Home >Documents >Transplantation Curs Studenti

Transplantation Curs Studenti

Date post:26-Feb-2018
Category:
View:217 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  1/74

  TRANSPLANTUL DE

  ORGANE-noiuni introductive-

  As. univ. Dr Mircea GHEORGHE

  Clinica de Chirurgie General i Esofagian

  Centrul de Excelen n Chirurgia Esofagului

  UMF Carol Davila ucureti

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  2/74

  Tipuri de grefe

  AUTOGREFA: organul care se transplanteazaceluiai individ dar n alt loc

  IOGREFA: organul care se transplanteaz ntre

  indivizi din aceeai specie! cu con"gura#ieantigenic identic $ge%eni %onozigo#i&

  ALOGREFA or!anu" se trans#"antea$%

  unui individ din aceea&i s#ecie' dar di(erit!enetic ) ce" *ai (recvent

  'E(OGREFA: organul se transplanteaz unui

  individ din alt specie

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  3/74

  )n func#ie de topogra"e

  TRA(*+,A(TU, ORTOTO+I-: grefaeste plasat n regiunea anato%ico.inuit $transplantul /epatic!cardiac&

  TRA(*+,A(TU, 0ETEROTO+I-: grefa

  este plasat n alt regiune anato%ic$transplantul renal! pancreatic&

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  4/74

  -ondi#iile necesare realizrii unuitransplant /epatic cu alogref

  12 * e3iste o c4t %ai %are co%pati.ilitategenetic

  52 Te/nica prelevrii s "e perfect iarti%pul de isc/e%ie c4t %ai scurt62 Te/nica transplantrii s "e perfect

  72 +ri%itorul s "e atent ur%ritpostoperator i%ediat i la distan#pentru a preveni co%plica#iilec/irurgicale i i%unologice $re8etul&!precu% i cele infec#ioase2

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  5/74

  (o#iuni de i%unologie

  Feno%enul de re8et 9 reac#ia derespingere a organului

  transplantat! de ctre pri%itor2

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  6/74

  (o#iuni de i%unologie-elulele siste%ului i%un Li*(ocite"e T

  - intervin n procesele de citoto3icitate! ina%a#ie! re8et ; ,T01- sti%ularea ,< sau inducerea toleran#ei i%une =,T05

  ,i%focitele ! Ig?!IgE ,i%focitele natural killer: distrugerea celuleror infectate sau

  tu%orale prin A?-- ; citoto3icitate celular dependent deanticorpi

  Fagocitele: fagocitoza i eli%inarea agen#ilor patogeni!nespeci"c

  -elulele prezentatoare de antigen ; A+-: preluarea!prezentarea! antigenelor cu declanarea unui rspuns i%un

  pri%ar intens

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  7/74

  ,i%focitele T ale pri%itorului

  - Rol central n procesul de ini#iere a re8etului celular

  - ,T intra n contact cu endoteliul grefei $receptori ,T cu >0- =co%ple3ul %a8or de /istoco%pati.ilitate = al endoteliului&

  - *e sintetizeaz [email protected](E ; interleuinele ; I,1! I,5! ce sti%uleaz,T /elper

  - +roliferarea ,T i sinteza de alte citoine

  - ,T -?BC sunt citoto3ice directe pentru gref

  -

  +roces n cascad de adeziune endotelial! %igraretransendotelial i tisular

  (o#iuni de i%unologie

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  8/74

  Re+etu" ,i#eracut: = re8et u%oral! %ediat de Ac citoto3iciprefor%a#i cu ac#iune rapid $%inute = ore&! %ediat deco%ple%ent! cu apari#ia tro%.ozei grefei i pierderea grefei2

  Re+etu" acut: = re8et de tip celular $,T& apare la D=17 zile de

  la transplant! i care se poate repeta2 Rspunde .ine latrata%ent! repetarea duce la alterarea grefei cu pierdereagrefei2

  Re+etu" cronic: = %ecanis%e u%orale! necunoscute!alterarea progresiv i deteriorarea ireversi.il a grefei

  Re+etu" acut acce"erat: = raspuns u%oral isau celularapare la 1=6 zile posttransplantare! la pri%itori de8a

  sensi.iliza#i

  (o#iuni de i%unologie

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  9/74

  A2 +ro"la3ia re8etului

  12 )naintea efecturii transplantului

  a2 Evaluarea co%pati.ilit#ii 0,A $Human Leukocyte Antigen& sau>0- $Major Histocompatibility Complex&

  Antigenele 0,A sunt i%portante pentru transplantul renal i nu aui%portan# pentru transplantul /epatic! pancreatic! cord

  .2 Evaluarea co%pati.ilit#ii n siste%ul A

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  10/74

  (o#iuni de i%unologie-o%.aterea re8etului

  A2 +ro"la3ia re8etului52 ?up efectuarea transplantuluia2 I%unosupresia:LOSPORNA

  -. n,i/area sinte$ei de L-0

  TAROLMUS sau PROGRAF

  - n,i/area sinte$ei de L-0 #rin"e!area de un rece#tor intrace"u"ars#eci1c

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  11/74

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  12/74

  (o#iuni de i%unologieToleran#a i%un

  Feno%enul de toleran# natural

  ?up transplantare! de la nivelul grefei

  $/epatice& se pun n circula#ie celuleprezentatoare de antigen = celuledendritice care populeaz diferite locuri

  ale organis%ului! deter%in4nd feno%enulde /i%erizare! prin care grefa esterecunoscut ca self de ctre pri%itor2

  0i%eris%ul st la .aza feno%enului detoleran# natural2

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  13/74

  (o#iuni de i%unologieToleran#a i%un

  Feno%enul de toleran# do.4ndit

  Iradierea pri%itorului ce deter%inaplazie %edular i apoi transplantareade %duv de la donator! nainteatransplantrii de organ solid2

  >etoda nu a intrat n uzul curent

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  14/74

  ?onatorul

  ?onatorul n via#

  ?onatorul decedat:

  a2 -u activitate cardiac.2 Fr activitate cardiac $non-heartbeating&

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  15/74

  ?onatorul

  ?onatorul n via#:

  -

  -el %ai adesea donatorii de rinic/i!dar pot " i de "cat! pancreas!intestin

  - Rude ; living-related! cel %aifrecvent

  - Indivizi nenrudi#i ; living-unrelated

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  16/74

  ?onatorul

  ?onatorul decedat:- -ei %ai nu%eroi- +entru cord este singurul tip care poate "

  folosit

  a2 -u activitate cardiac:

  -. +acien#ii sunt n %oarte cere.ral! cu leziunip4n la nivelul .ul.ului ra/idian $T--! A-!etc&

  -. -riteriile de %oarte cere.ral: recunoscute de

  neurolog! %edic ATI

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  17/74

  ?onatorul decedat cu activitate cardiac riterii"e de *oarte cere/ra"%

  1 !xamen clinic"

  a #tarea de com$ pro%und$& 'asc$& areactiv$

  b Absen(a re'exelor din trunchiul cerebral )%otomotor& corneean*

  + Absen(a ventila(iei spontane testul de apnee la ,aC+./0mmHg

  !!2 )electroence%alograma* + trasee la / ore care s$ ateste lipsaactivit$(ii corticale

  >oartea cere.ral este ec/ivalent %or#ii de"nitive "ind ireversi.il2Este necesar acordul fa%iliei donatorului pentru recoltarea de

  organe2

  ,egea consi%#%4ntului prezu%at al donatorului ; dac nu se opunee3plicit de la donarea de organe! dup %oarte se poate recolta fracordul fa%iliei ; a crescut %ult rata de donare2

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  18/74

  ?onatorul se a n sec#ie de ATI Ec/ili.ru /e%odina%ic i respirator

  -o%.aterea tul.urrilor/idroelectrolitice i acido=.azice +ro"la3ie infec#ioas

  Testare pentru 0I! 0 Testarea clinco=paraclinic: cord!

  pul%on! "cat! rinic/i

  ?onatorul decedatcu activitate cardiac

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  19/74

  ?onatorul

  ?onatorul decedat:

  .2 Fr activitate cardiac= %ai rar folosit- +entru rinic/i se folosete i recoltarea la

  cei cu oprire cardiaca ; n pri%ele 6H de%inute

  - +entru "cat ; n curs de evaluare

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  20/74

  ?onatorul n %oartecere.ral

  ?e regul se pot o.#ine toate organele cufunc#ie pstrat i care ar putea " utilizatepentru transplant ; prelevare %ultiorgan

  *e recolteaz ini#ial cordul! pla%4nul!"catul! rinic/ii i pancreasul2 Ec/ipe diferite

  ?up cla%parea aortei se foloseterefrigera#ie local cu g/ea# sterilncep4nd perioada de isc/e%ie rece carese %onitorizeaz2

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  21/74

  Organele sunt perfuzate cu solu#ii deprezervare: solu#ia -ollins! Euro=-ollins! solu#iaU! solu#ii [email protected] $-ustodiol! -elsior&

  Astfel ti%pul de prezervare este: rinic/i=JH deore! "cat=57 de ore! pancreas=15 ore! cord=Jore! pla%4n=7 ore2

  Riscul de non=func#ie pri%ar a grefei crete

  odat cu creterea ti%pilor a%inti#i careconven#ional ! n practic sunt redui la8u%tate pentru asigurarea unui rezultatfavora.il

  ?onatorul n %oartecere.ral

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  22/74

  +rocesul de alocare alorganelor

  -tre diferite centre de transplant )n func#ie de:

  a2 +entru rinic/i ; co%pati.ilitate A

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  23/74

  +regtirea grefei pentru transplant3ack-table preparation

  +ediculii vasculari sunt prepara#i c4t %ai.ine pentru ca anasto%ozele la pri%itors se efectueze c4t %ai repede2

  Grefa este %en#inuta n solu#ia deprezervare i la g/ea#

  Ti%pul necesar preparrii este inclus nti%pul de isc/e%ie rece

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  24/74

  +erioada de isc/e%ie cald

  Grefa este plasat pe %asa deopera#ie i apoi n corpul pri%itorului

  +4n la resta.ilirea anasto%ozelorvasculare i revascularizarea grefei ;perioada de isc/e%ie cald ; caretre.uie s "e c4t %ai scurt pentru aasigura succesul transplantului2

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  25/74

  Transplantul renal

  +ri%ul transplant renal efectuat cu succes ;Kosep/ >urraL ; 56 dec2 1MD7!

 • 7/25/2019 Transplantation Curs Studenti

  26/74

  Transplantul renal Indica#ii:- IR n faza ter%inal: glo%erulonefrite!

Embed Size (px)
Recommended