Home >Documents >Teza de an Venituri din activ operat

Teza de an Venituri din activ operat

Date post:30-Jun-2015
Category:
View:1,834 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:

Ministerul Educaiei i Tineretului al Republicii Moldova Academia de Studii Economice din Moldova Facultatea Contabilitate si audit Catedra " Contabilitate si audit"

TEZADECURS pe tema: " Contabilitatea veniturilor din activitatea operationala "

Autor Gorobcenco Aliona, student la anul III, grupa Con-287

Conductor tiinific:

Conf. univ, dr. GRUMEZA DUMITRU

Chiinu, 2011

Plan : .INTRODUCERE 1.Notiuni generale privind veniturile din activitatea operationala , pag 1 -3. 2.Metode de evaluare si constatare a venitului, pag 3-9. 3. Analiza rapoartelor financiare pe anul 2008,2009, pag 9-11. 4.Formule contabile referitoare la contabilitatea venitului operational cu documente justificative legate de aceste inregistrari contabile si analiza contului 221, 521, 534.2, 611.1, 611.2, pag 1221. Incheiere .

Introducere: Aceasta teza cuprinde tematica: contabilitatea veniturilor din activitatea operationala in aspect teoretic, precum si practic reiesind din datele intreprinderii INEP-LUCK S.R.L , r-nul Hincesti , s. Nemteni. Teza contine aspecte teoretice inspirate din mai multe surse in domeniul propus, precum si anexe: date din documente contabile si financiare ale intreprinderii. Conform Legii RM cu privire la antreprenoriat si intreprinderi Nr. 845- VIII din 03.01.92, care stabileste ca agentii economici au dreptul , in numele lor , sa desfasoare activitatea de antreprenoriat in Republica Moldova si determina principile juridice, organizatorice si economice ale acestei activitati. Legea nominaizat nu se extinde asupra persoanelor juridice si asupra persoanelor fizice care desfasoara o alta activitate decit cea de antreprenoriat. Antreprenoriat este activitatea de fabricare a productie, executarea a lucrarilor si prestare a servicilor, desfasurate de cetateni si de asociatile acestora in mod independent , din propria initiativa , in numele lor, pe riscul propriu si sub raspunderea lor patrimoniala cu scopul de a-si asigura o sursa permanenta de venituri. In opinia noastra, tema aleasa este caracteristica pentru toate intreprinderile ca de exemplu, Societate Comerciala(SC), Societate cu raspundere limitata (SRL) , Societatile pe actiuni (SA) si altele a caror scopul principal este obtinerea venitului si obtinerea venitului din activitatea operationala din prestarea servicilor care satisface anumite necesitati ale persoanelor fizice si juridice. Societatea comerciala Inep LuckS.R.L este inregistrata la camera de inregistrare de stat Nr 1003605150157 pe data 11.06.1996(Anexa Nr. 1) . In primul rind este de mentionat faptul ca Inep-Luck este o intreprindere privata ,activitatea ei fiind n domeniul constructilor. Societatea comerciala Inep-Luck activeaza in baza licentei Seria A MMII Nr. 022633 eliberata la 29 septembrie 2004. (AnexaNr. 2 si 3).Deasemeanea societatea comerciala a fost inregistrara la Serviciul Fiscal De Stat ca platitor de TVA nr. 6500401 pe data de 01.04.2004 (Anexa Nr.4). Societatea comerciala Inep-Luck este o societate cu rspundere limitat,

proprietar fiind o singura persoana, care asigura concomitent si conducerea activitatii. Numarul mediu scriptic al personalului in anul 2010 constitue paisprezece persoane. Pentru caracterizarea se pot lua in considerare si urmatoarele criterii: marimea cifrei de afaceri,adica valoarea produselor vindute sau a servicilor prestate, valoarea adaugata, valoarea capitalului propriu adica ansamblul mijloacelor financiare ale intreprinderii. Indicatori generali pentru determinarea profitul obtinut din activitatea operationala avem nevoie de urmatorii indicatori generali ; PB,AVO,CC, CGA,ACO acesti indicatori le putem gasi in RAPORTUL DE PROFIT SI PIERDERI , Anexa nr.2. Cu ajutorul acestor indicatori vom afla suma venitului obtinut de intreprindere pe parcursul anului de gestiune din vinzarea produselor activitatii operationale. Structura acestui venit este reflectat in anexa nr.2 la raportul financiar Anexa la Raportul de profit si pierdere paragraful 1 .1 Venitul din vinzari .

1. Notiuni generale privind activitatea operationala. Standardele Naionale de Contabilitate SNC 18 Venitul aprobat prin Ordin nr.174 din 25.12.97 a Ministerul Finanelor //Monitorul Oficial 88-91/182, 30.12.1997 stabilete criteriile de constatare a venitului, modul de msurare i de reflectare a acestuia n rapoartele financiare. Venitul reprezinta afluxul global de avantaje economice in cursul perioadei de gestiune rezultat din procesul activitatii ordinare a intreprinderii , sub forma de majorare a activelor sau de micsorare a datoriilor, care conduc la cresterea capitalului propriu, cu exceptia sporurilor pe seama aporturilor proprietarilor intreprinderii. Venitul cuprinde numai afluxul global de avantaje economice obtunute sau care urmeaza sa fie obtinute de intreprindere in conturile ei. In componenta venitului nu se includ sumele incasate in numele tertelor personae, de exemplu , cum sunt taxa pe valoare adaugata , accizele. Taxa pe valoarea adaugata si accizele nu se considera ca venituri ale intreprinderii, intrucit acestea sunt incasate in numele organelor de stat si se varsa in buget. Incasarile globale obtinute de intreprindere din insarcinarea organizatilor terte, din vinzarea produselor sau marfurilor acestora, deoarece aceste sume nu constituie un avantaj economic al intreprinderii si nu influenteaza capitalului propriu al acesteia. Sumele incasate la efectuarea operatiilor de intermediere in numele proprietarului de produse si transmise acestuia de asemenea nu constituie venitul intermediarului . In aceste cazuri, venitul agentului cuprinde numai comisionele. De exemplu, venitul persoanei care organizeaza licitatii consta din sumele de comision scazute din pretul de vinzare, incasate de la comparator si alte comisioane. In mod similar se determina si venitul persoanelor care organizeaza calatorii, cuprinzind numai comisioanele din vinzarea biletelor, dar nu valoarea globala a biletelor, platita de clienti. In functie de sursele de intrare , veniturile se subdivizeaza ; 1.Venituri din activitatea operationala 1

2.Venituri din activitatea neoperationala. Venituri din activitatea operationala cuprind sumele rezultate din activitatea de baza a intreprinderii. Acestea cuprind : venituri din vinzari ( incasarile din vinzarea produselor, marfurilor, prestarea servicilor, operatile de barter, contractile de constructie.); alte venituri operationale - sumele primite sau de primit din iesirea vinzarea, schimbului a activelor curente, cu exceptia produselor finite si marfurilor, arenda curenta precum si sub forma de amenzi, penalitati, despagubiri, recuperari de daune materiale rezultate de modificari ale metodelor de evaluare a activelor curente). Venitul din vinzari reprezinta valoare de vinzare (fara TVA) a marfurilor, produselor vindute, lucrarilor executate, servicilor prestate care se refera la activitatea de baza a intreprinderii. Pentru generalizarea informatiei privind veniturile din vinzari este destinat contul 611 Venitul din vinzari in care, in particular , se reflecta veniturile din ; -Vinzarea si alte iesiri de marfuri , produse ( transmiterea in capitalul statutar al altor intreprinderi, schimbul cu alte active); -Prestarea servicilor de reparatie ( daca prestarea acestor servicii constituie activitatea de baza a intreprinderii); -Executarea lucrarilor de constructie-montaj , de cercetare proiectare , de prospectiune, de cercetari stiintifice si altor lucrari ; -Prestarea servicilor de vinzare a marfurilor in consignatie ( daca prestarea acestor servicii constituie activitatea de baza a intreprinderii); -Prestarea servicilor de transport de marfuri si pasageri; -Prestarea servicilor de comunicatie; -Operatiuni de arenda (leasing) (daca aceste operatiuni se refere la activitatea de baza a intreprinderii);-Operatiuni pe baza de barter ( schimb de active si servicii) ; 2

-Alte operatiuni aferente activitatii de baza a intreprinderii. Alte venituri operationale include veniturile care apar in procesul desfasurarii activitatii de baza a intreprinderii, insa nu se refera la veniturile din vinzari. Pentru generalizarea informatiei privind alte venituri operationale este destinat contul 612 Alte venituri operationale in care, in particular , se reflecta: -Veniturile din vinzari si alte iesiri ( transmiterea in capitalul statutar, schimbul cu alte active etc.) de materiale , OMVSD , investitii pe termen scurt si alte active curente ( in afara de produse si marfuri); -Veniturile din transmiterea in folosinta temporara a activelor nemateriale ( daca acestea nu constituie activitatea de baza a intreprinderii ) ; -Veniturile din transmiterea in arenda operationala ( leasing, locatiune) a bunurilor ( daca acestea nu constituie activitatea de baza a intreprinderii ) ; -Valoarea de piata a plusurilor de active curente constatate la inventariere; -Amenzile, penalitatile si despagubirile primite sau care urmeaza a fi primite de la intreprinderi si persoane pentru incalcare de catre acestea a clauzelor contractuale -Veniturile sub forma recuperarii prejudiciului material cauzat intreprinderii; -Suma datoriilor decontate in legatura cu expirarea termenului de prescriptie ( in continuare datorii cu termenul expirat) privind creditele bancare, imprumuturile si dobinzele aferente , privind facturile comerciale, privind sumele deponente sis pre decontare si alte operatiuni; -Suma depasirii valorii realizabile nete a stocurilor de marfuri si materiale conform evaluarii precedente( in limita valorii de intrare / costul lor); 2. Metodele de evaluarea si constatarea venitului Conform prevederilor Legile Republicii Moldova 1163 din 24.04.97 Codul fiscal //Monitorul Oficial 62/522, 18.09.1997Articolul 44, 45, 46,47,48 Regulile de eviden i aplicarea lor si

3

prevederele SNC .18 Venitul , aprobat prin ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova nr . 174 din 25.12. 1997 . Venitul se evalueaz la valoa