+ All Categories
Home > Documents > Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY...

Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY...

Date post: 26-Mar-2021
Category:
Upload: others
View: 7 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
26
Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R Ovidiu MARIAN Doina PAUL PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA ASISTENŢI Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN Verificat Lilioara STEPANESCU 1 R O M Â N I A JUDETUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL PROCES-VERBAL al şedinţei din data de 20.06.2008 de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad pentru mandatul 2008-2012 Nr.37.434 /23.06.2008 La şedinţa de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 20 iunie 2008, între orele 11,00-15,00, au fost prezenţi, la apelul nominal, consilierii locali aleşi, precum şi supleanţii consilierilor care au renunţat la mandat: dl.BIRINGER Bruno- Adi, dl.BOGNAR Levente-Grigorie, dl.BONCA Ovidiu-Florin, dl.CĂPRAR Dorel Gheorghe, dna.CISMAŞIU Mariana, dl.CRISTEA Claudiu-Constantin, dl.DEKANY Alexandru Tiberiu, dl.DIDILESCU Florin, dl.DOLEAN Liviu, dl.FALCĂ Gheorghe, dna HOTĂRAN Teodora-Dana, dl.HUŢIU Gheorghe, IGAŞ Traian-Constantin, dl.MANTA Florin- Virgil, dl.MARIAN Ovidiu, dl.MAXIM Dimitrie, dl.MOISESCU Cristian, dl.NIŢU Adrian-Henorel, dl.OZARCHEVICI Marius Gabriel, dl.PENZES Iuliu, dna PISTRU-POPA Simona Geanina, dl.SCHILL Gheorghe, dl.ŞERB Lucian- Cosmin, dl.TABUIA Ştefan, dl. TOTH Csaba, dl.ŢOLEA Axente-Dacian, dl.VLAICU-HERGANE Traian-Ion. Au absentat: dl.POPA Dorel (concediu medical, internat în spital) şi
Transcript
Page 1: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

1

R O M Â N I A JUDETUL ARAD

MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL al şedinţei din data de 20.06.2008

de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad

pentru mandatul 2008-2012 Nr.37.434 /23.06.2008

La şedinţa de constituire a

Consiliului Local al Municipiului Arad, care a avut loc în data de 20 iunie 2008, între orele 11,00-15,00, au fost prezenţi, la apelul nominal, consilierii locali aleşi, precum şi supleanţii consilierilor care au renunţat la mandat: dl.BIRINGER Bruno-Adi, dl.BOGNAR Levente-Grigorie, dl.BONCA Ovidiu-Florin, dl.CĂPRAR Dorel Gheorghe, dna.CISMAŞIU Mariana, dl.CRISTEA Claudiu-Constantin, dl.DEKANY Alexandru Tiberiu, dl.DIDILESCU Florin, dl.DOLEAN Liviu, dl.FALCĂ Gheorghe, dna HOTĂRAN Teodora-Dana, dl.HUŢIU Gheorghe, IGAŞ Traian-Constantin, dl.MANTA Florin-Virgil, dl.MARIAN Ovidiu, dl.MAXIM Dimitrie, dl.MOISESCU Cristian, dl.NIŢU Adrian-Henorel, dl.OZARCHEVICI Marius Gabriel, dl.PENZES Iuliu, dna PISTRU-POPA Simona Geanina, dl.SCHILL Gheorghe, dl.ŞERB Lucian-Cosmin, dl.TABUIA Ştefan, dl. TOTH Csaba, dl.ŢOLEA Axente-Dacian, dl.VLAICU-HERGANE Traian-Ion.

Au absentat: dl.POPA Dorel (concediu medical, internat în spital) şi

Page 2: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

2

dl.MOŞNEAG Ovidiu (delegaţie străinătate).La dosarul şedinţei s-au arhivat dovezi obiective pentru motivare.

Au participat: -din partea Instituţiei Prefectului Judeţului Arad, domnul POPESCU Gavril, prefect, doamna ILA Carmen, subprefect, dl. HORVATH Levente, subprefect.

-reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Arad:dl.MATULA Iosif, preşedinte, dl.Gavril BUZA, vicepreşedinte; -din partea Judecătoriei Arad, doamna DEBRENI Camelia, judecător desemnat pentru preyentarea actului de validare a mandatului primarului; -dl.LANG Ştefan, dna.ZAIŢ Elisabeta, dna. KOPPANDI Teofilia, dl.BLAJOVICI Petre, reprezentanţi ai partidelor politice care au participat la alegerile locale din iunie 2008 în cadrul Biroului Electoral Municipal Arad. -din partea Primăriei Municipiului Arad:dl.Gheorghe FALCĂ, Primarul Municipiului Arad, dl.Tiberiu DEKANY, viceprimar, dl.BOGNAR Levente, viceprimar, dna.Doina PAUL, secretar, dna.MACRA Claudia, director executiv al Direcţiei Comunicare, dl.TAMAŞ Petru, director executiv al Direcţiei Economice, dl.NEAMŢIU Pavel, director executiv al Direcţiei Venituri, dl.DOLCA Dan, director executiv adjunct al aceleiaşi direcţii, dra.NAGY Etelca, director executiv al Serviciului Public „Direcţia de Dezvoltare şi

Asistenţă Comunitară” Arad, dl.JANCĂ Cezar, şef Serviciu Prestaţii Sociale, dra.MEMETEA Adriana, consilier în cadrul aceleiaşi direcţii, dl.POPA Răzvan, director executiv al Direcţiei

Page 3: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

3

Tehnice, dl.MARIAN Teodor, şef Serviciu Investiţii, dna.SZASZ Mirela, arhitect-şef al municipiului Arad, dna BARBURĂ Eliza, şef Serviciu Relaţii Publice, dl.MUNTEANU Sorin, şef Serviciu Strategii Publice, dna FLOREA Liliana, şef Serviciu Autorizaţii, dra.HORJA Mărioara, consilier Direcţia Comunicare, dna Corina DRĂGHICI, consilier Cabinet Primar, dna.Mărioara HORJA–consilier Juridic Direcţia Comunicare, dna Lilioara STEPANESCU, şef Serviciu Administraţie Publică Locală, dra.CZIBRIK Monica, consilier juridic, dna Florina ISPAS, consilier, dna.Ramona PLEŞ, consilier juridic, dna Marinela BEJAN-referent, dna Carmen POPA-consilier, dna.Ariana ŞONTEA, consilier, dl.FATOL Alin, consilier juridic, dl.Adrian VĂRŞENDAN, referent în cadrul aceluiaşi serviciu. -reprezentanţi ai partidelor politice participante la alegerile locale din iunie 2008 şi parlamentari:dl.Gheorghe SECULICI, preşedinte PD-L, dl.Iosif MATULA, vicepreşedinte PD-L, dl. Constantin IGAŞ, deputat PD-L, dl.Nicolae IOŢCU, senator PD-L etc, reprezentanţi ai PSD, PNL, PNTCD, UDMR-dl. KIRALY Andrei, deputat UDMR ş.a.

-reprezentanţi ai cultelor

religioase:Prea-Sfinţitul Părinte Episcop, Dr.Timotei SEVICIU, Episcop Ortodox al Aradului, Ienopolei şi Hălmagiului, preot Vasile POP, consilier cultural -Episcopia Ortodoxă Arad şi preot paroh Arad-Bujac, Simion MLADIN, preot ortodox, Pavel BRÂNDUŞE preot ortodox, protopop OGNEAN Plavsici, Parohia Ortodoxă

Sârbă Arad, Paul RIVIŞ-TIPEI-Preşedintele Cultului Penticostal din România, pastor, Cornel GHIŢĂ, pastor baptist, Petre BOZIAN, pastor baptist, Moise ARDELEAN, pastor penticostal, Abel IŞTOC, pastor adventist, Narcis ARDELEAN, pastor adventist, Mihai MAUR, preşedintele Conferinţei Banat a Bisericii Adventiste de ziua a saptea, Valeriu SLĂVOACĂ, pastor baptist, Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat, BALOGH Ladislau, preot romano-catolic, Raul VIESENTHAL, reprezentantul Comunităţii Evreilor din Arad ş.a.

Page 4: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

4

-reprezentanţi ai agenţilor economici de sub autoritatea Consiliului Local: dl.Ioan COVACI, director al SC Gospodărirea Comunală Arad SA, dl.Radu TORSIN, director SC CTP Arad, dl.Lucian BARNICIU, director CET Arad, dna.Daniela SABĂU, director SC TOP SA, -reprezentanţi ai mass-media. -reprezentanţi ai comitetelor consultative cetăţeneşti din municipiul Arad;

-cetăţeni interesaţi; Publicitatea şedinţei a fost asigurată prin publicarea în site-ul Primăriei Municipiului Arad, prin afişare pe panoul de afişaj de la intrarea în Primăria Municipiului Arad, în data de 16.06.2008, a Ordinului Prefectului nr.35.729/16.06.2008, prin comunicarea tuturor reprezentaţilor mass-media acreditaţi, în data de 16.06.2008 a acestui ordin, cuprinzând data, ora, locul şedinţei şi ordinea de zi. La dosarul prezentei şedinţe sunt arhivate dovezi obiective în acest sens.

Convocarea aleşilor locali, a supleanţilor acestora, precum şi a partidelor politice participante la alegerile locale, s-a asigurat telefonic, în ziua de16.06.2008, menţionându-se data, ora şi locul desfăşurării şedinţei, precum şi ordinea de zi. Ordinul Prefectului de convocare a şedinţei a fost transmis şi prin fax partidelor politice.

Şedinţa de constituire a debutat solemn cu ascultarea Imnului de Stat al României.

Apoi, Prea-Sfinţitul Părinte Episcop, dr.Timotei Seviciu, a rostit rugăciunea „Tatăl Nostru” şi o rugăciune de binecuvântare.

Page 5: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

5

Dl.prefect Gavril Popescu a prezentat în continuare Ordinul nr.35729/16.06.2008 al Prefectului Judeţului Arad, cu următoarea

Ordine de zi 1. Alegerea Comisiei de validare 2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi 3. Depunerea jurământului de către consilieri 4. Constituirea legală a Consiliului Local al Municipiului Arad 5. Alegerea preşedintelui de şedinţă 6. Prezentarea rezultatului validării alegerii primarului şi depunerea jurământului de către

acesta 7. Alegerea viceprimarilor. În continuare, am consemnat următoarele:

Dl.Popescu G:-Aş vrea să poftesc aici, în prezidiu, pentru a conduce această şedinţă, pe cel mai cu experienţă dintre aleşii locali, ca să nu spun mai învârstă şi doi juniori aleşi locali. Vă rog, domnule Tabuia, dra Hotăran şi dl.Bonca, poftiţi aici! Vă rog să preluaţi conducerea şedinţei şi să purcedeţi la desfăşurarea ordinii de zi! Dl.Tabuia Ş: -Mulţumesc, domnule prefect! Dau cuvântul doamnei secretar Doina Paul. (n.n.Dna Doina Paul, secretarul municipiului Arad, a procedat la apelul nominal al consilierilor locali aleşi, în dreptul celor care au renunţat la mandat menţionând expres aceasta, după cum urmează:

1. BIRINGER BRUNO-ADI 2. BOGNAR LEVENTE-GRIGORIE 3. BONCA OVIDIU-FLORIN 4. CĂPRAR DOREL 5. CRISTEA CLAUDIU-CONSTANTIN 6. DEKANY ALEXANDRU-TIBERIU 7. DIDILESCU ALEXANDRU-FLORIN A renunţat la mandat 8. FALCĂ GHEORGHE A renunţat la mandat în favoarea celui de

primar 9. HOTĂRAN TEODORA-DANA

Page 6: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

6

10. HUŢIU GHEORGHE A renunţat la mandat 11. IGAŞ TRAIAN-CONSTANTIN A renunţat la mandat 12. MANTA FLORIN-VIRGIL 13. MARIAN OVIDIU 14. MOISESCU CRISTIAN 15. MOŞNEAG VASILE-OVIDIU Absent motivat, delegaţie în străinătate

de la serviciu 16. NIŢU ADRIAN-HENOREL 17. OZARCHEVICI MARIUS-GABRIEL 18. PISTRU-POPA SIMONA-GEANINA 19. POPA DOREL Absent motivat –concediu medical 20. TABUIA ŞTEFAN 21. TOTH CSABA A renunţat la mandat 22. ŢOLEA AXENTE-DACIAN 23. VLAICU-HERGANE TRAIAN-ION Dintre supleanţii cu vocaţie de a fi validaţi în funcţia de consilier, renunţă la mandat

dl.DOLEAN LIVIU. Domnul Didilescu Alexandru Florin, ales local pe lista PDL, a solicitat să ia cuvântul). Dl.Didilescu F:-Prea-Sfinţia Voastră, domnule Prefect, domnule Primar, doamnelor şi domnilor!

Ceea ce urmează să vă anunţ, într-un oraş mic, ca al nostru, ecoul, probabil, a ajuns deja la urechile dumneavoastră. Adevărul este că, de când am avut onoarea să fiu creditat cu încrederea dumneavoastră, în sufletul meu s-a declanşat o luptă foarte dură între ce înseamnă să fii un actor politic şi ce înseamnă să fii un actor sau un actant cultural. Vă mărturisesc că proiectele pe care le am în momentul de faţă, în calitatea mea de director al Bibliotecii şi nu în al doilea rând, în calitate de reprezentant al Asociaţiei AMIFRAN, aceste proiecte pe

care le desfăşor de 18 ani, mă duc în situaţia de incompatibilitate cu funcţia de consilier. O să mă întrebaţi, dar de ce nu te-ai gândit la treaba aceasta înainte? Şi eu, jucând aceeaşi carte a sincerităţii şi a celui care a avut întotdeauna grijă să-şi apere onoarea şi demnitatea de locuitor al Aradului, am să vă spun că, oricât de mare este greşeala mea, nu este dintre cele care nu pot fi

Page 7: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

7

reparate. Aşa că, daţi-mi voie, stimaţi concetăţeni, să rămân un actor cultural, un actant cultural, fidel oraşului şi vocaţiei culturale a oraşului, care apără interesele culturale ale oraşului, iar pe colegii mei de partid îi asigur de solidaritatea mea pe care mi-am manifestat-o din 1996 până astăzi. Încă o dată vă rog să credeţi că Florin Didilescu rămâne acelaşi ataşat de valorile culturale ale oraşului şi cred că, din poziţia de director al Bibliotecii, pot să duc mai bine proiectele pe care le-am început. Vă mulţumesc. (n.n.sala aplaudă). n.n.Doamna secretar Paul Doina a anunţat, de asemenea, consilierii care absentează motivat (domnul Popa Dorel-bolnav şi Domnul Ovidiu Moşneag-delegaţie străinătate în interes de serviciu). A precizat că locurile celor care au renunţat la mandat vor fi preluate de către supleanţi şi a dat citire listei finale a consilierilor locali ale căror mandate urmează a fi supuse procedurilor de validare:

1. BIRINGER BRUNO-ADI 2. BOGNAR LEVENTE-GRIGORIE 3. BONCA OVIDIU-FLORIN 4. CĂPRAR DOREL-GHEORGHE 5. CISMAŞIU MARIANA-supleant pe lista PD-L 6. CRISTEA CLAUDIU-CONSTANTIN 7. DEKANY ALEXANDRU- TIBERIU 8. HOTĂRAN TEODORA-DANA 9. MANTA FLORIN-VIRGIL 10. MARIAN OVIDIU 11. MAXIM DIMITRIE-supleant pe lista PD-L 12. MOISESCU CRISTIAN 13. MOŞNEAG VASILE-OVIDIU 14. NIŢU ADRIAN-HENOREL 15. OZARCHEVICI MARIUS-GABRIEL 16. PISTRU-POPA SIMONA-GEANINA 17. POPA DOREL 18. SCHILL GHEORGHE-supleant pe lista PD-L 19. ŞERB LUCIAN-COSMIN-supleant pe lista PD-L 20. TABUIA ŞTEFAN 21. PENZES IULIU-GHEORGHE-supleant pe lista

UDMR 22. ŢOLEA AXENTE-DACIAN 23. VLAICU-HERGANE TRAIAN-ION

Dl.Tabuia Ş:-În continuare, invităm pe Prea-Sfinţitul Părinte Episcop, Doctor Timotei Seviciu, Episcopul Ienopolei, Hunedoarei şi Hălmagiului, să ne spună câteva cuvinte.

Page 8: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

8

Prea-Sfinţitul Părinte Episcop:-Onorată asistenţă, ne bucurăm că între cetăţenii acestei cetăţi au fost invitate cultele religioase, ca o binecuvântare a unui început de mandat al Primăriei şi Consiliului Local. De fapt, în cea mai mare parte, este o continuitate, nu o învestitură propriu-zisă, cât continuarea unui mandat din partea acelui pe care îl cunoaştem şi al celor pe care i-am apreciat în activitatea pe care au depus-o cu sârguinţă în timpul pe care îl ştim aferent unei conduceri temporare, pentru că, de fapt, viaţa se desfăşoară într-o continuitate. Măsura ei trebuie să o ştim să o înţelegem. Şi credem că cei care au deja o experienţă în acest domeniu vor continua, vor folosi-o şi vor încerca să îndrepte ceea ce a fost mai puţin bun şi vor desăvârşi ceea ce a fost bun. Am început această şedinţă cu o rugăciune comună nouă tuturor şi cultelor religioase, unde ne simţim în unitate, cetatea noastră, am putea spune că în cursul vremurilor a dovedit toată înţelegerea pentru toate problemele şi între care, desigur, şi cele bisericeşti. Edificiile noastre, locaşurile de cult, bisericile sau templele sunt în bunăstare şi promit şi pe mai departe, cu concursul dumneavoastră, al celor care reprezentaţi întreaga urbe, că se vor bucura să ofere ospitalitatea cultică celor care sunt membri sau celor care năzuiesc să fie membri devotaţi întru credinţa lor. De aceea, în această speranţă, ne exprimăm şi convingerea că vom avea aceeaşi înţelegere în toate problemele privind cetatea noastră şi dincolo de zidurile ei. Dorim celor aleşi ai poporului şi de această dată, ca şi întotdeauna, să fie pe măsura încrederii celor care i-au votat şi care şi-au arătat astfel încrederea în viitorul întregii urbii. Dumnezeu să le binecuvânteze întreaga lucrare şi să facă tot ceea ce nu că se poate, ci trebuie făcut pentru ţară, pentru popor, pentru tot ceea ce reprezintă idealul integrării noastre în sistemul continental şi internaţional. Dumnezeu să ne binecuvânteze şi pe noi cei care le declarăm de data

Page 9: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

9

aceasta întregul ataşament şi să putem conlucra înspre mai binele acestui oraş, al acestui municipiu, care a avut întotdeauna o istorie frumoasă şi binecuvântată de Dumnezeu. Să trăiţi cu toţii, „La Mulţi Ani!” Dl.Tabuia Ş:-Mulţumim Prea-Sfinţitului Părinte, Doctor Timotei Seviciu şi, în continuare, avem onoarea să îl invităm pe pastorul dr.Riviş-Tipei Paul, Preşedintele Cultului Penticostal, să ne adreseze câteva cuvinte. Dl. Riviş Tipei Paul:-Înalţi slujitori ai bisericii, onorat prezidiu, stimată audienţă! Este o zi de sărbătoare astăzi pentru arădeni. Suntem cu toţii aici la un moment deosebit, aşa cum spunea Prea-Sfinţia-Sa, un moment în care ne ataşăm bucuriei celor ce trebuie să-şi continue lucrarea şi a celor ce încep lucrarea astăzi, îngrijind de binele şi bunul mers al municipiului nostru. Este adevărat, este o satisfacţie deosebită pentru noi să vedem că toate cultele, toate partidele din toate segmentele societăţii putem fi împreună şi putem gusta bucuria succesului împreună. În această zi

deosebită îi felicit, felicit Primarul Aradului pentru un nou mandat, îi felicit pe cei cărora cetăţenii Aradului le-a acordat toată

încrederea aşezându-i în

fruntea municipiului

nostru. Şi dacă am o dorinţă, am o dorinţă pentru

dumneavoastră toţi, pe care altădată a avut-o împăratul lui Israel, este vorba de Solomon. După ce a ajuns pe tronul

tatălui său, spune Biblia că Dumnezeu i s-a arătat într-o noapte şi l-a întrebat: ”Solomoane, ce vrei să-ţi fac, ce vrei să-ţi dau?” Şi Solomon nu a cerut nici bogăţie, n-a cerut nici viaţă lungă, n-a cerut nici moartea vrăşmaşului, ci a spus „Doamne, vreau să-mi dai înţelepciune pentru că poporul acesta este un popor numeros, să-l pot conduce!” Şi voia Solomon să-l conducă în conformitate cu voia lui Dumnezeu! Suntem o ţară creştină, vrem conducători creştini şi vrem voia lui Dumnezeu să se facă în toate segmentele vieţii noastre. În al doilea rând, îmi aduc aminte de un alt om, tot un caz biblic şi evangheliştii mărturisesc despre Bartimeu, că a auzit că trece Isus pe acolo şi a început să strige „Isuse, Fiul lui David, ai milă de mine!”. Şi Mântuitorul l-a întrebat: „ce vrei să-ţi

Page 10: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

10

fac?”. Şi acesta nu a zis „vreau bani”, nici „Doamne, schimbă-mi ţinuta”, nici „schimbă-mi haina”, a zis „vreau să-mi capăt vederea”. Şi Mântuitorul i-a zis „Capătă-ţi vederea”! Aş asocia cuvântul vedere cu viziune. Şi dacă doresc ceva pentru conducerea municipiului nostru, doresc o viziune deosebită, spre mai binele nostru al tuturor. Avem nevoie de viziune! Eu îmi aduc aminte cum Mântuitorul, altădată a scuipat în tină şi a atins ochii unui orb şi ochii acestui orb s-au deschis. Şi l-a întrebat: „ce vezi?” „Vezi bine?” Şi el a zis: „Văd oamenii cât copacii!”

Nu este în ordine! A trebuit să-l atingă a doua oară şi atunci a văzut clar. Aş vrea să spun conducerii municipiului că nimeni nu-i copac în municipiul acesta, nimeni nu-i copac în judeţul acesta şi nimeni nu-i copac în ţara aceasta. Toţi suntem numai oameni. Şi aş vrea viziunea şi înţelepciunea pe care ne-o dă Dumnezeu, aşa să o aplicăm încât totul să fie spre binele nostru, spre ridicarea noastră din toate punctele de vedere. Avem nevoie de sănătate politică, administrativă, spirituală, în mod deosebit, de ce nu şi morală, şi nu în ultimul rând, economică. Atunci când avem

o viziune clară şi o înţelepciune deosebită din partea unui mare Dumnezeu, se poate! Cred că am fost înţeles când am subliniat că Solomon nu a vrut moartea vrăjmaşilor, n-a vrut nici altceva. Există tendinţă şi nu de mult am fost chemat într-o situaţie, nu chiar identică celei de aici şi m-a deranjat când cineva a zis ”cred că este momentul acum să-i punem la punct pe cutare şi cutare!„ Nu cred că este momentul. Cred că este momentul să strângem toţi rândurile, să ne apropiem toţi, că toţi suntem oameni, nu suntem copaci. Poetul creştin Traian Dorz întreba zicând: „Ce suntem noi,

Doamne? Umbră şi părere, un suspin de-o clipă şi apoi tăcere! Ce uşor ne creşte şi ne ia pământul, izvorâm ca apa, dar zburăm ca vântul”. Astăzi sunt aici, mâine s-ar putea să zbor, să plec. Astăzi,

Page 11: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

11

poate suntem primari, suntem prefecţi, suntem preşedinţi, suntem pe anumite poziţii. Toate slujbele acestea, aşa cum spunea Prea-Sfinţia Sa, sunt trecătoare. Şi viaţa, în sine, pe pământ, este trecătoare. Dar ceea ce am făcut şi am făcut cu toată inima, rămâne în evidenţele lui Dumnezeu. Nu în ultimul rând, îmi aduc aminte de o tânără, Estera, care a fost întrebată de împărat, era soţia împăratului Ahaşveroş: „Ce ceri, Estera?” Şi ea a răspuns: „Cer viaţa poporului meu!”. M-aş bucura aşa de mult pentru viaţa poporului nostru, pentru viaţa arădenilor noştri, să vedem că înregistrează noi trepte în progres, în ridicare, în succes, din toate punctele de vedere, nu doar

economice. Doresc tuturor celor prezenţi ceea ce spunea apostolul Pavel galatenilor: „Să nu obosim în facerea binelui, pentru că la vremea potrivită vom secera, dacă nu vom cădea de oboseală”. Să nu obosească nici Prefectura, nici Primăria, nici consilierii, nici slujitorii, nici cetăţenii Aradului, fiindcă binele este singurul care rămâne şi trece cu noi şi în eternitate. Vă mulţumesc. Dl.Tabuia Ş:-Mulţumim pastorului Riviş. Avem onoarea, în continuare, să-l invităm pe domnul Kiraly Arpad, Protopop-şef al Bisericii Romano-Catolice. Dl. Kiraly A:-Prea-Sfinţia-Voastră, prea-cucernici părinţi şi reprezentanţi ai cultelor, onorat prezidiu, este îmbucurător că locuitorii oraşului au optat pentru continuitate. Pentru acest lucru cred că eram toţi uniţi în rugăciune şi într-un plan în viitor. Eu vreau să exprim mulţumirea noastră faţă de ceea ce aţi făcut până acum pentru Biserica Romano-Catolică. Şi doresc pentru noul Consiliu har, binecuvântare, putere şi înţelepciune, o bună colaborare. Dumnezeu să vă dea putere şi sănătate, să puteţi munci cât mai

Page 12: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

12

mult pentru Arad, să nu uitaţi de săraci, sărmani şi de cei care sunt nevoiaşi. Dumnezeu să binecuvinteze viaţa şi munca dumneavoastră! Dl.Tabuia Ş:-Mulţumim domnului Protopop-şef şi îl invităm în continuare pe domnul Cornel Ghiţă, reprezentantul Cultului Baptist.

Dl.Ghiţă Cornel: -Stimaţi slujitori ai Bisericii, onorat prezidiu, stimaţi invitaţi! Vreau să mulţumesc şi eu pentru invitaţia pe care o avem şi posibilitatea aceasta de a avea acest cuvânt. Aş vrea să am un gând şi anume, ştim că toate lucrurile se întâmplă potrivit cu voia lui Dumnezeu. Este acum un moment de bucurie şi de aceea trebuie să vă felicităm pe toţi cei care aţi fost aleşi în poziţiile pe care le aveţi şi dorinţa noastră este ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe fiecare dintre dumneavoastră. Ceea ce doresc şi cred că acelaşi lucru îl doriţi şi dumneavoastră este ca, după aproximativ 4 ani de zile, atunci când se va încheia acest mandat, populaţia Aradului, fiecare să aibă această bucurie şi să poată spune „mă bucur de modul cum am ales!”. Cred că acest lucru vi-l

doriţi fiecare dintre dumneavoastră. Aşa cum am spus, acum este un moment de bucurie şi este normal să fie aşa, începând de mâine, sunt convins, fiecare dintre dumneavoastră, care aţi fost aleşi în responsabilitatea pe care o aveţi, simţiţi şi sunteţi conştienţi de responsabilitatea importantă pe care o aveţi în această perioadă. Aş vrea să mai spun un gând pe care îl cred din toată inima, toţi avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu şi de aceea mă rog şi acest lucru ne învaţă Cuvântul Sfânt, să ne rugăm pentru cei care sunt înălţaţi în dregătorii. Şi noi facem acest lucru în bisericile noastre. Pentru că este nevoie

de ajutorul lui Dumnezeu ca să aveţi sănătate dumneavoastră, familiile dumneavoastră, este nevoie de ajutorul lui Dumnezeu ca să puteţi avea înţelepciune în a alege întotdeauna ceea ce este cel mai bine pentru oraşul acesta şi pentru judeţul acesta. Aveţi nevoie de ajutorul lui Dumnezeu ca să aveţi trecere atunci când trebuie să apelaţi la un for mai înalt, fie la Bucureşti, fie la forurile internaţionale, ne rugăm ca Dumnezeu să vă facă să aveţi trecere întotdeauna atunci când este un proiect pentru binele municipiului sau al judeţului acestuia. Şi aveţi nevoie de ajutorul lui Dumnezeu pentru înţelepciune şi pentru o viaţă pe care El vă poate ajuta să o trăiţi şi care să fie model pentru aceia care au privit la dumneavoastră cu încredere şi care cu atât mai mult vor privi în continuare. Mă rog ca Dumnezeu să vă facă pe fiecare dintre dumneavoastră un model. Şi închei spunând, de asemenea, un lucru care, cred, fiecare dintre dumneavoastră îl doriţi, atunci când se va încheia acest mandat, dumneavoastră să puteţi privi cu bucurie şi împlinire la ceea ce Dumnezeu v-a ajutat să realizaţi şi, de asemenea, populaţia municipiului şi a Aradului să poată să spună „am ales înţelept”. Şi în felul acesta, din nou, să ne fie mai uşor, să le fie mai uşor să aleagă, peste 4

Page 13: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

13

ani, dacă Domnul îngăduie lume şi viaţă şi dacă ne păstrează cu sănătate. Eu vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu şi ajutorul Lui. Dl.Tabuia Ş:-Mulţumim domnului Cornel Ghiţă. Dăm cuvântul, în continuare, domnului Ionel Schlesinger de la Comunitatea Evreiască. Dl.Wisenthal Raul:-Bună-ziua. Sunt Wisenthal Raul. Domnul Schlesinger nu a putut să vină.

Sunt în conducerea comunităţii din Arad. Şi pentru că noi, evreii, suntem cetăţeni ai Aradului, dorim, în primul rând, să-i felicităm pe toţi cei care au fost aleşi şi sperăm să-şi continue proiectele începute, pentru că toţi cetăţenii Aradului, în primul rând doresc ca Aradul să fie frumos şi să fie tot mai prosper. Vă mulţumesc! Dl.Tabuia Ş:-Mulţumesc reprezentantului Comunităţii Evreieşti. Le mulţumesc tuturor celor care au luat cuvântul în numele cultelor din Arad. În continuare, urmează să intrăm practic în ordinea de zi anunţată de domnul prefect. O facem anunţând

următoarele două puncte de pe ordinea de zi şi anume: 1. Constituirea grupului de consilieri, cel puţin trei consilieri dintr-un partid sau alianţă

formează un grup. Cei care nu-şi pot constitui un grup se pot asocia. Rugăm să ni se comunice numele liderilor de grup.

2. Prezentarea dosarelor aleşilor locali şi a supleanţilor, precum şi dosarul primarului, cu opţiunea acestuia.

Aceste două obiective se îndeplinesc în timpul unei pauze, pe care urmează să o luăm, în conformitate cu legea. Practic, nu avem o pauză propriu-zisă, cum este recreaţia şcolară, este una lucrativă şi urmează ca cei însărcinaţi cu îndeplinirea celor două obiective să-şi intre în atribuţii, iar ceilalţi sunt liberi pentru o cafea mică.

După pauză Dl.Tabuia Ş:-Vă rugăm să luaţi loc!

Reluăm lucrările şedinţei de astăzi anunţându-vă că, în conformitate cu prevederile Ordonanţei

Page 14: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

14

Guvernului nr.35/2002, aprobată cu modificări prin Legea nr.673/2002, s-au constituit grupurile de consilieri. Vă rog să anunţaţi care sunt aceste grupuri şi care sunt liderii lor. Da. Domnule Niţu! Dl.Niţu A:-Stimat prezidiu, doamnelor şi domnilor, vă anunţ că s-a constituit grupul de consilieri PD-L -UDMR, format din consilierii PD-L şi UDMR, în total, 17 consilieri. Liderul grupului am fost ales subsemnatul, Adrian Niţu. Mulţumesc. Dl.Tabuia Ş:-Un alt grup al consilierilor, vă rog, Domnule Căprar! Dl.Căprar D:-Un alt grup este grupul format din PSD şi PC, liderul grupului fiind subsemnatul. Cei trei sunt: subsemnatul, Teodora Hotăran şi Dorel Popa . Dl.Tabuia Ş:-Mulţumim. Alt grup din partea PNL, PNŢCD? Nu doriţi, nu vă asociaţi? Bun. Mergem mai departe.

1 Alegerea Comisiei de validare

Dl.Tabuia Ş:-Urmează momentul alegerii Comisiei de validare a Consiliului Local. Propun ca această comisie să fie alcătuit din 5 membri. Supun la vot dacă sunteţi de acord cu numărul de 5 membri?

Cine este pentru?Unanimitate. Dl.Tabuia Ş:-Solicit în continuare ca liderii grupurilor de consilieri să ne comunice numele candidaţilor pentru componenţa Comisiei de validare. Domnule Niţu, poftiţi! Dl.Niţu A:–Vă propun ca din Comisia de validare să facă parte următorii consilieri: Traian Vlaicu,

Marius Ozarchevici, Dacian Ţolea, Teodora Hotăran şi Iuliu Penzes. Dl.Tabuia Ş:-S-au făcut propuneri pentru 5 consilieri. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt, dau citire listei candidaţilor propuşi de grupurile de consilieri:dl.Traian Vlaicu, dl.Marius Ozarchevici, dl.Dacian Ţolea, dra.Teodora Hotăran şi dl.Iuliu Penzes.. În conformitate cu normele legale, supun la vot fiecare propunere în parte şi vă facem cunoscut că este necesar votul majorităţii celor prezenţi pentru fiecare din cei propuşi. Începem cu primul, domnul Vlaicu.

Cine este pentru? 20 prezenţi, 1 abţinere(dl.Vlaicu) Dl.Tabuia Ş:-Supun la vot pe domnul Marius Ozarchevici.

Cine este pentru? 20 prezenţi, 1 abţinere(dl.Ozarchevici) Dl.Tabuia Ş:-Supun la vot pe domnul Ţolea Dacian

Page 15: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

15

Cine este pentru? 20 prezenţi, 1 abţinere(dl. Ţolea) Dl.Tabuia Ş:-Este rândul domnişoarei Hotăran de la PSD.

Cine este pentru? 20 prezenţi, 1 abţinere(dra Hotăran) Dl.Tabuia Ş:-Urmează domnul Iuliu Penzes. Cine este pentru ca domnul Iuliu Penzes să facă parte din Comisia de validare?

20 prezenţi, 1 abţinere(dl.Penzes). Dl.Tabuia Ş:–Vă mulţumesc. În consecinţă, în urma voturilor exprimate de către consilierii locali, s-a adoptat Hotărârea nr.1 din 20.06.2008, de alegere a Comisiei de validare formată din cei 5, pe care tocmai i-am anunţat. Rog Comisia de Validare să se retragă la prezidiu pentru a alege un preşedinte şi un secretar prin vot deschis, individual, cu majoritatea celor prezenţi.Vă rog! Comisia de validare recent aleasă. Dl.Ozarchevici M.-(n.n.după întrunirea de alegere a preşedintelui şi secretarului): Comisia de validare a voturilor a hotărât ca domnul Dacian Ţolea să fie preşedintele comisiei, iar domnul Traian Vlaicu, secretar. Mulţumesc.

2 Validarea mandatelor consilierilor aleşi

Dl.Tabuia Ş:-Mulţumim. Şi vă facem cunoscut că, fiind oameni foarte înţelegători, acordăm din nou o pauză, în care comisia este rugată să îndeplinească următoarele 4 atribuţiuni legale: a-examinarea legalităţii alegerii fiecărui consilier şi a supleanţilor în ordinea în care au fost înscrişi în liste, inclusiv supleantul primarului pe lista de consilieri; b-analiza documentelor de motivare a absenţelor, c-constatarea îndeplinirii obligaţiei de comunicare către autoritatea electorală permanentă a

raporturilor mandatarilor financiari ai partidelor şi alianţelor reprezentate în Consiliul Local privind veniturile şi cheltuielilor electorale; d-elaborarea propunerilor de validare sau de invalidare a mandatelor. Mulţumesc.

După pauză.

Dl.Dacian Ţolea: -Dacă se poate, rugăm să intre toată lumea în sală, pentru că se reiau lucrările. Dl.Tabuia Ş: - Pauza s-a terminat. Vă rugăm să vă reluaţi locurile! Să continuăm. Comisia de validare a îndeplinit cele 4 obiective. Urmează ca domnul preşedinte al comisiei să citească raportul Comisiei de validare în conformitate cu cele constatate. Dl.Ţolea D:-Vă mulţumesc, domnule preşedinte! Aşadar, am întocmit următorul proces-verbal, încheiat astăzi, 20 iunie 2008, în prima şedinţă a Comisiei de

Page 16: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

16

Validare a Consiliului Local al Municipiului Arad. Comisia de Validare, aleasă de Consiliul Local al Municipiului Arad în şedinţa de constituire din data de 20 iunie 2008, a examinat, în conformitate cu prevederile articolului 31 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor. Comisia a constatat că au fost respectate toate dispoziţiile legale, că nu s-au adus la cunoştinţă cazuri de fraudă electorală, că au fost întrunite cerinţele de eligibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatelor tuturor consilierilor locali, inclusiv, precizez, a celor absenţi, după cum urmează:

1. dl.BIRINGER Bruno-Adi 2. dl.BOGNAR Levente-Grigorie 3. dl.BONCA Ovidiu-Florin 4. dl.CĂPRAR Dorel Gheorghe 5. dra.CISMAŞIU Mariana 6. dl.CRISTEA Claudiu-Constantin 7. dl.DEKANY Alexandru Tiberiu 8. dra HOTĂRAN Teodora-Dana 9. dl.MANTA Florin-Virgil 10. dl.MARIAN Ovidiu 11. dl.MAXIM Dimitrie 12. dl.MOISESCU Cristian 13. dl.MOŞNEAG Vasile Ovidiu 14. dl.NIŢU Adrian Henorel 15. dl.OZARCHEVICI Marius Gabriel 16. dna PISTRU-POPA Simona Geanina 17. dl.POPA Dorel 18. dl.SCHILL Gheorghe 19. dl.ŞERB Lucian-Cosmin 20. dl.TABUIA Ştefan 21. dl.PENZEŞ Iuliu Gheorghe 22. dl.ŢOLEA Axente-Dacian 23. dl.VLAICU-HERGANE Traian-Ion.

Fapt pentru care am încheiat procesul-verbal şi v-am adus acest lucru la cunoştinţă. Vă mulţumesc! Dl.Tabuia Ş:-Mulţumim domnului Dacian Ţolea. Având în vedere raportul comisiei, urmează să procedăm la validarea fiecărui consilier în parte. Validarea are loc în urma votului deschis al consilierilor, individual, în ordine alfabetică, prin votul majorităţii consilierilor prezenţi. Fac precizarea că se abţine de la vot consilierul al cărui mandat se supune validării. Urmează să dăm citire listei consilierilor şi consilierilor supleanţi. Lista este următoarea: 1-dl.BIRINGER Bruno-Adi, pe care îl supunem votului dumneavaostră.

Cine este pentru? 19 pentru, 1 abţinere(dl.Biringer)-20 consilieri în sală, 1 consilier ieşit (dl.Moisescu).

Page 17: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

17

Dl. Tabuia Ş: - Supun la vot ca domnul domnul BOGNAR Levente-Grigorie să fie validat. Cine este pentru?

19 voturi pentru, 1 abţinere(dl.Bognar)-20 consilieri în sală, 1 consilier ieşit din sală(dl.Moisescu). Dl.Tabuia Ş: - Mulţumesc. Urmează domnul BONCA Ovidiu-Florin. Supun la vot.

Cine este pentru? 19 voturi pentru, 1 abţinere(dl.Bonca)-20 consilieri în sală, 1 consilier ieşit din sală(dl.Moisescu). Dl.Tabuia Ş: - Mulţumesc. Urmează domnul CĂPRAR Dorel Gheorghe. Supun la vot.

Cine este pentru? 19 voturi pentru, 1 abţinere(dl.Căprar)-20 consilieri în sală, 1 consilier ieşit din sală(dl.Moisescu). Dl.Tabuia Ş: -Mulţumesc. Urmează doamna CISMAŞIU Mariana. Supun la vot.

Cine este pentru? 19 voturi pentru, 1 abţinere(dna Cismaşiu)-20 consilieri în sală, 1 consilier ieşit din sală(dl.Moisescu). Dl.Tabuia Ş: - Mulţumesc. Urmează domnul CRISTEA Claudiu-Constantin. Supun la vot

Cine este pentru? 19 voturi pentru, 1 abţinere(dl.Cristea)-20 consilieri în sală, 1 consilier ieşit din sală(dl.Moisescu). Dl.Tabuia Ş: - Mulţumesc. Urmează domnul DEKANY Alexandru Tiberiu. Supun la vot

Cine este pentru? 19 voturi pentru, 1 abţinere(dl.Dekany)-20 consilieri în sală, 1 consilier ieşit din sală(dl.Moisescu). Dl.Tabuia Ş: - Mulţumesc. Urmează domnişoara HOTĂRAN Teodora-Dana.Supun la vot

Cine este pentru? 19 voturi pentru, 1 abţinere(dra.Hotăran)-20 consilieri în sală, 1 consilier ieşit din sală(dl.Moisescu). Dl.Tabuia Ş: - Mulţumesc. Urmează dl.MANTA Florin-Virgil. Supun la vot

Cine este pentru? 20 voturi pentru, 1 abţinere(dl.Manta). Sunt în acest moment 21 consilieri prezenţi, dl. Moisescu a

intrat în sală şi a participat la vot. Dl.Tabuia Ş: - Mulţumesc. Urmează domnul MARIAN Ovidiu. Supun la vot

Cine este pentru? 20 voturi pentru, 1 abţinere(dl.Marian)-21 consilieri în sală.

Dl.Tabuia Ş: -Mulţumesc. Supleant pe lista PD-L, domnul MAXIM Dimitrie. Supun la vot Cine este pentru?

20 voturi pentru, 1 abţinere(dl.Maxim)-21 consilieri prezenţi. Dl.Tabuia Ş: - Mulţumesc. Urmează domnul profesor MOISESCU Cristian, îl cunoaşteţi. Supun la vot.

Cine este pentru? 20 voturi pentru, 1 abţinere(dl.Moisescu)-21 consilieri în sală.

Dl.Tabuia Ş: -Este absent motivat domnul Moşneag Vasile Ovidiu, a cărui absenţă este motivată, am spus. Supun la vot.

Cine este pentru?

Page 18: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

18

21 voturi pentru-21 consilieri în sală. Dl.Tabuia Ş: -Mulţumesc. Urmează domnul NIŢU Adrian-Henorel. Supun la vot

Cine este pentru? 20 voturi pentru, 1 abţinere(dl.Niţu)-21 consilieri în sală.

Dl.Tabuia Ş:-Mulţumesc. Urmează dl.OZARCHEVICI Marius Gabriel. Supun la vot Cine este pentru?

20 voturi pentru, 1 abţinere(dl.Ozarchevici)-21 consilieri în sală. Dl.Tabuia Ş:-Mulţumesc.Urmează domnul POPA Dorel, este absent motivat, în concediu medical. Supun la vot pe domnul Popa Dorel.

Cine este pentru? 21 voturi pentru. Nici un vot împotrivă, nici o abţinere-21 consilieri prezenţi.

Dl.Tabuia Ş:- M-am grăbit să ajung la domnul Popa, trec ând pe lângă doamna PISTRU-POPA Simona Geanina. Supun la vot.

Cine este pentru? 20 pentru, 1 abţinere(dl.Pistru-Popa)-21 consilieri prezenţi.

Dl.Tabuia Ş: -Supleant pe lista PD-L, dl.SCHILL Gheorghe. Supun la vot. Cine este pentru?

20 pentru şi 1 abţinere(dl.Schill)-21 consilieri prezenţi. Dl.Tabuia Ş:-Supleant pe lista PD-L, ŞERB Lucian Cosmin. M-am grăbit că suntem deja de 2 ore în şedinţă. Supun la vot.

Cine este pentru? 20 pentru şi 1 abţinere(dl.Şerb)-21

consilieri prezenţi. Dl. Tabuia Ş: -Acum urmez eu, ce fac, mă propun eu pe mine? Bun. TABUIA Ştefan, subsemnatul. Iată vă fac oferta să vă exprimaţi poziţia.

Cine este pentru? 20 pentru şi 1 abţinere(dl.Tabuia)-21

consilieri prezenţi Dl.Tabuia Ş: -Supleant pe lista UDMR, dl.PENZES Iuliu Gheorghe. Supun la vot

Cine este pentru? 20 pentru şi 1 abţinere(dl.Penzes)-21

consilieri prezenţi. Dl.Tabuia Ş: -Domnul ŢOLEA Axente Dacian. Supun la vot Cine este pentru?

20 pentru şi 1 abţinere(dl.Ţolea)-21 consilieri prezenţi. Dl.Tabuia Ş:-Domnul VLAICU-HERGANE Traian-Ion. Supun la vot

Cine este pentru?

Page 19: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

19

20 pentru şi 1 abţinere(dl.Vlaicu-Hergane)-21 consilieri prezenţi. Dl.Tabuia Ş:-Atâţia suntem, 23. Având în vedere întrunirea majorităţii cerute de lege pentru fiecare consilier în parte, constatăm că s-a adoptat Hotărârea nr.2 din 20 06 2008, prin care se certifică validarea mandatelor consilierilor locali.

3 Depunerea jurământului de către consilieri

Dl.Tabuia Ş:-Pentru a intra în exerciţiul deplin al mandatului lor, consilierii sunt obligaţi să depună jurământul de credinţă cu sau fără formulă religioasă, la alegere. Dau cuvântul doamnei secretar Paul pentru a preciza modalitatea desfăşurării acestei proceduri. Dna.Paul D:-În scopul depunerii jurământului, eu voi da citire acestuia, iar dumneavoastră, pe rând, veţi veni la masa special pregătită, veţi pronunţa cuvântul “JUR”cu mâna stângă pe Constituţie şi, dacă este cazul, şi pe Biblie, cei care consideră şi doresc să facă acest lucru. Veţi veni pe rând, în ordinea alfabetică, în ordinea în care v-au fost validate mandatele:

JURĂMÂNT “JUR să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Arad. Aşa să-mi ajute DUMNEZEU!” Vă rog frumos, am să vă citesc în ordine. n.n.A urmat depunerea jurământului, individual, după cum urmează:

1. Domnul BIRINGER Bruno-Adi – JUR! 2. Domnul BOGNAR Levente-Grigorie – JUR! Aşa să-mi ajute Dumnezeu! Isten engem ugy

segelyem! 3. Domnul BONCA Ovidiu-Florin – JUR! 4. Domnul CĂPRAR Dorel Gheorghe – JUR! 5. Doamna CISMAŞIU Mariana – JUR! 6. Domnul CRISTEA Claudiu-Constantin – JUR! 7. Domnul DEKANY Alexandru Tiberiu – JUR! Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 8. Domnişoara HOTĂRAN Teodora-Dana- JUR! 9. Domnul MANTA Florin-Virgil- JUR! Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 10. Domnul MARIAN Ovidiu -JUR! 11. Domnul MAXIM Dimitrie - JUR!

Page 20: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

20

12. Domnul NIŢU Adrian Henorel -JUR! 13. Domnul OZARCHEVICI Marius-Gabriel - JUR! 14. Domnul PISTRU-POPA Simona-Geanina - JUR! Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 15. Domnul SCHILL Gheorghe - JUR! 16. Domnul ŞERB Lucian-Cosmin - JUR! 17. Domnul TABUIA Ştefan - JUR! 18. Domnul PENZES Iuliu Gheorghe -JUR! Aşa să-mi ajute Dumnezeu! Isten engem ugy

segelyem! 19. Domnul ŢOLEA Axente-Dacian - JUR! 20. Domnul VLAICU-HERGANE Traian-Ion-JUR! Aşa să-mi ajute Dumnezeu!

Dna.Doina Paul D: - Îmi cer scuze, am făcut o omisiune regretabilă. Îl invit pe domnul Moisescu Cristian să depună jurământul de credinţă. 21. Domnul MOISESCU Cristian - JUR!

4 Constituirea legală a Consiliului Local al Municipiului Arad

Dl.Tabuia Ş:-În urma depunerii jurământului, urmează cel mai important moment al întâlnirii noastre de astăzi. Constatând că s-a depus jurământul de către majoritatea consilierilor, declar Consiliul Local al Municipiului Arad legal constituit pentru mandatul 2008-2012. (n.n. sala aplaudă). Dl.Tabuia Ş:-Urmează să votăm pentru adoptarea unei hotărâri de constatare a constituirii legale a Consiliului Local al Municipiului Arad. În consecinţă, supun la vot

Cine este pentru? Unanimitate-21 consilieri prezenţi. S-a adoptat Hotărârea nr.3 din 20 06 2008 cu privire la constituirea Consiliului Local al Municipiului Arad.

5 Alegerea preşedintelui de şedinţă

Urmează să alegem în continuare, prin votul deschis al majorităţii consilierilor în funcţie, precizez, cel puţin 12, un preşedinte de şedinţă pentru o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce în continuare lucrările şedinţelor consiliului, inclusiv ale şedinţei de astăzi. Vă rog să formulaţi propuneri pentru un preşedinte de şedinţă, Cine face propuneri? Dl.Ozarchevici M:-Propun ca preşedinte de şedinţă pe domnul Ovidiu Marian. Dl.Tabuia Ş:-A fost propus domnul Ovidiu Marian. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu mai sunt, supun la vot ca viitorul preşedinte de şedinţă să fie domnul Ovidiu Marian.

Cine este pentru? 20 pentru, 1 abţinere(dl.Marian)-21 consilieri prezenţi. Dl.Tabuia Ş:-Vă fac cunoscut că s-a adoptat Hotărârea nr.4 din 20 06 2008, de alegere a domnului Marian Ovidiu în funcţia de preşedinte de şedinţă. În acest moment îl invit pe preşedintele nou ales să preia conducerea şedinţei. Mandatul meu şi al celor doi colegi ai mei se încheie aici. Suntem fericiţi că am contribuit la evenimentul intrării în exerciţiul mandatului celui de-al cincilea Consiliu Local ales în urma alegerilor libere de după Revoluţia din 1989. Vă mulţumim. (n.n. sala aplaudă).

Page 21: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

21

6 Prezentarea rezultatului validării alegerii primarului şi

depunerea jurământului de către acesta Dl. Marian O:-O invit pe doamna judecător Camelia Debreni să vină la masa prezidiului. Vă rog să citiţi actul de validare a mandatului primarului ales! Dna Debreni Camelia, judecător desemnat de preşedintele Judecătoriei:-Judecătoria Arad, în şedinţa Camerei de Consiliu, în condiţii de procedură, a luat în examinare cele afirmate de Biroul Electoral de Circumscripţie nr.1 Arad, având ca obiect validarea Primarului Municipiului Arad. Apreciind că sunt întrunite condiţiile de eligibilitate, prevăzute de articolul 97, alin.(2) din Legea nr.67/2004, având în vedere considerentele expuse în cuprinsul încheierii nr.265 de la această dată, în baza dispoziţiilor articolului 99, alin.(5) din Legea nr,.67/2004 şi a articolului 58 din Legea nr.215/2001, raportat la articolul 38 alin.(1) şi alin.(1) din Legea nr.334/2006, în numele legii, s-au dispus următoarele: admite cererea formulată de Biroul Electoral de Circumscripţie nr.1, validează alegerea domnului Falcă Gheorghe, candidat al PD-L în calitate de primar al municipiului Arad. Definitivă, executorie de drept, cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare. Această încheiere a fost dată în şedinţa Camerei de Consiliu şi pronunţată în şedinţa publică din 20 iunie 2008. (n.n. sala aplaudă). Dl.Marian O:-Îl invităm pe domnul primar Gheorghe Falcă să depună jurământul în faţa Consiliului Local. Dl.Gheorghe Falcă, primar -“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Arad. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! JUR!”.(n.n. sala aplaudă) Dl. Marian O:-Domnule primar, permiteţi-mi să vă adresez felicitări în numele Consiliului Local al Municipiului Arad! Dl. Primar:Mulţumesc mult pentru prezenţa la acest eveniment. Vreau să le mulţumesc cetăţenilor care, în anul 2004, au avut puterea, din punctul meu de vedere, să schimbe un regim, atât la nivel local, cât şi în toamna anului 2004, la nivel naţional. Cred că parcursul făcut de municipiul nostru din 2005 şi făcut de ţară, din 2005, a fost un parcurs important, care va rămâne în istoria României. România a intrat în Uniunea Europeană, iar eu, prin votul cetăţenilor din

Page 22: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

22

2004, am fost cel care am fost alături la intrarea Aradului în această mare familie. Vreau să le mulţumesc şi consilierilor din mandatul 2004-2008, consilieri curajoşi, pentru că am început proiecte mari. Am fost primul municipiu din ţară care am luat un împrumut fără garanţie guvernamentală, reuşind să convingem atât forul respectiv, cât şi consiliul, că se poate face acest lucru pentru noi. Dacă în 2004 aveam un proiect de 3 milioane de euro pentru municipu, astăzi, din 3 proiecte, avem 110 milioane de euro şi cred că se demonstrează în municipiu că s-au făcut lucrări în toate domeniile. Am avut un consiliu, unde au existat mici excepţii, dar societatea a făcut ca aceste excepţii să nu mai fie în actualul consiliu. Repet, un consiliu foarte abil şi foarte înţelept, care a ştiu să lucreze în comisii şi sper ca în continuare să se întâmple acest lucru, care a ştiu să dea dinamism şi să voteze aşa cum trebuie, în direcţia de dezvoltare a municipiului Arad. Sunt sigur că munca Primăriei şi a Consiliului Local al Municipiului din 2004-2008 a făcut să avem acest rezultat şi o parte dintre noi să mergem mai departe. Cred că şi noii consilieri, care vor veni în această familie a Consiliului Local, o să aibă înţelepciunea să lucrăm mai mult pe proiecte şi mai puţin pe vorbă şi harţă. Spun acest lucru pentru că cei care au muncit sunt astăzi prezenţi în continuare, pentru că societatea deja respectă mult mai mult munca decât acea dezbatere fără valoare. Pot spune că am avut o legătură foarte bună cu Guvernul României până în anul 2007. Am putut să facem împreună proiecte serioase şi cred că acest lucru s-a văzut. Cu regret spun, sunt două mari proiecte pentru Arad, care înseamnă autostrada şi cele două pasaje, care, în 2007, erau deja finalizate şi în acest an trebuia să înceapă lucrările. Mai avem un of, în 2007, aveam aprobat pentru Arad un bazin de înot şi două săli de sport, au fost tăiate în noiembrie 2007, le-am repus cu ajutorul colegilor de la UDMR pe 2008, dar nici astăzi nu sunt plecate la drum ceea ce spune mult despre intenţia unor oameni de a ajuta municipiul nostru. Am avut o colaborare foarte bună cu Prefectura până într-un punct şi cred că acel lucru trebuie să continue din acel punct. Cine va rămâne în tranşeele luptei personale face rău pentru oraş. Legătura dintre cele trei instituţii, Primărie, Prefectură şi Consiliul Judeţean, este foarte necesară pentru dezvoltare. Eu cred că orice om trebuie să-şi lase la un moment dat orice interes şi să lucreze în echipă. Şi eu am avut multe de învăţat, am învăţat acest principiu pe parcursul acestor 4 ani şi cred că în partea a doua am demonstrat că echipa contează şi atunci ies şi rezultatele. Am avut o colaborare foarte bună cu Consiliul Judeţean şi sunt sigur că vom avea în continuare această colaborare. Cred că în momentul în care noi am adus acei bani gratis pentru municipiul Arad, 40 de milioane de euro, atunci am adus acel milion de euro pentru master plan, master planul pentru apă şi canalizare, care a făcut la rândul lui să vină 148 de milioane de euro gratis pentru municipiul Arad. Judeţul are de lucru în următorii ani pentru că acei bani trebuie puşi în valoare şi cred că cine va vedea judeţul şi oraşul Arad peste 4 ani, va vedea, de fapt, o mare dezvoltare cu utilităţile necesare pentru oameni. Spun acest lucru deoarece contează să meargă mai departe şi proiectele pe care domnul Matula le-a început. Îi mulţumesc pentru colaborare, astfel cum îi mulţumesc pentru colaborare şi domnului Seculici, care a fost primul preşedinte al Consiliului Judeţean care ne-a dat în această Primărie mai mult spaţiu, nouă celor care, de fapt, trebuie să deţinem integral această clădire. De fapt, Consiliul Judeţean a făcut şi este în etapa de finalizare, un lucru pe care foarte puţine consilii judeţene le-au realizat-un nou centru administrativ al judeţului. Aradul se poate mândri cred că ori din toamna aceasta ori din primăvară, cu o mare realizare la Pădurice, ceea ce înseamnă că vom avea două

Page 23: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

23

centre administrative, două poluri administrative importante şi acest merit îl au atât domnul Seculici, cât şi domnul Matula, care a continuat aceste proiecte. Evident că am avut colaborări şi cu funcţiile deconcentrate ale Guvernului, cu unele foarte bune, cu altele mai puţin bune şi întotdeauna am vorbit despre Garda de Mediu că nu trebuie să fie un instrument de a direcţiona amenzile către Primar, până acum am luat vreo câteva sute de milioane de lei amendă, dar mulţumesc lui Dumnezeu că în instanţă le-am câştigat pe toate. Spune mult despre această colaborare cu anumite funcţii deconcentrate ale Guvernului, pentru că trebuie să ne axăm pe interesul oraşului. Nu cred că este normal ca pe bulevard să se lucreze trei sau patru zile la un cazino şi nici o instituţie a Statului să nu intervină. Nu cred că pe bulevard poate cineva să încalce orarul de funcţionare şi să deranjeze o armată de oameni şi nimeni să nu intervină acolo. Trebuie să realizăm că în oraş funcţionează pe lângă Primărie şi instituţiile statului şi aceste instituţii ale statului trebuie să-şi facă treaba. Pe viitor, aşa cum am convenit cu partidele politice, la întâlnirile pe care le-am avut ieri şi alaltăieri, vom continua proiectele noastre. Proiectele noastre, doar cele trei, am spus, sunt 110 milioane de euro. Sunt proiecte foarte mari, care ne-au dus pe noi, pe arădeni, să fim pe locul 5 la PIB pe ţară, plecând de pe locul 16. Am ajuns să fim pe locul 2 la creşterea PIB pe cap de locuitor, ceea ce spune mult, pentru că pe primul loc este Ilfovul, pe locul II, Aradul şi Bucureştiul pe locul III. Am fost desemnaţi ca al IV-lea oraş dinamic din ţară de către revistele de specialitate şi trebuie să ţinem trendul acolo, pentru că avem acest interes pentru municipiul nostru. Trebuie să gândim dezvoltarea pe orizontală şi pentru că limita administrativă a oraşului este fixată, trebuie să colaborăm mult mai bine cu comunele din jur pentru a definitiva şi a lucra la infrastructura zonei metropolitane. Cred că prin aceste etape putem gândi şi noile zone industriale pentru oraş şi evident pentru judeţ, pentru că economia trebuie să meargă în continuare în acelaşi ritm. Municipiul Arad a avut anul trecut 14% creştere economică. Spune mult despre dinamism şi despre activitate. Prin colaborarea pe care o avem cu anumite firme, chiar vrem să dinamizăm anumite sectoare şi sperăm ca municipiul Arad, pe lângă vagoane-marfă, vagoane-călători, autobuze, să construiască şi tramvaie. Şi noi să fim primii care să ofertăm aceste tramvaie de la noi din municipiu. Acele 10 direcţii, pe care le-am discutat cu partidele politice, se află în planul de dezvoltare al municipiului Arad. Este un plan care trebuie pus în aplicare prin votul consilierilor, pentru că, în unanimitate, toată lumea a votat acel plan. Mai mult de atât, am realizat că prin funcţiunea pe care am adus-o la nivel de primărie, organigrama trebuie să se modifice, Direcţia Tehnică are deja are foarte multe lucrări în acest moment, trebuie să aibă trei direcţii care să ne ajute în mergerea mai rapidă atât a investiţiilor, cât şi administrarea patrimoniului. La fel, acest subiect a fost discutat cu partidele politice şi, din câte am înţeles, toată lumea a fost de acord cu acest lucru. Am solicitat pentru că avem în organigramă un city-manager, un city manager care să ne ajute atât în ceea ce înseamnă legătura cu funcţionarii în primărie, dar şi pe primar şi pe cei doi viceprimari să-i ajute din punct de vedere al documentelor. Cred că în acel moment există o mai mare libertate a noastră de a fi implicaţi în alte probleme decât timpul pe care îl pierdem pentru a rezolva anumite acte pur tehnice sau pur contabile. Toate aceste lucruri le-am discutat cu partidele politice şi sunt sigur că, prin Comisia Consultativă, pe care am pus-o în funcţiune în anul 2004, vom trata proiect cu proiect pentru dezvoltarea municipiului Arad. Încă o dată vă mulţumesc atât pentru votul din 2004, cât şi pentru votul din 2008. Doamne-ajută!

Page 24: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

24

7 Alegerea viceprimarilor

Dl.Marian O: Următorul punct pe ordinea de zi este formularea propunerilor de candidaţi pentru funcţia de viceprimari. Vă rog să formulaţi propunerile! Da. Domnul Niţu! Dl.Niţu A:-Din partea grupului de consilieri PD-L-UDMR, propun ambii viceprimari: pe domnul Ovidiu Marian şi pe domnul Bognar Levente. Dl.Marian O:-Mulţumesc. Mai sunt şi alte propuneri? Dacă nu mai sunt alte propuneri, voi supune votului dumneavoastră procedura de vot. Vă propun ca procedură de vot tăierea numelui celui pe care nu-l doriţi să fie viceprimar sau, dacă nu l-aţi tăiat, înseamnă că dumneavoastră l-aţi acceptat pentru funcţia de viceprimar. Oricum, procedura este vot secret. Supun la vot ceea ce am propus adineauri, votul prin tăierea numelui celui pe care dumneavoastră nu-l doriţi să fie viceprimar.

Cine este pentru? Unanimitate. Dl.Marian O:-Mulţumesc. Aşteptăm buletinele de vot. Până atunci, luăm o mică pauză.

După pauză Dl.Marian O:-Vă rog să-i invitaţi în sală pe domnii consilieri pentru a finaliza ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi. Comisia de Validare este rugată să vină la Secretariatul Tehnic, să preia buletinele de vot, să le distribuie. Deci, rog încă o dată Comisia de validare să preia buletinele de vot şi în ordinea alfabetică în care vor fi anunţaţi domnii consilieri, vor înmâna câte un buletin de vot fiecăruia, fiecare va vota secret, în cabina de vot, după care, votul se va depune în urna aflată pe măsuţă. Încă o dată, procedura de

vot. Daţi-mi un buletin de vot, domnule Ţolea, daţi-mi un buletin de vot să explic procedura de vot! Deci, pe buletinul de vot aveţi cele două nume propuse pentru funcţiile de viceprimari, dacă nu sunteţi de acord cu persoana sau persoanele, tăiaţi, pur şi simplu, cu pixul sau cu ce aveţi dumneavoastră. Dl.Ţolea A:-Domnule preşedinte, începem? Dl.Marian O:-Da. Dl.Ţolea D:-Deci îl invit pe primul consilier, domnul consilier Biringer Bruno, luaţi buletinul de vot şi semnaţi! Dl.Marian O:-Încă o dată, votul se desfăşoară în cabina de vot!

Page 25: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

25

Dl.Ţolea D:-Al doilea consilier, domnul Bognar Levente. Deci, vă rog să semnaţi tabelul că aţi votat după ce votaţi. Al treilea consilier este domnul Bonca Ovidiu, urmează domnul Căprar

Dorel. Doamna Cismaşiu Mariana, urmează domnul Cristea Claudiu, domnişoara Hotăran Teodora şi urmează domnul Manta Florin. Avem două cabine de vot, haideţi să le folosim! Domnul Marian Ovidiu şi domnul Maxim Dimitrie. Îl invit pe domnul Moisescu Cristian şi pentru că domnul Moşneag este absent, pe domnul Niţu Adrian. Regret că l-am uitat pe domnul Dekany Tiberiu, îl invit să voteze. Domnul Ozarchevici Marius şi doamna Pistru Geanina. Pentru că domnul Popa Dorel este absent, îl invit pe domnul Schill Gheorghe şi pe domnul Şerb Cosmin.Domnul

Tabuia Ştefan şi domnul Penzes Iuliu. Ultimii sunt: eu, Ţolea Adrian şi domnul Vlaicu Traian. Au rămas trei buletine de vot, care vor fi anulate. Sunt, după cum ştiţi, doi absenţi din rândul consilierilor şi domnul Moisescu nu s-a prezentat. Urmează să numărăm voturile.

Comisia a numărat voturile şi pot să vă anunţ că au fost votaţi, în unanimitate, de cei prezenţi viceprimarii Ovidiu Marian şi Bognar Levente. 20 de voturi pentru. Au absentat de la vot: dl.Moşneag O şi dl.Popa D, absenţi pe tot parcursul şedinţei, dl.Moisescu C, ieşit din sală. Dl.primar:-Invit lângă mine pe domnul Bognar Levente, pentru că domnul Ovidiu Marian este lângă mine şi aşa va arăta echipa administrativă pentru anii următori. Vreau să mulţumesc, cu această ocazie şi echipei care a fost în cei 4 ani, echipa administrativă,

Page 26: Steno 20 06 2008 - Arad, Romania · 2010. 4. 30. · Ioan ZAHARIA pastor baptist, preot KIRALY Arpad, protopop romano-catolic, IOVA Gheorghe, preot ortodox, CZEGE Emeric, preot reformat,

Procesul-verbal al şedinţei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Arad din 20 06 2008

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ S E C R E T A R

Ovidiu MARIAN Doina PAUL

PRESEDINTE DE VÂRSTĂ Ştefan TABUIA

Consemnat şi redactat Carmen Monica POPA

ASISTENŢI

Ovidiu-Florin BONCA Dana-Teodora HOTĂRAN

Verificat Lilioara STEPANESCU

26

domnului Bognar şi domnului Dekany şi în acelaşi timp trebuie să le mulţumim funcţionarilor care au fost alături de noi şi care au făcut parte evident la marile lucruri care s-au întâmplat în municipiul nostru. Felicitări încă o dată! (n.n. sala aplaudă). Dl.Bognar L:-Le mulţumesc, în primul rând, acelora care pot fi aici, respectiv acelora care mi-au asigurat mandatul de consilier, alegătorii care au optat în cursul procesului de vot. Totodată, aş dori să le mulţumesc pentru încrederea avută în mine domnilor consilieri, să mulţumesc pentru colaborarea pe care am avut-o în cei 4 ani cu domnul primar Gheorghe Falcă şi, bineînţeles, aş dori să ducem înainte acele proiecte care s-au amintit aici şi să servim cetăţenii Aradului în acel sens în care toţi, la rândul nostru, am jurat deja să servim interesul oraşului şi cetăţenii, locuitorii acestui municipiu. Mulţumesc. Dl.primar:-Are cuvântul domnul Ovidiu Marian. Dl.Marian O:–Sigur că domnului Bognar îi este mai uşor pentru că este la al treilea mandat de viceprimar, mie îmi este puţin mai dificil pentru că sunt abia la început de mandat, deşi am mai fost consilier local şi am mai lucrat în Primăria Municipiului Arad. Mulţumesc, în primul rând, arădenilor, care au votat Partidul Democrat Liberal şi care l-au votat pe domnul primar Gheorghe Falcă. Mulţumesc partidului pentru încrederea pe care mi-a acordat-o învestindu-mă cu această

funcţie de o deosebită răspundere şi vă asigur, atât pe dumneavoastră, cât şi pe arădeni, că nu le voi înşela aşteptările în ceea ce priveşte funcţia de viceprimar. Vă mulţumesc. (n.n. sala aplaudă). Dl.Marian O:-Acest ultim punct de pe ordinea de zi fiind rezolvat, declar închise lucrările acestei şedinţe, anunţându-vă că, în cursul săptămânii viitoare, va avea loc o altă şedinţă a Consiliului Local, a cărei dată va fi stabilită şi veţi fi anunţaţi în timp util. Vă mulţumesc foarte mult

pentru participare. (n.n. sala aplaudă). Dl.primar:-Invit consilierii la o poză de grup pentru începutul acestui mandat!n.n. şedinţa s-a încheiat la ora 15,00.Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, aprobat în şedinţa Consiliului Local al Municipiului Arad din ______________________.

Cod PMA-S1-17


Recommended