+ All Categories
Home > Documents > SUPORT CURS Cl XII F- MODULUL IV PLANIFICAREA ŞI ...

SUPORT CURS Cl XII F- MODULUL IV PLANIFICAREA ŞI ...

Date post: 17-Oct-2021
Category:
Author: others
View: 3 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 16 /16
SUPORT CURS Cl XII F- MODULUL IV PLANIFICAREA ŞI ORGANIZAREA PRODUCŢIEI Prof Radulescu Monica
Transcript
SUPORT CURS Cl XII F- MODULUL IV PLANIFICAREA I ORGANIZAREA PRODUCIEI
Prof Radulescu Monica
A. CONSIDERAII TEORETICE: Realizarea unui produs într-o întreprindere are loc cu participarea direct sau indirect a
unor factori care îndeplinesc anumite activiti sau aciuni bine determinate, la locuri de munc bine precizate.
Totalitatea activitilor sau aciunilor de transformare a materiei prime, materialelor sau semifabricatelor în produse finite formeaz procesul de producie.
Produsul finit este produsul în faza de livrare ctre beneficiar – populaie sau alt întreprindere. În aceast accepiune produse finite pot fi: piese, subansambluri, ansambluri, maini- unelte etc. produsul finit este specific fiecrui agent economic. Astfel, ceea ce pentru unii este un semifabricat, pentru alii (acelai produs) este produs finit.
Principalele activiti ce se îndeplinesc în cadrul unui proces de producie sunt: - activiti de concepie i proiectare a produselor, desfurate în ateliere de proiectare prototipuri i de autoutilare; - activiti de concepie i proiectare a tehnologiei de elaborare a semifabricatelor, a tratamentelor termice primare, intermediare i finale, desfurate în ateliere de proiectare tehnologic pentru prelucrri la cald; - activiti de concepie i proiectare a tehnologiilor de prelucrare mecanic a pieselor, desfurate în ateliere de proiectare tehnologic pentru prelucrri la rece; - activiti de concepie i proiectare a SDVurilor necesare prelucrrilor !a rece i la cald, desfurate în ateliere de proiectare SDVuri i autoutilri; - activiti de realizare practic a SDVurilor proiectate, desfurate în secii de sculrie i de autoutilare; - realizarea semifabricatelor în secii i ateliere de turntorie, forj, sudare, tratamente termice primare, ateliere de debitare; - prelucrare mecanic a semifabricatelor în secii i ateliere de prototipuri, maini-unelte, prese etc.; - tratamente termice intermediare i finale, în ateliere de tratamente termochimice; - asamblarea pieselor prelucrate în vederea obinerii de subansambluri, ansambluri, maini-unelte etc. în secii i ateliere de montaj (asamblare); - vopsirea pieselor, subansamblurilor, mainilor în scopul conservrii i obinerii unui aspect plcut, în secii i ateliere de vopsitorie;
- controlul tehnic de calitate intermediar i final în secii i ateliere< productive, laboratoare, servicii de control; - întreinerea i reparaiile utilajelor în secii i ateliere de întreinere; - activiti de organizarea produciei i a muncii, desfurate în cadrul serviciului de organizare; - aprovizionarea cu materii prime, materiale, semifabricate, SDVuri etc. de ctre serviciul de aprovizionare; - activiti de transport în cadrul întreprinderii i de aprovizionare a locurilor de munc, desfurate de serviciul de transporturi i depozite; - activiti administrative i sociale, desfurate de serviciul administrativ; - activiti financiare, analize economice, costuri de producie, control financiar intern, desfurate de serviciul financiar; - activiti de contabilitate, desfurate de serviciul de contabilitate.
Se constat c activitile din cadrul unui proces de producie pot fi grupate în:
activiti de cercetare i proiectare,
activiti de baz,
activiti de deservire. Activitile de baz sunt activitile legate direct de transformarea materialelor sau
semifabricatelor in produse finite prin modificri de form, dimensiuni, proprieti i aspect al acestora. Astfel de activiti sunt cele legate de realizarea semifabricatelor (prin turnare, forjare, presare, sudare etc.), prelucrarea mecanic, asamblarea pieselor etc.
6
Activitile de deservire constau într-o varietate larg de servicii care asigur desfurarea normal a proceselor de baz i auxiliare. Dintre acestea, cele mai importante sunt: transportul materiilor prime i materialelor, aprovizionarea locurilor de munc cu semifabricate i SDVuri, transportul diferitelor forme de energie, gospodrirea depozitelor, activitatea laboratoarelor.
Diferitele activiti prin care se realizeaz procesul de producie în cadrul compartimentelor întreprinderii se desfoar pe locuri de munc, stabilite pe baza unei anumite diviziuni interne a muncii.
Locul de munc, ca atare, reprezint acea parte a compartimentului de producie (secie, atelier, depozit etc.) caracterizat printr-un anumit spaiu organizat în concordan cu diviziunea intern a muncii. Pe un loc de munca îi pot desfura activitatea unul sau mai muli muncitori.
Procesul de producie este format din: procesul tehnologic;

Procesul tehnologic este format din ansamblul operaiilor tehnologice prin care se realizeaz
un produs sau repere componente ale acestuia. Procesul tehnologic modific atât forma i structura cât i compoziia chimic a diverselor materii prime pe care le prelucreaz.
Procesele de munc sunt acele procese prin care factorul uman acioneaz asupra obiectelor muncii cu ajutorul unor mijloace de munc.
Pe lâng procesele de munc în unele ramuri industriale exist i procese naturale în cadrul crora obiectele muncii sufer transformri fizice i chimice sub aciunea unor factori naturali (industria alimentar - procese de fermentaie, industria mobilei – procese de uscare a lemnului etc.)
inând seama de aceste componente, conceptul de proces de producie mai poate fi definit prin totalitatea proceselor de munc, proceselor tehnologice i a proceselor naturale ce concur la obinerea produselor sau la execuia diferitelor lucrri sau servicii.
Totalitatea activitilor care realizeaz un anumit stadiu al transformrii materiei prime în produs finit formeaz procesul tehnologic.
Deci procesul tehnologic este o parte din procesul de producie. De exemplu: procesul tehnologic de elaborare a semifabricatelor (de turnare, de forjare, de sudare, de sinterizare etc.) procesul tehnologic de prelucrri (mecanice, neconvenionale, prin deformri plastice la rece etc.), procesul tehnologic de control, procesul tehnologic de vopsire, procesul tehnologic de asamblare etc.
Prin urmare, procesul de producie cuprinde, la rândul su, urmtoarele tipuri de procese: 1. industriale: în care intr procesele de baz i auxiliare 2. non-industriale: legate de serviciile care asigur desfurarea normal a proceselor de baz
i auxiliare B. SARCINI DE LUCRU: 1. Reprezentai în dreptunghi semnul care indic relaia dintre procesul de producie i procesul tehnologic, folosind unul dintre simbolurile date: +; <; >; ∩; ; ; . Justificai.
PROCES DE PRODUCIE PROCES TEHNOLOGIC
_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
7
2. Marcai sgeile dintre dreptunghiurile de mai jos în ordinea corect a transformrii materialelor:
MATERII PRIME SEMIFABRICATE PRODUSE FINITE
3. Precizai etapele si operatiile procesului deproductie in tr-o intreprindere de confectii : 4. Conform exemplelor date, completai tabelul de mai jos i explicai alegerea fcut:
Nr. Procesul de producie Tipul produciei crt.
Ex.1. Aprovizionarea seciilor de asamblare cu SDVuri Non-industrial necesare
Ex. 2. Introducerea conductoarelor electrice în tuburi de
protecie
2. Executarea de subansamble pentru echipamente
electrice
4. Repararea bateriilor de acumulatoare
5. Asamblarea unitii centrale a unui PC
6. Instalarea softurilor necesare
consumabile
_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
8
CAP.2. Criterii de clasificare a proceselor de producie: 2.1. Modul de participare la executarea produselor (procese de munc de baz, procese auxiliare, procese de munc de deservire) 2.2. Modul de execuie (manuale, manual-mecanice, procese de aparatur) 2.3. Modul de obinere a produselor finite din materii prime (directe, sintetice, analitice) 2.4. Natura tehnologic a operaiilor efectuate (procese chimice, de schimbare a configuraiei sau formei, de asamblare, de transport) 2.5. Natura activitii desfurate (procese de producie propriu-zise, procese de depozitare sau magazinaj, procese de transport)
A. CONSIDERAII TEORETICE: PROCESUL DE PRODUCIE= totalitatea activitilor desfurate cu ajutorul mijloacelor de
producie i a proceselor naturale, pentru transformarea organizat a obiectelor muncii în produse finite.
Aceste activiti se desfoar într-un cadru organizat, corespunztor particularitilor constructive, condiiilor i procedeelor folosite pentru realizarea produsului.
Organizarea procesului de producie, determinat de: felul materialelor care se prelucreaz, procedeele tehnologice – trebuie s asigure realizarea în cele mai bune condiii a produsului finit respectiv.
Activitile de producie se desfoar în cadrul: sectoarelor, seciilor, atelierelor, ca subuniti ale întreprinderilor.
2.1. Modul de participare la executarea produselor (procese de munc de baz, procese auxiliare, procese de munc de deservire)
Dup felul cum particip la realizarea produsului finit, procesele de producie pot fi:
a) DE BAZ; b) AUXILIARE; c) DE DESERVIRE; d) ANEXE. a) PROCESELE DE BAZ:
= cuprind activiti prin care obiectele muncii( materiile prime i materialele) sufer modificri ale:
formei geometrice;
aspectului lor, transformându-se în produse finite (conferindu-le valoarea de întrebuinare pentru care au fost concepute).
- sunt structurate pe stadii de fabricaie care se execut dup anumite tehnologii de fabricaie:
TEHNOLOGII DE FABRICAIE STADII
SUDARE
ASAMBLARE
ÎNCERCARE
PROCEDEE NECONVENIONALE ETC.
b) PROCESELE AUXILIARE:


asigurare a echipamentului tehnologic de prelucrare i control.
- în întreprinderi aceste activiti auxiliare sunt constituite, dup natura lor, în servicii distincte:
energeticul ef;
tehnologul ef;
mecanicul ef.
c) PROCESELE DE DESERVIRE:
- cuprind o gam larg de servicii, necesare atât activitilor de baz cât i celor auxiliare; - se refer la: activitatea depozitelor de materiale;
laboratoarelor; transportul de materii prime i materiale;
aprovizionarea cu semifabricate, S.D.V.uri;
- confecionarea ambalajelor; - valorificarea deeurilor prin tehnologii de refolosire, etc.
Procesul de producie se realizeaz în cadrul locurilor de munc. Locul de munc = acea parte a compartimentului de producie (secie, atelier, depozit,
laborator etc.) caracterizat printr-un spaiu organizat conform diviziunii interne a muncii i având o anumit dotare tehnic. Pe un loc de munc de munc îi pot desfura activitatea unul sau mai muli oameni.
B. SARCINI DE LUCRU: 1. Citii cu atenie cuvintele din imagine i construii o fraz coerent, referitoare la definirea procesului de producie.
desfurate(…) cu ajutorul (…) pentru (…)
totalitatea (…) organizat (…) proceselor naturale, (…) mijloacelor de producie (…) în (…) transformarea (…)
activitilor(…) i a (…)
11
2. Pe baza exemplului dat, completai tabelul de mai jos i justificai alegerea fcut:
Nr. crt. Stadiul procesului de producie Tipul procesului de producie
Ex. Controlul strii de descrcare a bateriilor de auxiliar acumulatoare
1. Execuia instalaiei electrice de for
2. Montarea corpurilor de iluminat
3. Întreinerea sistemului de comand afiaj
4. Instalarea softului pentru extragerea automat a
cuvintelor din documente scanate
necesare
medical
12
VERTICAL A – B: Toate activitile desfurate cu ajutorul mijloacelor de producie i a proceselor naturale, pentru transformarea organizat a obiectelor muncii în produse finite
ORIZONTAL: 1 – aducere de materii prime i materiale; 2 – verificare; 3 – amplasare a produselor finite în spaii special amenajate; 4 – proces de deservire ce const în prezentarea ofertei de produse; 5 – meninere în stare de funcionare; 6 – deplasare a materiilor prime, materialelor sau a produselor finite; 7 – proces de baz ce const în îmbinarea a dou metale; 8 – execuie a unor inscripii sau desene pe foi de tabl, prin presare; 9 – acoperire a unei suprafee cu un strat protector; 10 – remediere; 11 – deformare plastic a materialelor metalice prin lovire, prin presare la rece sau la cald; 12 – scule, dispozitive, verificatoare; 13 – prelucrare fin a unei suprafee metalice; 14 – probare; 15 – introducere în cavitatea unei forme rigide a unui material metalic topit; 16 – prelucrare a unei piese, prin care se realizeaz forma final; 17 – deformare plastic a unui semifabricat metalic cu ajutorul unei matrie.
Precizai în fiecare dintre procesele de mai sus, tipul acestora (de baz, auxiliare, de deservire, anexe): _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ 4. Identificai în atelierul coal, tipul procesului de producie, în cadrul excursiei vizit efectuate. _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
2.2. Modul de execuie (manuale, manual-mecanice, procese de aparatur)
A. CONSIDERAII TEORETICE: Dup gradul de înzestrare tehnic, deci dup modul de execuie, procesele de producie se
clasific în:
manuale,
manual-mecanice,
mecanice,
automate
de aparatur. Procesele manuale sunt acelea care au loc prin energia muscular a muncitorului, care cu
ajutorul unor scule sau dispozitive acioneaz direct asupra obiectului muncii (ex. încrcarea - descrcarea manual a materiilor prime, semifabricatelor, produselor finite etc.)
Procesele manual-mecanice reprezint o îmbinare a executrii operaiilor atât pe cale mecanic cât i pe cale manual. Sunt cele în care, transformarea materiilor prime i materialelor se face de ctre maini i utilaje, muncitorul trebuind doar s observe funcionarea i s conduc respectivele maini.
Procesele mecanice sunt cele care, în executarea operaiilor, utilizeaz numai maini, muncitorul asigurând conducerea i buna funcionare a acestora.
Procesele automate se desfoar fr intervenia direct a muncitorului, acesta asigurând numai supravegherea general a desfurrii procesului.
Procesele de aparatur sunt acele procese de producie în care executantul are sarcina de a urmri i regla maini, aparate, utilaje i instalaii care prelucreaz materiile prime i materialele în vederea obinerii produsului finit. Ele sunt întâlnite mai ales în industria chimic (ex. neutralizarea, oxidarea, evaporarea, uscare etc.), desfurându-se în anumite vase, recipiente, înzestrate cu mecanisme speciale denumite aparate. Procesele de aparatur pot avea loc în mod continuu, intermitent sau periodic.
________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
Fig.6. 2. Dai exemple de procese tehnologice din fiecare categorie mai sus menionat: _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
16
2.3. Modul de obinere a produselor finite din materii prime (directe, sintetice, analitice)
A. CONSIDERAII TEORETICE: Dup caracterul prelucrrii materiilor prime, procesele de producie pot fi clasificate în:
directe,
sintetice
analitice. Procesele directe au loc atunci când produsul finit se obine ca urmare a prelucrrii succesive
a unui singur fel sau a unui numr redus de materii prime, de exemplu, fabricarea varului, a cherestelei, a pâinii etc.
Procesele sintetice au loc atunci când produsul finit se obine prin îmbinarea mecanic sau prelucrarea chimic a mai multor semifabricate, obinute anterior prin prelucrarea unui numr mai mare de materii prime. De exemplu, construciile de maini, fabricarea cauciucului sintetic etc.
________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
Fig.3
2.4. Natura tehnologic a operaiilor efectuate (procese chimice, de schimbare a configuraiei sau formei, de asamblare, de transport)
A. CONSIDERAII TEORETICE: Dup natura lor, procesele tehnologice pot fi:
a) procese tehnologice de semifabricate, prelucrare fizico-chimic pentru obinerea calitilor necesare ale materialelor, proprietilor chimice sau fizico-mecanice i a proceselor de formare, specifica produsului finit în condiii cât mai economice; b) procese tehnologice de tratamente termice, în care se modific structura materialului, cu scopul îmbuntirii proprietilor fizice mecanice; c) procese tehnologice de prelucrare mecanic, care cuprind procedee de formare final, prin care se modific forma geometric, dimensiunile, calitatea suprafeelor sau calitile organoleptice; toate acestea se obin pe cale mecanic. d) procese tehnologice de asamblare, procese finale prin care obine produsul finit, indiferent c este o pies sau un agregat mecanic, un produs textil, un produs alimentar sau indiferent de domeniul de utilizare a produsului.
Sau: a) procese chimice care se efectueaz în instalaii închise ermetic i în care are loc transformarea materiilor prime în produse finite în urma unor reacii chimice, fizice termochimice sau electrochimice (ex. procese din industria chimic, procese de obinere a aluminiului, a maselor plastice, a oelului i fontei). b) procese de schimbare a configuraiei sau formei prin operaii de prelucrare mecanic a materiilor prime cu ajutorul unor maini (ex. strunjirea, frezarea etc.) c) procese de asamblare (ex. lipirea, sudarea) d) procese de transport.
B. SARCINI DE LUCRU:
________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
Fig.4
________________________________________ Fig.5
_______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________
transport)

În raport cu natura activitii desfurate, procesele de producie sunt:
a) procese de producie propriu-zise, în care are loc transformarea efectiv a materiilor prime i materialelor în bunuri economice. b) procese de depozitare sau magazinaj c) procese de transport.
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
________________________________________ ________________________________________
Fig.4
_________________________________________________________________________ ______
_________________________________________________________________________ ______ _________________________________________________________________________ ______ _________________________________________________________________________ ______ _________________________________________________________________________ ______ _________________________________________________________________________ ______ _________________________________________________________________________ ______ _________________________________________________________________________ ______ _________________________________________________________________________ ______ _________________________________________________________________________ ______ _________________________________________________________________________ ______ _________________________________________________________________________ ______

Recommended