+ All Categories
Home > Documents > Totul despre spalatoriile auto serf service EHRLE

Totul despre spalatoriile auto serf service EHRLE

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: trinhkhanh
View: 244 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
12
Totul despre spãlãtoriile auto SELF SERVICE Spãlãtoria auto self service adevarata maºina de facut bani
Transcript
Page 1: Totul despre spalatoriile auto serf service EHRLE

Totul desprespãlãtoriile autoSELF SERVICE

Spãlãtoria auto self serviceadevarata maºina de facut bani

Page 2: Totul despre spalatoriile auto serf service EHRLE

Anton J.Ehrle1894-1961Maestru fierar

Oscar R.Ehrle1922-2011Ing. Dipl.

Reiner M.EhrleIng. Dipl.Inginer mecanic

Tradiþie din 1927

Sistemele pentru spalatorii auto self service EHRLE

mmmm

sunt produse în oraºul bavarez, Illertissen.sunt fabricate prin procese de înaltã precizie ºi inovare, producþia fiind foarte bine integratã.noua fabricã are o capacitate anualã de aproximativ 2000 de piste de spãlare. calitate germanã pentru clienþii din întreaga Europã

Specialistul spãlãtoriilor auto

SELF SERVICE

Page 3: Totul despre spalatoriile auto serf service EHRLE

Experienþã peste 80 de ani

EHRLE

EHRLE

EHRLE

În domeniul tehnologiei de curãþare industrialã ºi a spãlãrii auto cu înaltã presiune, tradiþiile pornesc încã din anul 1927. Uzina specializatã pe fabricarea echipamentelor de spãlãtorie auto

self service funcþioneazã din 2007.

Uzina de fabricare a instalaþiilor self service se aflã în oraºul Illertissen, Bavaria. Echipamentele pentru spãlãtorii auto self service sunt fabricate prin cele mai moderne metode ºi cu o atenþie deosebitã acordatã celor mai mici detalii. În ianuarie 2007 a fost pusã în funcþiune uzina specializatã pentru producerea de echipamente pentru spãlãtorii auto self service, cu o capacitate de

produc?ie de aproximativ 2000 unitãþi pe an, producþia este continuã ºi la capacitate maximã.

Fabricarea produselor de înaltã calitate pentru clienþii din toatã Europa, ºi desigur pentru Dvs., are loc în Germania.

Distribuitorul din þarã este VALOR SMARTWASH SRL, o societate recent înfiinþatã pentru a reprezenta producãtorul in Transilvania. Reprezentanþa funcþioneazã în parteneriat cu

societatea KVANT KFT.-EHRLE Hungaria, societatea cu o experien?ã peste 20 de ani in domeniul spãlãtoriilor auto self service. Prima unitate a fost vândutã în 1992, iar de atunci au fost comercializate aproximativ 200 spãlãtorii auto cu self service.

În urma vânzãrii, instalãrii ºi asigurãrii service-ului pentru un numãr atât de mare de unitãþi, a acumulat o experienþã semnificativã, pe care acum o punem la dispoziþia Dvs.

Stralucire impecabila pentru Utilizator

Profit garantat pentru Investitor!

Page 4: Totul despre spalatoriile auto serf service EHRLE

De ce sã deschidem o spãlãtorie auto self service EHRLE?

m

m

m

m

m

m

m

Rezultatele posibile ale deschiderii unei spãlãtorii auto, ca investiþie financiarã

m

m

m

m

nu existã creanþe neîncasate ºi probleme de cash-flow, clientul plãteºte pe locnu necesitã personal, nu existã cheltuieli salarialeo sursã de venit sigur, fãrã riscuri, stabil ºi pasivcapacitate de generare profit de 40-60%, asigurã siguranþã materialã/financiarãdezvoltarea dinamicã a afaceri asiguratã, atât conform tendinþelor naþionale,

cât ºi conform tendinþelor internaþionaleo afacere familialã, nu trebuie sã investiþi mai mult de 1-2 ore pe zivã rãmâne timp pentru alte activitãþi economice, pentru familie sau hobbiurile Dvs.

100% venituri brute 80% venit net40-50% costul de operare al aparatelor50-60% REZULTAT înainte de impozitare

Specialistul spãlãtoriilor auto

SELF SERVICE

Page 5: Totul despre spalatoriile auto serf service EHRLE

De ce EHRLE?

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

Care este scopul nostru?

m

Cine cu ce se alege?

m

m

m

calitate germanã cu tradiþieinstalaþii fãcute pentru utilizare îndelungatã, cu durabilitate maretehnologie fãrã periinu este abraziv, suprafaþa nu suferã în timpul spãlãriiasigurã strãlucire fãrã zgârieturiuºor de manipulatpoate fi utilizatã ºi la temperaturi de îngheþfuncþioneazã cu mai multe tipuri de monede, bancnote sau fiseposibilitate de abonament electronicse poate selecta ºi un program de îngrijire

Ne dorim o afacere cu Dvs., astfel încât ambele pãrþi sã fie cât se poate de mulþumite.

Clientul care îºi spalã maºina, cu o maºinã curatã. (Dacã pânã acum nu a strãlucit îndeajuns!)

Operatorul spãlãtoriei cu sfaturi de investiþie, venituri mari, ob?inute cu uºurinþã.

Noi cu o referin?ã nouã, de care putem fi mândri.

Stralucire impecabila pentru Utilizator

Profit garantat pentru Investitor!

Page 6: Totul despre spalatoriile auto serf service EHRLE

Efectul de curãþare

ªamponul EHRLE ActivePower Pearl MicroPulver este adãugat în formã de praf. O mare parte a detergentului se dizolvã imediat ºi contribuie chimic la procesul de eliminare a murdãriei. O parte mai micã a detergentului sunt microparticulele elastice, cu solubilitate întârziatã, care ajung pe suprafaþa de curãþat cu ajutorul jetului de apã cu înaltã presiune ºi se comportã ca mii de „sfere minuscule de burete” eliminând ºi cea mai aderentã peliculã de murdãrie fãrã efect abraziv. Microparticulele se dizolvã ºi ele, dar cu întârziere, astfel nu rãmân urme de particule pe suprafaþa spãlatã, chiar dacã nu s-a fãcut o clãtire corespunzãtoare.

Dupã eliminarea murdãriei ºi efectuarea clãtirii cu apã curatã, existã posibilitatea de a aplica un tratament de suprafaþã. În cadrul acestui proces aplicãm o peliculã de cearã fierbinte, dezvoltatã cu nanotehnologie, care va proteja stratul de lac de intemperiile mediului înconjurãtor. Suprafaþa maºinii capãtã un strat protector optim, iar apa se scurge de pe suprafaþa lucioasã. În caz de ploaie, la acþionarea ºtergãtoarelor, ceara sinteticã fierbinte, cu nanotehnologie, nu se mânjeºte pe parbriz. Ceara fierbinte EHRLE UltraProtection conferã un efect lucios stratului de lac ºi are ºi un efect puternic de respingere a murdãriei. Resturile de insecte ºi alte materiale biologice nu aderã astfel atât de tare de stratul de lac ºi nu dãuneazã suprafeþei. În acelaºi timp protejeazã lacul de efectele nocive ale radiaþilor UV.

Ultima clãtire se face cu apã demineralizatã prin osmozã, la care se adaugã ºi aditivi EHRLE SuperFinish care ajutã la scurgerea apei ºi la uscare. Rezultatul este o suprafaþã strãlucitoare fãrã pete.

Jetul cu presiune inaltã se administreazã pe suprafaþã cu ajutorul unei duze ceramice speciale. Dacã în cazul majoritãþii concurenþei producãtoare de aparate de spãlat self service, se recomandã spãlarea de jos în sus, în cazul instalaþiei noastre puteþi spãla din orice direcþie, datoritã detergentului cu microparticule efectul de curãþare este impecabil din orice direcþie. În consecinþã spãlarea auto self service este accesibilã oricui ºi poate fi executatã foarte uºor de oricine.

Se poate obþine o curãþare perfectã, simplu ºi uºor, fãrã sã fiþi nevoiþi sã citiþi instrucþiunile de spãlare sau sã studiaþi metodele de curãþare. ªtim cã cel care ne viziteazã spãlãtoria este „Stãpânul” nostru, care pur ºi simplu vrea o maºinã curatã fãrã sã fie nevoit sã se documenteze foarte mult. Experienþa plãcutã datã de maºina curatã este intensificatã ºi de parfumul proaspãt al suprafeþei.

1 2 3 4

Curã?are cu detergent cu microparticule

EHRLE ActivePower Pearl MicroPulver Clãtire cu apã rece

Protec?ia

suprafe?ei de lac cu EHRLE

UltraProtection

Uscare fãrã pete ºi luciu intens cu

EHRLE SuperFinish

Specialistul spãlãtoriilor auto

SELF SERVICE

Page 7: Totul despre spalatoriile auto serf service EHRLE

Alegerea tehnologiei

1. Tehnologia tradiþionalã cu perii

2. Tehnologie fãrã perii, cu detergent solid cu particule abrazive

3. Tehnologie cu detergent lichid, fãrã perii

4. Tehnologie fãrã perii, cu detergent solid, fãrã efect abraziv

EHRLE

Protecþia mediului

EHRLE

Pentru o comparaþie a acestei tehnologii cu altele prezente pe piaþã în acestmoment, vã prezentãm principalele caracteristici ale acestora. Enumerarea acestora o facem în ordine cronologicã, adicã în ordinea dezvoltãrii tehnologiilor ºi a apariþiei lor pe piaþã.

Funcþioneazã cu apã caldã sau rece, detergent cu un singur component dozat prininjectare, pentru curãþarea vehiculului folosirea periei este necesarã în toate cazurile.

De regulã detergentul parþial solubil în apã, cu efect abraziv, se adaugã în formã de prafla apa caldã dedurizatã.

Dozeazã cu precizie detergentul lichid cu douã componente la apa caldã dedurizatã. Pentru un efect de curãþare perfect este nevoie ca aparatul de spãlare sã fie instalat în mod corect ºi respectarea cu stricteþe a manualului de utilizare.

Dozeazã la apã caldã dedurizatã detergent praf, cu microparticule elastice ºi solubilitateîntârziatã. Poate fi utilizatã foarte uºor, nu are efect abraziv pe suprafaþa vehiculului,efectul de curãþire este stabil.

Instalaþiile de spãlãtorie auto self service folosesc tehnologia descrisã la puctul 4.

Tehnologia acordã o atenþie deosebitã economisirii energiei ºi protecþiei mediului. Consumul de apã este maxim 11 l/min. la fiecare pistã. La spãlarea unei maºini se utilizeazã în medie 50-60 l apã. Datoritã presiunii ºi a volumului de apã relativ redus, electromotoarele care acþioneazã pompele au o putere redusã ºi în consecinþã consumul de electricitate este redus. Încãlzirea apei se poate face ºi cu energie solarã, reducând astfel consumul de gaz/motorinã la încãlzire.

Tratarea apei uzate se face într-un sistem închis, fãrã poluarea mediului. Deºeurile periculoase (grãsimi, ulei, nãmol), separate în timpul procesului de pre-tratare a apei, sunt transportate ºi neutralizate de cãtre unitãþi care dispun de autorizaþia necesarã gestionãrii deºeurilor periculoase, conform legislaþiei ºi reglementãrilor în vigoare. Apa rezultatã din procesul de pre-tratare poate fi deversatã în reþeaua de canalizare publicã.

TehnologieDedurizarea

apeiDetergent

Micro-particule abrazive

Utilizarea periei

Îndepãrtarea peliculei de

deºeuri

Efect de curãþare

Utilizare

1 În general nuLichid cu un singur

componentNu Necesarã

Mediu cu ajutorul periei

Funcþioneazã doar cu perii

Greoaie

2 Da Praf Da NuBunã / foarte

bunãStabil Simplã

3 DaLichid cu douã componente

Nu Ocazional Bunã NesigurTehnologie

rigidã

4 Da Praf NuNu este necesar

Bunã / foarte bunã

Stabil Simplã

Avantajos Neutru Neavantajos

Stralucire impecabila pentru Utilizator

Profit garantat pentru Investitor!

Page 8: Totul despre spalatoriile auto serf service EHRLE

Specialistul spãlãtoriilor auto

SELF SERVICE

Cele 5 principii de bazã ale unei spãlãtorii auto self service de succes

?Prezentare vizualã atractivã, cu o tehnologie uºor de utilizat, eficientã ºi cu efect de curãþare ºi de îngrijire peste medie

�Aparaturã cu un raport calitate-preþ avantajos, uºor de manevrat, fiabil, eficient din punct de vedere economic ºi cu sprijin profesional sigur

?Locaþie bunãmmm

m

�Locaþie bunãm

m

m

m

m

m

m

Sã nu uitaþi! O spãlãtorie auto trebuie sã fie avantajoasã atât pentru client, cât ºi pentru Dvs.!

centralãuºor accesibilãcu trafic

în aria ei sunt destui clienþi potenþiali

în apropierea cãreia funcþioneazã centre comerciale sau alte unitãþi cu diferite servicii, care în sine atrag un numãr mare de clienþi cu maºini.

Pentru o activitate de succes, astãzi, o prezentare vizualã atractivã este indispensabilã. Deoarece din acest punct de vedere dulapul tehnic ce conþine tehnologia de spãlare, respectiv containerul tehnic sau carcasa, nu pot fi luate în considerare, trebuie acordatã o atenþie specialã designului structurii de acoperiº.

Iar dacã am stârnit curiozitatea clientului potenþial, ºi el s-a oprit la spãlãtorie, trebuie sã ne asigurãm cã o va ºi încerca. O va încerca dacã observã cã toate comenzile sunt inteligibile, funcþiile de curãþire ºi de îngrijire sunt prezente ºi la îndemânã în acelaºi timp, iar folosirea lor este simplã, uºor de înþeles.

Dacã în timpul testãri observã cã:pentru o curãþare temeinicã nu este nevoie de periedupã spãlare este posibilã aplicarea unui tratament de îngrijire-protecþie a vopseleidupã clãtire suprafaþa maºinii se usucã fãrã pete ºi fãrã a fi nevoie de ºtergere toate acestea nu necesitã efort dureazã doar câteva minute (5-8 minute)este la un preþ avantajos (9-13 RON)

Putem fi siguri cã se va întoarce iar ºi iar.

Clientul poate deveni un client fidel, dacã îi oferim un sistem de abonament, ce poate fi achitat electronic, precum ºi un automat de schimbare a bancnotelor.

Dacã îndeplinim condiþiile de mai sus ºi clienþii se ataºeazã de spãlãtoria noastrã auto, traficul este bun, înseamnã cã am atins scopul cel mai important. Însã un serviciu (afacere), care nu, sau abia genereazã profit nu valoreazã nimic!

?Locaþie bunã

1

Page 9: Totul despre spalatoriile auto serf service EHRLE

543

Stralucire impecabila pentru Utilizator

Profit garantat pentru Investitor!

Trebuie sã fiþi precauþi în alegerea producã-torului de tehnologie/instalaþie de spãlare sau a furnizorului, deoarece aceastã alegere vã va lega aprox. 15 ani de echipamentul ºi de firma aleasã.

Sã avem întotdeauna în vedere raportul preþ-calitate ºi nu numai preþul echipamentului.Sã alegem un furnizor care este interesat nu numai sã vândã un echipament, ci are ca scop ºi const-rucþia unei spãlãtorii bine puse la punct.

Urmãriþi cu atenþie prezentarea furnizorului legat de echipament, apoi cereþi o ofertã detaliatã care sã conþinã elementele principale ale instalaþiei, parametri de funcþionare, precum ºi costurile suplimentare. Cereþi consultanþã în alegerea locaþiei sau în evaluarea unei locaþii existente.

În luarea deciziei este indispensabil calculul furnizorului, care Vã informeazã cantitativ despre costurile de operare ºi despre raportul profit-costuri. În toate cazurile cereþi recomandãri, vizitaþi ºi testaþi instalaþiile funcþionale, ºi interogaþi clienþii ºi operatorii!

Fãrã o locaþie bunã ºi cea mai bunã instalaþie este fãrã valoare, deci o spãlãtorie auto trebuie construitã într-o zonã uºor accesibilã. Este un mare avantaj dacã locaþia aleasã se aflã pe marginea unui drum principal, bine circulat, dacã spãlãtoria se vede foarte bine de pe drum, iar intrarea ºi ieºirea se pot realiza cu uºurinþã. Totuºi spãlãtoria nu trebuie deschisã pe lângã un drum de tranzit.

Este primordial ca spãlãtoria auto sã se construiascã într-o zonã unde pe lângã un drum circulat sã avem ºi o comunitate cu multe maºini, o zonã rezidenþialã, cartier, ceea ce oferã condiþii optime. De asemenea zone optime pentru o spãlãtorie sunt ºi centrele comerciale, parcurile industriale, deoarece cumpãrãtorii, cei care se duc cu maºina la lucru ºi transportatorii vor deveni clienþii fideli ai spãlãtoriei.

Dacã ne dorim o recuperare rapidã a costurilor, cele douã condiþii de mai sus trebuie sã fie îndeplinite în acelaºi timp. Mai mult, dacã în vecinãtatea spãlãtoriei auto se aflã centre comerciale, alte unitãþi ce oferã diferite servicii sau centre de agrement, care atrag un numãr mare de maºini, succesul este ca ºi garantat.

2

Page 10: Totul despre spalatoriile auto serf service EHRLE

Specialistul spãlãtoriilor auto

SELF SERVICE

De ce devin spãlãtoriile auto self service EHRLE adevãrate maºini de fãcut bani?

m

mmmmmmmmm

m

ªtiþi de ce proprietarii de autoturisme vor da nãvalã în spãlãtoria Dvs.?

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

m

EHRLE,

economisesc costurile ridicate cu personalul, spãlãtoriile funcþionând fãrã personal, fiind complet automate

oferã o rentabilitate ridicatã de 40-60% ºi raportul calitate-preþ este foarte bundesignul atractiv ºi tehnologia de vârf în sine genereazã un trafic ridicatcombinã toate avantajele spãlãtoriilor manuale ºi automate convenþionalefãrã caracteristici negative fãrã zgârieturi ºi peteoferã tratament al suprafeþei de lacextra rapiditateutilizare foarte uºoarãaceste echipamente vor fi de excepþie ºi peste

10 ani datoritã calitãþii ºi încrederii germanenici întreþinerea nu vã costã o avere,

echipamentele nu necesitã prea multe reparaþii, funcþionarea lor fiind foarte sigurã. Dacã totuºi apar probleme, aveþi ajutorul unei echipe service de încredere.

spre deosebire de spãlãtoriile manuale, nu trebuie sã aºtepte ore în ºir pânã ajung la rândîn doar 6-7 minute terminã de spãlat maºina

spre deosebire de spãlãtoriile automate cu perie, suprafa?a de lac nu va avea zgârieturimaºina spãlatã nu va fi pãtatã dupã uscare

pot sã-ºi cureþe ºi sã-ºi îngrijeascã maºina complet, în func?ie de necesitãþi ºi bunul plac poate opta pentru toate programele de spãlare sau numai una-douã dintre elepoate sã spalã maºina în funcþie de gradul de curãþare dorit, ºi/sau condiþiile meteoeste o spãlãtorie modernã ºi atractivã, la un preþ excepþionalutilizarea echipamentelor este foarte uºoarã datoritã butoanelor mari de comandãinstrucþiuni de folosire foarte simplepistolul de spãlare ºi furtunul sunt foarte uºoare, pot fi manevrate chiar ºi de cãtre o doamnãorice zonã, parte ascunsã a maºinii poate fi curãþatã cu uºurinþã

suport de furtun suspendat, care se rote?te 360 gradepot fi spãlate toate tipurile de autoturisme, jeepuri, autoutilitare, microbuze, motociclete, bicicletese poate folosi ºi iarna, sub temperatura de îngheþse poate plãti cu bancnote, monede, fise sau chiar abonament electronic

Pentru a putea planifica pe termen lung, alegeþi ºi Dvs. produsele cu tehnologia de vârf oferitã de producãtorul nr.1 în Europa!

În þarã funcþioneazã ºi se construiesc sute de spãlãtorii auto care nu iau în considerare necesitãþile ºi stilul de viaþã ale clienþilor. Nu este de mirare cã gestionarea acestor investiþii este greoaie ºi nu aduce rezultatele aºteptate.

Page 11: Totul despre spalatoriile auto serf service EHRLE

Maºini de fãcut bani

din EUROPA

Toate aspectele prezentate sunt confirmate de existenþa partenerilor în aproape toate þãrile Europei Centrale ºi de Est: Germania, Austria, Olanda, Polonia, Cehia, Slovacia, Ungaria, Serbia, Croaþia, Bosnia&Herþegovina, Bulgaria, Belarus, Rusia, etc.

EHRLE

Page 12: Totul despre spalatoriile auto serf service EHRLE

Specialistul spãlãtoriilor auto

SELF SERVICE

S.C. VALOR SmartWash S.R.L.EHRLE Transilvania

Str.Mesteacãnului Nr.15DJud.Mureþ România

547525, Sâncraiu de Mureþ

www.smartwash.rowww.ehrlecarwash.roE-mail: [email protected]: +40-365-732.302Fax: +40-365-732.302


Recommended