Statistic A

Date post:04-Jul-2015
Category:
View:283 times
Download:9 times
Share this document with a friend
Transcript:

Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iai Facultatea de Educaie Fizic i Sport nvmnt la distan

ELEMENTE DE STATISTIC GEOGRAFICConf. dr . Octavian GrozaDepartamentul de Geografie Univ. Al.I.Cuza Iai

Prof. dr. Claude GraslandDpartement de gographie Universit Paris VII

Lector univ.Mihai ApetreiDepartamentul de Geografie Univ. Al.I.Cuza Iai

Editura Universitii Alexandru Ioan Cuza Iai, 2003

CUPRINS

INTRODUCERE......................................................................................................................................................... 5 CAP.I. NOIUNI GENERALE ................................................................................................................................. 6 1.1. Cercetarea geografic i metodele statistice............................................................................................. 6 1.1.1 Ce este Statistica? ................................................................................................................... 6 1.1.2. Statistica n Geografie ........................................................................................................... 7 1.2. Vocabularul de baz al Statisticii........................................................................................................... 10 CAP.II. PARAMETRII UNEI DISTRIBUII STATISTICE ................................................................................ 23 2.1. Valorile centrale..................................................................................................................................... 23 2.1.1. Modul (sau moda, sau valoarea modal)............................................................................ 23 2.1.2. Mediana (valoarea median) .............................................................................................. 24 2.1.3. Media aritmetic.................................................................................................................. 25 2.2. Parametrii dispersiei .............................................................................................................................. 26 2.2.1. Amplitudinea de variaie..................................................................................................... 27 2.2.2. Cuartilele i abaterile cuartile............................................................................................. 27 2.2.3. Indici de dispersie care au la baz media aritmetic ......................................................... 27 2.3. Parametrii formei................................................................................................................................... 29 2.3.1. Indici de asimetrie ............................................................................................................... 30 2.3.2. Indici de exces (de aplatizare) ............................................................................................. 30 CAP.III. TRANSFORMAREA I STANDARDIZAREA DATELOR.................................................................. 32 3.1. Standardizarea (normarea).................................................................................................................... 32 3.2. Transformarea ....................................................................................................................................... 33 CAP.IV. FUNDAMENTUL PROBABILIST AL JUDECILOR STATISTICE .............................................. 34 4.1. Distribuia (curba) normal i caracteristicile sale................................................................................ 34 4.2. Caracteristicile eantioanelor (sondajelor) ............................................................................................ 38 4.2.1. Relaiile dintre parametrii de sondaj i cei ai populaiei originare ................................... 38 4.2.2.Eantioane mici..................................................................................................................... 41 4.2.3. Specificarea mrimii eantionului ...................................................................................... 42 4.3. Verificarea ipotezelor statistice .............................................................................................................. 43 4.3.1. Ipoteze statistice................................................................................................................... 43 4.3.2. Teste statistice ...................................................................................................................... 44 4.3.2.1. Teste parametrice ............................................................................................... 46 4.3.2.2. Teste neparametrice. .......................................................................................... 53 CAP.V. PROBLEME GENERALE PRIVIND RELAIA DINTRE DOU VARIABILE (NOIUNI DE ANALIZ BIVARIAT )................................................................................................. 57 5.1. Noiunea de relaie ntre dou caracteristici.......................................................................................... 57 5.2. Tabelul de contingen i studiul relaiei ntre dou caracteristici discrete........................................... 58 5.2.1. Crearea unui tabel de contingen...................................................................................... 58 5.2.2. Analiza unui tabel de contingen....................................................................................... 60 5.2.2.1. Stabilirea profilelor liniilor ................................................................................... 61 5.2.2.2. Stabilirea profilelor coloanelor ............................................................................. 61 5.2.2.3. Stabilirea existenei / non-existenei unei legturi ntre cele dou caracteristici........................................................................................................ 61 5.3. Msurarea relaiei dintre dou caracteristici cantitative continue ........................................................ 66 5.3.1. Coeficienii de corelaie ....................................................................................................... 69

3

5.3.2. Regresia liniar.................................................................................................................... 72 5.3.2.1. Principiul regresiei ............................................................................................... 73 5.3.2.3. Reziduurile regresiei............................................................................................. 81 5.3.2.4. Testarea modelului de regresie ............................................................................. 84 5.3.2.5. Aplicaiile regresiei liniare n geografie ................................................................ 86 5.4.1. Coeficientul de corelaie Spearman .................................................................................... 88 5.4.2. Coeficientul de corelaie Kendall ........................................................................................ 89 5.5. Msurarea relaiei dintre o caracteristic cantitativ i una calitativ nominal sau dintre dou caracteristici calitative nominale........................................................................................... 90 5.5.1. Raportul empiric de corelaie ............................................................................................. 90 5.5.2. Msurarea relaiei dintre dou caracteristici calitative nominale .................................... 91 5.5.2.1. Coeficientul de contingen .................................................................................. 92 5.5.2.2. Coeficientul de asociere Yule ............................................................................... 92 5.6. Corelaie i cauzalitate ........................................................................................................................... 94 CAP.VI. SERII CRONOLOGICE ........................................................................................................................... 95 6.1. Definiie i termeni................................................................................................................................. 95 6.2. Serii cronologice i indici....................................................................................................................... 96 6.3. Analiza seriilor cronologice ................................................................................................................... 98 6.3.1. Verificarea (testarea) caracterului aleator ......................................................................... 99 6.3.2. Descompunerea (filtrarea) seriilor cronologice................................................................ 100 6.3.2.1. Analiza trendului ................................................................................................ 101 6.3.2.2. Analiza variaiilor sezoniere ............................................................................... 107 BIBLIOGRAFIE ....................................................................................................................................................... 113 Anexa I 114 Anexa II 115 Anexa III.................................................................................................................................................................... 116 Anexa IV .................................................................................................................................................................... 117 Anexa V 118 Anexa VI .................................................................................................................................................................... 119 Anexa VII....................................

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended