Home >Documents >Titlul II Infractiuni Contra Persoanei Capitolul II Infractiuni Contra Libertatii Persoanei

Titlul II Infractiuni Contra Persoanei Capitolul II Infractiuni Contra Libertatii Persoanei

Date post:27-Jul-2015
Category:
View:226 times
Download:4 times
Share this document with a friend
Transcript:

CAPITOLUL II INFRACTIUNI CONTRA LIBERTATII PERSOANEI

I. Lipsirea de libertate in mod ilegal(art. 189 Cod penal)1. Continul legal:(1) Lipsirea de libertate a unei persoane in mod ilegal se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani. (2) In cazul in care fapta este savarsita prin simularea calitatii oficiale, prin rapire, de o persoana inarmata, de doua sau mai multe persoane impreuna sau daca in schimbul eliberarii se cere un folos material sau orice alt avantaj, precum si in cazul in care victima este minora sau este supusa unor suferinte ori sanatatea sau viata ii este pusa in pericol, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani. (3) Cu pedeapsa inchisorii de la 7 la 15 ani se sanctioneaza si lipsirea de libertate a unei persoane savarsita in scopul de a obliga la practicarea prostitutiei. (4) Daca pentru eliberarea persoanei se cere, in orice mod, ca statul, o persoana juridica, o organizatie internationala interguvernamentala sau un grup de persoane sa indeplineasca sau sa nu indeplineasca un anumit act, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 18 ani. (5) Daca faptele prevazute in alin. 1-4 se savarsesc de catre o persoana care face parte dintr-un grup organizat, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani, in cazul alin. 1, inchisoarea de la 7 la 18 ani in cazul alin. 2 si 3, inchisoarea de la 10 la 20 de ani, in cazul alin. 4. (6) Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani. (7) Tentativa faptelor prevazute la alin. 1-4 se pedepseste. (8) Constituie tentativa si producerea sau procurarea mijloacelor, a instrumentelor sau luarea de masuri in vederea comiterii faptei prevazute la alin. 4.

2. Obiectul infractiunii:a) Obiectul juridic generic: - consta in ansamblul relatiilor sociale care seconstituie si se desfasoara in legatura cu apararea persoanei privita in totalitatea atributelor sale (viata, integritate corporala, inviolabilitate sexuala, libertatea, demnitatea).

1

b) Obiectul juridic special: - il constituie relatiile sociale a caror existenta sinormala desfasurare depind de ocrotirea libertatii fizice a persoanei, adica a posibilitatii acesteia de a se misca, de acircula, de a actiona dupa vointa sa si in limitele admise de lege. Ca obiect juridic secundar apar in unele situatii, relatiile sociale referitoare la integritatea corporala ori sanatatea persoanei. c) Obiectul material: - il constituie corpul persoanei fizice asupra careia se exercita fapta privativa de libertate.

3. Subiectii infractiunii:a) Subiectul activ: - poate fi orice persoana, deoarece legea nu cere o anumitacalitate. Participatia penala este posibila sub toate formele sale (coautorat, instigare sau complicitate). b) Subiectul pasiv: - poate fi orice persoana fizica.

4. Latura obiectiva:a) Elementul material: - consta intr-o actiune sau inactiune, prin care seproduce in orice mod lipsirea de libertate a persoanei. Aceasta lipsire de libertate trebuie sa aiba un caracter ilegal, adica sa nu fie expres sau implicit admisa de lege. Elementul material al infractiunii analizate poate consta fie intr-o actiune (ex: subiectul activ leaga victima, punand-o in imposibilitate de a se misca ori ii administreaza unele substante care ii paralizeaza vointa alcool, stupefiante sau ii ascunde hainele pentru a o impiedica sa se deplaseze ori interneaza victima intr-un spital de boli nervoase prin prezentarea eronata a starii de fapt in fata autoritatilor etc.) fie intr-o inactiune (ex: autorul omite sa faca ceea ce este obligat in cadrul atributiunilor de serviciu, cum ar fi neeliberarea la termenul legal a unei persoane, careia i-a fost privata initial libertatea in mod legal etc.). b) Urmarea imediata: - ca urmare a actiunii (inactiunii) trebuie sa se produca lipsirea de libertate a victimei, imposibilitatea acesteia de a se manifesta potrivit vointei sale. Lipsirea de libertate (ca urmare imediata a infractiunii), trebuie sa dureze atat timp cat sa rezulte ca persoana a fost efectiv impiedicata de a se deplasa si actiona in conformitate cu vointa sa. c) Raportul de cauzalitate: - intre actiunea (inactiunea) faptuitorului si urmarea imediata trebuie sa existe o legatura de cauzalitate. Daca lipsirea de libertate a persoanei este absorbita in mod natural de o alta infractiune, pierzandu-si astfel autonomia, va exista o singura infractiune si anume cea absorbanta. Daca au fost private de libertate mai multe persoane, vor fi atatea infractiuni cate victime au fost lezate.

5. Latura subiectiva:Infractiunea de lipsire de libertate in mod ilegal se savarseste cu intentie directa sau indirecta. Subiectul activ isi da seama ca prin fapta sa persoana vatamata va fi lipsita in mod ilegal de libertate si urmareste sau accepta producerea rezultatului.2

In situatia cand faptuitorul s-a aflat in eroare, referitor la aspectul ilegal al privarii de libertate, nu va exista infractiune, intrucat aceasta eroare inlatura vinovatia. De asemenea, nu va exista raspundere penala nici atunci cand fapta a fost comisa cu consimtamantul persoanei, daca bineinteles, acest consimtamant a fost dat in mod valabil. Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, vinovatia de prezinta sub forma praeterintentiei.

6. Sanctiuni:In modalitatea simpla sau tipica lipsirea de liberate in mod ilegal se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani (art. 189 alin.1). In cazul alin. 2 (cand fapta este savarsita prin simularea de calitatii oficiale, prin rapire, de o persoana inarmata etc.) pedepsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani. Potrivit alin. 3 (cand lipsirea de libertate a fost savarsita cu scopul de a obliga o persoana la prostitutie), pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani. Pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 18 ani, potrivit alin. 4, cand pentru eliberarea persoanei se cere in orice mod, ca statul, o persoana juridica, o organizatie internationala interguvernamentala sau un grup de persoane sa indeplineasca sau nu un act. Conform alin. 5 daca faptele prevazute la alin. 1-4 se savarsesc de catre o persoana care face parte dintr-un grup organizat, pedeapsa este inchisoarea de la 5 la 15 ani in cazul alin. 1, inchisoarea de la 7 la 18 ani in cazul alin. 2 si 3, inchisoarea de la 10 la 20 de ani in cazul alin. 4 Potrivit alin. 6 daca fapta avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este inchisoarea de la 15 la 25 de ani, Tentativa faptelor prevazute la alineatele 1-4 se pedepseste.

3

II. Sclavia(art. 190 Cod penal)1. Continut legal:(1) Punerea sau tinerea unei persoane in stare de sclavie, precum si traficul de sclavi, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea uner drepturi. (2) Tentativa se pedepseste. Prin fapta unei persoane de a pune in stare de sclavie o alta persoana se intelege situatia in care faptuitorul aduce victima in situatia de totala independenta fata de el, acesta (faptuitorul) devenind proprietarul persoanei vatamate, persoana care inainte era libera, fiind asimilata acum cu un simplu obiect insufletit.

2. Obiectul infractiunii:a) Obiectul juridic generic: - consta in ansamblul relatiilor sociale care seconstituie si se desfasoara in legatura cu apararea persoanei privita in totalitatea atributelor sale (viata, integritate corporala, inviolabilitate sexuala, libertatea, demnitatea). b) Obiectul juridic special: - il constituie relatiile sociale referitoare la ocrotirea libertatii individuale impotriva activitatilor ilegale de punere sau mentinere a unei persoane in stare de sclavie. c) Obiectul material: - este insasi fiinta celui aflat in stare de sclavie, redusa la nivelul unui simplu obiect material, care nu mai poate fi subiect in sfera relatiilor sociale.

3. Subiectii infractiunii:a) Subiectul activ: - poate fi orice persoana, necerandu-se ca aceasta sa aiba oanume calitate. Participatia este posibila sub toate formele sale. Daca faptele de sclavie sunt comise de un cetatean strain in trecere pe teritoriul tarii noastre, incriminarea din art.190 da posibilitatea sanctionarii lui in temeiul principiului teritorialitatii legii penale. Cetateanul strain sau persoana fara cetatenie care comite in strainatate asemenea fapte, va putea fi judecat si pedepsit, in momentul cand se afla in tara noastra, potrivit principiului universalitatii legii penale. Legea penala romana se aplica si cetatenilor straini si persoanelor fara cetatenie care nu domiciliaza in tara, daca au savarsit infractiuni in afara teritoriului roman, cu conditia sa existe dubla incriminare, iar faptuitorul sa se afle in Romania. b) Subiectul pasiv: - este persoana (necircumstantiata in vreun fel) pusa instare de sclavie ori care face obiectul traficului de sclavi.

4

4. Latura obiectiva:a) Elementul material: - consta dintr-o actiune prin care subiectul activ punesau tine in stare de sclavie sau prin care se realizeaza o traficare de sclavi. A pune o persoana in stare de sclavie inseamna a o trece din situatia de persoana libera in situatia de totala dependenta fata de o alta persoana, care devine proprietarul celui aflat in puterea sa. A tine in sclavie inseamna a mentine starea de sclavie, adica starea in care a ajuns o persoana exercitand in continuare asupra ei, prerogativele dreptului de proprietate. A face trafic de sclavi inseamna a face acte de comert de sclavi, adica acte de vanzare-cumparare, transport sau schimb in natura de sclavi. b) Urmarea imediata: - este trecerea unei persoane libere in stare de sclavie, adica de totala dependenta fata de proprietarul de sclavi ori mentinerea in aceasta stare sau trecerea unei persoane aflata in sclavie de la un proprietar la altul prin acte de achizitie sau cesiune. c) Raportul de cauzalitate: - latura obiectiva este realizata numai atunci cand intre actiunea faptuitorului (punerea sau mentinerea unei persoane in stare de sclavie ori efectuarea operatiilor de trafic de sclavi) si urmarea imediata se poate stabili ex

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended