Home >Documents >Tubulatura pentru evacuarea gazelor arse - · PDF fileTubulatura pentru evacuarea gazelor...

Tubulatura pentru evacuarea gazelor arse - · PDF fileTubulatura pentru evacuarea gazelor...

Date post:22-Oct-2019
Category:
View:22 times
Download:1 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Tubulatura pentru evacuarea gazelor arse

  pentru centralele termice murale pe gaz OW/S 23-1 AE

  6 72

  0 60

  8 32

  6 R

  O (0

  7. 02

  ) J S

 • 6 720 608 3262

  Cuprins

  Cuprins

  Indicaţii de siguranţă a funcţionării 2

  Explicarea simbolurilor 2

  1 Utilizarea 3 1.1 Generalităţi 3 1.2 Combinaţii cu accesoriile pentru evacuarea

  gazelor arse 3

  2 Montarea și reglarea 5 2.1 Indicaţii pentru montare 5 2.2 Explicarea simbolurilor din fig. de montare 5 2.3 Alegerea diafragmei de laminare 6 2.3.1 Evacuarea gazelor arse pe orizontală, cu AZ

  361, AZ 362 and AZ 368 6 2.3.2 Evacuarea gazelor arse pe verticală, cu AZ

  369 6 2.3.3 Evacuarea gazelor arse cu tubulaturi separate

  AZ 377 7 2.4 Verificarea presiunii din timpul funcţionării 8 2.5 Checking restrictor plate size by measuring

  CO2 level 8

  3 Evacuarea gazelor arse pe orizontală (AZ 361, AZ 362, AZ 368) 9 3.1 Dimensiunile minime de montare 9 3.2 Montarea (AZ 361 or AZ 362) 9 3.2.1 Mounting (AZ 368) 10 3.3 Montarea diafragmei de laminare 11

  4 Evacuarea gazelor arse pe vertical 12 4.1 Dimensiunile minime de montare 12 4.2 Montarea 13 4.3 Indicaţii referitoare la mont. prin acoperiș 15

  5 Tubulaturi separate (AZ 377) 16 5.1 Dimensiunile minime de montare 16

  Indicaţii de siguranţă a funcţionării Funcţionarea ireproșabilă este asigurată numai atunci când sunt respectate aceste instrucţiuni de utilizare. Nu este permisă realizarea de modificări. Montarea trebuie realizată de către un instalator autorizat. Pentru montarea aparatului, trebuie respectate instrucţiunile de instalare corespunzătoare ale acestuia.

  În cazul în care simţiţi miros de gaze arse B Se oprește centrala. B Se deschid geamurile și ușile. B Se anunţă firma de specialitate autorizată.

  Asamblarea, montarea B Aparatul trebuie asamblat și montat numai de

  către o firmă specializată, autorizată. B Componentele de evacuare ale gazelor arse nu

  trebuie modificate.

  Explicarea simbolurilor

  i Indicaţiile din text vor fi marcate cu simbolul alăturat. Ele vor fi delimitate de linii orizontale, amplasate deasupra și dedesubtul textului.

  alu3buk Indicaţii

  alu3buk Instructiuni

  alu3buk Checking

  alu3buk restrictor

  alu3buk plate

  alu3buk size

  alu3buk by

  alu3buk measuring

  alu3buk CO2

  alu3buk level

  alu3buk Verificarea dimensiunii diafragmelor de laminare prin masurarea nivelului de CO2.

  alu3buk or

  alu3buk sau

  alu3buk Mounting

  alu3buk Montarea

  alu3buk vertical

  alu3buk verticala

  alu3buk Indicaţii

  alu3buk Instructiuni

 • 6 720 608 326

  Utilizarea

  3

  1 Utilizarea

  1.1 Generalităţi Temperatura la suprafaţa tubulaturii aerului necesar arderii este situată sub 85˚C. Conform TRGI 1986, respectiv TRF 1988, nu sunt necesare distanţe minime faţă de materialele inflamabile. Reglementările (LBO, FeuVo) landurilor federale sau ale ţărilor în care se montează aceste tubulaturi pot cuprinde și prescrie unele distanţe minime de amplasare în raport cu materialele inflamabile, distanţe ce trebuiesc respectate.

  1.2 Combinaţii cu accesoriile pentru evacuarea gazelor arse Centrala termică ZW/ZS 23 AE poate utiliza următoarele tubulaturi duble pentru evacuarea gazelor arse:

  Denumirea Codul

  AZ 361 Basic flue kit, horizontal 7 716 050 036

  AZ 369 Kit vertical 7 716 050 044

  AZ 363 Extension pipe, 400 mm 7 716 050 038

  AZ 364 Extension pipe, 750 mm 7 716 050 039

  AZ 366 Concentric flue/air pipe elbow, 90˚ 7 716 050 041

  AZ 367 Concentric flue/air pipe elbow, 45˚ 7 716 050 042

  AZ 368 Kit horizontal with adaptation to the boiler 7 716 050 043

  AZ 371 Roof plate (alu) 7 716 050 046

  AZ 372 Roof plate (black) 7 716 050 047

  AZ 376 Roof plate (universal) 7 716 050 051

  AZ 362 Horizontal kit 7 716 050 037

  AZ 365 Flue terminal extension 1500 mm 7 716 050 040

  AZ 370 Vertical adapter 7 716 050 045

  AZ 373 Roof plate (red) 7 716 050 048

  AZ 374 Condensate trap horizontal 7 716 050 049

  AZ 375 Condensate trap vertical 7 716 050 050

  Tab. 1

  Denumirea Codul

  AZ 377 Adapter bi-tube 80/80 with connections to the boiler 7 716 050 052

  AZ 383 Flue terminal extension 500 mm 7 716 050 058

  AZ 384 Flue terminal extension 1000 mm 7 716 050 059

  AZ 385 Flue terminal extension 2000 mm 7 716 050 060

  AZ 381 Elbow 90˚ 7 716 050 056

  AZ 382 Elbow 45˚ 7 716 050 057

  AZ 387 Flue/combustion pipe 7 716 050 062

  Tab. 2

  alu3buk Basic flue kit, horizontal

  alu3buk Set de baza pentru evacuare, orizontal

  alu3buk Kit

  alu3buk vertical

  alu3buk Set vertical

  alu3buk Extension pipe,

  alu3buk Tub prelungitor, 400 mm

  alu3buk Extension pipe, 750 mm

  alu3buk Tub prelungitor, 750 mm

  alu3buk Concentric flue/air pipe elbow, 90˚

  alu3buk Set concentric evacuare / admisie aer, cot la 90'

  alu3buk Concentric flue/air pipe elbow, 45˚

  alu3buk Set concentric evacuare / admisie aer, cot la 45'

  alu3buk Kit horizontal with adaptation to the boiler

  alu3buk Set orizontal cu adaptor la aparat

  alu3buk Roof plate (alu)

  alu3buk Placa acoperis (finisaj aluminiu)

  alu3buk Roof plate (black)

  alu3buk Placa aluminiu (finisaj negru)

  alu3buk Roof plate (universal)

  alu3buk Placa acoperis (universala)

  alu3buk Horizontal kit

  alu3buk Set orizontal

  alu3buk Flue terminal extension 1500 mm

  alu3buk Prelungire capat evacuare 1500 mm

  alu3buk Vertical adapter

  alu3buk Adaptor vertical

  alu3buk Roof plate (red)

  alu3buk Condensate trap horizontal

  alu3buk Condensate trap vertical

  alu3buk Placa acoperis (finisaj rosu)

  alu3buk Colector orizontal pentru condensat

  alu3buk Colector vertical pentru condensat

  alu3buk Adapter bi-tube 80/80 with connections to the boiler

  alu3buk Flue terminal extension 500 mm

  alu3buk Flue terminal extension 1000 mm

  alu3buk Flue terminal extension 2000 mm

  alu3buk Elbow

  alu3buk Elbow

  alu3buk Flue/combustion pipe

  alu3buk Adaptor bitubar 80/80 mm cu racorduri la aparat

  alu3buk Prelungire capat evacuare

  alu3buk Prelungire capat evacuare

  alu3buk Prelungire capat evacuare

  alu3buk Cot

  alu3buk Cot

  alu3buk Tub evacuare / admisie

 • 6 720 608 3264

  Utilizarea

  AZ 379 Kit horizontal for twin pipe 7 716 050 054

  AZ 380 Adapter vertical for twin pipe 7 716 050 055

  AZ 378 Vertical flue kit 7 716 050 053

  AZ 371 Roof plate (alu) 7 716 050 046

  AZ 372 Roof plate (black) 7 716 050 047

  AZ 376 Roof plate (universal) 7 716 050 051

  AZ 386 Condensate trap 7 716 050 061

  Denumirea Codul

  Tab. 2

  alu3buk Kit horizontal for twin pipe

  alu3buk Set orizontal pentru teava dubla

  alu3buk Adapter vertical for twin pipe

  alu3buk Set vertical pentru teava dubla

  alu3buk Set evacuare vertical

  alu3buk Placa acoperis (finisaj aluminiu)

  alu3buk Placa acoperis (finisaj negru)

  alu3buk Placa acoperis (universala)

  alu3buk Colector condensat

  alu3buk Vertical flue kit

  alu3buk Roof plate (alu)

  alu3buk Roof plate (black)

  alu3buk Roof plate (universal)

  alu3buk Condensate trap

 • 6 720 608 326

  Montarea ºi reglarea

  5

  2 Montarea și reglarea

  2.1 Indicaţii pentru montare • Lungimea maximă admisă a conductei de

  evacuare a gazelor arse / admisie a aerului necesar arderii Lmax se poate afla din tabelul de la pagina 6.

  • Dacă capătul tubulaturii de evacuare a gazelor arse se află într-un cămin aflat sub nivelul solului, iarna pot apărea opriri ale centralei termice, datorate formării gheţii. De aceea, nu trebuie realizate astfel de variante de evacuare a gazelor arse.

  2.2 Explicarea simbolurilor din figurile de montare

  B Garnitura trebuie unsă ușor pe partea gazelor arse, cu vaselină fără dizolvanţi (Fig. 1).

  B Accesoriile pentru evacuarea gazelor arse se introduc până la opritor (aici : adâncimea de introducere 50 mm), (Fig. 2).

  B Se realizează două găuri de Ø 3 mm în tubulatura aerului necesar arderii! A nu se deteriora în nici un caz tubulatura gazelor arse! (Fig. 3).

  B Se asigură legăturile cu șuruburile din dotare (Fig. 4).

  Fig. 1

  Fig. 2

  Fig. 3

  Fig. 4

  50

  2x

  Ø 3mm

  2x

  360°

  6 720 604 873-17.1O

  50

  50

  6 720 604 873-18.1O

  Ø 3mm

  Ø 3mm

  2x

  Ø 3mm

  6 720 604 873-21.1O

  2x

  6 720 604 873-22.1O

  alu3buk Indicaţii

  alu3buk Instructiuni

 • 6 720 608 3266

  Montarea ºi reglarea

  2.3 Alegerea diafragmei de laminare

  2.3.1 Evacuarea gazelor arse pe orizontală, cu AZ 361, AZ 362 (Fig. 7) and AZ 368 (Fig. 10, 11).

  2.3.2 Evacuarea gazelor arse pe verticală, cu AZ 369 (Fig. 13, 14)

  L [mm]

  Lmax [mm]

  1 x 90°

  300 - 750

  3500

  Ø 75

  750 - 1500 Ø 76

  1500 - 2500 Ø 78

  2500 - 3500 Ø 80

  2 x 90°

  300 - 750

  35

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended