+ All Categories
Home > Documents > Tehnici Aleatorii În Improvizația de Jazz

Tehnici Aleatorii În Improvizația de Jazz

Date post: 17-Feb-2018
Category:
Author: agweinberger
View: 222 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)

of 9

Transcript
 • 7/23/2019 Tehnici Aleatorii n Improvizaia de Jazz

  1/9

  Tehnici aleatorii n improviza!ia de jazz

  autor AG Weinberger

  Bucuresti - 10.01.2016

  Dac!condi"iile sociale #i politice ale vremii nu l-ar fi insultat pe Julius Ceasar n

  propriul orgoliu #i nu i-ar fi provocat ambi"ioasa nver#unare de a trece Rubiconul,

  atunci probabil nu am fi mo#tenit celebra fraz!Alea iacta est. Da, ntr-adev!r,

  zarurile au fost aruncate #i nu mai este loc de ntoarcere. Rostirea lui Julius Ceasar

  - n fruntea Legiunii a XIII-lea Gemina, a marcat declinul Republicii #i transformarea

  sa in Imperiu prin Marele R!zboi Civil Roman (49-45 BC), ce a adus o schimbare

  fundamental!de paradigm!existen"ial!#i istoric!sub toate aspectele ei. Nimic din

  ce urma s!fie nu mai era ca nainte

  Dac!zarurile aruncate reprezint!hazardul controlat de matematica probabilit!"ii,

  atunci mrl!nia uman!, prin manifest!rile ei de ordin intelectual #i spiritual, se

  subordoneaz!- n mod voluntar #i cu o pl!cere savuroas!- acestui hazard ludic.

  Disponibilitatea permanent!a omului c!tre inexplicabil, c!tre ocult, c!tre mistic sau

  c!tre chestiunile de dincolo au generat de-a lungul istoriei frustr!ri #i ambi"ii care

  s-au manifestat n curente #i modalit!"i de exprimare. Fiecare mare perioad!istoric!#i-a creat propriul limbaj estetic, cod social #i stil artistic.

  Secolul XX n schimb s-a fractalizat ntr-un mod nemaintilnit pn!atunci. Mentalul

  #i psihicul uman nu mai erau capabile s!urm!reasc!ndeaproape curba nv!"!turii

  #i minunile tehnicii, care schimbau ns!#i via"a de dou!-trei ori ntr-un singur

  deceniu Dup!cel de-al Doilea R!zboi Mondial ns!omul s-a trezit complet

  dep!#it att emo"ional, ct #i social de apari"ia aproape anual!a noilor descoperiri #i

  inven"ii. S-a instalat o satura"ie schizoid!#i o apatie intelectual!general!. n acestecondi"ii limbajul artistic era nevoit s!se autoinventeze (a reu#it sau nu - este

  subiectul unei alte discu"ii) n permanen"!#i s!surprind!n primul rnd pe el nsu#i

  de teribilele #i grozavele g!selni"e - evident, bine argumentate dup!criteriile

  riguroasei academisme

  2016 by AG Weinberger 1

 • 7/23/2019 Tehnici Aleatorii n Improvizaia de Jazz

  2/9

  La nceputul anilor 50, acusticianul belgian Werner Meyer-Eppler, la %coala de

  Var!de la Darmstadt, a introdus pentru prima oar!termenul de muzic!aleatoric!

  n con#tiin"a compozitorilor #i a publicului. Defini"ia sa se refer!la un proces cu un

  curs n general determinat, dar care n detaliile lui depind de #ansa hazardului.

  Ideea n sine nu este nou! La r!scrucea secolelor XVII #i XIX, exista un joc

  muzical ndr!git, care se baza pe aruncarea zarurilor, Musikalisches Wrfelspiel-

  m!surile sau frazele precompuse erau puse n ordinea numerelor care au ie#it

  dup!aruncarea zarurilor. Astfel de fiecare dat!se ob"inea o alt!muzic!.

  n primele decenii al secolului al XX-lea au ap!rut deja lucr!ri cu o tent!aleatoric!

  din tolba unor compozitori cum ar fi excentricul Marcel Duchamp, Charles Ives,

  Henry Cowell (porfesorul lui John Cage). Dar epoca de glorie a muzicii aleatoricencepe abia n anii 50, cnd complementnd diversitatea #i libertatea sintactic!deja

  practicat!de moderin#ti, elibereaz!totalmente muzica de structurile acceptate, iar

  i deleg!interpretului sarcina de a nl!n"ui #i completa elementele muzicale

  propuse de compozitor pentru a crea structuri noi #i unice. Reprezentan"i de marc!

  al acestei abord!ri sunt Witold Lutoslawski, Karl Heinz Stockhausen, Luigi Nono,

  Pierre Boulez, John Cage, Iannis Xenakis.

  Metoda aleatorismuluiconst!n realizarea unor agreg!ri muzicale &i succesiuni la

  ntmplare, constituind desf!&urarea sonor!n acela&i mod ca la zaruri. I se las!interpretului libertatea de a nl!n'ui segmentele sonore, propuse de compozitor, sau

  s!cnte ceea ce i trece prin minte. n acest caz nu se mai poate vorbi de o idee

  directoare, de o modalitate de structur!, nici m!car de existen'a unei teme asupra

  c!reia s!improvizeze varia'iuni. Muzica aleatoric!NU este neap!rat "i

  imporvizativ!! Este pur #i simplu o transferare a actului creator de la compozitor la

  interpret. Aceast!abordare a mpins fenomenul muzical spre democratizarea

  crea"iei. Reprezentan"ii acestei abord!ri promovau o pronun"at!gndire de stnga.

  Dar n epoca respectiv!era foarte u#or, confortabil #i simpatic s!fii de stnga,

  argumentnd despre art!#i limbaj estetic prin cafenelele din Greenwich Village, sau

  de la Paris, sau la Kln. Mai ales dac!e#ti pus la ad!postul unui salariu consistent

  oferit de o Universitate, sau de un Radio Public.

  2016 by AG Weinberger 2

 • 7/23/2019 Tehnici Aleatorii n Improvizaia de Jazz

  3/9

  Un mic exemplu de scriere de muzic!aleatoric!1

  Cu ajutorul unui mic program de calculator de generare a cifrelor s-au stabilit 12

  seturi de 12 sunete (reprezentind scara cromatic!). Se folosesc 3 parametri ale

  sunetului n tabel, urmnd ca cel de al patrulea parametru (timbrul) s!fie folosit nmomentul distribuirii tabelelor c!tre diferitele instrumente alese. Instrumentele alese

  sunt:

  1. Oboi (Sets #1-2)2. Clarinet (Sets #3-4)3. Corn Francez(Sets #5-6)4. Fagot (Sets #7-8)5. Vioar!(Sets #9-10)

  6. Violoncel (Sets #11-12)

  Copyright 2005 by Justin Henry Rubin1

  2016 by AG Weinberger 3

 • 7/23/2019 Tehnici Aleatorii n Improvizaia de Jazz

  4/9

  Lista de 12 seturi cu parametrii sunetelor 2

  Copyright 2005 by Justin Henry Rubin2

  2016 by AG Weinberger 4

 • 7/23/2019 Tehnici Aleatorii n Improvizaia de Jazz

  5/9

  Tabelul final 3

  Copyright 2005 by Justin Henry Rubin3

  2016 by AG Weinberger 5

 • 7/23/2019 Tehnici Aleatorii n Improvizaia de Jazz

  6/9

  Seturile transcrise 4

  Copyright 2005 by Justin Henry Rubin4

  2016 by AG Weinberger 6

 • 7/23/2019 Tehnici Aleatorii n Improvizaia de Jazz

  7/9

  Dup!al Doilea R!zboi Mondial ns!a ap!rut #i o alt!form!de exprimare muzical!

  cu un limbaj estetic extrem de antrenant #i spectaculos, cu o imens!priz!

  la public - anume Bebop.

  Muzica de Jazz nainte de 1944 era considerat!de mediul academic o muzic!frivol!, u#oar!, de divertisment. Dar schimb!rile permanente ale limbajului estetic,

  ale paradigmelor sociale #i ale dezvolt!rii tehnologice a adus modific!ri

  fundamentale inclusiv n Jazz.

  Se sim"ea nevoia unei revolu"iiprofunde. Genera"iile tinere de muzicieni de jazz, cu

  orgoliile lor potrivit vrstei, cu mndria tradi"iei etnice din care se trag #i cu

  nc!rc!tura istoric!ale mi#c!rilor civice #i a principiului affirmative action , au

  ridicat muzica de jazz la rang de art!de sine st!t!toare. Deceniul 5 din secolul XX

  a fost cea mai excitant!#i cea mai creativ!perioad!a muzicii de jazz. Schimb!rilese "ineau lan", noi curente #i stiluri au ap!rut n doar c"iva ani.

  Dup!zgomotosul, intuitivul #i energicul Bebop (Charlie Parker, Dizzy Gillespie,

  Thelonious Monk, Dexter Gordon, Charlie Christian), care a marcat revolu"ia

  muzical!n Jazz,prin manifest!rile armonice #i ritmice nemaintlnite pn!atunci, a

  ap!rut Cool Jazz (Dave Brubeck, Miles Davis, Modern Jazz Quartett, Chet Baker,

  Gerry Mulligan), unde lucrurile erau organizate, orchestrate prin contrapunct, unde

  muzica era catifelat!, elegant!#i cool Urm!toarea etap!evolutiv!a fost oreac"ie nver#unat!muzical!la adresa curentului cool, pe care mul"i muzicieni

  (Horace Silver, Wes Montgomery, Miles Davis, Sonny Rollins, Art Blakey, John

  Coltrane, Cannonball Adderley) o sim"eau prea european!, prea clasicist!.

  ntorcnd-se spre tradi"iile lor ancestrale/africane #i prin readucerea feeling-ului de

  blues n muzica dejazz, apare Hard Bop-ul.

  n aceast!efervescen"!socio/culturalo/muzical!evident c!#i-au g!sit locul de

  incuba"ie lucrativ!spiritele nonconformiste #i nelini#tite ale epocii. n creierul lor

  fierbea continuu po"iunea cu ajutorul c!reia se pot elibera energiile Universului spre

  o des!vr#ire total!cu El nsu#i. Vorbesc aici despre un grup de improvizatori

  (Ornette Coleman, Cecil Taylor, Charles Mingus, Archie Shepp, Sun Ra, Pharoah

  Sanders, Eric Dolphy, Albert Ayler) care refuzau n mod con#tient conven"iile #i

  limit!rile impuse de bebop #i hardbop#i depuneau eforturi s!anihileze grani"a ntre

  compus #i spontan.Alterau, extindeau, diminuau armoniile conven"ionale,

  schimbau n mod aleatoric metrul sau tempo-ul #i n general rupeau orice impuneremuzical!pentru a-#i atinge contopirea spiritual!cu ancestralul, mpingnd grani"ele

  muzicale uneori chiar pn!la extrem. 2016 by AG Weinberger 7

 • 7/23/2019 Tehnici Aleatorii n Improvizaia de Jazz

  8/9

  Astfel a ap!rut curentul Free Jazz.

  ntr-un context atonal n care aten"ia improvizatorului se ndreapt!de la armonie

  spre alte dimensiuni #i atribute ale muzicii cum ar fi timbralitatea, ritmul, intervalele

  #i interac"iunea spontan! cu ceilal"i muzicieni #i unde accentul se pune peatmosfer!, pe textur!sonor!#i pe gesturile performer-ului, improviza"iase ntmpl!

  la liber, urmnd ntocmai progresarea fluxului muzical. Cum chitaristul englez Derek

  Bailey spune sugestiv n cartea sa improviza"ia n free jazz este de fapt cntatul5

  f!r!memorie . Estetica acestui limbaj viu, dar incomfortabil multora este foarte

  bine descris!de Derek Bailey n esen"iala lucrare Improvisation : Lipsa preciziei n6

  improviza"ie liber!deschide c!ile subcon#tientului spre noi n#ine. Diversitatea este

  cea mai consistent!caracteristic!. Nu ne oblig!la ncici un fel de idiom stilistic,

  sintaxic sau semantic. Improviza"ia liber!este determinat!doar de personalitatea#i identitatea sonic-muzical!a interpretului.

  Am men"ionat ntr-un paragraf anterior c!muzica aleatoric!nu este neap!rat #i

  improvizativ!.n schimb, n muzica improvizativ!liber!(care nu se mai poate numi

  neap!rat doarjazz - pentru c!nu mai con"ine acele elemente caractersitice muzicii

  de jazz, cum ar fi pulsa"ia, structuri armonice specifice, structuri de form!, etc.),

  g!sim din bel#ug elementele muzicii aleatorice.ntr-un proces muzical improvizativ

  nu exist!neap!rat o tem!generativ!, nu exist!neap!rat o structur!armonic!impus!, nu exist!neap!rat un metru stabilit. Aceste elemente pot ap!rea foarte

  bine din inspira"ia momentan!a interpretului genernd astfel un flux sonor evolutiv

  #i subiectiv.

  Performer-ii acestei abord!ri vin din diferite zone muzicale #i cu cele mai diverse

  bagaje educ"ionale #i inten"ii, astfel deschiznd drumul spre curente #i limbaje

  dep!#ind cu mult grani"ele paradigmei de Free Jazz. Au ap!rut grup!ri organizate

  de muzici improvizatorice care #i-au asumat pe deplin estetica acestui limbaj liber,

  cum este de pild!grupul italian Nuova Consonanza (fondat n 1964), din care

  f!ceau parte Franco Evangelisti, Ennio Morricone, Ivan Vandor, sau AACM la

  Chicago (1965), sau The Feminist Improvising Group la Londra, sau The Globe

  Unity Orchestra la Berlin.

  Derek Bailey Improvisation: Its Nature and Practice - tradus de Attila Weinberger5

  Derek Bailey Improvisation: Its Nature and Practice - tradus de Attila Weinberger6

  2016 by AG Weinberger 8

 • 7/23/2019 Tehnici Aleatorii n Improvizaia de Jazz

  9/9

  La sfr#itul anilor 60, apari"ia sintetizatoruluiva deschide noi orizonturi timbrale #i

  de expresivitatea muzicii n general. Pasul spre sinergiadiferitelor curente artistice

  a fost f!cut. Propunerile muzicale de diferitele facturi #i limbaje au invadat spa"iile

  conven"ionale #i mai ales cele neconven"ionale. Apari"ia generatoarelor de sunete

  de la nceputul anilor 50 #i apari"ia studiourilor de muzic!electroacustic!de laParis, Kln, Viena, Bruxelles, Stockholm, Var#ovia si Bucure#ti, prin experimentele

  f!cute acolo, au contribuit la ncurajarea #i dezvoltarea muzicii improvizatorice.

  Ambientul a devenit platforma de desf!#urare a acestor produse sociale sincretice,

  care au influen"at n mare m!sura formatarea mentalului colectiv#i al discursului

  socialla sfr#itul secolului al XX-lea.

  Nu ne-a r!mas altceva dect s!ne bucur!m de participarea #i implicarea noastr!

  activ!n evolu"ia esteticii limbajelor sincretice care urmeaz!s!ne surprind!n aniicare vor veni.

  Imagini de nota"ie de muzic!imptovizatoric!7

  For the Contemporary Flutist - by Wil Offermans7

  2016 by AG Weinberger 9


Recommended