+ All Categories
Home > Documents > Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic ...

Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic ...

Date post: 03-Jan-2016
Category:
Upload: mirela-harmanescu
View: 119 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
Description:
Studiul de Fezabilitate pentru ManagementulRiscului la Inundatii in Spatiul HidrograficPrut-Barlad-reaabilitarea raului Bahlui
25
Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad STUDIUL DE FEZABILITATE STUDIUL DE FEZABILITATE MASTER PLANUL MASTER PLANUL
Transcript
Page 1: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic

Prut-Barlad

STUDIUL DE FEZABILITATESTUDIUL DE FEZABILITATE

MASTER PLANULMASTER PLANUL

Page 2: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Zona de studiu

S i l id fi l d i l id fi hl iSpatiul Hidrografic Prut Barlad Bazinul Hidrografic Bahlui

BENEFICIAR: ANAR - PODU ILOAIEIBENEFICIAR: ANAR DIRECTIA APELOR PRUT IASI

TG FRUMOS

PODU ILOAIEI

Page 3: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Bazinul Hidrografic Bahlui – lucrarile propuse

Masuri nestructurale:Masuri nestructurale:Sistem integrat pentru suport decizional in Bazinul hidrografic BahluiHarti de hazard si de risc pentru Spatiul hidrografic Prut -Barlad

Regularizare rau Bahlui in municipiul Iasi

Polder pe raul Bahlui amonte de localitatea Podu Iloaiei

Acumulari nepermanente pe raurile Bahluet si Probota amonte de localitatea Targu F

Polder pe raul Bahlui aval de localitatea Podu Iloaiei

Frumos

Page 4: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Regularizare rau Bahlui in Municipiul Iasi

Situatia existenta

Standardul de protectie in Iasi este inferior probabilitatii de 1% (intre 3% si 2%);

Albia raului prin Iasi are o capacitate de transport mai mica decat debitul cu b bilit t d 2%probabilitatea de 2%. 

Debitul cu probabilitatea de 1% in Iasi va avea impact asupra aproximativ:

14,000 de locuitori

d l 5,000 de locuinte

3,000 de afaceri

Obi ti l itObiectivul urmarit

Asigurarea unui standard minim de protectie a orasului Iasi de 1%;

O ti il id tOptiunile considerate:

Cresterea capacitatii de transport a albiei raului Bahlui prin Iasi

Construirea de ziduri de aparare de‐a lungul raului Bahlui in Iasi

A d i d ii d Atenuarea undei de viitura amonte de oras

Page 5: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Regularizare rau Bahlui in Municipiul Iasi

Reprofilare albie minoraDecolmatare

Imbracaminti cu pereu din beton armatRefacere parapeti de aparare

P1P2

P3P4

Dig de aparare mal drept

P4

Legenda: Stabilizare albie minora cu gabioanegP1 – Podul de PiatraP2 – Podul Tudor VladimirescuP3 – Podul MetalurgieiP4 – Podul Sfantul Ioan

Stabilizare albie minora cu gabioane

Reprofilare albie minoraDecolmatareSuprainaltare diguri existente

Page 6: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Regularizare rau Bahlui in Municipiul Iasi

Indicatori tehnici:

Lucrare Lungime rauLucrare Lungime rauDecolmatarea albiei minore L = 11 000 m;Reprofilarea albiei minore L = 6 130 m;

Imbracaminti cu pereu din beton armat monolit in albia minora

L = 2 500 m;albia minora

Stabilizarea albiei minore cu gabioane L = 2 350 m;

Dig de aparare nou  L = 3 830 m;

Reabilitarea parapetilor de protectie L = 2 500 m;

Indicatori economici:

Reabilitarea parapetilor de protectie L = 2 500 m;

Suprainaltarea digurilor existente L = 2 970 m.

cheltuieli totale investitie: 9,38 Mil. Euro

cheltuieli anuale de intretinere: 0,096 Mil. Euro

Rezultatul atins:

regularizarea raului Bahlui prin Iasi impreuna cu masurile de atenuare a undei de viitura amonte de Iasi, conduc la atingerea unui Standard de Protectie al Municipiului Iasi de circa 1%

Page 7: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Polder pe raul Bahlui aval de localitatea Podu Iloaiei

Lucrarile componente ale acestui polder sunt:

Descrierea solutiei: polder amplasat pe malul stang al raului Bahlui la aproximativ 800m aval de confuenta cu raul Bahluet

Dig contur  drum DC36ADig contur cale ferataDig contur localitati Holm si Hoisesti

cu raul Bahluet polderul are ca limite la nord magistrala de cale ferata Iasi ‐ Pascani, la sud localitatile Holm si Hoisesti iar la est drumul comunal DC36A f ld h suprafata polder, aproximativ 120 ha

Polder2 Flow (Q1%)

100

110

120

130

140

150

160

170

180

m3/

s)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

01/04/2009 13:00 02/04/2009 13:00 03/04/2009 13:00 04/04/2009 13:00 05/04/2009 13:00 06/04/2009 13:00

Time (hour)

Flow

(m

No polder u/s No polder d/s Polder2 u/s Polder2 d/s

Hidrograf atenuat Polder Aval de localitatea Podu Iloaiei ,pe raul Bahlui,

corespunzator probabilitatii de 1%

Page 8: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Polder pe raul Bahlui aval de localitatea Podu Iloaiei

Dig contur caleDig contur cale ferata L=2140 m

Dig contur  drum DC36ADi t l lit ti H l L=800 mDig contur localitati Holm si HoisestiL=2070 m

Page 9: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Polder pe raul Bahlui aval de localitatea Podu Iloaiei

Dig contur drum DC36A

Inaltimea maxima – in zona frontala 4.5mLungimea maxima ~800mPanta taluz amonte 1:2.5

Panta taluz aval 1:2.5

Latime la coronament 4mLatime ampriza 26.5m

Suprafata polder 120ha

Lungime acumulare 2140mCota coronament 55.78mdMNDig contur CF

Inaltimea medie 3.5m

Lungimea ~2140m

Panta taluz amonte 1:2 5

Lungime acumulare 2140mCapacitatea de transport albieaval de acumulare 100mc/s

Debit de calcul Q1% 115.66mc/s

Debit de verificare Q0.1% 185.066mc/sPanta taluz amonte 1:2.5

Panta taluz aval 1:2.5

Latime la coronament 3m

Latime ampriza 20.5m

Cota coronament 55 78mdMN

Debit atenuat evacuat pringolirea de fund 93.27mc/s

Volumul atenuat de lucrare 3.2Mil. mc

Reducerea de debit 22.39mc/s

Timpul de umplere 96 2oreCota coronament 55.78mdMN

Dig contur localitati Holm si Hoisesti

Inaltimea medie 3.5m

Lungimea maxima ~2070m

Panta taluz amonte 1:2.5

Timpul de umplere 96.2ore

Timpul de golire 202.1ore

Panta taluz aval 1:2.5

Latime la coronament 3m

Latime ampriza 20.5m

Cota coronament 55.78mdMN

Page 10: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Polder pe raul Bahlui aval de localitatea Podu Iloaiei

Indicatori tehnici:

Lucrare Cantitate Volumul de stocare al polderului Volum =  3,2 mil. m3p ,Diguri noi Lungime totala = 5 010 m;Regularizare albie Lungime rau = 100 m;

Indicatori economici:

cheltuieli totale investitie: 9,32 Mil. Euro

cheltuieli anuale de intretinere: 0,13 Mil. Eurocheltuieli anuale de intretinere: 0,13 Mil. Euro

Page 11: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Polder pe raul Bahlui amonte de localitatea Podu Iloaiei

Descrierea solutiei: polder amplasat in zona de lunca a raului Bahlui la nord–vest de localitatea Podu Iloaiei polderul are ca limite la vest baza versantului

Lucrarile componente ale acestui polder sunt:polderul are ca limite la vest baza versantului 

limitrof incintei, la est calea ferata Podu Iloaiei ‐Dorohoi, la nord drumul comunal DC144 iar la sud orasul Podu Iloaiei f ld h

Dig de inchidereDig contur cale ferataDig contur sat Spranceana

suprafata polder, aproximativ 265ha

Polder1 Flow (Q1%)100

20

30

40

50

60

70

80

90

Flow

(m3/

s)

Hidrograf atenuat Polder Amonte de

0

10

20

01/04/2009 13:00 02/04/2009 13:00 03/04/2009 13:00 04/04/2009 13:00 05/04/2009 13:00 06/04/2009 13:00

Time (hour)

No polder u/s No polder d/s Polder1 u/s Polder1 d/s

localitatea Podu Iloaiei, pe raul Bahlui, corespunzator probabilitatii de 1%

Page 12: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Polder pe raul Bahlui amonte de localitatea Podu Iloaiei

Dig contur sat SpranceanaDig contur sat SpranceanaL=1410 m

Dig contur cale ferata L=3940 m

Dig de inchidereL=1530 m

Page 13: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Polder pe raul Bahlui amonte de localitatea Podu Iloaiei

Dig de inchidere

Inaltimea maxima – in zona frontala 6.5m

Lungimea maxima ~1530m

P l 1 2 5Panta taluz amonte 1:2.5

Panta taluz aval 1:2.5

Latime la coronament 3m

Latime ampriza 35.5m

C t t 61 51 dMN

Suprafata polder 265ha

Lungime acumulare 3940mCota coronament 61.51mdMN

Dig contur CF

Inaltimea medie 4.5m

Lungimea ~3940m

Panta taluz amonte 1:2

Capacitatea de transport albie aval de acumulare 45mc/s

Debit de calcul Q1% 85.97mc/s

Debit de verificare Q0.1% 173.066mc/sDebit atenuat evacuat prinPanta taluz amonte 1:2

Panta taluz aval 1:2

Latime la coronament 2m

Latime ampriza 20m

Cota coronament 61 51mdMN

Debit atenuat evacuat prin golirea de fund 30.88mc/sVolum aferent probabilitatii de 1% 10.3Mil. mc

Volumul atenuat de lucrare 10.3Mil. mc

R d d d bit 55 09 /Cota coronament 61.51mdMN

Dig contur sat Spranceana

Inaltimea medie 4.5m

Lungimea maxima ~1410m

Panta taluz amonte 1:2

Reducerea de debit 55.09mc/s

Timpul de umplere 119ore

Tmpul de golire 175.3ore

Panta taluz amonte 1:2

Panta taluz aval 1:2

Latime la coronament 2m

Latime ampriza 20m

Cota coronament 61.51mdMNCota coronament 61.51mdMN

Page 14: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Polder pe raul Bahlui amonte de localitatea Podu Iloaiei

Indicatori tehnici:

Lucrare Cantitate Volumul de stocare al polderului Volum =  10,3 mil. m3Diguri noi Lungime totala = 6 880 m;Regularizare albie Lungime rau = 100 m;

Indicatori economici:

cheltuieli totale investitie: 14,49 Mil. Euro

Regularizare albie Lungime rau = 100 m;

,

cheltuieli anuale de intretinere: 0,178 Mil. Euro

Rezultatul atins:Rezultatul atins:

pe langa contributia semnificativa la atenuarea undei de viitura amonte de Iasi, acest polder asigura suplimentar un Standard de Protectie de 1% in orasul Podul Iloaiei

Page 15: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Acumulari nepermanente amonte de localitatea Tg-Frumos

Descrierea solutiei:Lucrarile componente sunt: Acumulare nepermanenta pe raul Bahluet intre localitatile Costesti si 

Descrierea solutiei:Barajul de pe raul Bahluet este amplasat la o distanta de circa 900 m amonte de confluenta cu raul Probota Barajul de pe raul Probota este amplasat la o distanta 

DadestiAcumulare nepermanenta pe raul Probota amonte de localitatea Dadesti

de circa 400 m fata de zona intravilana a localitatii Dadesti si la o distanta de circa 1.6 km amonte de confluenta cu raul Bahluet

30

40

50

60

70

Q [m

c/s]

Qa=f1(t)

0 2 4 6 8 10 12 14 160

10

20

30

t [ore]

Q

Hidrograf atenuat pe raul Probota corespunzator probabilitatii de 1%  – Sectiunea S2‐S2

60

80

100

120

[mc/

s]

Qa=f1(t)

p

0 5 10 15 20 25 300

20

40

t [ore]

Q

Hidrograf atenuat pe raul Bahluet corespunzator probabilitatii de 1%– Sectiunea S1 – S1probabilitatii de 1%– Sectiunea S1 – S1

Page 16: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Acumulari nepermanente amonte de localitatea Tg-Frumos

Baraj pe ProbotaL=750 m

Dig contur sat CostestiL=500 m

Baraj pe BahluetL=500 m

Page 17: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Acumulari nepermanente amonte de localitatea Tg-Frumos

Suprafata acumulare 26.37 hahaSuprafata acumulare 26.37 haha

Lungime acumulare 1015m

Capacitatea de transport albie aval de acumulare 35mc/s

Debit de calcul Q1% 133mc/s

Debit de verificare Q0.1% 65mc/s

Corp baraj pe Bahluet 

Inaltimea maxima 12.5mLungimea maxima 500mPanta amonte Q /

Debit atenuat evacuat prin golirea de fund 42mc/s

Volum aferent probabilitatii de 1% 4.75Mil. mc

Volumul atenuat de lucrare 2.06Mil. mc

Timpul de crestere a viiturii 1% 8ore

Panta amonte 1:2.5Panta aval 1:2.5Latime la coronament 4m

Latime ampriza 66.5m

Timp de umplere a acumularii 1% 17.5ore

Timp de golire a acumularii 1% 45ore

Timpul de crestere a viiturii 5% 8ore

Timp de umplere a acumularii 5% 16ore

Cota coronament 133.1 mdMN

Lungimea deversorului 20m

Cota prag deversor 131.6 mdMN

Timp de golire a acumularii 5% 33ore

Corp baraj pe Probota 

Inaltimea maxima 10.5m

Suprafata acumulare 44.68ha

Lungime acumulare 1045m

C it t d t t lbi l d l 30 /Lungimea maxima taluz 750m

Panta taluz amonte 1:2.5Panta taluz aval 1:2.5Latime la coronament 3m

Capacitatea de transport albie aval de acumulare 30mc/s

Debit de calcul Q1% 63.35mc/s

Debit de verificare Q0.1% 74mc/s

Debit atenuat evacuat din acumulare 14mc/s

Volum aferent probabilitatii de 1% 0 94Mil mc

Latime ampriza 55.5m

Cota coronament 141.7 mdMN

Lungime deversor 30m

Cota deversor 140.00 mdMn

Volum aferent probabilitatii de 1% 0.94Mil. mc

Volumul atenuat de lucrare 0.76Mil. mc

Timpul de crestere a viiturii 1% 4.5ore

Timp de umplere a acumularii 1% 9ore

Timp de golire a acumularii 1% 108oreTimp de golire a acumularii 1% 108ore

Timpul de crestere a viiturii 5% 4.5ore

Timp de umplere a acumularii 5% 10ore

Timp de golire a acumularii 5% 96ore

Page 18: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Acumulari nepermanente amonte de localitatea Tg-Frumos

Indicatori tehnici:Lucrare Cantitate

Acumulare nepermanenta pe BahluetAcumulare nepermanenta pe BahluetVolumul de atenuare al acumularii Volum =  2,2 mil. m3

Baraj nou Lungime = 500 m;Dig nou Lungime = 500 m;Regularizare albie Lungime rau = 300 m;Regularizare albie Lungime rau = 300 m;

Acumulare nepermanenta pe ProbotaVolumul de atenuare al acumularii Volum =  0,8 mil. m3

Baraj nou Lungime = 750 m;Regularizare albie Lungime rau = 300 m;

Indicatori economici:

cheltuieli totale investitie: 12,94 Mil. Euro

cheltuieli de intretinere: 0 05 Mil Euro

Regularizare albie Lungime rau = 300 m;

cheltuieli de intretinere: 0,05 Mil. Euro

Rezultatul atins:

d d d d Asigurarea unui standard de protectie de minim 5% in Targu Frumos. 

Page 19: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

MASURI NESTRUCTURALE - Bazinul raului Bahlui- Sistem integrat pentru

suport decizional • Studiul de Fezabilitate a demonstrat ca riscul asupra vietilor omenesti, in special in zonele 

expuse la viituri rapide, este foarte mare

• Sistemul existent in bazin se bazeaza pe nivelul apelor raurilor observat, oferind putin timp de reactie si transmitere a avertizarilor

• Sistemul de Suport Decizional combina prognozarea si avertizarea asupra inundatiilor si isi propune sa mareasca timpul de reactie la un minim de 3‐4 ore

Sistemul este format din 2 componente:

Software pentru modelare care sa prelucreze informatiile/datele cu privire la precipitatii si nivelul apei furnizand prognoza inundatiilor si localizarea acestorasi nivelul apei furnizand prognoza inundatiilor si localizarea acestora

Sisteme de diseminare a avertizarilor catre comunitatile locale aflate in zona de risc

I di t i i iIndicatori economici:

cheltuieli totale investitie: 0,61 Mil. Euro

actualizarea sistemului: 0,61 Mil. Euro la intervale de 6 ani

Page 20: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Spatiul hidrografic Prut-Barlad - Harti de hazard si harti de risc la inundatii

Master Plan‐ul Prut‐Barlad a subliniat nevoia unei modelari imbunatatite pentru a asigura baza necesara pentru dezvoltarea de investitii si dezvoltarea urbanistica in urmatoarea perioada (2014 ‐ 2019) si pentru conformarea Romaniei la cerintele Directivei 60/2007, in termenul stabilit

Componentele acestei masuri sunt:

• Date topografice

Model digital al terenului Model digital al terenului

Masuratori pe rauri

• Harti cu folosintele terenului

O t f t l i d l ti idi t i i i d bil Ortofotoplanuri de rezolutie ridicata a campiei inundabile

• Harti de inundabilitate

Hidrologia ploaie‐scurgere

d l il i ii b j l Modelarea raurilor si a ruperii barajelor

Harti de inundabilitate

Harti de hazard

Indicatori economici:

• cheltuieli totale investitie: 7,69 Mil. Euro

Page 21: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Impactul asupra mediului, Situatia terenurilor

Concluziile evaluarii impactului asupra mediului :

In urma analizarii proiectului Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau a decis ca i t l E l ii I t l i M di l iproiectul nu se supune Evaluarii Impactului asupra Mediului

Situatia terenurilor afectate de lucrari

Pana in prezent au fost obtinute cu titlu gratuit 40.78 ha (69.23% din total necesar), terenuri aflate in domeniul public al Consiliilor Locale;

Sit ti l t t il t i t i t tf l

Lucrare Suprafata teren ampriza (ha)

Suprafata teren zona protectie (ha)

TOTAL teren necesar (ha)

Proprietate publica (%)

Proprietate privata (%)

Situatia completa a terenurilor necesare pentru proiect se prezinta astfel:

Dig de aparare Iasi 2,49 1,25 3,74 100,00% 0,00%Polder amonte Podu Iloaiei 16,07 10,48 26,55 87,95% 12,05%Polder aval Podu Iloaiei 10,71 7,47 18,18 91,58% 8,47%Acumulare neperm. pe Bahluet 3,82 1,38 5,20 0,00% 100%Acumulare neperm. pe Probota 3,85 1,39 5,24 14,89% 85,11%

TOTAL 58,91 75,57% 24,43%

Page 22: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Rezultatele proiectului: obiective si indicatori

Obiectivele atinse prin proiect:

i i St d d d P t ti d 1% i M i i i l i I i asigurarea unui Standard de Protectie de cca 1% in Municipiului Iasi

asigurarea unui Standard de Protectie de cca 1% in orasul Podu Iloaiei

asigurarea unui standard de protectie de minim 5% in orasul Targu Frumosg p g

asigurarea unui timp de reactie de minim 3‐4 ore pentru locuitorii comunitatilor din zona de risc in bazinul raului Bahlui (DSS)

i i f tiil d b t d lt d i titii i d lt b i ti i asigurarea informatiilor de baza pentru dezvoltarea de investitii si dezvoltarea urbanistica in bazinul Prut‐Barlad si conformarea Romaniei la cerintele Directivei 60/2007 privind realizarea hartilor de hazard si de risc

ATINGEREA ACESTOR OBIECTIVE ASIGURA CONFORMAREA LA TINTELE GENERALE SI SPECIFICE ALE POS MEDIU 2007 – 2013 SI SUNT IN CONCORDANTA CU CONCLUZIILE STRATEGIEI NATIONALE PE TERMENMEDIU SI LUNG PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI LASTRATEGIEI NATIONALE PE TERMEN MEDIU SI LUNG PRIVIND MANAGEMENTUL RISCULUI LA INUNDATII

Page 23: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Rezultatele proiectului: obiective si indicatori

Indicatorii tehnici globali ai proiectului

Nr.Indicator U.M. Cantitate

crt.Indicator U.M. Cantitate

1 Constructia de poldere noi buc. 2

2Constructia de acumulari nepermanentenoi

buc. 2

i l d ii il il 33 Noi volume de stocare a viiturilor mil. m3 16,63.1 in poldere mil. m3 13,53.2 in acumulari nepermanente mil. m3 3

4 Diguri noi km 17,474.1 in orasul Iasi km 3,834.2 aferente noilor poldere km 11,894.3 aferente noilor acumulari km 1,75

5 Suprainaltare dig existent km 2,976 Refacere parapeti de aparare km 2,57 Decolmatare albie km 118 Recalibrare albie km 7,33

9Imbracaminti cu pereu din beton armat

Km; mp 2 5 ; 42 5009monolit in albia minora

Km; mp 2,5 ; 42.500

10 Stabilizarea albiei minore cu gabioane km 2,35

Page 24: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Rezultatele proiectului: obiective si indicatori

Indicatorii economici globali ai proiectuluiIndicatorii economici globali ai proiectului Costul total al investitiei:

inclusiv TVA este de 64 706,86 mii Euro, echivalent 271 645,85 mii Ron

fara TVA: 54 446 20 mii Euro echivalent 228 570 57 mii Ron fara TVA: 54 446,20 mii Euro, echivalent 228 570,57 mii Ron

Din care C+M:

Constructii montaj inclusiv TVA:  41 140,99 mii Euro (172 713,98 mii Ron)

C t tii t j f TVA 34 572 26 ii E (145 137 8 ii R ) Constructii montaj fara TVA: 34 572,26 mii Euro (145 137,8 mii Ron)

Durata de realizarea a proiectului: 5 ani

Esalonarea investitiei:T l A I A II A III A IV A V

Rata Cost Beneficiu: 4 84

Total An I An II An III An IV An V

mii Euro cu TVA  64706,86 14467,59 20620,42 24474,64 4939,56 204,65

mii RON cu TVA 271645,87 60736,39 86566,59 102746,99 20736,77 859,14

Rata Cost Beneficiu: 4.84

Surse de finantare:mii RON mii Euro SURSA DE FINANTARE

Fonduri de Coeziune prin POS Mediu ‐ Axa 5 – 80% din cheltuielile eligibile182 856,46 44 645,88

Fonduri de Coeziune prin POS Mediu  Axa 5 80% din cheltuielile eligibile(exclusiv TVA)

88 789,39 20 060,98 Cofinantare din Bugetul de stat – 20% din cheltuielile eligibile + TVA

271 645,85 64 706,86 TOTAL INCLUSIV TVA271 645,85 64 706,86 TOTAL INCLUSIV TVA

Page 25: Studiul de Fezabilitate pentru Managementul Riscului la Inundatii in Spatiul Hidrografic Prut-Barlad

Recommended