+ All Categories
Home > Documents > Teste Igiena

Teste Igiena

Date post: 17-Jul-2016
Category:
Upload: diana-cazacu
View: 209 times
Download: 14 times
Share this document with a friend
Description:
Teste igiena medicina
Embed Size (px)
of 84 /84
Aciditatea laptelui proaspăt este b) [x] 20 o T; Aciditatea laptelui se exprimă în c) [x] Grade Tёrner; Activitatea clorurii de var se reduce a) [x] La lumină; c) [x] La păstrare îndelungată; e) [x] La temperaturi înalte. Acţiune bactericidă pronunţată posedă radiaţiile solare a) [x] Ultraviolete – C; Acţiunea biologică a radioundelor de frecvenţă supraînaltă va depinde de a) [x] Lungimea de undă; b) [x] Durata acţiunii; c) [x] Intensitatea câmpului electromagnetic; d) [x] Dimensiunile suprafeţei iradiate; Acţiunea biologică a radiaţiilor solare luminoase a) [x] Stimulează procesele metabolice în organism; b) [x] Asigurară ritmul circadian; d) [x] Asigură funcţia analizatorului optic; Acţiunea câmpului electromagnetic suprafrecvent asupra organismului se manifestă prin a) [x] Sporirea temperaturii corpului; b) [x] Sporirea termogenezii în ţesutul iradiat; c) [x] Sporirea temperaturii organelor interne intens vascularizate; Acţiunea factorilor exogeni asupra organismului copilului depinde de: b) [x] vârsta copilului; d) [x] intensitatea şi durata acţiunii factorului; e) [x] grupa de sănătate. Acţiunea prafului asupra organismului a) [x] Iritantă; b) [x] Alergizantă; c) [x] Fibrozantă;
Transcript
Page 1: Teste Igiena

Aciditatea laptelui proaspăt esteb) [x] 20oT;

Aciditatea laptelui se exprimă înc) [x] Grade Tёrner;

Activitatea clorurii de var se reducea) [x] La lumină;c) [x] La păstrare îndelungată;e) [x] La temperaturi înalte.

Acţiune bactericidă pronunţată posedă radiaţiile solarea) [x] Ultraviolete – C;

Acţiunea biologică a radioundelor de frecvenţă supraînaltă va depinde de

a) [x] Lungimea de undă;b) [x] Durata acţiunii;c) [x] Intensitatea câmpului electromagnetic;d) [x] Dimensiunile suprafeţei iradiate;

Acţiunea biologică a radiaţiilor solare luminoasea) [x] Stimulează procesele metabolice în organism;b) [x] Asigurară ritmul circadian;d) [x] Asigură funcţia analizatorului optic;

Acţiunea câmpului electromagnetic suprafrecvent asupra organismului se manifestă prin

a) [x] Sporirea temperaturii corpului;b) [x] Sporirea termogenezii în ţesutul iradiat;c) [x] Sporirea temperaturii organelor interne intens vascularizate;

Acţiunea factorilor exogeni asupra organismului copilului depinde de:

b) [x] vârsta copilului;

d) [x] intensitatea şi durata acţiunii factorului;e) [x] grupa de sănătate.

Acţiunea prafului asupra organismuluia) [x] Iritantă;b) [x] Alergizantă;c) [x] Fibrozantă;

e) [x] Cancerigenă.Acţiunea radiaţiilor solare ultraviolete din zona A

b) [x] Formarea substanţelor histaminice;c) [x] Stimularea proceselor metabolice;d) [x] Stimularea proceselor de regenerare;

Acţiunea solvenţilor organici asupra organismuluia) [x] Efecte narcotice;b) [x] Efecte alergizante;c) [x] Inhibitorii asupra sistemului nervos;d) [x] Efecte hepatotrope;

Page 2: Teste Igiena

Acţiunea specifică a câmpului electromagnetic suprafrecvent se manifestă prin

a) [x] Inhibiţia funcţiei motorii şi secretorii a stomacului;b) [x] Bradicardie;d) [x] Hipotonie vasculară;

Acţiunea zgomotului asupra tanchiştilor

a) [x] Complică sistemul de comunicare în maşină;b) [x] Contribuie apariţia oboselii precoce;c) [x] Apare hipoacuzia ;d) [x] Scade pragul auzului;

Acţiuni directe a poluării atmosferei suntc) [x] Apariţia cancerului;d) [x] Agravarea bolilor;

Acţiuni indirecte a poluării atmosferei sunta) [x] Reducerea radiaţiilor solare luminoase;b) [x] Distrugerea vegetaţiilor;e) [x] Coroziunea metalelor.

Adaptarea la condiţii climatice foarte călduroase se manifestă prina) [x] Scăderea frecvenţei pulsului;b) [x] Scăderea frecvenţei respiraţiei;c) [x] Scăderea termogenezei;d) [x] Diminuarea metabolismului bazal;

Adaptarea la condiţii climatice reci se manifestă prina) [x] Accelerarea metabolismului bazal;c) [x] Sporirea termogenezei;d) [x] Sporirea volumului de sânge circulant;

Adaptarea la presiune atmosferică scăzută se realizează prina) [x] La aflarea la altitudini;

c) [x] Prin călirea organismului;d) [x] Prin aflarea în barocamere;e) [x] Prin administrarea de vitamine.

Aeroionii negativi au acţiunea) [x] Tonizantă;b) [x] Stimulează metabolismul;c) [x] Stimulează funcţia sistemului nervos central;

Aerul poluat conţinea) [x] Mai mulţi ioni grei;

Aerul se ionizează sub influenţaa) [x] Descărcărilor electrice din atmosferă;b) [x] Radiaţiilor cosmice;d) [x] Radiaţiilor ionizante din apă, sol, aer;e) [x] Radiaţiilor Roentge.

Afecţiuni caracteristice copiilor de vârstă şcolară

Page 3: Teste Igiena

c) [x] Miopie;d) [x] Scolioză;

Alegerea dozei de clor pentru dezinfectarea apei depinde dea) [x] Particularităţile germenilor;c) [x] Activitatea preparatelor de clor;d) [x] Mediul în care se desfăşoară procesul;

Alegerea sistemului de ventilaţie depinde de:b) [x] destinaţia încăperii;c) [x] volumul încăperii;d) [x] caracterul noxelor emanate;e) [x] cerinţele faţă de sistemele de ventilaţiе.

Alimentaţia calitativ neadecvată reprezintă:b) [x] patologii cauzate de carenţa sau lipsa totală a unor sau a mai multor substanţe

nutritive;Alimentaţia individuală nu se va aprecia după indicii

d) [x] Calitatea produselor din raţia alimentară;e) [x] Regimul alimentaţiei.

Alimentaţia individuală poate fi apreciată după indiciia) [x] Masa reală corespunde celei ideale;b) [x] Consumul de energie corespunde calorajului raţiei alimentare;c) [x] Cantitatea absolută şi raportul între trofine şi substanţele biologic active din raţia

alimentară;

Alimentaţia neechilibrată reprezintă:c) [x] patologii cauzate de disbalanţa substanţelor nutritive în raţia alimentară;Alimentele pot fi contaminate cu stafilococi de către personalul cu:

a) [x] amigdalită;b) [x] furuncul;c) [x] plăgi purulente;e) [x] panariciu.

Amanitina se conţine în

c) [x] Ciuperci otrăvitoare;Amanitină nu se conţine în

a) [x] Ierburi sălbatice;b) [x] Neghină;

d) [x] Cartof crescut;e) [x] Seminţele fructelor.

Amplasarea compactă a unităţilor de îngrijire medicală, modernizarea secţiilor curativ-

diagnostice, dirijarea efectivă a procesului de muncă a lucrătorilor medicali sunt asigurate la

sistema de construcţie

a) [x] Centralizată;bc) [x] Bloc-centralizată;

Page 4: Teste Igiena

Apa poluată cu metil-mercur poate cauzac) [x] Boala Minamata;

Apa poluată cu plumb şi compuşii lui poate cauzaa) [x] Saturnism hidric;

Apa potabilă trebuiea) [x] Să aibă proprietăţi organoleptice corespunzătoare;bc) [x] Să fie inofensivă după componenţa chimică;d) [x] Să fie inofensivă din punct de vedere epidemiologic;

e) [ ] Să nu conţină microelemente. Apariţia intoxicaţiilor alimentare bacteriene depinde de:

a) [x] particularităţile fizice ale alimentului;c) [x] gradul de rezistenţă a organismului faţă de germeni;d) [x] contaminarea masivă a produsului alimentar cu bacterii vii sau toxine;e) [x] specia şi gradul de virulenţă a microorganismelor sau tulpinelor lor.

Apele de suprafaţă se deosebesc de cele interstratulare prinb) [x] Conţin mai mult O2 dizolvat;c) [x] Sunt mai poluate cu microorganisme;

Aprovizionarea cu apă la amplasarea oştirilor în condiţii de campanie se efectuează

ac) [x] De la punctul de aprovizionare cu apă;

d) [x] De la punctul de distribuire a apei;Asupra organismului operatorilor staţiilor de radiolocaţie acţionează

a) [x] Zgomot;d) [x] Suprasolicitări psihice;

Autopurificarea apei se realizează prin următoarele procesea) [x] Sedimentare;d) [x] Oxidare;e) [x] Acţiunea bacteriofagilor.

Autopurificarea solului presupunea) [x] Formarea humusului ;c) [x] Transformarea substanţelor organice în substanţe neorganice;d) [x] Descompunerea substanţelor organice sub acţiunea bacteriilor aerobe şi anaerobe;eAvantaje ale sistemului termic cu lambriuri sunta) [x] Confortul termic se menţine la o temperatură a aerului mai scăzută;b) [x] Se exclude poluarea aerului;c) [x] Căldura se repartizează uniform în încăpere;.

Avantajele ventilaţiei artificiale:b) [x] schimbul de aer poate fi reglat, dirijat;d) [x] rază de acţiune mare;

e) [x] captarea poluanţilor la locul de formare şi emisieAvantajele ventilaţiei artificiale:

a) [x] debitul şi aspiraţia nu depind de temperatura şi viteza de mişcare a aerului;b) [x] curăţarea aerului extras poluat, de praf, vapori, gaze;c) [x] posibilitatea prelucrării aerului debitat încălzirea, umectarea, purificarea de

Page 5: Teste Igiena

impurităţi mecanice);Avantajele ventilaţiei de refulare - aspiraţie:

a) [x] prelucrarea necesară a aerului (încălzirea, umectarea, purificarea);c) [x] asigurarea schimbului forţat de aer în încăpere;d) [x] calcularea cu precizie a cantităţii de aer debitat şi aspirat;e) [x] posibilitatea dirijării direcţiei de mişcare a aerului.

Avantajele ventilaţiei naturale:a) [x] simplitatea montării;b) [x] accesibilitate după cost;e) [x] siguranţa, indusă de lipsa utilajelor electrice şi părţilor mobile.

Azotul atmosferic influenţează starea de sănătate prind) [x] Presiunea atmosferică;

Barotraumatismul urechii

ac) [x] Se manifestă prin otalgii;d) [x] Produce uneori rupturi de timpan;

Balanţa de aer poate fi:a) [x] pozitivă;c) [x] echilibrată;e) [x] negativă.

Blocul de operaţie e raţional de amplasata) [ ] La acelaşi etaj cu secţia de internare;b) [ ] La unul din etajul blocului cu saloane;c) [x] Izolat de unităţile de îngrijire medicală, în formă de unitate separată;

Boala cronică de cheson se manifestă prina) [x] Algii;e) [x] Artropatii

Boala de vibraţie se manifestă prin

b) [x] Atonie vasculară;c) [x] Scăderea sensibilităţii tactile;e) [x] Hipotonie arterială.

Boli parazitare transmise prin apă a) [x] Ascaridoza;

d) [x] Difilobotrioza;e) [x] Teniidoza..

Boli virale transmise pe cale hidrică suntb) [x] Poliomielita;e) [x] Hepatita A

.

Bolile profesionale caracteristice mecanizatorilor sânt:

a) [x] Lumbago;b) [x] Radiculita lombo-sacrală;

Page 6: Teste Igiena

c) [x] Boala de vibraţie;d) [x] Bronşita cronică;

Bolile profesionale în zootehnie sânt:

a) [x] Neuromiozitele;b) [x] Angioneurozele periferice;c) [x] Boala Rosenbach;d) [x] Bruceloza;e

Botulismul actualmente e cauzat mai frecvent de

d) [x] Conserve pregătite în condiţii casnice;Boxa completă diferă de semiboxă

b) [x] Are acces din exterior pentru bolnavi;Calea de pătrundere a toxicelor industriale influenţează

a) [x] Caracterul acţiunii toxicului;b) [x] Gradul de toxicitate;

Calea de transmitere a toxicoinfecţiilor:a) [ ] fecală;b) [x] alimentară;.

Calea respiratoare e cea mai periculoasă cale de pătrundere a toxicelor în organism pentru căSursa – [1] pag.183, curs

a) [x] Hidrosolubilitatea toxicului favorizează absorbţia;b) [x] Membrana alveolo-capilară e subţire şi uşor străbătută de toxice;d) [x] Suprafaţa de contact cu toxicul e mare;e) [x] Toxicul pătrunde direct în sânge..

Calitatea cărnii se determină după următorii indici cu excepţia

d) [x] Aciditate;e) [x] PorozitateCalitatea pâinii se determină conform următorilor indici cu excepţia unora

c) [x] Permeabilitate pentru apă;d) [x] Alcalinitate;.

Calitatea solului nu este determinată de:e) [x] Densitate

Clorura de var proaspătă conţine clor activ (%)

d) [x] 35;Clorura de var se păstrează

ab) [x] La întuneric;c) [x] La temperaturi joase;e) [x] Închisă ermetic.

Page 7: Teste Igiena

Caracterul fizic al radiaţiilor alpha

a) [ ] Flux de electroni;b) [x] Flux a nucleelor de Heliu;

Caracterul fizic al radiaţiilor X

c) [x] Unde electromagnetice (fotoni de energie);.

Caracteristic pentru botulism este

b) [x] Simptomatic deosebim diplopie, nistagm;c) [x] To corpului normală sau o hipotermie uşoară;d) [x] Dereglarea actului de deglutiţie;

Caracteristic pentru infecţiile nozocomiale este:

b) [x] Îngreunează decurgerea bolii;c) [x] Măresc perioada de tratament;d) [x] Măresc mortalitatea;

e) [x] Măresc costul legat de îngrijiri, alimentare, preparate medicamentoaseCaracteristica apelor freatice

a) [x] Sunt transparente;b) [x] Au debit mic;

Caracteristica igienică a bazinelor deschise ca sursă de aprovizionare cu apăa) [x] Culoare şi oxidabilitate pronunţată;d) [x] Debit mare;

e) [x] Risc de poluare.Caracteristici ale epidemiilor hidrice sunt

a) [x] Început exploziv;d) [x] Manifestarea epidemiei pe aria de alimentare cu apă;e) [x] Încetarea bruscă a epidemiei după luarea măsurilor necesare la sursa de apă.

Caracteristicile generale ale climei sunta) [x] Stabilitate în timp;c) [x] Modificările sunt posibile numai în perioade lungi de timp;

Caracteristicile principale a radiaţiilor ionizante

a) [x] Energia;b) [x] Proprietatea de penetrare;c) [x] Proprietatea de ionizare;

Care alimente nu sunt furnizoare de proteine biologic superioarea) [x] Pâine;c) [x] Legume;

Care din următoarele radiaţi ieste cea mai periculoasă la iradierea internă a organismului

a) [x] Alfa;.

Care dintre elementele enunţate determină temperatura rezultantăa) [x] Temperatura aerului;b) [x] Umiditatea aerului;

Page 8: Teste Igiena

c) [x] Viteza de mişcare a aerului;de) [x] Radiaţiile calorice.

Care enunţuri nu sunt corecte pentru caracteristica radiaţiilor ultraviolete

b) [x] Radiaţiile ultraviolete din diapazonul C au efect stimulator pronunţat;c) [x] Radiaţiile ultraviolete din diapazonul C sporesc rezistenţa organismului;

Care enunţuri sunt corecte în ce priveşte hidrocarburile alifaticeb) [x] Dau sindrom narcotic;c) [x] Acţiunea narcotică devine mai intensă odată cu creşterea numărului atomilor de

carbon;Care enunţuri sunt corecte pentru aprecierea vicierii aerului

a) [x] Vicierea aerului se produce numai în spaţii închise;

c) [x] Vicierea aerului este rezultatul unor procese fiziologice;Care enunţuri sunt corecte pentru caracteristica pulberilor

c) [x] Formula de praf serveşte la aprecierea numărului de particule cu diferite dimensiuni;

d) [x] Particulele cu dimensiunea sub 3 microni pătrund până în alveolele pulmonare;e) [x] Pulberii cu un conţinut de SiO2 liber cristalin peste 10% au CMA variabilă.

Care enunţuri sunt corecte pentru caracteristica acţiunii radiaţiilor infraroşii în mediul de producere

c) [x] Produc cataractă;d) [x] Produc arsuri cutanate;

Care enunţuri sunt corecte pentru definiţia aclimatizăriia) [x] Aclimatizarea este un proces social, biologic de adaptare activă a organismului la

condiţii climatice noi;b) [ ] Aclimatizarea nu depinde de alimentaţie, condiţiile de muncă şi de trai;c) [x] Procesul de aclimatizare decurge în 3 faze;d) [x] Aclimatizarea poate fi înlesnită cu anumite măsuri curativ-profilactice;e) [ ] Aclimatizarea poate fi numai favorabilă.

Care enunţuri sunt corecte pentru caracteristica acţiunii biologice a spectrului solara) [x] Vitamina D se sintezează sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete din diapazonul B;b) [ ] Vitamina D se sintezează sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete din diapazonul C;c) [ ] Vitamina D se sintezează sub acţiunea radiaţiilor infraroşii scurte;d) [ ] Vitamina D se sintezează sub acţiunea radiaţiilor infraroşii lungi;e) [ ] Vitamina D se sintezează sub acţiunea radiaţiilor luminoase.

Care enunţuri sunt corecte pentru caracteristica acţiunii biologice a spectrului solara) [ ] Melanina se formează sub acţiunea radiaţiilor luminoase;b) [x] Melanina se formează sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete din diapazonul A; c) [ ] Melanina se formează sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete din diapazonul C;d) [ ] Melanina se formează sub acţiunea radiaţiilor ultraviolete din diapazonul B;e) [ ] Melanina se formează sub acţiunea radiaţiilor infraroşii

Page 9: Teste Igiena

Care răspunsuri sunt incorecte în ce priveşte adaptarea funcţiei cardiace în efort

a) [ ] Creşterea debitului cardiac;b) [ ] Creşterea frecvenţei cardiace;c) [x] Scăderea volumului sistolic;d) [x] Creşterea frecvenţei cardiace e un mecanism mai econom de adaptare decât

creşterea volumului sistolic;e) [ ] Creşterea presiunii pulsatile.

Care enunţuri sunt incorecte pentru caracteristica acţiunii prafuluia) [ ] Particulele de praf fine sunt mai nocive pentru organism decat cele mari;b) [ ] Rolul patogen cel mai important il au particulele cu dimensiuni intre 0,2-10

microni;c) [x] Praful proaspăt format are stabilitate mai mică în aer;

Care sunt cerinţele către planificarea sectorului spitalicesc

a) [x] Zonarea funcţională a terenului;b) [ ] Prezenţa unei căi de acces pe teren;c) [x] Suprafaţa suficientă a terenului;d) [x] Densitatea de construcţie nu va depăşi 15%;e) [x] Zona verde nu fa fi mai mică de 60%.

Care va fi multiplul schimbului de aer minim pentru sala de operaţiea) [ ] ± 2;

b) [ ] ±2,5c) [ ] +5–6d) [x] +10–8

Carenţa îndelungată de proteine alimentare condiţionează[x] Dereglarea sistemelor fermentative;[x] Scăderea metabolismului bazal;

[x] Scăderea termogenezei;[x] Dereglări ale funcţiei sistemului endocrin;

Caria dentară poate apărea la conţinutul fluorului în apăa) [x] 0,5 – 0,7mg/l;

Carnea de vită conţine proteinea) [x] 13-18%;b) [ ] 25-30%;c) [ ] 30-35%;d) [ ] 35-45%;e) [ ] 45-50%.

Carnea şi produsele ei sunt surse de săruri mineralea) [ ] Calciu;b) [ ] Potasiu;c) [x] Fier;d) [x] Fosfor;

e) [x] Magneziu.Catatermometria este o metodă pentru determinarea

Page 10: Teste Igiena

a) [x] Capacităţii de răcire a aerului;b) [x] Vitezei de mişcare a aerului;c) [ ] Temperaturii aerului;d) [ ] Umidităţii relative a aerului;

e) [x] Acţiunii complexe a factorilor de microclimat Cauza apariţiei methemoglobinei hidrice la copii

a) [x] Folosirea apei cu cantităţi sporite de nitraţi;b) [ ] Folosirea apei cu cantităţi sporite de sulfaţi;c) [ ] Folosirea apei cu oxidabilitate sporită;d) [ ] Folosirea apei cu concentraţii excesive de săruri de amoniu;e) [ ] Folosirea apei cu cantităţi sporite de iod.

Cauza fluorozeia) [ ] Consumarea produselor alimentare cu conţinut mic de fluor;b) [ ] Consumarea îndelungată a apei cu conţinut redus de fluor (0,3-0,5 mg/l);c) [x] Consumarea îndelungată a apei cu conţinut de fluor mai mare 2,0 mg/l;d) [ ] Consumarea produselor alimentare cu conţinut mare de iod;

e) [ ] Consumarea apei cu conţinut redus de iod Cauzele apariţiei bolii de cheson

a) [ ] Expunere la presiune atmosferică joasă;b) [x] Expunere la presiune atmosferică ridicată;c) [ ] Presiune parţială de O2 redusă;d) [x] Trecere bruscă la condiţii cu presiune atmosferică micşorată;e) [ ] Trecere bruscă la condiţii cu presiune atmosferică ridicată.

Cauzele apariţiei infecţiilor nozocomiale:

a) [x] Creşterea contingentul de risc;b) [x] Alergizarea populaţiei;c) [x] Întrebuinţarea iraţională a antibioticelor;d) [x] Încălcarea regulilor sanitaro-igienice;

Cauzele dezvoltării guşei endemice

d) [x] Consum de alimente cu carenţă de iod; .

Cauzele hipovitaminozei C în perioada iarnă-primăvară

b) [x] Conţinutul redus de vitamină în produse alimentare;

Căile de pătrundere a toxicelor industriale în organism sunt

a) [x] Respiratorie;b) [x] Tub digestiv;c) [x] Tegumente;

.Ce acţiuni sunt caracteristice igienei muncii

a) [x] Examenul medical la încadrarea în muncă;b) [x] Controlul medical periodic;c) [x] Profilaxia bolilor profesionale şi a bolilor în relaţie cu profesia;

Page 11: Teste Igiena

d) [x] Educaţia sanitară;

Ce dispozitive sunt folosite pentru determinarea vitezei de mişcare a aerului în încăperi

c) [x] Catatermometrul;Ce este caracteristic pentru aerosolii de praf

a) [x] Precipitaţie slabă;

d) [x] Pătrund până la alveole;Ce este caracteristic pentru toxiinfecţia alimentară

a) [x] Debut acut;d) [x] Boala este determinată de consumul alimentelor;e.

Ce este coeficientul de iluminare naturală (CIN)b) [x] Raportul procentual al iluminării orizontale în interiorul încăperii faţă de iluminarea în afara clădirii pe aceiaşi orizontală;

Ce persoane trebuie supuse examenului medical la încadrarea în muncă (răspuns complet)a) [x] Orice persoană care se încadrează în muncă;

Ce persoane trebuie supuse controlului medical periodic (răspuns complet)

c) [x] Toate persoanele care desfăşoară activităţile profesionale;.

Ce reprezintă procesele de termoreglarea) [x] Menţinerea temperaturii stabile a corpului cu participarea mecanismelor

fiziologice de termogeneză şi termoliză;Ce secţii medicale se vor amplasa în blocuri separate

a) [x] Obstetrica;

d) [x] Pediatrie;Ce scop are controlul medical periodic

c) [x] Stabilirea bilanţului stării de sănătate în relaţii cu condiţiile de muncă şi noxele profesionale;

d) [x] Depistarea bolilor profesionale;e) [x] Reevaluarea aptitudinilor pentru muncă.Ce spital e mai raţional de amplasat la periferia oraşului

b) [x] Spitale de tuberculoză;c) [x] Spitale de psihiatrie;.

Cea mai mare cantitate de apă se consumă pentru a acoperi necesităţiled) [x] Industriale;

Cea mai mare influenţă asupra organismului uman o are stratul atmosferic

Page 12: Teste Igiena

b) [x] Troposfera;Cea mai mică cantitate de apă se consumă pentru a acoperi necesitatea

a) [x] Fiziologică;Cea mai periculoasă cale de pătrundere a toxicelor în organism în mediul de producere este

d) [x] Pulmonară;Cele mai frecvente boli profesionale prin agenţi biologici se întâlnesc la

;b) [x] Personalul din zootehnie c) [x] Personalul sanitar şi veterinar;

Celor expuşi la plumb nu se vor administra ca raţie curativ profilactivăa) [x] Lapte degresat;b) [x] Brânză de vaci;

d) [x] Produse acidolactice;e) [x] Ouă

Cerinţe igienice către masa şi scaunul şcolar

c) [x] Corespund înălţimii elevului;e) [x] Au distanţa scaunului negativă Cerinţe igienice faţă de încălzire sunt

a) [x] Să impurifice aerul cu produse de ardere a combustibilului;b) [x] Să impurifice aerul cu gaze, praf rezultate de la arderea materialului ce acoperă suprafeţele de încălzire;

Clasificarea deşeurilor medicale solide pe categorii:

a) [x] Periculoase;b) [x] Nepericuloase;

Coeficientul de luminozitate estec) [x] Raportul dintre suprafaţa vitrată a geamurilor şi suprafaţa podelei;

Coeficientul de iluminare naturală optim pentru sălile de studii estee) [x] Nu mai mic de 2%.

Componenţa chimică a apei poate fi cauză principală ac) [x] Fluorozei;d) [x] Guşei endemice;e) [x] Cariei dentare

Componenţii fondului radioactiv natural

a) [x] Radiaţia cosmică;b) [x] Radiaţia gama-telurică;c) [x] Radiaţia prin ingestie;

Compoziţia chimică a apei poate fi cauzaa) [x] Stărilor premorbide;b) [x] Bolilor neinfecţioase nespecifice;c) [x] Bolilor neinfecţioase specifice;e) [x] Intoxicaţiilor cu substanţe chimice.

Concentraţia maximă admisă de cloruri în apa potabilăb) [x] 250mg 1;

Concentraţii admise a CO2 în încăperile spitaliceşti sunt

Page 13: Teste Igiena

b) [x] 0,05%;Concentraţiile substanţelor chimice din apa potabilă, inofensive pentru sănătate:Amoniac- 0.5 mg/l

d) [x] Substanţe organice (oxidabilitatea) – 5 mg/1;Condiţii care contribuie la supraîncălzirea organismului

a) [x] Creşterea temperaturii obiectelor înconjurătoare;c) [x] Creşterea umidităţii relative a aerului;

e) [x] Lipsa curenţilor de aerCondiţii de dezinfecţie eficace a apei

a) [x] Alegerea corectă a dozei de clor;b) [x] Respectarea duratei de contract a apei cu clorul;

Condiţii de potabilitate a apei conform Normelor Sanitarea) [x] Condiţii chimice;b) [x] Condiţii bacteriologice;c) [x] Condiţii organoleptice;

Condiţii fizice de potabilitate ale apei sunta) [x] Culoarea acceptabilă consumatorilor şi nici o schimbare anormală;b) [x] Turbiditatea 5 UNT;

Condiţiile de muncă în agricultură depind de:

a) [x] Organizarea lucrului;b) [x] Tehnologia prelucrării culturilor;c) [x] Nivelul mecanizării;d) [x] Utilajele tehnice folosite;

Condiţiile de muncă se împarta) [x] optime;b) [x] admisibile;d) [x] nocive;e) [x] periculoase

Condiţii favorizante apariţiei miopiei la elevi

a) [x] Iluminat insuficient ca intensitate al locului de muncă;b) [x] Iluminat neuniform;c) [x] Poziţie incorectă la masă;d) [x] Regim de lucru incorect;

Condiţionarea aerului:b) [x] este independentă de starea vremii sau anotimp;c) [x] include crearea şi menţinerea unor condiţii anumite de temperatură, umiditate,

viteză de mişcare a aerului, puritate;Condiţionarea volumului de aer cercetat se face pentru

a) [x] A putea compara rezultatele analizei diferitor probe;Conform căror indici se apreciază prospeţimea laptelui

b) [x] Aciditate;.

Consecinţe ale acţiunii condiţiilor de muncă nefavorabile asupra tanchiştilor

a) [x] Stază sanguină;b) [x] Oboseală statică, simptomul "Spate dureros";

Page 14: Teste Igiena

c) [x] Supraîncălziri sau suprarăciri;d) [x] Intoxicaţii cu CO;

Consecinţele carenţei vit. "D"b) [x] Rahitizm la copii;c) [x] Hipotonie musculară;d) [x] Osteomalacie;.

Consecinţele hiperalimentaţiei sunt:a) [x] obezitatea;c) [x] fluoroza;

Consecinţele hiperalimentaţiei sunt:ac) [x] unele hepatite cronice;

d) [x] diabet zaharat;.

Consecinţe ale hipervitaminozei A nu sunt;e) [x] Keratoconjunctivită.

Consecinţele hipervitaminozei A sunta) [x] Cefalee;b) [x] Anorexie;c) [x] Căderea părului;d) [x] Fragilitate şi dureri osoase;

Consecinţele hipervitaminozei D sunta) [x] Diaree;b) [x] Cefalee;

e) [x] Depuneri de calciu în ţesuturiConsecinţele subnutriţiei sunt:

a) [x] reducerea masei musculare;b) [x] micşorarea productivităţii muncii;e) [x] scăderea rezistenţei organismului la agresiunile microbiene, toxice ş. a. nocevităţi

de mediu. Consecinţele subnutriţiei sunt:

b) [x] încetinirea ritmului de creştere la copii;d) [x] încetinirea metabolismului;

e) [x] scăderea în greutateControlul medical la persoanele expuse riscului silicogen are ca obiective principale

b) [x] Depistarea precoce a silicozei;c) [x] Aplicarea de măsuri profilactice;e) [x] Prevenirea agravării silicozei.

Controlul medical periodic se efectueazăc) [x] În funcţie de factorii de risc şi starea de sănătate a muncitorilor;.

Conţinutul clorului rezidual liber în apă potabilă distribuită centralizat esteb) [x] 0,5mg.1;

Page 15: Teste Igiena

Conţinutul clorului rezidual în condiţii de campanie este

c) [x] 0,8 – 1,2mg.1;Conţinutul fluorului în apa potabilă conform Normelor sanitare este

b) [x]1,5 mg/l;Conţinutul sărurilor minerale din apă poate fi factor de risc pentru

c) [x] Urolitiază;d) [x] Hipertonie;.

Conţinutul sulfaţilor admişi de Normele sanitare în apa potabilă va fi nu mai mare dea) [x] 250mg/l;

e) [ ] 1500 mg/l.Corespunde normelor igienice salonul de 4 paturi cu suprafaţa 20m2 (profil terapeutic)b) [x] NuCriterii pentru calculul ventilaţiei în condiţii industriale pot fi:

a) [x] umiditatea aerului;b) [x] temperatura aerului;cd) [x] substanţele chimice nocive din încăpere;

Criteriu pentru calculul ventilaţiei în încăperile de topire a metalului, cazangerii este:b) [x] temperatura aerului;d) [x] substanţele chimice nocive din încăpere;

Criteriu pentru calculul ventilaţiei în încăperile sociale şi de locuit este:e) [x] bioxidul de carbon.

Criterii pentru calculul ventilaţiei în spălătorii, băi, duşuri este:a) [x] umiditatea aerului;b) [x] temperatura aerului;d) [x] substanţele chimice nocive din încăpere;

Cu temperatura efectivă se apreciazăc) [x] Acţiunea sumară a factorilor de microclimat asupra organismului;

De insuficienţă a radiaţiei ultraviolete suferăa) [x] Locuitorii zonelor polare;b) [x] Populaţia oraşelor industrializate;c) [x] Minerii;

De ce depinde acţiunea nocivă a prafului asupra organismuluia) [x] de componenţa chimică;b) [x] de gradul de solubilitate în apă;c) [x] de dispersie;d) [x] de structura şi forma particulelor;

De ce depinde caracterul acţiunii toxicelor industrialea) [x] Structura chimică;b) [x] Gradul de dispersie;c) [x] Solubilitatea în apă;d) [x] Căile de pătrundere;

Page 16: Teste Igiena

De ce depinde intensitatea termolizeia) [x] De temperatura aerului;b) [x] De temperatura obiectelor înconjurătoare;c) [x] De umiditatea aerului;d) [x] De viteza curenţilor de aer;

De ce depinde valoarea biologică a proteinelorc) [x] De conţinutul aminoacizilor esenţiali;d) [x] De raportul dintre aminoacizii esenţiali şi neesenţiali;

De ce factori se va ţine cont la recomandarea alimentaţiei raţionalea) [x] Greutatea corpului;b) [x] Vârstă;c) [x] Condiţiile climatice;d) [x] Sex;

Decompresiunea după lucrul la presiune crescută trebuie făcută cu următoarele precauţiib) [x] Să se respecte normele privind decompresiunea;c) [x] Să se facă sub supraveghere medicală;

Deficienţele combaterii infecţiilor nozocomiale:

a) [x] Circulaţia vastă a germenilor în mediul spitalicesc;b) [x] Multitudinea căilor de transmitere;c) [x] Receptivitatea sporită a bolnavilor;d) [x] Persistenţa crescută a germenilor la factorii de mediu;

Definiţi umiditatea absolută a aeruluib) [x] Cantitatea (grame) de vapori de apă prezenţi la momentul determinării în 1m3 de

aer;Definiţia corectă a climei este

a) [x] Totalitatea factorilor fizici atmosferici şi telurici dintr-o regiune ce condiţionează spaţiul vital al organismelor pe perioade lungi de timp;

Definiţia corectă a microclimatului estea) [x] Totalitatea factorilor fizici (temperatură, umiditate, curenţi de aer) al aerului dintr-

un spaţiu limitat;Definiţia corectă a vremii este

ab) [x] Totalitatea factorilor fizici al atmosferei оn momentul dat;Definiţia zgomotului este

a) [x] Suprapunere dezordonată de sunete de diferită frecvenţă şi intensitate;b) [x] Vibraţii mecanice cu frecvenţă de 16-20000 HZ;c) [x] Succesiune de sunete cu o anumită frecvenţă;d) [x] Orice sunet nedorit;

Densitatea de construcţie (recomandată) a terenului spitaluluia) [x] 10-15%;

Dereglările ţinutei la elevi pot fi cauzate de

b) [x] Mobilierul nu corespunde înălţimii elevului;c) [x] Poziţia incorectă a corpului în bancă;d) [x] Purtarea incorectă a ghiozdanului;

Page 17: Teste Igiena

Destinaţia ventilaţiei artificiale generale prin aspiraţie:b) [x] înlăturarea emisiilor nocive din toată încăperea;

Destinaţia ventilaţiei artificiale generale prin refulare:e) [x] debitarea aerului curat în toată încăperea.

Destinaţia ventilaţiei artificiale locale prin aspiraţie:a) [x] localizare şi înlăturarea emisiilor nocive de la locul de formare a lor;.

Destinaţia ventilaţiei artificiale locale prin refulare:ac) [x] îmbunătăţirea condiţiilor meteorologice la locul de muncă;

d) [x] intensificarea sau micşorarea cedării căldurii de pe suprafaţa corpului;Deşeurile solide sânt înlăturate prin:

a) [х] Ardere;b) [х] Metoda biotermică;c) [х] Compostare;d) [х] Pe poligoane;

Dezavantaje ale dezinfecţiei apei prin fierbere sunta) [x] Evaporarea gazelor dizolvate;b) [x] Alterarea gustului;d) [x] Nu poate fi aplicată la apeducte;

e) [x] Dezvoltarea rapidă a germenilor în apa fiartă.Dezavantajele dezinfecţiei apei cu raze ultraviolete

a) [x] Trec numai prin apă limpede;e) [x] Sărurile de fier diminuează efectul dezinfecţiei.

Dezavantajele iluminatului luminiscenta) [x] Lumină instabilă în timp;b) [x] Efect stroboscopic;

d) [x] Efect de întuneric;

Dezinfecţia apei din rezervele individuale în condiţii de campanie

a) [x] Fierbere;c) [x] Tratare cu permanganat de potasiu;d) [x] Tratare cu pantocid;

e) [x] Tratare cu peroxid de hidrogenDezinfecţia apei în condiţii de campanie se face prin

a) [x] Hiperclorinare;Dezinfecţia apei prin fierbere e cea mai eficientă din metodele fizice deoarece

a) [x] Se distrug toate formele vegetative de bacterii peste 3-5 min.;b) [x] Se distrug toate formele sporulate de bacterii peste 30 min.;d) [x] Este accesibilă;e) [x] Se micşorează duritatea apei

Page 18: Teste Igiena

Dezvoltarea fizică a copiilor se apreciază conform următoarelor metode cu excepţia uneia

d) [x] Greutatea corpului;Dezvoltarea fizică nu se studiază după

d) [x] Rezistenţa organismului la factori nefavorabili de mediu;e) [x] Anamneza morbidităţii.

Dezvoltarea individuală a copilului depinde de următorii factori endogeni:

a) [x] endocrini;b) [x] metabolici;e) [x] genetici.

Din grupul aeroionilor grei fac parte d) [x] Ionii aderaţi la particulele de praf;e) [x] Ionii aderaţi la aerosoli.

Din grupul aeroionilor uşori fac partea) [x] Ionii aparte încărcaţi pozitiv;b) [x] Moleculele ionizate de O2, N2, O3 încărcate pozitiv sau negativ;c) [x] Ionii aparte încărcaţi negativ;

Din punct de vedere igienic e mai bun solula) [x] Cu permiabilitate mare pentru apă;b) [x] Cu permiabilitate mare pentru aer;d) [x] Cu porozitate mare;e) [x] Cu granule mari .

Din reziduuri lichide fac parte:

a) [x] Excrementele;b) [x] Resturile lichide de la bucătării;c) [x] Apele industriale;d) [x] Apele meteorice;.

Din reziduuri solide fac parte:

a) [x] Gunoiul (de casă, de bucătărie);b) [x] Deşeurile şi resturile de la bucătărie;c) [x] Deşeurile industriale;d) [x] Deşeurile de la abatoare;Dioxidul de carbon influenţează asupra organismului prin

a) [x] Concentraţia sa în aerul inspirat;Direcţiile de bază în profilaxia botulismului:

ab) [x] prevenirea pătrunderii agentului declanşator pe materia primă;d) [x] prevenirea germinării sporilor, multiplicării formelor vegetative şi formării

toxinelor în conservele pregătite; e) [x] sterilizarea corectă.

Direcţiile de bază în profilaxia intoxicaţiilor stafilococice:ab) [x] micşorarea numărului purtătorilor de stafilococ ce activează la întreprinderile

alimentare;

Page 19: Teste Igiena

c) [x] depistarea surselor de contaminare a produselor alimentare;d) [x] asigurarea condiţiilor de producere, păstrare şi realizare a produselor alimentare

cu prevenirea formării toxinelor;e) [x] întreruperea căilor de contaminare a produselor alimentare şi a bucatelor.

Direcţiile principale de construcţie a spitalelor contemporane

a) [x] Centralizarea serviciilor de diagnostic, auxiliare în limitele instituţiei curative;c) [x] Asigurarea unei structuri mobile a complexului spitalicesc;d) [x] Organizarea centrelor medicale de profil;e) [x] Crearea complexelor spitaliceşti.

Dispozitiv de măsurare a intensităţii luminii este;c) [x] Luxmetrul;

Dispozitiv pentru determinarea umidităţii aeruluic) [x] Psihrometrul ;.

Distanţa parcursă de particulele - α în aer

c) [x] Centimetri;Distanţa parcursă de razele - γ în aer

e) [x] Sute de metri .Doza admisă de iradiere a personalului medical conform NRP internaţionale

a) [x] 20 mSv/an;După care indici se va aprecia eficacitatea clorinării apei

ab) [x] Prezenţa enterecocilor ;d) [x] Prezenţa E. coli ;

După componenţa microflorei infecţiile nozocomiale se împart în:

a) [x] Monoinfecţie;b) [x] Poliinnfecţie;c) [x] Superinfecţie;

După consumul de energie muncile pot fi clasate îna) [x] Fizice uşoare;b) [x] Cu eforturi fizice medii;c) [x] Cu eforturi fizice mari;d) [x] Cu eforturi fizice foarte mari;

După etiologie infecţiile intraspitaliceşti se împart:

a) [x] Boli transmisibile contractate în spital, determinate de obicei de germeni patogeni;

b) [x] Infecţii cauzate de „germeni condiţionat patogeni”;c) [x] Infecţii cauzate de „oportunişti”;

După influenţa asupra organismului tipurile de climă se împart îna) [x] Climat excitant;b) [x] Climat indiferent ;

Page 20: Teste Igiena

c) [x] Climat intermediar;După locul apariţiei infecţiile intraspitaliceşti pot fi:

a) [x] În ambulator;b) [x] Infecţii care apar în rezultatul intervenţiilor cu scop de profilaxie;c) [x] Infecţii spitaliceşti propriu-zise;

După "Normativele consumului de energie şi cantitatea necesară de alimente" chirurgii se referă la grupul

c) [x] Trei;După purtătorul de căldură încălzirea centrală poate fi

a) [x] Cu apă;c) [x] Cu aer;d) [x] Cu aburi;.

După unul şi acelaşi număr de masă şi scaun pot fi amplasaţi elevi cu diferenţa de înălţime

d) [x] 15 cm;Duritatea generală a apei este condiţionată de

a) [x] Prezenţa tuturor cationilor din apă în afara de cationii metalelor alcaline;Ecranul de O3 se află în stratul atmosferei

ab) [x] Stratosferă;

Ecranul de protecţie de unde electromagnetice suprafrecvente se confecţionează din

b) [x] Plăci metalice;d) [x] Plase metalice;

Efecte biologice somatice nestocastice ale radiaţiilor ionizante sunt

a) [x] Leucopenia;b) [x] Osteosarcomul;c) [x] Cancer al pieii;d) [x] Cancer tiroidian;

Efecte biologice stochastice ale radiaţiilor ionizante sunt

a) [x] Cancer tiroidian;b) [x] Anemie aplastică;e) [x] Afectarea fondului genetic al populaţiei .

Efecte nestocastice somatice precoce

b) [x] Arsuri cutanate;e) [x] Epilaţie

Efectele fiziologice ale CO2 asupra organismuluia) [x] Excită centrul respirator;b) [x] Influenţează receptorii din vase;

d) [x] Sporeşte afinitatea ţesuturilor la O2;Efectele produse de acţiunea oxizilor de azot sunt

;c) [x] Iritante;

Page 21: Teste Igiena

d) [x] Fibrozante;

Eficacitatea funcţionării ventilaţiei se apreciază în baza :a) [x] calculării volumului real de ventilaţie;c) [x] inspecţiei obiective a mediului aerian şi microclimatului; d) [x] calculării multiplului schimbului de aer;e) [x] inspecţiei sanitare a sistemului de ventilaţie şi regimului de exploatare.

Eficacitatea măsurilor de profilaxie a infecţiilor nozocomiale depinde de:

a) [x] Planificarea şi utilizarea unităţilor de îngrijire medicală;b) [x] Organizarea lucrului;c) [x] Comportamentul personalului, cunoştinţele şi deprinderile lor igienice;

Eficienţa procesului de coagulare a apei depinde dea) [x] Temperatura apei;

c) [x] Turbiditatea apei;Proprietatea de penetrare a razelor -β in mediu biologic

b) [x] Milimetri;d) [x] Prezenţa coloizilor;

Eficienţa procesului de coagulare a apei nu va depinde deb) [x] Oxidabilitatea apei;e) [x] Prezenţa amoniacului.

Efortul static al elevului sporeşte când

a) [x] Distanţa scaunului este nulă;bc) [x] Distanţa scaunului este + 5 cm;d) [x] Distanţa scaunului este +10 cm;

e) [x] Distanţa scaunului este +15..

Elementele sistemului de ventilaţie prin aspiraţie:a) [x] camera de aspiraţie cu ventilator;c) [x] deschideri de extragere a aerului;d) [x] reţea de conducte;e) [x] mina de extragere a aerului.

Elementele sistemului de ventilaţie prin refulare:a) [x] instalaţie de captare a aerului;b) [x] camera de debitare a aerului în încăpere;d) [x] reţea de conducte;

Eliminarea plumbului din organism se face prina) [x] Tub dijestiv;b) [x] Rinichi;e) [x] Mucoase.

Enterotoxina stafilococică nu posedă caracteristicileb) [x] Distrusă de to +80o C;e) [x] Mediul acid este favorabil.

Page 22: Teste Igiena

Epurarea apelor reziduale poate fi realizată prin procedee:

a) [x] Fizice;b) [x] Chimice;c) [x] Biologice;

Este raţional iluminatul carea) [x] Este satisfăcător pentru îndeplinirea muncii de o diversă exactitate;b) [x] Nu produce efect stroboscopic;c) [x] Nu produce efecte de orbire;d) [x] Este uniform;.

Etapele de epurare a reziduurilor lichide şi solide:

a) [x] Colectare;b) [x] Transportare;c) [x] Neutralizare;d) [x] Utilizare;

Etapele gestionării deşeurilor solide periculoase:

a) [x] Colectarea şi trierea;b) [x] Ambalarea;c) [x] Depozitarea temporară;d) [x] Transportarea şi neutralizarea;

Etapele procesului de autopurificare a solului:a) [x] Mineralizarea;b) [x] Nitrificarea;

Exigenţele igienice faţă de iluminarea artificială a încăperilora) [x] Intensitatea luminii să corespundă normativelor;b) [x] Să fie uniformă;d) [x] Spectrul luminii să se apropie de cel natural;e) [x] Să nu facă umbre.

Exigenţe igienice faţă de mobilierul şcolar

a) [x] Să corespundă particularităţilor anatomo - fiziologice de vârstă;c) [x] Să fie uşor de curăţat şi spălat;d) [x] Va avea suprafaţa netedă şi colţuri rotunjite ;

Factorii care influenţează dezvoltarea fizică a copiilor şi adolescenţilor sunt:

a) [x] exogeni naturali;c) [x] particularităţi individuale ale copiilor;d) [x] exogeni economico-sociali;e) [x] endogeni materni.

Factorii ce acţionează asupra condiţiilor de muncă a mecanizatorilor sânt:

a) [x] Variaţiile de temperatura ale aerului;b) [x] Pulberile;c) [x] Degajările gazoase;d) [x] Zgomotul şi vibraţia;

Page 23: Teste Igiena

Factorii ce acţionează asupra condiţiilor de muncă în sere:

a) [x] Umiditatea crescută a aerului;b) [x] Viteza minimă a curenţilor de aer;d) [x] Poluarea aerului cu monoxid de carbon;e) [x] Suprasolicitarea fizică şi neuropsihică.

Factorii ce acţionează asupra condiţiilor de muncă în zootehnie:

a) [x] Umiditatea crescută a aerului;b) [x] Efort fizic sporit;c) [x] Pulberile;d) [x] Mirosul specific;

Factorii ce contribuie patologiile hidrice infecţioase sunta) [x] Contaminarea fecală a apei;b) [x] Receptivitatea organismului;c) [x] Viabilitatea microorganismelor în apă;

Factorii ce determină crearea condiţiilor igienice în spital sunt

a) [x] Amplasarea instituţiei curative în localitate;b) [x] Sectorul de construcţie şi sistematizarea lui;c) [x] Sistematizarea şi amenajarea fiecărei unităţi de îngrijire medicală;d) [x] Salubrizarea sanitar-tehnică a instituţiei;

Factorii ce determină ventilaţia naturală:b) [x] diferenţa de temperatură dintre aerul din exteriorul şi interiorul încăperii;c) [x] presiunea vântului;

e) [x] diferenţa de presiune a „coloanei de aer” între nivelul inferior şi superior al încăperiiFactori ce influenţează ventilaţia naturală al încăperilor sunt

c) [x] Diferenţa de temperatură dintre aerul încăperii şi cel exterior;e) [x] Presiunea vântului.

Factorii ce influenţează asupra condiţiilor de muncă la fabricile avicole:

a) [x] Condiţiile meteorologice;b) [x] Pulberile;c) [х] Zgomotul;d) [х] Impurificarea aerului cu microorganisme;

Factorii ce nu determină microclimatulb) [x] Iluminarea;e) [x] Presiunea atmosferică.

Factori ce ţin de substanţa la acţiunea toxicelor asupra organismului suntb) [x] Volatilitatea;c) [x] Solubilitatea în apă;;e) [x] Proprietăţile chimice.

Factorii de care depinde influenţa nocivă a zgomotului asupra organismului a) [x] Perioada de

expunere la zgomot;b) [x] Intensitatea zgomotului;

Page 24: Teste Igiena

c) [x] Frecvenţa zgomotului;Factorii determinanţi ai dezvoltării pneumoconiozelor

a) [x] Vechimea în muncă în condiţii caracteristice;b) [x] Starea de sănătate a muncitorului angajat;c) [x] Concentraţia pulberilor în aerul mediului de lucru;d) [x] Caracterul muncii;.

Factorii determinanţi ai microclimatuluia) [x] Temperatura aerului;b) [x] Umiditatea aerului;c) [x] Radiaţiile calorice;d) [x] Mişcarea aerului;

Factorii determinanţi ai nivelului de iluminare naturală din încăperia) [x] Climatul de lumină;b) [x] Orientarea încăperii;c) [x] Numărul şi dimensiunea geamurilor;d) [x] Culorile anturajului încăperii;

Factorii endogeni care influenţează dezvoltarea fizică a copiilor şi adolescenţilor:

a) [x] utilizarea antibioticilor de către femeiele însărcinate;b) [x] deficienţe morfologiceale uterului la femeia însărcinată;d) [x] vârsta mamei şi numărul de naşteri anterioare;e) [x] boli infecţioase suportate în perioada sarcinii.

Factorii etiologici în producerea methemoglobinemiei hidrice nu sunta) [x] Excesul de nitriţi;

c) [x] Excesul de amoniac;d) [x] Excesul de fluor;e) [x] Duritatea sporită .

Factorii exogeni economico-sociali care influenţează dezvoltarea fizică a copiilor:

a) [x] profesia părinţilor;b) [x] asigurarea materială a familiei;c) [x] nivelul de instruire şcolară şi educativă;e) [x] calitatea îngrijirii copilului.

Factorii exogeni naturali care influenţează dezvoltarea fizică a copiilor:

b) [x] condiţiile de habitat;c) [x] activitatea copilului;d) [x] clima şi mediul geografic;e) [x] alimentaţia.

Factorii favorabili menţinerii vitaminei C în produse alimentare la păstrarea lor şi prelucrare culinar

b) [x] Mediul acid;

Factorii nefavorabili păstrării vitaminei "C" în produsele alimentarea) [x] Mediul alcalin;c) [x] Oxigenul;

Page 25: Teste Igiena

d) [x] Sărurile metalelor grele;e) [x] Temperaturi ridicate.Factorii nespecifici ce pot acţiona la staţiile de radiolocaţie sunt

b) [x] Zgomotizant;c) [x] Substanţe chimice în aerul locului de muncă;d) [x] Suprasolicitări ale sistemului nervos central, analizatorului optic;

Factorii nocivi ce pot influenţa organismul tanchiştilor sunt

a) [x] Poziţie forţată de muncă;b) [x] Regim termic nefavorabil;c) [x] Zgomot, trepidaţii, pulberi;

e) [x] Contact cu carburanţi şi lubrifianţi. Factorii principali în dezvoltarea surdităţii profesionale sunt

b) [x] Expunerea îndelungată la zgomot intens;c) [x] Caracteristicile fizice ale zgomotului;

Factorii specifici ce pot acţiona la staţiile de radiolocaţie sunt

a) [x] Unde electromagnetice suprafrecvente;Factorii responsabili de creşterea riscului de a dezvolta toxiinfecţii alimentare sunt:

a) [x] persoane care lucrează în abatoare, pescării;b) [x] consumul de carne, peşte sau pui infestat, scoici, melci sau moluşte contaminate şi

insuficient preparate termic;d) [x] consumul unor alimente sau băuturi nepasteurizate;e) [x] călătorii sau vacanţe în ţări în curs de dezvoltare.

Felurile de cumulare a toxicelor în organisma) [x] Materială;b) [x] Funcţională;.

Fibre alimentare conţin produsele:a) [x] Crupele de popuşoi;d) [x] Crupele de ovăs;

e) [x] Crupele de hrişcăFiltrul de cărbune şi ţesătură e destinat pentru

c) [x] Decolorarea apei;d) [x] Dezinfecţia apei;e) [x] Dezactivarea apei

Folosirea indelungată a apei dure poate contribuia) [x] Apariţia renolitiazelor;b) [x] Apariţia colelitiazelor;c) [x] Afecţiuni ale tubului digestiv;.

Formele botulismului sunt:

b) [x] infantil;d) [x] de plagă;

Page 26: Teste Igiena

e) [x] alimentar.Formele etiologice ale subnutriţiei sunt:

a) [x] guşa endemică;b) [x] ateroscleroza;c) [x] rahitismul;

e) [x] avitaminozeleFormele etiologice ale subnutriţiei sunt:

a) [x] caria dentară;c) [x] colelitiaza;d) [x] anemiile nutriţionale;e) [x] hipovitaminozele.

Formele hiperalmentaţiei sunt:b) [x] absolută;

e) [x] relativăFormele de manifestare a patologiilor hidrice infecţioase

a) [x] Epidemii;b) [x] Endemii;d) [x] Sporadice;

Formele grave ale bolii de decompresiune la chesonieri suntb) [x] Aeroembolia cerebrală;c) [x] Aeroembolia pulmonară;

d) [x] Aeroembolia coronarianăFructele sunt surse a) [x] Vitamine hidrosolubile;

c) [x] Microelemente;d) [x] Săruri minerale;e) [x] Glucide.

Generatoare de radiaţii ultraviolete scurte cu randament sporit sunt

c) [x] Lampa bactericid uveolă;Germeni patogeni-agenţi ai toxiinfecţiilor sunt

b) [x] Cl. perfringens;c) [x] E. Coli;

Gradul de pericol al prafului e determinat dea) [x] Dimensiuni;b) [x] Dispersie;c) [x] Origine;d) [x] Componenţă chimică;

Gradul de proporţionalitate al dezvoltării fizice poate fi determinat după metoda

b) [x] Scară de regresii;e) [x] Complexă .

Gradul de termoliză prin evaporare ni-l aratăa) [x] Umiditatea relativă a aerului;b) [x] Deficitul de saturaţie;

Gradul de toxicitate a substanţelor chimice depinde dea) [x] Proprietăţile fizice;

Page 27: Teste Igiena

b) [x] Solubilitatea în lichide biologice;c) [x] Gradul de volatilitate;d) [x] Starea de agregare;

Grupurile de educaţie fizică a elevilor

b) [x] Pregătitor;c) [x] De bază;e) [x] Special.

Grupurile de indici ai calităţii apei conform Normelor sanitarea) [x] Organoleptici;b) [x] Chimici ;e) [x] Bacteriologici.

Grupurile de metode folosite pentru determinarea acţiunii complexe a factorilor de microclimat asupra organismului sunt

a) [x] Fizice;d) [x] Fiziologice;e) [x] Psihologice

Grupurile indicilor de potabilitate a apei în condiţii de campanie sunt

a) [x] Toxicologici;b) [x] Bacteriologici;c) [x] Organoleptici;

Guşa endemică e cauzată dea) [x] Insuficienţa iodului în regiunea dată;

Hiperalimentaţia reprezintă:a) [x] patologie cauzată de alimentaţia abundentă;

Homosfera include straturile atmosfereia) [x] Mezosfera;b) [x] Stratosfera;c) [x] Troposfera;

Importanta biologică a acizilor graşi polienicib) [x] Înlesnesc eliminarea colesterolului din organism;c) [x] Influenţează metabolismul vitaminelor hidrosolubile;d) [x] Favorizează procesele de oxidare a acizilor graşi saturaţi;

Importanţa biologică a colesteroluluia) [x] Este precursor al bilei;b) [x] Este precursor al ergocalciferolului;c) [x] Este parte componentă al celulelor nervoase;

Importanţa igienică a durităţii apeia) [x] Diminuiază proprietăţile organoleptice;c) [x] Crează dificultăţii în utilizarea ei în scop menajer;d) [x] Favorizează apariţia unor boli cardiovasculare;e) [x] Favorizează apariţia unor boli renale.

Importanţa instruirii prin muncă a copiilor şi adolescenţilor

a) [x] Contribuie la dezvoltarea multilaterală şi armonioasă;b) [x] Contribuie asanarea copiilor în grădiniţe şi şcoli;

Page 28: Teste Igiena

c) [x] Apar legături corticale noi şi se întăresc cele vechi;d) [x] Se îmbunătăţeşte coordonarea mişcărilor;

Indicator sanitar de viciere a aerului din încăperi esteb) [x] CO2;

Indicatori ai calităţii pâinii nu sunt (STAS) b) [x] Procentul de glucide;

Indicatori ai poluării solului sânt:a) [x] Radiologic;b) [x] Algologic;

c) [x] Sanitaro-entomologic;Indicatori de poluare a aerului din instituţiile curative sunt

a) [x] Proprietăţile fizice ale aerului;b) [x] Cantitatea de CO2;d) [x] Numărul total de germeni;e) [x] Numărul de aeroioni uşori .

Indicatori de poluare a apei cu substanţe organice din sursele deschise suntb) [x] Conţinutul sărurilor de amoniu, nitriţi şi nitraţi;d) [x] Oxidabilitatea;e) [x] Oxigenul dizolvat în apă.

Indicatori de poluare organică a apei sunta) [x] NH3;b) [x] Nitriţi;c) [x] Nitraţi;d) [x] Oxidabilitate;

Indicatori indezirabili ai calităţii apei sunta) [x] Amoniacul ;b) [x] Clorurile.;c) [x] Fierul;e) [x] Sulfaţii .

Indicatori sanitari de viciere a aerului din încăperi nu sunt:a) [x] CO;c) [x] NH3;d) [x] O3;e) [x] SO2.

Indicaţi principiul de radioprotecţie ce nu se aplică la lucrul cu sursele închise de radiaţiile

ionizante

e) [x] Folosirea mijloacelor de protecţie individuală pentru radiaţiile ultraviolete.Indicaţi tipurile de secţii radiologice

a) [x] Secţii rontghenodiagnostic;c) [x] Secţii de radioterapie cu surse "închise";d) [x] Secţii de radiodiagnostic cu surse "deschise";e) [x] Secţii de radioterapie cu surse "deschise".

Indice chimic de poluare recentă a apei cu substanţe organicea) [x] Amoniac

Page 29: Teste Igiena

Indice de apreciere a calităţii laptelui după STAS estea) [x] Proprietăţi organoleptice;

Indicelui Hlebnicov îi va corespunde valorile:a) [x] I.H. < 0,70;b) [x] 0,7 – 0,85;c) [x] 0,85 – 0,95;d) [x] I.H. > 0,95;

Indicelui Hlebnicov nu-i va corespunde valoarea:e) [x] 1,5 > I.H.

Indici de apreciere a iluminării artificiale suntc) [x] Intensitatea luminii la locul de munca;e) [x] Uniformitatea iluminării.

Indici de apreciere a iluminării naturale nu suntc) [x] Suprafaţa geamurilor;

Indici de apreciere a iluminării naturale a încăperilor sunta) [x] Coeficientul de iluminare naturală;b) [x] Coeficientul de luminozitate;c) [x] Unghiul de incidenţă şi unghiul de deschidere;e) [x] Coeficientul de pătrundere.

Indici de securitate epidemiologică pentru apa potabilă suntc) [x] Enterococi-0;

e) [x] E. coli- 0.

Indici fiziometrici de determinare a dezvoltării fizice a copiilor nu sunt

b) [x] Circumferinţa cutiei toracice;c) [x] Greutatea corpului;d) [x] Înălţimea;

e) [x] Forma picioarelor.

Indici fiziometrici de determinare a dezvoltării fizice sunt

c) [x] Capacitatea vitală a plămânilor;Indici somatometrici de studiere a dezvoltării fizice a copiilor şi adolescenţilor nu sunt

c) [x] Rezistenţa la efort;d) [x] Capacitatea vitală a plămânilor;

Indicii bacteriologici ai calităţii apei sunta) [x] Eşerihia coli - 0;e) [x] Enterococi - 0.

Indicii de securitate epidemiologică pentru apa din fântâni suntc) [x] Enterococi - 0;

e) [x] Eşerihia coli - 0.Indicii integrităţii laptelui sunt

a) [x] Densitatea;c) [x] Conţinutul de lipide;Indicii modificărilor stării funcţionale al sistemului nervos central în timpul lucrului sunt

a) [x] Memoria operativă;

Page 30: Teste Igiena

b) [x] Concentraţia atenţiei;e) [x] Perioada latentă a reacţiei videomotorii.

Indicii somatoscopici de dezvoltare fizică sunt

b) [x] Starea tegumentelor şi mucoaselor;c) [x] Gradul de maturizare sexuală;d) [x] Starea aparatului locomotor;

Infecţiile intraspitaliceşti apar în rezultatul:

a) [x] Scăderii reactivităţii;b) [x] Acumulării şi circulaţiei germenilor patogeni;c) [x] Selecţiei germenilor foarte virulenţi şi rezistenţi la antibiotice;d) [x] Eventualităţii sporite de contractare şi infectare;

Insuficienţa fibrelor alimentare în alimentaţie poate fi cauză aa) [x] Aterosclerozei;d) [x] Cancerului intestinului gros;e) [x] Obezităţii.

Influenţa umidităţii scăzute a aerului asupra organismului

b) [x] Măreşte termoliza prin evaporare;Influenţa vitezei curenţilor de aer asupra organismului

b) [x] Stimulează termoliza prin evaporare;c) [x] Stimulează termoliza prin convecţie;

Insolaţia e cauzată de acţiuneab) [x] Radiaţiilor infraroşii scurteInstalaţii fizice de epurare a apelor reziduale sânt:

a) [x] Grătarele;b) [x] Decantoare orizontale;c) [x] Decantoare verticale;d) [x] Bazinele de sedimentare;

Intoxicaţia cu CO e cauzată dea) [x] Arderea incompletă a combustibilului;

Intoxicaţia cu oxid de carbon e posibilăa) [x] La lucrul în cazangerii, secţii de turnare a metalului;e) [x] În autobuse, la încercarea motorului.

Intoxicaţiile alimentare reprezintă:e) [x] maladii acute, rar cronice, apărute în rezultatul utilizării alimentelor contaminate

masiv cu microorganisme de o anumită specie sau impurificate cu substanţe toxice. Intoxicaţiile alimentare se clasifică în:

a) [x] de etiologie necunoscută;b) [x] microbiene;

d) [x] nemicrobieneIntoxicaţiile cu plumb se caracterizează prin

a) [x] Depunerea Pb în oase;b) [x] Depunerea Pb în ficat;

Intoxicaţiile profesionale apar mai frecvent la pătrunderea toxicelor prind) [x] Plămâni;

Page 31: Teste Igiena

În aerul atmosferic se conţine CO2

d) [x] 0,04-0,03%;În aprecierea stării de sănătate a colectivelor de copii pot fi utilizaţi indicii

a) [x] Demografici;b) [x] Morbiditatea;c) [x] Dezvoltarea fizică;d) [x] Invaliditatea;

În ce cazuri se aplică coagularea apeia) [x] La coloraţie sporită;b) [x] În caz de turbiditate sporită;

În componenţa maternităţii vor fi unităţile

a) [x] Fiziologie postnatală;b) [x] Patologie a gravidităţii;c) [x] De observare;

d) [x] Blocul de naştere

În corespundere cu funcţiile biologice substanţele nutritive sunt grupate în a) [x] Energogene;

b) [x] Preponderent plastice; d) [x] Substanţe catalitice;

În faza iniţială de aclimatizare se produca) [x] Predomină procesele de inhibiţie a sistemului nervos central;c) [x] Se suprasolicită centrul de termoreglare;d) [x] Se modifică metabolismul bazal;e) [x] Scade capacitatea de muncă.

In formă sporadică se pot manifesta patologiile hidrice infecţioasea) [x] Tularemia;

e) [x] Diareea estivală În funcţie de importanţă substanţe nutritive esenţiale sunt

a) [x] Aminoacizii esenţiali;c) [x] Acizii graşi polinesaturaţi;

d) [x] Vitaminele;e) [x] Sărurile minerale.

În funcţie de importanţă substanţe substituente sunta) [x] Glucidele;

b) [x] Lipidele În grupul de bază pentru educaţie fizică se vor repartiza elevii

a) [x] Sănătoşi;b) [x] Din grupul unu de sănătate;c) [x] Din grupul doi de sănătate;e) [x] Care au o pregătire fizică suficientă.

În grupul pregătitor de educaţie fizică se vor repartiza elevii

Page 32: Teste Igiena

b) [x] Care au devieri neînsemnate ale stării de sănătate;c) [x] Din grupul trei de sănătate;e) [x] Care nu au o pregătire fizică suficientă .

În grupul special de educaţie fizică se vor repartiza elevii

c) [x] Din grupul patru de sănătate;d) [x] Din grupul cinci de sănătateÎn mare măsură procesul de formare a solului e influenţat de

d) [x] Depunerile atmosferice;În neutralizarea toxicelor sunt implicate

a) [x] Ficatul;b) [x] Rinichii;c) [x] Creierul;

În patogenia intoxicaţiilor cu CO intervind) [x] Formarea de carboxihemoglobină;

În prezenţa bolnavilor aerul poate fi dezinfectat cu

a) [x] Raze ultraviolete reflectate

În profilaxia intoxicaţiilor alimentare primordială ested) [x] Preîntâmpinarea contaminării produselor alimentare;

În secţiile de boli contagioase ventilaţia va fi

c) [x] Refulare-aspiraţie cu predominarea aspiraţiei;d) [x] Naturală;

În sol permanent se află microorganisme sporulate agenţi patogeni aia) [x] Antraxului;b) [x] Tetanusului;e) [x] Botulismului.

In tabloul oboselii cronice pot exista

a) [x] Astenie;b) [x] Tulburări de somn;c) [x] Tulburări psihoafective;

d) [x] Tulburări neurovegetative În timpul lucrului la presiune crescută constantă, tulburările pot fi datorate

c) [x] Intoxicaţiei cu azot;În vicierea aerului nu intervin factorii

d) [x] Raportul dintre concentraţia CO2 şi a O2;e) [x] Concentraţia N2.

Încăperile de internare a bolnavilor necontagioşi pot fi folosite şi pentru externarea bolnavilorb) [x] Nu;

Încăperile semiboxei sunt

b) [x] Ecluză;c) [x] Salon-boxă;

Page 33: Teste Igiena

d) [x] Grup sanitar;Încăperile unităţilor de îngrijire medicală care necesită iluminare naturală sunt

a) [x] Saloanele;b) [x] Sălile de proceduri;c) [x] Camerele de zi pentru bolnavi;

Îndepărtarea apelor reziduale din secţiile contagioase se efectuează prin:

c) [x] Dezinfecţia locală;d) [x] Dezinfectarea şi înlăturarea apelor reziduale;

Îndepărtarea apelor reziduale din unităţile de îngrijire medicală se efectuează:

a) [x] Prin reţeaua de canalizare generală;b) [x] Prin instalaţii locale;

Întru profilaxia infecţiilor nozocomiale în maternitate parturientele febrile, cu anamneză

epidemiologică suspectă se vor caza în unităţile

c) [x] Observare;La acţiunea temperaturilor scăzute apar

a) [x] Răcirea tegumentelor;b) [x] Scăderea senzaţiei tactile;c) [x] Adinamia;d) [x] Somnolenţa;

La alcătuirea regimului zilei elevului se va ţine cont de

a) [x] Bioritmul de funcţionare a organismului;b) [x] Particularităţile sistemului nervos central;

La calculul necesităţii de energie şi trofine se va lua în consideraţiea) [x] Gradul efortului fizic;b) [x] Masa ideală a corpului;c) [x] Vârsta, sexul;

d) [x] Metabolismul bazalLa cheltuielile de energie reglabile se referă cele pentru

b) [x] Eforturi musculare;La grupa a cincea de sănătate se referă copiii şi adolescenţii care

d) [x] Suferă de boli cronice în perioada de decompensaţie;La grupa a doua de sănătate se referă copiii şi adolescenţii care

a) [x] Nu suferă de boli cronice;c) [x] Deseori sunt bolnavi în timpul anului (4 şi mai multe ori);d) [x] Posedă diferite dereglări morfofuncţionale;

La grupa a patra de sănătate se referă copiii şi adolescenţii care

c) [x] Suferă de boli cronice în perioada de subcompensaţie;d) [x] Au o perioadă îndelungată de convalescenţa după îmbolnăviri;

La grupa a treia de sănătate se referă copiii şi adolescenţii care

b) [x] Suferă de boli cronice în perioada de compensaţie;c) [x] Bolile cronice se acutizează rar;

Page 34: Teste Igiena

d) [x] Au patologii congenitale compensate;La munci fizice grele în organism

a) [x] Sporeşte termogeneza;c) [x] Creşte termoliza prin evaporare;d) [x] Din organism se elimină săruri minerale, vitamine;e) [x] Se accelerează metabolismul

La prima grupă de sănătate se referă copiii şi adolescenţii care

a) [x] Nu suferă de boli cronice;c) [x] Suferă rar de boli acute;d) [x] Au o dezvoltare fizică şi neuropsihică normală;

La repartizarea copiilor şi adolescenţilor în grupe de educaţie fizică se va ţine cont de criteriile

a) [x] Starea de sănătate;b) [x] Gradul dezvoltării fizice;c) [x] Gradul de pregătire fizică;e) [x] Starea funcţională a sistemului cardiovascular.

La scăderea temperaturii aerului (mai joasă de 15o C) metabolismul bazalb) [x] Creşte;

Legităţile creşterii şi dezvoltării copiilor şi adolescenţilor sunt

b) [x] Cu cât e mai mic copilul, cu atât mai intense sunt procesele de creştere şi dezvoltare;

c) [x] Fiecărei perioade de vârstă îi sunt caracteristice anumite particularităţi morfofuncţionale;

d) [x] Creşterea morfofuncţională diferă în raport cu sexul;e) [x] Dezvoltarea organismului e influenţată de factorii exogeni şi endogeni.

Laptele este pasteurizat prina) [x] Acţiunea to înalte (+80 oC) cu scop de distrugere a florei microbiene vegetative;

Laptele influenţează aciditatea gastricăc) [x] Reduce;

Manifestarea endemică a patologiilor hidrice infecţioase are următoarele caracteristici:c) [x] Atestă un număr redus de cazuri;

Manifestarea methemoglobinemiei hidricea) [x] Cianoză;b) [x] Dispnee;d) [x] Convulsii;e) [x] Tahicardie .

Manifestările hipovitaminozei severe "PP"b) [x] Dermatite;c) [x] Diaree;d) [x] Demenţă;

Masa corporală influenţează metabolismul bazalb) [x] Surplusul de masă încetineşte metabolismul bazal;c) [x] Metabolismul bazal se accelerează la persoanele cu musculatura bine dezvoltată;d) [x] Metabolismul bazal se accelerează la persoanele slabe;

Materialele folosite la confecţionarea ecranelor de protecţie contra radiaţiilor ionizante

Page 35: Teste Igiena

a) [x] Metale grele;d) [x] Beton;

"Maturizarea şcolară" se apreciază după

a) [x] Vârsta biologică;b) [x] Nivelul dezvoltării fizice;c) [x] Starea sănătăţii;d) [x] Nivelul de funcţionare a organelor şi sistemelor;

Măsuri curativ-profilactice în combaterea acţiunii nocive a prafului suntb) [x] Examenele medicale;c) [x] Folosirea mijloacelor de protecţie individuală;

Măsuri de arhitectură şi planificare în profilaxia infecţiilor nozocomiale sunt

a) [x] Zonarea funcţională a terenului spitalicesc;b) [x] Izolarea unităţilor de îngrijire medicală;c) [x] Zonarea unităţilor de îngrijire medicală

Măsuri de dezinfecţie şi sterilizare în profilaxia infecţiilor nozocomiale sunt

c) [x] Tratare cu raze ultraviolete a aerului în încăperile spitaliceşti;d) [x] Folosirea substanţelor chimice bactericide pentru tratarea suprafeţelor;

Măsuri de optimizare a procesului de muncă la activităţi intelectuale sunt a) [x] Începerea treptată a lucrului şi menţinerea unui ritm optim a lui;c) [x] Respectarea unei anumite consecutivităţi a operaţiilor executate şi alternarea

corectă a lucrului cu odihna;e) [x] O activitate sistematică, uniformă .

Măsuri de planificare în protecţia aerului atmosferic suntc) [x] Plantarea zonelor verzi;

e) [x] Stabilirea zonelor de protecţie sanitară. Măsuri de prevenţie a bolilor hidrice sunt

b) [x] Selectarea raţională a sursei de apă;c) [x] Crearea zonelor de protecţie sanitară pentru sursa de apă;d) [x] Respectarea tehnologiei de tratare a apei;e) [x] Standardizarea calităţii apei.

Măsuri de prim ajutor suspectatului de botulismc) [x] Administrarea serului antibotulinic polivalent;

Măsuri de profilaxie a acţiunii nocive a condiţiilor de muncă nefavorabile asupra tanchiştilor

sunt

a) [x] Exerciţii fizice la popasuri;c) [x] Ventilaţia tancurilor;d) [x] Respectarea distanţei între maşini;

e) [x] Folosirea ochelarilor de protecţie, antifoanelorMăsurile de profilaxie a infecţiilor intraspitaliceşti sânt efectuate în următoarele direcţii:

a) [x] Crearea unui regim antimicrobian;b) [x] Sporirea rezistenţei organismului;c) [x] Optimizarea factorilor de mediu;

Page 36: Teste Igiena

Măsuri de profilaxie a miopiei la elevia) [x] Iluminare artificială generală raţională;b) [x] Amplasarea corectă a elevilor în clasă;c) [x] Corespunderea mobilierului şcolar înălţimii elevului;

e) [x] Sistematizarea raţională a sălii de clasă .Măsuri de protecţie a aerului atmosferic

b) [x] Măsuri tehnologice;c) [x] Măsuri legislative;e) [x] Măsuri sanitar-tehnice

Măsuri de protecţie a tanchiştilor de acţiunea nocivă a zgomotului

a) [x] Reviziile tehnice ale tancului;b) [x] Izolarea fonică a pereţilor;c) [x] Folosirea sistemelor de amortizare;d) [x] Folosirea antifoanelor de tip bandaj;

Măsuri de protecţie de unde electromagnetice suprafrecvente sunt

a) [x] Protecţia cu timpul;b) [x] Protecţia cu distanţa;c) [x] Protecţia cu ecrane;d) [x] Amplasarea corectă a sursei de iradiere;

Măsuri de sistematizare în combaterea acţiunii nocive a prafului sunta) [x] Zonarea localităţilor;c) [x] Amenajarea spaţiilor verzi;d) [x] Respectarea zonelor de protecţie sanitară;

Măsuri legislative de protecţie ale aerului atmosferic nu suntc) [x] Plantarea zonelor verzi;d) [x] Perfecţionarea proceselor de ardere a combustibilului;

e) [x] Stabilirea zonelor de protecţie sanitarăMăsuri legislative în combaterea acţiunii nocive a prafului sunt

a) [x] Respectarea CMA

Măsuri nespecifice în profilaxia infecţiilor nozocomiale nu sunt

c) [x] De imunizare activă;d) [x] De imunizare pasivă;

Măsuri nespecifice în profilaxia infecţiilor nozocomiale sunt

b) [x] De arhitectură şi planificare;c) [x] De dezinfecţie şi sterilizare;d) [x] Sanitar-tehnice;e) [x] Sanitar-antiepidemice.

Măsuri sanitar-antiepidemice în profilaxia infecţiilor intraspitaliceşti sunt

b) [x] Depistarea purtătorilor de germeni;e) [x] Educaţia igienică.

Măsuri sanitar-tehnice în profilaxia infecţiilor nozocomiale sunt

c) [x] Ventilaţia artificială eficace;d) [x] Condiţionarea aerului;

Page 37: Teste Igiena

Măsuri sanitar-tehnice în combaterea acţiunii nocive a prafului suntb) [x] Ventilaţia locală;c) [x] Deriticarea umedă, cu aspiratoare;d) [x] Instalarea mijloacelor de captare a deşeurilor;

Măsuri specifice în profilaxia infecţiilor nozocomiale nu sunt

c) [x] De dezinfecţie şi sterilizare;d) [x] De arhitectură şi planificare;e) [x] Sanitar-tehnice .

Măsuri specifice în profilaxia infecţiilor nozocomiale sunt

d) [x] De imunizare activă;e) [x] De imunizare pasivă.

Măsuri tehnologice în combaterea acţiunii nocive a prafului suntb) [x] Elaborarea ciclurilor tehnologice închise;d) [x] Ermetizarea proceselor de producere;

e) [x] Transportul pneumatic. Măsuri tehnologice în protecţia aerului atmosferic sunt

c) [x] Recuperarea şi utilizarea reziduurilor menajere;d) [x] Trecerea la procese tehnologice închise;e) [x] Perfecţionarea proceselor de ardere.

Măsurile de ameliorare a condiţiilor de muncă în agricultură sânt:

a) [x] Utilizarea noilor pesticide mai puţin toxice;b) [x] Perfecţionarea utilajului tehnico-agricol;c) [x] Diminuarea nivelului zgomotului şi vibraţiei;d) [x] Diminuarea nivelului de pulberi;

Măsurile de combatere ale zgomotului

a) [x] Modificări tehnologice de reducere a zgomotului;b) [x] Folosirea materialelor fonoabsorbante;d) [x] Sistematizarea raţională a încăperilor de producere;e) [x] Folosirea căştilor antifoane.

Măsurile de profilaxie a pneumoconiozelor

a) [x] Forarea umedă;b) [x] Controlul concentraţiilor de pulberi în aerul mediului de producţie;c) [x] Mijloacele de protecţie individuală;d) [x] Controale medicale periodice;

Mecanismul apariţiei cianozei infantile (methemoglobinemia)

c) [x] Reducerea nitraţilor în nitriţi, şi conjugarea acestora cu hemoglobinăMecanismul de transmitere a toxiinfecţiilor:

c) [x] fecalo - oral Metoda de tratare a apei va fi igienic adecvată când

a) [x] Va fi eficientă;b) [x] Nu va altera proprietăţile organoleptice;c) [x] În apă nu vor rămânea substanţe ce ar periclita sănătatea consumatorilor;

Page 38: Teste Igiena

d) [x] Va fi economă, uşor de aplicat;

Metodă chimică de epurare a apelor reziduale este:

a) [x] DezinfecţiaMetode biologice de epurare a apelor reziduale pot fi:

a) [x] Naturale;b) [x] Artificiale;

Metode biologice de epurare a apelor reziduale nu pot fi:

c) [x] Mecanice;d) [x] Chimice;e) [x] Evaporare

Metode biotermice de epurare a deşeurilor solide sânt:

a) [x] Compostarea;b) [x] Amenajarea în sere (utilizarea);

c) [x] Epurarea în locuri special amenajateMetode de apreciere a dezvoltării fizice a copiilor şi adolescenţilor sunt

a) [x] Deviere de la sigmă;b) [x] Scară de regresie;c) [x] Complexă;e) [x] Scara de centile.

Metode de cercetare a influenţei microclimatului asupra organismului umana) [x] Determinarea temperaturii efective;c) [x] Determinarea temperaturii cutanate;d) [x] Determinarea stării funcţionale a organismului;e) [x] Determinarea temperaturii rezultante.

Metode de dezinfecţie a apei suntb) [x] Clorinarea;d) [x] Ozonarea;

e) [x] Tratarea cu raze ultraviolete Metode de limpezire a apei

b) [x] Decantare;c) [x] Filtrare;d) [x] Coagulare;

Metode fizice de dezinfecţie a apei nu sunta) [x] Tratarea cu radiaţii ultraviolete lungi;

c) [x] Tratarea cu radiaţii infraroşii scurte;Metode fizice de dezinfecţie a apei sunt

b) [x] Tratarea cu radiaţii ultraviolete scurte;d) [x] Tratarea cu radiaţii ionizante;e) [x] Fierberea.

Metodele de apreciere a eficacităţii ventilaţiei:a) [x] de laborator;b) [x] de calcul;

Metodele de clorinare a apei în scopuri de potabilitate

Page 39: Teste Igiena

b) [x] Clorinare cu doze normale; c) [x] Hiperclorinare;d) [x] Clorinare cu doze postcritice;

e) [x] Clorinare cu amonizareMetodele de declorinare a apeiac) [x] Tratare cu tiosulfat de Na

Metode de declorinare ale apei

c) [x] Tratare cu tiosulfat de Na;e) [x] Filtrare prin cărbune activatMetodele de determinare a calităţii pâinii (după STAS)

a) [x] Proprietăţi organoleptice;b) [x] Determinarea acidităţii;c) [x] Determinarea porozităţii;

d) [x] Determinarea umidităţiiMetodele de determinare a temperaturii efective

a) [x] Nomogramele de temperatură efectivă;b) [x] Nomogramele de temperatură efectivă pe care vom deosebi zona de confort termic

şi linia de confort;c) [x] Tabele speciale;

Metodele de neutralizare ale apelor reziduale din spitale sunta) [x] Amenagarea sistemului de canalizare locală;c) [x] Tratarea la staţiile biologice de epurare;d) [x] Evacuarea în sistemele de canalizare din localitate cu neutralizarea ulterioară;

Metode de studiere a iluminatului artificial al încăperilora) [x] Luxmetria;b) [x] Metoda "Watt";c) [x] Metoda "e";

Micotoxicozele nu pot fi cauzate dea) [x] B. perfrighens;

e) [x] Cl. botulinum Micotoxicozele sunt cauzate de

ab) [x] Claviceps purpurea;c) [x] Rhizopus;d) [x] Aspergillus flavus;eMicroclimatul cald este caracterizat prina) [x] Radiaţie pozitivă;b) [x] Temperatura aerului crescută;c) [x] Umiditatea aerului crescută;

Microclimatul cald este determinat de următorii factori cu excepţiaa) [x] Radiaţie negativă;

Microclimatul din încăperile spitaliceşti e normat în funcţie de

a) [x] Particularităţile procesului de termoreglare la patologia dată;b) [x] Patologie;c) [x] Destinaţia încăperii;

Microclimatul rece determină următoarele reacţii fiziologice

Page 40: Teste Igiena

a) [x] Scăderea frecvenţei pulsului;b) [x] Creşterea diurezei şi numărului de micţiuni;d) [x] Creşterea tensiunii arteriale;

Mijloace tehnice unitare pentru condiţionarea apei sunt

c) [x] Filtrul de cărbune şi ţesătură;e) [x] Staţia mecanizată de filtrare auto

. Modalităţi de asigurare a uniformităţii iluminatului artificialb) [x] Repartizându-se uniform corpurile de iluminat Modificări cauzate de hiperdinamia sporită a copiilor şi adolescenţilor

a) [x] Inhibarea funcţiilor neantrenate în activităţi;c) [x] Dezvoltare fizică nearmonioasă;e) [x] Retardarea dezvoltării sexuale .

.Modificările cauzate de hipodinamia copiilor şi adolescenţilor

a) [x] Scăderea rezistenţei organismului;b) [x] Creşterea morbidităţii;

e) [x] Creşterea greutăţii corporale

Modificările funcţionale ale sistemului cardiovascular la activităţi fizice sunta) [x] Sporeşte frecvenţa pulsului;b) [x] Creşte volumul sistolic;c) [x] Creşte minut volumul cardiac;d) [x] Creşte presiunea arterială sistolică;

Modificările funcţionale apărute în organism la munca intelectuală sunta) [x] Sporeşte frecvenţa pulsului;c) [x] Creşte presiunea arterială;206. ;

Modificările în organismul uman expus la presiune atmosferică scăzutăa) [x] Hipoxie;e) [x] Eritrocitoză.

Multiplul necesar de aer :d) [x] este numărul, ce indică, de câte ori în decurs de o oră aerul din încăpere trebuie

schimbat, astfel ca СО2 să nu depăşească nivelul admis;e) [x] se determină prin măsurări obiective ale parametrilor fizico-chimici.

Multiplul necesar al schimbului de aer în încăperile de producere se calculează dupăb) [x] Concentraţia de substanţe toxice;d) [x] Cantitatea de pulberi;e) [x] Valoarea temperaturii aerului

Muncitorii căror profesii sunt expuşi riscului de a face silicozăa) [x] Foratorii;b) [x] Detonatorii;d) [x] Şlefuitorii;

Necesarul diurn de vitamina "C" pentru un adultd) [x] 70-100mg;.

Page 41: Teste Igiena

Necesitatea asigurării condiţiilor igienice în spitale

a) [x] Pentru crearea regimului curativ-protectoriu;c) [x] Pentru profilaxia infecţiilor nozocomiale;d) [x] Pentru educaţia igienică a populaţiei;e) [x] Pentru grăbirea procesului de tratament.

Necesitatea fiziologică de apă în 24 ore a unui adult este dec) [x] 1.5 – 3,01;

Necesitatea minimă de apă în condiţii de campanie pentru 1 militar în 24 ore

c) [x] 1.5 – 3,0 1;Nivelul maxim de CO2 în aerul inspirat la care apar manifestări evidente la cei expuşi

b) [x] 4-5%;Normativ igienic este

d) [x] Diapazonul strict determinat al factorului de mediu care acţionează în mod optim sau este inofensiv pentru activitatea şi sănătatea omului;

"Normativele consumului de energie şi cantitatea necesară de substanţe nutritive" vizează pentru populaţia adultă

d) [x] Cinci grupuri.Normativele igienice de consum al apei pentru o persoană/24 conform recomandărilor OMS

a) [x] 100 l;Noţiunea de "acceleraţie" în dezvoltarea copiilor include

a) [x] Anticiparea termenilor de creştere a copiilor;b) [x] Grăbirea proceselor de creştere şi dezvoltare;c) [x] Procesele de creştere şi dezvoltare se termină mai devreme;

Noxele profesionale se clasifică înab) [x] fizice;c) [x] chimice;d) [x] biologice ;e) [x] psiho-fiziologice.

Nu este caracteristic pentru hipovitaminoza PPa) [x] Convulsii;e) [x] Cefalee.

Nu se referă la etapele de epurare a reziduurilor lichide şi solide:

e) [x] Repartizarea.Nu sint etape ale procesului de autopurificare a solului:

c) [x] Oxigenarea;d) [x] Degradarea;e) [x] Încălzirea.

Nu sunt corecte enunţurile referitoare la definiţia "Igienei"

b) [x] Igiena este un complex de măsuri profilactice;c) [x] Igiena este activitatea practică a medicinei preventiveNu sunt indici bacteriologici ai calităţii apei

a) [x] Indicele microbian;

Page 42: Teste Igiena

c) [x] Indicele coli;d) [x] Numărul total de germeni patogeni în 100 mlNu sunt indici de apreciere a calităţii laptelui după STAS

b) [x] Cantitatea de proteine;c) [x] Cantitatea de vitamine;d) [x] Cantitatea de glucide;e) [x] Cantitatea de săruri minerale.

Nu sunt hidrosolubile vitamineled) [x] A;e) [x] D.

Nu sunt măsuri de arhitectură şi planificare în profilaxia infecţiilor intraspitaliceşti

d) [x] Ventilaţia artificială a saloanelor;e) [x] Dezinfecţia aerului în saloane Nu sunt măsuri sanitar-antiepidemice în profilaxia infecţiilor intraspitaliceşti

a) [x] Tratarea cu raze ultraviolete a aerului din saloane;c) [x] Ventilaţia artificială eficace;d) [x] Condiţionarea aerului;

Nu sunt măsuri sanitar-tehnice de profilaxie a infecţiilor intraspitaliceşti

a) [x] Tratarea cu raze ultraviolete a aerului din saloane;b) [x] Depistarea purtătorilor de germeni;e) [x] Educaţia igienică.

Nu sunt obiective ale igienei individualead) [x] Profilaxia bolilor profesionale;

Nu sunt proteine ale lapteluic) [x] Vitelină;e) [x] Lecitină.

Numărul de aeroioni grei este mai mare îna) [x] Oraşele mari industriale;

Numărul de aeroioni uşori este mai mare îna) b) [x] Localităţile rurale;c) [x] Pe malul mării;d) [x] Lângă cascade;e) [x] Lângă râuri curgătoare.

Numiţi formele micotoxicozelor:a) [x] fuzariotoxicoza;b) [x] ergotismul;e) [x] aflotoxicoza

Numiţi intoxicaţia alimentară cu cea mai scurtă perioadă de incubaţiec) [x] Intoxicaţiile stafilococice;

Numiţi intoxicaţiile alimentare de etiologie necunoscută:a) [x] cu carne de prepeliţă;b) [x] cu harbuz;

Page 43: Teste Igiena

c) [x] cu unele specii de peşti, în unii ani;e) [x] mioglobinuria alimentară paroxismală-toxică.

Numiţi intoxicaţiile alimentare nemicrobiene:a) [x] cu cartofi încolţiţi;c) [x] cu ciuperci otrăvitoare;d) [x] cu organele unor specii de peşte;e) [x] cu pesticide.

Numiţi proteinele lapteluia) [x] Cazeină;b) [x] Lactoalbumină;d) [x] Lactoglobulină;

O alimentaţie echilibrată presupunea) [x] Valoare energetică necesară a raţiei alimentare asigurată de consumul adecvat al

proteinelor, lipidelor şi glucidelor;c) [x] Raport optim între substanţe nutritive şi substanţe biologic active;

O cantitate mai mare de energie necesită digestiaa) [x] Proteinelor

Obiective ale igienei individuale sunta) [x] Respectarea regimului de muncă şi odihnă;b) [x] Alimentaţia raţională;c) [x] Menţinerea curăţeniei corpului, îngrijirea părului, cavităţii bucale, pielii;e) [x] Ocupaţia cu sportul, călirea.

Obiectivele supuse normării igienice sunta) [x] CMA ale componenţilor chimici nocivi din aer, apă, sol, alimente;b) [x] Nivelurile şi dozele maxime admisibile ale factorilor fizici antropogeni: praf, zgomot, vibraţii, etc;c) [x] Parametrii optimi şi cei admisibili ai microclimatului, radiaţiei solare

Oboseala se manifestă prin

a) [x] Micşorarea capacităţii de muncă;b) [x] Senzaţie de epuizare;c) [x] Cefalee;d) [x] Insomnie;

Omul se poate afla în condiţii de presiune atmosferică scăzutăa) [x] În timpul zborului cu avionul;b) [x] La aflarea în munţi;

Organismul reacţionează la suprarăcire prina) [x] Spasmul vaselor sanguine periferice;b) [x] Scade rezistenţa organismului;

c) [x] Se reduce activitatea fagocitelor.

Organismul uman este influenţat de factorii socialia) [ ] compuşii apei;b) [x] nivelul de cultură;c) [x] regimul de muncă ;d) [x] condiţiile de trai;

Page 44: Teste Igiena

Organismul uman face rezerve de vitamina "A"a) [x] Da, în ficat;

Orice investigaţie igienică începe cu metodac) [x] De observaţie sanitară;Orientarea optimă a sălilor de clasă

c) [x] Sud, sud-est;Orientarea recomandată pentru sala de operaţii al blocului operator

d) [x] NordicăOuăle mai frecvent pot fi cauză a

;c) [x] SalmonelozeiOxidabilitatea apei esteb) [x] Cantitatea de O2 consumată la oxidarea substanţelor organice dintr-un litru de apă

Particularităţi ale serviciului de internare în maternităţi sunt

a) [x] Prezenţa filtrului;b) [x] Prezenţa a 2 încăperi de examinare;

Particularităţile intoxicaţiilor alimentarea) [x] Apar de obicei subit;b) [x] Au o oarecare perioadă de incubaţie;c) [x] Sunt patologii necontagioase;

e) [x] Se prezintă ca afecţiune în masă Particularităţile „microflorei contemporane” sânt:

a) [x] Instabilitate;b) [x] Invazivitate;c) [x] Acţiune toxică;d) [x] Acţiune alergică;

Particularităţile muncii agricole:

a) [x] Caracter sezonier;b) [x] Efort fizic sporit;c) [x] Prezenţa factorului biologic;de) [x] Folosirea pesticidelor.

Patologii alimentare (clasificarea FAO/OMS) sunta) [x] Cauzate de hiperalimentaţie;b) [x] Cauzate de subalimentaţie;c) [x] Cauzate de insuficienţa unuia sau a mai multor trofine;de) [x] Cauzate de nerespectarea regimului alimentar

Patologiile infecţioase transmise prin intermediul apeia) [x] Holera;b) [x] Febra tifoidă;

Page 45: Teste Igiena

c) [x] Salmonelozele;e) [x] Lamblioza.

 Patologii virale transmisibile prin apă nu sunt

a) [x] Holera;b) [x] Dizenteria;e) [x] Hepatita B

Patogenia bolii de chesona) [x] Saturaţia rapidă a sângelui şi ţesuturilor cu azot;b) [x] Eliminarea azotului-gaz în ţesuturi şi sânge;c) [x] Dereglarea hemodinamicii din cauza emboliei gazoase a vaselor;

Pentru a proteja de poluare apa din fântânib) [x] Se scoate cu găleata comună;c) [x] Se scoate cu pompa;e) [x] În jurul fântânii se instalează un strat bătătorit de argilă.

Pentru ameliorarea proprietăţilor organoleptice şi corecţia compoziţiei chimice a apei se folosesc metodele

a) [x] Dezodorarea;b) [x] Demineralizarea;c) [x] Deferizarea;e) [x] Detoxicarea.

           Pentru aprovizionarea oştirilor cu apă se preferă

a) [x] Apele subterane profunde;Pentru avitaminoza A nu este caracteristic

b) [x] Fisuri angulare dureroase ale gurii;Pentru avitaminoza A este caracteristic

a) [x] Hipercheratoza şi cianoza tegumentelor;c) [x] Dereglarea văzului în întuneric;d) [x] Fragilitatea unghiilor;e) [x] Căderea părului..

Pentru "boala de altitudine" sunt caracteristicea) [x] Distensia volumului de gaze din organism;d) [x] Senzaţie de urechi "înfundate";

e) [x] Hipoxie.Pentru bolnavii de hipotireoză în saloane este optimă temperatura

d) [x] 24oC;

Pentru bolnavii de tireotoxicoză în saloane este optimă temperatura

a) [x] 15oC;Pentru botulism nu e caracteristic

a) [x] Boala apare mai frecvent în urma consumului produselor de patiserie (prăjituri, torturi);

;

Page 46: Teste Igiena

e) [x] To corpului crescută.Pentru care grupe de persoane sunt normate dozele maxime admise de iradiere de 1 mSv/an

d) [x] Populaţia în ansamblu; 

Pentru care secţii medicale se vor amenaja încăperi separate de primirea şi examinarea bolnavilor

a) [x] Pediatrie;b) [x] Obstetrică;e) [x] Contagioase 

Pentru câte grupe de înălţime este prevăzută mobila şcolară

c) [x] Şase;Pentru confecţionarea ecranelor şi echipamentului individual de protecţie ca component principal

se utilizează

a) [x] Metale grele;.

Pentru dezinfecţia aerului din încăperi sunt folosite radiaţiilec) [x] Ultraviolete zona C;

Pentru dezinfecţia apei poate fi folosită clorura de var cu activitatea clorului nu mai mică dee) [x] 25%.

Pentru eliminarea substanţelor organice din apă în condiţii de farmacii spitaliceşti se pot folosia) [x] Permanganatul de potasiu;b) [x] Alaunul de aluminiu şi potasiu;d) [x] Distilatoare speciale;

Pentru epurarea apelor reziduale sânt folosite:

a)            [х] Câmpurile de arare;b)          [х] Câmpurile de asanare;c)          [х] Câmpurile de irigare;d)          [х] Câmpurile de filtrare;

 Pentru epurarea biologică artificială a apelor reziduale se folosesc instalaţiile:

a) [x] Filtrele biologice;b) [x] Aerofiltrele;c) [x] Aerotencurile;

Pentru epurarea biologică naturală a apelor reziduale se folosesc:

a) [x] Câmpurile de irigare;b) [x] Câmpurile de asanare;c) [x] Lacurile biologice;

Pentru hipervitaminoza A nu e caracteristicd) [x] Hipertenzie arterială;

e) [x] Dereglări psihicePentru intoxicaţii alimentare nu e caracteristic

d) [x] Sunt patologii contagioase;

Page 47: Teste Igiena

Pentru încăperile instituţiilor curative sunt normaţi factorii de microclimat

a) [x] Temperatura aerului;c) [x] Umiditatea relativă a aerului;e) [x] Viteza de mişcare a aerului.

Pentru oboseală nu este caracteristicd) [x] Ireversibilitate ;

e) [x] excitabilitate psihică crescutăPentru profilaxia carenţei de radiaţii ultraviolete se utilizează

b) [x] Lămpi de eritem;c) [x] Lămpi de cuarţ;.

 Pentru protecţia de unde electromagnetice suprafrecvente se vor ecrana

a) [x] Ferestrele;b) [x] Pereţii;c) [x] Combinezoanele;d) [x] Ochelarii de protecţie;

Pentru protecţia sanitară a aerului atmosferic se stabilesc zonee) [x] Cinci.

Pentru recoltarea probelor de apă se foloseştec) [x] Batometrul;

Pentru studierea dezvoltării fizice a copiilor şi adolescenţilor sunt folosiţi indicii

a) [x] Somatoscopici;b) [x] Somatometrici;c) [x] Fiziometrici;

Pentru toxicoza stafilococică nu e caracteristica) [x] To C corpului creşte brusc;e) [x] Constipaţi.

Perioada anului în care hipovitaminoza C se manifestă mai frecventc) [x] Iarna;d) [x] Primăvara;

Permeabilitatea solului pentru aer depinde de:a) [x] Mărimea porilor;

Persoane cu risc crescut de a dezvolta intoxicaţii alimentare:a) [x] copiii mici (sugari, preşcolari);c) [x] persoane cu sistem imunitar compromis;d) [x] femeile însărcinate;

e) [x] vârstnicii (frecvent peste 65 ani).Pierderea cunoştinţei şi moartea survin la sporirea cantităţii de CO2 în aer până la:

a) [x] 8 – 10%;Pigmentaţia tegumentelor se produce prin

b) [x] Transformarea promelaninei în melanină;d) [x] Acţiunea radiaţiei ultraviolete cu lungimea de undă 320-400nm;

Pirogenia apei e condiţionată de

Page 48: Teste Igiena

a) [x] Substanţe organice;c) [x] Germeni patogeni distruşi;d) [x] Amoniac;

Pâinea nu este sursă dea) [x] Lipide;d) [x] Vitamine liposolubile;

Pâinea este sursă de următorii nutrienţib) [x] Proteine;c) [x] Glucide;e) [x] Vitamine hidrosolubile

Planul general al spitalului prezintă informaţii despre

b) [x] Amplasarea complexului spitalicesc pe terenul spitalului;c) [x] Zonele funcţionale ale terenului spitalicesc;d) [x] Accesurile pe terenul spitalicesc;e) [x] Densitatea de construcţie a sectorului.

Planul situaţional al spitalului prezintă informaţii despre

a) [x] Amplasarea spitalului în centrul locativ;c) [x] Amplasarea spitalului şi a surselor de poluare a mediului conform ,,rozei

vânturilor";d) [x] Comunicările, reţetele de transport între spital şi populaţie;e) [x] Prezenţa zonei verzi şi altor factori naturali favorabili.

Plumbul se cumulează în organism prinb) [x] Cumulare materială;

Plumbul se depozitează îna) [x] Oase;c) [x] Dinţi;d) [x] Păr;e) [x] Unghii.

Poluarea aerului atmosferic se manifestă prinb) [x] Intoxicaţii acute şi cronice;

  c) [x] Scăderea rezistenţei organismului;e) [x] Acţiune cancerigenă.

Poluarea aerului cu bacterii poate fi cercetată prin metodeleb) [x] De sedimentare;c) [x] De filtrare;d) [x] De aspiraţie pe suprafaţă;

Poluarea aerului cu praf poate fi determinată prin metodelea) [x]De sedimentare;b) [x] Gravimetrică;

Pot fi comune încăperile de primire şi examinare pentru parturientele care se vor interna în unitatea de observare şi unitatea-patologie a gravidităţii

c) [x] Nu pot fi comune;Praful de producere poate cauza

a) [x] Dermatite, conjunctivite;

Page 49: Teste Igiena

b) [x] Rinite, faringite;c) [x] Astm bronşic;

e) [x] PneumoconiozePrezenţa concomitentă în apă a NH3, nitriţilor, nitraţilor ne sugerează

b) [x] O poluare permanentă; Primul ajutor medical la apariţia şocului termic prevede

a) [x] Înlăturarea în spaţiu răcoros;b) [x] Baie răcoritoare;c) [x] Băuturi reci;

Prin intermediul apei nu se transmitd) [x] Scarlatina;e) [x] Hepatita virală B

Prin intermediul apei se pot transmite boli cauzate de paraziţia) [x] Amibiază;b) [x] Lamblioza;d) [x] Balantidioza;e) [x] Trihomoniaza.

Prin intermediul ventilaţiei artificiale de refulare:a) [x] aerul curat este debitat în încăperi prin instalaţii speciale;c) [x] aerul poluat din încăperi este înlăturat pe căi naturale;e) [x] schimbul de aer este dirijat.

Prin intermediul ventilaţiei artificiale de aspiraţie:b) [x] aerul curat pătrunde în încăperi pe căi naturale;d) [x] aerul poluat din încăperi este înlăturat prin intermediul instalaţiilor mecanice;e) [x] schimbul de aer este dirijat.

Prin mediul aerian se pot transmitea) [x] Scarlatina;b) [x] Tuberculoza;e) [x] Rujeola.

Priorităţile dezinfecţiei apei cu radiaţii ultraviolete comparativ cu clorinarea sunta) [x] Acţionează asupra microorganismelor sporulate;b) [x] Acţionează asupra virusurilor;c) [x] Acţionează asupra ouălor de helminţi rezistente la alte tipuri de tratare;d) [x] Acţiunea bactericidă are loc în decurs de 1-2 min.;

Priorităţile dezinfecţiei apei prin ozonizare comparativ cu clorinareaa) [x] Nu se modifică pH-ul apei;b) [x] Se îmbunătăţeşte organoleptica;d) [x] Este mai eficientă;e) [x] Surplusul de Ozon se degajă rapid.

Principalele metode de condiţionare a calităţii apeib) [x] Dezinfecţia;c) [x] Limpezirea;e) [x] Decolorarea.

Principalele metode de condiţionare a calităţii apei în condiţii de campanie

b) [x] Dezinfecţia;

Page 50: Teste Igiena

c) [x] Decolorarea;d) [x] Dezactivarea;e) [x] Detoxicarea.

Principalul indicator al poluării solului estec) [x] Numărul Hlebnicov;

Principiile de elaborare a regimului zilei elevului sunt

a) [x] Activitatea copilului va satisface cerinţele lui vegetative (somnul, activităţi, alimentaţia etc.);

b) [x] Durata activităţilor va depinde de vârstă;d) [x] Unele activităţi din regimul zilei vor crea o anumită încordare a organelor şi

sistemelor;Principiile de profilaxie a intoxicaţiilor alimentare bacteriene

a) [x] Prevenirea pătrunderii germenilor patogeni în produsele alimentare;b) [x] Prevenirea înmulţirii germenilor patogeni în produsele alimentare (to, termen de

întrebuinţare ş.a.);c) [x] Distrugerea germenilor patogeni prin măsuri de preparare culinară;

e) [x] Izolarea sursei de provocare a intoxicaţiilor.Principiul de bază al sistematizării şi funcţionării instituţiilor preşcolare

b) [x] De separare pe grupe de vârstă;

Priorităţi ale iluminatului luminiscent suntb) [x] Lipsa umbrelor;d) [x] Spectru apropiat de cel al luminii naturale;

Probele de aer din încăperile închise pentru analiza chimică pot fi recoltate prin metodelea) [x] De substituţie;b) [x] De aspiraţie;c) [x] De sedimentare;

e) [x] De vacuum Procesele ce au loc pe pământ influenţează starea stratului atmosferic

b) [x] Troposfera;Procesul de clorinare a apei este influenţat de

a) [x] Cantitatea de substanţe organice din apă;b) [x] Temperatura apei;c) [x] Timpul de contact;

Produs alimentar, sursă de retinolb) [x] Caşcaval;

Produse alimentare - surse de vitamina "B1"b) [x] Pâine coaptă din făină de calitate inferioară, secară;c) [x] Cerealiere ;d) [x] Drojdie de bere;e) [x] Leguminoase uscate.

 Produse furnizoare de vitamina C

a) [x] Cartofi;c) [x] Varză;

Page 51: Teste Igiena

Produsele furnizoare de caroteni suntb) [x] Ardei graşi;d) [x] Măcieş;

e) [x] Spana cProdusele furnizoare de glucide

a) [x] Fructele şi legumele;c) [x] Laptele şi derivatele lui;d) [x] Favorizează procesele de oxidare a acizilor graşi şi saturaţi;e) [x] Favorizează metabolismul sărurilor de Ca şi P.

 Produsele furnizoare de glucide nedigerabile (fibre alimentare)

a) [x] Fructe;b) [x] Legume;

e) [x] Pâine neagră Produsele furnizoare de proteine cu valoare biologică superioară

b) [x] Carnea şi derivatele ei;c) [x] Laptele şi produsele lactate;e) [x] Ouăle..

Profilaxia bolilor hidrice includea) [x] Alegerea corectă a sursei de apă;b) [x] Organizarea zonelor de protecţie sanitară;c) [x] Standardizarea calităţii apei şi respectarea normelor igienice;d) [x] Tratarea eficace a apei la staţiile de prelucrare;

Profilaxia estec) [x] Un complex de măsuri medicale şi sanitare pentru prevenţia apariţiei bolilor şi menţinerea sănătăţii;

. Profilaxia intoxicaţiilor cu pesticide:a) [x] respectarea CMA;prevenirea formării toxinelor;d) [x] controlul conţinutului de substanţe reziduale în produsele alimentare;e) [x] utilizarea pesticidelor cu evidenţa caracteristicilor toxice.

Profilaxia micotoxicozelor:a) [x] monitoringul igienic al nivelului de poluare a materiei prime           şi produselor

alimentare; toxinelor în conserve; d) [x] respectarea regulilor de păstrare a produselor alimentare, cerealelor şi a

nutreţurilor;e) [x] lupta cu dăunătorii plantelor prin prelucrarea cuvenită a cerealelor.

Proprietatea de penetrare a razelor -β in mediu biologic

b) [x] Milimetri;Proprietăţi caracteristice enterotoxinei stafilococice

a) [x] Rezistă fierberea;

Page 52: Teste Igiena

c) [x] Rezistă îngheţarea;d) [x] Mediul alcalin este favorabil;.

Proprietăţi fizice a zgomotului ce-i determină nocivitateaa) [x] Intensitatea;c) [x] Stabilitatea in timp;d) [x] Componenţa spectrală a frecvenţei;

Proprietăţi organoleptice ale apei suntb) [x] Mirosul;e) [x] Culoarea.

Psihrometrele Assman şi August sunt folosite pentru determinareab) [x] Umidităţii aerului;c) [x] to aerului;

Purtători facultativi de stafilococ sunt:b) [x] animalele cu mastită;

 Radiaţia, – cale de cedare a căldurii de către organism, depinde în fond de unul din factorii enumeraţi mai jos

c) [x] T 0 obiectelor înconjurătoare;Radiaţia calorică pozitivă determină următoarele reacţii fiziologice, cu excep ţ ia

c) [x] Creşterea tensiunii arteriale;Radiaţia ultravioletă excesivă poate cauza

a) [x] Malformaţii;b) [x] Cancer tegumentar;d) [x] Eritem;e) [x] Edem al conjunctivei.

Radiaţiile ionizante formează în aer

a) [x] Ozon (O3);c) [x] Oxizi de azot;

Radiaţiile ultraviolete cu lungime de undă scurtă (grupul C) manifestă acţiuned) [x] Bactericida;

Radiaţiile ultraviolete din spectrul C nu manifestă acţiune

a) [x] Sinteză de vitamină D;b) [x] “De bronzare”;c) [x] Stimulatoare generală;e) [x] Termică.

Ramurile muncii în gospodăria sătească:

a) [x] Agricultura;b) [x] Zootehnia;c) [x] Prelucrarea primară a produselor de origine vegetală;d) [x] Prelucrarea primară a produselor de origine animalieră;

Raţia curativ-profilactică pentru expuşii la plumb va includec) [x] Alimente - surse cu pectină;

Page 53: Teste Igiena

Reducerea considerabilă a cantităţii de apă din organism contribuie

a) [x] Setea;b) [x] Obnubilarea;c) [x] Halucinaţii;e) [x] Moartea.

Regimul extenuant în activitatea copilului presupune

a) [x] Asupra copilului revine o cantitate mare de excitanţi de intensitate mare;b) [x] Sunt suprasolicitate posibilităţile adaptive ale organelor şi sistemelor;c) [x] Apariţia epuizării treptate;d) [x] Apariţia modificărilor patologice; 

Regimul protector în activitatea copilului presupune

a) [x] Activitatea copilului nu corespunde posibilităţilor lui adaptive;b) [x] Organismul copilului este scutit de eforturi şi solicitări;c) [x] Rămânerea în urmă în dezvoltarea fizică şi neuropsihică, morbiditatea crescută;

Regimul stimulator în activitatea copilului presupune

a) [x] Asupra copilului acţionează excitanţi ce cresc treptat şi succesiv după intensitate;b) [x] Restructurarea treptată şi permanentă a organismului;d) [x] Creşterea capacităţii de muncă;e) [x] Fortificare sănătăţii.

Ritmul nictemeral se formează sub acţiunead) [x] Radiaţiilor luminoase;

Regiuni biogeochimice sunt acelea unde

c) [x] Microelementele sunt în exces sau deficienţă în sol, apa, alimente;Rolul acizilor graşi polinesaturaţi este

a) [x] Reduc nivelul colesterolului în sânge;b) [x] Stimulează activitatea unor enzime;d) [x] Întră în structura lipidelor de construcţie;

Rolul biologic al glucidelor nedigerabilea) [x] Modificarea timpului de tranzit intestinal (măresc ori încetinesc);b) [x] Leagă cationi metalici;c) [x] Absorb sau înglobează substanţele organice, produşii de secreţie şi descompunere

a tubului digestiv, microorganismeled) [x] Excesul poate favoriza sau agrava afecţiunile inflamatorii ale tubului digestiv;

Rolul biologic al vitaminei B1

a) [x] Implicată în metabolismul glucidelor;b) [x] Implicată în metabolismul proteinelor;c) [x] Implicată în metabolismul lipidelor;

Rolul biologic al vitaminei "B2"b) [x] Reglează respiraţia tisulară;c) [x] Este parte componentă a enzimelor implicate în reacţiile de oxidoreducere;d) [x] Este implicată în metabolismul proteinelor;

Page 54: Teste Igiena

Rolul biologic al vitaminei "A"a) [x] Influenţează creşterea organismului;b) [x] Normalizează diferenţierea epiteliului;c) [x] Intră în structura pigmenţilor retinieni;

Rolul biologic al vitaminei "C"a) [x] Măreşte rezistenţa organismului;b) [x] Ia parte la sinteza fibrelor de colagen;c) [x] Ia parte la reacţiile de oxido-reducere;

Rolul biologic al vitaminei "D3"a) [x] Reglează metabolismul calciului şi fosforului;c) [x] Stimulează creşterea şi dezvoltarea fizică;d) [x] Vitamină antirahitică;

Rolul medicului curativ în supravegherea sanitară curentă a spitalelor

a) [x] Va aprecia condiţiile mediului spitalicesc şi acţiunea lor asupra duratei de cazare;b) [x] Va crea în unităţile medicale condiţii optime de muncă pentru personalul medical;

Rolul medicului curativ în supravegherea sanitară preventivă a spitalelor

c) [x] Va lua parte la expertiza proiectului de spital;d) [x] Va participa la alegerea terenului pentru construcţia spitalului;

e) [x] Va efectua supravegherea sanitară asupra construcţiei spitalului

Roza frecvenţei vânturilor ne aratăc) [x] Direcţia predominantă de mişcare a aerului într-o perioadă de timp;

  Sanitarie este

c) [x] Activitatea practică a medicinei preventive;Saturnismul hidric se manifestă prin

b) [x] Intoxicaţii cronice;d) [x] Simptoame nespecifice;

Sănătatea oamenilor poate fi afectată în cazurile când apaa) [x] Nu este în cantităţi suficiente;b) [x] Conţine germeni patogeni;d) [x] Conţine compuşi chimici naturali în cantităţi sporite;

e) [x] Posedă proprietăţi organoleptice nefavorabileScopul controlurilor medicale periodice a copiilor

a) [x] Determinarea gradului de dezvoltare fizică;b) [x] Determinarea grupului de educaţie fizică;c) [x] Determinarea grupului de sănătate;

Scopul examenului medical la încadrarea în muncă esteb) [x] Încadrarea fiecărei persoane în raport de capacităţile fizice, senzoriale şi

neuropsihice;Scopul profilaxiei primare este

a) [x] Prevenirea apariţiei bolii;

Page 55: Teste Igiena

b) [x] Înlăturarea completă a factorului nociv;c) [x] Diminuarea acţiunii factorului nociv până la niveluri inofensive;

 Scopul profilaxie secundare ested) [x] Diagnosticul precoce a stărilor premorbide;

reabilitarea lor

Scopul profilaxiei terţiare estee) [x] Prevenirea complicaţiilor ce pot apărea la persoanele deja bolnave, tratamentul şi reabilitarea lor.

Se admit încăperi comune pentru internarea bolnavilor în secţiile de obstetrică, ginecologie, chirurgie

c) [x] Nu se admit; Se admit încăperi comune pentru internarea şi externarea bolnavilor din unităţile de pediatrie şi alte unităţi

c) [x] Nu se admit;Se deosebesc reziduuri:

a) [x] Solide;b) [x] Lichide;

Se deosebesc următoarele tipuri de soluri:

a) [х] Nisipoase;b) [х] Argiloase;c) [х] De turbă;d) [х] Calcaroase;

Se disting infecţii nozocomiale cu calea de transmitere :

a) [x] Aeroportată;b) [x] Manuportată;c) [x] Prin implantare;

Se vor amenaja încăperi comune pentru bolnavi în unităţile de boli contagioase cu saloane

c) [x] Nu;e) [ ] Pentru bolnavi cu infecţii mixte

Secţia de boli contagioase a spitalului de profil larg se va amplasab) [x] În bloc separat;

Semiotica intoxicaţiei stafilocociceb) [x] Greţuri, vomă, dureri acute în epigastru;c) [x] To C corpului normală;d) [x] Diaree extenuantă;

Siguranţa dezinfecţiei apei poate fi determinată după

c) [x] Clor rezidual;Simptome specifice ale botulismului sunt:

b) [x] dereglări de vorbire;c) [x] diplopie;d) [x] dereglare a deglutiţiei;

Page 56: Teste Igiena

e) [x] midriazăSindromul de decompresiune se produce prin

b) [x] Dizolvarea N2 în ţesutul adipos şi nervos;c) [x] Formarea emboliilor gazoase;d) [x] Ridicarea bruscă la suprafaţă de la mari adâncimi;

Sistematizarea secţiei de internare trebuie să

a) [x] Excludă posibilitatea apariţiei infecţiilor intraspitaliceşti;b) [x] Asigure principiul de flux în funcţionare;e) [x] Să corespundă specificului spitalului.

Sistemele de construcţie a spitalelor sunt

a) [x] Decentralizate;b) [x] Centralizate;c) [x] Mixte;d) [x] Bloc-centralizate;

Sistemele termice locale vor corespunde cerinţelor

c) [x] Să asigure o temperatură uniformă pe verticală şi orizontală;d) [x] Să asigure o temperatură uniformă în decursul zilei de muncă;e) [x] Suprafeţele încălzite să nu acumuleze praf .

Sistemul reţelelor de canalizare poate fi:

a) [x] Unitar;b) [x] Dublu;

Sistemul termic central cu aburi poate fi folosit la încălzirea;

e) [x] Încăperilor cu lucru temporar

Solul poate servi sursă a îmbolnăvirilor:

a) [х] Endemice;b) [х] Infecţiilor anaerobe;c) [х] Geohelmintozelor;e) [х] Infecţiilor intestinale.

Spitalele pot fi aprovizionate cu apă

c) [x] Din apeduct central;d) [x] Prin amenajarea apeductului autonom;

Standardele în vigoare prevăd pentru copii din instituţiile antipreşcolare şi preşcolare mese şi

scaune de

d) [x] 5 grupe;

Page 57: Teste Igiena

Staţia de desalinizare e destinată pentru

a) [x] Dezactivare;b) [x] Desalinizare;c) [x] Dezinfecţie;

Staţia mecanizată de filtrare e destinată pentru

a) [x] Clorinare;b) [x] Declorinare;c) [x] Decolorare;e) [x] Dezactivare.

Studiul stării sănătăţii copiilor şi adolescenţilor include

a) [x] Evidenţa bolilor cronice;b) [x] Determinarea stării funcţionale a organelor şi sistemelor;c) [x] Studierea nivelului şi caracterului de dezvoltare morfologică, funcţională şi

psihică;d) [x] Studierea morbidităţii curente;

Sub noţiunea de infecţii nozocomiale se subînţeleg:

a) [x] Toate maladiile contractate în cadrul spitalului, cauzate de microorganisme, clinic sau microbiologic recunoscute;

Subnutriţia reprezintă:d) [x] patologie cauzată de alimentaţia cantitativ insuficientă;

Substanţe nutritive cu efect catalitic sunt

[x] Vitaminele;e) [x] Microelementele

Substanţe nutritive cu funcţie energogenă suntc) [x] Lipidele;d) [x] Glucidele;

Substanţe nutritive cu funcţie preponderent plastică sunta) [x] Sărurile mineral;

[ ] Lipidele;e) [x] Proteinele.

Substanţele folosite pentru coagularea apei suntb) [x] Clorura de fier;c) [x] Sulfatul de fier;d) [x] Sulfatul de aluminiu;

Suprafaţa minimă la un pat în saloanele de profil terapeutic ested) [x] 7m2

Suprafaţa Pământului se împarte în zonele climaticea) [x] Zonele polare;b) [x] Zona tropicală;          c) [x] Zonele temperate;

Suprafaţa recomandată pentru zona verde a sectorului spitalicescb) [x] Nu mai mică de 60%;

Page 58: Teste Igiena

Suprafaţa sălii de clasă recomandată pentru un elev al clasei II - IV

a) [x] Nu mai puţin de 1,5m2;Suprafaţa sectorului spitalicesc va depinde de

a) [x] Numărul de paturi;Sunt corecte enunţurile pentru caracteristica dezvoltării fizicea) [x] Dezvoltarea fizică este un complex de indici morfofuncţionali ai organismului ce d) [x] Nivelul dezvoltării fizice în mare măsură depinde de starea sănătăţii copilului;e) [x] Nivelul dezvoltării fizice este influenţat de alimentaţia copilului

Sunt corecte enunţurile referitor la definiţia "Igienei"a) [x] Igiena este ştiinţa care elaborează norme şi reguli igienice;d) [x] Igiena este ştiinţa care studiază factorii de mediu şi acţiunea lor asupra sănătăţii; Surmenajul se caracterizează prin

a) [x] Apariţia şi acutizarea afecţiunilor cardiovasculare;c) [x] E reversibil după odihnă îndelungată;d) [x] E reversibil după tratament specific;e) [x] Micşorarea rezistenţei organismului. 

Surplusul de proteine în alimentaţie condiţioneazăa) [x] Dereglarea funcţiei ficatului;b) [x] Dereglarea funcţiei rinichilor;c) [x] Influenţează dezvoltarea microflorei intestinale;e) [x] Dereglarea funcţiei sistemului nervos.

Surse ale infecţiilor intraspitaliceşti pot fi:

a) [x] Bolnavii infectaţi, care au fost internaţi în perioada de incubare;b) [x] Bolnavii cu infecţii mixte;c) [x] Purtători de germeni patogeni;d) [x] Vizitatorii bolnavilor;

Surse alimentare de vitamină "A" (retinol) nu sunt

a) [x] Morcovi;c) [x] Fructe;d) [x] Ceapă verde;e) [x] Ardei dulci.

 Surse artificiale de poluare a atmosferei sunta) [x] Transportul terestru, aerian;c) [x] Procesele industriale;d) [x] Procesele de ardere a combustibilului;

Surse de apă folosite pentru aprovizionarea centralizată b) [x] Sursele deschise;d) [x] Apele interstratulare;

Sursele de îmbolnăvire în toxicoinfecţii:b) [x] omul;c) [x] animalele;

Page 59: Teste Igiena

Surse de poluare antropogenă a apelor de suprafaţă sunta) [x] Apele menajere;b) [x] Apele reziduale de la întreprinderi industriale;c) [x] Scurgerea apelor meteorice ;e) [x] Circulaţia navală.

Surse naturale de poluare a atmosferei sunta) [x] Transportul terestru, aerian;c) [x] Procesele industriale;d) [x] Procesele de ardere a combustibilului;

Şocul termic e cauzat de:b) [x] Acţiunea îndelungată a temperaturilor înalte;c) [x] Acumularea de căldură în organism;d) [x] Tulburarea metabolismul termic;e) [x] Devierea componenţei sanguine.

Şocul termic se manifestă prina) [x] Creşterea temperaturii corpului;b) [x] Hipotonie;c) [x] Convulsii;d) [x] Pierderea cunoştinţei;

 

Temperatura aerului creşte odată cu altitudinea în straturileb) [x] Stratosferă;d) [x] Heterosferă;

 Temperatura aerului normată pentru sălile de operaţie, de naştere, saloanele de terapie intensivă

este

c) [x] 22oC;Temperatura aerului scade odată cu altitudinea în straturile atmosferei

a) [x] Troposferă;c) [x] Mezosferă;

Temperatura efectivă estea) [x] Senzaţia termică a organismului pus în diferite situaţii de microclimat;b) [x] Complexul de factori fizici ai aerului în acţiune asupra organismului şi reacţia de

răspuns a organismului la acţiunea acestor factori;c) [x] O metodă psihologică de apreciere a influenţei microclimatului asupra

organismului;organismului;

Temperatura efectivă ne vorbeşte despreb) [x] Efectul caloric produs de factorii microclimatici;d) [x] Acţiunea sumară a factorilor de microclimat;

Temperatura efectivă se poate stabili măsurândb) [x] toC, umiditatea, viteza curenţilor de aer;

Termoliza prin evaporare se caracterizează

Page 60: Teste Igiena

b) [x] Este dependentă de umiditate şi viteza curenţilor de aer;d) [x] Reprezintă 25-30% din totalul pierderilor de căldură;

 Termoliza prin radiaţie se caracterizeazăa) [x] Reprezintă 45-50% din totalul căldurii pierdute;c) [x] Depinde de gradientul termic;

Termoliza se realizează prin următoarele mecanismea) [x] Evaporare - 25-30%;b) [x] Radiaţie - 45-50%;c) [x] Convecţie - 15-20%;d) [x] Conducţie - 5%;

Termoreglarea organismului uman este de naturăb) [x] Chimică;d) [x] Fizică;

 Tipul de radiaţii ce dă densitatea maximă de ionizare în substanţă

a) [x] α – radiaţii;Tipurile de normative igienice

a) [x] Maxim admise;c) [x] Optime;d) [x] Temporare;

Tipurile de profilaxie sunta) [x] Primară;b) [x] Secundară;c) [x] Terţiară;

Tipurile de radiaţii, apărute în procesul de dezintegrare radioactivă a elementelor

a) [x] α – radiaţii;b) [x] β – radiaţii;c) [x] γ – radiaţii;d) [x] Radiaţii cu neutroni;

Tipurile de radiaţii ce dă densitatea minimă de ionizare în substanţă

c) [x] j – radiaţii;e) [x] Radiaţii X

Tipurile de regimuri în educaţia copiilor sunt

a) [x] Protector;b) [x] Istovitor (extenuant);c) [x] Stimulator, de antrenament;

Tipuri de ventilaţie artificială a încăperilor suntb) [x] De aspiraţie;c) [x] De refulare;e) [x] De aspiraţie – refulare .

Tipurile de ventilaţie conform principiului de acţiune:

Page 61: Teste Igiena

c) [x] de aspiraţie;d) [x] de refulare;e) [x] de refulare – aspiraţie.

Tipurile de ventilaţie artificială conform zonelor de acţiune:a) [x] locală;b) [x] generală;e) [x] mixtă.

Tipurile corpurilor de iluminat

a) [x] Cu lumină difuză;b) [x] Cu lumină reflectată;c) [x] Cu lumină proiectată; 

Tipurile subnutriţiei sunt:a) [x] subnutriţia secundară;d) [x] subnutriţia primară;

Tipurile ventilaţiei de aspiraţiea) [x] Generală;c) [x] Locală;d) [x] Nişe;

e) [x] Umbrele.Toate toxicele industriale manifestă acţiune

a) [x] Generală;Toxicitatea substanţei chimice depinde de

a) [x] Caracteristicile chimice şi fizico-chimice ale toxicului;b) [x] Sensibilitatea organismului;c) [x] Factorii mediului de muncă;e) [x] Factorii mediului ambiant

Toxicoza stafilococică este cauzată mai frecvent dee) [x] Produse lactate.

Toxicoze alimentare bacteriene nu suntb) [x] Streptococice;d) [x] Salmoneloza;e) [x] Fuzarioza

Toxicoze alimentare bacteriene sunta) [x] Stafilococice;c) [x] Botulismul;

Toxicozele alimentare pot apărea la consumul produselor ce conţin:a) [x] toxine ale unui agent patogen specific;b) [x] toxine ale bacilul botulinic ;c) [x] toxine ale stafilococul;d) [x] micotoxine;

Toxicozele bacteriene pot apărea la consumul produselor ce conţin:a) [x] toxine ale unui agent patogen specific;b) [x] toxine ale bacilului botulinic; c) [x] toxine stafilococice;

Page 62: Teste Igiena

Toxiinfecţiile alimentare nu sunt cauzate dea) [x] Stafilococul enterotoxigen;d) [x] Salmonele;e) [x] Cl. Botulinum.

Toxiinfecţiile alimentare nu sunt provocate de

b) [x] Cl.Botulinum;c) [x] Salonină;d) [x] Amigdalină;

Toxiinfecţiile pot apărea la consumul produselor ce conţin:e) [x] germeni condiţionat patogeniTroposfera influenţează în mod direct şi permanent asupra organismului uman prin

a) [x] Modificarea proprietăţilor fizice ale aerului, care influenţează procesul de termoreglare;

b) [x] Modificarea elementelor, care întră în compoziţia chimică naturală ale aerului;c) [x] Elementele străine de compoziţia chimică naturală a aerului, care produc poluarea

atmosferei;Umiditatea relativă a aerului este

b) [x] Raportul dintre umiditatea absolută şi cea maximă;Umiditatea relativă optimă a aerului din încăperile de locuit este

b) [x] 40-60%;Unde se va face prelucrarea sanitară a bolnavilor internaţi în secţiile de boli contagioase

a) [x] În boxa de internare – examinare;b) [x] În boxa pentru infecţia respectivă;

Unghiul de incidenţă (cădere) al luminii la locul de lucru al medicului terapeut trebuie să fie nu mai mic de

e) [x] 27 o.Unitatea de măsură a frecvenţei zgomotului

a) [x] Hertz;Unitate de măsură a intensităţii luminii este

c) [x] Lux;Unitate de structura principală a blocului spitalicesc este

b) [x] Unitatea de îngrijire medicală;Unităţile de exprimare a activităţii substanţelor radioactive

b) [x] Ciuri;c) [x] dezintegrări /sec;d) [x] mg-echivalent Ra;e) [x] Beqhereli.

Unităţile de expunere a dozei de expoziţie

 a) [x] Roentgen;e) [x] Culon/kg.

Unităţi de măsură a intensităţii a zgomotului sunt

Page 63: Teste Igiena

b) [x] Decibel;e) [x] Fon.

Urechea omului este mai sensibilă la tonurile de frecvenţă

b) [x] Înaltă;Urmările acţiunii iradierii ionizante asupra organismului uman

a) [x] Efect somatic direct;b) [x] Efect somatic indirect;c) [x] Teratogen;d) [x] Efecte genetice;

  

  Valoarea biologică a lipidelor de origine vegetală e determinată dea) [x] Asimilare bună;b) [x] Valoare energetică mare;e) [x] Conţinut de acizi graşi nesaturaţi.

Valoarea CIN recomandată pentru saloanee) [x] Nu se normează.

Valoarea nutritivă a brânzei de vaci este determinată dea) [x] Asimilarea bună;b) [x] Conţinutul de proteine şi grăsimi cu valoare biologică superioară;d) [x] Conţinutul sporit de calciu;

Valoarea nutritivă a cartofului e determinată dea) [x] Conţinutul sporit de glucide;c) [x] Asimilarea bună;d) [x] Conţinutul sporit de potasiu;e) [x] Conţinutul de vitamina C .

Valoarea nutritivă a fructelor şi legumelor e determinată dec) [x] Conţinutul de săruri minerale;d) [x] Conţinutul de vitamine;.

Valoarea nutritivă a produselor alimentare nu e determinată deb) [x] Proprietăţile organoleptice;d) [x] Inofensivitate;

Valoarea nutritivă a produselor alimentare se va aprecia dupăa) [x] Conţinutul de proteine, lipide, glucide;c) [x] Conţinutul de vitamine;

e) [x] Conţinutul de săruri minerale 

Valoarea nutritivă a produselor acidolactice e determinată dea) [x] Asimilabilitate bună;c) [x] Conţinutul de calciu;d) [x] Conţinutul de vitamine a grupei B;e) [x] Conţinutul de fosfor.

Ventilaţia artificială de refulare poate fi prin:a) [x] duşuri de aer;

Page 64: Teste Igiena

d) [x] oaze aeriene;e) [x] perdele de aer.

Ventilaţia artificială locală de aspiraţie poate fi prin:b) [x] nişe;c) [x] umbrele;e) [x] aspiraţie la locul de muncă.

Ventilaţia artificială locală e necesară pentru

c) [x] Recuperarea şi înlăturarea substanţelor nocive emanate la locul de formare;Ventilaţia artificială generală se realizează prin:

c) [x] aspiraţie;d) [x] refulare;

e) [x] refulare – aspiraţie

Ventilaţia artificială poate fi:a) [x] locală;b) [x] generală;

Ventilaţia naturală neorganizată poate fi prin:a) [x] curenţi de aer;d) [x] geam;e) [x] infiltraţie.

Ventilaţia naturală organizată poate fi prin:b) [x] aeraţie;c) [x] canale de extragere;

Ventilaţie şi iluminat natural optime sunt asigurate la planificarea unităţilor de îngrijire medicală

a) [x] Cu un coridor construit unilateral;Viaţa este imposibilă la un conţinut de oxigen în aer

a) [x] 7 – 8%;.

Vitamina D este sintezată preponderent sub acţiunea radiaţiilor din grupulb) [x] Ultraviolete B;

Vitamina D nu este implicată înb) [x] Ia parte la metabolismul glucidic;````e) [x] Reglează acţiunea dinamică specifică a alimentelor.

Vitamine hidrosolubile sunta) [x] C,P;b) [x] B1, B2, B6, B12;c) [x] B15, B4, B8;

Vitaminele liposolubile ale laptelui suntb) [x] "A";c) [x] "D";

e) [x] "E"Vitamine liposolubile sunt

a) [x] Retinol;

Page 65: Teste Igiena

d) [x] Tocoferoli;Viteza de mişcare a aerului normată pentru saloanele spitaliceşti este

a) [x] 0,1-0,15 m/s;Vitezele mici (sub 1m/sec) de mişcare al aerului se determină cu

b) [x] Catatermometrul;  Vârsta biologică a copiilor şi adolescenţilor se determină după indicii

a) [x] Înălţimea şi adaosul ei anual;c) [x] Osificarea mâinii;d) [x] Numărul dinţilor permanenţi;

e) [x] Caracterele sexuale secundare

Vârsta biologică a copiilor şi adolescenţilor poate fi determinată prin metoda

e) [x] Complexă .Volumul minim de ventilaţie a aerului pentru un bolnav în saloane va fi de

d) [x] 80 m3;

Volumul necesar de ventilaţie:

b) [x] este cantitatea de aer curat, care trebuie debitată în încăpere la 1 persoană în oră, astfel ca concentraţia de СО2 să nu depăşească nivelul admis;

c) [x] este cantitatea de aer, extrasă din încăpere, astfel ca concentraţia de СО2 să nu depăşească nivelul admis ;

e) [x] se determină prin măsurări obiective ale parametrilor fizico-chimici.Volumul necesar de ventilaţie pentru un bolnav în salon nu se determină după

b) [x] Concentraţia admisibilă a CO2 în aerul încăperilor de locuit;c) [x] CMA a amoniacului în aerul locului de muncă;d) [x] CMA a benzenului în aerul locului de muncă;

Volumul necesar de ventilaţie pentru un bolnav în salon se va determina după

e) [x] CMA a diferitor poluanţi ai aerului pentru aerul atmosferic Vremea se caracterizează prin

a) [x] Instabilitate mare în timp;c) [x] Modificări în decursul zilei;


Recommended