+ All Categories
Home > Documents > tumori dento-maxilare

tumori dento-maxilare

Date post: 21-Jan-2016
Category:
Upload: gabriela-cocieru-motelica
View: 315 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
32
Tumorile dento- maxilare
Transcript
Page 1: tumori dento-maxilare

Tumorile dento-maxilare

Page 2: tumori dento-maxilare

Tumorile reprezintă mase tisulare anormale ce apar printr-o proliferare autohtonă progresivă şi exagerată a celulelor organismului.

Diagnosticul şi diferenţierea tumorilor se bazează pe diferite criterii de clasificare, principalele fiind benignitatea sau malignitatea , precum şi faptul dacă provin sau nu din structuri dentare.

Page 3: tumori dento-maxilare

Tumori benigne Odontogene 1.Epiteliale• Ameloblastom• Tumoră Pindborg• Chist odontogen

calcificat2.Mezenchimatoase • Fibrom• Mixom• Cementom

3.Mixte• Fibrom ameloblastic• Dentinom• Odontom

Neodontogene1.Osteomul2.Osteomul osteoid3.Osteoblastomul4.Condromul 5.Fibromul osifiant6.Fibromul neosifiant7.Hemangiomul osos8.Tumora cu celule

gigante

Page 4: tumori dento-maxilare

Pseudotumori de granulaţie

1. Epulis2. Hiperplazia gingivală juvenilă

generalizată3. Granulomul central cu celule gigante4. Tumoră cu mieloplaxe

Page 5: tumori dento-maxilare

Tumori maligne Primitive 1.Odontogene • Carcinom

odontogen• Sarcom

ameloblastic2.Neodontogene• Epitelioame• Sarcoame• Melanoame maligne• Neurinoame

maligne

Secundare (metastaze)1. Mucocel 2. Chisturi3. Polipoză4. Sinuzita

odontogenă

Page 6: tumori dento-maxilare

Tumori benigne odontogene epiteliale

1. AmeloblastomulEste formată din ameloblaste

şi se depistează mai des pe mandibulă. Poate refula canalul dentar inferior, poate deforma corticalele (cea internă). Împinge, dezorganizează dinţii şi poate produce rizaliză. Tumora poate fi chistică (uni- sau multiloculară) sau compactă. Recidivează după intervenţie şi se poate maligniza.

Page 7: tumori dento-maxilare

Radiologic se constată lacune circumscrise, lacună uniloculară sau imagine plurigeodică, cel mai frecvent în regiunea unghiului mandibulei, unilateral.•Forma multiloculară este caracteristică şi

reprezintă lacune rotunde, inegale. Pot fi separate de os sănătosdând aspectul de “bule de săpun”•Forma uniloculară nu

este caracteristică, însăare ca particularitate faptul că deformează tăblia internă din vecinătate.

Page 8: tumori dento-maxilare

2. Tumora PindborgEste o tumoră rară, întâlnită de predilecţie la

adultul tânăr (30-40 ani), cu sediu mai des la mandibulă, în regiunea premolară şi în asociere frecventă cu un dinte inclus.

Radiologic, au o imagine transparentă, rotundă sau ovalară, cu contur net şi fond omogen, însă conţine şi radioopacităţi multiple focale sau difuze, răspândite în întreaga arie radiotransparentă sau cu tendinţa de a se localiza în jurul coroanei dintelui inclus.

Page 9: tumori dento-maxilare

3. Chist odontogen calcificatSe întâlneşte la orice vârstă şi majoritatea

cazurilor sunt localizate înaintea molarilor.Prezintă o imagine radiotransparentă, cel

mai adesea uniloculară, bine delimitată, presărată uneori cu radioopacităţi şi asociată cu un dinte inclus sau un odontom.

Page 10: tumori dento-maxilare
Page 11: tumori dento-maxilare

Tumori benigne odontogene mezenchimatoase

Aceste tumori se dezvoltă din componenetele mezenchimale ale mugurelui dentar sau dintelui, adică din papila dentară, foliculul dentar sau ligamentul periodontal şi derivatele lor.1. Fibromul

Se caracterizează histologic prin mici nsule de epiteliu odontogen situate într-o masă de ţesut fibros sărac în celule. Se poate dezvolta la orice vârstă, însă mai frecvent în al doilea deceniu de viaţă, are sediu de predilecţie la maxilar în regiunea caninului sau a molarului 3.

Aspectele clinice şi radiologice nu sunt specifice, diagnosticul se stabileşte pe baza examenului histologic.

Page 12: tumori dento-maxilare
Page 13: tumori dento-maxilare

2. Mixomul Este o tumoră caracteristică maxilarelor ce se

dezvoltă din ţesutul mezenchimal al mugurelui dentar, din ţesutul parodontal al sacului dentar, din ţesutul parodontal al sacului dentar sau mai rar din mezenchimul primitiv al ţesutului osos. Tumora nu este delimitată, are tendinţă de evadare a osului vecin. Nu are sediu preferenţial pentru mandibulă sau maxilar, poate fi asociată cu un dinte inclus.

Radiologic aspectul este de zonă radiotransparentă multiloculară cu contur în general difuz şi neregulat.

Page 14: tumori dento-maxilare
Page 15: tumori dento-maxilare

3. Cementomul Tumoră constituită dintr-un pseudocement, se

dezvoltă prin proliferarea cementoblaştilor care persistă în membrana periodontală, în jurul rădăcinilor dentare. Cementoamele sunt dificil de indentificat, se întâlnesc mai frecvent la femei şi nu au particularităţi clinice caracteristice. Există patru varietăţi de cementoame:

•Cementoblastomul•Fibromul cementifiant•Displazia periapicală a cementului•Cementom gigantEste reprezentat de o radioopacitate intermediară

între cea dentară şi cea osoasă din vecinătate.

Page 16: tumori dento-maxilare
Page 17: tumori dento-maxilare

Tumori benigne odontogene mixte1. Fibromul ameloblastic

Tumoră rară, care se dezvoltă prin proliferarea elementelor epiteliale şi mezenchimale ale mugurelui dentar fără formarea de strucutir dentare dure.

Imaginea radiologică este similară cu cea a unui ameloblastom, este radiotransparentă, uni- sau multiloculară, cu contur net; tablele osoase sunt suflate; se pot constata dinţi incluşi sau deplasaţi.

Page 18: tumori dento-maxilare
Page 19: tumori dento-maxilare

2. Odontomul Termenul de “odontom” se referă la orice tumoare de origine odontogenă. Această malformaţie are în componenţa ei mai multe tipuri de ţesuturi, şi de aceea mai este numit şi odontom combinat (3). Au fost descrise 2 tipuri diferite de odontoame combinate: unul complex, care este alcătuit dintr-o masă difuză de ţesuturi dentare, complet dezorganizate, şi unul compus, care are o asemănare anatomică cu un dinte natural.

Page 20: tumori dento-maxilare
Page 21: tumori dento-maxilare

Tumori benigne neodontogene1. Osteomul

Tumoră benignă propriu-zisă formată din ţesut osos matur, poate prezenta 4 varietăţi: osteom compact, eburnat, spongios şi mixt. Poate avea sediu central sau periferic. Cel periferic este diagnosticat mai precoce, el formează o tumoră rotunjită, boselată, uneori pediculată, dură. Osteomul central în general încapsulat are creştere foarte lentă, dar continuă, deplasând ţesuturile în jur.

Radiografic prezintă o opacitate superioară osului osului normal. Uneori opacitatea este intensă, omogenă şi are marginile estompate.

Page 22: tumori dento-maxilare
Page 23: tumori dento-maxilare

2.Fibromul osifiantEste întâlnit, cu

predilecţie, la mandibulă şi poate antrena deplasări dentare. Radiologic, apare ca o zonă clară, bine circumscrisă, uneori cu aspect pseudochistic, cu fine opacităţi centrale. În stadiul evoluat, imaginea se compune din travee osoase concentrice sau radiare, cu lizereu periferic.

Page 24: tumori dento-maxilare
Page 25: tumori dento-maxilare

Pseudotumori

1. Epulis Se dezvoltă pe seama elementelor

parodonţiului şi îndeosebi a fibromucoasei gingivale, având toate caracterele tumorilor benigne.

Debutează printr-o hipertrofie gingivală localizată la o papilă interdentară sau la marginea liberă a gingiei, rar intraalveolar, determinând o odontoalgie. Radiografic se constată o imagine de osteoliză marginală redusă, la nivelul patului epulisului.

Page 26: tumori dento-maxilare

2. Granulomul central cu celule giganteEste o leziune proliferativă reacţională

pseudotumorală, un proces reactiv de resorbţie determinat de o acţiune iritativă cronică locală, prin microtraumatisme care produc mici hemoragii multicentrice, repetate, favorizate de o deficienţă a sistemului capilar. Prin creşterea tumorii de granulaţie se produc importante resorbţii în osul din jur.

Radiografic imaginile sunt extrem de variate, cel mai adesea se constată o zonă radiotransparentă cu delimitare uneori neprecisă şi aspect multilocular.

Page 27: tumori dento-maxilare
Page 28: tumori dento-maxilare

3. Tumora cu mieloplaxeAre o agresivitate intermediară. Are ca sediu

ramul orizontal al mandibulei (reg. premolară), condilul mandibulei, maxilarul superior (reg. premolară-molară).

Radiologic este reprezentată de o zonă readiotransparentă, cu septuri oasoase bine vizibile în “perioada calmă” a tumorii. Imaginea seamănă cu un “fagure de miere”, deci apare poligeodică iar, alteori, ca o geodă unică (cu margini festonate şi septuri care realizează forme geometrice).

Tumora evoluează în puseuri, şi în “faza evolutivă” septurile se estompează sau pot dispărea, iar limita sa devine flou.

Poate sufla corticalele osoase vecine, dar nu le întrerupe decât atunci când degenerează sarcomatos.

Are conţinut hemoragic sau un ţesut brun.

Page 29: tumori dento-maxilare
Page 30: tumori dento-maxilare

Tumori maligneCarcinoamelePot apărea în cazul unor recidive ale unui ameloblastom şi numai excepţional ca primă manifestare (provin din resturi epiteliale ale lamei dentare)SarcoameleŞi ele apar în cazul malignizării unor tumori benigne, dar de această dată a celor de origine mazenchimală.

Page 31: tumori dento-maxilare
Page 32: tumori dento-maxilare

Recommended