+ All Categories
Home > Documents > Spatiul retroperitoneal

Spatiul retroperitoneal

Date post: 17-Aug-2015
Category:
Upload: monica-iulia-mustata
View: 343 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
Description:
anatomie
49
Spatiul Spatiul retroperitoneal retroperitoneal
Transcript

Spatiul Spatiul retroperitonealretroperitonealSpatiul retroperitonealSpatiul retroperitonealCuprins intre peretele Cuprins intre peretele posterior abdominal posterior abdominal si peritoneul parietal si peritoneul parietal posteriorposteriorComunica superior cu Comunica superior cu mediastinul prin mediastinul prin orifciile orifciile diafragmaticediafragmaticeComunica inferior cu Comunica inferior cu spatiul spatiul pelvisubperitonealpelvisubperitonealSpatiul retroperitonealSpatiul retroperitonealOrgane retroperitonealeOrgane retroperitoneale primare: rinichii,primare: rinichii, glandele suprarenale,glandele suprarenale, ureterele, aorta, venaureterele, aorta, vena cava inferioara ganglioniicava inferioara ganglionii limfatici, lantul simpaticlimfatici, lantul simpatic latero-vertebral latero-vertebralOrgane retroperitonealeOrgane retroperitoneale secundare: duodenulsecundare: duodenul (DI,DII, DIII)capul si(DI,DII, DIII)capul si corpul pancreasului,corpul pancreasului, colonul ascendent sicolonul ascendent si descendent descendentAorta abdominalaAorta abdominalaLimite: superiorLimite: superior corespunde hiatusuluicorespunde hiatusului diafragmatic al aorteidiafragmatic al aortei (!") (!") inferior corespundeinferior corespunde discului intervertebraldiscului intervertebral L#-L$% L#-L$%Lungime: !$-!&cm Lungime: !$-!&cmCalibrul scade bruscCalibrul scade brusc dupa emergentadupa emergenta arterelor renale de la !$- arterelor renale de la !$-'"mm pana la !(-!$mm '"mm pana la !(-!$mmAorta abdominalaAorta abdominalaDirec)ie: coboar* vertical, cu a+ul deviat spre st,nga liniei mediane, aplicat* pe fa)a anterioar* a coloanei vertebrale, cuprins* intr o mas* con-unctiv* dens*, .mpreuna cu lan)ul simpatic aortic abdominal% /n lungul ei se insiruie limfonodulii -u+taaortici%Aorta abdominalaAorta abdominala0aporturi posterioare: coloana vertebral*simpaticul lombarvenele lombare ascendentearcadele psoasuluiramurile comunicantecisterna Chili 1i por)iunea ini)ial* a ductului toracic pe care le acoper* .n por)iunea sa superioar*%Aorta abdominalaAorta abdominala.n partea st.ng*, dinspre superior spre inferior: st,lpul st,ng al diafragmeiglanda suprarenal* st,ng*trunchiul venos reno a23go lombarrinichiul st*ng cu hilul 1i pedicolul renal st,ngureterul st,ngduodenul ascendentpe toat* lungimea sa are raport cu lantul simpatic si cu limfonodulii limfatici latero aortici st,ngiAorta abdominalaAorta abdominalalateral:.n partea dreapt*: vena cav* inferioar*% /n spa)iul interaortico cav se a4* st,lpul drept al diafragmei, limfonodulii latero aortici, iar superior lobul caudat 5piegel%Aorta abdominalaAorta abdominala6nterior: ple+ul celiac capul pancreasului peste care trece radacina me2ocolonului transvers duodenul ( vena renal* st,ng* trunchiul venos spleno me2enteric corpii paraaortici 7uc8er8andl prin intermediul peritoneului parietal posterior cu bursa omental*, cu ansele -e-unale 1i cu lobul caudat al fcatului% Aorta abdominalaAorta abdominala0aporturile bifurca)iei aortice:anterior: fletele lantului simpatic lombarradacina me2osigmoidului ce con)ine originea arterei rectale superioareposterior: a $ a arter* lombar* ce se desprinde din sacrata medie 1i vena lombar* $ ce se vars* .n 9CI%Aorta abdominalaAorta abdominala0aporturile bifurca)iei aortice:anterior: fletele lantului simpatic lombarradacina me2osigmoidului ce con)ine originea arterei rectale superioare%posterior:a $ a arter* lombar* ce se desprinde din sacrata medie 1i vena lombar* $ ce se vars* .n 9CI%inferior: promontoriul cu care formea2* trigonul promonto iliac .n aria c*ruia g*sim vena iliac* st,ng*, artera sacrat* medie, ple+ul nervos hipogastric superior, grupul prevenos al ggl% limfatici iliaci%superior: la apro+imativ # cm% . si are originea 6:I%La dreapta: originea 9CI fa)* de care bifurca)ia aortei este dispus* mai superior 1i anterior%iar arterea iliac*comun* dreapta trece anterior de 9CI ; vena iliac* st,ng* se plasea2* .ntre cele dou* iliace comune%Aorta abdominalaAorta abdominalaIn functie de raportulIn functie de raportul anterior cu duodenul sianterior cu duodenul si pancreasul, se descriupancreasul, se descriu ( segmente topografce( segmente topografce ale aortei abdominale: ale aortei abdominale: - 5egment supra- - 5egment supra-duodenopancreatic duodenopancreatic - 5egment retro- - 5egment retro-duodenopancreatic duodenopancreatic - 5egment sub- - 5egment sub-duodenopancreatic duodenopancreaticAorta abdominalaAorta abdominala5egmentul supra < 5egmentul supra 0aporturi: auraiect>0aporturi: au traiect usor descendenttraiect usor descendent trecand posterior detrecand posterior de esofag si respectivesofag si respectiv posterior de 9CI; seposterior de 9CI; se aplica pe fata inferioaraaplica pe fata inferioara a cupolei diafragmaticea cupolei diafragmatice si se impart in ramuri%si se impart in ramuri% Aorta abdominalaAorta abdominalaOrigine: primele # seOrigine: primele # se desprin din aortadesprin din aorta abdominala iar a $a dinabdominala iar a $a din artera sacrata medie artera sacrata medieraiect >0aporturi:raiect >0aporturi: arterele lombarearterele lombare drepte sunt mai lungi sidrepte sunt mai lungi si trec retrocav; toatetrec retrocav; toate arterele lombare auarterele lombare au raporturi posterioareraporturi posterioare cu lanturile simpaticecu lanturile simpatice lombare% lombare%Aorta abdominalaAorta abdominala0amuri: 0amuri: - 0amul posterior: are- 0amul posterior: are traiect prin spatiultraiect prin spatiul intercostiform si seintercostiform si se imparte intr-un ramimparte intr-un ram spinal si un ram dorsal spinal si un ram dorsal - 0amul anterior: trece- 0amul anterior: trece posterior de muschiulposterior de muschiul patrat lombar a-ungepatrat lombar a-unge intre muschii oblicintre muschii oblic intern si transversintern si transvers abdominal% abdominal%Aorta abdominalaAorta abdominala0amuri vi1cerale:runchiul celiac6rtera me2enteric* superioar*6rtera me2enteric* inferioar*66% suprarenale medii66% renale66% gonadaleAorta abdominalaAorta abdominala0amurile terminale:66% Iliace comuneLimite: superior, L#inferior, articulatia sacroiliac* de partea respectiv* unde se bifurc* intr o a% iliaca e+tern* 1i una intern*( hipogastric*)%raiect: oblic, inspre inferior 1i anterior form,nd intre ele un unghi de apro+imativ ?" grade%Aa. iliace comuneAa. iliace comuneAa. iliace comuneAa. iliace comune0aporturi:6nterior:- peritoneul parietal posterior-ureterul; cel drept de obicei trece anterior de vase mai -os decit cel sting, el incrucisind mai degraba a% iliaca e+terna dreapta%@osterior:- cu vv% omonime; vena iliaca comuna dreapta urmea2a aproape fdel fata posterioara a arterei omonime in timp ce cea stanga este mai oblica si mai lunga si pe masura ce urca trece pe fata fata ei mediala , incrucisind fata posterioara a a% iliace comune drepte%-cu ggl% limfatici iliaci comuni:edial: -corpul vertebrei L$-marginea mediala a muschiului psoas-a% sacrata medieLateral: -peretii pelvisuluiAa. iliace comuneAa. iliace comuneArtera iliaca internaLimite: superior: articulatia sacroiliacainferior: orifciul ischiatic mareraiect: desendent, descriind o curba cu concavitatea posterior care imbratisea2a aripioara sacrului si stramtura superioara a ba2inului0aporturi:- vena iliaca interna dreapta are raport posterior si lateral cu artera, pe cand cea stinga posterior si medial%ureterul drept coboara pefata ant a arterei pe cand cel stang pe fata ei medialaperitoneul parietal posterior stang fata de cel drept formea2a radacina me2osigmoidului unde gasim recesul intersigmoidian ce contine ureterul stang%Artera iliaca internaArtera iliaca interna0amuri:0amuri parietale: a% iliolombara: se imparte in doua ramuri, ramura lombara pentru mm% psoas si patrat lombar si rmura iliaca pentru m% iliac%a% fesiera superioara: strabate impreuna cu n% fesier superior orifciul suprapiriform si da ramuri pentru mm% fesieri%6% fesiera inferioara: strbate impreuna cu n% ischiatic orifciul infrapiriform si da rr% pentru mm% pelvitrohanterieni%6% obturatorie: patrunde in canalul obturator unde se termina bifurcandu-se intru un ram anterior si unul posterior pentru mm% din regiunea mediala a coapsei%Artera iliaca internaArtera iliaca internaArtera iliaca interna0amuri viscerale:6% ombilicala: din portiunea sa permeabile se desprind aa% ve2icale superoiare pentru varful ve2icii urinare%6% ve2icala inferioara: iriga fundul ve2icii urinare%6% ductului deferent6% uterina: -pre2inta # portiuni:!% portiunea parielala, acoperita de peritoneu ce delimitea2a impreuna cu ureterul situat inferior de ea foseta ovariana Arausse%'% portiunea transversala, in ba2a ligamentului lat al uterului unde este incrucisata de ureter%(%portiunea arcuata, situata anterior si superior de fundul de sac lateral al vaginei%#% portiunea ascendenta(-u+tauterina) cuprinsa intre foitele ligamentului lat-ramuri colaterale: ram ureteral, a% vaginala, rr% Bterine%Cramuri terminale: ram% ovariana ce se anastomo2ea2a in me2oovar cu un ram ovarian al a% avariene formind arcada ovariana0amura tubaraArtera iliaca internaArtera iliaca internaArtera iliaca interna6% uterina: -pre2inta # portiuni:!% portiunea parielala, acoperita de peritoneu ce delimitea2a impreuna cu ureterul situat inferior de ea foseta ovariana Arausse%'% portiunea transversala, in ba2a ligamentului lat al uterului unde este incrucisata de ureter%(%portiunea arcuata, situata anterior si superior de fundul de sac lateral al vaginei%#% portiunea ascendenta(-u+tauterina) cuprinsa intre foitele ligamentului lat-ramuri colaterale: ram ureteral, a% vaginala, rr% Bterine%Cramuri terminale: ram% ovariana ce se anastomo2ea2a in me2oovar cu un ram ovarian al a% avariene formind arcada ovariana0amura tubara6% rectala mi-locie6% rusinoasa interna: -coboara anterior de m% piriform si de ple+ul sacrat, paraseste ba2inul prin orifciul infrapiriform si patrunde in fosa ischiorectala unde merge cuprinsa intro dedublare a fasciei obturatorului intern, canalul 6lcoc8% 5e ramifca in doua ramuri terminale, a% pofunda a penisuluiDclitorisului si a%dorsala a penisuluiDclitorisului%-ramuri colaterale: a%Artera iliaca internaArtera iliaca interna6% rusinoasa interna: -coboara anterior de m% piriform si de ple+ul sacrat, paraseste ba2inul prin orifciul infrapiriform si patrunde in fosa ischiorectala unde merge cuprinsa intro dedublare a fasciei obturatorului intern, canalul 6lcoc8% 5e ramifca in doua ramuri terminale, a% pofunda a penisuluiDclitorisului si a%dorsala a penisuluiDclitorisului%-ramuri colaterale: a% rectala inferioara6% perineala6% ureterala6% bulbului penisuluiDbulbului vestibulului vaginalArtera iliaca internaArtera iliaca internaA. iliaca externaLimite: -superior: articulatia sacroilica-inferior: ligamentul inginal unde se continua ca artera femurala0aporturi:- anterior:- peritoneul parietal posterior-superior, ureterul si vasele tubo ovariene-inferior, n% genito femural, ductul deferent la barbat respectiv ligamentul rotun si ligamentul rotund al uterului la femeie-la dreapta, cu ileonul-la stanga, cu sigmoidulposterior:- vena iliaca e+terna; intre ea si artera se gasesc ggl% Limfatici iliaci e+terni%-lateral, cu m% psoas0amuri colaterale: a% epigastrica inferioara6% circum4e+a iliaca profundaA. iliaca externaVena cava inferioaraVena cava inferioaraopografc esteopografc este impartita in (impartita in ( segmente: segmente: - 5egment- 5egment supradiafragmaticsupradiafragmatic (toracic) (toracic) - 5egment diafragmatic- 5egment diafragmatic (in grosimea(in grosimea muschiului) muschiului) - 5egment- 5egment subdiafragmatic (insubdiafragmatic (in spatiul retroperitoneal) spatiul retroperitoneal)VCI segment VCI segment subdiafragmaticsubdiafragmaticLimite: inferior seLimite: inferior se formea2a pe 4ancul stangformea2a pe 4ancul stang al vertebrei L$, superioral vertebrei L$, superior a-unge la hiatusula-unge la hiatusul diafragmatic al 9CI (E- diafragmatic al 9CI (E-&)% &)%raiect: ascendent ,raiect: ascendent , vertical pana la L( si apoivertical pana la L( si apoi oblic spre dreapta% oblic spre dreapta%Lungime: '"-'$cm Lungime: '"-'$cmCalibrul creste de laCalibrul creste de la ',$cm la (-(,$cm dupa ce',$cm la (-(,$cm dupa ce primeste venele renale primeste venele renaleVCI segment VCI segment subdiafragmaticsubdiafragmatic0aporturi0aporturi @O5=0IO60=:@O5=0IO60=: procesele costiformeprocesele costiforme lombare, ligamentullombare, ligamentul arcuat med alarcuat med al diafragmei, arcadele dediafragmei, arcadele de origine ale muschiuluiorigine ale muschiului psoas mare, arterapsoas mare, artera renala dreapta, arterelerenala dreapta, arterele lombare, arteralombare, artera suparenala medie,suparenala medie, lantul simpatic lombar lantul simpatic lombarVCI segment VCI segment subdiafragmaticsubdiafragmatic0aporturi L6 56F6:0aporturi L6 56F6: cu aorta abdominala cu aorta abdominala0aporturi L60aporturi L6 D0=6@6: cu glandaD0=6@6: cu glanda suprarenala dreapta,suprarenala dreapta, marginea mediala amarginea mediala a rinichiului drept,rinichiului drept, pelvisul si ureterulpelvisul si ureterul drept, vasele genitaledrept, vasele genitale drepte% drepte%VCI segment VCI segment subdiafragmaticsubdiafragmaticIn functie deIn functie de raporturileraporturile 6G=0IO60=, se6G=0IO60=, se descriu $ subsegmentedescriu $ subsegmente topografce ale 9CI: topografce ale 9CI: -- 5ubsegment infra- 5ubsegment infra-duodenopancreatic duodenopancreatic - 5ubsegment retro- - 5ubsegment retro-duodenopancreatic duodenopancreatic - 5ubsegment corespun2ator- 5ubsegment corespun2ator orifciului epiplooic HinsloI orifciului epiplooic HinsloI - 5ubsegment hepatic - 5ubsegment hepatic - 5ub segment suprahepatic- 5ub segment suprahepatic (interhepato-frenic) (interhepato-frenic)VCI segment VCI segment subdiafragmaticsubdiafragmatic5ubsegmentul5ubsegmentul infraduodenopancreat infraduodenopancreatic este acoperit deic este acoperit de peritoneul parietalperitoneul parietal posterior, esteposterior, este traversata de radacinatraversata de radacina me2enterului; areme2enterului; are raport anterior curaport anterior cu vasele ileocolice sivasele ileocolice si artera genitalaartera genitala dreapta dreaptaVCI segment VCI segment subdiafragmaticsubdiafragmatic5ubsegmentul5ubsegmentul retroduodenopancreati retroduodenopancreatic are raporturi mediatec are raporturi mediate de fascia reit2 cude fascia reit2 cu capul pancreasului,capul pancreasului, D!, D(, coledocul siD!, D(, coledocul si vena porta% vena porta%5ubsegmentul5ubsegmentul corespun2atorcorespun2ator orifciului epiplooic areorifciului epiplooic are raporturi cu pedicululraporturi cu pediculul hepatic hepaticVCI segment VCI segment subdiafragmaticsubdiafragmatic5ubsegmentul hepatic5ubsegmentul hepatic are este locali2at laare este locali2at la limita dintre lobullimita dintre lobul caudat si lobul dreptcaudat si lobul drept hepatic hepatic5ubsegmentul5ubsegmentul suprahepatic estesuprahepatic este scurt si este centratscurt si este centrat de locul de varsare alde locul de varsare al venelor hepatice venelor hepaticeVCI segment VCI segment subdiafragmaticsubdiafragmatic64uentii segmentului64uentii segmentului sub diafragmatic alsub diafragmatic al 9CI sunt omonimi9CI sunt omonimi ramurilor aorteiramurilor aortei abdominale cuabdominale cu e+ceptia trunchiuluie+ceptia trunchiului celiac si a4uentilorceliac si a4uentilor venei porte (9:5,venei porte (9:5, 9:I, vena lienala)% 9:I, vena lienala)%9ena genitala stanga9ena genitala stanga se varsa in vena renalase varsa in vena renala stanga% stanga%


Recommended