+ All Categories
Home > Documents > Televiziunea Digitala

Televiziunea Digitala

Date post: 21-Oct-2015
Category:
Upload: masteringlove
View: 91 times
Download: 5 times
Share this document with a friend
128
Cuprins 1 TV analogică..............................4 1.1Noţiuni de bază. Principiul de realizare a Televiziunii..............................4 1.2...Parametrii de descompunere a imaginii 5 1.3...........Metode de explorare a imaginii 6 1.3.1 Explorarea progresivă............................................. 6 1.3.2 Explorarea întreţesută............................................. 7 1.4............................Semnalul video 9 1.4.1 Noţiuni de nivel şi polaritate a semnalului video. 10 1.4.2 Spectrul semnalului video..................................... 10 1.4.3 Semnalul de stingere............................................. 13 1.4.4 Semnalul de sincronizare...................................... 14 1.4.5 Formarea semnalelor de sincronizare................ 17 1.4.6 Semnalele de sincronizare în cazul explorării întreţesute............................................................................ 18 1.5Analizorul vizual. Noțiuni colorimetrice. 21 1.5.1 Legile colorimetrice................................................ 22 1.5.2 Sistemul colorimetric............................................. 23 1.5.3 Sistemul XYZ............................................................ 24 1.6................Spectrul semnalului video 25 1.6.1 Spectrul semnalului video în cazul explorării progresive............................................................................ 27 1
Transcript
Page 1: Televiziunea Digitala

Cuprins1 TV analogică...............................................................................4

1.1 Noţiuni de bază. Principiul de realizare a Televiziunii.........41.2 Parametrii de descompunere a imaginii................................51.3 Metode de explorare a imaginii............................................61.3.1 Explorarea progresivă..................................................61.3.2 Explorarea întreţesută..................................................7

1.4 Semnalul video.....................................................................91.4.1 Noţiuni de nivel şi polaritate a semnalului video.......101.4.2 Spectrul semnalului video...........................................101.4.3 Semnalul de stingere...................................................131.4.4 Semnalul de sincronizare............................................141.4.5 Formarea semnalelor de sincronizare......................171.4.6 Semnalele de sincronizare în cazul explorării întreţesute.................................................................................18

1.5 Analizorul vizual. Noțiuni colorimetrice............................211.5.1 Legile colorimetrice....................................................221.5.2 Sistemul colorimetric..................................................231.5.3 Sistemul XYZ...............................................................24

1.6 Spectrul semnalului video...................................................251.6.1 Spectrul semnalului video în cazul explorării progresive................................................................................271.6.2 Spectrul semnalului video în cazul explorării întreţesute.................................................................................271.6.3 Suprapunerea spectrelor semnalelor de luminanţă şi crominanţă..........................................................28

2 Televiziunea digitală................................................................312.1 Noțiuni generale..................................................................312.2 Digitalizarea imaginii.........................................................332.2.1 Alegerea frecvențelor de discretizare.........................342.2.2 Discretizarea video.....................................................34

2.3 Structuri de discretizare a semnalelor de crominanță.........362.4 Particularitățile cuantizării..................................................372.5 Viteza fluxului digital (bitrate-ul).......................................39

1

Page 2: Televiziunea Digitala

2.6 Codarea in MPEG...............................................................392.7 Sistemul de codare MPEG2................................................412.7.1 Pregătirea informației video......................................412.7.2 Grup de imagini statice..............................................432.7.3 Prognoza și diferența între cadre...............................432.7.4 Prognoza bidirecțională.............................................442.7.5 Transformarea cosinusoidală discretă.......................45

2.8 Reprezentarea digitală a semnalelor audio în sisteme de difuziune de diferite nivele........................................................................462.8.1 Diapazonul dinamic....................................................472.8.2 Diapazonul de frecvente şi banda de frecvenţe ocupată.....................................................................................472.8.3 Discretizarea semnalului audio..................................482.8.4 Cuantizarea semnalului audio....................................48

2.9 Procesul de compresie a semnalului audio după standardul MPEG2......................................................................................492.10Amestec şi scremblare........................................................502.10.1 Scremblarea............................................................51

2.11Metode de modulare utilizate la transmisiunea semnalului TV.53

2.11.1 Manipularea în amplitudine ASK............................542.11.2 Manipularea prin frecvenţă FSK............................542.11.3 Manipularea în faza PSK........................................55

3 Dispozitive de afișare a imaginii. Monitoare.........................593.1 PDP (plasma display panel)................................................593.1.1 Structura celulei în PDP.............................................603.1.2 Modulaţia luminaţiei..................................................613.1.3 Formarea rastrului.....................................................61

3.2 LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY)..............................624 . Sistemul de televiziune prin cablu (STC)............................68

4.1 Structura STC.....................................................................684.1.1 STC-1 (pînă la 1000 abonaţi).....................................704.1.2 STC-2 (pînă la 10000 abonaţi)...................................714.1.3 STC-3 (pînă la 100000 abonaţi).................................72

4.2 IP televiziune......................................................................734.2.1 Ce este IP incapsulaţie...............................................76

2

Page 3: Televiziunea Digitala

4.3 Sistemul de control a accesului abonaţilor.........................774.3.1 Sisteme fără adresare cu filtre negative şi pozitive 774.3.2 Cu filtre negative........................................................774.3.3 Cu filtre pozitive.........................................................794.3.4 Sisteme cu adresare....................................................79

4.4 Sisteme de codare în STC...................................................814.4.1 Sync Suppression – suprimarea purtătoarei de sincronizare..............................................................................824.4.2 SSAVI (Sync Suppression & Active Video Inversion).................................................................................854.4.3 Line Cut & Rotate.......................................................87

3

Page 4: Televiziunea Digitala

1 TV analogică

1.1 Noţiuni de bază. Principiul de realizare a TeleviziuniiTeleviziunea – din greceşte „vedere la distanţă”, este ştiinţa

căreia i se asociază un domeniu corespunzător al tehnicii care se ocupă cu transmiterea la distanţă a diferitor imagini cu mijloace electrice.

Un obiect luminos constă dintr-o distribuţie de străluciri (luminate), care sunt funcţie de cele 3 dimensiuni ale spaţiului X Y Z, de timpul t şi lungimea de undă λ a informaţiei luminoase.

L( x , y , z , t , λ ) – distribuţia reală (1.1.1)

Analogic poate fi descrisă imaginea acestui obiect.

L(x, y, z, t, λ) – distribuţia pe suprafaţă (1.1.2)

Adică imaginea captată în punctul iniţial este transmisă prin lanţul de televiziune spre punctul de recepţie.

Din funcţiile definite mai sus rezultă că gradul de asemănare între distribuţia de străluciri a imaginii televizate şi a obiectului luminos va fi dependent de sistemul de Televiziune prin care este transmisă imaginea obiectului adică de gradul distorsiunilor introduse de sistem.

L(x, y, z, t, λ)=P{L( x , y , z , t , λ )} (1.1.3)

La baza sistemului de Televiziune stau 3 procese fizice׃1. Conversia energiei luminoase a imaginii în semnalul electric

(este utilizat fenomenul fotoelectric);2. Prelucrarea semnalului electric şi transmiterea spre punctul de

recepţie pe un canal (canal Radio);3. Conversia inversă a semnalului electric în semnal luminos

(imagine);

Fig. 1.1.1Schema bloc a sistemului de televiziune.

4

Page 5: Televiziunea Digitala

1.2 Parametrii de descompunere a imaginii

Se disting 4 parametri:1. Raportul de aspect – k;2. Numărul de linii – Z;3. Frecvenţa liniilor – f ;4. Numărul de elemente de descompunere – n;

La alegerea parametrilor de descompunere a imaginilor trebuie

să se ţină cont de posibilităţile vizuale ale omului.1. Raportul de aspect – este raportul dintre lungimea orizontală şi

verticală a imaginii de televiziune. În sistemul TV, raportul ales este 4 : 3. Această mărime s-a ales în urma perceperii vizuale specifice a omului. Omul vede sub un unghi de 180° pe orizontală şi 125° pe verticală.

2. Numărul de linii. Luînd în consideraţie rezoluţia ochiului, folosirea unei rezoluţii mai mari în sistemul TV este iraţională (ochiul nu va percepe detalii foarte mici). Luînd în consideraţie deschizătura unghiulară a ochiului optimă pe verticală care este aproximativ egală cu 14° (840’) şi rezoluţia ochiului egală cu o minuta, rezultă că depășirea rezoluţiei de 840’, nu va fi percepută de telespectatori.În sistemul TV post-sovetic Z=625 linii, standard american Z=525 linii, standardul francez Z=819, standardul englez Z=405.

3. Frecvenţa cadrelor – empiric a fost demonstrat pentru a obţine o imagine continuă la reproducerea scenelor în mişcare este suficient de transmis de la 12 pană la 16 imagini statice pe secundă. Dar, la astfel de frecvenţa apare efectul ,, pîlpîirii,, (mirţanie). Din acest motiv frecvenţa cadrelor se alege mai mare decît frecvenţa critică care este de la 43 la 48 Hz. Valoare frecvenţei cadrelor este aleasă 50 Hz, egală cu frecvenţa sistemului de alimentare (pentru excluderea influenţei tensiunii de alimentare asupra semnalului de televiziune).

4. Numărul de elementen=k⋅Z2

Rastru – o structură de linii paralele şi inclinate care formează imaginea sau traiectoria de mişcare a fasciculului de electroni (elemente de descompunere) în timpul formarii imaginii.

5

Page 6: Televiziunea Digitala

Experimental s-a arătat daca imaginea este vizualizată de la distanţa optimă (4 – 6 V) înălţimi, atunci structura rastrului nu este sesizată începînd cu Z= 420 pînă la 450 linii.

V – înălţimea imaginii

1.3 Metode de explorare a imaginii

1.3.1 Explorarea progresivăExplorarea întregii suprafeţe a imaginii se produce în urma

mișcării simultane a fasciculului de electroni pe 2 direcţii reciproc perpendiculare cu viteze constante. Pe orizontal, de-a lungul axei x cu viteza mai mare şi pe vertical, de-a lungul axei y cu viteza mai mică.

Mişcarea fasciculului de electroni de-a lungul axei x se numeşte explorarea pe linii (baleiajul orizontal).

Mişcarea fasciculului de electroni de-a lungul axei y se numeşte explorarea de cadru (baleiajul vertical).

Dacă liniile se trasează unul sub altul începînd din colţul stîng de sus pînă în colţul drept de jos, linie după linie, atunci exploatarea se numeşte progresivă.

Fig. 1.3.2 Traiectoria fascicolului și semnalele de dirijare a acestuia.

575 linii formează rastru

T H=T dH+T iH (1.3.4)

T v=T dV +T iV (1.3.5)6

Page 7: Televiziunea Digitala

T dH ,T iH - durata cursei directe şi inverse de explorare pe orizontalăPe timpul cursei inverse de explorare pe linii şi pe cadru,

fasciculul de electroni este blocat (cursa pasivă).

T iH=(0,1. . .. .. 0 , 12)⋅T H (1.3.6)

T iV =(0 , 05 . .. .. .. . .. . 0. 07 )⋅T H (1.3.7)

Timpul cursei inverse pe cadru este mult mai mare decît perioada unei linii şi cuprinde cîteva perioade care nu participa la formarea rastrului. Din 625 linii, 575 sunt active şi 50 pasive.

Fig. 1.3.3 Cursa inversă de explorare pe linii.

T iV >>T H (1.3.8)

Cursele inverse de explorare pe linii şi cadru sunt invizibile.

Neajunsul: banda ocupată de semnalul video este mare.

f H max=0,5 K z2

fv=12⋅4

3⋅6252⋅50≈13 ,020833 MHz

(1.3.9)

1.3.2 Explorarea întreţesutăExplorarea întreţesută constă în transmiterea unei imagini statice

în mai multe etape (2 etape). Imaginea este descompusă în două cîmpuri: cîmpul liniilor pare şi cîmpul liniilor impare. Explorarea întreţesută începe cu explorarea cîmpului a liniilor impare şi se termină cu explorarea cîmpului a liniilor pare. Fiecare din cîmpuri conţine jumătate

7

Page 8: Televiziunea Digitala

din elemente a imaginii, însă datorită inerţiei ochiului se percep ambele ca o singură imagine.

Fig. 1.3.4Forma rastrului în cazul explorării întreţesute

Pentru realizarea explorării întreţesute este necesar de îndeplinit următoarele condiţii:

1. Numărul de linii în cadru trebuie să fie impar:

Z= 2n+1 (1.3.10)

n – număr întreg de linii într-un cîmp2. Corelaţia între frecvenţa explorării orizontale şi explorarea

verticală este:

f n=Z⋅f cadru (1.3.11)

f cadru=2 fv (1.3.12)

f n

f sem

=Z2=n+0,5

(1.3.13)

Avantaje:1. Micşorarea de 2 ori a benzii de trecere.2. Excluderea efectului ,,pîlpirii” (clipirii).Dezavantaj:1. Creşte complexitatea sistemului de recepţie.

8

Page 9: Televiziunea Digitala

1.4 Semnalul video

Din principiu de realizare a sistemului de televiziune semnalul video este funcţie de timp, iar valoare semnalului în fiecare moment de timp, care este proporţional cu luminanţa elementului transmis.

Fig. 1.4.5Trasarea imaginii.

DinFig. 1.4.5se observă:1. Semnalul are caracter unipolar.2. Luminanţa elementului imaginii poate varia de la ßmin pînă

ßmax, ce corespunde nivelului de negru şi nivelului de alb.

Pe timpul cursei inverse de explorare în semnalul video se introduce impulsul de stingere.

9

Page 10: Televiziunea Digitala

1.4.1 Noţiuni de nivel şi polaritate a semnalului video.

Fig. 1.4.6 Semnale de luminanță.

Dacă luminanţei maxime (nivel de alb) îi corespunde valoarea maximă a semnalului video, iar luminanţei minime (nivelul de negru) îi corespunde valoarea minimă, atunci semnalul video este de polaritate pozitivă, în caz contrar este de polaritate negativă.

1.4.2 Spectrul semnalului videoPentru definirea condiţiilor optimale de transmitere a semnalului

video prin canalul TV este necesar de cunoscut spectrul semnalului video şi caracterul de influenţă a fiecărei componente asupra calităţii imaginii.

1. Fie se transmite imaginea alb-negru ce constă din 2 plane orizontale alb-negru.

10

Page 11: Televiziunea Digitala

Fig. 1.4.7Transmisiunea imaginii din 2 cîmpuri alb negru orizontale.

Spectrul imaginii din Fig. 1.4.7constă din componenta continuă şi componenta egală cu frecvenţa cadrelor cu armonici impare(este suficientă limitarea la a 5 armonică).

f min=f cadru

f cadru=50 Hz (1.4.14)

2. Fie se transmite imaginea din 2 cîmpuri verticale alb-negru.

11

Page 12: Televiziunea Digitala

Fig. 1.4.8 Transmisiunea imaginii din 2 cîmpuri alb negru verticale.

Este suficient de limitat la a 3 sau a 5 armonică.3. Vom analiza cea mai complicată imagine din punct de vedere

a numărului de detalii care constă din n pătrățele alb-negru.

Fig. 1.4.9Transmisiunea imaginii din n pătrățele alb-negru

Explorare progresivă:

n=N⋅z=k⋅z2

τ e=T v

n2

=2T v

n⋅z =2T v

k⋅z2

(1.4.15)

f emax=k⋅z

2

⋅fv

2 =

43⋅625

2

⋅50

2 ≈13 MHz(1.4.16)

Explorare întreţesută:

12

Page 13: Televiziunea Digitala

ns=N⋅z

2 =Kz

2

2

τ e=T v

ns

2

=2T v

k⋅z2

2(1.4.17)

f emax=k⋅z

2

⋅fv

4 =

43⋅625

2

⋅50

4 ≈6,5 MHz(1.4.18)

1.4.3 Semnalul de stingere

Definiţie: Asigurarea blocării fasciculului de electroni pe timpul cursei inverse pentru excluderea iluminării suplimentare a ecranului,

care reduce contrastul (K).Κ= β max

β min - raportul între luminanța maximă şi minimă pe ecran.

13

Page 14: Televiziunea Digitala

Fig. 1.4.10 Prezentarea semnalului video și de stingere.

Deoarece semnalul de stingere asigură blocarea fasciculului el este aplicat astfel încît semnalul şi valoarea lui să corespundă zonei mai negru decît negru indiferent de polaritatea semnalului video.

Durata impulsului de stingere trebuie să fie mai mare decît timpul de întoarcere a fasciculului de electroni, evitînd apariţia neregularităţilor pe marginile imaginii unde viteza este constantă

T BH=(0 ,16 .. .. . 0 ,18 )T H ; (1.4.19)

T BV=(0 , 086 . .. 0 , 08)T V ; (1.4.20)

1.4.4 Semnalul de sincronizare

Definiţie: Sincronizarea fasciculului TVR cu fasciculul TVC pentru reproducerea corectă a imaginii (TVR – tubul video reproducător; TVC – tubul video capturător).

Deoarece nu se pot realiza generatoare de baliaj de mare stabilitate în timp, decît cu preţul unor dimensiuni mari şi cost ridicat pentru îndeplinirea acestor cerinţe se preferă folosirea sincronizării întreţinute. Se realizează sincronizarea întreţinută cu semnale specifice aplicate la sfârșitul liniilor şi fiecare cîmp.

Pentru sincronizarea dispozitivelor de baleiaj din receptorul TV se formează semnalul de sincronizare care se transmite în canalul comun cu semnalul de imagine.

Cerinţe impuse sistemului se sincronizare:1. Lipsa semnalului de sincronizare pe imagine;2. Posibilitatea separării uşoare a semnalelor de sincronizare linie şi

cadru;3. Menţinerea corectă a întreţeserii corectă a liniilor şi cîmpurilor;4. Stabilitatea la perturbaţii;

Din cerinţe rezultă următoarele caracteristici a semnalului de sincronizare:

1. Vrecvențaf V =15 , 625kHz ; f H=50 Hz ;

14

Page 15: Televiziunea Digitala

2. Forma dreptunghiulară cu fronturi abrupte;3. Pentu a nu ocupa timpul prevăzut pentru transmiterea informaţiei

despre imagine sunt plasate în timpul imaginii (durata cursei inverse);

4. Pentru a nu fi vizibile pe imagine semnal lor se alege ca şi la semnale de stingere, către negru;Domeniul de amplitudine pentru semnalele SV şi SHi se alocă

25% din amplitudinea semnalului video complex. Separarea semnalelor de sincronizare poate fi efectuată în 2

moduri:

1. După amplitudine SH< SV

2. După durată T SH<T SV

Fig. 1.4.11Semnalul video complex alb-negru

Na – nivel de alb; Nn – nivel de negru; Nst – nivel de stingere;SH, SV – semnale de sincronizare linie şi cadru;BH, BV – semnale de stingere pe linie şi cadru.

În primul caz se efectuează separarea prin limitare succesivă la 2 nivele diferite.

În cazul al doilea separarea se efectuează după durată diferită, diferenţa de durată a impulsurilor SHşi SVse transformă cu ajutorul circuitelor de diferenţiere şi integrare în diferenţă de tensiune.

15

Page 16: Televiziunea Digitala

În acest caz diferenţa de tensiune poate fi obţinută atît de mare, încît să nu influenţeze baleiajul de linii pe cel de cadru.

Avantaj: Stabilitate mai înaltă la perturbaţii (impulsul perturbător avînd durate mici nu reușește să producă o tensiune suficientă de influenţă).

Dezavantaj: Imposibilitatea obţinerii semnalelor integrate cu fronturi abrupte, în consecinţă apare instabilitatea momentului de sincronizare.

16

Fig. 1.4.13Forma impulsului inițial, integral și diferențial

Fig. 1.4.12Circuitele de integrare și diferențiere

Page 17: Televiziunea Digitala

1.4.5 Formarea semnalelor de sincronizare

După trecerea semnalului Ui prin circuitul de diferenţiere se va obţine semnalului Uod.

Fig. 1.4.14 Formarea semnalelor de sincronizare în cazul explorării progresive.

Impulsurile pozitive se folosesc pentru sincronizarea baleiajului de linii în receptor, iar cele negative nu au nici o influenţă. În timpul acţiunii impulsurilor de sincronizare cîmpuri în canalul de sincronizare linii – semnalul de sincronizare lipseşte.

Generatorul de baleiaj pe orizontală iese din sincronism şi oscilează pe frecvenţa proprie f0H. După apariţia primelor impulsuri de sincronizare va intra în sincronism, ca rezultat primele linii vor fi nesincronizate. Pentru înlăturarea dezavantajului se introduc crestări în impulsul de sincronizare pe cadru.

17

Page 18: Televiziunea Digitala

1.4.6 Semnalele de sincronizare în cazul explorării întreţesute

Fig. 1.4.15 Semnalele de sincronizare în cazul explorării întrețesute cu crestări frecvența fH.

Z – numărul de linii din care este format un cadru, care este

format din 2 cîmpuri: cîmpul liniilor pare şi impare, care este format la

rîndul lui din Z/2 linii sau n±1/2 linii.

În figură este prezentată forma impulsurilor de sincronizare a

liniilor şi a cadrelor, pentru cîmpul liniilor pare şi impare. Deplasarea

impulsurilor de sincronizare a cadrelor cu jumătate de linie duce la

18

Page 19: Televiziunea Digitala

formarea diferită a frontului impulsului integrat. În cazul cîmpului

liniilor pare distanţa de la extremitatea stîngă a impulsului pînă la prima

crestare este aproape egală cu o linie întreagă. În cazul cîmpului liniilor

impare distanţa se micşorează pînă la jumătate de linie.

Sincronizarea generatorului de baleiaj cu impulsuri de

sincronizare reprezentată în figură poate duce la deplasarea nedorită a

cîmpurilor în timp. Această deplasare poate atinge valori de unităţi a

liniei şi ca rezultat poate provoca suprapunerea cîmpurilor, care va duce

la înrăutăţirea imaginii.

Luînd în consideraţie că intensitatea inpulsurilor integrate se

datorează deplasării cu jumătate de linie şi crestărilor care au frecvenţa

fH rezultă că introducerea crestărilor cu intervalul egal valorii deplasării

va duce la formarea egală a fronturilor.În timpul transmiterii de sincronizare a cadrelor, impulsurile de

sincronizare a liniilor sunt extrase cu frecvenţă dublă. De aceea generatorul de baleiaj a liniilor este acordat în aşa mod ca el să funcţioneze în regim de divizare a frecvenţei cu coeficientul de divizare 2.

Fig. 1.4.16Influiența tensiunii remanente asupra formei integrale a semnalului de sincronizare cadru.

19

Page 20: Televiziunea Digitala

Fig. 1.4.17 Formarea semnalelor de sincronizare în cazul explorării

întrețesute cu crestări frecvența 2fH.

Vom analiza intensitatea frontului a impulsurilor integrat.

Condiţiile iniţiale de integrare a impulsurilor de sincronizare a

cadrelor pentru cîmpul liniilor pare şi impare sunt diferite. Ca rezultat

apare o deplasare nedorită în timp a cîmpurilor egală cu Δτ2.

Δτ 2<< Δτ1 , dar este suficient pentru înrăutăţirea întrețeserii cîmpurilor. Pentru înlăturarea neajunsului este destul de introdus înainte şi după impulsul de sincronizare a cadrelor cîteva impulsuri cu frecvenţă 2fH. Aceste impulsuri se numesc impulsuri egalizatoare.

20

Page 21: Televiziunea Digitala

Fig. 1.4.18 Impulsuri egalizatoare

Tabel 1.4.1

Denumirea semnaluluiDurata în

unităţi de linieDurata în μS

A liniilorA cadrelor

0,07-0,083

4,28-5,21192

Crestări şi semnale egalizatoare

0,035-0,045 2,24-2,88

Semnale de stingere pe linieSemnale de stingere pe cadru

0,16-0,1823-25

10,24-11,52

1470-1600

1.5 Analizorul vizual. Noțiuni colorimetrice.

Lumina prezintă oscilaţii electromagnetice cu lungimea de undă de le 380 pînă la 780 nm la care ochiul uman este sensibil. Fiecărei lungimi de undă îi corespunde o culoare.

Fig. 1.5.19 Domeniul lungimilor de undă.

21

Page 22: Televiziunea Digitala

Orice culoare este caracterizată prin parametri subiectivi stabiliți de ochiul uman și parametri obiectivi caracterizați prin elemente de măsură.

Orice culoare reală poate fi definită prin intermediul a trei caracteristici: strălucire, nuanţă, saturaţie.

Parametrii obiectivi:

1. Luminanţa – pentru strălucire;2. Lungimea de undă dominantă – pentru nuanţă;3. Factorul de puritate a culorii – pentru saturaţie;

Strălucirea unei surse de lumină este determinată de senzaţia de lumină, care se manifestă asupra ochiului(strălucirea stelelor noaptea este mai mare ca ziua). Luminaţa depinde de caracteristicele sursei.

Nuanţa – exprimă senzaţia de culoare a unei surse, a unui obiect. Cu ajutorul nuanţei reuşim să determinăm culorile din spectru vizibil. Albul, negru şi gri nu au nuanţă.

Cracteristica obiectivă a nuanţei culorii se face prin lungimea de undă dominantă.

Saturaţia – exprimă intensitatea senzaţiei de culoare şi se caracterizează prin gradul de diluare cu alb a culorii pure. Saturaţia culorii este maximă atunci cînd prezenţa albului este nulă.

1.5.1 Legile colorimetrice

Vom analiza legile de bază utilizate în colorimetrie. În colorimetria tricromatică acţionează 3 legi Grossmann. Acestea legi se aplică unui sistem de culori primare, independent de alegerea acestora.

Legea 1

Orice culoare se poate obţine prin amestecul aditiv al celor trei culori primare. Această lege se prezintă prin ecuaţia:

mM → m1M1 + m2M2+ m3M3(1.5.21)

unde: M – senzaţia;

M1, M2, M3 – cantităţi unitare a culorilor primare;m1, m2, m3 – module colorimetrice ce prezintă ponderileîn

amestecul culorilor.

22

Page 23: Televiziunea Digitala

m = m1 + m2 + m3 (1.5.22)

Legea 2

Dacă 2 suprafeţe luminoase colorate produc aceeaşi senzaţie de culoare, această echivalenţa se menţine dacă luminanţele lor sînt multiplicate sau divizate cu o aceeaşi cantitate.

KmM → Km1M1 + Km2M2+ Km3M3 (1.5.23)

K – factor de multiplicare sau divizare.Aceasta lege exprimă independenţa luminaţiei în cadrul

echivalenţei cromatice.Legea 3

Dacă o culoare M’ ai cărui module colorimetrice sînt m1’,m2’,m3’ este amestecată cu culoarea M – culoare rezultată va fi echivalentă cu adunarea celor 3 culori primare M1, M2, M3 multiplicate cu cantități m1

+ m1’, m2+ m2’ și m3 + m3’:

mM + m’M’→ (m1 + m1’)M1 + (m2+ m2’)M2 + (m3 + m3’)M3;(1.5.24)

1.5.2 Sistemul colorimetric

În sistemul RGB (roşu unitar, verde unitar şi albastru unitar) în calitate de culori au fost alese culorile monocrimatice.

R= λR= 700 nm; G= λG= 546,1 nm;B= λB= 435,8 nm;Catităţi unitare a culorilor primare sunt alese astfel ca ponderea

luată in măsură egale să producă senzaţia de alb.

r=g=b=13 ; (1.5.25)

L[R]:L[G]:L[B]=1:4,5907:0,0601 (1.5.26)

Sistemul RGB este comod pentru că toţi parametrii lui pot fi aflaţi experimental şi culorile primare RGB sunt reale.

Expresiile colorimetrice:

F=rR+gG+bB (1.5.27)23

Page 24: Televiziunea Digitala

r=mr

mr+mg+mb ; (1.5.28)

g=mg

mr+mg+mb ; (1.5.29)

b=mb

mr+mg+mb ; (1.5.30)

unde: r,g,b – sunt coordonate în sistenul RGB,mr,mg ,mb – ponderile culorilor.

Fig. 1.5.20 Triunghiul culorilor, reprezentarea grafică a amestecului culorilor

Locus – locul punctelor în sistemul RGB; poziţia culorilor monocromatice în sistemul colorimetric.

Dezavantajul sistemului RGB - prezenţa componentelor negative în relaţia colorimetrică pentru unele culori.

1.5.3 Sistemul XYZPentru uşurarea calculelor în 1931 Comitetul Internaţional a

inventat acest sistem.Culorile XYZ sunt culori fictive, nu sunt reale, care sunt folosite

doar pentru calcule, fiindcă coordonatele fiecărei culori sunt pozitive.

24

Page 25: Televiziunea Digitala

w – alb;1 – roşie;2 – galben;3 – verde;

4 – albastru deschis;

5 – albastru;

6 – purpuriu;unde: x, y, z – coordonatele

culorilor în sistemul XYZ.x+y+z=1

Toate culorile monocromatice sunt în triunghiul XYZ.Pentru reprezentarea culorilor se va folosi ca în RGB o

reprezentare plană cu un sistem de coordonate rectangulare, coordonatele fiind X şi Y.

În centrul de greutate a triunghiului se afla corespunzător culorii albe cu coordonatele :

(x= y=z=1

3 ) (1.5.31)

C=xX+ yY+zZ; (1.5.32)

x=mx

mx+m y+m z ; (1.5.33)

y=m y

m x+m y+mz ; (1.5.34)

z=m z

mx+m y+m z ; (1.5.35)

25

Diagrama culorilor

Page 26: Televiziunea Digitala

1.6 Spectrul semnalului video

Spectru semnalului video poate fi descris prin relaţia:

f=m·Z0·fcad+n·fcad=m·fH+n·fV (1.6.36)

O proprietate a spectrului este structura discretă care conţine componente (armonice) de ordinul m , unde 0≤m≤+ ∞ şi multiple cu frecvenţa de explorare pe orizontală:

fH=Z0·fcad, fcad – frecvenţa cadrelor (1.6.37)

În jurul acestor frecvenţe se grupează armonicile de ordinul n2

unde - ∞≤n≤+∞, multiple frecvenţei de explorare pe verticală.

Fig. 1.6.22Structura spectrului(discretă)

În caz particular cind luminanţa semnalului se modifică pe verticală, în spectrul semnalului se pastrează frecvenţe multiple, frecvenţe de explorare pe verticală:

f=nfv (1.6.38)

Dacă luminaţa cadrelor se schimbă pe orizontală atunci spetrul semnalului se pastrează, frecvenţele multiple frecvenţei de explorare pe orizontală:

f=m·fH=m·Z0·fv (1.6.39)

Explorarea întreţesută: fH=15625 HzExplorarea progresivă: fH=31250 Hz

26

Page 27: Televiziunea Digitala

În cazul cînd luminanţa semnalului se modifică pe orizontală şi verticală atunci componetele spectrului se grupeaza în jurul armonicii fH, înfaşurătoarea căruia depinde de distanţa luminanţei de-a lungul linie.

1.6.1 Spectrul semnalului video în cazul explorării progresive

Fig. 1.6.23 Spectrul semnalului video în cazul explorării progresive

În acest caz raportul frecvenţelor f H / f V=Z0 şi este numărul de linii în cadru.

Pe intervalul între două armonici vecine a frecvenţei liniei se încadrează Z0 intervale întregi a frecvenţei cadrului. Rezultă că la suprapunerea spectrului inferior şi superior componetele se suprapun.Însumarea componentelor duce la apariţia distorsiunilor pe ecran.

1.6.2 Spectrul semnalului video în cazul explorării întreţesute

În acest caz explorarea pe verticală se efectuează cu frecvenţa cîmpurilor. Aici raportul frecvenţelor de explorare pe orizontală şi verticală nu este un număr întreg:

f H

f V

=f lin

f card

=z+δ(1.6.40)

unde: z – valoarea întreagă de linii în cîmpδ – valoarea fracţionaţă a liniei în cîmp

27

Page 28: Televiziunea Digitala

Dacă reprezentăm matematic numărul de linii transmise prin cîmpul numărul 1 prin relaţia z+ δ, prin două cimpuri 2(z+ δ) şi prin ω cîmpuri ω(z+ δ), atunci rezultă ω(z+ δ)=ωz+ωδ=Z0.

Fig. 1.6.24 Spectrul semnalului video în cazul explorării întrețesute

Fiindcă Z0 şi ωz sunt numere întregi atunci şi ωδ tot este întreg.În cazul descompunerii întreţesute pe intervalul între două

armonici vecine a frecvenţei liniilor se încadrează z+δ intervale cu frecvenţa fV şi la suprapunerea spectrelor componentele lor sunt plasate la mijlocul intervalelor spectrelor vecine.

Concluzie: creşterea în ω ori a timpului de transmitere a cadrului ce conţine ω cîmpuri duce la îndesarea de ω ori a spectrului.

Transmiterea imaginii mobile este însoţită în modulare în amplitudine a componentelor spectrale şi apariţia în vecinătatea fiecărei componente a benzilor laterale adăugătoare, lăţimea cărora depinde de viteza de micşorare şi nu depăşeşte ± 5 Hz

1.6.3 Suprapunerea spectrelor semnalelor de luminanţă şi crominanţă

Luînd în consideraţie că pareta cea mai importantă a energiei este cocentrată în jurul componentelor spectrale cu frecvenţa liniilor şi 90% din energia totală este concentrată în banda de frecvenţă de la 0 pînă la 0,6, 0,7 MHz. B=[0….0,6, 0,7] MHz

În sistemele de televiziune în culori semnalul de crominanţă este transmis pe o subpurtătoare aparte care este plasată în partea superioră a spectrului destinat transmiterii semnalului de crominanţă.

28

Page 29: Televiziunea Digitala

Fig. 1.6.25 Suprapunerea spectrelor.

Intercalarea spectrelor se obţine prin metoda de sincronizare după frecvenţă sau faza a subpurtătoarei de culoare.

În cazul sincronizării dupa frecvenţa subpurtătoarei de culoare frecvenţa subpurtătoarei se alege ca armonica impară a semifrecvenţei liniilor:

fc=(2m+1)·fH/2 (1.6.41)

În acest caz subpurtătoarea se plasează strict la jumătate între armonicile vecine a frecvenţei liniei şi cadrului a semnalului de crominanţă:

Dacă trecem de la frecvenţă la timp atunci obţinem:

T C1f c

1f c

=(2m+1)2T lin; (1.6.42)

T lin=(2 m+1 )T c

2 ; (1.6.43)

Din expresie rezultă ca intervalul frecvenţei liniei se plasează număr impar de semiperioade a frecvenţei subpurtătoare de crominanţă.

Ca rezultat semnalul subpurtătoarei de crominanţă duce la apariţia pe ecran a imaginii adăugătoare punctiforme, polaritatea căreia se schimbă de la linie la linie, şi fiindcă cadrul conţine număr impar de linii şi de la cadru la cadru.

29

Page 30: Televiziunea Digitala

Fig. 1.6.26 Suprapunerea spectrelor.

30

Page 31: Televiziunea Digitala

2 Televiziunea digitală

2.1 Noțiuni generale.Transmiterea semnalului de TV implica utilizarea purtătoarei

analogice care este modulata de semnalul video şi audio. Necătînd la aceea că purtătoarea este analogică informaţia poate fi analogică sau digitală.

În TV analogică totalitatea semnalelor video,stingere şi sincronizare este transmisă într-o formă originală analogică.

În TV digitală semnalele video si audio sunt convertite in format digital compus din”0”şi”1”(biţi). Seriile de biţi sunt utilizate pentru modularea purtătoarei analogice. În punctul de recepţie semnalul audoi si video digitale sunt convertite înapoi în formatul analogic (original).

În cazul TV analogice lărgimea benzii este de la 6-8 MHz. Pentru digitală este de 10 ori mai mare. Deoarece tehnicile de compresie sunt utilizate pentru micşorarea lărgimii benzii până la valori admisibile (6-8MHz).

În realitate compresia este așa de eficientă ca mai multe canale digitale pot fi transmise în aceeași bandă de frecvență alocată canalului analogic.

Avantajele TV digitală faţă de analogice1. Rezistenţă ridicată la zgomot;2. Putere mai mică a emițătoarelor;3. Număr mai mare a canalelor de TV transmise în aceeaşi bandă;4. Creşterea calității imaginii şi a sunetului;5. Crearea sistemelor TV cu noi standarde de descompunere a

imaginii;6. Transmiterea în semnalul de TV a informaţiilor suplimentare;7. Crearea sistemelor interactive de TV;

Transmiterea semnalului de TV digital implică 3 etape:

1. digitalizarea2. compresia3. codarea canalului

31

Page 32: Televiziunea Digitala

Fig. 2.1.27 Schema de structură a unui emițător digital.

unde: ADC - convertorul analog digitalFEC-(forfor eror corection) procesor de adăugare a biţilor de corecțieM-modulatorV-videoA-audio

Digitalizarea este un proces de conversie a semnalului video si audio analogice în serii de biţi prin intermediul convertorului ADC. Pentru reducerea lărgirii benzii se utilizează compresia de date atît video cît şi audio. Acest lucru este realizat de codorul video şi audio MPEG care produce o serie de pachete elementare video şi audio. Are loc mai departe divizarea în pachete mai mici cu lungimea de 188 byți. Pachete ce aparțin diferitor canale sunt aplicate la multiplexor unde se produce fluxul de transport. După, are loc adăugarea datelor de corecţie a erorilor de procesorul FEC. Fluxul de transport este utilizat pentru modularea purtătoarei, care pentru standardul DVB-S se află în domeniu de 10,7până la 12,75 GHz ce utilizează modulaţia QFSK-în timp ce în DVB-T este în banda UHF ce corespunde cu frecvenţa de lucru a TV analogice cu lărgimea benzii de la 8-6MHz, 3-10 canale DVB în dependenţă de calitatea semnalelor transmise.

32

Page 33: Televiziunea Digitala

2.2 Digitalizarea imaginii.

Fig. 2.2.28 Eșantionarea semnalului.

Digitalizarea imaginii de TV reprezintă discretizarea conținutului a imaginii, cadru după cadru şi linie după linie. Pentru a păstra calitatea imaginii ar trebui să fie atîtea eşantioane în fiecare linie cîte existăpixeli fiindcă fiecare eşantion reprezintă un pixel. Pentru DTV imaginea statică este o matrice de pixeli orizontali şi verticali. Numărul de pixeli va depinde de formatul utilizat:

TV cu definiţie standardă SDTV este PAL sau NTSC TV cu definiţie înaltă HDTV

Standardul PAL are 625 linii dintre care 576 active.NTSE-525 linii - 480 active În ceea ce priveşte numărul de pixeli pe o linie SDTV specifică

valoarea de 720 de pixeli pe linie pentru ambele standarde. Oferind număr total de pixeli pe imagine pentru PAL:

PAL 576 x 720 = 414 720NTSC 480 x 720 = 345 600

Concluzie:Fiecare linie a imaginii va fi reprezentată de 720 de eşantioane.

Pentru a asigura că eşantionul să fie format în poziție exactă

33

Page 34: Televiziunea Digitala

corespunzătoare pixelului, frecvenţa de eşantionare trebuie fixată cu frecvența liniilor. În cadru standardului:

PAL fH=15 625 Hz NTSC fH=15 734 HzDin aceste considerente frecvenţa de discretizare trebuie să fie

multiplă frecvenţei liniilor.

2.2.1 Alegerea frecvențelor de discretizare.

Semnalul video analogic conține informaţia video cu semnale de sincronizare a liniilor dar numai informaţia video e necesar de convertit în fluxul digital.

Cum se cunoaște durata unei linii este : 64 µs – PAL; 12µs-pentru transmiterea semnalelor de sincronizare; 52µs-pentru transmiterea semnalului video;

Din aceste considerente rezultă:

f eșantionare=72052

=13,8 MHz ;

În TV analogice fe=13,5 MHzPentru satisfacerea condiției de multiplicitate a frecvenței liniei

în standardul PAL și NTSC s-a ales valoarea de 13,5 MHz, ea este frecvența de discretizare în sistemul DVB, iar13,5 este a 864 armonică în PAL și a 858 în NTSC:

13,5=864x15625;13,5=858x15734;

Ca rezultat numărul de pixeli pe linie pentru PAL: 13,5*52=702;

pentru NTSC:13,5*52,6=710;

Se obține prin frecvența și durata liniei active.

2.2.2 Discretizarea videoDin bazele TV se cunoaște că teledifuziunea coloră implică

transmiterea a 3 componente: luminanța(Y) și diferența de culoare (C r și Cb). În TV analogică semnalul de luminanță este modulat în amplitudine

34

Page 35: Televiziunea Digitala

(pentru Radiodifuziune terestră) sau modulat în frecvență (Radiodifuziune prin satelit).

Pentru componentele de crominanță este utilizată modulația în cuadratură cu subpurtătoare de:

4,43 MHz în sistemul PAL3,58MHz în NTSC 4,40625MHz 4,25MHzîn SECAM

În DVB cele 3 componente sunt independent eșantionate, convertite în 3 fluxuri digitale înainte de compresie și modulație.

Pentru semnalul de luminanță care conține cea mai înaltă frecvență fdiscretizare=13,5 MHz, la crominanță după recomandarea CC/RT feșantionare de 2 ori mai mica 6,75 MHZ.

Fig. 2.2.29Discretizarea semnalului de crominanță.

După procesul de digitalizare se formează 3 fluxuri independente

ce formează un flux unic cu frecvența 27 MHz.

35

Page 36: Televiziunea Digitala

2.3 Structuri de discretizarea semnalelor de crominanță.

Fig. 2.3.30 Structura 422.

Structura 422 reduce rezoluția doar pe orizontală lăsînd intactă rezoluția verticală.

Proporția 422 indică că ambele semnale Cr si Cb sunt discretizate cu rata mai mică de 2 ori față de rata de discretizare a semnalului de luminanță. Din desen rezultă că componentele discrete sunt distribuite uniform formînd structura alternantă de culoare cu componenta de luminanță Y unica și coloane compuse din luminanță și 2 componente de crominanță.

Fig. 2.3.31 Structura 411.

Pentru reducerea benzii de frecvență și ca rezultat a vitezei fluxului poate fi utilizată structura 411. Aici componenta de crominanță este discretizată cu rata de discretizare mai mică de 4 ori față de semnalul de luminanță. Fiecare al 4-lea pixel. Structura a fost utilizată cu succes în primele aplicații digitale. Din Fig. 2.3.31se observă un dezbalans între rezoluția cromatică pe orizontală și verticală (rezoluția pe orizontală mai mică ca pe verticală).

36

Page 37: Televiziunea Digitala

Pentru depășirea problemei cu menținerea bitrate-ului (viteza fluxul digital de TV) s-a introdus structura 420.

Fig. 2.3.32 Structura 420.

Această tehnică de discretizare prevede utilizarea a semiratei de discretizare atît pe verticală cît și pe orizontală, discretizînd fiecare al II-lea pixel și fiecare al II-lea rînd. Ca rezultat apare o structură alternantă a rîndurilor și coloanelor cu componenta de luminanță unică ca în Fig.2.3.32.

2.4 Particularitățile cuantizării

Cuantizarea – proces de divizare a diapazonului de valori continue în număr finit de intervale. Cuantizarea reprezintă un proces de discretizare a semnalului de TV nu după timp dar după amplitudine.

În urma cuantizării fiecărui nivel i se atribuie un număr a unei zone corespunzătoare. Așa apare o structură de nivel ce exprimă valori cu eroare de cuantizare, adică cuantizarea constă în aproximarea valorilor momentane pînă la cel mai apropiat nivel de cuantizare.

În Fig. 2.4.33într-o formă simplificată este prezentat procesul de codificare si decodificare a semnalului de luminanța liniar crescător utilizînd cuantizarea cu adîncimea de cuantizare cu 8 nivele.

37

Page 38: Televiziunea Digitala

Fig. 2.4.33 Procesul de codificare și decodificare a semnalului de luminanță.

Codarea –proces de atribuire a fiecărui nivel a unui numar din sistemul binar. Această metoda se mai numește modularea impulsurilor in cod.

Viteza de transmitere a unui flux informațional bitrate-ul reprezintă cantitatea simbolurilor binare transmise intr-o unitate de timp.(unități de măsura bit/s).

Birate-ul va fi egal cu produsul frecvențelor de discretizare si adîncimii de discretizare (a numărului de simboluri atribuite unui nivel).

C=f d ×k (2.4.44)Numărul de simboluri binare k într-un cuvînt de cod are o

legătură cu numărul de nivele de cuantizare:k=log2 m≈ 3,31 lgm (2.4.45)

Numărul de nivele de cuantizare „m” trebuie luate nu mai puțin decît numărul de gradații de luminanță care le percepe ochiul uman. În dependență de condiții numărul de gradații poate fi de la 90-400, ca rezultat k=6,4+7,6.

Adîncimea cuantizării poate lua valori doar întregi deaceea k primește de la 7 și 8. Luînd în considerație că 128 nivele nu poate fi o

38

Page 39: Televiziunea Digitala

valoare universală pentru orice condiție de vizualizare s-a hotarît utilizarea valorii 8 .

În aparatul profesional adîncimea de cuantizare este 10.2.5 Viteza fluxului digital (bitrate-ul).

PAL 720 pixeli/linie NTSC 720 pixeli/linie576 linii active 480 linii active

PAL 720 ×576=414 720NTSC 720 × 490=345 600

PAL: 720×756× 25=10368000×8=82944000(b/ s)NTSC:720 × 480× 30=10368000 × 8=82944000(b /s)unde: 25;30 – numărul cadrelor82944000 numărul de biți pe secundă

4 CR=41,472 Mbps4 CB=41,472 MbpsLa 420 și 411 (de 4 ori mai mică)

4 CR=20,736 Mbps4 CB=20,736 Mbps

Y +CR+CB – bitrate-ul final

2.6 Codarea in MPEGLuînd în considerație că bitrate-ul total:

bitrate-ul total=2*20,736+82,944=124,146 Mb/s

pentru 2 componente de crominanță și unul de luminanță. Pentru rezolvarea acestei probleme a fost elaborat un șir de tehnici pentru micșorarea vitezei de transmitere (biterate-ul) pentru estimarea gradului de rezolvare a ei si introduce noțiunea de gradul de compresie. Cu cît gradul este mai mare cu atît mai mică e viteza de transmitere rezultă că este mai mică lărgimea benzii canalului utilizat. Un aspect negativ al compresiei este creșterea degradării inevitabile a imaginii ceea ce reprezintă plata pentru micșorarea biterate-ului.

39

82,944

Mbps

Page 40: Televiziunea Digitala

De ce creșterea bitrate-ului duce la creșterea benzii de frecvență,care e legătura dintre numărul detaliilor transmise și lărgimea benzii de frecvență?

Tehnicile compresiei avansate permit ascunderea degradării imaginii cu prețul unor tehnici și costisitoare.

Există 2 standarde de bază de compresie :- JPEG- MPEG

JPEG-asociat cu imagini digitale MPEG-dedicat videodigitalului

Cele mai populare standarde sunt MPEG 2 și MPEG 4.MPEG 2 asociat cu SDTV

MPEG4 cu HDTV

Fig. 2.6.34 Caz generalizat a codorului MPEG.

Un canal digital e construit din 3 elemente -video-sunet-date tehnice –care conțin informații adăugătoare ca tele textul,

informații specifice a recepției plus ghidul electronic a programelor (EPG) sînt generate în formă electronică și nu necesită codarea.

Scopul codorului este să comprime datele prin excluderea a părților neesențiale sau redundante a imaginii și a sunetului realizînd operația de reducere a numărului de biți divizînd în fluxuri de pachete elementare.

40

Page 41: Televiziunea Digitala

2.7 Sistemul de codare MPEG2Există 2 caracteristici distincte a imaginilor dinamice. Ambele

sunt utilizate de MPEG în compresia datelor .1. Video reprezintă o secvență de imagini statice ca rezultat putem

folosi aceleași tehnici de compresie utilizate de JPEG. Se cunoaște sub denumirea de: compresare spațială între cadre.

2. Constă ca succesiunea imaginilor statice din videoclip diferă foarte puțin după conținut și permite să renunțăm la o parte din informație ce nu se schimbă de la o imagine statică la alta numită redundanță și transmițînd doar informații despre diferențe dintre 2 imagini statice vecine. Se cunoaște sub denumire de DCT (transformarea cosinusoidală completă).

Codare MPEG consta din 3 părți:-pregătirea datelor;-compresia temporală și spațială;-cuantizarea;

2.7.1 Pregătirea informației videoScopul pregătirii este de a asigura o organizare potrivită pentru o

compresie a cuvintelor de cod proaspăt eșantionate. Informația video nimerește în codor sub forma eșantioanelor de cod liniar a semnalului de luminanță și crominanță.

Pregătirea prevede regruparea acestor eșantioane în blocuri 8x8, pentru utilizarea eliminării redundanțelor spațiale. Aceste blocuri sunt după rearanjate în macroblocuri de 16x16, pentru excluderea redundanței temporale. După care, macroblocurile sunt grupate în pachete care vor reprezenta unități de bază pentru compresie.

Structura macroblocului este determinată de profilul MPEG2 ales utilizînd structura de eșantionare 420, macroblocul va avea o structură formată din 4 blocuri luminanță și cîte un bloc pentru cel diferență de culoare.

Teoretic un pachet poate varia de la macrobloc pînă la întreaga imagine dar în practică pachetul acoperă o linie completă sau o parte din linii.

41

Page 42: Televiziunea Digitala

Compresia temporală sau compresia între cadre este realizată pe cadre succesive. Această compresie este datorată diferențelor nesemnificative între două cadre succesive. Din acest motiv nu este necesar de transmis conținutul în întregime a fiecărei imagini statice fiindcă majoritatea informației este o repetare banală a cadrului precedent. Necesar este de transmis doar diferențele între cadre. Pentru descrierea diferențelor dintre cadre sunt utilizate două componente: vectorul de deplasare și diferență între cadre. Pentru ilustrarea acestei tehnici vom analiza două cadre consecutive arătate în Fig. 2.7.35

Conținutul primului cadru este 1,2,3,4,5,6,7,8,9;Conținutul cadrului doi este 10,2,3,4,1,6,7,8,9;Analizând aceste cadre se observă că elementul 2,3,4,6,7,8,9 se

repetă. Elementele ce se repetă se vor numi redundanțe, deoarece ele nu aduc nimic nou în compoziția originală a cadrului.Pentru excluderea redundanței, vor fi transmise doar schimbările conținutului. Aceste schimbări vor fi redate prin două aspecte: mișcarea conținutului nr1. din celula A1 în B2 și introducerea în celula A1 a conținutului nr10. Adică primul aspect este vectorul de mișcare. Iar al doilea este conținutul nr10. care reprezintă diferența între cadre și deriva dintr-o metodă mai complexă. De mai intîi vectorul de mișcare este adăugat la primul cadru pentru producerea cadrului prezis

Fig. 2.7.35 Analiza compresiei temporale

Pentru obținerea cadrului diferență din cadrul secund se scade cadrul prezis. Ambele componente (vectorul de deplasare și cadrul diferență) sunt combinate pentru formare cadrului P.

42

Page 43: Televiziunea Digitala

2.7.2 Grup de imagini statice

Fig. 2.7.36 Grup de imagini statice

Compresia temporală se realizează în grup de cadre (GOP group of pictures) de obicei compuse din 12 cadre ne întrețesute. Primul cadru din grup reprezintă un cadru de referință și este numit I-frame. Care este urmat de P-frame obținut prin comparare a cadrului doi cu I-frame. Acest lucru se repeta a treilea cadru se compara cu P-frame precedent pentru producerea a al doilea P-frame, în așa mod pînă la a 12-lea cadru după care urmează cadru I. Acest tip de predicție se numește predicția înainte.

2.7.3 Prognoza și diferența între cadre

Fig. 2.7.37Schema bloc a procesului de prezicere temporară.

În Fig. 2.7.37este schema bloc a procesului de prezicere temporară. Cadrul iniţial Fo se aplică la bufer unde se păstrează un timp, de asemenea acest cadru nimereşte la intrarea MVG (generator al vectorului de intrare) care utilizează conţinutul cadrului precedent F1

43

Page 44: Televiziunea Digitala

stocat în memoria video VM, pentru obţinerea vectorului de mişcare MV0. Vectorul de mişcare se adaugă la F-1, pentru obţinerea Po care este comparat cu conţinutul cadrului F0, pentru obţinerea erorii remanente, sau Do - cadru diferenţă. Eroarea remanentă D0 se aplică ca cadru spaţial DCT, apoi se transmite în canal.

D0 codat se aplică concomitent la decodorul DCT spațial pentru obţinerea D0 care va fi recepţionat în punctul de recepţie.

După care, acest semnal se adaugă la P0 care aşteaptă în bufferul2, pentru restabilirea cadrului iniţial F0 utilizat pentru păstrarea pe durata unui cadru în memoria video.

2.7.4 Prognoza bidirecțională

Viteza fluxului de ieşire în mare măsură depinde de precizia vectorului de deplasare.

Pe cadru care se prezice din vectorul de înaltă precizie şi va fi asemănător cu cadrul iniţial intrat încît eroarea remanentă va fi foarte mică. Ca rezultat vom obţine mai puţini biți informaţionali, şi ca rezultat mai mică viteză datelor. În caz dacă se utilizează un vector de mișcare speculativ prezicerea cadrului va fi imprecisă, rezultă că eroarea remanentă crește și crește viteza fluxului.

Scopul prognozării bidirecţionale este de a mări precizia vectorului de programare.

Această metodă se bazează pe poziţia viitoare şi trecută a blocului în mişcare. Prognoza de bidirecțională foloseşte estimarea mişcării vectorului direct şi invers folosind cadrul trecut şi viitor pentru formarea cadrului prezis. În rezultat se obţin 2 vectori: înainte şi înapoi. Al 3 –lea vector se obţine prin interpolarea primilor 2 vectori bidirecţionali.

Aceşti 3 vectori sunt utilizaţi pentru formarea a 3 cadre prezise P cadru , B cadru, B cadru.

Toate aceste cadre se compară cu cadrul iniţial obținînd 3 erori remanente. Se utilizează acel vector a cărui eroare remanentă este mai mică.

44

Page 45: Televiziunea Digitala

Fig. 2.7.38 Structura GOP - cadrului

Cadrele de 1-15 –formează grupul de grad GOP= 15 formează un grup de cadre ce pot avea diferite dimensiuni, dar se începe numaidecît cu cadrul I. P cadrul 4 se prezice după cadrul I1. P cadrul 7 după P cadru 4, P10 după P7.

I10 se transmite doar cu codarea spaţială şi în dependentă de cadrele precedente. B2,3 se prezice după I1 şi P4 ; B 5,6 după P4, P7 ; B14,15 după P13,I 16;

Înainte de codare consecutivitatea se schimbă deoarece B cadru trebuie se urmeze după ambele cadrele pe care se prezice.

În aşa formă cadrele se codează şi se transmit iar în procesul de decodificare se restabileşte consecutivitatea iniţială.

2.7.5 Transformarea cosinusoidală discretăTransformarea cosinusoidală discretă este fundamentul tuturor

metodelor de compresie cu pierdere ( IPEG; HP3; MPEG 1,2,4)Transformarea cosinusoidală prezintă un caz particular a

transformării Fourier discretă. În caz general DCT este un produs între vector şi o matrice.

[ Y ]=[ C ] × [ X ] × [ CT ] (2.7.46)Este o reprezentare matricială a procesului DCT unde: x – matricea iniţială;C și CT –matrice cu coeficienți de transformare

45

Page 46: Televiziunea Digitala

Algoritmul MPG – 124 divizează cadru în blocuri 8x8 pixeli asupra cărora se realizează DCT.

Inițial asupra liniilor după fiecare coloană de aceea transformarea se numește DCTS .

După, transformarea în matricea Y nu sunt pixeli, dar o totalitate de unde cuamplitudini şi frecvențe diferite.

Frecvențele joase sunt concentrate în colţul stîng sus şi corespunde detaliilor mari.

Frecvențele înalte corespund detaliilor mici şi ocupă colţul dreapta de jos.

După care se utilizează metoda lui Hauffman sau codarea aritmetică ce utilizează coduri cu lungimi variabile.

Codurile cu lungimi mai mici se se atribuie se atribuie coeficienţilor ce sunt prezenţi în colţul stîng sus, iar mai lungi din colţul drept jos. Această conversie deja asigură o compresie, dar compresia definitivă se realizează prin excluderea componentelor ne semnificative.

Imagine valori discrete coeficienți DCT

Fig. 2.7.39 Reprezentarea imaginii inițiale, valorilor discrete atribuite luminanței și a coeficienților DCT

2.8 Reprezentarea digitală a semnalelor audio în sisteme de difuziune de diferite nivele.

Alegerea parametrilor de reprezentare digitală a semnalului audio depinde de proprietăţile a aparatului auditiv al omului, dar şi de parametrii sistemului audio analogic.

- Diapazonul dinamic- Bonda de frecvenţă ocupată

46

Page 47: Televiziunea Digitala

2.8.1 Diapazonul dinamicSemnalul audio după natură sa are o formă aleatorie.

Determinarea dimensiunii unui astfel de semnal este posibilă în caz dacă sunt determinate anumite nivele numite cuazimaximale sau cuaziminimale.

Cuazimaximal - acest nivel care este întrecut de semnll în 2% de timp în care este analizat semnalul

Nivelul cuaziminimal – nivel care este întrecut de semnal în 98% din timpul analizat.

Rezultă – diapazonul dinamic reprezintă diferenţa între nivelul cuazimaximal şi cuaziminimal.

D=Lmax−Lmin [dB ] (2.8.47)Este nevoie de diferenţiat 2 dimensiuni :

- Diapazonul a semnalului audio;- Diapazonul dinamic a canalului de transmisiuni;

Diapazonul dinamic a semnalului este limitat în canalul de transmisiuni prin caracteristicile de lucru a amplificatoarelor şi prin nivelul zgomotului în tractul de transmisiune.

Diapazonul dinamic a canalului de transmisiuni mereu e mai mic decît diapazonul dinamic a semnalului audio (diapazonul dinamic a canalului este 40 dB, iar diapazonul dinamic al orchestrei simfonice este de 80 dB). Deoarece pentru semnale reale se efectuează un proces de micşorare a diapazonului dinamic.

2.8.2 Diapazonul de frecvente şi banda de frecvenţe ocupată.Diapazonul de frecvenţă teoretică a semnalului audio este în

limitele de percepere a aparatului auditiv de la 20Hz la 20 kHz, dar diferite surse de sunete au diferite distribuţii energetice în spectru de aceea se vorbeşte despre frecvența ocupată de un semnal audio sub această noţiune se înţelege un interval de frecvenţă unde nivelul componenţei de frecvenţă întrece o anumită valoare, în afară acestui interval frecvenţele sînt egale cu zero. De exemplu banda ocupată de pian de la 100-5000 Hz, flaut 250-14000, glasul barbatului 100-7000 Hz.

47

Page 48: Televiziunea Digitala

În dependenţă de diapazonul frecvențelor ocupate se disting următoarele clase de radiodifuziune:

1. Clasa nr.2 – diapazon 100Hz – 5,6kHz2. Clasa nr.1 – diapazon 50 – 10000 Hz 3. Clasa superioară – 30 Hz - 15 kHz

Categoriile de calitate a semnalelor audio utilizate în radio și teledifuziune.

Există 3 categorii de calitate a sunetului:1. Calitate foarte înaltă – semnalul audio are o rezervă destul de înaltă în calitate pentru conectarea în serie acodec-elor şi realizarea prelucrării semnalului audio;2. Calitate înaltă;3. Calitate medie;

Calitatea lor este echivalentă cu calitatea a unui post de radio analogic cu modulare în frecvenţă.

2.8.3 Discretizarea semnalului audio.În conformitate cu recomandările frecvența de discretizare pentru

sistemul digital, radio şi TV trebuie să fie de valoarea 48 kHz.Pentru calitate înaltă a semnalului audio. În caz cînd nu este

necesară transmiterea unui semnal de calitate înaltă, frecvență de discretizare poate fi aleasă la 32kHz.

În caz MPEG2 este posibil de utilizat frecvențe de discretizare înjumătăţite de 16kHz; 22,05kHz; 24kHz. Se mai utilizează şi sferturi de frecvenţă 8kHz; 11,025kHz; 12kHz, astfel de valori a frecvenței de discretizare sunt utilizate la transmiterea semnalului audio cu viteze mici şi foarte mici a fluxurilor digitale în rețelele internet.

2.8.4 Cuantizarea semnalului audioSe realizează luînd în calcul diapazonul dinamic a aparatului

auditiv (diferenţa între pragul de sensibilitate şi nivelul de durere este de 120 dB). Pentru asigurarea reproducerii de înaltă calitate în conformitate cu recomandările adîncimea cuantizării trebuie să fie mai mare de 16 biţi ce este 216 nivele ceea ce are o valoare de 65536.

În aşa caz diapazonul dinamic a semnalelor transmise va fi apropiat diapazonului dinamic al aparatului auditiv: 106 – 110 dB. Pentru aparatajul profesional adîncimea cuantizării este 18,20,24 biţi.

48

Page 49: Televiziunea Digitala

Viteza fluxului digitalV audio=n ×m × F s

unde: FS – frecvența de discretizare;n- m de canale audio;m- adîncimea de cuantizare;

Tabel 2.8.2

Domeniul de

utilizare

Frecvența de

discretizare (kHz)

Adîncimea

cuantizării (biți)

Viteza fluxului

digital (kbps)

1. Compact disc 44,1 16 705,6 (1canal)

2. Tele și radiodifuziune

48 16-20 768-960

2.9 Procesul de compresie a semnalului audio după standardul MPEG2

Algoritmul de compresie a semnalului audio se sprijină pe modelul psihoacustic a auzului. Se mai analizează conţinutul spectral a semnalului audio. Se cunoaşte că pragul sensibilităţii a aparatului audio depinde de frecvenţa sensibilitatea urechii are diapazonul maxime de la 1-5kHz.

Fig. 2.9.40 Reprezentarea grafică a pragului de sensibilitate.

unde: PS – pragul de sensibilitate.P.S lent creşte în măsura îndepărtării de la acest diapazon. Se mai

cunoaşte un fapt că prezența în spectrul audio a oricărei componente puternice coboară sensibilitatea la alte componente adiacente. Acest efect se numeşte mascarea.

49

Page 50: Televiziunea Digitala

Fig. 2.9.41 Mascarea statică.

În afară de mascarea statică există noţiunea de mascare dinamică.Semnalul slab de nivel jos ce pare imediat după finisarea

semnalului puternic de nivel înalt rămîne o perioadă de timp neobservat, astfel de componenţă se poate numi element redundant.

Utilizarea efectelor de mascare permite considerabil de micşorat volumul de informaţie lăsînd intactă calitatea sunetului. În rezultatul analizei s-a realizat măsurări a lăţimii şi poziţiei a benzilor de frecvență în limitele cărora acţionează mascarea. Aceste benzi sunt numite critice.

În diapazonul de 1kHz lăţimea benzii critice este aproximativ egală cu 100 Hz. În diapazonul de 2kHz este de 300 Hz, 10 kHz creşte pînă la 1kHz.

2.10 Amestec şi scremblare.Una din metodele efective pentru micşorarea influenţei erorilor

de pachet este amestecul (interleaving) metoda constă în rearanjarea biţilor după un algoritm înainte de a transmite informația în canalul de transmisiune.

În punctul de recepţie se restabilește consecutivitatea iniţială. În urma influenţei erorii de pachet în punctul de recepţie erorile sunt distribuite uniform în timp obţinînd erori unitate care mai ușor se depistează şi se corectează cu ajutorul codurilor de corecţie a erorilor.

Fig. 2.10.42Procesul de amestec şi restabilire a consecutivităţii iniţiale.50

Page 51: Televiziunea Digitala

a) Este semnalul digital iniţial ce reprezintă o consecutivitate de cuvinte de cod cu o lungime de 4 biţi. Amestecul este realizat în limita a 4 cuvinte, adică asupra 16 biţi. Numerele reprezintă poziţia bitului în consecutivitate. În rezultatul amestecului biţii se aranjează ca în figura b ; prin puncte sunt arătați biţi deterioraţi în urma influenţei zgomotului formînd o eroare de pachet. În urma restabilirii consecutivităţii biţii eronaţi se distribuie uniform în timp. Această metodă poate fi utilizată nu doar pentru biţi dar şi pentru grupuri de biţi ( de exemplu bait).

În standardul de TV – DVB amestecul se realizează în limitele unui pachet de transport. După codare cu corecţia erorilor care măreşte dimensiunea pachetului de la 188 la 204 baiți.

Fiecare pachet se împarte în 12 grupe cîte 17baiți.Mi întîi se transmit primii baţi din grupă ( 1,18......, 171, 188);

apoi (3,19..---...172, 189 );și ultimii ( 17,34.....187, 204 );

În aşa mod în procesul de amestec, diferiţi baiţi sunt amestecaţi la distanţe de la 0 pînă la 176 a poziţiei în limitele fluxului de transport. În punctul de recepţie se restabileşte consecutivitatea baiţilor. Amestecul poate fi utilizat în calitate de criptare a semnalelor transmise, deoarece restabilirea corectă a consecutivității este posibilă doar la cunoaşterea legii de amestec.

2.10.1 ScremblareaÎn standardul MPEG2 cest termen caracterizează modificarea

caracteristicilor fluxului de date (video-audio, sau alte informaţii) cu scopul blocării accesului nesancţionat. Procesul de de scremblare este procesul invers. În sistemele digitale de transmisiune pentru sclembarea, la semnalul digital se mai adaugă un semnal adiţional care are un caracter pseudo-aleator. Acest semnal reprezintă o consecutivitate de biţi ce are proprietăţi a semnalului aleator.

Zerourile şi unităţile în această consecutivitate la prima vedere cu un angajament haotic dar în realitate se formează în conformitate cu un algoritm care poate fi descris de un număr de parametri.

În această metodă de scremblare fiecare bit transmit se însumează după modulul 2 cu bitul din consecutivitatea pseudoaleatoare.

y (n )=x (n)⨁ p(n) (2.10.48)

51

Page 52: Televiziunea Digitala

unde: x-simbolul binar care corespunde semnalului digital

inițial

p – simbolul din consecutivitatea aleatoare;

y – semnalul digital scremblat;⨁ - suma modulo doi.

Din această expresie rezultă că orice bit care este însumat de 2 ori cu unul din simbolurile binare va primi la ieșire un semnal iniţial, deaceea pentru descremblare este necesar de adunat după modulul 2 fiecare bit scremblat cu acelaşi bit a consecutivității pseudoaleatoare.

X(n) = y(n) ⨁ p(n) (2.10.49)

Rezultă pentru descremblare în receptor este necesar de creat aceeaşi consecutivitate pseudoaleatoare. Pentru aceasta în receptor se transformă parametrii algoritmului de formare. Lipsa acestora limitează accesul la flux.

Există variante de acces cînd algoritmul de formare a consecutivităţii de formare pseudoaleatoare e cunoscută dar nu se ştie din segmente a consecutivităţii pseudoaleatoare este necesar de utilizat pentru descremblare. În aşa caz în componenţa cheii de decriptare se va introduce un marker (indicator) ce va semnifica începutul segmentului. În standardul de TV digitală DVB, scemblarea e utilizată în cazul cînd accesul este nelimitat, adică pentru programe libere, şi este utilizat pentru proprietăţi specifice a semnalului scremblat. Proprietăţile acestui semnal se apropie la proprietăţile zgomotului adică energia componentelor spectrale uniform se distribuie pe axa frecvenţelor ce permite utilizarea eficientă a canalului de comunicare şi mărirea rezistenţei la zgomot.

Un alt aspect al scremblării este obţinerea probabilităţii de apariţie a zeroului sau a „1” apropiată de 0,5

52

Page 53: Televiziunea Digitala

Fig. 2.10.43 Schema bloc de amestecare.

Fig. 2.10.44 Schema bloc de scremblare.

2.11 Metode de modulare utilizate la transmisiunea semnalului TV.

Particularitatea de bază a modulaţiei purtătoare cu un semnal digital constă în aceea ca parametrul modulat a purtătoarei poate primi în rezultatul modulaţiei un şir de valori discrete. Astfel de modulaţie se numeşte manipulare (modulare). Parametru a oscilaţiei purtătoare variază direct şi în timp. Intervalul de timp în decursul căruia parametrul rămîne constant este intervalul simbolului (denotă un simbol).

53

Page 54: Televiziunea Digitala

Pentru durata unui simbol se transmite un bit de informaţie sau mai mulţi biţi, formînd astfel un simbol de canal. Pentru mărirea eficienţei de utilizare a benzii de frecvență, simbolul de canal este dorit să conţină cît mai mulţi biţi informaţionali. Pentru aceasta în fiecare moment de timp semnalul în canalul de transmisiune trebuie să posede nu doar 2 dar mai multe valori.

În cazul manipulării în amplitudine acest lucru se atinge prin prezenţa a unui număr de nivele a amplitudinii.

În cazul manipulării în frecvenţă prin prezenţa a mai multor valori de frecvențe. Este evident că creşterea a numărului de stări a purtătoarei duce la scăderea rezistenței la perturbaţii a sistemului, deoarece receptorul trebuie să identifice nu doar 2 stări a semnalului dar mai multe. Pentru aceasta trebuie de asigurat o identificare clară a acestor stări prin mărirea raportului semnal zgomot ce duce la crearea puterii emiţătorului.

2.11.1 Manipularea în amplitudine ASKEa constă în variaţia discretă a nivelului amplitudinii a

semnalului purtător. În cel mai simplu caz unui din nivele ca corespunde prezenţa purtătoarei iar altui nivel lipsa purtătoarei. Un dezavantaj al modulației în amplitudine sunt variațiile mari ale puterii radiate.

Fig. 2.11.45 Modularea în amplitudine.

2.11.2 Manipularea prin frecvenţă FSK.Se realizează prin variaţia discretă a frecvenţei purtătoare la

valori constante de amplitudine

54

Page 55: Televiziunea Digitala

Fig. 2.11.46 Modularea în frecvență.

2.11.3 Manipularea în faza PSK.Constă în variaţie discretă a fazei purtătoare. În cel mai simplu

caz purtătoarea poate primi 2 valori: 0 şi 180°

Fig. 2.11.47 Manipularea în fază.

Pentru crearea eficienţei de realizare a benzii de frecvenţă se utilizează manipularea în mai multe nivele

55

Page 56: Televiziunea Digitala

a) b)

Fig. 2.11.48 Manipularea in fază cu 4 și 8 nivele

În desenul a) este prezentată manipularea în fază cu 4 nivele unde pe durata unui simbol se transmit 2 biţi informaţionali ceea permite creşterea eficienţei de utilizare a benzii de frecvenţă de 2 ori.

În desenul b) este prezentată manipularea în faze cu 8 nivele. Pe durata unui simbol se transmite 3 biţi . Eficienţa de utilizare a benzii de frecvenţă creşte de 3 ori. Defazajul între valori discrete este 45°. Manipularea în fază pe larg se utilizează în standardul DVB-S.

Următorul tip de modulaţiedes utilizat în transmiterea semnalelor digitale este manipularea în cuadratură şi amplitudine cu mai multe nivele.

După cum se ştie modularea QASK constă în modularea concomitentă în amplitudine cu 2 semnale: Ui și Uq a unei purtătoare, unde prin i se are în vedere infaz, q-cuadratură; care sunt în cuadratură

Semnalul sumar:u( t )=uI ( t )cosω0 t+uQ( t )sin ω0 tPentru demodulare se utilizează detecția sincronă ce constă în

înmulţirea semnalului U ( t )cos ω0 t sau U ( t )sin ω0t unde are loc înlăturarea componenţelor de înaltă frecvenţă. În rezultat se extrag semnalele UI şi Ua.

Modulaţia în amplitudine şi cuadratură deja asigură o creştere a eficienței de utilizare a benzii de 2 ori, deoarece pe aceeaşi purtătoare se transmit 2 semnale UI şi Ua. În cazul QASK nivelele fiecărei componente din cuadratura variază discret.

56

Page 57: Televiziunea Digitala

a) b)

Fig. 2.11.49 QASK cu 4 nivele

În desenul a) este prezenta QASK cu 4 nivele unde fiecărei componente din cuadratură i se atribuie 2 nivele. Fiecare din componenţă poate fi prezentă sau să lipsească.

În desenul b) fiecare componentă poate fi în faza ce corespunde nivelului + 0,5 sau în contrafază ce corespunde nivelului -0,5.

Varianta b) este mai preferabilă deoarece asigură un raport mai scăzut a culorii maxime de putere către valoarea medie a puterii.

Dacă fiecărei componențe din cuadratură de asigurat 4 nivele ce va corespunde cu 2 biţi se va obţine QASK 16 cu 16 nivele. Astfel de modulaţie ne dă un cîștig de utilizare a benzii de 4 ori deoarece se transmit concomitent 4 biţi. Pe larg sunt utilizat QASK 64, QASK 256.

Fig. 2.11.50 QASK cu 16 nivele

57

Page 58: Televiziunea Digitala

QPSKÎn cazul modulării discrete a fazei a fiecărei din componente din

cuadratură vom obţine manipularea în fază şi cuadratura.Semnalul obţinut:

cos (ω0 t+θ I )+sin( ω0 t +θQ )=A0 cos (ω0 t+θ0 )A0 ,

θ0 - amplitudinea şi faza rezultantă În momentul de timp cînd faza ambelor componente din

cuadratură se schimbă în salt la 180° asta provoacă apariţia modulaţiei în amplitudine parazită.

Pentru înlăturarea acestui efect nedorit se utilizează QPSK cu deplasare care constă în aceea că faza ambelor componente din cuadratură nu se schimbă concomitent dar consecutiv. În rezultat saltul fazei la 180° se exclude.

Tabel 2.11.3

θ I0 0 π π

θa0 π 0 π

θ0π/4 - π/4 3π/4 -3π/4

58

Page 59: Televiziunea Digitala

3 Dispozitive de afișare a imaginii. Monitoare.

3.1 PDP (plasma display panel)Datorită succeselor în domeniul microelectronicii şi

schemotehnicii digitale au apărut o mulţime de tipuri de ecrane la care principiul de funcţionare diferă principial. Practic în toate dispozitivele se utilizează metoda analogică de dirijare cu luminanţă în celulă, cînd într-un mod continuu are loc o variație a unui parametru după legea de variaţie a semnalului electronic.

De exemplu:1. În display cu emisie electronică FED. Aici are lor variaţia a

intensităţii emisiei electronilor.2. MEMS – sistem micro-electro-mecanic. Aici se variază cu

înclinarea şi forma oglinzilor.3. TFT LCD – se variază cu unghiul de rotaţie a cristalelor lichide.

Dar există dispozitive în care reglarea luminanţei nu este posibilă într-un mod continuu, ci într-un mod digital (discret). Astfel de sistemă este PDP. La baza construcției PDP stau 2 două straturi de sticlă plasate la o distanţă mică Fig. 3.1.51.Volumul între aceste 2 sticle este umplut cu un amestec de gaze: Neon, Xenon de o presiune foarte joasă.

Fig. 3.1.51 Structura PDP.59

Page 60: Televiziunea Digitala

unde:1. stratul de sticlă din faţă (exterior);2. electrodul de descărcare;3. stratul protector;4. luminofor;5. stratul de reflecţie;6. electrod de adresare;7. stratul din sticlă din spate (inferior);8. fîşie neagră;

3.1.1 Structura celulei în PDP.

Fig. 3.1.52 Structura celulei PDP

Pe suprafaţa inferioară a sticlei sunt situaţi electrozi verticali şi orizontali care formează un sistem ortogonal. În punctul de intersecţie a 2 electroni de descărcare şi a electrodului de adresare este realizat cu o celulă (subpixel) care poate fi roşu, verde sau albastru. La apariţia în subpixel a unui cîmp electric puternic apare o descărcare în gaze. Plasma care se obţine emite o radiație ultra-violetă, care excită luminoforul provocînd apariţia luminii în domeniul vizibil. Radiaţia apărută se propagă în toate direcţiile. O bună parte din această radiaţie se propagă în adîncimea panelei şi doar o mică parte este îndreptată spre spectator. Pentru utilizarea radiaţiei care se propagă în interiorul panelei se foloseşte un strat de reflexie. Intensitatea de radiaţie a celulei depinde de tensiunea aplicată pe electrozii de descărcare şi este important că reglarea poate fi realizată în limite foarte mici. Tensiunea limită de descărcare a electrozilor este tensiunea limită de menţinere a descărcării, iar tensiunea maximă de prindere este limita de tensiune de îmbătrînire care determină durata de lucru a sistemului. Se deduce că cu variaţia tensiunii nu se poate de variat într-un domeniu mare intensitatea

60

Page 61: Televiziunea Digitala

luminoasă. De aceea în acest scop este utilizată metoda modelării impulsurilor în durată şi constă în variația raportului dintre durata de conectare şi deconectare a celulei.

3.1.2 Modulaţia luminaţieiFormarea unei imagini de PDP se realizează pe fiecare cîmp de

tensiune (20ms) se împarte in 8 subcîmpuri (SF) de durată diferite

Fig. 3.1.53Forma semnalului de modulare a luminanţei

t dsF1 :t dsf 2 : . .. .:t tdF 8=1 :2 : .. .. . :128

td – perioada de formare a luminanței pentru un subcîmp este diferit şi raportul între subcîmpuri este dat de expresia 1

ta perioada de adresarePe durata timpului de formare a luminanţei se aplică a tensiune

de descărcare la toţi electrozii de descărcare care au fost adresaţi

preventiv în perioada de adresare. Ca rezultat, pe durata t dse aprind doar acei subpixeli care au fost adresaţi. De aici deducem ca adresînd subpixelul în deferite subcîmpuri putem obţine diferite numere de strălucire, în decursul a unui cîmp, de la zero (cînd nu se adresează pixelul în nici un subcîmp) pînă la 255 (adresînd subpixelul în toate cele 8 subcîmpuri), adică de obţinut 256 de gradaţii de luminanţă. În cazul panelei color, numărul de culori este egal cu 2563 = 16, 78 milimetri de gradaţii de culori.

3.1.3 Formarea rastruluiStructura matricială a electrozilor în panelă permite dirijarea

concomitentă doar a unui rînd (orizontal sau vertical). Pentru adresarea a tuturor celulelor din panelă s-a realizat următoarele: fiecare celulă este construită în așa mod că în punctul de intersecţie a electrodului de adresare şi a unui de descărcare (electrod de iniţiere) se formează un

61

Page 62: Televiziunea Digitala

condensator, una din cerinţele fără de care este curent de scurgere mic Fig. 3.1.54. În procesul de adresare are loc o scanare consecutivă a tuturor celulelor de pe panelă şi anume încărcarea condensatoarelor elementare din celulă ar trebui să se aprindă în acest subcîmp şi descărcarea celor care nu ar trebuie să fie aprinse. Datorită curentului mic de scurgere a condensorului, sarcina lui se menţine pe durata întregului subcîmp pînă la următoarea adresare.

Fig. 3.1.54 Procesul de adresare a celulelor

3.2 LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY)

Fig. 3.2.55Structura unui display-lui LCD

62

Page 63: Televiziunea Digitala

Principiul de funcţionare a subpixelului matricei cristal lichide se poate de descris în felul următor. Lumina albă nepolarizată de la dispozitivul de iluminare trece prin polarizatorul de intrare şi devine planpolarizat. Prin urmare lumina trece prin stratul substanţei cristal lichide, unde polaritatea lui se schimbă şi apoi nimereşte la polarizatorul de ieşire (analizator). Intensitatea luminii după ce trece de analizator se determină că gradul de schimbare a polarizaţiei luminii care la rîndul său depinde de orientarea spaţială a moleculelor substanţei cristal lichide. Poziţia moleculelor depinde de tensiunea cîmpului electric care se determină de tensiunea pe învelişul celulei. În aşa fel modularea fluxului de lumină se obţine schimbînd tensiunea pe învelişul celulei.

Fig. 3.2.56 Dependența transparenței de tensiunea aplicată

Cu părere de rău cristalelor lichide le este caracteristic o inerţialitate mare, ceea ce este foarte important nu numai la stingerea celulei dar şi la aprinderea ei. Sub aprindere se înţelege proprietatea de transparenţă a subpixelului. De exemplu în matricea TN cu polarizatoarele încrucişate (Normalle white), sporirea intensităţii luminii corespunde micşorării tensiunii externe a cîmpului electric şi mişcării cristalelor lichide sub influenţa puterii intermoleculare de interacţiune. Acest proces constituie 20-40 ms. Corespunzător, pentru primirea strălucirii maxime a subpixelilor liniei, timpul de scanare a ei trebuie să fie foarte mare. Dacă matricea este constituită de ex. din 768 linii atunci pentru formarea rastrului este nevoie de 15...30 sec. .

63

Page 64: Televiziunea Digitala

Metodă de explorare este neadmisibilă pentru primirea strălucirii şi contrastului a imaginii în matrice ce constituie un număr mare de linii.

Pentru sporirea frecvenţei de împrospătare este nevoie, ca scanarea liniei (indicarea nivelului de transparenţă a fiecărui din subpixel) să aibă loc cît mai repede posibil, dar concomitent ca tensiunea de pe suprafețelefiecărei celule să rămînă la nivelul dat cît mai mult posibil, aceasta s-a efectuat la matricele active.

Fig. 3.2.57 Principiul de lucru al pixelilor LCD

Celulele matricei active posedă o memorie îndelungată, adică timpul necesar de menţinere a tensiunii cîmpului electric dat în timpul de scanare a liniei. Fiecare celulă a matricei are electrodul său propriu condensator şi tranzistor pe pelicula subţire (TFT-Thin Film Transistor). Contactul sursa a tranzistorului este conectat cu magistrala de date verticală, contactul poarta - cu magistrala orizontală de alegere a liniei.

64

Page 65: Televiziunea Digitala

Fig. 3.2.58 Baleiajul imaginii în matricea activă

Explorarea imaginii se efectuează în felul următor (Fig. 3.2.58). La aplicarea tensiunii pozitive la electrodul orizontal a liniei cu numărul N, tranzistoarele tuturor celulelor se deschid. Concomitent la magistralele de date verticale se aplică un potenţial corespunzător fiecărei celule a liniei respective. Prin tranzistoarele deschise se efectuează reîmprospătarea condensatoarelor cu sarcină şi capacităţilor celulelor. Datorită conductibilităţii înalte a magistralelor verticale de date acest proces constituie doar 10...20μs. În aşa fel timpul de scanare a liniei este foarte mic, şi corespunzător, frecvenţa de împrospătare a imaginii (frecvenţa cadrelor) poate fi înaltă (60...85 Hz la 768...1080 de linii ). La finisarea de reîncărcare a capacităţii pe electrodul orizontal se aplică potenţialul nul şi toate tranzistoarele liniei se închid. Electrozii proprii a celulelor se deconectează de la magistrala de date, dar datorită prezenţei condensatoarelor tensiunea cîmpului în celule se menţine la acelaşi nivel pe parcursul întregului ciclu de explorarepînă la următoarea scanare. Corespunzător procesul de reorientare a moleculelor cristalului lichid are loc nu numai în timpul de scanare a liniei dar şi după ea. În aşa fel cu toate că timpul de scanare a liniei este foarte mic, moleculele cristalului lichid dovedesc să se întoarcă sub unghiul dat şi celula primeşte valoare dată de strălucire.

65

Page 66: Televiziunea Digitala

Descrierea procesului de explorare de mai sus poate fi schematic şi simplificat reprezentat în felul următor (Fig. 3.2.59).

Fig. 3.2.59 Descrierea procesului de explorare

IST impulsul de sincronizare a tactuluiISL impulsul de sincronizare a linieiISC impulsul de sincronizare a cadrului

Semnalul video vine în formă digitală la schema integrată specializată-scaler, unde se modifică în corespundere cu permisiunea fizică a matricei (K – linie, L – elemente în linie). De la ieşirea scalerului semnalul video de N biţi (de obicei 8 biţi) a liniei K vine la registrul de deplasare de N biţi care este comandat de sincroimpulsurile de tact (ТСИ). Frecvenţa de urmare a sincroimpulsurilor de tact este egală cu frecvenţa de urmare a elementelor imaginii.

La apariţia fiecărui impuls consecutivitatea digitală în registru se deplasează în stînga. Cînd cantitatea impulsurilor venite este egală cu permisiunea orizontală a matricei, datele digitale de strălucire a pixelilor se află la ieşirea corespunzătoare registrului de deplasare. În acest moment după frontul din faţă a sincroimpulsurilor liniei se efectuează înscrierea codurilor de n biţi în registrele de păstrare de N biţi, dar starea contorului de adrese se măreşte cu o unitate şi la magistrala de alegere a liniei K se aplică tensiunea pozitivă. Datele de la registrele de păstrare se transformă în semnale analogice care vin prin tranzistoarele deschise la

66

Page 67: Televiziunea Digitala

celulele liniei K, în registrul de deplasare se strîng datele liniilor următoare. La finisarea procesului de strîngere a datelor în registru de deplasare se înscriu în bistabilul – D, dar contorul adreselor se anulează de sincroimpulsul cadru în unitate. Se începe procesul de încărcare a capacităţii celulelor a primii linii şi strîngerea datelor liniei a doua.

În aşa fel elementele de bază a schemei de explorare îndeplineşte următoarele funcţii. Contorul de adrese transformă consecutivitatea impulsurilor în coduri unitare (de poziţionare). Registrul de deplasare după sens reprezintă transformator a codului consecutiv digital în paralel. Dar registrele de păstrare îndeplinesc două funcţii – alegere şi păstrarea, memorizînd semnalul la ieşirea registrului de deplasarea numai în acele momente de timp cînd acolo s-a strîns datele pentru o linie întreagă.

67

Page 68: Televiziunea Digitala

4 . Sistemul de televiziune prin cablu (STC)

4.1 Structura STCSTC poate fi diferenţiată după dimensiuni şi funcţiile îndeplinite.

Principiul de lucru a STC constă în aceea că semnalul în acest sistem se transmite dintr-un punct carese numeşte staţie de bază spre mai multe puncte care se mai numesc puncte-abonat. (principiul: punct spre mai multe puncte).

Staţia de bază este un complex de utilaje care include: antenele direcţionale acordate pe un canal antene de canele amplificatoare de canale convertoare de frecvenţă modulatoare emiţătoare sumatoare

Scopul staţiei de bază este: formarea unui radio-canal închis pentru transmiterea semnalului de TV. Staţia de bază poate funcţiona servind ca o sursă primară a semnalului de TV.

Arhitectura STC include următoarele nivele:1. Nivelul de transport2. Nivelul de magistrală3. Nivelul de distribuţie1. Nivelul de transport – furnizarea semnalului spre

segmentele de distribuţie. (linii optice)2. Nivelul de magistrală – distribuţia semnalului în interiorul

segmentului. (linii mixte coaxiale şi optice)3. Nivelul de distribuţie – reţea de distribuţie locală care

deserveşte abonaţii. (linii coaxiale)Scopul de bază a celor 2 nivele de sus transmiterea semnalului la

distanţe mari de o calitate înaltă.În dependenţă de dimensiuneaSTC sunt diferențiate următoarele

staţii de bază:1. Staţia de bază locală2. Staţia de bază nodală

68

Page 69: Televiziunea Digitala

3. Staţia de bază centrală

1. Nivelul de transport – este nivelul de bază în reţea, cerinţa impusă pentru acest nivel este calitatea înaltă de transmitere în reţea, capacitatea înaltă a canalului, de aceea acest nivel se realizează pe baza liniilor optice. Reţeaua de transport conectează emiţătorul central optic situat la staţia de bază centrală cu cîteva receptoare optice situate la staţiile nodale.

2. Nivelul de magistrală – reţea de magistrală este partea componentă a tactului lineicîntre ieşirea nodală şi punctul de conectare al reţei coaxială de distribuţie. Acest nivel poate fi construit atît pe liniile optice cît şi pe cablurile coaxiale din seria 565 destinate special construcţiei magistralei. În ultimul caz se mai folosesc şi amplificatoare de magistrală conectate în cascadă unul după altul. Există şi o variantă combinată de sistem.

3. Nivelul de distribuţie – este un nivel local al reţelei de abonat care sunt conectate la reţele de magistrală print-un ramificator de magistrală. Reţeaua de distribuţie se construieşte pe cablul coaxial de tip RG6 şi RG11. Pe acest segment se folosesc dispozitive de distribuţie amplificatoare şi ramificarea de abonat. Ramificatorul de abonat este realizat din cablu coaxial RG6 şi reprezintă cel mai mic nivel de distribuţie care se termină cu o priză de abonat. Rețeaua locală este cea mai critică parte din tractul liniar, deaceea că se află la o distanţă cea mai îndepărtată de la staţia centrală de bază. Rețeaua locală este cea mai vulnerabilă la zgomot de frecvenţă joasă din rețeaua de distribuţie. Segmentul de reţea de la staţia nodală pînă la priza de abonat se numeşte ,,ultima milă,,.

Toate cele 3 nivele sunt prezente obligatoriu doar în sistemul STC-4. În sistemul STC-3 (Fig. 4.1.62) poate să lipsească nivelul de sus (de transport). În sistemul STC-2 (Fig. 4.1.61) sunt prezente 2 nivele de jos, magistrală şi distribuţie. În sistemul STC-1 (Fig. 4.1.60) este prezent doar nivelul de distribuţie, reţea locală şi de abonat.

69

Page 70: Televiziunea Digitala

4.1.1 STC-1 (pînă la 1000 abonaţi)

Fig. 4.1.60 Schema bloc a STC-1

unde: SBL – staţia de bază locală;D – divizor;Δ – amplificatoare din reţea locală;H – ramificator de abonat;ND – nivel de distribuţie;

– priză de abonat.

70

Page 71: Televiziunea Digitala

4.1.2 STC-2 (pînă la 10000 abonaţi)

Fig. 4.1.61 Schema bloc STC-2

unde: – emiţător optic;RD – reţea digitală;NM – nivel de magistrală;AM – amplificatoare de magistrală;RM – ramificator de magistrală;

– receptor optic.Din primele 2 figuri se observă că în cazul STC-1 şi STC-2

lipseşte nivelul de transport.

71

Page 72: Televiziunea Digitala

4.1.3 STC-3 (pînă la 100000 abonaţi)

Fig. 4.1.62 Schema bloc a STC-3.

Fig. 4.1.63 Topologii de rețea.

Implementarea reţelei în cadrul unui nivel poate fi realizată după diferire topologii fizice. Reţeaua de transport este realizată sub formă de stea şi inel.

72

Page 73: Televiziunea Digitala

Mai des este utilizată configuraţia de inel, cînd staţia centrală de bază este conectată cu toate staţiile de bază nodale prin intermediul unei linii de transport închis într-un inel.

Semnalul în această structură de inel se transmite de la o staţie la alta după principiul eștafetei.

Structura reţelei stea este construită după principiul radial. Structura arbore este pe larg utilizată la nivelul magistralei şi nivel

local.Reţeaua de magistrală poate fi construită după cele 3 configuraţii,

dar în cazul utilizării liniilor optice se construieşte după configuraţia inelului. Nivelul inferior din reţea, de obicei se construiește după configuraţia arbore.

4.2 IP televiziune.

IP-TV reprezintă o parte componentă a unui pachet de servicii numite tripl play (telefonie, internet TV).

Staţia de bază IP-TV realizează tehnologii adiacente a TV digital prin cablu şi transmisiuni de date sup formă de pachet.

Elementele IP tv

1. Receptare satelit cu utilizarea formatului MPEG-2 SPTS şi MPTS;2. Receptarea de semnal necompresat (atît digital cît şi analogic);3. Interfeţe de conectare cu reţeaua IP şi ATM ce utilizează transportul

terestru (video, IP sau ATM);4. Severele de biling şi management (de evidenţă a abonaţilor şi

gestionarea cu reţea)5. Servere video ON DEMANDE formarea serviciului video la cerere.6. Receptare similare cu receptările utilizatorilor ( STB set to box)

utilizate pentru monitorizarea conţinutului transmis.7. Comutatoare optice.8. Staţie de bază IP-TV în componenţa reţelei de transport.DSLAMS

73

Page 74: Televiziunea Digitala

Fig. 4.2.64Stația de bază a IP-TV în componența rețelei de transport.

Fig. 4.2.65 Partea magistrală a sistemului IPTV și nivelul de acces

74

Page 75: Televiziunea Digitala

Staţia de bază IPTVFuncţia de bază este formarea conţinutului video şi transmiterea

fluxului de ieşire în formatul video over IP ( video după protocolul IP)

Cerinţele faţă de stadiul de bazăO staţie de bază contemporană trebuie să asigure o compatibilitate

largă a diferitor surse de conţinutul video:1. Canale de TV recepţionate de la satelit recepţionate în formatul

DVB-S obţinute prin interfaţă DVB – ASI; în regim de SPTS (single program transport stream sau regimul MPTS ( multi program transport stream);

2. Videoconţinut necompensat analogic sau digital de la echipamentul de studiou în formatul SDI sau formatul video, video composit, DVI şi HDMI.

3. Programele digitale ce utilizează interfaţa DVB – ASI, semnalele de la receptoare DVB T şi semnale analogice.

4. Conţinutul video transmis în formatele IP-TV prin reţele de transport în formatul MPEG , OVER IP-

DVB-ASI – interfaţa serie asincronă pentru transmisiuni video-digitale

Termenii utilizați la descrierea procesului de lucru a staţiei de bază IP-TV:

1. IP Încapsulare – funcția de bază a staţiei ce include pachetele MPEG de transport în compoziţia cadrului a protocolului PDU şi transmiterea de mai departe a acestor date în rețele de telecomunicaţie

2. Transraiting – modificarea (micşorarea) a vitezii fluxului de date.3. Transcodint – proces de modificare a formatului de compresii de

exemplu din MPEG2 se schimbă formatul MPEG44. Inconding – compresia a semnalului vidio necompresat cu scopul

obţinerii la ieşirea lui a unui flux de transport în formatul MPEG2 sau 4 sau VC1

5. Decoding – decodarea şi restabilirea informaţiei iniţiale necompresate.

75

Page 76: Televiziunea Digitala

6. Reincoding – se utilizează în sisteme TV digitale pentru restabilirea informației necompresate, după,se realizează iar o codare cu scopul modificării mai mari a vitezei fluxului

7. Scrembling – este criptarea informaţiei cu scopul excluderii accesului nesancţionat

8. Descrembling – procedura inversă9. PSI redaction- redactare a tabelelor de informaţie specifică.

4.2.1 Ce este IP incapsulaţieEste cel mai important proces realizat de staţia IP-TV. Pentru

transmiterea pachetelor de transport MPEG prin reţelele tradiţionale de transmitere a datelor prin pachete.

Staţia IP-TV – uneşte o multitudine de pachete de lungimea 188B şi formează din ele un cadru PDU.

Fig. 4.2.66 Structura pachetului de transport a standardului MPEG

Fig. 4.2.67 Incapsularea pachetului MPEG în rețele Gigabit Ethernet

76

Page 77: Televiziunea Digitala

1. Transport packet – un pachet de transport în standardul MPEG-2;

2. MAC Header – 3. IP Header4. UDP Header5. RTP Header

Protocolul RTP determină şi compesează pachetele pierdute. Asigură protecţia conţinutului transmis şi identificarea informaţiei . Protocolul RTP funcţionează deasupra UDP care e plasată în stopul deasupra protocolului IP.

4.3 Sistemul de control a accesului abonaţilorProviderii de TV au 2 probleme importante – accesul

nesancţionat şi colectarea plăţii de abonat. Din cauza poziţiei financiare deplorabile a providerilor, aceste probleme sunt rezolvate organizat. Personalul special periodic inspectează casele şi îi deconectează pe utilizatorii nesancţionaţi. Cu colectarea plăţii de abonat situaţia e mai gravă. În cele mai dese cazuri cu aceasta se ocupă anumite persoane.

4.3.1 Sisteme fără adresare cu filtre negative şi pozitiveNu este neapărat necesară codarea tuturor canalelor în reţeaua

cablu. Uneori operatorului îi este destul să limiteze accesul la o parte din canale sau la un canal anumit. Cu această problemă, de minune se descurcă sistemele de codare fără adresare, construite în baza filtrelor de rejecţie. O astfel de sistemă nu poate fi considerată în totalmente o sistemă de codare, deoarece semnalul nu se codează. Pentru limitarea accesului sunt utilizate două tehnologii:

4.3.2 Cu filtre negativeÎn ramificatorul abonatului se introduce un filtru de rejecţie, ce

înlătură din spectrul semnalului de grup, pachetul de canale cu plată. Aceste filtre au primit denumirea „Negative Traps” (filtre negative „capcană”) – dacă abonatul achită taxa, filtrul este exclus. Filtrul prezintă în sine un element pasiv într-o carcasă cilindrică de dimensiunea unei ţigări. Intrarea şi ieşirea filtrului posedă prize de tip F, aceasta permite cuplarea şi decuplarea rapidă a acestuia la cablul abonatului.

77

Page 78: Televiziunea Digitala

Fig. 4.3.68 Filtre negative „Negative Traps”

Pentru ca operatorul să poată propune canale cu plată în diferite combinaţii, se utilizează combinaţii FTB (Notch Filters), FTJ (Low Pass Filters) şi FTS(High Pass Filters). O astfel de combinare poate fi realizată constructiv într-un singur filtru cu o CAF complicată, la comandă.

Fig. 4.3.69Forma semnalului după trecerea prin filtre

Avantajele acestor sisteme sunt: operatorul de la staţia de bază nu are nevoie de aparataj adiţional, însăşi filtrele au un preţ scăzut.

Dezavantajele:

1. Filtrul trebuie să se afle într-un loc inaccesibil abonatului;2. Pentru conectarea şi deconectarea abonatului, este nevoie de un

grup specializat de persoane.3. Securizarea unei astfel de sisteme la accesuri nesancţionate este

minimală – utilizatorului îi este de ajuns să excludă filtrul sau să se conecteze la vecin, care a achitat pentru canalele sale.

78

Page 79: Televiziunea Digitala

În Occident sistemele de limitare a accesului în baza filtrelor negative se utilizează în sistemele hoteliere. Cei mai cunoscuţi producători de filtre - Eagle Comtronics, Microwave Filter Company.

4.3.3 Cu filtre pozitiveLa staţia de bază se introduce un generator de zgomot, cu

frecvenţa de 1,5 – 2,5 MHz mai sus de la frecvenţa purtătoare a canalului. Receptorul de TV sesizează acest semnal şi îl consideră de un nivel foarte înalt, ca rezultat sistemul de reglare automată a amplitudinii micşorează coeficientul de amplificare a amplificatoarelor de radiofrecvenţă. Ca rezultat vizionarea acestui canal este interzisă. Pentru permiterea accesului sunt utilizate filtre de rejecţie de o bandă îngustă. Astfel de filtre trebuie să posede un factor de calitate foarte înalt, pentru suprimarea sigură şi definitivă a zgomotului fără distorsionarea sistemelor TV. Sistema dată rezolvă problema conectărilor nesancţionate, însă rămîne problema colectării plăţii de abonat.

4.3.4 Sisteme cu adresareSistemele de limitare a accesului, utilizează dispozitive

adresabile – ramificatoare şi splitere. De la ramificatoarele obişnuite şi splitere, acestea se deosebesc prin faptul, că înainte de ieşirea spre fiecare abonat este inclusă o cheie elecronică. Fiecare cheie are numărul de identificare propriu şi poate fi dirijat individual de la staţia de bază. Schema de structurăa reţelei de cablu cu ramificatoare adresabile este reprezentată în următoarea figură.

79

Page 80: Televiziunea Digitala

Fig. 4.3.70 Schema de structură a reţelei de cablu

La staţia de bază este prezent un PC-contabil, unde se duce evidenţa plăţilor abonaţilor. Datele despre starea abonatului sunt transmise consecutiv la dispozitivul de comandă, care formează un flux de date pentru activarea cheilor electronice. Pentru transmiterea datelor se utilizează o frecvenţă purtătoare aparte. Semnalul datelor activării se însumează cu semnalul deieşire a staţiei de bază, de aceea pentru instalarea unei astfel de sisteme nu este necesar de a modifica configuraţia staţiei de bază, este îndeajuns instalarea unui singur sumator. În carcasa fiecărui ramificator este prezent un receptor de date, reglat pe un canal fixat – canalul de transmisiune a datelor despre activare. Datele de la ieşirea receptorului sunt furnizate la un chip special, care detectează comenzile de activare a cheilor sale electronice şi conectează (sau deconectează) anumiţi abonaţi. Pentru ca cheia permanent să se afle în regim activ, este necesar ca statutul acestuia să fie permanent actualizat, adică comanda despre activarea cheii trebuie să fie furnizată de la unitatea de comandă periodic.

Utilaj pentru reţelele de cablu cu ramificatoare adresabile produce, spre exemplu, compania canadiană Electroline Equipment Inc.

80

Page 81: Televiziunea Digitala

Fig. 4.3.71 Utilaj pentru reţelele de cablu cu ramificatoare

La fiecare priză de abonat este instalat o singură cheie electronică şi accesul abonatului la canalele de cablu este organizat după principiul „totul sau nimic”. Astfel de ramificatoare sunt numite ramificatoare de ordinul 1 (1-tier taps). În ramificatoarele de ordinul 2 (2-tier taps), pentru fiecare priză sunt destinate cîte două chei electronice, una dintre care conectează abonatul direct la linie, şi cea de-a doua printr-un filtru de rejecţie. Astfel, accesul abonatului se realizează după principiul „deconectat / numai pachetul de bază / pachetul de bază+pachet adiţional”.

Neajuns: este îndeajuns conectarea în submagistrala liniei lîngă ramificatorul cu adresare a unuia simplu – şi acesta va obţine acces nelimitat la toate canalele reţelei.

4.4 Sisteme de codare în STCSistema de codare a staţiei de bază realizează 2 funcţii de bază:

1. Codarea semnalului (scremblarea). Pentru aceasta se schimbă unul sau cîteva elemente a semnalului video complex (uneori şi a sunetului), astfel încît imaginea este distrusă. Codorul modifică parametrii semnalului după un anumit algoritm. Pentru restabilirea semnalului decodorul abonatului trebuie sincron cu codorul să realizeze transformarea.

81

Page 82: Televiziunea Digitala

2. În reţeaua de distribuţie, printr-o anumită metodă, se introduce informaţia care determină statul tuturor decodoarelor sistemului.Ambele aceste cerinţe asigură următoarele cerinţe:

1. Semnalul video este distorsionat în aşa mod încît vizionarea fără decodor şi achitarea plăţii de abonat să nu fie posibilă;

2. Calitatea imaginii restabilită de decodor trebuie să fie subiectiv nu mai rea decît calitatea imaginii într-un canal deschis;

3. Sistemul trebuie să fie rezistent la spargere;4. Sistemul trebuie să fie compatibil la reţeaua TV prin cablu.

4.4.1 Sync Suppression – suprimarea purtătoarei de sincronizare

Fig. 4.4.72Ecranul TV, reglat pe canalul codat Sync Suppression

La semnalul video se adaugă un semnal de mascare de forma unor impulsuri dreptunghiulare, care coincid în timp cu impulsurile de sincronizare linie. Ca rezultat în semnalul codat nivelul semnalelor de sincronizare coincide cu nivelul de sur. Sincroimpulsul mascat este recepţionat de televizor ca element al imaginii, iar părţile întunecate ale imaginii, invers, sunt interpretate ca sincroimpulsuri. Ca rezultat, totalmente are loc încălcarea sincronizării pe orizontală, liniile haotic

82

Page 83: Televiziunea Digitala

sunt deplasate pe orizontală, sincroimpulsul linie şi o parte sin impulsul de stingere linie devin vizibile (linia frîntă din centrul ecranului).

Pentru restabilirea semnalului decodorului îi este îndeajuns să posede informație despre poziţionarea în timp a sincroimpulsului suprimat. În sistemele PAL şi NTSC se utilizează un semnal special al sincronizării culorii (strob), care prezintă 8-11 perioade a purtătoarei de culoare nemodulate. Începutul strobului este legat după timp de sincroimpulsul liniilor. În sistemul SECAM strobul, nu se utilizează, dar în partea posterioară a sincroimpulsului linie se transmite purtătoarea nemodulată a „albastru” sau „roşu”, începutul primei perioade este legat după timp de sincroimpuls. Pentru excluderea posibilităţii de restabilire a sincroimpulsurilor după semnalul de strobare, în sistemele de codare Sync Suppression, toată regiunea impulsului de stingere linie este completată cu semnale sinusoidale cu o frecvenţă apropiată de frecvenţa purtătoare de crominanţă. Datele despre starea decodoarelor se transmit în serie în cîteva linii a impulsului de stingere cadru (similar se transmite şi opţiunea teletext). Pentru codare/decodare nu este necesar nici un fel de cheie, algoritmul restabilirii este stabil în timp. Decodorul primeşte comenzile după principiul „să decodez” sau „să nu decodez”.

Aceste sisteme au cîteva avantaje evidente. În primul rînd, procesul de codare şi decodare uşor se realizează tehnic, respectiv şi preţul echipamentului este redus. La recepţia unui astfel de semnal de către televizor, fără decodor imaginea nu poate fi reprodusă. Dimpotrivă, imaginea reprodusă nu este diferită după calitate cu cea iniţială, deoarece la transformare este supusă numai partea invizibilă a liniei, semnalul imaginii nu se modifică.

83

Page 84: Televiziunea Digitala

Fig. 4.4.73Oscilogramele semnalelor video la ieşirea codoarelor Sync Suppression

Nivelul sincronizării este schimbat, dar impulsurile sunt prezente în semnal, fronturile acestora rămîn stabile în timp (b). Pentru realizarea citirii corecte a informaţiei şi funcţionarea corectă cu codorul, decodorul trebuie sincronizat în timp, de aceea sincroimpulsurile liniilor, care corespund intervalului de stingere cadru, rămîn fără schimbări. Aceasta permite uşor de a restabili sincroimpulsurile suprimate.

Al doilea nivel presupune o protecţie înaltă. Sincroimpulsul nu este deplasat după nivel, ci este tăiat, fiind înlocuit cu un semnal al unui nivel stabil (nivel de „sur”, (c)). Toată perioada de stingere este completată cu purtătoarea cvazicoloră, astfel, nu rămîn urme „evidente” a sincroimpulsului. Decodarea unui astfel de impuls este mai complicat, deoarece nu este nevoie de restabilirea sincroimpulsurilor, ci sintetizarea.

84

Page 85: Televiziunea Digitala

Al treilea nivel este realizat după principiul prelucrării digitale a semnalelor de luminanţă şi crominanţă cu utilizarea sincronizatorului de cadru.

4.4.2 SSAVI (Sync Suppression & Active Video Inversion)

Fig. 4.4.74 Distorsiuni de imagine

Sincroimpulsurile liniilor nu sunt şterse, dar sunt deplasate pînă la nivelul de „negru”. În unele linii semnalul imaginii (regiunea activă a liniei) este invertit – nivelul „alb” devine nivel de „negru”şi invers. Sunt posibile următoarele combinaţii (regimuri): suprimarea sincroimpulsurilor / video normal; sincroimpulsuri normale / video invertit; şi în final, video normal / sincroimpulsuri normale. Combinările se modifică de la un cîmp la altul, într-o succesiune pseudoîntîmplătoare. Semnalul inversiei video este transmis printr-un impuls special în iniile 22 şi 335 КГИ (a cîmpului par şi impar respectiv). Informaţia dirijării cu decodoarele se transmite sub formă de impulsuri cu amplituda de la nivelul de „negru” pînă la nivelul de „alb” prin patru pachete în partea activă a liniilor КГИ – în liniile 6-9 a cîmpului întîi şi 319-322 a cîmpului secund. Pe lîngă informaţia pentru dirijarea cu accesul se transmite un bit special – semnal „crede/nu crede fanionului inversiei”. Prezenţa unui astfel de semnal complică problema „piraţilor”. Sincroimpulsurile liniilor, situate în intervalul de stingere cadru şi impulsurile egalizatoare sunt transmise fără distorsiuni. Ele sunt folosite de decodor ca semnal de bază pentru restabilirea sincroimpulsurilor deplasate a părţii active a cîmpului.

85

Page 86: Televiziunea Digitala

Fig. 4.4.75Line Shear (Retezarea liniilor)

Esenţa procesului de scremblare: prin metode digitale partea activă a liniei este deplasată în timp faţă de poziţia normală cu o oarecare valoare, iar semnalele de sincronizare rămîn neschimbate. Deplasarea poate fi atît pozitivă (reţinere), cît şi negativă (înaintare), iar valoarea acestuia se schimbă în oarecare limite de la o linie la alta printr-o metodă pseudoaleatoare. Imaginea fiecărei linii este deplasată faţă de linia vecină, şi structura verticală a imaginii este distrusă.

Pentru a nu putea „măsura” durata de deplasare şi de a restabili imaginea, utilizîn o linie de reţinere pentru linie. Începutul şi sfîrşitul iniţiale ale liniei sunt mascate. Dacă linia este transmisă cu reţinere, atunci intervalul de la locul unde ar trebui să fie începutul „normal” al liniei şi pînă la începutul de facto al liniei reţinute este completată cu sinusoide. Iar sfîrşitul liniei reţinute, care „atîrnă” mai departe de locul unde ar trebui să fie sfîrşitul „normal” este retezat. Dacă linia este transmisă cu înaintare, atunci invers, începutul este retezat şi sfîrşitul „finisat”.

Astfel structura semnalului codat nu se deosebeşte de structura semnalului iniţial, iar restabilirea imaginii utlizînd numai informaţia conţinută în semnal este imposibilă. Deoarece sincroimpulsurile linie nu se modifică, nu este necesar de a şterge sau de a masca semnalele de sincronizare a culorii, care sunt folosite de decodoarele de crominanţă a televizoarelor.

86

Page 87: Televiziunea Digitala

Fig. 4.4.76Principiul tehnologiei PhaseKrypt

4.4.3 Line Cut & RotateEsenţa procesului de scremblare: fiecare linie a părţii vizibile a

cîmpului se împarte în două părţi neegale, şi apoi aceste părţi sunt schimbate cu locul – în dreapta este transmis sfîrşitul liniei, iar apoi –începutul. Poziţionarea punctului de tăiere se schimbă de la o liniei la alta printr-o metodă pseudoaleatoare.

Fig. 4.4.77 Imaginea după și înainte de procedura Line Cut & Rotate

Sistema Cut & Rotate, presupune 256 poziţii posibile a acestui punct, adică poziţia acesteia se determină printr-un număr binar (cheie) de 8 biţi. Cheia nu este transmisă independent pentru fiecare linie, ci este sintetizată de generatorul urmărilor pseudoaleatoare în însuşi decodor. În

87

Page 88: Televiziunea Digitala

caz general acest generator reprezintă un registru de deplasare cu reacţii inverse. Cu periodicitatea de la zecimi de secundă pînă la cîteva secunde este efectuată instalarea iniţială a registrului, prin încarcarea cheii de „start”, care este evidenţiat din semnalul recepţionat. Pentru restabilire, semnalul codat a fiecărei linii se transformă de către decodor într-o serie digitală,şi apoi cu ajutorul liniilor digitale de reţinere, linia se „taie” în „punctul de asamblare” şi se „asamblează” în „punctul de tăiere”. În figura precedentă sunt indicate imaginile pe ecranul televizorului la recepţionarea unui semnal deschis şi a unui semnal, codat după tehnologia Line Cut & Rotate. Nu este greu de observat că, spre deosebire de tehnologiile analogice, după imaginea semnalului este imposibil chiar de presupus componenţa semnalului iniţial.

Restabilirea imaginii, analizînd însăşi semnalul video, practic este imposibil, de aceea tehnologia Cut & Rotate este considerată una dintre cele mai securizate.

88

Page 89: Televiziunea Digitala

Fig. 4.4.78 Semnalul video complex înainte și după operația Line Cut

& Rotate

89


Recommended