+ All Categories
Home > Documents > Toamna se numără bobocii. - Concursurile Comper · BAREM DE CORECTARE. Concursul Școlar...

Toamna se numără bobocii. - Concursurile Comper · BAREM DE CORECTARE. Concursul Școlar...

Date post: 03-Dec-2019
Category:
Upload: others
View: 27 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 4 /4
MAMA MASĂ MACARA MĂR FIȘĂ DE CONCURS Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER - clasa pregătitoare - COMPER-COMUNICARE, ETAPA I 2014-2015 1/3 ①Toate subiectele sunt obligatorii. ② Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute. ③ Cerinţele vor fi citite de învăţător. Încercuiește tot atâtea frunze câte cuvinte auzi în propoziția: Ghicește fructul: PUNCTAJ: PREMIU: NUME ELEV: .................................................................................... MENTOR/ȘCOALĂ : .......................................................................... Notează prima literă a cuvântului reprezentat de fiecare imagine. Ce cuvânt ai obținut? Toamna se numără bobocii. Este un fruct acrișor, Roșu, verde, gălbior, În poveste-i otrăvit, Ghicește fructul oprit! A B C D A B C D A B C D
Transcript
Page 1: Toamna se numără bobocii. - Concursurile Comper · BAREM DE CORECTARE. Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER - clasa pregătitoare - COMPER-COMUNICARE,

MAMA MASĂ MACARA MĂR

FIȘĂ DE CONCURSConcursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER

- clasa pregătitoare -COMPER-COMUNICARE, ETAPA I 2014-2015

1/3

①Toatesubiectelesuntobligatorii. ②Timpulefectivdelucruestede50deminute. ③Cerinţelevorficititedeînvăţător.

Încercuiește tot atâtea frunze câte cuvinte auzi în propoziția:❶

Ghicește fructul:❷

PUNCTAJ:

PREMIU:

NUME ELEV: .................................................................................... MENTOR/ȘCOALĂ : ..........................................................................

Notează prima literă a cuvântului reprezentat de fiecare imagine. Ce cuvânt ai obținut?

Toamna se numără bobocii.

Este un fruct acrișor,Roșu, verde, gălbior,În poveste-i otrăvit,

Ghicește fructul oprit!

A B C D

A B C D

A B C D

Page 2: Toamna se numără bobocii. - Concursurile Comper · BAREM DE CORECTARE. Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER - clasa pregătitoare - COMPER-COMUNICARE,

a. legume b. fructe c. animale d. rechizite

a. ȘCOALĂ CAIET PENAR CAMION

2/3

Care este tabloul corespunzător pentru afirmația:❺

COMPER-COMUNICARE, ETAPA I 2014-2015

Desparte în silabe cuvintele și reprezintă grafic silabele:❹

Imaginile următoare reprezintă:❻

Care dintre cuvinte are trei silabe?

ȘCOALĂ CAIET

PENAR CAMION

Mă doare măseaua!

A B C D

A B

C D

A B C D

ȘCOA-LĂ

Page 3: Toamna se numără bobocii. - Concursurile Comper · BAREM DE CORECTARE. Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER - clasa pregătitoare - COMPER-COMUNICARE,

a. 1, 2, 3 b. 3, 4, 5 c. 2, 3, 4 d. 2, 3, 5

a. MURE b. MUNTE c. MASCĂ d. MAC

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

3/3

Care dintre următoarele semne grafice pot fi numite picături de ploaie?

❽ Schema se potrivește cuvântului:

COMPER-COMUNICARE, ETAPA I 2014-2015

Ajut-o pe Ana să aleagă imaginile din povestea Scufița Roșie:

1. 2.

3. 4.

1 2

3 4 5

A B C D

A B C D

A B C D

Page 4: Toamna se numără bobocii. - Concursurile Comper · BAREM DE CORECTARE. Concursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER - clasa pregătitoare - COMPER-COMUNICARE,

BAREM DE CORECTAREConcursul Școlar Național de Competență și Performanță COMPER

- clasa pregătitoare -COMPER-COMUNICARE, ETAPA I 2014-2015

1. A - 10 puncte; 2. B - 10 puncte; 3. A - 10 puncte; Se acordă câte 1 punct pentru fiecare literă scrisă corect (1p x 4 = 4 puncte); pentru încercuirea variantei corecte (A) se acordă 6 puncte. 4. D - 10 puncte; Se acordă câte 2 puncte pentru reprezentarea corectă a cuvintelor (2p x 3 = 6 puncte); pentru încercuirea variantei corecte (D) se acordă 4 puncte. 5. A - 10 puncte; 6. B - 10 puncte; 7. C - 10 puncte; 8. A - 10 puncte; 9. C - 10 puncte.

Se acordă 10 puncte din oficiu.

TOTAL: 100 puncte

Se vor acorda următoarele premii:

PREMIUL I - între 91 - 100 puncte PREMIUL II - între 81 - 90 puncte PREMIUL III - între 71 - 80 puncte MENȚIUNE - între 61 - 70 puncte

Diplomele aferente se vor descărca de pe site-ulwww.concursurilecomper.ro ,după introducerea rezultatelor

în conturile mentorilor organizatori.


Recommended