Home >Documents >Studiu privind contribuția -...

Studiu privind contribuția -...

Date post:29-Aug-2019
Category:
View:212 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • Studiu privind contribuția sportului la dezvoltarea

  regională prin intermediul

  fondurilor structurale

  Ghid practic privind dezvoltarea

  proiectelor din domeniul sportului și

  activităților fizice în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene

  (fondurile ESI)

 • Informațiile și opiniile exprimate în cadrul prezentului studiu aparțin autorului

  (autorilor) și nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei și/sau a Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA). Comisia

  și/sau Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) nu

  garantează corectitudinea datelor incluse în prezentul studiu. Nici Comisia, nici Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) și nici orice

  altă persoană care acționează în numele Comisiei și/sau în numele Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) nu pot fi considerate

  responsabile pentru modul de utilizare a informațiilor conținute în prezentul studiu.

 • Cuprins

  1. Introducere ........................................................................................ 1

  1.1 Cine poate utiliza prezentul Ghid ...................................................... 2 1.2 Modul de utilizare a prezentului Ghid ................................................ 2

  2. 10 etape pentru elaborarea unui proiect de succes ............................ 3

  2.1 Etapa 1: Convingerea că sportul poate oferi o schimbare ..................... 3 2.2 Etapa 2: Evaluarea punctelor forte și a potențialului organizației dumneavoastră ....................................................................................... 4 2.3 Etapa 3: Formularea unei idei de proiect ........................................... 5 2.4 Etapa 4: Evaluarea situației în zona în care vă aflați ............................ 5 2.5 Etapa 5: Stabiliți etapa ciclului de programare în care vă aflați ............. 6 2.6 Etapa 6: Adresați-vă celor care vă pot oferi consiliere privind dezvoltarea proiectului .............................................................................................. 7 2.7 Etapa 7: Începeți elaborarea unei propuneri ....................................... 7 2.8 Etapa 8: Scrieți și transmiteți o propunere ......................................... 8 2.9 Etapa 9: Puneți în aplicare proiectul .................................................. 8 2.10 Etapa 10: Evaluați și raportați modul de desfășurare a proiectului ......... 9

  3. Cunoașterea aprofundată a detaliilor ................................................ 10

  3.1 Ghiduri utile ................................................................................ 10 3.2 Contextul politicilor UE .................................................................. 11 3.3 Principalele surse de finanțare ....................................................... 11 3.4 Sportul și impactul economic și social al acestuia .............................. 12 3.5 Identificarea programelor relevante în zona dumneavoastră ............... 13 3.6 Detalii privind programele relevante în zona dumneavoastră .............. 14 3.7 Conceperea unui proiect ................................................................ 15 3.8 Alte propuneri și rapoarte .............................................................. 17 3.9 Ajutor și sprijin ............................................................................ 17

  4. Pe termen lung ................................................................................. 19

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 1

  1. Introducere Oamenii practică sportul și activitățile fizice din mai multe motive, inclusiv din plăcere,

  pentru a-și îmbunătăți condiția fizică și sănătatea și pentru un sentiment de bunăstare. Promovarea sportului pentru a-i ajuta pe oameni să atingă aceste scopuri

  este importantă în sine, dar există și alte motive pentru a încuraja sportul și activitățile fizice în afară de beneficiile personale imediate.

  Într-o economie modernă, sportul contribuie în mod direct la activitatea economică,

  poate fi utilizat ca vehicul pentru generarea unei game tot mai largi de activități

  economice și acțiuni sociale, fiind, în același timp, un puternic factor motivant pentru diverse persoane și grupuri. Pe scurt, sportul și activitățile fizice pot avea efecte

  economice și sociale majore, în special la nivel local sau regional.

  Există mai multe surse de informare privind asistența disponibilă la nivel european pentru dezvoltarea intervențiilor în domeniul sportului. Aceste publicații, care oferă

  foarte multe recomandări folositoare, tind să acopere gama completă de sprijin disponibil. Între acestea se numără:

  „Funding for Sports in the European Union” („Finanțarea sportului în Uniunea Europeană”), publicație a Biroului UE al Comitetului Olimpic European;

  „The Guide to EU Funding for the Tourism Sector” („Ghidul de finanțare UE

  pentru sectorul turismului”), disponibil în limbile engleză și franceză, care se referă, bineînțeles, la domeniul turismului, dar care oferă și multe informații relevante pentru

  domeniul sportului.

  Există, de asemenea, recomandări utile disponibile și la nivel național. De exemplu,

  Ministerul francez pentru Mediul Urban, Tineret și Sport a publicat recent un ghid privind sursele de finanțare în domeniul sportului, care include atât fondurile ESI, cât

  și programul Erasmus +. Titlul acestuia este:

  Guide des financements européens pour le sport („Ghidul finanțării europene pentru sport”).

  Comitetul Olimpic German (DOSB) a publicat, de asemenea, informații privind sprijinul

  acordat sportului din fonduri structurale din perioada anterioară, care rămân totuși de

  interes:

  „Sportstättenförderung durch die EU” („Finanțarea centrelor sportive de către UE”).

  Pe lângă acestea, Comisia a publicat următorul ghid general: „Guidance for

  Beneficiaries of European Structural and Investment Funds and related EU instruments” („Ghid pentru beneficiarii Fondurilor structurale și de investiții europene

  și ai instrumentelor UE conexe”).

  Totuși, prezentul Ghid practic se concentrează în principal asupra obținerii de

  sprijin financiar pentru proiectele bazate pe sport și activități fizice care au ca scop generarea de efecte economice și sociale prin intermediul fondurilor

  structurale și de investiții europene.

  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdfhttps://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sportstaetten/DOSB_Sportstaetten_A4_ES.pdfhttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_ro.pdfhttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_ro.pdfhttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_ro.pdf

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 2

  Prin urmare, acesta vizează proiectele sportive sprijinite de:

  Fondul european de dezvoltare regională (FEDR),

  Fondul social european (FSE),

  Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR),

  Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).

  1.1 Cine poate utiliza prezentul Ghid

  Prezentul Ghid este destinat persoanelor sau îndeosebi organizațiilor interesate în

  dezvoltarea de activități sportive pe care le consideră ca având un impact benefic asupra comunității, orașului, regiunii sau chiar asupra țării în general. Între acestea se

  pot număra organizații sau federații sportive, întreprinderi și cluburi din domeniul sportiv și autorități publice la nivel național, regional sau local, putând fi, de

  asemenea, incluse și organizațiile de voluntari, de formare, precum și cele care au un

  interes profesional în dezvoltarea economică.

  Mai întâi, Ghidul face referire la proiecte din perioada de programare actuală - 2014-2020. În ultimul capitol sunt incluse considerații pe termen mai lung.

  1.2 Modul de utilizare a prezentului Ghid

  Oricine dorește să dezvolte un proiect în cadrul fondurilor structurale și de investiții

  europene trebuie să se aștepte la un proces puțin mai complicat, în special dacă se dorește ca proiectul să aibă succesul așteptat.

  Pentru ca utilizatorii Ghidului să nu se piardă în detalii, prima parte a documentului va

  prezenta principalele elemente ale procesului de elaborare a unui proiect, o parte

  dintre detaliile necesare urmând a fi tratate ulterior. Astfel, vor exista două iterații înainte de conturarea unei imagini relativ complete. Prima va stabili principalele 10

  etape care trebuie parcurse pentru a elabora un proiect de succes în perioada actuală. A doua va face referire preponderent la aspectele mai detaliate care trebuie avute în

  vedere, precum și la sursele de informare privind detaliile care trebuie aprofundate.

  Capitolul final va aborda modul în care acțiunile în domeniul sportului pot fi promovate cu mai multă eficacitate pe termen lung, în viitoarele perioade de programare.

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 3

  2. 10 etape pentru elaborarea unui proiect de succes

  2.1 Etapa 1: Convingerea că sportul poate oferi o schimbare

  Prima etapă constă în convingerea că sportul poate oferi o schimbare reală și că are caracteristici speciale, care îl transformă într-un instrument util pentru asigurarea unei

  veritabile dezvoltări economice și sociale.

  Principalul raport al prezentului studiu oferă foarte multe dovezi ale modului în care

  sportul poate aduce o schimbare, dar, în termeni generali, trebuie reținute următoarele aspecte:

  Sportul generează în mod direct activități economice, fie că este vorba de mari

  cluburi de fotbal sau de cluburi sportive și săli de sport locale.

  Activitățile sportive necesită contribuție umană și, prin urmare, sunt destul de

  eficace în generarea de locuri de muncă la nivel local, atât în cadrul activităților

  sportive propriu-zise, cât și pentru lucrările de construcție și de întreținere a bazelor sportive. Pe scurt, sportul reprezintă un factor important al creșterii

  gradului de ocupare a forței de muncă.

  Ca element esențial al „economiei experienței”, sportul este eficace în atragerea de

  talente și încurajarea formelor noi și inovatoare de experiență, de la noi tipuri de sport până la noi metode de măsurare a performanței și de monitorizare a

  activităților.

  Sportul are o contribuție substanțială la crearea de conținut în domeniul TIC și este

  tot mai important pentru aplicațiile TIC, în special datorită sistemelor de

  monitorizare a performanței.

  Evenimentele și activitățile sportive pot avea un impact direct și puternic asupra

  economiilor locale, oferind, de asemenea, oportunități deosebite de marketing și promovare - de la produse specifice la investiții străine.

  Sportul are multiple legături cu alte activități economice, în special cu turismul, și poate fi un element semnificativ al unei strategii mai largi de dezvoltare.

  Sportul și activitățile fizice pot îmbunătăți deopotrivă agilitatea mentală și condiția fizică, iar ambele pot avea efecte directe asupra productivității și capacității de

  inserție profesională, contribuind astfel la o îmbătrânire activă și în condiții bune de

  sănătate.

  Sportul este eficace în motivarea oamenilor și promovarea bunăstării și a coeziunii

  sociale.

  Sportul este în special benefic în crearea de relații cu grupurile sociale care se

  confruntă cu excluziunea și în dezvoltarea de competențe de bază, dar transferabile, precum și în creșterea capacității de inserție profesională.

  O activitate fizică intensă poate duce la o reducere a utilizării mijloacelor de transport generatoare de dioxid de carbon și la alte efecte benefice pentru mediu.

  Organizațiile sportive în special, dar și întreprinderile din domeniul sportului, pot deveni susținătoare ale unui rol economic și social mai important acordat sportului,

  chiar și atunci când nu intenționează să dezvolte proiecte finanțate în cadrul fondurilor ESI.

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 4

  2.1.1 Aspecte de luat în considerare:

  Ce aspecte ale organizației dumneavoastră generează efecte economice și sociale?

  Care dintre caracteristicile sportului prezentate mai sus se aplică în cazul organizației dumneavoastră?

  2.2 Etapa 2: Evaluarea punctelor forte și a potențialului organizației

  dumneavoastră

  Este bine ca analiza inițială privind contribuția potențială a organizației dumneavoastră prin sport și activitate fizică să fie urmată de o evaluare mai detaliată a posibilităților

  existente.

  Rețineți că există mai multe niveluri de implicare.

  Unele programe operaționale oferă granturi întreprinderilor și altor organizații în scopuri de cercetare sau îmbunătățire a utilizării TIC sau a performanței de mediu.

  Acestea presupun proceduri relativ simple, de care pot beneficia întreprinderile și

  cluburile din domeniul sportului.

  De asemenea, organizațiile sportive sau de voluntari pot adeseori solicita granturi

  de valori relativ reduse, pentru a elabora proiecte în cadrul programelor operaționale ale FSE.

  Acestea mai pot beneficia de forme de sprijin indirect, cum ar fi serviciile de consiliere pentru întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri).

  Pe lângă acestea, pot exista posibilități de implicare în clustere relevante sau în alte proiecte de mai mare anvergură care necesită contribuții din partea

  întreprinderilor și organizațiilor de pe teren.

  Cu toate acestea, în perioada actuală se manifestă o tendință de reducere a

  disponibilității granturilor individuale și de direcționare a sprijinului către proiecte cu un impact mai mare. Prin urmare, analizați dacă organizația dumneavoastră poate

  contribui la un proiect mai ambițios.

  Luați în considerare, în special, dacă o eventuală colaborare cu alte organizații, precum autorități locale sau organizații de voluntari, v-ar ajuta să obțineți un impact

  sporit. Acest tip de cooperare este evaluat într-o manieră mai favorabilă.

  2.2.1 Aspecte de luat în considerare:

  Cât de mult se poate implica organizația dumneavoastră în proiectele cu fonduri ESI?

  Cum se încadrează dezvoltarea unui proiect cu fonduri ESI între obiectivele strategice ale organizației dumneavoastră?

  Organizația dumneavoastră deține resursele și angajamentul necesare pentru a dezvolta un proiect?

  Organizația dumneavoastră are capacitatea de a dezvolta și transmite o propunere

  și de a gestiona ulterior proiectul? Aveți nevoie de asistență externă pentru acest proiect?

  Organizația dumneavoastră este pregătită să colaboreze cu parteneri locali sau europeni la dezvoltarea unui proiect?

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 5

  2.3 Etapa 3: Formularea unei idei de proiect

  Luând în considerare orientarea generală a fondurilor ESI, punctele forte relative ale

  organizației dumneavoastră și direcția în care tinde să evolueze aceasta, este util să dezvoltați câteva idei inițiale care pot forma ulterior baza unui proiect.

  Aceste idei ar trebui, probabil, să aibă în vedere Obiectivele generale ale inițiativelor în domeniul sportului și Clasificarea intervențiilor în domeniul

  sportului, astfel cum au fost dezvoltate în cadrul prezentului studiu (pentru mai multe detalii, a se vedea capitolul 3). Cea din urmă, în special, stabilește tipurile de

  impact ale proiectelor pentru activități fizice și sportive. Acest lucru permite formularea obiectivului central al posibilului proiect, și, în plus, sugerează noi

  dimensiuni în care intervențiile pot genera simultan mai multe efecte benefice.

  Cazurile de bune practici descrise în studiul principal și setul mai larg de proiecte pot fi

  utilizate ca surse de inspirație.

  După ce conceptul general al unui proiect a fost conturat, este deja util ca acesta să înceapă să fie formulat din punctul de vedere al unor obiective mai specifice, să fie

  găsite moduri de realizare a acestor obiective și să fie identificați participanții la proiect și modul de gestionare, perioada proiectului și maniera de monitorizare a

  acestuia. În sfârșit, este importantă formularea clară a rezultatelor anticipate, precum și a naturii rezultatelor și efectelor urmărite.

  2.3.1 Aspecte de luat în considerare:

  Care este proiectul cu cele mai mari șanse de reușită din perspectiva punctelor

  forte ale organizației dumneavoastră?

  Aceste scopuri corespund orientării generale a fondurilor ESI din perioada actuală?

  Reexaminați „Clasificarea intervențiilor în domeniul sportului” pentru a clarifica ideile sau a adăuga dimensiuni suplimentare.

  Analizați dacă scopurile proiectului pot fi realizate cu mai multă eficacitate prin încheierea de parteneriate cu alte organizații.

  Analizați ideile dumneavoastră în termeni mai concreți - care sunt obiectivele, cum

  poate fi pus în aplicare proiectul și în ce perioadă de timp, care trebuie să fie participanții la proiect, ce vă așteptați să obțineți?

  2.4 Etapa 4: Evaluarea situației în zona în care vă aflați

  Ideile proiectului trebuie verificate în raport cu obiectivele surselor de finanțare relevante și, probabil, modificate. Rețineți că forma finală a unei părți importante din

  fondurile ESI este stabilită la nivel național sau regional.

  Mai întâi, trebuie luate în considerare toate posibilitățile existente. La ce fel de proiect vă gândiți? Este un proiect de dezvoltare regională sau privește probleme sociale și de

  ocupare a forței de muncă? Poate fi finanțat prin FEADR sau FEPAM, în cazul în care vă

  aflați în zone rurale sau costiere?

  Rețineți că există unele suprapuneri între sursele de finanțare, ceea ce înseamnă că sistemul oferă o anumită flexibilitate.

  În continuare, va fi probabil necesar să luați în considerare programele

  operaționale (PO) relevante.

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 6

  Relevanța PO va depinde de țara în care vă aflați și de eventualele activități la nivel

  național sau regional pe care le desfășurați.

  Următorul capitol oferă informații privind identificarea PO relevante.

  Cu toate acestea, după ce ați stabilit care PO sunt relevante, este recomandat să consultați documentele corespunzătoare. Acestea oferă detalii privind obiectivele

  autorităților în zona dumneavoastră, prioritățile UE de o mai mare importanță, modul în care va fi pus în aplicare programul, precum și numeroase informații privind

  contextul local.

  Consultarea PO vă va ajuta să aflați dacă ideea dumneavoastră prezintă interes,

  măsura în care va trebui adaptată sau dacă proiectul trebuie refăcut.

  Ca alternativă, puteți accesa programe de cooperare teritorială europeană, precum INTERREG, care sunt coordonate de Comisie, dar care adeseori sunt destinate unor

  domenii specifice. Va fi necesar, din nou, să vă familiarizați cu detaliile.

  2.4.1 Aspecte de luat în considerare:

  Ideile proiectului dumneavoastră sunt legate mai mult de dezvoltarea regională sau de fondul social, ori vă aflați într-o zonă rurală sau costieră?

  Sau ar fi utile cadrele programelor de cooperare teritorială europeană coordonate direct de către Comisie?

  În această etapă pot fi examinate și alte posibilități.

  Stabiliți care sunt documentele relevante în situația dumneavoastră (a se vedea

  capitolul următor).

  2.5 Etapa 5: Stabiliți etapa ciclului de programare în care vă aflați

  Rețineți că există un ciclu de programare și că principalele oportunități se prezintă în

  diferite etape ale acestui ciclu.

  Perioada de programare actuală este cuprinsă între anii 2014 - 2020. În această etapă

  din 2016, s-a convenit în general asupra principalelor cadre la nivel național și regional, iar unele autorități de management au început deja să publice cereri de

  propuneri.

  Unele cereri rămân deschise, iar în viitor vor fi publicate adesea cereri de propuneri noi, cu termene ulterioare pe durata ciclului.

  Cu toate acestea, este important să identificați etapa în care puteți face propuneri.

  2.5.1 Aspecte de luat în considerare:

  Care este stadiul de dezvoltare a programelor relevante pentru dumneavoastră?

  Care sunt datele esențiale de publicare a cererilor de propuneri și termenele de răspuns la acestea?

  Ce oportunități vor apărea ulterior pe parcursul ciclului?

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 7

  2.6 Etapa 6: Adresați-vă celor care vă pot oferi consiliere privind

  dezvoltarea proiectului

  Există numeroase surse de consiliere disponibile la diverse niveluri (indicate în

  capitolul următor), existând speranța formării unei rețele active de acțiuni în domeniul sportului („Sport Action Network”) care să sprijine dezvoltarea de propuneri în acest

  domeniu.

  Totuși, este important să consultați, în măsura posibilităților, persoanele care

  administrează programul operațional sau un alt program în cadrul căruia doriți să prezentați o propunere. Acestea sunt în măsură să vă informeze dacă ideile

  dumneavoastră ar putea beneficia de finanțare sau vă pot sugera metode sau elemente alternative pe care trebuie să le luați în considerare.

  Multe autorități de management sunt dispuse să discute idei sau să ofere consiliere în

  primele etape de elaborare a unei propuneri, cu toate că, în mod clar, există restricții după publicarea cererii de propuneri.

  Cu toate acestea, rețineți de asemenea că gestionarea programelor operaționale este frecvent delegată altor organizații. Documentul programului operațional relevant

  descrie modul de gestionare a programului și organizațiile care sunt implicate. Poate fi necesar să vă adresați mai întâi acestor organizații în loc să contactați direct

  autoritatea de management.

  În plus, este adeseori util să vă adresați altor organizații de la nivel local și național care pot fi implicate în domeniul avut în vedere. Autoritățile pentru dezvoltare

  regională sau cele municipale, dar și organizațiile de sprijin pentru întreprinderi,

  precum camerele de comerț, pot fi de multe ori utile în acest context. Acestea pot fi și posibili parteneri, în special în contextul specializării inteligente, dezvoltării urbane și

  al altor strategii esențiale.

  2.6.1 Aspecte de luat în considerare:

  Stabiliți care sunt organizațiile cele mai relevante pentru a discuta ideile

  dumneavoastră de proiect.

  Identificați reprezentanții relevanți ai acestor organizații și stabiliți discuții (și

  întâlniri) cu aceștia.

  Identificați și alte organizații cu care poate fi necesar sau benefic să colaborați și discutați cu acestea ideile dumneavoastră.

  2.7 Etapa 7: Începeți elaborarea unei propuneri

  După ce ați identificat posibilitățile proiectului la care vă gândiți și o cale viabilă de urmat, începeți să vă gândiți cum să elaborați o propunere. Este de preferat să nu

  așteptați până la publicarea cererii de propuneri.

  Punctele 3.7 și 3.8 de mai jos prezintă câteva aspecte pe care le puteți lua în considerare, împreună cu sursele de informare aferente acestora.

  Stabiliți în cadrul organizației dumneavoastră o echipă responsabilă cu redactarea

  propunerii.

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 8

  Contactați posibilii parteneri pentru a le face o propunere clară privind eventualele căi

  de colaborare cu aceștia.

  Încercați să obțineți copii ale unor cereri și propuneri anterioare, pentru a vedea ce implică redactarea lor.

  Solicitați consiliere și asistență din partea altor persoane având experiență în

  formularea de propuneri, de exemplu din cadrul unei universități locale.

  2.7.1 Aspecte de luat în considerare:

  Cine va fi responsabil pentru scrierea propunerii?

  Care sunt partenerii cu care vă propuneți să colaborați?

  Aprofundați elementele implicate în redactarea unei propuneri - ce trebuie menționat, cum trebuie să fie structurată etc. - folosind eventual cereri și

  propuneri anterioare.

  De cât ajutor veți avea nevoie și de unde îl veți obține?

  2.8 Etapa 8: Scrieți și transmiteți o propunere

  Citiți cu atenție cererea de propuneri după publicarea acesteia, notându-vă cu minuțiozitate cerințele acesteia.

  Asigurați-vă că sunt îndeplinite toate cerințele importante ale cererii de propunere.

  Rețineți în special obiectivele cererii și asigurați-vă că proiectul propus contribuie la

  realizarea obiectivelor respective.

  Alocați suficient timp pentru redactarea propunerii, prevăzând o perioadă suplimentară pentru revizuirea și perfecționarea detaliilor.

  Planificați transmiterea propunerii în conformitate cu cerințele privind formatul și

  termenul. De exemplu, asigurați-vă că toți reprezentanții legali ai organizației pot semna documentele necesare.

  2.8.1 Aspecte de luat în considerare:

  Procesul de redactare a unei propuneri trebuie să fie bine planificat și organizat, cu

  respectarea termenelor interne și având la dispoziție o perioadă suficientă de timp pentru a transmite în mod oficial propunerea, înainte de expirarea termenului

  stabilit în cererea de propuneri.

  Propunerea îndeplinește toate condițiile cererii într-un mod cât mai direct posibil?

  2.9 Etapa 9: Puneți în aplicare proiectul

  Dacă propunerea dumneavoastră este acceptată, acest lucru va avea probabil implicații importante pentru organizația dumneavoastră. Aceste implicații trebuie

  abordate imediat după ce sunteți informat că propunerea a fost acceptată.

  În funcție de ceea ce ați propus, proiectul va fi mai mult sau mai puțin complex, dar,

  în orice caz, este important să aveți în vedere obiectivele principale și să monitorizați evoluția acestuia.

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 9

  Pe parcursul derulării proiectului trebuie aplicate anumite reguli, referitoare, în special,

  la costurile eligibile și cerințele de raportare. Este important să respectați aceste reguli.

  Pe măsură ce proiectul avansează, este posibil să constatați că apar noi perspective

  privind contribuția sportului la dezvoltarea economică și socială.

  2.9.1 Aspecte de luat în considerare:

  În cazul în care propunerea este acceptată, efectuarea modificărilor necesare cu

  privire la responsabilitățile deținute de echipa organizației dumneavoastră va

  presupune adesea analiză și planificare atentă.

  Este necesar să vă familiarizați cu regulile formale care guvernează punerea în

  aplicare a contractului.

  Nu pierdeți din vedere obiectivele centrale ale proiectului, însă rămâneți, în același

  timp, deschis la idei și abordări noi.

  2.10 Etapa 10: Evaluați și raportați modul de desfășurare a

  proiectului

  Pe măsură ce proiectul avansează, este important să vă gândiți la efectele acestuia pe

  termen lung.

  Astfel, vă asigurați, pe de o parte, că progresul înregistrat a fost evaluat în mod corect și, în măsura posibilităților, măsurat în raport cu indicatorii adecvați. Evaluările

  formale pot fi utile în acest proces.

  Pe de altă parte, asigurarea continuității în cadrul intervențiilor proiectului și

  popularizarea rezultatelor în rândul celor interesați de domeniul sportului și al dezvoltării regionale constituie avantaje majore.

  Parțial, acest lucru ține de familiarizarea cu procesele de raportare. De asemenea,

  ideea este de a populariza proiectele și realizările acestora prin alte metode mai puțin formale, dar și de a contribui la dezvoltarea cunoștințelor și experienței atât în rândul

  comunităților sportive, cât și al celor interesate de dezvoltarea regională.

  Prin urmare, atrageți atenția asupra a ceea ce ați realizat.

  2.10.1 Aspecte de luat în considerare:

  Cum faceți vizibile realizările dumneavoastră atât în propria comunitate națională sau regională, cât și în comunitatea sportivă?

  Puteți pune noile dumneavoastră cunoștințe și experiențe la dispoziția altora?

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 10

  3. Cunoașterea aprofundată a detaliilor Sperăm că cele 10 etape descrise în capitolul anterior i-au ajutat pe cei interesați în

  dezvoltarea de proiecte în domeniul sportului și activităților fizice finanțate prin fonduri ESI să își formeze o imagine de ansamblu asupra proceselor și să înțeleagă pașii de

  urmat.

  Cu toate acestea, capitolul anterior a evitat în mod intenționat tratarea anumitor detalii. Prezentul capitol dorește să remedieze acest neajuns prin oferirea de îndrumări

  privind accesarea informațiilor detaliate care sunt necesare dezvoltării unui proiect de

  succes. Capitolul este împărțit în mai multe secțiuni, care oferă posibilitatea unei treceri rapide în revistă a informațiilor necesare, precum și accesul facil la principalele

  surse de informare.

  Trebuie precizat, totuși, că nu este necesară consultarea tuturor informațiilor menționate. O mare parte dintre acestea pot fi considerate informații cu un caracter

  general, care se pot dovedi utile pentru o mai bună înțelegere a diferitelor aspecte ale finanțării UE, după ce elementele de bază au fost deja aprofundate.

  Secțiunile care pot avea cea mai mare utilitate imediată sunt 3.1, 3.4, 3.5 și 3.9.

  3.1 Ghiduri utile

  Din nou, este necesar să reamintim următoarele surse:

  „Funding for Sports in the European Union” („Finanțarea sportului în Uniunea Europeană”), publicație a Biroului UE al Comitetului Olimpic European;

  „The Guide to EU Funding for the Tourism Sector” („Ghidul de finanțare UE

  pentru sectorul turismului”), disponibil în limbile engleză și franceză, care se referă în mod clar la domeniul turismului, dar care oferă și multe informații relevante pentru

  domeniul sporturilor.

  Există, de asemenea, recomandări utile disponibile și la nivel național. De exemplu,

  Ministerul francez pentru Mediul Urban, Tineret și Sport a publicat recent un ghid privind sursele de finanțare în domeniul sportului, care include atât fondurile ESI, cât

  și programul Erasmus +. Titlul acestuia este:

  „Guide des financements européens pour le sport” („Ghidul finanțării europene pentru sport”).

  Comitetul Olimpic German (DOSB) a publicat, de asemenea, informații privind sprijinul

  acordat sportului din fonduri structurale din perioada anterioară, care rămân totuși de

  interes:

  „Sportstättenförderung durch die EU” („Finanțarea centrelor sportive de către UE”).

  Pe lângă acestea, există un ghid general publicat de Comisie: „Guidance for

  Beneficiaries of European Structural and Investment Funds and related EU instruments” („Ghid pentru beneficiarii Fondurilor structurale și de investiții europene

  și ai instrumentelor UE conexe”).

  http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8496&http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdfhttp://sports.gouv.fr/IMG/pdf/GuideFinanceEuropeSport_v2.pdfhttps://www.dosb.de/fileadmin/fm-dosb/arbeitsfelder/umwelt-sportstaetten/Downloads/Sportstaetten/DOSB_Sportstaetten_A4_ES.pdfhttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_ro.pdfhttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_ro.pdfhttp://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/synergy/synergies_beneficiaries_ro.pdf

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 11

  3.2 Contextul politicilor UE

  3.2.1 Politica în domeniul sportului

  În raportul principal al Studiului privind contribuția sportului la dezvoltarea regională

  prin intermediul fondurilor structurale figurează atât o prezentare generală a

  evoluțiilor recente în politica UE în domeniul sportului, cât și referiri la activitatea câtorva dintre grupurile de experți create prin Planul de lucru european pentru sport

  (2014-2017).

  Site-ul web al Comisiei dedicat sportului, care oferă informații privind atât evoluțiile politicilor, cât și acțiunile recente, poate fi accesat la:

  http://ec.europa.eu/sport/

  și http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htm

  Informații referitoare la dezbaterea ultimelor evoluții sunt disponibile pe site-ul web al Forumului sportiv european 2016:

  http://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htm

  Pe site-ul web al Biroului UE al Comitetului Olimpic European poate fi consultat, de

  asemenea, un Ghid privind politica UE în domeniul sportului, disponibil în limbile

  engleză, franceză și germană:

  http://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policy

  3.2.2 Fondurile structurale și de investiții europene

  Raportul principal al Studiului privind contribuția sportului la dezvoltarea regională prin

  intermediul fondurilor structurale conține referiri la recentele evoluții ale Fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI).

  O prezentare generală a modului în care au fost dezvoltate componentele fondurilor ESI, cu referiri la negocierile cu statele membre, actele legislative care instituie

  diferitele fonduri pentru perioada actuală și numeroase trimiteri la alte informații generale utile sunt disponibile la:

  http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_ro.htm

  3.3 Principalele surse de finanțare

  Datele de bază referitoare la fondurile disponibile și modul de alocare a acestora sunt

  disponibile la:

  https://cohesiondata.ec.europa.eu/

  O resursă importantă care acoperă mai multe aspecte ale fondurilor ESI și în

  special ale fondurilor regionale este disponibilă pe site-ul:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/investment-policy/

  Acesta este probabil cel mai util site în domeniu, iar mai jos vor fi menționate mai multe sub-secțiuni ale acestuia.

  http://ec.europa.eu/sport/http://ec.europa.eu/sport/policy/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/sport/forum/index_en.htmhttp://www.euoffice.eurolympic.org/eu-sport-policyhttp://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_ro.htmhttps://cohesiondata.ec.europa.eu/http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/policy/what/investment-policy/

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 12

  Site-ul corespunzător cu privire la Fondul social european este disponibil la:

  http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=ro

  Aceste două site-uri pot fi consultate în toate limbile oficiale ale UE.

  Informații inițiale privind orientarea generală a FEADR în perioada actuală sunt

  disponibile la:

  http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_ro

  Pe lângă acestea, alte informații detaliate privind dezvoltarea ideilor de propuneri sunt

  disponibile pe Portalul de acces al Programului de dezvoltare rurală 2014-2020:

  http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020

  În cazul zonelor maritime, informațiile privind gestionarea finanțării din Fondul

  european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) și datele de contact din statele

  membre sunt disponibile la:

  https://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding_ro

  Informațiile referitoare la INTERREG, care promovează cooperarea teritorială europeană și înlesnește acțiunile comune și schimburile politice între actori naționali,

  regionali și locali din diferitele state membre, sunt disponibile la:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/

  Din nou, acest site oferă acces la o gamă de informații foarte utile, unele dintre

  acestea urmând a fi menționate ulterior.

  „EU Funds Checklist” („Lista de verificare privind fondurile UE”) este un instrument online având rolul de a identifica sursele de finanțare cele mai potrivite din fonduri UE

  pentru obiective specifice (referitoare la obiectivele tematice generale):

  http://ec.europa.eu/regional_policy/en/checklist/

  3.4 Sportul și impactul economic și social al acestuia

  Studiul privind contribuția sportului la dezvoltarea regională prin intermediul fondurilor structurale a identificat mai multe situații în care sportul și activitățile fizice au avut un

  impact semnificativ asupra dezvoltării economice și sociale la nivel regional. Studiul a

  indicat, de asemenea, moduri în care sportul își dovedește o eficiență deosebită, în special datorită capacității sale de a implica un număr larg de grupuri sociale, precum

  și datorită rolului său în cadrul dezvoltării „economiei experienței”. Cu toate acestea, studiul s-a angajat într-o analiză a diferitelor tipuri de impact al sportului și

  activităților legate de acesta și oferă exemple de bune practici asociate acestor tipuri de impact. Această analiză este descrisă în principal în capitolul 3, în care se face

  referire la 33 de cazuri de bune practici prezentate într-o anexă separată. Împreună, aceste dovezi demonstrează că sportul are capacitatea de a contribui la abordarea

  tuturor obiectivelor tematice care alcătuiesc bazele fondurilor ESI.

  http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=62&langId=rohttp://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_rohttp://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020http://enrd.ec.europa.eu/en/policy-in-action/cap-towards-2020/rdp-programming-2014-2020https://ec.europa.eu/fisheries/contracts_and_funding_rohttp://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/cooperation/european-territorial/http://ec.europa.eu/regional_policy/en/checklist/

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 13

  În plus, atunci când este vorba de maniera în care sportul poate contribui la abordarea

  aspectelor esențiale ale fondurilor ESI din perioada de programare actuală, capitolul 4 al studiului demonstrează modul în care sportul este deja integrat într-o serie de

  strategii de specializare inteligentă și măsura în care sportul prezintă un potențial extraordinar de a facilita procesele de dezvoltare urbană, rămânând, în același timp,

  deschis la acțiuni integrate în mai multe sectoare conexe, în special din domeniul turismului.

  Această analiză se bazează pe un volum impresionant de activități comandate de DG

  EAC a Comisiei Europene sau desfășurate de grupuri de experți, prevăzute în cadrul

  planurilor de lucru în domeniul sportului pentru anumite perioade de timp. Această analiză este disponibilă la:

  http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htm

  Activitățile desfășurate în cooperare cu Eurostat pentru dezvoltarea unei baze de date

  statistice privind sportul în cadrul economiei au o importanță deosebită. Rezultatele acestor activități pot fi accesate la:

  http://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htm

  În ansamblu, analiza impactului economic și social al inițiativelor în domeniul sportului oferă un sprijin major celor care intenționează să promoveze proiecte și inițiative noi

  în acest sector.

  3.5 Identificarea programelor relevante în zona dumneavoastră

  Trebuie să stabiliți care dintre programe sunt relevante pentru dumneavoastră. Acest lucru presupune identificarea programelor operaționale (PO) relevante pentru zona în

  care locuiți. Rețineți că unele PO pot fi naționale, în timp ce altele au un caracter regional.

  Documentul disponibil la adresa de mai jos conține o prezentare generală a modului în

  care fiecare stat membru și-a propus să pună în aplicare programele de finanțare prin

  fonduri ESI la începutul perioadei de programare:

  http://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdf

  Puteți accesa informații privind programele operaționale ale FEDR specifice țării dumneavoastră la următoarea adresă:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/programmes/

  Această subsecțiune a site-ului menționat mai sus conține o listă a tuturor programelor operaționale disponibile pentru fiecare țară și descrieri succinte ale

  fiecărui PO, inclusiv prioritățile tematice și bugetul acestuia. Totuși, nu se oferă acces la textul programului operațional. Textele programelor operaționale pot fi găsite, în

  mod frecvent, printr-o căutare generală online.

  Programele operaționale ale Fondului social european sunt disponibile în secțiunea „Sprijin în țara dvs.” de pe site-ul web al FSE:

  http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=ro

  http://ec.europa.eu/sport/library/index_en.htmhttp://ec.europa.eu/sport/policy/economic_dimension/sport_statistics_en.htmhttp://ec.europa.eu/contracts_grants/pdf/esif/invest-progr-details-each-ms_en.pdfhttp://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/programmes/http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=45&langId=ro

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 14

  Se oferă o prezentare generală privind punerea în aplicare a FSE în fiecare țară,

  precum și acces la o listă de programe operaționale și date de contact naționale și la textul documentelor PO relevante.

  Informații similare pentru programele de cooperare teritorială europeană sunt

  disponibile la:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/programmes

  3.6 Detalii privind programele relevante în zona dumneavoastră

  După ce ați identificat programele operaționale sau INTERREG relevante, trebuie să aflați detalii privind modul de punere în aplicare a acestor programe.

  Site-urile menționate în secțiunea anterioară oferă informații privind autoritățile de

  management pentru programele din țara dumneavoastră, iar în acest context vă

  poate fi de folos următorul site:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/managing-authorities/

  Totuși, responsabilitatea punerii în aplicare în detaliu poate fi delegată altor agenții. Documentul complet conținând PO relevante va oferi explicații pentru fiecare caz.

  Autoritățile responsabile pentru punerea în aplicare a PO specifice pot fi contactate pentru discuții privind ideile de proiect, acestea oferind frecvent servicii de consiliere.

  Site-urile oferă, de asemenea, acces la informații despre beneficiarii finanțării UE, ceea ce poate fi util pentru aflarea tipului de proiecte sprijinite la nivel local.

  Este important de menționat că aceste site-uri au, de asemenea, linkuri către site-

  urile naționale, care au un conținut diferit, dar care pot oferi adeseori informații foarte utile, referitor nu în ultimul rând la surse suplimentare de consultanță și

  asistență, dar și informații despre cererile de propuneri și termenele acestora. În plus, site-urile naționale furnizează, de asemenea, informații privind organizațiile de

  la nivel național și regional active în domeniul dezvoltării economice și sociale, oferind

  astfel sugestii de potențiali parteneri.

  Trebuie stabilit care sunt oportunitățile oferite în cadrul unui PO vizat. Autoritățile de management sau agențiile acestora publică cereri de propuneri și, de obicei,

  furnizează informații privind cererile de propuneri care sunt anticipate. Informații similare sunt disponibile și pentru programele INTERREG. Aceste informații sunt, în

  mod evident, importante pentru o planificare eficace.

  Unele dintre sursele de consiliere și asistență în toate aceste domenii sunt menționate

  la punctul 3.9 de mai jos.

  În plus, mai ales în cazul în care proiectul în curs de dezvoltare se referă la inovare în domeniul sportului sau la o contribuție la dezvoltarea urbană, va fi necesar să fie luate

  în considerare deciziile regionale privind o strategie de specializare inteligentă sau abordarea regională cu privire la dezvoltare urbană în contextul fondurilor ESI.

  Platforma de specializare inteligentă oferă informații privind strategiile dezvoltate de

  regiuni pentru perioada actuală, împreună cu o gamă largă de informații, date și

  resurse. Site-ul este destinat autorităților regionale și factorilor de decizie în domeniul dezvoltării economice, putând fi mai dificil de utilizat de către cei nefamiliarizați cu

  acest subiect.

  http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/programmeshttp://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/managing-authorities/

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 15

  Cu toate acestea, o utilizare selectivă a informațiilor furnizate poate oferi o imagine de

  ansamblu asupra priorităților decise pentru regiunea dumneavoastră, precum și asupra datelor de contact relevante la nivel regional, în cazul în care doriți să vă

  dezvoltați ideile în acest context. Site-ul este disponibil la:

  http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/home

  Participarea regiunilor europene la acest proiect este voluntară, iar unele dintre acestea au decis să nu se implice. Prin urmare, informațiile disponibile sunt

  incomplete.

  În mod similar, contextul dezvoltării urbane în cadrul fondurilor ESI, sub coordonarea

  autorităților municipale, este prezentat pe site-ul rețelei de dezvoltare urbană:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/

  Cu toate acestea, site-ul URBACT conține o descriere mai detaliată a acțiunilor în curs de desfășurare în domeniul dezvoltării urbane în Europa. URBACT este un program

  INTERREG:

  http://urbact.eu/urbact-glance

  Și site-ul URBACT poate părea, la prima vedere, excesiv de complicat, și are legătură,

  în principal, cu implicarea sportului în proiecte de dezvoltare urbană. Pentru cei interesați, acest site poate oferi totuși detalii importante privind posibilitățile existente

  în acest domeniu.

  3.7 Conceperea unui proiect

  La dezvoltarea ideilor unui proiect, trebuie să se acorde atenție obiectivelor și priorităților programului (programelor) identificate ca fiind relevante în situația

  dumneavoastră. Principalul element al oricărei propuneri este prezentarea modului în care proiectul poate atinge obiectivele formulate.

  Se speră că raportul studiului poate reprezenta o sursă de inspirație pentru o serie de inițiative viitoare. Conform acestuia, un punct de pornire util îl reprezintă

  obiectivele generale ale inițiativelor în domeniul sportului, iar cazurile de bune practici prezentate într-o anexă la raport oferă anumite detalii privind modul în care

  sportul și activitățile fizice au fost utilizate în trecut pentru a îndeplini obiective ale fondurilor structurale. Se va constata că acestea se referă la diferite obiective generale

  de politică și că sunt organizate în următoarele categorii:

  Impact direct asupra ocupării forței de muncă

  Inovare Infrastructură sportivă și strategie regională

  Sport și strategie regională - aspecte generale Sport, regenerare urbană și dezvoltare

  Sport și dezvoltare rurală Integrare în strategia de turism

  Integrare în industriile culturale și creative Formarea personalului sportiv - dezvoltarea de competențe directe

  Capacitate de inserție profesională și competențe transversale

  Contribuții la îmbunătățirea sănătății Contribuții la mediu

  Coeziune socială și reconciliere

  http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/homehttp://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/themes/urban-development/network/http://urbact.eu/urbact-glance

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 16

  Setul mai larg de proiecte enumerate pentru fiecare stat membru oferă câteva

  exemple de inițiative care au fost sprijinite în țara dumneavoastră.

  Analiza acestor exemple și a bunelor practici identificate a condus la dezvoltarea unei clasificări a intervențiilor în domeniul sportului în textul raportului, care încearcă

  să facă o distincție între diferitele tipuri de impact ce pot fi generate de proiectele în domeniul sportului și activităților fizice.

  Au fost enumerate următoarele categorii de intervenții:

  Tabelul 3.1 Categorii de intervenții în domeniul sportului

  1. Sprijin direct pentru IMM-urile din

  domeniul sportului

  10. Încurajarea dezvoltării tehnologiei

  sportive și alte inovații

  2. Îmbunătățirea mediului fizic 11. Dezvoltarea sistematică a unei

  strategii mai largi în domeniul sportului

  3. Promovarea transportului durabil 12. Corelarea acțiunilor în domeniul

  sportului cu dezvoltarea turismului sau a

  industriilor culturale și creative (ICC)

  4. Alte măsuri de reducere a impactului

  asupra mediului

  13. Îmbunătățirea aptitudinilor și

  competențelor sportive

  5. Promovarea și încurajarea

  investițiilor străine

  14. Utilizarea sportului pentru dezvoltarea

  competențelor mai largi necesare ocupării

  forței de muncă

  6. Crearea de locuri de muncă în

  domeniul sportului și activităților

  fizice

  15. Angajament social

  7. Efecte asupra ocupării forței de

  muncă în domeniu

  16. Îmbunătățirea guvernanței și a

  capacității administrative

  8. Impact indirect asupra ocupării forței de muncă

  17. Abordarea provocărilor la adresa sănătății și a altor probleme sociale,

  precum și creșterea fericirii și bunăstării

  oamenilor

  9. Stimularea creșterii întreprinderilor

  și alte efecte economice

  Rețineți că orice proiect concret poate încerca să obțină mai multe dintre aceste efecte

  în același timp. Cu toate acestea, diferitele categorii pot fi utilizate pentru a evidenția

  distincțiile analitice făcute în cadrul unei propuneri și chiar pentru a sugera dimensiuni suplimentare ale acesteia, contribuind astfel la exprimarea impactului complet al

  intervenției propuse. Clasificarea intervențiilor în domeniul sportului este prezentată și discutată la punctul 5.2 al raportului final.

  Utilizarea într-o formă creativă a ideilor conținute în studiu va ajuta la formularea unei

  propuneri convingătoare, dar, desigur, cerințele exacte vor fi cunoscute doar după publicarea cererii de propuneri. Trebuie subliniat faptul că toate propunerile

  trebuie să corespundă specificațiilor conținute în cerere. Aceste specificații

  trebuie studiate cu atenție ulterior publicării cererii de propuneri și trebuie să se acorde o atenție specială termenelor de depunere a documentelor. Cu toate acestea,

  pregătirea propunerilor poate începe înainte de publicarea cererilor.

  Între acțiunile de pregătire se numără consultarea programului operațional relevant pentru a înțelege ce încearcă autoritățile să obțină și ce probleme doresc să abordeze.

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 17

  Ar trebui luate în considerare, de asemenea, obiectivele principale, partenerii

  proiectului și alte elemente, modul în care proiectul este gestionat, sistemul de monitorizare a progreselor și de raportare, inclusiv tipul indicatorilor care vor fi

  propuși. Toate acestea trebuie să fie adaptate în funcție de specificațiile concrete prevăzute în cerere, însă toate aceste elemente vor figura, probabil, într-o formă sau

  alta. Următoarea secțiune conține câteva sugestii de posibile surse de informare privind formularea unei propuneri corecte.

  3.8 Alte propuneri și rapoarte

  Este posibil să găsiți exemple de propuneri anterioare. Acestea sau rezumatele folosite

  în scop de evaluare sunt puse la dispoziție uneori online sau la nivel local, de către organizații care sunt dispuse să distribuie documente de acest tip. Rețineți totuși că

  propunerile privind perioada de programare anterioară ar putea să nu includă cerințe ce țin de caracteristici noi ale perioadei actuale de programare.

  Există mai multe rapoarte de evaluare referitoare la activități anterioare și, uneori, la activități în curs de desfășurare în cadrul fondurilor structurale. Acestea sunt asociate,

  în unele cazuri, unor proiecte specifice, dar, în general, se referă la programe sau aspecte ale acestora de la nivel regional, național și european.

  La nivel european, o serie de rapoarte de evaluare privind perioada de programare

  anterioară sunt disponibile pe următoarele site-uri:

  http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/

  http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=701 https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluation

  Există, de asemenea, o serie de evaluări INTERREG, accesibile prin site-ul de evaluare

  pentru politică regională.

  Unele dintre site-urile de mai sus pot oferi, de asemenea, acces la evaluări naționale, fie în mod direct, fie prin menționarea site-urilor web de evaluare națională.

  Pentru toate proiectele trebuie depuse rapoarte de activitate, iar unele din aceste

  rapoarte sunt disponibile pe site-urile proiectelor.

  3.9 Ajutor și sprijin

  Proiectul va fi urmat de crearea unei rețele de acțiuni în domeniul sportului („Sport Action Network”), alcătuită din persoane și organizații interesate de promovarea

  dezvoltării proiectelor sportive finanțate prin fonduri ESI. În esență, aceasta va fi un grup de ajutor reciproc ai cărui membri și organizații sportive vor primi asistență

  pentru a rezolva problemele întâlnite în dezvoltarea de propuneri și proiecte. Contribuțiile membrilor vor fi variate, printre aceștia numărându-se membri dispuși să

  se implice activ pentru a sprijini elaborarea de propuneri, de obicei în calitate de parteneri în cadrul proiectului respectiv.

  În momentul redactării prezentului document, încă au loc discuții cu organizațiile interesate în găzduirea acestei rețele. Informații suplimentare privind aceste evoluții

  vor fi publicate pe site-ul web al proiectului CSES:

  http://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/

  http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/evaluations/ec/2007-2013/http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=701https://enrd.ec.europa.eu/en/evaluationhttp://www.cses.co.uk/sport-and-regional-development/spn-1/

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 18

  Pe lângă această rețea dedicată, există un număr important de organizații care pot

  oferi asistență pentru dezvoltarea propunerilor.

  Rețeaua întreprinderilor europene are birouri pe întreg teritoriul UE, oferind consiliere și asistență pentru întreprinderi și toți cei interesați de utilizarea eficace a

  oportunităților europene. Aceste birouri sunt de obicei găzduite de organizații regionale importante, astfel încât personalul lor este conștient de dimensiunea

  regională a eforturilor de dezvoltare.

  Pentru a găsi un birou local al Rețelei întreprinderilor europene, accesați:

  http://een.ec.europa.eu/

  După cum s-a arătat anterior, site-urile web naționale ale FEDR și FSE vă

  direcționează frecvent către organizații care oferă asistență la nivel național sau regional, inclusiv către serviciile de consiliere ale autorităților de management.

  Interreg Europe deține birouri naționale care oferă sprijin în legătură cu toate

  programele INTERREG:

  http://www.interregeurope.eu/in-my-country/

  Poate fi util de știut că există mai mulți consultanți care colaborează cu organizații în

  scopul elaborării de propuneri.

  http://een.ec.europa.eu/http://www.interregeurope.eu/in-my-country/

 • Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor

  structurale și de investiții europene (fondurile ESI)

  Iulie 2016 19

  4. Pe termen lung În prezent, până la încheierea perioadei actuale în 2020, scopurile, prioritățile și

  procedurile de punere în aplicare ale fondurilor ESI sunt deja determinate în mare parte, atât la nivel european, cât și la nivel național și regional. Au fost adoptate

  deciziile referitoare la prioritățile de investiții și, în termeni mai largi, tipurile de acțiuni care vor fi privilegiate. În plus, au fost publicate cereri de propuneri, au fost aprobate

  proiecte care sunt în curs de desfășurare și părți semnificative ale bugetului au fost deja alocate.

  Tot în prezent, evaluările pentru perioada de programare anterioară sunt în curs de finalizare, iar Comisia a inițiat deja procesul de dezbatere privind forma fondurilor ESI

  în următoarea perioadă de programare. Pe măsură ce acestea evoluează, vor exista procese de consultare la nivel european și național.

  Din acest motiv, trebuie acordată o anumită atenție implicării sportului și activităților

  fizice în cadrul fondurilor ESI după 2020, dar și posibilității de a influența forma și conținutul acestora într-un mod care deocamdată nu este posibil.

  Pare destul de probabil ca rolul tot mai pregnant al sportului pentru dezvoltarea economică și socială să fie apreciat din ce în ce mai mult, pe măsură ce sportul și

  domeniile conexe sunt mult mai prezente în economia modernă a experienței și apar noi dovezi ale eficacității sportului și activității fizice ca instrumente de abordare a

  provocărilor economice și sociale. Cu toate acestea, acest lucru trebuie să fie susținut și la diverse niveluri.

  Studiul privind contribuția sportului la dezvoltarea regională prin intermediul fondurilor

  structurale a fost elaborat în scopul consolidării unui rol mai important al sportului în

  cadrul fondurilor ESI, dar rezultatele și analiza studiului trebuie să fie preluate și utilizate pentru a pleda în favoarea sportului. Mai ales cazurile de bune practici se pot

  dovedi a fi utile, deoarece reprezintă exemple clare și concrete de rezultate care pot fi obținute.

  O situație similară a fost observată în ceea ce privește activitățile culturale și creative

  atunci când, în urmă cu câțiva ani, miniștrii naționali ai culturii au insistat în favoarea acestui sector în fața colegilor lor din ministerele de finanțe și ale economiei de la nivel

  național. Un efort similar al ministerelor cu responsabilități în domeniul sportului se

  poate dovedi un pas important, în special dacă va avea loc și o mobilizare a organizațiilor sportive naționale.

  Acest deziderat trebuie, de asemenea, susținut la nivel regional, prin promovarea unui

  rol mai important al sportului în cadrul programelor operaționale regionale, dar și prin participarea la discuțiile privind specializarea inteligentă și strategiile decurgând din

  aceasta. Acest lucru poate fi realizat în paralel cu participarea la discuții privind sfera de aplicare a proiectelor în domeniul sportului.

  Rețeaua de acțiuni în domeniul sportului are rolul de a sprijini măsurile de popularizare a sportului la nivel regional, dar și de a contribui la dezvoltarea unor propuneri de

  proiecte specifice.

  În același timp, trebuie observat faptul că promovarea sportului poate fi adeseori mai eficace dacă are loc în cooperare cu domenii paralele, precum turismul și industriile

  culturale și creative. În timp ce exemplele de bune practici demonstrează că sportul este suficient, în sine, pentru a oferi posibilități substanțiale de dezvoltare regională,

  condițiile locale impun, de cele mai multe ori, subordonarea activităților sportive unei

  strategii mai largi în domeniul turistic sau uneia legate de economia experienței.

  1. Introducere1.1 Cine poate utiliza prezentul Ghid1.2 Modul de utilizare a prezentului Ghid

  2. 10 etape pentru elaborarea unui proiect de succes2.1 Etapa 1: Convingerea că sportul poate oferi o schimbare2.1.1 Aspecte de luat în considerare:

  2.2 Etapa 2: Evaluarea punctelor forte și a potențialului organizației dumneavoastră2.2.1 Aspecte de luat în considerare:

  2.3 Etapa 3: Formularea unei idei de proiect2.3.1 Aspecte de luat în considerare:

  2.4 Etapa 4: Evaluarea situației în zona în care vă aflați2.4.1 Aspecte de luat în considerare:

  2.5 Etapa 5: Stabiliți etapa ciclului de programare în care vă aflați2.5.1 Aspecte de luat în considerare:

  2.6 Etapa 6: Adresați-vă celor care vă pot oferi consiliere privind dezvoltarea proiectului2.6.1 Aspecte de luat în considerare:

  2.7 Etapa 7: Începeți elaborarea unei propuneri2.7.1 Aspecte de luat în considerare:

  2.8 Etapa 8: Scrieți și transmiteți o propunere2.8.1 Aspecte de luat în considerare:

  2.9 Etapa 9: Puneți în aplicare proiectul2.9.1 Aspecte de luat în considerare:

  2.10 Etapa 10: Evaluați și raportați modul de desfășurare a proiectului2.10.1 Aspecte de luat în considerare:

  3. Cunoașterea aprofundată a detaliilor3.1 Ghiduri utile3.2 Contextul politicilor UE3.2.1 Politica în domeniul sportului3.2.2 Fondurile structurale și de investiții europene

  3.3 Principalele surse de finanțare3.4 Sportul și impactul economic și social al acestuia3.5 Identificarea programelor relevante în zona dumneavoastră3.6 Detalii privind programele relevante în zona dumneavoastră3.7 Conceperea unui proiect3.8 Alte propuneri și rapoarte3.9 Ajutor și sprijin

  4. Pe termen lung

of 22/22
Studiu privind contribuția sportului la dezvoltarea regională prin intermediul fondurilor structurale Ghid practic privind dezvoltarea proiectelor din domeniul sportului și activităților fizice în cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI)
Embed Size (px)
Recommended