Home > Documents > STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA OPERĂRII ...

STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA OPERĂRII ...

Date post: 06-Nov-2021
Category:
Author: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 202 /202
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE A GESTIUNII ACTIVITĂŢII DE COLECTARE ŞI TRANSPORT A DEŞEURILOR MUNICIPALE ÎN JUDEȚUL SUCEAVA Revizia 2021 Contract de servicii: Nr. 13936 / 23 / 09.08.2012 Asistenţă Tehnică în gestionarea şi implementarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Suceava şi în derularea campaniilor de conştientizare şi informare aferente Proiectului PROIECT: Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Suceava COD: CCI 2009RO161PR046 SMIS CSNR 20022 BENEFICIAR: CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA
Transcript
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND DELEGAREA OPERRII INSTALAIILOR DE GESTIONARE A DEEURILORAsisten Tehnic în gestionarea i implementarea Sistemului de
Management Integrat al Deeurilor în judeul Suceava i în derularea
campaniilor de contientizare i informare aferente Proiectului
PROIECT: Sistem de management integrat al deeurilor în judeul Suceava
COD: CCI 2009RO161PR046 SMIS – CSNR 20022
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDEEAN SUCEAVA
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
CUPRINS
2.2. CADRUL LEGISLATIV ÎN DOMENIUL ACHIZIIILOR PUBLICE ........................ 36
2.3. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND ADMINISTRAIA PUBLIC I SERVICIUL DE
SALUBRIZARE ............................................................................................................................ 37
DEEURILOR MUNICIPALE ...................................................................................... 38
3.2.1 Colectarea deeurilor municipale .................................................................................... 42
3.2.2 Transferul, tratarea i eliminarea deeurilor municipale ................................................. 48
3.2.3 Generarea i gestionarea fluxurilor speciale de deeuri .................................................. 54
3.2.4 Infrastructura existent pentru desfurarea serviciului de salubrizare ........................... 55
3.2.4.1 Proiectul PHARE CES 2004 RDUI ........................................................................ 57
3.2.4.2 Proiectul PHARE CES 2005 MARGINEA ..................................................................... 59
3.2.4.3 Proiectul PHARE CES 2004 GURA HUMORULUI ..................................................... 60
3.2.4.4 Proiectul PHARE CES 2004 CORNU LUNCII .............................................................. 61
3.2.4.5 Proiectul PHARE CES VATRA DORNEI ..................................................................... 62
3.2.4.6 Proiectul PHARE CES PANACI .................................................................................... 63
3.3. OPERAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE ........................................................ 64
3.4. FINANAREA SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ................................................... 64
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
4. DESCRIEREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DEEURILOR
66
4.2. PROIECTIA CANTITILOR DE DEEURI MUNICIPALE..................................... 78
4.3. STABILIREA UNOR RATE MINIME DE CAPTURARE ÎN VEDEREA COLECTRII
SEPARATE A CANTITILOR DE DEEURI NECESARE ATINGERII INTELOR .......... 83
5. CONSIDERAII PRIVIND MODALITILE DE GESTIUNE A SERVICIILOR
DE SALUBRIZARE ......................................................................................................... 99
5.2. CADRUL INSTITUIONAL ........................................................................................ 104
5.5. CONTRACTE DE DELEGARE PROPUSE ................................................................. 112
6. OPIUNI PRIVIND OPERAREA SERVICIULUI DE COLECTARE I
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ....................................................... 115
6.1. OPIUNI TEHNICE...................................................................................................... 115
6.1.1. Modalitatea de colectare a deeurilor ............................................................................ 115
6.1.2. Categoriile de deeuri care se colecteaz separat în cadrul SMID Suceava .................. 125
6.1.3. Transportul deeurilor municipale colectate separat în cadrul SMID Suceava ............. 133
6.1.4. Operarea staiilor de transfer a deeurilor în cadrul SMID Suceava i a investiiilor
PHARE 135
a) Opiuni privind integrarea staiei de transfer de la Gura Humorului ............................. 136
b) Opiuni privind integrarea staiei de transfer de la Vatra Dornei .................................. 138
6.1.5. Opiuni privind implementarea Instrumentului Economic ”Plteti pentru cât arunci” 140
6.2. FEZABILITATEA ECONOMICO – FINANCIAR ................................................... 141
6.3. ASPECTE DE MEDIU .................................................................................................. 142
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
6.3.1. Aspecte referitoare la monitorizarea impactului asupra mediului pe care îl au activitile
desfurate .................................................................................................................................... 142
6.3.2. Aspecte referitoare la atingerea intelor prevzute în legislaia de mediu privind deeurile
municipale .................................................................................................................................... 143
6.3.3. Aspecte referitoare la respectarea altor prevederi legale din domeniul gestionrii
deeurilor ...................................................................................................................................... 144
COLECTARE I TRANSPORT DEEURI................................................................ 146
7.2. NUMAR DE CONTRACTE DE DELEGARE A SERVICIULUI DE SALUBRIZARE
147
7.4. DURATA DELEGRII SERVICIILOR ....................................................................... 151
7.5. MECANISMUL FINANCIAR / MECANISMUL DE PLAT .................................... 152
7.6. INVESTITII PUSE LA DISPOZITIE DE AUTORITATEA CONTRACTANT ...... 154
7.7. INVESTIII CARE TREBUIE REALIZATE DE OPERATOR .................................. 155
7.8. ESTIMAREA CHELTUIELILOR DE OPERARE I ÎNTREINERE I A VALORII
CONTRACTELOR DE DELEGARE ......................................................................................... 160
7.9. PREVEDERI CONTRACTUALE ................................................................................ 165
7.10. ANALIZA I REPARTIZAREA RISCURILOR.......................................................... 168
8. CALENDARUL ESTIMAT AL PROCEDURILOR DE ATRIBUIRE A
CONTRACTELOR DE DELEGARE .......................................................................... 190
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
ABREVIERI
AM Autoritatea de Management
Asisten Tehnic în gestionarea i implementarea Sistemului de Management
Integrat al Deeurilor în judeul Suceava i în derularea campaniilor de contientizare
i informare aferente Proiectului
BS Buget de Stat
HG Hotrâre de Guvern
MP Manager de proiect
PNGD Planul Naional de Gestionare a Deeurilor
POS Programul Operaional Sectorial
Proiect Proiectul „Sistemul de Management Integrat al Deeurilor în judeul Suceava”
SMID Sistem de Management Integrat al Deeurilor în Judeul Suceava
SNGD Strategia Naional de Gestionare a Deeurilor
SF Studiu de Fezabilitate
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
1. INTRODUCERE
Prezentul document a fost realizat în baza contractului de servicii nr. 13936/09.08.2012,
„Asisten Tehnic în gestionarea i implementarea Sistemului de Management Integrat al
Deeurilor în judeul Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i informare aferente
Proiectului”, ca livrabil al sub-activitii 1.1.3 – Elaborare Studiu de oportunitate pentru
fundamentarea i stabilirea soluiilor optime de delegare a gestiunii serviciului public de
salubrizare.
Conform prevederilor caietului de sarcini, Prestatorul (Consultantul AT MP) a avut sarcina de a cu
elabora documentaia de atribuire, dup elaborarea STUDIULUI DE OPORTUNITATE pentru
fundamentarea i stabilirea soluiilor optime de delegare a gestiunii, conform art. 32 alin. (2) din
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utiliti publice, modificat i completat, pentru
achiziia serviciilor de:
- colectare a deeurilor municipale în judeul Suceava, împreuna cu operarea staiilor de transfer,
operarea flotei de vehciule de transport între staiile de transfer i CMID Moara, respectiv
Depozitul Pojorâta – maxim 5 contracte;
- operarea noului Centru de Management Integrat al Deeurilor Moara – 1 contract;
- operarea noului Depozit conform de deeuri Pojorâta – 1 contract;
Contractul de servicii a fost semnat în data de 09.08.2012 între judeul Suceava, prin Consiliul
Judeean Suceava i asocierea SC EPMC Consulting SRL – Centrul Regional de Protecie a
Mediului pentru Europa Central i de Est, iar la data de 01.04.2014 s-a emis ordinul de începere
pentru elaborarea Studiului de oportunitate.
Elaborarea Studiului de Oportunitate este o cerin a Legii nr. 51/2006 republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare legea serviciilor comunitare de utiliti publice, scopul
acestuia fiind acela de a fundamenta i stabili soluiile optime de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare.
Studiul de Oportunitate se bazeaz pe rezultatele i concluziile Studiului de Fezabilitate care
a stat la baza aprobrii proiectului ”Sistem de management integrat al deeurilor în judeul
Suceava”, precum i pe prevederile legale în vigoare, aprobate ulterior Studiului de
Fezabilitate.
La elaborarea Studiului de oportunitate privind activitatea de colectare i transport a deeurilor
municipale generate în judeul Suceava au fost luate în considerare atât prevederile din Cererea de
Finanare aprobat pentru implementarea proiectului SMID, cât i necesitatea implementrii noilor
prevederi legislative în domeniul gestiunii deeurilor, aprute între data aprobrii Cererii de
Finanare pân în prezent i anume OUG nr. 74/2018 aprobat prin Legea nr. 31/2019 prin care se
impune extinderea sistemului de colectare separat a deeurilor municipale.
Activitile serviciului de salubrizare care fac obiectul delegrii sunt:
- colectarea separat i transportul separat al deeurilor municipale i a deeurilor similare
provenind din activiti comerciale din industrie i instituii, inclusiv fracii colectate separat,
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
Ed. 1 2 3 4
Rev. 0 1 2 3
fr a aduce atingere fluxului de deeuri de echipamente electrice i electronice, baterii i
acumulatori;
Activitile viitorului serviciu de salubrizare enunate mai sus sunt în conformitate cu prevederile
Art.2, alin. 3 din Legea nr. 101/2006 republicat privind serviciul de salubrizare a localitilor.
Categoriile de deeuri care fac obiectul prezentului Studiu de oportunitate i fundamentare a
contractului/contractelor de delegare cu viitorul/viitorii operatori sunt:
- deeuri menajere, respectiv fraciile de deeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal, sticl),
deeuri voluminoase, deeuri periculoase, deeuri reziduale;
- deeuri similare provenind din activiti comerciale, din industrie i instituii, respectiv fraciile
de deeuri reciclabile (hârtie, carton, plastic, metal, sticl), biodeeuri, deeuri voluminoase,
deeuri reziduale;
- deeuri din piee;
- deeuri de construcii i demolri provenite din activiti de reamenajare a locuinelor
populaiei;
Conform Acordului privind modul de implementare a proiectului ”Sistem de management integrat
al deeurilor în judeul Suceava” i Aplicaiei de finanare:
Consiliul Judeean va iniia i va derula procedurile de achiziie public pentru atribuirea
contractelor de delegare a serviciilor de transport a deeurilor de la staiile de transfer la
depozitele conforme i pe cele privind activitile de exploatare a staiilor de transfer / sortare
i a depozitelor ecologice;
Pentru contractele de delegare privind serviciile de colectare a deeurilor din zonele de
operare arondate fiecrei staii de transfer aferente i transportul acestora la staiile de
transfer arondate zonei de operare respective, procedurile de licitaie vor fi iniiate i derulate
de ADI, în numele i pe seama Consiliilor locale implicate;
Având în vedere c delegarea serviciilor de salubrizare se face de ctre 2 instituii diferite, care
înainte de demararea procedurilor de achiziie public trebuie s aprobe Studiul de oportunitate
pentru activitatea sau activitile pe care le deleag, a fost necesar elaborarea a dou studii de
oportunitate:
Studiul de oportunitate privind delegarea operrii instalaiilor de gestionare a deeurilor, care
dup recepionarea de ctre UIP se supune aprobrii Consiliului Judeean; acest studiu a fost
deja aprobat prin HCJ nr. 210/2015,
Studiul de oportunitate privind delegarea serviciilor de colectare i transport a deeurilor
din jude, care dup recepionarea de ctre UIP se supune avizrii/aprobrii UAT-urilor
care fac parte din ADI – respectiv prezentul studiu.
Deoarece staiile de transfer nu erau finalizate la data aprobrii Studiului de oportunitate privind
delegarea operrii instalaiilor de gestionare a deeurilor, cele dou documentaii de atribuire
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
pentru delegarea operrii instalaiilor nu au putut acoperi i operarea staiilor de transfer i
transportul deeurilor de la staiile de transfer la depozitele conforme. Ca urmare, operarea staiilor
de transfer face obiectul analizei în cadrul Studiului de oportunitate privind delegarea
serviciilor de colectare i transport a deeurilor – respectiv prezentul studiu. Acest lucru implic
revizuirea a Acordului de asociere, având în vedere modificrile de context, aprute dup semnarea
acordului.
Revizuirea Studiului de Oportunitate privind fundamentarea deciziei de delegare a serviciilor de
colectare i transport a deeurilor municipale generate în judeul Suceava se bazeaz pe datele
cuprinse în documentele tehnico-economice i instituionale care au stat la baza aprobrii
proiectului ”Sistem de management integrat al deeurilor în judeul Suceava”, coroborate cu:
- Informaiile relevante cuprinse în Planul Naional de Gestiune a Deeurilor, aprobat prin H.G.
nr. 942/2017;
primei ediii a studiului de oportunitate (2015) i momentul finalizrii execuiei staiilor de
transfer (2021), respectiv intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016 a achiziiilor publice, i a Legii
nr. 100/2016 privind concesiunile de bunuri i servicii;
- Modificrile legislaiei specifice privind desfurarea serviciilor comunitare de utiliti
publice, în special cele din:
o Legea nr. 51/2006 (republicat) a serviciilor comunitare de utiliti publice, cu
modificrile i completrile ulterioare aduse de: Legea nr. 313/2015, Legea nr.
225/2016, Legea nr. 174/2017, Legea nr. 131/2018, O.U.G. nr 114/2018, O.U.G.
nr. 53/2019, O.U.G. nr. 172/2020 i Legea nr. 121/2021;
o Legea nr. 101/2006 (republicat) a serviciului de salubrizare a localitilor, cu
modificrile i completrile ulterioare aduse de O.U.G. nr. 58/2016 pentru
modificarea i completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului
achiziiilor publice, aprobat prin Legea nr. 174/2017 i de O.U.G. nr. 172/2020.
- Modificrile legislative majore în legislaia privind gestiunea deeurilor, în contextul
aprobrii OUG. nr. 74 din 17 iulie 2018. Este vorba despre urmtoarele acte normative
modificate:
o Legea nr. 211/2011 privind regimul deeurilor;
o Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor i deeurilor de
ambalaje;
o O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.
Din punct de vedere legal, prezentul studiu se raporteaz la dou categorii de cerine:
I. Cerine specifice gestiunii serviciilor de salubrizare
Întrucât activitatea care urmeaz s fie delegat este un serviciu de utilitate public, elaborarea
studiului de oportunitate rspunde, în primul rând cerinelor Legii nr. 51/2006 (republicat, cu
modificrile i completrile ulterioare) legea serviciilor comunitare de utiliti publice, scopul fiind
acela de a fundamenta i stabili soluiile optime de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare
– activiti de colectare i transport (inclusiv transfer) a deeurilor municipale.
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
II. Cerine specifice pentru determinarea deciziei unei poteniale concesiuni
Conform prevederilor Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii,
i ale H.G. nr. 867/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrri i concesiune de servicii din Legea
nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii, Seciunea a 2-a –
Fundamentarea deciziei de concesionare a Capitolului II – Planificarea concesionrii, legiuitorul
stabilete modalitatea de analiz, condiiile i coninutul elementelor i etapelor pe baza crora se
fundamenteaz decizia de concesionare.
Studiul de fundamentare a deciziei de concesionare conine, conform H.G. nr. 867/2016, Norme
metodologice - art. 12 i 13, urmtoarele elemente:
Aspecte generale;
Fezabilitatea tehnic;
Fezabilitatea economico-financiar;
Aspecte sociale i instituionale;
O analiz a riscurilor i alocarea acestora între prile viitorului contract.
Pe lâng elementele mai sus-menionate studiul trebuie s stabileasc durata optim a concesiunii
în funcie de durata recuperrii investiiilor. Conform prevederilor Legii nr. 100/2016 a
concesiunilor de lucrri i servicii, art. 16 paragraf (2) „durata maxim a concesiunii nu poate
depi timpul estimat în mod rezonabil necesar concesionarului pentru a obine un venit minim
care s permit recuperarea costurilor investiiilor efectuate, a costurilor în legtur cu
exploatarea servicilor, precum i a unui profit rezonabil”.
Din acest punct de vedere, studiul are ca obiective:
a) Conformarea cu prevederile legale privitoare la analiza opiunilor i fundamentarea
deciziei de delegare
Conform prevederilor art. 15 din Anexa 1 la H.G. nr. 867/2016, studiul de fundamentare a
deciziei de concesionare poate sta la baza unei decizii dac forma de concesiune propus
demonstreaz c este:
fezabil i realizabil;
rezultatul analizei diverselor alternative;
rezultatul unei analizei comparative din care s rezulte c este mai avantajoas varianta
unui contract de concesiune fa de varianta unui contract de achiziie public;
sustenabil din punct de vedere financiar, menionând contribuia entitii contractante.
Acceste elemente sunt analizate în cadrul studiului dup cum urmeaz:
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
Obiective urmrite Seciuni dedicate
Proiectul este fezabil i
special:
transport a deeurilor municipale
Proiectul rspunde
transport a deeurilor municipale
Au fost luate în
transport a deeurilor municipale
transport a deeurilor municipale
Asigurarea susinerii
b) Stabilirea obiectivelor entitii contractante cu privire la delegare din punctul de vedere
al:
Respectrii cerinelor de mediu, în special ale celor privind gestiunea deeurilor;
Respectrii unor cerine sociale;
Asigurrii unui serviciu eficient i de calitate;
Asigurarea unui cadru de funcionare pe temen mediu a Sistemului de Management
Integrat al Deeurilor în judeul Suceava.
c) Corelarea cu modificrile legale i de reglementare intervenite în timp fa de momentul
proiectrii Sistemului, mai ales:
Modificrile legislative semnificative survenite de la data elaborrii versiunii
anterioare a studiului, în special cele privind achiziiile publice i gestiunea
deeurilor.
Prezentul studiu de oportunitate este aferent delegrii serviciului de colectare i transport a
deeurilor municipale generate în judeul Suceava.
Scopul i obiectul delegrii gestiunii
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
In conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitate public
delegarea gestiunii se poate face doar pe baza unor analize tehnico-economice i de eficien a
costurilor de operare, concretizate într-un studiu de oportunitate.
Obiectul prezentului Studiu de Oportunitate îl reprezint fundamentarea necesitii i oportunitii
de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare separat i
transportul separat al deeurilor municipale i al deeurilor similare provenind din activiti
comerciale din industrie i instituii, inclusiv fracii colectate separat, fr a aduce atingere fluxului
de deeuri de echipamente electrice i electronice, baterii i acumulatori.
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
DELEGAREA OPERRII INSTALATIILOR DE
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
2. CADRUL LEGISLATIV
2.1. LEGISLAIA PRIVIND GESTIONAREA DEEURILOR
România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, are obligaia de a se conforma legislaiei
europene, respectiv directivelor i regulamentelor emise de Comisia European i Consiliul
Europei.
Politica Uniunii Europene în domeniul gestionrii deeurilor a fost stabilit prin Strategia
Comunitii Europene privind Gestionarea Deeurilor1, fiind transpus într-o serie de acte
legislative.
Actualmente, în cadrul celui de al 7-lea Program de Aciune pentru Mediu, sunt stabilite câteva
obiective de maxim prioritate referitoare la politica UE în domeniul gestionrii deeurilor, dintre
care menionm:
- Maximizarea reutilizrii i reciclrii;
- Minimizarea incinerrii deeurilor – doar pentru materialele care nu sunt reciclabile;
- Reducerea progresiv a depozitrii deeurilor – doar pentru cele care nu pot fi reciclate sau
valorificate.
clasificate în patru grupe principale:
legislaia cadru privind deeurile, respectiv Directiva cadru 2008/98/CE, care conine
prevederi pentru toate tipurile de deeuri, mai puin acelea care sunt reglementate separat
prin alte directive;
referitoare la incinerarea deeurilor municipale i periculoase, eliminarea deeurilor prin
depozitare etc.;
tetrafenililor policlorurai (PCT), nmoluri de epurare, vehicule scoase din uz, deeuri de
echipamente electrice i electronice, deeuri de dioxid de titan etc.;
legislaia privind transportul, importul i exportul deeurilor.
Prin Tratatul de Aderare al Romaniei i Bulgariei, ratificat prin Legea nr. 157/24.04.2005, au fost
stabilite unele msuri tranzitorii pentru România în efortul de aderare, inclusiv în domeniul
gestionrii deeurilor pentru urmtoarele subdomenii: transport deeuri, deeuri de ambalaje,
depozitare, deeuri de echipamente electrice i electronice i incinerare. Perioadele de tranziie au
1Strategia Comunitii Europene privind Gestionarea Deeurilor, publicat întâi ca i Comunicare a Comisiei ctre
Consiliu, SEC (89) 934 final, în 1989 i ulterior revizuit prin Rezoluia Consiliului din 24 februarie 1997 asupra unei
Strategii a Comunitii privind gestionarea deeurilor (JO al UE C 76/1 din 11.3.1997
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
fost cuprinse în Planurile de implementare pentru reglementrile specifice acestor subdomenii.
Pentru unele din subdomenii, cum sunt transportul deeurilor, deeurile de ambalaje, deeurile de
echipamente electrice i electronice, incinerarea deeurilor, termenele limit ale perioadelor de
tranziie au fost deja depite la momentul actual, fiind obligatorie respectarea întocmai a legislaiei
comunitare în adoptat (când e vorba despre Regulamente) sau în forma transpus (când este vorba
de Directive).
În ceea ce privete Directiva privind depozitarea deeurilor, fa de ultimul termen de tranziie
(respectiv 16 iulie 2016) pentru obiectivul “Reducerea cantitilor de deeuri municipale
biodegradabile la 35% din cantitatea total produs în anul 1995”, România a primit o derogare
pân în anul 2020.
Fa de momentul aderrii României la Uniunea European, i de asumarea prevederilor Tratatului
de aderare, în legislaia european din domeniul gestionrii deeurilor au survenit modificri
semnificative, care au influen direct asupra politicii naionale privind deeurile. Astfel, cadrul
general pentru reglementarea activitilor din domeniul managementului deeurilor este dat la acest
moment de Directiva 2008/98/CE2, care a înlocuit vechile directive-cadru 75/442/CEE,
91/156/CEE i 2006/12/CE dar mai nou i Directiva 91/689/CEE privind deeurile periculoase.
Acest document este relativ general, fcând referiri la alte Directive mai detaliate i a intrat în
vigoare la data de 12 decembrie 2010, dat pân la care rile membre ale Uniunii Europene aveau
obligaia s-l transpun în legislaiile naionale.
Obiectivele directivei-cadru sunt3:
introducerea unei abordri bazate pe impact;
introducerea unor criterii privind încetarea caracterizrii unor substane sau obiecte ca
deeuri;
accentuarea msurilor de prevenire a producerii deeurilor;
abrogarea directivelor mai vechi privind uleiurile uzate i deeurile periculoase.
Directiva-cadru impune instituirea unor regimuri adecvate pentru controlul deeurilor i cere
autoritilor naionale cu competene în domeniu s realizeze planuri de management al deeurilor
la diversele nivele administrative.
cum ar fi "deeu", "valorificare" sau "eliminarea deeurilor".
2Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deeurile i de
abrogare a anumitor directive, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L312/3. 3Fras, K., European Legislation on Waste and the New Waste Framework Directive - Commission’s Perspective,
Conferina anual a FEAD, Paris, 2008.
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
Ed. 1 2 3 4
Rev. 0 1 2 3
În plus, se cere ca statele Uniunii Europene s ia msuri pentru a trata deeurile în conformitate cu
o ierarhie bine definit, care, conform articolului 4, cuprinde în ordine descresctoare a prioritii,
urmtoarele aciuni sau operaii:
reciclarea;
eliminarea (prin depozitare).
Trebuie încurajat valorificarea deeurilor (inclusiv ca surs de energie) i interzicerea depozitrii
necontrolate. Instalaiile de tratare i depozitare trebuie s respecte principiul BATNEEC, al celei
mai bune tehnologii disponibile care nu presupune costuri excesive, iar principiul de baz pentru
suportarea costurilor valorificrii deeurilor este principiul ”poluatorul pltete”.
Pân în anul 2008 deeurile periculoase fceau obiectul unei directive separate, Directiva
91/689/CEE, ale crei prevederi au fost îns adaptate i integrate în Directiva 2008/98/CE.
Generarea, colectarea i transportul deeurilor periculoase, precum i stocarea i tratarea acestora
trebuie s se realizeze în condiii de protecie pentru mediul înconjurtor i pentru sntatea uman.
Statele membre trebuie s ia msurile necesare pentru a se asigura c deeurile periculoase
nu sunt amestecate (inclusiv diluate) nici cu alte categorii de deeuri periculoase, nici cu alte
deeuri, substane sau materiale, iar în timpul colectrii, al transportului i al stocrii
temporare, deeurile periculoase trebuie ambalate i etichetate corespunztor.
Deeurile biodegradabile (bio-deeurile) trebuie colectate separat în vederea compostrii i
fermentrii (producerii de biogaz). Toate aceste msuri au fost transpuse în legislaia naional prin
Legea nr. 211/2011 privind regimul deeurilor.
Statele membre ale Uniunii Europene au avut obligaia s elaboreze programe de gestionare a
deeurilor (i programe de prevenire a producerii deeurilor) care s acopere întreaga arie
geografic naional, pân în luna decembrie a anului 2013.
În 2015 Comisia Europeana a lansat “Pachetul pentru economie circular”, care include propuneri
de modificare a 6 Directive, dintre care, cele cu efect direct asupra sistemelor de gestionare a
deeurilor sunt: Directiva cadru a deeurilor (2008/98/CE), Directiva privind ambalajele i
deeurile de ambalaje (94/62/CE)4 i Directiva privind depozitele de deeuri (1999/31/CE) care
prin natura lor vor influena semnificativ sistemele de gestionare a deeurilor.
Pachetul pentru economie circular a fost pus în aplicare începând din 2018 prin adoptarea
urmtoarelor Directive, intrate în vigoare la 4 iulie 2018, cu termen de punere în aplicare în termen
de doi ani:
4 Directiva 94/62/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele i deeurile de ambalaje, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, L365/10, 1994, modificat prin Directivele 2004/12/CE, 2005/20/CE i 2013/2/UE
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
Ed. 1 2 3 4
Rev. 0 1 2 3
a) Directiva (UE) 2018/851 a Parlamentului European i a Consiliului din 30 mai 2018 de
modificare a Directivei 2008/98/CE privind deeurile
Modificrile aduse de aceast directiv la Directiva-cadru privind deeurile au menirea de a
îmbunti mediul i sntatea populaiei prin msuri de prevenire i reducere a generrii de deeuri,
a efectelor adverse provocate de generarea i gestionarea lor, aspecte care s conduc la reducerea
sau eficientizarea folosirii resurselor, toate acestea fcând posibil tranziia ctre o economie
circular.
Directiva aduce o serie de amendamente în ceea ce privete:
Definirea mai clar i unitar a conceptelor privind diferitele categorii de deeuri, de metode
de gestionare a acestora
economice pentru autoritile locale privind colectarea separat deeurilor municipale,
scheme de restituire a garaniei etc.
Obligaia statelor membre de a asigura colectarea separat a deeurilor de hârtie, metal,
plastic, sticl i, începând din 1 ianuarie 2025, textile;
Aigurarea unei inte de pregtire pentru reutilizarea i reciclarea deeurilor municipale
pentru 2025 de minim 55 % din deeurile generate, pentru 2030 de minim 60 %, iar în 2035
de 65%. România ar putea beneficia de o perioad suplimentar de 5 ani pentru aceste inte
în anumite condiii cumulative.5
Obligativitatea asigurrii, pân la 31 decembrie 2023, a reciclrii la surs a biodeeurilor
(compostarea individual) sau colectrii separate a acestora în vederea reciclrii ulterioare;
Obligativitatea asigurrii, pân în 1 ianuarie 2025, a colectrii separate a deeurilor
periculoase din deeurile municipale
Regulile de calculare a îndeplinirii obiectivelor: considerarea ca reciclate doar a
materialelor care rezult dintr-o instalaie de sortare i merg într-una de reciclare,
considerarea ca reciclate a biodeeurilor care sunt tratate prin compostare sau digestie
anaerob (i din 1 ianuarie 2027, doar dac biodeeurile sunt colectate separat la surs)
Metodologie comun la nivelul UE pentru calculul îndeplinirii acestor obiective
Obligativitatea asigurrii unor programe de prevenire a generrii deeurilor.
5 Potrivit art. 11, alin (3), (4), (5) al Directivei cadru a deeurilor modificate în cadrul Pachetului de economie circular,
condiiile de amânare sunt: pregtire pentru reutilizare i reciclare a mai puin de 20% sau eliminarea prin depozitare
a peste 60% din deeurile sale municipale generate în 2013, precum i transmiterea pân în 2023 ctre Comisie a
inteniei de amânare împreun cu un plan de punere în aplicare
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
Ed. 1 2 3 4
Rev. 0 1 2 3
b) Directiva (UE) 2018/852 a Parlamentului European i a Consiliului din 30 mai 2018 de
modificare a Directivei 94/62/CE privind ambalajele i deeurile de ambalaje
Modificrile aduse Directivei de aceast reglementare european privind ambalajele au ca scop
asigurarea prevenirii generrii de deeuri, asigurarea reutilizrii ambalajelor, asigurarea reciclrii
sau valorificrii deeurilor de ambalaje, reducerea eliminrii acestora. Amendamentele introduse
fac referire la:
Corelarea msurilor de prevenire i gestionare eficient cu instrumentele economice
prevzute de Directiva cadru a deeurilor amendat cu Directiva (UE) 2018/851
Msuri de cretere a procentului de ambalaje reutilizabile introduse pe piat i a sistemelor
de reutilizare a ambalajelor;
Obligativitatea atingerii unor inte de pregtire pentru reutilizare i reciclare a deeurilor de
ambalaje de minim 65% (pân la sfâritul anului 2025) i de minim 70% (pân la sfâritul
anului 2030) i pe urmtoarele materiale specifice, comparativ cu intele actuale:
Tabel 1 inte pentru pregtire i reutilizare
Material
ambalaje
Plastic 22.5% 50% 55%
Lemn 15% 25% 30%
c) Directiva (UE) 2018/850 a Parlamentului European i a Consiliului din 30 mai 2018 de
modificare a Directivei 1999/31/CE privind depozitele de deeuri
Modificrile aduse de Directiva 2018/850 impun obligativitatea statelor membre de a reduce în
mod semnficativ eliminarea prin depozitare a deeurilor. Astfel, statele membre trebuie s asigure:
începând cu 2030 - interdicia de a elimina în depozite deeurile care pot fi valorificate sau
reciclate;
pân în 2035 - reducerea cantitilor de deeuri eliminate în depozite la 10% din cantitatea
total a deeurilor municipale generate. România ar putea beneficia de o perioad
suplimentar de 5 ani pentru aceast int în anumite condiii cumulative.6 În cazul în care
ar fi acceptat amânarea, obligaia ar fi de asigurare în 2035 a eliminrii prin depozitare a
unui procent maxim de 25% din deeurile municipale generate.
6 Potrivit art. 5, alin (6) al Directivei privind depozitarea deeurilor, adugate în cadrul Pachetului de economie
circular, condiiile de amânare sunt: eliminarea prin depozitare a peste 60% din deeurile sale municipale generate în
2013 i transmiterea pân în 2023 ctre Comisie a inteniei de amânare împreun cu un plan de punere în aplicare.
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
La nivel naional, primele documente strategice privind gestionarea deeurilor în România au fost
adoptate prin Hotrârea de Guvern nr. 1470/2004, Strategia Naional privind Gestionarea
Deeurilor i Planul Naional privind gestionarea deeurilor. Obiectivul general al Strategiei
Naionale de Gestionare a Deeurilor (S.N.G.D) era dezvoltarea unui sistem integrat de
gestionare a deeurilor, eficient atât din punct de vedere al mediului cât i din punct de vedere
economic. Planul Naional de Gestionare a Deeurilor prezenta o analiz detaliat a gestionrii
deeurilor în România, msuri de prevenire i reducere a cantitilor de deeuri; metode de
reciclare, lista indicatorilor de monitorizare, precum i aciuni i msuri de respectare a acquisului
comunitar în domeniul gestionrii de mediu al deeurilor.
În baza acestor documente strategice, precum i a apariiei Ordinului nr. 951/2007 privind
aprobarea Metodologiei de elaborare a Planurilor Regionale i Judeene de Gestionare a Deeurilor,
au fost elaborate i aprobate, în perioada 2007-2009 Planurile Regionale i Planurile Judeene de
Gestionare a Deeurilor, la nivelul întregii ri, documente care au constituit baza de elaborare a
Master Planurilor i apoi a Proiectelor de Sisteme de Management Integrat al Deeurilor.
În anul 2013 a fost aprobat, prin H.G. nr. 870/2013 noua S.N.G.D., Strategia Naional de
gestionare a deeurilor 2014-2020, care are ca obiective principale:
- Prioritizarea gestionrii deeurilor în linie cu ierarhia deeurilor (prevenirea; pregtirea pentru
reutilizare; reciclarea; alte operaiuni de valorificare, de exemplu, valorificarea energetic;
eliminarea);
- Msuri care s încurajeze prevenirea generrii de deeuri i reutilizarea, promovând utilizarea
durabil a resurselor;
- Reducerea impactului produs de carbonul generat de deeuri;
- Încurajarea producerii de energie din deeuri pentru deeurile care nu pot fi reciclate;
- Organizarea bazei de date la nivel naional i eficientizarea procesului de monitorizare;
- Implementarea conceptului de "analiz a ciclului de via" în politica de gestionare a deeurilor.
Deeurile acoperite de Strategia Naional de Gestionare a Deeurilor sunt:
- deeuri municipale i asimilabile din comer, industrie, instituii, inclusiv fracii colectate
separat;
- fluxuri specifice de deeuri: biodeeuri, deeuri de ambalaje, deeuri din construcii i demolri,
vehicule scoase din uz, deeuri de echipamente electrice i electronice, baterii i acumulatori
uzai, uleiuri uzate, anvelope uzate, deeuri cu coninut de PCB/PCT, deeuri cu coninut de
azbest, deeuri rezultate din activiti medicale i activiti conexe.
În 5 ianuarie 2018 a fost publicat HG nr. 942/2017 de adoptare a Planului Naional de Gestionare
a Deeurilor, care include i Programul Naional de Prevenire a generrii deeurilor. Acest
document strategic stabilete necesarul investiional suplimentar pentru fiecare jude în parte, astfel
încât acestea s poat dispune de un Sistem de Management Integrat al Deeurilor funcional,
capabil s poat atinge la nivel judeean toate intele impuse prin legislaia comunitar. De
asemenea, pe lâng stabilirea obiectivelor preluate din Directivele pe deeuri, noul PNGD stabilete
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
obiective noi, tehnice, legislative, instituionale, financiare, de raportare legate de deeurile
municipale, care s îmbunteasc implementarea acestor Directive.
La nivel naional, atât în legislaia care transpune Directivele privind gestionarea deeurilor, cât i
în legislaia specific naional, pentru autoritile publice locale i judeene au fost stabilite
responsabiliti i obligaii. Acestea sunt precizate în tabelele urmtoare.
Tabel 2 Reglementrile europene, naionale i responsabilitile APL în domeniul gestiunii deeurilor
Directiva / Regulament Legislaia naional de
transpunere
care asigur un înalt nivel de
protecie a mediului;
c) încurajarea compostrii
individuale în gospodrii
Stabilete sanciuni pentru
neîndeplinirea obligaiilor A.P.L.;
separat i compostate;
hârtie, metal, plastic i sticla (cap.10);
Aplicarea de la 1 ianuarie 2019, a
instrumentului economic « pltete
pentru cât arunci ».
(art.17):
cel puin pentru deeurile de hârtie,
metal, plastic i sticla provenind
din deeuri menajere sau din
deeuri similare acestora;
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
transpunere
sarcini pentru contractele de delegare a
serviciului de salubrizare.
distincte pentru colectarea separat a
deeurilor reciclabile i includerea în
acestea a contribuiei pentru economia
circular
a) asigur implementarea la nivel
local a obligaiilor privind
României la Uniunea European;
proprii pentru gestionarea
publice locale, cu persoane
organizaii neguvernamentale i
public privind gestiunea
colectarea separat, transportul,
neutralizarea, valorificarea i
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
transpunere
colectarea separat a deeurilor,
dotarea acestora cu containere
precum i funcionalitatea
adecvate a locuitorilor asupra
sistemului de gestionare a
deeurilor din cadrul localitilor;
protecia mediului;
monitorizarea activitilor legate
gospodriile populaiei, încheie
juridice care preiau obligaiile
productorilor pentru fluxurile de
deeuri reglementate prin acte
normative care transpun directive
individuale în vederea îndeplinirii
obiectivelor stabilite de acestea.
PJGD/PMGD în colaborare cu
PJGD
colectarea separat a deeurilor,
dotarea acestora cu containere
dezvolt în mod corespunztor
centrele înfiinate potrivit OUG
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
transpunere
pe site-ul propriu asupra
sistemului de gestionare a
asisten tehnic în implementarea
publice locale, cu persoane
organizaii neguvernamentale i
public privind gestiunea
ctre consiliile locale a
gestionare pentru deeurilor
serviciile aferente acelor deeuri,
acoperirea costurilor de gestionare
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
transpunere
destinate.
demolri au obligaia de a a atinge pân
la 31 decembrie 2020, minim
urmtoarele nivele de pregtire pentru
reutilizare, reciclare i alte operaiuni
de valorificare material, inclusiv prin
rambleiere
deeurile de construcii i
H.G. nr. 856/2002
privind evidena gestiunii
deeurilor i aprobarea
Legislaia privind operaiile de gestionare a deeurilor Responsabilitile autoritilor publice locale
Depozitarea deeurilor
Directiva nr.
99/31/CE privind
Strategiei Naionale de Gestionare a
Deeurilor i ale Planului National de
Gestionare a Deeurilor, precum i de
Planurile Regionale de Gestionare a
Deeurilor, pentru realizarea depozitelor
trebuie s fie depozite de deeuri zonale
care deservesc cel puin 150.000 de
locuitori, având la baza abordarea
regional a gestiunii deeurilor.
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
Legislaia privind operaiile de gestionare a deeurilor Responsabilitile autoritilor publice locale
Consiliile locale i/sau judeene iau
msurile necesare pentru construirea
pe terenuri aflate în proprietatea lor.
APL iau msuri ca atât costurile
prevzute pentru organizarea i
pentru închiderea i urmrirea
acoperite de preul practicat de operator
pentru depozitarea fiecrui tip de deeu în
acel depozit.
operatorii de salubritate care desfaoar
activiti de colectare i transport s
depun aceste deeuri la depozitele la care
a fost arondat localitatea în care acetia
îi desfoar activitatea conform
serviciului de salubrizare prin
concesiune. Localitile care sunt
acordul/autorizaia de mediu, dup caz.
În anexa H.G. nr. 349/2005 sunt
prevzui anii de închidere pentru fiecare
depozit neconform de deeuri în parte.
Decizia Consiliului
2003/33/CE privind
stabilirea criteriilor
i procedurilor
pentru acceptarea
deeurilor la
Directiva
1999/31/CE.
trebuie s le îndeplineasc un deeu
pentru a putea fi acceptat pe un depozit
de deeuri;
testri, deeurile municipale. Aceste
dac sunt contaminate la un nivel
suficient de ridicat încât s determine
apariia de riscuri asociate i deci s
justifice eliminarea lor în alt mod.
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
Legislaia privind operaiile de gestionare a deeurilor Responsabilitile autoritilor publice locale
Deeurile municipale biodegradabile nu
deeurile periculoase stabilizate care, în
urma unei operaii de tratare au cptat
caracter nepericulos .
Incinerarea deeurilor
instalaiile de incinerare a deeurilor i
instalaiile de coincinerare a deeurilor
Stabilete criterii tehnice i de mediu
pentru instalaiile care accept deeuri în
vederea incinerrii sau coincinerrii
pentru aprobarea i efectuarea
interiorul Comunitii Europene
(exporturile, importurile, tranzitul
Legislaia privind fluxurile specifice de deeuri Responsabilitile autoritilor publice locale
Ambalaje i deeuri de ambalaje
Directiva nr.
94/62/CE privind
ambalajele i
deeurile de
ambalaje (cu
juridice pentru nerespectarea prevederilor
colectarea acestora.
a) returnarea ambalajelor reutilizabile
supermarketuri/hipermarketuri,
economic autorizat pentru
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
Legislaia privind fluxurile specifice de deeuri Responsabilitile autoritilor publice locale
referitoare la ambalaje i
deeurile de ambalaje de la populaie :
a) S organizeze, s gestioneze i s
coordoneze personal, sau prin
intermediul ADI-urilor, activitatea de
fluxului de deeuri de ambalaje din
deeurile municipale;
(care preiau responsabilitatea
productorilor de ambalaje/produse
ambulate) sumele pentru
desfurarea campaniilor de
valorificare a deeurilor de ambalaje,
i s stabileasc modalitatea de plat
a acestor sume;
valoare de pia i modalitatea de
acoperire a costurilor pentru
de ctre operatorul/operatorii de
salubrizare în funcie de
pentru gestionarea deeurilor de
ambalaje din deeurile municipale;
prin postare pe site-ul propriu sau alte
forme de comunicare, asupra
operatori economici autorizai a
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
Legislaia privind fluxurile specifice de deeuri Responsabilitile autoritilor publice locale
deeurilor de ambalaje din deeurile
municipale colectate separat/sortate.
ambalaje de la populaia au obligaia
notificrii activitii la APL sau ADI i s
raporteze trimestrial acestora cantitile de
deeuri de ambalaje colectate de la
populaie;
ambalaje/produse ambalate au obligaia
atingerii urmtoarelor obiective de
reciclare/valorificare, începând cu 1
Obiectiv de reciclare
conform Anexei 4 la APM local, datele
privind deeurile de ambalaje colectate
Deeuri de echipamente electrice i electronice
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
Legislaia privind fluxurile specifice de deeuri Responsabilitile autoritilor publice locale
Directiva
particulare, prin cel puin una din
urmtoarele:
50.000 de locuitori, dar nu mai puin de
un centru în fiecare unitate administrativ-
teritorial;
care acestea sunt accesibile populaiei ca
amplasament i perioad de timp
disponibil;
desemnai, cel puin o dat pe trimestru.
Consiliile locale stabilesc înfiinarea
colectare de ctre Primrii sau de ctre
operatori economici, potrivit dispoziiilor
completrile ulterioare.
se amplaseaz în locuri i la distane care
s asigure un acces facil, inându-se seama
în special de densitatea populaiei.
Este interzis eliminarea DEEE sub form
de deeuri municipale nesortate.
cofinanrii, în condiiile legii i în limita
bugetului anual aprobat cu aceast
destinaie, împreun cu productorii i
organizaiile colective, de campanii de
informare i educare pentru a încuraja
participarea populaiei la colectarea DEEE
i pentru a-i încuraja s faciliteze procesul
de reutilizare, tratare i valorificare.
Primriile pot încheia, în condiiile legii
acorduri cu reprezentanii sectoarelor
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
Legislaia privind fluxurile specifice de deeuri Responsabilitile autoritilor publice locale
de aprobare a planului de
operare pentru
productorilor individuali: s încheie
autoritile executive ale
echipamente electrice i electronice
Alte prevederi legislative Responsabilitile autoritilor publice locale
Legea nr. 101/2006 a
APL au obligaia s implementeze un sistem de colectare separat
pe minimum 4 fracii, respectiv hârtie, mase plastice, metale i
sticl. Dac acest lucru nu este posibil, din punct de vedere tehnic,
economic, al proteciei mediului, al sntii populaiei i al
respectrii standardelor de calitate necesare pentru sectoarele de
reciclare corespunztoare, implementarea unui sistem de colectare
separat pe minimum 4 fracii, APL vor implementa un sistem de
colectare separat a deeurilor municipale pe minimum 2 fracii,
umed i uscat, i de sortare prin care s obin cel puin cele 4 fracii;
La nivelul UAT, transportul deeurilor municipale i al deeurilor
similare colectate separat, de la deintorii de deeuri, se efectueaz
numai de ctre operatorii liceniai care au contracte de delegare a
gestiunii încheiate cu autoritile administraiei publice locale
respective sau, în cazul gestiunii directe, au hotrâre de dare în
administrare a acestei activiti;
UAT are calitatea de deintor legal al deeurilor municipale i al
deeurilor similare, depozitate în recipientele amplasate în aria
teritorial. Preluarea deeurilor din recipientele i/sau containerele
amplasate în punctele de colectare de ctre alte persoane decât
operatorii liceniai pentru prestarea activitii în aria de delegare
respectiv constituie infraciune de furt i se sancioneaz potrivit
legii;
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
Alte prevederi legislative Responsabilitile autoritilor publice locale
APL au, fa de operatorul serviciului de salubrizare, obligaia s
acorde operatorului dreptul exclusiv de a presta activitatea prin
hotrârea de dare în administrare/hotrârea de atribuire a
contractului de delegare a gestiunii, fr a aduce atingere fluxului
de deeuri de echipamente electrice i electronice, baterii i
acumulatori;
conform dispoziiilor legale;
APL este obligat s implementeze sistemul de colectare separat a
deeurilor;
Operatorii îi pot desfura activitatea pe baza licenei eliberate de
A.N.R.S.C. i a contractului de delegare a gestiunii. Retragerea sau
încetarea valabilitii licenei atrage revocarea hotrârii de dare în
administrare, respectiv a hotrârii privind atribuirea contractului de
delegare a gestiunii;
APL au obligaia s instituie taxe speciale pentru utilizatorii fr
contract i s deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local,
contravaloarea prestaiei efectuate la aceti utilizatorii;
Contravenii:
de prezenta lege fr aprobarea autoritilor administraiei publice
locale prin hotrârea de dare în administrare, respectiv hotrârea
de atribuire a contractului de delegare a gestiunii;
atribuirea de ctre autoritatea administraiei publice locale a
contractelor de delegare a gestiunii pentru activitile de
salubrizare fr respectarea procedurilor legale în vigoare
specifice fiecrui tip de contract;
încheierea de ctre primar a contractelor de delegare a gestiunii
pentru una dintre activitile de salubrizare a localitilor cu un
operator care nu deine licen;
nerespectarea de ctre autoritile administraiei publice locale a
obligaiei de a institui taxe speciale pentru utilizatorii care refuz
încheierea contractelor de prestri servicii cu operatorii de
salubrizare;
precolectare/colectare sau de ardere a deeurilor vegetale rezultate
de la operaiunile de curare a spaiilor verzi, arbutilor, arborilor
etc.;
refuzul utilizatorului de a încheia contracte de prestri servicii cu
operatorul de salubrizare liceniat în aria de delegare respectiv.
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
Alte prevederi legislative Responsabilitile autoritilor publice locale
Ordinul A.N.R.S.C.
se aplic serviciului public de salubrizare (cu toate activitile de
salubrizare) de la nivelul oricrui UAT;
trebuie s asigure necesitile: populaiei, instituiilor publice i
operatorilor economici de pe teritoriul unitii administrativ-
teritoriale;
drepturile i obligaiile operatorilor i utilizatorilor serviciului de
salubrizare.
de ctre operatorii economici ai serviciului i aprobate de
autoritile administraiei publice locale;
economic prin care se justific oportunitatea modificrii acestora;
la stabilirea tarifelor se iau în calcul doar anumite tipuri de cheltuieli
prevzute de actul normativ i se trece i o cota de profit.
Ordin A.N.R.S.C. nr.
aproba Contractul cadru de prestare a serviciului de salubrizare a
localitilor;
serviciu.
Caietele de sarcini trebuie s preia textual, în coninutul lor,
prevederile din acest document, pentru activitile de salubrizare
care fac obiectul serviciului de salubrizare, adugând specificaiile
proprii.
Prezidenial, ministerele, celelalte organe de specialitate ale
administraiei publice, alte autoriti publice, instituiile publice
autonome, precum i instituiile din subordinea acestora, indiferent
de modul de finanare a acestora;
Oblig instituiile la colectarea separat pe trei fracii: hârtie-carton,
plastic + metal, sticl;
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
Alte prevederi legislative Responsabilitile autoritilor publice locale
Organizarea colectrii în instituii se poate face direct sau prin
delegarea acestui serviciu ctre un operator economic autorizat;
Obligativitatea încheierii unui contract cu un operator economic
autorizat pentru predarea deeurilor;
Operatorul economic autorizat nu este obligatoriu operatorul de
salubrizare.
salubritate nu intr sub incidena H.G. nr. 1061/2008;
Transportul deeurilor nepericuloase de producie sau a deeurilor
asimilabile celor municipale (generate de agenii economici)
precum i transportul deeurilor periculoase, efectuate de
operatori de salubritate, intr sub incidena H.G. nr. 1061/2008;
Transportul deeurilor periculoase în cantiti > 1 ton/an trebuie
aprobate de APM.
Ordin comun nr.
materialului / materialelor pentru care sunt destinate i sunt:
a) fabricate în culoarea prevzut în anexa pentru respectivul tip de
material;
sau
b) marcate în culoarea prevzut în anexa pentru respectivul tip de
material, prin vopsire, prin aplicare de folie adeziva sau prin alt
procedeu similar, pe minimum 20% din suprafaa total vizibil
LEGE nr. 101 din 15
iunie 2011
inclusiv supravegherea acestor operaiuni i întreinerea ulterioar a
spaiilor de eliminare, care pot provoca decesul ori vtmarea grav
a unei persoane sau un prejudiciu semnificativ adus mediului,
constituie infraciune i se pedepsete cu închisoare de la 6 luni la 3
ani;
Exportul sau importul de deeuri cu înclcarea dispoziiilor legale în
domeniu, în cazul în care aceast activitate intr în domeniul de
aplicare al art. 2 pct. 35 din Regulamentul (CE) nr. 1.013/2006 al
Parlamentului European i al Consiliului din 14 iunie 2006 privind
transferurile de deeuri, indiferent dac transportul se efectueaz prin
una sau mai multe operaiuni, se pedepsete cu închisoare de la 2 la 7
ani.
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
Alte prevederi legislative Responsabilitile autoritilor publice locale
mediu, cu toate
taxele încasate de la proprietarii sau, dup caz, administratorii de
depozite pentru deeurile inerte i nepericuloase încredinate de ctre
teri în vederea eliminrii finale prin depozitare, în cuantumul
prevzut în anexa nr. 2 (contribuia pentru economia circular):
Anul Taxa
teritoriale sau, dup caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale
municipiilor, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de reducere
cu procentul prevzut în anexa nr. 6
Anul Obiectivul anual de reducere a cantitilor de
deeuri municipale eliminare prin depozitare
(%)
a cantitilor de deeuri eliminate prin depozitare din deeurile
municipale colectate prin operatorii serviciului public de salubrizare,
plata fcându-se pentru diferena dintre cantitatea corespunztoare
obiectivului anual de diminuare i cantitatea efectiv încredinat spre
reciclare;
Taxa se declar i se pltete anual de ctre unitile administrativ-
teritoriale, pân la de 25 ianuarie a anului urmtor.
O.U.G. nr. 195/2005
sntii populaiei i a mediului;
Introducerea pe teritoriul României a deeurilor în scopul eliminrii
este interzis. În cazul valorificrii, deeurile pot fi introduse numai
cu aprobarea Guvernului.
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
Alte prevederi legislative Responsabilitile autoritilor publice locale
Transportul (intern i internaional) i tranzitul de deeuri se
realizeaz în conformitate cu acordurile i conveniile la care
România este parte i cu legislaia naional specific.
Ordin nr. 119 /2014
colectrii deeurilor – 10 m de ferestrele locuinelor;
Condiii de amenajare pentru aceste platforme – împrejmuite,
impermeabilizate, cu pant de scurgere, sifon de scurgere racordat
la canalizare;
periculoase i nepericuloase, rampe transfer – 1.000 m, 500 m,
respectiv 200 m.
Cap. V - Norme de igien referitoare la colectarea, îndeprtarea i
neutralizarea deeurilor solide.
O.U.G nr. 57/2019
realizarea lucrrilor i ia msurile necesare implementrii i
conformrii cu prevederile angajamentelor asumate de România în
calitate de stat membru al Uniunii Europene în domeniul proteciei
mediului i gospodririi apelor pentru serviciile furnizate
cetenilor;
bunurilor proprietate public a comunei, oraului sau municipiului,
dup caz, precum i a serviciilor publice de interes local, în
condiiile legii;
serviciile comunitare de utiliti publice de interes local;
Primarul coordoneaz realizarea serviciilor publice de interes local
prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin
intermediul organismelor prestatoare de servicii publice i de
utilitate public de interes local.
Legea nr. 51/2006, a
i controlul serviciilor comunitare de utiliti publice;
Cadrul legal pentru organizarea i funcionarea ADI-urilor;
Modul de realizare al gestiunii serviciilor de utiliti publice:
gestiunea direct sau gestiunea delegat;
Reglementeaz proceduri-cadru pentru organizarea, derularea i
atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utiliti
publice;
municipale, judeene sau ale municipiului Bucureti, dup caz,
adopta, conform reglementrilor în vigoare din domeniul serviciilor
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
Alte prevederi legislative Responsabilitile autoritilor publice locale
privind accelerarea
dezvoltrii serviciilor
comunitare de
utiliti publice
accelerarea dezvoltrii serviciilor comunitare de utiliti publice,
având la baza angajamentele asumate de România în procesul de
negociere a acquisului comunitar;
i judeelor vor înfiina, prin hotrâri ale consiliilor municipale ori
judeene, dup caz, prin reorganizarea aparatului propriu, structuri
specializate denumite Unitatea municipal/judeean pentru
monitorizarea serviciilor comunitare de utiliti publice
În cazul comunelor i oraelor, sarcina monitorizrii, coordonrii i
implementarii strategiilor locale privind accelerarea dezvoltrii
serviciilor comunitare de utiliti publice, precum i a planurilor de
implementare aferente revine unitilor judeene pentru
monitorizarea serviciilor comunitare de utiliti publice, în
cooperare cu autoritile administraiei publice locale vizate;
De asemenea, PNGD propune, într-o abordare regional, un sistem
integrat de management al deeurilor în conformitate cu principiile
UE privind managementul deeurilor:
economisirea materialului în timpul manufacturrii i
introducerea standardelor noi de manufacturare pentru
producerea bunurilor; prevenirea producerii deeurilor necesit
i o schimbare în comportamentul consumatorilor, prin
orientarea preferinelor acestora spre produsele cu o via mai
lung;
reciclarea deeurilor urbane: nivelul reciclrii materialelor
recuperabile din deeurile urbane va fi gradual crescut de la 1%,
în prezent, la 60% în 2020;
reciclarea deeurilor speciale: rate speciale de recuperare au fost
stabilite pentru deeurile din împachetare, deeurile petroliere i
deeurile bateriilor i acumulatorilor din plumb.
Conform Strategiei Naionale de Gestionare a Deeurilor,
organizarea activitilor de colectare, transport i eliminare a
deeurilor municipale este una dintre obligaiile administraiei
publice locale.
Strategiile de dezvoltare a serviciilor comunitare de utiliti publice
adoptate la nivel local, vor conine prevederi pentru conformare
acestora la cerinele de mediu prevzute în Tratatul de Aderare a
României la Uniunea European. Astfel, se vor prevedea, în
planurile de implementare, cerinele i indicatorii de
performan ai serviciilor publice de salubrizare a localitilor
în vederea îndeplinirii intelor prevzute pentru colectarea i
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
Alte prevederi legislative Responsabilitile autoritilor publice locale
valorificarea ambalajelor i deeurilor de ambalaje, a baterilor
i acumulatorilor, a deeurilor de echipamente electrice i
electronice s.a.
responsabiliti:
serviciilor publice de interes judeean privind gestionarea
deeurilor;
elaborarea planurilor locale de gestiune a deeurilor;
c) adopt Planurile Judeene privind Gestiunea Deeurilor;
d) hotrsc asocierea cu alte autoriti ale administraiei publice
locale i/sau judeene pentru realizarea unor lucrri de interes
public privind gestiunea deeurilor;
f) urmresc i asigur respectarea de ctre autoritile locale a
prevederilor actelor normative din domeniul gestiunii i
depozitarii deeurilor, elaboreaz, revizuiete i public planuri
de gestionare adeeurilor la nivel judeean.
În vederea implementarii Directivei 1999/31/CE privind depozitarea
deeurilor, autoritile locale - comunitare, oreneti, municipale –
au urmtoarele responsabiliti:
Deeurilor i asigur curenia localitilor prin: sistemul de
colectare, transport, neutralizare, valorificare, incinerare i
depozitare final;
- dotarea cilor de comunicaie i a locurilor publice de colectare
cu un numr suficient de recipiente pentru colectarea selectiv a
deeurilor;
- colectarea selectiv i transportul la timp al întregii cantiti de
deeuri produse pe teritoriul localitilor;
- existena unor depozite finale pentru deeurile colectate selectiv,
dimensionate corespunztor i amenajate pentru a asigura
protecia sntii populaiei i a mediului;
- interzicerea depozitrii deeurilor în alte locuri decât cele
destinate depozitelor stabilite prin documentaiile urbanistice;
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
Alte prevederi legislative Responsabilitile autoritilor publice locale
- elaborarea de instruciunii pentru agenii economici, instituii i
populaie privind modul de gestionare a deeurilor în cadrul
localitilor i aducerea la cunotin acestora prin mijloace
adecvate;
c) hotrsc asocierea cu alte autoriti ale administraiei publice
locale, precum i colaborarea cu agenii economici, în scopul
realizrii unor lucrri de interes public privind gestiunea
deeurilor;
d) acioneaz pentru refacerea i protecia mediului. *- legislaie care necesit adaptare la celelalte reglementri actualizate în domeniul salubrizrii
localitilor
În aceast seciune este prezentat cadrul legislativ în domeniul achiziiilor publice. Procedura de
achiziie utilizat pentru delegarea serviciilor de salubritate va urmri respectarea legislaiei
aplicabile.
Legea nr. 98/2016 privind achiziiile publice;
Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrri i concesiunile de servicii;
H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achiziie publice / acordului-cadru din Legea nr.
98/2016;
Legea nr. 101/2016 privind remediile i cile de atac în materie de atribuire a contractelor de
achiziie public, a contractelor sectoriale i a contractelor de concesiune de lucrri i
concesiune de servicii, precum i pentru organizarea i funcionarea Consiliului Naional de
Soluionare a Contestaiilor, cu modificrile ulterioare;
H.G. nr. 1037/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare i funcionare a Consiliului
Naional de Soluionare a Contestaiilor (doar pân la intrarea în vigoare a art. 37 alin (2) din
Legea 101/2016);
O.U.G nr. 58/2016 din 19 septembrie 2016 pentru modificarea i completarea unor acte
normative cu impact asupra domeniului achiziiilor publice
Ordin nr. 9.574 din 16 iulie 2009 privind aprobarea Ghidului pentru implementarea proiectelor
de concesiune de lucrri publice i servicii în România;
Ordin nr. 2.266 din 6 iunie 2012 privind aprobarea modelelor de documentaii standardizate
aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziie de lucrri publice pentru proiectele
de "proiectare i execuie de staie de tratare a apei/staie de epurare de ape reziduale", "execuie
de reele de canalizare i reele de alimentare cu ap", "proiectare i execuie de staie de sortare,
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
FUNDAMENTAREA DECIZIEI DE DELEGARE
TRANSPORT A DEEURILOR MUNICIPALE ÎN
JUDEUL SUCEAVA
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
compostare i tratare mecano-biologic a deeurilor", "execuie de depozit conform de deeuri",
completat prin Ordinul nr. 3240/2012;
Ordin nr. 122 din 14 august 2009 pentru modificarea Regulamentului privind supravegherea
modului de atribuire a contractelor de achiziie public, a contractelor de concesiune de lucrri
publicei a contractelor de concesiune de servicii, aprobat prin Ordinul preedintelui Autoritii
Naionale pentru Reglementarea i Monitorizarea Achiziiilor Publice nr. 107/2009;
2.3. CADRUL LEGISLATIV PRIVIND ADMINISTRAIA PUBLIC I SERVICIUL
DE SALUBRIZARE
OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanele publice locale, cu modificrile i completrile ulterioare;
Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utiliti publice, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitilor, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
OUG nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea i utilizarea Fondului de întreinere,
înlocuire i dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice
care beneficiaz de asisten financiar nerambursabil din partea Uniunii Europenei care
aprob Normele pentru constituirea, alimentarea i utilizarea Fondului IID, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Ordinul ANRSC nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare
sau modificare a tarifelor pentru activitile specifice serviciului de salubrizare a localitilor;
Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de
salubrizare a localitilor, cu modificrile i completrile actuale;
Ordinul ANRSC nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de
salubrizare a localitilor;
Ordinul ANRSC nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului
de salubrizare a localitilor;
Ordin ANRSC nr. 379/2018 privind aprobarea Regulamentului de constatare, notificare i
sancionare a abaterilor de la reglementrile emise în domeniul de activitate al Autoritii
Naionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utiliti Publice - A.N.R.S.C.
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
DELEGAREA OPERRII INSTALATIILOR DE
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în judeul
Suceava i în derularea campaniilor de contientizare i
informare aferente Proiectului
3. DESCRIEREA SISTEMULUI ACTUAL DE COLECTARE I
TRANSPORT AL DEEURILOR MUNICIPALE
Actuala gestionare a deeurilor municipale în judeul Suceava nu este sustenabil din punctul de
vedere al mediului, nefiind conform cu cerinele UE i cu legislaia naional. Organizarea
gestionrii deeurilor este descentralizat, fiecare administraie public local gestionându-i
individual deeurile generate pe raza localitii. De asemenea, sistemul de colectare selectiv a
deeurilor este aproape inexistent.
Situaia actual a gestionrii deeurilor în jude se traduce prin urmtoarele aspecte:
servicii minime de colectare separat pe categorii i fracii de deeuri;
echipamentele folosite în prezent sunt depite din punct de vedere tehnic sau inadecvate
pentru colectare separat;
fi reciclate ori compostate;
toate depozitele neconforme existente în jude au fost închise i ecologizate;
din cele 2 depozite conforme realizate prin proiectul SMID Suceava este funcional doar
depozitul din cadrul CMID Moara;
la nivelul anului 2018, Judeul Suceava a atins un procent de reciclare de 4,48% din
cantitatea total de deeuri municipale generat, care dei este în cretere fa de anii
anteriori, nu atinge inta de reciclare legal de 50% la nivelul anului 2020;
judeul Suceava nu i-a îndeplinit nici intele privitoare la limitarea depozitrii deeurilor
biodegradabile pentru anul 2020;
serviciile de gestionare a deeurilor sunt finanate într-un mod neadecvat i nu se aplic
principiul „poluatorul pltete“ (principiu supus constrângerilor suportabilitii);
publicul nu contientizeaz suficient problemele legate de deeuri.
Din punct de vedere instituional, principalele deficiene ale sistemului actual de gestionare a
deeurilor municipale sunt urmtoarele:
Activitatea de colectare i transport a deeurilor menajere i similare nu este realizat numai
de ctre operatori liceniai crora li s-a delegat aceast activitate, sau care au încheiate
contracte de salubrizare. Exist i ali operatori care colecteaz deeurile menajere i
similare, fr a avea un contract în acest sens;
Nu toi operatorii de colectare i de tratare pot transporta deeurile la depozitare, întrucât
nu respect cerinele impuse prin autorizaia de funcionare a depozitului;
Nu exist operatori de colectare în toate UAT-urile;
Tratarea deeurilor reziduale nu este contractat la nivel judeean deoarece în prezent nu
exist instalaii de tratare.
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITII DE
COLECTARE I TRANSPORT DEEURI
Pagina 39 din 202
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în
judeul Suceava i în derularea campaniilor de
contientizare i informare aferente Proiectului
Ed. 1 2 3 4
Rev. 0 1 2 3
3.1. DATE GENERALE
Judeul Suceava are în componen 5 municipii, 11 orae i 98 comune, în total 114 uniti
administrativ-teritoriale.
Intercomunitar de Gestionare a Deeurilor în Judeul Suceava.
Populaia este defalcat pe zone principale de gestionare a deeurilor municipale conform Figurii
1.
Populaia total a judeului Suceava în anul 2019 a fost de 761.808 locuitori, din care în zone urbane
335.276 locuitori i în zone rurale 426.532 locuitori.
Figura 1 - Zone de colectare a deeurilor municipale din judeul Suceava
Tabel 6 - Populaia judeului Suceava pe zone de gestionare a deeurilor municipele, anul 2019
(populaie rezident, 1 ianuarie 2019, conform INS)
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITII DE
COLECTARE I TRANSPORT DEEURI
Pagina 40 din 202
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în
judeul Suceava i în derularea campaniilor de
contientizare i informare aferente Proiectului
Ed. 1 2 3 4
Rev. 0 1 2 3
Zona 1
Siret 7.734 Frasin 5.698
Miliui 4.853 Total urban 21.073
Total urban 48.592 Capu Câmpului 2.196
Arbore 6.666 Cacica 3.682
Bilca 3.554 Ostra 2.985
Brodina 3.294 Pltinoasa 4.870
Calafindeti 2.529 Poienii Solca 1.616
Dorneti 3.895 Slatina 4.783
Frtuii Vechi 4.359 Valea Moldovei 3.807
Glneti 2.552 Total rural 35.759
Grmeti 3.008 Total zona 2 56.832
Grniceti 4.405
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în
judeul Suceava i în derularea campaniilor de
contientizare i informare aferente Proiectului
Ed. 1 2 3 4
Rev. 0 1 2 3
Zona 3 Flticeni
Baia 6.355 Moldovia 4.930
Bogdneti 3..878 Sadova 2.267
Boroaia 4.552 Vama 5.383
Dolheti 3.474 Total rural 19.840
Drgueni 2.403 Total zona 4 36.055
Fântâna Mare 2.219
Preuteti 6.671 Cona 1.441
Rdeni 3.546 Crucea 1.818
Vadu Moldovei 3.961 Dorna Candrenilor 2.818
Total rural 64.812 Panaci 2.142
Total zona 3 99.742 Poiana Stampei 2.060
aru Dornei 3.940
Total rural 17.023
Berchieti 2.826 Pojorâta 2.885
Botoana 2.127
Buneti 2.329
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în
judeul Suceava i în derularea campaniilor de
contientizare i informare aferente Proiectului
Ed. 1 2 3 4
Rev. 0 1 2 3
Drgoieti 2.330
Dumbrveni 7.421
Fântânele 4.809
Hâneti 3.578
Ilieti 2.739
Ipoteti 5.590
Total zona 6 226.237
Conform tabelelor de mai sus numrul locuitorilor rezideni este de 623.896 din care în zonele
urbane 254.212 locuitori i în zonele rurale 369.684 locuitori.
În Studiul de Fezabilitate aprobat, pentru anul 2019 a fost prognozat urmtoarea populaie: total
populaie – 697.600 locuitori; mediul urban – 300.977 locuitori; mediul rural – 396.623 locuitori.
În PJGD populaia judetului la nivelul anul 2019 este estimat la 624.563 locuitori, din care
254.101 locuitori în mediul urban i 370.462 locuitori în mediul rural.
Din datele de mai sus se poate constata o diferen destul de mare între datele de proiecie a
populaiei elaborate în cadrul SF i datele statistice actuale.
Aceast diferen poate avea un impact asupra determinrii cantitii de deeuri generate, respectiv
gestionate, dar va trebui coroborat cu indicii de generare actuali al deeurilor municipale din
PNGD i PJGD.
MUNICIPALE
Cantitile de deeuri municipale generate în judeul Suceava în perioada 2013-2019 sunt
prezentate în tabelul urmtor:
Tabel 7 Cantiti de deeuri municipale generate în perioada 2015 – 2019, în judeul Suceava
STUDIU DE OPORTUNITATE PRIVIND
DELEGAREA GESTIUNII ACTIVITII DE
COLECTARE I TRANSPORT DEEURI
Pagina 43 din 202
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în
judeul Suceava i în derularea campaniilor de
contientizare i informare aferente Proiectului
Ed. 1 2 3 4
Rev. 0 1 2 3
Categorii de deeuri municipale Cantitate, (tone/an)
2015 2016 2017 20187 2019
Deeuri menajere i similare colectate
în amestec, din care: 95.063 92.775 96.642 101.232 103.820
Deeuri menajere colectate în amestec 81.264 78.249 82.848 86.613 87.050
Deeuri similare colectate în amestec 13.799 14.526 13.794 14.619 16.770
Deeuri menajere i similare colectate
separat, din care: 3.101 4.727 5.371 4.384 9.223
Deeuri menajere colectate separat 2.513 4.005 4.080 3.256 7.430
Deeuri similare colectate separat 588 722 1.291 1.128 1.793
Deeuri din grdini i parcuri 2.024 1.583 1.408 829 1.192
Deeuri din piee 1.699 1.733 1.721 1.842 357
Deeuri stradale 7.897 10.005 9.865 10.321 3.786
Deeuri menajere generate i
Surs: Agenia pentru Protecia Mediului Suceava, rapoarte statistice anuale ale operatorilor de
salubritate
Cantitile de deeuri generate i necolectate în judeul Suceava se consider ca fiind de circa 0,8%
din totalul deeurilor generate în anul 2018.
Datele de mai sus evideniaz o evoluie ascendent a cantitii de deeuri generat în perioada
analizat, înregistrându-se, astfel, o cretere procentual de 4,07% în anul 2018 fa de 2015.
Din cantitatea total de deeuri municipale generate în anul 2019, 79,81% reprezint deeuri
menajere, 15,68% deeuri similare i alte deeuri (generate de operatorii economici i instituii) i
4,51% deeuri din servicii publice.
Evoluia gradului de acoperire cu servicii de salubrizare, în perioada 2013 – 2019, este prezentat
în Tabelul 8.
Tabel 8 Gradul de acoperire cu servicii de salubrizare, pe medii de reziden, în judeul Suceava
Medii de reziden Grad de acoperire cu servicii de salubrizare, (%)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Total 94,16 92,41 94,89 95,01 96,99 98,65 100,00
Mediul urban 94,47 96,47 98,58 98,41 99,84 100,00 100,00
Mediul rural 93,93 89,58 92,34 92,66 95,03 97,72 100,00
Surs: APM Suceava, PJGD
Valorile indicilor de generare a deeurilor municipale i menajere, estimate pentru perioada 2015
– 2019, pe baza datelor raportate de operatorii economici colectori în chestionarele MUN i a
populaiei rezidente din judeul Suceava sunt prezentate în Tabelul 9.
7 Datele din 2018 nu sunt validate de ANPM. Din cele 3.256 tone deeuri menajere colectate separat în anul 2018, 16 tone sunt
deeuri voluminoase
Sistemului de Management Integrat al Deeurilor în
judeul Suceava i în derularea campaniilor de
contientizare i informare aferente Proiectului
Ed. 1 2 3 4
Rev. 0 1 2 3
Tabel 9 Indici de generare deeuri menajere pe medii de reziden, în perioada 2015 – 2019, la nivel
naional i judeean
La nivel naional8
urban 0,66 0,66 0,66 0,65 0,65
Deeuri menajere (Kg/loc*zi) – mediul rural 0,31 0,31 0,31 0,30 0,30
La nivel judeean9 Mediul urban
Deeuri menajere (Kg/loc*an) 219 216 221 225 207
Deeuri menajere (Kg/loc*zi) 0,60 0,59 0,60 0,62 0,56
Mediul rural
Deeuri menajere (Kg/loc*an) 117 121 89 91 112
Deeuri menajere (Kg/loc*zi) 0,32 0,33 0,24 0,25 0,31
Indicele de generare a deeurilor menajere din mediul urban are o valoare de 0,59-0,62 kg/loc*zi
în perioada analizat, valoare ce nu depete media la nivel naional de 0,66 kg/loc*zi.
Indicele de generare a deeurilor menajere din mediul

Recommended