+ All Categories
Home > Environment > Surse de-alimentare-cu-apa

Surse de-alimentare-cu-apa

Date post: 20-Jul-2015
Category:
Upload: vica-balan
View: 86 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 18 /18
SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ
Transcript
Page 1: Surse de-alimentare-cu-apa

SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ

Page 2: Surse de-alimentare-cu-apa

SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ

• Apa reprezintă unul din elementele naturale indespensabile existenţei lumii vii. Ea are un rol fundamental în desfăşurarea proceselor naturale (fizico- chimice, biologice, climatice, în modelarea reliefului) şi a activităţilor social-economice, constituind un mijloc important de comunicaţie şi de apărare.

• Totalitatea apei pe pământ este de aproximativ 1,46 miliarde km3 din care 97% în oceane şi mări, 2% în calote glaciare şi 1% în râuri, lacuri, pânze subterane.

Page 3: Surse de-alimentare-cu-apa

SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ

• Natura reprezintă unica sursă de alimentare cu apă pentru nevoile social economice şi implicit şi unica sursă de apă pentru stingerea incendiilor.

Page 4: Surse de-alimentare-cu-apa

SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ

SURSA NATURALĂ

Apele de suprafaţă Apele subterane

- râuri

- lacuri

- apele tranzitorii

-apele costiere (litorale, până la o milă depărtare de ţărm

Toate apele aflate sub suprafaţa terenului în zona de saturaţie şi în contact direct cu solul sau subsolul

Page 5: Surse de-alimentare-cu-apa

SURSE DE ALIMENTARE CU APĂ

SURSA

DIRECTĂ INDIRECTĂ

Apele de suprafaţă Din apele de suprafaţă şi/sau apele subterane prin intermediul unui sistem/instalaţie de alimentare cu apă

Page 6: Surse de-alimentare-cu-apa

Surse directe de alimentare cu apă

• - direct (fig. 1)• - alimentare în releu (fig. 2) • - alimentare în navetă• - alimentare mixtă

Fig. 1Fig. 2

Alimentarea cu apă a maşinilor de incendiu se face direct de la sursa de apă naturală

Page 7: Surse de-alimentare-cu-apa

Surse directe de alimentare cu apă

• - apele râurilor• - apele lacurilor• - apele mărilor şi oceanelor

Alte tipuri de alimentări adin apele de suprafaţă

Alimentarea cu apă cu ajutorul aparatelor de zbor din

Page 8: Surse de-alimentare-cu-apa

Apele râurilor

• Alimentarea din râuri se poate face din vaduri fig. (3) de pe rampe de alimentare sau poduri fig. (4). Atât la alimentarea din vad cât şi de pe rampă sau poduri sorbul va fi orientat contra curentului de apă.

Fig. 3 Fig. 4

Page 9: Surse de-alimentare-cu-apa

Apele râurilor

• În general râurile au caracter permanent, albii bine conturate, care traversează una sau mai multe forme de relief, au un anumit potenţional erozional şi o capacitate de transport bine determinate în orice situaţie şi în oricare tip de amenajare.

Caracteristici importante ale apelor râurilor

Cursul râului

Regimul fenomenelor de îngheţ

Debitul solid (aluvionar)

Page 10: Surse de-alimentare-cu-apa

Apele lacurilor

• Alimentarea din lacuri se poate executa cu îndeplinirea unor condiţii:

• - să existe rampă amenajată sau malul să fie tare şi abrupt, fără a mai necesita amenajări

• - adâncimea apei în locul ales să fie de cel putin 50 cm, pentru a acoperii sorbul, dacă adâncimea apei este mai mică, se va amenaja o groapă

• - fundul lacului să fie pietros sau nisipos, iar dacă este mâlit şi cu alge, sorbul se va introduce în coşul pentru sorb şi se va aşeza pe un podium de scândură.

Page 11: Surse de-alimentare-cu-apa

Apele lacurilor

Caracteristici importante ale apelor lacurilor

Părţile componente ale unui lac Dinamica apelor

Granulometria-Ţărmul -Terasa lacustră -Plaja lacustră -Deltele lacustre -Zona litorală -Zona profondală -Golfurile -Estuarele

-Mişcări permanente -Mişcări temporare

-Argile fine-Mâluri-Nisipuri grosiere-Pietrişuri

Page 12: Surse de-alimentare-cu-apa

Surse indirecte de alimentare cu apă

Alimentarea cu apă a instalaţiilor de stingere a incendiilor şi maşinilor de incendiu se face de la o sursă de apă captată, transportată/ tratată, stocată pentru diferite scopuri social economice

Sursele indirecte de alimentarea cu apă

- bazine/ rezervoare de acumulare

- hidranţi de incendiu exteriori aflaţi pe reţelele de alimentare cu apă

Page 13: Surse de-alimentare-cu-apa

Bazine / rezervoare de acumulare

Alimentarea cu apă a maşinilor de incendiu din bazine se face la fel ca şi alimentarea din râuri şi lacuri. Adâncimea apei în bazin / rezervor trebuie să fie de cel putin 50 cm.

Rezervoarele de acumulare se prevăd pentru diferite scopuri social economice sau special pentru a stoca un volum de apă pentru combaterea incendiilor. În general rezervoarele de acumulare sunt comune atât pentru instalaţiile sanitare sau scopuri industriale cat şi pentru instalaţiile de stingere a incendiilor.

Page 14: Surse de-alimentare-cu-apa

Bazine / rezervoare de acumulare

Alimentarea cu apă a instalaţiilor de stingere a incendiilor se poate fce din reţelele de alimentare cu apă potabilă a localităţilor, din bazine pentru rezervă de apă sau din reţeaua de alimentare cu apă a localităţii şi din rezervoare de acumulare în cazul în care reţeaua exterioară nu poate asigura debitul şi presiunea necesară, sau funcţionează cu intermitenţe.

Rezervoarele de apă se prevăd cu indicatoare de nivel locale, vizibile de la nivelul solului şi cu sisteme pentru transmiterea nivelurilor caracteristice de apă de incendiu în staţiile de pompare şi la serviciile de pompieri.

Page 15: Surse de-alimentare-cu-apa

Reţelele de alimentare cu apă şi hidranţi de incendiu exteriori

Alimentarea cu apă a zonelor populate şi a întreprinderilor industriale se face prin reţele de apă cu rol de a aduce apa direct la locul de consum. Reţeau de distribuţie a apei depinde de situaţia locală, topografică, socială, economică, de mărimea şi repartiţia consumului din localitate.

tipuri de reţele

sistem ramificat

(fig. a)

sistem inelar cu ramificaţii

(fig. b)

sistem inelar

(fig. c)

Page 16: Surse de-alimentare-cu-apa

Reţelele de alimentare cu apă şi hidranţi de incendiu exteriori

Conductele pe care se amplasează hidranţii de incendiu exteriori au următoarele diametre minime -100 mm ptr hidranţii Dn 65 mm sau Dn 80 mm-150 mm ptr hidranţii Dn 100 mm-250 mm ptr hidranţii Dn 150 mm

Presiunea minimă la hidranţii de incendiu exteriori de la care se intervine direct pentru stingere, trebuie să asigure realizarea unui jet compact de minimum 10 m lungime, ţeava de refulare acţionând în punctele cele mai înalte şi depărtate al acoperişurilor (stivelor) cu un debit de 5...10 l/s.

Page 17: Surse de-alimentare-cu-apa

Alte surse de apă ce pot fi utilizate la stingerea inceniilor

Precipitaţiile reprezintă o sursă de apă dacă este corespunzător colectată şi stocată în bazine sau rezervoare.Precipitaţiile se formează prin condensarea vaporilor de apă la atingerea pragului de saturaţie.

precipitaţii atmosferice

ploaie ninsoare grindină

Page 18: Surse de-alimentare-cu-apa

BIBLIOGRAFIE

• Suport de curs HIDROLOGIA USCATULUI -http://facultate.regielive.ro/cursuri/geografie/ -----;

• Agenda pompierului – Bucureşti- Editura Tehnică 1993; • Hidraulica pentru pompieri – Col. Ing. Pompiliu Bălulescu şi

ing. Vasile Călinescu;• Normativ pentru proiectarea, executarea şi exploatarea

instalaţiilor de stingere a incendiilor indicativ NP 086-05;• STAS 1478-90 Alimentarea cu apă la construcţii civile şi

industriale;• STAS 695-80 Hidranţi subterani;• SR 1343-1 Alimentări cu apă potabilă pentru localităţi

urbane şi rurale;• Regulamentul instrucţiei de specialitate a pompierilor

militari


Recommended