+ All Categories
Home > Documents > Stereotipuri de gen in publicitate

Stereotipuri de gen in publicitate

Date post: 31-Oct-2014
Category:
Upload: oana-virlan
View: 237 times
Download: 3 times
Share this document with a friend
Description:
publicitate, stereotipuri
Popular Tags:
63
Introducere Stereotipurile de gen reprezintă un subiect deosebit de interesant prin importanţa acestuia în momentul actual când a devenit evident faptul că deşi contextele social-istorice s-au modificat şi nu le mai justifică, ele continuă să se conserve puternic. Cu atât mai mult, analiza acestor stereotipuri în cadrul spoturilor publicitare româneşti presupune un grad de noutate ridicat deoarece tratează perioada ianuarie 2008 – mai 2010. Astfel, lucrarea de faţă prezintă situaţia actuală în publicitatea din România cu privire la diferenţele de gen şi, mai mult, încearcă să descopere cât „curaj” au agenţiile naţionale de publicitate în a livra mesaje de gen atipice şi dacă atunci când le utilizează o fac din convingerea că lucrurile s-au schimbat în societatea contemporană, sau, din contră, apelează la antistereotipuri pentru a accentua incompatibilitatea lor cu credinţele general valabile despre diferenţele de gen. Pentru a delimita cât mai clar cadrul în care se realizează acest studiu, am considerat primordială delimitarea conceptelor de „sex” şi „gen”, insistând asupra faptului că, în funcţie de gen, s-a dorit identificarea acelor valori şi grupuri dominante pe care, explicit şi implicit, le promovează produsele publicitare. De asemenea, am insistat asupra consecinţelor utilizării stereotipurilor deoarece, deşi se consideră că reprezintă o 1
Transcript
Page 1: Stereotipuri de gen in publicitate

Introducere

Stereotipurile de gen reprezintă un subiect deosebit de interesant prin importanţa

acestuia în momentul actual când a devenit evident faptul că deşi contextele social-istorice s-

au modificat şi nu le mai justifică, ele continuă să se conserve puternic.

Cu atât mai mult, analiza acestor stereotipuri în cadrul spoturilor publicitare româneşti

presupune un grad de noutate ridicat deoarece tratează perioada ianuarie 2008 – mai 2010.

Astfel, lucrarea de faţă prezintă situaţia actuală în publicitatea din România cu privire la

diferenţele de gen şi, mai mult, încearcă să descopere cât „curaj” au agenţiile naţionale de

publicitate în a livra mesaje de gen atipice şi dacă atunci când le utilizează o fac din

convingerea că lucrurile s-au schimbat în societatea contemporană, sau, din contră, apelează la

antistereotipuri pentru a accentua incompatibilitatea lor cu credinţele general valabile despre

diferenţele de gen.

Pentru a delimita cât mai clar cadrul în care se realizează acest studiu, am considerat

primordială delimitarea conceptelor de „sex” şi „gen”, insistând asupra faptului că, în funcţie

de gen, s-a dorit identificarea acelor valori şi grupuri dominante pe care, explicit şi implicit, le

promovează produsele publicitare.

De asemenea, am insistat asupra consecinţelor utilizării stereotipurilor deoarece, deşi

se consideră că reprezintă o modalitate inevitabilă de operare a minţii umane, funcţionarea lor

are adesea consecinţe sociale negative pentru că stereotipurile nu sunt doar nişte idei pe care

mintea noastră ajunge să le posede, ele sunt idei care, odată formate, ajung să posede mintea

noastră.

În partea a doua a tezei, este tratată publicitatea de gen şi sunt prezentate portretizările

în şi prin publicitate atât a femeilor, cât şi a bărbaţilor pentru a verifica dacă aparenta coerenţă

a reprezentărilor noastre despre viaţă devine anacronică, intrând în incongruenţă de coduri cu

ceea ce cotidianul în dinamica şi varietatea sa începe să ne ofere. Astfel, am considerat

necesară analiza rolului publicităţii în conservarea stereotipurilor.

Pentru că întreg studiul s-a dorit a fi obiectiv, un subcapitol a fost alocat pentru a

prezenta argumente în apărarea publicităţii în faţa acuzaţiilor de manipulare. Deşi

stereotipurile de gen există în continuare în comunicarea publicitară, ele sunt în scădere, dar

nu dramatică, şi sesizăm tendinţa de creştere a prezenţei „portretizărilor egale” în care femeile

1

Page 2: Stereotipuri de gen in publicitate

sunt prezentate într-o manieră mult mai diversificată şi în conformitate cu rolurile reale pe

care le joacă în societăţile moderne.

Precum miturile, reclamele soluţionează adesea anumite contradicţii sociale, propun

modele de identitate şi celebrează ordinea socială existentă. Publicitatea produce un repertoriu

de mitologii contemporane şi este o formă de comunicare ce vehiculează valorile proprii

culturii de masă.

În acest context, un astfel de studiu este important pentru că identificarea şi

conştientizarea stereotipurilor dominante dintr-o societate la un moment dat este un pas

necesar pentru orice fel de schimbare.

Rezultatele acestei cercetări, dincolo de anumite nuanţe şi accente, vor sugera

existenţa sau lipsa unui pattern publicitar conservator la gen, în care predomină abordările

stereotip legate de ce fac, cine sunt şi ce vor femeile şi bărbaţii. Studiul de faţă – Stereotipuri

de gen în spoturile publicitare româneşti din perioada 2008 - 2010 – va aduce noi argumente

calitative şi cantitative legate de promovarea acestui model conservator în privinţa genului.

2

Page 3: Stereotipuri de gen in publicitate

1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE

1.1. Deosebirea între gen şi sex

Cercetările privind deviaţiile sexuale şi a modurilor în care anumiţi indivizi trăiesc o

sexualitate aparent contrară naturii lor anatomo-fiziologice au condus la propunerea unei

distincţii între sexe şi genuri care s-a impus ca fundamentală.

Sexul (starea de mascul şi starea de femelă): este registrul biologic – cromozomi,

organe genitale externe, gonade, aparate sexuale interne ( de exemplu, uterul, prostata), starea

hormonală, caracterele secundare şi creierul.

Genul (identitatea de gen) este o stare psihologică – masculinitate şi feminitate. Sexul

şi genul nu sunt deloc în mod necesar legate. Termenul identitate de gen trimite la amestecul

de masculinitate şi de feminitate dintr-un individ, ceea ce implică faptul că regăsim şi

masculinitatea, şi feminitatea la fiecare, dar sub forme diferite şi în grade diferite. Nu este

acelaşi lucru cu starea de mascul şi starea de femelă, care au o conotaţie biologică; identitatea

de gen implică un comportament psihologic motivat.1

Genul, spre deosebire de sex, care este o variabilă biologică, reprezintă un

comportament social, se identifică prin atitudini, obiceiuri de consum, simboluri şi

comportamente comune ale indivizilor şi este construit în mare măsură în timpul procesului de

socializare. Genul este, de asemenea, rezultatul unor interacţiuni culturale şi istorice complexe

şi reprezintă „înţelesurile sociale şi culturale asociate cu masculinitatea şi feminitatea ce sunt

impuse şi aşteptate de societate.”2 Astfel, se evidenţiază caracterul normativ, în sensul că cine

nu se conformează rolului de gen este văzut ca deviant din naştere sau socializat inadecvat.3

Dacă sexul operează doar cu distincţia biologică, concepţiile despre gen sunt în acelaşi

timp constructe biologice, psihologice şi sociale, în mare măsură consecinţe ale unor

interacţiuni complexe determinate cultural şi istoric. Adesea, diferenţele dintre cele două sexe

se bazează pe noţiuni de masculinitate şi feminitate construite social.4

1 Jean Cournut, De ce se tem bărbaţii de femei?, Trad. de Daniela A. Luca, Editura Trei, Bucureşti, 2003, p. 472 Alvesson M., Billing Y., Understanding Gender and Organizations, London: sage 19973 Irina Stăngiulescu, Profiluri identitare ale femeilor în Ana Bulai, Gen şi reprezentare socială, Editura Politeia-SNSPA, Bucureşti, 2004, p. 144 4 Dan Petre, Dragoş Iliescu, Psihologia reclamei şi a consumatorului, vol. 2, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2005, p. 180

3

Page 4: Stereotipuri de gen in publicitate

În această direcţie s-a exercitat cu cea mai mare forţă distructivă critica feministelor

radicale: genul nu este o simplă construcţie socială a sexului; el este efectul dominaţiei

masculine sau, în sens mai larg, a unei ordini culturale sau sociale organizate în jurul acestei

dominaţii. Jocurile care constau în a compara spiritul, obiceiurile, gusturile femeilor şi ale

bărbaţilor nu sunt inocente; ele urmăresc de fiecare dată să deghizeze în diferenţe efectele

dominaţiei care vizează înainte de toate să definească femeia în raport cu bărbatul.5

1.2. Stereotipuri şi importanţa acestora

Etimologic, termenul stereotip provine din rădăcinile greceşti stereos, care înseamnă

solid, fix şi typos care înseamnă caracter.

Stereotipurile sunt credinţe despre caracteristici psihologice şi/sau comportamentale

ale unor categorii de indivizi, grupuri sociale ( de sex, vârstă, etnice, religioase ), astfel de

credinţe sunt fixate în imagini şablonizate, durabile, „preconcepute”, în sensul că nu se

bazează pe observarea directă, proaspătă a fenomenelor, ci pe moduri de gândire apriorice,

rutinizate, deseori arbitrare, fără legătură cu indivizii sau grupurile sociale evaluate.6

Cel care a introdus termenul în ştiinţele sociale este W. Lippman. El acordă acestor

„clişee” din mintea noastră un rol de „economie a gândirii”, în sensul că dau subiectului

posibilitatea de a recurge la scheme simplificatorii, gata formate, învăţate în procesul

socializării, în loc să parcurgă demersul de formare a opiniilor prin observaţii directe şi

judecată critică, în funcţie de context.7

Cercetările moderne renunţă, însă, la ideea că stereotipurile sunt erori simplificatoare,

scheme perceptuale rigide aplicate unor indivizi sau grupuri, creând o nouă perspectivă de

analiză. Stereotipurile sunt considerate ca fiind construcţii mentale care apar în urma

interacţiunilor interpersonale şi intergrupale, implicând folosirea unui sistem aparte de tratare

a informaţiei sociale, sistem care include explorarea caracteristicilor diagnostice.8

Până la urmă, stereotipurile există pentru că ne aduc beneficii cognitive importante

care depăşesc costurile folosirii lor. De fapt, costurile stereotipizării sunt mult mai mari pentru

persoanele stereotipizate decât pentru persoanele care stereotipizează.

5 Alain Touraine, Lumea femeilor, Trad. de Magda Jeanrenaud, Editura Art, Bucureşti, 2007, p. 2266 Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu, Dicţionar de sociologie : urmat de indicatori demografici, economici, sociali si sociologici, Editura Babel, Bucureşti, 19937 Alina Coman, Stereotipuri de gen în discursul publicitar: o incursiune în patriarhatul mediatic, Editura Economică, Bucureşti, 2005, p. 398 Chelcea Septimiu, Stereotipuri, reprezentări şi identitate socială, Editura Universităţii din Piteşti, Piteşti, 2000, pp. 7- 8

4

Page 5: Stereotipuri de gen in publicitate

Majoritatea studiilor contemporane asupra formării stereotipurilor consideră că acestea

reprezintă consecinţe inevitabile ale modului de operare a minţii umane. Dar, stereotipurile nu

sunt doar nişte idei pe care mintea noastră ajunge să le posede; ele sunt idei care, odată

formate, ajung să posede mintea noastră. De fapt, principalul motiv pentru care oamenii de

ştiinţă dedică atât de multă atenţie acestor concepte este că funcţionarea lor are adesea

consecinţe sociale negative.9

Cu alte cuvinte, dincolo de aspectul funcţional, gândirea stereotip are efecte perverse,

funcţionează pe principiul predicţiilor autocreatoare şi poate să ia forma unor discriminări la

adresa unor categorii de oameni. Putem schimba stereotipurile, inclusiv cele de gen, numai în

măsura în care ele sunt cunoscute şi conştientizate.

1.3. Stereotipuri de gen şi consecinţele utilizării lor

Deşi stereotipurile pot fi întâlnite în practic toate domeniile vieţii sociale, printre cele

mai politizate şi mai analizate în ultima vreme în societăţile moderne se numără cele de gen.

Reinterpretările culturale ale diferenţelor biologice dintre femei şi bărbaţi au făcut loc

pe parcurs unor sisteme organizate de credinţe şi opinii consensuale în legătură cu

caracteristicile presupuse ale femeilor şi bărbaţilor. Aceste seturi distincte de convingeri, idei,

credinţe pe care le au oamenii dintr-o societate în privinţa atributelor şi expectanţelor

comportamentale ale bărbaţilor, respectiv ale femeilor se numesc stereotipuri de gen.10

Diferenţa dintre bărbaţi şi femei a fost determinată de raportul de dominaţie exercitat

de bărbaţi asupra femeilor. În timp ce bărbatul se poate defini prin energia şi operele sale, fără

vreo referinţă la raportul cu femeia, femeia este o creaţie a bărbatului. Simone de Beauvoir a

fost prima feministă care a lăsat posterităţii următoarele formulări devenite celebre: „Nu ne

naştem, ci mai degrabă devenim femei” şi „Dacă femeia vrea să fie egală bărbatului, ea

trebuie să devină bărbat.”11

Inferioritatea femeilor nu este naturală, ci provine din acest binarism ierarhic inventat

de patriarhat cu scopul de a promova autoritatea masculină. Bărbatul nu defineşte femeia prin

ea însăşi, ci prin relaţia cu el. El este subiectul, Absolutul, ea este Celălat.12 Noi ne naştem

femei şi bărbaţi, nu feminine şi masculini; feminitatea este un artificiu, un mod de realizare,

9 Vasile Cernat , Psihologia stereotipurilor, Editura Polirom, Iaşi, 2005, p. 14310 Alina Coman, Stereotipuri de gen în discursul publicitar: o incursiune în patriarhatul mediatic , Editura Economică, Bucureşti, 2005, p. 5111 Simone de Beauvoir, Woman as other, http://www.marxists.org/reference/subject/ethics/de-beauvoir/2nd-sex/introduction.htm 16 mai 201012 Otilia Dragomir, Mihaela Miroiu, Lexicon feminist, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 157

5

Page 6: Stereotipuri de gen in publicitate

de performare a normelor de gen, receptate la nivel social, care se manifestă la nivelul

stilizării corpurilor.

De remarcat este faptul că stereotipurile de gen se conservă puternic deşi contextele

social-istorice s-au modificat şi nu le mai justifică. Astfel, observăm că o caracteristică

fundamentală a acestor concepte este că, odată formate, o serie de procese psihologice

contribuie la menţinerea lor pe termen lung, chiar şi când există suficiente motive pentru a le

schimba. Allport a fost atât de impresionat de această caracteristică a stereotipurilor de gen şi

atitudinilor adverse, încât a ales să definească drept prejudecăţi aceste evaluări şi credinţe care

nu se schimbă în faţa unor dovezi care le infirmă.13

Stereotipurile de gen prezintă într-o mai mare măsură decât altele tendinţa de a fi luate

ca atare şi adoptate de către indivizi ca axiome sociale fără a mai pune întrebări asupra lor.

Stereotipurile suprasimplifică, ducând la exagerări şi judecăţi greşite. În timp ce ne

aşteptăm ca bărbaţii să aducă progresul ştiinţific, femeilor le revine rolul de a-i încuraja şi

îngriji, fiecare dintre sexe fiind descurajat să intre în rolul celuilalt. Stereotipurile exagerează

diferenţele dintre grupuri şi minimizează diferenţele din interiorul aceluiaşi grup.

Stereotipurile ajută, practic, la stabilirea unor limite pentru fiecare persoană în funcţie

de caracteristicile acesteia.14 Femeile sunt considerate ca fiind mai puţin capabile de

performanţă, iar stereotipurile tind să devină profeţii care se autoîmplinesc.

Explicaţia succesului şi eşecului este influenţată de gen. Performanţele profesionale

ale bărbaţilor sunt explicate mai ales prin calităţile acestora, iar ale femeilor, prin şanse,

circumstanţe favorabile, inclusiv prin aceea că au reuşit să seducă pe cineva aflat într-o poziţie

cheie.

În contextul în care femeile devin consumatoare de modele identitare prefabricate,

subiecţi pasivi ai unor schimbări culturale pe care nu le pot influenţa nu este important felul în

care ele îşi vor defini identitatea, ci capacitatea de a depăşi statutul de recipient al unor

identităţi prescrise.

13 Gordon W. Allport, The nature of prejudice, Addison – Wesley Publishing Company, 1954 14 Adina Brădeanu, Otilia Dragomir (coord.), Femei, cuvinte şi imagini: perspective feministe, Studii de gen, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 80

6

Page 7: Stereotipuri de gen in publicitate

2. PUBLICITATEA DE GEN – CADRU ACTUAL ŞI TENDINŢE

De un interes deosebit pentru domeniul publicităţii este modul în care genul poate

influenţa experienţa de receptare a reclamei din partea consumatorilor, perceperea şi

interpretarea acesteia, ca şi măsura în care grilele individuale de lectură a reclamelor reflectă

diferenţele dintre genuri. De exemplu, cercetările privind modul în care indivizii citesc arată

că bărbaţii o fac mai mult într-un mod cognitiv, orientat spre un scop informaţional, în timp ce

femeile citesc într-un mod afectiv şi urmăresc mai mult experienţa în sine; bărbaţii sunt mai

critici, iar femeile mai empatice.15

Există destul de puţine cercetări care să analizeze sistematic impactul identităţii de gen

asupra consumului de publicitate sau particularităţile stilurilor de procesare şi interpretare a

informaţiei pe care le utilizează bărbaţii/femeile pentru a recepta şi înţelege reclamele. Cert

este că publicitatea este un factor care influenţează considerabil felul în care indivizii îşi

percep rolurile de gen.

2.1. Diferenţe de gen în publicitate

Cercetările din acest domeniu au identificat o serie de inegalităţi la nivelul imaginilor

pe care le avem în parte despre femei şi despre bărbaţi. Instrumentele utilizate de către

publicitari operează cu serie de opoziţii binare pe care le întăresc constant atunci când

definesc feminitatea, şi, implicit, masculinitatea, stabilind graniţe rigide între cele două

genuri. Astfel:

Femeile sunt subreprezentate ca imagine publică, deşi numărul acestora depăşeşte

jumătate din populaţia mondială.

Bărbaţii sunt reprezentaţi ca persoane active, cu influenţă, care se afirmă, femeile, ca

persoane pasive, cu influenţă slabă asupra celorlalţi.

Bărbaţii apar ca experţi şi conducători, femeile ca subordonate.

Rolurile bărbăteşti sunt extrem de variate, cele femeieşti sunt mai degrabă reduse la cele

decorative, domestice, maritale sau maternale.

15 Dan Petre, Dragoş Iliescu, Psihologia reclamei şi a consumatorului, vol.2, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2005, pp.178-179

7

Page 8: Stereotipuri de gen in publicitate

Suntem cu toţii adepţii unor seturi de trăsături ce caracterizează diferenţiat bărbaţii şi

femeile. Dar acest lucru nu trebuie tratat ca o discriminare pentru că, în opinia unor specialişti,

deşi s-ar putea crede că diferenţele de gen sunt minime sau irelevante, dovezile nu susţin acest

punct de vedere. Ei consideră că actualmente trăim într-un mediu social în care se insistă

asupra faptului că suntem la fel – în ciuda dovezilor care arată că suntem programaţi diferit şi

că am evoluat cu capacităţi şi înclinaţii înnăscute foarte variate.16 Savanţii, antropologii şi

sociobiologii au aflat acest lucru, dar au fost totodată conştienţi de faptul dureros că dacă şi-ar

fi exprimat acest punct de vedere în mod public în această lume în care totul trebuie să fie

politically correct, ar fi devenit nişte paria.

2.1.1. Portretizarea femeii în şi prin publicitate

Anii ’60 au consemnat începutul unor dezbateri aprinse referitoare la portretizarea

femeii în şi prin publicitate, şi au vizat în principal modalităţile în care aceasta reflectă rolul

femeii în societate. Opinia dominantă a acestei perioade era aceea că femeile sunt portretizate

într-o manieră discriminatorie şi sunt minimalizate, din punct de vedere al genului, în raport

cu aptitudinile, înzestrările şi rolurile lor reale din societate.

Studii recente arată că stereotipurile de gen pot fi întâlnite în continuare în

comunicarea publicitară, sugerând chiar că principalele modalităţi de prezentare a femeilor în

reclame nu s-au schimbat considerabil faţă de anii ’60 - ’80. Aceasta se datorează mai ales

faptului că rolurile femeilor în reclame sunt în concordanţă cu normele culturale ale societăţii

dintr-o anumită perioadă şi se modifcă doar o dată cu acestea.

Alte studii arată însă că, deşi stereotipurile de gen există în continuare în comunicarea

publicitară, ele sunt în scădere, respectiv că există tendinţa de creştere a prezenţei

„portretizărilor egale” în care femeile sunt prezentate într-o manieră mult mai diversificată şi

în conformitate cu rolurile reale pe care le joacă în societăţile moderne.

Controversele asupra acestor tendinţe continuă şi în prezent. Tendinţele de a conferi

mai multă putere şi mai multă demnitate femeii în reclame ar putea fi interpretate în sensul că

emanciparea acesteia a început să creeze noi stereotipuri, pe care publicitatea se grăbeşte să le

asimileze. Dar lucrurile nu sunt întocmai aşa pentru că scenariul este acelaşi, doar rolurile se

schimbă într-un mod ce pare fals, imaginat doar pentru a hrăni orgoliile feminine. Moda de a

16 Allan Pease, Barbara Pease, De ce bărbaţii se uită la meci şi femeile se uită în oglindă: De ce suntem diferiţi şi ce-ar fi de făcut, Trad. de Irina-Margareta Nistor, Ediţia a 2-a, Editura Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 2007, pp. 71-72

8

Page 9: Stereotipuri de gen in publicitate

acorda un rol mai important femeii în publicitate nu reflectă noi stereotipuri, ci se foloseşte de

cele vechi pentru a crea efecte-surpriză.

Deseori se încearcă, la nivelul produselor publicitare, o îmbinare a trăsăturilor liberale

cu cele tradiţionale, pentru ca schimbarea să nu pară prea radicală sau pentru a nu dezamăgi

publicul. Astfel, tendinţa generală este de a portretiza femeia cu carieră de succes subliniind

că rolul ei primordial a rămas acela de soţie/mamă şi că ea nu s-ar simţi împlinită în lipsa unei

familii. Publicul este constant asigurat că prin „emancipare” femeile nu îşi vor neglija

îndatoririle domestice.

La o primă vedere, frecvenţa cu care apar femeile în spoturile publicitare o depăşeşte

decisiv pe cea a bărbaţilor. O mai atentă analiză a rolurilor pe care femeia le îndeplineşte

relevă faptul că dacă nu este vorba de un rol reproductiv, atunci, în cele mai multe cazuri,

acesta este un rol decorativ pasiv. În comunicarea publicitară specifică unei societăţi

masculine femeile sunt prezentate ca fiind inegale cu bărbaţii, semnificativ mai tinere decât

aceştia şi mai degrabă ca obiecte sexuale (seducătoare) decât ca modele în muncă.

Publicitatea prezintă adesea femeile ca fiind principalii „cumpărători” ai casei, limitate

şi pasive sau subordonate bărbaţilor (asistente medicale pentru medici bărbaţi sau secretare

pentru manageri bărbaţi). Ele sunt prezentate rar în posturi de decizie în reclamele pentru

produse scumpe şi importante (cum ar fi automobilele, produsele financiare), mai mult în

contexte care accentuează obsesia păstrării frumuseţii corporale şi a curăţeniei locuinţei şi

având un ataşament excesiv faţă de produsele de acest gen.17

De asemenea, femeile sunt prezentate frecvent manifestând sentimente de frică,

gelozie sau ataşament emoţional, deşi, nu există, după părerile unor specialişti, un fundament

ştiinţific care să justifice şi să sprijine prezentarea inegală a femeilor faţă de bărbaţi în ceea ce

priveşte inteligenţa, abilitatea de a lua decizii, manifestările de teamă şi gelozie sau

ataşamentul pentru produsele de îngrijire a locuinţei.

Este de remarcat faptul că diverse studii recente arată că în ultimii ani nu s-au

înregistrat schimbări importante în ceea ce priveşte imaginea femeii în publicitate, în ciuda

eforturilor de diseminare a poziţiilor mişcărilor feministe atât în cultură, cât şi în viaţa de zi cu

zi. Cu toate că numărul reclamelor care prezintă femeia mai degrabă ca pe o wonder woman

care face faţă cu succe atât slujbei, cât şi copiilor, soţului şi treburilor casei este tot mai mare,

efectele se lasă încă aşteptate. Printre motivele care conduc la această stare de lucruri se

numără mai întâi de toate faptul că stereotipurile sunt considerate soluţia cea mai uşoară şi

mai eficientă pentru realizarea unei creaţii publicitare capabile să vândă un produs/brand.

17 Iliescu Dragoş, Dan Petre, Psihologia reclamei şi a consumatorului, vol.2, Editura Comunicare.ro, Bucureşti, 2005, p. 195

9

Page 10: Stereotipuri de gen in publicitate

2.1.2. Portretizarea bărbatului în şi prin publicitate

Analiza interacţiunilor discursive dintre femei şi bărbaţi a demonstrat că există

posibilitatea ca publicitatea să cultive ideea că bărbaţii sunt în mod natural mai competenţi şi

mai puternici decât femeile. Se tinde, în plus, spre portretizarea bărbaţilor ca având ocupaţii

care presupun dominarea, împărţirea de ordine şi delegarea de responsabilităţi.

Interesant este însă faptul că bărbaţii sunt şi ei afectaţi de stereotipurile de gen

promovate de televiziune. Eroul super-masculin prezent în majoritatea reclamelor se află tot

mai departe de bărbaţii obişnuiţi. Practic, şi bărbaţilor li se propune o schemă rigidă de

comportament, devierile fiind inacceptabile, spre deosebire de femei, în cazul cărora

scenariştii sau realizatorii dau dovadă uneori de flexibilitate.18

În publicitate, corpul masculin este rareori expus privirii într-un mod asemănător celui

feminin. Deşi vedem deseori imagini ale bărbaţilor, aceste imagini îi înfăţişează rar doar ca

simple obiecte ale privirii şi tot la fel de rar îi înfăţişează dezbrăcaţi. Într-o societate care a

definit masculinitatea drept puternică, activă, deţinătoare a privilegiului de a privi, iar

feminitatea drept slabă, pasivă, expusă privirii, devine problematic, dacă nu chiar imposibil

pentru corpul masculin să se supună controlului privirii.

Sunt identificate unele diferenţe între femei şi bărbaţi ca obiecte ale privirii. De regulă

bărbaţii privesc direct în obiectiv, negând astfel că ar fi obiecte ale privirii, în timp ce femeile

zâmbesc ademenitor şi au capul înclinat, semn al supunerii. O altă categorie o constituie

bărbaţii care nu îşi privesc spectatorii, ci privesc în sus (semn al dezinteresului faţă de

privitor).19 Prezenţa lui ca obiect al plăcerii spectatoarelor este negată din nou, căci el este

doar un bărbat care se întâmplă să fie privit în timp ce face o acţiune, spre deosebire de femei

care pozează pentru a fi privite.

În ceea ce priveşte renumele, celebrităţile de sex masculin au în general mai mult

succes ca reprezentanţi de imagine decât cele de sex feminin. Acest lucru se datorează faptului

că o mare parte din reclame se bazează pe glume, şi de-a lungul timpului publicitarii şi

executivii au ezitat să transforme femeile în subiect de glumă sau să le pună într-o lumină

proastă. Aceasta, poate, pentru că femeile controlează în medie 75% din bugetul familiei şi iau

cam 80% din decizii asupra achiziţiilor, iar publicitarii au motive bine întemeiate să se teamă

18 Romina Surugiu, Imaginea femeilor în emisiunile româneşti de divertisment în Adina Brădeanu, Otilia Dragomir (coord.), Femei, cuvinte şi imagini: perspective feministe, Studii de gen, Editura Polirom, Iaşi, 2002, p. 8219 Diana Dămean, De la femeia-obiect la imaginea-identitate: reprezentări ale feminităţii în cultura de masă , Editura Lumen, Iaşi, 2006, pp. 33-34

10

Page 11: Stereotipuri de gen in publicitate

de posibilitatea înstrăinării clienţilor. Mai poate fi şi faptul că bărbaţii şi femeile deopotrivă

preferă să primească sfaturi de la bărbaţi.20

2.2. Rolul publicităţii în conservarea stereotipurilor de gen

Conservarea stereotipurilor de gen este întreţinută de unul dintre cele mai fascinante

discursuri ale societăţii contemporane – publicitatea, cea care, manipulând imaginile şi

cuvintele, se joacă cu mintea oamenilor, creând dorinţe care prin definiţie nu mai pot ajunge la

saturaţie. Inevitabil, în timpul procesului de socializare imaginile genurilor sunt influenţate şi

de comunicarea publicitară ( Consumatorul obişnuit este expus la sute de reclame în fiecare zi.

Până murim, se estimează că vom fi petrecut un an şi jumătate uitându-ne la reclame TV.21

Dacă acest lucru se confirmă, atunci este logic să considerăm că va exista un efect asupra

celor care urmăresc publicitatea).

În contextul actual, se consideră că poţi spune care sunt idealuri, valorile unei naţiuni

după cum îi sunt mesajele publicitare.22 Publicitatea reflectă valorile culturale ale unei

societăţi, ţinând seama de acestea în elaborarea mesajelor reclamelor, şi în acelaşi timp se

reflectă în acestea, influenţându-le considerabil. Este de notorietate faptul că publicitatea are

un impact semnificativ asupra procesului de socializare a genului şi de construire a imaginii

despre sine sau despre ceilalţi a individului.

Publicitatea este în zilele noastre mai subversivă pentru condiţia femeii, cum nu a fost

nici o altă instituţie socială în istorie. Tributară unei circularităţi sistemice, socializarea

genului se reproduce de la sine, şi publicitatea contribuie la acest proces.23

Mişcările feministe susţin că publicitatea face mai mult decât a vinde un produs sau un

serviciu, şi anume că ea prezintă şi impune seturi de reprezentări despre femeie şi rolurile ei în

societate. Publicitatea transformă reclamele în agenţi de comunicare pentru diverse concepte

culturale şi vinde până la urmă o viziune despre viaţă şi un model de înţelegere a lumii.

Publicitatea ne prezintă idealul feminităţii, dar şi pe cel al masculinităţii, ca pe o stare

de fapt, nu ca pe un construct artificial, care ar putea fi schimbat.

20 Sergio Zyman, Armin Brott, Sfârşitul advertisingului aşa cum îl ştim, Trad. de Oana-Alexandra Petre, Editura Publica, Bucureşti, 2008, p. 16021 Max Sutherland, Alice K. Sylvester, De la publicitate la consumator: ce „merge”, ce „nu merge” şi mai ales de ce, Trad. de Aurelia Ana Vasile, Editura Polirom , Iaşi, 2008, p. 1922 Laura Grünberg, Mass-media despre sexe: aspecte privind stereotipul de gen în mass-media din România , Editura Tritonic, Bucureşti, 2005, p. 12923 Alina Coman, Stereotipuri de gen în discursul publicitar: o incursiune în patriarhatul mediatic , Editura Economică, Bucureşti, 2005, p. 12

11

Page 12: Stereotipuri de gen in publicitate

La nivelul conţinutului spoturilor publicitare, din perspectiva problemelor de gen, se

remarcă o tendinţă din ce în ce mai pronunţată către sexism, evoluţie care înregistrează pe

alocuri accente virulente. Se pot observa o serie de pattern-uri de reprezentare conservatoare

ale feminităţii şi masculinităţii, de anihilare simbolică a femeilor şi femininului, trivializare

sau pur şi simplu prin ignorare şi de suprasolicitare şi ridicare la rang de normă a valorilor

masculinităţii.

Deconspirarea stereotipurilor de gen la nivelul discursului publicitar relevă faptul că

acestea sunt deliberat transmise şi că, de fapt, conservă o mentalitate depăşită în care tânăra

generaţie nu se mai regăseşte. Aparenta coerenţă a reprezentărilor noastre despre viaţă devine

anacronică, intrând în incongruenţă de coduri cu ceea ce cotidianul în dinamica şi varietatea sa

începe să ne ofere.

O parte dintre acestea sunt conştientizate de subiectul receptor şi, ca atare, în funcţe de

context, singur decide în ce măsură să dezvolte o conduită sau alta. O serie întreagă însă de

stereotipuri de gen se transmit în registrul percepţiei subliminale pentru că receptorul nu le

integrează conştient şi, prin urmare, nu mai este capabil să decidă deliberat dacă e cazul sau

nu să ia act de aceste mesaje.

2.3. Apărarea publicităţii în faţa acuzaţiilor de manipulare

Publicitatea nu se limitează doar la prezentarea femeilor şi a bărbaţilor în roluri

tradiţionale, stereotipe, ci se implică activ în definirea şi structurarea conceptelor de feminitate

şi masculinitate. Identitatea fiecărui gen nu există în mod ideal, dimpotrivă, ea este permanent

construită şi reconstruită prin producţii mediatice. Prin urmare, publicitatea este acuzată

frecvent, şi uneori chiar cu vehemenţă, de utilizarea şi perpetuarea stereotipurilor de gen, iar

aceasta în principal din perspectiva faptului că ele pot limita aspiraţiile, stima de sine,

capacitatea de realizare şi auto-actualizare a indivizilor, având adesea un impact negativ

asupra imaginii de sine.

A presupune că publicitatea difuzează anumite mesaje dominante cu scopul de a

manipula publicul înseamnă să îl reducem pe acesta din urmă la un simplu receptor pasiv,

ceea ce nu este adevărat. Publicul deţine un rol activ în interpretarea mesajelor media.24

Stereotipurile sunt considerate soluţia cea mai uşoară şi mai eficientă pentru realizarea

unei creaţii publicitare capabile să vândă un produs/brand. Publicitatea iubeşte mult aceste

24 Diana Dămean, De la femeia-obiect la imaginea-identitate: reprezentări ale feminităţii în cultura de masă , Editura Lumen, Iaşi, 2006, p. 11

12

Page 13: Stereotipuri de gen in publicitate

scheme fosilizate deoarece provoacă asocieri spontane; exact ceea ce îi trebuie pentru a

produce declick-ul în mintea consumatorului.

O altă critică adresată frecvent comunităţii publicitare este aceea că este rezistentă la

schimbare, intransigentă şi lipsită de motivaţie în ceea ce priveşte implementarea noilor

coordonate ale corectitudinii politice.

Unele dintre aceste critici sunt reale, altele sunt fără îndoială exagerate. Argumentul

intransigenţei nu este plauzibil, datorită faptului că industria de advertising investighează în

permanenţă consumatorii pentru a fi la curent cu valorile, preferinţele, atitudinile şi

comportamentele acestora – inclusiv categoriile care cuprind femei sofisticate, cu succes în

carieră şi eventual care manifestă atitudini feministe.

Să nu uităm, de asemenea, că industria publicitară este condusă de preocuparea

pragmatică de a vinde, şi nu de principii şi argumente etice sau morale. Dacă discriminarea

sexuală sau stereotipurile de gen nu ar vinde, publicitatea nu le-ar mai utiliza. Profesioniştii

din media sunt consideraţi ca nişte duşmani, mai ales agenţii publicitari, care le transformă de

atâtea ori pe femei în obiecte sexuale. Acest tip de acuzaţie este clasic, şi el nu merită să fie

luat în considerare decât atunci când demnitatea femeilor este grav ameninţată de afişe,

imagini sau texte provocatoare, ceea ce nu constituie o acuzaţie lesne de probat, de vreme ce

publicitatea pune în valoare concomitent produse sau tratamente din plin acceptate de femei.

Machiajul, cu nimic mai mult decât gimnastica, jogging-ul sau regimurile alimentare, nu le

este impus. „Grija de sine”, îndreptată mai întâi de toate către sine, înainte de a fi îndreptată

spre celălalt, este în acelaşi timp considerată ca necesară şi ca o posibilitate oferită femeilor de

a-şi alege aspectul şi modul în care îşi vor folosi corpul. Femeile, însă, au dificultăţi în a trasa

frontiera între ceea ce le ajută să-şi aleagă corpul şi ceea ce le transformă în obiecte sexuale.25

Nu există o astfel de conspiraţie a oamenilor de publicitate sau de media pentru a

produce imagini opresive ale femeilor deoarece nu publicitatea a inventat sexismul. Aceştia

pur şi simplu utilizează coduri şi convenţii dezvoltate de-a lungul timpului pornind de la

anumite ideologii şi le răspândesc prin intermediul practicilor şi instituţiilor acceptate şi

validate social.

În ciuda accentuării atitudinii critice la adresa publicităţii, nu se observă în rândul

consumatorilor intenţii consistente de condamnare a stereotipurilor de gen sau de adoptare a

unor comportamente active. În acest context, nu există pentru publicitari nici un motiv serios

pentru a schimba modalităţile în care mesajul este comunicat. Pe de altă parte, stereotipurile

de gen sunt eficiente, inspiră încredere consumatorilor şi mai ales sunt uşor de folosit, în timp

25 Alain Touraine, Lumea femeilor, Trad. de Magda Jeanrenaud, Editura Art, Bucureşti, 2007, p. 128

13

Page 14: Stereotipuri de gen in publicitate

ce provocarea şi efortul creativ necesar pentru evitarea lor şi respectarea criteriilor de

corectitudine politică sunt mari, iar creativii, lipsiţi de motivaţii reale în această direcţie.

Bineînţeles întâlnim şi excepţii, cum sunt şi campaniile Dove recunoscute pentru

promovarea femeilor obişnuite. Directorul de marketing pentru SUA al Dove, Philippe

Harousseau, a afirmat că echipa a atins un punct sensibil în cadrul cercetării, iniţiind nu numai

o strategie de marketing, ci şi o misiune : „Ne-am dedicat demolării unor stereotipuri – cele

care spun că frumuseţea poate fi numai tânără, blondă, slabă şi albă”.26

Nu trebuie omis faptul că publicitatea destabilizează în mod constant identitatea şi

contribuie la producerea unor identităţi mai fluctuante, mai fluide, mai schimbătoare pe scena

contemporană.27 În evoluţia socială, din când în când se produce o ruptură, un salt, când

stereotipurile încep să nu mai corespundă realităţii. Decalajul între stereotip şi realitate devine

atât de mare, încât începe să pară neverosimil şi nu mai ajută indivizii să filtreze informaţia şi

nici să facă acele asocieri libere pe care se bazează publicitatea. Apar contradicţii, efectele nu

se mai potrivesc cu modelele culturale. Acestea sunt momente-cheie pentru publicitari –

atunci se iveşte şansa să propună noi modele, noi stiluri de viaţă.

26 Bonnie L. Drewniany, Jerome A. Jewler, Strategia creativă în publicitate, Trad. de Gloria-Mona Sauciuc şi Felicia Rădulescu, Editura Polirom, Iaşi, 2009, p. 7227 Douglas Kellner, Cultura media, Trad. de Teodora Ghiviriză şi Liliana Scărlătescu, Institutul European, Euronovis, Iaşi, 2001, p.305

14

Page 15: Stereotipuri de gen in publicitate

3. STEREOTIPURI DE GEN ÎN SPOTURILE PUBLICITARE ROMÂNEŞTI DIN

PERIOADA 2008 - 2010

3.1. Context general

În primul rând, reclamele reprezintă forme de discurs moderne care contribuie

semnificativ în construcţia identitară individuală şi colectivă. Chiar dacă au un caracter

efemer, efectele lor sunt de durată şi cumulative. Reclamele se folosesc de aproape orice

pentru a-şi atinge scopul, adică de a vinde mai multe produse pentru mai mulţi bani mai

multor oameni. Se folosesc de religie, de fricile individuale şi colective, de complexe, de

senzaţional, de sexualitate şi, nu în ultimul, de gen.

În acest context, un astfel de studiu este important în primul rând pentru că

identificarea şi conştientizarea stereotipurilor dominante dintr-o societate la un moment dat

este un pas necesar pentru orice fel de schimbare.

În al doilea rând, focalizarea investigaţiei asupra televiziunii care este un puternic şi

influent mediator cultural al stereotipurilor, inclusiv al stereotipurilor de gen este, din

perspectiva epocii comunicării în care trăim şi a României de azi, alegerea ideală. Orice

analiză eficientă a stereotipurilor de gen trebuie să vizeze instituţiile sociale majore în

interiorul cărora se produc şi se transmit aceste concepţii standardizate, simplificatoare despre

realitate. Familia, şcoala, biserica, mass media contribuie fiecare în parte şi toate la un loc la

modelarea şi remodelarea propriilor noastre stereotipuri şi prejudecăţi de gen.

În această reţea complexă de influenţe şi interferenţe, televizorul, fie că îl privim ca pe

o oglindă a societăţii (ce oferă publicului ceea ce acesta aşteaptă, vrea sau cere) sau pe o

construcţie simbolică a acesteia, joacă un rol fundamental în socializarea noastră pentru un

anume model normativ de gen influenţându-ne anumite opţiuni, decizii, criterii de evaluare şi

de raportare la anumite situaţii sau categorii sociale.

Nu trebuie omis faptul că publicitatea este considerată motor al economiei şi i se

atribuie un rol important în evoluţia socială şi culturală prin faptul că este prima care reflectă

tendinţele şi chiar care le impune, prin cultivarea gesturilor, o obiceiurilor de viaţă. Totuşi, în

ciuda faptului că este considerată inovatoare, stereotipurile rigide fac parte din arsenalul

acesteia.

15

Page 16: Stereotipuri de gen in publicitate

3.2. Obiective, premise teoretice şi metodologie

Obiectivul studiului de faţă a fost de a identifica o serie de stereotipuri de gen în

publicitatea nu doar difuzată de canalele de televiziune româneşti, ci şi creată de agenţiile de

publicitate din România.

Pentru ca acest obiectiv să fie atins, în cadrul cercetării au fost selectate doar spoturile

publicitare create în România. Iar pentru că un obiectiv implicit a fost analiza rolurilor,

activităţile şi contextele de gen implicite (adică acelea în care sunt prezentate

femeile/femininul în comparaţie cu bărbaţii/masculinul) în contemporaneitate, studiul face

referire doar la perioada ianuarie 2008 – mai 2010. Astfel, este mult mai uşor de observat care

este situaţia actuală în publicitate cu privire la diferenţele de gen şi, mai mult, putem

preconiza care va fi tendinţa publicitarilor: de a apela, în continuare, la stereotipuri sau de a

introduce antistereotipurile în execuţiile lor.

Cercetarea a urmărit, de asemenea, corelarea mai multor factori în analiză (locaţie,

statut epistemic, autoritate, vârstă, activitate, îmbrăcăminte etc.) astfel încât analiza de gen să

fie cât mai relevantă.

Premisa de la care am pornit este că mesajele publicitare reflectă şi construiesc valorile

culturale ale grupurilor dominante şi că ele tind să reflecteze şi să capitalizeze stereotipurile în

general şi pe cele de gen în particular.

Am dorit să identificăm, din perspectivă de gen, acele valori şi grupuri dominante pe

care, explicit şi implicit, le promovează produsele publicitare din România pentru a putea

sesiza cât „curaj” au agenţiile de publicitate din România în a livra mesaje de gen atipice,

neconvenţionale, mai exact antistereotipuri. Şi mai mult, să putem răspunde dacă atunci când

le utilizează o fac din convingerea că lucrurile s-au schimbat în societatea contemporană, sau,

din contră, apelează la antistereotipuri pentru a accentua incompatibilitatea lor cu credinţele

general valabile despre diferenţele de gen.

Deşi domeniul este considerat ca având un dinamism cu totul special dat fiind faptul

că, rolurile, situaţiile, locaţiile în care sunt prezente femeile şi bărbaţii în spoturile publicitare,

mesajele de gen transmise explicit sau implicit - prin limbajul nonverbal, prin cromatică,

proximitate, se schimbă permanent, rezultatele cercetării arată că o anumită rigiditate,

rezistenţă la schimbări.

Acest studiu se înscrie în seria unor cercetări şi rezultate deja existente. Dacă la nivel

mondial, şi în special în America, studierea stereotipurilor de gen în media (şi în particular în

16

Page 17: Stereotipuri de gen in publicitate

publicitate) are deja o lungă tradiţie, în România acest tip de studii sunt extrem de reduse şi nu

au parte de o promovare suficientă în media.

Rezultatele studiilor de acest tip, dincolo de anumite nuanţe şi accente, sugerează la

unison existenţa unui pattern publicitar conservator la gen, în care predomină abordările

stereotip legate de ce fac, cine sunt şi ce vor femeile şi bărbaţii. Studiul de faţă – Stereotipuri

de gen în spoturile publicitare româneşti din perioada 2008-2010 – va aduce noi argumente

calitative şi cantitative legate de promovarea acestui model conservator în privinţa genului.

3.3. Rezultatele cercetării

Televiziunile folosesc numeroase tehnici pentru a crea o imagine inedită unui produs

sau serviciu care trebuie vândut, de la manevrele tehnice de platou, sonorizare, unghiuri de

filmare şi animaţie şi până la utilizarea şi valorificarea unor stereotipuri de gen.

Au fost analizate 380 de spoturi publicitare româneşti realizate în perioada ianuarie

2008 – mai 2010 şi difuzate pe canalele de televiziune din România (Anexa III – DVD format

electronic). Astfel pe baza unei fişe de lectură a fiecărui spot care a curprins atât întrebări cu

variante predefinite, cât şi întrebări deschise pentru a nu exclude anumite posibilităţi (Anexa I

– Fişă spot publicitar) a fost creată o bază de date SPSS - Statistical Package for the Social

Sciences (poate fi accesată din Anexa III – DVD format electronic).

Proporţia actorilor în rol principal al reclamei este următoarea: 36.58% femei şi

63.42% bărbaţi, ceea ce răstoarnă semnificativ realitatea demografică din România (în urma

recensământului din 2002, proporţiile sunt femei 51%, bărbaţi 49% ). Din start, apare o

contradicţie cu situaţia reală în care deşi relativ în număr egal cu femeile, bărbaţii sunt mult

mai utilizaţi în reclame.

Grafic 3.1 - Numărul / proporţia actorilor principali în funcţie de gen

Numărul total al actorilor

din reclame, fie ei în roluri

principale sau secundare, este de

854 bărbaţi şi 537 femei.

3.3.1. Produsele publicitizate

Produsele publicitizate

beneficiază de actori femei şi bărbaţi dar nu în proporţii apropiate. Se remarcă anumite

17

Page 18: Stereotipuri de gen in publicitate

categorii de produse care sunt promovate cu precădere de către femei iar altele de către

bărbaţi, după cum se poate observa şi în Graficul 3.2.

Produsele de igienă personală şi îngrijre sunt promovate de actori femei în procent mai

mre decât de bărbaţi, în schimb produsele de igienizare a casei şi detergenţi beneficiază de

prezenţe aproximativ egale – femei şi bărbaţi. Corelat acest aparent echilibru de gen cu alţi

itemi ai cercetării, de tipul: activitatea desfăşurată în reclamă, statutul epistemic, autoritate, se

observă diferenţieri de gen. Chiar dacă apar şi bărbaţi în reclamele la produsele pentru

curăţenia casei, aceştia beneficiază de o autoritate superioară, ei sunt cunoscătorii (deţin

competenţa prin secretul calităţii produsului, nu fac însă la fel de des „munca de jos” sau

desfăşoară activitatea casnică din întâmplare). Pe de altă parte, există reclame în care apar

bărbaţi, dar ei nu participă la activitatea respectivă (citesc ziarul, se uită la televizor).

Grafic 3.2 – Produsele publicitizate în funcţie de gen

Băuturile alcoolice sunt promovate de către bărbaţi (27 de prezenţe masculine

comparativ cu doar 2 feminine în rol principal). Discrepanţa de gen semnificativă se menţine

18

Page 19: Stereotipuri de gen in publicitate

şi în cazul combinării acestui item cu altele, de tipul activităţi desfăşurate în reclame de către

femei şi bărbaţi. Astfel, cel puţin la băuturile tari şi poziţionate ca băuturi ieftine, publicitatea

este exclusiv teritoriul bărbaţilor, femeia fiind quasi-absentă. Totuşi, există şi reclame la mărci

de bere în care apar şi femei care consumă produsul (reclamele la berea Redd’s).

Produsele alimentare sunt promovate mai mult de femei decât de bărbaţi în raport de

1,4: 1. Din nou, precizăm că aceste rezultate strict statistice pot induce ideea că în spoturile

alimentare există un dezechilibru de gen minor. Dar, combinând acest item cu cele referitoare,

de exemplu, la activităţile desfăşurate în reclame, rezultatele pot fi altele (femeia este cea care

pregăteşte masa, bărbatul stă la masă şi consumă produsul).

Maşinile, produsele electrocasnice, şi chiar publicaţiile folosesc mai mult imaginea

unui bărbat pentru a promova produsul decât imaginea feminină şi, astfel, devine evidentă

perpetuarea stereotipurilor de gen.

Bărbaţii domină serviciile publicitizate, cu precădere în domeniul telefoniei fixe şi

mobile şi în domeniul serviciilor bancare şi financiare. Acest ultim aspect este legat, desigur,

şi de „feminizarea sărăciei” (adică femeile dispun de mai puţine resurse financiare decât

bărbaţii). Această decizie de abordare a publicitarilor poate să conţină implicit şi prejudecata:

bărbaţii sunt cei care administrează şi decid investiţiile majore în familie (femeile fiind cele

care iau decizii şi au autonomie financiară pe chestiuni mai mărunte). În cazul femeilor,

folosirea banilor se face majoritar sub semnul economiei, în timp ce la bărbaţi, activitatea

respectivă ţine de sporirea confortului personal şi de obţinerea profitului, femeile

neasumându-şi riscuri.

3.3.2. Rolurile actorilor

Publicitatea abundă în simbolistică şi mesaje de gen care promovează discret sau

explicit complementaritatea rolurilor de gen şi separarea „lumii” femeilor de cea a bărbaţilor,

mai mult decât parteneriatul privat şi public dintre ei.

După cum se poate deduce din Graficul 3.3, rolurile predilecte ale femeilor se

încadrează în universul familiei: soţie/mamă/fiica/bunică, iar cele ale bărbaţilor se situează în

afara familiei: prieten/amic/camarad/coleg. Cum era de aşteptat, discrepanţele în favoarea

femeilor se regăsesc la categoria mamă. Astfel, pe ansamblu, predomină modelul conservator

de gen.

Se conturează două sfere distincte în care sunt plasaţi, în mod diferenţiat, actorii

sociali în funcţie de gen. Pentru bărbaţi sfera publică, cadru oarecum exterior, atât fizic cât şi

sufletesc, în care El îşi defăşoară activitatea, se opune sferei private, intime, familiale în care

19

Page 20: Stereotipuri de gen in publicitate

Ea îşi „trăieşte” viaţa (ceea ce în fapt semnifică, în logica relevată de rolurile în care e plasată,

că trăieşte acea viaţă în care este relaţionată cu soţul şi copiii, replica fiind „Au nevoie de

tine!”).

Grafic 3.3 – Rolurile actorilor în funcţie de gen

3.3.3. Activitatea desfăşurată

Activităţile desfăşurate de actori în clipurile publicitare confirmă de asemenea

existenţa unor stereotipuri de gen. În Anexa II – Grafic A.1. Activităţile desfăşurate de actori

se poate observa că cele mai frecvente activităţi ale femeilor sunt cele casnice ( pregătirea

mesei – 6,47%, comparativ cu doar 1,66% în cazul bărbaţilor), dar este evidentă şi lipsa

oricărei activităţi pentru 10,07% din femeile în rolul actorului principal al unei reclame. În

schimb, bărbaţii sunt prezenţi în situaţii mai plăcute ( joacă – 7,88%, practică sportul –

10,37% comparativ cu doar 2,88% în cazul femeilor, dans – 4,98%).

20

Page 21: Stereotipuri de gen in publicitate

De asemenea, este interesant de reţinut faptul că bărbaţii desfăşoară activităţi legate de

lucrul la servici în 11,62% din cazuri, iar actorii feminini doar în 6,47% din totalul spoturilor

cu actori principali femei. Cu alte cuvinte, în timp ce bărbatul este mai des întâlnit în spaţii

publice, unde este activ/dinamic, femeia este prezentă frecvent în sfera casnică (spală, găteşte,

îngrijeşte corpul) şi, dacă evadează din acest spaţiu atunci cu siguranţă va fi reprezentat în

spotul publicitar ca un loc imaginar, ireal, neverosimil.

Stereotipul clasic El activ/ Ea inactivă este ilustrat evident de rezultate, dar, infirmat de

realitate deoarece foarte multe femei din România sunt mai mult active decât inactive. Cu

toate acestea 10,07% din actorii femini stau, sunt inactive, şi doar 5,39% dintre bărbaţi.

Un puternic element de contrast în modul de prezentare al femeilor şi bărbaţilor în

spoturile TV este cel care expune activitatea în ipostaza mersului (sosire sau plecare) versus

inactivitatea în ipostaza aşteptării. La aceşti doi sub-itemi răsturnarea raporturilor dintre femei

şi bărbaţi este spectaculoasă. Astfel, dacă 4,32% dintre femei „aşteaptă”, doar 0,41% dintre

bărbaţi fac acest lucru, iar dacă 2,07% dintre actorii masculini sunt în mers (sosire/plecare),

doar 0,72% dintre femei pot fi văzute în ipostaze similare. Putem preciza că se perpetuează o

viziune a bărbatului dinamic, corelat cu imaginea femeii în aşteptare.

Grafic 3.4 - Tipurile de activităţi desfăşurate de actorii în reclamele la produsele alimentare

În schimb, stereotipul clasic „femeia guralivă, bârfitoare” (comunicativă) versus

„bărbatul tăcut, serios” părea a fi dat la o parte dat fiind faptul că în ipostaza de a sta de

vorbă/a discuta sunt prezenţi mai mulţi bărbaţi decât femei (64 faţă de 22 de spoturi). Însă, la

21

Page 22: Stereotipuri de gen in publicitate

o atentă studiere a reclamelor, este clar faptul că bărbaţii vorbesc mai mult doar pentru a da

explicaţii în legătură cu produsul publicitizat, pentru că ei sunt cunoscători, de foarte multe ori

experţi, pe când femeile vorbesc mult fără o finalitate practică ci doar pierzând timp util pe

care bărbaţii, cu siguranţă, îl fructifică.

În urma corelării item-ului „activităţi desfăşurate” cu cel al genului per produs

publicitizat, pot fi identificate alte aspecte interesante. De exemplu, pentru produsele

alimentare (Grafic 3.4), reclamele în care apare cel mai mare număr de actori feminini, se

poate observa faptul că, atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei, activitatea cel mai frecvent

întâlnită în astfel de reclame este cea a consumului produsului respectiv. Pe al doilea loc, însă,

rezultatele sunt diferenţiate în funcţie de gen. Astfel, femeile pregătesc masa în 14,8% din

cazuri, iar în 11,1% din situaţii o pregătesc şi chiar o servesc, pe când bărbaţii practică sportul

(21,1%) şi stau de vorbă (26,3%).

Grafic 3.5 – Tipurile de activităţi desfăşurate de actorii sociali în reclamele la băuturile

alcoolice

Pentru reclamele la băuturile alcoolice, cele în care apar cel mai frecvent repartizaţi

actorii masculini, activităţile în care sunt preponderent ipostaziaţi actorii sociali sunt pentru

bărbaţi: petrecerea timpului liber, urmat de discuţii (în majoritatea reclamelor, ei consumă

22

Page 23: Stereotipuri de gen in publicitate

produsul), iar pentru femei: acestea apar stând de vorbă, dansând şi în nici un caz petrecându-

şi timpul liber sau relaxându-se (Grafic 3.5).

Un alt rezultat interesant este cel obţinut în urma aceleiaşi operaţiuni făcută în cazul

produselor de igienă şi îngrijire corporală (Anexa II – Grafic A.2) în care femeile sunt

prezentate mai degrabă de o manieră statică (ori stau pur şi simplu ori sunt arătate în activităţi

de îngrijire corporală – aceste gesturi au o anumită suficienţă, o anumită închidere în sine).

Există un imobilism care sugerează starea de inactivism social, chiar de pasivitate. Iar

prezentarea actorilor în gestul concret al îngrijirii corporale este majoritar feminină, ceea ce

întăreşte stereotipul după care femeia are o preocupare exagerată pentru aspect.

3.3.4. Ocupaţia

Ocupaţia actorilor confirmă, o dată în plus, stereotipurile de gen clasice, care se găsesc

şi în societatea românească: femeia casnică/gospodină (17,27%), vedetă (10,79%) fotomodel

(8,63%) şi, foarte rar, femeia de carieră (femeie de afaceri, medic) – Anexa II Grafic A.3 -

Ocupaţiile actorilor în funcţie de gen. Faptul că, într-o atât de mare proporţie, femeia este

prezentată în clipurile publicitare ca vedetă este cu atât mai îngrijorător cu cât poate, şi chiar

are un impact major asupra celor mai mici dintre telespectatoare. Astfel, visul viitor al

fetiţelor este acela de a fi „vedetă”.

Grafic 3.6 – Raportul vedetelor din reclame în funcţie de gen

Însă la nivelul întregii baze de date, s-a constatat că publicitarii apelează mai des la

vedetele masculine decât feminine (Grafic 3.6). Este demonstrat că celebrităţile de sex

masculin au în general mai mult succes ca reprezentanţi de imagine decât cele de sex feminin.

23

Page 24: Stereotipuri de gen in publicitate

De asemenea, când vine vorba de sportivi, pur şi simplu nu există destul interes.

Sportivii sunt mult mai vizibili şi au cariere mult mai durabile. În plus, ei îi atrag deopotrivă

pe bărbaţi şi pe femei - ambele sexe îşi doresc să fie ca ei. Dar foarte puţini bărbaţi sau

adolescenţi îşi iau drept model o sportivă.

În general, majoritatea lucrurilor urmează cursul tradiţional în ceea ce priveşte sexul:

bărbaţii par mai credibili pentru branduri financiare şi tehnice, în timp ce femeile par mai

credibile când vine vorba de sănătate, alimentaţie, nutriţie şi vânzările magazinelor

comerciale.

Ocupaţiile bărbaţilor sunt ilustrate diferit, aceştia sunt oameni de afaceri, specialişti,

bancheri, studenţi, în nici un caz „gospodini”.

Trebuie specificat faptul că marea majoritate a actorilor a actorilor sociali au fost

codificaţi la acest item cu varianta „nu se specifică”. Astfel, contrar rezultatelor unor studii

din străinătate, conform cărora, de obicei, femeile sunt cele cărora nu li se specifică ocupaţia,

în cazul studiului de faţă, numărul de femei în această situaţie este mai mic decât cel al

bărbaţilor (65 faţă de 124).

Mai trebuie de asemenea adăugat faptul că, la operaţiunea de codificare, încadrarea în

sub-item-ul „casnic(ă)/gospodin(ă)” am convenit să se facă în ciuda faptului că nu există, în

nici o reclamă care se încadrează în această situaţie, o specificaţie clară că femeia nu avea şi

un alt loc de muncă şi că, ceea ce ne era înfăţişat în reclamă nu reprezintă ceea ce în mod

clasic se numeşte „dubla zi de muncă a femeilor”. Pentru această componentă nu regăsim nici

un actor masculin ceea ce înseamnă că încercarea de a masculiniza la nivel de limbaj ocupaţia

este, în contextul publicitar românesc, inutilă. Realitatea însă poate contrazice această

imagine, anumite studii arătând că parteneriatul privat este în creştere.

La nivel general, paleta ocupaţională a bărbaţilor este mult mai largă decât cea a

femeilor. În România de astăzi femeile au mai multe ocupaţii decât apar în reclame, prin

urmare, această limitare ocupaţională a femeilor în reclame nu este justificată.

3.3.5. Vârsta

În reclame apar preponderent femei tinere şi bărbaţi maturi. Celelalte categorii de

vârstă sunt slab reprezentate. Ca şi în alte produse mediatice, se vinde

frumuseţea/atractivitatea. La femei frumuseţe = tinereţe, la bărbaţi frumuseţe = maturitate.

Bătrâneţea, în primul rând feminină, dar şi cea masculină, nu-i interesează pe producătorii de

publicitate. Totuşi, am întâlnit ilustraţi mai mulţi bărbaţi în vârstă decât femei (Grafic 3.7).

24

Page 25: Stereotipuri de gen in publicitate

Grafic 3.7 - Vârsta actorilor în funcţie de gen

Calculând vârsta medie pentru fiecare gen în parte, se poate observa că acestea sunt

foarte apropiate: 30,9 ani pentru femei şi 33,7 ani pentru actorii masculini.

3.3.6. Imaginea/Look-ul

Imaginea actorilor diferă în funcţie de gen. În spoturile analizate, 38,60% din numărul

total de actori sunt femei, iar 61,40% bărbaţi. Aspectul femeilor este în proporţie de 87,1%

îngrijit şi doar 0,7% neîngrijit. Pentru bărbaţi, aspectul îngrijit se observă în 53,9% din cazuri,

iar cel neîngrijit în 11,6% din spoturi. Celelalte cazuri reprezintă înfăţişări neutre (Grafic 3.8 –

Imaginea actorilor). Din punct de vedere al masculinităţii se poate identifica o qvasi-ignorare

a aparenţelor. Deşi ea petrece ore întregi în tratamente de înfrumuseţare şi el doar câteva clipe,

ambii au acelaşi rezultat.

Grafic 3. 8 – Imaginea actorilor

25

Page 26: Stereotipuri de gen in publicitate

Industria cosmeticelor începe să se adreseze tot mai mult segmentului masculin, ceea

ce va produce cu siguranţă mutaţii în abordările publicitare.

3.3.7. Locaţia/ Contextul

Publicitatea la televizor prezintă actorii în locaţii publice ( restaurant şi terase, bancă,

natură, parc, birou, magazin, stradă) şi private (living, bucătărie, baie, dormitor, curtea casei,

maşină). Actorii masculini sunt încadraţi în locaţii publice în proporţie de 63,5%, în timp ce

femeile sunt repartizate în special în locaţiile private (61,2%), după cum putem observa în

continuare, în Grafic 3.9 – Locaţia actorilor în funcţie de gen.

Bărbaţii sunt mai des prezentaţi în natură (15,3%), pe stradă (9,8%) şi în săli de sport

şi, surprinzător, raportându-ne procentual la numărul total de actori feminini, respectiv

masculini, femeile sunt prezentate mai des la birou decât bărbaţii (11,11% faţă de 8,5%). Dar

pentru o cât mai completă imagine a actorilor sociali din perspectiva locaţiei în care se află nu

trebuie omis faptul că multe femei sunt într-adevăr prezentate la servici, dar stând de vorbă la

cafea şi plângându-se de incapacitatea de a-şi duce la bun sfârşit sarcinile.

Deşi stereotipul „femeia cheltuitoare” încă persistă, în Anexa II – Grafic A.4.

Localizarea actorilor pe genuri – locaţie publică, se observă foarte clar că bărbaţii sunt mai

des întâlniţi în supermarket (6,54%) decât femeile (3,7%), dar de cele mai multe ori, ei sunt

acolo pentru că sunt capabili să ofere sfaturi despre produsele comercializate şi nu pentru a

face cumpărături.

26

Page 27: Stereotipuri de gen in publicitate

Grafic 3.9 – Locaţia actorilor în funcţie de gen

Din perspectiva dimensiunii de gen a teritorialităţii, femeile sunt reprezentate

preponderent în spaţii închise, în timp ce bărbaţii apar în spaţii largi, în natură, pe stradă.

Acest lucru se leagă şi de dihotomia sferă publică/sferă privată identificată anterior. Astfel,

77% dintre femei sunt filmate în spaţii închise, locaţii de interior şi doar 23% în locaţii de

exterior care de cele mai multe ori se întâmplă să fie curtea casei, deci, de asemenea, o zonă

bine delimitată. În Grafic 3.10 – Delimitarea spaţiului actorilor în funcţie de gen, avem o

imagine clară despre procentul foarte mare aferent actorilor masculini care îşi desfăşoară

activitatea în exterior, şi anume 77%.

Grafic 3.10 – Delimitarea spaţiului actorilor în funcţie de gen

În locaţiile private (Grafic 3. 11 – Localizarea actorilor pe genuri – locaţie privată),

femeile apar în bucătărie în proporţie de 29,4% (bărbaţii doar 8,0%). În încercarea de a arată

27

Page 28: Stereotipuri de gen in publicitate

că nu sunt utilizatori de stereotipuri de gen, cum ar fi „locul femeii este în bucătărie”,

publicitarii au mutat anumite acţiuni cum ar fi servirea mesei în living. Astfel 27,1% dintre

femei îşi petrec timpul în această locaţie. În acest cadru, tinde să se contureze un nou stereotip

„locul femeii este în living”, dar acest lucru încă nu se întâmplă pentru că living-ul este ocupat

deocamdată majoritar de către bărbaţi (36,4%).

În curtea casei sunt prezenţi atât bărbaţi, cât şi femei. Dimensiunea de gen evidentă

apare în momentul corelării acestui item cu tipul de activitate desfăşurat: de obicei, femeile

întind rufe, iar bărbaţii joacă fotbal cu copilul (băiat) sau pregătesc grătarul împreună cu

prietenii.

Grafic 3.11 – Localizarea actorilor pe genuri – locaţie privată

Pentru produsele alimentare ( Anexa II - Grafic A.5 – Locaţiile private în care apar

actorii sociali în cazul reclamelor la produsele alimentare ), se remarcă faptul că femeile sunt

majoritar plasate în decorul bucătăriei şi al living-ului, pe când bărbaţii apar chiar şi în

dormitor consumând produsul alimentar căruia i se face promovarea.

3.3.8. Statutul epistemic

28

Page 29: Stereotipuri de gen in publicitate

Un alt item folosit în grila de analiză a fost cel al statutului epistemic al actorilor

sociali. Prin aceasta s-a dorit testarea ipotezei conform căreia, în general, în cadrul publicităţii

difuzate pe canalele de televiziune româneşti, bărbatul este mai degrabă înfăţişat ca fiind

cunoscător, competent, cel care dă sfaturi, în timp ce femeile apar mai frecvent în ipostaza

necunoscătorului, a celui care cere sfaturi. Pe lângă aceste două variabile,a fost introdusă şi

varianta „statut epistemic neutru/neprecizat”, din motive de ceorenţă şi completitudine a item-

ului.

Grafic 3.12 – Statutul epistemic al actorilor sociali în funcţie de gen

Rezultatele (Grafic 3.12), la nivelul întregii baze de date, nu contrazice ipoteza iniţială

pentru că măsura în care numărul actorilor masculini având un statut epistemic pozitiv

(„cunoscător/dă sfaturi”) este mai mare decât numărul femeilor aflate în aceeaşi ipostază (154

faţă de 55). Însă numărul femeilor necunoscătoare este mai mic decât al bărbaţilor

necunoscători (14 faţă de 21), dar diferenţa nu este atât de notabilă ca în primul caz.

Trebuie însă ţinut cont şi de faptul că, la nivelul general al studiului, numărul femeilor

este mai mic decât cel al bărbaţilor ( şi că, deci, sub aspectul valorii procentuale, diferenţa

între femei şi bărbaţi, la acest item, al statutului epistemic, este şi mai mare, în favoarea celor

dintâi).

Dincolo de informaţia brută a faptului că femeile sunt mai puţin informate decât

bărbaţii, studiul de faţă a arătat şi care sunt domeniile în care există diferenţe între femei şi

29

Page 30: Stereotipuri de gen in publicitate

bărbaţi, la nivelul statutului epistemic. Pentru aceasta s-au corelat item-ii „statut epistemic” cu

„produsul publicitizat”, în mod diferenţiat, pentru cele două tipuri de actori sociali.

După cum putem vizualiza şi în Graficul 3.13, se confirmă stereotipul după care

bărbaţii sunt mai competenţi decât femeile în domeniul produselor financiare, al maşinilor şi

produselor pentru maşini. De asemenea, domeniul noilor tehnologii de informare şi

comunicare este în continuare asociat masculinităţii, bărbaţii fiind cei care sunt prezentaţi cel

mai frecvent ca fiind cunoscători/competenţi în acest domeniu.

Grafic 3.13 – Statutul epistemic al actorilor masculini în funcţie de produsele pe care

le promovează

În domeniul serviciilor de telefonie fixă şi mobilă, numărul de bărbaţi „cunoscători”

este mai mare decât al femeilor „cunoscătoare”. Acest lucru ar părea să infirme stereotipul

femeii vorbăreţe, mai ales că bărbatul începe să fie şi el prezentat vorbind la telefon nu doar în

interes de serviciu, ci şi din plăcere, eventual, pentru a face anumite glume.

Nu există în toate domeniile aceeaşi repartiţie a statutului epistemic pentru cei doi

actori sociali. Pentru femei, cea mai frecventă ipostaziere a competenţei se manifestă în

30

Page 31: Stereotipuri de gen in publicitate

domeniul produselor alimentare, de igienă corporală şi îngrijire şi în domeniul produselor e

igienizare a casei şi curăţenie ceea ce întăreşte imaginea femeii preocupată de gătit, curăţenie

şi aspect (Anexa II – Grafic A.6 – Statutul epistemic al actorilor feminini în funcţie de

produsele pe care le promovează).

Un alt indicator relevant în analiză este cel care asociază statutul epistemic cu tipul de

autoritate pentru fiecare gen de actori în parte (Grafic 3.14 şi Grafic 3.15).

Grafic 3.14 – Corelarea statutului epistemic cu tipul de autoritate - bărbaţi

Grafic 3.15 – Corelarea statutului epistemic cu tipul de autoritate - femei

Cercetarea de faţă a arătat că că bărbatul este mediatizat mai frecvent decât femeia, în

cadrul reclamelor, ca deţinând cunoaşterea şi având autoritatea dată de profesie (37,7% faţă de

31

Page 32: Stereotipuri de gen in publicitate

25,5%). Totuşi, trebuie ţinut cont şi de faptul că numărul femeilor a fost mai mic decât

numărul bărbaţilor. Putem concluziona că stereotipul conform căruia imaginea bărbatului este

asociată cu sfera profesionalismului iar cea a femeii nu nu a fost încă depăşit.

Femeia este cunoscătoare în cazul în care autoritatea îi este conferită de rol, mai

frecvent decât bărbatul (30,9% comparativ cu 24,7% ). La fel, se poate remarca faptul, deja

avansat în alte studii, că femeia îşi bazează cunoaşterea, în cadrul spoturilor TV, în foarte

multe cazuri, pe consumul respectivului produs. Iar diferenţa dintre femei şi bărbaţi la acest

capitol este semnificativă, de 17,4 procente.

3.3.9. Recompensele aşteptate în urma consumului produsului

Promovarea unui produs poate lua diferite forme: poate să se focalizeze pe calităţile

produsului respectiv, poate să insiste pe beneficiile obţinute de consumul produsului respectiv

sau se poate asocia produsul cu un life style care să-l facă dezirabil. În acelaşi timp însă,

reclama poate să se prezinte şi ca un mix între mai multe modalităţi de promovare.

.Grafic 3.16 – Spaţiile în care sunt aşteptate să apară recompensele în urma consumului

produsului

Din acest motiv, un item important în analiza reclamelor s-a considerat că este cel al

recompenselor/beneficiilor aşteptate în urma consumului/achiziţiei produsului. Acest item a

fost definit, astfel încât informaţia să servească subiectului cercetării, anume problematica de

gen şi detaliat în sub-itemi: „recompensele apar în spaţiul domestic”, „recompensele apar în

spaţiul profesional/ viaţă sentimentală”, „altă situaţie” şi „neprecizat”.

32

Page 33: Stereotipuri de gen in publicitate

Rezultatele la nivel general (Grafic 3.16 – Spaţiile în care sunt aşteptate să apară

recompensele în urma consumului produsului) ne indică următoarele tendinţe:

Femeile sunt în număr mai mare decât bărbaţii asociate cu situaţia în care beneficiile

sunt în sfera sentimentală (70 apariţii faţă de 51);

Cu beneficii în spaţiul profesional, dar şi în viaţa socială sunt mult mai frecvenţi

asociaţi bărbaţii (spaţiul profesional: 89/13 şi viaţă socială 45/10 ).

Aceste date confirmă şi întăresc imaginea stereotipizată a femeii emotive, preocupată

de sfera sentimentală, dar şi a bărbatului raţional, preocupat de sfera profesională. Frecvenţa

uşor mai mare a cazurilor în care bărbaţii sunt asociaţi cu beneficiile din sfera domestică este

de remarcat în măsura în care studiile de până acum arată în general cantonarea femeii în sfera

privată şi implicit faptul că ea este preponderent interesată de beneficii în această sferă.

Rezultatele pot avea explicaţii de ordin cultural. Se poate spune că România este o ţară cu un

sistem axiologic tradiţional-patriarhal, în cadrul căruia este puternic valorizată situaţia de

împlinire, asociată în mentalul românesc cu imaginea căminului.

Pentru o înţelegere mai în detaliu a acestui item (recompense/beneficii) s-a considerat

necesară o corelare a lui cu item-ul produsul publicitizat. Analizând graficele A. 8 şi A. 9

ataşate în Anexa II, putem sintetiza câteva idei cu privire la spaţiul în care se aşteaptă

recompensele derivate din consumul produsului în cazul actorilor în funcţie de gen.

Astfel, în reclamele la produsele alimentare este sugerat faptul că beneficiul aşteptat de

către femei va fi în viaţa sentimentală. Cu alte cuvinte, femeia nu poate fi împlinită

sentimental dacă nu face mâncare pentru ceilalţi. În acelaşi timp, se observă că dacă femeile

aşteaptă beneficii majore doar în urma consumului produselor alimentare şi de îngrijire

personală, bărbaţii obţin recompense de la toate produsele cărora li se face reclamă, mai puţin

în urma consumului produselor de curăţenie şi de igienizare a casei.

3.3.10. Gradul de îmbrăcare al actorilor

Vestimentaţia actorilor, precum şi accesoriile acestora pot da indicii legate de

promovarea (sau nu) a unor clişee de gen. Deoarece una dintre criticile frecvente care apar la

adresa publicităţii este aceea că promovează mai ales femeia nudă, sau că promovează corpul

feminin cel mai adesea conotat sexual, s-a avut în vedere, în cadrul analizei, un item prin care

se operaţionaliza acest aspect. Rezultatele au confirmat parţial aşteptările (Grafic 3.17 şi

3.18). De notat este faptul că femeia este îmbrăcată mai degrabă elegant, chiar cu o tentă

senzuală, în timp ce actorul masculin este caracterizat prin sobrietate vestimentară.

33

Page 34: Stereotipuri de gen in publicitate

Grafic 3.17 – Gradul de îmbrăcare în cazul actorilor masculini

Grafic 3.18 – Gradul de îmbrăcare în cazul actorilor feminini

Deşi, într-adevăr numai femeile apar goale, totuşi numărul lor nu este foarte mare, ele

reprezentând procentual doar 4,32% dintre apariţiile feminine. Însă, femeile apar mult mai des

îmbrăcate cu accentuarea unor segmente de corp valorizate sexual decât bărbaţii (17,99%

comparativ cu doar 6,64% ). Astfel, deşi îmbrăcate, femeile sunt prezentate explicit ca obiect

sexual.

3.3.11. Vocea care transmite mesajul

34

Page 35: Stereotipuri de gen in publicitate

Studierea reclamelor din perspectivă de gen a ţinut cont şi de prezenţa unor actori la

nivel auditiv, dincolo de prezenţa lor la nivel vizual. Corelarea actorilor care apar la nivelul

auditiv cu cei care apar la nivel audio-vizual (Grafic 3.19) arată că cele mai multe reclame

sunt asociate, ca mesaj promovat la nivel sonor cu o voce masculină (269 din 380 de spoturi

analizate, respectiv 269 faţă de 65 de spoturi caracterizate cu o voce feminină pentru

promovarea mesajului în fundal).

Grafic 3.19 – Vocea care transmite mesajul în funcţie de genul actorilor principali

În cazul vocii masculine, la nivel vizual sunt prezentaţi, în mod majoritar, tot bărbaţii.

Prezenţa, la nivel vizual a femeilor este preponderent însoţită de prezenţa la nivel auditiv a

bărbaţilor, ei deţinând, în acest caz, autoritatea mesajului. Atunci când, la nivel auditiv

mesajul este transmis de o voce feminină, la nivel vizual este majoritară tot prezenţa feminină.

Corelarea vocii din off cu produsul publicitizat (Anexa II – Grafic A.10) arată că

domeniul serviciilor financiare şi cel al comunicaţiilor sunt, din punct de vedere al nivelului

auditiv de prezentare, exclusiv masculinizate. De asemenea, băuturile alcoolice şi maşinile

sunt promovate de bărbaţi. Mesajul din off este promovat de către o voce feminină doar în

reclamele la produse alimentare şi îngrijire.

3.3.12. Ritmul mişcării

S-a considerat că un indicator relevant ar fi şi cel al ritmului mişcării actorilor

principali care apar în reclame, dat fiind că există anumite interpretări culturale posibile

pentru acestea (astfel, un ritm alert este interpretat în cultura actuală ca semn al vitalităţii şi

dinamismului, în timp ce, o mişcare lentă poate fi asociată cu pasivitatea, cu imobilismul).

Grafic 3. 20 - Ritmul mişcării

35

Page 36: Stereotipuri de gen in publicitate

În urma cercetării, s-a constatat că există diferenţieri în ritmul de prezentare (Grafic 3.

20). Mişcarea lentă este specifică femeii, în timp ce mişcarea rapidă, energică este mai

frecventă la bărbaţi. Pe de altă parte însă, mişcarea rapidă, energică atunci când apare la femei

este conotată negativ, ea fiind de tip haotic şi isteric, în timp ce, la El, aceasta este un atu,

marcă a vitalităţii. Mişcarea normală apare preponderent la bărbaţi, ca marcă a normalităţii, a

echilibrului.

3.4. Concluzii

36

Page 37: Stereotipuri de gen in publicitate

Rolul acestui studiu care abordează stereotipurile de gen livrate în discursul publicitar

a fost de a evidenţia convingerile şi credinţele pe care societatea românească încă le mai

conservă în privinţa rolurilor de gen în divorţ cu noile contexte pe care economia de piaţă le

va impune în viaţa noastră.

În urma studiului, am găsit noi dovezi care atestă faptul că s-a conturat deja un nou tip

de patriarhat, cel mediatic, extrem de subversiv pentru condiţia femeii din cauza înfăţişării

acesteia într-o acceptanţă deplină, cu zâmbetul pe buze, a propriei condiţii inferioare.

În final, se observă că locul femeilor este în bucătărie. Toate casnicele şi gospodinele

sunt femei, chiar dacă ceva mai devreme tocmai veneau de la serviciu. Pentru a spăla eficient,

au nevoie de un bărbat expert care să le arate calea detergentului cel bun. Îngrijesc de alţii şi

se îngrijesc de ele însele incomparabil mai mult decât bărbaţii. Sunt ignorante în privinţa

ziarelor, revistelor, băuturii, maşinilor, comunicaţiilor, dar au know-how din belşug în privinţa

mâncărurilor, detergenţilor, maşinilor de spălat, cosmeticelor. Ele „vând” frumuseţe şi

tinereţe.

Bărbaţii se pricep la bani, distracţie, băutură, sport, tehnică. Au orice vocaţie vor, cu

excepţia celor „monopolizate” de către femei. Bărbaţii sunt mai ales maturi şi liberi. Chiar şi

bărbaţii vârstnici sunt tolerabili publicitar, spre deosebire de femei. Ei „vând” experienţă şi

maturitate. Bărbaţii se află mereu în slujba lor înşişi şi în relaţie cu alţi bărbaţi, căci ei sunt

mai ales campioni, prieteni, camarazi, colegi.

Nu în puţine spoturi am regăsit mesaje antistereotip, care ies din şabloanele clasice ale

definirii culturale a femininului şi masculinului. Ceea ce este interesant de remarcat este faptul

că de multe ori aceste mesaje sunt imediat dublate, complementate, contracarate de mesaje

stereotip de gen. Această discontinuitate în discurs, această aparentă lipsă de coerenţă a

creatorilor de reclame în ceea ce priveşte problematica de gen poate fi interpretată şi în sensul

cunoaşterii de către specialişti a pieţei şi implicit a unui prag de acceptabilitate a noului. Se

spune un lucru mai „altfel” dar imediat, se revine şi la o imagine „liniştitoare” care să nu

îndepărteze publicul de la scopul reclamei – acela de a vinde produsul.

Unele dintre mesajele antistereotip observate sunt: uneori bărbaţii îngrijesc femeile,

copiii,casa şi se emoţionează, au slăbiciuni, se sperie, iar din când în când şi femeile mature

sunt atrăgătoare şi iubesc viaţa mai mult decât iubesc detergenţii şi condimentele. Femeile

devin ocazional „egoiste”, obosite de rolul de îngrijitoare şi de bombe sexy, sunt amatoare de

distracţii, ies din casă, sunt independente, dinamice şi nonconformiste, pe deasupra, mai

conduc şi maşini. Însă, există indiscutabil un parteneriat: femeile şi bărbaţii îşi beau cafeaua

împreună.

37

Page 38: Stereotipuri de gen in publicitate

Spoturile analizate au mai evidenţiat anumite asocieri stereotip a femininului cu

staticul, pasivitatea şi a masculinului cu dinamismul şi mişcarea. Am descoperit cât de des

este folosită strategia contracarării antistereotipului (de gen) cu stereotipul de gen şi cât de

puternic este legitimitatea masculinizată.

În plus, când este vorba despre modul în care sunt valorificate beneficiile produsului

(sau când este vorba despre recompensele obţinute), diferenţa este majoră: în timp ce bărbaţii

îşi canalizează energia pentru a obţine beneficii în spaţiul privat sau profesional, femeile îşi

risipesc energia.

Chiar dacă la nivel general situaţia de prezentare pare asemănătoare, valorizarea

situaţiei este diferenţiată în mod evident în funcţie de gen. Acest tip de diferenţieri de gen în

cadrul reclamelor promovează implicit dihotomiile de gen punând accent mai ales pe

diferenţele şi nu pe asemănările dintre femei şi bărbaţi, dintre feminin şi masculin.

Ideal ar fi dacă mass-media ar transmite în maniere mai puţin discriminative pentru

femeie, mesajele ce se doresc a fi transmise. Dar poate tocmai aceste mesaje se pare că se

doresc a fi discriminative...

În final, trebuie doar să medităm asupra unei singure idei, şi anume, dacă vrem să

înţelegem lumea, de ce să ne limităm la percepţii stereotipice, în loc să căutăm răspunsuri mai

bune.

38

Page 39: Stereotipuri de gen in publicitate

BIBLIOGRAFIE

1. Brădeanu, Adina, Dragomir, Otilia (coord.), Rovenţa – Frumuşani, Daniela, Surugiu,

Romina, Femei, cuvinte şi imagini: perspective feministe, Studii de gen, Editura Polirom,

Iaşi, 2002

2. Bulai, Ana, Stăngiulescu, Irina, Gen şi reprezentare socială, Editura Politeia – SNSPA,

Bucureşti, 2004

3. Cernat, Vasile, Psihologia stereotipurilor, Editura Polirom, Iaşi, 2005

4. Chelcea, Septimiu, Stereotipuri, reprezentări şi identitate socială, Editura Universităţii din

Piteşti, Piteşti, 2000

5. Coman, Alina, Stereotipuri de gen în discursul publicitar: o incursiune în patriarhatul

mediatic, Editura Economică, Bucureşti, 2005

6. Cortese, J. Anthony, Provocateur: images of women and minorities in advertising,

Rowman&Littlefield Publishers, Inc., New York, 1999

7. Cournut, Jean, De ce se tem bărbaţii de femei?, Trad. de Daniela A. Luca, Editura Trei,

Bucureşti, 2003

8. Dămean, Diana, De la femeia-obiect la imaginea-identitate: reprezentări ale feminităţii în

cultura de masă, Editura Lumen, Iaşi, 2006

9. Dragomir, Otilia, Miroiu, Mihaela, Lexicon feminist, Editura Polirom, Iaşi, 2002

10. Drewniany L., Bonnie, Jewler A., Jerome, Strategia creativă în publicitate, Trad. de

Gloria-Mona Sauciuc şi Felicia Rădulescu, Editura Polirom, Iaşi, 2009

11. Grünberg, Laura, Mass-media despre sexe: aspecte privind stereotipul de gen în mass-

media din România, Editura Tritonic, Bucureşti, 2005

12. Iliescu, Dragoş, Petre, Dan, Psihologia reclamei şi a consumatorului, vol.2, Editura

Comunicare.ro, Bucureşti, 2005

13. Kellner, Douglas, Cultura media, Trad. de Teodora Ghiviriză şi Liliana Scărlătescu,

Institutul European, Euronovis, Iaşi, 2001

14. McGarty, Craig, Yzerbyt, Vincent, Spears, Russel, Stereotypes as Explanations: The

formation of meaningful beliefs about social groups, Cambridge University Press, United

Kingdom, 2002

15. Miles, Rosalind, Cine a pregătit Cina cea de taină?: Istoria universală a femeilor, Trad.

de Mona Bodo, Editura Meteor Press, Bucureşti, 2008

39

Page 40: Stereotipuri de gen in publicitate

16. Pease, Allan, Pease, Barbara, De ce bărbaţii se uită la meci şi femeile se uită în oglindă:

De ce suntem diferiţi şi ce-ar fi de făcut, Trad. de Irina-Margareta Nistor, Ediţia a 2-a,

Editura Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 2007

17. Schiappa, Edward, Beyond representational correctness: rethinking criticism of popular

media, State University of New York Press, Albany, New York, 2008

18. Sutherland, Max, Sylvester K., Alice, De la publicitate la consumator: ce „merge”, ce

„nu merge” şi mai ales de ce, Trad. de Aurelia Ana Vasile, Editura Polirom , Iaşi, 2008

19. Ştefan, Cristina, Conspiraţia tăcerii, Bucureşti, Editura Arefeana, 2007

20. Touraine, Alain, Lumea femeilor, Trad. de Magda Jeanrenaud, Editura Art, Bucureşti,

2007

21. Zyman, Sergio, Brott, Armin, Sfârşitul advertisingului aşa cum îl ştim, Trad. de Oana-

Alexandra Petre, Editura Publica, Bucureşti, 2008

www.iqads.ro – Spoturile publicitare româneşti folosite pentru studiile de caz

40


Recommended