Home >Documents >Team Maxwell+TEAM+Romania/... John Maxwell Team: Ghidul Sistemului de...

Team Maxwell+TEAM+Romania/... John Maxwell Team: Ghidul Sistemului de...

Date post:27-Jan-2020
Category:
View:32 times
Download:2 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • John Maxwell Team Coach, Trainer şi Orator Independent Certificat pentru John Maxwell Team

  Toţi Comunicăm,

  dar Puţini Stabilim şi Relaţii

  Ghid pentru Predare,

  Coaching şi Moderare

 • © 2011 Martinelli & Asociaţii John Maxwell Team: Ghidul Sistemului de Învăţare

  Toţi Comunicăm, dar Puţini Stabilim Relaţii

  Instrucţiuni Generale de Utilizare:

  Acest manual oferă o structură pentru a facilita învăţarea individuală şi este adaptabil

  atât pentru angajamentele unu-la-unu, cât şi cele de grup şi de echipă.

  Este un ghid, nu o directivă; de aceea, nu trebuie să fie urmat până în ultimul detaliu.

  Nu trebuie să utilizaţi fiecare exerciţiu interactiv, sau fiecare aspect din interiorul unui

  exerciţiu interactiv. Lucraţi cu indivizi unici, cu conştiinţe unice; permiteţi orice vi se

  pare intuitiv pentru a-l face cursiv.

  O întrebare poate porni un dialog de coaching care are mult mai multă valoare pentru

  evoluţia participantului decât rămânerea la rigiditatea structurii descrise în acest

  manual. Aşa că vă rog să-l folosiţi cu dexteritate, flexibilitate şi creativitate în cadrul

  fiecărei interacţiuni unice cu un client.

  Amintiţi-vă, întregul scop al acestei experienţe de învăţare este de responzabilizare.

  Îmbunatăţirea performanţei durabile poate veni doar dintr-o conştientizare mărită.

  Sugestie

  Creaţi un jurnal personal doar pentru aceste şedinţe. După fiecare şedinţă, acordaţi-vă

  puţin timp să vă înregistraţi gândurile şi observaţiile din şedinţa în sine. Ce aţi văzut la

  participant sau, dacă se aplică, la grup? Ce aţi văzut în voi înşivă?

  Acest proces de reflecţie este benefic pentru a vă ajuta pe voi şi

  participantul/participanţii să maximizeze învăţarea din cadrul procesului, de exemplu,

  întoarcerea la gândurile voastre înainte de următoarea şedinţă este o metodă foarte

 • © 2011 Martinelli & Asociaţii John Maxwell Team: Ghidul Sistemului de Învăţare

  Toţi Comunicăm, dar Puţini Stabilim Relaţii

  utilă de a vă readuce, pe cât de aproape posibil, de punctul în care voi şi participanţii v-

  aţi oprit.

  Pregatirea înainte de Proces & Tema:

  Înainte de prima şedinţă, asiguraţi-vă că participantul/participanţii:

  1. Listează Documentul Curriculumul de Training.

  2. Listează Documentul „Cum am învăţat să Stabilesc Relaţii cu Oamenii”

  3. Urmăresc Video-ul „Cum am învăţat să Stabilesc Relaţii cu Oamenii” şi

  completează caietul de exerciţii.

  4. Urmăresc şi completează elementele din caietul de exerciţii pentru „Stabilirea de

  Relaţii vă Măreşte Influenţa în Orice Situaţie” (Partea 1 din „Principiile de Stabilire

  a Relaţiilor) – incluzînd răspunsul la întrebarea de la sfârşitul expunerii.

  5. Îşi aduc caietele de exerciţii la şedinţă cu carneţele şi pixuri.

  „Toţi Comunicăm, dar Puţini Stabilim şi Relaţii” este structurată în 10 Şedinţe de

  Învăţare.

 • © 2011 Martinelli & Asociaţii John Maxwell Team: Ghidul Sistemului de Învăţare

  Toţi Comunicăm, dar Puţini Stabilim Relaţii

  Partea 1: Şedinţa 1. Principiile de Stabilire a Relaţiilor Stabilirea Relaţiilor vă Măreşte Influenţa pe Care o Puteţi

  Avea Într-o Anumită Situaţie

  Deschiderea şedinţei

  Individuală, Unu-la-Unu

  Pasul 1: Stabilirea Scenei

  Întotdeauna începeţi şi finalizaţi şedinţa la timp: fără excepţii. Dacă nu pot fi

  finalizate toate exerciţiile, asta este (aţi putea, la alegere, să le stabiliţi ca şi

  teme)

  Obiectivul vostru central este de a vă asigura că persoana este confortabilă,

  informată de proces şi entuziasmată să se întoarcă la fiecare şedinţă.

  Întâmpinaţi individul cu căldură exprimîndu-vă nerăbdarea de a lucra cu el

  pentru îmbunătăţirea abilităţii sale de a stabili relaţii cu oamenii.

  Explicaţi formatul şi procesul experienţei de învăţare, numărul de şedinţe,

  procesul din cadrul şedinţelor, şi temele dintre şedinţe.

  Explicaţi-vă rolul ca şi mediator şi coach, descriindu-vă rolul într-o experienţă de

  colaborare care dezvoltă materialul în funcţie de relevanţa şi aplicarea sa pentru

  individul implicat.

  Fiţi expliciţi legat de responsabilităţile individuale faţă de punctualitate şi

  implicare în teme.

  Explicaţi utilizarea şi faceţi referire la caietul de exerciţii ca şi la un ghid de

  învăţare în timpul şi în afara şedinţelor, şi la importanţa de a avea un carneţel cu

  pixuri pentru a înregistra notiţele şi observaţiile.

  Explicaţi că acesta este un mediu de învăţare sigur, de susţinere, fără judecăţi

  sau ridiculizări. Cereţi participantului sa ţină minte asta şi, ca urmare, să fie

  curajos, onest şi să se destăinuie.

  Răspundeţi la orice întrebări care ar putea apărea despre procesul în sine, rolul

  vostru, sau despre conţinut.

 • © 2011 Martinelli & Asociaţii John Maxwell Team: Ghidul Sistemului de Învăţare

  Toţi Comunicăm, dar Puţini Stabilim Relaţii

  Coaching de Grup

  Pasul 1: Stabilirea Scenei

  Întotdeauna să începeţi şi să finalizaţi şedinţele la timp: fără excepţii. Dacă nu

  pot fi finalizate toate exerciţiile, asta este (puteţi, la alegere, să le stabiliţi ca şi

  teme).

  Obiectivul vostru cheie este să vă asiguraţi că toată lumea este confortabilă,

  informată de proces şi entuziasmată să se întoarcă la fiecare şedinţă.

  Întâmpinaţi pe toată lumea personal şi cu căldură, pe măsură ce sosesc.

  Întâmpinaţi-i pe toţi ca şi grup.

  Exprimaţi-vă entuziasmul de a lucra cu grupul. Explicaţi că puterea conţinutului

  John Maxwell este amplificată când este studiat în cadrul unui grup de suport

  reciproc-mediu de învăţare.

  Explicaţi formatul şi procesul acestei experienţe de învăţare, numărul de şedinţe,

  procesul din cadrul şedinţelor şi temele dintre şedinţe.

  Fiţi expliciţi în legătură cu responsabilităţile individuale din cadrul grupului:

  Punctualitate: explicaţi că şedinţele vor începe şi se vor termina la timp,

  fără excepţii.

  Contribuţie: descrieţi faptul că toată lumea este invitată şi încurajată să

  aducă o contribuţie grupului

  Respect: subliniaţi că acesta este un mediu de suport reciproc pentru a

  accelera învăţarea şi că toate contribuţiile sunt apreciate.

  Comportament: Explicaţi că întreruperile sau vorbitul peste alţi participanţi

  este o practică inacceptabilă în cadrul grupului.

  Asiguraţi-vă că sunteţi model pentru comportamentul pe care îl aşteptaţi, de

  exemplu, prin arătarea de interes faţă de alţii şi de părerile lor.

  Pasul 2: Introducerea Conţinutului

 • © 2011 Martinelli & Asociaţii John Maxwell Team: Ghidul Sistemului de Învăţare

  Toţi Comunicăm, dar Puţini Stabilim Relaţii

  Doar un lucru stă între voi şi un succes mai mare în viaţa voastră personală şi

  profesională.

  Nu este cunoaşterea, abilităţile, experienţa sau talentul. Este abilitatea de a

  stabili relaţii cu oamenii.

  Într-o lume în care succesul depinde tot mai mult de colaborare, trebuie să

  invăţaţi să stabiliţi relaţii cu oamenii.

  Stabilirea de relaţii cu alţii este un factor determinant major în atingerea

  potenţialului vostru.

  Există o părere greşită comună că anumiţi oameni sunt născuţi cu abilitatea de a

  stabili relaţii cu oamenii şi, totuşi, realitatea este că oricine poate învăţa cum să

  facă din orice conversaţie o oportunitate de a stabili o relaţie puternică.

  Pentru a dezvolta mult această abilitate esenţială de a stabili relaţii cu alţii, acest

  sistem de învăţare este împărţit în două parţi: 5 Principii de Stabilire a Relaţiilor şi

  5 Practici de Stabilire a Relaţiilor.

  Când sunt integrate şi aplicate, aceste lecţii vor ajuta la redefinirea şi

  reinventarea relaţiilor voastre personale, profesionale şi familiale.

  Coaching pe Şedinţe:

  Exerciţiul Interactiv 1:

  Discutaţi cele 5 abilităţi şi calităţi pe care Robert Dallek le-a identificat la

  preşedinţii americani de succes şi care le-au permis să realizeze lucruri pe care

  alţii nu au reuşit (viziune, pragmatism, creare de consens, farmec personal,

  încredere).

  Explicaţi că v-ar place să petreceţi puţin timp să analizaţi acele abilităţi şi calităţi

  pe care John Maxwell le-a numit „de stabilire de relaţii”

  1. Viziune

  Întrebaţi-i pe participanţi ce înseamnă „viziunea” pentru ei.

  Discutaţi importanţa închipuirii pentru succesul personal şi profesional.

  Împărtăşiţi fragmentul „Unde nu există viziune, oamenii pier”: (Proverbe 28)

  Întreba

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended