+ All Categories
Home > Documents > Termotehnica Introducere Si Cicluri Termodinamice

Termotehnica Introducere Si Cicluri Termodinamice

Date post: 05-Jul-2018
Category:
Upload: alin-andrei
View: 247 times
Download: 1 times
Share this document with a friend

of 10

Transcript
 • 8/16/2019 Termotehnica Introducere Si Cicluri Termodinamice

  1/10

    1

  INTRODUCERE ÎN TERMOTEHNICĂ. PRINCIPIILETERMOTEHNICII. CICLURI TERMODINAMICE.

 • 8/16/2019 Termotehnica Introducere Si Cicluri Termodinamice

  2/10

    2

 • 8/16/2019 Termotehnica Introducere Si Cicluri Termodinamice

  3/10

    3

 • 8/16/2019 Termotehnica Introducere Si Cicluri Termodinamice

  4/10

    4

 • 8/16/2019 Termotehnica Introducere Si Cicluri Termodinamice

  5/10

    5

 • 8/16/2019 Termotehnica Introducere Si Cicluri Termodinamice

  6/10

    6

 • 8/16/2019 Termotehnica Introducere Si Cicluri Termodinamice

  7/10

    7

 • 8/16/2019 Termotehnica Introducere Si Cicluri Termodinamice

  8/10

    8

  11. Într-un motor cu ardere mixtă, aerul e aspirat la presiunea p1 = 0,85 bar şi temperatura

  t1 = 50oC. Se dau: raportul de compresie2

  1

  V

  V  = 8, raportul de creştere a presiunii

  2

  3

  2

  3

  T

  T

   p

   p  =

  2, raportul de injecţie3

  4

  3

  4

  T

  T

  V

  V

  = 1,2 , exponentul adiabatic k = 1,4 .şi turaţia n = 2000 rot/min. 

  Să se determine:a)

   

  Parametrii specifici de stare în punctele capacteristice ale ciclului;

  b)  Căldura primită de ciclu; 

  c) 

  Lucrul mecanic obţinut pe ciclu de funcţionare; d)  Randamentul termic al ciclului.

  Se consideră că agentul de lucru are proprietăţile aerului, cu R= 287 J/k g.K si m=1. 10-3 m3 

  Rezolvare:

  a) Transformări 

  p1 = 0,85 bar = 0,85 . 105 [N/m2]

  t1 = 50oC + 273,15 = 323,15 [K]

  Gradul de compresie2

  1

  V

  V  , gradul de creştere a presiunii

  2

  3

  2

  3

  T

  T

   p

   p  , gradul de injecţie

  3

  4

  3

  4

  T

  T

  V

  V .

 • 8/16/2019 Termotehnica Introducere Si Cicluri Termodinamice

  9/10

    9

  ][10091,11085,0

  15,323287101   335

  3

  1

  1

  1  m

   p

  T  RmV 

   

   

  ][10136,08

  10091,1   333

  1

  2  m

  V V 

   

   

   

  ]m/ N[1062,1581085,0 pV

  V p p   254,15k 1

  2

  112  

   

    

         

  ]K [4,742815,323TV

  VTT   14,11k 

  1

  1k 

  2

  1

  12    

    

     

     

  ][10136,0   3332   mV V 

   

   

  ]m/ N[1024,311062,152 p p

    255

  23    

   

  ][101632,010136,02,1   33334   mV V  

      

  ]K [8,148424,742T p

   pTT 2

  2

  3

  23        

  ]m/ N[1024,31 p p   2543    

  ]K [7,17812,18,1484TV

  V

  TT 33

  4

  34 

       

  ][10091,1  33

  15   mV V  

   

  ][3,83310091,1

  101632,07,1781

  14,1

  3

  31

  5

  4

  45   K V 

  V T T 

   

    

   

   

    

   

   

  ]/[1018,210091,1

  101632,01024,31   25

  4,1

  3

  35

  5

  4

  45   m N V 

  V  p p

   

    

   

   

    

   

   

  p [N/m2] V [m3] T [K]1 0,85 . 105  1,091 310   323,152 15,62 . 105  0,136 310   742,43 31,24 . 105  0,136 310   1484,84 31,24 . 105  0,1632 310   1781,75 2,18 . 105  1,091 310   833,3

 • 8/16/2019 Termotehnica Introducere Si Cicluri Termodinamice

  10/10

    10

  b) Căldura primită în procesul arderii mixte, va fi: 

  34234332   T T cmT T cmQQQ  pv    

   K kg 

   J cv   5,717  

   K kg 

   J c p   5,1004  

    ][10309,88,14847,17815,10041014,7428,14845,717101   233  J Q      

  c) Lucrul mecanic specific al ciclului se calculează cu relaţia: 

  0QQL   , în care căldura cedată de ciclu este: 

    ][1066,315,3233,8335,717101   23150   J T T cmQ v    

  ][10649,41066,310309,8   222  J  L    

  d) Randamentul termic al ciclului este:

  %9,55559,010309,8

  10649,42

  2

  Q

   L   


Recommended