+ All Categories
Home > Health & Medicine > Tumori pineale

Tumori pineale

Date post: 11-Jul-2015
Category:
Upload: cristina-caterina-aldea
View: 1,396 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
40
Tumorile Pineale Tumorile Pineale Cristina Aldea MG 3 Cristina Aldea MG 3
Transcript
Page 1: Tumori pineale

Tumorile PinealeTumorile Pineale

Cristina Aldea MG 3 Cristina Aldea MG 3

Page 2: Tumori pineale

Neurolege Nr.1Neurolege Nr.1

Orice tumorOrice tumoră cerebrală va avea manifestări ă cerebrală va avea manifestări clinice și evoluție tributareclinice și evoluție tributare ::

Naturii ei histologiceNaturii ei histologice

Topografiei acesteiaTopografiei acesteia

Page 3: Tumori pineale

AnatomiaAnatomia

...moare ultima......moare ultima...

Page 4: Tumori pineale
Page 5: Tumori pineale

Glanda Pineală/EpifizaGlanda Pineală/Epifiza

Structură de linie medianăStructură de linie mediană

În strânsă relație anatomică cu:În strânsă relație anatomică cu: Apeductul lui SylviusApeductul lui Sylvius

Tectumul Mezencefalic(CCS!)Tectumul Mezencefalic(CCS!) Vena lui GalenVena lui Galen

Page 6: Tumori pineale
Page 7: Tumori pineale
Page 8: Tumori pineale
Page 9: Tumori pineale
Page 10: Tumori pineale

HistologiaHistologia

...greu de ucis II......greu de ucis II...

Page 11: Tumori pineale

2 tipuri de celule2 tipuri de celule PinealocitePinealocite

+ + restulrestul (cel. Interstițiale, (cel. Interstițiale, fagocite perivasculare,fagocite perivasculare, neuroni pineali, neuroni pineali, celule peptidergice neuron-like)celule peptidergice neuron-like)

Frecvent calcificată (săruri de Ca/F; după vârsta de 4 ani)Frecvent calcificată (săruri de Ca/F; după vârsta de 4 ani) - - nisip cerebralnisip cerebral (vizibil pe Rx)- (vizibil pe Rx)-

Page 12: Tumori pineale

EmbriologiaEmbriologia

...sport sângeros III......sport sângeros III...

Page 13: Tumori pineale
Page 14: Tumori pineale

Ce se credea că face epifiza?Ce se credea că face epifiza?

Page 15: Tumori pineale

Pero Que hacPero Que hacé realmente la é realmente la epiphysisepiphysis??

- Ceasul intern al organismuluiCeasul intern al organismului contolează sist. Neuroendocrincontolează sist. Neuroendocrin ciclul somn-vegheciclul somn-veghe funcția sexualăfuncția sexuală

- - TRANSDUCTOR NEUROENDOCRINTRANSDUCTOR NEUROENDOCRIN

Page 16: Tumori pineale

Secretă:Secretă:

MelatoninăMelatonină (somn, apetit, hipotalamus, (somn, apetit, hipotalamus, hipofiză)hipofiză)

PinolinaPinolinaDMTDMT

!nu este izolată de restul corpului prin BHE!nu este izolată de restul corpului prin BHE

Page 17: Tumori pineale

Manifestări clinice ale tumorilor Manifestări clinice ale tumorilor pinealepineale

Datorate compresiunii structurilor vecine:Datorate compresiunii structurilor vecine:

1.Apeductul lui Sylvius: 1.Apeductul lui Sylvius: hidrocefalie obstructivă hidrocefalie obstructivă triventricularătriventriculară

(=(=>> HIC HIC netratat? – letargienetratat? – letargie poate evolua până la deces)poate evolua până la deces)

Page 18: Tumori pineale
Page 19: Tumori pineale
Page 20: Tumori pineale

2.2.CCS CCS

Nucleul Edinger-WestphalNucleul Edinger-Westphal Nervul OculomotorNervul Oculomotor

=> sdr. Parinaud=> sdr. Parinaud

Page 21: Tumori pineale

Sdr.ParinaudSdr.Parinaud

Paralizia mișcărilor verticaleParalizia mișcărilor verticale

PtozăPtozăParalizie de convergențăParalizie de convergențăPierderea reflexelor pupilare de acomodarePierderea reflexelor pupilare de acomodare

Page 22: Tumori pineale

3. Fibre cerebeloase eferente din PCS:3. Fibre cerebeloase eferente din PCS:

AtaxieAtaxie

DismetrieDismetrie

Page 23: Tumori pineale

Datorate naturii histologice:Datorate naturii histologice:

Pubertate pseudoprecocePubertate pseudoprecoce – bHCG din – bHCG din tum.germinaletum.germinale

Diabet insipidDiabet insipid

Amenoree secundarAmenoree secundarăă

Page 24: Tumori pineale

Clasificare (simplificată)Clasificare (simplificată)

Tumori Tumori din parenchimul pinealdin parenchimul pineal

pinealocitompinealocitom pinealoblastompinealoblastom celulele germinalecelulele germinale

non-germinalenon-germinale

Page 25: Tumori pineale

Investigație gold standardInvestigație gold standard

IRM cu contrast (Gadolinium)IRM cu contrast (Gadolinium)

Page 26: Tumori pineale

Ce e de făcut?Ce e de făcut?

Germinoame - radiosensibileGerminoame - radiosensibile

Page 27: Tumori pineale

Celelalte (chiar dacă 60 % sunt Celelalte (chiar dacă 60 % sunt ““benignebenigne””))

tratament neurochirurgicaltratament neurochirurgical

Page 28: Tumori pineale

Tratamentul neurochirurgicalTratamentul neurochirurgical

Are ca scop:Are ca scop:

Tratamentul hidrocefalieiTratamentul hidrocefaliei

Excizia tumoriiExcizia tumorii

Page 29: Tumori pineale

Tratamentul hidrocefalieiTratamentul hidrocefaliei

Drenaj ventriculo-peritonealDrenaj ventriculo-peritoneal

Ventriculocisternostomie endoscopicVentriculocisternostomie endoscopicăă

DVE?DVE?

Page 30: Tumori pineale
Page 31: Tumori pineale
Page 32: Tumori pineale
Page 33: Tumori pineale
Page 34: Tumori pineale
Page 35: Tumori pineale

Excizia tumoriiExcizia tumorii

““The Creator did not intend frequent The Creator did not intend frequent neurosurgical intervention in this areaneurosurgical intervention in this area””

Richard DavidsonRichard Davidson

Page 36: Tumori pineale

Poziționarea pacientuluiPoziționarea pacientului

Page 37: Tumori pineale

CCăi de abordăi de abord

Supracerebelos infratentorialSupracerebelos infratentorial

Occipital-transtentorialOccipital-transtentorial

Parietal-interemsifericParietal-interemsiferic

Page 38: Tumori pineale
Page 39: Tumori pineale
Page 40: Tumori pineale

Vă mulțumesc Vă mulțumesc


Recommended