+ All Categories
Home > Documents > Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Date post: 03-Jan-2016
Category:
Upload: alamushkei2811
View: 368 times
Download: 9 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 113 /113
CUPRINS: INTRODUCERE..................................................... 2 CAPITOLUL I.NOŢIUNI GENERALE PRIVIND TACTICA ASCULTARII ÎNVINUITULUI ŞI INCULPATULUI....................................4 1.1 Învinuitul, inculpatul în cadrul procesului penal.........4 1.2. Incidența principiilor fundamentale ale procesului penal în activitatea de ascultare a învinuitului și a inculpatului......7 1.3. Reglementarea procesual-penală a ascultării învinuitului, inculpatului..................................................13 CAPITOLUL II. TACTICA ASCULTĂRII ÎNVINUITULUI ȘI INCULPATULUI. 26 2.1.Pregătirea în vederea ascultarii învinuitului inculpatului26 2.3.Strategii de interogare...................................29 2.3.Tactica asculării propriu-zise a învinuitului, inculpatului ..............................................................32 CAPITOLUL III. ASCULTAREA ÎNVINUITULUI ȘI INCULPATULUI DIN PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ.......................................42 1
Transcript
Page 1: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

CUPRINS:

INTRODUCERE.............................................................................................................................2

CAPITOLUL I.NOŢIUNI GENERALE PRIVIND TACTICA ASCULTARII

ÎNVINUITULUI ŞI INCULPATULUI..........................................................................................4

1.1 Învinuitul, inculpatul în cadrul procesului penal....................................................................4

1.2. Incidența principiilor fundamentale ale procesului penal în activitatea de ascultare a

învinuitului și a inculpatului..........................................................................................................7

1.3. Reglementarea procesual-penală a ascultării învinuitului, inculpatului...............................13

CAPITOLUL II. TACTICA ASCULTĂRII ÎNVINUITULUI ȘI INCULPATULUI...........26

2.1.Pregătirea în vederea ascultarii învinuitului inculpatului......................................................26

2.3.Strategii de interogare............................................................................................................29

2.3.Tactica asculării propriu-zise a învinuitului, inculpatului.....................................................32

CAPITOLUL III. ASCULTAREA ÎNVINUITULUI ȘI INCULPATULUI DIN

PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ..............................................................................................42

3.1. Particularităţi ale psihologiei învinuitului sau inculpatului...........................................42

3.2. Modele de conduită şi tipuri de anchetatori........................................................................44

3.3. Procesul formării declarațiilor in conștiința infractorului....................................................50

CONCLUZII..................................................................................................................................55

BIBLIOGRAFIE............................................................................................................................59

1

Page 2: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

INTRODUCERE

Actualitatea temei. In cadrul procesului penal, învinuitul sau inculpatul este persoana cea

mai importanta, care cunoaste cel mai bine fapta săvârșita, care poate oferi cele mai multe date cu

privire la aceasta, astfel ca in jurul lui se desfasoara toata activitatea de administrare a probelor.

Declarațiile învinuitului sau ale inculpatului, obtinute ca urmare a ascultarii de catre

organele judiciare, constituie un mijloc de proba in cauza, fie in apararea, fie in acuzarea sa,

deoarece unele fapte sunt cunoscute numai de el, iar altele, desi sunt cunoscute și de altii, el le

cunoaste cel mai bine1.

Ascultarea învinuitului sau inculpatului este activitatea procesuala și de tactica

criminalistica ce prezinta o importanta deosebita intrucat, in cadrul ei, învinuitul sau inculpatul

poate face marturisiri, complete sau partiale, cu privire la infracțiunea pe care a săvârșit-o, la

circumstantele legate de comiterea ei2, putand totodata sa-si formuleze si apararea cu privire la

circumstantierea faptei ori cu privire la nevinovatia sa.

Ascultarea învinuitului sau inculpatului se detasează, sub raportul importantei, de restul

activităților de strangere a probelor, reprezentând activitatea cu frecventa cea mai ridicata, pentru

ca, fie datorita naturii lor, fie datorita modului de săvârșire a infracțiunilor, nu in toate cauzele

penale aspecte legate de fapta sau de făptuitor pot fi dovedite prin inscrisuri, prin constatari

tehnico-stiintifice sau expertize, in schimb desfasurarea procesului penal, atat in cursul urmaririi

penale, cat si al judecații, este de neconceput fara ascultarea celui in jurul caruia se va concentra

intreaga activitate a organelor judiciare si a partilor, purtatorul celor mai ample și utile informații -

învinuitul sau inculpatul3. Lipsa acestei activitati are caracter de exceptie producandu-se doar in

cazul cand învinuitul sau inculpatul este disparut ori se sustrage urmaririi penale sau judecații.

Stabilirea adevarului intr-o cauza penala depinde in buna masura de pregatirea

profesionala, de iscusinta, de aptitudinile persoanei care efectuează urmarirea penala sau judecata,

de rabdarea și obiectivitatea cu care se aduna probele necesare in cauza4, probe printre care se

numara și declarațiile învinuitului sau inculpatului, rezultat al ascultarii acestuia.

Prin “ascultare“ se intelege “actul procedural prin care învinuitul, inculpatul, celelalte parti

din procesul penal, martorii sau expertii sunt chemati sa dea declarații sau explicații in fata

organelor de urmarire penala sau a instantelor de judecata in conformitate cu legea si cu

1 Basarab, Matei, Criminalistica , Litografia Universitatii “ Babes-Bolyai “, Cluj, 1969, pag. 2722 Aionitoaie Constantin, Berchesan Vasile, Butoi Tudorel, Marcu Ilie, Palanceanu Eugen, Pletea Constantin, Sandu Ion-Eugen, Stancu Emilian, Tratat de tactica criminalistica, Editura “ Carpati “, 1992, pag. 903 Ciopraga Aurel, Criminalistica -Tactica, Litografia Universitatii “ Al. I. Cuza “, Iasi, 1986, pag. 107-1084 Mircea Ion, Criminalistica , Editura Fundatiei “ Chemarea “, Iasi, 1992, pag. 335

2

Page 3: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

respectarea regulilor de tactica criminalistica“5 (Alaturi de termenul de ascultare se mai utilizează

termenul de audiere; acesti termeni sunt sinonimi atat din punct de vedere literar, cat si juridic.)

Prin “tactica“ se intelege, in mod obisnuit, activitatea ce consta in “totalitatea mijloacelor

utilizate de cineva pentru a izbandi intr-o actiune“6.

Prin tactica ascultarii învinuitului sau inculpatului se intelege acea activitate criminalistica

complexa care consta in utilizarea in conformitate cu dispozitiile legale, in timpul ascultarii

acestuia, a unor metode și procedee tactice specifice de obtinere a declarațiilor, de valorificare a

mijloacelor de proba, in scopul aflarii adevarului in cauza.

Organul judiciar are ca sarcină să fixeze informaţii probante obţinute prin contactul direct

cu fiinţa sau obiectul material în cadrul acţiunilor procesuale, sau în urma prezentării de către

persoanele cointeresate în proces (învinuitul, vicitima) a anumitor obiecte.

În criminalistică metoda descrierii are specificul său determinat de mai mulţi factori, dintre

care:

- reglementarea procesuală a activităţilor de cercetare criminalistică, a modului de fixare a

rezultatelor obţinute. Legislaţia în vigoare prevede anumite cerinţe asupra formei şi conţinutului

tuturor actelor procesuale la redactarea cărora se utilizează metoda de în discuţie;

- sfera practic nelimitată a obiectelor de studiu criminalistic. Datorită caracterului său

retrospectiv, investigarea criminalistică presupune examinarea tuturor obiectelor care într-un mod

sau altul au reflectat fapta penală. În majoritatea cazurilor acestea sunt multiple şi diverse.

Structura temei de cercetare. Prezenta lucrare, este structurată în 3 capitole, fiecare

conţinând mai multe secţiuni, şi se încheie cu o prezentare de concluzii şi propuneri..

Nu se poate vorbi de procedee tactice folosite în audierea învinuiților și inculpaților fără a

cunoaşte cadrul procesual penal care reglementează acestă probă şi totodată fără a cunoaşte

persoana învinuitului din perspectiva psihologiei judidicare.

Lucrarea tratează tacticile şi metodele conscute privind ascultarea învinuiților și

inculpaților..

Sunt abordate probleme complexe privind depoziţiile învinuiților și inculpaților cu

implicaţii evidente atât în faza urmăririi penale cât şi în faza cercetării judecătoreşti.

Aspectele teoretice tratate în lucrare se împletesc în mod armonios cu cele de practică

judiciară. Într-unul dintre capitole, lucrarea prezintă problematica aşa cum ea este tratată în noul

Cod de procedură penală.

5 Dictionar de criminalistica, Editura Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1984, pag. 256 Mic dictionar enciclopedic, Editura Enciclopedica, Bucuresti, 1972

3

Page 4: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

CAPITOLUL I.NOŢIUNI GENERALE PRIVIND TACTICA ASCULTARII

ÎNVINUITULUI ŞI INCULPATULUI.

1.1 Învinuitul, inculpatul în cadrul procesului penal

Faptele antisociale sunt produsul natural al raporturilor dintre oameni, ele existând şi

putând fi calificate ca neumane, imorale, independent de orice aşezare juridică. Acestea însă, nu

pot fi calificate drept infracţiuni decât din momentul în care legea le consideră ca ilicite,

sancţionându-le cu pedepse.

Republica Moldova este astăzi un stat de drept, democratic şi social, în care cetăţenii

beneficiază de drepturile şi libertăţile consacrate prin Constituţie sau prin alte legi, dar supunându-

se şi obligaţiilor prevăzute de acestea, fiind egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără

privilegii şi fără discriminări.

Cei bănuiţi de săvârşirea unei fapte penale au situaţia de persoane suspecte, dar nu sunt

încă părţi în raportul procesual penal, fiindcă acest raport ia naştere numai în momentul când

acţiunea penală este pusă în mişcare.

Acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare în mod impersonal, contra „incertae

personnae” ci trebuie să fie îndreptată contra unei persoane bine determinată.

Desfăşurarea procesului penal conferă autorului infracţiunii diferite calităţi procesuale,

fiecare cu semnificaţii juridice distincte, în funcţie de aceste calităţi procesuale, astfel că, subiectul

activ al infracţiunii va avea anumite drepturi şi obligaţii, pe care urmează a le exercita sau suporta

în activitatea procesuală

Codul de procedură penală dă o valoare relativă declaraţiilor, adoptând o soluţie de mijloc,

în sensul că ele pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte şi

împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor în cauză. Nu se poate întemeia o soluţie de

condamnare doar pe simpla recunoaştere a învinuitului sau inculpatului. Potrivit Codului de

procedură penală, organul de urmărire penală, pentru aflarea adevărului, este obligat, chiar dacă

învinuitul sau inculpatul recunoaşte fapta, să adune probe atât în favoarea cât şi în defavorarea

acestora.

Odată cu sesizarea organelor judiciare in privinţa săvarşirii unei infracţiuni, acestea

procedează la efectuarea cercetărilor necesare descoperirii şi tragerii la răspundere penală a

infractorului.

Persoana bănuită a fi comis fapta penală este numită “făptuitor” inainte de declanşarea

urmăririi penale, iar după acest moment, ea dobandeşte calitatea de “învinuit”.

4

Page 5: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

În momentul în care, se consideră că există suficiente probe de vinovăţie impotriva

învinuitului, organul de urmărire penală inaintează dosarul cauzei procurorului, cu propunerea de

a se dispune începerea acţiunii penale impotriva acestuia. Procurorul studiază materialele care

alcătuiesc acest dosar şi, dacă el consideră că învinuitul este cel care a săvarşit fapta penală,

dispune punerea in mişcare a acţiunii penale, declanşată prin actele procesuale ( ordonanţa de

punere in mişcare a acţiunii penale, rechizitoriul şi declaraţia orală a procurorului), prin

оndeplinirea acestora, învinuitul dobвndind calitatea de inculpat.

In Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, la care a aderat şi Republica Moldova, se

menţionează: „pană la rămanerea definitivă a hotărarii de condamnare, persoana este considerată

nevinovată”. Învinuitul, inculpatul poate fi ascultat pe parcursul efectuării actelor de urmărire

penală, inainte de a se dispune arestarea lui, fiind reglementată şi situaţia in care mandatul de

arestare a fost emis fără ascultarea inculpatului deoarece acesta este dispărut, se află in străinătate

sau se sustrage de la urmărirea penală, stabilindu-se obligaţia anchetatorului de a-l asculta

“imediat ce a fost prins sau s-a predat”7.

Cand impotriva învinuitului se intenţionează declanşarea acţiunii penale, el este ascultat

aducandu-i-se la cunoştinţă învinuirea şi fiind intrebat dacă are noi mijloace de apărare. După

punerea in mişcare a acţiunii penale, învinuitul devenit inculpat este ascultat din nou, cercetarea

putand continua şi fără efectuarea acestei activităţi, doar in cazurile limitative prevăzute de lege:

cand inculpatul este dispărut, se sustrage de la cercetare sau nu locuieşte in ţară. In primă instanţă,

judecarea cauzei se realizează ascultand pe inculpat, martorii prezenţi, precum şi partea vătămată

dacă este de faţă.

Modul de ascultare este reglementat tot de Codul de procedură penală: “Inculpatul este

lăsat să arate tot ce ştie despre fapta pentru care a fost trimis in judecată, apoi i se pot pune

intrebări de către preşedinte şi ceilalţi membrii ai completului, precum şi de procuror, partea

vătămată, partea civilă, partea responsabilă civilmente, de ceilalţi inculpaţi şi de apărătorul

inculpatului a cărui ascultare se face”.

In cursul urmăririi penale se procedează la audierea fiecărui învinuit separat, in faţa

instanţei de judecată insă, ascultarea fiecărui inculpate realizandu-se in prezenţa celorlalţi

7 Actele juridice Internaţionale la care este parte şi Republica Moldova conţin prevederi a prezumţiei nevinovăţiei: art. 11 al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului (1948); art. 6 § 2 al Convenţiei Europene de apărare a Drepturilor Omului (1950); Art. 14.2 al Pactului internaţional asupra drepturilor civile şi politice (1966). Aceste reglementări primesc o confirmare şi în legislaţia internă a Republicii Moldova – Constituţia R.M. în art. 21 prevede că orice persoană acuzată de un delict este prezumată nevinovată pînă cînd vinovăţia sa va fi dovedită în mod legal, în cursul unui proces judiciar public în cazul căruia i s-au asigurat toate garanţiile necesare apărării sale. Codul de procedură Penală în art. 8 – “Prezumţia nevinovăţiei” – stabileşte că vinovăţia persoanei poate fi constatată doar printr-o hotărîre judecătorească de condamnare definitivă.

5

Page 6: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

inculpaţi, cu excepţia cazului in care, instanţa poate dispune ascultarea vreunuia dintre ei fără ca

ceilalţi să fie de faţă. Nu există o limitare legală a numărului de ascultări la care poate fi supus

învinuitul, inculpatul, acesta putand fi ascultat ori de cate ori este necesar”.

In Codul de procedură penală se stipulează că declaraţiile învinuitului, inculpatului au

valoare probantă doar in măsura in care sunt coroborate cu fapte şi imprejurări ce rezultă din

ansamblul probelor existente in cauză, deci cu alte mijloace de probă.

De aceea, declaraţia trebuie mai intai verificată şi dacă cele susţinute se confirmă sau nu,

aceasta va fi luată in considerare, anchetatorului revenindu-i obligaţia să administreze probe in

favoarea, sau in defavoarea învinuitului, inculpatului. Verificarea amănunţită a acestor declaraţii,

conform, poate conduce la stabilirea sincerităţii sau nesincerităţii celui ascultat.

În cazul săvârşirii unei infracţiuni, aflarea adevărului şi determinarea autorului să-şi

recunoască vina şi să facă mărturisiri cât mai complete referitoare la aceasta îi revine

anchetatorului, iar demersul efectuat în asemenea împrejurare poartă numele de interogatoriu

judiciar.

Interogatoriul judiciar se poate defini drept o cercetare efectuată de către un organ de stat

(anchetator) desfăşurată sistematic şi organizată ştiinţific, în vederea strângerii dovezilor

privitoare la o faptă ilegală, apoi a prelucrării şi verificării acestora pentru a lămuri împrejurările

în care fapta s-a produs şi pentru a stabili răspunderile.8

Din perspectivă psihologică interogatoriul judiciar (urmărirea penală şi cercetarea

judecătorească) reprezintă o relaţie interpersonală de tip special care reuneşte, de regulă, două

persoane cu interese opuse: un anchetator (conducătorul anchetei) care caută să dezvăluie un

adevăr, şi un anchetat care, de cele mai multe ori, caută să-l acopere, să-l ascundă sau să-l prezinte

într-o manieră care să limiteze cât mai mult consecinţele care ar urma să decurgă.

În cadrul interogatoriului judiciar, orice demers pe care îl întreprinde anchetatorul trebuie

să plece de la principiul prezumpţiei de nevinovăţie, care asigură obiectivitate rezultatelor

acesteia.

În relaţia anchetator-anchetat, indiferent dacă acesta din urmă este învinuit (sau inculpat),

martor sau persoană nevinovată, elementul de interacţiune îl constituie convorbirea. În această

situaţie însă, convorbirea nu trebuie înţeleasă în forma simplă a unui dialog, a unei discuţii, ci ca

un proces deosebit de complex, un demers anevoios, o stare conflictuală profund tensionată în

care, pe de o parte se încearcă obţinerea de date cât mai veridice, iar pe de alta, ascunderea sau

denaturarea acestora, eşecul fiind posibil la oricare din cei doi protagonişti.

8 Buş I., Psihologie judiciară, Curs universitar, Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

6

Page 7: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

În literatura de specialitate, în practica judiciară, termenul de interogatoriu este impropriu

folosit şi îi este redus sensul, aria sa de activitate. În accepţiunile acestora, termenul în cauză

vizează doar o latură a activităţii de ascultare, şi anume momentul adresării întrebărilor şi al

primirii răspunsurilor, neacoperind în totalitate sensul acestui act procedural. În aceste accepţiuni

termenul nu se identifică cu noţiunea de ascultare care presupunea atât relatarea liberă a faptelor

de către cel ascultat, cât şi adresarea de întrebări de către reprezentanţii organului judiciar.

1.2. Incidența principiilor fundamentale ale procesului penal în activitatea de ascultare

a învinuitului și a inculpatului.

Învinuitul şi inculpatul ca părţi în proces au anumite drepturi şi obligaţii. Între drepturile

învinuitului, inculpatului se înscrie, potrivit alin. 1 art. 66 dreptul la apărare. În alin. 2 pct.1 este

garantat dreptul de a şti pentru ce faptă este învinuit.

Procurorul este obligat în decurs de 48 ore din momentul emiterii ordonanţei de punere sub

învinuire, dar nu mai tîrziu de ziua în care învinuitul s-a prezentat sau a fost adus în mod silit, să-i

aducă la cunoştinţă învinuirea şi să-i explice conţinutul ei. Acest drept rezultă în mod expres din

conţinutul art. 6, paragraful 3 CEDO lit. a, unde se prevede: „Orice acuzat are, în special, dreptul:

a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o înţelege şi în mod amănunţit,

asupra naturii şi cauzei acuzaţiei aduse împotriva sa;”

Potrivit Codului de procedură penală, orice persoana este considerata nevinovata pâna la

stabilirea vinovatiei sale printr-o hotarâre penala definitiva.

Aceasta dispozitie legala consacra legislativ prezumtia de nevinovatie, ca o garantie pentru

cetatenii nevinovati împotriva erorilor judiciare9.

Principiul prezumţiei de nevinovăţie este prevăzut în Declaraţia universală a drepturilor

omului din 10 decembrie1948 (art.11), în Constituţia Republicii Moldova (art.21) şi în Codul de

Procedură civilă (art.8).

Principiul prezumţiei nevinovăţiei reprezintă o regulă de bază a procesului penal şi unul

din drepturile fundamentale ale omului. Acest fapt explică înscrierea prezumţiei de vinovăţie în

numeroase documente de drept internaţional în care se consacră drepturi fundamentale ale

persoanei.

Esenţa acestei prezumţii constă în statutul acordat bănuitului, învinuitului sau inculpatului

în cadrul procesului penal, fiind considerat o persoană de bună credinţă, din acest statut rezultînd

9 Gr. Theodoru, op. cit., p. 218

7

Page 8: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

toate garanţiile puse la dispoziţia lui, şi respectarea drepturilor sale de către organele de urmărire

penală sau instanţa de judecată pentru a nu-i încălca acest drept fundamental al omului şi pentru a-i

acorda şansa şi garanţiile reale de a se apăra de o acuzaţie injustă sau neproporţională.

Prezumţia nevinovăţiei cuprinde şi lipsa obligaţiei vre-unei persoane să-şi dovedească

nevinovăţia sa (art. 8 al (2) CPP R.M.).

De asemenea este recunoscut şi atribuit dreptul recunoaşterii întemeiate a persoanei ca

vinovat de săvîrşirea unei infracţiuni, doar instanţei de judecată, care nu este ţinută de vre-un

interes de serviciu ca să acuze sau să achite în mod preconceput o persoană. Vinovăţia persoanei se

stabileşte în cadrul unui proces cu respectarea garanţilor procesuale, deoarece simpla învinuire nu

înseamnă şi stabilirea vinovăţiei. Sarcina probei revine organelor de urmărire penală (art. 100 CPP

R.M., art. 64 al. P. 7, art. 66, al. 2 p. 7). Pînă la adaptarea unei hotărîri de condamnare şi pînă la

rămînerea definitivă a acesteia, inculpatul are statutul de persoană nevinovată.

Legea procesual-penală stabileşte că răsturnarea prezumţiei nevinovăţiei sau concluziile

despre vinovăţia persoanei despre săvîrşirea infracţiunii nu pot fi întemeiate pe presupuneri. Toate

dubiile în probarea învinuirii, care nu pot fi înlăturate legal, se interpretează în favoarea bănuitului,

învinuitului, inculpatului. Această reglementare se include în spiritul prezumţiei nevinovăţiei

datorită faptului că pedepsirea oricărei persoane pentru o faptă penală se poate realiza doar în baza

unor informaţii certe şi veridice despre vinovăţia ei, neadmiţîndu-se presupunerile sau probele

afectate de incertitudine. Legiuitorul stabilind chiar interpretarea dubiilor în favoarea bănuitului,

învinuitului, inculpatului. Chiar în cazul aprecierii probelor orice informaţie, în baza căreia se pot

trage 2 sau mai multe concluzii opuse (în sensul apărării sau acuzării) despre aceeaşi circumstanţă

arată imposibilitatea punerii acesteia în baza unei sentinţe de vinovăţie.

Prezumţia nu urmăreşte protejarea unui individ împotriva problemelor referitoare la

acuzare, cum ar fi definiţia provizorie sau efectele secundare asemănătoare.

Principiul procesual al prezumţiei de nevinovăţie este subordonat principiului legalităţii şi

constituie baza principiilor, libertăţii persoanei, respectării demnităţii umane şi a dreptului de

operare.

Dacă prezumţia nu permite pedepsirea unui nevinovat atunci tot ea presupune şi faptul că

nici o persoană recunoscută vinovată de săvîrşirea unei fapte penale, în spiritul de dreptate şi

justiţie, nu trebuie să rămînă nepedepsită şi sancţiunile să fie aplicate cu toată fermitatea şi

severitatea în raport se greutatea infracţiunilor săvîrşite.

Dreptul la tăcere este un drept al persoanei ce se exercită şi se realizează în domeniul

comunicării sociale în concordanţă cu celelalte drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului. Este

8

Page 9: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

evident că şi prin tăcere10 se poate comunica informaţia, informaţie de care uneori legea leagă

anumite efecte juridice.

Conţinutul informaţiei comunicate prin tăcere îmbracă diferite forme şi de regulă se

deduce din conjunctura în care se manifestă tăcerea dar în mod deosebit din definiţia şi

reglementarea dată de legiuitor (aprobare tacită, refuz tacit, aviz tacit, acord tacit, autorizare tacită,

etc.). Ca urmare romanii ziceau «tacio facit ius».

Dreptul la tăcere nu are o consacrare expresă în Constituţie, Convenţii internaţionale şi

legi, însă rezultă implicit din acestea, ca un drept care se valorifică în procesul comunicării sub

diferite forme unele din ele reglementate de lege.

De pildă, referitor la dreptul de a nu face nici o declaraţie în Amendamentul 5 (1791) la

Constituţia Statelor Unite ale Americii, se arată că «nimeni nu va putea fi constrâns să

mărturisească împotriva propiei persoane». Ca urmare, orice poliţist este obligat să avertizeze

pe cel reţinut că are dreptul să nu declare nimic, întrucât tot ce spune poate fi folosit împotriva sa

la tribunal. Declaraţiile şi probele obţinute cu încălcarea prevederilor acestui drept, conduc la

excluderea lor din sistemul doveditor al cauzei. Este vorba de regula excluderi probei obţinute

ilegal, de la folosirea acesteia în procesul penal.11 De exemplu recunoaşterea faptei făcută de o

persoană căreia nu i s-a adus la cunoştinţă că are dreptul să nu facă nici o declaraţie este

considerată probă obţinută ilegal şi nu poate fi folosită în proces. Potrivit practicii judiciare penale

americane de la regula excluderi probei obţinute ilegal s-a admis excepţia de bună credinţă a

autorităţii care a obţinut proba precum şi aşa zisă preponderenţă a dovezi.12

În art.14 pct.3 lit.g din Pactul Internaţional cu privire la drepturile civile şi politice se

prevede că orice persoană acuzată de comiterea unei infracţiuni penale are dreptul să nu fie silită

să mărturisească împotriva ei însăşi sau să se recunoască vinovată, deci un veritabil drept la

tăcere.13

Credem că din această dispoziţie rezultă că inculpatul nu poate fi obligat să declare

ceva prin care indirect s-ar recunoaşte şi el vinovat.

10 Potrivit D.E.X. tăcerea este definită ca faptul de a tăcea , de a nu vorbi, de a nu se destăinui. Prin această definiţie se omite faptul că şi tăcerea este o formă de comunicare, iar de multe ori şi tăcerea este un răspuns, răspuns care poate îmbrăca diferite forme.11 A se vedea Robert M. Bohm op. cit. p. 171. Regula excluderi a fost elaborată de Curtea Supremă de Justiţie S.U.A. încă din 1914 în cazul Weeks v. United States. 12Robert M. Bohm arată: “Preponderenţa dovezii este dovada care depăşeşte „în greutate”dovezile adverse sau este suficientă pentru a înlătura îndoiala sau speculaţia. De asemenea, acest standard este utilizat pentru a stabili dacă se aplică regula descoperirii inevitabile. Ca urmare, procuratura trebuie să dovedească printr-o preponderenţă a dovezii că dovada, care a fost descoperită ca rezultat al unei violării constituţionale, ar fi fost în mod inevitabil, descoperită prin mijloace legale, în mod independent de acţiunea care constituie încălcarea constituţională.” Robert M. Bohm, op. cit. p.170-171.13 Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice a fost ratificat de România prin Dct. nr. 212/1974 al Consilului de Stat.

9

Page 10: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Dreptul la tăcere rezultă şi din modul de reglementare a altor instituţii juridice. De pildă

imunitatea pentru jurisdicţie reglemntată de Acordul General privind Privilegiile şi Imunităţile

Consiliului Europei, presupune şi dreptul la tăcere, atunci cînd este întrebat de o autoritate

referitor la fapte prin care s-ar încălca imunitatea14, în mod deosebit imunitatea în ceea ce

priveşte cuvîntul. În exercitarea dreptului la interpret, prevăzut de art.6 pct.3 lit.e din Convenţia

Europeană a Drepturilor Omului, acuzatul are dreptul să tacă dacă “nu înţelege sau nu vorbeşte

limba folosită la audiere” pînă în momentul asigurării unui interpret autorizat.

Deasemenea în art.10 pct.1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului se prevede

libertatea de a comunica, ori aceasta presupune şi dreptul de a nu comunica, respectiv dreptul

la tăcere. Din moment ce comunicarea este tratată ca o libertate, atunci, persoana este liberă să

tacă să nu comunice, ceea ce apare ca un drept la tăcere în lipsa unor alte dispoziţii exprese ale

legii. În art.21 lit.a din Carta Socială Europeană Revizuită atunci cînd se vorbeşte de dreptul la

informare şi la consultare se face trimitere şi la un drept la tăcere, astfel: “fiind înţeles că

divulgarea anumitor informaţii care pot prejudicia intreprinderea va putea fi refuzată sau că se va

putea solicita ca acestea să fie confidenţiale”.

În art.29 din CORPUS IURIS – dispoziţii penale privind protecţia intereselor financiare

ale Uniunii Europene15 se prevede că: “în orice proces deschis pentru o infracţiune comisă

împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, acuzatul beneficiază de drepturile la

apărare acordate prin art.6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi prin art.10 din Pactul

Internaţional al O.N.U. asupra Drepturilor Civile şi Politice. De la primul interogatoriu, acuzatul

are dreptul de a cunoaşte conţinutul acuzaţiilor aduse lui, dreptul de a fi asistat de un apărător ales

de el şi la nevoie, la un interpret. I se recunoaşte dreptul de a tăcea”.

Conform jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, dreptul la tăcere este

încălcat chiar şi atunci cînd o lege îl obligă pe acuzat să răspundă la întrebări sau să furnizeze

documente autorităţilor.

Curtea Europenă a Drepturilor Omului într-o speţă a hotărît că s-a încălcat dreptul la

tăcere printr-o cerere de furnizare a unor documente precis identificate, în speţă, extrasul de pe

conturile sale bancare în străinătate, sub ameninţarea cu sancţiuni penale în caz de refuz.16

14 În art.9 lit.a din Acordul General privind Privilegiile şi Imunităţile Consiliului Europei ratificat de România prin Legea nr.43/1994 se arată că: “reprezentanţii în Comitetul Miniştrilor se bucură, pe durata exercitării funcţiei lor şi în decursul călătoriilor lor către locul reuniunii, de următoarele privilegii şi imunităţi: a) imunitatea de arestare sau de detenţie şi de reţinere a bagajelor lor personale şi imunitatea de orice jurisdicţie în ceea ce priveşte actele îndeplinite în calitatea lor oficială, inclusiv cuvîntul şi înscrisurile lor;…”15 Pentru conţinutul ultimului proiect al lui COPRPUS IURIS a se vedea „CORPUS IURIS” Ediţia bilingvă română, franceză, tradus şi editat sub patronajul Academiei Române de Cercetare a Dreptului Comunitar, Editura Efemerida 2000.

10

Page 11: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Libertatea de mărturisire împotriva sa este prevăzută la art. 21 CPP şi cuprinde două

reguli.

Prima regulă constă în imunitatea de a depune declaraţii. În procesul penal nimeni nu este

obligat să depună declaraţii împotriva rudelor sale apropiate, a soţului, soţiei, logodnicului,

logodniciei. Această posibilitate de a nu depune declaraţii ţine de anumite categorii morale cum

sunt constituţia, climenţa, relaţiile de familie.

Statul nu poate să nu fie interesat în reluarea cît mai urgentă a relaţiilor sociale a

persoanelor în special a celor care au fost condamnate la precaţiune de libertate. Cel mai reuşit

efectele negative ale condamnării se pot anihila în cadrul familiei, relaţiile cu care nu ar trebui să

fie dezorganizate, în special, prin obligarea de a depune declaraţiilor împotriva rudelor apropiate.

Cercul de persoane care intră în categoria de rude apropiate este circumscris exhaustiv la

art. 6, p. 41 şi sunt: copii, părinţii, înfietorii, înfiaţi, fraţi şi surori, bunici, nepoţi. Pentru a verifica

relaţiile de rudenie între persoane este necesar de a stabili actele de stare civilă eliberate de

organele stării civile. De această prerogativă beneficiază toţi participanţii la procesul penal,

deoarece termenul de “nimeni” conform DEX are sensul de “nici un om, nici o fiinţă”. Dar, de

regulă, acest drept este utilizat de martori şi bănuit, învinuit, inculpat.

Aducerea la cunoştinţă a acestui drept este pusă în obligaţia organelor de urmărire penală,

procurorului sau a instanţei. În cazul dacă se dovedeşte a fi soţ sau rudă apropiată a bănuitului

învinuitului, inculpatului, martorului i se explică dreptul de a făcea şi este întrebat dacă acceptă să

facă declaraţii. Nerespectarea acestei prevederi va conduce la faptul că datele obţinute prin

audierea martorului nu vor fi admise ca probe şi nu vor putea să fie puse la baza sentinţei sau altor

hotărîri judecătoreşti. Este important de determinat limitele realizării libertăţii de mărturisire

împotriva sa. Cercul de date asupra cărora poate să refuze să facă declaraţii trebuie să fie limitate

la interesele de drept penal ale sale şi ale rudelor sale.

A doua regulă se referă la libertatea de mărturisire împotriva sa sau de a-şi recunoaşte

vinovăţia.

Bănuitul, învinuitul, inculpatul trebuie să fie obligatoriu informat de către organul de

urmărire penală procuror, instanţa privitor la dreptul său de a tăcea şi nu de a mărturisi împotriva

sa, precum şi să primească explicaţii asupra dreptului dat.

Persoana căreia organul de urmărire penală îi propune să facă propuneri demascatoare

împotriva sa este în drept să refuze de a le face. Este interzis de aplicat orice act prin care se

provoacă unei persoane, cu intenţie, în special cu scopul de a obţine, de la această persoană

16 Vincent Berger, Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, Institutul Romîn pentru Drepturile Omului, Bucureşti 1998, p.387, cazul Funche contra Frenţei.

11

Page 12: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

informaţii sau mărturisiri deoarece ele cad sub incidenţa termenului de “tortură”. Acţiunile date

cad sub incidenţa art. 308 Cod Penal care stabileşte răspunderea penală pentru infracţiunea de a

face declaraţii. Asupra dreptului de a nu se autoincrimina a statuat şi Plenul Curţii Supreme de

Justiţie care în hotărîrea sa a stipulat că bănuitul, învinuitul nu poate fi silit să mărturisească

împotriva sa însăşi sau să se recunoască vinovat.

Motivele recunoaşterii dreptului de a tăcea ţin în special de protecţia acuzatorului

împotriva aplicării forţei coercitive abuzive împotriva statului. În particular dreptul de a nu

contribui la propria sa incriminare presupune că, într-o cauză penală acuzaţia caută să-şi

întemeieze argumentaţia fără a recurge la elementele probante, obţinute prin constrîngere sau

presiuni, în pofida voinţei acuzatului. În acest sens, acest drept este strîns legat de principiul

prezumţiei nevinovăţiei(Sanders c. Regatul Unit).

Legalitatea interceptării şi înregistrării audio şi video a declarţiilor învinuitului şi

inculpatului. Interceptarea conversaţiilor poate fi ilegală sub aspectul lipsei de autorizare17 dar şi

al caracterului conversaţiei ; valoarea probatorie a înregistrării unei conversaţii depinde de:

caracterul liber al exprimării, de inexistenţa ameninţărilor, a provocărilor, a promisiunilor, sau a

altor mijloace interzise de lege a fi folosite în scopul de a se obţine probe18 ; conversaţiile

înregistrate trebuie să fie legale, normale, neprovocate, în condiţii de libertate de exprimare

neviciate prin promisiuni, ameninţări, violenţe, influenţa unor substanţe care anihilează voinţa etc.

pentru că altfel afectează dreptul la tăcere. Chiar în baza unei autorizaţii legale de interceptare,

este important a se verifica dacă recunoaşterile învinuitului sau inculpatului au fost făcute

voluntar, serios, neîndoielnic, precis, neexistând nici o capcană sau determinare a acestuia să

vorbească în sensul de mărturisire(recunoaştere) se arată în practica Curţii Europene a Drepturilor

Omului.

În cauza Allan contra Regatului Unit, Curtea Europeană a Drepturilor Omului Secţia IV-a

prin Hotărârea din 5 noiembrie 2002 a statuat o serie de cerinţe şi aprecieri legate de dreptul la

tăcere şi dreptul la un proces echitabil reglementate de art. 6 din Convenţie19 astfel. În cazul când

învinuitul sau inculpatul reclamant a fost interceptat contrar dreptului său la tăcere, trebuie

analizată „ posibilitatea lui reală de a contesta autenticitatea probelor20 (obţinute prin interceptarea

17 Potrivit art. 90 indice 1,2 şi4 din C.p.p interceptările şi înregistrărili audio sau video se fac cu autorizarea motivată a instanţei iar în caz de urgenţă şi cu titlu provizoriu cu aprobarea dispusă de procuror prin ordonanţă motivată.18 Conform art. 68 din C.p.p. este oprit a se întrebuinţa violenţe, ameninţăriori alte mijloace de constrângere, precum şi promisiuni sau îndemnuri, în scopul de a se obţine probe. Or potrivit art 64 pct.2 din C.p.p. mijloacele de probă obţinute în mod ilegal nu pot fi folosite în procesul penal.19 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.20 În art.66 pct. din C.p.p. se dispune că în cazul când există probe de vinovăţie, învinuitul sau inculpatul are dreptul să probeze lipsa lor de temeinicie.

12

Page 13: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

convorbirilor sale), şi de a se opune la folosirea lor „ conform principiului contradictorialităţii, „în

măsura în care recunoaşterile reclamantului în cursul conversaţiilor sale au fost făcute voluntar, ca

o expresie a realităţii, neexistând nici o capcană sau altă activitate prin care să determine

asemenea mărturisiri, calitatea probei, inclusiv faptul dacă împrejurările în care a fost obţinută

mărturisirea generează îndoieli asupra certitudinii sau acurateţii ei”.21

Credem că poate fi socotită încălcarea dreptului la tăcere atunci când învinuitul,

inculpatul de pildă:

a fost determinat să se auto-incrimineze;

a fost determinat să ia asupra lui vinovăţia unei alte persoane din motive pecuniare;

a fost determinat să ia asupra lui vinovăţia pentru a salva o rudă apropiată;

a fost provocat să se laude cu ceea ce nu a făcut sau să exagereze ce a făcut alterând

adevărul.22

Din cele expuse, socotim că ascultarea martorului, învinuitului, inculpatului şi aprecierea

ca probă a mărturisirii precum şi a recunoaşterii trebuie făcute în condiţiile respectării dreptului

la tăcere, dreptului la apărare şi a celorlalte drepturi şi libertăţii prevăzute de lege pentru

învinuit sau inculpat dar şi pentru martor, părţi vătămate, părţi civile, familiile acestora şi

societăţii în general. De asemenea aşa cum am arătat este necesară prevederea în mod expres a

extinderii dreptului la tăcere şi în cazul făptuitorului.

1.3. Reglementarea procesual-penală a ascultării învinuitului, inculpatului

Prin intermediul Criminalisticii sunt elaborate metodele stiintifice şi tactice de investigare a

infracțiunilor, asigurindu-se o buna şi eficienta organizare a etapelor de cercetare, a modurilor în

care trebuie desfasurate cu cit mai multa eficienta diferitele activitati din cursul anchetei, după un

plan stabilit.

Probele obtinute intr-o anumita cauza vor putea fi verificate prin intermediul ascultarii

partilor:învinuit, parti vatamate, martori. Tot cu aceasta ocazie şi pe aceasta cale vor putea fi

completate elementele existente cu privire la cauza. Prin intermediul probelor se realizează principiul

aflarii adevarului în cauza23. 21 Potrivit art. 69 din Codul de procedură penală român, recunoaşterea, mărturisirea învinuitului sau inculpatului făcute în cursul procesului penal pot servi la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte şi împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză.22 „Obţinerea unor atari mărturisiri trebuie însă condamnată, fiind şi neumană şi periculoasă pentru aflarea adevărului”, arată V. Dongoroz în I. Tanoviceanu şi colectiv. Tratat de drept şi procedură penală, Ediţia a doua, Vol. V, Tip. „Curierul Judiciar” Bucureşti. 1927, p. 46.

23 G. Mateut-Procedura penala vol. III pg. 14

13

Page 14: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Notiunea de proba vizează toate faptele şi imprejurarile ce trebuie dovedite în rezolvarea

cauzei.

Faptele şi imprejurarile din cuprinsul probatiunii sint de doua feluri:

fapte principale

fapte probatorii.

Faptele probatorii se refera la imprejurari de fapt care nu sunt cuprinse în faptul principal, dar

a caror demonstrare permite sa se traga concluzii cu privire la faptul principal. Un procedeu probator

esential este cel al audierii persoanelor.

Legiuitorul a statuat Codul de Procedură Penală faptul că poate fi probă “orice element de

fapt care serveşte la constatarea existenţei sau inexistenţei unei infracţiuni, la identificarea

persoanei care a săvarşit-o şi la cunoaşterea imprejurărilor necesare pentru justa soluţionare a

cauzei”.

Mijloacele de probă sunt prevăzute de alineatul 2 articolul 93. Nu se admite de a utiliza

alte mijloace de probă, cum ar fi detectorul de minciuni, hipnoza, ş.a. Este de asemenea interzis de

a înlocui raportul de expertiză cu unele date, acte departamentale, sau cu unele opinii ale

specialiştilor, rezultatul reviziilor şi controalelor, ş.a.

Potrivit articolului 100 al Codului de procedură penală administrarea probelor se

efectuează de către organul de urmărire penală din oficiu, sau la cererea altor participanţi la

proces, precum şi din instanţă la cererea părţilor prin procedee probatorii prevăzute de prezentul

cod. În acest context nu pot fi admise ca probe datele obţinute de ofiţerul de urmărire penală care

şi-a încălcat competenţa, sau cînd nu este cetăţean al Republicii Moldova, sau în perioada cînd

este în concediu, cînd este în calitate de stagiar, ş.a. În al doilea rînd este necesar de respectat

regula privind mijlocul cuvenit.

Printre mijloacele de probă enumerate limitativ in Codul de Procedură Penenală sunt

enunţate şi declaraţiile învinuitului, inculpatului. Potrivit rolului activ al organelor de urmărire

penală şi al instanţelor de judecată, acestea au obligaţia să strangă probele necesare aflării

adevărului.

Ascultarea inviunitului sau inculpatului este o activitate procesuala şi de tactica

criminalistică, efectuata de către organul de urmarire penala, in scopul stabilirii unor date cu valoare

probanta necesare aflarii adevarului în cauza. Cu aceasta ocazie învinuitul, inculpatul poate face

marturisiri complete sau doar partiale, cu privire la infracțiunea savirsita şi la circumstantele legate

de comiterea ei.

Etapele ascultarii pot fi cuprinse in:

14

Page 15: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

1 Pregatirea ascultarii: în aceasta etapa se vor stabili problemele care urmează a fi lamurite

cu ocazia ascultarii, tactica de ascultare, precum şi materialul probator ce urmează a fi folosit în

cursul ascultarii tinând cont de particularitatile fiecarei infracțiuni în parte, de imprejurarile

comiterii faptei, de personalitatea şi psihologia făptuitorului/făptuitorilor. Datele preliminare despre

aceştia: antecedente penale, mediu socio-familial de provenienta, pregatire scolara, comportament

anterior etc. pot fi foarte importante pentru buna pregatire şi realizarea cu succes a ascultarii.

2 Studierea materialului cauzei: Pe aceasta baza vor fi stabilite persoanele care urmează a fi

audiate în cauza în calitate de învinuiti sau inculpati, faptele care au fost retinute în sarcina acestora,

participantii, calitatea şi contributia lor la comiterea faptei, problemele ce urmează a fi lamurite prin

intermeiul audierii. Studiul materialului trebuie făcut cu obiectivitate, atit cu observarea probelor în

acuzare cit şi a celor în aparare, a circumstantelor atenuante sau agravante.

3. Cunoasterea învinuitului sau inculpatului: O buna stapinire a datelor cauzei presupune,

pe linga cunoasterea faptelor concrete comise de către autorul faptei şi preocuparea pentru

cunoasterea trasaturilor personalitații şi a profilului psihic ale acestuia. Date de acest gen se pot

obţine pe mai multe cai, atit directe cit şi indirecte. In cadrul activităților de informare indirecta se

inscriu:investigații cu privire la persoana sa, date rezultate din cercetarea la faţa locului, verificari la

cazierul judiciar şi în evidentele operative, audieri ale altor martori sau învinuiti, studierea unor

inscrisuri ce emana de la inviunit sau inculpat. Pe cale directa, se pot obţine date prin intermediul

unor perchezitii, aplicare de sechestru, retinere sau arestare, precum şi prin audiere.

4. Intocmirea planului de ascultare: urmarea pregatirii audierii se poate intocmi un plan de

ascultare. Acesta va avea în vedere urmatoarele aspecte:

-problemele ce urmează a fi lamurite cu ocazia ascultarii;

-materialul probator ce va fi utilizat în cursul ascultarii;

-forta probatorie a materialului existent(probe directe, indirecte, mijloace materiale de

proba);

-momentul operativ oportun pentru utilizarea materialului probator în ancheta;

-datele cunoscute despre personalitatea şi psihologia celui ce

urmează a fi ascultat.

Intocmirea acestui plan este recomandabila anchetatorilor cu mai putina experienta.

Interesul este ca, pe masura cresterii experientei sa creasca şi nivelul de pregatire în instrumentarea

corecta a cauzelor.

5. Asigurarea prezentei aparatorului: Prezenta aparatorului este obligatorie în situațiile

prevazute de lege, după începerea urmaririi penale în cauza, însă nu se va permite aparatorlui sa

intervina în desfasurarea ascultarii, in scopul obstructionarii relatarilor.

15

Page 16: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Declaraţiile bănuitului, învinuitului, inculpatului Declaraţia se defineşte ca o

mărturisire, o afirmare deschisă a unor convingeri, opinii sau sentimente, ceea ce afirmă cineva cu

un anumit prilej. Declaraţiile sunt depuse în cadrul urmăririi penale şi judecării cauzei. Sunt

recunoscute doar ca mijloc de probă separat doar declaraţiile depuse în cadrul acţiunilor

procesuale respective cum ar fi audierea, confruntarea şi verificarea declaraţiilor la locul

infracţiunii. Unele date obţinute în cadrul altor acţiuni procesuale, cum ar fi spre exemplu

percheziţia, nu pot fi recunoscute ca mijloc de probă. De asemenea nu pot fi recunoscute ca mijloc

de probă datele incluse în procesul verbal de reţinere, în ordonanţe de punere sub învinuire. Pot fi

recunoscute ca mijloc de probă doar datele care sunt pertinente, concludente şi utile pentru cauza

dată. Sunt admisibile doar declaraţiile obţinute cu respectarea prevederilor Codului de procedură

penală.

Articolul 102 stabileşte o condiţie de admisibilitate a declaraţiilor şi anume asigurarea

veridicităţii declaraţiilor. În toate cazurile persoana care depune declaraţii trebuie să indice sursa

informaţiei. Prevederile alineatului 2, art.102, trebuie de interpretat extensiv. Astfel, nu pot servi

ca declaraţii mărturiile unei persoane care se bazează pe presupuneri, bănuieli, zvonuri, ceea ce

înseamnă că în procesul penal este interzis de a admite în mod prealabil că ceva este posibil, real

sau adevărat, atîta timp cît nu este confirmat prin date care confirmă cu certitudine existenţa

fenomenului dat. Este inadmisibil, de asemenea, de a utiliza o informaţie neîntemeiată care nu a

fost verificată.

Prin natura lor, declaraţiile bănuitului, învinuitului, inculpatului sunt utilizate pentru

apărarea intereselor legitime. Din aceste considerente în declaraţii se conţin nu numai date de fapt

dar şi unele opinii, presupuneri. Opiniile şi presupunerile nu au valoare probantă dar pot sta la

baza unor versiuni privind existenţa unor împrejurări care înlătură învinuirea sau atenuează

responsabilitatea.

16

Page 17: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

După natura lor, declaraţiile învinuitului, bănuitului şi inculpatului sunt asemănătoare.

Există însă anumite particularităţi la aprecierea declaraţiilor acestor. Declaraţiile bănuitului au

importanţă probantă independentă. Din aceste considerente, declaraţiile ulterioare ale persoanei

sunt apreciate în cumul cu aceste declaraţii. În obiectul declaraţiilor bănuitului sunt incluse

împrejurările care au servit ca temei de reţinere, de aplicare a măsurii preventive, sau de

recunoaştere prin ordonanţă în asemenea calitate. În unele cazuri rezultatul audierii poate

determina aplicarea unei măsuri procesuale.

Bănuitul nu poate prealabil fi ascultat ca martor, deoarece în asemenea cazuri se încalcă

dreptul la apărare. Depunerea declaraţiei este un drept şi nu o obligaţie a bănuitului, el nu poartă

răspundere penală pentru depunerea declaraţiilor false, excepţia o face cazul cînd bănuitul denunţă

calomnios o altă persoană (articolul 311 al Codului Penal).

Refuzul de a depune declaraţii nu poate servi ca o dovadă a vinovăţiei însă nu eliberează

de obligaţia de a se prezenta la citare. Dreptul bănuitului de a depune declaraţie presupune şi

informarea referitor la esenţa bănuirii. În obiectul declaraţiilor bănuitului pot fi orice împrejurări

importante pentru cauză, inclusiv relaţiile cu alte persoane care se bănuiesc, se învinuiesc, relaţiile

cu partea vătămată, cu martori, etc. În situaţia cînd persoana bănuită a fost pusă sub învinuire sau

exclusă din proces, persoana este ascultată fie ca învinuit, fie poate fi ascultată ca martor. În

asemenea situaţii nu este admis de a pune întrebarea dacă recunoaşte sau nu declaraţiile depuse de

bănuit sau de a le reaminti.

În cazul cînd au apărut contradicţii între declaraţiile persoanei depuse în calitate de bănuit

şi cele depuse în calitate de învinuit sau de martor, este necesar de a constata motivul acestor

contradicţii. Dacă persoana a fost în continuare ascultată ca martor se interzice de a da citire în

instanţă declaraţiile depuse ca bănuit.

Declaraţiile învinuitului, la fel ca şi declaraţiile bănuitului, sunt utilizate atât pentru

apărarea drepturilor şi intereselor, cât şi pentru a obţine informaţii utile în cauză.În obiectul

declaraţiei se includ nu numai datele formulate în ordonanţa de punere sub învinuire. Învinuitul

este în drept de a declara despre orice împrejurare dacă consideră că această împrejurare are

importanţă pentru cauză. Poate declara despre anumite circumstanţe atenuante, despre cauzele

care au contribuit la comiterea infracţiunii, despre alte infracţiunii despre care are numită

informaţie. În declaraţiile lui poate fi inclusă şi caracteristica altui învinuit, a părţii vătămate, a

martorilor, relaţiile dintre aceştia, etc. Învinuitul, inculpatul poate comunica anumite date care au

importanţă în cauză şi în dezbateri, în ultimul cuvînt, în anumite plîngeri. Nu este permis de a se

face referinţă la aceste date fără audierea învinuitului.

17

Page 18: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Declaraţiile învinuitului şi inculpatului au aceeaşi valoare ca şi celelalte probe din dosar.

Din aceste considerente, recunoaşterea vinovăţiei, ca atare, nu are valoare probantă, având valoare

probantă informaţiile pe care le depun învinuitul şi inculpatul despre fapta dată. Recunoaşterea

vinovăţiei poate fi luată în consideraţie doar în ansamblu cu celelalte probe din cauză. Este

necesar de nu confundat recunoaşterea vinovăţiei în cadrul declaraţiilor cu acordul de recunoaştere

a vinovăţiei (articolul 504 Codul de procedură Penală).

În cazul cînd învinuitul, inculpatul şi-a recunoscut vinovăţia în cadrul mai multor acţiuni

procesuale, e necesar de a constata dacă nu sunt contradicţii esenţiale în declaraţiile depuse la

diferite faze ale procesului. În cazul cînd există contradicţii esenţiale, acesta este un criteriu de a

aprecia că probele care constată vinovăţia sunt insuficiente.

Regulile enunţate mai sus sunt aplicabile şi în cazul cînd învinuitul sau inculpatul neagă

vinovăţia. În asemenea cazuri în obiectul declaraţiilor sunt incluse împrejurările care neagă

învinuirea cu indicarea surselor de informare. Învinuirea nu poate să se bazeze pe declaraţiile altui

învinuit cointeresat în cauza dată dacă lipsesc alte probe. Sunt admisibile doar declaraţiile depuse

de învinuit la care a participat şi apărătorul, cu excepţia cazului cînd învinuitul a renunţat la

apărător. Nu se admite de a ignora datele obţinute din declaraţiile învinuitului, privind motivele,

scopul acţiunilor, împrejurările care califică fapta, privind fapta coparticipanţilor, din motivul că

aceasta este o tendinţă a învinuitului în apărarea sa. În asemenea situaţii este necesar de a verifica

aceste probe.

În cazul cînd învinuitul şi-a schimbat esenţial declaraţiile este necesar de stabilit care sunt

motivele. La formarea concluziilor în cauza penală pot fi utilizate declaraţiile precedente dacă

aceste declaraţii se coroborează cu restul probelor din dosar şi dacă a fost constatată netemeinicia

schimbării declaraţiilor de către învinuit.

În cazul cînd învinuitul declară că s-a autocalomniat este necesar de stabilit motivele care

au condiţionat autocalomnia şi împrejurările care confirmă autocalomnia. În actele procedurale

cum ar fi rechizitoriul, ordonanţa de scoatere a persoanei de sub urmărire, ordonanţa de clasare a

cauzei penale, ordonanţa de încetare a urmăririi penale în sentinţă, este necesar de a indica probele

care confirmă sau neagă această poziţie.

Audierea bănuitului, învinuitului, inculpatului

Audierea bănuitului, învinuitului sau inculpatului trebuie să fie efectuată imediat după

reţinere sau aplicarea unei măsuri preventive ca bănuit sau după emiterea unei ordonanţe de

recunoaştere ca bănuit sau după înaintarea acuzării.

18

Page 19: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Reieşind din articolele 64 şi 66 CPP RM, bănuitul şi învinuitul şi inculpatul au dreptul la

asistenţă juridică pînă la audierea lor. Este necesar de a asigura posibilitatea întrevederii cu

apărătorul în condiţii de confidenţialitate. Aceasta întrevedere nu poate fi limitată în timp. În

situaţia cînd apărătorul ales nu poate să se prezinte se procedează conform prevederilor articolului

70.

Audierea învinuitului, bănuitului sau inculpatului poate avea loc doar cu acordul acestor

persoane. Din aceste considerente, persoana care efectuează audierea trebuie să constate dacă

bănuitul, învinuitul, inculpatul este de-acord să depună declaraţii despre acest fapt făcându-se

menţiune în procesul verbal.

Timpul nopţii este intervalul de timp cuprins între orele 22.00 şi 6.00 (vezi comentariul la

articolul 6). Importanţa practică a acestei prevederi constă în faptul că în timpul nopţii se interzice

efectuarea oricărei acţiuni procesuale, cu excepţia cazurilor care nu suferă amînare. La cazuri care

nu suferă amînare se pot atribui situaţiile în care necesitatea audierii a apărut subit în cadrul

executării altor acţiuni procesuale, în cazul unui delict flagrant, cînd există informaţii că sunt

tentative de a distruge probele, sau a le ascunde sau în situaţia când este necesar de a împiedica

comiterea altor infracţiuni, de a reţine coparticipanţii etc. În cazul lipsei unei asemenea

împrejurări, probele obţinute în urma audierii în timpul nopţii a bănuitului, învinuitului sau

inculpatului vor fi inadmisibile. Se vor considera de asemenea ca inadmisibile probele obţinute în

urma declaraţiilor în timpul nopţii dacă nu va fi indicat expres în procesul verbal motivul

efectuării unei asemenea acţiuni procesuale în timpul nopţii.

Audierea poate fi efectuată şi în alte locuri cum ar fi locul de trai, locul de serviciu sau în

alt loc unde se află bănuitul, învinuitul sau inculpatul, spre exemplu în cazurile cînd necesitatea de

a audia persoana a apărut subit în cadrul efectuării unei acţiuni procesuale, cum ar fi percheziţia

sau altele.

Audierea poate fi efectuată în alt loc în cazul când sunt necesare de a fi efectuate anumite

acţiuni procesuale imediat după audierea bănuitului, învinuitului şi inculpatului sau persoanei îi

este dificil de a depune declaraţii neaflîndu-se la locul unde a fost comisă fapta, când starea

sănătăţii a bănuitului, învinuitului împiedică să se prezinte la citare, acesta poate fi audiat în locul

tratamentului. În asemenea cazuri nu este necesar de indicat în procesul verbal locul. În timpul

audierii persoanei bolnave este necesar de a confirma prin certificat capacitatea lui de a depune

declaraţii. În unele situaţii la audiere trebuie să participe medicul.

Persoana care efectuează urmărirea este obligată să se asigure ca bănuiţii, învinuiţii, să nu

comunice între ei, în situaţia cînd în cauza penală sunt mai mulţi inculpaţi. În cazul cînd persoana

19

Page 20: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

acceptă să fie audiat se soluţionează problema privind limba în care persoana va depune declaraţii.

În caz de necesitate este invitat un interpret.

Depunerea declaraţiilor este un drept al bănuitului, învinuitului, inculpatului, care nu poate

fi limitat. Aceste fapt determină şi modalitatea de depunere a declaraţiilor. Persoana poate să

depună declaraţii în forma verbală iar după aceea în formă scrisă, poate să facă în scris explicaţiile

sau poate să le facă doar verbal. Aceste prevederi se referă la faza de urmărire penală. În timpul

judecăţii, inculpatul depune verbal declaraţii care se consemnează în procesul verbal al şedinţei de

judecată.

Ofiţerul de urmărire penală este obligat de a constata voinţa bănuitului sau a învinuitului

de a accepta o modalitate de depunere a declaraţiilor.

Dreptul învinuitului, bănuitului de a depune declaraţii la faza de urmărire nu este în

dependenţă de recunoaşterea bănuielii sau învinuirii. Indiferent de faptul dacă bănuitul sau

învinuitul recunoaşte sau nu fapta, lui trebuie să i se dea posibilitatea de a depune declaraţii.

Dacă bănuitul sau învinuitul a acceptat să facă în scris declaraţiile trebuie să i se acordă

această posibilitate şi numai după aceea să i se pună întrebări de concretizare sau alte întrebări.

Tactica audierii este stabilită de către ofiţerul de urmărire penală dar cea mai utilă ar fi acordarea

posibilităţii de a expune liber împrejurările, iar după aceea de a i se pune întrebări.

Referitor la obiectul declaraţiilor, a se vedea comentariul la articolul 103. Declaraţiile

bănuitului şi învinuitului trebuie să se detalizeze pentru a asigura posibilitatea verificării lor.

Este necesar de a stabili cine mai poate fi audiat referitor la aceste împrejurări. Se

concretizează împrejurările privind locul, timpul şi alte împrejurări ale faptei. Este necesar de a

stabili din ce considerente bănuitul sau învinuitul a memorizat anumite detalii. În cazul cînd se

constată împrejurările care au favorizat comiterea infracţiunii trebuie de constatat faptele pe care

le-a comis el personal cît şi faptele complicilor. În toate cazurile este necesar de verificat şi

declaraţia cu privire la alibi. Este necesar de constatat în legătură cu care fapt bănuitul sau

învinuitul se afla în locul indicat de acesta, cât şi datele care confirmă acest fapt sunt (declaraţiile

unor martori sau alte date).

Audierea învinuitului, bănuitului care îşi recunoaşte vinovăţia trebuie să fie tot aşa de

detaliate ca şi în cazul în care persoana neagă vinovăţia. În cazul cînd persoana recunoaşte parţial

vinovăţia este necesar de a constata care fapte din învinuirea formulată le neagă şi din ce motive.

În cazul cînd în procesul audierii bănuitul sau învinuitul care nu-şi recunoştea vinovăţia şi-a

schimbat poziţia, la sfîrşitul audierii se poate de pus suplimentar chestiunea privind faptul dacă-şi

recunoaşte sau nu vinovăţia. Refuzul de a depune declaraţii nu poate fi interpretat ca o probă în

20

Page 21: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

învinuire şi nu lipseşte persoana de alte drepturi procesuale, cît şi pe ofiţerul de urmărire penală de

a asigura realizarea acestor drepturi.

În cazul cînd persoana refuză de a depune declaraţii, acesteia i se dă posibilitatea de a

arăta motivele de refuz de a depune declaraţii, fapt care se menţionează în procesul verbal. Este

raţional ca la audierea unei persoane care refuză să depună declaraţii să participe procurorul.

Pe parcursul audierii ofiţerul de urmărire penală poate să pună la dispoziţia persoanei

unele probe, indică privind contradicţiile în declaraţiile persoanei. În cazul cînd se efectuează

înregistrări audio sau video a persoanei, trebuie să i se comunice (vezi comentariul la articolul

115).

Pe parcursul audierii nu pot fi utilizate metode de influenţă fizică sau psihică, sau care

înjosesc onoarea şi demnitatea persoanei, promisiuni false, ameninţări, ş.a. Sunt interzise

întrebările sugestive, punerea asemenea întrebări va încălca principiul accesului liber la justiţie

(vezi comentariul la articolul 19, alineatul 3). Nu încalcă legea situaţia în care pe parcursul

audierii se utilizează sistema conform căreia după fiecare întrebare pusă se înregistrează răspunsul

şi se pune la dispoziţie procesul verbal pentru semnare iar după aceea se trece la următoarea

întrebare.

Învinuitul, bănuitul sau inculpatul poate să utilizeze anumite notiţe, scheme şi altele. De

asemenea pe parcursul audierii pot fi întocmite scheme (spre exemplu locul aflării fiecărui

participant la faptă, ş.a.). Despre acest fapt este necesar de indicat în procesul verbal. Se interzice

însă de a prezenta o declaraţie scrisă mai înainte sau de a începe şedinţa cu citirea unei declaraţii

depusă anterior.

Confruntarea, prezentarea spre recunoaştere a persoanelor şi a obiectelor, verificarea

declaraţiilor la locul infracţiunii pot fi efectuate doar după audierea bănuitului şi învinuitului.

Referitor la procesul verbal vezi comentariul la articolele 260 şi 261.

Aplicarea înregistrărilor audio sau video la audierea persoanelor

Înregistrările audio sau video se aplică nu numai la audierea învinuitului, bănuitului,

inculpatului şi a părţii vătămate, dar şi la efectuarea celorlalte acţiuni procesuale fiind aplicabile

regulile stabilite de articolul 115.

Aplicarea înregistrărilor audio sau video are importanţă la asemenea acţiuni procesuale

cum ar fi percheziţia, prezentarea spre recunoaştere, cercetarea la faţa locului, inclusiv în

domiciliu, examinarea corporală, reconstituirea faptei şi experimentul, deoarece la asemenea

acţiuni procesuale nu participă martori asistenţi.

21

Page 22: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Lipsa martorilor asistenţi la asemenea acţiuni procesuale poate duce la abuzuri din partea

organelor de urmărire şi la aprecierea rezultatelor acestor acţiuni procesuale, instanţa poate să se

ciocnească de dificultăţi, examinînd numai procesul verbal. Prezenţa imprimărilor poate crea un

tablou mai clar privind efectuarea acţiunii procesuale. Astfel, aceste imprimări vor contribui la

pronunţarea unei hotărâri legale şi întemeiate.

Aplicarea la efectuarea acţiunilor procesuale a înregistrărilor audio sau video nu înlocuiesc

procesele verbale fiind utilizate concomitent. Înregistrarea audio sau video nu poate înlocui

procesul verbal.

Estre necesar ca în procesul verbal, înscrierea să fie de la prima persoană şi, pe cât se

poate, cuvînt în cuvînt.

Înregistrarea audio sau video trebuie să se efectueze de la începutul acţiunii procesuale şi

pînă la sfârşit. Nu se admite înregistrarea unei părţi a acţiunii procesuale, ca şi repetarea specială

pentru înregistrare. Înregistrarea trebuie să fie fără întreruperi, cu indicarea orei şi datei pe

peliculă. În cazul când apare necesitatea unor întreruperi, despre aceasta se indică în procesul

verbal, inclusiv indicându-se motivele întreruperii înregistrării, ora întreruperii, cât şi momentul

reluării înregistrării.

Articolul 116

Prezentarea persoanei spre recunoaştere

După natura sa, prezentarea spre recunoaştere este o acţiune procesuală pe parcursul

căreia, unei persoane i se prezintă alte persoane sau obiecte cu scopul constatării asemănărilor sau

deosebirilor cu persoanele sau obiectele examinate anterior, în împrejurări care au legătură cu

fapta examinată. Codul de procedură Penală face divizare în două articole între prezentarea spre

recunoaştere a persoanelor şi prezentarea spre recunoaştere a obiectelor.

Practica mai cunoaşte şi asemenea prezentări spre recunoaştere cum ar fi a textelor, a

construcţiilor, a terenurilor, cadavrelor, animalelor, etc.

În calitate de persoană chemată spre a face recunoaşterea pot participa persoane care au

urmărit infracţiunea sau circumstanţele ce au atribuţie la infracţiune, au memorizat anumite

calităţi individuale a persoanelor sau obiectelor care au o relevanţă la infracţiune (martorul, partea

vătămată, învinuitul, bănuitul).

În timpul prezentării spre recunoaştere, persoana chemată să recunoască, luând în

consideraţie calităţile memorizate şi cele prezentate depune declaraţii privind asemănările sau

deosebirile dintre acestea.

Pot fi prezentate spre recunoaştere bănuitul, învinuitul, partea vătămată, martorul.

Persoana trebuie prezentată spre recunoaştere dacă o altă persoană la audiere declară că a văzut

22

Page 23: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

pentru prima dată această persoană în circumstanţe ce ţin de fapta urmărită, această persoană nu a

cunoscut-o mai înainte, sau o cunoaşte, însă cel prezentat spre recunoaştere neagă acest fapt, sau

în cazul cînd persoana chemată spre recunoaştere nu cunoaşte datele personale a celui prezentat

(numele, prenumele). Nu poate fi prezentată spre recunoaştere o persoană altei persoane, dacă

ambii nu neagă faptul că se cunosc.

Cel mai des utilizat în practică este prezentarea spre recunoaştere frontală, dar poate fi şi

prezentarea din profil, din spate, prezentarea mersului persoanei, a vocii, etc.

Prezentarea spre recunoaştere este precedată de audierea persoanei care este chemată spre

a face recunoaşterea. Pe parcursul audierii se constată circumstanţe care au precedat momentul

perceperii persoanei. Este necesar de a obţine răspuns la anumite chestiuni, şi anume: în ce

împrejurări a fost observată persoana prezentată spre recunoaştere, cît timp a fost efectuată

observarea, în ce condiţii a fost efectuată observarea, cine a mai urmărit sau putea să observe. În

procesul audierii celui chemat spre a recunoaşte este necesar de a constata anumiţi factori

obiectivi de urmărire: în ce împrejurări a fost observată sau auzită persoana, în legătură cu ce

împrejurări cel care recunoaşte se afla în locul respectiv, în ce timp al zilei sau nopţii a fost

efectuată observarea; care au fost condiţiile de iluminare, cît timp a durat observarea, cît şi factorii

subiectivi, care influenţează asupra obiectivităţii perceperii: starea văzului şi a auzului; calităţile

memoriei, dacă destul de bine a memorizat persoana, dacă a atras atenţia la anumite calităţi

individuale, dacă le poate descrie, dacă dispune de anumite particularităţi individuale care-i

deosebeşte de alţi indivizi, dacă e în stare să identifice persoana în rândul altor persoane

asemănătoare.

Nu în toate cazurile, la audierea care anticipează prezentarea spre recunoaştere, cel care

face recunoaşterea poate să-şi amintească toate calităţile individuale ale persoanei observate. În

cazul cînd i se prezintă spre recunoaştere, el poate să-şi amintească despre asemenea calităţi

despre care nu a indicat în timpul audierii prealabile. Acesta este un proces psihologic care poate

fi lămurit şi nu mărturiseşte despre contradicţii în declaraţiile anterioare. În acelaşi timp, la analiza

unor astfel de situaţii este necesar de stabilit dacă celelalte calităţi individuale, invocate de către

cel chemat spre a face recunoaştere, corespund cu calităţile persoanei prezentate spre

recunoaştere, iar calitatea scăpată din vedere este mai greu de memorizat.

Nu este admis de a prezenta o persoană spre recunoaştere mai multor persoane consecutiv,

deoarece obiectivitatea recunoaşterii va fi pusă la îndoială, reieşind din faptul că declaraţiile lor

vor depinde una de alta. Legea interzice efectuarea prezentării spre recunoaştere repetat la care

participă aceleaşi persoane (atât cel prezentat cât şi cel chemat).

23

Page 24: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Este deosebit de important respectarea prevederilor legale privind procedura de prezentare

spre recunoaştere. Ignorarea cerinţelor legii privind prezentarea spre recunoaştere a persoanei cu

cel puţin patru asistenţi procesuali de acelaşi sex, asemănători la exterior, este o încălcare gravă

care duce la pierderea valorii probante a datelor obţinute.

Se consideră că persoanele sunt asemănătoare dacă acestea nu se deosebesc după: vârstă,

forma corpului, înălţime, forma şi culoarea feţii, părului, ochilor, coafurii, culoarea şi modelul

îmbrăcămintei, dacă nu au anumite semne particulare.

La efectuarea acţiunii procesuale, persoana care efectuează prezentarea spre recunoaştere

este obligată să constate dacă persoana chemată spre a recunoaşte este convinsă în concluziile

sale, deoarece învinuirea nu poate să se bazeze pe recunoaşterea exprimată fără o convingere

suficientă. Aceeaşi situaţie este şi cînd apar dubii în privinţa corectitudinii concluziilor persoanei

care recunoaşte.

Organul de urmărire este obligat să-i propună persoanei care urmează a fi recunoscută să

ocupe locul pe care-l doreşte printre asistenţii procedurali. Despre aceasta în mod obligatoriu se

face menţiune în procesul verbal. Propunând persoanei să ocupe oricare loc printre asistenţii

procedurali este necesar de luat în consideraţie că chiar respectînd această prevedere recunoaşterea

va fi considerată neveridică, dacă persoana care urmează a fi recunoscută a fost pusă în asemenea

condiţii care îl evidenţiau din cercul persoanelor prezentate spre recunoaştere.

Datele obţinute în timpul recunoaşterii nu pot fi recunoscute ca probe care prevalează

asupra altor probe, dar trebuie apreciate în cumul cu celelalte probe.

Doar în situaţia cînd prezentarea spre recunoaştere este imposibilă se poate efectua

recunoaşterea după fotografia acestuia.

În situaţia cînd persoana se află în căutare sau fiind grav bolnavă se află la tratament într-o

instituţie medicală, poate fi făcută prezentarea spre recunoaştere după fotografii.

La prezentarea fotografiilor trebuie de respectat cerinţele alineatului 3 al articolului 116

privind asemănarea persoanei. Fotografiile trebuie să fie de aceeaşi mărime (alb-negru sau color),

cît şi aceeaşi distanţă de fotografiere. În cazul cînd a fost efectuată prezentarea spre recunoaştere

în baza fotografiei, este necesar de menţionat în procesul verbal motivele neprezentării spre

recunoaştere a persoanei.

Reieşind din importanţa acestei acţiuni procesuale şi din necesitatea asigurării drepturilor

şi garantării drepturilor persoanei prezentate spre recunoaştere, este necesar ca la această acţiune

procesuală să participe apărătorul.

În procesul verbal al prezentării spre recunoaştere, pe lîngă datele prevăzute de articolul

260 trebuie să includă: date privind persoana chemată spre a recunoaşte, statutul său procesual,

24

Page 25: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

date privind persoanele prezentate spre recunoaştere, condiţii de efectuare a acţiunii procesuale,

date privind apărătorul.

În procesul verbal se includ date privind asistenţii procedurali. Este necesar ca în procesul

verbal să se indice date despre anunţarea drepturilor şi obligaţiilor participanţilor, cît şi

responsabilitatea prevăzută pentru nerespectarea acestor obligaţii, decurgerea acestei acţiuni

procesuale.

Declaraţiile persoanei chemate spre a recunoaşte se înscriu pe cît de posibil de detaliat. În

acest sens este deosebit de important de a indica în baza căror criterii persoana a indicat anume la

persona dată. Procesul verbal se semnează de către toţi participanţii. De asemenea, în procesul

verbal sunt indicate şi obiecţiile participanţilor la aceste acţiuni procesuale.

Spre deosebire de alte acţiuni procesuale, la prezentarea spre recunoaştere a persoanelor,

unul dintre participanţi care este persoana prezentată spre recunoaştere, indiferent de faptul dacă a

fost recunoscut sau nu ia cunoştinţă cu procesul verbal, inclusiv, evident nu-l semnează. Această

prevedere legală este îndreptată spre asigurarea secretului urmăririi penale. Persoana recunoscută

poate face cunoştinţă cu procesul verbal fie la o etapă a urmăririi cînd consideră necesar ofiţerul

de urmărire penală sau procurorul, fie la terminarea urmăririi cînd face cunoştinţă cu toate

materialele cauzei.

Prezentarea în afara spaţiului vizibilităţii celui care urmează a fi recunoscut se efectuează

în două forme: 1. persoana chemată spre recunoaştere şi cei prezentaţi spre recunoaştere se află în

diferite birouri cu un perete comun, în care se află un geam cu sticlă specială. În al doilea caz cel

prezentat spre recunoaştere şi cel chemat spre recunoaştere se află în diferite birouri, în biroul

unde se află cei prezentaţi spre recunoaştere se stabileşte o cameră care-i fixează toţi cei

prezentaţi.

25

Page 26: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

CAPITOLUL II. TACTICA ASCULTĂRII ÎNVINUITULUI ȘI INCULPATULUI

Imaginea poziţiei psihologice a reprezentantului autorităţii publice în interogatoriu nu va

putea fi recepţionată şi înţeleasă corect, nici dimensiunea reală a responsabilităţii sale sociale,

inclusiv sensul profesional, dacă se ignoră complexitatea fenomenului de criminalitate şi

dificultăţile cauzelor complexe pline de hăţişuri cu care acesta se confruntă, fără a mai lua în

calcul riscurile şi ameninţările cărora adesea trebuie să le facă faţă.24

Tensiunea anchetei judiciare este esenţială pentru a găsi soluţia dreaptă, ea fiind

comparabilă cu tensiunea psihologică specifică unei partide de şah, în care se confruntă parteneri

cu stiluri diferite: anchetatorul, tehnic şi plin de imaginaţie, pe de o parte, iar pe de alta, infractorul

viclean şi speculativ.

2.1.Pregătirea în vederea ascultarii învinuitului inculpatului

Scopul procesului penal este constatarea faptelor ce reprezintă infracţiuni, astfel ca orice

persoană care a săvârşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană

nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală. Eficienţa ascultării învinuitului, inculpatului

depinde în mare măsură de modul în care organul de urmărire penală realizează pregătirea actului

procedural. Pregătirea în vederea ascultării ce presupune stabilirea problemelor care trebuie

lămurite, a tacticii de ascultare, a materialului probator folosit în timpul ascultării, ţinându-se cont

de particularităţile fiecărei infracţiuni în parte, de împrejurările comiterii, de personalitatea şi

24 Butoi I.T., Butoi T., Psihologie judiciară, Curs universitar, ediţia II, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004

26

Page 27: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

psihologia învinuitului, inculpatului. Tratarea cu superficialitate a acestei prime etape a

interogatoriului judiciar poate avea consecinţe negative asupra întregului proces penal.

1.Studierea materialelor cauzei

Această etapă este deosebit de importantă pentru ca anchetatorul să poată stabili

problemele ce trebuie lămurite în timpul interogatoriului judiciar. Ea are ca efect cunoaşterea de

către magistrat a tuturor aspectelor deţinute referitoare la infracţiunea pe care o cercetează. De

aceea studierea materialelor cauzei urmează a fi efectuată după alte activităţi premergătoare cum

sunt cercetarea la faţa locului, examinarea şi interpretarea mijloacelor materiale de probă

existente, luarea declaraţiilor eventualilor martori oculari sau victimelor dacă acestea au

supravieţuit, dispunerea efectuării unor noi expertize, etc.

2.Cunoaşterea învinuitului, inculpatului

Anchetatorul nu poate elabora sau alege procedeele tactice fără a cunoaşte în ce măsură

sunt eficiente în raport cu personalitatea învinuitului, inculpatului. Componentele de bază ale

personalităţii unui individ sunt temperamentul, caracterul aptitudinile , educabilitatea,

comportamentul deviant şi tendinţele criminale.

În literatura de specialitate se disting patru tipuri temperamentale fundamentale: sanguin,

coleric, flegmatic, melancolic. Pentru o bună anchetare trebuie cunoscute atât aptitudinile generale

cât şi cele speciale ale învinuitului, deoarece fiecare infracţiune poartă amprenta personalităţii

făptuitorului. Alte elemente care conturează personalitatea învinuitului, sunt mediul familial,

şcolile pe care le-a urmat, profesiile, cercul de prieteni, locul unde şi-a satisfăcut stagiul militar şi

antecedentele penale. Se impune deci, cunoaşterea inteligenţei, slăbiciunilor, pasiunilor,

comportamentului în familie şi în societate, la locul de muncă, etc.

3. Întocmirea planului de ascultare

Anchetatorul alege un anumit plan de anchetare și emite o teorie referitoare la modul de

săvârşire a infracţiuni, îndreptând cercetările în această direcţie.

Stabilirea prealabilă, cu stricteţe a problemelor ce trebuie clarificate cu ocazia ascultării.

Problemele ce urmează a fi lămurite în timpul ascultării, trebuie organizate cronologic,

lăsând în acelaşi timp loc pentru modificarea acestei ordini, în funcţie de elementele noi,

necunoscute anchetatorului, care apar inevitabil în timpul fiecărei ascultări.

Pregătirea materialului probator . Pe lângă alegerea materialului probator, se stabileşte şi

modul în care acesta va fi prezentat, În practică se folosesc trei metode tactice şi anume:

27

Page 28: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

- prezentarea progresivă care începe cu probele de detaliu şi apoi treptat se trece la probele

“puternice”; prezentarea frontală care constă în prezentarea pe neaşteptate a celor mai

puternice probe de acuzare şi pe parcursul ascultării sunt prezentate şi probele

“secundare” pentru a-l convinge pe învinuit, inculpat că se cunosc şi amănuntele faptelor

sale și prezentarea integrală , care este folosită atunci când există material suficient şi

bine verificat în legătură cu o cauză cercetată şi se adoptă tactica povestirii întregului

proces al infracţiunii.

- Determinarea ordinii în care se face ascultarea: Această etapă este specifică infracţiunilor

la comiterea cărora au participat mai mulţi făptuitori. Ca regulă, ascultarea va începe cu

cei despre care se deţin mai multe informaţii sau cu cei care fac declaraţii conforme cu

materialul probator obţinut până în acel moment.

Regula poate fi însă influenţată de anumiţi factori cum ar fi forma de participaţie la

infracţiune de antecedente penale şi de personalitatea fiecăruia.

4. Alte activităţi pregătitoare

Citarea sau aducerea învinuitului, inculpatului în camera de ascultare. Ordinea şi

modalitatea de citare a învinuiţilor, inculpaţilor trebuie să conducă la evitarea, contactului între

persoanele interesate în cauză şi la contactul între persoanele care au fost deja audiate şi cele ce

urmează să fie ascultate. Anchetatorul se poate deplasa şi la locul în care se află învinuitul,

inculpatul (spital, penitenciar, loc de muncă, domiciliu), sau unde a fost comisă infracţiunea (în

cazul infractorilor labili emoţional şi a infracţiunilor de omor, viol, tâlhărie.

Asigurarea prezenţei apărătorului. Orice învinuit, inculpat are, dreptul la apărare în

timpul procesului penal, organul de urmărire penală având şi obligaţia de a-i asigura posibilitatea

pregătirii şi exercitării dreptului la apărare. Apărătorul trebuie citat la data, ora şi locul fixat pentru

ascultare.

Asigurarea prezenţei interpretului, părintelui, tutorelui sau educatorului. Legea prevede

interpret când învinuitul, inculpatul nu cunoaşte limba română, rolul acestuia fiind de a mijloci

comunicarea dintre anchetator şi persoana anchetată.

Întreaga activitate de pregătire a ascultării învinuitului, inculpatului are ca finalitate

elaborarea unui plan de ascultare care va conţine problemele de clarificat, ordinea în care vor fi

abordate şi materialul probator care va fi prezentat. Pentru toate cauzele penale există probleme cu

caracter general care trebuie lămurite cu ajutorul învinuitului, inculpatului:

- Obţinere de date complete asupra faptelor ce i se reţin in sarcina;

28

Page 29: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

- Cunoaşterea si verificarea probelor, argumentelor pe care le prezintă in apărarea sa;

- Dovedirea poziţiei sale nesincere, când declaraţiile se contrazic cu faptele dovedite;

- Descoperirea tuturor infracţiunilor comise , precum si a participanţilor ;

Asigurarea condiţiilor materiale în care urmează să se desfăşoare ascultarea. In

planificarea ascultării, anchetatorul trebuie sa creeze un cadru adecvat interogatoriului judiciar,

amenajând încăperea în care se va desfăşura ascultarea, astfel încât inculpatului să-i inspire

seriozitatea situaţiei şi oficialitatea activităţii la care va participa. Sunt necesare şi unele măsuri

suplimentare cum ar fi aşezarea învinuiţilor, inculpaţilor cât mai departe de uşă sau fereastră care

să-i împiedice să-şi concretizeze eventualele intenţii de fugă sau de automutilare și luarea

obiectelor tăioase, înţepătoare, dure (cuţite, lame, pixuri, ace , agrafe pentru hârtie ) din preajma

locului unde va fi aşezat învinuitul, inculpatul, obiecte pe care acesta le poate folosi pentru a se

automutila sau pentru a-l ataca pe anchetator. În acest cadru trebuie să se încadreze magistratul

prin ţinuta sa ; un aspect exterior neglijent, semnele de oboseală, iritarea, nervozitatea, gesturile

de intoleranţă , vor avea consecinţe negative asupra desfăşurării ascultării.

2.3.Strategii de interogare

Cunoaşterea împrejurărilor în care a fost săvârşită infracţiunea şi stabilirea corectă a

datelor privind persoana învinuitului (inculpatului) folosesc anchetatorului la stabilirea

procedeelor tactice de efectuare a ascultării.

Tactica ascultării învinuitului (inculpatului) cuprinde metode şi mijloace legale folosite în

activitatea de ascultare, în scopul obţinerii unor declaraţii complete şi veridice, care să contribuie

la aflarea adevărului şi clarificarea tuturor aspectelor cauzei. Dispoziţiile legale şi regulile tactice

criminalistice reprezintă elemente de bază în stabilirea tacticii de ascultare. O tactică adecvată

presupune adaptarea regulilor generale la fiecare cauză în parte, la personalitatea celui ascultat şi

la poziţia învinuitului (inculpatului).

Procedeele tactice de ascultare a învinuitului, cunoscute în practica autorităţilor judiciare

sunt:

a) Strategii de interogare vizând folosirea întrebărilor de detaliu

b) Strategii de interogare repetată.

c) Strategii de interogare sistematică

d) Strategii de interogare încrucişată

e) Strategii de interogare vizând tactica complexului de vinovăţie

29

Page 30: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

f) Strategii de interogare vizând folosirea probelor de vinovăţie

g) Strategia interogării unui învinuit sau inculpat despre activitatea celorlalţi

participanţi la săvârşirea infracţiunii

h) Strategia interogării vizând spargerea alibiului237 sau justificarea timpului

critic

i) Strategii vizând interogatoriul psihanalitic

Ascultarea dirijată. Moment deosebit de important al ascultarii, acesta etapa dă masura

calităților anchetatorului, a modului în carea pregatit ascultarea, spiritul de observatie, initiativa şi

perspicacitatea sa.

Intrebarile ce vor fi adresate vor viza obţinerea unor explicații complete asupra tuturor

faptelor ce au fost retinute, verificarea şi cunoasterea tutturor argumentelor invocate în aparare.

Pentru obţinerea unor date noi, necunoscute anterior, în legatura cu faptele de importanta, esentiale

pentru cauza, a lamuririi complete a explicațiilor învinuitului sau inculpatului, se vor adresa

intrebari asftel incit sa nu mai ramina aspecte neclarificate în declaratie.

De asemenea, se va insista pentru obţinerea de date şi detalii cu privire la anumite fapte

necesare pentru verificarea şi nceritații declarațiilor. Se va urmari demascarea declarațiilor nesincere,

cind acestea vin în contradictie cu probatoriul administrat, existent dosarul cauzei.

Intrebarile trebuie sa indeplineasca anumite conditii

-sa fie clare şi precise:

-sa fie formulate la nivelul de intelegere al celui ascultat,

-sa nu fie sugestive:

-sa oblige la un raspuns complet/relatare şi sa nu gemereze raspunsuri de genul ''DA'',

''NU''.

-sa nu puna în dificultate pe cel ascultat atunci cind acesta este şi ncer, interesat în

declararea adevarului.

În procesul ascultarii pot fi folosite mai multe multe categorii de intrebari, in raport cu scopul

urmarit, cu natura şi aria de cuprindere a aspectelor ce urmează a fi clarificate.

În acest sens pot fi adresate:

1. Intrebari tema-care vizează fapta în ansamblul ei, avand un caracter general.

2. Intrebari problema-care urmaresc lamurirea unor aspecte ale activitații ilicite, sau ale

cauzei.

3. Intrebari detaliu-care au un caracter strict limitat la anumite amanunte, prin care se

urmareste obţinerea de explicații ce pot fi verificate. Acete intrebari pot fi:de precizare, de

30

Page 31: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

completare, de control. Prin adresarea acestor intrebari se urmareste determinarea cu exactitate a

imprejurarii în lamurirea unor aspecte omise cu ocazia relatarii libere, pentru verificarea şi nceritații

şi constantei în declarații a celui ascultat.

Procedee tactice utilizate în ascultarea învinitului sau inculpatului. Aceste procedee tactice

şi nt folosite pentru prezentarea probelor privind vinovatia.

Audierea progresiva. Asa cum o arata şi denumirea, acesta modalitate se bazează pe

prezentarea gradata a probatoriului. Mai intai vor fi prezentate probele de mai putina importanta(cele

care privesc amanunte secundare ale infracțiunii)apoi cele mai importante, cel care privesc faptul

principal. Acesta gradare poate sa determine pe cel ascultat sa renunte la eventuale declarații

mincinoase făcute anterior.

Audierea frontala Se realizează prin prezentarea neasteptata a celor mai puternice probe.

Acesta abordare directa, frontala, este menita sa sparga verigile fragile ale apararii învinuitului,

urmarind determinarea acestuia la declarații şi ncere.

Din punctul de vedere al relatiei psihologice anchetator- anchetat, aceasta trebuie sa

evidentieze contactul cu o autoritate. Se va mentine o atitudine sobra, politicoasa, dar rezervata,

profesionala prin tinuta şi vocabularul anchetatorului.

Acesta va solicita lamuriri, va pune intrebari, creind un climat de natura a atrage increderea şi

respectul celui ascultat.

Cind învinuitul sau inculpatul va invoca un anumit alibi, i se vor cere lamuriri cu privire la

unele amanunte din cursul relatarilor libere. Daca apar unele inadvertente, neconcordante, se vor

cere suplimentar explicații, se vor solicita de exemplu prezentarea biletelor de calatorie atunci cind

se sustine lipsa din localitate la data comiterii faptei, eventuale alte acte doveditoare ale acestui

fapt-bilete de cazare hotel, bilete de iesire din spital, delegații, etc.

În general se vor realiza ascultari repetate menite sa asigure verificarea şi completarea

declarațiilor date la prima ascultare. Prin intermediul ascultarilor se vor urmari a fi evidentiate

momentele deosebit de importante ale aparitiei ideii infractionale, ''lupta motivelor''si deliberarea sau

luarea hotaririi*. In aceste conditii faptul ilicit nu ramine o simpla achizitie aleatorie, periferica în

conștiința autorului ci se conturează ca o structura infractionala stabila, cu incarcatura denatura

psiho-afectiva specifica, şi cu un rol motivational bine definit.

2.3.Tactica asculării propriu-zise a învinuitului, inculpatului

31

Page 32: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Verificarea identităţii învinuitului, inculpatului a acestuia “cu privire la nume, prenume,

poreclă, data şi locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor, cetăţenia, studiile, situaţia militară,

loc de muncă, ocupaţia, adresa, antecedente penale şi alte date necesare stabilirii situaţiei sale

personale”.

Ulterior stabilirea identităţii celui ascultat, se efectuează pe un ton calm, dar oficial,

anchetatorul îi va aduce la cunoştinţă celui anchetat, fapta care formează obiectul cauzei punându-

i în vedere să declare tot ce ştie cu privire la acea faptă precum şi la învinuirea ce i se aduce.

Tactica de ascultare în faza relatării libere. După ce i s-a adus la cunoştinţă acuzaţia, i s-a

prezentat infracţiunea de facto, şi i s-a solicitat să declare tot ce ştie, învinuitul, inculpatul va fi

pus să dea şi o declaraţie scrisă .

Ascultarea în faza relatării libere este reglementată, de C. Proc. Pen. prin care „ se

interzice folosirea de violente, ameninţări ori alte mijloace de constrângere, precum și promisiuni

sau îndemnuri in scopul de a se obţine recunoaşterea învinuirii „Ascultarea nu poate începe, “cu

citirea sau reamintirea declaraţiilor pe care acesta le-a dat anterior”. Învinuitul, inculpatul nu poate

prezenta sau citi o declaraţie scrisa anterior.

Odată ce a început să-şi prezinte versiunea cu privire la faptă, învinuitul, inculpatul va fi

lăsat să declare liber tot ce ştie, fără a fi întrerupt de anchetator.

În cazurile cu mai mulţi învinuiţi, inculpaţi C. Proc.Pen. reglementează modul în care se

va desfăşura ascultarea, fiecare învinuit sau inculpat este ascultat separat” ceea ce presupune că

“fiecare este ascultat fără să fie de faţă ceilalţi”.

Este esenţial ca anchetatorul să fie calm şi răbdător, chiar şi atunci când în raport cu

dovezile pe care le deţine, nesinceritatea celui ascultat este vădită. Odată intrat în cabinetul de

anchetă, învinuitul, inculpatul va fi urmărit tot timpul fără ostentaţie, discret, lăsându-i-se impresia

că anchetatorul este total absorbit de declaraţiile sale şi nu de comportamentul său expresiv. Pe

lângă gesturile involuntare ale învinuitului, inculpatului, organul de urmărire penală trebuie să fie

atent şi la privirea acestuia, pentru a sesiza starea de nelinişte, de derută, de disimulare.

Cunoaşterea valorii informative a pendulării privirii trebuie să-l facă pe anchetator

circumspect, obligându-l să-şi controleze mimica şi privirea.

El trebuie să fie cât mai puţin permisiv şi să nu uite nici un moment că este tatonat de

învinuit sau inculpat, iar cea mai mică reacţie l-ar trăda. Pe întreaga durată a ascultării vor fi

evitate gesturile de nemulţumire, de enervare sau de oboseală. Învinuitul, inculpatul trebuie

urmărit cu atenţie, anchetatorul fiind foarte interesat să asculte versiunea acestuia. El nu trebuie

întrerupt ci lăsat să relateze totul, ba chiar încurajat să o facă prin expresii de genul: “…da,

32

Page 33: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

continuă, …interesant, …mai departe, etc.”. Într-un fel această încurajare denumită « condiţionare

prin graţiere » este o capcană eficientă, învinuitul, inculpatul având falsa impresie că a fost

integral crezut, astfel că revenirea cu întrebări după încheierea declaraţiei, cel puţin pentru

început, îl surprinde nepregătit. Trebuie reţinut însă că starea de impasibilitate pe care se situează

anchetatorul în această fază a ascultării nu se confundă cu “buna-voinţa” sau “iertarea”, fiind

necesară păstrarea fermităţii în a-l determina pe cel ascultat să declare adevărul. Relatarea liberă a

declaraţiilor are unele avantaje în funcţie de sinceritatea sau nesinceritatea învinuitului:

- posibilitatea învinuitului, să expună faptele și împrejurăile în succesiunea lor

firească așa cum și le reamintește, urmând un anumit șir al ideilor sale;

- posibilitatea cunoașterii sau verificării cu exactitate a modului în care s-a săvârșit

infracțiunea şi a mobilului acestei;

- obținerea de date noi despre faptele și împrejurările cauzei, despre participanci,

date necunoscute de organul judiciar;

- posibilitatea organului de urmărire penală de a-l examina pe cel ascultat, dându-și

seama de pozicia pe care a ales-o pentru apărarea sa şi dacă este sincer sau nu în

cele relatate.

Tactica de ascultare în faza adresării întrebărilor. Codul de Procedură Penală

reglementează ascultarea învinuitului, inculpatului în faza adresării de întrebări, dar nu precizează

modalităţile sau tactica ce trebuie folosită. Întrebările vor fi formulate, în principal în funcţie de

poziţia adoptată de învinuit sau inculpat faţă de învinuirea ce i se aduce. În funcţie de scopul

urmărit de organul de cercetare penală ce efectuează ascultarea precum şi de caracterul general al

problemei pe care acesta doreşte s-o clarifice, în literatura de specialitate întrebările sunt

clasificate astfel:

- întrebări tema cu caracter general;

- întrebări problemă ;

- întrebări detaliu.

După formularea întrebărilor o altă problemă importantă ce se ridică este: modalitatea

tactică de adresare a acestora.

Rolul determinant în alegerea procedeelor tactice este poziţia învinuitului, inculpatului faţă

de învinuirea ce i se aduce, de structura sa psihică. În ipoteza recunoaşterii comiterii infracţiunii

pentru care este cercetat misiunea anchetatorului nu întâmpină dificultăţi, singurele întrebări

necesare fiind cele de precizare şi completare. Atunci când învinuitul încearcă să nege, să

denatureze faptele, anchetatorul trebuie să manifeste abilitatea de a-l determina să facă declaraţii

33

Page 34: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

adevărate, putând utiliza întrebările de completare, precizare şi control, un efect deosebit avându-l

întrebările detaliu. În situaţia refuzului de a face declaraţii anchetatorul va trebui să-l convingă pe

cel anchetat că a renunţa la această poziţie este în avantajul său. Dificultăţi apar în situaţia

declaraţiilor mincinoase, incomplete, contradictorii, a respingerii învinuirii, a persistării în refuzul

de a face declaraţii sau a revenirii cu elemente noi asupra declaraţiilor anterioare.

Procedee tactice utilizate în ascultarea învinuitului, inculpatului. Tactica ascultării

învinuitului, cuprinde un ansamblu de mijloace legale, stabilirea tacticii fiind realizată cu

respectarea dispoziţiilor legale şi a regulilor tactice criminalistice.

Folosirea întrebărilor detaliu. Procedeul este utilizat atunci când declaraţiile învinuitului,

prezintă elemente contradictorii, sau când acesta refuză colaborarea cu organul de urmărire

penală. Anchetatorul trebuie sa pună întrebări formulate clar, precis şi concis, utilizând o

terminologie adecvată persoanei ascultate şi evitând întrebările sugestive.

Ascultarea repetată. Uneori anchetatorul nu poate afla de la o primă ascultare aspectele

adevărate, iar in aceste cazuri, se apelează la procedeul ascultării repetate, învinuitul, fiind

solicitat să facă noi declaraţii cu privire la aceleaşi fapte, împrejurări, amănunte, la diferite

intervale de timp.

Utilizând întrebările de detaliu la fiecare nouă ascultare, contrazicerile din declaraţiile

învinuitului, demonstrează netemeinicia afirmaţiilor pe care le-a făcut anterior.

Ascultarea sistematică. Acest procedeu tactic constă în adresarea unor întrebări problemă,

încercându-se clarificarea modului în care a conceput şi pregătit infracţiunea, care au fost

persoanele participante şi contribuţia fiecăruia la săvârşirea infracţiunii. Ascultarea sistematică

este utilizată in cauzele complexe şi cu grad ridicat de dificultate, fie la o infracţiune cu mai mulţi

autori, fie la multe infracţiuni cu acelaşi autor, sau în cazul învinuitului, nesincer, necooperant.

Ascultarea încrucişată. Ascultarea încrucişată fiind un procedeu ofensiv, prin ritmul alert

în care se succed întrebările adresate lui, învinuitul, inculpatul nu are posibilitatea de a-şi pregăti

răspunsuri mincinoase, organul de cercetare penală fiind in avantaj prin profesionalismul său.

Tactica complexului de vinovăţie. Aceasta tactica constă în adresarea alternativă de

întrebări neutre, care nu au legătură directă cu cauza şi a altora care conţin cuvinte “afectogene”

privitoare la faptă şi rezultatele ei. Astfel anchetatorul obţine declaraţii sincere şi complete din

partea celui audiat.

Folosirea probelor de vinovăţie. Acest procedeu este utilizat numai după ce organul de

cercetare penală a efectuat o primă ascultare a respectivului învinuit, inculpat, care s-a dovedit a fi

nesincer. Prezentarea probelor de vinovăţie va fi însoţită de întrebări selectate judicios şi

formulate clar, corect, concis, fără a lăsa vreo posibilitate de interpretare a răspunsului.

34

Page 35: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Ascultarea unui învinuit, inculpat despre activitatea celorlalţi participanţi la săvârşirea

infracţiunii. Acest procedeu este utilizat atunci când într-o cauză există mai mulţi învinuiţi,

inculpaţi, adică în cazul infracţiunilor comise în participaţie.

Având în vedere faptul că fiecare învinuit, inculpat este ascultat separat, nici unul nu va şti

ceea ce au declarat ceilalţi, fiind bineînţeles interesaţi să afle de la organul de urmărire penală care

este poziţia celorlalţi.

Solicitarea de a justifica modul în care învinuitul, inculpatul a folosit timpul într-o

anumită perioadă. Acest procedeu tactic constă în solicitarea adresată învinuitului, să facă

declaraţii despre locul unde s-a aflat, cu cine a luat legătura, ce a făcut înainte, în timpul şi după

comiterea faptei. Întrebările scurte, precise, la obiect vor obliga învinuitul, inculpatul să formuleze

răspunsuri adecvate, relatând datele solicitate de anchetator.

Procedeul justificării timpului critic

Acest procedeu se foloseşte, de regulă, atunci când bănuitul refuză să facă declaraţii.

Cunoscându-se activitatea bănuitului i se va solicita să declare locul unde s-a aflat, cu cine a luat

legătura, ce a întreprins înainte, în timpul şi după săvârşirea infracţiunii. Explicaţiile date vor fi

verificate minuţios pe zile, ore, minute şi locuri. De asemenea, procedeul se foloseşte în ascultarea

infractorilor nesinceri, refractari, oscilanţi în declaraţii, care încearcă să îngreuneze aflarea

adevărului. Acestora li se va cere să arate ce au făcut pe zile şi ore, să prezinte locurile unde s-au

aflat şi persoanele cu care au luat legătura.

Organul judiciar este interesat să cunoască toate împrejurările în care infracţiunea a fost

săvârşită, poziţia de sinceritate sau de nesinceritate pe care se situează învinuitul sau inculpatul,

capacitatea sa de rezistenţă etc., iar în raport de aceste elemente să adopte cea mai potrivită linie

tactică, în vreme ce învinuitul sau inculpatul caută să obţină cât mai multe informaţii atât cu

privire la organul judiciar cât şi cu privire la datele pe care acesta le deţine, pentru a adopta, la

rândul său, cea mai avantajoasă linie defensivă. Conştient de faptul că este obiectul unei atente

examinări psihologie, printr-un necontenit efort de autocontrol, prin cenzurarea atentă a

comportamentului, învinuitul sau inculpatul se străduie să ofere cât mai puţine informaţii despre

sine.

Pentru a obţine maximum de date ce prezintă interes pentru soluţionarea cauzei, principala

cale prin care se realizează transferul de informaţii – calea verbală trebuie complinită cu

investigarea celorlalte modalităţi de comunicare – comunicarea nonverbală -, care oferă un surplus

de informaţii şi avantajul de a se sustrage posibilităţilor de autocontrol voluntar ale subiectului.

Particularităţile ascultării unor categorii de învinuiţi, inculpaţi. In cazurile in care

învinuiţii, inculpaţii fie nu cunosc limba română, fie prezintă anumite handicapuri (de vorbire,

35

Page 36: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

vizuale, auditive), fie sunt minori, se va asigura prezenţa unui interpret pentru respectivul

făptuitor, alături de apărătorul acestuia.

Ascultarea minorului. Potrivit legii penale, minorul în vârstă de până la 14 ani nu

răspunde penal, iar cel cu vârstă cuprinsă între 14 şi 16 ani răspunde doar dacă se dovedeşte că a

săvârşit fapta cu discernământ, de la această regulă fiind formulate unele excepţii. Pe parcursul

ascultării minorului, acesta va fi lăsat să relateze faptele aşa cum le-a săvârşit. Pentru evitarea

înţelegerii eronate a sensului întrebărilor este recomandat ca acestea să fie clare, corecte, concise.

Mijloace tehnice destinate depistării comportamentului simulate. Profesorul Rolea

sublinia că “sinceritatea este o prescripţie morală care nu poate fi întotdeauna o realitate

psihologică”. Omul este capabil să-şi ascundă (disimuleze) acţiunile sale sau să le contrafacă

(simuleze) fie pe plan acţional fie pe plan verbal (minciuna). „A minţi, spunea Rousseau,

înseamnă a ascunde un adevăr ce trebuie dezvăluit.”

De cele mai multe ori simpla prezenţă a unei persoane în cabinetul de anchetă sau în boxa

acuzaţilor îi provoacă acestuia o stare emoţională destul de puternică, stare ce nu în puţine cazuri a

fost interpretată în sensul vinovăţiei. Emoţiile - aşa numitele emoţii “şoc” sau stările emoţionale

de mai lungă durată - sunt însoţite, de obicei, de unele manifestări viscerale şi somatice . Aceasta

se explică prin faptul că un răspuns poate fi mincinos, dar nu poate fi depersonalizat. Pentru

depistarea acestor modificări s-au construit o serie de aparate ca: pleistmograful, sfigmograful,

cardiograful, pneumograful, cele mai utilizate de organele de cercetare penală, deci cele mai

eficiente sunt considerate a fi:poligraful; detectorul de stres emoţional in voce; dectectorul de stres

emoţional în scris.

Consemnarea declaraţiilor învinuitului, inculpatului

Declaraţiile învinuitului, inculpatului sunt necesare şi în faza de judecată. Pentru a putea fi

folosite în orice moment al procesului penal, legea instituie obligativitatea consemnării în scris a

acestei declaraţii. Declaraţia scrisă de învinuit, inculpat, este datată şi vizată de organul de

urmărire penală în faţa căruia a fost făcută. Legea rezervă învinuitului, inculpatului posibilitatea

de a reveni asupra declaraţiilor anterioare cu completări, rectificări sau precizări, fiecare adăugire

fiind, ca şi declaraţiile, consemnate în scris şi semnate. Alta metoda de consemnare este

înregistrarea. Înregistrarea declaraţiilor învinuitului, inculpatului pe bandă magnetică se face

potrivit prevederilor legale , cu aducerea la cunoştinţa persoanei ascultate că declaraţiile sale vor fi

înregistrate. Prin aceste înregistrări, organul judiciar poate sesiza nuanţele din declaraţii şi reacţiile

persoanei anchetate, iar înregistrarea video face posibilă studierea modului de manifestare a

învinuitului, inculpatului, şi a stărilor sale şi a momentelor în care acesta trăieşte un evident

disconfort psihic. Cunoscând că declaraţiile sale au fost înregistrate, învinuitul, inculpatul nu va

36

Page 37: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

mai reveni asupra declaraţiilor anterioare. La sfârşitul înregistrării, banda magnetică este ascultată

iar învinuitul, inculpatul întrebat dacă imprimarea s-a făcut corect. De asemenea, se vor face

menţiuni cu privire la ora la care s-a terminat ascultarea, iar banda va fi sigilată şi semnată atât de

organul judiciar cât şi de învinuit sau inculpat.

Verificarea şi aprecierea declaraţiilor învinuitului, inculpatului. Valoarea probantă a

declaraţiilor învinuitului, inculpatului este aceea pe care o acordă instanţa de judecată, ele servind

la aflarea adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte şi împrejurări ce rezultă din

ansamblul probelor existente în cauză . Majoritatea infractorilor îşi pregătesc în prealabil

declaraţiile pe care le vor da în faţa organului de urmărire penală, în speranţa că vor reuşi să

inducă în eroare pe acesta şi să scape astfel nepedepsit. Prin verificarea cu promptitudine a celor

relatate, mai ales a alibiurilor şi a apărărilor prezentate, organul de cercetare penală va utiliza

procedeele tactice cele mai adecvate în scopul obţinerii unor declaraţii veridice. Verificarea

declaraţiilor învinuitului, inculpatului se realizează pe întregul parcurs al cercetărilor, prin

efectuarea diverselor activităţi de urmărire penală, precum: percheziţii domiciliare, ridicări de

obiecte şi înscrisuri, ascultări de martori, confruntări, dispunerea unor constatări tehnico –

ştiinţifice sau expertize, reconstituiri etc.

Una din problemele frecvent întâlnite în activitatea judiciară este cea a comportamentului

simulat al persoanelor implicate în diferite cauze penale. În funcţie de situaţia în care se află o

anumită persoană, în funcţie de interesul şi scopul urmărit, comportamentul obişnuit al acesteia

poate lua forma unei conduite simulate.

Conduita sau comportamentul simulat este o încercare de a ascunde sau falsifica sensul

unei realităţi. Persoana în cauză dă intenţionat un răspuns verbal străin aceluia pe care îl gândeşte,

exteriorizând sau mascând o expresie ce nu se potriveşte cu aprecierea, atitudinea sau cu

sentimentul autentic încercat.

Simularea nu este o simplă eroare, ea se caracterizează prin intenţionalitate. Este o

"greşeală" intenţionată, învăluită şi susţinută pragmatic.

Simularea este o entitate contradictorie între aspectul aparent şi cel inaparent al

comportamentului, expresia unei dedublări psihologice în raport cu sine. Aspectul aparent poate fi

cunoscut, uneori este afişat abil sau naiv, cu efortul de persuasiune. Dimpotrivă aspectul inaparent

este secretizat, nu face obiect de confesiune, iar uneori pentru a-l secretiza, se practică

dezinformarea sistematică după reguli tactice bine definite, pentru derutarea organelor judiciare.

Aceasta poate fi asemănată cu un binom compus din aparenţă (produs al dezinformării verbale sau

materiale ori combinate) şi inaparenţă (realitatea secretizată, intimă, neconfesată) (Mitrofan,

Zdrenghea & Butoi, 1992).

37

Page 38: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Simularea are o prezenţă cotidiană. Uneori se dovedeşte a fi necesară, stimulând sensul

vieţii. Omul are nevoie şi de unele pârghii compensatorii, de autoiluzionare, de autoamăgire.

Pentru a depăşi momentele critice din viaţă, persoana, conştient sau inconştient, îşi protejează eul

prin cultivarea sentimentelor speranţei, încrederii, optimismului. Simularea în aceste situaţii

reprezintă o formă ocolită de acceptare a condiţiei umane, un loc de refugiu imaginar.

Condiţia succesului unei simulări este dată de consistenţa sa internă, de abilitatea cu care

subiectul menţine coerenţa demersului său fictiv. Ea presupune inteligenţă, conduită "civilizată".

Contrafacerile sunt mijloace elegante de eludare a normativelor sociale. Sub masca unor conduite

conformiste, inventând mereu tactici derutante, simulantul se complace într-un fals relaţional,

structurându-şi, pentru a putea manipula, un spaţiu simulat. Cadrul fictiv nu numai că ia locul

realităţii, dar o şi preface.

Simularea este întotdeauna motivată, determinată de dorinţe, de interese. Ea este o

modalitate de realizare facilă a scopului. Simularea apare în cele mai diferite situaţii: pentru

disculpare, pentru a apăra pe cineva, din nevoia de protecţie, din dorinţa de răzbunare, pentru a

rezista presiunilor şi normelor coercitive ale comunităţii etc.

Simularea se realizează prin diferite strategii: inventare, exagerare, diminuare, adiţie,

omisiune, substituire, transformare, tăcere etc.

Nu există graniţe fixe, imuabile, între adevăr şi falsitate, existând o permanentă

interşanjabilitate.

Simulantul operează după o logică elastică, pentru a ajunge cât mai repede la ţintă, fiind

facilitat de limbaj şi cunoscând foarte bine realitatea pe care îşi propune să o ascundă.

Într-un anumit context aproape orice tip de comportament poate dobândi funcţie

adaptativă, profilactică.

Simularea reprezintă o metodă de coping comportamental având funcţia de a preveni sau

reduce reacţia de stres, provocată de ancheta judiciară.

Prin simulare, persoana este convinsă că poate controla agentul stresant, obţinându-se

astfel o reducere a reacţiei de stres. Acest efect pozitiv nu se înregistrează automat.

Una dintre formele de simulare (sau disimulare) o constituie minciuna, atunci când este

comunicată prin limbaj. Rousseau comenta definiţia în felul următor: „a minţi înseamnă a ascunde

un adevăr ce trebuie dat în vileag”, afirmând totodată că trecerea sub tăcere a acestor adevăruri pe

care nu ai obligaţia de a le face cunoscute nu înseamnă „a minţi”.

Sinceritatea este o prescripţie morală care nu poate fi întotdeauna o realitate psihologică.

Minciuna afirmată de subiect este justificată sau nu, astfel ea reprezintă starea unei

încercări de a falsifica răspunsul just la o întrebare, ascunzând stările emoţionale demascatoare.

38

Page 39: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Din punct de vedere psihofiziologic, detectarea simulării poate fi studiată şi este analizată uneori

în aspectele ei mai grave, infracţionale, cât şi, mai ales, în laborator, – fără a fi interesaţi de doza

de justificare a celor implicaţi sau de caracterul oarecum artificial în care sunt induşi subiecţii de

experienţă25.

O altă formă mai intimă de simulare, nu mai puţin răspândită însă, o constituie refuzul de

a-şi mărturisi şi de a recunoaşte o anumită atitudine reală faţă de o persoană oarecare sau

încercarea de a-şi camufla faţă de sine însuşi o anumită dorinţă pe care totuşi o simt26.

Simulând, oamenii caută să-şi convingă auditorii de poziţia pe care şi-o expun aparent. La

anxioşi, de exemplu, se observă adesea tăinuirea adevăratului motiv de anxietate.

Ca şi în minciună, în orice alt tip de simulare există un anumit grad de intenţionalitate în a

înşela. Intenţia este acea caracteristică esenţială care deosebeşte o eroare de un fals. Simularea

este, deci, o semnificaţie socială. O dată cu complicarea vieţii sociale, tipurile de simulare, unele

mai mult, altele mai puţin justificate, devin tot mai numeroase şi, în general vorbind, nişte

necesităţi.

Cazul simulării absolute, a falsificării voite a adevărului printr-o formă exprimată verbal

– „minciuna” – cu ascunderea expresiilor aparente care ar putea-o demasca. Oricărui

comportament aparent îi corespunde, cu necesitate aspectul lui inaparent. Ceea ce este fals este

sensul imprimat de individ componentei oferite spre observaţie directă, adică sensul care trebuie

atribuit, după intenţia sa, comportamentului aparent.

Comportamentul este, în fapt, inseparabil de formele sale de manifestare şi acţionează ca

un tot. De aici şi posibilitatea cunoaşterii sigure a simulării comise. Inaparenţa în simulare este

până la urmă nu numai ceea ce se încearcă a fi ascuns, ci produsul dintre inaparenţă care

corespunde cu ceea ce este lăsat voit să se exteriorizeze şi inaparenţa care trebuie să rămână un

secret personal.

Tehnici şi mijloace de investigare a comportamentului simulat.

Încă din cele mai vechi timpuri ale existenţei, s-a constatat faptul că atunci când o

persoană minte, au loc modificări psihofiziologice la nivelul organismului acesteia. Bazându-se pe

această supoziţie, au fost descoperite şi perfecţionate diferite tehnici de detectare psihofiziologică

a comportamentului simulat.

Orice instrument de măsură, fie el tradiţional sau modern are la bază o anumită teorie.

Această teorie poate fi explicită, detaliată până în cel mai mic amănunt, sau implicită, rămânând la

latitudinea persoanei găsirea relaţiilor care stau la baza ei. Dacă în antichitate se considera că la

25 Ciofu, I., Comportamentul simulat, p. 5126 Idem, p. 51

39

Page 40: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

originea reacţiilor psihofiziologice se află "Puterea Divină" (Lea, 1870), studiile contemporane

sugerează că factorul major, determinant al reacţiilor psihofiziologice îl reprezintă variabilele

motivaţional-emoţionale, iar studiile recente susţin că factorul major în acest proces este

reprezentat de variabilele cognitive.

Procesele cognitive sunt însoţite de unele manifestări observabile şi neobservabile direct,

care pot fi constatate în mod obiectiv prin înregistrarea cu ajutorul unor aparate (poligraf,

fonograf, electroencefalograf etc.) a modificărilor vasculare, cerebrale, de temperatură a pielii şi

respiratorii (Stănoiu, 1981).

La persoanele normale din punct de vedere psihofiziologic, comportamentul simulat este

adeseori asociat cu trăirea unor stări emotive intense care se accentuează în momentul

investigaţiei criminalistice.

Cele mai frecvente reacţii psihofiziologice care au fost puse în evidenţă la subiecţii supuşi

anchetei judiciare, ca urmare a unor comportamente infracţionale săvârşite şi care erau motivaţi

pentru dezvoltarea unui comportament simulat, au fost: accelerarea ritmului cardiac, creşterea

presiunii sangvine, apariţia fenomenelor vasodilatatorii şi vasoconstrictorii (hiperemie sau

paloare), accelerarea şi sacadarea respiraţiei, dereglarea fonaţiei şi emisiunii de sunete,

hiposalivaţia şi contractarea subită a muşchilor scheletici.

Toate aceste reacţii neurovegetative, declanşate intern, sunt slab supuse unui control

voluntar, fiind determinate de gradul de percepere a riscului de a fi detectat, rod al unei evaluări

cognitive a situaţiei. Aceste reacţii sunt asociate cu un comportament manifest, cu valoare de

identificare, pentru specialiştii din domeniul judiciar, a unei disonanţe între declaraţiile subiectului

şi gradul de acord asupra lor. Din comportamentele externe relaţionate cu modificările

neurofiziologice rezultă schimbări ale mimicii şi pantomimicii, blocarea bruscă a funcţiilor

motorii, tremurul din voce, modificarea timpului de latenţă între perceperea întrebării şi furnizarea

răspunsului.

Manifestările prezentate anterior sunt elemente ale vieţii psihice şi comportamentale pe

care orice persoană le experimentează de-a lungul vieţii, fie că a fost sau nu obiect al unei

investigaţii criminalistice. Ele au fost puse în evidenţă prin diverse încercări practice şi

experimentale de-a lungul timpului, însă ceea ce s-a obţinut sunt doar patternuri de posibile

manifestări (comportamentale şi fiziologice), care diferă de la o persoană la alta datorită

frecvenţei, intensităţii, duratei etc. În funcţie de modul în care sunt trăite şi exteriorizate aceste

"comportamente" s-au creat diferite tehnici de control a sincerităţii. Cele mai cunoscute tehnici de

investigare în acest domeniu sunt:

- Metoda asociaţiei libere;

40

Page 41: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

- Metoda experienţei motrice;

- Tehnici pentru suprimarea cenzurii conştiente;

- Metoda detectării stresului emoţional în scris;

- Metoda detectării stresului din voce;

- Tehnica poligraf;

- Potenţialele evocate ale creierului.

Concluzionând, putem afirma că investigaţia şi detecţia comportamentelor simulate nu

poate fi considerată, nici prin conţinut, nici prin formă şi nici prin tehnica pe care o utilizează, ca

fiind o procedură care încalcă prezumţia de nevinovăţie şi mijloacele legale de căutare a probelor.

Dimpotrivă, este o metodă integral umană.27

CAPITOLUL III. ASCULTAREA ÎNVINUITULUI ȘI INCULPATULUI DIN

PERSPECTIVĂ PSIHOLOGICĂ

3.1. Particularităţi ale psihologiei învinuitului sau inculpatului

27 Butoi I.T., Butoi T. – Psihologie judiciară, Curs universitar, ediţia II, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004, p. 263

41

Page 42: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Învinuitul este persoana stabilită deseori dintr-un cerc de suspecţi, faţă de care se

efectuează urmărirea penală, cât timp nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa.

Urmărirea penală presupune un contact direct, nemijlocit, între două părţi, determinat de

apariţia unui raport juridic procesual penal, specific, ca urmare a săvârşirii unei infracţiuni.

Principalii subiecţi ai acestui raport juridic procesual penal sunt statul, reprezentat de organele

competente să soluţioneze cauza penală şi infractorul, care va fi tras la răspundere penală pentru

faptele săvârşite.

Este de neconceput să se realizeze scopul procesului penal fără o cunoaştere exactă a

omului, în calitatea sa de autor al unei fapte penale, a mecanismelor psihice pe care se bazează

formarea declaraţiei şi, în general, a poziţiei învinuitului sau inculpatului în faţa organului de

urmărire penală sau a instanţelor de judecată, element nelipsit de importanţă pentru conturarea

laturii subiective a infracţiuni.

Un magistrat cu o bogată experienţă practică, bun cunoscător al psihologiei învinuitului

sau inculpatului, poate sesiza cu destulă exactitate momentele de dificultate, de creştere a tensiunii

psihice la persoanele nesincere.

Încercările de simulare sau disimulare conturează a doua grupă importantă de probleme

psihologice, alături de emoţii, tipice momentului interogatoriului.

Elementul caracteristic al psihologiei infractorului după săvârşirea infracţiunii, este

tendinţa de a se apăra, de a se sustrage cu orice preţ învinuirii şi sancţiunii. Acest element domină

cu autoritate întreaga sa activitate psihică, fiind preocuparea permanentă de prim ordin şi

determinându-i comportarea.

Psihologia infractorului, care determină comportarea sa, este deseori puternic influenţată

de impresia pe care i-o face anchetatorul, care, la rândul său este determinată de comportarea

acestuia. Dacă impresia este că anchetatorul este un om superior, obiectiv, bine pregătit şi de o

înaltă moralitate, infractorul se va convinge că este mai bine să spună adevărul, întrucât este sigur

că tot va fi aflat; din contră dacă impresia este de superficialitate, nepregătire, neseriozitate,

neobiectivitate, rezultatul este contrar.

După săvârşirea unui act ilicit, se poate instala, la majoritatea infractorilor, o stare de

tensiune psihică, alta decât cea de tensiune preinfracţională, mai mult sau mai puţin evidentă,

determinată de teama de a nu fi descoperiţi şi care motivează dominanta depresivă a individului.

Procesele psihice caracteristice acestui moment generează nelinişte, nesiguranţă şi un

comportament nefiresc.

42

Page 43: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

În astfel de împrejurări, organul judiciar nu trebuie să uite că, aceiaşi factori obiectivi şi

subiectivi care influenţează percepţia unui martor, pot influenţa şi procesul de percepţie al

învinuitului sau al inculpatului : condiţiile de vizibilitate nefavorabile, timpul scurt în care s-a

săvârşit fapta, starea de tensiune psihică care dezorganizează procesul perceptiv, defecţiunea

organelor de simţ; nu pot fi omise nici condiţiile de memorare şi de redare, diferite de la individ la

individ, mai ales în momente de anchetă penală.

În interogarea învinuitului sau inculpatului un rol important îl are personalitatea

magistratului, a celorlalţi jurişti sau organe de cercetare, chemaţi să afle adevărul, să pronunţe o

soluţie temeinică şi legală într-o anumită cauză penală.

În timpul ascultării, ca şi în întreaga perioadă a cercetării unei fapte penale, anchetatorul

este obligat a dat dovadă de corectitudine, răbdare, demnitate, înţelegere. El trebuie să aibă,

puterea să recunoască şi să-şi controleze anumite trăsături ale personalităţii de natură să se

repercuteze negativ asupra cercetărilor, cum ar fi de exemplu, nervozitatea, superficialitatea,

duritatea, supraaprecierea propriilor calităţi, tendinţa de exagerare, de suspectare a oricărei

persoane audiate, indiferent de calitatea acesteia. În acest context este util să amintim că, inclusiv

în cazul interogatoriului, din felul în care tratăm oamenii putem avea un răspuns pe măsură. Un

comportament negativ conduce la rezultate deseori negative.

Dacă anchetatorul nu va reuşi să-şi asigure „o suprafaţă psihică perfect plană” şi, prin

manifestările sale negative, va apare în faţa interlocutorului ca un om impresionabil, nervos,

agresiv, frământat de problemele proprii, atunci cadrul general al desfăşurării anchetei va deveni

precar, şansele de realizare a scopurilor propuse diminuându-se. Echilibrul emoţional al

anchetatorului este condiţionat şi de lipsa oricărei prejudecăţi sau a duşmăniei faţă de persoana

anchetată.

Ancheta judiciară prezintă o anumită duritate, fiind presărată cu obstacole, cu răsturnări de

situaţii, cu coincidenţe stranii care solicită la maximum inteligenţa, priceperea şi rezistenţa psihică

a anchetatorului.

3.2. Modele de conduită şi tipuri de anchetatori

Profesia de organ de urmărire penală, spre deosebire de multe altele, se prezintă ca una

deosebită, dat fiind faptul că în întreaga sa activitate cel ce o desfăşoară reprezintă societatea, iar

realizările ori insuccesele sale se repercutează atât asupra instituţiei în numele căreia lucrează, cât

43

Page 44: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

şi asupra societăţii cale l-a investit. Conduita organului judiciar este subordonarea, pe de o parte,

normelor legale pe care trebuie să le respecte în întreaga activitate, iar pe de altă parte, regulilor

generalizate de experienţa pozitivă în materie.

Atitudinea pozitivă necondiţionată este izvorul toleranţei, o atitudine lipsită de judecăţi

negative. Prejudecăţi ce vizează minorităţi sau grupuri de persoane înceţoşează perfoemanţele

anchetatorului.

Respectul faţă de sine şi de profesia de organ de urmărire penală impun preocuparea

pentru perfecţionarea continuă a pregătirii de specialitate, însuşirea şi aplicarea întocmai a

comportamentelor legale şi etnico-morale din partea tuturor chemaţi să slujească adevărul şi

dreptatea.

Contactul îndelung cu învinuiţii ori inculpaţii, în situaţii şi împrejurări complexe, îşi pune

amprenta formativă în educarea la anchetatori a unor calităţi speciale ca : perspicacitatea, spiritul

de observaţie, insistenţa, subtilitatea deducţiilor şi sintezelor, rapiditatea sesizării unor relaţii şi

forţa argumentării logice, a căror rezultantă formează intuiţia profesională, aşa zisul fler.

Un anchetator bun trebuie să fie o persoană căreia să-i placă să lucreze cu oamenii, pentru

că, altfel, nu va reuşi niciodată să câştige încrederea şi respectul celui ascultat, nu va poseda

niciodată forţa de persuasiune, ca o condiţie absolut necesară unei interogări eficiente.

Anchetatorul trebuie să posede capacitatea de a se exprima clar şi de a discuta în mod inteligent,

atribut al unei gândiri suple şi mobile şi al unui înalt grad de profesionalism.

Studierea comportamentului anchetatorilor, în relaţia anchetator – anchetat, a condus la

diferite clasificări, între care cea mai frecvent întâlnită în literatura de specialitate îi categoriseşte

pe anchetatori în următoarea tipologie, frecvent întâlnită şi în calificarea tipurilor de conducători :

Anchetatorul temperat : se caracterizează printr-un comportament firesc, îşi ascultă cu

atenţie şi interes interlocutorul, răbdător, calm şi analitic. Intervine oportun şi eficient, cu tactul

corespunzător situaţiei, pentru lămurirea aspectelor esenţiale ce interesează ancheta.

Anchetatorul amabil : manifestă o anumită transparenţă în relaţia cu anchetatul şi

jovialitate, nu ezită să-şi trateze interlocutorul cu o ţigară sau o cafea. Atmosfera degajată pe care

o creează oferă premisele unui studiu psihologic mai adecvat a anchetatului. Dacă amabilitatea nu

este condamnată, echilibrul anchetei se poate rupe, anchetatul se inhibă, iar investigaţia poate fi

compromisă.

Anchetatorul autoritar : de particularizează printr-o atitudine rigidă, gravă, cu accent de

solemnitate, impunându-şi la modul imperativ voinţa în faţa interlocutorului. Nu este interesat în

studiul psihologiei anchetatului şi din această cauză nu găseşte modalităţile optime de a stimula

44

Page 45: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

pozitiv convorbirea. Acesta mizează mai mult pe intimidarea anchetatului decât pe stimularea

psihologică a acestuia pentru a coopera.

Anchetatorul vorbăreţ : este un tip complexat de necesitatea afirmării sau necesitatea de a

se descărca de o tensiune afectivă iar logoreea este modalitatea de a se elibera de aceste stări.

Anchetatorul vorbăreţ intervine inoportun şi lipsit de eficienţă în relatările anchetatului, putând

compromite ancheta.

Anchetatorul cabotin : este cel care exagerează în utilizarea procedeelor actoriceşti, ce

caracterizează stilul unor anchetatori. Asemenea exagerări pot provoca stări improprii pentru

ancheta judiciară cum ar fi amuzamentul, dispreţul, penibilitatea sau chiar inhibarea anchetatului,

situaţii ce pot prejudicia rezultatele anchetei.

Anchetatorul patern : adoptă un comportament blând în anchetă, manifestând uneori chiar

compasiune faţă de anchetat. Asemenea atitudini pot fi speculate de infractorii recidivişti care nu

vor ezita să-şi atenueze faptele.

Sunt situaţii în procesul penal când organul judiciar se confruntă cu inculpaţi de rea

credinţă, care încearcă să ascundă adevărul şi să prezinte în faţa acestuia o altă realitate.

Atitudinea inculpaţilor de rea credinţă poate fi depistată de magistratul cu o pregătire profesională

solidă, care ia în considerare nu numai afirmaţiile acestora, dar şi modul în care se comportă în

timpul interogatoriului.

Din interpretarea datelor pe care i le oferă conduita, fizionomia, reacţiile exterioare ale

subiectului, magistratul poate obţine datele necesare cu privire la gândurile şi sentimentele pe care

le încearcă acesta atunci când neagă sau afirmă ceva, când pretinde că cele relatate reprezintă

adevărul sau când afirmă că nu-şi mai aminteşte ceva.

Pentru a fi puse în evidenţă simptomele exagerate de sentimentul de culpabilitate,

interogatoriul trebuie să se desfăşoare după anumite procedee.

Primul procedeu presupune interogarea inculpatului în legătură cu fapta săvârşită,

discuţia fiind dirijată apoi pe un teren neutru, pentru ca, brusc, să se revină la obiectul

interogatoriului.

Al doilea procedeu constă în învinuirea inculpatului sau învinuitului de săvârşirea unei

infracţiuni asemănătoare, pe care, însă, nu a comis-o în realitate.

Un alt procedeu constă în intensificarea sentimentului de culpabilitate trăit de învinuit sau

inculpat, prin prezentarea de către organul judiciar, în faţa acestuia, a modului cum a fost săvârşită

infracţiunea, precizându-se că pericolul social rezultat în urma săvârşirii acestei infracţiuni este

mare, iar legea nu permite ca cel vinovat să scape nepedepsit.

45

Page 46: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Un alt procedeu presupune expunerea de către organul judiciar, în faţa învinuitului sau

inculpatului, a tuturor contradicţiilor observate, în comportamentul său, pe parcursul

interogatoriului şi exprimarea dorinţei de a şti, de la inculpat sau învinuit, ce anume l-a determinat

să se comporte aşa.

În toate cazurile este important să se stabilească că sentimentul de culpabilitate este cel ce

a generat simptomele menţionate mai sus şi că acestea nu se datorează unor cauze străine.

Singur, învinuitul de rea credinţă se caracterizează printr-o permisivitate redusă, de aceea

este important să se ia în consideraţie şi să se interpreteze toate simptomele generate de

sentimentul de culpabilitate, chiar dacă, unele dintre acestea sunt greu de depistat.

În condiţii normale, gesturile sporesc expresivitatea celor afirmate, dar în cazul când

subiectul ce trăieşte un sentiment de culpabilitate încearcă să-l ascundă nu numai prin cuvinte, ci

se străduieşte să-şi controleze şi gesturile şi să le atribuie o notă de naturaleţe firesc, abordând o

mimică şi pantomimică în consecinţă, se poate observa că gesturile sunt exagerate, regizate.

În timpul interogatoriului, există un moment de epuizare psihică pentru subiect, când

acesta pierde controlul asupra gesturilor sale, acestea devenind pripite, exprimând nervozitate,

dezorientare, agitaţie interioară, contrazicând cele afirmate de subiect. Simptome extrem de fin de

reliefat şi elucidat sunt fluenţa declaraţiei, coloritul feţei şi tonul vocii. De obicei, fluenţa

declaraţiei este un atribut al sentimentului de nevinovăţie, dar uneori, este împrumutată şi de

martorul mincinos, care ştie că, dacă nu va fi convingător, va suporta consecinţele legii.

În aceste condiţii, sinceritatea nu se identifică cu rigurozitatea expunerii, potrivit spuselor

unui jurist francez, conform cărora „excesiva siguranţă sau nesiguranţa sunt două deficienţe ale

mărturiei, în vreme ce, cel ce-şi exprimă oarecare rezerve în legătură cu amintirile sale, nu este un

martor rău”.

Rolul activ al judecătorului are un impact psihologic asupra acuzatorului public şi

apărătorului, în sensul că îi atenţionează asupra scrupulozităţii magistratului şi îi obligă la o

pregătire temeinică a punctelor de vedere pe care le vor exprima în cauză.

Imaginea poziţiei psihologice a reprezentantului autorităţii publice în interogatoriu nu va

putea fi recepţionată şi înţeleasă corect, nici dimensiunea reală a responsabilităţii sale sociale,

inclusiv sensul profesional, dacă se ignoră complexitatea fenomenului de criminalitate şi

dificultăţile cauzelor complexe pline de hăţişuri cu care acesta se confruntă, fără a mai lua în

calcul riscurile şi ameninţările cărora adesea trebuie să le facă faţă.28

Tensiunea anchetei judiciare este esenţială pentru a găsi soluţia dreaptă, ea fiind

comparabilă cu tensiunea psihologică specifică unei partide de şah, în care se confruntă parteneri

28 Butoi I.T., Butoi T., Psihologie judiciară, Curs universitar, ediţia II, Editura Fundaţiei România de Mâine, 2004

46

Page 47: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

cu stiluri diferite: anchetatorul, tehnic şi plin de imaginaţie, pe de o parte, iar pe de alta, infractorul

viclean şi speculativ.

Practica judiciară a impus evidenţierea câtorva caracteristici distincte proprii

interogatoriului judiciar:

- opozabilitatea intereselor;

- inegalitatea statutului;

- tensiunea comportamentului expresiv;

- demersul neuniform, contradictoriu, în „zig-zag”;

- intimitatea, stresul şi riscul.

Planurile situaţionale

Tensiunea anchetei judiciare este comparabilă cu tensiunea psihologică specifică unei

partide de şah, în care se confruntă doi parteneri cu stiluri diferite: anchetatorul, tehnic, plin de

imaginaţie şi infractorul viclean şi speculativ. Privite pe aceste coordonate psihologice, stările de

tensiune generate de permanenta dispută a anchetatorului cu partenerii săi nu trebuie să

depăşească cadrul legal stabilit pentru ancheta judiciară, altfel se poate compromite întreaga

anchetă.29

Cele mai frecvente planuri situaţionale în care se confruntă anchetatorul şi anchetatul sunt:

a).Planul deschis - datele despre infracţiune sunt cunoscute atât de anchetator cât şi de

infractor, ancheta având din start o situaţie pozitivă pentru cauză;

b).Planul orb - datele despre infracţiune sunt cunoscute numai de anchetator, infractorul

neştiind că ele se află la dispoziţia anchetatorului. În asemenea condiţii, infractorul poate comite

erori în construcţia apărărilor formulate, fiind la discreţia anchetatorului;

c).Planul ascuns - datele despre infracţiune sunt cunoscute numai de infractor, fapt ce

poate duce la eşecul anchetei, autorul infracţiunii putând să rămână mult timp neidentificat, uneori

ani la rând, iar alteori cauza intră în prescripţie;

d).Planul necunoscut - datele despre infracţiune nu le cunoaşte, în prima fază, nici

anchetatorul şi nici infractorul, acestea fiind cunoscute de o terţă persoană (eventual un martor

întâmplător), despre care cei doi parteneri nu au cunoştinţă (Mitrofan & colab., 1992).

Relaţia interpersonală anchetator-anchetat pun în evidenţă trăirea emoţională creată de

confruntarea cu reprezentantul oficial al autorităţii, în cadrul căreia se va desfăşura un câmp

psihologic cu valenţe speciale. Atitudinea oficială, profesională, politicoasă, dar rezervată prin

ţinută şi vocabular a anchetatorului care dirijează ancheta, creează un fond emoţional difuz pentru

29 Buş I., Psihologie judiciară, Curs universitar, Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

47

Page 48: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

interlocutor (bănuit, învinuit), fapt resimţit de altfel de oricare altă persoană invitată în mod oficial

să dea relaţii în cauză (martor, reclamant).

În biroul de anchetă, anchetatorul apreciază comportamentul expresiv, în mod special

mimica învinuitului ca pe o totalitate de trăsături şi caracteristici dinamico-funcţionale care

evidenţiază stări, sentimente şi dispoziţii afective a căror interpretare corectă este o necesitate

absolută. Anchetatorul trebuie să surprindă atât componentele voluntare ale comportamentului cât

şi cele deghizate, simulate. Învinuitul poate simula cu multă uşurinţă calmul, stăpânirea de sine,

nedumerirea, unele stări de suferinţă (afecţiuni cardio-respiratorii, leşin), atitudinea de revoltă ori

de protest, toate cu scopul de a impresiona, de a intimida pe anchetator (o categorie aparte sunt

romii).

Artificialitatea (lipsa de naturaleţe) acestor simulări este evidentă în faţa unei conduite

ferme, ofensive a anchetatorului, înlăturarea lor fiind, de regulă, consecinţa exploatării calificate a

unor momente psihologice abil create pe parcursul ascultării.

Personalitatea anchetatorului, intuiţia profesională, experienţa acestuia este edificatoare în

interpretarea corectă a tabloului psihocomportamental al persoanei anchetate. Pentru a atenua

starea emoţională a anchetatului (care poate fi amplificată de labilitatea psihocomportamentală, de

trecutul său infracţional, de starea de sănătate, de problematica critică a cauzei pentru care este

cercetat) se recomandă unele discuţii introductive cu referire la situaţia familială, profesională,

starea de sănătate, probleme de perspectivă, aptitudini, pasiuni etc. Astfel se poate obţine o

deconectare a subiectului, o “încălzire” a relaţiei interpersonale, care favorizează chestionarea cu

privire la cauza în speţă (în această fază se poate da un sfat, eventual se poate strecura o glumă).

În cazul persoanelor sincere, dar labile emoţional (sferă din care fac parte minorii, femeile,

vârstnicii, unii convalescenţi etc.) este necesar crearea unui climat de siguranţă şi încredere

reciprocă, a unui dialog deschis, degajat, cooperant. Nerealizarea acestui climat poate duce la

inhibiţii emoţionale artificiale cu manifestări mimico-gesticulare şi neurovegetative. Labilul

emoţional, dar sincer, va reacţiona sub impulsul temerii naturale pe care o resimte faţă de

implicaţiile conjuncturale referitoare la învinuire, la care se adaugă blocajul afectiv faţă de

anchetator. Gesturile de nervozitate, de agitaţie, de ridicare a tonului, de agresivitate etc. din

partea anchetatorului pot provoca o adevărată degringoladă în gândirea şi stările emoţionale ale

anchetatului emotiv.

În momentul în care anchetatorul apreciază că s-a creat un climat introductiv de încredere,

anchetatului i se poate aduce la cunoştinţă problematica critică. Aceasta va determina un

comportament în care se poate uşor descifra naturaleţea şi dezinvoltura în argumentare,

sinceritatea surprinderii, anchetatul manifestând, mai degrabă, curiozitate faţă de învinuire decât

48

Page 49: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

teamă, exprimându-şi păreri, răspunzând prompt la întrebări şi punând la rândul său o serie de

întrebări.

Altfel stau lucrurile când anchetatul este chiar autorul faptei. Dialogul introductiv nu are

relevanţa scontată. Ambianţa rămâne rece, răspunsurile sunt doar monosilabice, anchetatul este

apatic, nu cooperează, nu se angajează sincer în dialog. Dacă se abordează o problematică

antrenantă, atmosfera rămâne artificială, fără deschidere către dialog, lipsită complet de

spontaneitatea firească acelui context.

Persoana care nu este implicată în cauza penală, dispune în planul personalităţii sale, de

capacitatea psihică de a se detaşa cu uşurinţă de situaţia de învinuit în cauză. Ea, neavând nimic cu

cauza în care este audiată, îşi comută cu uşurinţă sfera preocupărilor şi a atenţiei către

problematica introductivă, colaterală, ce o captivează şi pe care o acceptă cu plăcere şi interes.

Persoana care a comis fapta penală sau are un anumit grad de implicare nu dispune de capacitatea

psihică de comutare, de detaşare. Problematica sa centrală se exercită cu o forţă inhibitorie

deosebită asupra oricăror alte aspecte care se aduc în discuţie, polarizându-i întreaga personalitate

către fapta comisă şi implicaţiile acesteia.

Suspiciunea învinuitului, în raport cu incertitudinea datelor pe care le deţine referitor la ce

ştie anchetatorul, cât ştie, de la cine ştie, amplifică la maximum tensiunea acestuia. Manifestările

comportamentale şi psihofiziologice însoţesc starea de disconfort psihic pe care o trăieşte

anchetatul. Aceste manifestări luate ca atare nu pot fi socotite drept probe de vinovăţie sau de

nevinovăţie, eventual pot confirma sau infirma ca un argument în plus, o teză valabilă, constituind

indicii orientativi asupra comportamentului anchetatului.

3.3. Procesul formării declarațiilor in conștiința infractorului

Psihicul este forma cea mai inalta de adaptare la mediu si constituie o functie care este

supusa, la randul ei, legilor dezvoltarii . Evolutia proceselor psihice se realizează in raport cu

dezvoltarea sistemului nervos și perfectionarea sa in timp.

Lumea exterioara este cunoscuta prin intermediul simturilor, care, cu toate ca sunt

marginite atat ca numar, cat si ca posibilitati, permit o cunoastere adecvata a realitații și o adaptare

superioara la conditiile acesteia30.

Cunoasterea, prin orice act al sau, se bazează pe un raport intre personalitatea subiectului

și un obiect determinat; acesta din urma este deopotriva perceput și recunoscut ca atare, ca obiect

situat in spatiu, dar si ca semnificatie generala; obiectul este, in acelasi timp, raportat la

30 Rosca Alexandru, Bejat Marian, Psihologia , Editura Academiei, Bucuresti, 1976, pag. 28

49

Page 50: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

personalitatea subiectului, la interesele și instinctele sale biologice, la sfera constiintei sale psiho-

sociale31.

Multitudinea proceselor de natura psihica, începand cu senzatia și terminând cu gandirea și

vointa, sunt rezultatul functionarii mecanismelor de complexitate crescanda a substantei nervoase.

Aceste mecanisme ale scoartei cerebrale se conserva si sunt chiar apte de perfectionare numai

atata vreme cat sunt exersate prin functionare. Prin urmare, specifice psihologiei umane sunt

procesele psihice complexe, superioare, orientate si controlate de conștiința32.

Procesul de cunoastere, in desfasurarea sa, care va constitui baza procesului de formare a

declarațiilor, consta in trei momente principale: perceperea, memorarea și reproducerea33.

Primul moment - perceperea - insumează senzațiile și perceptiile.

Senzațiile sunt modalitati de reflectare in creierul omului a insusirilor izolate ale obiectelor

si fenomenelor din lumea reala, care actionează nemijlocit asupra organelor sale de simt, fiind cele

mai simple procese psihice care semnalează ceea ce se intampla in jurul nostru sau in propriul

organism34.

Perceptiile sunt rezultatul actiunii unui stimul complex, care, de obicei, actionează,

concomitent asupra mai multor analizatori, sunt modalitati de cunoastere, de reflectare a lumii

inconjuratoare in conștiința omului35.

Intreaga activitate de percepere este diferita de la individ la individ, pentru ca in acest

proces este importanta starea organelor de simt, actiunea unuia sau mai multor stimuli, intensitatea

acestora, limitele sensibilitații persoanei, experienta anterioara a celui care percepe, cunostintele

generale sau profesionale ale acestuia, starea generala a organismului in momentul perceperii etc.

In raport cu acesti factori, persoana care percepe selectează dintre stimulii din mediul

inconjurator pe cel care accentuează unele aspecte ale obiectului sau fenomenului perceput in

detrimentul altora, asa incat retine din ansamblul a ceea ce s-a intamplat doar ce i-a trezit un mai

mare interes36, ce a inteles mai bine, ce a receptionat deplin in cadrul sensibilitații sale. Trebuie

retinut, asadar, ca perceperea acelorasi obiecte sau fenomene in conditii similare de loc și de timp,

este, de regula, diferita de la o persoana la alta37.

31 Biberi Ion, Principii de psihologie antropologica, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1971, pag. 12932 Rosca Alexandru., s.a., op. cit., pag. 28, 43-44.33 Dan Nicolae, Rolul senzatiilor si perceptiilor in procesul formarii declaratiilor martorilor si infractorilor, in Probleme de medicina judiciara si de criminalistica, vol. 4, Editura Medicala, Bucuresti, 1965, pag. 8834 Chircev A., Mare V., Radu I., Rosca Al.(red.), Rosca M., Zorgo B., Psihologia generala, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti , 1976, pag. 20035 Smirnov A.A., Leontiev A.N.,Rubinstein S., Teplov B.M., Psihologia, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti, 1959, pag. 151 ;36 Mircea Ion, Criminalistica , Editia II, Editura Fundatiei “Chemarea”, Iasi, 1994, pag. 25337 idem

50

Page 51: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Al doilea moment al procesului de formare a declarațiilor - memorarea - consta in

ordonarea in conștiința subiectului a celor percepute, respectiv impresiile produse de realitatea

imediata și receptata de persoana sunt pastrate (conservate) pentru o perioada de timp38.

Ansamblul procedeelor de intiparire (memorare), pastrare, reproducere și recunoastere a

experientei dobandite anterior, constituie ceea ce in psihologie poarta denumirea de memorie39.

Trebuie retinut ca insusirea de a intipari si conserva ceea ce s-a perceput este variabila de

la o persoana la alta, unele persoane avand capacitatea unei memorari mai rapide dar conservarea

informatiei sa fie mai de scurta durata, alte persoane putand sa memoreze mai greu, cu staruinte de

durata in timp, dar, odata fixata informatia, pastrarea ei sa dureze pe o perioada mai indelungata.

Reproducerea - ca ultim moment al formării declarațiilor - consta in redarea, comunicarea

verbala sau in scris a celor percepute, selectate și pastrate prin memorare. In procesul reamintirii

participa imaginile vizuale, auditive și motorii, al caror grad de constientizare poate fi diferit40, iar

calitatea reproducerii este determinata de masura in care perceperea, selectarea și ordonarea prin

memorare se apropie de perfectiune, de capacitatea subiectului de a reda ceea ce a memorat, de

eventualul interes al acestuia de a le reda corect sau deformat, cand poate interveni nesinceritatea

in cele ce se declara.

Procesul psihologic al formării declarațiilor este identic, pana la un punct, pentru toti

participantii la proces, indiferent de pozitia lor procesuala, pentru fiecare existand un moment de

perceptie a comiterii infracțiunii, un moment de intiparire si conservare memoriala a celor

receptate și un moment de reproducere, de comunicare in timpul ascultarii in fata organelor

judiciare.

Pozitia in proces a celui ascultat, interesul sau ori lipsa unui interes, pot determina o

reproducere diferita a ceea ce s-a receptat și memorat.

In ceea ce il priveste pe inculpat, procesul de formare a declaratiei acestuia parcurge

aceleasi momente in care făptuitorul percepe, memorează, iar apoi reproduce fapte și imprejurari,

de fapt referitoare la propria activitate infractionala pe care a desfasurat-o, devenind astfel un

martor sui-generis al propriei cauze41.

Procesul formării declaratiei inculpatului este influentat de aspecte psihologice proprii ce

apar pe parcursul desfasurarii activitații infractionale, anterioare, concomitente și posterioare

38 Ciopraga Aurel, Criminalistica , Tratat de tactica , Editura Gama , Iasi, 1996, pag 188; Mircea I., op.cit.,pag. 25339 Rosca Al., Tratat de psihologie experimentala , Editura Academiei R.P.R., 1963, pag 272 ; Cipraga A., op.cit., pag. 18840 Rosca Al., Bejat M., op.cit., pag. 3641 Ciopraga A., op.cit., pag. 237

51

Page 52: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

comiterii faptei concrete, care implica aparitia unor particularitati privitoare la conditiile de

perceptie, de memorare și reproducere a faptelor.

Cunoscand aceasta premiza, precum si aspectele de ordin emotional și psihologic care

jalonează orice proces de formare a declaratiei unui inculpat, organul judiciar -instanta, in faza de

judecata, impreuna cu ceilalti participanti la ascultare- va putea alege procedeele tactice cele mai

potrivite pentru ascultarea inculpatului in cauza dedusa judecații.

Inculpatul este prezent intotdeauna la locul faptei, devenind sursa cea mai ampla de

informații referitoare la infracțiunea sarvarsita, la momentele care au precedat sau au succedat

săvârșirea faptei. De regula, el se gaseste in conditii optime de a percepe si a memora fapta, atunci

cand starile emotionale sunt moderate, de o intesitate medie și produc un efect stimulator asupra

atentiei inculpatului, activandu-i posibilitatea de receptare.

Trebuie stiut insa, ca in perceperea mai ampla sau mai restransa a evenimentelor,

făptuitorul are o atentie diferita in raport cu forma de vinovatie cu care savarseste fapta, respectiv

daca actionează cu intentie sau din culpa.

In ipoteza comiterii unei fapte intentionate, infractorul este preocupat de atingerea unei

anumite finalitati, asa incat scopul urmarit ii mobilizează atentia, ceea ce are ca rezultat receptarea

unor multiple situații care i se intiparesc in memorie. Si aici pot insa apare diferentieri in functie

de capacitatea intelectuala a fiecarui făptuitor, dar mai ales in raport de imprejurarea ca

infracțiunea a fost săvârșita dupa o prealabila chibzuire sau sub stapanirea unui impuls de

moment.

Gradul de dezvoltare intelectuala diferit poate conduce la perceperea și memorarea doar a

unor aspecte din ansamblul evenimentelor ori la receptarea mai ampla a derularii infracțiunii.

O hotarare spontana de a comite o infracțiune, in opozitie cu o premeditare in timp a

comiterii acesteia, va avea ca rezultat o percepere a mai putine aspecte și drept urmare o declaratie

a inculpatului cu inexactitati, cu lacune, mai ales asupra imprejurarilor care au premers comiterii

faptei, dar mult mai fidela cu privire la aspecte din timpul săvârșirii faptei; premeditarea comiterii

faptei va conduce la o receptare aproape egala a momentelor anterioare începerii desfasurarii

faptei cat si a celor din timpul executarii.

Procesul formării declarațiilor inculpatilor care au săvârșit fapta in stare de provocare ori

in stare de depasire a limitelor legitimei aparari sau in stare de legitima aparare42 este puternic

influentat de starea psihica deosebita, de tulburarea pricinuita de atitudinea agresiva a victimei,

42 Mircea Ion, Despre personalitatea victimei si a faptuitorului omorului savarsit in stare de legitima aparare sau de provocare (Lucrare in limba engleza) in “Studia universitatis Babes-Boyai”, Series Jurisprudentia, Cluj-Napoca, 1985, pag. 53-61

52

Page 53: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

retinându-se exagerat momentele anterioare comiterii faptei și mai putin momentele executarii

actiunii sale infractionale.

In ce priveste receptarea și memorarea faptelor savasite din culpa, aceste momente in

procesul formării declarațiilor inculpatilor sunt, de regula, mai putin precise, prezinta unele

lacune, tocmai datorita faptului ca atentia făptuitorului se afla la un nivel scazut, nu era activata de

vreun scop, totul petrecandu-se pe neasteptate si fara sa fi fost prevazut. Cele mai multe informații

se vor retine cu privire la momentele care au urmat comiterii faptei sau, uneori, la momentul in

care s-a petrecut infracțiunea.

Momentul reproducerii, moment final in formarea declaratiei unui inculpat, nu pastrează

aceleasi caracteristici cu momentele anterioare, pentru ca aici intervine buna sau reaua credinta a

făptuitorului, care va putea sa prezinte exact ceea ce a perceput și memorat ori va reda o varianta

neconforma celor receptate, in ideea de a scapa de raspunderea penala ori de a-si usura situatia.

Acest moment al reproducerii parcurge doua etape: reproducerea la nivel mintal și

reproducerea prin exteriorizare.

In prima etapa, făptuitorul, aflat in fata momentului ascultarii, desfasoara o intensa

activitate mintala de reamintire, de ordonare, de confruntare a celor retinute și de elaborare a

versiunii pe care o va prezenta, de cantarire a ceea ce va spune, a sanselor de a fi crezut sau nu.

Pentru ascultarea in fata instantei inculpatul va avea in vedere si faptul ca acum va declara in fata

publicului, in care se vor gasi și persoane de care este legat afectiv (rude, sotie, copii etc.), ceea ce

il determina la pregatirea sa și pentru aceste situații emotionale.

In cea de a doua etapa se va desfasura reproducerea orala a celor receptate, memorate si

“prelucrate” in mintea sa in etapa anterioara, declaratia sa fiind influentata și de stressul intalnirii

cu instanta, de cadrul solemn din sala de dezbateri, de contactul psihologic care s-a putut realiza.

Momentul reproducerii orale constituie, de altfel, momentul ascultarii inculpatului,

obtinerea declaratiei acestuia.

Valoarea probanta a declarațiilor învinuitului sau inculpatului

Pe parcursul procesului penal organele judiciare care efectuează urmarirea penala, iar mai

apoi judecata, vor cauta sa obtina declarații cat mai complexe si cat mai apropiate de adevar.

Valoarea care se atribuie declaratiei date de învinuit sau inculpat ca mijloc de proba in procesul

penal a cunoscut o evolutie dintre cele mai sinuoase din cele mai vechi timpuri și pana in prezent.

In dreptul roman, valoarea sa era deosebita, marturisirea (recunoasterea faptei) justificand pe

deplin condamnarea (“confessus pro judicato est“)43 si, pentru a fi obtinuta, se recurgea la

masuri de torturare prin care sa i se stoarca acuzatului marturisirea; alteori astfel de masuri se

43 Pop , Traian, Dreptul procesual penal , Tipografia Nationala Cluj, vol. III, pag. 231

53

Page 54: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

aplicau condamnatului inainte de a fi executat pentru ca acesta sa numeasca și pe eventualii

complici ori alte circumstante ale faptelor omise in timpul cercetarilor. Obtinuta in asemenea

conditii, marturisirea era considerata “regina probelor“, singura care conferea judecatorului

maxima certitudine. In evul mediu, marturisirea comiterii faptei pentru care era cercetat se

obtinea prin aceleasi modalitati de torturare, insa mult mai drastice si sadice, valoarea probanta a

marturisirii fiind absoluta, ea singura fiind suficienta pentru pronuntarea unei condamnari, deci

caracterul de regina a probelor se pastrează. Iluminismul și revolutia Franceza aduc o schimbare

in atotputernicia probanta a marturisirii, mijloacele de ascultare a celor învinuiti de săvârșirea unor

fapte penale devenind mai umane, Declaratia Universala a Drepturilor Omului stabilind in art. 3

ca “orice om are dreptul la viata, libertate și inviolabilitatea persoanei“, astfel ca este condamnata

orice incalcare a demnitații și personalitații omului care ar aminti de obiceiurile primitive ce

trebuie repudiate sau reprimate. Totusi, marturisirea facuta fara constrangere, era considerata

suficienta din punct de vedere al probatoriului, omitandu-se a se mai efectua si alte probe.

In prezent, declaratia învinuitului sau inculpatului nu are o valoare probanta deosebita,

legea stabilind ca ea poate servi la aflarea adevarului numai in masura in care este coroborata cu

fapte sau imprejurari ce rezulta din ansamblul probelor existente in cauza (C.pr.pen.). Aceasta

prevedere legala isi are justificarea in aceea ca in practica judiciara, de multe ori, in declarațiile

lor, învinuitii sau inculpații denaturează adevarul in mod voluntar sau involuntar, respectiv fie

refuza sa recunoasca infracțiunile comise, fie recunosc fapte pe care nu le-au comis, datorita unor

motivații diferite (teama, existenta unui interes material, dorinta de a descoperi un complice sau de

a ascunde o fapta mai grava etc)44.

Prin urmare, asa cum s-a afirmat in literatura juridica45, marturisirea are o forta probanta

conditionata, trebuind a fi coroborata cu celelalte probe existente in cauza, precum și un caracter

divizibil, prin faptul ca poate fi acceptata partial sau in intregime, dupa cum este confirmata sau

infirmata de intreg probatoriul. Totodata declaratia poate fi retractabila, respectiv învinuitul sau

inculpatul isi poate retrage declarațiile anterioare46.

44 Neagu, Ion, Drept procesual penal, Editura Academiei RSR Bucuresti, 1988, pag. 26945 Stancu, Emilian, Investigarea stiintifica a infractiunilor, curs de criminalistica, partea a II- a si a III- a, Bucuresti, 1988, pag. 95 ; Theodoru, Grigore, Moldovan, Lucia, Drept procesual penal, Editura Didactica si Pedagogica, Bucuresti , 1979, pag. 14346 Dongoroz Vintila, Daringa Gheorghe, Kahane Siegfried, Lucinescu Dumitru, Nemes Aurel, Popovici Mihai, Sirbulescu Petre, Stoican Vasile, Noul Cod de procedura penala si Codul de procedura penala anterior, prezentare comparativa, Ed. politica, Bucuresti, 1969, pag. 221

54

Page 55: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

In concluzie, desi declarațiilor învinuitului sau inculpatului nu li se acorda legal o valoare

probanta superioara altor mijloace de proba, acestea isi au valoarea lor particulara ori, cel putin,

ajuta la cunoasterea pozitiei subiectului activ fata de fapta săvârșita47.

Procedura audierii învinuitului sau inculpatului în România

Potrivit prevederilor legii, prin comisie rogatorie se poate solicita şi audierea inculpatului.

Audierea inculpatului se va realiza cu respectarea strictă a prevederilor normelor române de drept

procesual penal, în condiţiile în care în Legea specială nu se dispune altfel. Valoarea probatorie a

acestui mijloc de probă este fixată în art. 69 C.proc.pen., care dispune ca declaraţiile învinuitului

sau inculpatului pot servi la aflarea adevărului, numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte şi

împrejurări ce rezultă din ansamblul probelor existente în cauză48. Deoarece executarea cererii de

comisie rogatorie ce are ca obiect audierea inculpatului crează responsabilităţi directe pentru

autorităţile judiciare române implicate în ceea ce priveşte procedura în sine, în continuare vom

proceda la examinarea succintă a acesteia (a procedurii de asculate a inculpatului).

Ascultarea învinuitului sau inculpatului va fi supusă prevederilor Constituţiei României, a

altor legi, care garantează dreptul la apărare. În aceste condiţii, dispoziţiile constituţionale au fost

preluate şi menţionate într-un mod detaliat în Codul de procedură penală, unde se fac o serie de

referiri concrete cu privire la garantarea dreptului la apărare. Astfel, în cursul procesului penal,

organele judiciare sunt obligate să asigure părţilor deplina exercitare a drepturilor procesuale, în

condiţiile prevăzute de lege şi să le administreze probele necesare în apărare.

Organele judiciare au obligaţia să-l încunoştinţeze, de îndată şi mai înainte de a-l audia, pe

învinuit sau pe inculpat despre fapta pentru care este cercetat, încadrarea juridică a acesteia şi să-i

asigure posibilitatea pregătirii şi exercitării apărării [art. alin. (3) C.proc.pen.]. Această prevedere

apare menţionată şi în instrumentele internaţionale amintite anterior, fiind obligatorie pentru

organele judiciare române în cadrul audierii inculpatului la solicitarea unei autorităţi competente,

prin comisie rogatorie.

47 Stancu, Emilian, op. cit., pag. 9848 N. Volonciu, Tratat de procedură penală, Partea generală, vol. I, Ediţia a III-a revizuită şi adăugită, Ed. Paideia, Bucureşti, 1997, p. 171

55

Page 56: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Organele judiciare au obligaţia să încunoştinţeze pe învinuit sau inculpat, înainte de a i se

luă prima declaraţie, despre dreptul de a fi asistat de un apărător, consemnându-se aceasta în

procesul-verbal de ascultare [art. 6 alin. (5) C.proc.pen.]. Acest document va fi înaintat părţii

solicitante de către organele judiciare române, odată cu declaraţia inculpatului.

Dacă în cazul audierii inculpatului în alte situaţii, asistenţa juridică este facultativă (în

sensul că audierea poate avea loc fără a fi asistat de apărător, dacă inculpatul este de acord), în

cazurile menţionate mai sus, audierea asistată de apărător este obligatorie.

Asistenţa juridică este obligatorie în cazul unei comisii rogatorii ce urmează a fi executată de

organele judiciare române, chiar şi atunci când legea statului solicitant al extrădării nu obligă

organele judiciare la asigurarea asistenţei juridice obligatorii.

În concluzie, audierea inculpatului în baza unei cereri de comisie rogatorie adresată de

către un stat străin, de organele judiciare române, trebuie să se realizeze cu respectarea normelor

procesual penale române, cu un accent deosebit pe asigurarea dreptului la apărare. La cererea

părţii solicitante, pot fi trimise acesteia şi înregistrări audio- video.

Considerând audierea un drept al învinuitului sau inculpatului, după ce se constată că

acesta consimte, organul de urmărire penală, înainte să îl asculte, îi cere să dea o declaraţie scrisă

personal, cu privire la învinuirea ce i se aduce. Declaraţia în aceste condiţii, adică scrisă personal

de învinuit sau inculpat după ce i se aduce la cunoştinţă învinuirea, elimină suspiciunile cu privire

la eventualele inexactităţi şi totodată contestarea precizărilor, chiar de învinuit sau inculpat. Pentru

soluţionarea cauzei, organul judiciar este obligat să îl asculte pe învinuit sau inculpat, iar legea

procesual penală cuprinde reguli care se aplică în toate cazurile ascultării, atât în faza urmăririi

penale, cât şi în faza judecăţii.

Din reglementarea existentă rezultă că ascultarea învinuitului sau inculpatului este

structurată în 2 etape: prima etapă în care se clarifică problemele referitoare la datele personale,

înainte de a fi ascultat, învinuitul sau inculpatul este întrebat cu privire la nume, prenume,

poreclă,data şi locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor, cetăţenie, studii, situaţie militară, loc

de muncă, ocupaţie, adresa la care locuieşte efectiv, antecedentele penale şi alte date pentru

stabilirea situaţiei sale personale. Totodată i se pune în vedere să declare tot ce ştie cu privire la

fapta şi la învinuirea ce i se aduce în legătură cu aceasta. În ceea ce priveşte modul de ascultare se

prevede că fiecare învinuit sau inculpat este ascultat separat(art. 71 alin. 1 C.proc.pen.).

A doua etapă constituie ascultarea propriu zisă. Învinuitul sau inculpatul este lăsat să

declare tot ce ştie în legătură cu învinuirea ce ise aduce, fără a fi întrerupt ori a i se pune întrebări.

În concret, ascultarea nu poate consta în citirea unei declaraţii date anterior ori reamintirea

acestora, legiuitorul dorind ca învinuitul sau inculpatul să relateze cât mai obiectiv, fără a fi

56

Page 57: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

influenţat de declaraţiile anterioare. Totodată, citirea unei declaraţii anterioare, şi nu relatarea

liberă, ar pune sub semnul întrebării sinceritatea învinuitului sau inculpatului, cu privire la cele

declarate, care nu ar fi în acord cu cele relatate anterior. Urmând aceeaşi logică, legea prevede că

învinuitul sau inculpatul nu poate prezenta ori cita o declaraţie scrisă de mai înainte, însă se poate

servi de înscrisuri cu privire la unele situaţii greu de reţinut. Înseamnă că acesta nu poate veni

„pregătit” la audiere cu o declaraţie scrisă pe care să o prezinte ori să o citească organului de

urmărire penală49.

Se are în vedere faptul că audierea învinuitului sau inculpatului de către organul de

urmărire are impact din punct de vedere emoţional şi poate contribui la eliminarea unor tendinţe

de a denatura adevărul. Acest impact ar fi eliminat dacă s-ar prezenta doar şi ar citi o declaraţie

deja scrisă.

După ce învinuitul sau inculpatul a făcut declaraţia i se pot pune întrebări cu privire la

fapta care formeză obiectul cauzei şi la învinuirea ce i sa aduce. De asemenea , este întrebat cu

privire la probele pe care înţelege să le propună.

Dacă asculatrea se face în cursul judecăţii, întrebările i se pun de către preşedintele

completului şi în mod nemijlocit de ceilalţi membrii ai completului, de către procuror, de partea

vătămată, de partea civilă, partea responsabilă civilmente, de ceilalţi inculpaţi şi de apărătorul

inculpatului a cărui apărare se face. Instanţa poate respinge întrebările care nu sunt concludente şi

utile cauzei.

Legea cuprinde precizări clare şi în ceea ce priveşte consemnarea declaraţiilor (art. 73

C.proc.pen.). Se prevede că acestea se consemnează în scris. În fiecare declaraţie se va consemna,

totodată, ora începerii şi ora încheierii ascultării învinuitului sau inculpatului. Declaraţia scrisă se

citeşte acestuia, iar dacă se cere i se dă să o citească. Când este de acord cu conţinutul ei o

semnează pe fiecare pagină şi la sfărşit. Când învinuitul sau inculpatul nu poate sau refuză să

semneze se face menţiune în declaraţia scrisă. Declaraţia scrisă este semnată şi de organul de

urmărire penală care a procedat la ascultarea învinuitului sau inculpatului ori de preşedintele

completului de judecată şi de grefier, precum şi de interpret când declaraţia a fost luată printr-un

interpret.

Pot exista situaţii când învinuitul sau inculpatul revine asupra declaraţiei date sau doreşte

să facă completări, rectificări sau precizări. Toate aceste modalităţi de intervenţie asupra

declaraţiei deja date se consemnează şi apoi se semnează potrivit procedurii condamnării

declaraţiilor, arătate în art. 73 C.proc.pen.50 Deoarece pe timpul ascultării învinuitului sau

inculpatului poate prezenta tulburări de sănătate, în dispoziţiile art. 711 se arată că dacă acesta

49 A.Crişu.,op.cit.,p.222

57

Page 58: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

acuză simptomele unei boli care i-ar pune viaţa în pericol, ascultarea se întrerupe, iar organul

judiciar ia măsuri pentru ca acesta să fie consultat de un medic. Ascultarea se reia imediat ce

medicul decide că viaţa învinuitului sau inculpatului nu este în pericol.

Aceste prevederi se aplică indiferent de obiectul audierii (audierea în vederea arestării

preventive ori a lămuririi unei situaţii necesare soluţionării fondului cauzei) sau de situaţia

învinuitului sau inculpatului ( aflat în stare de arest preventiv sau de libertate).

Procedura audierii înviniutului sau inculpatului în Germania

Potrivit capitolului X art. 136 din Codul de procedură penală al Republicii Federale Germane

inculpatul va fi informat la începutul primei examinări în legătură cu învinuirea ce i se aduce precum

şi a pedepselor aplicabile pentru săvârşirea infracţiunii respective. El va fi informat de faptul că legea

îi dă permisiunea să răspundă la acuzaţie sau să nu facă nicio declaraţie, chiar şi înainte de prima

examinare, cât şi de a se consulta cu avocatul ales. Totodată, i se va aduce la cunoştinţă inculpatului

că poate cere administrarea de dovezi în apărare şi că poate răspunde printr-o declaraţie scrisă la

acuzaţiile care i se aduc în anumie cazuri.

Potrivit art. 137 şi 13851 inculpatul poate fi asistat de un apărător în orice fază a procesului

penal, dar nu mai mult de 3 la număr. Inculpatul poate fi apărat într-o instanţă germană atât de către

un avocat cât şi de către un profesor de drept de la o universitate germenă de drept sau în cazul în

care inculpatul nu şi-a ales un apărător, îi va fi numit unul din oficiu atunci când legea o cere (când

a săvârşit o infracţiune gravă,etc.)

Aşa cum reiese din secţiunea 231 a capitolul V partea a II-a din codul de procedură penală

german inculpatul, duce ce i s-a luat declaraţia şi a fost dispusă trimiterea lui în judecată, va trebui să

se prezinte la proces. Instanţa începe efectuarea cercetării judecătoreşti şi procedează la ascultarea

inculpatului şi dispune aducerea şi prezentarea probelor. Inculpatul va fi apoi ascultat şi interogat de

50 Art. 73 C.proc.pen referitor la consemnarea declaraţiilor învinuitului sau inculpatului51 Art. 137 şi 138 din capitolul X din codul de procedura penală din statul german face referiri la posibilitatea alegerii unui apărător

58

Page 59: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

către procuror şi de apărătorul inculpatului. Preşedintele instanţei îi va putea pune întrebări atunci

când gaseşte necesar acest lucru52 iar după încheierea dezbaterilor îi va da ultimul cuvânt

inculpatului.

Instanţa , când socoteşte necesar, poate cere inculpatului, după încheierea dezbaterilor să

depună concluzii scrise53.

Din cele prezentate mai sus observăm că procedura obţinerii declaraţiilor inculpatului în

statul federal german se aseamănă cu procedura obţinerii declaraţiilor învinuitului sau inculpatului în

statul român.

Asfel este prevăzut atât în Codul de procedură român cât şi în cel german faptul că învinuitul

sau inculpatul are dreptul la un apărător care să îl asiste pe tot parcursul procesului penal, are dreptul

de a nu face nicio o declaraţie deoarece poate fi folosită împotriva sa în cursul procesului penal,

dreptul de a da declaraţii în legătură cu fapta şi învinuirea ce i se aduc.

Însă observăm o diferenţă în ceea ce priveşte dispoziţiile din codul de procedură german şi

anume că inculpatul poate să îşi aleagă ca apărător un avocat cu experienţă chiar mai mulţi ( dar nu

mai mult de 3) sau un profesor de drept de la o facultate de drept din statul german.

În rest celelalte prevederi referitoare la procedura declaraţiei învinuitului sau inculpatului din

Republica Federală Germană sunt asemănătoare cu cele din Codul de procedură român (învinuitul

sau inculpatul va da o declaraţie scrisă personal în legătură cu învinuirea care i se aduce, apoi i se vor

pune întrebări cu privire la faptele ce formează obiectul cauzei şi este întrebat cu privire la probele pe

care înţelege să le propună în apărare, declaraţie ce se consemnează în scris şi va fi semnată de către

învinuit sau inculpat şi de organul de urmărire penală care a efectuat ascultarea acestuia ori de

preşedintele instanţei.)

52 Secţiunea 240 din Capitolul V partea a II-a din Codul de procedură penală al statului german53 Secţiunea 257a din capitolul V partea a II-a din Codul de procedură penală al statului german

59

Page 60: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

CONCLUZII

Reamintim că învinuitul nu este parte în proces, dar este persoana care, după punerea în

mişcare a acţiunii penale, devine inculpat, iar declaraţia sa devine un mijloc prin care se dezvăluie

elemente de fapt ce pot contribui la aflarea adevărului.

Declaraţia învinuitului sau inculpatului este un drept al acestuia, şi nu o obligaţie (nemo

tenetur edere contra se), este un mijlocde probă cu o dublă funcţionalitate. Pe de o parte,

furnizează informaţiile necesare pentru aflarea adevărului, iar pe de altă parte, se constituie într-o

garanţie a dreptului la apărare al învinuitului sau inculpatului.

Importanţa acestui mijloc de probă este subliniată de obligaţia pe care o au organele

judiciare de a asculta învinuitul sau inculpatul în cele mai importante momente ale desfăşurării

procesului penal.

În prima fază a procesului penal( urmărirea penală), învinuitul este ascultat la începutul

urmăririi penale conform Codului de procedură penală şi la terminarea cercetării penale,

inculpatul este ascultat cu ocazia luării măsurii arestării, în caz de continuare a cecetării, punerea

în mişcare a acţiunnii penale şi cu ocazia prezentării materialului de urmărire penală.

În faza de judecată, inculpatul este ascultat la începutul cercetării judecătoreşti sau ori de

câte ori este necesar. Nerespectarea dispoziţiilor legale privind ascultarea învinuitului sau

inculpatului atrage sancţiunea nulităţii actelor întocmite, deoarece prin acesta este violat dreptul

său la tăcere.

După cum am mai arătat, valoarea probatorie a declaraţiilor învinuitului sau inculpatului

este fixată de Codul de procedură penală,în care se arată că aceste declaraţii pot servi la aflarea

adevărului numai în măsura în care sunt coroborate cu fapte şi împrejurări ce rezultă din

ansamblul probelor existente în cauză.

Declaraţia învinuitului sau inculpatului este divizibilă ( se poate reţine ceea ce se confirmă

prin alte probe) şi retractabilă ( există posibilitatea revenirii asupra declaraţiei sau a unor aspecte

din declaraţie).

Organele judiciare au obligaţia să aprecieze asupra revenirii în declaraţie şi să reţină una

sau alta din declaraţii, în măsura în care se coroboreză cu celelalte probe şi contribuie la aflarea

adevărului.

Ascultarea reprezintă una dintre cele mai complexe şi anevoioase activităţi cu care este

mereu confruntat organul judiciar, activitate a cărei eficienţă reclamă realizarea în persoana celui

chemat să o efectueze, inteligenţă, tact, perspicacitate, abilitate, răbdare – însuşiri ce pot fi

dobândite numai printr-o pregătire temeinică.

60

Page 61: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Ascultarea aduce pe poziţii opuse pe cei doi termeni ai acestei activităţi: învinuitul sau

inculpatul şi organul judiciar – care nu colaborează ci se confruntă.

Anchetatorul trebuie să posede o inteligenţă de contact cu cei pe care îi cercetează, el

trebuie să fie conştient în orice moment că modul în care va fi receptat de învinuit sau inculpat, va

cântări hotărâtor în reuşita activităţii de cercetare penală.

Organul judiciar trebuie să adopte o atitudine de detaşare, de desprindere de poziţia sa

procesuală, o atitudine de imparţialitate în aprecierea lucidă a faptelor care susţin învinuirea şi a

celor ce militează în favoarea învinuitului sau inculpatului.

Atât în faza urmăririi penale cât şi în faza cercetării judecătoreşti, audierea învinuitului sau

inculpatului cuprinde trei etape distincte: verificarea identităţii civile a învinuitului sau

inculpatului, adică cunoaşterea statutului de persoană fizică a învinuitului sau inculpatului, în

sensul legii civile;

Conform prevederilor Codului Procedura Penală, ascultarea învinuitului sau inculpatului

parcurge trei etape:

1. verificarea identitații, urmata de punerea în vedere a învinuirii şi garantarea dreptului la

aparare.

2. ascultarea relatarii libere.

3. adresarea de intrebari şi ascultarea raspunsului(ascultarea dirijata).

Verificarea identităţii constă în întrebări cu privire la nume, prenume, poreclă, data şi

locul naşterii, numele şi prenumele părinţilor, cetăţenia, studii, situaţia militară, loc de muncă,

ocupaţie, domiciliu, antecedente penale, precum şi la alte date care pot contura situaţia civilă a

învinuitului.

Privitor la verificarea identitații trebuie sa aratam ca ea este de natura sa duca la evitarea

greselilor şi neintelegerilor privind datele de identitate ale persoanei ce va fi ascultata. după luarea

datelor de identitate, învinuitului i se vor aduce la cunostiinta învinuirile(învinuirea)explicindu-i,

dacă e necesar esenta acesteia.

În aceasta etapa vor putea avea loc anumite discutii prealabile(in cazul unei ascultari

primare)care sa permita o prima ''tatonare''aînvinuitului ca persoana, preocupari, mentalitati,

pregatire profesionala, etc. Pe aceasta cale se poate realiza o apropiere psihica, de natura sa

conduca adeseori la o atitudine şi ncera.

Ascultarea relatării libere. Această etapă începe prin adresarea unei întrebări cu caracter

general prin care învinuitului i se solicită să declare tot ceea ce are de arătat în legătură cu

învinuirea ce i se aduce. În acest mod, organul de anchetă judiciară oferă învinuitului posibilitatea

de a declara tot ceea ce consideră că interesează cercetarea.

61

Page 62: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Odata cu trecerea ascultarii în aceasta faza se va cere celui ascultat sa relateze depsre fapta

comisa cit mai pe larg, fara a omite nimic, cerindu-i-se sa invoce şi probele pe care le considera

necesare în apararea sa.

În timpul relatarilor libere vor fi respectate cu strictete urmatoarele reguli tactice:

Nu se va incerca obţinerea recunoasterii cu orice pret a savirsirii faptei;

recunoasterea nu este ''regina probelor''si are aceeasi valoare probatorie cu celelalte

probe cu care se coroborează.

Nu se va intrerupe firul relatarilor prin formularea de noi intrebari, sau prin darea unor

replici. schiar atunci cind se observa nesinceritate, învinuitul sau inculpatul trebuie

lasat sa termine relatarea. Atunci cind se observa ca relatarea se indepartează de

subiect şi include aspecte care nu au legatura cu cauza, discutiava fi reorientata spre

aceasta, cerindu - se declarații asupra fondului cauzei.

În cazul în care fapta pentru care este cercetat este susceptibila de incadrari diferite sau dacă

este vorba de mai multe fapte, ascultarea trebuie sa priveasca fiecare imprejurare în parte. La

terminarea relatarii libere cu privire la imprejurarea respectiva, sau cu privire la o anumita fapta ce

este cercetata, urmează a fi adresate intrebari în legatura cu acele episoade. Numai după lamurirea

completa a imprejurarilor unei anumite fapte se poate trece la ascultarea relatarilor libere cu privire la

alte fapte.

Prin intermediul relatarii libere poate fi cunoscuta şi analizata pozitia făptuitorului prin

compararea celor prezentate cu probatoriul existent la dosarul cauzei. Observațiile rezultate în

acesta faza vor putea fi utilizate la stabilirea procedeelor tactice care urmează a fi utilizate în

continuare. Chiar atunci când ne aflam în faţa unui învinuit / inculpat care neaga în totalitate

fapta, denaturand adevarul, nu se va adopta o pozitie ostila, nici reactii rigide, de oarece printr-o

buna adoptare a tacticii în continuare va putea fi dovedita pozitia recalcitranta, obstructionista a

celui ascultat.

Adresarea de întrebări, din partea anchetatorului în faza de urmărire penală; a

procurorului şi a părţilor în faza cercetării judecătoreşti, prin intermediul preşedintelui

completului de judecată şi de către preşedinte sau membrii completului, tot prin intermediul

preşedintelui de complet.

După ce învinuitul a relatat liber referitor la învinuirea adusă, i se adresează întrebări cu

privire la fapta ce formează obiectul cauzei şi învinuirii. Adresarea de întrebări în scopul lămuririi

tuturor împrejurărilor cauzei reprezintă ultima etapă a ascultării învinuitului ori inculpatului, etapă

în care se oglindeşte în cel mai înalt grad modul cum a fost pregătită această activitate.

62

Page 63: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

Ascultarea învinuitului, inculpatului este activitatea procesuală şi de tactică criminalistică

efectuată de către organul de urmărire penală, în scopul stabilirii unor date cu valoare probatorie

necesare pentru aflarea adevărului în cauza care face obiectul cercetării penale.

Confruntarea este o activitate de urmărire penală care constă în ascultarea a două persoane,

una în prezenţa celeilalte, ce, anterior au mai fost audiate separat, între declaraţiile lor existând

contraziceri esenţiale cu privire la aceeaşi problemă.

Prezentarea pentru recunoaştere este o activitate de tactică criminalistică desfăşurată în

scopul identificării persoanelor, cadavrelor, lucrurilor sau animalelor care au legătură cu cauza, cu

ajutorul persoanei care le-a perceput anterior şi a reţinut în memorie semnalmentele, trăsăturile

exterioare ale persoanelor ori caracteristicile obiectelor şi animalelor.

Fiecare dintre cele trei activităţi de tactică criminalistică are o importanta deosebita, prin

intermediul lor fiind posibilă aflarea adevărului cu privire la faptă şi făptuitor, clarificarea

aspectelor care nu pot fi dezvăluite prin intermediul altor mijloace de probă.

Toate acestea, alături de celelalte probe prezentate pe parcursul unui proces penal vor ajuta

instanţa de judecată la soluţionarea justă a cauzei penale cu care a fost sesizată.

63

Page 64: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

BIBLIOGRAFIE

1. Acte normative

1. Constituţia Republicii Moldova, 29 iulie 1994.

2. Codul de procedură penală al Republicii Moldova, din 14 martie 2003.

3. Legea cu privire la Procuratură, nr.118-XV din 14 martie 2003.

4. Legea Republicii Moldova cu privire la activitatea operativă şi de investigaţii,

nr.727-XIV din 16.12.1994.

5. Legea Republicii Moldova cu privire la securitatea de stat a părţii vătămate,

martorilor şi altor persoane, care au colaborat în procesul penal, nr.1458-XIII din 28.01.1998.

6. Legea Republicii Moldova privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin

acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor de judecată,

nr.1545-XIII din 25.02.1998.

7. Legea cu privire la asistenţa juridică internaţională în materie penală din 1

decembrie 2006.

2. Legislaţie internaţională

1. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (10.12.1948).

2. Convenţia Europeană pentru apărarea drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale

omului (4.11.1950).

3. Regulile standardelor minimale al ONU privitor la efectuarea justiţiei în privinţa

infractorilor minori (1985).

4. Cumulul de principii pentru apărarea tuturor persoanelor reţinute sau arestate în

orice formă ar fi fost aceasta efectuată (1988).

3. Manuale şi monografii în limba română

1. Apetrei M. Drept procesual penal.-Bucureşti, 1998.

2. Berger V. Jurisprudenţa CEDO. - Bucureşti: IRDO, 1998.

3. Dicţionar explicativ al limbii române. - Chişinău: Litera, 1999.

4. Dongoroz V. Curs de procedură penală.- Bucureşti, 1942.

5. Dolea I., D. Roman, Sedleţchi Iu., Vizdoagă T., Rotaru V., Cerbu A., Ursul S., Drept

procesual penal. - Chişinău Cartier juridic, 2005.

64

Page 65: Tactica Ascultarii Invinuitului Inculpatului

6. Dolea I., Roman D., Vîzdoagă T., Rotaru V., Cerbu A., Ursu S., Botezatu R., Şterbeţ

V., Erjiu E.. Codul de procedură penală. Comentariu. - Chişinău: Cartier juridic, 2005.

7. Mateuţ Gh. Tratat de drept procesual penal.- Bucureşti, 1999.

8. Mole Nuala, Harby Catarina. Dreptul la un proces echitabil. Ghid privind punerea în

aplicare a articolului 6 al Convenţiei europene pentru drepturile omului.- Chişinău, 2003.

9. Neagu I. Tratat de procedură penală.- Bucureşti, 1997.

10. Nictoreanu Gh., Apetrei M., Nae L., Paraschiv C., Dumitru A. Drept procesual

penal. - Bucureşti, 1996.

11. Oancea I. Drept penal. Partea Generală. - Bucureşti, 1971.

12. Păvăleanu V. Drept procesual penal. Partea generală.- Bucureşti, 2001.

13. Pintea A. Drept procesual penal.- Bucureşti, 2002.

14. Pitulescu I., Derşidan E., Abraham P., Ranete I. Dicţionar explicativ şi practic de

drept penal şi procesual penal. - Bucureşti,1997.

15. Pitulescu T., Abraham P., Derşidau E., Ranete I. Dicţionar de termeni juridici

uzuali explicativ - practic. - Bucureşti, 1997.

16. Pop T. Drept procesual penal. Vol. I.- Cluj-Napoca, 1946.

17. Renault - Brahinsky C. Procedure penale.- Paris, 2001.

18. Theodoru G.H. Moldovan L. Drept procesual penal.- Bucureşti, 1979.

19. Tulbure A.Ş. Tatu A.M. Tratat de drept procesual penal.- Bucureşti, 2001.

20. Vida I. Drepturile omului în reglementări internaţionale.- Bucureşti, 1999.

21. Volonciu N. Tratat de procedură penală. Vol. I.- Bucureşti, 1997.

22. Volonciu N. Tratat de procedură penală. Vol. II.- Bucureşti, 1997.

23. Cătană E., Dolea I., Popovici T., Roman D. Inviolabilitatea persoanei în Republica

Moldova - Chişinău: IRP 2006.

4. Ediţii periodice

1. Martîncic E. Dictatul legii sau dictatul procuraturii? // Juristul Moldovei, 1999,

nr.24.

2. Pungă T., Separarea funcţiilor procesuale-ficţiune sau realitate // Revista de drept

penal, anul IX, iulie - septembrie (Bucureşti), 2002, nr. 3.

3. Puşcaş V. Diminuarea sau întărirea rolului procuraturii? // Legea şi viaţa, 1998,

nr.1.

4. Vizdoga I. Pregătirea procurorului pentru participarea la judecarea în fond a cauzei

penale // Legea şi viaţa, 1997, nr.7.

65


Recommended