Home >Documents >TRADUCERE Anomalii Fr_c1

TRADUCERE Anomalii Fr_c1

Date post:08-Jul-2018
Category:
View:223 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  1/46

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  2/46

  acă în timpul acestui proces sur!ine o perturbaţie

  de origine genetică, d"origine g#n#ti$ue,ambientală sau traumatică, aceasta !a a!ea ca urmare o alterare care poate afecta numărulm forma, poziţia sau structura dintelui.

  L‘odontogenL‘odontogenezaeza are loc în % faze mari& •declanşarea care permite dobândirea unui epiteliu cu destinaţie odontogenă •morfogeneza  care permite dobândireaformei şi

  poziţiei dinţilor •citodiferenţierea  permite realizarea ţesuturilor specifice

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  3/46

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  4/46

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  5/46

  'lasificare

  (. )nomalii de structură

  ((. )nomalii numerice

  (((. )nomalii de dimensiune

  (*. )nomalii de formă

  *. )nomalii de erupţie *(. )nomalii de poziţie

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  6/46

  (. )nomali(. )nomaliile de structurăile de structură

  )cestea sunt defecte în structura ţesuturilor dure ale dinţilor care sur!in în timpul odontogenezei.

  )ceste defecte pot afecta un dinte, mai mul iț  sau to iț

  din iiț , atât la dantura permanentă cât i laș  danturatemporară  i sunt obser!ate macroscopic sauș microscopic.

  )nomalia de structură care se esuturilor dure au o ț

  etiologie primară ou dobândită  iș origine locală sau generală.

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  7/46

  (. )nomali(. )nomaliii de structur de structur ăă

  +tiologia !a determina numărul din ilor atin iț ș .

  acă originea este genetică, adică datorată muta ieiț une gene care inter!ine în diferen ierea celulelorț

  epiteliale i mezenchimale înș ameloblaste,odontoblaste et cementoblaste, to i din ii temporariț ț i permanen i !or fi afecta i.ș ț ț

  acă etiologia !ine dintro toxicitate ambientală,doar dinţii în curs de mineralizare, pe durata perioadei de toxicitate, !or fi atinşi.

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  8/46

  (. )nomali(. )nomaliii de structur de structur ăă  

  e asemenea, în cazul unei etiologii traumatice,

  alterările nu !or fi !izibile decât pe dinţii situaţi în

  zona traumatismului.

  -malţul este ţesutul cel mai frec!ent afectat. 

   ntrade!ăr, ameloblastele  sunt celule extrem de sensibile la ambient.

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  9/46

  (. )nomali(. )nomaliileile de structur de structur ăă

  ). )nomaliile de structure ale smalţului

  /. )nomaliile de structure ale dentinei '. )nomaliile de structure ale cementului

  . )nomaliile de structure ale tuturor

  ţesuturilor dentare.

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  10/46

  (. ). )nomali(. ). )nomaliileile de structur de structur ă ale smalţuluiă ale smalţului

  (.).0. )nomaliile de origine genetică a. )melogeneza imperfectă ereditară izolată

  b. )melogeneza imperfectă ereditară asociată cu

  sindroame c. 1ahitism hipofosfatemic legat de 2

  d. 3aladia celiacă

  (.).4. )nomaliile ambientale sau sistemice

  a. 5ipomineralizare molariincisi!i

  (.).%. Fluoroza

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  11/46

  (. ). )nomali(. ). )nomalii de structură ale smalţuluii de structură ale smalţului (.).0. )nomalii de origine genetică

  a. )melogeneză imperfectă ereditară izolată

  +xistă trei mari forme clinice după cum smalţul este alterat calitati! sau cantitati!&

   hipoplazic

   hipomatur 

   hipomineralizat

  Fiecare dintre aceste tipuri însumează subclase

  descrise în clasificarea 6it7op utilizată în prezent.

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  12/46

  (. ). )nomali(. ). )nomalii de structură ale smalţuluii de structură ale smalţului

  (.).0. )nomalii de origine genetică a. )melogeneză imperfectă ereditară izolată

  )ceastă amelgeneză desemnează patologia genetică care afectează formarea smalţului.

  8re!alenţa sa !ariază de la 090:;;; la 09:;;; naşteri  în funcţie de ţară >?.

  +a prezintă o largă !arietate de expresii clinice datorată mai cu seamă originii sale poligenice.

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  13/46

  1lasifi!are:

  WINTER i ș  BROOK (1975) 2 amelo%ene$& imperfe!t& - .ipopla$i! - .ipominerali$at - .ipomatr

  WITKOP (1988), ALDRED şi CRAWFORD (1995)

  TIP I  FOR!A "IPOPLAZICĂ A(3ipopla$ie 4depresini5# atosomal& dominant&0 B(3ipopla$ie 4lo!ali$at&5# atosomal& dominant&0 1(3ipopla$ie 4lo!ali$at&5# atosomal re!esi+&0 D(3ipopla$ie 4plan&5# atosomal& dominant&0 E(3ipopla$ie 4plan&5# %onosomial& dominant& 4650 7(3ipopla$ie 4r%oas&5# atosomal& dominant&0 8(A%ene$ia smal,li# atosomal re!esi+&(

  A9ELO8ENEZA I9ER7E1TĂ

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  14/46

  T#PE II  FOR!A "IPO!ATURĂ    A( 3ipomatra,ie# ! pi%mentare atosomal re!esi+&0   B( 3ipomatra,ie# %onosomial& re!esi+&0   1( Din,i ! s!fie de $&pad&; < sno= !apped teet.(

  T#PE III  FOR!A "IPO!INERALIZATĂ 

  A( Atosomal dominant&0   B( Atosomal re!esi+&(

  T#PE IV  FOR!E A$OCIATE ("IPO!ATURAŢIE %  "IPOPLAZIE) CU TAURODONTI$! 

  A(Tip >inter 48B5 < .ipomatra,ie < .ipopla$ie ! tarodontism#atosomal dominant&0 B(B( Tip 1ra=ford 4?UA5 < .ipopla$ie < .ipomatra,ie ! tarodontism# atosomal dominant&(

  A9ELO8ENEZĂ I9ER7E1TĂ

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  15/46

   ALDRED, $AVARIRA#AN, CRAWFORD (&'') *+-

  - modl de transmitere

  - atosomal dominant&

  - atosomal re!esi+& - "[email protected]# !a$ri i$olate

  - /a$& mole!lar&

  - re$ltat /io!.imi!

  - fenotip 4des!riere !lini!& *i radiolo%i!&5

  A9ELO8ENEZĂ I9ER7E1TĂ

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  16/46

  1. "i+/+02i3

  C0i4i3- - defe!t de formare a matri,ei or%ani!e - smal,l reds sa a/sent - din,i ! n aspe!t di$morfi! - smal, ! $one .ipopla$i!e

  - /en$i ori$ontale - /en$i +erti!ale

  - depresini - fisri

   Ri/0/i3- - form& !oronar& nere%lat&0 - strat de smal, opa!# fin *i !.iar a/sent 'n anmite $one0 - !spide mi!i sa !.iar a/sente din !a$a a/ra$&rii rapide0 - densitate a smal,li modifi!at& fa,& de normal 'n $onele ! densitate reds&0 - +aria,iile de %rosime la ni+ell !ontrli dinteli0 - pre$en,& pe ar!ada !aninli temporar(

  A9ELO8ENEZA I9ER7E1TĂA9ELO8ENEZA I9ER7E1TĂ

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  17/46

  a-!( 7oto%rafii intra/!ale *i radio%rafie panorami!& a ni pa!ient !e pre$int& o amelo%ene$& imperfe!t& ereditar& .ipopla$i!& ! depresini( d( 7oto%rafii intra/!ale ale ni pa!ient !are pre$int& o amelo%ene$& imperfe!t& ereditar& .ipopla$i!& a%ene$i!&(

  e2f( 7oto%rafii intra/!ale ale nor pa!ien,i !e pre$int& o amelo%ene$& imperfe!t& ereditar& .ipopla$i!& lo!ali$at&

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  18/46

  &. "i+/6i40i2

  - este forma !ea mai fre!+ent&( 9inerali$area insfi!ient& a matri!ei or%ani!e 'n aparen,& normal&(

  C0i4i3- 

  - smal, de dimensine normal& dar r%os# opa!# al/ !retos sa maroni0- se a/ra$ea$& *or *i se deta*ea$& *or de sprafa,a dentinar&0 - sensi/ilitatea din,ilor este mare fa,& de a%en,ii termi!i *i prin palpare fa,& de sond&(

   Ri/0/i3- - radio-opa!itatea smal,li este diminat& !onsidera/il0 - on!,inea amelo-dentinar& este diminat&(

  A9ELO8ENEZĂ I9ER7E1TĂ

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  19/46

  a#!#d( 7oto%rafii intra/!ale ale nor pa!ien,i ! amelo%ene$& imperfe!t& ereditar& .ipominerali$at& !are pre$int& o tent& %al/en-porto!alie a smal,li !t *i mltiple pierderi de s/stan,& prin $r& *i fra!tri(   /( Radio%rafia retroal+eolar& arat& a/sen,a diferen,ei de !ontrast 'ntre dentin& *i smal,

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  20/46

  . "i+/6*

  C defe!t de ela/orare or%ano-mineral& a smal,li(

  C0i4i3-

  - smal, !olorat sa total opa!0

  - smal, de !loare al/i!ioas& sa maronie0

  - pre$int& r%ro$it&,i0

  - inte%ritatea dinteli n este alterat&(

   Ri/0/i:*-

  - radio-opa!itatea smal,li se aseam&n& ! !ea a dentinei(

  A9ELO8ENEZĂ I9ER7E1TĂ

 • 8/19/2019 TRADUCERE Anomalii Fr_c1

  21/46

  a-!( 7oto%raf

Embed Size (px)
Recommended