+ All Categories
Home > Documents > TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme...

TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme...

Date post: 07-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 9 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
228
1 TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE GENERALĂ Suprafața și populația Județul Sibiu este situat în centrul României, în partea de sud-est a Transilvaniei, la răscrucea drumurilor comerciale dintre est și vest, dintre Balcani și Europa Centrală. Suprafața sa de 543.248 ha pătrați, reprezintă 2,3% din teritoriul țării. Relieful Relieful județului este etajat între 2.535 m (Vârful Negoiu) și 28 m (lunca Târnavei Mari) și se caracterizează printr-o mare varietate și a condițiilor naturale. Aproximativ 30% din întreaga sa suprafață este ocupată de munți ce depășesc pe alocuri 2.000 m; 50% corespunde zonei de podiș, o regiune de dealuri și coline vălurite, cu înălțimi între 490 m și 749 m, compartimentate de văi adânci și largi; restul reprezentând aria depresionară de contact, desfășurată aproape continuu între cele două trepte de relief. Unități administrativ teritoriale Din punct de vedere administrativ teritorial, județul Sibiu cuprinde 226 de localități dintre care: 2 municipii: Sibiu și Mediaș; 9 orașe: Agnita, Avrig, Cisnădie, Copșa Mică, Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, Săliște și Tălmaciu; 53 comune; 162 sate. Sibiul – destinație turistică Județul Sibiu este considerat, pe bună dreptate, ca fiind unul dintre cele mai frumoase zone din România și Europa, cu un patrimoniu arhitectural și peisagistic unic. Cetatea medievală a Sibiului, rămasă intactă după două războaie mondiale și neatinsă de regimul comunist, păstrează încă spiritul și atmosfera secolelor de mult apuse. Împrejurimile Sibiului, îl recomandă ca o importantă destinație turistică din România în care se pot practica mai multe forme de turism: turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții Făgărașului cu o deasă rețea de trasee montane, cabane și o salbă de 23 de lacuri glaciare, de munții Cibinului unde se află stațiunea climaterică Păltiniș, care este la cea mai mare altitudine din țară (1.450 m) și munții Lotrului;
Transcript
Page 1: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

1

TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE GENERALĂ

Suprafața și populația Județul Sibiu este situat în centrul României, în partea de sud-est a Transilvaniei, la

răscrucea drumurilor comerciale dintre est și vest, dintre Balcani și Europa Centrală.

Suprafața sa de 543.248 ha pătrați, reprezintă 2,3% din teritoriul țării. Relieful Relieful județului este etajat între 2.535 m (Vârful Negoiu) și 28 m (lunca Târnavei

Mari) și se caracterizează printr-o mare varietate și a condițiilor naturale. Aproximativ 30%

din întreaga sa suprafață este ocupată de munți ce depășesc pe alocuri 2.000 m; 50% corespunde zonei de podiș, o regiune de dealuri și coline vălurite, cu înălțimi între 490 m și

749 m, compartimentate de văi adânci și largi; restul reprezentând aria depresionară de contact, desfășurată aproape continuu între cele două trepte de relief.

Unități administrativ teritoriale Din punct de vedere administrativ teritorial, județul Sibiu cuprinde 226 de localități

dintre care:

• 2 municipii: Sibiu și Mediaș; • 9 orașe: Agnita, Avrig, Cisnădie, Copșa Mică, Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Ocna

Sibiului, Săliște și Tălmaciu;

• 53 comune; • 162 sate.

Sibiul – destinație turistică Județul Sibiu este considerat, pe bună dreptate, ca fiind unul dintre cele mai frumoase

zone din România și Europa, cu un patrimoniu arhitectural și peisagistic unic. Cetatea

medievală a Sibiului, rămasă intactă după două războaie mondiale și neatinsă de regimul comunist, păstrează încă spiritul și atmosfera secolelor de mult apuse.

Împrejurimile Sibiului, îl recomandă ca o importantă destinație turistică din România în care se pot practica mai multe forme de turism:

• turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții Făgărașului cu o

deasă rețea de trasee montane, cabane și o salbă de 23 de lacuri glaciare, de munții Cibinului unde se află stațiunea climaterică Păltiniș, care este la cea mai mare

altitudine din țară (1.450 m) și munții Lotrului;

Page 2: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

2

• turismul balnear: este practicat datorită apelor cu proprietăți curative din stațiunile

balneo – climaterice Ocna Sibiului și Bazna care sunt recomandate pentru tratarea diferitelor afecțiuni;

• turismul rural și agroturismul: bine reprezentat în special în satele din Mărginimea

Sibiului, care au păstrat puternice tradiții spirituale și etno-folclorice, dând acestor

comunități o fizionomie aparte. Cadrul geografic încântător, puritatea naturii și a oamenilor, accesibilitatea locurilor, bogății și diversitatea patrimoniului cultural, fac

din Mărginimea Sibiului o zonă cu un mare potențial turistic;

• turismul cultural: favorizat de moștenirea istorică deosebită reprezentată de

monumente istorice, de arhitectură și artă, 17 muzee, biserici fortificate, arhitectură și creație tehnică populară, tradiții culturale ale minorităților. Dintre acestea, Muzeul

Național Brukenthal nu este doar cel mai vechi muzeu din România, dar este și unul din cele mai frumoase din această parte a Europei iar Muzeul Civilizației Populare

Tradiționale ASTRA din Dumbrava Sibiului este cel mai mare muzeu în aer liber din Europa.

Resurse naturale Principala bogăție naturală a județului o reprezintă zăcămintele de sare, gaz metan și

apele minerale folosite în scopuri terapeutice. Acestea din urmă sunt de două categorii:

• apele clorosodice care provin din spălarea masivelor de sare sau a argilelor sărate

care le acoperă (Ocna Sibiului); • apele clorosodice, iodurate și bromurate care sunt de zăcământ, legate de gazele

naturale de la Bazna și Miercurea Sibiului.

Zăcămintele de gaze naturale, cu conținut ridicat de metan (99%), se exploatează la Bazna, Copșa Mică, Nou Săsesc, Ilimbav, Ghijasa de Jos.

Pe raza comunei Porumbacu de Jos sunt depozite de calcare cristaline marmoreene, ce sunt folosite ca materiale de construcție. Nu lipsite de importanță sunt carierele în care

se exploatează argila (Dumbrăveni, Agnita, Șura Mare, Bazna, Mediaș), nisipul (Ațel, Șeica Mare și Brateiu) și balastul (în albiile râurilor Olt, Cibin, Hârtibaci și Târnava).

O altă bogăție a județului o constituie lemnul. Suprafața terenurilor acoperite cu pădure este de 110.235 ha din care rășinoase 36.032 ha și foioase 74.203 ha.

F

Page 3: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

3

Infrastructura rutieră Lungimea drumurilor publice din județul Sibiu este de 1.599 km și se compune din:

• Autostrăzi: A 1 cu tronsonul Sibiu – Orăștie (82,1 km) și centura ocolitoare a

municipiului Sibiu (20,8 km).

• Drumuri naționale: Județul Sibiu dispune de 263,79 km (16%) de drum național și

european. Județul este traversat de două importante drumuri europene, E – 81, respectiv E – 68, iar tronsonul Veștem – Sebeș, cu un trafic de 22.000 – 24.000

autovehicule pe zi, se situează pe primele locuri din țară din punct de vedere a intensității traficului.

Principalele drumuri naționale care trec prin județul Sibiu sunt :

- DN-1 – european - limita jud. Brașov – Sibiu – limita jud. Alba - 88,87 km - DN-7 – european - limita jud. Vâlcea – intersecție DN-1 Veștem - 19,39 km

- DN-14 – principal - Sibiu – Mediaș – limita jud. Mureș - 81,43 km - DN-14A – principal - Mediaș – Blăjel – limita jud. Mureș - 15,24 km

- DN-14B – secundar - limita jud. Alba – Copșa Mică - 16,71 km

- DN-7C – secundar - Transfăgărășan - 35,15 km Drumuri județene: Județul este străbătut de 51 trasee de drumuri județene și 70

trasee de drumuri comunale însumând 1.342 km.

Traficul aerian Aeroportul Internațional Sibiu deservește județele Sibiu, Hunedoara, Alba, Covasna,

Harghita, Brașov și Vâlcea. Noul terminal, modern și bine organizat, dat în folosință în anul

2007, a fost structurat pe două nivele, ceea ce permite procesarea a 300 pasageri/oră/flux sosiri/plecări – intern și internațional.

Aeroportul are amenajată o parcare auto cu o capacitate de 300 locuri dotată cu un sistem de control acces automat securizat.

Capacitatea operațională pe suprafața de mișcare este de o aeronavă la fiecare cinci minute, favorizată de dezvoltarea optimă a căilor de acces.

Proiectele de dezvoltare imediată ale aeroportului vizează: • construirea unui terminal cargo;

• construirea unui terminal pentru combustibil. Aeroportul oferă călătorii rapide spre destinații importante ale Europei:

Page 4: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

4

· Austria – Viena · Germania – Munchen, Sttutgart, Dortmund

· Turcia – Antalya · Anglia – Londra.

Page 5: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

5

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-SOCIALI LA SFÂRȘITUL ANULUI 2015 LA NIVELUL JUDEȚULUI SIBIU

COMERȚUL INTERNAȚIONAL CU BUNURI – total județ

2012 1) 2013 1) 2014 2) 20153)

Totalexporturi FOB 1825282

2004787

2173701

2304350

Total importuri CIF 1735405

1812722

1825040

1912838

Sold FOB/CIF 89877 192065 348661 391512 Sold FOB/CIF – excluzând importul de combustibil (gaze naturale) 275876 275069 355952 395689

INDICII PRODUCȚIEI FIZICE INDUSTRIALE

serie brută %

perioada corespunzătoare din

anul precedent = 100%

anul de

referință

trim.I

sem.I

9 luni an

Total

județ

2009 72,0 70,0 78,8 91,9

2010

109,3

118,6

115,0

112,9

2011

111,8

105,8

103,6

102,9

2012

98,4 100,8

101,3

100,4

2013

105,2

111,5

114,5

115,6

2014

105,9

103,9

101,1

100,7

2015

104,3

103,5

105,0

106,3

Page 6: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

6

TURISM

SOSIRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ – JUD. SIBIU

Tipuri de structuri de primire turistica

Tipuri de turiști

2015*

Total Total 436887

- Romani 326984 - Straini 109903

Hoteluri Total 295138 - Romani 206086 - Straini 89052

Hosteluri Total 4658 - Romani 1990 - Straini 2668

Moteluri Total 8456 - Romani 7954 - Straini 502

Hanuri Total 1213 - Romani 1024

INDICII VALORICI AI CIFREI DE AFACERI DIN INDUSTRIE PE TOTAL (PIAȚA INTERNĂ ȘI PIAȚA EXTERNĂ)

% perioada corespunzătoare din anul precedent = 100%

anul de

referință trim.I sem.I 9 luni an

Total județ

2009 85,7 83,4 93,5 94,4 2010 111,9 122,3 120,2 121,0 2011 121,8 121,2 120,5 118,0 2012 98,7 103,2 102,4 100,1 2013 109,7 108,6 106,1 108,7 2014 107,1 111,7 109,2 109,4 2015 111,1 105,5 106,7 105,6

Page 7: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

7

- Straini 189 Vile turistice Total 17496

- Romani 15621 - Straini 1875

Cabane turistice Total 15410 - Romani 13063 - Straini 2347

Bungalouri Total 252 - Romani 136 - Straini 116

Campinguri Total 1787 - Romani 436 - Straini 1351

Casute turistice Total 1662 - Romani 1427 - Straini 235

Tabere de elevi si prescolari Total 5237 - Romani 5206 - Straini 31

Pensiuni turistice Total 50188 - Romani 41451 - Straini 8737

Pensiuni agroturistice Total 35390 - Romani 32590 - Straini 2800

*date provizorii

ÎNNOPTĂRI ÎN PRINCIPALELE STRUCTURI DE PRIMIRE TURISTICĂ – JUD.

SIBIU

număr

Tipuri de structuri de primire turistică

Tipuri de turiști

2015*

Total Total 737215

- Romani 545341 - Straini 191874

Hoteluri Total 485275 - Romani 332000 - Straini 153275

Hosteluri Total 9225 - Romani 4324 - Straini 4901

Moteluri Total 13414 - Romani 12619 - Straini 795

Page 8: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

8

Hanuri Total 1998 - Romani 1636 - Straini 362

Vile turistice Total 36756 - Romani 33756 - Straini 3000

Cabane turistice Total 23735 - Romani 20262 - Straini 3473

Bungalouri Total 273 - Romani 145 - Straini 128

Campinguri Total 2889 - Romani 635 - Straini 2254

Casute turistice Total 2194 - Romani 1953 - Straini 241

Tabere de elevi si prescolari Total 17599 - Romani 17475 - Straini 124

Pensiuni turistice Total 77319 - Romani 60109 - Straini 17210

Pensiuni agroturistice Total 66538 - Romani 60427 - Straini 6111

*date provizorii

INDICELE DE UTILIZARE NETĂ A LOCURILOR DE CAZARE

%

2014 2015

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.

Total județ SIBIU 25,8 17,7 22,6 23,1 26,0 38,6 32,0 38,6 44,9 34,8 28,5 26,0 25,6

Page 9: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

9

EFECTIVUL SALARIAȚILOR - la sfârșitul perioadei persoane

2014*) 2015*)

dec.1) ian.2) feb.2) mar.2) apr.2) mai2) iun.2) iul.3) aug.3) sep.3) oct.3) nov.3) dec.3)

Total județ SIBIU 121106 120903 121055 121459 121770 122173 122577 123061 123244 123440 123501 123590 123089 Agricultură, vânătoare și servicii anexe, Silvicultură și Pescuit 1611 1534 1536 1541 1545 1550 1555 1562 1564 1566 1567 1568 1562

Industrie și construcții 55847 55255 55324 55509 55651 55835 56020 56241 56325 56414 56442 56483 56254

Servicii 63648 64114 64195 64409 64574 64788 65002 65258 65355 65460 65492 65539 65273

1)

CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT

lei/persoană

2014 2015

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.

Total județ SIBIU 2912 2558 2476 2615 2784 2691 2596 2690 2628 2655 2721 2844 3040 Agricultură, vânătoare și servicii anexe, Silvicultură și Pescuit 2625 1851 1838 1975 2096 2136 1862 2231 2116 2124 2092 2120 2893

Industrie și construcții *) 3384 2749 2621 2833 3111 2728 2764 2852 2738 2749 2846 3050 3116

Servicii *) 2510 2385 2346 2413 2459 2660 2431 2525 2512 2558 2588 2619 2954

CÂȘTIGUL SALARIAL MEDIU NET lei/persoană

2014 2015

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.

Total județ SIBIU 2101 1841 1784 1884 2004 1941 1865 1939 1885 1906 1954 2040 2188 Agricultură, vânătoare și servicii anexe, Silvicultură și Pescuit 1898 1320 1316 1426 1504 1535 1339 1591 1515 1524 1494 1522 2081

Industrie și construcții *) 2432 1978 1886 2037 2241 1974 1983 2057 1964 1974 2043 2184 2233

Servicii *) 1818 1718 1692 1742 1768 1914 1748 1818 1803 1836 1860 1883 2137

NUMĂRUL ȘOMERILOR ÎNREGISTRAȚI - la sfârșitul perioadei persoane

2014 2015

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. Total județ SIBIU 8852 9005 9125 8633 8175 7908 7991 7744 7570 7629 7371 7352 7163

Bărbați 5329 5422 5488 5156 4847 4683 4655 4446 4317 4333 4170 4176 4186

Femei 3523 3583 3637 3477 3328 3225 3336 3298 3253 3296 3201 3176 2977

RATA ȘOMAJULUI ÎNREGISTRAT - la sfârșitul perioadei

%

2014 2015

dec.1) ian.1) feb.1) mar.1) apr.1) mai1) iun.1) iul.1) aug.1) sep. oct. nov. dec. Total județ SIBIU 4,6 4,7 4,8 4,5 4,3 4,1 4,2 4,0 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7

Bărbați 5,1 5,2 5,3 5,0 4,7 4,7 4,5 4,3 4,2 4,2 4,0 4,0 4,0

Femei 4,0 4,1 4,2 4,0 3,8 3,7 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7 3,6 3,4

Page 10: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

10

1)

NUMĂRUL MEDIU ȘI PENSIA MEDIE LUNARĂ A PENSIONARILOR DE ASIGURĂRI SOCIALE DE STAT – jud. SIBIU

2014 2015

trim.I trim.II trim.III trim.IV trim.I trim.II trim.III trim.IV1)

Numărul mediu al pensionarilor - mii persoane 4680 4677 4682 4690 4688 4679 4680 4683

Pensia medie – lei 845 845 845 844 886 886 886 886

MIȘCAREA NATURALĂ A POPULAȚIEI (persoane cu domiciliul sau reședința obișnuită în România) – jud. SIBIU

număr

20141) 20152)

dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec.

Născuți-vii 299 349 317 356 332 391 393 467 413 424 410 326 403

Decedați 407 439 420 453 433 359 408 341 320 326 396 354 452

Spor natural -108 -90 -103 -97 -101 32 -15 126 93 98 14 -28 -49

Căsătorii 90 118 135 90 180 278 189 450 435 355 344 152 125

Divorțuri 47 30 58 79 34 65 48 7 34 50 97 56 66

Decedați sub 1 an 1 3 2 3 2 3 1 4 2 2 5 0 1

AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE ELIBERATE PENTRU CLĂDIRI REZIDENȚIALE

număr

2015

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. total an

Total județ SIBIU 22 34 62 52 50 53 39 65 69 58 51 33 588

LOCUINȚE TERMINATE –Total județ Sibiu Număr

2014 2015

trim.I trim.II trim.III trim.IV total an trim.I trim.II trim.III trim.IV1) total an 1)

Locuințe terminate 175 100 153 1136 1564 488 636 524 628 2276 mediul urban 105 81 123 233 542 128 373 275 471 1247 mediul rural 70 19 30 903 1022 360 263 249 157 1029

Page 11: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

11

CONTRIBUȚIA SERVICIILOR PUBLICE DECONCENTRATE LA DEZVOLTAREA ECONOMICO - SOCIALĂ A JUDEȚULUI

1. IN DOMENIUL AGRICULTURII

1.1. Direcția pentru Agricultură Județeană Sibiu Misiunea Direcției pentru Agricultură Județene Sibiu este de a promova și implementa

politicile agricole comunitare și naționale conform intereselor naționale prin aplicarea Programului de Guvernare, respectiv a strategiilor și politicilor Ministerului Agriculturii și

Dezvoltării Rurale, respectarea Constituției și a legilor țării pentru dezvoltarea durabilă a comunităților locale din mediul rural.

Direcția pentru Agricultură a Judetului Sibiu răspunde de realizarea strategiilor și politicilor agroalimentare și de dezvoltare rurală ale Ministerului Agriculturii și Dezvoltării

Rurale la nivelul județului Sibiu, de aplicarea pârghiilor și mecanismelor specifice economiei de piață, în vederea stimulării producției agricole, în concordanță cu cerințele de

aprovizionare ale populației și de export, precum și de implementare a programelor de dezvoltare rurală.

Deoarece zona rurală deține cel mai mare potențial în ceea ce privesc resursele care pot fi recuperate, revitalizate și valorificate, unul din obiectivele prioritare ale Direcției pentru

Agricultură Județene Sibiu, pentru anul 2015, a fost și este susținerea și promovarea

agriculturii ecologice, a fermierilor și producătorilor de produse tradiționale și ecologice. Grupul țintă urmărit a inclus beneficiarii direcți, adică fermierii și producătorii de

produse tradiționale și ecologice, crescătorii de animale cât și beneficiarii indirecți, aici fiind vorba de publicul larg, de consumatorul de produse tradiționale.

De aceea pe parcursul anului 2015, începând cu luna ianuarie, s-au susținut o serie de informări și manifestări cu privire la agricultura ecologică și tradițională.

Pe parcursul anului 2015 au fost înregistrați doi producători noi cu 9 produse ,, Rețetă Consacrată “ și un producător nou cu 3 produse ca și ,, Produs Tradițional. “

La finele anului 2015 au fost înregistrați un număr de 100 operatori în agricultura ecologică.

Page 12: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

12

Manifestările din anul 2015 în domeniul agriculturii și industriei alimentare:

Nr.

crt. Numele manifestării expoziționale / târgului/ acțiunii / 2015

1. Colaborarea cu Consiliul Județean Sibiu la acțiunile prilejuite de vizita delegației oficiale a reprezentanților Cantonului Fribourg, Elveția în scopul promovării potențialului

economic, agricol și turistic al județului Sibiu

2. Expoziție de bovine cu vânzare prin Licitație / Târg de produse tradiționale și ecologice –

localitatea Agnita

3. Licitație de ovine – OvinExpo – Bursa de berbeci – ediția VI– localitatea Vurpăr

Inițiativa derulării acestor licitații aparține Direcției pentru Agricultură Județene Sibiu, iar proiectul de construcție și desfășurare a acestora aparține în întregime

inițiatorului. Analizând feedback-ul evenimentelor de pe parcursul anului 2015, s-au stabilit

pentru anul 2016 o serie de evenimente ce stau la baza promovării agriculturii tradiționale și ecologice, sprijinirea fermierilor și micilor producători de produse tradiționale și

ecologice. Toate aceste evenimente au fost promovate de către Direcția pentru Agricultură

Județeană Sibiu, prin mediatizarea acestora la emisiuni TV (apariții la Antena 1 Sibiu, la TV Eveniment, la TV Sibiu), emisiuni radio (la Antena Satelor Sibiu, la Radio România

Actualități, la Radio Sibiu), apariții în presa scrisă 12 articole publicate în (Tribuna Sibiului, Turnu Sfatului, Sibiu100%, Monitorul de Sibiu, Lumea Satului, Fermierul,)

Au fost acordate consultații de specialitate în întâlniri organizate și ori de câte ori a fost nevoie în cadru neorganizat.

În cursul anului 2015 s-au efectuat următoarele raportări către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale:

● raportul statistic AGR 2A privind suprafața însămânțată în toamna anului 2014

respectiv primăvara anului 2015; ● raportare privind starea de vegetație a culturilor în județul Sibiu;

● rapoarte de evaluare stare culturi (viticole, pomicole, cultură mare) din punct de vedere al producțiilor;

● raportul statistic AGR 2B privind suprafața recoltată și producțiile realizate/culturi;

Page 13: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

13

● balanța suprafețelor însămânțate în toamna anului 2015 și programul în producția vegetală și animală pentru anul 2016;

● informare lunară asupra stocurilor de cereale și semințe oleaginoase pe fiecare agent economic care depozitează cereale.

În sectorul autorizare Organisme Modificate Genetic și depozite, s-au eliberat 6 autorizații depozite/persoane juridice.

Conform deciziei 21.230/DC/2010 s-au transmis la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 13 planuri de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați, constatându-se că nicio localitate studiată nu a fost vulnerabilă la nitrați.

S-a asigurat elaborarea planului județean de aprovizionare cu alimente raționalizate a populației în caz de mobilizare și a listei agenților economici desemnați aprovizionării

populației. Au fost verificate un număr de 433 documentații pentru scoaterea definitivă a

terenurilor din circuitul agricol. Activități desfășurate conform Legii nr.17/2014 privind vânzarea – cumpărarea

terenurilor cu destinație agricolă din extravilanul localităților - dosare depuse: 2.099. Au fost finalizate 1.747 dosare cu adeverință de liberă vânzare, iar 352 dosare au

primit aviz final. Suprafața totală tranzacționată în anul 2015 a fost de 1.345 ha, iar prețul mediu

de vânzare a fost de 3,03 lei/mp, respectiv 0,67 euro/mp.

Page 14: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

14

1.2. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

Anul 2015 a fost un an de tranziție spre noua Politică Agricolă Comună (PAC), pusă în aplicare prin noul PNDR 2014-2020, an în care Agenția de Plăți și Intervenție

pentru Agricultură a implementat „Cererea unică de plată”, în baza Ordinului Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 619/2015, modificare majoră comparativ cu campaniile

precedente. Modificarea principală constă în depunerea unei singure cereri de sprijin, atât pentru sectorul vegetal cât și pentru cel zootehnic, pentru a realiza concordanța cu

regulamentele comunitare de aplicare a PAC (Politicii Agricole Comune). Transpunerea în practică în vederea respectării noilor reglementări comunitare a

generat modificări majore, atât legislative, cât și de infrastructură I.T., debutul campaniei

de primire a cererilor fiind astfel decalat prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 619/2015 care a fost aprobat abia în 06.04.2015, spre deosebire de Campania

2014, care a început la data de 01.03.2014.

Schemele de plată/măsurile de sprijin/ajutor gestionate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură în Campania 2015

Schemele de plăți directe, ca mecanisme de susținere a producătorilor agricoli: - schema de plată unică pe suprafață;

- plata redistributivă; - plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu;

- plata pentru tinerii fermieri; - schema de sprijin cuplat;

- schema simplificată pentru micii fermieri.

Ajutoarele naționale tranzitorii – ANT se acordă în domeniul vegetal și zootehnic în limita prevederilor bugetare anuale alocate Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală:

● Măsura 10 - Agro-mediu și climă; ● Măsura 11 - Agricultura ecologică;

● Măsura 13 - Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice;

Page 15: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

15

● Măsura 214 - Plăți de agro-mediu ( pentru angajamentele aflate în desfășurare din anii anteriori).

Măsuri specifice - Programul de restructurare/reconversie a plantațiilor viticole;

- Programul Național Apicol; - Ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui în instituțiile școlare;

- Măsura 215 – bunăstare în favoarea animalelor – păsări și porci; - Ajutorul comunitar pentru încurajarea consumului de fructe în instituțiile școlare

distribuția de mere;

- Sprijinul financiar destinat grupurilor de producători din sectorul legume - fructe.

Măsuri finanțate de la bugetul de stat

- Renta viageră; - Ajutorul de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic

de secetă severă manifestat în perioada aprilie - septembrie 2015; - Ajutorul de stat pentru motorina utilizată în agricultură.

Situația cererilor unice depuse în Campania 2015 la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Sibiu

Județ Centrul județean/local

NR. TOTAL CERERI PRIMITE ÎN

Campania 2015 Suprafața agricolă totală

declarată (ha)

Suprafața agricolă totală

utilizată (ha)

număr total cereri unice

din care cereri cu solicitare pe sector

ZOO SB Agnita 2.359 776 15.627,07 15.272,62

SB Centrul județean Sibiu 1.309 1.061 88.917,43 88.330,82

SB Mediaș 3.713 783 20.315,93 18.777,61 SB Miercurea Sibiului 1.836 510 13.038,12 12.773,86 SB Porumbacu de Jos 1.412 293 8.460,77 8.366,33 SB Sibiu 4.115 927 26.656,19 25.905,747

TOTAL 14.744 4.350 173.015,51 169.426,987

Page 16: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

16

Situația detaliată a plăților efectuate de către Agenția de Plăți și Intervenție

pentru Agricultură – Centrul Județean Sibiu în anul 2015

În perioada 16 octombrie – 30 noiembrie 2015, Agenția de Plăți și Intervenție

pentru Agricultură – Centrul Județean Sibiu, a acordat avansul pe suprafață într-un cuantum de 2.838.561,84 euro, pentru 12.100 fermieri.

Până la data de 26.05.2016 APIA – Centrul județean Sibiu a autorizat la plată un număr de 11.160 fermieri din totalul de 14.744, în cuantum total de 19.607.013,44 euro (incluzând și avansul pe suprafață susmenționat).

Până la data de 30.06.2016 ce reprezintă termenul final de plată pentru Campania

anterioară vor fi autorizați la plată și restul fermierilor. Motivul principal pentru care Agenția de Plăți și Interrvenție pentru Agricultură a

efectuat plăți mult mai târziu față de campaniile precedente, îl reprezintă implementarea unui nou sistem informatic, mult mai complex, determinat de schimbările legislative aduse

de noua Politică Agricolă Comună: unirea cererilor din domeniul zootehnic cu cererile pe suprafață și crearea unei cereri unice.

O parte dintre fermieri nu au fost autorizați la plată deoarece au fost selectați la controlul clasic pe teren și controlul prin teledetecție, iar introducerea rapoartelor de control

în sistem s-a realizat abia în luna aprilie 2016, când a fost finalizată această componentă a

bazei de date APIA. De asemenea, cele 4.350 cereri din sectorul zootehnic (care au doar animale nu

și teren) vor putea fi autorizate la plată doar în momentul în care se va aproba cuantumul pe cap de animal printr-o Hotărare de Guvern.

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Sibiu, a venit în sprijinul fermierilor din județul Sibiu prin acordarea adeverințelor de credit în avans astfel:

374 adeverințe în sectorul vegetal (pe suprafață) și 764 adeverințe în sectorul zootehnic (specia bovine, ovine și caprine).

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Sibiu a efectuat în Campania 2015 plăți pentru Măsurile specifice gestionate, finanțate din

bugetul Uniunii Europene (fonduri FEGA și FEADR), astfel:

Page 17: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

17

Nr crt. Măsura Nr. cereri

solicitate

Nr. cereri eligibi

le

Valoare autorizată la plata în euro

Valoare autorizată la plata în lei

1.

Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării

rurale nr. 269/2009 pentru modificarea și completarea Ordinului

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr.

247/2008 privind aprobarea Normelor de aplicare a

programelor de restructurare/ reconversie a plantațiilor viticole, derulate cu sprijin comunitar pentru

campaniile 2008/2009 - 2013/2014;

4 3 13.850 1.224.379,52

2.

HOTĂRÂRE NR. 1237 din 14 decembrie 2011 pentru modificarea și

completarea anexelor nr. 1 și 2 la HG. nr. 245/2011

privind aprobarea Programului Național Apicol pentru perioada

2011 - 2013

1 1 39.117.85 167909,10

3.

HG 1628/2008 Acordarea ajutorului comunitar pentru

furnizarea laptelui in instituțiile școlare - an

școlar 2013/2014

2 2 275.067,06 1.216.996,88

4. Măsura 215 – bunăstare in favoarea animalelor

pachet; a) porcine

2 2 510.699,06 2.289.361,75

5. Măsura 215 – bunăstare in favoarea animalelor

pachet; b) păsări

10 9 392.886,85 1.761.233,16

6.

Acordarea ajutorului comunitar pentru

încurajarea consumului de fructe in instituțiile școlare distribuția de mere -an școlar 2014

2 2 180.991.24 800.705,28

7. Ordinul 694/27.11.2008

Acordarea sprijinului financiar destinat

1 1 277.599,58 1.228.100,54

Page 18: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

18

grupurilor de producători din sectorul

legume- fructe;

TOTAL 1.690.211,64 8.688.686,23

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură - Centrul Județean Sibiu a efectuat în

Campania 2015 plăți finanțate de la bugetul de stat, astfel:

Nr. crt. Măsura Nr. cereri

Suma autorizata la

plata (lei)

1

Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietății și justiției, precum și unele măsuri adiacente, titlul XIrenta viageră agricolă, cu modificările și completările ulterioare;

802 641.150,85

2

O.U.G. nr. 45/2015 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru compensarea pagubelor cauzate de fenomenul meteorologic de secetă severă manifestat în perioada aprilie – septembrie 2015

1 656,5

3. HG 1179/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de acordare a ajutorului de stat pentru ameliorarea raselor de animale.

39 426.060

4.

ORDIN Nr. 1272/2015 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare și control, precum și a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizată în agricultură.

864 4.655.812,79

TOTAL 5.723.680,14

Page 19: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

19

CONTROLUL PE TEREN

În Campania 2015 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul

Județean Sibiu a desfășurat activități de control clasic în teren și prin teledetecție, astfel: • număr de fermieri controlați: 646 fermieri controlați prin teledetecție (din care

ecocondiționalitate și agromediu 43); • control clasic: 171 fermieri;

• număr parcele controlate control clasic: 7.500;

• număr parcele controlate agro și ecoconditionalitate: 1.115;

• număr parcele controlate ecocondiționalitate: 2.560.

1.3. Oficiul Județean pentru Finanțare Investițiilor Rurale Sibiu Programul de dezvoltare rurală al României a fost aprobat prin decizia de punere în

aplicare a Comisiei Europene nr. C (2015) 3508 din 26 mai 2015. Prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 se acordă fonduri

nerambursabile de la Uniunea Europeană și Guvernul României pentru dezvoltarea economico – socială a spațiului rural din România.

PNDR 2014-2020 destinat agriculturii și dezvoltării rurale cuprinde 16 măsuri de finanțare și fonduri totale de 9,363 miliarde de euro, din care 8,016 miliarde de euro reprezintă fondurile europene nerambursabile, iar 1,347 miliarde de euro contribuția națională. Fermierii, societățile private și autoritățile publice locale au la dispoziție 8,016 miliarde de euro, fonduri europene nerambursabile pentru investiții la standarde europene, eficiente și rentabile. Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a deschis în anul 2015 un număr de 13 sesiuni de depunere a proiectelor de investiții finanțate din fonduri europene

nerambursabile pentru agricultură și dezvoltare rurală.

Fondurile disponibile pentru cele 13 submăsuri au fost de 1.558.319.973 euro.

Program de măsuri pentru anul 2015 ACȚIUNI LA NIVEL CENTRAL TERMEN CINE RĂSPUNDE

Organizarea de Caravane P.N.D.R. 2020 bianual MADR împreună cu AFIR

Page 20: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

20

Răspunsuri la solicitările de informații cu caracter general sau specific privind

condițiile și modalitatea de accesare a fondurilor europene acordate prin PNDR

2014 – 2020 adresate telefonic, în scris

prin e-mail sau în scris prin poștă direct la sediile AFIR

permanent AFIR prin Departamentul de Relații

publice

ACȚIUNI LA NIVEL JUDEȚEAN

Răspunsuri la solicitările de informații cu

caracter general sau specific privind condițiile și modalitatea de accesare a

fondurilor europene acordate prin PNDR 2014 – 2020 transmise telefonic, în scris

prin e-mail sau în scris prin poștă sau direct la sediul OJFIR Sibiu

permanent

Director OJFIR Sibiu

Responsabilii cu relațiile publice de la OJFIR Sibiu

Organizarea de întâlniri lunare cu primarii

comunelor din Județul Sibiu (reprezentanții legali ai comunelor)

lunar

Director OJFIR Sibiu

Șefii de serviciu Responsabilul cu relațiile publice de

la OJFIR

Organizarea de întâlniri lunare cu

potențialii beneficiari din localitățile Județul Sibiu – grupați pe zone cu

activități agricole comune

lunar

Director OJFIR Sibiu

Șefii de serviciu Responsabilul cu relațiile publice de

la OJFIR

Difuzarea de materialele de informare și

prezentare avizate și aprobate pentru publicare de către MADR si AFIR si

anume: Fișe submăsurilor; Ghidurile

Solicitantului, proceduri de lucru, pliante,prezentări, broșuri, etc.

permanent

Director OJFIR Sibiu

Responsabilul cu relațiile publice de la OJFIR

Submăsuri PNDR 2014 – 2020 deschise in anul 2015 Măsuri lansate – martie 2015

Page 21: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

21

Submăsura Alocare FEADR+Buget

Național

Data deschidere/Data închidere

4.1 - Investiții în exploatații agricole 205.776.952 euro

24.03.2015/30.10.2015

6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

111.209. 889 euro

24.03.2015/30.10.2015

19.1 - Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare

locală

2.400.000 euro 24.03.2015/05.06.2015

Valoare totală - submăsuri lansate în martie

319.386.841 euro

Măsuri lansate – iulie 2015

4.1a - Investiții în exploatații pomicole 70.586.064 euro 06.07.2015/30.11.2015

4.2 - Sprijin pentru investiții în procesarea/ marketingul produselor

agricole

93.489.143 euro 06.07.2015/18.12.2015

4.2a - Investiții în procesarea/ marketingul produselor din sectorul

pomicol

8.629.953 euro 06.07.2015/18.12.2015

6.3 - Sprijin pentru dezvoltarea fermelor

mici 72.848.330 euro 06.07.2015/18.12.2015

6.2 - Sprijin pentru înființarea de

activități neagricole în zone rurale 44.164.707 euro 13.07.2015/30.10.2015

6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea

de activități neagricole 57.214.935 euro 13.07.2015/30.10.2015

4.3I – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea și adaptarea infrastructurii

agricole și silvice - componenta irigații

218.000.000 euro

13.07.2015/18.12.2015

Valoare totală - submăsuri lansate în iulie

564.933.132 euro

TOTAL VALOARE 884.319.973 euro

Măsuri lansate – 24 septembrie 2015

Page 22: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

22

4.3 A - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea

infrastructurii agricole

25.000.000 euro 24.09.2015 – 18.12.2015 sesiune

continuă anuală

7.2 - Investiții în crearea și

modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

552.000.000 euro, din care:

303.000.000 euro apă/apă

uzată – din care 75.750.000 euro

pentru zona montană

194.000.000 infrastructura

rutieră - din care 48.500.000

euro pentru zona montană

55.000.000 infrastructura

educațională și

socială - din care 13.750.000

euro pentru zona montană

24.09.2015 – 18.12.2015 sesiune continuă anuală

7.6 – Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural

97.000.000 euro din care

24.250.000 pentru zona

montană

24.09.2015 – 18.12.2015 sesiune

continuă anuală

TOTAL VALOARE 674.000.000 euro

TOTAL 1.558.319.973 euro

Page 23: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

23

Cereri de finanțare depuse în cadrul PNDR 2014 – 2020 în anul 2015

Submăsura / Proiecte depuse Valoare totală

(euro)

Valoare nerambursabilă

(FEADR+GUVERNUL ROMANIEI) (euro)

sM 4.1 - Investiții în exploatații agricole

5 - Proiecte 10.670.502 6.152.523

sM 4.1a - Investiții în exploatații pomicole

2 - Proiecte 2.111.901 978.141

sM 4.2 – Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole

2 - Proiecte 2.882.597 1.016.732

sM 6.1 - Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri

5 - Proiecte 230.000 230.000

sM 6.2 – Sprijin pentru înființarea de activități neagricole în zone rurale

6 - Proiecte 340.000 340.000

sM 6.3 – Sprijin pentru fermele mici

1 - Proiect 15.000 15.000

sM 6.4 - Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

5 - Proiecte 925.844 722.138

sM 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică

13 – Proiecte 20.876.152 17.686.002

sM 7.6 - Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural

4 – Proiecte 282.530 271.309

sM 19.1 - Sprijin pregătitor pentru elaborarea strategiilor de dezvoltare locală

4 – Proiecte 54.183 54.183

Valoare totală – proiecte depuse 38.334.526 27.465.879

Activități de promovare în teren a PNDR 2014-2020 în anul 2015

EXPOZIȚIE DE OVINE CRESCUTE ECOLOGIC - ediția IV în localitatea Vurpăr, în data de 05.04.2015

Promovare PNDR 2014-2020 Turnu Roșu, în data de 02.04.2015

Page 24: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

24

ZILELE CULTURALE ALE JUDEȚULUI SIBIU în localitățile Ațel și Dumbrăveni, în data de 07.05.2015

COOPERARE PENTRU PROMOVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL în localitățile Moșna și

Dumbrăveni, în data de 10.05.2015

“Zilele culturale ale județului Sibiu” în localitatea Ludoș, în data de 17.05.2015

“Zilele culturale ale județului Sibiu în Țara Oltului” în localitatea Racovița, în data de 24.05.2015

“CARAVANA P.N.D.R. 2020” în localitățile Rășinari, Roșia și Șelimbăr, în data de 27.07.2015

“Sărbătoarea oierilor de Sfânta Mărie Mare” în localitatea Tilișca, în data de 18.08.2015

Promovare P.N.D.R. 2014-2020, în localitățile Tilișca și Gura Râului, în data de 05.09.2015

Promovare P.N.D.R. 2014-2020, în localitățile Tilișca și Gura Râului, în data de 17.09.2015

“Zilele Culturale ale judetului Sibiu” în localitatea Rau Sadului, în data de 20.09.2015

Promovare P.N.D.R. 2014-2020, în localitățile Săliște si Tălmaciu, în data de 09.11.2015

Promovare P.N.D.R. 2014-2020, în localitățile Copșa Mică și Agnita, în data de 12.11.2015

Promovare P.N.D.R. 2014-2020, în localitatea Tilișca, în data de 11.12.2015

1.4 Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Sibiu

Obiectivele Programelor autorităților sanitare veterinare centrale și județene,

prevăzute pentru anul 2015, au fost stabilirea statusului de sănătate a animalelor domestice și sălbatice, a corelației dintre bolile animalelor și transmiterea acestora la om, precum și

asigurarea condițiilor de igienă a produselor de origine animală, provenite de la acestea, destinate consumului uman, asigurarea sănătății publice și protejarea intereselor

consumatorilor.

Pentru situațiile cu risc epidemiologic major, cu implicații pentru sănătatea publică și economia națională, precum și în spațiul intracomunitar, determinat de apariția unei

pandemii, epidemii, boli emergente și boli transfrontaliere, organismele de specialitate din cadrul Uniunii Europene asigură fonduri prin cofinanțarea monitorizării, prevenirii și

combaterii unor boli transmisibile, în baza Deciziei CE SANTE/VP 2015/RO/S12700815 UE. Prin acest sprijin financiar sunt asigurate premizele implementării operative și

eficiente a măsurilor specifice fiecărui program național și județean de prevenire și combatere a unor boli transmisibile grave, asigurând crescătorilor de animale și păsări,

creșterea de efective sănătoase cu un potențial de producție ridicat și implicit venituri substanțiale prin valorificarea de animale și păsări vii sau produse obținute de la acestea.

Page 25: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

25

În acest context, pentru Județul Sibiu, au fost aprobate pentru anul 2015, programe cofinanțate din fonduri U.E. pentru următoarele boli:

1. Bluetongue la bovine ovine si caprine, 2. Encefalopatii spongiforme transmisibile,

3. Pesta porcină clasică, 4. Influența aviară sau pesta aviară,

5. Salmoneloza la găinile ouătoare, 6. Salmoneloza la puii broiler,

7. Turbarea sau rabia la vulpi.

Boala Limbii Albastre (Bluetongue)

A fost monitorizat, în conformitate cu normele U.E., comerțul cu animale

intracomunitar și exportul, respectiv au fost livrate 3.817 capete tineret bovin comerț intracomunitar și export, 66.728 capete tineret ovin schimb intracomunitar și țări terțe. S-

a dispus aplicarea măsurilor prevăzute de Regulamentul Comisiei Europene nr.394/2008, referitoare la deplasarea animalelor din speciile receptive (bovine, ovine și caprine) provenite

din zonele de restricție din statele europene unde au fost semnalate cazuri de boală. În anul 2015 au fost planificate un număr de 1.416 probe și au fost efectuate 1.504 examene de laborator, din probe de la bovine din localități țintă.

Encefalopatiile Spongiforme Transmisibile

Cunoscute și sub denumirea de Boala vacii nebune, sunt maladii specifice îndeosebi

bovinelor și ovinelor adulte, manifestate prin afectarea creierului care devine spongios ca

un burete, sistemul nervos central se descompune, boala fiind mortală. Prin acest program se stabilesc reguli pentru prevenirea, controlul și eradicarea bolii,

obiectivul prioritar fiind evitarea apariției unei crize alimentare și asigurarea unui nivel ridicat de sănătate publică și de securitate alimentară.

În cadrul măsurilor de prevenire a contaminării speciilor de animale receptive au fost monitorizate prin examene specifice în cadrul laboratorului sanitar veterinar din cadrul

D.S.V.S.A. Sibiu, probele recoltate de la : ● BOVINE - Plan - 300 probe B.S. ( bovine sacrifícate )

- Realizat - 876 probe

Page 26: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

26

- Plan - 100 probe B.M. ( bovine moarte ) - Realizat - 76 probe B.M.

- Realizat - 46 probe B.S.A ● OVINE ȘI CAPRINE

- Plan – 1.400 probe - Realizat - 615 probe OS si CS ( ovine și caprine sacrifícate consum uman)

- Realizat - 468 probe ONE și CNE (ovine și caprine nesacrifícate consum uman – moarte )

- Cervidee – B.C.C. ( boala casectizanta a cervideelor ) - 320 probe

Au fost notificate și declarate 3 focare de scrapie, din care intr-un focar au fost sacrificate ovinele, după genotipizare, și care a fost stins în cursul lunii decembrie, în al

doilea focar s-a efectuat genotipizarea, iar în al treilea focar au fost recoltate probe de sânge pe E.D.T.A.în vederea genotipizării.

Pesta Porcină Clasică

1. Examen serologic G.P. ● Elisa - plan – 2.662 probe sânge – valoare estimativă din Baza Națională de Date

- realizat - 1.609 probe sânge CAMPANIA I - 142 probe sânge CAMPANIA II – de la scroafele existente în B.N.D. și

teren 2. Examen serologic S. comerciale

● Elisa: - plan - 177 probe sânge - realizat 663 probe sânge

3. Supraveghere pasivă :

● În G.P.: - plan - 208 probe - realizat - 11 probe, neexistând suspiciuni de boală.

4. Supraveghere mistreți: ● serologic plan - 586 probe - realizat 601

● IFD plan - 586 probe - realizat 605 ● PCR plan - 586 probe - realizat 594

Gripa aviară ( Influența Aviară)

Page 27: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

27

Pentru protejarea teritoriului județului nostru și implicit a efectivelor de păsări

receptive, acțiunile de supraveghere a bolii, s-au asigurat prin : ● Stabilirea zonelor de risc pe culoarul râurilor Olt și Cibin, în localitățile cu gospodării

care au contact cu luciul de apă (Tălmaciu, Avrig, Porumbacu, Noul Român, Bradu, Șelimbăr) și în jurul a trei ferme comerciale (Medivet, Adeltib, Neemia).

● Supravegherea clinică a stării de sănătate a păsărilor domestice și sălbatice din zonele țintă.

Salmonelozele

Programul de prevenire și combatere a Salmonelozelor la păsări este canalizat pe

două direcții, respectiv găini ouătoare și pui de carne broiler, respectiv: ● Supravegherea unui efectiv de 108.160 de găini ouătoare crescute în 8 ferme

comerciale și a unui efectiv rulat în acest an de 4.780.000 pui de carne in 5 ferme pui de carne;

● Efectuarea de controale periodice pentru supravegherea clinică a efectivelor existente; ● Asigurarea măsurilor de biosecuritate și de profilaxie generală în fermele comerciale;

● Supravegherea prin examene bacteriologice efectuate în laboratorul de diagnostic, pe probe de fecale;

A fost declarat și stins un focar de salmoneloza cu sertipul Salmonella enteritidis la o fermă G.O.C. ocazie cu care au fost eutanasiate un numar de 3.800 capete păsări și distruse

33.436 ouă consum.

Rabia (turbarea)

Rabia, este în atenția serviciilor veterinare din România și din Uniunea Europeană, fiind întocmite în acest sens programe naționale și județene de prevevenire și combatere a

bolii, unele acțiuni cofinanțate din fonduri U.E.(vaccinarea antirabică la vulpe). S-a planificat împușcarea, în vederea verificării eficienței vaccinării antirabice, unui

numar de 210 vulpi.

Page 28: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

28

Au fost examinate în laboratorul de diagnostic al D.S.V.S.A. Sibiu, animale domestice - 8 probe, animale salbatice - 5 probe și 55 vulpi împușcate în fondurile de vânătoare -

campania I 2015, fiind declarate și stinse 2 focare de rabie. Protecția animalelor domestice și sălbatice receptive, a fost asigurată prin vaccinarea

antirabică efectuată în campania de complectare octombrie 2015 - februarie 2016, care să asigure imunitate pentru un an de zile la 2.799 câini cu stăpâni cunoscuți, identificați din

totalul de 36.250 capete - campanie în derulare până la sfârșitul lunii februarie 2016.

BOLI NECOFINANȚATE Pseudo Pesta Aviară – 2015

Au fost afluite către L.S.V.S.A. Sibiu un număr total de 777 probe din 950 probe

planificate, pentru stabilirea titrului de anticorpi în direcția Pseudopestei Aviare din fermele

comerciale de păsări și gospodăriile populației din jurul fermelor, campania fiind în derulare.

Anemia Infecțioasă Ecvină 2014

Au fost testate prin testul Coggins un număr de 8.309 capete ecvidee în cadrul

programului strategic. În urma acestor testări au rezultat un număr de 31 capete ecvidee anemo-pozitive, dintre acestea au fost eliminate un număr de 28 capete, diferența fiind

reprezentată printr-un număr de 1 cap dispărut, 2 capete în stoc, în 30 focare din care 28 focare stinse.

Pesta Porcină Africană

Au fost notificate 63 consilii locale și 46 fonduri de vânătoare, cu privire la măsurile de prevenire a pestei porcină africană precum și a gestionării S.N.C.U., conform legislației

în vigoare. De asemenea, s-a derulat o campanie de mediatizare prin afișare de postere în care se regăsesc semnele clinice și măsurile de profilaxie nespecifică, precum și regulile de

biosecuritate care se impun. Prin Biroul Antifraudă au fost efectuate 545 de controale din care 85 sunt

controale în urma sesizărilor, (toate sesizările fiind rezolvate).

Page 29: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

29

● Sancțiuni contravenționale - 142 din care 65 amenzi cu o valoare totatlă de 66.720 lei și 77 de avertismente;

● Au fost emise - 3 ordonanțe de suspendare a activității și 3 ordonanțe de interzicere a activității pentru operatorii economici;

● Confiscări și incinerări de produse alimentare (carne, produse și subproduse din carne, produse lactate :168 kg în valoare de 2.574,6 lei.

1.5 Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu

Activitatea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu (O.C.P.I.Sibiu) se

desfășoară în municipiul reședință de județ și în alte 4 birouri teritoriale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, respectiv Mediaș, Agnita, Avrig și Săliște.

Serviciul Publicitate Imobiliară

Conform Ordinului 39/2009, actualizat, al Ministrului Administrației și Internelor, serviciile prestate în cadrul serviciului de publicitate imobiliară sunt următoarele :

- recepție și înființare carte funciară - înființare carte funciară

- înscriere dezmembrare/comasare în cartea funciară - înscriere dezmembrare pentru exproprieri

- înscriere drept de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea persoanelor juridice, persoanelor fizice și a cultelor religioase recunoscute în condițiile legii

- înscriere ipotecă/privilegiu - înscriere fuziune/divizare

- rectificare, îndreptare eroare materială

- repoziționare imobil - recostituire carte funciară

- modificare suprafată - înscrierea construcțiilor noi, extindere sau desființare construcții și actualizare

categorie de folosință, destinație sau alte informații tehnice - eliberarea extraselor de carte funciară de autentificare și de informare

- eliberare certificat privind identificarea numărului cadastral și a copiilor certificate din mapa de acte și cărți funciare etc.

Page 30: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

30

În cursul anului 2015 la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu prin cele 5 birouri teritoriale s-au înregistrat în Registrul General de Intrare în perioada 01.01.2015

– 31.12.2015 un număr de 156.301 cereri soluționate după cum urmează:

Nr. crt.

Serviciul solicitat Codul serviciului

NR. U.M

1. Recepție și înființare carte funciară 2.1.1 4.793 2. Inființare carte funciară 2.1.3 3.673 3. Inscriere dezmembrare/comasare în cartea funciară 2.2.2 1.396 5. Drept de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea

persoanelor juridice 2.3.1 3.281

6. Drept de proprietate sau dezmembrăminte, în favoarea persoanelor fizice și a cultelor religioase recunoscute în condițiile legii

2.3.2 19.375

7. Ipoteca/privilegiu 2.3.3 4.198 8. Fuziune/divizare 2.4.1 18 9. Alte notări(inclusiv radierea) 2.4.2 12.038 10. Indreptare eroare materială (MIXT) 2.5.1 M 30 11. Indreptare eroare materială ( P.I.) 2.5.1 P 1.438 12. Rectificare limite imobil 2.5.2 12 13. Reconstituire carte funciară 2.5.3 9 14. Modificare suprafață 2.5.4 640 15. Repoziționare imobil 2.5.5 271 16. Inscriere construcții 2.6.1 932 17. Extindere sau desființare construcții și actualizare

categorie de folosință, destinație sau alte informații tehnice

2.6.2 2.845

18. Consultare documente din arhivă 2.7.1 3.089 19. Extras de carte funciară de informare 2.7.2 49.065 20. Extras de carte funciară de autentificare 2.7.3 22.554 21. Copii certificate din mapa de acte și cărți funciare 2.7.5 23.359 22. Certificat privind identificarea numărului

topografic/cadastral și de carte funciară 2.7.6 15.491

23. Modificarea U.A.T. MODUAT 96

Serviciul Cadastru

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Sibiu, Serviciul Cadastru a desfășurat în cursul anului 2015 următoarele acțiuni:

1. Realizarea procesului de retrocedare a proprietăților funciare - acțiune ce se referă

la realizarea activității de eliberare a titlurilor de proprietate asupra terenurilor agricole și silvice (Legea nr. 18/1991, Legea nr. 1/2000 și Legea nr. 247/2005) - au fost eliberate 136

titluri de proprietate, s-au întocmit 23 duplicate conform originalelor de la cotorul titlurilor de proprietate. S-a continuat introducerea titlurilor de proprietate în baza de date D.D.A.P.T.

Page 31: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

31

și actualizarea permanentă a acestei baze de date, totodată verificarea și operarea în această baza de date a modificărilor, corecturilor survenite pe titlurile de proprietate în baza

hotărârilor judecătorești sau ale Comisiei Județene de Aplicare a Legilor Proprietății. În baza acestor hotărâri au fost corectate un număr de 277 titluri de proprietate. Recepția

documentațiilor cadastrale pentru lucrările de expropriere pentru cauza de utilitate publică în baza protocoalelor întocmite între ANCPI și CNADR, SN CF CFR - au fost recepționate 979 de documentații cadastrale.

3. Recepția documentațiilor cadastrale întocmite de către persoanele fizice sau

juridice autorizate pentru înscrierea în Cartea Funciară - au fost recepționate 11.052 documentații cadastrale.

4. Recepția și avizarea documentațiilor cadastrale pentru PUG- ul localităților județului

Sibiu și a documentațiilor pentru PUZ, PUD, PAC și H.G. nr. 834/1991 - au fost recepționate 1.894 documentații tehnice.

5. Analiza și verificarea documentațiilor în vederea scoaterii definitive și temporare a terenurilor din circuitul agricol din extravilanul localităților precum și eliberarea de acorduri

și avize pentru terenurile județului Sibiu - au fost eliberate 49 avize. 6. Au fost eliberate 4.023 extrase din planul cadastral, pe ortofotoplan.

7. Au fost soluționate un număr de 1.100 cereri din arhiva Serviciului Cadastru (în format analogic și digital).

8. Au fost autorizate de către O.C.P.I. Sibiu 12 persoane fizice. 9. Au fost verificate la teren un număr de 60 . P.F.A. și 5 P.J.A. 10. În ceea ce privește aplicarea Legii nr. 165/2013, privind măsurile pentru

finalizarea procesului de restituire în natură sau echivalent, a imobilelor preluate în mod

abuziv în perioada regimului comunist în România, la nivelul Județului Sibiu au fost desemnate 5 persoane din cadul Serviciului Cadastru, persoane care participă în Comisia

locală pentru inventarierea terenurilor ale căror atribuții sunt strict delimitate de art. 6 aliniat

(2) punctul 5 din H.G. nr. 401/2013. Din cele 64 unități administrativ-teritoriale aparținătoare județului Sibiu, până la data

de 31.12.2015 au fost finalizate un număr de 60 documentații. 11. Recepționarea elaborării sistemelor informaționale specifice domeniului imobiliar

edilitar și constituirea băncilor de date urbane: la nivelul Municipiului Mediaș au fost recepționate sectoarele cadastrale 54, 56, 57, în suprafață de 109.95 ha.

Page 32: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

32

Activitatea Financiară Au fost înregistrate următoarele categorii de Venituri:

● Provenite din tarifele pentru activitățile de publicitate imobiliară ● Provenite din tarifele pentru activități de cadastru

● Provenite din taxele pentru activitățile de fond funciar (scoateri din circuitul agricol)

Venituri 2010Venituri 2011Venituri 2012Venituri 2013Venituri 2014Venituri 2015Venituri 2010 7869170 1599441 88000

Venituri 2011 8616146 1212887 82500Venituri 2012 7829701 1297644 89750Venituri 2013 8947668 1429541 78000Venituri 2014 10161345 125763 16000Venituri 2015 11303904 1499159 11750

Tarife P.I.

Tarife CAD

Tarife Fond

Funciar

În temeiul art. 36 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările și

completările ulterioare, Prefectul a emis 258 ordine de atribuire în proprietatea proprietarilor actuali ai locuințelor a terenurile proprietate de stat, situate in intravilanul

localităților, atribuite, potrivit legii, în folosință veșnică sau în folosință pe durata existenței construcției, în vederea construirii de locuințe proprietate personală sau cu ocazia

cumpărării de la stat a unor asemenea locuințe și a terenurilor atribuite în folosință pe durata existenței construcțiilor dobânditorilor acestora, ca efect al preluării terenurilor

aferente construcțiilor, în condițiile dispozițiilor art. 30 din Legea nr. 58/1974 cu privire la sistematizarea teritoriului și localităților urbane și rurale.

Atribuirea în proprietate a terenurilor s-a făcut la propunerile primăriilor din județul Sibiu, în baza unui număr de 221 documentații înaintate Instituției Prefectului – Județului

Sibiu, verificate în cadrul serviciului. Un număr de 128 de documentații verificate și neavizate au fost restituite pentru reverificare, în vederea refacerii acestora în situația

Page 33: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

33

existenței unor neconcordanțe sau greșeli ori în vederea completării acestora, atunci cînd s-a constatat lipsa unor documente justificative.

1.6 Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor Sibiu

În perioada ianuarie – decembrie 2015 Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Sibiu a desfășurat un număr de 2.669 acțiuni de control pentru verificarea respectării prevederilor legislației în domeniul protecției consumatorilor. Au fost

încheiate un număr de 1.813 procese verbale de constatare a contravenție, din care 639 pe produse alimentare, 691 pe produse nealimentare, 201 pe servicii alimentare, 247 pe servicii nealimentare și 35 pe servicii financiare. S-au încheiat și un număr de 805 procese

verbale de constatare, 37 procese verbale de prelevare probe si 14 procese verbale de distrugere.

Valoarea produselor și serviciilor neconforme controlate a fost de 1.239.937 lei din care extracomunitare 830.154 lei. Valoarea produselor comunitare neconforme oprite

definitiv de la comercializare 18.919 lei. În urma acțiunilor de control s-au întocmit 801 procese verbale de constatare

contravenție cu amendă; valoarea amenzilor aplicate fiind de 3.782.500 lei Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Sibiu a cercetat și soluționat în anul

2015 un număr de 1.681 reclamații, din care 572 au fost intemeiate din care 414 au fost soluționate amiabil, 461 neîntemeiate, un număr de 134 reclamații nu au putut obține o

rezoluție din lipsa elementelor necesare cercetării iar 100 reclamații au fost redirecționate către alte instituții abilitate.

Valoarea produselor înlocuite consumatorilor sau contravaloarea reparațiilor efectuate a fost de 74.226 lei.

În 2015, Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Sibiu a desfășurat acțiuni de informare a consumatorilor cu privire la drepturile acestora, a onorat participări

la emisiuni radio-tv, privind produsele și serviciile destinate consumatorilor, activitatea de

informare fiind materializată în : ● 48 articole apărute în presa scrisă ● 66 apariții radio-tv.

Page 34: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

34

În ceea ce privește activitatea de consiliere a operatorilor economici aceasta se acordă de către comisarii Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Sibiu în timpul

controalelor efectuate. În perioada ianuarie – decembrie 2015 Comisariatul Județean pentru Protecția

Consumatorilor Sibiu a desfășurat 46 acțiuni tematice dispuse în conformitate cu Programul Tematic de Control al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor fiind controlați

860 operatori economici, s-au dispus măsuri de oprire temporară de la comercializare a produselor cu abateri in valoare de 300.838 lei. Au fost aplicate 305 amenzi contravenționale în valoare de 1.279.600 lei și 510

avertismente Tot în perioada ianuarie decembrie 2015, comisarii Comisariatul Județean pentru

Protecția Consumatorilor Sibiu au desfășurat și 24 acțiuni tematice proprii de control la 349 operatori economici, s-au aplicat 147 amenzi contravenționale în valoare de 754.350

lei și 55 avertismente.

Page 35: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

35

2. IN DOMENIUL APELOR ȘI PĂDURII

2.1. SISTEMUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR SIBIU (SGA)

În cursul anului 2015, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu și-a desfășurat

activitatea în concordanță cu Programul de Guvernare. Datorită efortului conjugat al compartimentelor tehnice ale Sistemului de Gospodărire a

Apelor Sibiu, s-au obținut rezutate bune în toate activitățile specifice gospodăririi apelor, după cum urmează:

● cunoașterea, administrarea, gestionarea cantitativă și calitativă precum și valorificarea economică a resurselor de apă de suprafață și subterană din b.h.Olt, jud Sibiu;

● administrarea, exploatarea și întreținerea infrastructurii de gospodărire a apelor, a rețelei de hidrologie și hidrogeologie;

● organizarea activității de protecție împotriva epuizării și degradării apelor de suprafață și subterane;

● organizarea activității de prevenire și apărare împotriva acțiunilor distructive ale apelor, de prevenire, avertizare și combatere în caz de poluări accidentale ;

● asigurarea colectării și transmiterii zilnice a datelor hidrometeorologice și de

gospodărirea apelor, precum și a altor informații solicitate de autoritatea centrală sau de alte autorități, conform fluxurilor informaționale stabilite;

● asigurarea legăturii, folosind tehnica din dotare clasică și modernă, cu formațiile din teritoriu, precum și cu alte autorități pentru semnalarea, identificarea sau intervenția în

cazul unor situații deosebite.

Stația Hidrologică Sibiu

În anul 2015, activitatea de monitorizare a scurgerii de apă și de aluviuni pe râuri și valorificarea fondului de date până la stadiul de studii anuale, a continuat în bazinul

hidrografic Olt de pe raza județului Sibiu. Cele 21 stații automate - construite în programul DESWAT începând cu anul 2009

au funcționat tot timpul anului, mai puțin 5 senzori de nivel, informațiile fiind transmise la sediul Stației Hidrologice Sibiu în vederea prelucrării datelor. Excepție a făcut stația

hidrometrică Sebeș Olt care a fost scoasă din funcțiune din cauza construirii de pe râul Olt la Racovița.

Page 36: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

36

Activitatea de hidrometrie a cuprins: 18 de stații hidrometrice cu prelucrarea debitului lichid, 5 posturi cu prelucrarea debitului solid și 14 stații hidrogeologice cuprinzând 28 foraje

și a fost asigurată de 16 agenti hidrometrici care în cursul anului 2015 au efectuat un număr de 80.847 observații și măsurători.

Volumele de lucrări realizate prin Programul de Gospodărire a Apelor pe anul 2015, au fost :

- terasamente mecanice: 164 mii mc

- betoane: 253 mc

- lucrări din piatră și anrocamente: 875 mc - vopsitorii: 2.016 mp

- cosiri vegetative: 86 ha - întreținere cursuri de apă neamenajate: 29 km

Lucrările executate în anul 2015 au fost

1. Lucrări de reparații curente : ● Reparații curente prag de fund pe râul Sebeș la Rășinari

● Reparații curente parapet din beton îndiguire și regularizare pe râul Hârtibaciu la Hosman

● Reparații curente cădere din beton pe râul Porumbacu la Porumbacu de Jos ● Reparații curente prag de fund pe râul Porumbacu la Porumbacu de Sus

● Reparații curente lucrări hidrotehnice pe râul Avrig la Avrig 2. Lucrări de întreținere și decolmatare a cursurilor de apă :

● Întreținere praguri de fund râu Cibin zona polder, ● Întreținere râul Cibin la Gura râului,

● Întreținere, igienizare și regularizare pr.Nou la Nou Român,

● Întreținere regularizare pr.Liscov la Porumbacu de Sus, ● Întreținere îndiguire dig râul Cibin la Sibiu,

● Întreținere regularizare râul. Cibin aval Sibiu, ● Întreținere regularizare râul Avrig la Avrig,

● Întreținere igienizare râul Cibin zona Tălmaciu - confluență râul Olt, ● Întreținere igienizare râulOlt zona Boița- Lotrioara,

● Decolmatări la stațiile hidrometrice,

Page 37: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

37

● Întreținere pereu din zidărie de piatră pr.Sibiel la Sibiel, ● Întreținere zid de sprijin pr.Sibiel la Sibiel (grindă de beton),

● Întreținere subtraversări pe râul Cibin la Sibiu, ● Întreținere dig incinte agricole Bradeni Agnita,

● Întreținere Intretinere regularizare râul Hârtibaciu și pr. Zăvoi la Cornațel,

● Întreținere Intretinere regularizare și indiguire râul Hirtibaciu la Hosman, ● Întreținere regularizare și indiguire râul Hârtibaciu la Fofeldea amonte și aval pod,

● Întreținere regularizare râul Hârtibaciu parapet Agnita la Agnita,

● Întreținere regularizare râul Hârtibaciu la Marpod amonte și aval pod, ● Întreținere regularizare râul Hârtibaciu la Nocrich,

● Întreținere subtraversări pe râul Hârtibaciu la Benești, ● Întreținere peree prag de fund râul Cibin la Cristian,

● Întreținere zid de sprijin pe pr.Tilișca la Tilișca, ● Întreținere priză și conductă baraj Gura Râului,

● Întreținere zid de sprijin galeria de deviere Gura Râului, ● Întreținere pr.Ruscior la Sibiu,

● Întreținere regularizare râul Porumbacu la Porumbacu de Sus, ● Întreținere regularizare r. râul Porumbacu la Porumbacu de Jos,

● Decolmatare regularizare pr. Ruscior la Sibiu, ● Întreținere decolmatare regularizare râul Cibin (aval pod Gușterița) la Sibiu,

● Întreținere decolmatare regularizare Valea Șerpuită la Sibiu, ● Întreținere regularizare râul Hârtibaciu la Benești aval Pod Izvor,

● Întreținere regularizare râul Hârtibaciula Alțâna aval pod, ● Întreținere dig incinte agricole Benești – Cașolț ,

● Întreținere regularizare dig râul Hârtibaciu la Agnita,

● Întreținere regularizare și îndiguire râul Hârtibaciu și pr.Halmer la Brădeni, ● Reparații curente parapet din beton îndiguire și regularizare râul Hârtibaciu la

Hosman, ● Reparații curente cădere din beton pe râul Porumbacu la Porumbacu de Jos

● Reparații curente prag de fund pe râul Porumbacu la Porumbacu de Sus, ● Reparații curente lucrări hidrotehnice pe r.Avrig la Avrig,

● Impermeabilizare fisuri baraj Gura Râului, ● Întreținere prag de fund pe pr.Orlățel la Orlat.

Page 38: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

38

Lucrările de gospodărire a apelor și construcțiile hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor aflate în administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor Sibiu, au

funcționat în parametrii normali, conform regulamentelor de exploatare. Au fost verificate acumulările din administrarea Sistemului de Gospodărire a Apelor

Sibiu - acumularea permanentă Gura Râului pe râul Cibin și acumulările nepermanente Retiș și Benești pe râul Hârtibaciu din punct de vedere U.C.C. - ( Urmărirea Comportării în timp a

Construcției, manevre etc).

Gestiunea Resurselor de Apă

Efectuează recepții lunare și trimestriale în baza contractelor de livrare apă și prestări

servicii cu diferite societăți, controale la diferite obiective din punct de vedere al gospodăririi apelor, emite avize și autorizații de gospodărire a apelor conform competențelor stipulate

în Ordinul M.M.G.A. Nr.622 /2006, emite notificări de începerea execuției și punere în funcțiune, monitorizează activitatea societăților potențial poluatoare, a surselor de apă de

suprafață și subterane, efectuează hidrometrie de exploatare la utilizatori de apă, emite penalități pentru depășirea indicatorilor specifici la evacuare, amenzi pentru nerespectarea

legilor privitoare la gospodărirea apelor, etc. Acest compartiment își desfășoară activitatea în colaborare cu Laboratorul de

Calitatea Apei și Inspecția Teritorială a Apelor.

Situația realizărilor acestui compartiment în anul 2015 se prezintă după cum urmează :

Denumire activitate Planificat Realizat

Acțiuni de hidrometrie de exploatare

68 68

Verificări pentru reactualizarea dosarelor de obiectiv(controale)

224 280

Verificări de realizare a abonamentelor (recepții)

752 745

Acte de reglementare(emitere, contribuții)

220

Autori- zații

Avize

Notifi cări

Cons. tehnic

a

Refe-rate Total

168 78 10 34 36 327

Page 39: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

39

Programe de gospodărire a apelor și sinteze de gosp. apelor

47 47

Contribuții și rapoarte privind aplicarea Directivei 60 a UE 24 24

Alte activități de g.a. (calcul penalități, activ. consultanță tehnică pt. obț. avizare doc. tehnică ș.a )

176 196

Apărare Împotriva Inundațiilor și Dispecerat

Dispeceratul este o verigă a sistemului informațional-decizional al apelor dotat cu mijloace și tehnologii corespunzătoare pentru urmărirea permanentă a regimurilor hidro-

meteorologice și de exploatare a lucrărilor hidrotehnice în vederea reglementării operative a posibilelor perturbații ale regimului normal de manifestare a parametrilor ce caracterizează

activitatea A.N. “Apele Române” cât și pentru declanșarea stărilor de avertizare sau alarmare caracteristice. Împreună cu activitatea de apărare împotriva inundațiilor, se asigură buna

gestionare a acțiunilor preventive, operative și de refacere în cazul manifestării fenomenelor

hidrometeorologice periculoase și monitorizarea continuă a parametrilor hidrometeorologici și a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare.

Această activitate a constat în asigurarea fluxului informațional normal zilnic, precum și în cazul fenomenelor hidrometeorologice periculoase, transmisiile fiind intensificate în

funcție de evoluția fenomenului. Centrul operativ al SGA a ținut legatura cu dispeceratul ISU – Sibiu și cu comitetele locale în vederea culegerii de informații din teritoriu.

Centrul operativ al SGA a monitorizat în permanență evoluția cantităților de precipitații și a debitelor pe cursurile de apă.

S-au întocmit rapoartele informative care au fost transmise conform fluxului informațional.

S-a realizat o gestionare eficientă a apei din acumularea Gura Râului, ținându-se cont de necesarul de apă, de graficul dispecer, de prognozele meteo de scurtă durată și de

lungă durată.

Laboratorul de Calitatea Apei

Page 40: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

40

Laboratorul își desfășoară activitatea în sistem de asigurare a calității rezultatelor

analizelor, recunoscut de organismul de acreditare RENAR. În cadrul laboratorului se fac analize fizico-chimice și biologice ale apelor de

suprafață (râuri, lacuri), apelor brute pentru alimentări cu apă, apelor subterane și apelor uzate (ape fecaloid-menajere orășenești, efluenți industriali, zootehnie).

Astfel, se evidențiază în mod sistematic și permanent gradul de poluare a apelor și tendințele sale evolutive sub influența unor factori de mediu (noi surse de poluare,

amplificări sau diversificări ale celor existente, construirea sau extinderea de stații de

epurare, lucrări de amenajare de diferite categorii). Rezultatele analizelor efectuate de laborator se valorifică în studii anuale pe bazine

hidrografice, care conțin prezentarea dinamicii calității apelor în cadrul fiecărui bazin. Cunoașterea calității apelor constituie punctul de plecare în stabilirea măsurilor

necesare pentru protecția acestora, a priorităților în fiecare etapă, precum și pentru verificarea sistematică a măsurilor aplicate și corectarea lor pe parcurs. Activitatea Laboratorului de Calitatea Apei în anul 2015 prezintată defalcat este:

ACTIVITĂȚI Cumulat 12 luni Programat Realizat

INDICATORI FIZICO CHIMICI

Ape curgătoare de suprafață Nr. sec. 30 30 Nr. indic. 3.808 3.808

Lacuri naturale și artificiale Nr. sec. 8 8 Nr. indic. 830 830

Ape subterane freatice Nr. sec. 18 18 Nr. indic. 527 527

Ape uzate Nr. sec. 48 48 Nr. indic. 1.967 1.967

Alte activități Nr. sec. - 325 Nr. indic. - 1.301

TOTAL INDICATORI 7.132 8.433 INDICATORI BIOLOGICI

Ape curgătoare de suprafață Nr. sec. 30 30

Page 41: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

41

Nr. indic. 205 205

Lacuri naturale și artificiale Nr. sec. 7 7 Nr. indic. 28 28

Alte activități Nr. sec. - - Nr. indic. - -

TOTAL INDICATORI 233 233

2.2 SISTEMUL HIDROTEHNIC MEDIAȘ

Sistemul Hidrotehnic Mediaș, subunitate a Administrației Bazinale de Apă Mureș - Sistemul de Gospodărire a Apelor Mureș, administrează cantitativ și calitativ bazinul

hidrografic al râului Tîrnava Mare și afluenți, aferent județului Sibiu. .

Activitatea Sistemului Hidrotehnic Mediaș este structurată pe mai multe domenii de activitate, și anume:

1. Activitate de control pe linie de gospodărire a apelor; 2. Realizarea de lucrări de exploatare, întreținere și reparații la lucrările hidrotehnice

dinadministrare (acumularea permanentă Ighiș, acumulare nepermanentă Nemșa, baraj de priză Copșa Mică, stația de pompare Copșa Mică, lucrări de

apărare împotriva inundațiilor:diguri, regularizări și lucrări de apărări de maluri);

Page 42: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

42

3. Efectuarea de lucrări de întreținere, reparații și decolmatări pe cursurile de apă aflate în administrarea Sistemului Hidrotehnic Mediaș (566 km cursuri de apă

cadastrate); 4. Colaborare cu primăriile aparținând S.H.Mediaș (Hoghilag, Laslea, Dumbrăveni,

Alma, Biertan, Ațel, Brateiu, Dîrlos, Mediaș, Târnava, Copșa Mică, Valea Viilor, Mihăileni, Șeica Mare, Micăsasa, Șeica Mică, Ocna Sibiului, Loamneș, Slimnic,

Axente Sever, Moșna, Blăjel/ Păucea) în vederea întocmirii și respectării Planului de apărare împotriva inundațiilor/ participare la acest gen de activități.

Activitatea de control pe linie de gospodărire a apelor cuprinde următoarele activități

: • controale tematice privind igienizarea malurilor și cursurilor de apă, stații de

epurare, agenți economici potențiali poluatori, balastiere, iazuri; aceste controale au fost realizate împreună cu Serviciul Comisariatul Județean al Gărzii Naționale

de Mediu Sibiu, Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență Sibiu și Instituția Prefectului – Județul Sibiu;

• controale de fond, realizate lunar împreună cu reprezentanții A.B.A.Mureș/

S.G.A.Mureș, pentru verificarea respectării de către agenții economici a prevederilor actelor de reglementare din punct de vedere al gospodăririi apelor,

emise de Administrația Bazinală de Apă Mureș; • verificări trimestriale privind stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor

uzate la localități și a capacităților de execuție puse în funcțiune;

• verificări trimestriale privind stadiul realizării lucrărilor pentru epurarea apelor uzate la agenții economici de tip industrial;

• inventarierea folosințelor nou apărute;

• urmărirea realizării Programelor de etapizare și a lucrărilor de investiții derulate pe raza Sistemului Hidrotehnic Mediaș.

S-a urmărit permanent derularea lucrărilor de alimentare cu apă și canalizare, inclusiv stații de tratare și stații de epurare la S.C.APA TÂRNAVEI MARI S.A. Mediaș, Serviciul Public

de Gospodărie Comunală Copșa Mică, S.C.APĂ-CANAL S.A. Sibiu – Primăria Ocna Sibiului,

primăriile Dîrlos, Dumbrăveni, Moșna, Șeica Mare, Biertan, Alma, Slimnic și Micăsasa. Au fost monitorizate calitativ unitățile potențial poluatoare prin prelevări de probe

lunare sau după caz, trimestriale. Pentru depășirea concentrațiilor indicatorilor admiși prin actele de reglementare din

punct de vedere al gospodăririi apelor, din apele uzate evacuate, au fost aplicate penalități la următoarele unități:

Page 43: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

43

• S.C. APA TÂRNAVEI MARI S.A – Mediaș, punct de lucru Alma,

• S.C. APĂ-CANAL S.A Sibiu - oraș Ocna Sibiului, • S.C. APĂ-CANAL S.A Sibiu - comuna Loamneș,

• S.C. AUTOMECANICA S.A – Mediaș,

• S.C. SOMETRA S.A. Copșa Mică,

• Consiliul Local Șeica Mare, • Consiliul Local Slimnic,

• Consiliul Local Loamneș,

• D.G.A.S.P.C. Sibiu - C.I.A.Biertan,

• A.M.C. LUKAS Spital Laslea,

• S.C. EMAILUL S.A.Mediaș. Pentru activitățile cuprinse la punctele 2 și 3 menționăm că în decursul anului 2015 au

fost efectuate lucrări de decolmatare și reprofilare pe cursuri de apă, lucrări de stopare eroziuni și lucrări specifice de întreținere curentă la construcțiile hidrotehnice din

administrare. Principalele lucrări executate pe raza Sistemului Hidrotehnic Mediaș:

1. Reparații pereu dale pârâu Laslea ,

localitatea Laslea

Valoare: 70.650 lei Volume lucrări: - terasamente 1.5 mii mc - reprofilări albie 3.5 mii mc - lucrări din beton 10 mc - peree dale 37 mp

2.

Apărare de mal cu gabioane pe pârâul Șeica Mică, localitatea Șeica Mică

Valoare: 101.979 lei Volume lucrări: - piatră și anrocamente 65 mc - terasamente 0,5 mii mc - decolmatări albie:8.3 mii mc

3. Stopare eroziune de mal pe râul Târnava Mare, zona dig-mal, amonte oraș Copșa Mică

Valoare: 33.500 lei Volume lucrări: - piatră brută 880 mc - terasamente 0.3 mii mc

4. Decolmatare pârâu Dupuș intravilan localitatea Dupuș, comuna Ațel

Valoarea lucrării: 32.500 lei Volume lucrări: - terasamente 0.8 mii mc, - reprofilări 5.6 mii mc, L=1.4 km.

5.

Decolmatare pârâu Alămor, intravilan localitatea Alămor, comuna Loamneș

Valoare: 34.126 lei Volume lucrări: -.terasamente: 1.5 mii mc -.reprofilări: 6.0 mii mc, L= 2.6 km

Page 44: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

44

6.

Decolmatare și stopare eroziune de mal cu piatră brută pe pârâul Curciu extravilan localitatea Dârlos

Valoare: 65.890 lei Volume lucrări: - terasamente 3.3 mii mc - decolmatări 2.4 mii mc - lucrări din piatră și anrocamente: 402 mc

7. Decolmatare râu Tîrnava Mare

intravilan Mediaș, județul Sibiu

Valoare: 42.718 lei Volume lucrări: - terasamente 0,8 mii mc - decolmatări 2.8 mii mc - lucrări din piatră și anrocamente: 328 mc

2.3 Direcția Silvică Sibiu

Direcția Silvică Sibiu își desfășoară activitatea pe o suprafață de 118.185 ha, din

care 60.980 ha aparțin statului. Suprafața de 55.804 ha aparține comunelor, composesoratelor, instituțiilor de cult și învățământ și sunt incluse în contracte de

administrare, iar 1.401 ha aparțin persoanelor fizice. Suprafața terenurilor acoperite cu pădure este de 113.073 ha din care:

rășinoase 38.159 ha și foioase 76.261 ha, procentul de împădurire, raportat la suprafața județului fiind de 34 %.

Din punct de vedere geografic, suprafața fondului forestier este situată în centrul țării, în partea de sud a Transilvaniei, zonă atestată în trecut prin însăși denumirea ei “Țara

de peste păduri” (TRANSSILVA).

Pădurile județului reprezintă o mare amplitudine și varietate determinate de frământările reliefului: de la 265 m în depresiunea Târnavei Mari până la 1.750 m în Munții

Făgăraș și chiar la 1.850 m în Munții Lotrului. Direcția Silvică Sibiu administrează prin cele 8 ocoale silvice: Agnita, Arpaș, Avrig,

Miercurea Sibiului, Dumbrăveni, Mediaș, Sibiu, Valea Cibinului – Săliște pădurile proprietate publică a statului și a celor 918 proprietari care au încheiat contracte de administrare cu

Direcția Silvică Sibiu (57 unități administrativ – teritoriale, 30 forme asociative, 61 instituții de cult și învățământ, 831 persoane fizice).

Posibilitatea anuală a pădurilor proprietate publică a statului gospodărite actual de Direcția Silvică Sibiu, este de 234,3 mii mc, din care produse principale 178,1 mii mc,

produse secundare 16,0 mii mc și igienă 40,2 mii mc.

Page 45: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

45

Posibilitatea anuală a pădurilor administrate pe bază de contract de către Direcția Silvică Sibiu este de 186,2 mii mc, din care produse principale 118,9 mii mc, produse

secundare 38,6 mii mc și igienă 28,7 mii mc. Productivitatea medie a pădurii este de 5,8mc/an/ha, depășind media pe țară de

5,4mc/an/ha, nivel datorat faptului că majoritatea arboretelor au în compoziție specii autohtone care valorifică optim potențialul stațional.

Stoparea declinului suprafețelor împădurite și extinderea suprafeței de păduri la 30% din suprafața României prin:

● Creșterea ponderii regenerării naturale prin aplicarea tratamentelor intensive adecvate:

- regenerări naturale: 168 hectare - împăduriri integrale: 188 hectare

● Extinderea lucrărilor de îngrijire a arboretelor tinere, diferențiate regional, în vederea asigurării stabilității și a creșterii producției de lemn:

- degajări: 224,0 hectare - curățiri: 303,0 hectare

- rărituri: 1.698,0 hectare ● Asigurarea stării de sănătate a pădurilor prin aplicarea unor măsuri complexe de

combatere biologică și integrată a dăunătorilor. ● Combaterea principalilor dăunători din solarii, pepiniere, arborete tinere și arborete

ajunse la vârsta exploatabilității: s-au executat lucrări de combatere a Ipidelor pe o suprafață de 3.090,5 ha prin aplicarea a 1.809 curse feromonale, s-au executat lucrări

de combatere a insectelor (15,81 ha), paraziților vegetali (10,68 ha) și a rozătoarelor (19,91 ha) din pepiniere și solarii pe o suprafață de 46,40 ha, cu o valoare totală a

lucrărilor de 11.571 lei. Creșterea gradului de accesibilitate a fondului forestier prin dezvoltarea

rețelei de drumuri forestiere prin reabilitare drumuri forestiere calamitate, în aceste

sens s-a întocmit Proiectului tehnic pentru reabilitarea drumului forestier Arpașu Mare – 4,7 km cu o valoare totală de 7.254 lei. În cursul lunii octombrie 2015 a avut loc licitația, iar

în cursul lunii decembrie s-a declarat câștigătorul licitației lucrărilor de execuție a drumului forestier Muncelu – 3,2 km.

Lucrări în continuare

Au fost executate lucrări în continuare (terasamente și podețe pe o lungime de 10,1 km și fundație parțial pe o lungime de 3,5 km) pe drumul forestier Pârâul Paltinului,

tronsoanele I, II și III, cu o valoare totală de 1.650.000 lei.

Page 46: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

46

Punerea în siguranță a drumurilor forestiere

S-au executat lucrări de reparații și întrețineri curente pe o lungime de 610 km cu o valoare de 2.184.000 mii lei, din fonduri proprii.

Împădurirea terenurilor cu potențial agricol redus Au fost executate lucrări de întreținere a plantațiilor efectuate în anii anteriori

(mobilizări și descopleșiri) precum și completarea (plantarea) lipsurilor rezultate în urma

controlului anual al regenerărilor în următoarele perimetre, după cum urmează: rupturile

Copșei și Axente Sever III, unde s-au executat lucrări de mobilizare a solurilor în plantațiile existente din anii anteriori cu o valoare totală de 30.212 lei.

Realizarea principalilor indicatori de performanță programați

Nr. crt. Indicatorul UM

REALIZĂRI program 12 luni

realizat 12 luni %

SARCINI SINTETICE 1. Regenerarea pădurilor- total ha 307 356 116% din care: ■regenerări naturale ha 139 168 121% ■împăduriri ha 168 188 112%

2. Evaluarea masei lemnoase mii mc. 185 200 108%

3. Lucrări de îngrijire în arborete tinere - STAT ha 856 985 115%

■degajări ha 139 151 109% ■curățiri ha 84 84 100% ■rărituri ha 633 750 118%

4. Lucrări de îngrijire în arborete tinere - RETRO ha 1170 1240 106%

■degajări ha 70 73 104% ■curățiri ha 200 219 110% ■rărituri ha 900 948 105% 5. Cifra de afaceri mii lei 40.000 43.681,6 109% 6. Investiții - total, din care: mii lei 3.623,38 3.257,79 90% ■fonduri bugetare mii lei 0 0 ■fonduri extrabugetare mii lei 2.002,00 1.657,25 83% ■fonduri proprii mii lei 1621,38 1600,54 99%

7. Cabaline în patrimoniul genetic național capete

8. Fondul genetic al animalelor cu blană capete

PRODUCTIA FIZICĂ

Page 47: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

47

1. Masa lemnoasă - total mii mc 189 189 100% 2. Carne de vânat tone 3,5 6 171% 3. Păstrav de consum tone 35 40,3 115% 4. Fructe de pădure tone 0 0 5. Ciuperci comestibile tone 30 48 160% 6. Plante medicinale tone 5 8 160% INDICATORI FINANCIARI 1. Profit brut mii lei 3.000,00 4.188,00 140%

3. IN DOMENIUL COMUNICAȚIILOR

Page 48: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

48

3.1 CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII SIBIU Principalele obiective avute în vedere și realizate în anul 2015, au fost următoarele:

Obiectivul - Implementararea tehnologiilor digitale și a sistemelor informatice Acțiuni întreprinse:

3.1.1. Dezvoltarea sistemului IT prin implementarea modificărilor aduse de Legea 263/2010 a sistemului unitar de pensii publice în aplicațiile sistemului informatic integrat al

C.N.P.P. prin aplicațiile de Stabiliri pensii, Plăți pensii, Evidență contribuabili și Sistemului de

accidente de muncă și boli profesionale. Implementarea folosirii sistemului informatic ORIZONT pentru toate categoriile de

pensii, precum și pentru diversele recalculări de pensii. 3.1.2. Popularizarea și asigurarea bunei exploatări a portalului www.CNPP.ro care

să asigură furnizarea unor servicii publice „online” destinate cetățenilor contribuabili și beneficiari ai sistemului public de pensii și din Sistemul de accidente de muncă și boli

profesionale, de asemenea a fost acordat sprijin beneficiarilor în crearea conturilor personale „on-line” pentru accesul în portalul CNPP.ro.

3.1.3. Creșterea capacității funcționale în domeniul informaticii a Casei Județene de Pensii Sibiu, prin achiziționarea de echipamente noi (servere, stații de lucru, imprimante),

programe software, extindere rețele și instruire personal.

4.IN DOMENIUL CULTURII

4.1. DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ

Page 49: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

49

În anul 2015, Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu (D.J.C.) și-a desfășurat

activitatea pe baza Planului anual de muncă, a Strategiei Ministerului Culturii în domeniul Culturii și a Patrimoniului Național, a Programului de dezvoltare economico-socială a

județului Sibiu, capitolele CULTURA ȘI PATRIMONIUL NAȚIONAL; POLITICI ÎN RELAȚIILE INTERETNICE; ROMÂNII DE PRETUTINDENI; parte componentă a

Programului de guvernare, a proiectelor culturale proprii sau în parteneriat, a Agendei culturale anuale, precum și prin programe și proiecte sectoriale.

Direcția Județeană pentru Cultură Sibiu este o instituție administrativă, care operează

în domeniul culturii, deținând atribuții privind implementarea politicilor naționale culturale, monitorizează, coordonează și controlează respectarea legislației în domeniul culturii și

protejării patrimoniului imaterial, mobil și imobil. Nu este operator cultural, dar se implică prin co-organizare, co-finanțare sau participare, la diverse programe culturale.

Obiectivele prioritare ale Direcției Județene pentru Cultură Sibiu, în anul 2015, au fost:

• Realizarea prerogativelor specifice domeniului culturii, implementarea strategiei și politicilor elaborate de către Ministerul Culturii, la nivelul județului;

• Promovarea unei Agende culturale diversificate pentru asigurarea accesului la cultură

și informație a celor mai largi categorii socio-umane; • Evaluarea legislației.

În urma analizei SWOT s-au constatat următoarele:

Puncte tari: • spațiul multicultural și multietnic al județului este o contribuție importantă la

diversitatea culturală; • în județul Sibiu există centre cu mare potențial etnografic;

• în județul Sibiu există centre cu tradiții culturale;

• existența unei bogate și diverse tematici pentru manifestări sau programe culturale;

• existența unor programe europene, naționale și regionale de finanțare;

• oferta culturală diversă (teatre, filarmonică, muzee, biblioteci, ansambluri artistice); • existența unui personal de specialitate în mediul urban;

• menținerea, ca prioritate absolută a Direcției Județene pentru Cultură Sibiu, a

problematicii protecției patrimoniului cultural național mobil, imobil și imaterial; • comunicarea eficientă cu administrația locală, cu Instituția Prefectului – Județul Sibiu,

cu Consiliul Județean Sibiu și evident cu forul superior, Ministerul Culturii;

Page 50: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

50

• lărgirea bazei de colaborare cu instituții de învățământ superior, Inspectoratul Școlar

Județean Sibiu, serviciile publice deconcentrate din componența Colegiului Prefectural, O.N.G-uri și cele din domeniul punerii în valoare și protecției patrimoniului

cultural. Puncte slabe:

• insuficiența personalului de specialitate în domeniului managementului de proiect sau al managementului cultural în mediul rural;

• deficiențe strategice și manageriale sub aspectul perceperii și promovării activităților

culturale destinate consumului cultural (promovare redusă, etc.); • slaba salarizare a personalului angajat în domeniul culturii;

• număr mic de parteneriate la unele instituții.

ÎN DOMENIUL APLICĂRII LEGISLAȚIEI PATRIMONIULUI CULTURAL IMOBIL, MOBIL ȘI IMATERIAL

Patrimoniul Imobil:

Specialiștii DJC Sibiu, prin Compartimentul Monumente Istorice si Arheologie și în baza deciziilor Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 9 Sibiu, au elaborat în

perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2015 următoarele documente: • 398 de avize favorabile pentru amenajări și elaborări de documentații de urbanism;

• 66 fișe de avizare;

• 130 adeverințe de monument istoric; • 376 de alte răspunsuri transmise către petenți, persoane fizice și juridice;

• 30 exercitări/ neexercitări ale dreptului de preemțiune;

• 43 obligații de folosință;

• 57 adrese IPJ Sibiu; • 5 sistări de lucrări;

• ședințele Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 9 Sibiu - 3 întâlniri. • ședințele Comisiei Tehnice de Urbanism și Amenajare a Teritoriului din cadrul

Primăriei Municipiului Sibiu - 9 întâlniri; • ședințele Comisiei Tehnice de Urbanism si Amenajare a Teritoriului din cadrul

Consiliului Județean Sibiu – 12 întâlniri;

• ședințele Comisiei din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului – 144 întâlniri;

Page 51: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

51

• ședințele Comitetelor UNESCO – 3 întâlniri;

• D.J.C. Sibiu a realizat trei controale generale asupra siturilor UNESCO Biertan și Valea Viilor alături de Consiliul Județean Sibiu și Institutul Național al Patrimoniului;

• analizarea documentațiilor primite în cadrul Compartimentului Monumente Istorice și

Arheologie; • s-au efectuat deplasări în Germania la Bonn și controale în localitățile: Bucuresti, Alba

Iulia, Arad, Brașov, Tg. Mureș, Sighișoara, Făgăraș, Hunedoara, Orăștie, Râșnov, Sântămărie Orlea, Densuș, Sibiu, Mediaș, Agnita, Avrig, Cisnădie, Copșa Mică, Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Săliște, Tălmaciu, Apoldu de Jos, Arpașu de Jos, Ațel, Axente Sever, Biertan, Boița, Brateiu, Ludoș, Loamneș, Micăsasa, Moșna, Nocrich, Păuca, Poplaca, Poiana Sibiului, Rășinari, Râu Sadului, Roșia, Slimnic, Șeica Mică, Tilișca, Turnu Roșu, Valea Viilor, Agârbiciu (Șeica Mare), Apoș (com. Bârghiș), Bogatu Român (Păuca), Cașolț (Roșia), Ghijasa de Jos (Nocrich), Ighișu Nou (Mediaș), Motiș (Valea Viilor), Richiș (Biertan), Rod (Tilișca), Săsăuș (Chirpăr), Sibiel (Săliște), Târnăvioara (Copșa Mică), Veseud (Slimnic);

• DJC Sibiu a participat la ședința Grupului de Lucru al: PUG Ocna Sibiului, PUG Boița, PUG Brădeni, PUG Chirpăr, PUG Gura Râului, PUG Porumbacu de Jos și PUG Slimnic;

• s-au efectuat controale în municipiul Sibiu, astfel: Casa Piața Mică nr. 22, Casa Piața Mică nr. 25, Casa Piața Mică nr. 34, Casa Partenie Cosma, Casele din str. Avram Iancu nr. 4, 14, 35, Casa Piața Mare nr. 10, Casele din Piața Armelor nr. 6, 10, Casă str. Ocnei nr. 31, Casă str. Azilului nr. 10, Casă str. Tg. Peștelui nr. 8, Casă str. Constantin Noica nr. 48, Casă str. Turnului nr. 24, Casă str. 9 Mai nr. 11, Casă str. Xenopol, nr. 12, Casă str. Mitropoliei nr. 7, Biserica Azilului, Biserica Ursulinelor, Catedrala Mitropolitană, Depoul Mocăniței, Fortificațiile din municipiul Mediaș, Cimitirul Municipal.

PATRIMONIUL MOBIL ȘI IMATERIAL:

Activități specifice ale serviviului de patrimoniu mobil

• s-au eliberat 22 adeverințe de artă contemporană, pentru 50 de lucrări; • s-au eliberat 22 certificate de export temporar pentru 78 de obiecte expertizate;

Page 52: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

52

• s-au eliberat 6 certificate de export definitiv în baza a 138 obiecte expertizate;

• s-au preluat 6 inventare de obiecte metalice descoperite întâmplător și predate către Muzeul Național Brukenthal;

• s-au verificat societăți comerciale ce desfășoară comerț cu obiecte de artă;

• s-au efectuat deplasări în teren pentru verificarea/ ștampilarea bunurilor pentru care s-a solicitat eliberarea unui certificat de export definitiv;

• s-au expertizat bunuri aparținătoare familiei Cioran în vederea înființării unui muzeu;

• s-a întocmit documentația necesară radierii SC BLITZ SRL, firmă având ca obiect de activitate, comerțul cu bunuri culturale;

• s-a efectuat un control la firma S.C. B&C CARDINAL S.R.L. Mediaș, împreună cu un

reprezentant al Ministerului Culturii, în vederea verificării îndeplinirii condițiilor necesare obținerii acreditarii de funcționare din partea Ministerului Culturii.

ALTE ACTIVITĂȚI

Relația cu publicul: – s-au realizat 476 de audiențe cu cetățeni implicați în procesul

de protejare a monumentelor istorice. Relația cu mass-media: – s-au realizat un număr de 124 știri și interviuri, după

cum urmează:

• știri-interviuri în ziarele: Adevărul, Tribuna, Turnul Sfatului, Capital Cultural, E-Sibiu.ro, stirisibiu.ro, oradesibiu.ro, sibiunews.ro.

• știri-interviuri pentru televiziunile: TVR, Antena 1 România, Pro TV, Digi 24, TV Eveniment, TV Sibiu.

• știri-interviuri la radio: RTV Trinitas, Radio România Cultural, Radio România Actualități, Realitatea FM.

• 4 conferințe de presă,

• 15 comunicate de presă.

ORGANIZĂRI DE DIFERITE ACȚIUNI

• Direcția Județeană de Cultură Sibiu a fost partener al expoziției de grafică a artistei

sibiene Mihaela Toader din municipiul Arad. De asemenea, a fost partener în organizarea recitalului de operetă a sopranei Diana Florea.

Page 53: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

53

• Direcția Județeană de Cultură Sibiu, în colaborare cu Teatrul Național Radu Stanca, a

organizat la sediul DJC un spectacol de poezie dedicat poetului Radu Stanca. • Direcția Județeană de Cultură Sibiu a fost co-organizator, împreună cu ICOMOS

România, a seminarului „Abordări în proiectarea și execuția lucrărilor de restaurare la monumentele istorice din spațiul rural transilvănean”, 17 aprilie 2015.

• Direcția Județeană de Cultură Sibiu a montat 9 panouri informative cu privire la

intervențiile corecte și cele incorecte din mediul rural, în localitățile: Miercurea Sibiului, Porumbacu de Jos, Bruiu, Alma Vii (Moșna), Apoldu de Sus (Miercurea Sibiului), Amnaș (Săliște), Colun (Porumbacu de Jos), Sărata (Porumbacu de Jos), Săsăuș (Chirpăr).

• Direcția Județeană de Cultură Sibiu a organizat la nivelul județului Sibiu „Zilele

Europene ale Patrimoniului”. În cadrul evenimentului s-au realizat, alături de OAR Sibiu – Vîlcea, patru prezentări în școli din municipiul și din județul Sibiu, despre

importanța patrimoniului industrial. De asemenea, s-a realizat un tur industrial al municipiului Sibiu, s-au deschis porțile cu intrare gratuită în cadrul Complexului

Național Muzeal ASTRA și muzeului Sadu I. S-a organizat o dezbatere dedicată patrimoniului industrial, deschisă specialiștilor în domeniu. DJC Sibiu a organizat și

două evenimente dedicate patrimoniului industrial din județul Sibiu, în cadrul Zielelor Culturale,

• Direcția Județeană de Cultură Sibiu a fost co-organizator al expoziției dedicate

iluminatului public din Paris și Sibiu, din cadrul Festivalului Luminii, • Direcția Județeană de Cultură Sibiu a fost co-organizator al conferinței de istorie

medievală „Relații interetnice în Transilvania. Militaria Mediaevalia în Centrul și Sud - Estul Europei”, 16 – 18 octombrie 2015,

• Organizarea lansării de carte „Regine si regine ale literaturii române” a autorului Maria

Toma Damșa, • Direcția Județeană de Cultură Sibiu, împreună cu AFT și ULBS, a organizat proiectul de

educație culturală în satele Poplaca - 31 mai 2015, Bogatu Român - 29 mai 2015,

Moșna - 18 septembrie 2015, Arpașu de Jos - 30 octombrie 2015 și în orașul Cisnădie - 27 noiembrie 2015,

• Direcția Județeană de Cultură Sibiu a organizat practică de specialitate la sediul instituției, pentru studenții Universității de Arhitectură Ion Mincu,

• Direcția Județeană de Cultură Sibiu a organizat concursul de fotografie și expoziția de

fotografie „Emil Fischer”,

Page 54: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

54

• Direcția Județeană de Cultură Sibiu a organizat expoziția „Armonii”, expoziție de pictură

a artistului plastic Mihaela Ionescu și prezentarea cărții „Folclor pe Valea Târnavelor” a autorilor Lucian Roșca și Nicolae Posta.

PARTICIPĂRI LA DIFERITE ACȚIUNI

În anul 2015, s-au desfășurat o serie de întâlniri pe teme vizând patrimoniul imobil, în localitățile: Sibiu, Sighișoara, Făgăraș, Mediaș, Avrig, Copșa Mică, Dumbrăveni, Miercurea Sibiului, Săliște, Apoldu de Jos, Arpașu de Jos, Bârghiș, Biertan, Gura Râului, Moșna, Micăsasa, Nocrich, Păuca, Râu Sadului, Rășinari, Roșia, Valea Viilor.

• participare la 13 întâlniri ale Colegiului Prefectural,

• participare la întâlnirile de lucru pentru programul „Centenar Cioran”, • participare și organizare a Zilelor „Emil Cioran” ,

• participare la seminarul organizat de GAL Valea Târnavelor „Prezervarea Patrimoniului Cultural Rural”,

• participare la seminarul Landeskonsistorium, „Salvgardarea patrimoniului istoric”,

• participare la seminarul UNESCO, „Protejarea patrimoniului mondial și managementul situațiilor de urgență și planificarea turismului durabil”,

• Direcția Județeană de Cultură Sibiu a fost partener ai Universității de Vară, Sibiu 2015,

• participare la dezbaterea „Sibiu- 825 de ani” , • participare la evenimentele organizate cu ocazia Zilei Naționale a României, • participare la „Gala Tineretului Sibian” , • participare la Sesiunea de Comunicări Științifice a Institutului Academic de Științe Socio-

Umane , • participare la dezbaterea Școlii Naționale de Gaz, Mediaș, • participare la o serie de evenimente publice, precum: World Heritage Committe, Zilele

Culturale ale județului Sibiu, Ziua Unirii, Vernisaj Octav Smighelschi, Aniversarea a 75 de ani a Școlii „Regina Maria”, Ziua Veteranilor, Vernisajul dedicat fotografului Fred Nuss, organizat de CNM ASTRA, Serile Ille et Villaine, Festivalul AstraFilm, Asociația Basarabenilor din Sibiu, Târgul de Carte Religioasă, Facultatea de Drept a ULBS, Festivalul Internațional de Teatru, seminarul „Păstrarea patrimoniului, informare și monitorizare în mediul rural”, seminarul organizat de ANT „Rutele Cuturale”, Târgul internațional „Frumos, Ceramic, Folositor”, Festivalul de Film Istoric, Street Art Festival, Întâlnirea Calfelor Călătoare, Întâlnirea Sectorială cu tema Cultura, Patrimoniu, Turism și Marketing din cadrul Primăriei municipiului Sibiu, Inaugurarea

Page 55: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

55

Mocăniței de la Cornățel, Transylvanian Brunch, Transilvania Gastronomică, Festivalul Luminii, Festivalul Internațional de Poezie, diferite vernisaje ale Muzeului Național Brukenthal, Complexului Național Muzeal ASTRA, BJ ASTRA, Casa Ille et Villaine.

5.IN DOMENIUL DEZVOLTĂRII ȘI ADMINISTRAȚIEI

În ceea ce privește obiectivul Implementarea strategiilor de dezvoltare și în anul 2015, la nivelul Consiliului Județean Sibiu au fost continuate și dezvoltate parteneriatele

existente și s-au încheiat noi acorduri de parteneriate județene, naționale sau internaționale

Page 56: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

56

în diverse domenii de activitate (dezvoltare rurală, turism, cultură, social, învățământ, formare profesională), între care amintim:

- Convenția de parteneriat între Consiliul Județean Sibiu, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu și Fundația „Un Copil, O Speranță”.

convenția de colaborare pentru cofinanțarea Unității de Asistență Medico – Socială Agnita de către județul Sibiu, prin Consiliul Județean Sibiu și Orașul Agnita, reprezentat prin

Consiliul Local Agnita. - Prin Hotărârea C.J.S. nr. 97 din 29.04.2015 s-a aprobat participarea Direcției

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu în calitate de partener, a cheltuielilor

legate de proiect și asigurării sustenabilității pentru proiectul ,,Județul Sibiu mai prietenos pentru copii - autorități locale mai bine echipate, intervenții mai eficiente”, derulat în cadrul

Programului RO10 „Copii și tineri în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii sociale, finanțat prin Mecanismul

Financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 (Granturile SEE 2009-2014), - Proiectul Economie socială = progres social, derulat în cadrul Programului

Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, - Prin Hotărârea C.J.S. nr. 133 din 30.07.2015 a fost aprobată asocierea între Județul

Sibiu și Orașul Ocna Sibiului în scopul realizării în comun a documentației tehnico-economice în vederea depunerii spre finanțare în cadrul Programului Operațional Regional ( POR) 2014-

2020, Axa prioritară 7 “Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului”a proiectului “Dezvoltarea infrastructurii turistice în stațiunea balneo-climaterică

Ocna Sibiului”. - Prin Hotărârea C.J.S. nr. 235 din 17.12.2015 - privind modificarea Anexei nr. 1 la

Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr.57/29.03.2012 s-a aprobat Convenția de parteneriat între Consiliul Județean Sibiu și consiliul Local al Orașului Agnita, pentru funcționarea și

cofinanțarea serviciilor de îngrijire la domiciliu.

La nivelul Primăriei Sibiu au fost reabilitate și modernizate o serie de străzi din municipiul Sibiu, între care amintim: Turnișorului, Pachet străzi zona Turnișor - P-ța Cluj -

Țiglari (Arad,Kiev,Deva), Pachet străzi zona Gara Mică-Turnișor (Abrud,Bagdazar), Pachet străzi Cartier Marmeladă (Gutuilor, Strugurilor), Frunzei, Calea Șurii Mari sub pod, Lyon,

Sensul giratoriu intersecție str. Autogării – Metalurgiștilor, Ștefan cel Mare - Negoi, Calea Șurii Mari-drumul Ocnei, Sens giratoriu intersecție Calea Dumbrăvii - Cimitirul Eroilor - str.

Ludoș, Timișoara (BERD), cu o valoare facturată estimată la nivelul anului 2015 de 6.803 mii lei. Au continuat lucrările de modernizare și la străzi dintr-o serie de primării din județul

Page 57: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

57

Sibiu, între care cele mai mari lucrări au fost executate în Mediaș, Avrig, Cisnădie, Săliște, Cristian.

Au fost continuate și finalizate lucrările la noul podul de la Piața Cibin ,la care au fost facturate în perioada 01.01.2015-31.12.2015 lucrări în valoare de 10.798.57 mii lei, precum

și la alte 3 obiective unde au fost finalizate lucrările, respectiv la Pod nou str. Deventer (AT), execuție rampe acces pod Deventer și Viaductul din Vasile Aron.

Ca urmare a exercitării prerogativelor conferite de dispozițiile art. 123 alin. 5 din Constituția României, coroborate cu dispozițiile art. 19, alin. 1 lit. e din Legea nr. 340/2004 privind instituția prefectului, în județul Sibiu, au fost supuse exercitării

controlului de legalitate în perioada 01.01.2015 - 31.12.2015 un număr total de 31.768 acte administrative, după cum urmează:

Autoritate publică Hotărâri Dispoziții

Total acte

administrative verificate:

Consiliul Județean Sibiu 242 -

31.768 Președintele Consiliului Județean

Sibiu

- 244

Consilii locale 5.811 -

Primări - 25.957

În perioada menționată, din totalul de 31.768 acte administative, au fost apreciate ca nelegale un număr de 72 acte administrative.

În urma realizării procedurii prealabile au fost revocate sau modificate un număr de 65 acte administrative, iar pentru 7 acte administrative au fost sau urmează a fi

depuse acțiuni la instanța de contencios administrativ.

Urmare a exercitării atribuției cu privire la verificarea legalității actelor administrative ale administrației publice locale, au fost promovate la instanța de contencios administrativ

8 cereri de chemare în judecată, aflate pe rolul instanțelor judecătorești competente, care au avut ca obiect anularea a 9 hotărâri adoptate de către consiliile locale.

Instituția Prefectului - Județul Sibiu a avut calitatea de parte într-un număr de 33 de cauze aflate pe rolul instanțelor de judecată.

Page 58: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

58

În perioada 01.01.2015– 31.12.2015 au fost inițiate împreună cu structurile de specialitate din cadrul Consiliului Județean Sibiu și transmise, potrivit legii, spre analiză și

susținere Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 4 proiecte de Hotărâri de Guvern.

Activitatea Colegiului Prefectural

Colegiul Prefectural al Județului Sibiu funcționează în temeiul prevederilor art. 22 din Legea nr. 340/2004 privind prefectul și instituția prefectului, republicată cu

modificările și completările ulterioare și anexei 3 la Hotărârea Guvernului nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul și instituția

prefectului. Prin Ordinul nr. 311/2006 al Prefectului Județului Sibiu s-a constituit Colegiul

Prefectural al Județului Sibiu, iar prin Ordinul nr. 312/2006 a fost aprobat Regulamentul de funcționare al Colegiului Prefectural al Județului Sibiu.

Colegiul Prefectural are ca scop asigurarea coordonării activității serviciilor publice deconcentrate din județ și este organul consultativ al prefectului, în realizarea

atribuțiilor de conducere a serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte

organe ale administrației publice centrale organizate la nivelul județului. Colegiul Prefectural se întrunește lunar sau ori de câte ori se consideră necesar.

În cadrul ședințelor Colegiului Prefectural se analizează stadiul implementării programelor, politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune de la nivelul județului sau al

localităților acestuia, nevoile și dificultățile cu care se confruntă serviciile publice deconcentrate și se propun măsuri în vederea îmbunătățirii activității acestora.

În exercitarea atribuțiilor care îi revin Colegiul Prefectural adoptă hotărâri. În cursul anului 2015 s-au desfășurat 12 ședințe ale Colegiului Prefectural în

cadrul cărora au fost analizate 43 de teme. De asemenea au fost emise un număr de 7 hotărâri care au vizat în principal

următoarele: ● Programul și graficul de desfășurare al ședințelor Colegiului Prefectural al

Județului Sibiu în anul 2015; ● Programul de îmbunătățire privind starea județului Sibiu din punct de vedere al

Page 59: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

59

securității și sănătății în muncă; ● Programul de măsuri privind aportul serviciilor sanitare veterinare și pentru

siguranța alimentelor în sprijinul autorităților locale, a operatorilor din domeniul industriei alimentare;

● Planul de acțiuni pe anul 2015 pentru realizarea în județul Sibiu a obiectivelor

cuprinse în Programul de Guvernare;

● Programul de îmbunătățire a modului de implementare a cerințelor legale în

domeniul securității și sănătății în muncă la locurile de muncă verzi;

● Programul de măsuri pentru reducerea absenteismului, a riscului de abandon

școlar, diminuarea fenomenului de violență și creșterea siguranței elevilor în mediul școlar; ● Programul de măsuri privind supravegherea și controlul modului de producere,

depozitare, transport și comercializare a produselor specifice sărbătorilor de iarnă.

Comisia de atribuire de denumiri a județului Sibiu

Comisia de atribuire de denumiri a județului Sibiu s-a constituit prin Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 679/2002 și a fost modificată prin Ordinele cu numerele

187/2004, 286/2009, 447/2009, 310/2010, 445/2011, 240/2012, 245/2014, ultima actualizare făcându-se prin Ordinul Prefectului Județului Sibiu nr. 130/28.04.2015.

Comisia de atribuire de denumiri a județului Sibiu își desfășoară activitatea în baza prevederilor O.G. nr. 63/2002, ale Legii nr. 48/2003, ale Ordinului ministrului Internelor și

Reformei Administrative nr. 564/2008 precum și a propriului Regulament de organizare și funcționare.

În anul 2015, au avut loc 7 ședințe de lucru ale Comisiei de atribuire de denumiri a județului Sibiu, în care au fost analizate 16 propuneri venite din partea

Consiliilor Locale ale unităților administrativ-teritoriale din județul Sibiu, dintre acestea 11 au fost propuneri de atribuire de denumiri ale unor străzi nou create sau care nu au avut

denumiri, 4 propuneri s-au referit la schimbarea denumirii unor unități de învățământ preuniversitar (școli și grădinițe), iar 1 propunere a avut ca obiect schimbarea denumirii

Bibliotecii comunale din Rășinari, care a primit numele marelui filozof Emil Cioran, personalitate marcantă a culturii universale, care s-a născut în comuna sibiană Rășinari.

Page 60: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

60

S-au emis 15 avize favorabile, iar 1 propunere nu a fost avizată (Consiliul Local al municipiului Mediaș), solicitându-se motivat transmiterea unei alte propuneri.

Un aspect important este faptul că marea majoritate a propunerilor înaintate Comisiei județene de atribuire de denumiri au primit avize favorabile, lucru ce denotă seriozitatea

abordărilor de către instituțiile și persoanele implicate, în speță a celor care au transmis propuneri pertinente și susținute de argumente solide, care au fost apoi analizate și avizate

de către toți membrii Comisiei județene de atribuire de denumiri

6.IN DOMENIUL EDUCAȚIEI

Diagnoza stării învățământului din județul Sibiu la sfârșitul anului 2015, a avut în vedere gradul de realizare a priorităților formulate în Planul managerial al

Inspectoratului Școlar Județean Sibiu. Aceste obiective au fost:

Page 61: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

61

● Creșterea calității și a competitivității învățământului sibian (proces de predare-învățare-evaluare; servicii educaționale curriculare / extracurriculare) prin modernizarea

sistemului de evaluare a calității în învățământul general și prin rezultatele obținute în educație și la examenele naționale 2016.

● Eficientizarea procesului educațional prin mutarea accentului în actul educațional de pe transmiterea de informație pe crearea de competențe pentru viață pe baza nevoilor de

dezvoltare personală și umană și prin promovarea educației incluzive în vederea

cultivării toleranței, nediscriminării și acceptării diferenței în școli și în societate. ● Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului de învățământ, pentru creșterea

gradului de participare la educație, prin sporirea accesului la educația de calitate a copiilor de vârstă preșcolară / școlară, prin asigurarea politicilor de echitate socială și

a egalității șanselor (reducerea absenteismului, a riscului de abandon școlar, diminuarea fenomenului de violență, prin creșterea siguranței elevilor în școli care

îndeplinesc standardele minimale de funcționare și de garantare a siguranței), prin intermediul unei abordări bazate pe parteneriat și a unui mecanism solid de

monitorizare.

● Utilizarea eficientă, la nivelul standardelor naționale din sistem, a resurselor umane

(dezvoltarea competențelor profesionale, din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții, prin oferta de formare continuă particularizată, recunoașterea și recompensarea

măiestriei profesionale) prin redefinirea statutului cadrului didactic în societate, cu referire la salarizare, la carieră, la criteriile de evaluare a performanței, la autonomia

educațională, la integritate, la reducerea birocrației și la eliminarea sarcinilor administrative inutile.

● Gestionarea eficientă și transparentă a resurselor materiale și financiare în sistemul de

învățământ sibian, prin coordonarea politicilor din sectorul educației cu politicile și inițiativele altor sectoare de activitate.

● Asigurarea transparenței decizionale la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Sibiu, prin respectarea principiului autonomiei în educație, a principiului responsabilității publice

și la nivelul unităților școlare din sistem, prin continuarea reformei manageriale și prin depolitizarea și deschiderea sistemului de educație către societate, către mediul social,

economic și cultural. Fundamentarea ofertelor educaționale în învățământul vocațional / tehnic, pe baza nevoilor dezvoltării personale / formării profesionale, conform cererii

/ ofertei de pe piața muncii, prin promovarea parteneriatului dintre instituțiile de învățământ și mediul de afaceri, prin modernizarea programelor / rețelei de instituții

școlare.

Page 62: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

62

● Creșterea vizibilității sistemului de învățământ județean prin organizarea activității de pregătire a elevilor performanți, pentru dezvoltarea personală, intelectuală, pentru

stimularea creativității și a inovării, în vederea obținerii excelenței în educație.

Coordonarea programelor comunitare, a unor proiecte educaționale menite să asigure

crearea spațiului comun al educației europene și a competitivității sistemului de învățământ județean la nivel național și internațional.

● Deschiderea sistemului de educație sibian prin realizarea unui parteneriat corect cu

autoritățile administrației publice locale prin respectarea principiului dialogului social și prin optimizarea strategiilor de comunicare cu mass-media si comunitatea locală

Activitățile specifice ale Inspectoratului Școlar Județean Sibiu au vizat eficiența, competența și performanța, fiind orientate spre creșterea calității proceselor

educaționale, spre sporirea responsabilității manageriale la nivelul unităților școlare și spre îmbunătățirea performanțelor sistemului, acestea realizându-se prin raportare la indicatorii

de evaluare a calității și a eficienței interne în educație, elaborați în concordanță cu sistemele internaționale de indicatori ai educației, prin care se măsoară competențele individuale,

calitatea managementului instituțional și performanțele sistemului în ansamblul său. În acest sens, prioritățile pentru perioada analizată au vizat:

• Modernizarea sistemului de evaluare a calității în învățământul general prin aplicarea

reformei curriculare, pe criterii de performanță și prin gestionarea eficientă a examenelor naționale;

• Asigurarea calității proceselor educaționale (sprijinirea activității manageriale, monitorizarea prin activitatea de inspecție școlară a procesului instructiv-educativ,

reducerea absenteismului / riscului de abandon școlar, reorganizarea sistemului de

evaluare a elevilor, combaterea analfabetismului funcțional etc); • Asigurarea unui sistem educațional stabil, echitabil, eficient și relevant la nivelul

județului; • Asigurarea formării și dezvoltării resurselor umane;

• Asigurarea parteneriatului comunitar și internațional la standarde europene.

Rețeaua unităților de învățământ, de stat și particular, din județul SIBIU, pentru anul școlar 2015-2016

UNITĂȚI

ȘCOLARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT

UNITĂȚI ȘCOLARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNT

UL

UNITATI ȘCOLARE DIN ÎNVATAMÂNT

UL

UNITATI ȘC OLARE DIN ÎNVATAMÂNT

UL SPECIAL

PALATE ALE

COPIILOR

CLUBURI ALE

COPIILOR

CLUBURI SPORTIV

E SCOLARE

Page 63: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

63

UL DE MASĂ (PJURI)

DE MASĂ (STRUCTURI)

SPECIAL (PJURI)

(STRUCTURI) (PJURI)

(STRUCTURI)

(PJURI)

146 169 6 3 1 6 3 3 1 5 9 7 3

TOTAL 334

Efective școlare în semestrul I, 2015-2016. Nr. crt.

Nivel de școlarizare / Finanțare de la buget

2015-2016

Înscriși la începutul anului școlar

Rămași la sfârșitul semestrului I

1 învățământ preprimar

învățământ preprimar

12314 12350

Clasa pregătitoare 4289 4239 2 Învățământ

primar Clasele I - IV 15843 15720

„A doua șansă" 24 24

Total învățământ primar 20156 19983 3 Învățământ

gimnazial Clasele V-VIII învățământ de zi 15292 15097

Clasele V-VIII învățământ FR 62 80

„A doua șansă" 41 55

Total învățământ gimnazial 15395 15232 4 Învățământ

liceal Clasele IX-X învățământ de zi 5324 5273

Clasele XI-XII învățământ de zi 5040 4911

Clasele IX -XIV învățământ seral 562 453

Clase învățământ FR 681 709

Total învățământ liceal: 11607 11346 5 Clasa a IX-XI invatamant profesional 1890 1848

Stagii de pregătire profesională 78 53 Total învățământ profesional: 1968 1901

6 Școala de maiștri 0 0 7 Învățământ postliceal 307 296 Total învățământ postliceal / de maiștri finanțat de la buget 307 296

Total învățământ de masă cu finanțare de la buget 61747 61108 8 Școala de maiștri cu taxă 0 0

Învățământ postliceal cu taxă 143 143 Total învățământ postliceal / de maiștri cu taxă 143 143

9 Învățământ special ( preprimar, primar, gimnazial, liceal și stagii de pregătire )

1025 1015

Total elevi cu finanțare de la buget și cu taxă 62915 62266 10 Cluburi sportive 2028 11 Palatul copiilor 6392

2015-2016 2015-2016 Nr. Nivel de școlarizare

- înscriși la Rămași la

crt. particular începutul anului școlar

sfârșitul semestrului I

1 învățământ preșcolar 830 830 2 învățământ primar 18 18

Page 64: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

64

Interpretarea datelor: Fenomenul de neșcolarizare în semestrul I al anului școlar 2015-2016, fenomenul de neșcolarizare s-a redus față de anul

școlar precedent. Asa cum reiese din datele prezentate, neșcolarizarea în învățământul primar si

gimnazial este prezentă mai ales în unitățile școlare din mediul rural. La nivel liceal (în clasele a IX

și a X - învătământ obligatoriu) elevii neșcolarizați provin cu precădere din mediul rural. Putem

concluziona că în județul Sibiu motivele neșcolarizării / abandonului școlar sunt: situația materială

precară a familiilor din mediul rural, plecarea elevilor în străinătate, elevi cu CES (cerințe educative

speciale), eleve căsătorite (în localitățile cu populație majoritară romă). '

Acțiuni pentru prevenirea neșcolarizării / abandonului în rândul minorității rome:

Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a dezvoltat programe de intervenție educațională și acțiuni sociale de sprijinire a elevilor romi, acestea vizând eliminarea analfabetismului și

eradicarea abandonului școlar. Astfel, s-a continuat implementarea proiectului I.Ș.J. Sibiu „Strategia județeană de îmbunătățire a învățământului destinat romilor'” materializat prin:

realizarea anuală a recensământului tuturor copiilor romi de vârstă preșcolară; extinderea

rețelei de mediatori școlari angajați în cadrul C.J.R.A.E. Sibiu; reactualizarea documentelor manageriale prin elaborarea / completarea (pe domeniile curriculum, dezvoltarea resurselor

umane, baza materială și relația școală-comunitate), de către fiecare unitate școlară, a unor planuri operaționale cu măsuri de îmbunătățire a performanțelor școlare și reducere a

abandonului școlar la elevii romi; alcătuirea claselor mixte; mediatizarea în unitățile școlare cu elevi romi a prevederilor referitoare la admiterea la liceu pe locuri rezervate a elevilor

romi (2015-2016: 10 elevi admiși în licee pe locuri rezervate);

ACTIVITĂȚI ȘI PROIECTE EDUCATIVE, DERULATE IN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT, PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA ABANDONULUI ȘI A

ABSENTEISMULUI, ÎN VEDEREA INCLUDERII ȘI A MENȚINERII ÎN SISTEMUL DE EDUCAȚIE A ELEVILOR CU RISC DE PĂRĂSIRE TIMPURIE A ȘCOLII ȘI, PE DE

ALTA PARTE, REINTEGRAREA ÎN EDUCAȚIE A PERSOANELOR CARE AU ABANDONAT DEJA STUDIILE OBLIGATORII

3 învățământ liceal și 73 71 profesional

4 învățământ postliceal 1062 1055 Total elevi particular 1983 1974

Page 65: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

65

● Organizarea de către Inspectoratul Județean de Poliție și Jandarmerie a unor activități menite să descurajeze absenteismul: legitimarea elevilor depistați în

mediul stradal în timpul orelor de curs și comunicarea stării de fapt către conducerea școlilor; efectuarea de controale privind respectarea interzicerii comercializării de

produse cu conținut de alcool / tutun de către minori; ● Campania de prevenire a abandonului școlar inițiată de Arhiepiscopia

Sibiului; ● Proiectul „Școala părinților" organizat de Școala Gimnazială Copșa Mică și de

Liceul Tehnologic „Nicolae Teclu" Copșa Mică în parteneriat cu Primaria orașului.

Sprijin pentru elevii defavorizați din punct de vedere socio-economic și cultural - proiecte derulate de Centrul de zi „Sf. Andrei" și Asociația SOS Satele copiilor România. Programul european „Educația Globală" inițiat de Centrul European pentru Interdependență și Solidaritate și organizat de IȘJ Sibiu, cu

tema: „Adoptă un stil de viață durabil". ● Programul educativ „Festivalul Șansele Tale", cu tema: „Cetățean român-cetățean european". ● Programul educativ „Săptămâna prevenirii criminalității", în parteneriat cu

Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu. Programul educativ „LIVE POZITIVE LIFE - VIAȚA LA POZITIV " inițiat de Colegiul Tehnic Independența Sibiu

.Activități de educație juridică derulate în școli și licee (protocol de colaborare între M.E.N.C.Ș., Ministerul Justiției și Consiliul Superior al Magistraturii).

● Desfășurarea unor activități preventiv - educative și de informare în cadrul orelor de dirigenție, a consiliilor profesorale și a ședințelor cu părinții, de către

reprezentanți ai Inspectoratului Județean de Poliție și Jandarmerie. S-au desfășurat și activități de consiliere a elevilor și părinților elevilor cu

risc de abandon, derulate în unitățile de învățământ, de către psihologii școlari.

Microbuzele școlare

Număr de microbuze utilizate pentru transportul elevilor în mediul urban: 12 (485 de elevi).

Număr de microbuze utilizate pentru transportul elevilor în mediul rural: 63 (2.583 de elevi)

Page 66: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

66

Număr de microbuze care nu au fost puse în circulație: 13 (motive pentru care nu au fost puse în circulație: posturi vacante șoferi, salarizare neatractivă, microbuze vechi, cu

defecțiuni tehnice și costuri de reparație mari etc.)

Cuantumul veniturilor proprii

În unitățile conexe subordonate și în Inspectoratului Școlar Județean Sibiu s-au realizat în aceasta perioadă venituri proprii în sumă de 388.861 de lei, din care s-au

cheltuit 414.701 lei. În mare parte veniturile din unitățile conexe, mai precis cele realizate de cluburile sportive, s-au cheltuit pentru susținerea sportivilor în competiții sau pentru

plata utilităților aferente activităților aducătoare de venituri.

Facilități acordate elevilor

Începând cu semestrul I al anului școlar 2015-2016, criteriile de acordare a burselor

elevilor din învățământul preuniversitar se realizează în conformitate cu O.M.E.C.T.S. nr. 5576 / 2011, cuantumul și numărul de beneficiari fiind stabilit de către fiecare ordonator

principal de credite prin Hotărâre a Consiliului Local, respectiv a Consiliului Județean. Între facilitățile acordate elevilor în semestrul I al anului școlar 2015-2016 au

fost: alocațiile de stat, de care au beneficiat toți elevii care urmează cursurile de zi, inclusiv cei 2.045 de elevi care au împlinit 18 ani și care continuă studiile liceale și profesionale la

învățământul de zi, în condițiile prevăzute de lege; suplimentul de hrană acordat prin

programul „Lapte, corn", de care au beneficiat, în fiecare lună, 42.490 preșcolari / elevi din învățământul primar și din cel gimnazial. Valoarea totală a sumelor alocate prin

intermediul acestui program a fost de 2.803.898 de lei. Totodată s-a derulat și programul „Bani de liceu" de care au beneficiat 466 elevi, cărora li s-a alocat suma de 803.014 de lei. De programul Burse profesionale au beneficiat 1.499 de elevi din învățământul profesional de 2 ani, cărora li s-a alocat suma de 2.026.287 de lei, iar de programul Burse pentru elevi străini, au beneficiat 21 de elevi cărora li s-a alocat suma de 68.474 de lei.

De asemenea s-a realizat plata transportului celor 2.092 elevi care au beneficiat, pe

parcursul semestrului I al anului școlar 2015-2016, de suma de 1.807.789 de lei.

Page 67: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

67

Proiecte și programe de sprijinire a elevilor din grupuri dezavantajate și a celor cu nevoi speciale de instruire.

În semestrul I al anului școlar 2015-2016, o prioritate a Inspectoratului Școlar

Județean Sibiu a rămas și dezvoltarea unor programe de intervenție educațională destinate elevilor cu nevoi speciale de instruire. Astfel Inspectoratul școlar a continuat să

implementeze programele de sprijinire și acțiuni sociale vizând: crearea mediului educațional incluziv în toate școlile pentru elevii diagnosticați cu CES, eliminarea analfabetismului funcțional și diminuarea ratei de neșcolarizare. S-au elaborat planuri de stimulare a participării școlare și reducere a abandonului școlar în rândul populației de romi.

S-au stabilit responsabilități specifice, la nivelul școlilor privind monitorizarea, gestionarea și raportarea situațiilor de abandon și neșcolarizare. Includerea în proiectul de

dezvoltare instituțională a școlilor a unor planuri de măsuri cu activități de prevenție și ameliorare a participării școlare a elevilor.

Încadrarea în C.J.R.A.E. / în școlile cu elevi romi, a noi mediatori școlari care să faciliteze relația școală-comunitate, în probleme legate de abandon, neșcolarizare și risc de

eșec școlar. Dezvoltarea unei rețele de resurse umane pe domeniul învățământului pentru romi: 10 mediatori școlari încadrați, 2 potențiali mediatori școlari formați și 9 profesori

tutori. Organizarea de activități școlare / extrașcolare care să promoveze specificul cultural

al etniei rome și interculturalitatea. Desfășurarea în școlile cu elevi romi de programe (serbări, excursii, tabere, activități de întrajutorare în comunitate, etc.), în comun cu elevi

aparținând diferitelor etnii. Realizarea proiectelor și planurilor anuale de pregătire suplimentară a elevilor romi,

pentru reducerea eșecului școlar și promovarea examenelor de absolvire. Creșterea procentului de promovabilitate la finalizarea anilor de studiu, la evaluările naționale și a

numărului de elevi romi care continuă studiile după absolvirea fiecăruia dintre ciclurile

învățământului obligatoriu Continuarea programului privind acordarea de rechizite gratuite pentru copiii provenind din familii sărace și acordarea de sprijin material copiilor și celor

mai sărace familii de etnie romă. Peste 3500 de copii și elevi romi sau provenind din medii defavorizate au beneficiat de rechizite sau alte forme de sprijin material (burse sociale)

alocate din fonduri de la bugetul de stat. Organizarea și funcționarea unor clase de recuperare școlară (de tip „A doua șansă", frecvență redusă, etc.); Desfășurarea programului „A doua șansă" în 2 unități

Page 68: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

68

școlare, a învățământului obligatoriu cu frecvență redusă în 2 școli și a alternativei educaționale Waldorf într-o unitate școlară; Desfășurarea proiectului POSDRU „Elaborarea

planurilor de dezvoltare instituțională” astfel încât acestea să includă elemente de educație incluzivă / interculturală. Stabilirea de responsabilități specifice, la nivelul școlilor privind

monitorizarea, gestionarea și raportarea situațiilor de abandon și neșcolarizare. Includerea în proiectul de dezvoltare instituțională a școlilor, a unor planuri de măsuri cu activități de

prevenție și ameliorare a participării școlare a elevilor. Desfășurarea în unitățile școlare cu elevi romi a proiectelor cu finanțare din fonduri

structurale sau din alte surse de finanțare externă. Proiect: „Fiecare copil în grădiniță". Solicitanți: Asociația Ovidiu Ro, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, Perioadă: 2010 - 2014. Obiectivul proiectului: sprijinirea accesului la educația

preșcolară a copiilor provenind din familii foarte sărace. Unități școlare / grădinițe din localitățile: Brateiu, Roșia, Vurpăr, Alțâna, Târnava si Hoghilag.

Învățământul în limba minorităților ilustrează într-o formulă educațională, cu rezultate școlare și extrașcolare de calitate, pluralismul și multiculturalitatea în contextul

învățământului sibian. Învățământul în limba germană cuprinde peste 4700 de elevi la nivelurile preprimar, primar, gimnazial, liceal, iar învățământul în limba maghiară cuprinde

352 de elevi la nivelurile primar, gimnazial, liceal și, de asemenea, în învățământul preprimar.

În anul 2015 au avut loc numeroase activități educative, dintre care amintim: Campania socială de sprijinire a copiilor aflați în dificultate, „Săptămâna fructelor și

legumelor donate" în cadrul Strategiei Naționale de Activitate Comunitară (SNAC) - au participat 10 unități de învățământ din județul Sibiu; A XVII Ediție a Săptămânii Educației

Globale cu tema „Egalitatea trebuie să fie reală". Fiecare unitate de învățământ a derulat activități educative: concursuri, dezbateri, vizionări de filme, vizite la unități de învățământ

/ firme, activități prin care se încurajează participarea la actul de învățare în vederea

dezvoltării personale a individului și a integrării sale socio-profesionale; Gala olimpicilor - organizată de Inspectoratul Școlar Județean Sibiu în cadrul proiectului „Să susținem performanța în învățământul sibian". Proiectul a fost finanțat de Consiliul Județean Sibiu, fiind inclus în Agenda Culturală a Județului Sibiu. În data de 2 octombrie 2015 au fost

premiați 80 de elevi care au obținut rezultate deosebite la olimpiade și concursuri școlare naționale; Ziua Patrulei de Reciclare - organizată în 4 octombrie 2015 de către

Asociația Română pentru Reciclare - RoRec. Elevii și profesorii din Patrula de Reciclare sibiană au câștigat locul I pe țară în programul de educație de mediu Patrula de Reciclare.

Cu ajutorul comunităților lor, agenții Patrulei sibiene au reușit să depășească de 4 ori

Page 69: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

69

cantitatea - standard pentru calificarea la premiile naționale, au stabilit un" nou record. Patrula sibiană a câștigat pentru al doilea an consecutiv locul I pe țară. La acest program

de educație ecologică s-au înscris anul acesta 27 de unități de învățământ; Proiectul educativ național „Teatrul în educație" - derulat la inițiativa Asociației Teatrul Vienez de

Copii și Universității Naționale de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L.Caragiale" București, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice; Gala Elevilor Sibieni - organizată de Consiliul Județean al Elevilor Sibiu în parteneriat cu Asociația de Libertate și Egalitate de Gen și Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, în data de

13 noiembrie 2015. Au fost acordate 20 de premii pentru liceenii care au participat activ la

activități educative formale și nonformale; Gala pentru Supervoluntari, organizată în 3 decembrie 2015 de către Asociația Colors, Inspectoratul Școlar Județean Sibiu și Direcția

de Tineret și Sport. Au fost acordate 30 de premii pentru liceenii care au desfășurat acțiuni de voluntariat pe parcursul anului 2015; Gala Tineretului Sibian organizată în 7

decembrie 2015 de către Direcția de Tineret și Sport, în cadrul căreia au fost decernate premii care au răsplătit activitatea de și pentru tineret, depusă în anul 2015 de asociații,

instituții, grupuri nonformale și alte structuri care au organizat pentru tineri activități specifice sau au inițiat proiecte în beneficiul tinerilor sau în care au fost implicați tineri, în

folosul lor și al comunității; Proiectul-concurs „Ne ținem de carte", derulat în parteneriat cu Librăria HABITUS Sibiu. Campania s-a derulat pe parcursul primului semestru

promovând lectura în rândul tinerilor și încurajând interactivitatea culturală în mediul liceenilor sibieni.

Programe naționale și transnaționale vizând ridicarea învățământului la standarde europene

● Proiecte europene în programul LLP (de învățare pe tot parcursul vieții) în

derulare în anul școlar 2015-2016, în care Inspectoratul Școlar Județean Sibiu este partener;

Tipul de proiect: Leonardo - transfer de inovație Durata proiectului: octombrie 2013-octombrie 2015

Obiectivele proiectului: Dezvoltarea instrumentelor de autoevaluare a unităților de învățământ; Adaptarea modelului unor noi contexte educaționale și la grupuri țintă

vulnerabile și din medii dezavantajate; împărtășirea experiențelor anterioare unor părți

Page 70: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

70

interesate (stakeholders) din țările partenere; Sensibilizare școlilor cu privire la dezvoltarea unei culturi organizaționale ca un sistem etic de calitate; Dezvoltarea schimbului de bune

practici în ceea ce privește elevii proveniți din grupuri vulnerabile; Integrarea școlară și incluziune socială a elevilor cu risc de eșec școlar și social; Atingerea obiectivelor

proiectului va duce la dezvoltarea unui sistem al managementului calității specific elevilor din grupuri vulnerabile permițând o altă abordare a standardelor ISO. Scopul proiectului

vizează sistemul calității prin împărtășirea experiențelor școlilor care au aplicat acest model. Procesul este deschis la schimbări și are în vedere îmbunătățirea continuă.

Tipul de proiect: Comenius proiect centralizat

Durata proiectului: noiembrie 2013- noiembrie 2016 Obiectivele proiectului: Dezvoltarea la elevi a capacității de investigare științifică pentru

conservarea și utilizarea durabilă a biodiversității ca parte a protecției naturii și valorizarea acesteia în formarea unor convingeri și competențe ecologice.

● Proiecte POSDRU-unde Inspectoratul Școlar Județean Sibiu a fost partener

Tipul proiectului: POSDRU/1.3/S/137440 Durata proiectului: mai 2014-decembrie 2015

Obiectivele proiectului: Dezvoltarea și autorizarea/ acreditarea de programe de formare profesională continuă pentru cadrele didactice din învățământul preuniversitar. Dezvoltarea

capacității cadrelor didactice de a utiliza metode interactive de predare-învățare-evaluare și TIC în implementarea curriculumului centrat pe competențe. Îmbunătățirea competențelor

cadrelor didactice în domeniul managementului școlar adaptat la realitățile sociale actuale, managementului carierei, priorităților și timpului, stresului, schimbării și conflictului.

Identificare și analiza bunelor practici în formarea profesională a personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea optimizării sistemului de formare profesională

inițială și continuă a acestora și, implicit, a procesului educațional.

În anul 2015, învățământul preuniversitar sibian a utilizat eficient resursele umane și materiale, și, printr-un management modern, a reușit să furnizeze o educație de calitate.

În urma analizei diagnostice, se poate aprecia că toate școlile din județ au asigurat instruirea de bază a elevilor, atingerea standardelor curriculare de către elevi fiind atestată

prin procentul de promovabilitate înregistrat la sfârșitul anului școlar (media pe județ: 88,07%, față de 81,27 % în anul școlar trecut).

Curriculumul pe care se structurează procesul de învățământ în școlile din județul Sibiu este în acord cu cel național, asigurând, în același timp, o adecvare la specificul

cultural și socio-economic al județului prin curricula locală.

Page 71: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

71

Considerăm că în sistemul județean de învățământ, există premisele și resursele pentru ameliorarea unora dintre indicatorii neperformanți până la finele anului școlar 2015-2016,

printr-un management al calității, prin aplicarea curriculumului structurat pe competențe, prin programe educaționale complexe, prin ameliorarea ratei de absenteism, prin

activitățile de evaluare cu țintă spre creșterea ratei de progres școlar.

7.IN DOMENIUL ENERGIEI

În anul 2015, activitatea desfășurată de Uzina Hidrocentrale Sibiu a cuprins activități de investiții, producere de energie electrică și mentenanță.

1. Principalele lucrări de investiții realizate, lucrări la amenajările din

județul Sibiu

Pentru anul 2015 obiectivul principal la nivelul județului Sibiu a fost continuarea

lucrărilor la A.H.E a râului Olt sector Cornetu – Avrig. C.H.E. Racovița, astfel că la data de 24.06.2015 a avut loc punerea în funcțiune a hidroagregatului nr. 2.

Page 72: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

72

A.H.E. a râului Olt Defileu pe sectorul Cornetu – Avrig. C.H.E. Racovița este amplasată pe râul Olt în zona defileu între amenajările Avrig în amonte și Lotrioara în aval.

Amplasamentul nodului hidrotehnic este situat în zona de terasă inferioară pe malul drept al Oltului la circa 1,8 km amonte de gara Sebeș-Olt.

Puterea instalată și energia medie anuală produsă în centrala Racovița vor fi: Pi = 31,5 MW ; Ean = 73,99 GWh/an

Volumul total acumulat: Vtotal = 14,8 mil. mc Lucrările execuate pentru realizarea obiectivului CHE Racovița în anul 2015

au fost la diguri:

• Lucrări de excavații pentru amenajarea fundației digului, tronson II și III; • Procurare balast pentru execuția umpluturilor în corpul digului;

• Betonare pereu ;

• Izolații rosturi pereu ;

• Pinten de beton și grindă; • Excavații contracanal mal stâng;

• Inierbare taluz DMS tr. I;

• Debușare pârâu Valea Neagră în contracanal mal stâng tr. II;

• Canal de fugă – excavații; • Pasarelă acces grup diesel Baraj;

• S-au achiziționat dotări cu echipamente și materiale de protecția muncii,

dotări generale pentru întreținere și reparații și cele pentru situații de

urgență. • S-au contractat documentațiile de proiectare necesare pentru continuarea

lucrărilor și s-a asigurat asistența tehnică de specialitate pe parcursul execuției lucrărilor, la P.I.F. și montaj.

Valoarea acestor lucrări pe anul 2015 este prezentată în tabelul de mai jos. Lei

Denumire obiectiv de investiții

Valoare realizată în anul 2015 - lei - Observații

AHE a râului Olt Defileu pe sectorul Cornetu – Avrig, CHE Racovița

20.093.603,79 Lucrare în continuare

TOTAL 20.093.603,79

2. Realizarea producției de energie electrică

Page 73: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

73

Capacitățile de producere a energiei electrice din județul Sibiu se află amplasate pe râurile Olt (CHE Arpașu, CHE Scoreiu, CHE Avrig și CHE Racovița), Sadu (MHC

Sadu Sat, CHEmp Sadu 1 și 2, CHE Sadu V ) și pe râul Cibin (CHEmp Cibin și CHEmp Gura Rîului).Puterea instalată a acestor centrale este de 99,12 MW.

Centrala Curs apa Ean 2015 GWh CHE Arpașu Olt 35,255 CHE Scoreiu Olt 35,944 CHE Avrig Olt 45,187 CHE Racovița Olt 4,333 MHC Sadu Sat Sadu 0,119 CHEmp Sadu 1 Sadu 4,651 CHEmp Sadu 2 Sadu 5,427 CHE Sadu 5 Sadu 41,770 CHEmp Cibin Cibin 7,136 CHEmp Gura Rîului Cibin 4,044

TOTAL 183,87

3. Realizările din programul de mentenanță pe anul 2015

Exploatarea obiectivelor hidroenergetice în condiții de siguranță este sustinută de o

preocupare continuă pentru îmbunatățirea activității de mentenanță. În cadrul U.H.E. Sibiu,

activitatea de mentenanța reprezintă principalul suport pentru exploatarea obictivelor hidroenergetice în condiții de siguranță în funcționare.

Lucrari de mentenanță Valoare lucrari de mentenanță

în anul 2015 – lei Hidroagregate, instalații servicii proprii și generale, instalații hidromecanice

4.210.035

8.1. ELECTRICA S.A. – S.C. FILIALA DE DISTRIBUȚIE ELECTRICĂ TRANSILVANIA SUD S.A. BRAȘOV – SUCURSALA SIBIU

Page 74: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

74

În anul 2015 S.D.E.E. Sibiu (Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Sibiu) si-a canalizat lucrările pe mai multe direcții, printer care: modernizarea instalațiilor electrice,

lucrări de mentenanță, lucrări privind retehnologizarea rețelelor în vederea creșterii calității energiei electrice livrate consumatorilor, precum și a capacității consumului aflat într-o

continuă creștere. Valoarea totală a programului de mentenanță realizat în anul 2015 a fost de

9.777 mii lei, din care au fost executate lucrări de reparații accidentale în valoare de 7.415 mii lei și lucrări de reparații cu capitalizare în valoare de 2.362 mii lei.

Din programul de mentenanță realizat în cursul anului 2015, amintim

principalele lucrări: ● Reparație linie electrică aeriană 20kV Tălmaciu-Rîul Vadului prin înlocuirea a 58 stâlpi de

lemn și conductor în lungime de 4,5 km. Valoarea lucrărilor executate a fost de 1.593 mii lei.

● Înlocuire linie electrică subterană 20kV în lungime de 0,4 km în municipiul Mediaș, între posturile de transformare nr.16 și nr. 38. Valoarea lucrărilor executate a fost de 144 mii

lei. ● Reparații branșamente în municipiul Sibiu, cartier Lazaret. Valoarea lucrărilor executate

fiind de 98 mii lei. ● Reparație linie electrică aeriană 0,4kV în municipiul Sibiu, str. Macaralei. Valoarea

lucrărilor executate fiind de 238 mii lei. Valoarea totală a lucrărilor de investiții realizate în cursul anului 2015 a fost de

1.8313 mii lei. Principalele lucrări de investiții realizate fiind următoarele: ● Imbunătățirea nivelului tensiunii în municipiul Sibiu și localitatea Micăsasa. În municipiul

Sibiu s-a construit un post de transformare nou, în zona străzilor Zăvoi - Asachi. Valoarea lucrărilor executate fiind de 494 mii lei. Lucrările în localitatea Micăsasa au constat în

construirea a două posturi de transformare noi, unul în vederea îmbunătățirii nivelului

tensiunii la consumatorii din localitate și unul în vederea electrificării cătunului Văleni. Valoarea lucrărilor executate fiind de 445 mii lei.

● Soluții privind creșterea eficienței energetice prin reducerea pierderilor în RED prin înlocuirea unui nr. de 24 transformatoare necorespunzătoare. S-au montat 24 de

transformatoare cu pierderi reduse în posturi de transformare de pe raza județului Sibiu. Valoarea lucrărilor executate fiind de 351 mii lei.

● Modernizare branșamente în localitatea Șelimbăr. S-au demontat rețelele aeriene existente de pe str. 1 Decembrie și Mihai Viteazu. S-au construit rețele subterane noi și s-

Page 75: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

75

au modernizat branșamentele la toate imobilele din zona străzilor menționate. Valoarea lucrărilor executate fiind de 966 mii lei.

● Modernizare punct de alimentare 1 Săliște. S-a construit un punct de alimentare nou, amplasat în incinta Punctului de Exploatare Săliște, cel vechi, situat la ieșirea către

localitatea Vale, fiind dezafectat. Valoarea lucrărilor executate a fost de 636 mii lei.

8.3. S.N.TRANSGAZ – SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE TRANSPORT GAZE NATURALE „TRANSGAZ” S.A. MEDIAȘ

Transportul gazelor naturale pe raza județului Sibiu este asigurat prin cei cca 750 km

de conducte și racorduri de alimentare gaz cu diametre cuprinse între 50 mm și 700 mm, la presiuni de regim cuprinse între 6 bar și 40 bar.

În anul 2015 S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. a asigurat servicii de transport gaze naturale pentru 36 de utilizatori de rețea prin încheierea contractelor de rezervare de capacitate și

transport gaze naturale. Prin Sistemul Național de Transport, în anul 2015 a fost vehiculată o cantitatea de

12,38 mld. mc, pentru transportul cărora a fost necesară operarea și dispecerizarea celor 148 de puncte de intrare și 1.112 de puncte de ieșire, din care, pe raza județului Sibiu sunt

localizate:

• 16 puncte fizice de intrare în SNT din câmpurile de producție ale producătorului de gaze S.N.G.N .ROMGAZ S.A .Mediaș;

• 104 puncte de ieșire din SNT, prin care se livrează gaze naturale spre operatorul

sistemului de distribuție E.on Gaz Distribuție (86 de puncte de ieșire) și spre consumatori finali racordați direct în SNT (18 puncte de ieșire).

În anul 2015, din lucrările de reparații mai importante realizate pe raza județului, menționăm finalizarea etapei I a lucrării de reabilitare a Conductei Ø16” Marpod-Victoria,

precum și lucrările programate de întreținere, care au contribuit la funcționarea în condiții de siguranță a Sistemului Național de Transport.

Activitatea de mentenanță a obiectivelor amplasate pe raza județului a fost asigurată prin sectoarele Agnita, Sibiu, Sighișoara și Mediaș aferente Exploatării teritoriale Mediaș și

Sector Făgăraș aferent Exploatării teritoriale Brașov.

Page 76: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

76

8.IN DOMENIUL FINANȚELOR

8.1. ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR PUBLICE SIBIU

Administrația județeană a Finanțelor Publice Sibiu (AJFP Sibiu) contribuie la implementarea Programului de Guvernare 2013 – 2016, unele dintre principalele sale

obiective fiind creșterea gradului de colectare a veniturilor statului (impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului general consolidat al statului) și combaterea evaziunii fiscale.

Veniturile bugetare realizate pe total și pe bugete în anul 2015, comparativ cu

realizările din 2014 se prezintă astfel:

Page 77: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

77

-mii lei-

Venituri

Total,

din care:

01.01 –

31.12.15

% 2015

/ 2014

TOTAL BUGET GENERAL CONSOLIDAT NET, DIN

CARE:

1.914.498 110,01%

Buget de stat (exclusiv încasări în vamă) 990.339 118,11%

Bugetul Fondului Național Unic de Asigurări de Sănătate 288.203 112,56 %

Bugetul asigurărilor sociale de stat 611.572 97,97 %

Bugetul asigurărilor pentru șomaj 24.384 113,61 %

Page 78: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

78

Din analiza datelor de mai sus se constată că veniturile încasate în anul 2015 la bugetul general consolidat au fost mai mari cu 10,01% față de cele încasate în 2014. Acest procent este superior celui de 8% înregistrat la nivelul ANAF pentru perioada similară. Se observă creșteri semnificative aferente tururor bugetelor, în special la bugetul de stat unde creșterea încasărilor nete a fost de 18,11%. Singura scădere se înregistrează la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Creșterea încasărilor se datorează îmbunătățirii substanțiale a colectării și măsurilor de combatere a evaziunii fiscale, în ciuda deflației de 1,14% din anul 2015 și al efectului de contracție a veniturilor ca rezultat al aplicării unor măsuri de

relaxare a fiscalității precum: • scăderea CAS angajator cu 5 puncte procentuale,

• reducerea de la 24% la 9% a cotei de TVA pentru alimente, băuturi non-

alcoolice, servicii de restaurant și catering, animale și păsări domestice, semințe și ingediente alimentare,

• neimpozitarea profitului reinvestit, • diminuarea „taxei pe stâlp” de la 1,5% la 1%,

• creșterea vărsămintelor la pilonul II de pensii.

0,0

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

Buget de stat Bugetulasigurărilor

sociale de stat

Bugetul FNUASS Bugetulasigurărilor

pentru şomaj

BUGET GENERALCONSOLIDAT

20152014

Page 79: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

79

Evoluția veniturilor BGC 2014/2015 (mii lei)

24,41,3%

990,351,7%

611,631,9%

288,215%

Buget de stat

Bugetul asigurărilor sociale destat

Bugetul FNUASS

Bugetul asigurărilor pentru şomaj

Page 80: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

80

Componența veniturilor bugetului general consolidat încasate în perioada 01.01 –

31.12.2015

Structura indicatorilor de performanță aferenți activității de colectare a veniturilor,

aplicabilă pentru anul 2015, împreună cu gradele de realizare aferente, este prezentată

în continuare:

Fisa Denumire indicator Ținte

2015 Nivel realizat la

31.12.2015 F 1 Gradul de realizare a programului de incasari venituri

bugetare (valori brute) 100 % 109,45%

F 2 Gradul de realizare a programului de incasari venituri bugetare (valori nete) 100 % 110,39%

F 3 Gradul de incasare/stingere a arieratelor din executare silita la persoane juridice 67 % 56,05%

F 4 Rata de colectare a arieratelor la persoane juridice 50 % 40,73%

F 5 Ponderea incasarilor realizate prin aplicarea procedurii de executare silită in total venituri 10 % 10,79%

F 6 Gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale (valoric) 85 % 80,52%

F 7 Gradul de depunere voluntară a declarațiilor fiscale, pe tipuri de impozite 96 % 96,03%

F 8

Evoluția stocului de deconturi cu sume negative de TVA cu opțiune de rambursare care, la sfârșitul lunii, au termenul legal de soluționare întârziat cu mai mult de 90 de zile, față de stocul de astfel de deconturi de la sfârșitul anului precedent

100 % 100%

F9a

Încadrarea în tintele asumate cu FMI pentru numarul esalonarilor la plata aflate în derulare la sfârsitul perioadei de raportare (nr.)

- 64

F9b

Încadrarea în tintele asumate cu FMI pentru valoarea ramasa de colectat la esalonarile aflate în derulare la sfarsitul perioadei de raportare (mil.lei)

- 16,16

F9c

Încadrarea în tintele asumate cu FMI pentru sumele colectate din ratele esalonate (mil.lei) - 7,81

Page 81: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

81

Se remarcă o depășire substanțială a țintei programate pentru cel mai important indicator de performanță, respectiv „Gradul de realizare a programului de incasari venituri

bugetare (valori nete)”, unde se înregistrează un grad cumulat de 110,39%. În cifre absolute programul de încasări a fost depășit cu 180,16 milioane lei.

Au fost întreprinse măsuri vizând colectarea și executarea silită, creșterea încasărilor

din arierate, precum și a încasărilor din sume recuperabile stabilite de inspecția fiscală. În vederea reducerii arieratelor la bugetul general consolidat și a preîntâmpinării

formării de noi arierate, au fost luate măsuri ferme în următoarele direcții:

• urmărirea încasării veniturilor prin aplicarea procedurilor de executare silită, constând în popriri asupra disponibilităților din conturile bancare precum și a

popririi veniturilor la terți; • identificarea prin toate mijloacele posibile a bunurilor mobile și imobile aflate în

proprietatea debitorilor și aplicarea sechestrelor, precum și declanșarea ori

continuarea valorificării la licitație a bunurilor respective; • informarea contribuabililor privind posibilitatea eșalonării la plata a arieratelor

conform OUG 29/2011; • aplicarea procedurii de declarare în insolvabilitate și de atragere a răspunderii

solidare;

• solicitarea deschiderii procedurii insolvenței;

• solicitarea dizolvării societăților comerciale care înregistrează un activ net mai mic de ½ din valoarea capitalului social.

Măsurile de executare silită aplicate în anul 2015 au condus la creșterea cu 20,8%

a încasărilor din executare silită față de cele realizate în anul 2014.

Situația comparativă 2014/2015 privind încasările din executare silită pe forme se

prezintă astfel:

Page 82: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

82

Nr. crt. Forme de executare silita

Încasări din executare silită (mil.lei.)

2014 2015 Pondere 2015/2014

0 1 2 3 4

TOTAL ÎNCASĂRI DIN EXECUTARE SILITA 171,06 206,63 120,8%

1 Încasări din valorificare sechestre bunuri mobile 0,06 0,16 0,0%

2 Încasări din valorificare sechestre bunuri imobile 0,74 0,36 0,0%

4 Încasări din popriri terti 26,30 29,15 110,8% 3 Încasări din popriri conturi bancare 47,02 52,77 112,2%

5 Încasări din somatii fara alte forme de executare 96,94 124,19 128,1%

Încasări din executare silită pe forme înregistrate în anul 2015 (mil.lei)

Arieratele totale înregistrate la data de 31.12.2015 au fost de 1.142,51 mil. lei, cu 137,9 mil. lei mai mari decât cele înregistrate la finele anului 2014 când acestea erau în

valoare de 1.004,61 mil.lei, având componența prezentată în tabelul următor:

124,1960,1%

29,1514%

0,360,2%

0,160,1%

52,7725,5%

Valorificare sechestre bunurimobileValorificare sechestre bunuriimobilePopriri terti

Popriri conturi bancare

Somatii

Page 83: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

83

Forma arierat

Valoare la

31.12.2014

(mil.lei)

Valoare la

31.12.2015

(mil.lei)

Evoluție %

Arierate certe 110,85 138,42 124,87%

Arierate nerecuperabile ( arierate pentru care exec. silită este supsendată, arierate aflate sub incidența unor legi speciale și arierate ale unor insolvabili care au venituri ori bunuri urmăribile)

779,20 847,52 108,77%

Arierate incerte (creanțe fiscale pentru care s-au formulat contestații, s-a solicitat deschiderea procedurii insolvenței, s-a estimat baza de impunere de către AIF, creanțe fiscale ale contribuabililor inactivi și creanțe fiscale stabilite prin decizii de impunere din oficiu)

96,56 130,96 135,63%

Arierate aflate în înlesnire la plată 18,00 25,61 142,28%

ARIERATE TOTALE 1.004,61 1.142,51 113,73%

Dintre situațiile care determină disfuncționalități în încasarea veniturilor bugetare prin

executare silită amintim:

• stabilirea de obligații substanțiale prin acte întocmite de Inspecția Fiscală la

societăți care nu au venituri sau bunuri urmăribile; • legislația permisivă privind înstrăinarea societăților care înregistrează obligații

către administratori fictivi, sau cu sediul fictiv fără avizul organelor fiscale; • rezoluțiile parchetelor de pe lângă judecătorii privind neînceperea urmăririi penale

și/sau neatragerea răspunderii în cazul administratorilor care înstrăinează bunurile

urmăribile sau care cu rea credință provoacă intrarea în insolvență a societăților; • lipsa de procedură invocată de avocații debitorilor și acceptată de instanțele de

judecată privind comunicarea actelor de executare silită (somații, procese verbale

de sechestru, evaluări, invitații de prezentare la sediul organelor fiscale neonorate);

• radierea de către O.R.C. a societăților care înregistrează obligații restante ca urmare a schimbării domiciliului fiscal fără avizul/acordul organelor fiscale unde

au înregistrat obligațiile (de regulă acesta este un sediu fictiv și nu mai există posibilitatea de recuperare a debitelor la noul sediu);

• neactualizarea în timp util a bazelor de date privind conturile bancare.

Page 84: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

84

În ceea ce privește asistența contribuabililor și comunicarea publică se întreprind măsuri pentru creșterea gradului de conformare voluntară la plată și la declararea obligațiilor

fiscale de către contribuabili. În acest sens, remarcăm o creștere îmbucurătoare a conformării voluntare față de anul 2014. Astfel:

• gradul de conformare voluntară la plata obligațiilor fiscale a crescut de la 79,52%

la 80,52%; • gradul de depunere voluntară a declarațiilor fiscale a crescut de la 95,63% la

96,03%.

Activitatea de inspecție fiscală desfășurată în cadrul A.J.F.P. Sibiu în anul 2015 se

reflectă în următorii indicatori de performanță specifici:

Fișa Denumire indicator Ținte 2015 Nivel realizat la 31.12.2015

F12 Numar inspectii efectuate de un inspector la contribuabili persoane juridice

13 inspecții/inspector

12,55 inspecții/inspector

F13 Numar inspectii efectuate de un inspector la contribuabili persoane fizice

21 inspecții/inspector

16,38 inspecții/inspector

F14 Sume atrase suplimentar (nete) pe un inspector, urmare inspectiilor fiscale la contribuabili persoane juridice

5 mil.lei/inspector 5,61 mil.lei/inspector

F15 Sume atrase suplimentar (nete) pe inspector urmare inspectiilor fiscale la contribuabili persoane fizice

0,8 mil.lei/inspector

1,16 mil.lei/inspector

F16

Ponderea impozitelor, taxelor si contributiilor pentru care s-a modificat baza de impunere in total impozite, taxe si contributii verificate la contribuabili persoane juridice

75% 92,10%

F17 Gradul de asigurare a colectarii creantelor fiscale din prisma masurilor asiguratorii instituite de inspectia fiscala la contribuabili persoane juridice

- 79,47%

F18 Diminuarea pierderii fiscale pe o inspectie urmare inspectiilor fiscale efectuate la contribuabili persoane juridice care inregistreaza pierdere fiscala

- 0,42 mil.lei/inspecție

Din analiza datelor prezentate anterior privind valoarea sumelor stabilite suplimentar,

se constată că s-a atins un nivel superior țintelor stabilite pentru anul 2015. Rezultatele înregistrate la nivelul Activității de Inspecție Fiscală în anul 2015 sunt

Page 85: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

85

prezentate în tabelul următor:

Nr.crt. Indicator Nivel realizat în

perioada 01.01 – 31.12.2015

1 Numărul verificărilor efectuate 981

2 Sume suplimentar atrase pe total și pe categorii de venituri (lei) 199.712.249

2.1 Diferențe, din care: 132.189.594 2.1.1 impozit pe profit 25.835.483 2.1.2 impozit pe venit 3.007.062 2.1.3 TVA 73.621.411 2.1.4 alte impozite 23.309.823 2.1.5 contribuții de asigurări sociale 4.586.885 2.1.6 contribuții de asigurări de șomaj 156.574 2.1.7 contribuții de asigurări sociale de sănătate 1.672.356 2.2 Sume suplimentare stabilite drept accesorii 67.390.816 2.3 Amenzi 131.839

3 Numărul cazurilor transmise organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor 24

4 Numărul amenzilor contravenționale aplicate 55

5 Numărul deconturilor negative de TVA soluționate ca urmare a controalelor anticipate efectuate 379

Ponderea sumelor stabilite suplimentar de inspecția fiscală în anul 2015 (mil.lei)

Principalele deficiențe constatate ca urmare a inspecțiilor fiscale au fost:

• sustragerea de la plata taxelor și impozitelor;

• neînregistrarea și nedeclararea veniturilor impozabile; • înregistrarea în evidențele contabile de cheltuieli fictive, fără a avea la bază

documente justificative;

0,10%

0,20%

1,71%

25,813%

73,636%

3,02%

23,312%

4,62%

67,434%

impozit pe profit

impozit pe venit

TVA

alte impozite

contribuţii de asigurări sociale

contribuţii de asigurări de şomaj

contribuţii de asigurări sociale desănătateaccesorii

amenzi

Page 86: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

86

• conducerea incompletă și necorespunzătoare a evidenței contabile;

• înregistrarea de achiziții de mărfuri fictive; • deducerea eronata a TVA aferenta unor achiziții care reprezintă transfer de active,

operațiune neimpozabilă din punct de vedere al TVA;

• efectuarea de tranzacții imobiliare de către persoane fizice fără a fi înregistrate ca persoane impozabile în scopuri de TVA și fără a colecta și vira TVA la bugetul

general consolidat al statului; • ascunderea surselor reale de aprovizionare prin înregistrarea si declararea la

organul fiscal a achizitiilor efectuate de la societati cu comportament fiscal de tip

fantoma, sau de la societăți care nu declara în nicio perioadă fiscală livrări către aceasta, ori nu recunosc operațiunile de livrare;

• realizarea de venituri din vanzarea de apartamente înscrise în contractele

încheiate cu cumparătorii fără a fi înregistrate în totalitate în evidența contabilă, sau sunt înregistrate la valori diferite decât sumele din contracte;

• necolectatarea TVA aferenta lipsei de inventar; • asociații unor societății au ridicat sume de bani din conturile firmei, fără a le

restitui și fără a justifica cu documente utilizarea lor în scopul realizării activității

economice a societății; • folosirea mijloacelor fixe din patrimoniul societăților în interesul personal al

asociațiilor sau administratorilor.

Acțiunile din programele de activitate au fost completate cu verificări fiscale sau

tematice, solicitate de Departamentul Național Anticorupție, Departamentul pentru Lupta Antifraudă, Ministerul Administrației și Internelor (Inspectoratul General al Poliției Române,

Inspectoratele de Poliție județene), Directia Generală Regională Antifraudă Fiscală Inspectoratul Teritorial de Muncă, Prefecturi, etc. sau diverși sesizanți.

Din anul 2010 la nivelul județului Sibiu s-a constituit Grupul de lucru destinat

combaterii evaziunii fiscale, format din reprezentanți ai conducerii DGFP Sibiu, IPJ Sibiu, DNA, SRI, SIPI (Serviciul de Informații și Protecție Internă), Directia Antifrauda, Parchetului

de pe lângă Tribunalul Sibiu și Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu. Grupul de lucru urmărește realizarea de acțiuni rapide în vederea diminuării traficului

de țigarete, verificarea firmelor care comercializează cereale, legume, fructe, alcool și produse petroliere și intensificarea controalelor vizând firmele „fantomă” și a persoanelor

care se sustrag de la plata obligațiilor fiscale prin cesionarea firmelor cu datorii mari.

Page 87: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

87

8.2 BIROUL VAMAL DE INTERIOR SIBIU

În vederea îndeplinirii Programului de Guvernare pentru anul 2015, Biroul Vamal

de Interior Sibiu și-a propus următoarele obiective:

11.2.1 Administrarea accizei - care s-a realizat prin verificări în vederea respectării condițiilor legale, de către persoanele fizice sau juridice în ceea ce privește

deținerea, circulația sau comercializarea produselor accizabile și inspecția fiscală la operatorii care deruleaza operațiuni cu produse accizabile.

În activitatea de administrare a accizelor au fost eliberate un număr de 65 autorizații și atestate pentru operatori cu produse accizabile.S-au administrat și

efectuat supraveghere fiscală la un număr de 26 antrepozite fiscale, 8 destinatari înregistrați care primesc intracomunitar produse accizabile, 8 operatori cu cafea, 5

utilizatori finali care beneficiază de scutiri de la plata accizei (spitale, unități de învățământ, centre de asistență socială), 73 operatori care comercializează en gros

produse accizabile (băuturi alcoolice și tutun sau produse energetice), precum și 68 de stații de distribuție carburanți.

În activitatea de supraveghere fiscală au fost efectuate un număr de 142 controale la recepția de produse accizabile livrate în scutire de la plata accizelor, un

număr de 4 actiuni de desigilare la gospodării individuale și antrepozite fiscale de

producție țuică și rachiuri de fructe. Au funcționat 150 antrepozite fiscale și 69 gospodării individuale de producție

tuică și rachiuri de fructe. Au fost recepționate și expediate un număr de 62 documente de însoțire simplificate, au fost anunțate 3 recepții produse nearmonizate și vizate un

număr de 11 avize de colectare reziduri petroliere. Au fost întocmite un număr de 5 Procese verbale de constatare și

sancționare a contravențiilor în cuantum de 6,000 mii lei pentru diverse încălcări ale prevederilor legale în domeniul produselor accizabile de către persoane juridice sau

fizice.

2. Cresterea colectării fiscale:

Page 88: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

88

În anul 2015 planul de încăsari stabilit de conducerea ANAF a fost realizat într-un procent de 100,79%, fiind încasate un cuantum total de 103.629,971 mii lei reprezentând taxe vamale și taxe cu efect echivalent, TVA, sume constatate prin procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor precum și sume constatate ca

urmare a controlului vamal ulterior. Facem precizarea că în baza Certificatelor de amânare a plății TVA deținute de societățile S.C. Continental Automotive Systems S.R.L.

Sibiu și S.C. Takata Sibiu S.R.L. au fost amânate de la plată suma de 68.311,317 mii lei. Au fost înregistrate un număr de 6.550 operațiuni de import și 4.603 operațiuni de

export.

La controlul ulterior al declarațiilor vamale au fost întocmite un număr de 16 decizii pentru regularizarea situației prin care au fost constatate sume de recuperat

reprezentând drepturi vamale, TVA, amenzi și accesorii în cuantum de 16.052,261 mii lei.

9. IN DOMENIUL INTERNELOR

Page 89: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

89

9.1 INSPECTORATUL DE POLIȚIE AL JUDEȚULUI SIBIU

În cursul anului 2015, activitatea managerială de la nivelul Inspectoratului de

Poliție al Județului Sibiu a fost orientată spre îndeplinirea obiectivelor stabilite în

Programul managerial, urmărindu-se în special creșterea gradului de siguranță a

cetățeanului. Prin asigurarea stabilității conceptuale, a continuității în muncă și nu în ultimul rând,

o mai bună relaționare cu cetățeanul, precum și printr-o evaluare periodică permanentă a rezultatelor obținute, managementul conducerii instituției și activitățile desfășurate de

polițiști au dus la creșterea nivelului de încredere în Poliția Sibiană și la o imagine de marcă în comunitatea locală și națională.

Prin toate măsurile adoptate, Inspectoratul de Poliție al Județului Sibiu a contribuit la realizarea sarcinilor înscrise în Programul de Guvernare, specifice poliției, în acord cu nevoile

comunității și cu prioritățile Uniunii Europene. Realizările în domeniul propriu de competență privind Siguranța cetățeanului și evoluția

fenomenului infracțional au presupus desfășurarea de acțiuni și activități, structurate astfe:

• Prevenirea criminalității Activitatile preventive însumate la nivelul Inspectoratului de Poliție a Județului Sibiu

sunt reprezentate de un nr. de 23.783 controale directe, în urma cărora au fost aplicate

71.211 sancțiuni contravenționale în valoare totală de peste 15 milioane lei. Activitatea de prevenire desfășurată în anul 2015 de către efectivul Compartimentului

de Analiză și Prevenire a Criminalității, a însumat trei componente importante din viața socială a comunității, respectiv:

ü siguranța la domiciliu; ü siguranța în mediul stradal;

ü siguranța la locul de muncă.

• Managementul integrat al ordinii și siguranței publice Pentru menținerea ordinii și liniștii publice pe teritoriul localităților urbane au fost

atrase și folosite în baza protocoalelor de cooperare și efective ale Inspectoratului de

Jandarmi Sibiu, polițiști din cadrul polițiilor locale precum și alte forțe din cadrul formațiunilor operative de poliție, respectiv Poliția de Investigații Criminale, Serviciul A.E.S.P, Poliția

Page 90: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

90

Rutieră și cadre ale S.A.S. care au acționat în baza unor planuri comune, în zonele și perioadele de interes operativ.

Efectivele de ordine publică au intervenit pentru aplanarea a 1.718 stări conflictuale în anul 2015, au executat 1667 mandate de aducere, au efectuat 1.084 verificări la

deținătorii de arme și au efectuat un număr de 28.213 verificări în bazele de date. Din totalul de 181 agenți de siguranță publică din mediul urban, un număr de 101 au acționat

zilnic în patrule independente ale poliției sau patrule mixte împreună cu jandarmi sau polițiști locali, concretizate printr-o medie zilnică de 38 patrule auto, 8 patrule pedestre și 8 patrule

mixte.

Cu ocazia activităților desfășurate în anul 2015, efectivele de ordine publică din cadrul I.P.J. Sibiu au asigurat intervenția la 21.340 solicitări ale cetățenilor efectuate prin

S.N.U.A.U. Din totalul de 21.340 solicitări prin S.N.U.A.U. 112, un număr de 18.223 sunt

intervenții până la 10 minute, reprezentând 83% din totalul sesizărilor, 1.883 intervenții până la 15 minute, reprezentând 9% din intervenții, 727 intervenții până la 20 minute,

reprezentând 3% din intervenții, 507 intervenții peste 20 minute, reprezentând 2% din intervenții iar un număr de 447 intervenții nu s-au confirmat.

• Manifestări sportive, mitinguri

În anul 2015, polițiștii de ordine publică din cadrul I.P.J. Sibiu împreună cu efective

din cadrul Inspectoratului Județean de Jandarmi Sibiu au participat la un număr de 485 activități de asigurare a măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice respectiv, 6

mitinguri, 2 marșuri, 248 manifestări culturale, 152 manifestări sportive, 136 manifestări religioase și 10 vizite oficiale, activități în care au fost angrenați un număr de 848 polițiști.

• Criminalitatea stradală

În anul 2015 indicatorii infracționalității stradale sesizate au înregistrat per total o

creștere cu 16% față de anul precedent (+142, de la 886 la 1028). Analiza indicatorilor privind numărul de infracțiuni stradale sesizate, a pus în evidență

următoarele concluzii, pentru perioada analizată: - prinderile în flagrant scad cu 8 fapte de 38 la 30;

- numărul de tâlhării comise în mediul stradal a crescut față de perioada similară a anului trecut (+2,5%, de la 40 la 41), fiind comise 24 pe timpul nopții; s-au înregistrat 12

tâlhării stradale prin smulgerea obiectelor în 2015;

Page 91: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

91

- Infracțiunile de furt au crescut cu 18% (+149, de la 820 la 969) comise în special pe timpul nopții (583 infracțiuni comise noaptea, 60% din total);

- O creștere s-a înregistrat în privința infracțiunilor de furt din auto cu 58,8% (+194, de la 330 la 524);

- Infracțiunile de furt din buzunare au scăzut cu 13,5%, de la 133 la 115; O creștere semnificativă s-a înregistrat la indicatorul privind furturile din

bancomate. Astfel, în 2015 s-au înregistrat 23 de furturi (toate pe timpul nopții) față de niciunul în 2014.

• Criminalitatea în mediul rural Infracționalitatea în mediul rural a cunoscut un trend descendent în anul 2015 cu

16,5%, respectiv -620 infracțiuni, de la 3.754 infracțiuni sesizate în anul 2014 la 3.134 infracțiuni în anul 2015; creșteri s-au înregistrat la infracțiunile de: viol (+125%), furt din

stații PECO (+129%), furt de autovehicule (+160%), furt de animale (+74%), concomitent cu o scădere a infracțiunilor incriminate în legi speciale (-17%).

Infracționalitatea stradală în mediul rural a înregistrat o creștere cu 40% în anul 2015, respectiv +28 infracțiuni, de la 70 în anul 2014 la 98 infracțiuni în anul 2015.

• Promovarea siguranței

Obiectivul stabilit la nivelul U.E. pentru perioada 2010 – 2020 este reducerea nr. de

persoane decedate în accidente rutiere cu 50%. Pe raza județului Sibiu, în anul 2015, s-au produs 501 accidente rutiere, în creștere

cu 5,19% (+26) față de anul 2014. Din totalul acestora, 200 au fost accidente grave, în scădere cu 12 (-6%) față de anul 2014.

În ceea ce privesc consecințele umane ale accidentelor rutiere, în anul 2015 s-a înregistrat o scădere semnificativă (-17, -36,95%) a numărului de persoane decedate,

atingându-se în acest fel, la nivelul județului Sibiu, obiectivul Comisiei Europene ”PENTRU

UN SPAȚIU EUROPEAN DE SIGURANȚĂ RUTIERĂ”. Principalele cauze generatoare ale accidentelor rutiere grave produse pe raza

județului Sibiu au fost: § neadaptarea vitezei: 38 (-19 / -33,33% ) accidente rutiere, soldate cu 15

(+2) persoane decedate și 52 (-19 / -26,76% ) persoane rănite grav. § neacordare prioritate la pietoni: 36 (+10 / +27,77%) accidente rutiere soldate

cu 1 (-3 / -75,00%) persoană decedată și 36 (+12 / +33,33%) persoane rănite grav.

Page 92: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

92

§ indisciplină pietoni: 34 (+2 / +5,88%) accidente rutiere soldate cu 5 (-3 / -37,5%) persoane decedate și 31 (+6, +19,35) persoane rănite grav.

În efortul susținut de reducere a accidentelor rutiere precum și a consecințelor, prin activitățile preventive și de constatare, polițiștii rutieri au constatat 876 infracțiuni la regimul

rutier și 55.071 contravenții, au fost reținute 3.305 permise de conducere și retrase 973 certificate de înmatriculare.

De remarcat că numărul persoanelor decedate a atins cea mai mică valoare din ultimii 25 de ani ani.

• Poliția de proximitate și siguranța comunității Activitatea desfășurată de către efectivele Poliției de Proximitate reflectă un grad

mare de diversificare, urmărindu-se crearea unui parteneriat între poliție și cetățeni în scopul rezolvării problemelor cu impact direct asupra vieții sociale, precum și crearea unui climat

de siguranță civică. În perioada analizată, conform situației statistice privind principalele activități

desfășurate de Poliția de Proximitate la nivelul I.P.J. Sibiu, au fost înregistrate 1.054 sesizări și reclamații ale cetățenilor, din care au rămas în lucru 66.

Activitățile desfășurate nemijlocit în teren, în comunitate, s-au concretizat astfel:

- activități cu reprezentanții administrației publice locale –118 - activități desfășurate în unitățile de învățământ - 1921

- activități desfășurate cu ONG-uri - 12 - activități desfășurate cu asociațiile de proprietari – 520

- activităti pentru prevenirea victimizarii batrânilor – 335 - activități împreună cu alte instituții – 32

Polițiștii de proximitate au constatat 53 infracțiuni flagrante și au aplicat 1.269 sancțiuni contravenționale.

În ceea ce privește activitatea de consiliere, în anul 2015, efectivele poliției de proximitate au consiliat un număr de 3.190 persoane.

Pe linia activităților de detensionare a stărilor conflictuale au fost desfășurate activități specifice. La cele 166 stări conflictuale aflate în evidență s-au adăugat alte 471

stări conflictuale identificate. Dintre acestea au fost aplanate 519 și au rămas în evidență 118.

Pe linia activităților de cercetare penală, efectivele Poliției de Proximitate au instrumentat dosare penale pentru infracțiuni ce necesită plângere prealabilă, fiind

înregistrate 1.610 dosare penale și soluționate 1.565, în cursul anului 2015.

Page 93: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

93

• Siguranța în școli La nivelul I.P.J. Sibiu, în anul 2015, pe linia siguranței școlare, au fost puse în aplicare două planuri teritoriale, în baza Planului Național Comun de Acțiune - Cadru pentru

creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delicvenței juvenile în incinta și în zonele adiacente unităților de învățământ preuniversitar.

Astfel, atât pentru anul școlar 2014-2015, cât și pentru anul școlar 2015-2016 au fost încheiate Planuri Teritoriale Comune de Acțiune la care au fost semnatari Instituția

Prefectului Județului Sibiu, Inspectoratul Județean de Poliție Sibiu, Inspectoratul Județean de Jandarmi - General de brigadă ”Mihail Rasty” Sibiu și Inspectoratul Școlar Judeațean

Sibiu. La nivelul I.P.J. Sibiu, în anul 2015, a fost reevaluat modul în care sunt asigurate

cu pază și sisteme de supraveghere video unitățile de învățământ preuniversitar, situația prezentându-se astfel, la sfârșitul anului:

Ø la nivelul județului Sibiu la sfârșitul anului 2015 funcționau 350 unități de învățământ preuniversitar, din care 179 cu personalitate juridică;

Ø numărul unităților de învățământ preuniversitar asigurate cu pază este 50 și dintre acestea 36 au pază proprie, 11 sunt asigurate cu societăți specializate și 3 au pază

mixtă;

Ø numărul unităților de învățământ preuniversitar dotate cu sisteme de supraveghere video este de 187 din care 100 în mediu urban și 87 în mediul rural.

În anul 2015, au fost sesizate la I.P.J. Sibiu, conform situației statistice, 47 infracțiuni, din care numai una a fost săvârșită în imediata apropiere a unităților de

învățământ, restul de 46 fiind în incinta unităților de învățământ preuniversitar. Pe genuri de infracțiuni, cele 47 fapte penale sesizate la nivelul I.P.J. Sibiu, se

prezintă astfel: • Loviri și alte violențe - 25;

• Furturi - 20;

• Amenințare - 2.

Page 94: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

94

9.2 INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEȚEAN ,,GENERAL DE BRIGADĂ MIHAIL RASTY,,SIBIU

În anul 2015, activitatea inspectoratului a fost orientată către performanță ceea ce a presupus cumularea celor 2 indicatori și anume:

• Eficacitate (calitate) – raportul dintre rezultatele obținute și cele așteptate;

• Eficiență - raportul dintre rezultatele obținute și resursele angajate pentru obținerea lor.

Caracteristica activității a fost influențată de următorii factori:

• consolidarea activității instituționale determinată de dinamica situației operative și a fenomenelor social-economice și politice;

• realizarea identității competitive și adoptarea direcționată și predictibilă la

nevoia de siguranță publică a cetățenilor, avându-se în vedere aplicarea următoarelor documente programatice:

• programul de guvernare 2013-2016; • Strategia Națională de Ordine și Siguranță Publică 2015-2020;

• planul de management/acțiuni al Inspectoratului General al Jandarmeriei

Române pentru anul 2015;

• Planul propriu de management. Pentru punerea în aplicare a prevederilor acestor documente programatice,

Inspectoratul de Jandarmi Județean Sibiu a acționat cu precădere pe următoarele direcții: • creșterea nivelului de performanță în toate domeniile de activitate;

• aplicarea riguroasă a cadrului normativ;

• eficientizarea managementului misiunilor specifice și asigurarea suportului

necesar desfășurării normale a acestora; • identificarea amenințărilor convenționale și neconvenționale, precum și a

riscurilor asociate acestora; • perfecționarea pregătirii personalului;

• consolidarea relațiilor de cooperare și colaborare cu celelalte componente ale

Sistemului Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională și cu

autoritățile cu atribuții în domeniul ordinii și siguranței publice.

Page 95: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

95

1. Principalele acțiuni și activități desfășurate pe linie de ordine și

siguranță publică

În cursul anului 2015 structurile de ordine publică ale Jandarmeriei Sibiene au fost implicate în executarea misiunilor specifice, concretizate în ansamblul măsurilor întreprinse

și al activităților desfășurate pentru funcționarea normală a instituțiilor statului, pentru protejarea și respectarea drepturilor fundamentale ale cetățenilor, a normelor de conduită

civică, regulilor de conviețuire socială, precum și a avutului public și privat.

Analizând misiunile unității, prin prisma prevederilor ordinelor și dispozițiilor specifice acestui domeniu, în anul 2015 comparativ cu anul 2014 au fost executate 3.190 misiuni pe

linia menținerii, asigurării și restabilirii ordinii publice, în scădere cu 9% (-301), misiuni la care au participat 17.705 jandarmi, în creștere cu 10% (+1673).

Asigurarea ordinii publice

Din analiza datelor centralizate, s-au planificat, organizat și executat 420 misiuni de asigurare a ordinii publice, în scădere cu 24% (-131), la care au participat 4089 jandarmi,

în creștere cu 12% (+444). Situația principalelor categorii de misiuni executate se prezintă după cum urmează:

Ø a crescut cu 17% (+40) numărul misiunilor la manifestările cultural-artistice, religioase, promoționale;

Ø a crescut cu 17% (+19) numărul misiunilor la manifestările sportive; Ø a crescut cu 90% (+21) numărul acțiunilor de protecție antiteroristă;

Ø a scăzut cu 45% (-10) numărul misiunilor la manifestările de protest. Din totalul misiunilor de asigurare a ordinii publice executate, un procent de 7% au

fost executate la nivelul posturilor montane Păltiniș și Bâlea, în creștere cu 42% (+9).

Dintre cele mai importante misiuni de asigurare a ordinii publice executate pe parcursul anului 2015, enumerăm:

Ø manifestările cultural-artistice: Festivalul Internațional de Teatru Sibiu; Festivalul Internațional de Film Transilvania Sibiu; Festivalul Internațional de

folclor – Cântecele Munților; concertele unor artiști români și internaționali în cadrul manifestărilor Radio ZU, ART Mania Festival și Media Music Awards,

care prin amploare și participarea internațională au fost vizionate de peste 750.000 de spectatori;

Page 96: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

96

Ø exercițiul multinațional NATO de comandament, „TRIDENT JOUST 15”, ce a vizat asigurarea securității la locurile de cazare și pe timpul deplasării trupelor

și a tehnicii; Ø manifestările religioase prilejuite de sărbătorile pascale Floriile și Rusaliile și a

examenelor de capacitate și de Bacalaureat ale elevilor; Ø manifestările sportive din cadrul Ligii I, Ligii a II-a și a III-a la fotbal ale

echipelor Gaz Metan Mediaș și Măgura Cisnădie, a Ligii I și a II-a la handbal a echipelor Măgura Cisnădie și H.C. Sibiu, a Ligii naționale de baschet ale

echipelor Gaz Metan Mediaș și C.S.U. Sibiu.

Performanța executării misiunilor de asigurare a ordinii publice s-a reflectat prin faptul că la nivelul zonei de competență, în 2015 nu au fost executate intervenții în forță pentru

restabilirea ordinii publice.

Menținerea ordinii publice

În conformitate cu reglementările în vigoare, în perioada de referință, structurile de

ordine publică ale Jandarmeriei Sibiu au constituit un număr de 4.860 de patrule de ordine publică în scădere cu 18%

(-1.043), din care: Ø 4.086 patrule de jandarmi, în creștere cu 20% (+757), reprezentând 85% din

numărul total al misiunilor de menținere a ordinii publice; Ø 774 patrule mixte, în scădere cu 70% (-1800), reprezentând 15% din numărul

total al misiunilor de menținere a ordinii publice. Din punct de vedere al zonei în care au fost executate misiunile, situația se prezintă

astfel:

Ø a crescut cu 82% (+1299) numărul patrulelor de jandarmi în zona urbană; Ø a scăzut cu 65% (-26) numărul patrulelor de jandarmi în zona rurală;

Ø a scăzut cu 45% (-516) numărul patrulelor de jandarmi în zona instituțiilor de învățământ;

Ø a scăzut cu 68% (-1479) numărul patrulelor mixte în zona urbană; Ø a scăzut cu 80% (-307) numărul patrulelor mixte în zona rurală;

Ø s-a menținut la același nivel (733) numărul patrulelor de jandarmi în stațiunile montane și traseele turistice.

Page 97: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

97

Din totalul misiunilor de menținere a ordinii publice , un procent de 15% au fost executate la nivelul posturilor montane Păltiniș și Bâlea, având un nivel constant de misiuni.

Acțiuni de intervenție

În perioada de referință, inspectoratul a executat un număr de 240 intervenții prin SNUAU 112 sau la alte solicitări telefonice, de salvare-evacuare), în creștere cu 480% (+190

intervenții) la care au participat 635 jandarmi, în creștere cu 42% (+366).

Situația principalelor misiuni de intervenție executate în anul 2015 este următoarea: Ø a scăzut cu 75% (-3) numărul intervențiilor solicitate prin SNUAU 112;

Ø a crescut cu 360% (+193) numărul intervențiilor pentru alte solicitări telefonice;

Ø a scăzut cu 14% (-3) numărul intervențiilor executate pentru salvare-evacuare. Din totalul acțiunilor de intervenție executate, un procent de 9% au fost executate la nivelul

posturilor montane Păltiniș și Bâlea, unde s-au desfășurat 13 acțiuni de salvare, în scădere cu 19% .

Acțiuni speciale și în cooperare / colaborare cu alte instituții

În 2015, la nivelul structurilor operative s-au executat 9 acțiuni speciale, în creștere cu 14% (+2). Situația acțiunilor executate este următoarea:

Ø a crescut cu 66% (+1) numărul acțiunilor executate cu DNA; Ø a crescut cu 300% (+3) numărul acțiunilor executate cu BCCO ;

Ø a scăzut cu 33% (-2) numărul acțiunilor executate cu DIICOT;

Ø s-a menținut la același nivel (2) numărul acțiunilor executate cu Parchetul. În perioada de referință, Jandarmeria Sibiu a executat un număr de 201 misiuni în

cooperare cu alte instituții, în scădere cu 30% (-54) la care au participat 555 jandarmi, în scădere cu 60% (-356).

Situația principalelor activități executate în cooperare / colaborare, în anul 2015 se prezintă astfel:

Ø a crescut cu 8% (+14) numărul activităților în comun cu organizații, agenții, oficii centrale de stat sau locale;

Page 98: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

98

Ø a crescut cu 50% (+1) numărul activităților în comun cu administrația publică locală;

Ø a scăzut cu 44% (-5) numărul activităților în comun cu executorii judecătorești; Ø a scăzut cu 46% (-17) numărul activităților în comun cu alte instituții;

Ø a scăzut cu 32% (-52) numărul activităților în comun cu poliția; Din totalul activități executate în cooperare / colaborare executate, un procent de

11% au fost executate la nivelul posturilor montane Păltiniș și Bâlea, unde s-au desfășurat 23 misiuni în cooperare cu alte instituții / structuri (Salvamont, Poliția, Direcția Silvică, Garda

de Mediu, etc.), în creștere cu 70% (+7).

De asemenea, pentru executarea mandatelor de aducere, structurile operative au desfășurat activități specifice în cazul a 124 misiuni, în creștere cu 35% (+44), la care au

participat 250 jandarmi, în creștere cu 38% (+93). De menționat este faptul că au fost executate toate mandatele de aducere primite, conform prevederilor legale, nefiind

înregistrate sau aplicate sancțiuni pentru neexecutarea acestora.

Rezultate obținute pe timpul executării misiunilor de ordine publică

În perioada de referință unitatea a planificat, organizat și desfășurat 373 de activități

preventiv-educative în cadrul a 6 campanii și programe de prevenire precum și acțiuni preventive în medii și zone de interes operativ. Cu ocazia executării misiunilor, au fost

legitimate și verificate în bazele de date operative de la sediul unității, un număr de 2.946 persoane, în scădere cu 21% (-634), fiind obținute următoarele rezultate în domeniul

prevenirii și combaterii faptelor antisociale: Ø 878 sancțiuni contravenționale în valoare de 196.070 lei, în scădere cu 26% (-

314);

Ø 54 infracțiuni, în scădere cu 61% (-84) din care 43 constatate independent , în scădere cu 22% (-12) și 11 constatate în cooperare cu poliția, în scădere cu 87%

(-72). La nivelul posturilor montane Păltiniș și Bâlea, au fost obținute următoarele rezultate:

Ø 115 sancțiuni contravenționale în valoare de 18.500 lei, în creștere cu 27% (+30);

Ø 2 infracțiuni constatate, în creștere cu 200% (+2). În anul 2015, în urma executării acțiunilor speciale au fost conduse 37 persoane,

au fost executate 14 percheziții, s-au pus în aplicare un număr de 34 de mandate și au

Page 99: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

99

fost indisponibilizate în vederea continuării cercetărilor următoarele bunuri: sume de bani (9.450 lei, 2765 euro), 12 laptop-uri, 4 telefoane mobile, 8 HDD-uri, 4 PC-uri, 1.317

pachete țigări, 57 recipiente de alcool, etc.

2. Principalele acțiuni și activități derulate pe linie de pază și protecție a obiectivelor, bunurilor și valorilor

Prioritățile care au stat în atenție pentru eliminarea/diminuarea riscurilor și vulnerabilităților

la adresa obiectivelor din competență, au fost:

Ø asigurarea cadrului dispozițional, conform modificărilor de natură normativă, organizațională, structurală și funcțională apărute;

Ø adaptarea dispozitivelor de pază și protecție în funcție de reevaluarea factorilor de risc și a sistemelor tehnice de pază și protecție;

Ø monitorizarea permanentă a misiunilor și analizarea rezultatelor obținute de structurile operative;

Ø îmbunătățirea nivelului de pregătire profesională a personalului care execută misiuni de pază și protecție;

Ø creșterea eficienței măsurilor de asigurare a pazei și protecției transporturilor de produse cu caracter special și a celor de bunuri și valori;

Ø executarea de controale tematice cu caracter inopinat asupra modului de organizare, planificare și executare a misiunilor de pază și protecție

instituțională și transporturi. Acest domeniu de activitate s-a concretizează în:

Ø asigurarea cu pază și protecție unui număr de 20 de obiective dintre care: 19 obiective asigurate cu pază, fără plată; 1 obiectiv asigurat cu pază, contra

cost;

Ø misiuni de asigurare a ordinii interioare, la un număr mediu de 15 săli/zi, unde s-au desfășurat ședințe ale instanțelor de judecată pentru care s-au folosit în

medie, zilnic, 10 jandarmi. În perioada de referință, în acest domeniu au fost planificate, organizate și executate

un număr de 1.342 misiuni de pază și protecție a transporturilor de bunuri, valori și produse cu caracter special, în creștere cu 0,2% (+4), cu 2.416 jandarmi în creștere cu

20% (+418), astfel: Ø 303 transporturi de bunuri și valori, în scădere cu 12% (-39) cu 338 jandarmi,

în scădere cu 37% (-126);

Page 100: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

100

Ø 223 transporturi de produse cu caracter special, în creștere cu 6% (+12) cu 446 jandarmi în creștere cu 0,45% (+2), dintre care: 30 transporturi în

beneficiu propriu (armament și muniție) și 193 transporturi în beneficiul S.C. MAXAM România S.R.L.;

Ø 816 transporturi de corespondență clasificată, în creștere cu 4% (+31) cu 1.632 jandarmi, în creștere cu 49% (+542).

Pe timpul executării serviciului, elementele de dispozitiv au aplicat 20 sancțiuni contravenționale în valoare de 1.300 lei, în scădere cu 36% (-7).

3. Principalele acțiuni și activități derulate pe linie de management

operațional

În anul 2015 activitățile desfășurate în scopul creșterii performanței pe linia

managementului operațional au vizat următoarele: Ø realizarea capacității operaționale necesare gestionării situațiilor speciale și de

criză din domeniul de competență al unității ; Ø planificarea , organizarea, evaluarea și controlul activităților inspectoratului

care stau la baza atingerii obiectivelor asumate ; Ø eficientizarea activității de cooperare interinstituțională ;

Ø optimizarea activităților de monitorizare a misiunilor și evenimentelor. Cooperarea inter-instituțională a avut ca suport legal 63 de planuri/ protocoale de

cooperare / colaborare încheiate la nivelul eșaloanelor superioare și al inspectoratului și s-a realizat pe două paliere distincte dar interdependente, după cum urmează:

Ø cu structuri din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională: Gruparea de Jandarmi Mobilă Brașov, Inspectoratul de Poliție,

Inspectoratul pentru Situații de Urgență, Serviciul de Informații și Protecție

Internă, Poliția de Frontieră, Oficiul Județean de Telecomunicații Speciale, Direcția Județeană de Informații, Serviciul Județean Anticorupție Sibiu, Biroul

pentru Imigrări Sibiu, Serviciul de Pază și Protecție, Centrul Chinologic Sibiu, Biroul Teritorial Sibiu al DIICOT;

Ø cu organele administrației publice centrale și locale: Instituția Prefectului – Județul Sibiu, Consiliul Județean Sibiu, consiliile locale, Autoritatea Teritorială

pentru Ordine Publică, direcții și servicii deconcentrate din subordinea Prefectului și a Consiliului Județean.

Page 101: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

101

4. Principalele acțiuni și activități derulate pe linie de resurse umane

Activitatea de resurse umane a vizat : Ø îmbunătățirea activității desfășurate de structuri;

Ø realizarea cunoașterii personalului; Ø asigurarea condițiilor pentru dezvoltarea carierei;

Ø îndeplinirea atribuțiilor și misiunilor prin punerea în practică a cunoștințelor teoretice asimilate în procesul de pregătire;

Ø prevenirea accidentelor de muncă și bolilor de sezon.

Gradul de încadrare cu personal a fost de 97,04 %, în perioada de referință acesta fluctuând între 97,04% și 98,67%, din cauza demisiilor, mutării în alte structuri ale

ministerului, dar și unui caz de deces. Încadrarea cu personal se prezintă astfel:

Ø ofițeri 97,43%; Ø maiștri militari 100%;

Ø subofițeri 98,03% (5 funcții de execuție neîncadrate); Ø personal contractual 71,42% .

5. Principalele acțiuni și activități derulate pe linie de logistică

Prioritatea în domeniul logistic a constat în asigurarea suportului logistic necesar

îndeplinirii misiunilor specifice, prin realizarea unei dotări și a unor condiții de muncă corespunzătoare pentru personalul inspectoratului, în condiții de eficacitate operațională și

eficiență economică concomitent cu dezvoltarea capabilităților existente. S-a desfășurat constant o campanie accentuată de prevenire a accidentelor rutiere în

scopul conștientizării tuturor conducătorilor auto asupra pericolelor la care se expun în cazul

nerespectării prevederilor legale, precum și a urmărilor generate de implicarea în astfel de evenimente.

Gradul de dotare a crescut cu 10,43% prin reînnoirea parcului auto cu 11 mijloace de transport (8 autovehicule de la eșalonul superior - 3 Dacia Logan, 2 autoturism Dacia Duster,

un autoturism Peugeot 307, o autospecială Mercedes Vito, 2 ATV-uri și 3 autovehicule achiziționate direct - 2 Dacia Logan, un autoturism Dacia Duster) și e în prezent de 39%.

Gradul de dotare cu mijloace specifice de ordine publică a crescut cu 59% prin recepția de căști și veste antiglonț (5 veste și 3 căști de la BNR și 4 căști de la eșalonul

Page 102: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

102

superior) și prin achiziția de căști antiglonț, veste antiglonț, cătușe, tomfe și box-pumnal (15 căști, 15 veste, 45 cătușe, 11 box-pumnal și 127 tomfe) fiind în prezent de 67%.

Activitatea pe linie de administrare patrimoniului imobiliar și protecție a mediului a vizat siguranța clădirilor, asigurarea spațiilor de lucru în concordanță cu nevoile reale ale

inspectoratului, ambientarea și reamenajarea spațiilor existente precum și asigurarea unui climat corespunzător de muncă. Au fost monitorizate permanent și gestionate valorile

energetice de utilități pentru imobilele aflate în administrare, în vederea reducerii continue a consumurilor.

Valoarea lucrărilor efectuate în regie proprie a fost cu 55,92% mai mică și acestea au

constat în repararea instalațiilor electrice, sanitare, amenajări interioare și exterioare la imobilele administrate. Valoare obiectelor de inventar achiziționate a crescut cu 7329,77%. O preocupare constantă în domeniul protecției mediului a fost cea pentru prevenirea și reducerea oricăror forme de poluare precum și de colectare selectivă a deșeurilor reciclabile.

În acest sens au fost încheiate contracte cu agenți economici de profil pentru toate categoriile de deșeuri care se colectează la nivelul unității.

Unitatea nu s-a înregistrat cu accidente ecologice și nici nu a fost implicată în evenimente care să aibă implicații asupra mediului înconjurător.

Apărarea împotriva incendiilor a vizat urmărirea permanentă a instruirii personalului și respectarea de către toți lucrătorii a regulilor instituite pe teritoriul unității privind apărarea

împotriva incendiilor, fumatul și executarea lucrărilor cu foc deschis. Pentru respectarea întocmai a legislației privind achizițiile publice precum și a

procedurilor de achiziție publică, la începutul anului, funcție de bugetul aprobat, nevoile obiective de produse, lucrări și servicii, precum și de gradul de prioritate al acestora, a fost

întocmit Programul anual al achizițiilor publice. La fiecare modificare bugetară au fost întocmite modificări și completări la acesta.

Au fost realizate și finalizate achiziții conform programului anual de investiții aprobat

în valoare de 754,431 mii lei. Procentul de realizare a achizițiilor prin S.E.A.P. a fost de 72,50%, pragul minim impus

de legislația în vigoare fiind de 40%, în creștere cu 5,82%.

6. Principalele acțiuni și activități derulate pe linie de asigurare financiară

În perioada de referință, unitatea a fost finanțată din credite bugetare și sume

obținute din activitatea proprie de pază, în valoare de 16.045.840 lei, sume care au fost

Page 103: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

103

utilizate conform bugetului de venituri și cheltuieli aprobat, pentru achitarea drepturilor salariale cuvenite personalului încadrat în unitate și achiziționarea bunurilor aprovizionate și

a serviciilor prestate unității noastre Comparativ cu anul 2014, s-a înregistrat o creștere cu 13,02 % a sumelor alocate,

putând fi remarcată o mărire a alocațiilor la titlul I, datorită creșterii normei de hrană pentru militari și civili, dar și a drepturilor de echipament. De asemenea, această creștere se

datorează și unei alocări mai mari de fonduri pentru investiții. Din activitatea de prestări servicii (pază militară) s-au realizat venituri extrabugetare

în sumă de 533.585 lei, valoare mai mare față de cea din anul precedent, care au fost

utilizate pentru plata indicatorilor aflați în finanțare din această sursă, procurarea de materiale necesare întreținerii tehnicii din dotarea unității și plata unei părți din utilitățile de

care unitatea a beneficiat.

7. Principalele acțiuni și activități derulate pe linie de relații cu publicul

Activitatea de relații publice a urmărit consolidarea imaginii publice a instituției, deziderat susținut printr-un efort de echipă al tuturor jandarmilor sibieni.

În perioada de referință, Jandarmeria Sibiu a cunoscut peste 500 de prezențe mediatice (250 de articole în presa scrisă, 300 minute de emisie în audiovizual),

menținându-se între aceeași indicatori cantitativi ca în anul 2014 iar gradul de polaritate a conținutului materialelor apărute în presă este în totalitate pozitiv/neutru. Situația se

prezintă astfel: Ø participarea la 8 emisiuni radio-tv;

Ø 45 buletine informative; Ø 250 știri de presă;

Ø 4 interviuri și vizite de informare-documentare;

Ø 100 de întâlniri cu reprezentații mass-media; Ø 150 declarații de presă;

Ø 1 conferință de presă și 3 briefing-uri. S-au înregistrat 25 de solicitări de informații de interes public (22 formulate verbal/3

în scris), la care s-a răspuns în totalitate, favorabil, cu respectarea termenului legal. În anul 2015, modul de executare a atribuțiilor specifice și conduita personalului nu

au generat crize mediatice. În cursul anului 2015 au fost organizate și desfășurate peste 400 de acțiuni preventiv-

educative și de consolidare a imaginii publice în 8 campanii și programe totalizând

Page 104: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

104

aproximativ 35.000 de participanți. Au fost distribuite 4000 de pliante, 315 fluturași informativi, au fost afișate 70 de bannere; au fost rulate/vizionate 25 de clipuri video și filme

de prezentare instituțională. De asemenea un număr de 450 de materiale informativ-preventive de tip autocolant au fost afișate în zona instituțiilor de învățământ ori zone de

interes pentru tineri. Pagina web (www.jandarmeriasibiu.ro), a fost actualizată - conținut și aspect, fond

și formă, fiind în prezent o pagină care răspunde cerințelor vizitatorilor interesați de activitatea noastră. A fost introdusă o secțiune nouă denumită Stereotipuri despre profesia noastră, care a avut un impact media deosebit amplificând simțitor numărul

vizualizărilor și accesărilor. Au fost create conturi pe rețelele de socializare și comunicare în masă pe YouTube și Facebook care au adus un feed-back pozitiv în dialogul cu cetățenii și

colaboratorii. Dintre activitățile derulate cu impact deosebit amintim:

Ø acțiuni de donare de sânge; Ø „Jandarmeria Română – o forță pentru securitatea ta” - 165 de ani de la

înființarea Jandarmeriei Române; Ø publicația instituțională a Jandarmeriei Sibiu, ediția a V a, în 600 exemplare;

Ø „Școala Altfel – Să știi mai multe, să fii mai bun”; Ø “Biblioteca Vie”;

Ø „Prietenul Jandarmilor” - Ziua Internațională a Copilului; Ø Proiectul Agora Culturală @ Biblioteca Ta – Poveste Digitală (Digital

Storytelling) – JANDARMERIA ȘI SOCIETATEA CIVILĂ pentru promovarea diversității în cultură și artă în cadrul patrimoniului cultural european din

România; Ø paradă militară cu prilejul Festivalului tradițiilor și ceremonialelor istorice

militare ca formă de „re-enactment” – tip special de spectacol istoric și de

animație stradală în care grupuri mari de actori, colecționari și entuziaști evoluează în uniforme militare de epocă riguros conforme cu cele originale;

Ø participarea cu echipe de Jandarmerie în tabere școlare; Ø „Ziua Ștafetei” - adulții predau ștafeta meseriilor pe care le practică unor

elevi dornici sa le învețe și să le urmeze. Activitatea de relații cu publicul a urmărit materializarea dialogului cu cetățenii,

precum și obținerea unui feed-back a efectelor publice produse de acțiunile întreprinse de echipajele de jandarmerie pentru aplicarea performantă a legii și în garantarea drepturilor

și libertăților cetățenești.

Page 105: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

105

S-au înregistrat 6 solicitări de înscriere în audiență, cu 25% mai puțin. În cadrul audiențelor, toate persoanele care s-au prezentat au fost consiliate de către conducerea

inspectoratului, iar în baza atribuțiilor conferite de lege unele au fost îndrumate spre depunerea de petiții la sediul inspectoratului sau către alte instituții competente. Gradul de

soluționare este 100% favorabil. Au fost primite și înregistrate un număr de 40 petiții, cu 35% mai mult față de anul

2014, cu diverse solicitări, astfel: reclamații împotriva acțiunilor personalului unității (neconfirmate în totalitate cu o excepție de lipsă de tact); încadrarea sau rechemarea în

rândul cadrelor active aparținând Jandarmeriei Române, mutarea acestora; scrisori de

mulțumire, sesizarea unor infracțiuni, propuneri, alte cereri. Petițiile au fost soluționate în termen, conform reglementărilor în vigoare ori au fost redirecționate spre competentă

soluționare instituțiilor cărora le intră în atribuții.

9.3 INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ “Cpt. Dumitru Croitoru” al JUDEȚULUI SIBIU

Page 106: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

106

În anul 2015, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Cpt. Dumitru Croitoru” al Județului Sibiu și-a desfășurat activitatea, având la bază, următoarele direcții prioritare de acțiune și obiective:

1. Reducerea timpului de răspuns și menținerea stării de operativitate permanentă

precum și asigurarea unei capacități de răspuns credibilă; 2. Modernizarea serviciilor de urgență profesioniste în concordanță cu Planul Strategic

instituțional al Ministerului Afacerilor Interne pentru perioada 2014 – 2016 și a Planului Strategic de Dezvoltare Instituțională a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență,

în perioada 2012 – 2016;

3. Intensificarea parteneriatului operațional și interoperabilitatea la nivel local, zonal, regional și internațional precum și asigurarea unui management integrat al serviciilor de

urgență profesioniste; 4. O mai bună operaționalizare a Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență;

5. Creșterea nivelului de pregătire și instruire a populației în domeniul situațiilor de urgență;

6. Reducerea numărului de incendii la locuințe și gospodării cetățenești și a numărului de victime rezultate din acestea;

7.Deschiderea unor noi puncte de lucru.

Coordonate care au ghidat activitatea inspectoratului în anul 2015

- managementul integrat al situațiilor de urgență (în cadrul Comitetului Județean pentru Situații de Urgență prin asigurarea coordonării acțiunilor destinate gestionării

situațiilor de urgență și tipurilor de risc la nivel județean); - reducerea timpului de răspuns la intervenții prin operaționalizarea unor noi puncte

de lucru (Păltiniș: 09 ianuarie 2015, Ocna Sibiului: 03 iulie 2015, Avrig: 31 iulie 2015, Săliște:

04 octombrie 2015); - cooperarea interinstituțională a avut drept obiectiv crearea unui sistem integrat

performant la nivel județean și interjudețean în vederea gestionării cu resurse minime și eficiență crescută a eventualelor situații de urgență complexe de la nivel județean. În acest

scop au fost organizate și desfășurate exerciții de cooperare, unde au fost implicate componente ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență astfel: exerciții

demonstrative cu forțe în teren (la S.C.DEDEMAN S.R.L. Hypermarket Sibiu – 02 martie 2015 și pe Autostrada A1 – 29 octombrie 2015) și participarea la organizarea exercițiului

internațional Trident Joust 2015, în a doua jumătate a lunii iunie;

Page 107: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

107

- desfășurarea unor acțiuni în sprijinul și pentru protecția populației la evenimentele cu caracter public și nu numai (concert Forza ZU, Cupa Davis, Red Bull Romaniacs, etc.,

alte manifestări cu aglomerări de persoane ).

INTERVENȚIA ÎN SITUAȚII DE URGENȚĂ

Pe linia activităților de intervenție, se evidențiază 3 (trei) coordonate pe care

acestea se axează:

1.Intervenția la incendii ( realizată de pompieri); 2.Intervenția medicală de urgență, descarcerare și acordarea primului-ajutor calificat

(realizată de echipajele SMURD); 3.Intervenții de protecție civilă (realizată de echipaje C.B.R.N., echipa pirotehnică,

echipa de căutare/salvare, scafandri, cuplul chinotehnic, formațiunea de protecție civilă). Pe lângă cele menționate mai sus, reprezentăm și VOCEA UNICĂ la nivelul

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, care constă în asigurarea realizării procesului de comunicare cu mass-media și cu populația la nivel județean în cazul producerii

unor situații de urgență la nivel județean. Referitor la numărul de intervenții, de la un minim de 1.927 de intervenții în anul 2005, am înregistrat în anul 2015 un număr de peste 13.000

de intervenții, media fiind de 36 de intervenții pe zi. De asemenea, se evidențiază o creștere semnificativă cu aproximativ 30% a

numărului de intervenții 2014/2015. Un alt salt considerabil al numărului de intervenții coincide cu operaționalizarea

Dispeceratului Integrat Inspectoratul pentru Situații de Urgență –Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu, acesta fiind primul din țară, în aprilie 2011.

Fiecare dintre cele 13.000 de intervenții a presupus efortul conjugat atât al

structurilor inspectoratului, al Servicilor Voluntare pentru Situații de Urgență de la nivel local, cât și al echipajelor de prim-ajutor calificat (SMURD Sibiu, SMURD Mediaș, SMURD Agnita,

SMURD Miercurea Sibiului, SMURD Copșa Mică, SMURD Dumbrăveni, SMURD Săliște, SMURD Avrig, SMURD Ocna Sibiului).

Multitudinea acțiunilor și a provocărilor vieții contemporane dublate de creșterea numărului de tipuri de risc a căror manifestare poate pune în pericol viața, bunurile și

sănătatea populației, aduce în prim-plan necesitatea dezvoltării mai accentuate a spiritului de voluntariat, atât în rândul studenților de la Facultatea de Medicină, pentru susținerea

activității SMURD, cât și al cetățenilor, la nivel local, prin pregătirea și implicarea în acțiunile

Page 108: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

108

și misiunile Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgență. Considerăm că este necesară implementarea și susținerea unor proiecte de voluntariat în scopul implicării active a

populației de la nivel local în gestionarea situațiilor de urgență. La aproximativ 9% din numărul total de intervenții au participat și Serviciile voluntare și private pentru situații de

urgență. De asemenea, pe timpul acțiunilor de intervenție la situații de urgență, cu excepția

cazurilor medicale asistate de Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare, au fost salvate 180 de persoane, dintre care 147 de adulți și 33 de copii și au fost salvate

bunuri în valoare de aproximativ 32,6 milioane lei. Se remarcă o creștere în ultimii ani a

tuturor indicatorilor prezentați, fapt ce ne dă încredere că misiunile noastre sunt îndeplinite cu maximă eficiență, acolo unde hazardul nu ne este potrivnic.

În cei 22 de ani de existență la Sibiu, Serviciul Mobil de Urgență, Reanimare și Descarcerare din cadrul inspectoratului, și-a câștigat, cu siguranță, respectul și încrederea

cetățenilor județului. Echipajele SMURD au intervenit pentru salvare de vieți omenești pe întreg teritoriul județului. Prin acțiunile și misiunile desfășurate, SMURD a asistat și salvat în

total un număr de 12.696 de persoane, din care 11.035 adulți și 1.661 copii. Intervenția cea mai deosebită a fost cea din noaptea de 31 iulie când, în urma unui

incendiu de pe Aleea Streiu, Municipiul Sibiu au fost salvate 30 de persoane. Profesionalismul pompierilor sibieni a fost fost dovedit și în noaptea de 24 octombrie, în urma izbucnirii unui

incendiu la un bloc în cartierul Țiglari. Peste 30 de persoane au fost evacuate, iar 3 persoane au fost transportate de urgență la spital. Incendiul la un Service Auto din data de de 7

octombrie a presupus deplasarea la locul intervenției a peste 10 autospeciale de lucru cu apă și spumă și echipaje SMURD, în scopul minimizării pierderilor. Ca urmare a intervenției

prompte a pompierilor, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale, salvarea și evacuarea personalului de pe locul de muncă împreună cu 3 câini de rasă fiind realizată în

timp oportun. În urma intervenției de stingere, a ars termoizolația construcției din panouri

metalice pe aproximativ 300 mp. în care se afla cabina de vopsit, depozitul de piese și cauciucuri, spălătoria auto, arhiva, rampa de echilibrat unghiuri, precum și piesele pregătite

pentru vopsit, depozitul de vopsele și alte materiale care se aflau în zona incendiată. Pentru modul în care s-a acționat în misiunile executate și pentru întreaga activitate

din anul 2015, colegului nostru Filip-Mihai Midrigan, Șef Gardă Intervenție în cadrul Detașamentului de Pompieri Sibiu, i-a fost înmânat titlul de „Pompierul de Onoare al Anului” la nivel național, iar Maistrul militar Ioan Man, șef de garaj la Detașamentul de Pompieri Sibiu a fost Pompierul anului recompensat cu titlul de Pompierul Anului 2015 la nivelul ISU Sibiu.

Page 109: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

109

În vederea îndeplinirii direcțiilor prioritare de acțiune au fost luate în considerare atât concluziile rezultate din analiza permanentă a situației operative, cât și evaluarea

potențialilor factori de risc, pe perioade critice, areale geografice, activități economice și medii sociale.

Efortul conjugat al cadrelor responsabile pe linia executării misiunilor de intervenție a avut drept scop perfecționarea pregătirii personalului, menținerea în stare de operativitate

permanentă a tehnicii și logisticii necesare pentru îndeplinirea sarcinilor curente, misiunilor, precum și asigurarea îndrumării și controlului intervențiilor la incendii și alte dezastre.

Permanent s-a urmărit aplicarea măsurilor preventive, gestionarea și controlul riscurilor de

incendiu, precum și reducerea timpului de răspuns la intervenții.

PREVENIREA SITUAȚIILOR DE URGENȚĂ

Partea preventivă are în vedere în principal controlul respectării prevederilor legale în

domeniu, informarea preventivă și activitatea de avizare/autorizare. În cadrul activității de control, cadrele inspecției de prevenire au executat un număr

de 2.571 de controale. În urma acestor controale au fost constatate o serie de deficiențe și s-au aplicat măsurile legale de remediere a acestora.

În urma controalelor au fost aplicate 3.314 sancțiuni contravenționale, în ultimii 5 ani, remarcându-se o creștere semnificativă cu aproximativ 400% a cuantumului

amenzilor aplicate în anul 2015 față de anul 2014 ( de la 1.397.000 lei la 6.076. 001 lei), ca urmare a modificării legislației în vigoare în ceea ce privește cuantumul amenzilor.

De asemenea, pe linia activității de avizare-autorizare, în anul 2015, au fost emise 254 de avize de securitate la incendiu. Situația comparativă în ultimii ani, scoate în

evidență o creștere de aproximativ 37 % față de numărul avizelor emise în anul 2014,

respectiv 185. Activitatea de avizare-autorizare a fost completată prin emiterea unui număr de 88 de autorizații de securitate la incendiu. Deschiși mereu la solicitările cetățenilor, în anul 2015, am primit și soluționat un număr de 87 de petiții și sesizări.

Comunicarea inspectoratului cu cetățenii, societatea civilă sau mass-media a avut ca scop principal informarea cetățeanului privind modul de acțiune în cazul apariției unei situații

de urgență. De remarcat este modul de implicare al personalului inspectoratului atât în campaniile

naționale de informare ,,Nu tremur la cutremur", „R.I.S.C – Renunță! Improvizațiile

Page 110: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

110

sunt Catastrofale”, „R.I.S.C –Renunță! Siguranța nu este un joc de noroc” ,,Vreau să fiu voluntar", cât și dezvoltarea unor principii sănătoase de prevenire în rândul

cetățenilor județului prin campanii de informare proprii. Pentru punerea în aplicare a proiectelor de informare preventivă și exercițiile de

evacuare s-au desfășurat peste 2.205 activități, la care au participat în jur de 35.500 de adulți și 42.000 de copii. Cifrele pot părea impresionante, dar ele reflectă realitatea, munca

colegilor, precum și preocuparea constantă pentru implementarea și popularizarea unor principii reale ale prevenirii situațiilor de urgență în rândul societății civile.

LOGISTICA MISIUNILOR

Pentru ducerea la îndeplinire a misiunilor, inspectoratul are în dotare în acest moment

59 de autospeciale de intervenție, numai în anul 2015 fiind achiziționate o serie de autospeciale și echipamente de intervenție, printre care:

● 6 autovehicule (dintre care 2 Dacia Logan și 4 Dacia Duster), • autospecială de salvare victime multiple,

• autospecială de intervenție rapidă,

• autospecială transport echipament scafandri,

• autoșenilată pentru intervenția în zone greu accesibile și condiții meteo nefavorabile,

• ambarcațiune cu motor.

Cifrele ar putea da impresia că numărul autospecialelor din dotare este ridicat, însă multe dintre acestea au norma de exploatare depășită, 10 dintre cele 14 autospeciale de

prim-ajutor și asistență medicală sunt învechite și sunt menținute cu eforturi în exploatare. De asemenea, inspectoratul are în dotare 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă de

capacitate mărită din anii 70-80 (1977, 1981). A devenit o certitudine creșterea numărului și complexității tipurilor de risc manifestate la nivel județean, la care inspectoratul intervine

pentru salvarea vieții umane. Pentru a ne duce la bun sfârșit misiunile, din dotarea inspectoratului nu ar trebui să lipsească:

• autospecială pentru salvarea de la înălțime,

• autospeciale cu apă și spumă, • autospecială pentru intervenția la incendiile de la fondul forestier,

• echipamente de intervenție la cutremur,

• echipamente și mijloace specifice pe linie pirotehnică,

Page 111: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

111

• echipamente de protecție individuală pentru colegii noștri.

MANAGEMENTUL RESURSELOR Un alt aspect în legătură cu asigurarea resurselor este managementul resurselor umane. Principala deficiență a inspectoratului este încadrarea cu personal, aceasta fiind sub 93℅, procent care poate părea mare, dar care constituie un factor negativ al asigurării capacității de intervenție, inspectoratul fiind subdimensionat în raport cu misiunile

desfășurate. (Asigurăm echipajul de intervenție CBRN și pentru județul Alba, avem Centru de Formare și Pregătire în Descarcerare și Asistență Medicală de Urgență Sibiu, înregistrăm

un număr crescut de intervenții, aspecte la care se adaugă și importanța poziției geografice a județului).

Referitor la dinamica de personal, se remarcă o scădere semnificativă a procentului de încadrare de la 97,13% în anul 2012, raportat la acest moment. La nivelul

inspectoratului nu există posibilitatea încadrării de persoane specializate pe diferite domenii, cum ar fi intervenții de căutare/salvare din medii ostile vieții sau intervenții CBRN, acestea

fiind asigurate de cadre specializate ca pompieri. Astfel, se evidențiază o lipsă de personal

specializat și a echipamentelor specifice în domeniile menționate anterior.

CENTRUL DE FORMARE ȘI PREGĂTIRE ÎN DESCARCERARE ȘI ASISTENȚĂ MEDICALĂ DE URGENȚĂ SIBIU

De la deschiderea Centrului de Formare SMURD din cadrul inspectoratului, din aprilie

2011 și până la finalul anului 2015, au fost instruite pe linie de prim-ajutor medical în total 661 de cadre aparținând atât inspectoratului nostru și altor inspectorate județene, cât și

personal al serviciilor voluntare pentru situații de urgență din județul Sibiu, cadre de la Inspectoratul Județean de Jandarmi Sibiu și Serviciul Public Salvamont.

În cadrul Centrului se desfășoară în acest moment 2 tipuri de cursuri, respectiv: - Curs de prim-ajutor calificat, descarcerare și operațiuni salvare (durata: 4 săptămâni);

- Curs de pregătire în acordarea primului-ajutor de bază (durata:1 săptămână)

DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ

Page 112: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

112

Ducerea la îndeplinire a obiectivelor inspectoratului a fost susținută permanent de consiliile locale și de Consiliul Județean Sibiu, cu sprijinul cărora s-a realizat deschiderea de

noi puncte de lucru ale inspectoratului la Păltiniș (9 ianuarie), Ocna Sibiului (3 iulie), Avrig (31 iulie), Săliște (4 octombrie), precum și modernizarea spațiilor aparținând Gărzii de

Intervenție nr. 2 Miercurea Sibiului. De asemenea, un obiectiv important inaugurat anul anterior prin grija Consiliului

Județean Sibiu, a fost sala Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu, sală aflată la sediul inspectoratului destinată asigurării optime a suportului informațional necesar

factorilor decizionali. Inaugurarea acestei săli, alături de operaționalizarea unor noi puncte

de lucru în județ a reprezentat unul dintre obiectivele strategice de dezvoltare și modernizare instituțională a inspectoratului pentru perioada 2015-2020, toate în sprijinul asigurării unei

intervenții prompte și pentru reducerea timpului de răspuns a serviciilor profesioniste de urgență la nivel județean.

Activitatea Comitetului Județean pentru Situații De Urgență

S-a verificat îndeplinirea măsurilor dispuse de către prefect, în calitate de președinte

al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență. Cu privire la activitatea privind situațiile de urgență s-au întocmit și s-au prezentat Prefectului Județului Sibiu spre aprobare

9 rapoarte ori referate privind documentele referitoare la gestionarea situațiilor de

urgență. La cererea Prefectului Județului Sibiu, s-au organizat 2 ședințe ordinare și 16

ședințe extraordinare ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, în vederea analizei situației create de factorii meteo-atmosferici pe teritoriul județului Sibiu și

adoptării de măsuri pentru desfășurarea în condiții de normalitate a activităților economice și sociale.

Au fost întocmite rapoarte și informări privind evoluția și desfășurarea evenimentelor în caz de dezastru, precum și măsurile întreprinse de autoritățile administrației publice locale

în acest domeniu. Urmare a solicitării Ministerului Afacerilor Interne, s-a constituit prin ordin al

prefectului un grup de lucru, în vederea formării echipelor de control privind modul în care primarii, în calitate de președinți ai comitetelor locale pentru situații de urgență, se

conformează cerințelor privind adoptarea de măsuri care să prevină producerea de inundații. În conformitate cu solicitările formulate de Primul ministru al României în cadrul

Page 113: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

113

videoconferinței, referitoare la măsurile ce trebuie adoptate la nivel local pentru asigurarea condițiilor normale de desfășurare a activităților economice și sociale pe durata sezonului de

iarnă, s-a întocmit și s-a transmis primarilor din județ, precum și instituțiilor publice cu atribuțiuni în gestionarea situațiilor de urgență, complexul de măsuri ce trebuie adoptate în

acest sens; asupra acestora s-a raportat săptămânal Ministerul Afacerilor Interne. Pe parcursul anului 2015 s-au transmis primarilor din județ avertizările meteorologice

primite de la Ministerul Afacerilor Interne 46 avertizări COD GALBEN și 2 avertizări COD PORTOCALIU, de asemenea, s-a monitorizat modul în care serviciile publice și

autoritățile cu atribuțiuni în domeniu se conformează cerințelor Comitetului Județean pentru

Situații de Urgență Sibiu. S-au întocmit și s-au transmis Ministerului Afacerilor Interne 14 informări referitoare la situația creată în județ ca urmare a fenomenelor specifice

anotimpului de iarnă, precum și măsurile adoptate, mijloacele tehnice și materiale utilizate ori aflate la dispoziția celor care gestionează aceste situații.

La solicitarea Ministerului Administrației și Internelor au fost organizate 22 videoconferințe pe teme de situații de urgență.

În anul 2015 au fost întocmite și transmise Ministerului Afacerilor Interne un număr 25 de lucrări care au conținut rapoarte sau informări.

10. IN DOMENIUL MEDIULUI

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI

Activitatea managerială a agenției în 2015 a avut ca obiectiv asigurarea unui mediu sănătos pentru generațiile prezente și viitoare și realizarea unor îmbunătățiri majore și

continue ale calității aerului, solului și apelor, în armonie cu dezvoltarea economică și cu progresul social al județului Sibiu.

Page 114: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

114

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu a desfășurat întreaga activitate pe baza unor planuri de acțiune, la realizarea cărora a fost promovată delegarea de atribuții și s-a urmărit,

cu atenție implementarea acestor planuri, în vederea responsabilizării tuturor celor implicați. În 2015, Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării

sistemului de control managerial, comisie constituită in cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 946/2005. a implementat împreună cu structurile organizatorice, standardele de management și control intern referitoare la mediul de control, performanță și managementul riscurilor, informare și

comunicare, activități de control, auditare și evaluare.

Îndeplinirea măsurilor din Planul de măsuri prioritare și Planul de acțiuni

pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare

Planurile de acțiune pentru mediu contribuie la dezvoltarea în ansamblu a comunităților și determină o îmbunătățire a calității mediului. Elaborarea și implementarea

acestora reprezintă o cerință indispensabilă a conceptului de dezvoltare durabilă pentru fiecare comunitate.

Planul de măsuri prioritare 2013 – Cap. 22 MEDIU a fost realizat integral la nivelul măsurilor a căror responsabilitate revenea agenției.

Măsurile din Planul de acțiuni pentru realizarea în județul Sibiu a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare au fost corelate cu obiectivele prioritare din Programul de

Guvernare 2013-2016, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr.45/21.12.2012 pentru acordarea încrederii Guvernului. La capitolul Mediu au fost monitorizate constant toate

acțiunile, astfel încât pe anul 2015 toate măsurile au fost realizate.

Organizarea și participarea la campanii de informare și de conștientizare a publicului în domeniul protecției mediului

Pentru îndeplinirea scopurilor și obiectivelor propuse pentru 2015, agenția a organizat

și a participat la următoarele campanii de informare și de conștientizare a publicului în

domeniul protecției mediului: - Campanii cu ocazia evenimentelor ecologice: Ziua Mondială a Zonelor Umede, Ziua

Mondială a Apei, Ziua Păsărilor, Ziua Internațională a Biodiversității, organizate cu 32 unități de învățământ partenere și 3 ONG-uri de mediu active;

- Campania „Luna Pădurii”- plantarea a 150 puieți de stejar; 85 participanți;

Page 115: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

115

- Campania „Ziua Mondială a Mediului": acțiuni de educație ecologică pentru elevi: Concursul de desene: “Lumea pe care ne-o dorim”- 40 participanți, desene care sunt expuse

la sediul APM Sibiu; Concursul interdisciplinar “Un mediu sănătos - o viață sănătoasă” - 30 participanți, Concursul de proiecte de mediu-faza județeană – 16 participanți; câștigătorii au

fost premiați cu biciclete, seturi complete de campare și articole sportive; - Campania de promovare a aspectului peisajului urban, prin organizarea Expoziției

de flori “De Florii”- 12 expozanți; - Campania privind mobilitatea urbană durabilă: Săptămâna Europeană a Mobilității

prin organizarea Concursului "Un slogan pentru adaptarea la schimbări climatice", din proiectul ”Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” - 150 participanți; câștigatorii au fost premiați cu biciclete; tur ciclist în 22.09.2015 “O zi fără mașină”– 50 participanți.

Colaborarea cu Garda Națională de Mediu

În cursul anului 2015, colaborarea Serviciului Reglementări cu Garda Națională de

Mediu - Serviciul Comisariatul Județean Sibiu s-a realizat prin: - participarea la acțiuni comune privind controlul conformării instalațiilor IPPC autorizate,

verificarea stadiului realizării măsurilor din planurile de acțiuni – 4 controale, - verificarea amplasamentului în cadrul procedurilor de reglementare,

- schimbul reciproc de informații legate de instalațiile IPPC, SEVESO și realizarea inventarelor comune,

- inspecții anuale comune Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, Garda Națională de Mediu - Comisariatul Județean Sibiu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu la

obiectivele SEVESO - 3 controale.

Implementarea Planului Local de Acțiune pentru Mediu (PLAM) în Județul Sibiu

Stadiul de realizare: S-a finalizat procesul de revizuire a PLAM Sibiu, pentru perioada 2014 -2020 și a fost

aprobat de Agenția Națională pentru Protecția Mediului prin adresa

nr.1/26/TFP/07.01.2015, precum și de către Consiliul Județean Sibiu prin HCJ nr. 4/29.01.2015.

Procentul de realizare a măsurilor este de 10,4% pentru acțiuni cu termen de realizare anul 2014-2015 la care se adaugă procentul de 30,7% reprezentat de acțiunile permanente.

Page 116: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

116

Etape parcurse în procesul de revizuire a Planului Local de Acțiune pentru Mediu – pentru perioada 2014-2020:

- s-a realizat o întâlnire a Comitetului de Coordonare a PLAM pentru a prezenta etapele de desfășurare a revizuirii planului și avizarea Grupului de Lucru

- s-au realizat 3 întâlniri ale Grupului de Lucru în care s-au discutat 10 probleme de mediu identificate:

o Poluarea apelor de suprafață și subterane o Gestiunea deșeurilor

o Calitatea aerului

o Calitatea și cantitatea apei potabile o Fenomenul schimbărilor climatice

o Calitatea solului și subsolului o Urbanism și mediu

o Protecția naturii o Pericole generate de catastrofe, fenomene periculoase

o Educație, conștientizare și informația de mediu - s-au realizat matricele pentru cele 10 probleme de mediu care au stat la baza discuțiilor

în grupurile de lucru și care urmează a fi completate și finalizate de către membrii grupului de lucru

Pentru instituționalizarea procesului de revizuire a PLAM Sibiu , a fost aprobată de către Consiliul Județean Sibiu, prin adresa nr. 17004/ 03.12.2013, structura organizatorică

și lista responsabililor implicați în procesul de planificare, respectiv componența Grupului de Lucru și a Comitetului de Coordonare.

Responsabilul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu privind revizuirea PLAM a completat matricele pentru cele 10 probleme de mediu în urma sugestiilor trimise de

membrii Grupului de Lucru și a întocmit Profilul de mediu al județului Sibiu - etapă a

procesului de planificare.

Implementarea la nivel județean a planurilor și programelor finanțate din bugetul de stat, fonduri comunitare, fonduri de la alte organisme internaționale

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu s-a implicat în emiterea la timp și cu

respectarea cadrului legal a tuturor actelor specifice de reglementare pentru toate proiectele și programele de anvergură care s-au promovat la nivel județean, prin diverse modalități de

finanțare.

Page 117: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

117

În cursul anului 2015, Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu – în calitate de inițiator sau partener, s-a implicat în 6 proiecte.

§ Proiectul: Calea verde spre dezvoltare durabilă APM Sibiu – APLICANT

Sursa de finanțare: Programul Norvegian de Cooperare pentru Creștere Economică și Dezvoltare Durabilă cu România și Bulgaria - Mecanismul Financiar al Spațiului Economic

European 2009 – 2014 în domeniul Adaptarea la Schimbări Climatice Durata: 2014-2016

Valoarea proiectului: 5.385.330 Euro § Proiectul: Managementul conservativ al siturilor de importanță comunitară - Insulele stepice Șura Mică - Slimnic, Movilele de la Păucea și Mlaca Tătarilor APM Sibiu – APLICANT

Sursa de finanțare: POS Mediu Durata: 2012-2015

Valoarea proiectului: 200.000 Euro § Proiectul: Implementarea și înregistrarea EMAS a Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu și a Muzeului Național Brukenthal Sibiu APM Sibiu – PARTENER

PAROHIA EVANGHELICĂ SIBIU – APLICANT Sursa de finanțare: Fundația Germană pentru Mediu

Durata: 2012-2015 Valoarea proiectului: 220.000 Euro

§ Proiectul: Pentru Natură și Comunități Locale – Bazele unui management integrat Natura 2000 în zona Hârtibaciu – Târnava Mare –Olt APM Sibiu - PARTENER

WWF DCP (Fondul pentru Conservarea Naturii) - APLICANT Sursa de finanțare: POS Mediu Axa 4

Durata: 2010 – 2015

Valoare proiect: 3.650.000 Euro § Proiectul: Sibiu – UnDA Verde pentru Biciclete

Page 118: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

118

APM Sibiu - PARTENER ONG Asociația Tură în Natură Sibiu - APLICANT

Sursa de finanțare: Fondul ONG pentru România, parte a Mecanismului Financiar EEA 2009 – 2014, Componenta Dezvoltare Durabilă

Durata: 2013 – 2016 § Proiectul: PACINFO – Rolul social și de mediu al agriculturii în regiunile montane defavorizate APM Sibiu - PARTENER

APM Harghita - APLICANT Sursa de finanțare: Programul de finanțare al Comisiei Europene: Sprijinirea activităților

aferente promovării politicii agrare comune, pe anul 2014 (2013/C264/09) Durata: 2013 – 2016

În anul 2015 a continuat Programul privind instalarea sistemelor de încălzire care

utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire – CASA VERDE sesiunea 2011: s-au semnat 445 contracte de finanțare si s-au

preluat 275 dosare de decontare.

Implicarea agenției în procesul de educație a publicului în domeniul

protecției mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu a acordat o atenție deosebită programelor și proiectelor de mediu derulate cu școlile, fiind implicate toate categoriile sociale (elevi,

studenți, părinți, cadre didactice), fie prin activități directe, fie prin intermediul mass media locală.

Alte activități au vizat evenimentele cuprinse în Calendarul ecologic, cu ocazia cărora s-au organizat acțiuni împreună cu elevii, studenții și O.N.G.- urile active de mediu din

județul Sibiu, activități menite să dezvolte interesul participanților pentru un mediu curat, frumos și sănătos.

DOMENIUL DEȘEURI ȘI SUBSTANȚE CHIMICE PERICULOASE

Page 119: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

119

În vederea întocmirii rapoartelor către Comisia Europeană, în anul 2015 s-a realizat colectarea, verificarea, validarea la nivel județean, a datelor privind gestionarea deșeurilor

și introducerea acestora în bazele de date naționale online, cu respectarea termenelor stabilite de către APM, după cum urmează:

- date privind vehiculele scoase din uz colectate și tratate în anul 2013, pentru „Raportul către CE privind reutilizarea, reciclarea, recuperarea vehiculelor scoase din uz”;

- date privind deșeurile de echipamente electrice și electronice colectate, tratate și valorificate în anul 2014, pentru “Raportul către CE privind categoriile și cantitățile de deșeuri

de echipamente electrice și electronice”;

- date privind deșeurile de baterii și acumulatori colectate și tratate în anul 2014; - date privind echipamente cu conținut de PCB.

S-a realizat raportarea electronică în Sistemul Integrat de Mediu (SIM) a gestionării diferitelor fluxuri de deșeuri, astfel:

- pentru deșeurile municipale și industriale - „Statistica deșeurilor”, s-a finalizat raportarea pentru anul 2013 și s-a demarat introducerea datelor pentru anul 2014;

- pentru uleiuri uzate s-a finalizat raportarea corespunzătoare anului 2013; - pentru ambalaje și deșeuri de ambalaje s-a finalizat raportarea corespunzătoare anului

2013; - pentru vehicule scoase din uz colectate s-a finalizat raportarea corespunzătoare anului

2014; Au fost introduse datele în SIM, secțiunea sol-subsol, pentru siturile contaminate.

În anul 2015 s-a realizat colectarea, verificarea, validarea și centralizarea la nivelul județului Sibiu și transmiterea la Agenția Națională pentru Protecția Mediului a informațiilor

primite de la operatorii economici. În conformitate cu H.G. nr. 1061/2008 care stabilește procedura de reglementare și

control a transportului deșeurilor periculoase și nepericuloase pe teritoriul României, agenții

economici care generează, colectează, depozitează temporar deșeuri periculoase în cantități mai mari de o tonă /an, sunt obligați să completeze anexa I la hotărârea mai sus menționată.

Formularele pentru aprobarea transportului de deșeuri periculoase (anexa I) sunt transmise la agenția județeană pentru protecția mediului în a cărei rază teritorială se află stația de

tratare/valorificare/eliminare, colectare, depozitare temporară. În anul 2015 pe primele 5 luni au fost înregistrate la Agenția pentru Protecția Mediului

Sibiu, în registrul de evidență a transporturilor de deșeurilor periculoase, 458 formulare pentru aprobarea transportului acestor deșeuri. Transportul acestor deșeuri periculoase a

fost efectuat de către agenți economici autorizați, instalația de valorificare din Copșa Mică

Page 120: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

120

(S.C. Rombat S.A. - Rebat), la stația de tratare deșeuri medicale SC Eco Servtrans SRL, precum și la spațiile de depozitare temporară de la SC Jifa SRL, SC Ecomaster Servicii

Ecologice, SC Roues SRL. Pentru instalațiile de valorificare din Copșa Mică (S.C. Rombat S.A.- Rebat) și stația de tratare deșeuri medicale SC Eco Servtrans SRL, s-a întocmit o bază

de date cu evidența transporturilor și cantităților de deșeuri, care se transmite trimestrial la Agenția pentru Protecția Mediului.

S-a asigurat suportul tehnic pentru elaborarea a 96 acte de reglementare pe domeniul gestiunii deșeurilor și chimicalelor, s-au întocmit 30 de răspunsuri la solicitările

operatorilor economici/instituții publice/ONG-uri referitoare la gestiunea deșeurilor și

chimicalelor și la legislația specifică în domeniul deșeurilor și a chimicalelor.

Urmărirea implementării “Sistemului de management integrat al deșeurilor din județul Sibiu”

Consiliul Județean Sibiu este beneficiarul proiectului “Sistem de management integrat

al deșeurilor din județul Sibiu”, care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 30/2009. Contractul de finanțare pentru acest proiect a fost semnat în data de 25 mai

2010 de către Ministrul Mediului și Pădurilor. Obiectivul general al Proiectului este de a implementa un sistem de management

integrat al deșeurilor solide la nivelul întregului județ, în scopul conformării cu obligațiile asumate de România în Tratatul de Aderare. Proiectul își propune:

- achiziția echipamentelor de colectare, cuprinzând containere și unități de

compostare în gospodării - construirea unei linii de sortare cu o capacitate de 20.000 t/an la Șura Mică

- construirea a două stații de compostare cu capacități de 15.000 t/an și 7.000

t/an la Șura Mică și Mediaș - închiderea și reabilitarea a 5 depozite urbane neconforme ( Sibiu-Remetea,

Cisnădie, Agnita, Avrig, Tălmaciu) - măsuri de creștere a gradului de conștientizare a publicului în vederea reducerii

cantității de deșeuri, separarea materialelor reciclabile la sursă. Au fost închise și reabilitate cele 5 depozite urbane neconforme și au fost finalizate

lucrările de construcție pentru stațiile de compostare și sortare de la Șura Mică și stația de compostare de la Mediaș.

Page 121: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

121

În anul 2015, ADI ECO Sibiu a demarat procedura de atribuire a contractelor de delegare prin concesiune pentru activitățile de gestionare a deșeurilor din cadrul proiectului.

DOMENIUL ARII PROTEJATE

Menținerea stării de conservare a ariilor de interes comunitar existente la

nivel local

În județul Sibiu au fost desemnate 16 situri NATURA 2000 (12 SCI-uri

și 4 SPA-uri). Până la declararea siturilor de importanță comunitară (SCI) ca arii speciale de

conservare (SAC) prin Hotărâre de Guvern în baza recunoașterii lor de către Comisia Europeană, pentru fiecare din siturile declarate se instituie cu caracter provizoriu regimul

de arie naturală protejată, ca arie specială de conservare. Pentru toate planurile, programele, proiectele și activitățile care urmează să se

desfășoare în situri NATURA 2000, precum și în vecinătatea acestora, se aplică prevederile legale în vigoare referitoare la procedura de realizare a evaluării de mediu pentru planuri și

programe și la procedura-cadru de evaluare a impactului asupra mediului. În cadrul Colectivului de Analiză Tehnică, s-au analizat studiile de evaluare a impactului pentru

programele și proiectele care ar putea afecta semnificativ siturile NATURA 2000, și s-au eliberat 227 de puncte de vedere pentru planuri, programe, proiecte și activități care se

desfășoară în interiorul, vecinătatea sau în legătură cu siturile Natura 2000. S-au luat măsurile necesare pentru ca autoritățile administrației publice locale să

prevadă în mod obligatoriu încadrarea acestor arii în Planurile de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism.

În cursul lunii decembrie 2015, Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu a propus 3 zone cu o biodiversitate deosebită, pentru a fi declarate situri de importanță comunitară: - Movilele de la Iacobeni cu două habitate prioritare 6210* Pajiști uscate

seminaturale și faciesuri cu tufărișuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia) și 6240* Pajiști stepice subpanonice.

- Castanii comestibili de la Buia cu habitatul comunitar 9260 Vegetație forestieră cu Castanea sativa.

- Extindere pentru situl ROSCI0118 Movilele de la Păucea cu Movilele de la Păucea – Românești cu habitatul prioritar 6210* Pajiști uscate seminaturale și

Page 122: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

122

faciesuri cu tufărișuri pe substrate calcaroase (Festuco Brometalia) și specia de interes comunitar Echium russicum.

Asigurarea custodiei pentru ariile naturale protejate

Pe teritoriul județului Sibiu, din totalitatea ariilor naturale protejate (12 situri de

importanță comunitară, 4 arii de protecție specială avifaunistică, 16 arii naturale protejate declarate la nivel național și 2 arii naturale protejate declarate la nivel local), nu au fost

atribuite în custodie: - 2 SCI-uri (ROSCI0382 Râul Târnava Mare între Copșa Mică și Mihalț și ROSCI0132 Oltul Mijlociu – Cibin – Hârtibaciu);

- 1 SPA (ROSPA0003 Avrig – Scorei – Făgăraș); - 4 arii de interes național (2.695. Lacul fără fund Ocna Sibiului, 2.696. Calcarele

eocene de la Turnu Roșu – Porcești, 2.697. Calcarele cu hippuriți de la Cisnădioara, 2.702 Vulcanii noroioși Hașag).

APM Sibiu a asigurat custodia a două situri Natura 2000: - ROSCI0118 Movilele de la Păucea

- ROSCI0093 Insulele stepice Șura Mică - Slimnic Prin proiecte finanțate din Axa 4 POS Mediu, atât Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu

cât și alți custozi și administratori au realizat planuri de management pentru ariile naturale protejate aflate în custodie/administrare. În prezent, acestea sunt trimise spre

avizare la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

DOMENIUL REGLEMENTĂRI

Optimizarea activităților privind emiterea actelor de reglementare, urmărirea

aplicării procedurilor specifice și a legislației de mediu în vigoare, având ca efect creșterea numărului de acte de reglementare emise, raportat la numărul de solicitări ( avize de

mediu, acorduri de mediu, autorizații de mediu, autorizații integrate de mediu, avize Natura 2000):

§ Domeniul Evaluare Impact

1. Directiva EIA ( Directiva 85/337/CEE amendată de Directivele 97/CEE și

2003/35/CE)

Page 123: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

123

Au fost depuse spre analiză 2.855 solicitări de la începutul anului 2015 din care au fost deja soluționate prin emiterea a 2.595 decizii de clasare a notificării, 136 decizii ale etapei de încadrare. S-au emis 4 acorduri de mediu. Investițiile s-au dezvoltat în sectoarele exploatare resurse minerale, depozitare deșeuri, producție metale brute

neferoase din minereuri, concentrate din minereuri sau materiale secundare prin procese metalurgice, chimice sau electrolitice (mărirea capacității de prelucrare prin tehnologie

Waelz la SOMETRA), 56 documentații au fost respinse, iar 64 de dosare se află încă în lucru.

2. Directiva SEA (Directiva 2001/42/ EC Parlamentului European și Consiliului):

Au fost emise 2 avize de mediu pentru planuri și programe.

În cursul anului 2015 au fost depuse spre analiză, conform H.G. nr. 1076/2004 140 planuri în domeniile amenajarea teritoriului și urbanism, managementul ariilor naturale

protejate, silvicultură, mobilitate urbană din care, au fost soluționate 105 pentru care, după parcurgerea etapei de încadrare, s-a stabilit că nu este necesară parcurgerea procedurii de

evaluare de mediu. Au fost emise 2 avize de mediu, 16 documentații au fost respinse, iar 17 documentații se află încă în lucru.

3. Directiva IPPC (Directiva nr. 2001/1/CE privind prevenirea și controlul integrat

al poluării). Număr instalații IPPC în județul Sibiu: 14

În perioada analizată au fost emise: - 2 autorizații integrate de mediu, din care o autorizație nouă și una actualizată; - 3 documentații sunt în procedură de actualizare a autorizației integrate de mediu.

S-au validat datele înscrise de operatori în secțiunea emisii industriale în registrele

IPPC, PRTR, COV.

4. Activități ce intră sub incidența Ordinului nr. 1798/2007 Conform procedurilor stabilite prin Ord. 1798/2007, s-au emis 114 autorizații de

mediu, 102 autorizații de mediu au fost revizuite și s-au transferat 45 autorizații de mediu. 50 documentații au fost respinse.

- Evaluare adecvată Au fost emise 2 Avize Natura 2000 în perioada analizată.

Page 124: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

124

§ Domeniul SEVESO, EMAS

- SEVESO - Activitatea Secretariatului de Risc de la nivelul APM Sibiu: S-a asigurat comunicarea și raportarea lunară pentru județul Sibiu către Agenția Națională pentru

Protecția Mediului privind obiectivele ce intră sub incidența Directivei SEVESO. În județul Sibiu sunt inventariate 2 amplasamente SEVESO din care 1 cu risc major

și 1 cu risc minor.

Organizarea și operarea rețelelor locale de monitorizare integrată a factorilor de mediu

Rețeaua de monitorizare integrată a factorilor de mediu, cuprinde :

Rețeaua de monitorizare a calității aerului

Rețeaua de monitorizare a calității aerului se compune din 4 stații automate cu

transmitere on-line a datelor de monitorizare. Funcționarea celor patru stații este continuă, 24 ore din 24, șapte zile pe săptămână, iar cele patru stații se află amplasate în următoarele

locații: două în municipiul Sibiu (lângă sediul instituției și pe strada Oțelarilor), una în orașul Copșa Mică (lângă Primărie) și una în municipiul Mediaș (pe strada Gării). Poluanții

monitorizați, metodele de măsurare, valorile limită, pragurile de alertă și de informare și criteriile de amplasare a punctelor de monitorizare sunt stabilite de legislația națională

privind protecția atmosferei și sunt conforme cerințelor prevăzute de reglementările europene.

SB1-Sibiu, stație de fond urban, indicatori monitorizați: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM2,5 , PM10, BTX

SB2-Sibiu, stație industrială, indicatori monitorizați: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3,

PM10, BTX SB3-Copșa Mică, stație industrială, indicatori monitorizați: SO2, NO, NO2, NOx, CO,

O3, PM10, Pb, Cd, As, Ni. SB4-Mediaș, stație industrială, indicatori monitorizați: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3,

PM10, Pb, Cd, As, Ni. Rețeaua automată de supraveghere a calității aerului cuprinde cele 4 stații automate

ce fac parte din Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) și a devenit funcțională la începutul anului 2008. Datele sunt afișate pe panourile exterioare cu afișaj

electronic din Sibiu și Copșa Mică, iar la sediul APM pe panoul electronic interior, fiind la

Page 125: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

125

dispoziția publicului. Operatorii locali supraveghează buna funcționare a analizoarelor din stații și răspund de validarea datelor brute. Filtrele expuse în scopul prelevării pulberilor în

suspensie au fost analizate în cadrul Laboratorului Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu pentru determinări gravimetrice și analize prin spectrometrie de absorbție atomică pentru

determinarea metalelor grele. Datele validate de către operatorul local sunt transmise la server-ul central al ANPM

unde sunt certificate. Rezultatele măsurătorilor sunt raportate la valorile limită prevăzute în Legea calității

aerului nr. 104/2011, care are ca scop protejarea sănătății umane și a mediului ca întreg,

prin reglementarea măsurilor destinate menținerii calității aerului înconjurător acolo unde aceasta corespunde obiectivelor pentru calitatea aerului și îmbunătățirea calității în alte

cazuri. În anul 2015, pentru factorul de mediu AER, au fost efectuate 4002 analize

automate și 2821 analize manuale, neconstatându-se depășiri ale limitelor admise la nici un indicator.

Rețeaua de supraveghere a calității solului și vegetației

În anul 2015, laboratorul APM Sibiu a analizat probe de sol din :

- Municipiul Sibiu - 5 puncte de prelevare - Județul Sibiu - 18 puncte de prelevare

- Extraperimetru, foste depozite de deșeuri menajere – 5 puncte de prelevare pe două profile de adâncime, de 0-5 cm și 5-30 cm.

Evaluarea stării de calitate a solului se realizează anual. Rezultatele obținute în urma analizelor se raportează la valorile de referință, conform Ordinului nr. 756/1997 pentru aprobarea reglementării privind evaluarea poluării mediului.

Astfel, în această perioadă au fost analizați 350 indicatori (pH, plumb, cadmiu, zinc si cupru).

În anul 2015 au fost prelevate și analizate probe de vegetație (carpen și urzică, considerate specii cu capacitate de bioacumulare a metalelor), în principal din aceleași

puncte din care s-au analizat probele de sol. În cele două campanii de recoltare (primăvara și toamna) au fost analizați 204

indicatori.

Page 126: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

126

Expertize în domeniul calității precipitațiilor, apei, deșeurilor și emisiilor de poluanți în atmosferă

• Precipitații: 1.084 de indicatori , în cele 6 puncte de prelevare stabilite

conform Planului anual de activitate al laboratorului

• La solicitarea Serviciului Comisariatul Județean Sibiu al Gărzii Naționale de Mediu, a Inspectoratului de Poliție al Județului Sibiu, precum și a operatorilor economici sau

persoanelor fizice, s-au efectuat probe și încercări în domeniul calității apei, deșeuri/nămoluri, emisii industriale, după cum urmează:

- Analize de ape uzate: 48 indicatori - Foraje / apă de suprafață: 115 indicatori - Deșeuri / Nămoluri: 56 indicatori - Emisii industriale: 25 indicatori

Evaluarea și gestionarea zgomotului ambiental

Conform Planului anual de activitate al laboratorului s-au efectuat măsurători de nivel de zgomot în 31 de puncte din municipiul Sibiu, un punct din localitatea Copșa Mică și un punct din municipiul Mediaș.

În anul 2015 au fost efectuate :

- 240 măsurători momentane ale nivelului de zgomot ambiental conform planului de monitorizare;

- 6 expertize, 8 măsurători contracost și o contraexpertiză la solicitarea GNM/operatori economici/persoane fizice.

Supravegherea nivelului de radioactivitate

Monitorizarea radioactivității factorilor de mediu se realizează atât automat, prin stația situată la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu, cât și manual. Stația RA Sibiu face

parte din Rețeaua Națională de Supraveghere a Radioactivității Mediului (RNSRM) și funcționează după un program standard de prelevări, pregătiri și măsurări a 5 factori de

mediu: aerosoli atmosferici, depuneri și precipitații atmosferice, apă de suprafață, sol necultivat și vegetație spontană. Stația automată de monitorizare a radioactivității mediului

face parte din Sistemul național de Avertizare/Alarmare a Radioactivității Mediului (SNAARM) și se monitorizează debitul dozei gama absorbite în aer (la 1m înălțime de sol).

Page 127: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

127

În anul 2015 au fost efectuate prelevări și măsurări ale activității specifice beta globale a probelor de aerosoli, depuneri atmosferice, ape brute (măsurători manuale),

precum și a debitului dozei gamma absorbite (măsurători automate) astfel: • 4.380 analize automate • 3.407 analize manuale.

Asigurarea funcționării și organizării laboratorului aparținând Agenției

S-a implementat Sistemul de Management al Calității, activitatea desfășurându-se

conform acestor proceduri. Serviciul Monitorizare și Laboratoare a elaborat procedurile

operaționale specifice, parte integrantă a implementării Sistemului de Control Intern Managerial.

Numărul total de indicatori analizați în anul 2015 de către personalul Laboratorului Agenției pentru Protecția Mediului Sibiu – 16.987 indicatori.

GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU – SERVICIUL COMISARIATUL JUDEȚEAN

SIBIU

Activitatea de control în anul 2015

● Total inspecții (controlul în domeniul protecției mediului, control în domeniul habitate naturale, biodiversității și ariilor protejate): 782

● Total agenți economici controlați : 781

● Total număr amenzi aplicate: 54 ● Total valoare amenzi aplicate: 908.000 lei ● Avertismente : 11 ● Dispoziții de sistarea activității : 12

● Total sesizări penale: 0

Controlul în domeniul protecției mediului

Page 128: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

128

● Operatori controlați :542 ● Numărul total inspecții realizate: 543, din care :

§ inspecții planificate : 207 § inspecții neplanificate 336, din care:

- Inspecții pentru verificarea modului de respectare a condițiilor impuse în actele de reglementare: 14

- Inspecții în urma autosesizării Gărzii Naționale de Mediu: 13 - Inspecții pentru soluționarea sesizărilor/petițiilor: 79 - Inspecții pentru investigarea unor incidente sau accidente care au avut un impact

semnificativ asupra mediului: 0 - Inspecții dipuse de Comisariatul General sau Autoritatea Centrală pentru Protecția

Mediului: 121 - Inspectii pentru emiterea, prelungirea sau revizuirea actelor de reglementare: 3 - Inspecții la obiective noi: 25 - Inspecții pentru verificarea realizării măsurilor impuse: 61 - Inspecții cu alte autorități: 20

Sancțiuni contravenționale

- Număr amenzi : 44 - Valoarea amenzilor aplicate : 679.000 lei - Avertismente : 10 - Dispoziții de sistare a activității: 9

- Sesizarea organelor de cercetare penală: 0

Controlul în domeniul biodiversității, biosecurității și ariilor protejate

Operatori controlați: 239

Numărul total inspecții realizate, 239 din care : ● inspecții planificate: 108 ● inspecții neplanificate: 131, din care :

Page 129: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

129

- Inspecții pentru verificarea modului de respectare a condițiilor impuse în actele de reglementare: 3

- Inspecții în urma autosesizării Gărzii Naționale de Mediu: 4 - Inspecții pentru soluționarea sesizărilor/petițiilor: 5 - Inspecții pentru investigarea unor incidente sau accidente care au avut un impact

semnificativ asupra mediului: 0 - Inspecții dispuse de Comisariatul General sau Autoritatea Centrala pentru Protecția

Mediului: 61 - Inspectii pentru emiterea, prelungirea sau revizuirea actelor de reglementare: 0 - Inspecții la obiective noi: 0 - Inspecții pentru verificarea realizării măsurilor impuse: 33 - Inspecții cu alte autorități: 25.

Sancțiuni contravenționale - Număr amenzi : 10

- Valoarea amenzilor aplicate: 229.000 lei - Avertismente : 1

- Dispoziții de sistare a activității: 3

11. IN DOMENIUL MUNCII

11.1 AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Principalii indicatori care au caracterizat forța de muncă civilă după participarea la activitatea economică, conform datelor furnizate de Institutul Național de Statistică

(Balanța Forței de Muncă la 1 ianuarie 2015), se prezentau, la începutul anului, astfel: populație stabilă a județului Sibiu de 424.796 persoane; populația activă civilă de

191.500 persoane; populația ocupată civilă de 182.600 persoane.

La nivelul județului Sibiu, anul 2015 a debutat cu o ușoară creștere a ratei șomajului în prima lună a anului (in decembrie 2014 rata șomajului a fost de 4,56), după care trendul

a fost descrescător și s-a menținut până în luna iulie , după care începand cu luna august

Page 130: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

130

rata șomajului a a început să scadă ușor, ajungând în luna decembrie 2015 la o valoare de 3,7

3.73.79

3.8

3.94

3.91

4

4.13

4.08

4.22

4.464.714.65

0

1

2

3

4

5

ianuarie

februarie

martie

aprilie

mai

iunie iul

ieaugust

septem

brie

octom

brie

noiem

brie

decembrie

ratasomajului

Din analiza evoluției numărului de șomeri (indemnizați și neindemnizați) înregistrați în

evidențele agenției pentru ocuparea forței de muncă, se constată o scădere a ratei

șomajului, fapt datorat, în principal stabilității pieței muncii, scăderea numărului de persoane disponibilizate dar și a angajărilor persoanelor aflate în cautarea unui loc de

muncă. Din mediul urban provin 2.479 persoane (din care 1.132 femei), iar din mediul rural

4.684 (din care 1.845 femei) așa cum se poate observa în diagrama de mai jos:

4.684

2.479 urban

rural

Repartizarea în teritoriu la finele anului de raportare 2015 a șomerilor (indemnizați

și neindemnizați) înregistrați în evidența agenției se prezintă astfel:

Mediul urban Mediul rural Denumire Nr.

someri din care femei Denumire Nr. someri din care

femei Municipiul Sibiu 797 414 Laslea 373 132 Municipiul Medias 610 274 Brateiu 283 96 Orasul Agnita 164 67 Nocrich 335 124 Orasul Dumbrăveni 242 96 Bazna 244 76 Orasul Avrig 156 56 Rosia 254 123 Orasul Copșa-Mică 133 50 Jina 244 112 Orașul Miercurea Sb 116 63 Hoghilag 273 97

Page 131: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

131

Orasul Cisnădie 74 34 Târnava 164 56 Orasul Tălmaciu 86 37 Alțâna 171 77 Orasul Săliște 68 31 Mosna 171 61 Orasul Ocna Sibiului 33 10 Altele 2416 1003

Evoluția numărului șomerilor indemnizați și neindemnizați în anul 2015

Din analiza evolutiei numărului de șomeri indemnizați și neindemnizați înregistrați în

evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu, se constată că pe tot parcursul anului de raportare 2015 numărul șomerilor neindemnizați a depășit numărul

șomerilor indemnizați. Astfel ponderea șomerilor neindemnizați în totalul șomerilor înregistrați a avut valori de peste 73%, demonstrând încă o dată faptul că persoanele

intrate în evidențele agenției nu sunt în totalitate persoane care provin din activități economice sau care au fost disponibilizate pe parcursul anului 2015.

Șomerii neindemnizați sunt, de regulă, persoane care fie că au ieșit din perioada de

acordare a indemnizației de șomaj fără a se putea încadra, fie nu întrunesc condițiile legale de acordare a indemnizației de șomaj, dar apelează la serviciile agenției pentru a-și găsi

un loc de muncă. Aceștia sunt persoane cu o pregătire scăzută, în majoritate provenind din mediul rural, care sunt nevoite să apeleze la autoritățile locale pentru obținerea

venitului minim garantat pentru a-și asigura mijloacele de trai.

Total Distributia șomerilor pe forme de învățământ la 31.12.2015 - nivel de instruire inferior (fără studii medii) 5.780 - nivel de instruire mediu – liceal si postliceal 994 - nivel de instruire universitar 389 TOTAL 7.163

2,002 193216891,9041,8401,8802,0312,1642,3432,5682,983 2,836

5742 5231566354675789569059605744

58326065

62896022

02,0004,0006,0008,00010,000

ian feb mar

apr

mai

iun iul aug sep oc

t

noiem

brie

decem

brie

indemnizati neindemnizati

Page 132: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

132

Din punct de vedere al distribuției șomerilor pe niveluri de instruire, la finele anului 2015, se poate observa că, din numărul total al șomerilor înregistrați, 80,69 % sunt persoane cu

nivel de instruire primar, gimnazial și profesional, 13,88% sunt persoane cu nivel de instruire liceal și post liceal și 5,43% sunt persoane având nivel de instruire universitar. De

aici rezultă profilul educațional al clienților agenției, astfel că, în majoritate, cei care au nevoie de serviciile noastre sunt persoane cu un nivel mai redus de pregătire. Persoanele

cu nivel de educație și pregătire ridicat apelează în proporție mai mică la agenție, gradul și capacitatea de ocupabilitate fiind mai mari în acest caz.

Distributia șomerilor pe grupe de vârsta

14.00%8.00%

23% 26%

11%

18%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

20.00%

25.00%

30.00%

<25ani 25-30ani 30-40ani 40-50ani 50-55ani >55ani

Din punct de vedere al structurii pe grupe de vârstă a șomerilor înregistrați, observăm

că grupele de vârstă în care se regăsesc cei mai mulți șomeri rămân grupele de varsta 40-50 de ani (1889 persoane) și 30-40 de ani (1654 persoane). Ambele grupe de vârstă au

înregistrat numărul maxim de șomeri pe toată perioada anului 2015, fiind urmate de grupa de vârstă peste 55 de ani (1263 persoane), grupa de vârsta sub 25 ani (1042 persoane)

grupa de vârsta 50-55 ani (758 persoane), si grupa de vârsta 25-30 ani (557 persoane). Prin eforturile proprii ale agentiei teritoriale s-a urmărit permanent încadrarea in munca

a persoanelor aflate in căutarea unui loc de munca (someri indemnizati/neindemnizati) corespunzător pregătirii lor profesionale.

Angajări ianuarie – decembrie 2015 (mediul urban/rural)

Page 133: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

133

49%51% angajarimediulurban

angajarimediulrural

În anul de referință și-au găsit un loc de muncă un număr total de 7.820 persoane,

dintre care 3.998 ( 51%) din mediu urban și 3.822 ( 49%) din mediul rural. În ceea ce privește categoriile din care fac parte persoanele care s-au angajat, se constată că

ponderea cea mai mare o are categoria de vârsta peste 45 ani cu 2.133 de angajări ( 27%), urmată de categoria de vârsta 35-45 ani cu 1949 angajări ( 25%), categoria de

vârsta sub 25 ani cu 1.896 de angajări (24%).categoria de vârsta 25-35 ani cu 1842 de angajări ( 24 %).

La acest capitol predomină categoria bărbaților care s-au angajat pe piața muncii într-un număr de 4.713 (60%), în timp ce un număr de 3.107 ( 40%) femei au reușit

să-și găsească un loc de muncă.

REALIZAREA OBIECTIVELOR PROGRAMULUI PENTRU OCUPAREA

FORȚEI DE MUNCĂ ȘI ALE PLANULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ ÎN ANUL 2015 LA NIVELUL JUDEȚULUI SIBIU

Rezultatele implementării Programului de ocupare a forței de muncă în anul 2015

Obiectivul general al Programului județean de ocupare a forței de muncă a fost încadrarea în muncă a cel putin 8.200 de persoane, din care 5.875 persoane prin

activitatea de medierea muncii și 2.325 persoane prin alte tipuri de măsuri active prevăzute atât în Legea nr. 76/2002 modificată și completată. În urma serviciilor acordate de

A.J.O.F.M. Sibiu, prin agențiile locale și punctele de lucru, în anul 2015, au fost încadrate în

Page 134: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

134

muncă, până la 31 decembrie, un număr de 7820 de persoane în căutarea unui loc de muncă.

Măsuri de stimulare a ocupării cu finanțare din bugetul asigurărilor pentru

șomaj Informare și consiliere profesională

Serviciile de informare și consiliere profesională au un rol esențial în activitatea

desfășurată de serviciile publice de ocupare, de calitatea acestora depinzând în mare

măsură rezultatele aplicării celorlalte tipuri de servicii de stimulare a ocupării, în special formarea profesională.

Pe parcursul anului 2015 au beneficiat de servicii de informare și consiliere profesională, oferite prin intermediul agenției teritoriale un număr de 15.345 persoane

aflate în căutarea unui loc de muncă, dintre care: 14.300 persoane nou înregistrate informate și consiliate, și 1045 persoane revenite din alte luni la consiliere.

Ca urmare a participării la serviciile de informare și consiliere profesională, 940 persoane au fost cuprinse la cursuri de formare profesională, 27 persoane au beneficiat

de servicii de consultanță pentru inițierea unei afaceri. Pentru anul 2015, prin activitatea de informare și consiliere au fost încadrate în muncă

un număr de 943 persoane, dintre care 376 femei si 567 bărbați.

Distributia încadrărilor pe mediul de proveniență

427 516

0

100

200

300

400

500

600

urban rural

In cursul anului 2015 s-au desfăsurat un număr de 14.147 ședințe individuale și un

număr de 153 ședințe de consiliere de grup prin care s-a urmărit creșterea șanselor de ocupare prin activitatea de informare și consiliere.

Prin implementarea programului „De la școală, la viață profesională, spre carieră”, s-au desfășurat 30 de acțiuni în școlile din județul Sibiu.

Page 135: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

135

Activitatea de consiliere, mediere și orientare profesională a persoanelor cu handicap desfășurată în cadrul centrului are la bază un proiect implementat de Agenția Națională

pentru Ocuparea Forței de Muncă în perioada 2004 - 2007 în 8 centre pilot din țară. A.J.O.F.M. Sibiu, a reușit în anul 2015 să consilieze un număr de 15 persoane, din care un

număr de 7 persoane s-au încadrat în meserii precum: agent securitate, muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor, lucrător bucătărie, montator subansamble, etc.

Formarea profesională

Asigurarea competențelor profesionale necesare șomerilor în vederea încadrării și

reîncadrării lor și creșterea numărului de persoane aflate in căutarea unui loc de muncă cuprinse la cursuri a reprezentat un obiectiv prioritar al Agenției Județene pentru Ocuparea

Forței de Muncă Sibiu și în anul 2015. Formarea profesională este o măsură activă definitorie pentru desăvârșirea profilului

profesional al oricărei persoane aflate în căutare de loc de muncă, știut fiind faptul că prin asigurarea creșterii și diversificării competențelor profesionale ale șomerilor se ating,

concomitent, două obiective specifice: satisfacerea cererilor imediate pe piața muncii și creșterea șanselor de ocupare in muncă a șomerilor.

Pentru anul 2015 prin Planul județean de formare profesională, s-a prevăzut cuprinderea în programe de formare profesională a unui număr de 600 persoane beneficiare

de servicii de formare profesională gratuite. Cele 600 de persoane beneficiare de servicii de formare profesională gratuite, prevăzute în plan, sunt șomeri aflați în evidențele agențiilor

teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Pe parcursul anului 2015, în programele de formare profesională organizate de

agenție, au fost cuprinse 940 persoane, din care 509 femei. Din cei 940 de șomeri participanți la programele de formare profesională organizate

de Centru de Formare Profesională a Adulților Sibiu 400 de șomeri au urmat programe de

formare profesionala finanțate din Bugetul Asigurărilor pentru Șomaj BAS), iar 540 au urmat programe de formare finanțate din Fonduri Structurale Europene (FSE).

Din Fonduri Structurale Europene au fost organizate 55 cursuri: - 10 cursuri Ingrijitor bătrani la domiciliu

- 6 cursuri Operator la mașini unelte cu comandă numerică - 6 cursuri Lucrător în comerț

- 5 cursuri Agent de securitate - 5 cursuri Operator introducere, validare și prelucrare date

- 4 cursuri Operator în domeniul proiectării asistate pe calculator

Page 136: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

136

- 4 cursuri Stivuitorist - 2 cursuri Găuritor – filetator

- 2 cursuri Sudor - 2 cursuri Manager proiect

- 2 cursuri Lăcătuș mecanic de întreținere și reparații universale - 1 curs Brutar

- 1 curs Cameristă - 1 curs Comunicare în limba germană

- 1 curs Confecționer produse textile

- 1 curs Infirmier/infirmieră - 1 curs Ingrijitor copii

- 1 curs Inspector/referent resurse umane Din Bugetul de Asigurări Sociale în anul 2015 s-au organizat 20 programe de

formare profesională, după cum urmează : - 4 cursuri Inspector/referent resurse umane

- 3 cursuri Bucătar - 3 cursuri Frizer coafor manichiurist pedichiurist

- 2 cursuri Lucrător în comerț - 2 cursuri Operator introducere, validare și prelucrare date

- 2 cursuri Instalator instalații tehnico sanitare și de gaze - 1 curs Contabil

- 1 curs Sudor - 1 curs designer pagini web

- 1 curs Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă - 1 curs de sudor

Până la data de 31 decembrie 2015 au fost încadrați în muncă un număr de 429 absolvenți ai cursurilor de formare profesională, atât din cursurile organizate în anul de raportare cât și din cursurile aflate în monitorizare.

Stimularea încadrării în muncă a absolvenților instituțiilor de învățământ

Subvențiile acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a absolvenților de

învățământ, diferențiate în funcție de nivelul studiilor absolvite de cel angajat, au avut un aport important la ocuparea tinerilor înregistrați în evidențele agenției.

Page 137: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

137

Utilizarea tuturor mijloacelor de informare în masă cu privire la măsurile active destinate tinerilor, informarea și consilierea privind cariera elevilor din anii terminali de studii, bursa

locurilor de muncă destinată absolvenților a făcut posibilă angajarea a unui număr de 188 absolventi . Din cei 188 absolventi angajați prin subvenționarea locului de muncă , 29 sunt

absolvenți ai ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii, 66 sunt absolvenți de învățământ secundar superior sau postliceal si 93 sunt absolvenți de învățământ

superior.

Ponderea absolventilor încadrati prin subventionarea locului de muncă 0%

35%

50%15%

invatamantinferior

invatamantsecundarsuperior

invatamantsuperior

O contribuție importantă la încadrarea în muncă a absolvenților a fost organizarea, la

nivel național, a Bursei locurilor de muncă pentru absolvenți, în luna septembrie 2015.

Tinerii absolvenți de învățământ care se încadrează in muncă cu program normal de lucru si pentru o perioada mai mare de 12 luni primesc o prima de încadrare neimpozabilă,

egala cu valoarea indicatorului social de referință, in vigoare la data angajării. În anul 2015 84 absolvenți (54 femei) au beneficiat de prima de angajare.

Ponderea absolvenților care au beneficiat de prima de încadrare

32%

11%

57%invatamantgimnazial

invatamantliceal

invatamantuniversitar

Încadrarea în muncă a șomerilor înainte de expirarea perioadei de indemnizare

În scopul prevenirii șomajului de lungă durată și stimulării șomerilor de a se încadra in

muncă înainte de expirarea perioadei de indemnizare, s-au asigurat resursele financiare necesare acordării de alocații pentru 559 șomeri, din care 240 femei.

Page 138: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

138

Structura pe grupe de vârstă a persoanelor beneficiare de alocații pentru încadrarea înainte de expirarea indemnizației de șomaj se prezintă astfel:

- 14 persoane au vârsta mai mică de 25 ani; - 101 persoane au vârsta cuprinsă între 25-35 ani;

- 163 persoane au vârsta cuprinsă între 35-45 ani; - 281 persoane au vârsta de peste 45 ani.

Încadrarea înainte de încetarea indemnizatiei de șomaj

29%

18%

3%

50%

sub25ani

25-35ani

35-45ani

peste45ani

Această măsură s-a dovedit, ca și în anii precedenți, mai eficientă la persoanele

aparținând grupelor de vârstă peste 45 ani și între 35-45 ani ceea ce demonstrează că persoanele mai in vârsta sunt mai interesate să se angajeze cât mai repede după pierderea

locului de muncă.

Încadrarea în muncă prin stimularea mobilității forței de muncă Mobilitatea geografică este stimulată prin acordarea de prime de încadrare sau de

instalare, după caz. Aceasta poate fi o solutie pentru acoperirea deficitelor de fortă de muncă din anumite zone, regiuni si sectoare de activitate, dar este limitată ca rezultat.

Potrivit programului, s-a estimat ocuparea unui număr de 20 persoane, 20 persoane au

fost ocupate în muncă prin acordarea de prime de mobilitate, balanța înclinându-se în favoarea celor care și-au schimbat domiciliul, astfel: 6 persoane (4 femei) ca urmare a

încadrării într-o localitate situată la o distanță mai mare de 50 km de localitatea unde au avut domiciliul, iar 14 persoane ( 6 femei) care ca urmare a angajării lor și-au schimbat

domiciliul. Din punct de vedere al vârstei, măsura a avut efectul scontat la categoria persoanelor

cu vârsta cuprinsa între 25- 35 ani , beneficiarii acestei măsuri active grupându-se după cum se prezinta in tabelul de mai jos :

Page 139: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

139

Distribuția șomerilor încadrați prin mobilitatea fortei de muncă pe grupe de

vârstă

4

11

2

3

02468

1012

sub25ani 25-35ani 35-45ani peste45ani

Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap

Prin aplicarea complexului de măsuri active prevăzute pentru promovarea includerii

sociale a persoanelor cu handicap apte de muncă, în cursul anului 2015 s-au încadrat în

muncă 7 persoane cu handicap prin subvenționarea locurilor de muncă.

Încadrarea prin acordarea de servicii de consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente sau pentru inițierea unei afaceri

În contextul politicii de încurajare a așa intitulatei auto - ocupării, respectiv de a

sprijini activitățile antreprenoriale ale asiguraților în sistem, agenția a acționat prin efort propriu și prin intermediul furnizorilor de servicii specializate, în direcția oferirii de servicii de

asistență și consultanță gratuită pentru inițierea de către șomeri a unei activități pe cont propriu.

În anul 2015 aceste servicii au fost accesate la nivelul judetului Sibiu de un număr de 23 persoane din care 16 au fost beneficiare de servicii de consultanță și asistență pentru

începerea unei activități independente sau pentru începerea unei activități oferite în urma unui contract încheiat între A.J.O.F.M. Sibiu și firma S.C. Romanian Employment Consulting.

Încadrarea in muncă a persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau someri unici

sustinători ai familiilor monoparentale.

Șomajul în rândul persoanelor cu vârsta de peste 45 ani sau șomeri unici susținători

ai familiilor monoparentale constituie una din problemele stringente ale pieței forței de muncă.

Page 140: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

140

În anul 2015, au fost încadrate în muncă 523 persoane cu vârsta de peste 45 ani sau unici întreținători de familie, din care: 490 persoane prin acordarea de subvenții

angajatorilor care încadrează persoane din aceste categorii si 33 șomeri care sunt părinți unici sustinători ai familiilor monoparentale.

490

33

someri peste 45 de ani someri unici sustinatori

Încadrarea persoanelor care mai au 5 ani până la îndeplinirea condițiilor de

pensionare

Măsura activă de subvenționare a locurilor de muncă pentru angajatorii care încadrează

persoane care mai au maxim 5 ani până la îndeplinirea condițiilor de pensionare este printre măsurile cele mai avantajoase ale Legii 76/2002, modificată și completată, întrucât

angajatorii beneficiază de aceasta subventie pentru o perioadă care poate ajunge la 5 ani. Prin urmare agenții economici au fost informați cu privire la avantajele acestei măsuri

active, astfel că, până la 31 decembrie 2015, au fost angajate prin subvenționarea locurilor de muncă 7 persoane care mai au cinci ani până la pensie.

Medierea muncii

Prin serviciile de mediere au fost încadrate în muncă 7.683 persoane, din care 6.048 persoane cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată, iar 1.635 pe perioadă

determinată. Activitatea de mediere a muncii a fost susținută în mod evident și de organizarea

burselor locurilor de muncă. In anul 2015 au fost organizate un număr de 2 burse ale locurilor de munca: bursa generala a locurilor de munca in luna aprilie si bursa locurilor de

munca pentru absolventi in luna septembrie si mai multe selectii de personal, la solicitarea

agentilor economici care au oferit un număr semnificativ de locuri de munca vacante. În data de 24 aprilie 2015, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sibiu

a organizat BURSA GENERALĂ A LOCURILOR DE MUNCĂ.

Page 141: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

141

Cele 1.125 persoane participante au avut de ales dintr-un număr de 1.359 locuri de muncă puse la dispoziție de 68 agenți economici astfel: Sibiu , 49 agenți economici au

oferit 1.089 locuri de muncă și Mediaș , 19 agenți economici – 270 de locuri de muncă În urma acestei burse au fost încadrate un număr de 212 de persoane (148 Sibiu, 64

persoane Mediaș) reprezentând 19% din totalul participanților. În data de, 25 septembrie 2015, Agentia Județeana pentru Ocuparea Forței de Muncă

Sibiu a organizat BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVENȚI. Au participat un număr de 792 persoane care au avut la dispoziție un număr de 1.283 locuri de muncă

vacante puse la dispoziție de cei 74 agenți economici participanți.

În urma desfășurării acestei burse, la nivel județean, 247 absolvenți în căutarea unui loc de muncă au fost selectați în vederea încadrării din care angajați 92 absolventi.

Organizarea de Miniburse ale locurilor de muncă

Pentru a veni în întâmpinarea agenților economici care doresc să recruteze forță de

muncă, A.J.O.F.M. Sibiu a organizat, la cerere, miniburse ale locurilor de muncă. Minibursa desfașurată la Sibiu la solicitarea SC KUNDEN BROKER SRL – în domeniul

asigurărilor - 5 martie 2015, Sediul AJOFM Sibiu. Minibursa desfașurata la Agnita la solicitarea SC SOMAREST SRL - ind. Pielăriei-

Agnita 11.06.2015. Minibursa desfașurată la Mediaș pentru SC ION ART GLASS SRL - ind. Sticlăriei – 8

septembrie 2015. Minibursa Cona SA - 5 noiembrie 2015 – sediul agentiei – 65 șomeri convocați

Minibursa SC Kromberg und Schubert Romania Me S.R.L – Mediaș - 210 persoane convocate – 24 noiembrie.

Bursa organizată de Consiliul Județean Sibiu in colaborare cu A.J.O.F.M. Sibiu - 180

persoane convocate - 25 noiembrie 2015.

Bursele cursurilor de (re)calificare

În colaborare cu SC Tehnical Trening în baza protocolului de colaborare s-au organizat: în data de 28 ianuarie 2015 în Agnita o bursa a cursurilor de calificare la care au

participat un număr de aproximativ 324 de șomeri (256 persoane cu nivel de instruire primar, gimnazial, profesional, 64 nivel de instruire liceal si postliceal, 4- studii superioare)

Page 142: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

142

din Agnita și localitățile limitrofe. conform protocol colaborare - Xerom Service SRL s-au desfășurat selecții pentru înscriere cursuri de formare profesională în data de 17.02.2015 la:

● Avrig – au participat aproximativ 120 de persoane in cautarea unui loc de munca ● Cîrtișoara – au participat aproximativ 35 persoane

● Porumbacu de Jos - au participat aproximativ 15 persoane Alte acțiuni:

În ianuarie 2015 AJOFM Sibiu a organizat o selecție de tineri cu vârstă între 18 și 27 ani care pot beneficia de ucenicie/stagiatură în cadrul unor companii din Germania, pe o

perioadă de 3 ani, în cadrul programului The Job of my life, lansat de Ministerul Federal al

Muncii și Afacerilor Sociale din Germania, prin intermediul Agenției federale a Muncii și a Centralei de mediere a Străinilor și specialiștilor ZAV Bonn – Serviciile de Plasare

Internațională. Au fost oferite 30 posturi (bucătar, specialist în industria hotelieră, specialist

restaurant).Au participat 32 persoane și au fost admiși 16 candidați: (7 persoane pentru bucătar, 6 specialist industria hotelieră, 2 specialiști restaurant, 1 mecatronic).

În luna februarie la solicitarea Cancelariei Primului Ministru care a elaborat o analiză de impact cu privire la îmbunătățirea legislației în domeniul uceniciei la locul de muncă s-au

trimis unui număr de peste 500 de angajatori un chestionar elaborat pe această temă. Toate chestionarele care au fost primite completate de 24 de angajatori au fost redirecționate

către Cancelaria Primului Ministru. În data 18 iunie 2015, AJOFM Sibiu în colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Muncă

Sibiu a organizat o întâlnire de consultanță legislativă având ca temă „Repere legislative în formarea profesională a salariaților. Facilitățile acordate angajatorilor prin sistemul

asigurărilor pentru șomaj”. La această întâlnire au participat 270 de reprezentanti de la 248 agenti economici,

confederatii sindicale si patronale, institutii, fiind dezbătute atât facilitățile cât și obligațiile

angajatorilor în baza legii nr. 76/2002, Legea 335/2013 cu privire la Subvenționarea angajatorilor care încadrează absolvenți de învatamant superior pe perioada efectuării

stagiului de practică, Legea 72/2007 privind Subvenționarea angajatorilor care încadrează elevi și studenti pe durata vacantei și Legea 279/2005 – subvenționarea angajatorilor care

încadreaza ucenici la locul de muncă. În luna octombrie AJOFM Sibiu a derulat o campanie de informare referitoare la Legea

76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă. În acest sens, au fost transmise unui număr de peste 700 de angajatori din județul Sibiu o

prezentare a facilităților oferite în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru

Page 143: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

143

șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și un chestionar prin care s-a dorit să se analizeze nevoia acordării de subvenții angajatorilor.

Măsuri de prevenire a șomajului

Măsurile de prevenire a șomajului, constând în principal în oferirea serviciilor de

preconcediere persoanelor amenințate de riscul de a deveni șomeri fie ca urmare a restructurărilor unor activități economice, fie datorită unor cauze personale, au constituit o

prioritate a agenției județene. Serviciile de preconcediere oferite sunt cele prevăzute la art. 51 din lege, după cum

urmează: a) Informarea privind prevederile legale referitoare la protecția șomerilor și acordarea

serviciilor de ocupare și de formare profesională au ca scop cunoașterea drepturilor și obligațiilor persoanelor asigurate în sistemul asigurărilor pentru șomaj, documentelor

necesare pentru înscriere la șomaj, cuantumului și duratei legale a indemnizației de șomaj, precum și a serviciilor de care pot beneficia în condițiile legii;

b) Plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local și instruirea în ceea ce privește modalitățile de căutare a unui loc de muncă au ca obiectiv prevenirea somajului

prin ocuparea imediată a locurilor de muncă disponibile, precum și creșterea șanselor de reintegrare profesională prin dobândirea de noi tehnici și cunoștințe;

c) Sondarea opiniei salariaților și consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a somajului au ca scop identificarea necesităților și priorităților persoanelor asistate, în

vederea orientării acestora către cele mai potrivite măsuri active.

În anul 2015 s-au acordat servicii de preconcediere pentru un număr de 7 societăți comerciale.

Programe speciale de ocupare a forței de muncă

Pentru anul 2015 prin Programul special de ocupare pentru localități din mediul rural

s-au încadrat in muncă un număr de 265 persoane aflate în căutarea unui loc de muncă din mediul rural.

Page 144: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

144

Prin Programul special de ocupare pentru localități defavorizate - Dumbrăveni , până la data de 31 decembrie 2015 s-au angajat un număr de 163 persoane.

Pentru anul 2015 au fost făcute propuneri pentru Programul special de ocupare a forței

de muncă pentru comunități cu număr mare de etnici romi, care monitorizează localitățile cu cel mai mare număr de etnici romi din județul Sibiu.

Prin acest program până la 31 decembrie 2015 au fost încadrate 213 persoane, așa cum rezultă din graficul de mai jos.

EURES - MUNCA ÎN SPAȚIUL EUROPEAN

A.J.O.F.M. Sibiu prin activitatea de plasare a forței de muncă în străinătate prin

Reteaua EURES , a înregistrat în baza de date a ANOFM în perioada 01.10.2015 – 31.10.2015 un număr de 10 persoane (dintre care 5 femei ) în vederea ocupării

locurilor de muncă din Germania Spania și Marea Britanie.

20 20 20 2030

105

5377

0

50

100

150

ALTÂNA LASLEA BRĂDENI HOGHILAG

PROPUS

100

163

050

100150200

Dumbraveni

PROPUSREALIZAT

1020 20 10

42

107

3628

020406080

100120

Hoghilag Iacobeni Nocrich Rosia

REALIZAT

Page 145: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

145

Furnizarea serviciilor EURES prevăzute de legislatia comunitară cu privire la compensarea ofertelor și a cererilor de locuri de muncă în cadrul Uniunii Europene.

(Obiectivul general 3.1.1. lit.b din Contractul de performanță managerială): A.J.O.F.M. Sibiu prin Compartimentul EURES a înregistrat în baza de date a ANOFM

în perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 un număr de 36 persoane (din care 7 femei) în vederea ocupării locurilor de muncă din Germania Spania, Marea Britanie, Danemarca, Israel și Portugalia. Solicitanții de locuri de muncă au vârsta cuprinsă între 19 și 55 de ani și au optat pentru una din meseriile :bucătar, ospătar, pedagog , economist,

mecanic, recepționer, factor poștal , electrician pentru Germania; culegator căpșuni pentru

Spania; lucrător în construcții, inginer IT îngrijitor bătrâni, infirmiera, agricultor pentru Marea Britanie; culegator mazare pentru Danemarca; dulgher pentru Israel; culegător

zmeură pentru Portugalia. În primul trimestru 2015 Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă

București a organizat selecție pentru studenții și masteranzii din toată țara care doresc să desfășoare o activitate lucrativă pe teritoriul Germaniei în perioada vacanței de vară

2015 (minim 2 luni) care dețin cunoștințe bune și foarte bune de limba germană. Aceasta s-a desfășurat în perioada: 12.01.2015 – 06.02.2015. Din Sibiu și - au depus dosarele și

au susținut testul de limba germană un număr de 2 studenți care au fost declarați admiși.

Tot în trimestrul I 2015 la solicitarea angajatorilor spanioli A.N.O.F.M. prin intermediul A.J.O.F.M. Gorj ( la Tîrgu Jiu) si A.J.O.F.M. Olt ( la Alexandria ) a

organizat în perioada 28 - 29 ianuarie 2015 și respectiv 26.01.2015 selecții pentru persoanele care doresc să ocupe un loc de muncă în domeniul agricol în Spania. Din județul Sibiu au participat 6 candidate din care au fost selectate 3 persoane.

Tot în această perioadă A.J.O.F.M. Brașov a organizat în 19 februarie 2015

selecția pentru lucrătorii calificați în domeniul hotelier – gastronomic care doresc să desfășoare o activitate sezonieră în Germania. Companiile germane

Europa Park, Mc Donald’s si Centrala de Mediere a Străinilor și Specialistilor ZAV Bunn au oferit 77 de posturi .

Din județul Sibiu au participat un număr de 3 candidați din care au fost declarați admiși un număr de 2 bucătari. De asemenea în luna octombrie 2015 Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București a organizat la București selecție pentru lucrătorii calificati în

domeniul hotelier - gastronomic care doresc să desfășoare o activitate sezonieră în

Page 146: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

146

Germania în data de 13.10.2015. Angajatorii germani reprezentați de Serviciile de Plasare Internatională din cadrul Centralei de Mediere a Străinilor și Specialistilor ZAV Bonn au

oferit 50 de posturi pentru următoarele ocupații : (bucătar/bucătar șef/bucătar specialist - 15 posturi; ospătar - 15 posturi; barman - 5 posturi; personal în gastronomia de sistem

tip Mc’Donald’s - 15 posturi). Din Sibiu au participat 3 candidați care au fost declarați admiși( 2 ospătari și un bucătar).

Tot în luna octombrie 015 la solicitarea angajatorilor germani A.N.O.F.M. prin intermediul A.J.O.F.M. Mureș –la Sighișoara a organizat în perioada 15 - 16 octombrie 2015 selecție pentru muncitori calificati în diverse meserii care doresc să lucreze în

Germania. Angajatorii germani reprezentați de Compania Unigue Personal Service GmbH au oferit 85 locuri de muncă pentru următoarele meserii:(operator stivuitor – 15

posturi;comisionar- 15 posturi; hamal – 10 posturi; muncitor în metalurgie – 9 posturi; electrician - 6 posturi; mecanic auto – 5 posturi; sudor MIG - MAG – 5 posturi; mecanic

instalații – 5 posturi; operator CNC – 3 posturi;instalator/montator instalații de gaz – 3 posturi; lucrător în depozit – 3 posturi; mecanic utilaje prelucrarea maselor plastice și a

cauciucului – 2 posturi; sculer – 2 posturi; zugrav – vopsitor – 2 posturi). Din județul Sibiu au articipat 3 candidați care au fost selectați ( 2 în meseria de electrician și un lucrător

depozit) .

Organizarea de burse ale locurilor de muncă, inclusiv cele pentru facilitarea integrării lucrătorilor români pe piața muncii în străinatate , prin serviciul

EURES. În anul 2015 a fost programată o selecție care urma să se desfașoare la Mediaș

pentru lucrători calificați îin domeniul petrol și gaze din Marea Britanie, Norvegia, Danemarca, Olanda, Suedia Finlanda .Aceasta nu a putut fi organizată deoarece angajatorii

străini și - au retras ofertele de locuri de muncă.

Relația cu clienții

A.J.O.F.M. Sibiu prin Compartimentul EURES pune la dispozitia clienților în cadrul

serviciilor de informare și consiliere profesională a informațiilor privind oportunitățile de ocupare în Spațiul Economic European prin utilizarea eficientă a EURES pentru promovarea mobilității forței de muncă. Persoanele care doresc să plece la muncă în spațiul UE o pot face prin intermediul

rețelei EURES și pot consulta locurile de muncă vacante existente la nivelul UE pe portalul

Page 147: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

147

EURES european:www.ec.europa.eu/eures sau cel național, al ANOFM : www.eures.anofm.ro.

EURES - European Employment Services reprezintă o rețea de cooperare între Serviciile Publice de Ocupare Europene și a fost creată pentru facilitarea liberei circulații a

lucrătorilor în cadrul Spațiului European și Elveția. Rețeaua este coordonată de Comisia Europeană.

Principalele obiective ale EURES sunt: - să informeze, să îndrume și să furnizeze sfaturi potențialilor lucrători

mobili cu privire la oportunitățile de a lucra în UE/SEE, ca și despre condițiile

de muncă și de viață din spațiul european ( întocmire CV, corelare calificare cu LMV,aplicare ;

- să ofere consiliere angajatorilor dornici să recruteze lucrători din alte țari ale S E E ( stabilirea grupurilor țintă, întocmirea anunțului, promovarea ofertei,

organizarea interviului ; - să ofere sfaturi și îndrumare lucrătorilor și angajatorilor din regiunile

transfrontaliere; - să faciliteze libera circulație a lucrătorilor;

- să asigure transparența locurilor de muncă și a aplicațiilor ; - să asigure creșterea gradului de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui

loc de muncă ; - să organizeze burse și selecții pentru ocuparea forței de muncă.

COORDONAREA SISTEMELOR DE SECURITARE SOCIALĂ

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, au devenit direct aplicabile

Regulamentele comunitare 574/72 privind coordonarea sistemelor de securitate socială pentru lucrătorii migranți și membrii lor de familie. În anul 2015, A.J.O.F.M. Sibiu a primit de la instituții competente din alte State

membre UE sau de la persoane fizice interesate un număr de 185 de cereri pentru eliberarea formularelor europene. Ca urmare a acestor solicitări, au fost eliberate de către agentia

județeană un număr de 142 formulare U.002, dintre care: 83 Germania, 34 pentru Spania, 16 Austria si 9 pentru alte state.

De asemenea, agenția județeană a emis 42 formulare U.006 prin care se certifică informații referitoare la veniturile membrilor de familie cu domiciliul în România ai șomerilor

Page 148: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

148

indemnizați în alte state membre. Aceste formulare au fost emise la cererea instituțiilor competente .

Pentru menținerea dreptului la prestații de șomaj pe perioada în care șomeri ai altui Stat membru își căută un loc de muncă în România, în anul 2015 s-au înregistrat 18 cazuri.

Prestația de șomaj a fost platita de instituții competente de Statele membre implicate. Cele 18 persoane au fost înregistrate ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă și

monitorizate lunar.

PROIECTE ALE AGENȚIEI JUDEȚENE PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ SIBIU FINANȚATE DIN FONDURI EXTERNE

Proiecte în care agenția este beneficiar

● S.P.C.P. - Specializare și perfecționare în vederea îmbunătătiri

competențelor profesionale ale personalului SPO - POSDRU/124/4.2/S/130999

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea nivelului de competențe profesionale a 300 de angajați S.PO. în vederea adaptăriii la noile cerințe în domeniu,

furnizând astfel servicii de ocupare și asistență adaptate clienților. Obiective specifice: OS1. actualizarea profilelor profesionale specifice pentru

personalul S.P.O. - prin prisma realizarii unei strategii - la nivelul a două regiuni de dezvoltare. OS2 -.dezvoltarea competentelor profesionale și sociale a personalului propriu al

S.P.O. în ocupații corelate cu serviciile furnizate prin oferirea a 4 cursuri de perfecționare pentru un număr de 300 de persoane.

Data de începere/data de finalizare a proiectului: 06.01.2014 – 05.07.2015 (18 luni)

Rezultate preconizate: - 300 de persoane S.P.O. (65% femei) beneficiare de programe de formare, 15 persoane /curs – 20 grupe (4 programe x 5 grupe), din care minim

270 persoane certificate. Valoarea totală eligibilă a proiectului: 9.443.094,00 lei.

Proiecte în care agenția este partener

● OBSERVATORUL PIEȚEI MUNCII (O.P.M.)

Beneficiar A.J.O.F.M. Hunedoara

Page 149: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

149

Obiectiv general: Dezvoltarea capacității SPO de monitorizare, analiză, anticipare și proganoză a schimbărilor de pe piața muncii, în scopul adaptării sistemului de furnizare a

serviciilor de formare profesională, la tendințele de evoluție a cererii de forță de muncă la nivel inter regional.

Obiective specifice: OS1. Furnizarea uniu sistem operational de analiza, sinteza si prognoza a evolutiei pietei muncii in scopul cresterii capacitatii de anticipare a nevoilor de

formare profesionala. OS2 Monitorizarea si evaluarea sistemului public si privat de formare profesionala pentru evidentierea impactului net al măsurilor active de ocupare, în corelare

cu cererea și oferta de muncă existentă.

Data de începere/data de finalizare a proiectului: 06.01.2014 – 05.07.2015 (18 luni). Valoarea totală eligibilă a proiectului 12.991.172.00 lei.

● Proiectul ”FII ACTIV ȘI ADAPTEZĂ-TE LA PIAȚA MUNCII!”

POSDRU/183/5.1/S/151603 Beneficiar SC COMPA SA

Partener 1 - S.C. EURO JOBS S.R.L. Petroșani Partener 2 – AJOFM Sibiu

Obiectivul general: Cresterea capacitatii de ocupare a grupurilor de persoane cu o situatie dificila pe piata muncii, in special a grupurilor dezavantajate pe piata muncii prin

masuri active de ocupare. Obiective specifice: Proiectul permite atingerea urmatoarelor obiective specifice:

Obiectivul specific 1 (OS 1) Identificarea si recrutarea si unui grup tinta de 234 persoane apartinand zonelor foste industrializate. Obiectivul specific 2 (OS 2) Implementarea

masurilor active pentru un numar de 214 persoane care reprezintă 90% din grupul țintă. Obiectivul specific 3 (OS 3) Participarea la FPC a 214 persoane aferente grupului tinta

Obiectivul specific 4 (OS 4) Participanți la programe integrate a unui număr de 62 de șomeri

de lungă durată Obiectivul specific 5 (OS 5) Participanți la programe integrate a unui număr de 32 de femei, șomere de lungă durată Obiectivul specific 6 (OS 6) Participanti la programe

integrate a unui număr de 16 de tineri, șomeri de lungă durata Obiectivul specific 7 (OS 7) Certificarea a 38 de șomeri de lungă durată participați la programe integrate Obiectivul

specific 8 (OS 8) Reducerea șomajului și îmbunătățirea capacității de ocupare a persoanelor, în special a grupurilor dezavantajate – 15 persoane angajate.

Data de începere/data de finalizare a proiectului: 25.02.2015 – 24.12.2015 (10 luni). Rezultate realizate la 24.12.2015: au fost identificate și recrutate din Regiunea Centru

(jud Sibiu) un număr de 249 de persoane față de 180 propus.

Page 150: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

150

• Grup țintă realizat în Regiunea Centru

Au fost informate și consiliate un număr de 175 de persoane față de 170 propus. Au fost organizate 2 programe de formare profesională:

● Curs Inspector/referent resurse umane 2 serii x 15 cursanți -30 certificati

● Curs operator introducere validare și prelucrare date 2 serii x 15 cursanți – 29 certificați. • un număr de 7 persoane au fost încadrate în câmpul muncii prin măsurile active de

ocupare oferite prin proiect. Valoarea totală eligibila a proiectului 2.654.277,61 lei.

Proiecte finanțate din fonduri europene cu ai căror beneficiari AJOFM Sibiu a

încheiat acorduri de colaborare:

● Proiectul “Formarea profesionala , o noua șansă , un nou început” – POSDRU/125/5.1/S/135177 ( beneficiar SC JIFA SRL Avrig), în cadrul căruia

se organizează următoarele cursuri pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

aflate în evidența agenției: lucrător comercial, îngrijitor bătrâni la domiciliu, infirmier, technician în industria textilă, bucătar, ospătar.

Până la 31.12.2015 au fost organizate 10 cursuri: Infirmier- 1,Lucrător comercial -3, îngrijitor bătrâni la domiciliu 6.

● Proiectul “O șansă pentru viitor”- POSDRU/125/5.1/S/125569 (beneficiar

SC ALISTAR SECURITY SRL), în cadrul căruia se organizează următoarele cursuri pentru persoanele in cautarea unui loc de munca, aflate in evidenta agenției: agent

de securitate, manager agent de securitate. Până la 31.12.2015 au fost organizate 3 cursuri Agent securitate.

Page 151: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

151

● Proiectele “Drumuri îmbunătățite spre muncă prin training profesional al resurselor umane active –DIMITRA”- POSDRU/135/5.2/S/129297 și “Dezvoltarea oportunităților de carieră și investiție la șanse de ocupare – DECIS” – POSDRU/125/5.1/S/126980 (beneficiar SC TEHNICAL TRAINING SRL

București) în cadrul cărora se vor organiza cursuri de formare profesională pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă aflate în evidența agenției: limba germană,

îngrijitor bătrâni la domiciliu, îngrijitor copii. Până la 31.12.2015 au fost organizate 3 cursuri: Limba germană 1, îngrijitor bătrani la

domiciliu 1, îngrijitor copii 1.

● Proiect WORK I.T. POSDRU 135/5.2/S/126623 – beneficiar SC XEROM SERVICE

SRL în cadrul cărora se vor organiza cursuri de formare profesională pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă aflate în evidența agenției: operator calculator, lucrător

comercial, agent securitate, îngrijitor bătrâni la domiciliu, cameristă, competențe antreprenoriale.

Până la 31.12.2015 au fost organizate 8 cursuri: Operator calculator 1, Lucrător comercial 2, Agent securitate 2, Îngrijitor batrani la domiciliu 1, Cameristă 1, Competențe

antreprenoriale 1.

● Proiect “ECONOMIA SOCIALĂ=PROGRES SOCIAL”, ID: POSDRU/173/6.1/S/148124 beneficiar Fundația Hope and Homes for Children

Romania, cu sediul în Baia Mare, partener Consiliul Județean Sibiu în cadrul caruia se vor organiza cursuri de formare profesională pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă

aflate în evidența agentiei: îngrijitor bătrâni la domiciliu, brutar, lucrător comercial. Până la 31.12.2015 au fost organizate 4 cursuri: Lucrător comercial1, Îngrijitor baătrâni la

domiciliu 2, brutar 1.

● Proiectul “Inserția activă pe piața muncii prin formare profesională inovativă în domeniul INGineriei - FORMING” POSDRU/125/5.1/S/134003 în cadrul caruia se vor

organiza cursuri de formare profesională pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă aflate în evidența agenției: operator m.u.c.n, operator c.n.c., manager proiect,

operator proiectare asistata pe calculator. Până la 31.12.2015 au fost organizate 9 cursuri: Operator m.u.c.n - 4, Operator c.n.c.

– 1, Manager proiect 1, Operator proiectare asistată pe calculator 3.

Page 152: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

152

● Proiectul Îmbunătățirea capacității de ocupare în zone foste industrializate din regiunile Centru si Nord Vest” POSDRU/183/5.1/S/151251 în cadrul căruia s-au

organizat cursuri de formare profesională pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă aflate în evidența agenției: operator calculator, operator introducere, validare

și prelucrare date. Până la 31.12.2015 au fost organizate 3 cursuri: Operator calculator - 1, Operator

introducere, validare și prelucrare date 2.

11.2 INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ SIBIU

Activitatea de control în domeniul relațiilor de muncă s-a desfășurat pe baza tematicii

de control aprobată prin PROGRAMUL CADRU DE ACȚIUNI AL INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ SIBIU PENTRU ANUL 2015, a acțiunilor cuprinse în

PROGRAMUL DE GUVERNARE pe anul 2015 a județului Sibiu și altor acte normative din domeniul legislației muncii.

Controalele s-au desfășurat pe următoarele direcții: 1. Controale de fond;

2. Controale în baza sesizărilor, reclamațiilor primite de la angajați, angajatori sau alte instituții;

3. Campania națională de combaterea muncii nedeclarate, a muncii tinerilor și copiilor;

4. Campania națională privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată la agenții economici din domeniul construcțiilor;

5. Campanie națională privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată la agenții economici din domeniul fabricării produselor de brutărie și a

produselor făinoase și comerțul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor

zaharoase;

Page 153: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

153

6. Campania locală privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor art. 129 alin. 1 și 2 din Legea nr. 62/2011 republicată, privind dialogul social;

7. Campanie națională privind respectare de către angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de sezonieri și

a normelor metodologice de aplicare a acesteia în domeniile prevăzute la art. 11 și a prevederilor legale privind prevenirea și combaterea exploatării copiilor / tinerilor prin muncă

în aceste domenii. 8. Campanie locală de verificare a modului în care sunt respectate dispozițiile legale

specifice domeniului relațiilor de muncă precum și în cel al sănătății și al securității în muncă

în unitățile administrativ teritoriale din jud. Sibiu. 9. Campanie națională în domeniul alimentației publice (CAEN 56);

10. Campanie locală în domeniul alimentației publice (CAEN 56) acțiune comună cu I.S.U. Sibiu;

11. Campanie Națională privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor art. 111 – 128, art. 133 – 143 și art. 103 – 107 din Legea nr. 53/2003 – Codul

Muncii, republicată, modificată și completată; 12. Controale efectuate conform planificărilor lunare întocmite de serviciul control

relații de muncă, avizate de inspectorul șef adjunct relații de muncă și aprobate de inspectorul șef;

13. Verificarea respectării prevederilor legislației europene transpuse în legislația națională.

Campanie Națională privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor art. 111 – 128, art. 133 – 143 și art. 103 – 107 din Legea nr. 53/2003 – Codul

Muncii, republicată, modificată și completată. În anul 2015 inspectorii de muncă din cadrul compartimentului control relații de

muncă au efectuat un număr de 2.009 controale, au dispus 3.076 măsuri și au aplicat

1.027 sancțiuni contravenționale, din care 243 amenzi în valoare totală de 948.400 lei și 784 avertismente.

În cadrul campaniei locale desfășurată în unitățile economice care au peste 21 salariați, s-a urmărit verificarea respectării dispozițiilor art. 129 alin. (1) și (2) din Legea

dialogului social nr. 62/2011 republicată. Astfel au fost efectuate 396 de controale și au fost dispuse 115 măsuri de inițiere a negocierii colective .

În cadrul campaniei locale de verificare a modului în care sunt respectate dispozițiile legale specifice domeniului relațiilor de muncă precum și în cel al sănătății și al securității în

muncă în unitățile administrativ teritoriale din jud. Sibiu au fost verificate un număr de 64

Page 154: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

154

de primării. În urma controalelor efectuate au fost dispuse un număr de 91 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate și au fost aplicate 33 de sancțiuni contravenționale

respectiv 33 avertismente. La inițiativa Camerei de Conturi Sibiu, începând cu data de 04.05.2015, a fost

demarată Campania locală privind verificarea a modului în care se respectă prevederilor art. 78 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap,

cu modificările și completările ulterioare. Cu această ocazie au fost verificate 247 de unități și au fost aplicate 26 sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor art. 78 pentru faptul că

angajatorul nu a optat pentru nici una din obligațiile prevăzute, fie plata directă către bugetul

de stat a sumelor datorate, fie prin achiziția de produse sau servicii de la unități protejate. Au fost dispuse un număr de 65 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

În anul 2015, au fost analizate și soluționate de către inspectorii de muncă din cadrul serviciului control relații de muncă, un număr de 630 sesizări primite de la angajați,

angajatori sau alte instituții. Activitatea de consultanță în domeniul relațiilor de muncă s-a concretizat în

consilierea persoanelor fizice și juridice care au solicitat sprijinul Inspectoratului Teritorial de Muncă în rezolvarea unor probleme din domeniul relațiilor de muncă.

Consultanța acordată agenților economici, la sediul ITM Sibiu sau telefonic, a vizat următoarele probleme:

- noutățile legislative în domeniul relațiilor de muncă; - informații legislative privind completarea și transmiterea registrului general de

evidență a salariaților; - respectarea repausului săptămânal și plata muncii prestate;

- salariul minim brut pe economie. Persoanele fizice care s-au prezentat la sediul ITM Sibiu, au primit consultanță în ceea

ce privește nerespectarea de către angajatori a drepturilor ce li se cuvin și care s-a

concretizat în depunerea unui număr de 633 sesizări. Principalele aspecte cu care se confruntă angajații sunt:

- neacordarea drepturilor salariale; - neîncheierea contractului individual de muncă;

- neplata orelor suplimentare ; - nerespectarea timpului de lucru și a repausului săptămânal;

Aspectul predominant semnalat în sesizările din domeniul relațiilor de muncă a fost neacordarea drepturilor salariale și a altor indemnizații, respectiv 75,82 % din numărul total

al sesizărilor în domeniul relațiilor de muncă.

Page 155: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

155

Alte aspecte sesizate în domeniul relațiilor de muncă:

- neplata indemnizației de concediu de odihna neefectuat (4,10 %); - desfacere abuzivă C.I.M. (3,20 %) ;

- verificare Legea 156/2000 (4.76%) - muncă fără forme legale ( 5,21%).

Campanii naționale în domeniul relațiilor de muncă

În cursul anului 2015 au fost organozate campanii: privind identificarea și

combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în domenii susceptibile utilizării frecvente a acesteia, a muncii tinerilor și copiilor (construcții, industria textilă, prestări servicii, industria

alimentară și panificație, industria lemnului, comerț, pază, transport rutier de marfă și persoane, unități care desfășoară activități în stațiuni montane și de pe litoral, cabinete

medicale, fabricarea băuturilor alcoolice și răcoritoare, unități care desfășoară activitate pe timpul nopții (baruri, discoteci, jocuri de noroc, unități de comerț cu program non stop,

unități distribuție carburant), grădinițe cu program prelungit). Pe parcursul anului 2015, din totalul de 2.009 controale efectuate, inspectorii de

muncă au identificat un număr de 29 angajatori la care prestează activitate un număr de 29 tineri, din care unul sub 15, nefiind constatate abateri de la prevederile legale referitoare

la munca tinerilor. A fost depistat un angajator care a primit la muncă un minor fără respectarea

condițiilor legale de muncă, fiind formulată 1 propunere de cercetare penală în conformitate cu art. 265, alin. (1) din Legea nr. 53/2003 republicată.

În cadrul Campaniei naționale privind identificarea și combaterea muncii nedeclarate au fost efectuate 1.988 de controale, reprezentând 98,89 % din numărul

total al controalelor efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul compartimentului

control relații de muncă. Cu acest prilej au fost depistate 224 de persoane care desfășurau activitate fără forme legale de angajare pentru 53 angajatori.

Angajatorii care practicau munca fără forme legale au fost sancționați contravențional cu 45 amenzi în valoare de 650.000 lei, iar pentru cei care au primit la muncă mai mult de

5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă au fost formulate 8 propuneri de cercetare penală.

Pe parcursul anului 2015, a continuat Campania națională privind identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată în unitățile care au ca obiect de activitate fabricarea produselor de brutărie și a produselor făinoase și comerțul

Page 156: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

156

cu amănuntul a pâinii, produselor de patiserie și produselor făinoase în magazine.

Cu acest prilej au fost efectuate 130 controale, fiind identificate un număr de 8 persoane fără contracte individuale de muncă încheiate în formă scrisă, dintre care 6 femei.

Pentru un angajator au fost înaintate către I.P.J. Sibiu documentele de control, în scopul efectuării cercetărilor vizând fapta prevăzută de art. 264, alin. (4) din Legea nr. 53/2003

republicată, cu modificările și completările ulterioare, ca infracțiune. În perioada 28 – 29.04.2015 s-a desfășurat Campania națională privind

identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată la agenții economici din domeniul construcțiilor, ocazie cu care au fost controlate un număr de 11 unități din domeniul construcțiilor și au fost dispuse 10 măsuri de remediere a deficiențelor

constatate. Nu au fost identificate persoane care lucrau fără contract individual de muncă. În perioada 12 - 13 mai 2015 s-a desfășurat Campania națională privind

identificarea și combaterea cazurilor de muncă nedeclarată la agenții economici din domeniul fabricării produselor de brutărie și a produselor făinoase și comerțul cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase ocazie cu care au fost controlate un număr de 32 unități din domeniul panificației și au fost

dispuse 54 măsuri de remediere a deficiențelor constatate. Au fost aplicare 15 sancțiuni contravenționale pentru 11 angajatori iar valoarea amenzilor aplicate au fost în valoare de

2.300 lei. Au fost identificate 6 persoane care lucrau fără contract individual de muncă la un angajator pentru care a fost formulată 1 propunere de cercetare penală pentru primirea

la muncă a mai mult de 5 persoane fără încheierea unui contract individual de muncă, în conformitate cu art. 264, alin. (4) din Legea nr. 53/2003 republicată.

Campanie privind verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor art. 111-128, art. 133-143 și art. 103-107 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, modificată și completată.

În perioada 06.07.2015 – 11.07.2015 a fost demarată Campania Națională privind respectarea de către angajatori a prevederilor art. 111-128, art. 133-143 și art. 103-107 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, modificată și completată. Cu această ocazie au fost verificate 40 de unități și au fost aplicate 9 sancțiuni

contravenționale respectiv 9 avertismente conform tematicii date și au fost dispuse un nr. de 61 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

În perioada 28.09.2015 – 02.10.2015 a fost demarată Campania Națională privind respectarea de către angajatori a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de sezonieri și a

Page 157: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

157

normelor metodologice de aplicare a acesteia în domeniile prevăzute la art. 11 și a prevederilor legale privind prevenirea și combaterea exploatării copiilor / tinerilor prin muncă

în aceste domenii. Cu această ocazie au fost controlați un număr de 44 angajatori, fiind constatate un

număr de 69 deficiențe în domeniul relațiilor de muncă. Au fost dispuse 69 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate și au fost aplicare 9 sancțiuni contravenționale,

respectiv 9 avertismente.

Acțiuni în domeniul relațiilor de muncă

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Codului Muncii - Legea nr. 53/2003 republicată, modificată și completată.

În anul 2015 au fost efectuate 1.878 controale cu privire la respectarea prevederilor Codului Muncii, a altor acte normative din domeniul relațiilor de muncă, precum și a clauzelor

contractelor colective de muncă. Cu acest prilej au fost dispuse 2.032 măsuri pentru remedierea deficiențelor

constatate și au fost aplicate un număr de 412 sancțiuni contravenționale, din care 74 amenzi în valoare de 688.500 lei și 338 de avertismente pentru următoarele fapte:

primirea la muncă a persoanelor pentru care nu au fost întocmite contracte individuale de muncă;

- nerespectarea dispozițiilor legale privind munca suplimentară; - negarantarea în plată a salariului minim brut pe țară;

- nerespectarea prevederilor legale privind acordarea repausului săptămânal; - neeliberarea adeverințelor ce atestă activitatea salariatului;

- încălcarea prevederilor legale referitoare la munca de noapte;

- nerestituirea unui exemplar din contractul individual de muncă. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile O.G. nr. 25/2014 privind

încadrarea în muncă și detașarea străinilor pe teritoriul României și pentru modificarea și completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România.

În anul 2015 s-au efectuat 10 controale având ca obiectiv respectarea și aplicarea O.U.G. 25/2014 modificată., din care un număr de 3 controale au fost efectuate împreună

cu lucrătorii de poliție din cadrul Biroului pentru Imigrări Sibiu. În urma unui control efectuat împreună cu lucrătorii Biroului pentru Imigrări Sibiu au fost

depistați un număr de 185 de cetățeni străini primiți la muncă fără aviz de muncă, fapt

Page 158: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

158

pentru care documentele au fost înaintate spre O.R.I. Sibiu și I.P.J. Sibiu. Au fost dispuse un număr de 3 măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

Verificarea modului în care agenții economici respectă prevederile Legii nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, republicată. În cursul anului 2015 au fost efectuate un număr de 11 controale pentru verificarea respectării prevederilor Legii nr. 156/2000 republicată, privind activitatea de mediere pentru

angajarea cetățenilor români în străinătate, fiind dispuse un număr total de 15 măsuri de remediere a deficiențelor constatate. Au fost aplicate un număr de 8 sancțiuni

contravenționale, din care 3 amenzi în valoare de 25.000 lei și 5 avertismente.

Agenții de ocupare a forței de muncă S.C. EASY WORK CONCEPT S.R.L., S.C. ROTH JOB 24 S.R.L., S.C. RECRUITMENT BUSINESS INVEST S.R. L. și S.C. SIEBENBURGISCHE

PRIVATE ARBEISVERVERMITTLUNG SRL au mediat cetățeni români care au solicitat să lucreze în străinătate (Germania și Anglia), încasând tarif de mediere la semnarea

contractului de mediere, fără să aibă oferte ferme de locuri de muncă valabile, transmise de la angajatori din străinătate, încălcând prevederile art. 8, lit. d) din Legea nr. 156/2000

republicată, coroborat cu art. 6 din același act normativ, motiv pentru care au fost sancționați contravențional fiecare cu amendă de 5.000 lei. Au fost dispuse măsuri de

respectare a prevederilor art. 6 coroborat cu art. 8, lit. d) din Legea nr. 156/2000 republicată, prin desfășurarea de activități de mediere a angajării cetățenilor români cu domiciliul în

România care solicită să lucreze pe baza ofertelor de locuri de muncă transmise din străinătate de persoane juridice, fizice și organizații patronale străine, după caz.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 344/2006 și a H.G. nr.104/2007 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de servicii transnaționale.

În anul 2015 au fost efectuate 5 controale pentru verificarea respectării prevederilor Legii nr. 344/2006 și a H.G. nr.104/2007 privind detașarea salariaților în cadrul prestării de

servicii transnaționale fiind aplicate 3 avertismente și au fost dispuse 3 măsuri de remediere

a deficiențelor constatate. Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 202/2002 privind

egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată. În anul 2015 au fost verificate un număr de 416 unități privind modul în care

angajatorii respectă prevederile Legii nr. 202/2002 republicată. În urma acestor controale au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale și un număr de 2 măsuri de remediere a

deficiențelor constatate.

Page 159: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

159

Toate sancțiunile au fost aplicate pentru încălcarea prevederilor art. 12 din Legea 202/2002 privind obligativitatea includerii în regulamentele de ordine interioară proprii a

sancțiunilor disciplinare pentru salariații care încalcă demnitatea personală a altor angajați. Verificarea modului de respectare de către angajatori a prevederilor art. 78 alin. 2 și 3 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată. În anul 2015 au fost verificate 307 unități asupra modului în care se respectă prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția persoanelor cu handicap. Cu această ocazie

au fost aplicate 38 sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor art. 78 pentru faptul că

angajatorul nu a optat pentru nici una din obligațiile prevăzute, fie plata directă către bugetul de stat a sumelor datorate, fie prin achiziția de produse sau servicii de la unități protejate.

Au fost dispuse un număr de 80 de măsuri de remediere a deficiențelor constatate. Verificarea respectării de către agenții de muncă temporară a prevederilor H.G. nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară.

În anul 2015, a fost verificată 1 unitate asupra modului în care se respectă prevederile actelor normative, specifice agentului de muncă temporară.

Nu au fost constatate deficiențe referitoare la autorizarea unităților ce desfășoară activități specifice și nici în ceea ce privește modalitatea în care au fost executate din punct

de vedere juridic, contractele de punere la dispoziție încheiate între agenții de muncă temporară și unitățile ce au calitatea de utilizatori. De asemenea au fost respectate

dispozițiile Codului Muncii în ceea ce privește raporturile de muncă încheiate între A.M.T. - uri și lucrătorii temporari.

În urma verificărilor efectuate, nu au fost aplicate sancțiuni contravenționale și nu au fost dispuse măsuri de conformare față de dispozițiile legale supuse activităților de control.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților, modificată și completată.

În perioada de referință au fost efectuate un număr de 1.958 controale care au avut

ca obiectiv verificarea modului în care angajatorii respectă H.G. nr. 500/2011 cu modificările și completările ulterioare privind întocmirea și completarea registrului general de evidență a

salariaților. În urma acestor controale au fost aplicate 481 sancțiuni contravenționale, din care

148 de amenzi în valoare de 137.900 și 331 avertismente și au fost dispuse un număr de 601 măsuri de remediere a deficiențelor constatate.

Page 160: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

160

Măsurile dispuse de către inspectorii de muncă au vizat în special remedierea deficiențelor referitoare la :

- necompletarea și netransmiterea registrului de evidență al salariaților în termenul

legal; - refuzul de a pune la dispoziția inspectorului de muncă registrul în format

electronic; - completarea registrului de către alte persoane decât cele nominalizate prin decizia

angajatorului;

- lipsa registrului în formă electronică la sediul angajatorului; - refuzul angajatorului de a elibera copii după documente la cererea scrisă a

salariaților.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile Legii nr. 52/2011, privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, modificată și completată și a normelor de aplicare a acesteia.

În anul 2015, au fost efectuate 44 controale care au avut ca obiectiv, verificarea modului în care se respectă prevederile Legii nr. 52/2011 modificată, privind exercitarea

unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri.

În urma verificărilor efectuate s-au constatat următoarele neconformități: necompletarea Registrului de evidenta a zilierilor conform instrucțiunilor prevăzute în anexa

nr. 2 la Legea 52/2011 modificată și completată, netransmiterea lunar la I.T.M. Sibiu, a unui extras conținând înregistrările din luna precedentă, până cel târziu la data de 5 ale fiecărei

luni, neplata remunerației cuvenite zilierului, prin orice mijloc de plată admis de lege, la sfârșitul fiecărei zile; sau la sfârșitul săptămânii sau al perioadei de desfășurare a activității,

numai cu acordul exprimat în scris de către zilier și beneficiar, prestarea unor activități cu zilieri fără a se încadra în domeniile de activitate prevăzute de art. 11 din Legea 52/2011

modificată și completată. Astfel au fost dispuse un număr de 69 măsuri de remediere a deficiențelor constatate

și au fost aplicate 26 sancțiuni contravenționale, din care o amendă de 6.000 lei și 25 avertismente.

Verificarea modului în care angajatorii respectă prevederile art. 129 alin. 1 și 2 din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicată.

În anul 2015, au fost efectuate 396 controale care au avut ca obiectiv, verificarea modului în care se respectă prevederile Legii nr. 62/2011 privind dialogul social.

Page 161: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

161

În urma acestor verificări, s-au constatat neconformități privind inițierea negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate de către angajatorii cu un număr mai mare

de 21 de salariați, sens în care, s-au dispus un număr de 115 măsuri privind remedierea deficiențelor constatate.

În urma acestor controale s-au avut în vedere, în principal, următoarele aspecte: inițiativa angajatorului sau organizației patronale, de a negocia contractul colectiv de muncă

la nivel de unitate, așa cum este prevăzut la art.129 alin 2 din Legea nr. 62/2011; negocierea colectivă obligatorie la nivel de unitate în contextul în care numărul salariaților

este mai mare de 21 persoane, așa cum prevede art.129 alin 1 din Legea nr. 62/2011;

respectarea prevederilor art. 129 alin 3 din Legea nr. 62/2011, privind termenul de cel puțin 45 de zile calendaristice înaintea expirării contractelor colective de muncă sau a perioadei

de aplicabilitate a clauzelor stipulate în actele adiționale la contractele colective de muncă. În cadrul compartimentului Contracte colective de muncă și monitorizare relații de

muncă, activitatea se desfășoară pe mai multe paliere, una din activitățile tradiționale referindu-se la monitorizarea relațiilor de muncă, care constă atât în gestionarea carnetelor

de muncă ce au rămas în stocul instituției după abrogarea Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de muncă, cât și în eliberarea de adeverințe care atestă vechimea în muncă a

salariaților, situația lor juridică din punct de vedere al relațiilor de muncă, situația numărului de angajați existenți la nivelului fiecărui angajator, așa cum rezultă din Registrul general de

evidență a salariaților în format electronic. Un alt obiect de activitate este înregistrarea și verificarea contractelor colective de

muncă încheiate la nivel de unitate, de către angajatorii din județul Sibiu, conform prevederilor Legii nr. 62/2011 – legea dialogului social și a H.G. nr. 833/2007 care

reglementează acordurile colective încheiate la nivelul autorităților și instituțiilor publice. Având în vedere, că în anul 2011, prin Legea nr. 52/2011, legiuitorul a legalizat

desfășurarea activităților ocazionale, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu are obligația

legală de a monitoriza modul în care angajatorii își desfășoară activitatea cu zilierii. În ceea ce privește activitatea de monitorizare a relațiilor de muncă, la data de

31.12.2010, când Decretul nr. 92/1976 a încetat să mai producă efecte juridice, I.T.M. SIBIU avea spre păstrare un număr de 43.372 de carnete de muncă „active la data de

31.12.2010”. De la această dată și până în prezent, I.T.M. SIBIU a răspuns solicitărilor

angajatorilor, precum și a salariaților de a le elibera carnetele de muncă, astfel încât, în acest interval de timp s-au eliberat un număr de 42.611 de carnete de muncă. În anul 2015

Page 162: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

162

au fost eliberate un număr de 54 carnete de muncă „active”, astfel încât la sfârșitul anului au mai rămas de eliberat un număr de 761 carnete de muncă „active”.

I.T.M. SIBIU a luat toate măsurile de păstrare și gestionare a carnetelor rămase în stoc, iar eliberarea documentelor s-a efectuat pe tot parcursul anului, în momentul în care

angajatorii sau titularii carnetelor au solicitat acest lucru. Astfel, la data de 31.12.2015, așa cum rezultă din registrele instituției, au mai rămas

pe stoc un număr de 12.492 carnete pasive, în cursul anului 2015 fiind eliberate 328 carnete pasive.

Conform prevederilor Legii nr. 130/1999 privind unele măsuri de protecție a

persoanelor încadrate în muncă, republicată și abrogată, la solicitarea unor angajatori care îndeplineau condițiile de păstrare și completare a carnetelor de muncă, evidența muncii se

realiza la sediul acestora, completările fiind certificate de I.T.M. SIBIU. După data de 31.12.2010, deși această categorie de angajatori aveau obligația de a

se prezenta la sediul inspectoratului în vederea certificării, o parte dintre ei, au înțeles să-și ducă la îndeplinire obligația legală, după data scadentă, sens în care, dintr-un număr de

48.674 de carnete, au fost certificate și contrasemnate pentru legalitate, un număr de 48.659 carnete, rămânând de certificat 15 carnete de muncă.

În cursul anului 2015, au fost eliberate 1148 de extrase reprezentând activitatea salariaților așa cum rezultă din REVISAL, 596 adeverințe au fost eliberate la solicitarea

executorilor judecătorești, 96 adeverințe care atestă numărul de salariați existenți în unitate, în vederea obținerii formularului A1, 21 adeverințe de vechime eliberate de angajator, 5

adeverințe de stagiu pentru absolvenții de învățământ superior vizate de I.T.M. Sibiu, conform art. 31 alin. 5 din Codul muncii, 61 de adeverințe de vechime, 3 avizări tabele, 1

adeverință număr mediu scriptic și 1.392 de răspunsuri la adrese.

Alte activități desfășurate în cadrul relațiilor de muncă

În perioada raportată au fost organizate următoarele întruniri cu angajatorii, în scopul găsirii celor mai bune metode de aplicare a dispozițiilor legale în domeniul relațiilor de

muncă: ”Repere legislative în formarea profesională a salariaților. Facilitățile acordate angajatorilor prin sistemul asigurărilor pentru șomaj”.

La eveniment au participat reprezentanți ai autorităților publice locale, angajatori sau

reprezentanți ai acestora, inspectori resurse umane, lucrători desemnați pentru a se ocupa

Page 163: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

163

de activitățile de prevenire și protecție, reprezentanți ai partenerilor sociali și alți actori din domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă.

Cu această ocazie au fost dezbătute următoarele teme în domeniul relațiilor de muncă:

- Ucenicia la locul de muncă - Legea nr. 279 din 5 octombrie 2005, republicată; - Practica elevilor și studenților - Legea nr. 258 din 19 iulie 2007, modificată și

completată; - Efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior - Legea nr. 335

din 10 decembrie 2013, modificată și completată;

- Reglementarea activității de voluntariat în România - Legea nr. 78 din 24 iunie 2014;

Au dat curs invitației la eveniment un număr de 204 companii/ instituții/ organizații, participând un număr de 261 persoane .

„Combaterea muncii la negru și sporirea securității muncii în România prin îmbunătățiri de structură și proces în cadrul Inspecției Muncii”. S-a realizat

instruirea inspectorilor de muncă pe două tipuri de utilizatori, „finali” și „cheie” prin prezentarea și operarea în sistemul informatic SIAMC.

În perioada 08 - 10 septembrie 2015, Inspectoratul Teritorial de Muncă Sibiu cu avizul Inspecției Muncii a organizat activități de informare și control inclusiv în domeniul relațiilor

de muncă alături de 11 inspectori de muncă din Franța plus doi formatori. Activitățile la care am făcut referire s-au desfășurat în municipiul Sibiu, stațiunea Bâlea Cascadă, localitatea

Păltiniș, municipiul Mediaș și comuna Biertan. La eveniment au participat și reprezentanți ai unor unități economice specializați pe

domeniul relațiilor de muncă precum și lucrători desemnați pentru a se ocupa de activitățile de prevenire și protecție, reprezentanți ai partenerilor sociali și alți actori din domeniul

relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă. Cu această ocazie au fost dezbătute

printre altele următoarele teme în domeniul relațiilor de muncă: - Codul Muncii republicat cu modificările și completările ulterioare;

- H.G. 500 / 2011 privind programul REVISAL; - Legea 202 / 2002 privind egalitatea de șanse la locul de muncă;

- Legea nr. 62 / 2011, privind dialogul social; - Ucenicia la locul de muncă - Legea nr. 279 din 5 octombrie 2005, republicată;

- Practica elevilor și studenților - Legea nr. 258 din 19 iulie 2007, modificată și completată;

Page 164: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

164

- Efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior - Legea nr. 335 din 10 decembrie 2013, modificată și completată;

- Reglementarea activității de voluntariat în România - Legea nr. 78 din 24 iunie 2014.

Concomitent, în perioada la care se face referire mai sus, o delegație formată din trei inspectori de muncă sibieni au participat în loc. Marcy l Etoile - Lyon (INTEFP) la

,,Săptămâna de reciprocitate,, fiind organizat un stagiu de formare în vederea familiarizării cu specificul sistemului francez de inspecție a muncii. De asemenea, în intervalul

13 - 14.09.2015, o altă delegație formată din angajați ai I.T.M. Sibiu au participat în locația

anterior menționată, la întâlniri ce au vizat punctarea activităților desfășurate în cadrul schimbului de experiență precum și în ceea ce privește concluziile rezultate în acest sens.

RELAȚII BILATERALE CU ȚĂRI VECINE

Cea mai recentă întâlnire a avut loc în luna octombrie 2015 la Budapesta, cu ocazia unei conferințe organizate sub egida Uniunii Europene, pe tema intitulată „Noi provocări în

lumea schimbătoare a muncii (New challanges in the changing world of work)”. Lucrarea prezentată de partea română, cu titlul „Provocările pieței și a mediului

de muncă în societatea postindustrială” s-a bucurat de un real succes! Sunt propuneri concrete de colaborare eficientă pentru ambele părți.

Cu această ocazie a fost analizată situația din România în ceea ce privește formele de muncă și de angajare, precum și a muncii formale și a muncii informale, absolut necesare

pentru instituția forței de muncă.

În data de 30.10.2015, în aula Facultății de Drept, s-a desfășurat Conferința de legislația muncii, în parteneriat cu o plajă largă de specialiști în relații de muncă de pe piața

muncii, dar și operatori economici din mediul de muncă. Cu această ocazie, I.T.M. Sibiu a

pregătit și a prezentat lucrarea cu titlul ”Provocările pieței muncii și a mediului de muncă în societatea postindustrială”, care a cuprins printre altele teme în domeniul

relațiilor de muncă cum ar fi: locul sistemului legislativ al muncii în sistemul legislativ național, forme de muncă, munca formală și munca informală și provocările societății

postindustriale. În data de 20 noiembrie 2015 a avut loc Conferința Națională de Antropologie

intitulată ”Relația om – societate – credință – perspective antropologice” din cadrul ZILELE FR. I. RAINER - Conferința Omagială D.D. Roșca, unde instituția noastră a adus în atenția

Page 165: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

165

mediului academic problematica pieței muncii și a mediului de muncă din perspectiva relațiilor interumane și atragerea acestuia în analize și sinteze antropologice, adică

interdisciplinare. Cu ocazia întrunirii organizată cu reprezentanți ai unităților care desfășoară activități

la locurile de muncă verzi, desfășurată în data de 26 noiembrie 2015, în sala de conferințe a Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu, a fost prezentat și un material cu tema

asigurarea unui mediu de muncă decent prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor legislative specifice domeniului relațiilor de muncă.

Toate acțiunile de control specifice domeniului relațiilor de muncă, vizează în mod

obligatoriu identificarea și combaterea situațiilor de muncă fără forme legale sau a muncii nedeclarate. În cadrul acestora inspectorii de muncă desfășoară activități de informare a

agenților economici referitor la riscurile ce incumbă atât pentru ei (sancțiunea contravențională pecuniară sau răspunderea penală după caz) prejudicierea bugetului de

stat prin existența evaziunii fiscale precum și a persoanelor care nu au contracte individuale de muncă, acestea nefiind asigurate în sistemele de asigurări sociale de stat prin

nerealizarea stagiilor de cotizare și a vechimii în muncă. De asemenea, au fost efectuate activități de conștientizare a angajatorilor și a

angajaților în ceea ce privește dispozițiile Legii nr. 62/2011 republicată, referitoare la negocierile colective, forma contractului colectiv de muncă, durata contractelor colective de

muncă, clauze contractuale, executare, modificare, suspendare, încetare, precum și noțiuni din domeniul dialogului social prevăzute în Legea nr. 467/2006, privind cadrul general de

informare a salariaților.

Page 166: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

166

PROTECȚIE SOCIALĂ

11.3 CASA JUDEȚEANĂ DE PENSII SIBIU

Instituția asigură aplicarea în județul Sibiu a legislației din domeniul asigurărilor sociale de stat precum și din domeniul accidentelor de muncă și bolilor profesionale.

Serviciul STABILIRI PRESTAȚII

Activitatea serviciului stabiliri prestații se desfășoară pe două componente, respectiv în cadrul compartimentului stabiliri prestații și a compartimentului verificări prestații.

În cadrul compartimentului stabiliri prestații au loc operațiunile de introducere date, corectarea erorilor după verificare, listarea buletinelor de calcul, a perioadelor și a

punctajului pentru fiecare dosar. În vederea bunei desfășurări a activității, relația cu Comisia de Expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă este asigurată de o persoană din

acest compartiment care se ocupă de emiterea deciziilor administrative pentru schimbările de grad, emiterea deciziilor de suspendare a pensiei pentru cei neprezentați la revizuirea

medicală, emiterea deciziilor de sistare a pensiei pentru cei neîncadrați în grad de invaliditate, transmiterea borderourilor de blocați către Serviciul Plăți Prestații pentru cei

neprezentați la revizuirea medicală evitându-se în acest fel crearea de debite.

Compartimentul verificări prestații are ca principală activitate aceea de verificare a legalității documentelor și a datelor introduse în programul informatic în

vederea stabilirii sau a recalculării drepturilor de pensie pentru solicitanții cu domiciliul în România sau în statele care nu aparțin UE. Tot în cadrul acestui compartiment se verifică corectitudinea programelor informatice transmise de CNPP spre testare, se soluționează petițiile referitoare la nemulțumiri legate de stabilirea pensiei, se întocmesc

notele de prezentare pentru contestațiile depuse la deciziile de pensie emise. Totodată, personalul din cadrul acestor două compartimente asigură relația cu

beneficiarii de prestații, zilnic, în cadrul programului de ghișeu, asigură buna desfășurare a

Page 167: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

167

activității de arhivă prin directa implicare în ordonarea dosarelor, solicită confirmarea stagiilor de cotizare Direcției evidență contribuabili, atât din cadrul Casei Județene de Pensii

Sibiu, cât și din alte județe Activitatea Serviciului Stabiliri Prestații se reflectă în evoluția solicitărilor adresate

instituției noastre de către persoanele cu domiciliul în România sau în state care nu aparțin UE, evoluția fiind următoarea:

Tipuri de cereri înregistrate 2012 2013 2014 2015 PENSIE PENTRU LIMITĂ DE VÂRSTĂ 1235 1488 1651 1634 PENSIE ANTICIPATĂ (ANTICIPATĂ PARȚIALĂ) 884 1158 1068 1108 PENSIE DE INVALIDITATE 633 1049 1092 894 PENSIE DE URMAȘ 538 638 495 502 VENIȚI PRIN TRANSFER 262 254 220 239 LEGI SPECIALE (Lg.341, Lg.8, Lg.189, Lg.309, DL.118) 123 153 632 499 LEGEA 578/2004 30 32 23 16 TOTAL 3705 4772 5181 4892

RECALCULĂRI DREPTURI

Tipuri de cereri înregistrate 2011 2012 2013 2014 2015 RECALCULĂRI PENSIE 4460 4769 5449 5265 4480 SCHIMBĂRI DE GRAD 2940 1546 704 428 324 TOTAL MODIFICĂRI DREPTURI 7400 6315 6188 5693 4804

În anul 2015, pe lângă activitățile curente desfășurate în cadrul Serviciului Stabiliri

Prestații, s-a realizat și verificarea dosarelor în vederea acordării indicelui de corecție conform art.170 din Legea 263/2010, completat cu OUG 68/2014.

În cursul anului 2015 au fost emise în cadrul Serviciului Stabiliri Pensii 13.473 decizii de pensionare, atât lucrări efectuate pe baza cererilor pensionarilor, cât și lucrări efectuate

din oficiu.

Tip lucrare Număr decizii emise Decizii admise pentru dosare noi 5378 Decizii recalculări (inclusiv cele efectuate din oficiu) 8095 TOTAL 13473

În anul 2015 activitatea de stabilire a a pensiilor noi a fost realizată în totalitate cu

ajutorul programului informatic integrat al CNPP, ORIZONT. Datorită acestui fapt în luna decembrie 2015, timpul mediu de soluționare a inscrierilor noi la pensie s-a redus cu 34,45

zile, de la 72,4 zile în luna ianuarie 2015 la 37,95 zile în luna decembrie 2015.

Page 168: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

168

SERVICIUL PLĂȚI PRESTAȚII

La sfârșitul anului 2015 se aflau în evidența C.J.P. Sibiu un număr de 108.717

beneficiari, din care: 1. 97.010 pensionari în sectorul de stat;

2. 3.234 pensionari în sectorul agricol;

3. 8473 beneficiari de legi speciale.

Structura categoriilor de pensii din sectorul de stat

Categorii de pensii din sectorul de stat 2013 2014 2015

Pensionari pentru limită de vârstă 69.007 69.220 70427

Pensionari anticipat 624 751 1052

Pensionari anticipat parțial 2.615 2.608 2440

Pensionari de invaliditate 16.523 16.248 15359

Pensionari urmași 8.007 6.621 7732

TOTAL 96.776 95.448 97.010

Structura categoriilor de pensii din sectorul agricol

Categorii de pensii din sectorul agricol 2013 2014 2015 Pensionari pentru limită de vârstă 3.817 3.629 3086

Pensionari de invaliditate 46 44 9

Pensionari urmași 453 428 340

Page 169: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

169

TOTAL 4.316 4.101 3234

Structura beneficiarilor de legi speciale

Număr beneficiari de legi speciale 2013 2014 2015 -beneficiari Legea 49/1999 privind pensile IOVR 56 50 35

-beneficiari Legea 341/2004 (eroi martiri ai Revoluției) 222 219 230

-beneficiari D.L. 118/1990 privind persoanele persecutate din motive politice de dictatura instaurată la 06.03.1945

813 870 1088

-beneficiari Legea 44/1994 privind veteranii și văduvele de război

2.475 2.124 2019

-beneficiari Legea 189/2000 privind persoanele persecutate din motive etnice de regimul instaurat în perioada

06.09.1940-06.03.1945

1.342 1.290 1183

-beneficiari Legea 309/2002 privind recunoașterea și acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul

militar

1.962 1.846 1650

-beneficiari Legea 578/2004 privind acordarea unui ajutor

lunar pentru soțul supraviețuitor

2.328 2.202 2017

-beneficiari Legea 303/2004 privind statutul magistraților 83 53 53

-beneficiari Legea 8/2006 privind instituirea indemnizației

pentru membrii uniunilor de creatori

162 165 198

TOTAL 9.443 8.819 8473

SERVICIUL PENSII INTERNAȚIONALE

Page 170: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

170

În perioada 01.01.2007-31.12.2015 au fost inregistrate un număr de 24.821 dosare constând din cereri pentru stabilirea drepturilor la pensii de invaliditate, pensii

de bătrânețe, pensii de urmaș sau atestarea carierei de asigurat din România. Ponderea cea mai mare a acestora o reprezintă dosarele persoanelor stabilite în

Germania și care au desfășurat activități profesionale în România, dar și din celelalte țări membre ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European.

În cursul anului 2015 au fost înregistrate un număr de 3.930 dosare, față de 3.652 în anul 2014 comparativ pe categorii situația prezentându-se după cum urmează:

Activitatea Serviciului Pensii internaționale a constat în cursul anului 2015 în

soluționarea unui numar de 1.760 pensii naționale și 514 pensii comunitare și au fost întocmite 3.006 atestate privind cariera de asigurat în România.

În vederea completării dosarelor cu documentele necesare prelucrării, au fost întocmite și transmise instituțiilor similare un numar de 551 formulare E001, prin care

s-au solicitat carnete de muncă sau adeverințe de vechime, diplome de absolvire a facultății și foi matricole, documene medicale recente etc.

Au fost întocmite și transmise 2.435 notificări a deciziilor cu privire la cererea de pensie E210, iar pentru cele 90 dosare depuse de solicitanți cu domiciliul în

România au fost întocmite și transmise documentele și formularele necesare și anume: formularele E207RO, E210RO. E202RO. E203RO sau E204RO după caz. Dintre acestea

80 au fost solicitări de stabilire a pensiilor de bătrânete, 6 de pensie de invaliditate, 4 de pensie de urmaș.

Au fost efectuate de asemenea 541 recalculări de pensii din care 62 ca urmare

a schimbării gradului de invaliditate, 29 pentru îndelpinirea condițiilor de trecere din pensie anticipată (parțial anticipată) sau de invaliditate la pensie pentru limită de vârstă,

SPECIFICAȚIE 2014 2015 Pensii de batrânețe 915 1142

Pensii de urmaș 314 585

Pensii de invaliditate 538 351

Total pensii 1767 2078

Pensii soluționate 974 2274

E 205 (cereri) 1885 1852

E 205 (soluționate) 1511 3006

Page 171: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

171

85 recalculări conform art. 107 din Legea 263/2010, 10 recalculări conform oug 19/2007, 2 recalculări conform OUG 100/2008, 4 recalculări conform art. 169 din Legea 263/2010, 15

recalculări conform OUG 68/2014, 8 modificări ale numărului de urmași, 326 suspendări și încetări ale plății pensiei..

În cursul anului 2015 au fost primite din țările membre ale Uniunii Europene și din Spațiul Economic European un număr de 3.930 dosare de pensie și cereri de

întocmire a atestatului privind cariera de asigurat în România, situatia pe țări prezentandu-se astfel:

ȚARA NR. CERERI PROCENT ROMANIA 80 2.04

GERMANIA 3629 92.34

SPANIA 112 2.85

AUSTRIA 38 0.97

UNGARIA 18 0.46

ITALIA 12 0.31

FRANȚA 12 0.31

SUEDIA 8 0.20

GRECIA 6 0.15

ALTE ȚĂRI 15 0.37

TOTAL

3.930 100%

În ceea ce privește activitatea de plăți prestații aceasta s-a concretizat prin

punerea în plată a unui număr de 756 dosare. În anul 2015 s-au întocmit și 273 fișe pentru decontarea plăților restante în cazul în

care plățile restante s-au făcut conform art. 111 din Regulamentul Consiliului(CEE) nr.1408/71.

COMPARTIMENTUL EVIDENȚA CONTRIBUABILI

În domeniul evidenței contribuabililor în sistemul public de pensii,din evidențele

instituției, rezultă :

Page 172: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

172

Indicatori analizați 2014 2015 % Contracte de asigurare în

derulare la decembrie

1.702 1.781 104

Declarații nominale preluate în cursul anului

113.803 123.065 108

Număr de salariați raportați la decembrie

152.138 148.913 98

Compartimentul evidență contribualili actualizează lunar registrul asiguraților în

sistemul public de pensii prin prelucrarea declarațiilor nominale depuse de angajatori prin înregistrarea lunară a contractelor de asigurare socială și a declarațiilor de asigurare socială

conform transmisiilor lunare ANAF – CNPP, verifică creanțele și stagiul de cotizare realizat

de către persoanele asigurate în baza declarației de asigurare socială. În cursul anului 2015 s-au înregistrat un număr de 750 de contracte de asigurare

socială, pe parcursul anului reziliindu-se din inițiativa Casei de Pensii un număr de 562 contracte datorită neplății contribuției de asigurări sociale.

Lunar prelucrăm în medie 10.200 de declarații nomin ale depuse de angajatori în baza declarației unice D112.

Media lunară a declarațiilor nominale rectificative a fost de 600 de declarații. Angajatorii au depus declarații rectificative în cazul în care declarația inițială depusă nu a

fost corect întocmită. S-au eliberat 4.189 de formulare Notificarea calității de neasigurat în sistemul de

securitate socială din România – pentru persoanele neasigurate în sistemul public de pensii, care urmează să desfășoare activitate sezonieră în Germania.

Pentru eliberarea de către CNPP a formularului A1 s-au eliberat la cererea angajatorilor din județul Sibiu un număr de 3.121 adeverințe privind stagiul de cotizare

realizat de salariați în ultimele 12 luni – pentru persoanele care desfașoară activitatea în țările membre UE, prin detașarea personalului.

Lunar s-au eliberat adeverințe de stagiu necesare calculării pensiei –serviciului stabiliri

pensii din cadrul CJP Sibiu cât și altor case teritoriale de pensii din țară , pentru persoanele care au desfășurat activitate în județul Sibiu dar se pensionează în alte județe.

Compartimentul Evidență contribuabili a eliberat în cursul anului 2015 un număr de 12.915 de adeverințe de stagiu, din care:

● caselor judetene din țară 2.489 de adeverințe împreună cu fișierele aferente necesare calculului pensiei;

Page 173: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

173

● pentru pensionarii din județul Sibiu 6.104 de adeverințe; ● pentru interes personal – la cerere 1.201; ● pentru angajatori 3.121 de adeverințe. Contribuțiile de asigurări sociale datorate de către asigurații cu contract de asigurare

socială, conform extrasului de cont de la Trezorerie au fost operate în cadrul aplicației SICA, în medie 1.100 de ordine de plată lunar. Lunar s-au transmis la CNPP bazele de date

pentru actualizarea registrului angajatorilor și asiguraților din sistemul public de pensii precum și pentru întocmirea listelor de virament către fondurile de pensii administrate privat,

Pilon II.

S-au eliberat asiguraților un număr de 200 carnete de muncă. Deși persoanele asigurate cu contract de asigurare au fost notificate să se prezinte la sediul nostru , puține

persoane se prezintă pentru ridicarea carnetului de muncă. S-au eliberat adeverințe CASCOM și s-au încheiat la cerere carnete de asigurări sociale asiguraților agricultori aflați în

evidențele casei. Conform legislației în vigoare casele teritoriale de pensii operează modificări ale

declarațiilor de asigurare sociala predate la ANAF la solicitarea asiguraților, în termenul de prescriere al contribuțiilor datorate.

Compartimentul GESTIUNEA BILETELOR DE TRATAMENT

În anul 2015 pentru județul Sibiu au fost repartizate un număr de 4.684 bilete de

tratament balnear, fiind toate valorificatete, înregistrându-se un grad de valorificare de 100%. Au beneficiat de bilete de tratament un număr de 4.684 pensionari sau asigurați,

mai puțin cu 147 pensionari sau asigurați față de anul 2014, când au fost distribuite 4.831 bilete.

Cazarea și tratamentul s-a făcut atât în capacitățile proprii de tratament balnear ale

Casei Naționale de Pensii Publice, că și în unității turistice, pe care furnizorii de servicii de turism balnear le-au contractat cu CNPP.

Situația biletelor repartizate în anul 2015 Casei Județene de Pensii Sibiu comparativ cu anii 2014 și 2013 .

Indicatori Anul 2013

Anul 2014

Anul 2015

Nr. pensionări 97.991 97.693 97.541

Page 174: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

174

Cereri înregistrate 6.376 5.940 6.376

Nr. bilete repartizate si

valorificate

4.347 4.831 4.684

din care: - cu contribuție

- gratuite

3.757

590

4.251

580

4.080

604

Repartizarea biletelor s-a făcut având în vedere ”Criteriile de acordare a biletelor de tratament balnear, prin sistemul organizat de Ministerul Muncii Familiei, Protecției Sociale

și Persoanelor Vârstnice aprobate prin Ordinul Comun comună al președintelui C.N.P.P și a directorilor caselor sectoriale de pensii, Nr. 62/A 346/597624/1337436/2 015 .

Menționăm că în anul 2015 nu au fost repartizate Bilete de Odihnă.

Activitatea de înregistrare a cererilor de bilete, ordinea de repartizare, distribuirea biletelor și evidența tuturor operațiunilor s-a realizat prin aplicația informatică la nivel

național - SPA- Bilete de trtatament.

Biroul EXPERTIZĂ MEDICALĂ

Activitatea de expertiză medicală și recuperare a capacității de muncă s-a

desfășurat la nivelul celor trei cabinete medicale ale biroului de expertiză medicală, care a fost susținută de 2 medici specialiști în expertiză medicală si 3 asistenți medicali.

I. Activitatea de expertiză medicală pentru încadrarea în grad de invaliditate

• Expertizarea medicală a cazurilor noi de invaliditate În anul 2015 s-au înregistrat 951 propuneri la pensie , din care:

Ø 904 au fost încadrate în grade de invaliditate; Ø 47 cazuri respinse

Cazuri noi de propuneri la pensie

Expertizări 2012 2013 2014 2015 Total propuneri la pensie, din care: 627 1043 1096 951

Page 175: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

175

Încadrați în grad 581 1017 1072 904

Cazuri respinse 46 26 24 47

Stuctura cazurilor noi, în momentul expertizării

Proveniența 2012 2013 2014 2015 din activitate 234 324 443 332

din afara activității 393 719 653 619

Total 627 1043 1096 951

Structura pe grade de invaliditate a cazurilor noi de pensionari

Structura gradelor de invaliditate

2012 2013 2014 2015

Grad I 39 167 169 116

Grad II 289 421 489 394

Grad III 253 429 414 394

Total 581 1017 1072 904

Analizând cazurile noi de invaliditate pe grupe de boli, se constată că în anul 2015 distribuția este astfel:

Ø locul 1 - afecțiuni tumorale ; 180 cazuri; Ø locul 2 - afectiuni ale sistemului nervos, 89 cazuri ;

Ø locul 3 - afecțiuni ale aparatului circulator, 88 cazuri. • Expertizarea medicală a pensionarilor de invaliditate în evidență

Numărul pensionarilor de invaliditate aflați în evidentă la sfârșitul anului 2015, este

de 13.915 din care revizuibili 9.393 și nerevizuibili 4522 cazuri.

2014 2015 nerevizuibili revizuibili nerevizuibili

Gradul I 398 612 435 690

Gradul II 3.586 2.668 3.376 1.887

Page 176: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

176

Gradul III 5.904 2.431 5.582 1.945

Total 9.888 5.711 9.393 4.522

Numărul total al pensionarilor de invaliditate a scazut față de 2014, cu 1.684 cazuri.

• Recuperarea medicală

Față de anul trecut, numărul pacienților recuperați a fost mult mai mic:

Anul 2013 2014 2015

Ameliorări 202 133 65

Depensionări 67 32 25

II. Expertiza medicală privind avizarea prelungirii concediului medical peste 90

de zile și peste un an

Asigurații aflați în incapacitate temporară de muncă, în scopul continuării programului de recuperare stabilit de medicii specialiști din unitățile sanitare, au beneficiat în 2015 de

avizarea prelungirii concediilor medicale peste 90 de zile, respectiv peste un an de zile.

Evoluția numărului de zile de prelungire concediu medical

Anul 2013 2014 2015

Număr zile concedii medicale peste 90 zile

34.128 58.266 50.850

Număr zile concedii medicale peste un an

14.706 26.265 34.135

Page 177: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

177

În situațiile temeinic motivate de posibilitatea recuperării, în scopul evitării pensiei de invaliditate și menținerii asiguratului în activitate s-au întocmit 130 referate către

I.N.E.M.R.C.M București, prin care s-a solicitat prelungirea concediului medical peste 180 de zile.

Evoluția numărului de zile de prelungire concediu medical peste 180 zile

Anul 2013 2014 2015 Număr referate peste

180 zile 187 109

130

Raport privind situația depensionărilor și ameliorărilor în anul 2015 față de 2014

Anul 2013 2014 2015 Ameliorări 202 133 65

Depensionări 67 32 25

Ameliorati+Dep. 269 165 90

Compartimentul ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE Activitatea compartimentului AMBP în anul 2015 se poate caracteriza că s-a situat în

parametri înregistrați și în anii precedenți, din punct de vedere al accidentelor de muncă și bolilor profesiomnale. Se poate constata o foarte mică creștere a numărului accidentelor de

muncă fapt ce poate fi pus în corelație cu creșterea activității economice preponderent industriale, prin înregistrarea de noi investiții dar și extinderea celor deja productive.

Nr. crt.

Indicator UM 2013 2014 2015

1. Accidente de muncă inregistrate

cazuri 111 101 125

1.1 Total sume plătite pentru cazuri de accidente de muncă, din

care:

lei 544.270 490.211 673.246

- servicii medicale lei 137.250 106.180 294.519

Page 178: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

178

- indemnizații incapacitate temporară de muncă,

lei 359.157 272.351 316.563

- despăgubiri decese, lei 30.743 71.260 57.700

- compensații pentru atingerea integrității

lei 17.120 40.420 4.464

2. Boli profesionale inregistrate

cazuri 11 7 7

2.1 Total sume plătite pentru cazuri de boli profesionale, din care :

lei 43.520 22.122 85.394

- servicii medicale lei 43.520 22.112 57.884

- indemnizații incapacitate temporară de muncă,

lei 0 0 27.510

3. Numărul certificatelor medicale avizate

Buc. 381 303 319

4. Cereri soluționate

- facturi de la Casa Județeană de Sănătate Sibiu

Buc. 123 15 97

- facturi trimise la validat la

Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Sibiu

Buc. 0 0 0

- facturi de la Spitalul Clinic Județean Sibiu

Buc. 27 17 29

- adrese recuperare sume de

la alte CJP și de la Casa Județeană de Asigurări de

Sănătate Sibiu

Buc. 5 3 2

- plăți efectuate către CJP

din alte județe

Buc. 13 12 15

- despăgubire deces cazuri 3 7 6

- compensații pt atingerea integrității

cazuri 1 4 1

- solicitări dispozitive

medicale

1 1 1

Page 179: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

179

- solicitări diferențe

indemnizații

cazuri 46 78 62

- rambursări de cheltuieli cazuri 3 5 -

5. Prevenire 5.1 Organizații vizitate Buc. 12 14 12

5.2 Locuri de muncă pt care s-au

recomandat măsuri de prevenire

Buc.

104

(2323 masuri)

104

(1805 masuri)

80

(2056 masuri)

6. Activitate lucrători migranți U.M. 2013 2014 2015

6.1 Procesare formulare europene cazuri 39 49 41

6.2 Sume plătite pentru cazuri de accidente de muncă

lei 57.938 33.681 218.038

7. Contract de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale

2013 2014

contracte de asigurare

întocmite cazuri 4 2 1

contracte reziliate cazuri 6 5 3

8. Declarații pe propria răspundere

nr. 95 87 91

9. Pensii plătite din contribuția la accidente de muncă și boli profesionale

2013 2014

9.1 Nr. mediu beneficiari pensii de invaliditate

cazuri 128 110 100

Sume plătite pentru pensii de invaliditate

lei 584.701 717.840 686.260

9.2 Nr. mediu beneficiari pensii de urmași

cazuri 44 41 39

Sume plătite pentru pensii de

urmași lei 109.482 160.180 154.587

Page 180: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

180

ASISTENȚA SOCIALĂ

11.4 AGENȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ SIBIU

În anul 2015 Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu i-au fost alocate

credite bugetare în sumă totala de 221.511.037 lei după cum urmează:

● Asigurări și asistență socială - 219.826.500 lei ● Cheltuieli buget propriu - 1.684.537 lei

Administrarea beneficiilor de asistență socială s-a realizat în conformitate cu legislația specifică, iar plata beneficiilor sociale s-a efectuat, în funcție de specificul acestora și

opțiunea titularului, prin mandat poștal sau în cont bancar pentru un număr mediu de 134.803 beneficiari. Plata beneficiilor de asistență socială, a transferurilor între unități ale

administrației publice și a taxelor poștale în anul 2015 în sumă de 219.390.190 lei s-a realizat cu respectarea termenelor stabilite și reglementate de actele normative și

Convențiile cu instituțiile bancare și C.N. Poșta Română, prima plată a acestora fiind efectuată în termen de maximum 30 de zile de la stabilirea dreptului.

În anul 2015 a fost asigurată fundamentarea și plata beneficiilor de asistență socială,

după cum urmează:

Nr. Crt.

BENEFICII DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ

Nr. mediu/ benef.

Plăți efectuate de la începutul anului

1. Alocația de stat pentru copii 75.772 72.839.234

2. Indemnizația pentru creșterea copilului

3.728

45.133.976

3. Stimulent 716 4.634.459 4. Alocația pentru susținerea familiei 5.497 11.539.298 5. Alocația lunară de plasament 752 5.639.097

6. Ajutorul social(venitul minim garantat)

4.597

12.538.016

7. Indemnizații/ajutoare sociale pentru persoane cu handicap 206 670.985

8. Indemnizația de hrană pentru persoane cu HIV 125 589.715

Page 181: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

181

9. Drepturi pentru persoane cu handicap, Lg.448/2006 29.765 56.193.774

10. Ajutoare de încălzire cu lemne 6.596 1.351.157

11. Ajutoare incalzire cu energie termica si gaze naturale 6.421 2.830.992

12. Subventii acordate de la bugetul de stat 611 1.452.908

13. Ajutoare financiare 17 45.000 TOTAL 134.803 215.458.611

Recuperarea sumelor plătite necuvenit reprezintă o prioritate a agenției teritoriale și a serviciului beneficii de asistență socială. Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2015, din

total debite constituite în sumă de 548.737,39 lei, s-a recuperat suma de 476.366,53 lei, reprezentând un procent de 86,81% restul procentului de 13,19 % aflandu-se în curs

de recuperare.

LUCRĂTORI MIGRANȚI

În utilizarea formularelor europene se aplică prevederile Regulamentelor Consiliului

Europei (CE) nr. 883/2004 și nr. 987/2009 privind aplicarea regimurilor de securitate socială, lucrătorilor salariați, lucrătorilor independenți și membrilor familiilor acestora care

se deplasează în interiorul Comunitătii Europene și în Spațiul Economic European. Situația statistică privind formularele europene pentru anul 2015, este urmatoarea:

● Formulare europene completate la partea A (prin care s-au solicitat informații din statele membre) – 34;

● Formulare europene completate la partea B ( prin care s-au transmis informații în statele membre) – 1.761 ( majoritatea solicitărilor au fost făcute de către instituțiile

din Germania, Austria, Italia); ● Alocații de stat suspendate în România - 736;

● Indemnizații creștere copil suspendate în România – 15; ● Alocații de stat acordate în România – 419.

În domeniul PROGRAME, SERVICII SOCIALE, INCLUZIUNE SOCIALĂ, EGALITATE DE ȘANSE

Page 182: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

182

În anul 2015, s-au acordat subvenții de la bugetul de stat unui număr de 17 asociații/ fundații din județul Sibiu, în cuantum total de 1.452.908 lei pentru un număr mediu de

611 beneficiari. În acest an s-au aprobat din bugetul de stat un număr total de 17 ajutoare de

urgență, în sumă totală de 45.000 lei, respectiv : ● Un număr de 2 ajutoare de urgență prin H.G.55/28.01.2015, în cuantum de 3.500

lei; ● Un număr de 1 ajutor de urgență prin H.G.179/18.03.2015, în cuantum de 1.000 lei;

● Un număr de 3 ajutoare de urgență prin H.G.489/01.07.2015, în cuantum total de

6.500 lei; ● Un număr de 7 ajutoare de urgență prin H.G. 636/19.08.2015, în cuantum de 24.500

lei; ● Un număr de 4 ajutoare de urgență prin H.G.55/12.11.2015, în cuantum de 9.500

lei . În paralel s-au desfășurat activități specifice cu privire la subvenția primită de la

bugetul de stat de către furnizorii de servicii sociale publici și privați, precum și întocmirea documentației necesare în vederea acordării subvenției furnizorilor de servicii sociale pentru

anul 2016 în conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998.

DOMENIUL INSPECȚIEI SOCIALE

În anul 2015 activitatea de inspecție socială s-a desfășurat în baza OUG nr.113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, HG

nr. 151/2012 privind Statutul propriu de organizare și funcționare al Agenției Naționale

pentru Plăți și Inspecție Socială, Legea asistenței sociale nr. 292/2011, Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calității în domeniul serviciilor sociale și a actelor normative specifice cu

privire la stabilirea și plata unor beneficii de asistență socială. Activitatea de control tematic, evaluare și consiliere s-a desfășurat în conformitate cu

Planul anual de control al Inspecției Sociale din cadrul ANPIS, în vederea îndeplinirii următoarelor obiective generale:

● eficientizarea utilizării fondurilor în sistemul de asistență socială și îmbunătățirea activității privind modul de acordare a beneficiilor de asistență socială;

● creșterea calității serviciilor sociale publice și private;

Page 183: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

183

● asigurarea respectării drepturilor beneficiarilor sistemului de asistență socială privind evaluarea medico-socială, accesul la mediul fizic, informațional și comunicațional,

accesul la informații privind sistemul de asistență socială, precum și accesul la muncă. În anul 2015 Serviciul Inspecție Socială din cadrul AJPIS Sibiu a desfășurat următoarele

tipuri principale de activități: ● s-a controlat modul în care s-au respectat prevederile legale privind stabilirea,

acordarea și plata beneficiilor de asistență socială beneficiarilor; ● s-au evaluat serviciile sociale din județul Sibiu dezvoltate prin POR-MDRAP;

● s-a verificat modul de admitere în centrele rezidențiale din județul Sibiu pentru adulții

cu dizabilități și sumele solicitate de la bugetul de stat pentru aceștia; ● s-a verificat modul de stabilire a costului mediu lunar de întreținere în centrele

rezidențiale publice pentru persoanele vârstnice precum și modul de stabilire/plată a contribuției datorate de către acestea;

● s-a controlat, evaluat și monitorizat respectarea prevederilor legale în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor de acordare a licențierii/acreditarii furnizorilor de servicii sociale

publici si privați, precum și a calității serviciilor furnizate de către aceștia; ● s-a acordat consiliere autorităților publice și locale, persoanelor fizice și juridice, publice

sau private, cu atribuții în domeniul asistenței sociale, în vederea derulării în bune condiții a activității, a perfecționării acestora și a prevenirii faptelor de încălcare a

prevederilor legale; ● s-a controlat modul în care s-au respectat prevederile legale privind asigurarea

accesului neîngrădit al persoanei cu dizabilități la mediul fizic, comunicațional si informațional;

● s-au efectuat controale inopinate în vederea soluționării sesizărilor, reclamațiilor înregistrate, semnalate de persoane fizice/juridice;

● s-au efectuat controale în vederea monitorizării îndeplinirii măsurilor dispuse de

inspectorii sociali.

Principalii indicatori realizați de Serviciul Inspecție Socială în anul 2015, sunt:

Nr. crt. Tip indicator Indicatori realizați

2015 1. acțiuni control 166 2. monitorizări măsuri dispuse 60

Page 184: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

184

3. procesele verbale de control 166 4. măsuri dispuse 644 5. entități controlate 166 6. petiții/sesizări soluționate 29 7. acțiuni de informare și consiliere 237

ACREDITAREA FURNIZORILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ

În anul 2015, a fost autorizat un număr total de 30 furnizori de formare

profesionala pentru un număr total de 78 programe de formare profesională pentru adulți.

11.5 DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI

SIBIU

În subordinea Consiliului Județean Sibiu, în structura DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI (D.G.A.S.P.C. Sibiu) se află 11 centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități:

● 3 centre tip C.I.A. (centru de îngrijire și asistență), ● 2 centre de tip C.R.R.N. (centru de recuperare și reabilitare neuropsihiatrică; în

cursul anului 2015, pe baza evaluărării nevoilor beneficiarilor, un centru de tip CRRPH a fost transformat în centru tip CRRN)).

● 4 centre de tip C.R.R.P.H. (centru de recuperare și reabilitare persoane cu handicap),

● 2 centre tip C.I.T.O. (centru de integrare prin terapie ocupațională). În fiecare centru, pe parcursul anului 2015, s-au desfășurat activități individuale și de

grup cu beneficiarii care au constat în: - evaluare a nevoilor și planificarea serviciilor furnizate în centru și/sau în colaborare cu

parteneri,

- informare, orientare consiliere de specialitate (psihologică, socială, medicală), - dezvoltare a abilităților de socializare (în centru, în comunitate, cu ocazia realizării de

excursii, ziua porților deschise, spectacole), - dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, - activități de recuperare/reabilitare,

Page 185: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

185

- educație informală și nonformală,

- activități de informare pentru prevenirea unor comportamente nedorite sau nesănătoase (consum alcool, fumat etc),

- activități de petrecere a timpului liber,

- sprijin pentru depășirea situațiilor de dificultate, - cunoașterea și respectarea drepturilor și obligațiilor lor, a regulilor de conviețuire în

centru,

- sprijin pentru menținerea legăturilor cu familia, prieteni, persoane din comunitate față de care au dezvoltat legături de atașament,

- soluționarea sesizărilor beneficiarilor sau altor persoane referitoare la aceștia,

- participarea la activități și evenimente, organizate atât în centru, cât și în comunitate,

- participare la bursa locurilor de muncă și sprijin pentru integrarea în muncă – după caz, - activități legate de îngrijire, hrănire, asigurarea unui mediu de viață cât mai apropiat de

cel familial,

- asistență spirituală, în colaborare cu reprezentanții cultelor, cu respectarea opțiunilor beneficiarilor,

- dezvoltarea de parteneriate public-public și public-privat pentru îmbunătățirea serviciilor

furnizate. La data de 31.12.2015 în centrele rezidențiale destinate persoanelor adulte cu handicap

sunt protejate un număr de 745 persoane adulte cu handicap, astfel: ● 523 sunt asistați în Centre de recuperare și reabilitare / centre de recuperare și

reabilitare neuropsihiatrică; ● 95 sunt asistați în Centre de integrare prin terapie ocupațională;

● 127 sunt asistați în Centre de îngrijire și asistență. Numărul beneficiarilor adulți instituționalizați a crescut, prezentarea comparativă a

situației beneficiarilor asistați în centrele rezidențiale, în cursul anilor 2013, 2014 și 2015 fiind următoarea:

CENTRUL 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2015 CIA Biertan 58 54 61

CIA Ep. N. Popoviciu Biertan 29 27 25

CIA Agnita 39 39 41

CRRPH Tălmaciu I (transformat în 2015 în

CRRN Tălmaciu) 134 133 133

Page 186: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

186

CRRPH Tălmaciu II 50 50 50

CRRPH Mediaș 50 50 50

CRRN Rîu Vadului 137 140 141

CRRPH Dumbraveni 100 100 100

CITO Dumbrăveni II 50 50 50

CITO Mediaș 46 46 45

CRRPH Cisnadie 49 49 48

TOTAL 742 738 745

Situația privind integrarea în muncă a persoanelor instituționalizate din

cadrul unităților de asistență socială pentru persoane adulte cu handicap aflate în structura

DGASPC Sibiu la sfârșitul anului 2015, era următoarea: - Centrul de integrare prin terapie ocupațională Dumbrăveni II are 7 beneficiari

angajați pe piața forței de muncă din comunitate, dintre care 4 beneficiari au program de 2 ore/zi, iar 3 beneficiari au program de 8 ore/zi;

- Centrul de integrare prin terapie ocupațională Mediaș are 5 beneficiari angajați pe piața forței de muncă cu contract de 8 ore/perioada nedeterminată, 2 angajați pe piața forței de muncă cu contract 8 ore/perioada determinata, 3 angajați cu contract de 4 ore/perioada nedeterminata în cadrul Asociației (partenere) Phoenix

Speranța, tot în cadrul Asociației, 1 angajată cu 1 oră/ perioadă nedeterminată; - Centrul de recuperare și reabilitare a persoanelor cu handicap Tălmaciu II are

5 beneficiari angajați: 4 cu program de lucru redus de 4 ore și 1 cu program de lucru

redus de 2 ore;

Grafic privind repartizarea beneficiarilor din centrele rezidențiale pentru adulții cu dizabilități la data de 31.12.2015

8,20%3,36%

5,51%

17,88%

6,72%

6,72%18,95%

13,44%

6,72%

6,05%6,45%

CIA BiertanCIA Ep. N. Popoviciu BiertanCIA Agnita CRRN TălmaciuCRRPH Tălmaciu IICRRPH MediașCRRN Rîu VaduluiCRRPH DumbraveniCITO Dumbrăveni IICITO MediașCRRPH Cisnadie

Page 187: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

187

- Centrul de recuperare și reabilitare pentru persoane cu handicap Mediaș are 1 beneficiar angajat care lucrează cu contract de muncă pe piața forței de muncă din

comunitate. Ceilalți beneficiari care nu desfășoară o activitate în afara centrului sunt implicați în

activitățile de ergotarapie/ terapie ocupațională din centre.

Activități pentru adulții cu handicap (evaluare, eliberare certificate de handicap, acordare drepturi de beneficii de asistență socială, conform Legii

448/2006)

În anul 2015 în cadrul Serviciului de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap s-au înregistrat si evaluat un numar de 3.879 de cereri însoțite de dosarele ce conțin documentele prevăzute de lege în vederea încadrării în grad de handicap, din care:

Ø 3.588 au fost transmise spre competentă soluționare către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (CEPAH) Sibiu,

Ø restul de 291 de dosare urmând a fi transmise spre competentă soluționare către Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap (CEPAH) Sibiu, în funcție

de data la care au fost programate acestea. Din totalul de 3.588 cazuri evaluate de specialiștii din cadrul SECPAH, în vederea

realizării evaluării complexe, specialiștii din cadrul serviciului s-au deplasat la domiciliul persoanelor nedeplasabile din județul Sibiu, efectuând astfel, 790 deplasări pe teren pe tot

parcursul anului 2015. Menționăm de asemenea faptul că, specialiștii din cadrul SECPAH au efectuat 24 de

deplasări la sediul Direcției de Asistență Socială Mediaș în vederea preluării, înregistrării și

evaluării beneficiarilor din zona de nord a județului. Din totalul de 3.588 cazuri soluționate de CEPAH Sibiu:

Ø 1.812 au fost revizuiri la termen, Ø 1.092 cazuri noi,

Ø 684 reevaluări la cerere. Pentru evaluarea celor 3.588 de cazuri, Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu

handicap (CEPAH) s-a întrunit în: Ø 89 ședințe ordinare

Ø 33 ședințe extraordinare.

Page 188: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

188

Numărul total al persoanelor cu handicap neinstituționalizate, aflate în evidențele DGASPC Sibiu la data de 31.12.2015, este de 15.245, din care 13.141 reprezintă numărul

persoanelor cu handicap cu certificat permanent. Repartizarea persoanelor cu handicap în funcție de gen:

Gen masculin 6781 Gen feminin 8464

EVIDENȚĂ ȘI PLATĂ PRESTAȚII SOCIALE OFERITE PERSOANELOR CU

HANDICAP Dinamica persoanelor cu handicap, aflate in plata, beneficiare de drepturi conform

Legii 448/2006 în anul 2015 față de 2011, 2012,2013 si 2014:

Explicații 31.12.

2011 31.12. 2012

31.12. 2013

31.12. 2014

31.12. 2015

Persoane cu handicap GRAV, în plată adulți

și copii, din care:

4.780 4.629 4.636 4.653 4.563

- copii 359 364 400 374 387 -adulți 4.421 4.265 4.236 4.279 4.176

Persoane cu handicap

ACCENTUAT, în plată adulți și copii, din care:

10.204 9.443 9.277 9.213 9.163

- copii 129 115 93 92 107 -adulți 10.075 9.328 9.184 9.121 9.056

Persoane cu handicap

MEDIU, în plată adulți și copii, din care:

1.629 1.675 1.626 1.673 1.667

- copii 285 244 242 215 186 -adulți 1.344 1.431 1.384 1.458 1.481

Indemnizații de însoțitor

pentru pers. cu handicap

vizual

953 942 914 869 805

Persoane cu handicap USOR, în plată adulți 0 0 0 0 0

Page 189: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

189

și copii, din care:

- copii 0 0 0 0 0 -adulți 0 0 0 0 0

Copii cu handicap HIV / SIDA

beneficiari de alocație de hrană

1 2 3 3 3

Total pers. cu handicap in

plata

16.613

15.747

15.539

15.539

15.436

Din bugetul alocat până la data de 31.12.2015, în temeiul prevederilor Legii nr.

448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, au fost efectuate următoarele cheltuieli:

Indicator PLĂȚI 2015

Transferuri de la bugetul de stat alocat prin BUGET AJPIS

56.193.773,89

Indemnizatii pers.hand.GRAV 11.755.886,00 Indemnizatii pers.hand.ACCENTUAT 21.169.468,00 Buget complem.pers.hand.GRAV 5.823.888,50 Buget complem.pers.hand.ACCENTUAT 8.755.515,50 Buget complem.pers.hand.MEDIU 801.315,50

16613 15747 15539 15539 15436

020004000600080001000012000140001600018000

anul 2011 anul 2012 anul 2013 anul 2014 anul 2015

Grafic referitor la diamica persoanelor cu handicap (copii și adulți) aflați în plată în ultimii 5 ani

Page 190: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

190

Alocatie hrana copii HIV/SIDA 12.045,00 Indemniz.insotitor nevazatori 7.480.529,00 Taxe postale 395.126,39 BUGET DPH, din care: 1.425.322,79 TRANSPORT INTERURBAN 1.344.722,10 transport CFR 991.124,60 - transport auto 353.597,50 BANZI CREDITE 80.600,69

TOTAL PLATI: 57.619.096,68

SERVICII DE OCROTIRE ÎN REGIM REZIDENȚIAL PENTRU COPIII AFLAȚI ÎN DIFICULTATE

Copiilor și tinerilor aflați în dificultate și lipsiți temporar sau definitiv de îngrijirea părinților, pe o perioadă determinată de timp, le sunt oferite servicii adecvate nevoilor lor,

constand în: găzduire, îngrijire, educație, consiliere, recuperare și reabilitare, pregătire în vederea reintegrării sau integrării familiale și socio-profesionale, servicii de recuperare

pentru copiii cu handicap (consultații medicale, kinetoterapie, masaj, logopedie, ergoterapie, meloterapie), precum și servicii de formare a deprinderilor de viață independentă, recreative

și de socializare.

Situația privind copiii/tinerii cu măsură de protecție specială în centre

rezidențiale publice pentru protecția copilului, la data de 31.12.2015:

CENTRUL NR. BENEFICIARI LA 31.12.2015

CP GULLIVER SIBIU 17 CP "TAVI BUCUR" CISNADIE 16 CP ORLAT 105 CP AGIRBICIU 40 CPCD TURNU ROSU 42 CPCD MEDIAS 25 CENTRUL MATERNAL 12 CPCD PRICHINDELUL SIBIU 35 CENTRUL PRIMIRE IN REG URG SIBIU 6 CPCD SPERANTA SIBIU 35

TOTAL

333

Page 191: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

191

SERVICII SOCIALE FURNIZATE DE CĂTRE DGASPC SIBIU

1. Activitatea Serviciului Management de caz pentru Asistență Maternală

La data de 01.01.2015 se aflau în evidența Serviciului Management de caz pentru

Asistență Maternală un număr de 165 Asistenți Maternali Profesioniști (AMP), la care se aflau în protecție specială un număr de 318 copii.

La finalul anului 2015, respectiv la data de 31.12.2015, situația AMP se prezintă

astfel:

SITUAȚIE AMP TOTAL

AMP angajați cu contract de muncă activi 156 AMP în concediu de îngrijire copil până la 2 ani 0 Total 156

În perioada anului 2015 și-au incetat activitatea 16 asistenți maternali profesioniști.

Motivele pentru care 16 AMP au încetat colaborarea cu DGASPC Sibiu în cursul anului 2015

au fost: -identificarea altui loc de muncă

-motive personale -nu au mai dorit să se reateste ca AMP

-retragere atestat -nereînnoire atestat

În ce privește angajarea de noi asistenți maternali în perioada anului 2015, precizăm faptul că s-au angajat 8 persoane ca asistenți maternali.

La data de 31.12.2015, la cei 156 A.M.P. activi se aflau în protecție specială un număr

de 298 copii, repartizați astfel:

NUMĂR AMP AMP care au în plasament 1 copil 27 AMP care au în plasament 2 copii 120 AMP care au în plasament 3 copii 7

Page 192: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

192

AMP care au în plasament 4 copii 1 AMP care au în plasament 6 copii 1

TOTAL 156

În perioada 01.01.2015 – 31.12.2015 s-au realizat următoarele:

- s-au evaluat și s-a întocmit documentația necesară în vederea reatestării pentru 35 AMP a căror atestat expira în anul 2015: din care 34 AMP au fost reatestați și 1 AMP nereatestat;

- au fost evaluați și formați pentru atestare ca AMP, întocmindu-se documentațiile necesare

pentru 8 potențiali AMP, din care au fost atestați și angajați 8 AMP; - activitatea AMP a fost monitorizată prin 744 vizite la domiciliul acestora, de către asistenții

sociali responsabili de monitorizarea activității AMP - 744 rapoarte; - s-au întocmit 165 evaluări anuale privind activitatea AMP, fiind evaluați toți AMP;

- s-au efectuat demersuri pentru identificarea de AMP disponibili pentru 32 de cazuri de copii pentru care s-a solicitat din partea altor Servicii, masura de protecție la AMP;

- s-au efectuat și intocmit 190 fișe de consiliere socială privind asistenții maternali profesioniști;

- au fost organizate 21 grupuri de suport și informare pentru AMP în scopul creșterii calitații îngrijirii oferite copiilor aflați în plasament, unde au participat 156 AMP;

- au fost evaluate 23 cazuri noi de copii care au intrat în AM; - au fost reevaluate cazurile a 167 de copii aflați în plasament la AMP, din care: 46 cazuri

au iesit din AM (7 redați în familie, 13 adoptați, 2 reintegrat socio profesional, 6 în plasament la ONG, 8 în plasament la rude/alte persoane, 10 în plasament în CP-uri ) iar 121 cazuri au

rămas active în AM; - din cele 167 cazuri reevaluate, s-a fixat în total ca finalitate a PIP adopția 27 cazuri;

- din cele 121 cazuri reevaluate rămase active la AMP, s-a stabilit pentru 2 cazuri ca finalitate a PIP integrarea socio-profesională, 26 cazuri au rămas cu finalitate a PIP adopția,

iar pentru 93 s-a stabilit ca finalitate a PIP reintegrarea în familie;

- s-au evaluat psihologic 318 copii, iar 29 copii au fost evaluați a doua oară, 2 copii au fost evaluați a treia oară, (total 349 fișe de evaluare psihologică);

- s-au efectuat 231 de consilieri psihologice (copii și AMP); - s-au efectuat 632 vizite de către managerii de caz ai copiilor pentru monitorizarea evoluției

copilului aflat în asistență maternală; - s-au realizat activități de recrutare potențiali AMP prin informarea a 37 persoane care au

solicitat informații despre profesia de AMP;

Page 193: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

193

- s-au efectuat 143 demersuri pentru restabilirea legaturii cu familia naturală/lărgită pentru copiii din asistență maternală;

- s-au soluționat 32 cereri din partea altor DGASPC-uri cu privire la copiii aflați în sistemul de protecție al acestora, respectiv la AMP

Activitatea Biroului Adopții și Postadopții

Biroul adopții și postadopții desfășoară activități specifice adopției la nivelul

județului Sibiu. Prin activitățile desfășurate de angajații biroului se finalizează, pe rând,

etapele procedurii adopției: I. deschiderea procedurii adopției;

II. atestarea persoanei/familiei care solicită evaluare în vederea obținerii atestatului; III. realizarea potrivirii (teoretică și practică) copil-persoană/familie adoptatoare;

IV. încredințarea în vederea adopției; V. încuviințarea adopției;

VI. monitorizarea postadopție. Pe parcursul anului 2015 Biroul adopții și post-adopții înregistrează următoarele date:

- din cele 42 de dosare cu PIP finalitate adopție înregistrate în evidențele Biroului adopții și postadopții în anul 2015 și cele aflate în lucru la începutul anul 2015, se deschide procedura adopției interne pentru 43 de copii (la 7 copii dintre aceștia prin decizie civilă a curții de apel). 11 copii se află în proces de deschidere a procedurii adopției interne

(7 pe rolul instanței judecătorești, 4 la birou în termenul legal de 30 de zile de la înregistrarea dosarului la birou).

- sunt evaluate și atestate ca adoptatori un număr de 19 persoane/familii (6 persoane și 13 familii). Dintre cele 19 atestate emise, unul este retras (la cerere). O

persoană care solicită evaluarea în vederea obținerii atestatului de persoană adoptatoare

renunță pe parcursul evaluării la procesul de evaluare (nu se eliberează atestat). La sfârșitul anului 2015 se află în curs de evaluare 7 familii.

- se realizează potrivirea (teoretică și practică) pe listele emise de ANPDCA (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție) unui număr de 68 copii. Pentru un număr de 84 copii, întrucât listele emise de ANPDCA sunt goale (nu au fost identificați adoptatori care să răspundă nevoilor copilului) se solicită

trimestrial listă cu persoanele/familiile adoptatoare. (În total 68 +84 = 152 copiii adoptabili și aflați în evidența ANPDCA).

- se încredințează în vederea adopției 13 copii, dintre aceștia 3 copii se află în

Page 194: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

194

încredințare în vederea adopției la sfârșitul anului. - se încuviințează adopția la (se adoptă) 15 copii, toți intern (în România).

Dintre aceștia 9 copii sunt adoptați de către persoanele/familiile adoptatoare la care se aflau cu măsură de protecție specială, ceilalți 6 copii sunt adoptați de persoanele/familiile

adoptatoare străine lor (inițierea relației dintre copil și persoană/familie s-a produs în procedura adopției).

- se realizează monitorizarea postadopție la un număr de 41 de copii (se urmărește evoluția copilului adoptat, a relațiilor dintre acesta și părinții adoptivi în vederea

integrării depline a copilului în familia adoptivă și identificării precoce a eventualelor

dificultăți ce pot să apară în această perioadă, pentru o perioadă de cel puțin 2 ani, întocmindu-se rapoarte trimestriale), la sfârșitul anului 2015 rămân în monitorizare 35 de

copii (la 6 copii s-a încheiat monitorizarea pe parcursul anului). Alte activități desfășurate și înregistrate în evidențele biroului:

- consilierea părinților firești în vederea exprimării consimțământului la adopție și întocmirea raportului în acest sens - demersuri pentru toți copiii care au deschisă procedura adopției și pentru copiii al căror dosar se află pe rolul instanței judecătorești;

- consilierea copiilor care au împlinit vârsta de 10 ani și întocmirea raportului în acest sens - 20 copii;

- informarea persoanelor care își exprimă intenția de a adopta (altele decât cele care sunt în curs de evaluare sau sunt atestate) – 27 persoane/familii;

- întocmirea raportului de anchetă socială/raportului de consiliere și informare în vederea exprimării consimțământului la adopție, la solicitarea instanței (adopția copilului de

către soțul părintelui firesc sau adoptiv) – 4 rapoarte anchetă socială /4 rapoarte consiliere;

- întocmește acțiuni (altele decât cele cu obiect adopția) și reprezintă în instanță

cauzele privind copiii cu PIP finalitate adopție - 16 acțiuni civile/reprezentări în instanță.

Activitatea Serviciului Management de Caz pentru Protecție Rezidențială și Familială

Page 195: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

195

În cadrul Serviciului Management de Caz pentru Protecție Rezidențială și Familială s-au derulat în cursul anului 2015 activități specifice managementului de caz în vederea

instituirii, menținerii, înlocuirii sau încetării măsurilor de protecție specială, respectiv plasament în regim de urgență, plasament și supraveghere specializată.

La 31.12.2015 în evidența serviciului erau active 617 cazuri de copii cu măsură de protecție specială:

- 296 copii aflați în plasament la rude sau la alte persoane, - 105 copii aflați în plasament la centre private (OPA),

- 199 copii aflați în plasament la centre de plasament pentru copii fără

dizabilități publice, - 17 copii care se află cu măsură de supraveghere specializată.

ALOCAȚII DE STAT PENTRU COPIII DIN CENTRELE DE PLASAMENT ȘI ORGANIZAȚIILE PRIVATE AUTORIZATE

La finele anului 2015 Biroul Monitorizare și analiză statistică a asigurat activitatea de:

- deschidere a contului pentru plata alocației de stat a copiilor din sistemul rezidențial, - întocmire a dosarului pentru alocația de stat a copiilor din sistemul rezidențial,

- solicitarea de punerea în plată la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu a alocației de stat pentru un număr de 470 copii din sistemul de protecție specială,

după cum urmează:

Ø 307 copii cu măsură de protecție specială în centre de plasament din structura DGASPC

Ø 163 copii cu măsură de protecție specială la Organizații Private Acreditate din județul

Sibiu.

Activitatea Serviciului Managementul Calității Serviciilor Sociale

În domeniul managementului calității, Serviciul managementul calității serviciilor sociale (SMCSS) a realizat următoarele, în cursul anului 2015:

1. Activități privind managementul calității serviciilor sociale furnizate de

DGASPC

Page 196: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

196

- s-a transmis către Consiliul Județean Sibiu raportul anual de activitate al DGASPC pentru anul 2014;

- s-au centralizat și transmis conducerii DGASPC rapoartele trimestriale de activitate ale centrelor pentru copii și persoane adulte cu dizabilități aflate în structura DGASPC;

- s-au transmis rapoarte trimestriale III și IV către Consiliul Județean Sibiu privind modul de implementare – de către serviciile din aparatul propriu și centrele aflate în structura DGASPC – a obiectivelor și indicatorilor cuprinși în Planul Operațional al DGASPC pe anul 2015;

- s-a colaborat cu Serviciul de Evaluare Inițială, Prevenire și Intervenție în Situații de

Abuz, Neglijare, Exploatare – Compartimentul de Intervenție în regim de urgență, telefonul copilului și al familiei și cu Serviciul Management de caz pentru asistență maternală în

vederea depunerii celor două dosare de acreditare a acestora ca servicii sociale furnizate de către DGASPC Sibiu, conform legislației în vigoare, la Ministerul Muncii, Familiei,

Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice. - s-a răspuns la sesizările, petițiile și adresele repartizate de conducerea instituției;

- s-a asigurat prezența și activitatea în Comisia privind egalitatea de șanse între femei și bărbați Sibiu, coordonată de AJPIS Sibiu;

- s-a realizat secretariatul tehnic pentru 6 Colegii Directoare ale DGASPC Sibiu, din care 4 au fost ședințe ordinare și 2 extraordinare; (o ședință extraordinară a mai fost

convocată în afara celor 2 menționate, dar s-a amânat din lipsă de cvorum); - ca urmare a constituirii la nivelul DGASPC Sibiu, prin dispoziția directorului general

al DGASPC Sibiu, a comisiilor SCIM (pentru implementarea standardelor de control intern managerial) și EGR (echipa de gestionare a riscurilor), s-a asigurat secretariatul acestor două

comisii.

2. Activități privind managementul calității serviciilor furnizate de centrele de copii și adulți din structura DGASPC

- s-a asigurat consultanță, consiliere și sprijin centrelor din structura DGASPC Sibiu în

probleme specifice legate de respectarea standardelor de calitate;

- s-a realizat coordonarea metodologică a centrelor din punct de vedere al respectării standardelor de calitate și s-au întocmit: 32 note de întâlnire/supervizare cu centrele

pentru copii aflate în structura DGASPC, 20 note de întâlnire/supervizare cu centrele pentru persoane adulte cu dizabilități aflate în structura DGASPC, 17 rapoarte privind centre copii și 5 rapoarte privind centre pentru persoane adulte cu dizabilități

Page 197: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

197

(rapoarte de vizită - cuprinzând recomandări pentru soluționarea problemelor / îmbunătățirea situației existente în centru, în urma vizitelor efectuate în centre, privind rezultatele aplicării chestionarelor în centre publice pentru copii, rapoarte privind sesizări);

- s-au întreprins demersurile în vederea evaluării tuturor centrelor pentru copii și

persoane adulte cu dizabilități aflate în structura DGASPC Sibiu în vederea completării Fișei de autoevaluare, componentă a dosarului pentru obținerea licenței provizorii de fucționare;

-s-au depus 24 dosare pentru acreditarea centrelor de copii și adulți cu dizabilități ca servicii sociale de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și

Persoanelor Vârstnice;

- s-a colaborat cu inspectorii sociali din cadrul Agenției Județeane pentru Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Sibiu cu ocazia controalelor efectuate la serviciile din aparatul

propriu al DGASPC și instituțiile de asistență socială din structura Direcției și cu reprezentanții Corpului de Control al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție

din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice cu ocazia controalelor efectuate la centrele de copii aflate în structura DGASPC Sibiu;

- s-au transmis rapoarte de implementare a măsurilor dispuse de Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Sibiu – inspecția socială – cu ocazia controalelor efectuate

în cursul anului 2015 la servicii din aparatul propriu al DGASPC Sibiu, precum și a unor centre de copii și adulți din structura DGASPC, care au fost repartizate (Serviciul managementul calității serviciilor sociale) - SMCSS;

- reprezentanți ai SMCSS au participat ca membrii în comisiile de control dispuse de

directorul general al DGASPC în centrele din structura sa; - angajații SMCSS au participat în calitate de reprezentanți ai DGASPC în Comisiile

consultative ale centrelor de copii și persoane adulte cu dizabilități aflate în structura DGASPC;

- efectuarea a 28 de activități directe, de educație nonformală, cu beneficiarii din centrele de copii (CPCD Speranța Sibiu – 2; CP Tavi Bucur Cisnădie – 4; CP Gulliver Sibiu – 2; CS Sf Andrei Mediaș - CPCD – 4; CPCD Turnu Roșu – 3; CS Prichindelul

Sibiu – CPU – 3; CS Prichindelul Sibiu – CPCD – 1; CP Orlat – 6; CP Agîrbiciu – 3); - asigurare formare profesioală pentru 80 de specialiști (educatori, infirmieri) din

cadrul centrelor aflate în structura DGASPC Sibiu – prin specialist formator din cadrul SMCSS; - întâlniri cu asociații și potențiali voluntari pentru desfășurarea de activități /

programe de educație nonformală în centrele de plasament din structura instituției; - încheierea de protocoale de colaborare cu Asociația Lindenfeld și cu Rotary Club

pentru derularea de programe de educație nonformală în centrele de plasament din structura

Page 198: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

198

instituției; - organizarea de întâlniri periodice cu psihologii din centrele de plasament în scopul

coordonării metodologice și discutării de probleme puctuale legate de dificultățile întâmpinate în lucrul cu beneficiarii;

- recrutarea, realizarea a 4 sesiuni de formare inițială și demararea formalităților pentru semnarea contractului de voluntariat cu 18 voluntari, care urmează să desfășoare

activități de educație nonformală în 4 centre de copii în 2016 – sub supervizarea unui consilier superior din cadrul SMCSS;

- colaborare cu Asociația Lindenfeld în vederea formării ințiale a 34 de voluntari care au început activitatea în centre de plasament din structura DGASPC: CP Orlat – 11, CP Cisnădie – 5, CS Prichindelul Sibiu - CPU – 12, CS Prichndelul Sibiu – CM – 4, CS Prichindelul

Sibiu – CPCD; - s-au transmis specialiștilor centrelor pentru copii aflate în structura DGASPC Sibiu,

materiale în format scris și electronic în domeniul educației nonformale, dezvoltării psiho-emoționale a copilului, referitor la adicții (dependențe) de mijloace media;

-s-au aplicat chestionare cu privire la evaluarea drepturilor și obligațiilor copiilor aflați cu măsură de protecție în centrele de plasament publice și private din județul Sibiu în următoarele centre:

Centre private: Ø Fundația Casa de Copii Orfani Lumina Mediaș Ø Fundația Casa Speranței Moșna

Ø Fundația Acțiune Caritate Bazna Ø Asociația SOS Satele Copiilor Cisnădie

Ø Asociația Dare to Care Cornățel Ø Asociația Steps of Hope Daia

Ø Fundația Tabita

Centre publice: Ø CPCD Mediaș

Ø CP Tavi Bucur Cisnădie Ø CP Gulliver Sibiu

Ø CP Orlat Ø CP Agîrbiciu

Ø CPCD Turnu Roșu - s-au transmis materiale și informații privind caracteristicile documentelor în format

easy to read și s-a pus la dispoziția centrelor de adulți un program cu utilizare temporară

Page 199: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

199

gratuită care transformă documente de tip text în documente audio, în vederea accesibilizării informaționale, conform prevederilor standardelor de calitate;

- s-a asigurat informarea reprezentanților centrelor privind modificările legislative; - s-au transmis adrese informative și s-au purtat discuții cu șefii de centre pentru

copii și directorii de centre pentru persoane adulte cu dizabilități privind măsurile care trebuie să fie luate pentru a îndeplini condițiile de licențiere a serviciilor și măsurile care trebuie să

fie luate în acest sens.

3. Activități de parteneriat încheiate de către DGASPC

Pe parcursul anului 2015, DGASPC a continuat promovarea parteneriatului public-public și public-privat destinat creșterii calității vieții beneficiarilor.

La sfârșitul anului 2015 DGASPC Sibiu avea în vigoare un număr de 67 de parteneriate/protocoale/convenții de colaborare valabile cu următorii parteneri:

De asemenea, în 2015 s-au încheiat acte adiționale la protocoalele de colaborare existente între DGASPC Sibiu, centre rezidențiale și unitățile școlare, la care învață

beneficiarii DGASPC Sibiu, pentru implementarea Planului de măsuri pentru prevenirea absenteismului și abandonului școlar, coordonat de Instituția Prefectului Județului Sibiu și

pentru respectarea prevederilor standardelor de calitate. De asemenea, în baza parteneriatelor încheiate, Consiliul Județean Sibiu prin Direcția

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu, asigură cofinanțarea furnizării unor servicii care funcționează în parteneriat public-privat:

Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj - Centrul de recuperare neuromotorie „Pruncul Isus” Mediaș - Nr. beneficiari: 47 de copii

Asociația Handicapaților Psihici Sibiu - Centrul de zi pentru persoane adulte cu handicap psihic „Gabriela” Sibiu - Nr. beneficiari: 15 tineri cu handicap psihic

Fundația „Un copil, o speranță” Sibiu - Centrul de Terapie și recuperare pentru copii autiști

- Nr. beneficiari: 30 copii Asociația Diakoniewerk Intenational - Centrul Ocupațional pentru persoane cu dizabilități - Nr. beneficiari: 21 tineri cu handicap

Asociația Phoenix Speranța Mediaș

Page 200: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

200

- Ateliere protejate – unde au acces și beneficiari de la CITO Mediaș. Prin parteneriatele încheiate DGASPC Sibiu a urmărit încurajarea structurilor societății

civile pentru activități de furnizare a serviciilor sociale din domeniul protecției copilului și persoanelor cu handicap. De asemenea toate parteneriatele urmăresc diversificarea

serviciilor sociale oferite beneficiarilor în vederea dezvoltării acestora.

COMITETUL CONSULTATIV DE DIALOG CIVIC PENTRU PROBLEMELE PERSOANELOR VÂRSTNICE SIBIU

În conformitate cu art. 3 alin (4) din HG nr. 499/2004 privind înființarea, organizarea

și funcționarea comitetelor consultative de dialog civic pentru problemele persoanelor vârstnice, în cadrul prefecturilor, în anul 2015 au avut loc 12 ședințe ale Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice Sibiu.Tematicile

dezbătute în anul 2015 în ședințele CCDCPPV s-au referit la: Asigurarea relațiilor de colaborare care să permită informarea permanentă

asupra problemelor care sunt de interes specific pentru persoanele vârstnice: - Servicii medicale pentru persoane vârstnice decontate în anul 2015 din Fondul

Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate; - Interpretarea datelor de morbiditate în afecțiunile cronice ale vârstei a treia;

- Fenomenele socio – demografice ale îmbătrânirii populației și ale urbanizării. Impactul asupra sistemului de îngrijiri de sănătate;

- Asigurarea protecției persoanelor vârstnice împotriva infracțiunilor. Măsuri de prevenire și avertizare a vârstnicilor în scopul reducerii riscurilor legate de expunerea acestei

categorii de persoane la fenomenul infracțional. Consultarea reprezentanților persoanelor vârstnice în problemele cu caracter

economic, social, medical și cultural, de interes al acestora:

- Cardul național de asigurări de sănătate, noutăți legislative; - Modificări legislative aduse Legii 263/2010 privind sistemul public de pensii;

- Alimentația sănătoasă și Diabetul; - Alternative de servicii sociale oferite persoanelor vârstnice aflate în situații de

dificultate, la nivelul județului Sibiu; - Măsuri pentru aplicarea legislației în vigoare referitoare la sărbătorirea Zilei

Eroilor; - Activități cu impact în rândul cadrelor militare în rezervă și în retragere

precum și a membrilor simpatizanți;

Page 201: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

201

- Beneficii de asistență socială acordate persoanelor vârstnice; Analiza problemelor cu caracter socio – economic care privesc persoanele

vârstnice: - Informare privind acțiunile ce vor fi întreprinse pentru persoanele vârstnice

de autoritățile administrațiilor publice locale și organizațiile de pensionari cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

- Informare privind activitatea Asociației Forumului Solidarității a Pensionarilor Sibiu în cursul anului 2015;

Alte tematici discutate:

- Raportul privind activitatea Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al județului Sibiu în anul 2014;

- Aprobarea programului de activitate a CCDCPPV Sibiu pe anul 2015; - Scurt istoric și activitatea Sindicatului Gaz Metan al Pensionarilor din Mediaș;

- Recunoașterea și acordarea drepturilor legal cuvenite veteranilor, invalizilor, văduvelor de război și văduvelor veteranilor de război, membrii ANVR pentru

asigurarea protecției sociale a acestora; - Moment aniversar cu prilejul împlinirii vârstei de 97 de ani a veteranului de

război Mija Ioan.

ACTIVITATEA COMISIEI DE DIALOG SOCIAL

În cadrul Instituției Prefectului - Județul Sibiu, funcționează Comisia de Dialog Social

la nivelul Județului Sibiu, în conformitate cu Legea Dialogului Social nr. 62 din 10 mai 2011, privind constituirea și funcționarea comisiilor de dialog social la nivelul administrației publice

centrale și la nivel teritorial. Dialogul social este principala formă de analiză și evaluare a factorilor de risc dăunători relațiilor de muncă. Determinarea acestora trebuie să țină cont

de situația economică la nivel de organizație, teritoriu sau la nivel național, cu respectarea normelor legale în vigoare.

Activitatea Comisiei de Dialog Social are caracter consultativ și vizează în special următoarele:

a) asigurarea unor relații de parteneriat social între administrație, patronat, sindicate,

care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes al administrației sau al partenerilor sociali, în vederea asigurării unui

climat de pace și stabilitate socială ;

Page 202: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

202

b) consultarea obligatorie a partenerilor sociali asupra inițiativelor legislative sau de altă natură, cu caracter economico-social;

c) alte probleme din sfera de activitate a administrației publice centrale sau din județ asupra cărora partenerii sociali convin să discute ;

Pe întreg parcursul anului 2015, membrii Comisiei de Dialog Social a Județului Sibiu s-au străduit să asigure relațiile de parteneriat social : administrație – patronat – sindicate, care să permită o informare reciprocă permanentă asupra problemelor care sunt de domeniul de interes atât al administrației, cât și al partenerilor sociali. De asemenea, s-a

reușit informarea promptă , a Guvernului României, Ministerului Afacerilor Interne –

Departamentul pentru Dialog Social și Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice - Cabinet Ministru delegat pentru Dialog Social, despre situațiile

deosebite apărute, precum și rezolvarea rapidă a protestelor . În anul 2015, au fost organizate 8 ședințe ordinare și extraordinare ale Comisiei

de Dialog Social, precum și alte comisii mixte, în care au fost dezbătute teme vizând problemele din domeniul de interes al administrației sau al partenerilor sociali , în vederea

asigurării unui climat de pace și stabilitate socială.

12. IN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII

12.1. DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ SIBIU

Obiectivele generale ale Direcției de Sănătate Publică a județului Sibiu în anul

2015, au fost:

Page 203: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

203

● Supravegherea permanentă a stării de sănătate a populației din județul Sibiu în scopul identificării tuturor problemelor de sănătate publică și a ameliorării stării de sănătate a

concetățenilor noștri; ● Coordonarea și controlul implementării și realizării programelor naționale de sănătate

derulate în teritoriu în scopul identificării principalelor probleme de sănătate publică și alocării cu prioritate a resurselor pentru intervențiile cu cea mai mare eficiență în

ameliorarea stării de sănătate; elaborarea de propuneri fundamentate pentru programele necesar a fi derulate în județ;

● Respectarea disciplinei financiare și bugetare la nivelul DSPJ Sibiu;

● Evaluarea necesarului de servicii medicale și de medici pe toate domeniile și nivelurile de asistență medicală, precum și a necesarului de servicii comunitare pentru toate

localitățile județului în vederea acoperirii nevoilor populației; ● Identificarea și gestionarea problemelor de sănătate publică în colaborare cu furnizorii

de servicii medicale, autoritățile publice locale, CJAS, Facultatea de Medicină, colegiile profesionale, în scopul imbunătățirii performantei furnizorilor de servicii medicale și a

creșterii calității serviciilor medicale furnizate precum și a gradului de satisfacție a populației;

● Colaborarea cu alte institutii publice și private, inclusiv ONG – uri pentru derularea unor programe medico - sociale și programe de sănătate publică axate pe educația pentru

sănătate în vederea adoptării comportamentelor sanogene și deplasarea accentului către serviciile preventive de sănătate și asistență medicală primară;

● Creșterea gradului de informare a populației și a rețelei de asistență medicală prin utilizarea mijloacelor adecvate de mediatizare pentru reprezentarea politicilor

Ministerului Sănătății, informarea și susținerea implementării acestora.

În domeniul asistenței medicale comunitare

În anul 2015 numărul beneficiarilor de servicii de asistență medicală comunitară a fost de 24.113 persoane din care: copii 0-14 ani = 5.324 (22,08%), gravide = 627 (2,60%),

vârstnici (65+ ani) = 4645 (19,26%), persoane cu dizabilități = 664 (2,75%)

Page 204: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

204

Ponderea beneficiarilor de servicii de asistență medicală comunitară din total populație județ Sibiu = 6,03% (conform Anuarului din 2014, total populație județ Sibiu =

400.150 locuitori), total beneficiari = 24.113 persoane). Populația de etnie romă consiliată de mediatorii sanitari a fost de 13.608 persoane

de etnie romă, din care: femei = 6.876, bărbați = 6.732 Structura pe sexe și grupe de vârstă a fost următoarea:

- nr. copii 0-1 an= 377 din care fete = 187 și băieți = 190 - nr. copii 1-14 ani= 2634 din care fete = 1.316 și băieți = 1.318

- nr. persoane 15-64 ani = 8.665 din care femei = 4.354 și bărbați = 4.311

- nr. persoane peste 65 ani = 1.932 din care femei = 1.019 și bărbați = 91 În ceea ce privește furnizorii de servicii de asistență medicală comunitară din județul

Sibiu, în anul 2014 și până în luna decembrie 2015, erau angajați un număr total de 38 furnizori de servicii de asistență medicală comunitară (20 asistenți medicali

comunitari și 18 mediatori sanitari). În luna decembrie 2015 s-au angajat 21 asistenți medicali comunitari (o creștere procentuală de 105,00% față de anul 2014) și 10 mediatori

sanitari (o creștere procentuală de 55,56% față de anul 2014), creșterea totală a personalului comunitar față de anul 2014 fiind de 81,58%. Creșterea procentuală a unităților

administrativ-teritoriale din județul Sibiu care au acoperire cu servicii de asistență medicală comunitară a fost de 44,44%.

Activitățile principale au vizat: ● Acordarea de consultanță și asistență tehnică în domeniul evaluării nevoilor, al stabilirii

priorităților, modalităților de implementare și monitorizare a politicilor de asistență medicală comunitară integrată.

● Îndrumarea tehnică și metodologică a activității de asistență medicală comunitară integrată la nivel județean, monitorizarea și evaluarea activității personalului

comunitar.

● Monitorizarea și evaluarea activității personalului comunitar pentru derularea programelor naționale și locale de sănătate cu privire la asistența medicală în

comunitățile la risc. ● Eficientizarea măsurilor ce vizează accesul la servicii medicale a populației vulnerabile

și asigurarea sprijinului pentru angajarea și formarea personalului care lucrează în rețeaua de asistență medicală comunitară pentru dezvoltarea serviciilor de asistență

medicală comunitară la nivelul județului Sibiu. ● Facilitarea și monitorizarea creării parteneriatelor și a protocoalelor cu instituții și

organizații pentru serviciile de asistență medicală comunitară în comunitățile de romi,

Page 205: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

205

incluzând și participarea la activități ale Grupului Mixt pentru romi din cadrul Instituției Prefectului – Județ Sibiu.

În domeniul control în sănătate publică

În anul 2015 numărul total controale realizate: 17.157 din care: la alimente –

1.038, apă – 221, turism – 159, mediul de viață al populației – 3.813, tutun – 3.309, mediu de muncă – 119, cosmetice – 658, biocide – 1.722, învățământ - 484, deșeuri cu potențial

contaminant – 1.391, calitatea servicilor medicale – 2.652, acțiuni tematice de control - 32;

Alte acțiuni specifice ale activității de control neplanificate și realizate: controale igienico-sanitare, verificarea dotării minime necesare înregistrării cabinetelor

medicale și înregistrare cabinete, eliberare autorizații de liberă practică, dezvoltarea sănătății publice, creșterea accesului la servicii moderne de planificare familială și susținerea

asistenței medicale primare; Deasemenea se menționează activități de coordonare, monitorizarea și evaluare la

nivel local a subprogramelor din cadrul Programului Național nr. VI de Sănătate a Femeii și Copilului pentru anul 2015. Astfel, finanțarea totală a PN VI pentru 2015 a fost de 319.000

lei, din care: buget de stat- bunuri și servicii DSP – 76.000 lei, buget de stat - bunuri și servicii AAPL – 54.000 lei, venituri proprii- bunuri și servicii AAPL- 189.000 lei;

Analiza profesională a cauzelor deceselor perinatale, infantile și 1-4 ani în comisia județeană de specialitate și monitorizarea indicatorilor de mortalitate perinatala, infantilă și

1-4 ani: indicatori mortalitate infantilă: trim. I 2015 - 5,68 ‰, trim. I 2015 - 8,55 ‰, trim. III 2015 - 7,08 ‰;

Analiza profesională a cauzelor deceselor materne și monitorizarea indicatorilor de mortalitate materna pentru anul 2015, în comisia județeană de specialitate: nu s-a

înregistrat nici un deces matern în cursul anului 2015;

În domeniul avizare/autorizare acțiunile au constat, în principoal, din primirea,

verificarea și înregistrarea cererilor și documentațiilor pentru toate procedurile de reglementare în ceea ce privește proiectele de amplasare, constructie și amenajare a

obiectivelor și activităților, primirea, verificarea și înregistrarea cererilor și documentațiile de autorizare sanitară și certificarea conformității în vederea funcționării obiectivelor, altele

decât cele supuse înregistrării la oficiul registrului comertului de pe lângă tribunale și gestionarea bazei de date a absolvenților înscriși la examenul de absolvire (număr candidați

înscriși = 5115);

Page 206: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

206

În domeniul promovării sănătății și educației pentru sănătate acțiunile au

constat în organizarea și desfășurarea la nivelul județului Sibiu a campaniilor conform calendarului stabilit anual pentru celebrarea zilelor mondiale /europene și campanii cu teme

stabilite pe baza unor priorități de sănătate specifice naționale (15 campanii); Activități desfășurate: susținerea de ore de educație pentru sănătate (în unități de

învățământ), distribuirea de materiale informative, promoționale, educative (total = 14950 exemplare), editarea de materiale informative, promoționale, educative (tiraj = 18500

exemplare), activități media (total = 99 din care 15 comunicate de presă, 43 intervenții TV

- știri, sincron, 16 inserturi radio, 25 altele.

În domeniul promovării sănătății și educației pentru sănătate activitățile s-au axat pe evaluarea factorilor de risc din mediul de viață și muncă au fost evidențiate pe

subdomenii, după cum urmează: ● Activitățile de igiena muncii, ce au ca obiectiv specific coordonarea și implementarea

la nivel teritorial a activităților medicale cuprinse în programele naționale de sănătate privind medicina muncii, au constat, în principal din: ealuarea riscului asupra sănătății

în expunerea la factori nocivi profesionali în vederea prevenirii îmbolnăvirilor profesionale și a bolilor legate de profesie. Astfel s-au realizat: nr. determinări zgomot

= 196, nr. determinări iluminat = 54 și nr. determinări microclimat = 17 ● Activitățile de igiena mediului, ce au ca obiectiv specific protejarea sănătății publice

prin prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc determinanți din mediul de viață și muncă, au vizat protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate

factorilor de risc din mediul de viață, protejarea sănătății publice în relatie cu igiena apei, igiena aerului, expunerea la contaminați chimici, igiena habitatului uman.

● Activitățile de igiena alimentului au fost desfășurate pentru îndeplinirea obiectivului

specific de coordonare și implementare la nivel teritorial a activităților medicale cuprinse în programele naționale de sănătate privind alimentația și nutriția.

● Activitățile de igiena școlară, ce au ca obiectiv specific coordonarea și implementarea la nivel teritorial a activităților medicale cuprinse în programele naționale de sănătate

privind evaluarea stării de sănătate a copiilor și tinerilor au viyat, în principal: implementarea metodologiilor, monitorizarea, evaluarea și raportarea implementării

metodologiilor de supraveghere și monitorizare a dezvoltării fizice și a sănătății copiilor și tinerilor prin examene de bilanț și dispensarizare (nr. examene medicale de bilanț a

stării de sănătate - 9.137), evaluarea nivelului de dezvoltare fizică și a stării de sănătate

Page 207: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

207

pe baza examenelor medicale de bilanț la copii și tinerii din colectivitățile școlare din mediul urban și rural (examen bilanț an școlar 2014 – 2015), evaluarea morbidității

cronice prin dispensarizare în colectivitățile de copii și tineri, supravegherea stării de sănătate a copiilor și adolescenților din colectivități prin efectuarea triajului

epidemiologic după vacanțe, identificarea, cuantificarea și monitorizarea riscului specific pentru sănătate generat de comportamentele cu risc.

În domeniul supravegherii epidemiologice și controlul bolilor transmisibile,

acțiunile au avut ca prioritate, realizarea activităților pentru îndeplinirea obiectivelor din

programele naționale privind bolile transmisibile, astfel: ● Programul național de imunizare, Subprogramul de vaccinări obligatorii:

depozitarea și distribuirea vaccinurilor către furnizorii de servicii medicale (nr. doze vaccin distribuite – 61494);

● Programul național de supraveghere și control al bolilor transmisibile prioritare: supravegherea epidemiologică a bolilor transmisibile, intervenția în focar

și derularea de studii epidemiologicede evaluare a incidenței și prevalenței bolilor infecțioase. Nr. fișe unice de raportare validate, analizate și supervizate = 727;

● Programul național de supraveghere și control al infecției HIV: - testarea HIV a femeilor gravide: nr. total gravide testate = 3.089, nr. teste pozitive

1; - testarea HIV pentru depistarea infecției HIV/SIDA în populație, în grupele de risc, la

alte categorii și în scop diagnostic (pentru unități medicale care nu au posibilitatea de testare HIV), conform metodologiei: nr. persoane testate HIV din grupele la risc = 223, din care nr.

teste pozitive = 11. ● Programul național de prevenire, supraveghere și control al tuberculozei a

avut ca obiectiv mentinerea tendinței actuale a incidenței prin tuberculoză.

● Programul național de supraveghere și control al infecțiilor nosocomiale și monitorizare a utilizării antibioticelor și a antibiotico-rezistenței a avut ca obiectiv

general: creșterea calității serviciilor medicale în unitățile sanitare cu paturi prin reducerea riscului la infecție nosocomială.

În domeniul diagnostic și învestigare în sănătate publică

S-au desfășurat activități susținute în vederea obținerii acreditării RENAR, laboratorul

fiind în al 4 –lea ciclu de acreditare RENAR. Acreditarea cuprinde domeniile Microbiologia

Page 208: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

208

apei, alimentului, bacteriologie medicala, parazitologie, serologie, analize chimice apa și aliment, igiena radiatiilor, apa și aliment. Compartimentul toxocologie este abilitat MS. În

luna mai 2015 a fost depus la RENAR dosarul pentru reacreditare solicitandu-se reacreditarea doar pentru domeniile de interes, specifice activitatii desfasurate în cadrul

programelor nationale și dintre analizele executate la cerere, doar pentru cele cu adresabilitate ridicata. În cursul anului 2015 laboratorul a fost dotat cu un spectrofotometru

necesar pentru efectuarea analizelor chimice din apa și aliment, un Ph-metru și un spalator automat pentru placi ELISA.

Se face o analiză comparativă a activitatii laboratorului de diagnostic microbiologic.

Din analiza activitatii laboratorului de diagnostic microbiologic pe anul 2015 comparativ cu anul 2014 s-a constat o usoara crestere a numarului de probe în 2015. Rezultă din analiză:

- investigatiile bacteriologice din Bacteriologia medicala în număr de 3137 probe, cu 6530 analize, efectuate pentru supravegherea și controlul bolilor transmisibile au fost

dominate de investigarea contactilor de scarlatina și exudatele faringiene efectuate la deschiderea unitatilor de invatamant în cadrul triajului sau la contactii de scarlatina. În acest

scop au fost efectuate 2701 exudate faringiene, cu 5424 analize dintre care 542 pozitive ceea reprezinta un procent de 19%.

- pentru supravegherea bolilor transmisibile au fost efectuate 2617 de analize serologice dintre care: 691 teste HIV, 348 teste pentru serologia sifilisului, majoritatea la

gravide, 848 analize serologice pentru diagnosticul bolii Lyme, și 456 pentru AgHBs, 109 pentruAc HCV, 71 pentru Ac IgM HAV, 68 Ac IgM HBc teste pentru diagnosticul hepatitelor

virale A, B și C. - în anul 2015 au fost lucrate în laboratorul 1.518 probe de ape, fata de 1.509 din

2014. - pentru analiza microbiologica a alimentului au fost executate în 2015, de 813 analize

din 464 de probe fata de 1172 anlize din 582 probe în 2014.

- pentru controlul microbiologic al conditiilor de igiena din unitati sanitare și de alimentative publica au fost lucrate un număr de 372 de probe cu 1162 analize.

Laborator toxicologia mediului industrial a avut un număr de 73 obiective cercetate, și un număr de 152 ateliere cecetate. Număr total mediu probe 1402 din care

necorespunzătoare 476. Laborator chimie sanitară a raportat un număr total de 2107 probe din care număr

total probe (necorespunzatoare) = 1422 și un număr total de 8346 determinari;

Page 209: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

209

În domeniul laboratorului igiena radiațiilor ionizante, domeniul privind protejarea sănătății și prevenirea îmbolnăvirilor asociate radiațiilor ionizante a avut ca

obiectiv specific coordonarea și implementarea la nivel teritorial a activitatilor medicale cuprinse în programul national de sanatate privind igiena radiatiilor.

12.2. CASA JUDEȚEANĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNATATE SIBIU

În cursul anului 2015, Casa Județeană de Asigurări de Sănătate a Județului Sibiu a desfășurat următoarele activități:

● Au fost incheiate actele adiționale de prelungire a valabilității contractelor existente;

● Au fost monitorizate contractele incheiate, urmărind:

-termenele de valabilitate a actelor care au stat la baza încheierii contractelor; - actualizarea contractelor conform modificărilor comunicate de furnizori cu

privire la schimbarea sediilor cabinetelor, înființarea de puncte de lucru, schimbărilor intervenite în structura personalului medical angajat, etc;

-actualizarea contractelor în conformitate cu modificările legislative apărute pe parcursul derulării acestora;

● S-a urmărit încadrarea valorilor contractate pentru toate serviciile medicale, în limitele creditelor de angajament alocate, pe domenii de asistență medicală;

● S-a urmărit realizarea unei execuții bugetare în directă corelație cu fondurile alocate, pentru a evita imobilizarea fondurilor disponibile ;

● Au fost solicitate deschideri de credite bugetare, urmărind permanent termenele scadente de plată, astfel încât la data de 31.12.2015 CAS Sibiu să nu înregistreze

restanțe de plată peste termenele legale; ● S-au efectuat plăți conform deschiderilor de credite bugetare aprobate de CNAS,

solicitându-se acorduri de modificare de credite bugetare în caz de economii la unele domenii de asistență medicală ;

● Au fost monitorizate permanent serviciile medicale furnizate și nivelul tarifelor contractate;

● S-au realizat controale la furnizorii de servicii medicale conform prevederilor Ordinului

nr. 692 din 14 octombrie 2014 pentru modificarea și completarea Normelor

Page 210: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

210

metodologice privind activitatea structurilor de control din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale de

Asigurări de Sănătate nr. 1.012/2013. ● Activitatea de verificare și decontare a serviciilor medicale raportate de furnizorii de

servicii medicale aflați în relații contractuale cu CAS Sibiu s-a realizat prin intermediul modulelelor SIUI și ERP;

● S-a urmărit, prin compartimentele de specialitate încadrarea furnizorilor în termenele de raportare a activității realizate, stabilite prin contract ;

● S-a asigurat prin Compartimentul Evaluare, la cererea furnizorilor de servicii medicale,

evaluarea acestora. In cursul anului 2015 au fost respectate termenele și procedurile specifice pentru evaluarea furnizorilor de servicii medicale în vederea contractarii;

● S-a urmărit modul de respectare a criteriilor de calitate pentru activitatea furnizorilor de servicii medicale pe domenii ținând seama de prevederile legale în vigoare;

În scopul asigurării cadrului informatic necesar punerii în aplicare a strategiei e-România și e-Sănătate și pentru implementarea proiectelor informatice SIUI actualizat (on-

line), cardul național de asigurări sociale de sănătate, e-Prescriere și dosarul electronic medical, s-au înregistrat/actualizat certificatele digitale ale furnizorilor de servicii medicale,

medicamente și dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu CAS Sibiu; ● Au fost organizate întâlniri cu medicii prescriptori din spitale, ambulatorii, medici de

familie precum și cu farmaciști, având ca obiective discutarea cadrului legislativ în vigoare, prezentarea problemelor întampinate în prescrierea și eliberarea

medicamentelor oferind soluții și măsuri pentru îmbunătățirea continuă a prescrierii/eliberării de medicamente în limita cadrului legal;

● Au fost raportate la termen situațiile solicitate de CNAS cu respectarea formulelor de calcul și a machetelor transmise;

● S-a procedat la informarea corespunzătoare a asiguraților, angajatorilor și furnizorilor

de servicii medicale privind condițiile de acordare a asistenței medicale în sistemul de asigurări de sănătate, prevăzute în Contractul Cadru și Normele de aplicare a acestuia,

prin intermediul liniei telefonice gratuite, TELVERDE, prin intermediul discuțiilor directe, audiențelor, prin intermediul corespondenței purtate cu asigurații și furnizorii de servicii

medicale, prin actualizarea în permanență a informațiilor afișate pe pagina web cassb.ro;

● S-a acordat o atenție deosebită menținerii imaginii pozitive a Casei Județene de Asigurări de Sănătate Sibiu, prin furnizarea de informații de interes public rezultate din

Page 211: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

211

activitatea instituției și răspunzând diverselor solicitări de informații venite din partea presei sau direct din partea asiguraților și furnizorilor de servicii medicale.

12.3 DIRECȚIA SANITAR VETERINARĂ ȘI SIGURANȚA ALIMENTELOR SIBIU

ACȚIUNI ÎN DOMENIUL IGIENEI ȘI SIGURANȚEI ALIMENTELOR În cursul anului 2015 au fost efectuate un număr de 1.374 de controale sanitare-

veterinare și pentru siguranța alimentelor în unități alimentare ce produc, procesează, depozitează și/sau comercializează alimente de origine animală și non animală:

● 110 recontroale pentru verifcarea remedierii neconformităților la termenele stabilite; ● 18 controale generate de episoade de toxiinfecții alimentare suspicionate, pentru un

număr de 6 astfel de evenimente; ● acțiuni desfășurate ca și întervenții solicitate prin Sistemul Rapid de Alertă pentru

Alimente și Furaje; ● 61 controale pentru alerte europene/naționale referitoare la alimente contaminate;

● 439 verificări prin prelevări de probe alimentare în cadrul Programului național de Supraveghere pentru Siguranța Alimentelor;

● 102 probe de origine non animală ( integral conform Programului de Supraveghere Cifric pentru anul 2015, probe recoltate pentru detecția de contaminanți, aditivi și

substanțe interzise, organisme modificate genetic , microbiologie și salubritate); ● 337 probe de origine animala, probe prelevate pentru examine microbiologice și

fizico-chimice;

Măsuri sancționatorii atât principale (contravenționale) cât și pentru neconformități constatate:

- 70 avertismente - 66 amenzi în valoare de 109.700 lei

- 1 ordonanță de suspendare temporară a activității.

Page 212: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

212

13.ÎN DOMENIUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI

DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU SPORT ȘI TINERET SIBIU

În concordanță cu obiectivele cuprinse în Programul de Guvernare, Direcția Județeană

pentru Sport și Tineret Sibiu și-a propus în anul 2015, realizarea unor activități care să ducă la îndeplinirea acestor obiective, atât în domeniul sportului cât și în cel al tineretului.

Acțiuni și activități desfășurate în domeniul sportului

Unul din obiectivele urmărite în domeniul sportului a fost „Dezvoltarea sportului

de masă și a infrastructurii sportive”. Pentru îndeplinirea acestui obiectiv principal s-a organizat și desfășurat în parteneriat

cu instituții publice cu atribuții în domeniu, cu structurile sportive de drept privat și de drept public un număr de 38 acțiuni sportive, conform Calendarului Sportiv Județean, Capitolul II

Page 213: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

213

„Sportul pentru toți”. Numărul beneficiarilor a fost de 2.950, iar bugetul aprobat a fost de 21,7 mii lei.

Tot în anul 2015 D.J.S.T. Sibiu a organizat și desfășurat în mediul rural 5 acțiuni sportive. Acțiunile au fost organizate în colaborare cu Asociația Județeană Sportul pentru

Toți, și Primăriile din Rășinari, Săliște, Ocna Sibiului și Orlat. La aceste acțiuni au participat un număr de 2.500 tineri. Bugetul aprobat a fost de 4 mii lei.

Un alt obiectiv a fost „Creșterea rolului educației fizice și a sportului în școli”. În acest sens D.J.S.T.Sibiu a sprijinit organizarea și desfășurarea competițiilor

sportive pe ramură de sport cuprinse în calendarul ONSȘ. În parteneriat cu Inspectoratul

Școlar Județean s-au organizat și desfășurat, conform calendarului județean, toate etapele locale și județene pe ramură de sport din cadrul Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la

nivelul învățământului primar, gimnazial, liceal și profesional. Număr acțiuni: 30. Număr participanți: 2500.

O altă atribuție a D.J.S.T. Sibiu a fost dezvoltarea activităților din cadrul programului „Sportul pentru toți” la nivelul municipiului și județului Sibiu. Încurajarea și consilierea de

specialitate pentru constituirea Asociațiilor sportive fără personalitate juridică în unitățile școlare în vederea creșterii numărului practicanților, cu precădere în rândul copiilor și

tinerilor, în scopul integrării, participării și coeziunii sociale, a formării și dezvoltării ca cetățeni activi, educați și responsabili, precum și pentru întărirea sentimentului de

apartenență și mâdrie națională. Obiectivul principal în cadrul Programului ”Sportul pentru toți” pentru anul 2015 a

constat în asigurarea unui complex de acțiuni sportive în vederea practicării exercițiului fizic urmărindu-se menținerea și întreținerea stării de sănătate a populației și folosirea timpului

liber în mod plăcut și recreativ. D.J.S.T. Sibiu a oferit consiliere de specialitate în vederea constituirii asociațiilor sportive fără personalitate juridică din unitățile școlare printr-o strânsă

relație de colaborare cu I.S.J. Sibiu. Numărul asociațiilor sportive școlare constituite: 2.

Ultimul obiectiv propus în domeniul sportului, în anul 2015, a fost „Dezvoltarea resurselor umane din domeniul sportului și sprijinirea sportului de performanță”.

Pentru aceasta au fost organizate acțiuni în cadrul programului „Dezvoltarea sportului de performanță” - program cuprins în Calendarul Județean al Direcției pentru Sport și Tineret

Sibiu, acțiuni desfășurate în parteneriat cu Asociațiile Județene pe ramură de Sport și Cluburile sportive de pe raza județului Sibiu.

În cadrul programului P1 punctul B “Promovarea sportului de performanță” D.J.S.T. Sibiu a desfașurat în anul 2015 un numar de 50 acțiuni. Acțiunile au fost desfășurate în

parteneriat cu: Asociația Județeană de Handbal, Asociația Județeană de Baschet, Asociația

Page 214: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

214

Județeană de Fotbal, Asociația Județeană de Atletism, CSȘ Sibiu, Primăria Mediaș, CSȘ Mediaș, CSȘ Șoimii Sibiu, CS Terra Șah Mediaș, CS Puma Sibiu, CS Ippon Mediaș. Astfel, s-

au desfășurat acțiuni la următoarele ramuri de sport: fotbal, handbal, baschet, atletism, tenis de masă, șah, taekwondo, karate W.K.C. La aceste acțiuni au participat în mod direct

sportivi legitimați la cluburile sportive din județ și din tara și participanti indirecti (spectatori). Numărul total de acțiuni: 58; Numărul de participanți: 7.100, iar bugetul alocat a fost de

28,7 mii lei. În anul 2015 D.J.S.T. Sibiu a organizat 9 acțiuni de selecție pentru ramurile de

sport atletism, baschet, handbal, fotbal la care au participat un număr de 840 tineri, din

care au fost selecționați un număr de aproximativ 215. Bugetul alocat pentru aceste acțiuni a fost de 3 mii lei.

Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Sibiu a inițiat măsuri necesare pentru prevenirea violenței la manifestările sportive organizate în raza teritorială. D.J.S.T. Sibiu prin

director executiv adjunct este secretarul Comisiei Județene de Acțiune Împotriva Violenței în Sport, comisie constituită prin ordinul Prefectului Județului Sibiu.

În anul 2015 s-au eliberat în total 3 certificate de identitate sportivă și au mai beneficiat de sprijin de specialitate în vederea constituirii un număr de 10 cluburi sportive

de drept privat. De asemenea, în anul 2015 D.J.S.T. Sibiu a acordat alimentații de efort și a asigurat

medicația necesară sportivilor de performanță în funcție de solicitările primite de la cluburile sportive din județ în vederea atingerii obiectivelor stabilite pentru anul 2015. Nr. sportivi

sprijiniti: 104. Număr alimentații de efort sportivi: 47. Număr susținătoare de efort: 57. Bugetul alocat: 21,2 mii lei.

Acțiuni și activități desfășurate în domeniul tineretului Programele Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul Tineretului în anul 2015 implementate de Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Sibiu au fost:

P1 - Programul de centre de tineret în cadrul căruia au fost finanțate proiecte de tineret proprii și/sau în parteneriat ale Direcțiilor Județene pentru Sport și Tineret sau ale

ONGT - organizații neguvernamentale de tineret; P2 - Programul de susținere a acțiunilor de tineret în cadrul căruia au fost

finanțate:

Page 215: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

215

- proiecte de tineret proprii și/sau în parteneriat ale DJST Sibiu; - proiecte ale ONGT – organizații neguvernamentale de tineret selectate la

concursurile locale, concursuri care s-au desfășurat conform unei metodologii aprobată anual;

- tabere naționale și tematice, proiecte proprii și/sau în parteneriat ale DJST Sibiu care s-au derulat după o metodologie specifică.

Principalul obiectiv avut în vedere în anul 2015 a fost „Dezvoltarea și diversificarea de acțiuni de tineret în cadrul Programului național de susținere a acțiunilor de tineret P2

al Ministerului Tineretului și Sportului cu scopul de realizare a măsurilor de susținere în

domeniul tineretului”. În cadrul Programului național de susținere a acțiunilor de tineret P2 al M.T.S. pe

direcția de acțiune CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE NON-FORMALĂ au fost finanțate în urma derularii Concursului local de proiecte de tineret 2015 următoarele proiecte organizate de

organizațiile neguvernamentale de tineret: ● Participarea tinerilor din județul Sibiu la concursul regional de dezbateri academice-

concurs regional de dezbateri academice organizator ARDOR Moldova; ● Tabăra zonală HAND-MADE, ediția a III a - tabără regională Sibiu - Brașov,

organizator Asociația Colors Brașov; ● Europa minorităților - tabără de înot, organizator UTDM Mediaș;

● Sibiu Internațional Fringe Festival - Festival Independent de Artele Spectacolului (teatru, muzică și dans) de/pentru tineret, organizator Asociația Compania de Teatru

„Become” Sibiu. În cadrul Programului național de susținere a acțiunilor de tineret P2 al MTS pe

direcția de acțiune CULTURĂ ȘI EDUCAȚIE NON-FORMALĂ s-au organizat urmatoarele proiecte proprii/în parteneriat:

- YOUNG STAR- întalnire de lucru Sibiu- Dolj - Nonformal în activitatea de tineret - tabără de educație nonformală

Numărul de proiecte CLP finanțate - 4 proiecte; numărul de proiecte proprii - 2 proiecte;

numărul de participanți - 240 persoane; numărul de beneficiari – 1.488 persoane, bugetul alocat pentru aceste acțiuni a fost de 37,2 mii lei

Tot în vederea realizării acestui prim obiectiv propus, în cadrul Programului național de susținere a actiunilor de tineret P2 al MTS pe direcția de acțiune SĂNĂTATE, SPORT ȘI

RECREERE, D.J.S.T. Sibiu a organizat 1 proiect propriu, în parteneriat cu Primăria Rașinari: „Zilele Sportive Rașinari 2015”. În cadrul acestui proiect s-au desfășurat activități sportive,

competiții de fotbal, baschet, cros, tenis de masă, șah, volei. La aceste acțiuni au participat

Page 216: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

216

un număr de 120 persoane, iar beneficiari au fost 300 persoane. Bugetul alocat pentru acest proiect a fost de 3,9 mii lei.

T ot în cadrul Programului național de susținere a actiunilor de tineret P2 al MTS pe direcția de acțiune PARTICIPARE ȘI VOLUNTARIAT au fost organizate 4 proiecte proprii/în

parteneriat: - Gala pentru Supervoluntari, editia a X-a- eveniment- gala de promovare a

voluntariatului ed aniversara 10 ani; - Zilele Tineretului- Sibiu 2015, eveniment de tineret;

- Gala Tineretului Sibian 2015, eveniment de tineret;

- Zilele Voluntariatului, campanie de promovare a voluntariatului. La aceste proiecte au participat 1.720 persoane, iar ca beneficiari indirecți un număr de

6.250 persoane. Bugetul alocat acestor proiecte a fost de 21,2 mii lei. O ultimă acțiune realizată în cadrul obiectivului menționat mai sus, a fost desfășurată tot

în cadrul Programului național de susținere a actiunilor de tineret P2 al MTS pe direcția de acțiune MUNCĂ ȘI ANTREPRENORIAT. Astfel, în urma derulării Concursului Local de Proiecte

de tineret 2015, a fost finanțat 1 proiect organizat de către Asociația Dram Center 07 Sibiu: „Prin noi pentru o comunitate mai bună” - Curs de formare-management pentru

miniproiecte. La acest proiect au participat un număr de 21 persoane, iar ca beneficiari au fost 18 tineri. Bugetul alocat a fost de 7,6 mii lei.

Al doilea obiectiv avut în vedere în anul 2015 a fost „Crearea infrastructurii specifice serviciilor și programelor pentru tineret în cadrul Programului național de centre de tineret P1 al Ministerului Tineretului și Sportului cu scopul de dezvoltarea și diversificarea ofertei de servicii și programe pentru tineret”.

În cadrul Programului național de centre de tineret P1 al Ministerului Tineretului și Sportului în județul Sibiu s-a derulat pe parcursul anului 2015, în cadrul Centrului de Tineret

Sibiu și a Centrului de Tineret Rășinari următoarele acțiuni în modulul de informare și documentare:

● Dezvoltarea modulului de informare și documentare a Centrului de Tineret Sibiu „AICI”

- acțiune parmanentă; ● Zilele Centrului de Tineret, editia a-IV-a;

● Dezvoltarea modulului de informare si documentare a Centrului de tineret Rășinari - acțiune permanentă;

● Schimb de experiență Centru de Tineret Reșita – Sibiu – Brașov; ● Schimb de experiență Centru de Tineret Bihor - Sibiu- Rășinari;

● Schimb de experiență Centru de Tineret Focșani - Sibiu- Rășinari.

Page 217: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

217

Pe parcursul celor 6 proiecte derulate au participat un număr de 229 persoare, iar numărul total de beneficiari a fost de 2.879 persoane.

În cadrul Programului national de centre de tineret P1 al Ministerului Tineretului și Sportului în județul Sibiu, D.J.S.T. a organizat pe parcursul anului 2015, în cadrul Centrului

de Tineret Sibiu „AICI” și a Centrului de Tineret Rășinari acțiuni în vederea dezvoltării modulului de consiliere și consultanță. Pe parcursul acestor acțiuni s-a avut în vedere:

● prezentarea legislației în domenii de interes pentru tineri; ● consiliere privind orientarea în carieră, psihologică etc.;

● antreprenoriat; managementul antreprenorial, piata muncii;

● managementul proiectelor; ● cariere.

Numărul de participanți la aceste acțiuni - 10 persoane, numărul de proiecte derulate 1 – permanent, numărl de beneficari, aproximativ 600 persoane.

Tot în cadrul Programului national de centre de tineret P1 al Ministerului Tineretului și Sportului în județul Sibiu s-au derulat, pe parcursul anului 2015, la Centrul de Tineret

Sibiu „AICI” și la Centrul de Tineret Rășinari următoarele acțiuni în modulul de educație nonformală:

● Incubator de proiecte - ateliere de lucru cu tinerii din Sibiu; ● Ziarul Centrului de Tineret Sibiu - ateliere de lucru cu tinerii din Sibiu;

● Teatru Sport – improvizație - curs de improvizație și dramă pentru tinerii din Sibiu;

● Reprezentatii de artele spectacolului (teatru, muzica, dans) - reprezentații cultural artistice pentru tinerii din Sibiu;

● Zilele voluntariatului - acțiune de ecologizare care a implicat tinerii din Rășinari; ● „2 Mai – Ziua Tineretului 2015” - spectacol dedicat Zilei tineretului;

● „1 Iunie - Ziua Copilului” - activități in aer liber pentru copiii și tinerii din Rășinari;

● „Festivalul Brânzei” - participare și voluntariat a tinerilor din Rășinari; ● Atelier de icoane pe sticla cu expozitie - atelier cu icoane realizate în cadrul

cercului de pictură ● Curs dansuri moderne – aerobic - pentru tinerii din Rășinari;

● Reprezentații de artele spectacolului (teatru, muzica, dans) - pentru tinerii din Rășinari;

● Zilele Sportive ale Rășinarului - activități sportive, campionate cu tinerii din Rășinari.

Page 218: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

218

Numărul de participanți la aceste acțiuni - 750 persoane, numărul total de proiecte derulate - 13 proiecte; numărul total de beneficiari – 10.841 persoane.

Un alt obiectiv în domeniul tineretului a fost „Program național de tabere tematice și naționale pentru tineri”. Pentru îndeplinirea acestuia au fost organizate în anul 2016, 2 tabere naționale, ambele cu finanțare integrală de la MTS. La aceste tabere au participat un număr de 100 tineri.

Tabăra Națională „Voluntarul pozitivist” – aflată la ediția inaugurală, a avut loc la Centrul de Agrement RÎU SADULUI, în perioada 01-07 august 2015 – 40 participanți din mai multe județe ale țării selectați în urma jurizării formularelor de înscriere.

Obiectivele taberei au fost: dobândirea deprinderilor de catre tinerii participanți în folosirea mijloacelor specifice de stimulare a voluntariatului prin folosirea unor instrumente

specifice: promovarea acțiunilor (proiectelor) care implica voluntari, organizarea voluntarilor, stabilirea activităților, stabilirea obiectivelor SMART; stimularea tinerilor participanți la fel de

a folosi instrumente specifice de lucru cu voluntarii – metode de lucru, jocuri, metode de animație, etc.

Buget total tabără: 20,1 mii lei, buget solicitat la MTS: 20,1 mii lei Tabăra Națională “Jocul ca Teatru” – a treia ediție, care a avut loc la Centrul de

agrement Rîu Sadului, în perioada 17-23 august 2015 - 60 participanți din mai multe județe ale țării selectați în urma jurizării formularelor de înscriere.

Obiectivele taberei au fost: dezvoltarea abilităților de comunicare, a personalității unui număr de 80 tineri implicați în activitățile de educație nonformală folosind tehnicile de arta

dramatică în timp de 6 zile; implicarea unui număr de 60 tineri în realizarea de produse ale atelierelor: blogul taberei, materiale video, scenariu dramatic, jurnalul taberei.

Bugetul solicitat și alocat de către MTS pentru aceste proiecte/tabere a fost de 30,2 mii lei.

Tot în cadrul acestui obiectiv s-a organizat un program de sprijinire a tinerilor care

provin din anumite zone defavorizate prin organizarea de tabere sociale pentru copii beneficiari de burse sociale și pentru cei cu dizabilități. Aceste sejururi au fost organizate în

centrele de agrement din rețeaua MTS și în locații private acreditate de către MTS. Astfel, în anul 2015 au beneficiat gratuit de câte un sejur pe litoral 171 de copii cu

dizabilități și beneficiari de burse sociale după cum urmează: - tabără pentru copii cu dizabilități – 40 (Căsuțe „Perla Land” Costinești, județul Constanța);

- tabără pentru tinerii beneficiari de burse sociale (din centrele de plasament) – 131 (60 la Căsuțe “Perla Land” Costinesti, județul Constanța și 71 la Centrul de Agrement Ocna Sibiului,

județul Sibiu);

Page 219: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

219

Aceste tabere au fost subvenționate din bugetul MTS alocat pentru tabere destinate tinerilor cu dizabilitati și beneficiari de burse sociale în sumă de 71,7 mii lei.

Ultimul obiectiv avut în vedere în anul 2015 a fost „Susținerea activităților de tineret specifice minorităților naționale”.

Pentru întărirea diversității și incluziunea socială a tinerilor din cadrul minorităților naționale au fost desfășurate acțiuni privind facilitarea accesului la actul de cultură și

creșterea consumului cultural la tineri - prin dezvoltarea de proiecte culturale ale diversității minorităților naționale existente în județul Sibiu care să ofere tinerilor un angajament,

precum și sprijinirea și stimularea creativității culturale - în special în zona rurală pentru

dezvoltarea tradițiilor și meșteșugurilor tradiționale ale minorităților ca alternativă de creare de locuri de muncă pentru tineri de diverse etnii.

Acțiunile s-au desfășurat în cadrul Programului național de susținere a actiunilor de tineret P2 al MTS, fiind finanțate în urma derularii Concursului local de proiecte de tineret

2015. Acțiunile au fost derulate sub forma unui proiect organizat de un ONGT: „Europa minorităților”, proiect organizat de Uniunea Tineretului Democrat Maghiar din Mediaș în

perioada 21.07-08.08.2015 în localitatea Vlăhița, județul Harghita. Proiectul a avut ca și scop informarea tinerilor participanti ai minorităților naționale

cu privire la religiile practicate de aceștia și prezentarea tradițiilor acestor minorități. Obiectivele proiectului: dezvoltarea abilităților de înot a 60 tineri în cele 6 zile ale

taberei; întărirea spiritului de echipă, importanța de a învăța să lucreze ușor și eficient în echipă - 50%; obținerea unor cunoștințe diversificate despre cultura și religia minorităților

naționale 30% Numărul de proiecte CLP finanțate - 1 proiect; numărul beneficiari - 80 persoane, numărul

de participanți - 60 persoane, iar bugetul alocat acestuia 3 mii lei. Toți principalii indicatori de performanță stabiliți pentru D.J.S.T Sibiu, pentru anul

2015, au fost îndepliniți în proporție de 100%.

Page 220: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

220

14. ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI

Pentru asigurarea unui nivel calitativ european a rețelei de drumuri naționale la nivelul județului au fost întreprinse și realizate lucrări de reabilitare și lucrări de

consolidare, a fost recepționată lucrarea de reabilitare a drumului național DN 14 Sibiu – Mediaș – Sighișoara, lucrare aflată în garanție.

În cursul anului 2015 au fost începute lucrări de consolidare la mai multe sectoare de drumuri naționale, care se află în diferite faze de realizare, după cum urmează:

● 70% din lucrarea de consolidare corp drum național DN 7 km. 239+500 – km. 246+230; km. 246+300 – km. 246+500;

● 60% din lucrarea de consolidare corp drum național DN 14B km. 51+100 – km. 51+300; actualizare proiect tehnic;

● consolidare corp drum DN 7C km. 117+000 – km. 140+000 - actualizare proiect tehnic. Pentru reducerea constantă a numărului de victime ale accidentelor de

circulație rutieră s-a început modernizarea infrastructurii pentru siguranța circulației pe drumul național DN 1 în sate liniare și puncte negre: Săcel, Apoldu de Sus, Miercurea Sibiului

și s-a derulat procedura de achiziție pentru separatoare de sensuri pe drumurile naționale cu 4 benzi de circulație: DN 1 km. 296+290 – km. 307+050; km. 325+000 – km. 326+350.

La nivelul CONSILIULUI JUDEȚEAN SIBIU au fost demarcate o serie de lucrări, după cum urmează:

Page 221: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

221

Lucrări de modernizare (lucrări în continuare) la un număr de 4 drumuri județene, astfel:

§ Modernizare DJ142B Blăjel-Bazna-Boian-Lim.jud.Alba, km 8+175-11+612, inclusive un pod nou la km 8+800. Pentru acest drum s-au executat lucrări la fundația drumului,

podețe transversale și laterale de acces. S-a finalizat stratul de piatră spartă și s-a turnat asfalt pe 1,5 km, termenul de finalizare fiind anul 2016.

§ Modernizare DJ142J Seica Mare-Seica Mica-DN14B km 0+000-7+855. S-a întocmit un act adițional de prelungire pentru termenul de finalizare, noiembrie 2016, neexistând

condiții tehnice de execuție în localitatea Șeica Mică unde s-au executat lucrări de

alimentare cu apă și canalizare. S-a finalizat tronsonul de drum de la km 0+3,750. § Modernizare DJ104G Săcădate-Nucet-Cornățel-Roșia-Nou km 0+000-18+860 inclusiv

poduri si podețe. Datorită faptului că nu s-a asigurat finanțarea la nivelul contractului prin OG nr. 28/2013, s-a întocmit un act adițional prin care s-a renunțat la executarea lucrărilor

între km 10+835 și km 18+860, Cornățel (int.DJ106)-Roșia-Daia și prelungirea termenului de finalizare pentru septembrie 2016. S-a turnat covorul asfaltic pe întreaga lungime a

drumului cu excepție zonei de alunecare de teren de circa 270 m, care a fost consolidată. § Modernizare DJ105D (intrare Săsăuși-Chirpăr-Vărd) intrare Agnita km 14+300-

31+508,96. S-a turnat asfalt pe întreg drumul, mai puțin intravilanul localității Chirpăr. S-a prelungit termenul de finalizare a lucrărilor pentru august 2016.

Lucrări de întreținere și reparații: § Pentru “Programul de întreținere și reparare a drumurilor județene în anii 2015” s-au

facut reparații și întreținere de 23.410 mii lei. Pentru 11 DC s-au prevăzut lucrări cu tratament dublu bituminos, iar pentru 20 DC

s-au prevazut tratament simplu bituminos pentru care s-a decontat în anul 2015 suma de 9.964 mii lei. Lucrările au fost executate pe toate drumurile comunale din Programul

aprobat în anul 2015. S-au predat Consilillor locale 39 de drumuri comunale ce au fost

administrate de Consiliul Județean. În ceea ce privește INFRASTRUCTURA AERIANĂ, la nivelul CONSILIULUI

JUDEȚEAN SIBIU, obiectivul principal a fost dezvoltarea activităților Aeroportului Sibiu pe traficul de călători, inclusiv pentru transport mărfuri tip Cargo în perioada 2013 – 2016

. La finele anului 2015, Aeroportul Internațional SIBIU a înregistrat un număr de

276.533 de pasageri îmbarcați-debarcați, o creștere de 28% față de anul 2014. Traficul total cu pasageri aflați în tranzit a fost de 307.053. Numărul de mișcări de aeronave

înregistrate în anul 2015 a fost de 5.468, o creștere cu 12% față de anul 2014.

Page 222: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

222

În vederea fundamentării deciziei privind necesitatea și oportunitatea dezvoltarii de operațiuni cargo și a unui centru logistic în cadrul Aeroportului Sibiu a fost încheiat, în urma

procedurii de selecție, contractul de servicii nr. 31/01.07.2015, cu firma de consultanță PricewaterhouseCoopers Management Consultants SRL având ca obiect întocmirea studiului

- "Aeroportul Internațional Sibiu - Studiu de oportunitate privind dezvoltarea unor operatiuni cargo și logistice". Studiul a fost finalizat, proiectul se află în stadiul de

analiză și elaborare etape implementare. Au fost demarate operațiunile cargo în cooperare cu compania Time Matters

specializată pe servicii logistice globale de mare viteză pe rețeaua de trafic aerian-feroviar-

rutier. S-au lansare rute noi și a crescut frecvențe de operare la Aeroportul Internațional

Sibiu și anume: • O nouă rută directă Sibiu – Köln-Bonn, cu două frecvențe săptămânale, operată de

compania BLUE AIR, începând cu luna martie, în orarul de vară, 2016; • Suplimentarea cu o frecvență a rutei Sibiu – Stuttgart, operată de compania BLUE

AIR, la 4 zboruri pe săptămână, începând din 28 martie 2015;

• Suplimentarea cu 2 frecvențe a rutei Sibiu – Londra Luton, operată de compania WIZZ AIR la 5 zboruri pe săptămână, începând din 28 martie 2015.

Activitatea desfășurată de AUTORITATEA RUTIERĂ ROMÂNĂ – A.R.R. Agenția

Teritorială Sibiu în anul 2015

Nr. crt. ACTIVITĂȚI

Număr documente eliberate

ELIBERĂRI DOCUMENTE 1. Eliberare licență comunitară marfă 170 2. Eliberare licență comunitară persoane 14 3. Eliberare copie conformă licență Comunitară transport marfă 4436 4. Eliberare copie conformă licență Comunitară transport

persoane 1031

5. Eliberare Certificat de Transport rutier în Cont Propriu 22 6. Eliberare copie conformă a CP marfă 175 7. Eliberare copie conformă a CP persoane 61 8. Eliberare Licență de Intermediere 12 9. Eliberare Licență de Autogară - 10. Licențe de traseu curse regulate înseriate - 11. Licențe de traseu curse regulate neînseriate 1

Page 223: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

223

12. Licențe de traseu curse regulate speciale 33 13. Certificate de competență profesională pentru conducători

auto marfă/persoane tip card 2312

14. Certificat ADR tip card 844 15. Atestat taxi CPTX 201 16. Certificat de competență profesională consilieri de siguranță 26 17. Certificat de competență profesională conducători auto

agabaritice 337

18. Atestat de instructori auto 47 19. Atestat profesor de legislație 17 20. Certificat de competență profesională manager marfă 247 21. Certificat de competență profesională manager persoane 80 22. Document Control pentru transport personae Național 98 23. Carnet INTERBUS 9 24. Document de Control pentru transport personae UE 38 25. Dosare de școli de conducatori auto transmise la ARR pentru

autorizare 4

26. Autorizație de instructor auto independent 23 ELIBERARI CARTELE TAHOGRAF

27. Cartele tahograf conducători auto 1378 28. Cartele tahograf întreprindere 91 29. Cartele tahograf service 9

EXAMINĂRI PROBA PRACTICĂ 30. Conducător auto CPI 412 31. Instructori auto 72

ACTIVITATE DE INTERES PUBLIC Petiții reclamații sesizări (buc.)

32. Petiții /reclamații/sesizări/informații de interes public conform legislației

8 ALTE ACTIVITĂȚI

33. Chei digitale eliberate pentru înscriere conducător auto 464 34. Preschimbări licențe 4 35. Preschimbări copii conforme 45 36. Înlocuiri vehicule județean 6 37. Înlocuiri vehicule interjudețean - 38. Activități comisii mixte RAR-RAR 443

AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM

A fost realizat Planul de amenajare a teritoriului zonal - inter comunal (PATZIC) Păltiniș - Cindrel. Consiliile locale, partenere, au emis hotărâri de aprobare

a acestui Plan, acțiunea fiind finalizată.

Page 224: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

224

Au fost întocmite hărți de risc natural la nivelul județului Sibiu, documentația fiind avizată.

15. ÎN DOMENIUL MINORITĂȚILOR

În cadrul activității Biroului Județean pentru Romi s-au organizat și desfășurat activitățile destinate îndeplinirii prevederilor Hotârîrii Guvernului nr. 18/2015 „Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2012-2020”, constând din:

• elaborarea Programului Județean de Acțiune pentru implementarea Strategiei

Guvernului României de îmbunătățire a situației romilor și a Planului de Măsuri pentru aplicarea acestor prevederi

• coordonarea și monitorizarea acțiunilor în vederea implementării politicilor publice destinate incluziunii sociale a cetățenilor români de etnie romă din județul Sibiu;

• colaborarea cu autoritățile publice locale, cu serviciile deconcentrate, cu liderii din

comunitățile locale de romi, mediatorii sanitari, mediatorii școlari, experții romi din primării și cu organizațiile nonguvernamentale care au în atribuții soluționarea

problemelor referitoare la respectarea drepturilor omului în general și a drepturilor minorităților romilor în special, din județul Sibiu;

• asigurarea cadrului informațional operativ și eficient între Ministerul Afacerilor

Interne, Agenția Națională pentru Romi, Instituția Prefectului-Județului Sibiu, autoritățile administrației publice locale și organizațiile nonguvernamentale din

județul Sibiu;

Page 225: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

225

• organizarea și desfășurarea ședințelor Grupului Județean de Lucru Mixt pentru Romi

• elaborarea Raportului de progres cu privire la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia Guvernamentală de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2012-2020; În vederea realizării obiectivelor cuprinse în Programului Județean de Acțiune pentru

implementarea Strategiei Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2012-2020 și a Planului de Măsuri pentru aplicarea acestor

prevederi, Instituția Prefectului Judetul Sibiu, a participat fie în calitate de coordonator, fie în calitate de partener, în următoarele acțiuni:

• actualizarea, pe site-ul oficial al Instituției Prefectului-Județul Sibiu, a subdomeniului

Grup Județean de Lucru Mixt pentru Romi, oferind o serie de informații • deplasări în comunitățile de romi alături de reprezentanți ai autorităților publice locale,

ale organizațiilor de romi, în scopul evaluării principalelor nevoi ale comunităților de

romi, precum și pentru îndrumarea metodologică a autorităților locale • colaborare la aplicarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada

2012 - 2022, realizată de către structurile Consiliului Județean Sibiu, în special la capitolul „Creșterea nivelului de trai în comunitățile de romi, oportunități defavorizate”

• actualizarea “Calendarului evenimentelor culturale ale minorității rome din județul

Sibiu” și acordarea de sprijin în organizarea unor acțiuni tematice • identificarea așezărilor informale locuite de etnici romi pe raza județului Sibiu, în

vederea aplicării prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea

Programului național de cadastru și carte funciară 2015-2023 • identificarea persoanelor pentru punerea în legalitate pe linie de stare civilă și

evidența persoanelor itate • prezentarea legislației muncii și modalități de identificare a locurilor de muncă pentru

cetățenii de etnie romă

• repartizarea locurilor specifice în învățământul liceal pentru cetățeni de etnie romă • repartizarea locurilor specifice în învățământul universitar pentru cetățeni de etnie

romă

• recrutarea la concursul de admitere pentru cetățeni romi și cetățeni aparținând

minorităților naționale la Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” și la școlile de agenți de poliție

• măsuri privind prevenirea absenteismului și abandonului școlar în rândul elevilor de etnie romă

Page 226: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

226

• verificarea situației cetățenilor de etnie romă, care au fost evacuați din imobile

retrocedate și care sunt stabiliți în cartierul Câmpșor-Zăvoi, la periferia municipiului Sibiu

• analiză privind deportarea romilor din România în Transnistria, în anul 1942.

MINORITĂȚI NAȚIONALE, ALTELE DECÂT CEA ROMĂ

Prin activitatea Compartimentului pentru minorități naționale, s-a urmărit sprijinirea

activității instituțiilor și organizațiilor care promovează drepturile și obligațiile minorităților

naționale, în vederea îmbunătățirii situației minorităților naționale, în conformitate cu prevederile Constituției României, a Programului de Guvernare și a normelor internaționale

în vigoare, prin cultivarea valorilor comune, combaterea discriminării și a prejudecăților prin promovarea diversității culturale, lingvistice, confesionale.

Folosirea activă a Comisiilor Mixte privind minoritățile

Comisia guvernamentală româno - germană pentru probleme ale etnicilor germani din România, creată anul 1992, potrivit articolelor 15 și 16 ale Tratatului dintre România și Republica Federală Germania privind colaborarea prietenoasă și parteneriatul în Europa, și-a derulat reuniunea anuală la Timișoara. Un schimb substanțial de opinii s-a referit la sprijinul

acordat minorității germane din România, părțile discutând și convenind asupra proiectelor care servesc păstrării, punerii în valoare și dezvoltării identității culturale, lingvistice și

spirituale a minorității germane din România și a patrimoniului cultural al acesteia. Programele derulate vor aduce o contribuție importantă la conviețuirea armonioasă și

prosperă a comunităților. Lucrărilor Comisiei i-au succedat o serie de evenimente culturale și științifice

organizate de Ministerul Afacerilor Externe, Forumul Democrat al Germanilor din România și

Fundația Konrad Adenauer, precum ar fi conferința „Minoritățile etnice în Europa-provocări și perspective”, la care au fost aduse contribuții ale Instituției Prefectului-Județul Sibiu.

Baza de date cuprinzând structura etno-demografică

Pentru facilitarea unei bune cunoașteri a climatului interetnic din județul Sibiu, s-au

analizat datele cuprinzând populația stabilă, la nivel de sat, raportată la componentele: etnie, religie, limbă maternă, grupe de vârstă și sexe, date rezultând din Recensământul

Page 227: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

227

Populației și Locuințelor 2002 și Recensământul Populației și Locuințelor 2011, elemente în baza cărora se pot stabili proiecte de dezvoltare, proiecte culturale sau poate sprijini

dezvoltarea de politici adaptate necesităților minorităților. A fost finalizat Contractul de finanțare cu numărul de identificare 1.141-

01.08.2014, încheiat între Organizația Internațională pentru Migrație - Reprezentanța România, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile, și

ASOCIAȚIA “PRO VITA”, prin care s-a implementat în 15 centre din țară proiectul ,,Coordonarea națională a acțiunii de integrare a resortisanților țărilor terțe în România”,

județul Sibiu fiind parte.

Calendarul intercultural cu datele importante ale comunităților etnice din județul Sibiu a servit în continuare drept un important instrument în păstrarea contactului permanent cu

colectivitățile minorităților naționale din județ.

Cooperare intrainstituțională:

• Efectuarea traducerilor și retroversiunilor în limbile germană și engleză a schimbului de

corespondență și pentru serviciile publice comunitare cu instituțiile omoloage din U.E.

• Colaborare cu Cancelaria Prefectului la primirea d-lui Joseph J. Fitzgerald, adjunctul șefului secției politice a Ambasadei Statelor Unite ale Americii în România.

Cooperare interinstituțională Acțiuni de cooperare cu alte instituții și organizații

• Colaborarea cu Agenția Națională împotriva Traficiului de Persoane-Centrul Regional Alba

Iulia, Fundația pentru o Societate Deschisă și Programul de Cooperare Elvețiano-Român

în sistemul antitrafic din România, campania de prevenire a traficului de persoane și contracararea noilor forme de trafic cu minori de etnie romă.

• Colaborarea cu asociații culturale ale romilor, în organizarea manifestării comemorative

dedicate Zilei Holocaustului cu cofinanțare din programul „Europa pentru cetățeni” al Uniunii Europene și în proiectul „Me sim rom” cu finanțare de la Departamentul pentru

Relații Interetnice. • Prezentarea măsurilor de integrare a etnicilor romi, la solicitarea Consulatului General al

Republicii Federale Germania la Sibiu și a municipalității Umeå (Suedia)

Page 228: TRANSPORTUTPPPPREZENTARE GENERALĂ PREZENTARE ... - … · în care se pot practica mai multe forme de turism: • turismul montan: datorat zonei muntoase reprezentată de munții

228

• Colaborarea cu Consiliul Județean Sibiu și Camera Bilaterală de Comerț și Industrie

România-Iran la Dialogul Economic România-Iran pentru promovarea și dezvoltarea economiei județului Sibiu.

• Colaborarea cu Uniunea Armenilor din România, Fundația Armeană Dumbrăveni și Ambasada Republicii Armenia în România în organizarea de evenimente cu tematică

culturală și istorică specifice acestei minorități, inclusiv a Centenarului Holocaustului. • Colaborare în campaniile de eliminare a prejudecăților, stereotipurilor și tuturor formelor

de discriminare cu Consiliul Național de Combatere a Discriminării, prin proiectul

„Îmbunătățirea măsurilor antidiscriminare la nivel național prin participarea largă a specialiștilor și a societății civile”

• Colaborare cu Agenția pentru Protecția Mediului și Administrația Bazinală de Apă Mureș

în aplicarea prevederilor Strategiei naționale a României privind schimbările climatice 2013 – 2020, prin proeictul „Calea verde


Recommended