Home >Documents >TEZA DE DOCTORAT - · PDF filesemiologia aparatului respirator, Editura University Press...

TEZA DE DOCTORAT - · PDF filesemiologia aparatului respirator, Editura University Press...

Date post:02-Sep-2019
Category:
View:17 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Lista de lucrări Conf. univ.dr. ŢILEA IOAN Pag. 1/29

  LISTA DE LUCRĂRI

  Conf. univ.dr. ŢILEA IOAN

  TEZA DE DOCTORAT

  Concepţii actuale de diagnostic şi tratament în sindromul Leriche. Teză de Doctorat,

  Universitatea de Medicină şi Farmacie Tîrgu Mureş, 2006

  Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Marius Sabău, ordin Ministru 3824 din 3 mai 2006,

  diplomă seria E nr. 0001192, eliberată de Ministerul Educației și Cercetării, România

  TEZA DE DIZERTAŢIE MASTERAT

  Comunicarea medic - pacient. Aspecte teoretice şi practice. Teză de Dizertaţie la

  absolvirea Masteratului „Managementul sistemului de sănătate”, Universitatea

  Bucureşti, Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, 2005

  Conducător ştiinţific Prof. univ. dr. Petre Anghel, diplomă seria D nr. 0001969, eliberată

  de Ministerul Educației și Cercetării, România

  1. ACTIVITATEA DIDACTICĂ ȘI PROFESIONALĂ

  Cărţi de specialitate apărute în edituri recunoscute CNCS/UEFISCDI – EDITOR

  1. Țilea I, Varga Andreea, Georgescu Anca Meda. 777 Teste de autoevaluare Medicină

  de Familie. Pentru studenți, rezidenți și tineri specialiști. Editura University Press,

  Tîrgu Mureș, 2016, 220 pagini, ISBN 978-973-169-477-1, cod CNCSIS 210

  2. Țilea I, Fărcaș DM, Varga Andreea et al. ECG în practica medicului de familie. Editura

  University Press, Tîrgu Mureș, 2015, 314 pagini, ISBN 978-973-169-415-3, cod CNCSIS

  210

  Cărţi de specialitate apărute în edituri recunoscute CNCS/UEFISCDI – AUTOR PRINCIPAL

  1. Țilea I, Ardeleanu Elena, Bocicor Andreea Elena et al. Breviar de Medicină de Familie,

  volumul I, Editura Pro Universitaria București, 2015, 279 pagini, ISBN 978-606-26-

  0383-0, cod CNCSIS 102

  2. Cozlea L, Țilea I, Fărcaș DM et al. Semiologie medicală: semiologie generală,

  semiologia aparatului respirator, Editura University Press Tîrgu Mureș, 2013, 227

  pagini, ISBN: 978-973—169-233-3, cod CNCSIS 210

  3. Cozlea L, Drăgan M, Fărcaș DM, Tătar Cristina Maria, Țilea I, Cozlea DL. Semiologia

  aparatului cardiovascular Editura University Press Tîrgu Mureş, 2006, ISBN (10)973-

  7665-14-7, ISBN (13) 978-973-7665-14-0, cod CNCSIS 210

 • Lista de lucrări Conf. univ.dr. ŢILEA IOAN Pag. 2/29

  Cărţi publicate CO-AUTOR

  1. Cozlea L, Rediş Rodica, Negovan Anca, Motoc R, Chiorean Cristina, Ţilea I, Fărcaş DM,

  Cozlea DL. Semiologie medicală, Editura University Press Târgu Mureş, 2006, 414

  pagini, ISBN (10) 973-7788-82-6; ISBN (13) 978-973-7788-82-5, cod CNCSIS 210

  Cărţi cu ISBN sub formă de CD/DVD AUTOR PRINCIPAL

  1. Cozlea L, Ţilea I. Atlas de Semiologie Medicală. Editura University Press Tîrgu Mureş,

  2007, ISBN 978-973-7665-77-5, cod CNCSIS 210

  Cărţi cu ISBN sub formă de CD/DVD CO-AUTOR

  1. Update – Managementul pacientului critic în patologia infecțioasă“ (sub redacția

  Chiriac Carmen), Editura University Press Tîrgu Mureș, 2014, ISBN 978-973-169-298-

  2, cod CNCSIS 210

   capitolul „Highlights in endocarditis: infections related to cardiac implantable

  electronic devices (CIEDS)” , pg 31-46, Țilea I

   capitolul „Challenges in Management of prosthetic valve endocarditis.

  Provocări în Managementul endocarditelor de proteze valvulare”, pg 20-30,

  Țilea Brîndușa, Șincu Nina, Incze Andrea, Ugri A, Ispas Mihaela, Țilea I.

  Capitole în tratate/cărți de specialitate/volume colective apărute în edituri

  internaționale/edituri recunoscute CNCS/UEFISCDI – PRIM AUTOR

  1. Țilea I, Suciu H, Țilea Brîndușa, Tătar Maria Cristina, Ispas Mihaela, Șerban RC.

  Anatomy and Function of Normal Aortic Valvular Complex, capitolul 2 în Calcific Aortic

  Valve Disease (sub redacția Aikawa E), Editura InTech, Croația, 2013;31-55, ISBN: 978-

  953-51-1150-4

  2. Ţilea I, Ţilea Brînduşa, Tătar Cristina Maria, Ispas Mihaela. Native and Prosthetic

  Aortic Valve Endocarditis, capitolul 10 în Aortic Valve (sub redacția Ying-Fu Chen,

  Chwan-Yau Luo), Editura InTech, Croația, 2011;93-118, ISBN 978-953-307-561-7

  3. Ţilea I, Moraru L, Deac R. Afecţiuni arteriale periferice. Capitol 21, în Tratat de

  chirurgie. Vol. VII. Chirurgie cardiovasculară (sub redacția Popescu I), Editura

  Academiei Române, 2008;515-567, ISBN:978-973-27-1762-2, cod CNCSIS 164

  4. Ţilea I, Deac R. Boli ale sistemului venos. Capitol 22, în Tratat de chirurgie. Vol. 7

  Chirurgie cardiovasculară (sub redacția Popescu I), Editura Academiei Române,

  2008;569-610, ISBN:978-973-27-1762-2, cod CNCSIS 164

 • Lista de lucrări Conf. univ.dr. ŢILEA IOAN Pag. 3/29

  5. Ţilea I. Infarctul miocardic acut. În Managementul bolnavului critic. Volumul III

  Managementul specific. Urgențe (sub redacția Chiorean M, Copotoiu Sanda Maria,

  Azamfirei L), Editura University Press Târgu Mureş, 2006;171-220, ISBN 973-7788-84-

  2, cod CNCSIS 210

  Capitole în tratate/cărți de specialitate/volume colective apărute în edituri recunoscute

  CNCS/UEFISCDI – CO – AUTOR

  1. Ţilea Brînduşa, Suciu H, Ţilea I. Endocardita infecţioasă, capitolul 17 în Tratat de

  chirurgie. Vol. VII. Chirurgie cardiovasculară (sub redacția Popescu I), Editura

  Academiei Române, 2008;461-76, ISBN:978-973-27-1762-2, cod CNCSIS 164

  Curs litografiat prim autor pentru studenți FĂRĂ ISBN

  1. Țilea I, Ardeleanu Elena. ”Principles of Diagnostic and Treatment in Family Medicine

  For Medical Students” – curs pentru studenți, limba engleză, Editura University Press

  Tîrgu Mureș, 2014

 • Lista de lucrări Conf. univ.dr. ŢILEA IOAN Pag. 4/29

  2. Activitatea științifică și de cercetare

  i. ARTICOLE PUBLICATE ÎN EXTENSO ÎN REVISTE COTATE ISI CU FACTOR DE

  IMPACT – AUTOR PRINCIPAL

  1. Varga Andreea, Șerban RC, Muntean Daniela Lucia, Cristina Maria Tătar, Farczádi L,

  Țilea I. Rapid Liquid Chromatography Tandem Mass Spectrometry Determination of

  Rivaroxaban Levels in Human Plasma for Therapeutic Drug Monitoring, Romana Med.

  Lab, 2017;25 (accept publicare din 19 ianuarie 2017), DOI:10.515/RRML-2017-0007,

  ISSN-L: 1841-6624 cotată ISI, F.I. (2015):0,143

  2. Varga Andreea, Farczádi L, Vlase L, Primejdie Daniela, Carașca E, Țilea I. Liquid

  Chromatography Tandem Mass Spectrometry Simultaneous Determination of

  Amlodipine and Telmisartan in Human Plasma for Therapeutic Drug Monitoring,

  Revista de Chimie, 2015;66(10):1675-9, ISSN: 0034-7752, cotată ISI, F.I. (2015):0,810

  http://www.revistadechimie.ro/pdf/VARGA%20A.pdf%2010%2015.pdf

  http://www.revistadechimie.ro/article_eng.asp?ID=4690

  http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/rev_rom_isi_9%20oct_2015_factori.p

  df

  3. Țilea Brîndușa, Szekely Edit, Techeș Simona, Țilea I. Acute community-acquired

  meningoencephalitis with Morganella morganii – a case report (Meningoencefalită

  acută comunitară cu Morganella morganii – prezentare de caz), Rev. Romana Med.

  Lab, 2015;23(3):333-40, ISSN-L: 1841-6624 cotată ISI, F.I. (2015):0,143

  http://rrml.ro/articole/2015/2015_3_8.pdf

  http://www.degruyter.com/view/j/rrlm.2015.23.issue-3/rrlm-2015-0031/rrlm-2015-

  0031.xml?format=INT

  http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/rev_rom_isi_9%20oct_2015_factori.p

  df

  4. Țilea I, Popa Daniela Saveta, Szakács Xantus Timea, Primejdie Daniela, Grigorescu

  Bianca, Țilea Brîndușa, Bocicor Andreea Elena, Varga Andreea. Determination of

  Apixaban Levels in Human Plasma by a High-Throughput Liquid Chromatographic

  Tandem Mass Spectrometry Assay. ( eterminarea rapidă a api abanului în plasma

  umană prin cromatogra e de lichide de înaltă performanță cuplată cu spectrometrie

  de masă în tandem). Rev. Romana Med. Lab. 2015;23(1):115-25, ISSN-L: 1841-6624,

  cotată ISI, F.I. (2015):0,143

  http://www.rrml.ro/articole/articol.php?year=2015&vol=1&poz=10

  http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/rev_rom_isi_9%20oct_2015_factori.p

  df

  După ultima promovare (2009):

   autor principal 8 (opt) articole in extenso în reviste cotate ISI, cu FI

  http://www.revistadechimie.ro/pdf/VARGA%20A.pdf%2010%2015.pdf http://www.revistadechimie.ro/article_eng.asp?ID=4690 http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/rev_rom_isi_9%20oct_2015_factori.pdf http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/rev_rom_isi_9%20oct_2015_factori.pdf mailto:[email protected] http://rrml.ro/articole/2015/2015_3_8.pdf http://www.degruyter.com/view/j/rrlm.2015.23.issue-3/rrlm-2015-0031/rrlm-2015-0031.xml?format=INT http://www.degruyter.com/view/j/rrlm.2015.23.issue-3/rrlm-2015-0031/rrlm-2015-0031.xml?format=INT http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/rev_rom_isi_9%20oct_2015_factori.pdf http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/rev_rom_isi_9%20oct_2015_factori.pdf http://www.rrml.ro/articole/articol.php?year=2015&vol=1&poz=10 http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/rev_rom_isi_9%20oct_2015_factori.pdf http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CENAPOSS/rev_rom_isi_9%20oct_2015_factori.pdf

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended