Home >Documents >ui nr. 70/2020 SARS-CoV- nr. 1/2011, precum si a altor

ui nr. 70/2020 SARS-CoV- nr. 1/2011, precum si a altor

Date post:03-Apr-2022
Category:
View:0 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
2020- 05-14
Guvernul României
privind reglementarea unor msuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaiei epidemiologice determinate de rspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaiei naionale nr. 1/2011, precum i a altor acte normative
Monitorul Oficial al României nr 394 din 2020- 05-14
NOT DE FUNDAMENTARE
la Ordonana de urgen a Guvernului nr. 70/2020
privind reglementarea unor msuri, începând cu data de 15 mai 2020, în
contextul situaiei epidemiologice determinate de rspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea i
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaiei naionale
nr. 1/2011, precum si a altor acte normative
Seciunea 1
Titlul actului normativ
ORDONAN DE URGEN
privind reglementarea unor msuri, începând cu data de 15 mai 2020, în
contextul situaiei epidemiologice determinate de rspândirea coronavirusului
SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea i
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaiei naionale nr.
1/2011, precum si a altor acte normative
Seciunea a 2-a
coronavirusului SARS-CoV-2 la nivel mondial, precum i declararea „Pandemiei” de
ctre Organizaia Mondial a Sntii la data de 11.03.2020 a determinat instituirea
strii de urgen pe teritoriul României prin Decretul Preedintelui României
nr.195/2020 i prelungit prin Decretul Preedintelui României nr.240/2020.
În contextul experienei rilor grav afectate de evoluia virusului i a msurilor
care au avut impact pozitiv în limitarea rspândirii acestuia i care au vizat aciuni în
planul sntii publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea activitilor socio-
economice au fost implementate o serie de msuri i în România, care nu îi vor mai
produce efecte odat cu încetarea strii de urgen.
În condiiile în care în anumite domenii, activitatea nu poate fi reluat total sau parial,
se impune ca unele msuri aprobate prin acte normative în perioada strii de urgen s
fie prelungite i dup încetarea acesteia.
inând cont de faptul c neluarea unor msuri urgente, cu caracter excepional, în
domeniul social i economic ar aduce grave prejudicii cu efecte pe termen lung asupra
angajailor i al beneficiarilor unor msuri de asisten social, aceste elemente vizeaz
un interes public i constituie o situaie extraordinar, a crei reglementare nu poate fi
amânat i impune adoptarea de msuri imediate pe calea ordonanei de urgen, pentru
stabilirea mijloacelor i procedurilor necesare pentru garantarea siguranei personale,
2
social i economic a unor categorii de persoane afectate de rspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2.
În domeniul educaiei, dreptul la învtur este asigurat prin învmântul
general obligatoriu, prin învmântul liceal i prin cel profesional, prin învmântul
superior, precum i prin alte forme de instrucie i de perfecionare i reprezint un
drept fundamental statuat de Constituia României, republicat. Potrivit art. 73, alin. (3)
lit. n) din Constituia României, organizarea general a învmântului se
reglementeaz prin lege organic. În situaia de normalitate, în România desfurarea
învmântului preuniversitar presupune o interaciune direct între cadrul didactic i
elev, procesul educaional realizându-se în unitile de învmânt. Ca urmare a strii
urgen, instituit pe teritoriul României, aceast interaciune a încetat, întrucât dreptul
la sntate nu numai al elevilor, dar i al cadrelor didactice, personalului auxiliar i nu
în ultimul rând al prinilor elevilor, conform Constituiei României, republicat,
trebuie respectat.
inând cont c la data de 16 mai prevederile Decretului Nr. 240/2020 privind
prelungirea strii de urgen pe teritoriul României îi înceteaz aplicabilitatea, având
în vedere natura juridic a dreptului fundamental la educaie i raportat la obligaia
asigurrii exercitrii acestui drept, în mod egal, pentru toi beneficiarii actului
educaional, în contextul în care trebuie meninute unele msuri în vederea prevenirii
rspândirii noului coronavirus, se impune adoptarea unor msuri pentru întreg sistemul
naional de învmânt dup cum urmeaz:
- Msuri cu privire la modalitatea de desfurarea procesului educaional, precum
i la modalitatea de susinere de ctre elevi, în condiii de siguran, a
examenelor naionale, programate în aceast perioad,
- Msuri care s asigure dreptul la dezvoltare profesional i la evoluie în carier
a personalului din învmânt preuniversitar;
Msuri cu privire la modul de desfurare a cursurilor i examenelor în sistemul de
învmânt universitar.
a) Pentru acordarea i decontarea serviciilor medicale, medicamentelor i dispozitivelor
medicale, în cadrul sistemului de asigurri sociale de sntate au fost instituite msuri
specifice cu aplicabilitate pe perioada strii de urgen, în conformitate cu dispoziiile
Decretului Preedintelui României nr. 195/2020 privind instituirea strii de urgen pe
teritoriul României i a Decretului Preedintelui României nr. 240/2020 privind
prelungirea strii de urgen pe teritoriul României.
În acest sens, în prezent, sunt reglementate urmtoarele msuri:
- serviciile medicale pentru tratarea cazurilor COVID-19 i complicaiile acestora se
acord tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României i se suport din bugetul
Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate (FNUASS);
- serviciile medicale i medicamentele pot fi acordate i validate i fr semnarea cu
cardul naional de asigurri sociale de sntate i fr termen de raportare în 3 zile
lucrtoare de la data acordrii serviciilor;
- decontarea pentru unitile sanitare cu paturi aflate în relaie contractual cu casele de
asigurri de sntate a sumelor contractate i decontate din bugetul Fondului naional
3
unic de asigurri sociale de sntate sau bugetul Ministerului Sntii, indiferent de
numrul de cazuri realizate sau, dup caz, la nivelul activitii efectiv realizate în
condiiile în care acesta depete nivelul contractat;
- decontarea serviciilor medicale în unitile sanitare din asistena medical primar i
ambulatoriul de specialitate clinic la nivelul activitii efectiv realizate, cu maximum 8
consultaii/or;
- posibilitatea prescrierii de medicamente de ctre medicii de familie, inclusiv a
medicamentelor restricionate din Lista de medicamente, aprobat prin Hotrârea
Guvernului nr. 720/2008, pentru pacienii cronici;
- asigurarea cadrului legal pentru realizarea de transferuri între bugetul Ministerului
Sntii i bugetul FNUASS, în funcie de necesiti; totodat, a fost luat msura ca
pentru materiale i prestri de servicii cu caracter medical acordate pe durata strii de
urgen, sumele angajate i decontate din bugetul FNUASS s nu fie limitate la cele
aprobate pentru trimestrul II al anului 2020.
b) În prezent, la nivelul unitilor sanitare care deruleaz Programul naional de
supleere a funciei renale la bolnavii cu insuficien renal cronic, se deconteaz lunar
doar serviciile efectuate bolnavilor constani, inclui în contractele încheiate cu casele
de asigurri de sntate, iar serviciile efectuate bolnavilor transferai temporar se
deconteaz la regularizarea trimestrial.
c) Prin Legea nr. 5/2020 privind bugetul de stat pe anul 2020, în aplicarea prevederilor
Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului pltit din fonduri publice, cu
modificrile i completrile ulterioare, în anul 2020, salariile de baz, soldele de
funcie/salariile de funcie, indemnizaiile de încadrare, se majoreaz cu 1/3 din
diferena dintre salariul de baz, solda de funcie/salariul de funcie, indemnizaia de
încadrare prevzute de lege pentru anul 2022 i cel/cea din luna decembrie 2019.
În perioada strii de urgen, influenele financiare determinate de creterile salariale
pentru personalul medical i nemedical din unitile sanitare publice i cele care au ca
asociat unic unitile administrativ-teritoriale, inclusiv cele prevzute de legea cadru în
domeniul salarizrii se suport din bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale
de sntate - titlul VI - Transferuri între uniti ale administraiei publice.
d) În cadrul sistemului de asigurri de sntate, prin OUG nr. 158/2005 privind
concediile i indemnizaiile de asigurri sociale de sntate, aprobat cu modificri prin
Legea nr. 399/2007, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i prin actele
normative subsecvente emise în temeiul acesteia, sunt reglementate msuri specifice
prin care se asigur acordarea certificatelor de concedii medicale i a indemnizaiilor
de asigurri sociale de sntate pentru persoanele asigurate, pe perioada strii de
urgen.
- persoanele asigurate pentru concedii i indemnizaii de asigurri sociale de sntate
aflate în carantin instituionalizat, pentru a beneficia de concediu medical i
indemnizaie, este necesar s prezinte medicului de familie documentul care se
elibereaz de ctre direciile de sntate public care atest c persoana s-a aflat în
aceast situaie; pentru cele aflate în carantin pentru care s-a instituit msura izolrii la
domiciliu certificatele de concediu medical se acord pe baza declaraiei pe proprie
4
rspundere;
- certificatele de concediu medical se elibereaz de ctre medicii de familie dup ultima
zi a perioadei de carantin, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data
încetrii perioadei de carantin;
- certificatele de concediu medical eliberate în perioada strii de urgen se pot
transmite de ctre medicii curani ctre persoanele asigurate i prin mijloace electronice
de transmitere la distan;
- normele de aplicare ale OUG nr. 158/2005 privind concediile i indemnizaiile de
asigurri sociale de sntate, aprobate prin ordin al ministrului sntii i al
preedintelui CNAS, cuprind reglementri specifice privind acordarea concediilor i
indemnizaiilor de asigurri sociale de sntate pe perioada strii de urgen, în funcie
de evoluia situaiei epidemiologice la nivel naional.
Având în vedere faptul c vor fi continuate msurile de carantin (instituionalizat
i izolare la domiciliu), precum i msurile de distanare social în scopul limitrii
rspândirii infeciei cu noul coronavirus în rândul populaiei, este necesar
reglementarea unor prevederi similare pentru perioada urmtoare a strii de urgen
pentru a asigura limitarea riscului iminent asupra strii de sntate a populaiei, urmare
a evoluiei ulterioare a epidemiei.
În domeniul înregistrrii în registrul comerului:
De la data încetrii strii de urgen, activitatea de înregistrare în registrul
comerului, supus, în aceast perioad, dispoziiilor art. 45 din Decretul nr. 195/2020
privind instituirea strii de urgen pe teritoriul României, respectiv ale art. 67 din
Decretul nr. 240/2020 privind prelungirea strii de urgen pe teritoriul României, se va
derula în mod obinuit, solicitanii putând s acceseze serviciile de înregistrare atât prin
mijloace electronice sau prin coresponden, cât i prin depunerea cererilor la oficiile
registrului comerului. În plus, pe fondul relurii activitii în majoritatea sectoarelor
economice, dar i a activitii instanelor de judecat, se preconizeaz c activitatea
Oficiului Naional al Registrului Comerului i a oficiilor registrului comerului se va
derula la volumul de operaiuni care se înregistreaz în mod obinuit, în aceast perioad
a anului. În acest context, este necesar adoptarea unor msuri care s permit derularea
activitii de interaciune cu publicul în condiii de siguran pentru solicitanii de
servicii i pentru personalul instituiei i s asigure un cadru de funcionare a instituiei în
condiii care s sprijine aciunea conjugat a autoritilor de prevenire a rspândirii
virusului, circumstane care se subsumeaz conceptului de situaie extraordinar,
prevzut de art. 115 din Constituia României, republicat, nepromovarea msurilor
propuse fiind de natur a crea riscuri atât pentru sntatea populaiei, dar i pentru
funcionarea unui serviciu public esenial pentru mediul de afaceri.
În domeniul insolvenei:
Evoluia pandemiei cu noul coronavirus SARS-COV-2 i msurile severe ce s-au fost
impus pentru reducerea extinderii acesteia, a avut deja i este previzibil s continue s
aib consecine financiare majore pe plan global. Reducerea cererii, lanuri de furnizare
de materii prime întrerupte, lichiditile reduse cauzeaz deja dificulti financiare
semnificative mediului de afaceri. Legislaia insolvenei are ca principal rol salvarea
5
întreprinderilor viabile, eliminându-le, în acelai timp, de pe pia pe cele neviabile,
pentru a reîntoarce activele în circuitul de utilizare productiv. Totui, într-o criz
sistemic, lipsa lichiditilor crete riscul ca firme viabile s fie aduse de ctre creditori
în procedura insolvenei, în special microîntreprinderile vulnerabile, ceea ce ar putea
conduce la pierderi de locuri de munc i vânzri de active la preuri reduse.
Dat fiind situaia extraordinar generat de impactul crizei sanitare, al msurilor luate
de autoriti pentru limitarea efectelor acesteia asupra funcionrii economiei, având, de
asemenea, în vederea reluarea activitii instanelor judectoreti dela data încetrii strii
de urgenm, sprijinirea societilor aflate în dificultate financiar, fr limitarea
drepturilor celorlali participani la procedur, se impune cu necesitate, pentru a crea
premisele relansrii activitii operatorilor economici, în special a microîntreprinderilor.
2. Schimbri preconizate
Prin prezenta ordonan de urgen se propun msuri dup cum urmeaz:
- prelungirea unor msuri de protecie social în contextul situaiei epidemiologice
determinate de rspândirea coronavirusului SARS-CoV-2;
În vederea protejrii de efectele pandemiei generate la nivel mondial i naional de
coronavirusul SARS-CoV-2 a angajailor i angajatorilor, precum i a categoriilor
vulnerabile ale populaiei, prezentul proiect de Ordonan de urgen reglementeaz
urmtoarele msuri pentru perioada urmtoare încetrii strii de urgen:
prelungirea pân la 31 mai 2020 a acordrii indemnizaiei prevzute de
art. XI si XV din Ordonana de urgen a Guvernului nr.30/2020, cu
modificrile i completrile ulterioare, inând cont de faptul c multe
dintre domeniile de activitate sunt afectate în mod direct de restriciile
prevzute pentru perioada strii de urgen, iar reluarea activitii se va
realiza în timp, nu imediat dup încetarea strii de urgen;
posibilitatea derulrii în on-line, pe o perioad de înc 30 de zile de la
încetarea strii de urgen, a cursurilor de formare profesional, cu
excepia celor de nivel 1, dac domeniile pentru care se realizeaz
formarea la nivel de iniiere, specializare i perfecionare, nu implic
activiti practice ce trebuie s se desfoare într-un spaiu cu dotri
specifice, conform standardului ocupaional; domeniile de activitate i
instruciunile privind autorizarea furnizorilor de formare profesional s
desfoare programe de formare profesional a adulilor se stabilesc prin
ordin al ministrului muncii i proteciei sociale, care se public în
Monitorul Oficial al României, Partea I;
prelungire, pân la 31 mai 2020, a acordrii unor drepturi de asisten
social cum sunt concediile i indemnizaiile pentru creterea copilului,
pentru îngrijirea copilului cu handicap, pentru acomodare în cazul
încredinrii copilului spre adopie, pentru persoanele aflate în plata
acestor drepturi fie c acestea sunt drepturi în perioada premergtoare
încetrii de drept (împlinirea de ctre copil a vârstei de 2 ani, 3 ani sau 7
ani în cazul copilului cu handicap, sau se finalizeaz cele 12 luni aferente
concediului de acomodare pentru copilul încredinat în vederea adopiei),
potrivit legii, fie c sunt deja în prelungirea perioadei de acordare în baza
6
completrile ulterioare sau în baza Ordonanei de urgen a Guvernului
nr.59/2020;
meninerea, pentru o perioad de 30 de zile de la încetarea strii de
urgen, a aplicrii unor prevederi din Ordonana de urgen a Guvernului
nr.30/2020, cu modificrile i completrile ulterioare i Ordonana de
urgen a Guvernului nr.32/2020, cu modificrile i completrile
ulterioare, referitoare la utilizarea comunicrii electronice a solicitrilor i
documentelor pentru stabilirea drepturilor de asisten social i de
asigurri sociale i de omaj;
stabilirea unor msuri speciale pentru serviciile sociale ale cror licene de
funcionare expir într-un interval de 60 de zile de la data încetrii strii de
urgen i pentru care nu mai este posibil respectarea termenelor
prevzute de legislaia specific pentru solicitare unei noi licene de
funcionare; Prin derogare de la prevederea actual din Ordonana de
urgen a Guvernului nr.1/1999, pentru sigurana i securitatea
beneficiarilor serviciilor sociale se propune meninerea valabilitii
licenelor pe o perioada de 30 de zile, urmând ca aceste servicii s fie
verificate în teren i re-liceniate în cel mai scurt timp;
stabilirea ca perioad de acordare a zilelor libere pltite, prevzute de
Legea nr.19/2020, perioada pân la finalizarea cursurilor anului colar
2019 – 2020;
publice, personalului din serviciile sociale rezideniale i altor categorii
stabilite prin ordin al ministrului afacerilor interne, al ministrului
economiei, energiei i mediului de afaceri, i al ministrului transporturilor,
infrastructurii i comunicaiilor, dup caz, care nu poate beneficia de zile
libere i acordarea unei sume suplimentare similar celei acordate potrivit
art. 31 din Legea nr.19/2020;
meninerea valabilitii contractelor colective de munc i a acordurilor
colective pentru o perioad de 90 de zile de la încetarea strii de urgen
stabilirea în sarcina angajatorilor atât din sistemul public cât i din sistemul
privat cu un numr mai mare de 50 de salariai, a obligaiei de a stabili
programe individualizate de munc, fr acordul salariatului; Programul de
munc i modul de repartizare a acestuia pe zile sunt stabilite în actul
adiional la contractul individual de munc sau prin actul administrativ al
conductorului autoritii sau instituiei publice;
prelungirea pentru o perioad de 60 de zile de la încetarea strii de urgen
a valabilitii certificatelor de încadrare într-un grad de handicap, a
atestatelor pentru asistenii maternali i a atestatelor de persoan sau
familie apt s adopte.
Spre deosebire de norma general reglementat în art. 48 din proiectul de act normativ,
care prevede prelungirea valabilitii documentelor pentru o perioad de 90 de zile,
7
pentru tipurile de documente prevzute de cap. 1 al proiectului de ordonan de urgen,
respectiv acreditri ale furnizorului de servicii sociale, licene de funcionare a
serviciului social, certificate de încadrare într-un grad de handicap, atestate pentru
asistenii maternali i atestate de persoan sau familie apt s adopte se instituie o
norm special, valabilitatea acestora se prelungete cu 60 de zile.
- msuri în domeniul sntii, generate de riscul iminent asupra strii de sntate
a populaiei, urmare a evoluiei ulterioare a epidemiei cu virusul Sars-Cov-2, pe
teritoriul României:
a) Prin prezentul act normativ se propune reglementarea unor msuri în ceea ce
privete acordarea i decontarea serviciilor medicale, medicamentelor i dispozitivelor
medicale, pentru a asigura limitarea rspândirii infeciei cu noul coronavirus în rândul
populaiei, dup cum urmeaz:
- serviciile medicale i medicamentele pentru tratarea cazurilor COVID-19 i
complicaiile acestora se acord tuturor persoanelor aflate pe teritoriul României i se
suport din bugetul Fondului naional unic de asigurri sociale de sntate, denumit în
continuare Fond);
- prin derogare de la prevederile art. 337 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sntii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, serviciile
medicale i medicamentele pot fi acordate i validate i fr semnarea cu cardul
naional de asigurri sociale de sntate i fr termen de raportare în 3 zile lucrtoare
de la data acordrii serviciilor;
- contractarea de ctre casele de asigurri de sntate a întregii sume alocate de Casa
Naional de Asigurri de Sntate cu destinaie servicii medicale spitaliceti. Totodat,
este reglementat posibilitatea suplimentrii sumei contractate de ctre unitile sanitare
cu paturi care acord servicii medicale spitaliceti în regim de spitalizare continu /
spitalizare de zi.
- unitile sanitare cu paturi care furnizeaz servicii medicale spitaliceti, în regim de
spitalizare continu, aflate în relaie contractual cu casele de asigurri de sntate, fr
a mai fi necesar o regularizare a trimestrelor II i III, decontarea lunar se face dup
cum urmeaz:
a) dac se acoper contravaloarea cheltuielilor efectiv realizate, decontarea se
realizeaz la nivelul valorii aferent indicatorilor realizai în limita valorii de contract;
b) în situaia în care valoarea aferent indicatorilor realizai este mai mic sau egal
cu nivelul cheltuielilor efectiv realizate, decontarea se realizeaz la nivelul cheltuielilor
efectiv realizate în limita valorii de contract;
c) la nivelul indicatorilor realizai, fr a depi suma ce poate fi contractat în
funcie de capacitatea maxim de funcionare lunar a fiecrui spital.
d) la nivelul cheltuielilor efectiv realizate, în situaia în care acestea depesc
nivelul contractat, justificat de situaia epidemiologic generat de virusul SARS-COV-
2, pentru unitile sanitare cu paturi care acord servicii medicale spitaliceti în regim
de spitalizare continu, pacienilor diagnosticai cu CoVid-19.; modalitatea de
decontare a serviciilor medicale acordate în unitile sanitare cu paturi, unitile sanitare
din asistena medical primar i ambulatoriul de specialitate clinic;
8
- numrul maxim de consultaii medicale acordate în asistena medical primar i
ambulatoriul de specialitate clinic de medicii de familie i de medicii specialiti;
- posibilitatea ca medicii de familie s poat prescrie pentru pacienii cronici
medicamente restricionate din Lista cuprinzând denumirile comune internaionale
corespunztoare medicamentelor de care beneficiaz asiguraii, cu sau fr contribuie
personal, pe baz de prescripie medical în sistemul de asigurri sociale de sntate,
precum i denumirile comune internaionale corespunztoare medicamentelor care se
acord în cadrul programelor naionale de sntate, aprobat prin Hotrârea Guvernului
nr. 720/2008, cu modificrile i completrile ulterioare;
- decontarea la nivelul realizat a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor
acordate de unitile specializate, care furnizeaz consultaii de urgen la domiciliu i
transport sanitar neasistat, aflate în relaie contractual cu casele de asigurri de
sntate, în condiiile în care acestea depesc nivelul contractat;
- posibilitatea suplimentrii sumelor contractate cu casele de asigurri de sntate cu
furnizorii de servicii medicale paraclinice, pentru investigaiile paraclinice efectuate în
regim ambulatoriu, necesare monitorizrii pacienilor diagnosticai cu COVID-19;
- decontarea…

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended