+ All Categories
Home > Education > Tulburarile de-personalitate

Tulburarile de-personalitate

Date post: 21-Jan-2017
Category:
Upload: victoria-mosneaga
View: 529 times
Download: 31 times
Share this document with a friend
23
Tulburarile de personalitate
Transcript
Page 1: Tulburarile de-personalitate

Tulburarile de personalitate

Page 2: Tulburarile de-personalitate

TULBURĂRILE DE PERSONALITATE: Definiţie

• Tulburarile de personalitate reprezintă o serie de comportamente distinctive și anormale adoptate după anumite modele și care asigură anumite răspunsuri emoționale. Aceste tulburări sunt caracterizate de modul in care o persoană reacționează în fața unui eveniment sau acțiunii unui om, care pot afecta capacitatea de comportament. Diversitatea personalității este un alt factor care oferă unicitate oamenilor!• Tulburările de personalitate au tendința de a se manifesta încă din adolescența și persistă pe tot parcursul vieții.• Comportamentul pacienților poate fi excentric, dramatic, anxios sau inhibat.• Medicii consideră că este necesară stabilirea unui diagnostic atunci cand acțiunile unei persoane au consecințe grave.• Drogurile nu schimbă personalitatea unei persoane, dar psihoterapia o poate ajuta să recunoască că se confruntă cu o problemă care conduce la manifestarea unui comportament social deviat.

Page 3: Tulburarile de-personalitate

Tulburari de personalitate

Page 4: Tulburarile de-personalitate

TRASATURI COMUNE CARACTERISTICE TULBURARILOR

DE PERSONALITATE• 1. Trăsăturile sunt pervazive ( extensive) si persistente.• 2. Sunt ego-sintonice (acceptabile pentru ego) si nu egodistonice (străine egoului).• 3. Sunt alloplastice şi nu autoplastice ( pacientul încearcă sa schimbe mediul si nu pe sine).Rezulta nemulţumiri, conflicte.• 4. Trăsăturile sunt menţinute cu rigiditate.• 5. Mecanismele de apărare includ: fantezia, izolarea, proiecţia, întoarcerea împotriva sinelui, acting-out.• 6. Pacientul manifesta fixaţie în dezvoltare si imaturitate.• 7. Nu conştientizează si nu solicita ajutor.• 8. Dezvoltarea inegala a personalităţii cu deficit al valorilor etice; logica este subordonata impulsurilor.

• Funcţii psihice indemne: =Intelectul: = Funcţiile cognitive.

Page 5: Tulburarile de-personalitate

Clasificare• Există 10 tulburări de personalitate recunoscute de medicina de specialitate; acestea sunt clasificate în 3 grupe după cum urmeaza:

• Neprevăzut / Excentric• - Tulburare de personalitate de tip paranoid• - Tulburare de personalitate schizoidă• - Tulburarea de personalitate schizotipală

• Dramatic / Eratic • - Tulburarea de personalitate antisocială• - Tulburarea de personalitate borderline• - Tulburare de personalitate histrionică• - Tulburarea de personalitate narcisică

• Anxios / Inhibat • - Tulburare de personalitate evitantă• - Tulburare de personalitate dependentă• - Tulburare de personalitate obsesiv-compulsivă

Page 6: Tulburarile de-personalitate

• Comportament maladaptativ din copilărie, nu recunoaşte drepturile altora.

• Neconformare la regulile sociale, comiterea repetată de fapte antisociale.

• Minciuni repetate, escrocherie, înşelătorie – pentru profitul sau plăcerea personala.

• Impulsivitate, iritabilitate, agresivitate.• Iresponsabilitate persistenta (incapacitatea

susţinerii unei activităţi profesionale, a onorarii obligaţiilor financiare)

• Lipsit de remuşcări, de sensibilitate pentru alţii.

I TULBURAREA DE PERSONALITATE ANTISOCIALĂ

Page 7: Tulburarile de-personalitate

DIAGNOSTIC DIFERENTIAL:• Tulburările de personalitate consecutive

dependentei la toxice.• Retardarea mintala.• Psihoze.• Tulburarea de personalitate borderline, narcisica.• Tulburări organice de personalitate.COMPLICATII: = moartea violenta; = abuzul de

substanţe; = suicidul; =probleme legale, financiare.

Page 8: Tulburarile de-personalitate

FORME CLINICE ALE TULBURARILOR DE

PERSONALITATE I. TULBURAREA DE PERSONALITATE PARANOIDĂ.

• Neîncredere şi suspiciune; aşteaptă să fie înşelat, să se acţioneze împotriva sa; găseşte înţelesuri ascunse in evenimente banale; păstrează constant resentimente fata de jigniri ( colecţionari de nedreptăţi).• Hipersensibilitate• Imposibilitatea de a se relaxa.• Reci, lipsiţi de simţul umorului, orgolioşi.DIAGNOSTIC DIFERENTIAL: = Tulburarea delirantă; = Schizofrenia paranoidă; = Alte tulburări de personalitateCOMPLICATII: Depresie, Tulburări delirante, Tulburări anxioase, Abuz de toxice.

Page 9: Tulburarile de-personalitate

TULBURAREA DE PERSONALITATE PARANOIDĂ.

Page 10: Tulburarile de-personalitate

• Detaşat de relaţiile sociale.• Nu doreşte si nu-i fac plăcere relaţiile

apropiate.• Alege aproape întotdeauna activităţi solitare.• Interes redus sau absent faţă de relaţiile

sexuale.• Răceala emoţională, detaşare afectiva.• Pare indiferent la laudele sau criticile altora.DIAGNOSTIC DIFERENTIAL: Tulburarea de

personalitate paranoidă, evitantă (pacientul doreşte relaţii cu semenii), schizotipală (ciudăţenii, excentricităţi).

II. TULBURAREA DE PERSONALITATE SCHIZOIDĂ

Page 11: Tulburarile de-personalitate
Page 12: Tulburarile de-personalitate

• Deficite sociale si interpersonale, capacitate redusa pentru relaţii apropiate.

• Idei de referinţă.• Credinţe ciudate sau gândire magica –

influenţează comportamentul .• Experienţe perceptuale neobişnuite, iluzii

corporale.• Gândire/vorbire ciudata ( vaga, circumstanţială,

metaforica sau stereotipa).• Suspiciozitate, ideaţie paranoidă.• Afect inadecvat.• Comportament ciudat, excentric sau neobişnuit.• Lipsa prietenilor apropiaţi; anxietate sociala.

III.TULBURAREA DE PERSONALITATE SCHIZOTIPALĂ

Page 13: Tulburarile de-personalitate

Diagnostic diferenţial:• Tulburarea de personalitate paranoidă .• Tulburarea de personalitate schizoida ( nu are

excentricităţi).• Tulburarea de personalitate borderline ( instabilitate

emoţională, afecte intense, impulsivitate).• Schizofrenia. [markeri biologici comuni].IN EVOLUTIE: = schizofrenie; suicid ( ¬10%).

Page 14: Tulburarile de-personalitate

• Instabilitatea relaţiilor interpersonale, imaginii de sine si afectelor, impulsivitate – începând in perioada adultului tânăr.

• Relaţiile cu ceilalţi sunt tumultuoase;• Frecvent: gesturi, ameninţări sau acte autodistructive,

automutilante sau suicidare.• Nu tolerează sa fie singuri, eforturi de a evita

abandonul real sau imaginat.• Frecvent: abuz de substanţe, şofat periculos,

hiperfagie compulsivă (binge eating).• Sexualitate haotica.• Afecte instabile, “furtuni” de afecte,disforie.

DIAGNOSTIC DIFERENTUAL: Tulburare psihotică (alterarea testării realităţii este persistenta).

TULBURAREA DE PERSONALITATE BORDERLINE

Page 15: Tulburarile de-personalitate

Gigi Becali: tulburare de personalitate Borderline

Page 16: Tulburarile de-personalitate

• Comportament dramatic, teatral, impresionant.• Căută sa fie in centrul atenţiei, seducători.• Comportament dependent.• Afectiv sunt imaturi, superficiali, nesinceri.• Foarte sugestionabili• Egocentrism si auto-supraevaluare.• Relaţiile interpersonale sunt perturbate.

VI.TULBURAREA DE PERSONALITATE HISTRIONICĂ

Page 17: Tulburarile de-personalitate

• Model de grandiozitate si hiperpreocupare pentru stima de sine.

• Model grandios al importanţei proprii.• Reacţionează la critică sau înfrângere cu

furie sau depresie.• Profita de ceilalţi pentru a-şi atinge

scopurile.• Lipsit de empatie.• Comportamente sau atitudini arogante

sau superioare.

TULBURAREA DE PERSONALITATE NARCISICĂ

Page 18: Tulburarile de-personalitate

TULBURAREA DE PERSONALITATE NARCISICĂ

Page 19: Tulburarile de-personalitate

• Perfecţionism, ordine, exigenta, lipsa de flexibilitate,• Preocupat de reguli, ordine, programe, in aşa măsură

încât pierde scopul major al activităţii.• Perfecţionismul interferează cu îndeplinirea sarcinii• Hiperconştiincios, scrupulos si inflexibil in probleme

de morala, etica sau valori.• Rigid, încăpăţinat.• Circumstanţial, sclav al amănuntelor, preferă rutina

sau ritualul în detrimentul noutăţii. Meticulos.• Lipsit de umor, de abilitatea relaţiilor interpersonale,

de căldură afectivă.• Aduna obiecte, incapabil de a se debarasa de ele,

zgârcit.DIAGNOSTIC DIFERENTIAL = Tulburarea obsesiv-

compulsivă.

TULBURAREA DE PERSONALITATE OBSESIV-COMPULSIVĂ

Page 20: Tulburarile de-personalitate

TULBURAREA DE PERSONALITATE EVITANTĂ

• Inhibiţie sociala, sentimente de inadecvare si hipersenzitivitate la evaluarea negativa începând in perioada de adult tânăr.

• Evita activităţile care implica contact interpersonal semnificativ.

• Reţinut în relaţiile intime de frica de a fi ridiculizat.

• Se considera inadecvat din punct de vedere social, neatrăgător din punct de vedere personal.

• Neobişnuit de reţinut în a-şi asuma riscuri personale sau în angajarea în noi activităţi.

DIAGNOSTIC DIFERENTIAL: Tulburarea de personalitate schizoidă (lipseşte dorinţa de a avea relaţii); fobia sociala.

Page 21: Tulburarile de-personalitate

• Nevoie excesiva de a fi in grija altuia ducând la un comportament adeziv, la temeri de separare.

• Dificultăţi de a lua decizii in lipsa sfaturilor, asigurărilor din partea altora.

• Are nevoie ca alţii să-şi asume responsabilitatea în domeniile importante ale vieţii.

• Nu-si exprima dezacordul cu alţii de teama pierderii sprijinului, aprobării lor.

• Se simte inconfortabil si neajutorat când este singur.

TULBURAREA DE PERSONALITATE DEPENDENTĂ

Page 22: Tulburarile de-personalitate

ALTE TULBURARI DE PERSONALITATE

• I.PASIV-AGRESIVĂ. Obstrucţionism, tărăgănare, încăpăţinare, ineficienta. Certăreţ, se plânge ca nu este apreciat, invidios, exagerează ghinionul personal.

• II.DEPRESIVĂ. Pesimism, anhedonie, devotament fata de datorie, cronic nefericiţi, nesiguri pe sine.

• III.SADICĂ. Relaţiile sunt dominate de comportamentul crud sau înjositor.

Page 23: Tulburarile de-personalitate

Va multumesc pentru atentie

Realizat : Mosneaga Victoria


Recommended