+ All Categories
Home > Documents > Tulburarile de personalitate

Tulburarile de personalitate

Date post: 16-Apr-2015
Category:
Author: vrajitorul
View: 183 times
Download: 16 times
Share this document with a friend
Description:
Psihologie
Embed Size (px)
of 113 /113
I:IC: 1-- " , . 1\1 ; I:IC: , , , ~ r , , , , I · A , ~ ~ , ~ , , J , , J I I ,
Transcript

,A

,~ , ~ ,~

,J

,, , , , , , ,~

; I:IC:r

I

"

, .1\1

I I ,

I:IC:

1--

J

, , , , l

; a::~, , , .1\1 I'

I I

I I I I .,

1

I , ,

x:

\'5.-..

J

Colegilor mei Psihiatri care m-au indemnat ~iprin opiniile lor m-au ajutat sa elaborez aeeasta luerare - 0 modesta ineereare de intelegere, elarifieare ~iordonare in aeeasta zona eu nisipuri mi~ciitoare.

CUPRINSI. II. AR GUME NT TULBURARILE DE PERSONALITATE: PERSPECTIV A PSIHOLOGICA, PSIHOP ATOLOGICA SI CLINICA 7

o

,

11 12 19 20 22 26 28 30 32 34 35 37 40

Toate drepturile de multiplicare, difuzare ~ireeditare rezervate Editurii ASKLEPIOS

1. Istoria tulburarilor de personalitate 2. Definirea tulburarilor de personalitate 2.1 Triada tip Itulburare Imodificare de personalitate 3. Asupra validitatii termenului de "tulburare a personalitatii"; sinonimii, includere 4. Factori corelativ-etiologici ai tulburarilor de personalitate 4.1 Tulburarile de personalitate din perspectiva psihanalitica 4.1.1 Mecanismele de aparare ale Ego-ului, expresie a istoriei vietii pacientului 4.1.2 Principalele defense implicate in patogenia unor tulburari de personalitate 5. Date epidemiologice asupra tulburarilor de personalitate 6. Clasificari actuale ale tulburarilor de personalitate 6.1 Clasificarea bazata pe clustere 6.2 Clasificarea bazata pe gradul de severitate 6.3 Propunere pentru 0 noua clasificare a tulburarilor de personalitate in functie de gradul de validitate ~tiintifica ~ 7. Debutul tulburarilorde personalitate 8. Trasaturi psihologice ~ipsihopatologice 9. Criterii de diagnostic in tulburarile de personalitate 9.1 V aliditate ~istabilitate in diagnosticul tulburarii de personalitate

42 47 49 51 53

"'II .'-C--'_~~"_ .~_.,-~ ...,........",~,"",".~--"", "~_'=.'

'__~_'""~,.,.,.""""'""~~_

. ..,...,.,,.....,._~ ._~ __ ..A:1J; __.. ~. _

..,j

9.2 Un pas important spre va1idare: mode1u1(monotetic sau po1itetic) de diagnosticare 9.3 Criterii de diagnostic diferentia1 in tu1burari1e de persona1itate 10. Tu1burare de persona1itate ~i comorbiditate 11. Evo1uiia tulburari10r de persona1itate 12. Comp1icatii ale tu1burari1or de personalitate 13. Prognosticu1 tu1burari1or de persona1itate 14. Investigarea ~ieva1uarea clinica a tu1burari1or . de persona1itate 15. Terapia tu1burari1orde persona1itate: expectatie ~irea1itate 15.1 Abordarea psihoterapeutica: expectatie ~iposibi1itati 15.1.1 Recomandari genera1e in psihoterapia tu1burari1or de persona1itate 15.1.2 Recomandari specifice in psihoterapia tu1burari1or de persona1itate 15.2 Terapia psihofamlaco1ogica a tu1burari1or de personalitate; 0 abordare promitatoare 15.3 Spitalizarea pacienti10rcu tu1burari de persona1itate 15.4 Asupra complianiei terapeutice in tu1budiri1e de persona1itate 15.5 Prob1eme transferentia1e in terapia tu1burari1or de persona1i tate 15.6 Abordari terapeutice de perspectiva III. TULBURARI TULBURARI Tu1burarea Tu1burarea Tu1burarea Tu1burarea Tu1burarea Tulburarea Tu1burarea Tu1burarea SPECIFICE DE PERSONALITATE

Tu1burarea dependenta a personalitatii 54 56 59 61 Tu1burarea anancasta (obsesiv-compu1siva) a persona1itatii Tu1burarea emotiona1- instabi1a a personali tatii , , .. TULBURARI DE PERSONALITATE IN CURS DE VALID ARE Tu1burarea depresiva a persona1itatii Tu1burarea pasiv-agresiva a persona1itatii TULBVRARI DE PERSONALITATE CONTROVERSATE Schimbarea persistenta a persona1itatii dupa 0 traire catastrofica Schimbarea persistenta a personalitatii dupa 0 boa1a psihica severa ; TULBURARI DE PERSONALITATE Tu1burarea defetista a persona1itatii Tu1burarea sadica a persona1itatii Bib liografie 71 73 75 76 77 78 79 80 80 90 26\i.Q4'J

146 152 162) ' .... ?./ 168 168 172 178 181 184 187 187 189 191 196 204 2a 5 207 2 I6 2 I7 22 1

.(6~65 67 69 69 69

NEVALIDATE

In d ex tema ti c In dex farm acotera p eu tic In dex de n urn e Glosar al un or termeni utilizati in text Add end a Abs tra ct Con ten ts

DE PERSONALITATE VALIDATE paranoida a persona1itatii schizoida a persona1itatii schizotipala a persona1itatii dissociaIa a personalWitii borderline a persona1itatii histrionica a persona1itatii narcisica a persona1itatii anxioasa (evitanta) a persona1itatii

1)1 )

j~5j.(f32_)13'8

I. ARGUMENTi.I

Inscrise in nosografiile psihiatrice moderne, tulburarile de personalitate cu greu pot fi considerate ca boli psihice propriu-zise. Aceasta intruc.t ele nu se conformeaza modelului medical al bolii ~i nu raspund accePtiei comune de boala, in sensul ca nUJJ.~.ezinta: - un debut care sa poata fi delimitat in timp, - 0 perioada de "stare", adid de maxima manifestare clinic a, .- 0 remisiune sau vindecare. Ignorand aceste precepte clasice ale bolii psihice sau somatice, tulburarile de personalitate sunt incrustate in textura fiintei umane, respectiv a per~onalitatii insului. Nefiind considerate boli, tulburarile personalitatii au fost denumite "dezvoltari", fapt care Ie apropia de structura psihica a persoanei in cauza. In felul acesta se face un pas spre ceea ce putem denumi structurari ale personalitatii. Aceste structurari, desigur particulare (denumite ~i dizarmonice) ale personalitatii insului prezinta anumite caracteristici in sensul ca: - sunt schitate ~ipot fi observate inca din copilarie, - se cristalizeaza la adolescenta (odata cu struchlrarea personalitatii)~l

Nebunia vorbe~te

- insotesc insul de-a lungul intregii sale existente. Tocmai aceasta structurare ~i relativ constanta evolutie a tulburarilor de personalitate Ie mentine alaturi de bolile psihice propriu-zise, situandu-Ie insa in suprastructura nosografiei psihiatrice. Spre deosebire de structura psihid obi~nuita, comuna, care corespunde normei statistice, aici este yorba de structuri psihice particulare, sui generis, de strueturi psihiee dizarmonice. Evident, literatura de specialitate evita sa foloseasea denominativul de "personalitate normala", ceea ee determina 0 anumita retinere in tentatia de a formula notiunea de "personalitate armonioasa" ori "armoniea". Totu~i, de~i este greu de conturat (dar ~i de definit) "normalitatea" in viata psihica, speciali~tii domeniului au operat, cu ezitari, eu prudenta dar ~i eu 0 semnifieativa efieienta, in domeniul anormalitatii psihice, 7

j

punfmd, in acest secol, bazele psihiatriei clasice, iar in ultimele doua decenii, bazele nosografiei psihiatrice modeme. In linii de maxima generalitate, tulburarea de personalitate poate fi situata in aceasta zona incerta dintre patologia psihica ~inormalitatea psihica, arie supusa mi~carii de maree determinata de influentele sociaIe, culturale, educationale (in plan nomotetic) dar ~i de existenta ~i experienta de viata individuala (in plan idiografic). Aceste numeroase, polimorfe, elocvente sau disimulate, brutale sau insidioase influente cristalizeaza sistemul axiologic al fiecaruia, cheza~uindu-i conduita. Desigur, unele din aceste influente sunt prea putemice, marcante, dupa cum, unii dintre cei care Ie suporta prezinta 0 mai"mare receptivitate (care in planul etiopatogeniei este denumita vulnerabilitate); in ambele situatii insa, cei in cauza se inscriu in randul celor cu "tulburari de personalitate" . Fiind influentati atat de diferit, ace~ti oameni se structureaza in mod inedit, dar nu in sens univoc-negativ a~a cum reiese din literatura domeniului. In fapt, ei sunt altfel decat noi, cei care ne consideram normali. Suntem normali pentru ca respectam norrnele, ne conformam lor, actionam in spiritullor. In fond, noi corespundem expectatiilor comune, conduita noastra fiind, in general, previzibila. Altfel spus, noi cei considerati riorrnali, suntem, de fapt, ni~te banali (cel putin prin prisma conduitei, dar ~i a existentei noastre care se desta~oara pe taga~uri pregatite, legiferate ~ipenibil de previzibile; ne jucam, invatam (carte sau 0 meserie), iubim, ne casiltorim, suntem sanato~i (uneori ne imbolnavim), muncim ..., imbatranim ...; orele noastre astrale sunt ~i ele penibil de banale: 0 lauda, 0 aniversare, poate 0 iubire traita, din pacate, de cele mai multe ori, in plan fantasmatic. Spre deosebire de noi, armonicii, care cu cat ne prezentam mai normali suntem mai previzibili, dizarmonicii sunt imprevizibili. Ei sunt surprinzatori in raportarea lor la norme, la obiceiuri, la reguli de convietuire sociala, la ceilalti ~i,nu rareori, la sine. Particulari in conduita dar ~iin disponibilitati, vulnerabili la infractiune dar ~i la adevaruri pe care noi nu Ie rostim, seducatori sau respingatori, sugestibili si naivi sau inflexibili ~ipersuasivi, ei SUiltsarea ~ipiperul omenirii ... ei t~lbura valurile vietii sociale ~iuneori Ie dau culoare. In fapt, tulburarile de personalitate ocupa zona incerta dintre patologia psihica ~i norrnalitate. Ei nu sunt bolnavi mintal, dar nici pe

deplin norrnali. Prin structurari sui generis ale personalitatii, ei tind sa iasa din aria norrnalitatii, tara a patrunde insa in imperiul patologiei; prin structura psihica ~iconduita ei sunt - in universul psihismului uman - 0 expresie a anomiei. La propriu ~i la figurat ei pot fi considerati ca rude ale celor din interiorul psihiatriei. Tangentiali psihiatriei clinice ~ialergici fata de aceasta, ei confera continut psihiatriei extra murOs. De~i ei fug de psihiatrie, aceasta, la randul ei, nu ar trebui sa-i accepte, tocmai pentru a nu-i complexa, pentru a nu Ie induce sentimentul ca sunt bolnavi, spre a-i putea astfel, in mod~fectiv ajuta. Evitand psihiatria, cei cu tulburari de personalitate au imbogatit psihologia ~iin special personologia. Intr-adevar, in cadrul normalitatii, principalele trasaturi ale personalitatii sunt desemnate prin terrneni psihopatologici: trasaturi psihastenice, histrionice, paranoiace, schizoide, depresive etc. Mai mult, principalele inventare de personalitate cuprind grupari de trasaturi (asemanatoare) denumite scale: ex. scala depresiei, a maniei, a psihasteniei, etc. In plus, denumirea principalelor tulburari de personalitate deriva (uneori fiind identica - fortand omonimia) din denumirea principalelor boli psihice. Astfel: - paranoia are drept corespondent - tulburarea paranoida a personalitatii; - schizofrenia are drept corespondent - tulburarea schizoida a personalitatii; - isteria are drept corespondent - tulburarea histrionidi (isterica) a personalitatii etc. Nu numai pe baza omonimiei, ci ~i din perspectiva continutului simptomatologiei consideram ca tulburarile de personalitate sunt reprezentante miniaturale ale principalelor boli psihice. Din perspectiva evolutiva, in raport cu bolile psihice, tulburarile de personalitate piercl din acuitatea (amploarea) manifestarilorin favoarea duratei. Sub acest unghi, consideram ca instantele nosografice ale suitei sanatate psihicaboala psihica sunt: - trasatura de personalitate (in aria de normalitate psihidi), - tulburare de personalitate (intre psihologie ~ipsihopatologie clinica), - boala psihica (aflata in aria psihiatrica). Aceste trepte sau instante psihice sugereaza ideea conform careia9

\1'.

j

8

I ...J

o anumita trasatura de personalitate, mai bine conturata, ar favoriza aparitia unei tulburari de personalitate, iaraceasta, lar.illdulei, ar constitui terenul fertil al dezvoltarii unei boli psihice, astfel: => trasatura de personalitate paranoida => => tulburare paranoida de personalitate => => psihoza paranoida Supozitia acestei linii evolutive este logica, intrucatva plauzibila ~itotu~i acest fapt nu este validat. Aceasta, pentru ca nu tot ceea ce este logic ~iplauzibil este ipso-facto ~tiintific ~iveridic. Aceasta situatie din personologie ~ipsihopatologie ar fi comparata cu aceea din gastroenterologie sau din cardiologie: - hiperclorhidrie => gastrita hiperacida => ulcer gastric ~irespectiv, - algii precordiale => cardiopatie ischemica => infarct miocardic. Acest triptic este plauzibil, uneori posibil, dar nu este in mod obligatoriu urmat, nu este nicidecum un postulat. Daca - prin evolutia lor natural a - tulburarile de personalitate nu se indreapta spre patologie, consideri:im ca numai prin exc1udere ele sunt studiate de psihiatrie; ele nu trebuie incazarmate in rigorile nosografiei ~i terapiei psihiatriee pentru a nu Ii se ere a eelor in eauza statutul de bolnav psihie, dar mai ales posibiIitatea aeestora de a se complaee ~i eonsDlida in rolul comod ~i aparent protector de bolnav psihic. Dimpotriva, eei eu tulburari de personalitate trebuie Iasati in dimpul sanogenetic al soeietatii ~i predati, spre studiu ~i management psihologiei soeiale. Altfel spus, psihiatria nu trebuie sa-~i deschida portile spre a primi oameni care nu sunt bolnavi, ci numai altfel strueturati sub aspeetul eHidiriipersonalitatii, lipsindu-i astfel: - de eotidiana eorijare a soeietatii ~i - de efortul integrarii la exigentele normalitatii.

II. TULBURARILE DE PERSONALITATE: o PERSPECTIV A PSIHOLOGICA, PSIHOP ATOLOGICA SI CLINICA ,Istoria tulbud'irilor de personalitate. Definirea tulburarii de personalitate. Triada: tip/tulburare/modifieare de personalitate. Asupra validitatii termenului de "tulburare a personalitatii"; sinonimii, includere. Factori corelativ-etiologici ai tulburarii de personalitate. Tulburarile de personalitate din perspectiva psihanalitiea. Date epidemiologice asupra tulburarilor de personalitate. Clasificari actuale ale tulburarilor de personalitate. Clasificarea bazata pe clustere. Clasificarea bazaUi pe gradul de severitate. Propunere pentru 0 noua clasifieare a tulburarilor de personalitate in functie de gradul de vaIiditate ~tiintifidi ~icliniea. Debutul tulburarilor de personalitate. Trasaturi psihologice ~ipsihopatologice. Criterii de diagnostic in tulburarile de personalitate. V aliditate ~istabilitate in diagnosticul tulburarii de personalitate. Un pas important spre validare: modelul (monotetic sau politetie) de diagnostieare. Criterii de diagnostic diferentialin tulburarile de personalitate. Tulburare de personalitate ~i comorbiditate. Evolutia tulburarilor de personalitate. Complicatii ale tulburarilor de personalitate. Prognosticul tulburarilor de personalitate. Investigarea ~i evaluarea clinica a tulburarilor de personalitate. Terapia tulburarilor de personalitate: expectatie ~irealitate .. Abordarea psihoterapeutidi: expeetatii ~iposibiliUiti. Terapia psihofarmaeologid'i a tulburarilor de personalitate; 0 abordare promitatoare. Spitalizarea pacientilor cu tulburari de personalitate. Asupra eompliantei terapeutiee in tulburarile de personalitate. Probleme transferentiale in terapia tulburarilor de personalitate. Abordari terapeutiee de perspeetiva in tulburarile de personalitate.

10

Jl

J

1. ISTORIA TULBURARILOR DE PERSONALITATESituate intre cele trei mari domenii ale cunoa~terii, sociologia, psihologia ~imedicina, edificandu-~i propriul domeniu, personologia, tulburarile de personalitate aduc astazi 0 dimensiune socio-umana particulara care intregqte antropologia. Dqi disputate de catre cele trei domenii mentionate, tulburarile de personalitate au fost, de la inceput ~iin tot mai mare masura, preluate de catre medici ~i anume de cei care se ocupa cu viata psihica din perspectiva patologica, respectiv de psihiatri, speciali~ti in medicina psihologica. De fapt, psihiatria nu a acaparat "tulburarile personalitatii", ci i-au fost treptat cedate de catre sociologie ~ipsihologie care, de~i destinate cunoa~terii omului, continua sa dezbata problematica "pura" a acestuia, a omului exclusiv normal, nontangential cu drama sau durerea, cu stresul sau frustrarea. Mai mult, psihologia in general, a lasat chiardezamagirea, doliul sau pierderea (fapte comune de viata inscrise in "destinul cotidian") pe seama psihiatriei care, in expansiunea ei intr-un "imperialism psihiatric" a ocupat arii ale vietii psihice normale, care de fapt nu-i apartin. Oferindu-li-se aceste arii ale nimanui, psihiatrii ~i-au ridicat privirea dincolo de persoana alienata: spre persoana nebolnava dar tulburata, fapt care i-a permis saC _

o


Recommended