+ All Categories
Home > Documents > Tulburarile Ciclului Menstrual

Tulburarile Ciclului Menstrual

Date post: 15-Jan-2016
Category:
Upload: catalina8506
View: 69 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
19
Tulburarile Tulburarile ciclului ciclului mensrual mensrual
Transcript
Page 1: Tulburarile Ciclului Menstrual

Tulburarile Tulburarile ciclului ciclului

mensrualmensrual

Page 2: Tulburarile Ciclului Menstrual

SSângerarea ciclică la 21-35 zile ce ângerarea ciclică la 21-35 zile ce durează 3-5 ziledurează 3-5 zile

CCantitatea fiziologica de sânge pierdută antitatea fiziologica de sânge pierdută == aproximativ 20-60 mlaproximativ 20-60 ml

Page 3: Tulburarile Ciclului Menstrual

Tulburări în Tulburări în excesexcesA. Menoragia A. Menoragia SSângerare ciclică ce durează mai mult de 7 zile cu flux ângerare ciclică ce durează mai mult de 7 zile cu flux

sanguin crescutsanguin crescut CCând cantitatea de sânge este normală, dar sângerarea ând cantitatea de sânge este normală, dar sângerarea

durează peste 7 zile durează peste 7 zile = = menstruaţie prelungită datorată menstruaţie prelungită datorată patologiei de corp galben patologiei de corp galben →→ ↓↓ secreţiei de progesteron secreţiei de progesteron

ETIOLOGIEETIOLOGIE Endometrioză (Endometrioză (prezenta endometrului in afara uterului)prezenta endometrului in afara uterului) Boala inflamatorie pelvinBoala inflamatorie pelvină ă (BIP)(BIP) Adenomioză (prezenta de tesut endometrial în stratul Adenomioză (prezenta de tesut endometrial în stratul

muscular uterin)muscular uterin) Polip endometrialPolip endometrial Fibrom uterin Fibrom uterin

Page 4: Tulburarile Ciclului Menstrual

Tulburări în Tulburări în excesexces

B. Polimenoree (tahimenoree)B. Polimenoree (tahimenoree) Menstruaţii la intervale mai mici de 21 zileMenstruaţii la intervale mai mici de 21 zile

ETIOLOGIE ETIOLOGIE De obicei apare în cicluri anovulatoriiDe obicei apare în cicluri anovulatorii

C. HipermenoreeC. Hipermenoree Menstre regulate, cu durată normală Menstre regulate, cu durată normală şşi in cantitate > 60 mli in cantitate > 60 ml

Page 5: Tulburarile Ciclului Menstrual

Tulburări în Tulburări în excesexcesD. MetroragieD. Metroragie SSângerarea cu originea la nivel uterin, ce poate surveni ângerarea cu originea la nivel uterin, ce poate surveni

între 2 menstruaţii normale, cu cel puţin 24 de ore între 2 menstruaţii normale, cu cel puţin 24 de ore înainte de debutul menstrînainte de debutul menstruauaţiei sau la mai mult de 24 de ţiei sau la mai mult de 24 de ore după încetarea ei ore după încetarea ei

CCaracter anormal (neregulată, cu flux sangvin capricios, aracter anormal (neregulată, cu flux sangvin capricios, predominant excesiv)predominant excesiv)

ETIOLOGIE ETIOLOGIE Cauze organice de obicei: polipi endometrialiCauze organice de obicei: polipi endometriali Tratament hormonal nesupravegheatTratament hormonal nesupravegheat Boli endocrineBoli endocrine

Page 6: Tulburarile Ciclului Menstrual

Tulburări în Tulburări în excesexcesE. MenometroragiaE. Menometroragia SSângerarea cu origine uterină neregulată ca frecvenţă, ângerarea cu origine uterină neregulată ca frecvenţă,

durată (prelungită) şi cantitate (crescută), fără a se putea durată (prelungită) şi cantitate (crescută), fără a se putea face distincţie netă de ultima menstruaţie, care nu poate face distincţie netă de ultima menstruaţie, care nu poate fi precizatăfi precizată

Literatura anglo-saxonă a renunţat la acest termen in Literatura anglo-saxonă a renunţat la acest termen in favoarea celui mai cuprinzător favoarea celui mai cuprinzător şşi mai simplu, de i mai simplu, de sângerare uterină anormalăsângerare uterină anormală

DIAGNOSTIC DIFERENŢIALDIAGNOSTIC DIFERENŢIAL HematurieHematurie Hemoroizi sângerânziHemoroizi sângerânzi Varice vulvareVarice vulvare

Page 7: Tulburarile Ciclului Menstrual

Tulburări în Tulburări în minusminusA. HipomenoreeA. Hipomenoree Sângerare menstruală regulată cu durată redusă (1-2 zile) Sângerare menstruală regulată cu durată redusă (1-2 zile)

şşi cu flux scăzut (< 20ml)i cu flux scăzut (< 20ml)

ETIOLOGIEETIOLOGIE Congestie pelvină Congestie pelvină Sinechii uterineSinechii uterine Tuberculoza endometrialăTuberculoza endometrială Anticoncepţionale orale progestogeniceAnticoncepţionale orale progestogenice

Page 8: Tulburarile Ciclului Menstrual

Tulburări în Tulburări în minusminusB. Oligomenoree (bradimenoree)B. Oligomenoree (bradimenoree) Sângerare menstruală cu intervale mai mari de 35 zile cu Sângerare menstruală cu intervale mai mari de 35 zile cu

flux menstrual redusflux menstrual redus

ETIOLOGIEETIOLOGIE Cicluri anovulatorii; boli sistemice sau endocrineCicluri anovulatorii; boli sistemice sau endocrine

C. SpaniomenoreeC. Spaniomenoree Cicluri menstruale neregulate, cu durata de aproximativ Cicluri menstruale neregulate, cu durata de aproximativ

3 luni3 luni

Page 9: Tulburarile Ciclului Menstrual

Tulburări în Tulburări în minusminusD. AmenoreeD. Amenoree1. CLASIFICARE1. CLASIFICARE Primară Primară – lipsa apariţiei menstruaţiei după vârsta – lipsa apariţiei menstruaţiei după vârsta

de 16 anide 16 ani SecundarăSecundară – oprirea menstruaţiei pe o perioadă de 3 – oprirea menstruaţiei pe o perioadă de 3

luni la o femeie cu menstruaţie în prealabil prezentăluni la o femeie cu menstruaţie în prealabil prezentă

Page 10: Tulburarile Ciclului Menstrual

Tulburări în Tulburări în minusminusD. AmenoreeD. Amenoree2. ETIOLOGIE2. ETIOLOGIEa) Amenoreea utero-vaginalăa) Amenoreea utero-vaginalăFactori mecanici:Factori mecanici: Imperforaţia himenală (sângele se acumulează în vagin Imperforaţia himenală (sângele se acumulează în vagin

şi uter = hematocolpos)şi uter = hematocolpos) Septuri vaginale transversale sau longitudinale Septuri vaginale transversale sau longitudinale

completecomplete Atrezia colului uterinAtrezia colului uterin Malformaţii congenitale: sindrom Rokitansky (absenţa Malformaţii congenitale: sindrom Rokitansky (absenţa

uterului) insotita de amenoree primarăuterului) insotita de amenoree primară Ablaţia chirurgicală a endometrului dupa histerectomie Ablaţia chirurgicală a endometrului dupa histerectomie

subtotalasubtotala Simfiza uterină (coalescenta peretilor uterini) – sindrom Simfiza uterină (coalescenta peretilor uterini) – sindrom

Asherman (dupa manevre endouterine - chiuretajul Asherman (dupa manevre endouterine - chiuretajul uterin) uterin)

Page 11: Tulburarile Ciclului Menstrual

Tulburări în Tulburări în minusminusD. AmenoreeD. Amenoree2. ETIOLOGIE2. ETIOLOGIEb) Amenoree de cauză ovarianăb) Amenoree de cauză ovariană Scăderea hormonilor ovarieni / creşterea hormonilor Scăderea hormonilor ovarieni / creşterea hormonilor

tropi hipofizaritropi hipofizari Cauze:Cauze:

anomalii cromozomiale: disgenezie gonadică – anomalii cromozomiale: disgenezie gonadică – Sindrom Turner – testicul feminizat, hemafroditismSindrom Turner – testicul feminizat, hemafroditism

menopauza precocce < 35 ani: cauză genetică şi menopauza precocce < 35 ani: cauză genetică şi predispoziţie familialăpredispoziţie familială

iatrogene: castrare ( chirurgicală, radiologică, iatrogene: castrare ( chirurgicală, radiologică, chimioterapică)chimioterapică)

tumori ovarienetumori ovariene

Page 12: Tulburarile Ciclului Menstrual

Tulburări în Tulburări în minusminusD. AmenoreeD. Amenoree2. ETIOLOGIE2. ETIOLOGIEc) Amenoree hipofizară: hormonii ovarieni scad → c) Amenoree hipofizară: hormonii ovarieni scad →

hormonii gonadotropi hipofizari scadhormonii gonadotropi hipofizari scad Cauze:Cauze:

Sindrom Simonds-Sheehan – necroză hipofizară prin Sindrom Simonds-Sheehan – necroză hipofizară prin şoc hemoragic în post partum (insuficienţă şoc hemoragic în post partum (insuficienţă hipofizară totală)hipofizară totală)

distrugerea hipofizei – în cancere hipofizare sau prin distrugerea hipofizei – în cancere hipofizare sau prin radioterapieradioterapie

compresii hipofizare prin tumori de vecinătatecompresii hipofizare prin tumori de vecinătate Sindrom Chiari-FrommelSindrom Chiari-Frommel

Page 13: Tulburarile Ciclului Menstrual

Tulburări în Tulburări în minusminusD. AmenoreeD. Amenoree2. ETIOLOGIE2. ETIOLOGIEd) Amenoree hipotalamică:d) Amenoree hipotalamică: tumori cerebrale: craniofaringioame, glioametumori cerebrale: craniofaringioame, glioame hidrocefalie, sechelele meningitelor sau traumatismelor hidrocefalie, sechelele meningitelor sau traumatismelor

cranienecraniene cauze psihogene – anorexia mentală a tinerelor fete, cauze psihogene – anorexia mentală a tinerelor fete,

pierdere ponderală excesivă (peste 20kg) insoţită de pierdere ponderală excesivă (peste 20kg) insoţită de amenoree secundarăamenoree secundară

bulimiabulimia stări afective deosebite (divorţ, deces, condamnări)stări afective deosebite (divorţ, deces, condamnări)

Page 14: Tulburarile Ciclului Menstrual

Tulburări în Tulburări în minusminusD. AmenoreeD. Amenoree3. DIAGNOSTIC3. DIAGNOSTICa) Clinica) Clinic – absenţa menstruaţiei insotita sau nu de – absenţa menstruaţiei insotita sau nu de

malformaţii ale aparatului genitalmalformaţii ale aparatului genital

b) Paraclinicb) Paraclinic : dozare de hormoni (ovarieni, hipofizari) : dozare de hormoni (ovarieni, hipofizari)

Page 15: Tulburarile Ciclului Menstrual

Tulburări în Tulburări în minusminusD. AmenoreeD. Amenoree3. DIAGNOSTIC3. DIAGNOSTICc) Etiologic: c) Etiologic: 4 trepte de investigaţii4 trepte de investigaţii Etapa 1: Etapa 1:

administrare orala progesteron 2x1 cp/zi (20mg),administrare orala progesteron 2x1 cp/zi (20mg), 10 10 zilezile

daca hemoragia apare după 2-10 zile de la oprirea daca hemoragia apare după 2-10 zile de la oprirea tratamentului exista endometru functional impregnat tratamentului exista endometru functional impregnat estrogenic si sfera genitala permeabilaestrogenic si sfera genitala permeabila

Page 16: Tulburarile Ciclului Menstrual

Tulburări în Tulburări în minusminusD. AmenoreeD. Amenoree3. DIAGNOSTIC3. DIAGNOSTICc) Etiologicc) Etiologic Etapa 2: Etapa 2:

daca sangerarea nu apare după administrarea de daca sangerarea nu apare după administrarea de progesteron la 10 zile progesteron la 10 zile →→ administrarea de derivat administrarea de derivat estrogenic 21 zile (etinil estradiol 0,05mg), iar din estrogenic 21 zile (etinil estradiol 0,05mg), iar din ziua 14 până în ziua 21 derivat progestrogenic ziua 14 până în ziua 21 derivat progestrogenic (medroxiprogesteron 10-20mg)(medroxiprogesteron 10-20mg)

Dacă apare menstruaţie leziunea se situeaza la Dacă apare menstruaţie leziunea se situeaza la nivelul ovarelor, hipotalamusului sau hipofizanivelul ovarelor, hipotalamusului sau hipofiza

Daca nu apare sângerare dupa administrarea Daca nu apare sângerare dupa administrarea estrogenului si a progesteronului, defectul este la estrogenului si a progesteronului, defectul este la nivelul uterului = sindrom Asherman (sinechie nivelul uterului = sindrom Asherman (sinechie uterină post abortum sau post partum)uterină post abortum sau post partum)

Page 17: Tulburarile Ciclului Menstrual

Tulburări în Tulburări în minusminus

Page 18: Tulburarile Ciclului Menstrual

Tulburări în Tulburări în minusminus

D. AmenoreeD. Amenoree3. DIAGNOSTIC3. DIAGNOSTICc) Etiologicc) Etiologic Etapa 4:Etapa 4:

precizează sediul hipofizar sau hipotalamicprecizează sediul hipofizar sau hipotalamic se administreaza Gn-RH:se administreaza Gn-RH: răspuns pozitiv (sângerare) = cauză hipotalamicarăspuns pozitiv (sângerare) = cauză hipotalamica răspuns negativ (fără sângerare) = cauză hipofizararăspuns negativ (fără sângerare) = cauză hipofizara

gonadoliberina (GnRH) - hormon secretat de catre hipotalamus, care gonadoliberina (GnRH) - hormon secretat de catre hipotalamus, care are rolul de a stimula secretia si eliberarea de FSH si LH de la nivel are rolul de a stimula secretia si eliberarea de FSH si LH de la nivel hipofizarhipofizar

Page 19: Tulburarile Ciclului Menstrual

Tulburări în Tulburări în minusminus

D. AmenoreD. Amenoreee4. TRATAMENT - etiologic4. TRATAMENT - etiologic chirurgical:chirurgical: malformaţii, tumori hipofizare, cerebrale malformaţii, tumori hipofizare, cerebrale hormonal:hormonal: boli endocrine boli endocrine psihiatric:psihiatric: anorexiile psihosomatice anorexiile psihosomatice


Recommended