Economic and Financial Studies on the Public Pension System in Romania at Local and Global Level”, Acta Universitatis Danubius. Œconomica,) Vol 8, No 3 (2010), ISSN 2065-0175, 2005, ISSN (electronic): 2067-340X, recunoscută CNCSIS ctg. B+,included in international data bases and catalogues: Genamics Journal; DOAJ; Index Copernicus International; San Jose State

  University DR. M.L. King, Jr. Library, pg. 47–65; http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/issue/view/90

  http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/73

  http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4766

  http://journalseek.net/cgibin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2065-0175

  http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=20650175&genre=journal

  http://EconPapers.repec.org/RePEc:dug:journal:y: 2009;

  15. Georgeta Modiga, ,,The Action Conditions of Public Ministry in France considering the Administrative, Normative, Social and Pragmatic Factors’’, EIRP Proceedings, 2010, Vol.5(2010), Print ISSN: 2067-9211, Online ISSN: 2069-9344;

  http://thomsonscientific.com/cgi-ion%20and%20ecologybin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Journal%20of%20environmental%20protecthttp://thomsonscientific.com/cgi-ion%20and%20ecologybin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Journal%20of%20environmental%20protecthttp://thomsonscientific.com/cgi-ion%20and%20ecologybin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Journal%20of%20environmental%20protecthttp://thomsonscientific.com/cgi-ion%20and%20ecologybin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Journal%20of%20environmental%20protecthttp://thomsonscientific.com/cgi-ion%20and%20ecologybin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Journal%20of%20environmental%20protecthttp://thomsonscientific.com/cgi-ion%20and%20ecologybin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&Full=Journal%20of%20environmental%20protecthttp://thomsonscientific.com/http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/issue/view/90http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/73http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4766http://journalseek.net/cgibin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2065-0175http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=20650175&genre=journalhttp://econpapers.repec.org/RePEc:dug:journal:y:%202009

 • 7

  16. Georgeta Dragomir, Luminiţa Iacob, Georgeta Modiga, Ecaterina Necşulescu, Carmen-Marina Dragomir, „Specific Aspects of State Social Security Reform in Romania”, Acta Universitatis Danubius. Œconomica, Vol 9, No 4 (2010), ISSN 2065-0175, 2005, pp.17-27; http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/73

  http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4766

  http://journalseek.net/cgibin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2065-0175

  http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=20650175&genre=journal

  http://EconPapers.repec.org/RePEc:dug:journal:y: 2009;

  17. A.G. Turtureanu, G. Dragomir, Tureac Cornelia Elena, I. Bordean, G. Modiga, G. Pădure, „Trends of globalization in the academic and postgraduate education in the touristic domain”, Quality Management in Higher Education, Tulcea, iulie 2010, vol.I, ISBN 978-973-662-566-4; 978-

  973-662-567-1, pp.371-375, QMHE2010, index in the ’’ISI Web of Knowledge”, ISI Proceedings Detabase;

  http://www.isiwebofknowledge.com;

  18. Tureac Cornelia Elena, Turtureanu Anca-Gabriela, Bordean Ioan, Modiga Georgeta, „Corporate Social Responsibility and Sustainable Development”, Acta Universitatis Danubius. Œconomica, Vol. 1, No 1 (2009), ISSN: 2065-0175, pg. 111-119 JEL Classification: M21, M 11;

  http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/80

  http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4766

  http://journalseek.net/cgibin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2065-0175

  http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=20650175&genre=journal

  19. Bordean Ioan, Turtureanu Anca-Gabriela, Tureac Cornelia Elena, Modiga Georgeta, „The Criteria and Principles of Sustainable Development in Terms of Changing the Quality of It”, Acta Universitatis Danubius, Œconomica, Vol. 1, No 1 (2009), ISSN: 2065-0175, pp. 50-58 JEL Classification: M21, M 11;

  http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/73

  http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4766

  http://journalseek.net/cgibin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2065-0175

  http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=20650175&genre=journal

  http://EconPapers.repec.org/RePEc:dug:journal:y: 2009

  20. Modiga Georgeta, Revista Euroeconomica, ISSUE 1(20)/2008, „The theoretical – methodological basis of the model of macroeconomic forecast, of labor market and population” ISSN 1582-8859, p. 43 (cotată B+ CNCSIS,) Indexată în Baza de Date Internaţionale, JEL Classification: M10, M30;

  http://EconPapers.repec.org/RePEc:dug:journal:y:2008;

  21. Modiga Georgeta, „La nécessite de la reforme du systems de retraites en le contexte de l’économie politique de la transition du plan au marche”, Acta Universitatis Danubius, Juridica, nr. 1/2007 - ISSN 1844-8062, EISSN: 2065-3891, http://www.juridica-danubius.ro/, recunoscută de către C.N.C.S.I.S. în categoria B+, indexată BDI, cod CNCSIS 851; http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/B+iunie_2010.pdf;

  http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=74c3b3fc-6c14-4371-8b9f-ba810967d12e,

  http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4049,

  BDI :

  http://www.scholares.net/index.php?Entry-20090708013645-

  _Review_ACTA_UNIVERSITATIS_DANUBIUS._JUR...,

  http://heinonline.org/HOL/Welcome?message=Please%20log%20in&url=%2FHOL%2FIndex%3Fcoll

  ection%3Djournals%26index%3Djournals%2Factdaj,

  http://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?query=1844-

  8062&field=title&editorID=&send=Search+Title%2FISSN+Only,

  http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/73http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4766http://journalseek.net/cgibin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2065-0175http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=20650175&genre=journalhttp://econpapers.repec.org/RePEc:dug:journal:y:%202009http://www.isiwebofknowledge.com/http://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/80http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4766http://journalseek.net/cgibin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2065-0175http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=20650175&genre=journalhttp://journals.univ-danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/73http://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4766http://journalseek.net/cgibin/journalseek/journalsearch.cgi?field=issn&query=2065-0175http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&issn=20650175&genre=journalhttp://econpapers.repec.org/RePEc:dug:journal:y:%202009http://econpapers.repec.org/RePEc:dug:journal:y:2008http://www.juridica-danubius.ro/http://www.cncsis.ro/userfiles/file/IC6_2010/Reviste_recunoscute_cncsis_tip_B_plus_2009(1).pdfhttp://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/B+iunie_2010.pdfhttp://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=74c3b3fc-6c14-4371-8b9f-ba810967d12ehttp://journals.indexcopernicus.com/karta.php?action=masterlist&id=4049http://www.scholares.net/index.php?Entry-20090708013645-_Review_ACTA_UNIVERSITATIS_DANUBIUS._JURhttp://www.scholares.net/index.php?Entry-20090708013645-_Review_ACTA_UNIVERSITATIS_DANUBIUS._JURhttp://heinonline.org/HOL/Welcome?message=Please%20log%20in&url=%2FHOL%2FIndex%3Fcollection%3Djournals%26index%3Djournals%2Factdajhttp://heinonline.org/HOL/Welcome?message=Please%20log%20in&url=%2FHOL%2FIndex%3Fcollection%3Djournals%26index%3Djournals%2Factdajhttp://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?query=1844-8062&field=title&editorID=&send=Search+Title%2FISSN+Onlyhttp://journalseek.net/cgi-bin/journalseek/journalsearch.cgi?query=1844-8062&field=title&editorID=&send=Search+Title%2FISSN+Only

 • 8

  http://catalog.sjlibrary.org/record=b3961582~S1,

  http://www.scirus.com/srsapp/search?q=%09Acta+Universitatis+Danubius%3A+Juridica&t=all&sort

  =0&g=s,

  http://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=18448062,

  http://www.intute.ac.uk/cgi-bin/fullrecord.pl?handle=20081223-16211846,

  https://library-

  catalogue.westminster.ac.uk/F/DNLUJYRBAQ6HRBCC8K2Q1KJGAT5VQCBUI1FCIVPTEPXE8YL84

  G-62472?func=full-set-set&set_number=023793&set_entry=000002&format=999,

  http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridica#,

  http://ro.vlex.com/source/acta-universitatis-danubius-juridica-5107

  Lucrare științifică prezentată la conferință internațională desfășurată în străinătate și publicată în volum indexat ISI Proceedings

  1. Georgeta Modiga, Andy Corneliu Pusca, Anca Gabriela Turtureanu, „Concept Of Executive And Public Administration In The Main Contemporary Systems”, The 8th (Annual) International Conference For Consumer Behaviour And Retailing Research Is Organised By Centre For

  International Research In Consumers Location And Their Environments 8th Circle, Dubrovnik, 26-29.

  04.2011. ISBN 978-953-6025-40-4, pag.141, Journal Of Management Cases, 01/2011; 14(1).

  Doi:10.5848/Apbj.2012.00019;

  2. Georgeta Modiga, Andy Corneliu Pusca,Florentina Pusca, „Financial Policy-Component Part Of The States Economic Policy”, The 8th (Annual) International Conference For Consumer Behaviour And Retailing Research Is Organised By Centre For International Research In Consumers Location

  And Their Environments (Circle), 8th Circle , Dubrovnik 26-29.04.2011. ISBN 978-953-6025-40-4,

  pag.166, Journal Of Management Cases, 01/2011; 14(1). Doi:10.5848/Apbj.2012.00018;

  3. Anca Turtureanu, Cornelia Elena Tureac, Bogdan Andronic, Georgeta Modiga, Alexandra Ivan, Filip lin Constantin, Environmental Quality In Residential Areas In The City Galati, Romania, The 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference And Expo - SGEM 2011

  (Surveying Geology & Mining Ecology Management), 19 - 25 June 2011, Albena BULGARIA, ISSN

  1314-2704 (Former ISBN 978-954-91818-1-4), pag 1049. Conference Proceedings,DOI:

  105593/Sgem2011, Pp. 311-319, volum indexat Thomson Reuters ISI Web of Science, ISI Web of

  Knowledge http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?rubrique2, proceedings indexed into the ISI Web

  of Science database., SCOPUS/ScienceDirect;

  4. Anca Turtureanu, Cornelia Elena Tureac, Vasilica Negrut, Rodica Pripoaie, Carmen Cretu,

  Georgeta Modiga, Environmental Recovery In The Ecotourism Resources In Romania, The 11th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference and Expo - SGEM 2011 (Surveying

  Geology & mining Ecology Management), 19 - 25 June 2011, Albena BULGARIA, ISSN 1314-2704

  (former ISBN 978-954-91818-1-4)pag.311, Conference proceedings,DOI: 105593/sgem2011, pp. 311-

  319, volum indexat Thomson Reuters ISI Web of Science, ISI Web of Knowledge

  http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?rubrique2, proceedings indexed into the ISI Web of Science

  database., SCOPUS/ScienceDirect;

  5. Tureac Cornelia Elena, A. G. Turtureanu, C. Creţu, A. Grigore, G. Modiga, M. Trandafir „Transboundary Pollution – Case Of Natural Eastern Border Of Romania-Prut River”, 10th International Scientific Conference Modern Management of Mine Producing, Geology and

  Environmental Protection, SGEM 2010 Albena Resort Bulgaria 20 June - 26 June 2010 Ministry of

  Environment and Water, Republic of Bulgaria, Organizer of SGEM, ISBN (10): 954-91818-1-2, ISBN

  (13): 978-954-91818-1-4, pp. 829-835; ISI Thomson Reuters proceeding (WEB of Knowledge);

  http://www.sgem.org/index_eng.php

  Conference Proceedings Citation Index by Thomson Reuters/ cotată ISI

  http://catalog.sjlibrary.org/record=b3961582~S1http://www.scirus.com/srsapp/search?q=%09Acta+Universitatis+Danubius%3A+Juridica&t=all&sort=0&g=shttp://www.scirus.com/srsapp/search?q=%09Acta+Universitatis+Danubius%3A+Juridica&t=all&sort=0&g=shttp://www.doaj.org/doaj?func=openurl&genre=journal&issn=18448062http://www.intute.ac.uk/cgi-bin/fullrecord.pl?handle=20081223-16211846https://library-catalogue.westminster.ac.uk/F/DNLUJYRBAQ6HRBCC8K2Q1KJGAT5VQCBUI1FCIVPTEPXE8YL84G-62472?func=full-set-set&set_number=023793&set_entry=000002&format=999https://library-catalogue.westminster.ac.uk/F/DNLUJYRBAQ6HRBCC8K2Q1KJGAT5VQCBUI1FCIVPTEPXE8YL84G-62472?func=full-set-set&set_number=023793&set_entry=000002&format=999https://library-catalogue.westminster.ac.uk/F/DNLUJYRBAQ6HRBCC8K2Q1KJGAT5VQCBUI1FCIVPTEPXE8YL84G-62472?func=full-set-set&set_number=023793&set_entry=000002&format=999http://journals.univ-danubius.ro/index.php/juridicahttp://ro.vlex.com/source/acta-universitatis-danubius-juridica-5107http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?rubrique2http://www.sgem.org/sgemlib/spip.php?rubrique2http://www.sgem.org/index_eng.php

 • 9

  6. Tureac Cornelia Elena, A.G. Turtureanu, I. Bordean, R. Pripoaie, G. Modiga, Florentina Puşcă „Waste Management In România-Brăila County”, 10th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2010, Albena Resort, Bulgaria, 20 June - 26 June 2010 Ministry of Environment and Water,

  Republic of Bulgaria, Organizer of SGEM, ISBN (10): 954-91818-1-2, ISBN (13): 978-954-91818-1-

  4, pp. 851-858, ISI Thomson Reuters proceeding (WEB of Knowledge);

  http://www.sgem.org/index_eng.php

  Conference Proceedings Citation Index by Thomson Reuters/ cotată ISI

  7. Cornelia Elena Tureac, Anca Gabriela Turtureanu, Ioan Bordean, Aurica Grigore, Modiga Georgeta, Rodica Pripoaie, „Ecological Food Products - General Considerations On Green Marketingţ”, 10 Th International Scientific Conference Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2010, Albena Resort, Bulgaria, 20 June - 26 June

  2010, Ministry of Environment and Water, Republic of Bulgaria, Organizer of SGEM, ISBN (10):

  954-91818-1-2, ISBN (13): 978-954-91818-1-4, pp. 851-858; ISI Thomson Reuters proceeding (WEB of Knowledge);

  http://www.sgem.org/index_eng.php

  Conference Proceedings Citation Index by Thomson Reuters/ cotată ISI

  8.Tureac Cornelia Elena, Turtureanu Anca-Gabriela, Bordean Ioan, Grigore Aurica, Modiga Georgeta, „The development of sustainable health tourism in the salty lakes areas”, 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference& EXPO Surveying Geology & mining Ecology

  Management, Albena, Bulgaria, mai 2009, ISBN (10): 954-91818-1-2; ISBN (13): 978-954-91818-1-4

  pp.763-768;

  ISI Thomson Reuters proceeding (WEB of Knowledge)

  9. Tureac Cornelia Elena, Turtureanu Anca-Gabriela, Bordean Ioan, Grigore Aurica, Modiga Georgeta „Considerations on the issue of Brăila plain water resources quality”, 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO Surveying Geology & mining Ecology

  Management, Albena, Bulgaria, mai 2009, ISBN (10): 954-91818-1-2; ISBN (13): 978-954-91818-1-

  4, pp. 721-728;

  ISI Thomson Reuters proceeding (WEB of Knowledge

  10. Tureac Cornelia Elena, Turtureanu Anca-Gabriela, Bordean Ioan, Grigore Aurica, Modiga

  Georgeta, „The sustainable tourism promoted by small and medium enterprises – basis of the tourism development”, 9th International Multidisciplinary Scientific Geo-Conference & EXPO Surveying Geology & mining Ecology Management, Albena, Bulgaria, mai 2009, ISBN (10): 954-

  91818-1-2; ISBN (13): 978-954-91818-1-4, pp.769-776;

  ISI Thomson Reuters proceeding (WEB of Knowledge)

  11. Modiga Georgeta, Organizarea şi coordonarea în managementul turismului Românesc, Lucrare prezentată la a 16-a Conferinţă Internaţională, IECS, 7-9 mai 2009, Lucian Blaga University of Sibiu şi publicată în volumul conferinţei, IECS 2009, ISBN 978-739-775-1, pp.54-61; 12. Modiga Georgeta, Studiu de caz privind alternativa pensiei private facultative, la sistemul public de pensii, Sesiunea Ştiinţifică Teorii şi practici ale guvernării democratice, Chişinău, Republica Moldova, 23-24 octombrie 2010, caietul nr. 4, Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova; ISBN 978-9975-106-74-0;

  13.Modiga Georgeta, Instituţia juridică excepţiilor de procedură- natura juridică şi delimitări, Sesiunea Ştiinţifică „Teorii şi practici ale guvernării democratice”, Chişinău Republica Moldova, 23-24 octombrie 2010, caietul nr 4, ISBN 978-9975-106-74-0, Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova,pg 349;

  http://www.sgem.org/index_eng.phphttp://www.sgem.org/index_eng.php

 • 10

  14.Modiga Georgeta Noi aspecte privind Armonizarea Normativă Comunitară în Materia Faptelor Juridice şi Proprietăţii Intelectuale, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională – Integrare Europeană – Realităţi şi Perspective, Universitatea „Danubius” – Galaţi, 16-17 mai 2008. Editura DidacticăşiPedagogicăBucureştiISBN,978-973-30-2409-5,p.292;Articol în revistă cu referenți și colective editoriale internaționale (revistă indexată BDI și/sau B+)

  Articole ISI (BDI) 1.Modiga Georgeta, 'The Marketing of River Forwarding and Freight Services', Journal of Danubian Studies and Research, Nr.1, Vol.5, ISSN:2284 _ 5224, pp.177-186, 2015;

  LinkSOCED:http://evidentacercetare.univ- danubius.ro/Surse/Set_005/CWp62OKNvk.pdf

  Link:http://journals.univ-danubius.ro/index.php/research/article/view/3005/2801

  2. Modiga Georgeta, Constatin Afanase, „Projections of the Profitability of Ocupational Pension Funds” International Symposium of The Romanian Regional Science Association, Universitatea de Nord, Baia Mare, 12-13 iunie 2009, Editura Universităţii de Nord Baia Mare, ISBN: 978-606-536-022-8;

  3. Modiga Georgeta „The Retro-of the Mani Types of Pension and average Gross Wage en the economy”, 7th International Symposium of The Romanian Regional Science Association, Universitatea de Nord, Baia Mare, 12-13 iunie 2009, Editura Universităţii de Nord Baia Mare, ISBN 978-606-536-022-8, pp.21;

  4. Modiga Georgeta „Organizarea şi coordonarea în managementul turismului Românesc”, Lucrare prezentată la a 16-a Conferinţă Internaţională, IECS, 7-9 mai 2009, Lucian Blaga University of Sibiu şi publicată în volumul conferinţei, IECS 2009, ISBN 978-739-775-1, pp.54-61 şi supusă procesării pentru Baza de Date ISI Thomson; ISI Proceedings, (http://apps.isiknowledge.com)

  JEL classification: L83, Q26, O18, M19, M39

  Articole ISI (B+)

  1.Georgeta Modiga, Gabriel Avramescu, "Regulation in unimodal international conventions on land and air transport of exonerating cases of carrier

  liability" , Danubius University of Galati, Romania, International Conference European Integration-

  Realities And Perspectives” 2019 MAI 12 th Edition, Galati 19 mai 2019 European Integration. Realities and Perspectives. Proceedings/ Vol. No. 1 (2019) , Print ISSN: 2067–9211,Online,ISSN:2069,9344(BDI)

  http://proceedings.univ- danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1910/1982

  2.Georgeta Modiga, Gabriel Avramescu, "Particularities of the exonerating causes of

  liability of the ship-owner or the maritime carrier according to the

  Brussels Convention", Danubius University of Galati, Romania, International Conference European

  Integration-Realities And Perspectives” 2019 MAI 12 th Edition, Galati 19 mai 2019 European Integration. Realities and Perspectives. Proceedings/ Vol. No. 1 (2019) , Print ISSN: 2067–9211,Online,ISSN:2069,9344(BDI)

  http://proceedings.univ- danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1910/1982

  3.Georgeta Modiga, ,,Antitrust Actions in IT Domain,, Danubius University of Galati, Romania,

  International Conference European Integration-Realities And Perspectives” 12 th Edition, Galati 19 mai 2018 Vol No 1 (2018) EIRP Proceedings Frequency: Galati, (18-19th May) Print ISSN: 2067 – 9211,Online ISSN: 2069 – 9344(BDI);

  linksoced:http://evidentacercetare.univ-%20danubius.ro/Surse/Set_005/CWp62OKNvk.pdfhttp://journals.univ-danubius.ro/index.php/research/article/view/3005/2801http://apps.isiknowledge.com/http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1910/1982http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1910/1982

 • 11

  4.Georgeta Modiga ,,Protection of Trade Secrets in the Field of Information Technology, Danubius

  University of Galati, Romania International Conference European Integration-Realities And Perspectives” 12 th Edition, Galati 19 mai 2018 Vol No 1 (2018) EIRP Proceedings Frequency: Galati, (18-19th May)

  Print ISSN: 2067 – 9211,Online ISSN: 2069 – 9344(BDI);

  5.Georgeta Modiga, Andreea Miclea ,,On the Admissibility of the Presidential Ordinance for

  Measures to Terminate Acts for the Infringement of Industrial Property Rights’’ International Conference European Integration-Realities And Perspectives” 12 th Edition, Galati 19 mai 2017 Vol No 1 (2017) EIRP Proceedings Frequency: Galati, (30th May) Print ISSN: 2067 – 9211,Online ISSN: 2069 – 9344(BDI);

  6.Georgeta Modiga, Andreea Miclea ,,On the Possibility of the Employer to Terminate

  Unilaterally the Labor Contract of a Pregnant Employee during the Probationary Period’’ International Conference European Integration-Realities And Perspectives” 12 th Edition, Galati 19 mai 2017 Vol No 1 (2017) EIRP Proceedings Frequency: Galati, (30th May) Print ISSN: 2067 – 9211,Online ISSN: 2069 – 9344(BDI):;

  7. Georgeta Modiga, ,,Marketing Freight Forwarding Services”, Educons University, Serbia, International Conferencethe Danube – Axis Of European Identity 5 th Edition NOVI SAD, 27-29 iunie 2015, ISSN:2284-5224,Journal of Danubius Studies and Researche, Recunoscuta B+;

  8.Georgeta Modiga, „Flexicurity in the Current Economic and Social Context”, EIRP Proceedings (30th May) Print ISSN: 2067 – 9211, Online ISSN: 2069 – 9344, Vol 10 (2015), Quality in Education Quality Assurance Internationalization and Management of Higher Education in a

  Globalized Society;

  9. Georgeta MODIGA, ,,Tribunalul de primă instanță“, Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene și Relații Internaționale, Editia a II a, Universitatea „Titu Maiorescu”, Bucuresti 9-10 mai 2014; pg. 199, Editura Hamangiu, 2014, ISBN -978-606-27-0020-1. Editura acredita CNCS, pg.191-

  199, in categoria B+;

  10.Georgeta Modiga, ,,Cooperarea Judiciara in Materie Civila in U.E”, Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene si Relatii Internationale, Editia A II A,Universitatea Titu

  Maiorescu,Bucuresti 9-10 mai 2014; pg. 199-2011, Editura Hamangiu, 2014, ISBN 978-606-27-0020-

  1. Editura acredita CNCS; in categoria B+;

  11.Georgeta Modiga, „Intercultural Communication”, International Conference European Integration-Realities And Perspectives 9 th Edition, Galați 16-17 mai 2014, EIRP 2014, „Danubius” University of Galati, ISSN 2067-9211,VO 9 (2014), pg.284-290;

  12. Georgeta Modiga, „International Conference European Integration-Realities And Perspectives” 9 th Edition, Galati 16-17 mai 2014, ,,European Citizenship between Past and Future” - EIRP 2014, Danubius” University of Galati, ISSN 2067-9211,VO 9(2014), pg.389-395;

  13. Georgeta Modiga, „Importance And Necessity Of International Judicial Cooperationi Ncriminal Matters”, AILC 2013 will be published in AGORA International Journal of Juridical Sciences, ,Indexată BDI (C.N.C.S.I.S. în categoria B+.) ISSN: 1843-570X. E-ISSN: 2067-7677, publicată în Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, nr. 2/2013, Ed. Universităţii Agora, pg. 98-103;

  http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1823http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1823http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1824http://proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1824http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1665

 • 12

  14.Georgeta Modiga, „Constitution And Constitution Of Belgium –Comparative Study”, AILC 2013 will be published in AGORA International Journal of Juridical Sciences,

  http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/index,Indexată BDI (C.N.C.S.I.S. în categoria B+). ISSN: 1843-570X. E-ISSN: 2067-7677, publicată în Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, nr. 2/2013, Ed. Universităţii Agora,pg 98-103; 15. Pocora Monica, Pocora Mihail-Silviu, Modiga Georgeta, “Extended seizure and sale of seized assest before pronouncing a final conviction”, EIRP 2012, “Danubius” University of Galati,ISSN2067-9211,VOL6(2011);pp.86-90,2012,LinkSOCED: p.86-90;

  http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set_009/8CX9Q4UbWs.pdf,

  Link extern: http://proceedings.univ- danubius.ro/index.php/eirp/article/viewFile/1289/1176

  16. Goga Gina, Negruţ Vasilica, Pocora Monica, Modiga Georgeta, “Public function between liability and legal responsibility”, The 18th International Scientific Conference Knowledge based Organization, 14-16 June 2012, Nicolae Balcescu” Land Forces Academy, Sibiu, Romania, Indexare ISI Thomson Reuters a KBO, ISSN cod ISSN 1843pg.661-665;

  http://www.actrus.ro/sesiuni/KBO_2012/program_KBO.pd;

  17. Pocora Monica, Pocora Silviu, Guriţă Gabriel, Modiga Georgeta, “The impact of applying the proportionality principle from the perspective of its integration on sector line”, The 18th International Scientific Conference Knowledge-based Organization, 14-16 June 2012, „Nicolae Balcescu” Land Forces Academy, Sibiu, Romania, Indexare ISI Thomson Reuters a KBO, ISSN 2068-7796,p.789-793;

  18. Georgeta Modiga, ,,European Perspectives Approach to Asylum and Migration”, International Conference European Integration-Realities And Perspectives 9 th Edition, Galati 16-17 mai 2012, EIRP 2012, “Danubius” University of Galati, ISSN 2067-9211, Vol 7 (2012); http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1380

  19.Georgeta Modiga, ,,Strategies of Environmental Policy in the European Union”, International Conference European Integration-Realities And Perspectives 9 th Edition, Galati 16-17 mai 2012, EIRP 2012, “Danubius” University of Galati, ISSN 2067-9211, Vol 7(2012); http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1380

  20.Pocora Monica, Pocora Mihail-Silviu, Modiga Georgeta, “Actually and prospective judicial criminal dimensions of judicial liability conditions”, Oradea nov. 2011, Conferinţa anuală a Catedrei de Drept, cu tema: „Dreptul si religia”, ediţia a V-a. (cotată B+ CNCSIS indexată BDI, cod CNCSIS 827) publicată în Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, ISSN 1843-570X, E-ISSN 2067-7677, Ed. Universităţii Agora; p.214-216;

  21. Domnica Doina Parcalabu, Georgeta Modiga, Gabriel Gurita, ,,Organisational Structure:

  Essential in Making Mechanisms Process Management’’ EIRP 2011, “Danubius” University of Galati, ISSN 2067-9211, VOL 6 (2011), pg. 19-32;

  LinkSOCED: http://evidentacercetare.univ- danubius.ro/Surse/Set_009/8CX9Q4UbWs.pdf, Link

  extern: http://proceedings.univ- danubius.ro/index.php/eirp/article/viewFile/1289/1176

  22. Domnica Doina Parcalabu, Georgeta Modiga, Gabriel Gurita, „Importance and Necessity of International Judicial Cooperation in Criminal Matters” EIRP 2011, “Danubius” University of Galati, ISSN 2067-9211, VOL 6 (2011,) pg171-178 ;

  LinkSOCED: http://evidentacercetare.univ- danubius.ro/Surse/Set_009/8CX9Q4UbWs.pdf, Link

  extern: http://proceedings.univ- danubius.ro/index.php/eirp/article/viewFile/1289/1176

  23. Goga Gina, Pocora Monica, Modiga Georgeta, Rusu Ion, “The implications of public decisions endorsment from the perspective of transparency principle”, The 17th International Scientific

  http://univagora.ro/jour/index.php/aijjs/index,Indexat?http://evidentacercetare.univ-/http://proceedings.univ-/http://www.actrus.ro/sesiuni/KBO_2012/program_KBO.pdhttp://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1380http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1380http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1381http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1380http://evidentacercetare.univ-/http://proceedings.univ-/http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/747http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/747http://evidentacercetare.univ-/http://proceedings.univ-/

 • 13

  Conference Knowledge-based Organization, 24-26 november 2011, „Nicolae Balcescu” Land Forces Academy, Sibiu, Romania, Indexare ISI Thomson Reuters a KBO, ISSN 2068-7796.p.514-519;

  24. Georgeta Dragomir, Mihaela Nicolau, Ecaterina Necșulescu, Georgeta Modiga, Carmen Marina Dragomir, lucrarea ,,Approches of Taxation under the Current Circumstances between Desiderata

  and Results – I”, Revista Acta Universitatis Danubius Œconomica, vol. 7, no. 1 (2011), ISSN (printed): 2065-0175; ISSN (electronic): 2067-340X, recunoscută CNCSIS ctg. B+, included ininternational data basesand catalogues : Genamics Journal; DOAJ; Index Copernicus International;

  San Jose State University DR. M.L. King, Jr. Library, pg. 110 – 122; http://journals.univ - danubius.ro/index.php/oeconomica/article/view/82

  25. Pocora Monica, Pocora Mihail-Silviu, Modiga Georgeta, “Actually and prospective judicial criminal dimensions of judicial liability conditions”, Oradea nov. 2011, Conferinţa anuală a Catedrei de Drept, cu tema: „Dreptul si religia”, ediţia a V-a. (cotată B+ CNCSIS indexată BDI, cod CNCSIS 827) publicată în Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences, ISSN 1843-570X, E-ISSN 2067-7677, Ed. Universităţii Agora,pg. 217-219;

  26. Gina Goga, Modiga Georgeta, „Simplificarea legislaţiei naţionale în contextul integrării în Uniunea Europeană”, Oradea 4 - 5 noiembrie 2010, la Conferinţa anuală a Catedrei de Drept, cu tema: „Consecinţele integrării europene asupra sistemului de drept din România”, ediţia a IV-a. (cotată B+ CNCSIS indexată BDI, cod CNCSIS 827 ) publicată în Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences Nr. 5/2010, ISSN 1843-570X, E-ISSN 2067-7677, Ed. Universităţii Agora; http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/B+iunie_2010.pdf2008,

  http://www.juridicaljournal.univagora.ro/download/pdf/48.pdf

  BDI:www.doaj.org., http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ulrichsweb_news/uu/newTitles.asp?uuMonthlyFile=uu200906/n

  ew_titles.txt&Letter=L&navPage=9&,

  http://biblio.vub.ac.be/vlink/VlinkMenu.CSP?genre=journal&eissn=&issn=1843570X&title=AGORA%

  20International%20Journal%20of%20Juridical%20

  Sciences.doaj.org - Baza de date şi catalog, http://www.gfmer.ch/Medical_journals/Free_medicalSub1.php?fnct=selectParMotCle&param1=scienc

  e,

  http://www.oaklist.qut.edu.au/database/Alpha.action,

  http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/online-j/agg-doaj.html,

  http://www.socolar.com/pl.aspx?ClassCode=LP&CName=%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%92%8C

  %E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AD%A6

  http://biblio.vub.ac.be/vlink/EList.csp;

  International Catalog :

  http://old.library.georgetown.edu/newjour/a/msg04628.html,

  http://library.usask.ca/ejournals/view/1000000000745962,

  http://hub.hku.hk/publisher/JournalManager?jourId=21797,

  http://journalfinder.wtcox.com/uncg/search-subj.asp?subj=41,

  http://journalfinder.wtcox.com/mer/search-subj.asp?subj=27,

  http://www.knowledgecenter.unr.edu/ejournals/subject/subject.aspx?p_subj=55,

  http://www.lib.ncsu.edu/journals/browse.php?search=a&page=57,

  http://192.192.148.108:8080/1cate/?data=thin.transtech&category=&searchtype=browse&title=Ago&

  BM=az&SR=0&NR=50&lower=&upper=&pubid=&rft_val_fmt=&provider=&tableName=,

  http://library.usask.ca/ejournals/title/A?page=8

  27. Modiga Georgeta, „Impactul Integrării în Uniunea Europeană asupra Evoluţiilor Principalelor Variabile Macro-Economice cu influienţă asupra Rentabilităţii Fondurilor de Pensii”, Conferinţa Internaţională „Zilele Academice Arădene”, 7-9 mai 2009, Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad, publicată în Studia Universitaria, ISSN 1584-2339, p. 160. recunoscută de către C.N.C.S.I.S. în categoria B+;

  http://journals.univ/http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/B+iunie_2010.pdf2008http://www.juridicaljournal.univagora.ro/download/pdf/48.pdfhttp://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ulrichsweb_news/uu/newTitles.asp?uuMonthlyFile=uu200906/new_titles.txt&Letter=L&navPage=9&http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ulrichsweb_news/uu/newTitles.asp?uuMonthlyFile=uu200906/new_titles.txt&Letter=L&navPage=9&http://biblio.vub.ac.be/vlink/VlinkMenu.CSP?genre=journal&eissn=&issn=1843570X&title=AGORA%20International%20Journal%20of%20Juridical%20%20%20%20%20%20Sciences.doaj.orghttp://biblio.vub.ac.be/vlink/VlinkMenu.CSP?genre=journal&eissn=&issn=1843570X&title=AGORA%20International%20Journal%20of%20Juridical%20%20%20%20%20%20Sciences.doaj.orghttp://www.gfmer.ch/Medical_journals/Free_medicalSub1.php?fnct=selectParMotCle&param1=sciencehttp://www.gfmer.ch/Medical_journals/Free_medicalSub1.php?fnct=selectParMotCle&param1=sciencehttp://www.oaklist.qut.edu.au/database/Alpha.actionhttp://www.tulips.tsukuba.ac.jp/online-j/agg-doaj.htmlhttp://www.socolar.com/pl.aspx?ClassCode=LP&CName=%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%92%8C%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AD%A6http://www.socolar.com/pl.aspx?ClassCode=LP&CName=%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%92%8C%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AD%A6http://biblio.vub.ac.be/vlink/EList.csphttp://old.library.georgetown.edu/newjour/a/msg04628.htmlhttp://library.usask.ca/ejournals/view/1000000000745962http://hub.hku.hk/publisher/JournalManager?jourId=21797http://journalfinder.wtcox.com/uncg/search-subj.asp?subj=41http://journalfinder.wtcox.com/mer/search-subj.asp?subj=27http://www.knowledgecenter.unr.edu/ejournals/subject/subject.aspx?p_subj=55http://www.lib.ncsu.edu/journals/browse.php?search=a&page=57http://192.192.148.108:8080/1cate/?data=thin.transtech&category=&searchtype=browse&title=Ago&BM=az&SR=0&NR=50&lower=&upper=&pubid=&rft_val_fmt=&provider=&tableNamehttp://192.192.148.108:8080/1cate/?data=thin.transtech&category=&searchtype=browse&title=Ago&BM=az&SR=0&NR=50&lower=&upper=&pubid=&rft_val_fmt=&provider=&tableNamehttp://library.usask.ca/ejournals/title/A?page=8http://www.cncsis.ro/userfiles/file/IC6_2010/Reviste_recunoscute_cncsis_tip_B_plus_2009(1).pdf

 • 14

  28. Modiga Georgeta, „Regional issues and regional development policy objectives in member states of the european union”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Facultatea de Economie şi Administraţie 22-23 octombrie 2009, Globalization and Higher Education in Economics and Business Administration, Conference Proceedings, 3 vol., Ed. Tehnopress, Iaşi, 2009, ISBN 978-973-702-711-5; recunoscută de către C.N.C.S.I.S. în categoria B+; htpp;//www.fea.uaic.ro/geba

  29. Modiga Georgeta, „Politica de ocupare a forţei de muncă”, The International Scientific Session - CKS 2009 - Challenges of the Knowledge Society), ediţia a 3-a- 2009, Editura Pro Universitaria (Pro Universalis - Cod CNCSIS – 102 in categoria B+), Bucureşti 2009, Universitatea „Nicolae Titulescu” pp. 808-818, ISBN 978-973-129-447-6;

  http://www.univnt.ro/upload/sesiune_stiintifica/2009/CKS_Book_2009.pdf

  http://www.cncsis.ro/cenaposs/2009/rev_ed/reviste_cat.pdf

  30. Modiga Georgeta „Bazele teoretico-metodologice ale modelului de prognoză macro economică, de piaţa muncii si populaţiei”, The International Scientific Session, Revista CKS-eBook (Challenges of the Knowledge Society), ediţia a 3-a 2009, Universitatea „Nicolae Titulescu”, Editura Pro Universitaria (Pro Universalis - Cod CNCSIS - 102), in categoria B+ Bucureşti 2009, pp. 791-807, ISBN 978-973-129-447-6;

  http://www.univnt.ro/upload/sesiune_stiintifica/2009/CKS_Book_2009.pdf

  http://www.cncsis.ro/cenaposs/2009/rev_ed/reviste_cat.pdf

  31. Turtureanu Anca-Gabriela, Grigore Aurica, Modiga Georgeta, „The increase of the occupying în the rural environment by developing the touristic services”, The International Scientific Conference “European Integration – New Challenges for the Romanian Economy”, 5th edition, 29-30 May 2009, Oradea şi publicată în Analele Universităţii din Oradea, ISSN 1582-5450, pp.76; http://steconomice.uoradea.ro/anale/ro_volum-2008-management-and marketing.html, recunoscută de către C.N.C.S.I.S. în categoria B+, cod. CNCSIS 665, indexată BDI;

  32. Grigore Aurica, Turtureanu Anca-Gabriela, Modiga Georgeta, „and strategic development”, The International Scientific Conference “European Integration – New Challenges for the Romanian Economy”, 5th edition, 29-30 May 2009, Oradea şi publicată în Analele Universităţii din Oradea, ISSN 1582-5450, p. 84; http://steconomice.uoradea.ro/anale/ro_volum-2008-management-and

  marketing.html, recunoscută de către C.N.C.S.I.S. în categoria B+, cod. CNCSIS 665, indexată BDI;

  33`. Modiga Georgeta, „Aspecte juridice privind spălarea banilor”, Conferinţa Internaţională „Infracţionalitatea în domeniul afacerilor”, Universitatea Agora, 30-31 oct. 2008, Oradea, Editura Universităţii Agora Oradea, Internaţional of Juridical Sciences, 2009, ISSN 1843-570, p. 136-152; vol. II, Nr. 1, Ed. Universităţii Agora, recunoscută de către C.N.C.S.I.S. în categoria B+, indexată BDI, cod CNCSIS 827;

  http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/B+iunie_2010.pdf,2008,

  http://www.juridicaljournal.univagora.ro/download/pdf/48.pdf

  BDI: www.doaj.org.,

  http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ulrichsweb_news/uu/newTitles.asp?uuMonthlyFile=uu200906/n

  ew_titles.txt&Letter=L&navPage=9&,

  http://biblio.vub.ac.be/vlink/VlinkMenu.CSP?genre=journal&eissn=&issn=1843570X&title=AGORA%

  20International%20Journal%20of%20Juridical%20

  Sciences.doaj.org - Baza de date şi catalog, http://www.gfmer.ch/Medical_journals/Free_medicalSub1.php?fnct=selectParMotCle&param1=science,

  http://www.oaklist.qut.edu.au/database/Alpha.action,

  http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/online-j/agg-doaj.html,

  http://www.socolar.com/pl.aspx?ClassCode=LP&CName=%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%92%8C

  %E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AD%A6

  http://biblio.vub.ac.be/vlink/EList.csp;

  http://www.cncsis.ro/userfiles/file/IC6_2010/Reviste_recunoscute_cncsis_tip_B_plus_2009(1).pdfhttp://www.univnt.ro/upload/sesiune_stiintifica/2009/CKS_Book_2009.pdfhttp://www.cncsis.ro/cenaposs/2009/rev_ed/reviste_cat.pdfhttp://www.univnt.ro/upload/sesiune_stiintifica/2009/CKS_Book_2009.pdfhttp://www.cncsis.ro/cenaposs/2009/rev_ed/reviste_cat.pdfhttp://steconomice.uoradea.ro/anale/ro_volum-2008-management-and%20marketing.htmlhttp://www.cncsis.ro/userfiles/file/IC6_2010/Reviste_recunoscute_cncsis_tip_B_plus_2009(1).pdfhttp://steconomice.uoradea.ro/anale/ro_volum-2008-management-and%20marketing.htmlhttp://steconomice.uoradea.ro/anale/ro_volum-2008-management-and%20marketing.htmlhttp://www.cncsis.ro/userfiles/file/IC6_2010/Reviste_recunoscute_cncsis_tip_B_plus_2009(1).pdfhttp://www.cncsis.ro/userfiles/file/IC6_2010/Reviste_recunoscute_cncsis_tip_B_plus_2009(1).pdfhttp://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/B+iunie_2010.pdf,2008http://www.juridicaljournal.univagora.ro/download/pdf/48.pdfhttp://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ulrichsweb_news/uu/newTitles.asp?uuMonthlyFile=uu200906/new_titles.txt&Letter=L&navPage=9&http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ulrichsweb_news/uu/newTitles.asp?uuMonthlyFile=uu200906/new_titles.txt&Letter=L&navPage=9&http://biblio.vub.ac.be/vlink/VlinkMenu.CSP?genre=journal&eissn=&issn=1843570X&title=AGORA%20International%20Journal%20of%20Juridical%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Sciences.doaj.orghttp://biblio.vub.ac.be/vlink/VlinkMenu.CSP?genre=journal&eissn=&issn=1843570X&title=AGORA%20International%20Journal%20of%20Juridical%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Sciences.doaj.orghttp://www.gfmer.ch/Medical_journals/Free_medicalSub1.php?fnct=selectParMotCle&param1=sciencehttp://www.oaklist.qut.edu.au/database/Alpha.actionhttp://www.tulips.tsukuba.ac.jp/online-j/agg-doaj.htmlhttp://www.socolar.com/pl.aspx?ClassCode=LP&CName=%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%92%8C%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AD%A6http://www.socolar.com/pl.aspx?ClassCode=LP&CName=%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%92%8C%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AD%A6http://biblio.vub.ac.be/vlink/EList.csp

 • 15

  International Catalog :

  http://old.library.georgetown.edu/newjour/a/msg04628.htmlhttp://library.usask.ca/ejournals/view/10000

  00000745962

  http://hub.hku.hk/publisher/JournalManager?jourId=21797,

  http://journalfinder.wtcox.com/uncg/search-subj.asp?subj=41,

  http://journalfinder.wtcox.com/mer/search-subj.asp?subj=27,

  http://www.knowledgecenter.unr.edu/ejournals/subject/subject.aspx?p_subj=55,

  http://www.lib.ncsu.edu/journals/browse.php?search=a&page=57,

  http://192.192.148.108:8080/1cate/?data=thin.transtech&category=&searchtype=browse&title=Ago&

  BM=az&SR=0&NR=50&lower=&upper=&pubid=&rft_val_fmt=&provider=&tableName=,

  http://library.usask.ca/ejournals/title/A?page=8,

  http://sunzi1.lib.hku.hk/ER7format/hkul/ej/A/2

  34. Modiga Georgeta, Gina Goga „Principiile generale ale dreptului comunitar”, Oradea 4 - 5 noiembrie 2010, la Conferinţa anuală a Catedrei de Drept, cu tema: „Consecinţele integrării europene asupra sistemului de drept din România”, ediţia a IV-a , Indexată C.N.C.S.I.S. în categoria B+. ISSN: 1843-570X. E-ISSN: 2067-7677, publicată în Revista AGORA International Journal of Juridical Sciences VOL .5, nr. 2/2010, Ed. Universităţii Agora. http://www.juridicaljournal.univagora.ro/?page=article_details&id=337

  http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/B+iunie_2010.pdf2008,

  http://www.juridicaljournal.univagora.ro/download/pdf/48.pdf

  BDI: www.doaj.org.,

  http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ulrichsweb_news/uu/newTitles.asp?uuMonthlyFile=uu200906/n

  ew_titles.txt&Letter=L&navPage=9&,

  http://biblio.vub.ac.be/vlink/VlinkMenu.CSP?genre=journal&eissn=&issn=1843570X&title=AGORA%

  20International%20Journal%20of%20Juridical%20

  Sciences.doaj.org - Baza de date şi catalog, http://www.gfmer.ch/Medical_journals/Free_medicalSub1.php?fnct=selectParMotCle&param1=science,

  http://www.oaklist.qut.edu.au/database/Alpha.action,

  http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/online-j/agg-doaj.html,

  http://www.socolar.com/pl.aspx?ClassCode=LP&CName=%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%92%8C

  %E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AD%A6

  http://biblio.vub.ac.be/vlink/EList.csp;

  International Catalog:

  http://old.library.georgetown.edu/newjour/a/msg04628.html,

  http://library.usask.ca/ejournals/view/1000000000745962,

  http://hub.hku.hk/publisher/JournalManager?jourId=21797,

  http://journalfinder.wtcox.com/uncg/search-subj.asp?subj=41,

  http://journalfinder.wtcox.com/mer/search-subj.asp?subj=27,

  http://www.knowledgecenter.unr.edu/ejournals/subject/subject.aspx?p_subj=55,

  http://www.lib.ncsu.edu/journals/browse.php?search=a&page=57,

  http://192.192.148.108:8080/1cate/?data=thin.transtech&category=&searchtype=browse&title=Ago&

  BM=az&SR=0&NR=50&lower=&upper=&pubid=&rft_val_fmt=&provider=&tableName=,

  http://library.usask.ca/ejournals/title/A?page=8

  35. Modiga Georgeta, „Capitalul intelectual şi educaţia în contextual economiei şi societăţii bazate pe cunoaştere”, Conferinţa Internaţională „Organizaţia bazată pe cunoaştere” - Academia Forţelor Terestre „N. Bălcescu”, Sibiu, 27-29 nov. 2008, ISSN 1843-6722, N.Bălcescu Land Forces Academy Publishing House, pp. 207-219; recunoscută de către C.N.C.S.I.S. în categoria B+; http: //conference.armyacademy.ro,program_conf.html(„The value of testimonial evidence in romanian criminal trial”, International Scientific Conference „Knowledge based to organization”, Land Forces Academy „N. Balcescu”, Sibiu, november 27-29, 2008); http: //conference.armyacademy.ro,program_conf.html

  http://old.library.georgetown.edu/newjour/a/msg04628.htmlhttp://old.library.georgetown.edu/newjour/a/msg04628.htmlhttp://library.usask.ca/ejournals/view/1000000000745962http://hub.hku.hk/publisher/JournalManager?jourId=21797http://journalfinder.wtcox.com/uncg/search-subj.asp?subj=41http://journalfinder.wtcox.com/mer/search-subj.asp?subj=27http://www.knowledgecenter.unr.edu/ejournals/subject/subject.aspx?p_subj=55http://www.lib.ncsu.edu/journals/browse.php?search=a&page=57http://192.192.148.108:8080/1cate/?data=thin.transtech&category=&searchtype=browse&title=Ago&BM=az&SR=0&NR=50&lower=&upper=&pubid=&rft_val_fmt=&provider=&tableNamehttp://192.192.148.108:8080/1cate/?data=thin.transtech&category=&searchtype=browse&title=Ago&BM=az&SR=0&NR=50&lower=&upper=&pubid=&rft_val_fmt=&provider=&tableNamehttp://library.usask.ca/ejournals/title/A?page=8http://sunzi1.lib.hku.hk/ER7format/hkul/ej/A/2http://www.juridicaljournal.univagora.ro/?page=article_details&id=337http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/B+iunie_2010.pdf2008http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ulrichsweb_news/uu/newTitles.asp?uuMonthlyFile=uu200906/new_titles.txt&Letter=L&navPage=9&http://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/ulrichsweb_news/uu/newTitles.asp?uuMonthlyFile=uu200906/new_titles.txt&Letter=L&navPage=9&http://biblio.vub.ac.be/vlink/VlinkMenu.CSP?genre=journal&eissn=&issn=1843570X&title=AGORA%20International%20Journal%20of%20Juridical%20http://biblio.vub.ac.be/vlink/VlinkMenu.CSP?genre=journal&eissn=&issn=1843570X&title=AGORA%20International%20Journal%20of%20Juridical%20http://www.gfmer.ch/Medical_journals/Free_medicalSub1.php?fnct=selectParMotCle&param1=sciencehttp://www.oaklist.qut.edu.au/database/Alpha.actionhttp://www.tulips.tsukuba.ac.jp/online-j/agg-doaj.htmlhttp://www.socolar.com/pl.aspx?ClassCode=LP&CName=%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%92%8C%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AD%A6http://www.socolar.com/pl.aspx?ClassCode=LP&CName=%E6%B3%95%E5%BE%8B%E5%92%8C%E6%94%BF%E6%B2%BB%E5%AD%A6http://biblio.vub.ac.be/vlink/EList.csphttp://old.library.georgetown.edu/newjour/a/msg04628.htmlhttp://library.usask.ca/ejournals/view/1000000000745962http://hub.hku.hk/publisher/JournalManager?jourId=21797http://journalfinder.wtcox.com/uncg/search-subj.asp?subj=41http://journalfinder.wtcox.com/mer/search-subj.asp?subj=27http://www.knowledgecenter.unr.edu/ejournals/subject/subject.aspx?p_subj=55http://www.lib.ncsu.edu/journals/browse.php?search=a&page=57http://192.192.148.108:8080/1cate/?data=thin.transtech&category=&searchtype=browse&title=Ago&BM=az&SR=0&NR=50&lower=&upper=&pubid=&rft_val_fmt=&provider=&tableNamehttp://192.192.148.108:8080/1cate/?data=thin.transtech&category=&searchtype=browse&title=Ago&BM=az&SR=0&NR=50&lower=&upper=&pubid=&rft_val_fmt=&provider=&tableNamehttp://library.usask.ca/ejournals/title/A?page=8http://www.cncsis.ro/userfiles/file/IC6_2010/Reviste_recunoscute_cncsis_tip_B_plus_2009(1).pdfhttp://conference.armyacademy.ro/program_conf.html

 • 16

  36. Modiga Georgeta, „Managementul cunoaşterii organizaţionale”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională – Organizaţia bazată pe cunoaştere, Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, 11-14 iunie 2007, Sibiu, ISBN 978-973-7809-71-1, ISSN 1843-6722, pg. 126,recunoscută de către C.N.C.S.I.S. în categoria B+;

  37. Modiga Georgeta, „Public Jobs Management”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, Analele Academiei de Poliţie, „Nicolae Bălcescu”, Sibiu 23-25 noiembrie 2006, ISBN 973-7809-51-3; p. 229 în ISI CPCI; recunoscută de către C.N.C.S.I.S. în categoria B+; Confirmarea indexării ISI Thomson ReutersLink ISI Thomson Reuter

  a) Articole/studii publicate în reviste de specialitate de circulaţie naţională recunoscute de CNCSIS (Rns):

  Articole B (Rns)

  1. Modiga Georgeta, ,,Strategia Europeană De Mediu Şi Sănătate ”, Simpozion Naţional Contribuţii Ştiinţifice în Tehnologii și Echipamente pentru Evaluare și Protecţia Mediului, ediția a 6-a, Enviroment, 2011, Bistriţa – Năsăud, Arcalia Essenţial Problems-Universitatea „Babeş Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe a Mediului, Ecoterra, no. 26, 2011, Journal of Environmental Research and Protection, ISSN tipărit 1584-7071; 2. Modiga Georgeta, „Strategic European Enviroment and Health”, Simpozion Naţional Contribuţii Ştiinţifice în Tehnologii şi Echipamente pentru Evaluare şi Protecţia Mediului, ediția a 6-a, Enviroment, 2010, Bistriţa – Năsăud, Arcalia Essenţial Problems-Universitatea „Babeş Bolyai”, Facultatea de Ştiinţe a Mediului, ISSN 1584 -6733, p. 54;

  3. Modiga Georgeta, „La Responsabilite Ecologique dans le Droit Regional Conference” 23-24 aprilie 2010, ISSN 2066-7019, Galati University Press; Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi;

  4.Modiga Georgeta „Politica de coeziune socială delimitari conceptuale şi asteptări”, Conferinţa ştiinţifică internaţională „Politici sociale şi administraţie publică în context european”, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administrative, Universitatea „Eftimie Murgu”, Reşiţa, 8-9 mai 2009, Analele Universităţii „Eftimie Murgu”, Fascicola II, p. 297, ISSN 1584-0972, p.145-152, cotată CNCSIS în categoria B, cod CNCSIS 331, indexată BDI; www.uni-resita.eu/FH- Sites/uem/index.php?id=1057,http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/B_oct_2010.pdf,

  http://journals.indexcopernicus.com/search_journal.php, BDI: http://www.ebscohost.com/,

  5. Modiga Georgeta, „Implementarea strategiilor şi politicilor în domeniul relaţiilor de muncă”, Simpozionul Internaţional „Instituţii juridice contemporane în contextul integrării României în U.E.”, Universitatea Româno-Americană Bucureşti, 30-31 octombrie 2009, ediţia a III-a, Editura Pro Universitaria, Bucureşti, 2009, ISSN 2065-5495;

  6. Modiga Georgeta, „Statutul Judecătorilor în Sistemul Judiciar European”, lucrare publicată în Volumul Simpozion cu Participare Internaţională - „Influenţa sistemului juridic comunitar asupra dreptului intern”, organizat de Centrul teritorial Craiova al INPPA în colaborare cu Universitatea „Spiru Haret” Bucureşti, Facultatea de Drept şi Administraţie Publică Craiova, 8-9 mai 2009, Craiova, Editura Seitech, ISBN 978-606-530-450-5, p. 174;

  7. Modiga Georgeta, „Raporturile juridice de muncă în Uniunea Europeană”, Sesiune de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională, Universitatea Româno-Germană din Sibiu, ediţia a IX-a, 13-14 noiembrie 2009, Editura Burg-Sibiu, ISBN 978-973-7998-46-0, p. 303;

  http://www.cncsis.ro/userfiles/file/IC6_2010/Reviste_recunoscute_cncsis_tip_B_plus_2009(1).pdfhttp://www.cncsis.ro/userfiles/file/IC6_2010/Reviste_recunoscute_cncsis_tip_B_plus_2009(1).pdfhttp://www.armyacademy.ro/cercetare/atestare_isi.pdfhttp://www.armyacademy.ro/cercetare/atestare_isi.pdfhttp://www.uni-resita.eu/FH-Sites/uem/index.php?id=1057http://www.cncsis.ro/userfiles/file/CENAPOSS/B_oct_2010.pdfhttp://journals.indexcopernicus.com/search_journal.phphttp://www.ebscohost.com/

 • 17

  8. Modiga Georgeta, „Instituţii europene pentru protecţia drepturilor omului”, Simpozionul Internaţional, ”Instituţii juridice contemporane în contextul integrării României în U.E.” Universitatea Româno-Americană Bucureşti, 31 oct - 01 nov. 2008, Bucureşti. ISBN 978-973-129-345-5, pp. 361-372; http;//www.rau.ro/websites/ijc/index-ro.html.

  9. Modiga Georgeta, „Knowledge and Innovation - the Road Tocompetitivity”, International Conference „Exploration, Education and Progress in the Third Millennium”, Galaţi, 24-25 of Aprilie 2009, vol. I, no. 1, Editura Galaţi UniversityPress, ISSN 2066-7019;

  10. Modiga Georgeta, „Forecast on the evolution of the public pension system given the passing of the romanian economy from the statute of transition economy to the market economy- necessity, carrying aut and imediate effects”, Administration & Regional studies, Nr. 2/2008, Editura Galaţi University Press, ISSN 2065-1759;

  11. Modiga Georgeta, „parametrique du systeme publique roumaine des retraites necesite; realisation et les consequences immediates”, Analele Universităţii “Dunărea de Jos”, Fascicula XXII, Drept şi Administraţie Publică, Anul I, nr. 1/2007, University Press Galaţi, ISSN 1843-8334 (1 vol.), pp. 72-79;

  12. Modiga Georgeta, „Economie politique de la transition du plan au marche et la nécessite de la reforme paramétrique et paradigmatique des thèmes publiques d’assurances sociales, avec mise en évidence de la nécessite de la reforme du systèmes de retraites”, Analele Universităţii “Dunărea de Jos”, Fascicula XXII, Drept şi Administraţie Publică, Anul I, nr. 1/2007 University Press, Galaţi., ISSN 1843-8334 (1 vol.) pp. 64 -71;

  Articol în alte reviste de specialitate din țară

  1. Modiga Georgeta, „Funcţionarul Public European – Funcţionarul Public Român”, Revista Română de Administraţie Publică Locală, nr. 35, Braşov, mai 2007, editată de Fundaţia Transilvania Expres, Braşov, ISSN 1582-5787, pp. 25-26;

  2. Modiga Georgeta, „Planul Local de Dezvoltare”, Revista Română de Administraţie Publică Locală, nr. 33, Braşov, martie 2007, editată de Fundaţia Transilvania Expres, Braşov, nr. 40/2007, ISSN 1582-5787, pp. 4-7;

  3. Modiga Georgeta, „De Lege ferenda în vederea realizării reformei funcţiei publice în administraţie – partea a II-a”, Revista Română de Administraţie Publică Locală, Braşov, nr. 4/2006; editată de Fundaţia Transilvania Expres, Braşov ISSN-1582-5787, pp. 23-24;

  4. Modiga Georgeta, „Politici europene – politici naţionale – politici sociale”, Revista Română de Administraţie Publică Locală, Braşov, decembrie 2006, editată de Fundaţia Transilvania Expres, Braşov ISSN-1582-5787, p. 3;

  5. Modiga Georgeta „De Lege ferenda în vederea realizării reformei funcţiei publice în administraţie – partea I”, Revista Română de Administraţie Publică Locală, nr. 3/2005, Braşov, ISSN-1582-5787, pp. 23-24;

  6. Modiga Georgeta, „O nouă optică asupra managementului resurselor umane”, Revista Română de Administraţie Publică Locală, nr. 2, Braşov, noiembrie 2005, editată de Fundaţia Transilvania Expres, Braşov ISSN-1582-5787, p.14;

  40Articole, studii publicate în volumele unor manifestări ştiinţifice:

 • 18

  a) internaţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN) din ţară şi din străinătate a) (Vi) şi b) naţionale (Vn)

  a) internaţionale (Vi ) 1. AncaTurtureanu, Cornelia Elena Tureac, Vasilica Negrut, Rodica Pripoaie, Carme Cretu, Georgeta Modiga, „Environmental Recovery Of The Ecotourism Resurces In Romania”, The International Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM, Sofia, Bulgaria, 20-25 iunie 2011,ISSN 1314-

  2704, p.311,

  2. Anca Turtureanu, Cornelia Elena Tureac, Bogdan Andronic,Georgeta Modiga, Alexandra Ivan, „Environmental Quality In Residential Areas In The City Galati, Romania”, The International Multidisciplinary Scientific Geo Conference SGEM, Sofia, Bulgaria, 20-25 iunie 2011, ISSN 1314-

  2704, p.1049.

  3. Cornelia Tureac, Modiga Georgeta, Alin Constantin Filip, Rodica Pripoaie, Carmen Creţu, „Using the System of Money Management within the Forex Market”, International Scientific Conference „Finance and Risk” held in Velky Meder Bratislava. on 29th – 30th November 2010; ISBN978-80-225-3089-7, p.395-402;

  4. Modiga Georgeta, „The Danubes Delta – a community composed of many cultures”, The 2009 International Conference on Tourism, “Sustainable tourism within High Risk areas of environmental crisis” - organized by Faculty of Economy – University of Messina and the Department of Tourism and Services – AES of Bucharest 22-25 April 2009, Messina, Italy, ISBN 978-88-96116-20-3, p. 8;

  5. Modiga Georgeta, „Politica fiscală din România”, Conferinţa Internaţională “Finanţe şi Risc”, Universitatea Economică din Bratislava – Slovacia, 24-25 nov. 2008, Editura Vydavatel’stvo EKONOM 2009, ISBN 978-80-225-2745-3, p. 379; 2009;

  6. Modiga Georgeta, „Abordarea modernistă a funcţiilor şi activităţilor desfăşurate de Trezoreria Finanţelor Publice din România”, Conferinţa Internaţională “Finanţe şi Risc”, Universitatea Economică din Bratislava – Slovacia, 24-25 nov. 2008, Bratislava. Editura Vydavatel’stvo EKONOM 2009 ISBN 978-80-225-2745-3 p. 427; 2009;

  7. PARCALABU Doina-Domnica, MODIGA Georgeta, ,,Traiectorii ale modernizării si reformei în administraţia publică din România”, p.124-132,Sesiunea Ştiinţifică Teorii şi practici ale guvernării democratice, Chişinău, Republica Moldova,29-30-24 octombrie 2011, caietul www.isam.fd.md. r. 5, Institutului de ŞtiinţeAdministrative din Republica Moldova;ISBN 978-9975-4346-0-7;

  8. Modiga Georgeta, „Sistemul bugetelor publice in economia contemporană”, Sesiunea Ştiinţifică „Teorii şi practici ale guvernării democratice”, Chişinău Republica Moldova, 23-24 octombrie 2010, caietul nr. 4, Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova; ISBN 978-9975-106-74-0, pg.162; www.isam.fd.md.

  9. Modiga Georgeta, „Administraţia publică în statul de drept”, Sesiune Ştiinţifică Internaţională – Chişinău, Republica Moldova, „Importanţa relaţiei dintre instituţia publică şi public”, Institutul de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, Chişinău, 27-28 septembrie 2009, publicat în Caietul Ştiinţific nr. 3/2009, ISBN 978-9975-106-34-4, p. 294; www.isam.fd.md.

  10. Modiga Georgeta, „Integrarea Europeană a României în domeniul securităţii şi protecţiei sociale - Modele şi Tendinţe Europene în Protecţia Socială”, Sesiune Ştiinţifică Internaţională – Chişinău, Republica Moldova „Importanţa relaţiei dintre instituţia publică şi public”, Institutul de Ştiinţe administrative din Republica Moldova, Chişinău, 27-28 septembrie 2009, publicat în Caietul Ştiinţific nr. 3/2009, ISBN 978-9975-106-34-4, p. 175; www.isam.fd.md.

  http://www.isam.fd.md/http://www.isam.fd.md/http://www.isam.fd.md/http://www.isam.fd.md/

 • 19

  11. Modiga Georgeta, „Etape în managementul proiectelor”, Sesiune de comunicării ştiinţifice 27-28 octombrie 2007 Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, „Caietul Ştiinţific” nr.2. Chişinău, 2008, ISSN 1875-2286, ISBN 978-9975-9674-4-0, p. 238; www.isam.fd.md.

  12. Modiga Georgeta, „Metode şi tehnici moderne de management în instituţiile sociale de stat”, Sesiune de comunicării ştiinţifice 27-28 octombrie 2007, „Caietul Ştiinţific” nr. 2, Chişinău, 2008, Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, ISSN 1875-2286, ISBN 978-9975-9674-4-0, p. 185; www.isam.fd.md.

  13. Modiga Georgeta, „Istoria Administraţiei Publice”, Sesiune de comunicări ştiinţifice 27-28 octombrie 2006 „Administraţia publică în perspectiva integrării europene“, Institutul de Ştiinţe administrative „Caietul Ştiinţific” nr. 1 Chişinău, 2007, Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, ISSN 1875-2286, ISBN 978-9975-9674-2-6 p. 17; www.isam.fd.md.

  14. Modiga Georgeta, „Managementul Public şi Serviciile Publice” Sesiune de comunicări ştiinţifice, 27-28 octombrie-2006, „Administraţia publică în perspectiva integrării europene “, Institutul de Ştiinţe administrative „Caietul Ştiinţific” nr. 1 Chişinău 2007, Institutului de Ştiinţe Administrative din Republica Moldova, ISSN 1875-2286,ISBN 978-9975-9674-2-6 p. 419;

  www.isam.fd.md.

  V. Capitole de carte, studii în volume colective sau în volume ale conferințelor care prezintă contribuții in extenso, publicate la edituri cu prestigiu recunoscut în domeniul științelor juridice.

  b) Naţionale (Vn) 1. Georgeta Modiga, „Citizens' Rights and Freedoms in the European Union”, EIRP Proceedings, Danubius” University of Galati, ISSN 2067-9211, Vol 11 (2016)pg.173-180; Link SOCED: http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set_010/GFdj2DGqOI.pdf, Link extern:

  http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1729/1738

  2. Modiga Georgeta, „Les condition du ministere public en France,compte tenu des facteurs administratifs, normatifs, pragmatigues et sociaux”, Conferinţa internaţională “The European Integration – Realities and Perspectives” Galaţi, 14 mai 2010, ISSN 2067-9211 Editura Universitară Danubius Galaţi, p. 161;

  3. Pârcălabu Domnica Doina, Modiga Georgeta, „La Politique Extérieure et de Sécurité: Orientations Générales et Contributions Spécifiques à la Roumanie a la Politique Extérieure et de

  Sécurité Commune et a la Politique Européenne de Sécurité Défense de L’UE Eu Egard Aux Exigences Du Développement Durable”, Conferinţa Internaţională – Integrare Europeană – Realităţi şi Perspective, 15-16 mai 2009, Editura Universitară Danubius, ISBN 978-606-533-013-9, p. 209;

  4. Pârcălabu Domnica Doina, Modiga Georgeta, „Modalités D’Action à L’horiyon 2013, 2020, 2030, Conformément aux Orientations Stratégiques de L’UE de Realisation de L’objectif-Cible; Inclusion Sociale, Démographie et Migration”, Conferinţa Internaţională – Integrare Europeană – Realităţi şi Perspective, 15-16 mai 2009, Editura Universitară Danubius, ISBN 978-606-533-013-9, p. 217;

  5. Modiga Georgeta, „Regulating the whistleblower institution in Romania- imperative of public interest protege”, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice „Descentralizarea. Prezent şi perspective în contextul transformărilor din administraţia publică românească”, Institutul de Ştiinţe Administrative “Paul Negulescu”, Universitatea Româno-Germană din Sibiu, 23-24 octombrie

  http://www.isam.fd.md/http://www.isam.fd.md/http://www.isam.fd.md/http://www.isam.fd.md/http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1729/1738

 • 20

  2009, Caietul ştiinţific al I.S.A. „Paul Negulescu”, nr. 11/2009, „Paul Ed. Universul Juridic,Bucureşti, 2011,ISBN: 1582944800901;

  6. Cătălin Ghinăraru, Modiga Georgeta, „Măsuri alternative ale volatilităţii preţurilor în calitate de predictori ai şocurilor exogene aleatoare”, a 5-a Conferinţă Naţională cu participare Internaţională „Impactul crizei financiar–economice asupra pieţei muncii”, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Bucureşti, 17-18 septembrie 2009;

  7. Cătălin Ghinăraru, Modiga Georgeta, „Şocurile exogene aleatoare în istoria României şi influienţa lor asupra ciclicităţii economice”, a 5-a Conferinţă Naţională cu participare Internaţională „Impactul crizei financiar-economice asupra pieţei muncii”, Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică în Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale, Bucureşti, 17-18 septembrie 2009;

  8. Modiga Georgeta, „Rolul Autorităţilor Judiciare în aplicarea Drepturilor de Proprietate Intelectuală în România”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională – Integrare Europeană – Realităţi şi Perspective, Universitatea „Danubius” din Galaţi, 16-17 mai 2008, ISBN 978-973-30-2409-5 Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, pag. 297; ISSN:2067-9211, Link SOCED; http://evidentacercetare.univ-danubius.ro/Surse/Set_009/mxtrM8A4L3.pdf

  9. Modiga Georgeta, „Noi aspecte privind Armonizarea Normativă Comunitară în Materia Faptelor Juridice şi Proprietăţii Intelectuale”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională – Integrare Europeană – Realităţi şi Perspective, Universitatea „Danubius” – Galaţi, 16-17 mai 2008. Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti ISBN, 978-973-30-2409-5, p. 292;

  10. Modiga Georgeta, „Hibridizarea sistemelor de pensii în cadrul Uniunii Europene extinse”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională, „Integrare Europeană – Realităţi şi Perspective”, Universitatea „Danubius” din Galaţi, 12-13 octombrie 2007, Editura Didactică şi Pedagogică Bucureşti, ISBN – 978-973-30-2049-3, p. 293;

  11. Georgeta Modiga, State Doru Viorel, „Strategia privind recorelarea pensiilor”, Sesiunea Ştiinţifică a Masteranzilor, Analele Universităţii, „Cetăţeanul Comunitar – Drepturi şi Îndatoriri”, Universitatea „Danubius” Galaţi, mai 2007, Editura Fundaţiei Academice Danubius, ISBN 1843-4487, (CNCSIS COD 111/2006), p. 368;

  12. Modiga Georgeta, State Doru Viorel, „Pensia Publică – percepţie, limitări şi perspective în opiniile privind cariera”, Sesiunea Ştiinţifică a Masteranzilor, Analele Universităţii, „Cetăţeanul Comunitar – Drepturi şi Îndatoriri”, Universitatea „Danubius” Galaţi, mai 2007, Editura Fundaţiei Academice Danubius, ISSN 1843-4487. (CNCSIS COD 111/2006), p. 368;

  13. Modiga Georgeta, Constantin Afanase, „Economia politică a tranziţiei de la plan la piaţă şi necesitatea reformei parametrice şi paradigmatice a sistemelor publice de asigurări sociale, cu accent pe necesitatea reformei sistemelor de pensii”, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Integrare Europeană – Realităţi şi Perspective”, Universitatea „Danubius” din Galaţi, 12-13 octombrie 2007, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 2007, ISBN 978-973-30-2049-3, p. 281; 14. Modiga Georgeta, „Alinierea şi coordonarea sistemelor de securitate socială în U.E.” Conferinţa anuală cu pa

of 22/22
1 UNIVERSITATEA DANUBIUS GALATI FACULTATEA DE DREPT Catedra de Drept Public şi Drept Privat, Titlul -Profesor universitar Disciplinele:Dreptul muncii și securității-I, Dreptul muncii și securității-II, Dreptul transporturilor LISTA DE LUCRĂRI PUBLICATE Profesor.univ.dr. GEORGETA MODIGA I. Lista lucrarilor relevante pentru realizarile profesionale 1. Georgeta Modiga, ,,Citizens' Rights and Freedoms in the European Union’’’’EIRP Proceedings The 11 th Edition of the international conference(Quality in Education Quality Assurance Internationalization and Management of Higher Education in a Globalized Society, ) Print ISSN: 2067 9211, Online ISSN: 2069 9344 Vol 11 (2016); http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/viewFile/1541/1439; IndexatăBDI 2. Georgeta Modiga, ,,Flexicurity in the Current Economic and Social Context ’’ EIRP Proceedings (30th May,) Quality in Education Quality Assurance Internationalization and Management of Higher Education in a Globalized Society, Print ISSN: 2067 9211, Online ISSN: 2069 9344 ,Vol 10 (2015) DanubiusUniversity of Galati, pg719-725; http://www.proceedings.univ- danubius.ro/index.php/eirp/article/viewFile/1541/1439 3. Georgeta Modiga, International Conference The Danube Axis Of European Identity 5th Edition, Novi Sad, June 29, DAIE 2015, ,,The Marketing of Riverine Freight and Services, DOAJ, INDEX Copemicus International, Print ISSN: 2284 5224, Online ISSN: 2392 8050 http://ioumals.univ-danubius.ro/index.php/research/article/view/1562 4. Georgeta Modiga, ,,European Perspectives Approach to Asylum and Migration, International Conference European Integration-Realities And Perspectives 9 th Edition,Galati 16-17 mai 2012, EIRP 2013, DanubiusUniversity of Galati, ISSN 2067-9211, VO7(2012), http://www.proceedings.univ-danubius.ro/index.php/eirp/article/view/1380 5. Modiga Georgeta, ,,Some aspects regarding the public pension in Romania’’ 2011, Lambert Academic Publishing GmbH & Co. KG, Germany, ISBN:978-3-8473-2449-2; http://www.bod.com/index.php?id=3435&objk_id=633458 6. Modiga Georgeta Integrarea Europeană a României în domeniul securităţii şi protecţiei sociale - Modele şi Tendinţe Europene în Protecţia Socială” Sesiune Ştiinţifică Internaţională – Chişinău, Republica Moldova „Importanţa relaţiei dintre instituţia publică şi public”, Institutul de Ştiinţe administrative din Republica Moldova, Chişinău, 27-28 septembrie 2009, publicat în Caietul Ştiinţific nr. 3/2009, ISBN 978-9975-106-34-4, p. 175;
Embed Size (px)
Recommended