+ All Categories
Home > Documents > UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI...

UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI...

Date post: 31-Dec-2019
Category:
Upload: others
View: 36 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
of 22 /22
UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii concrete pentru Romania” Bucuresti – 18 martie 2010 Dr. Petre STANCIU Dr. ing. Elisabeta OPRISAN Dr. ing. Ion TECUCI
Transcript
Page 1: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii

UNELE CONSIDERATIIASUPRA

POTENTIALULUIHIDROENERGETIC AL

ROMANIEI

Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale.Solutii concrete pentru Romania”

Bucuresti – 18 martie 2010

Dr. Petre STANCIUDr. ing. Elisabeta OPRISAN

Dr. ing. Ion TECUCI

Page 2: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii

POTENTIALUL HIDROENERGETIC

•HIDROENERGIA• o folosinta de apa (neconsumatoare)• utilizeaza potentialul apei care este purtatoare deenergie

• POTENTIAL HIDROENERGETIC – cantitatea totala deenergie ce s-ar putea obtine din cursurile de apa, marisi oceane

Page 3: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii

POTENTIALUL HIDROENERGETIC

TEOTERIC(BRUT)

Utilizareatotala

ECONOMICAMENAJABIL

TEHNICAMENAJABIL

POTENTIALUL HIDROENERGETIC SE DEFINESTE PRIN:

PUTEREP = QH (kW)

ENERGIEE= 86000 QH (kWh)

Page 4: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii

POTENTIALUL HIDROENERGETIC AL ROMANIEI

TEORETIC - 70 TWh/anTEORETIC - 70 TWh/an

TEHNIC AMENAJABILTEHNIC AMENAJABIL

40 TWh/an

DUNARE – 18,5 TWh/anSIRET – 11 TWh/an

MURES - 9,5 TWh/anOLT – 8,2 TWh/an

Page 5: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii

QDEBITELE

CURSURILORDE APA

HCADEREAUTILIZATA

FACTORII CARE DETERMINAPOTENTIALUL HIDROENERGETIC

Page 6: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii

LUNGIMEA CADASTRATA ACURSURILOR DE APA

79.000 km VARIABILITATE SPATIALA

VARIABILITATETEMPORALA

SEZONIERA SI DELA AN LA AN

VARIABILITATETEMPORALA

SEZONIERA SI DELA AN LA AN

SATISFACEREA CERINTELOR DEAPA ALE POPULATIEI, INDUSTRIEI,

AGRICULTURII SI A ALTORFOLOSINTE NU ESTE POSIBILA

FARA REALIZAREA UNORINFRASTRUCTURI CARE SA

MODIFICE REPARTITIA IN TIMP(BARAJE SI LACURI DE

ACUMULARE) SI IN SPATIU(DERIVATII INTERBAZINALE)

CARACTERISTICILE RESURSELOR DE APAALE ROMANIEI

Page 7: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii
Page 8: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii
Page 9: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii

EVOLUTIA PUTERII INSTALATE SI A ENERGIEIFURNIZATE

ANUL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pi[MW] 5833 5856 6261 6288 6334 6346 6326 6362

E[GWh]

14700 14800 16000 1320

01640

02010

31825

5 15807

Page 10: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii

GRADUL DE UTILIZARE A POTENTIALULUIHIDROENERGETIC

DISTRICTUL DE BAZINHIDROGRAFIC

GRADUL DEUTILIZARE

(%)SOMES 28,64CRISURI 41,11MURES 34,19BANAT 92,31

JIU 17,78OLT 84,00

ARGES 58,75IALOMITA 40,00

SIRET 36,36DUNARE 53,75TOTAL 51,72

Page 11: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii

MICROPOTENTIALUL HIDROENERGETIC(hidroenergie mica Pi = 10 MW)

Nr.Crt.

DISTRICTUL DE BAZINHIDROGRAFIC

POTENTIALUL

TEORETIC(MW)

POTENTIALAMENAJAB

IL(MW)1 SOMES – TISA 177,00 38,00

2 CRISURI 53,70 5,703 MURES 301,00 76,004 NERA – TIMIS – BARZAVA 256,00 84,005 CERNA – JIU 257,00 88,006 OLT 458,00 122,007 ARGES – DAMBOVITA 43,00 0,178 IALOMITA 21,00 1,809 SIRET – PRUT 306,00 0,1710 DUNAREA 22,30 0,80

TOTAL 1895,00 416,44

Page 12: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii

MODIFICAREADEBITELORRAURILOR

MODIFICARITEHNOLOGICE

APARITIA ALTORCONJUCTURI ECONOMICE

SI A ALTOR SURSEALTERNATIVE DE

ENERGIE

LUAREA IN CONSIDERARE AIMPACTULUI AMENAJARILORHIDROENERGETICE ASUPRA

MEDIULUI

NECESITATEA DETERMINARII POTENTIALULUIHIDROENERGETIC ACTUAL

Page 13: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii

SCHEMA DIRECTOAREDE

AMENAJARE SI MANAGEMENTA BAZINULUI HIDROGRAFIC

(SDAMBH)

Page 14: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii

CONCEPT

INSTRUMENTDE

PLANIFICARE

O.U.G. nr. 3/ 2010(care modifica si

completeazaLegea nr. 107/1996

Legea Apelor)

SCHEMADIRECTOARE

DOMENIUL DE APLICAREGESTIONAREA CANTITATIVA SI CALITATIVA A RESURSELOR DE APA

LA NIVEL DE BAZIN HIDROGRAFIC

Page 15: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii

SCOPTERMEN

DEELABORARE

ACTUALIZARE

SCHEMA DIRECTOARE

Stabilirea orientarilor fundamentaleprivind gospodarirea durabila,

unitara, complexa si echilibrata aresurselor de apa si a

ecosistemelor acvatice, precum sipentru protejarea zonelor umede.

Legea nr. 107/1996 – art. 43

22 decembrie 2009

La fiecare 6 ani

Page 16: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii

PROGRAME DE MASURI

IN CORELARE CUPREVEDERILE

SCHEMELOR DIRECTOARE

IN RAPORT CU CERINTELEDEZVOLTARII DURABILE

A SOCIETATII

PENTRUATINGEREA OBIECTIVELOR

PRIVIND:

ASIGURAREA PROTECTIEI CANTITATIVE SI CALITATIVE A APELORAPARAREA IMPOTRIVA ACTIUNII DISTRUCTIVE A APELOR

VALORIFICAREA POTENTIALULUI APELOR

Page 17: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii

PROGRAME DE MASURI

TREBUIE SA FIEIN DEPLIN ACORD

CU:

TREBUIESA INCLUDA:

STRATEGIA DE MEDIUPOLITICILE DE MEDIU

DEZVOLTAREA:Ø LUCRARILORØ INSTALATIILORØ AMENAJARILOR

DE GOSPODARIRE A APELOR

TERMEN DE ELABORARE

OPERATIONALE

22 DECEMBRIE 2009

CEL TARZIU22 DECEMBRIE 2012

Page 18: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii

AVIZAREA SCHEMELOR DIRECTOARE

COMITETUL DE BAZINLA PROPUNEREA AUTORITATII PUBLICE CENTRALE

DIN DOMENIUL APELOR

APROBAREA SCHEMELOR DIRECTOARE

HOTARARE DE GUVERN

Page 19: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii

CORELAREA ACTIVITATILORSOCIAL – ECONOMICE

CU PREVEDERILESCHEMELOR DIRECTOARE

“Toate activitatile social –economice, inclusiv amenajareabazinelor hidrografice, protectia

mediului si amenajareateritoriului se coreleaza cu

prevederile schemelordirectoare”

Legea nr. 107/1996 – art. 44

Page 20: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii

PROVOCARI VIITOARE

-REDUCEREA DEBITELORMEDII ALE RAURILOR CU

20 – 40 %

- MODIFICAREAREPARTITIEI DEBITELOR

IN TIMPUL ANULUI CUDEBITE MAI MARI IN

PERIOADA DE IARNA CUIMPLICATII ASUPRA

INFRASTRUCTURILOREXISTENTE SI/SAUREALIZAREA DE

INFRASTRUCTURI NOI

Page 21: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii
Page 22: UNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI ... STANCIU.pdfUNELE CONSIDERATII ASUPRA POTENTIALULUI HIDROENERGETIC AL ROMANIEI Conferinta “Schimbari climatice – intiative locale. Solutii

Recommended