+ All Categories
Home > Documents > SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC...

SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC...

Date post: 06-Feb-2018
Category:
Author: hakhanh
View: 235 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Embed Size (px)
of 67 /67
SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. -1-
Transcript
 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -1-

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -2-

  CUPRINS

  TITLUL I: Generalitati ...4

  TITLUL II: Drepturile si obligatiile generale ale angajatorului si ale salariatului.....5

  Capitolul 1: Drepturile angajatorului ..................................................................................5

  Capitolul 2: Drepturile salariatului .....................................................................................6

  Capitolul 3: Obligatiile generale ale angajatorului .............................................................6

  Capitolul 4: Obligatiile generale ale salariatului ................................................................7

  TITLUL III: Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca, conditii de

  munca, PSI ..........................................................................................................10

  Capitolul I: Protectia muncii ..............................................................................................10

  Sectiunea 1: Echipamentul individual de protectie ..........................................................10

  Capitolul II: Igiena muncii .................................................................................................12

  Capitolul III: Securitate in munca ....................................................................................13

  Sectiunea 1: Obligatiile angajatorului privind securitatea si sanatatea in munca ............13

  Sectiunea 2: Obligatiile salariatilor privind securitatea si sanatatea in munca ................15

  Sectiunea 3: Pregatirea si instruirea personalului ............................................................16

  Capitolul IV: Situatii de urgenta .......................................................................................19

  Sectiunea 1: Obligatiile generale ale administratiei .........................................................19

  Sectiunea 2: Obligatiile principale ale salariatului ...........................................................20

  TITLUL IV: Reguli privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare,

  sanctiuni aplicabile, reguli referitoare la procedura disciplinara ............21

  TITLUL V: Raspunderea patrimoniala .....................................................................................24

  TITLUL VI: Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii

  oricarei forme de incalcare a demnitatii ..........................................................26

  TITLUL VII: Reguli de acces in unitate................................................................................28

  Capitolul I: Dispozitii generale ..........................................................................................28

  Capitolul II: Accesul in unitate ..........................................................................................28

  Capitolul III: Circulatia si protectia documentelor clasificate in Complexul Energetic Oltenia S.A. ...........................................................................................40

  TITLUL VIII: Procedura de solutionare a cererilor sau reclamatiilor individuale ale

  salariatilor sau tertelor persoane ........................................................................42

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -3-

  Capitolul I: Organizarea activitatii de solutionare a petitiilor .................................42

  Sectiunea 1: Dreptul de petitionare ..................................................................................42

  Sectiunea 2: Organizarea activitatii de solutionare a petitiilor ........................................42

  Capitolul II: Circuitul, cercetarea, analiza si solutionarea petitiilor .....................42

  Sectiunea 1: Circuitul petitiilor ........................................................................................42

  Sectiunea 2: Cercetarea, analiza si solutionarea petitiilor ................................................43

  Capitolul III: Sanctiuni ........................................................................................................43

  TITLUL IX: Regulament privind evaluarea performantelor profesionale individuale

  ale salariatilor S.C. Complexul Energetic Oltenia S.A. ............................44

  Capitolul I: Dispozitii generale ............................................................................................44

  Capitolul II: Gruparea salariatilor pe activitati si categorii de personal pentru

  stabilirea obiectivelor individuale si criteriile de performanta .............................44

  Capitolul III: Obiectivele si criteriile de evaluare a activitatii profesionale ............50

  Capitolul IV: Evaluarea performantelor profesionale individuale ale personalului

  .......................................................................................................................................................58

  Capitolul V: Dispozitii finale .............................................................................................60

  TITLUL X: Dispozitii tranzitorii si finale .................................................................................60

  Lista Anexe

  Anexa nr.1 Codul Etic al Societatii Comerciale Complexul Energetic Oltenia S.A.....61

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -4-

  TITLUL I: Generalitati

  Art.1. (1) SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. este

  persoana juridica romana, organizata ca societate comerciala pe actiuni, infiintata prin H.G. nr.

  1024/2011, prin fuziunea S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A., S.C. Complexul Energetic Turceni

  S.A., S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. si Societatea Nationala a Lignitului Oltenia S.A., cu sediul

  principal in Romania, municipiul Targu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu, nr.1-15, judetul Gorj si este

  inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J18/311/2012, Cod Fiscal RO30267310, desfasurandu-si

  activitatea in conformitate cu legile romane.

  (2) Societatea are ca scop desfasurarea de activitati de cercetare geologica pentru descoperirea

  rezervelor de lignit, extractie lignit, productie energie electrica pe baza de lignit, mentenanta si furnizare,

  astfel incat sa opereze integrat si sa devina un actor principal in plan regional prin valorificarea cu

  maxima eficienta a potentialului de care dispune Romania in domeniu.

  (3) Domeniul principal de activitate al SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL

  ENERGETIC OLTENIA S.A. este productia, transportul si distributia energiei electrice - cod CAEN

  351.

  (4) Obiectul principal de activitate al SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL

  ENERGETIC OLTENIA S.A. este productia de energie electrica - cod CAEN 3511.

  Art.2. (1) SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. este

  administrata in sistem dualist de catre un Directorat format din 5 membri, sub supravegherea unui

  Consiliu de Supraveghere compus din 7 membri.

  (2) Adunarea Generala a Actionarilor este organul de conducere al societatii comerciale, care decide asupra activitatii si asupra politicii ei economice si se intruneste in sedinte ordinare si

  extraordinare. Interesele statului la SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC

  OLTENIA S.A. vor fi reprezentate in adunarea generala a actionarilor de Ministerul Economiei,

  Comertului si Mediului de Afaceri in calitatea sa de actionar majoritar.

  (3) Structura organizatorica a SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. prevede, in subordinea administrativa a directorului general executiv, urmatoarele

  divizii, pe domenii de activitate:

  - Divizia Financiara

  - Divizia Strategii Dezvoltare - Divizia Energetica ce are in componenta

  - Sucursala Electrocentrale Craiova

  - Sucursala Electrocentrale Turceni

  - Sucursala Electrocentrale Rovinari

  - Sucursala Divizia Miniera ce are in componenta

  - E.M.C. Rovinari

  - E.M.C. Rosia-Pesteana

  - E.M.C. Motru

  - E.M.C. Jilt

  - E.M.C. Berbesti

  - Mina Motru

  - Baza de Aprovizionare si Valorificare a Activelor Rovinari

  - Exploatare Livrari Cai Ferate Uzinale

  - Centrul de Recuperare si Perfectionare a Fortei de Munca Sacelu.

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -5-

  Art.3. Principiile fundamentale ale dreptului muncii, asa cum sunt definite de art.3 - 9 din Codul

  Muncii, constituie reguli generale de intocmire, aplicare si interpretare ale prezentului regulament.

  Art.4. Prezentul regulament intern se aplica pe intreg arealul de activitate al SOCIETATII

  COMERCIALE COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., tuturor activitatilor pe care le desfasoara

  in conditiile legii, tuturor persoanelor fizice aflate in raporturi de munca cu societatea, indiferent de

  forma acestor raporturi de munca, precum si oricaror altor persoane in conditiile prevazute de lege.

  Art.5. Prezentul regulament poate fi modificat si completat, in masura in care prevederile sale nu

  acopera specificul activitatii, fara insa ca aceasta sa conduca la incalcarea principiilor fundamentale ale

  dreptului muncii ori a prevederilor legale in vigoare.

  TITLUL II: Drepturile si obligatiile generale ale angajatorului si ale

  salariatului

  Capitolul 1: Drepturile angajatorului

  Art.6. (1) Angajatorul are n principal urmtoarele drepturi:

  1. s stabileasc organizarea i funcionarea societatii; 2. s ncheie, modifice, suspende i desface contractul individual de munc al personalului angajat, n

  conformitate cu prevederile legii;

  3. s stabileasc atribuiile corespunztoare pentru fiecare salariat, n condiiile legii i ale contractului colectiv de munc.

  4. s stabileasc obiectivele de performan individual, precum i criteriile de evaluare a realizrii acestora;

  5. s defineasc obiectivele strategice, programele, bugetele i indicatorii de performan necesari; 6. s organizeze i s conduc activitatea societii pe principii de competen profesional,

  rentabilitate, eficien economic i profit;

  7. s dea dispoziii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitii lor; 8. s exercite controlul asupra modului de ndeplinire a sarcinilor de serviciu; 9. s constate svrirea abaterilor disciplinare i s aplice sanciunile corespunztoare, potrivit legii,

  contractului colectiv de munc i regulamentului intern;

  10. s decid asupra modului de exploatare, modernizare, retehnologizare, reparare i dezvoltare a utilajelor, agregatelor i instalaiilor tehnologice din cadrul Complexului Energetic Oltenia S.A.;

  11. s impun respectarea disciplinei tehnologice i a disciplinei muncii; 12. s aplice msuri de restructurare i reorganizare atunci cnd situaia o impune, cu respectarea

  prevederilor legale;

  13. s exercite orice alte atribuii n legtur cu actul de conducere, prevzute de reglementrile n vigoare.

  (2) Directoratul SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  incheie, modifica, suspenda si desface contractele individuale de munca ale personalului din cadrul

  societatii.

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -6-

  Capitolul 2: Drepturile salariatului

  Art.7. Salariatul are, n principal, urmtoarele drepturi:

  1. dreptul la salarizare pentru munca depus, dreptul la plata salariului i a altor drepturi salariale pentru munca depus;

  2. dreptul la repaus zilnic i sptmnal; 3. dreptul la concediu de odihn anual i alte concedii prevzute de legislaia n vigoare; 4. dreptul la egalitate de anse i de tratament; 5. dreptul la demnitate n munc; 6. dreptul la securitate i sntate n munc; 7. dreptul la formarea profesional; 8. dreptul la informare i consultare; 9. dreptul de a lua parte la determinarea, ameliorarea condiiilor de munc i mediului de munc; 10. dreptul la protecie n caz de concediere; 11. dreptul la negociere colectiv i individual; 12. dreptul de a participa la aciuni colective; 13. dreptul de a constitui sau adera la un sindicat; 14. dreptul de a fi asistat de ctre sindicat la negocierea contractului individual de munca si a actelor

  aditionale la acesta n relaia cu administraia societatii;

  15. dreptul de reabilitare medical, profesional i social, n caz de accident n munc, boal profesional sau in legtur cu profesia;

  16. dreptul la despgubiri compensatorii, ca urmare a accidentelor de munc, a bolilor profesionale sau in legtur cu profesia;

  17. dreptul, n cazul salariatelor gravide, la o protecie special n timpul muncii; 18. dreptul de a avea acces la datele ce-l privesc, cuprinse n evidena de personal i de a i se elibera, la

  cererea sa, dovezi cu privire la acestea;

  19. dreptul la zile libere pltite; 20. alte drepturi prevzute de lege sau de contractul colectiv de munc.

  Capitolul 3: Obligatiile generale ale angajatorului

  Art.8. Desfurarea ntregii activiti pentru ndeplinirea programelor de producie i eficien

  stabilite, organizarea, perfecionarea i retehnologizarea proceselor de producie, asigurarea condiiilor

  tehnico-materiale i a disciplinei tehnologice i de munc se realizeaz sub conducerea i ndrumarea

  angajatorului prin personalul de conducere care are, n acest scop, urmtoarele obligaii i

  responsabilitati principale:

  1. sa organizeze activitatea prin stabilirea unei structuri adecvate, raionale, repartizarea tuturor salariailor pe locurile de munc, cu precizarea atribuiilor i rspunderilor, precum i exercitarea

  controlului asupra modului de ndeplinire a obligaiilor de serviciu de ctre salariai;

  2. s asigure securitatea i sntatea lucrtorilor n toate aspectele legate de munc; 3. s informeze salariaii asupra condiiilor de munc i asupra elementelor care privesc desfurarea

  relaiilor de munc;

  4. s asigure permanent condiiile tehnice i organizatorice avute n vedere la elaborarea normelor de munc i condiiile corespunztoare de munc;

  5. s comunice trimestrial salariailor, la cererea organizatiilor sindicale reprezentative, situaia economic i financiar a societatii, cu excepia informaiilor confidentiale.

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -7-

  6. s acorde salariailor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munc aplicabil i din contractele individuale de munc;

  7. s se consulte cu organizaiile sindicale reprezentative n privina deciziilor susceptibile s afecteze substanial drepturile i interesele salariailor;

  8. s plteasc toate contribuiile i impozitele aflate n sarcina sa, s rein i s vireze contribuiile i impozitele datorate de salariai, n condiiile legii;

  9. s nfiineze registrul general de eviden a salariailor, s opereze nregistrrile prevzute de lege i s elibereze dovezi despre aceste nregistrri;

  10. s creeze condiii pentru realizarea programelor de producie i de eficien economic; 11. s asigure selecia personalului n conformitate cu prevederile legale, n raport cu pregtirea i

  competena profesional, aptitudinile fizice i psihice ce se cer acestuia corespunztor specificului

  locurilor de munc; s organizeze munca personalului n raport cu capacitatea i specialitatea sa, n

  cadrul programului stabilit;

  12. s asigure numrul de personal necesar cu pregtire i competent profesional corespunztoare pentru toate activitile i compartimentele de munc, realiznd o utilizare raional a forei de munc;

  13. s urmreasc ducerea la ndeplinire a sarcinilor prevzute n regulamentul de organizare i funcionare sau stabilite prin alte proceduri prevzute de lege ori contractul colectiv de munc pe

  fiecare activitate;

  14. s ia msurile operative necesare realizrii obiectivelor i indicatorilor de performan asumai i pentru asigurarea solvabilitii societii i a lichiditilor financiare;

  15. s respecte ntreaga legislaie aprut n legtur cu obiectul su de activitate; 16. s elaboreze fia postului, norme de munc sau atribuiuni de serviciu pentru toate posturile existente

  n societate i s le completeze ori de cte ori intervin modificri;

  17. s comunice salariailor, fia postului, norme de munc sau atribuiuni de serviciu pentru posturile pe care le ocup;

  18. s elibereze la cerere toate documentele care atest calitatea de salariat a solicitantului; 19. s asigure confidenialitatea datelor cu caracter personal ale salariailor; 20. s asigure o comportare corect i decent n cadrul relaiilor de serviciu; 21. s consulte organizaiile sindicale reprezentative nainte de aprobarea n organele de conducere

  competente a programelor de restructurare.

  Capitolul 4: Obligatiile generale ale salariatului

  Art.9. (A) Salariaii Complexului Energetic Oltenia S.A. au obligaia s asigure funcionarea n

  deplin securitate a mainilor, instalaiilor, utilajelor, echipamentelor i agregatelor din dotare i s

  participe la realizarea tuturor sarcinilor ce rezult din programele de producie i eficien economic ale

  entitilor la care sunt angajai. n acest scop, ei au urmtoarele obligaii principale:

  1. s-i nsueasc toate cunotinele necesare ndeplinirii atribuiilor de serviciu, s participe la instruirile ce se organizeaz pentru nsuirea instruciunilor de serviciu, a normelor de exploatare, a

  instruciunilor specifice de securitatea muncii, s execute ntocmai i la timp toate sarcinile i

  dispoziiile date de efii ierarhici ce revin posturilor sau locurilor de munc pe care le deservesc;

  2. s contribuie, prin ndeplinirea corect i la timp a sarcinilor de munc i a dispoziiilor primite, la desfurarea normal a proceselor de producie n condiii de siguran deplin;

  3. s apere patrimoniul unitii i s contribuie la dezvoltarea lui; 4. s respecte graficul de lucru stabilit n cadrul programului de funcionare al entitii n care lucreaz,

  s respecte punctele stabilite pentru accesul i/sau ieirea din incint;

  5. s cunoasc i s respecte reglementrile de securitate si sntate n munc, de situaii de urgen precum i instruciunile proprii i tehnice, att la locurile de munc unde i desfoar activitatea,

  ct i la celelalte locuri n care au acces; s se prezinte la controalele medicale periodice i, dup

  caz, la examenele psihologice sau de alt natur, potrivit reglementrilor legale;

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -8-

  6. s poarte asupra lor masca de gaze n cazul n care i desfoar activitatea n subteran sau n tunelurile unde benzile de transport sunt dotate cu covoare de cauciuc care pot s ia foc;

  7. s foloseasc i s ntrein n bune condiii instalaiile, aparatele i dispozitivele de protecie, sistemele de avertizare, semnalizare de urgen i sistemele i dispozitivele de siguran, precum i

  echipamentul de protecie i de lucru;

  8. s respecte normele de consum i s acioneze pentru economisirea de materii prime, materiale, combustibil, carburani i lubrifiani; s nlture cauzele de funcionare n gol a utilajelor i

  instalaiilor pentru evitarea consumurilor nejustificate de energie i s aduc la cunotin efilor

  ierarhici orice abatere n acest sens;

  9. s asigure folosirea, gospodrirea i pstrarea instalaiilor, utilajelor, precum i a celorlalte bunuri pe care le au n pstrare, gestiune sau paz; s se preocupe pentru gospodrirea judicioas a energiei

  electrice, termice i pneumatice precum i a combustibililor de orice fel; s nu se lase n timpul

  programului de lucru echipamentele, instalaiile, mijloacele de transport, utilajele i celelalte bunuri

  ncredinate fr supravegherea necesar, iar la terminarea serviciului s le asigure i s le predea n

  condiiile stabilite;

  10. s utilizeze corect mainile, aparatura, uneltele, substanele periculoase, echipamentele de transport i alte mijloace de producie;

  11. s nu procedeze la scoaterea din funciune, la modificarea, schimbarea sau nlturarea arbitrar a dispozitivelor de securitate proprii, n special ale mainilor, aparaturii, uneltelor, instalaiilor tehnice

  i cldirilor, i s utilizeze corect aceste dispozitive;

  12. n cazul evenimentelor sau accidentelor de munc s coopereze cu membrii comisiei de cercetare i s pun la dispoziie orice document necesar pentru realizarea cercetrii;

  13. s coopereze cu lucrtorii cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n munc i/sau cu lucrtorii desemnai, att timp ct este necesar, pentru a face posibil realizarea oricror msuri

  sau cerine dispuse de ctre inspectorii de munc i inspectorii sanitari, pentru protecia sntii i

  securitii lucrtorilor;

  14. s coopereze, att timp ct este necesar, cu lucrtorii cu rspunderi specifice n domeniul securitii i sntii n munc i/sau cu lucrtorii desemnai, pentru a permite administraiei s se asigure c

  mediul de munc i condiiile de lucru sunt sigure i fr riscuri pentru securitate i sntate, n

  domeniul su de activitate;

  15. s dea relaiile solicitate de ctre inspectorii de munc; 16. s previn i s nlture, n msura posibilitilor, orice situaie care ar pune n pericol securitatea

  personalului i a bunurilor unitii; s anune imediat pe conductorul ierarhic superior despre

  situaia ivit;

  17. s sesizeze conductorul de la locul de munc la care constat c o persoan nu cunoate normele de tehnica securitii muncii pentru lucrarea pe care o execut;

  18. s aib n grij propria sntate i securitate, precum i pe cea a altor persoane ce pot fi afectate de aciunile lor n timpul de lucru, n care scop sunt obligai s respecte toate prevederile normelor,

  instruciunilor i regulamentelor elaborate n acest sens de ctre administraie;

  19. s aduc imediat la cunotina conductorilor ierarhici accidentele de munc, accidentele tehnice produse, precum i orice nereguli, abateri, greuti sau lipsuri n exploatarea i ntreinerea

  instalaiilor i utilajelor, n aprovizionarea locurilor lor de munc;

  20. s respecte regulile de acces la locurile de munc i s nu primeasc persoane strine dect n conformitate cu reglementrile n vigoare; s ia msuri de ndeprtare a oricror persoane, dac

  prezena acestora ar constitui un pericol de accidentare sau ar periclita sigurana lucrrilor,

  instalaiilor, mainilor ori ar avea consecine duntoare;

  21. s se prezinte la serviciu n stare corespunztoare pentru ndeplinirea n bune condiii a sarcinilor ce-i revin; s nu introduc n incinta unitii sau la locul de munc buturi alcoolice, s nu consume

  buturi alcoolice n timpul serviciului i s nu lucreze sub influena alcoolului;

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -9-

  22. s nu foloseasc flacra deschis dect n condiiile stabilite prin permisul de lucru cu foc i s nu posede asupra sa rechizite de fumat n subteran, precum i n celelalte locuri de munc unde, potrivit

  normelor, nu este permis acest lucru;

  23. s respecte programul de lucru, ordinea i disciplina la locul de munc i s foloseasc integral i cu maximum de eficien timpul de lucru pentru ndeplinirea obligaiilor de serviciu;

  24. s-i nsueasc i s respecte procesul tehnologic stabilit pentru fiecare lucrare pe care o execut sau controleaz;

  25. s se prezinte i s participe, la cererea entitii, n cel mai scurt timp la serviciu, pentru nlturarea efectelor unor calamiti, accidente, avarii i n aceste situaii, indiferent de funcia pe care o ocup,

  s efectueze orice activitate potrivit pregtirii lor i nevoilor unitii;

  26. s execute la termen i de calitate sarcinile din programul de lucru lunar; 27. s nu prseasc locul de munc fr aprobarea efului ierarhic, iar la terminarea programului s nu

  plece pn la venirea salariatului din schimb; n cazul neprezentrii acestuia, s anune conductorul

  ierarhic, pentru a lua msurile necesare;

  28. s pstreze cu strictee, n timpul i n afara serviciului, secretul i confidenele de serviciu i de stat n condiiile reglementrilor generale i a celor interne ale unitii;

  29. s execute orice alte ndatoriri ce le revin n temeiul dispoziiilor legale ale contractului colectiv de munc i prezentului regulament;

  30. s pstreze n bune condiii bunurile societatii, s nu le deterioreze, descompun ori s sustrag componente ale acestora;

  31. s respecte programele de pregtire profesional i de perfecionare a pregtirii stabilite i aprobate; 32. s ia atitudine fa de orice abatere, s informeze efii direci n situaiile n care unii salariai nu-i

  ndeplinesc sarcinile de munc, ncalc ordinea, disciplina sau normele de protecia muncii i de

  folosirea instalaiilor, utilajelor i a celorlalte bunuri materiale;

  33. s aib un comportament corect i decent n cadrul relaiilor de serviciu, att cu superiorii ct i cu cei aflai n subordine; s promoveze raporturi de colaborare cu toi salariaii;

  34. s nu organizeze ntruniri n cadrul unitii, n timpul sau n afara orelor de munc, fr aprobarea prealabil a conducerii unitii sau a sindicatului, dup caz;

  35. s depun toate documentele necesare ntocmirii fielor fiscale i fielor de eviden personal i s comunice n termenul legal orice modificare intervenit ulterior;

  36. s pstreze confidenialitatea asupra datelor privind drepturile salariale i alte drepturi de personal att fa de ceilali salariai ai societii care nu au atribuii de stabilire sau eviden a acestor

  drepturi, ct i fa de orice alt persoan fizic;

  37. s cunoasc i s respecte dispoziiile legale, prevederile contractului colectiv de munc, regulamentul de organizare i funcionare, regulamentul intern, precum i alte dispoziii cu caracter

  intern referitoare la munca pe care o ndeplinesc i s se conformeze lor;

  38. s ntiineze, din proprie iniiativ, asupra unor modificri ale situaiilor personale care intereseaz societatea;

  39. s nu provoace, falsifice sau nlesneasc falsificarea documentelor primare (pontaje, foi de acord, etc.);

  40. s nu scoat din incinta societatii, prin orice mijloace, personal sau n complicitate, scule, dispozitive, unelte aparinnd unitii, fr documente de ieire eliberate de conducerea societatii,

  indiferent n ce scop;

  41. s nu practice jocuri de noroc sau comer ilicit n incinta societatii; 42. s nu desfoare activiti politice n incinta societatii; 43. s nu scoat documente i s nu ofere informaii despre societate n afara ei, dac aceste relaii de

  reprezentare nu sunt n atribuiunile de serviciu sau nu sunt aprobate n mod expres de ctre

  conducerea societatii, att pentru documentele i informaiile deinute n cadrul atribuiunilor de

  serviciu, ct i pentru cele n posesia crora a intrat ntmpltor;

  44. s depoziteze deeurile menajere, industriale numai in locurile prevazute n acest scop;

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -10-

  45. s ndeplineasc sarcinile stabilite privind supravegherea permanent i rolul instalaiilor din punct de vedere al respectrii cerinelor, normelor i reglementrilor n domeniul proteciei mediului;

  46. s cunoasc planurile de prevenire a polurilor accidentale specifice locului de munc i s intervin n cazul producerii unor astfel de poluri;

  47. s se instruiasc n domeniul proteciei mediului conform sistemului de management de mediu i situaii de urgen conform legislaiei n vigoare n cadrul instructajului periodic de pregtire

  profesional;

  48. s anune imediat efii ierarhici despre apariia unor poluri accidentale care ar duce la deteriorarea mediului precum i asupra oricror abateri, despre existena unor mprejurri de natur s provoace

  incendii sau nerespectarea normelor, reglementrilor de protecia mediului n vigoare i situaii de

  urgen;

  49. s participe la exerciiile i aplicaiile de stingerea incendiilor i de evacuarea persoanelor i bunurilor;

  50. s ntrein n bun stare de utilizare, mijloacele de prevenire i stingere a incendiilor de la locurile de munc i s cunoasc instruciunile de alarmare i anunarea incendiilor;

  51. s participe potrivit organizrii activitii de prevenire i stingere a incendiilor pe locurile de munc precum si la nlturarea urmrilor incendiilor, calamitilor naturale i a catastrofelor.

  (B) Nerespectarea obligaiilor ce revin salariailor, precum i svrirea unor fapte interzise prin

  lege, contractul colectiv de munc i prin prezentul regulament, constituie abateri disciplinare care vor

  fi sancionate potrivit legii si/sau contractului colectiv de munca.

  TITLUL III: Reguli privind protectia, igiena si securitatea in munca,

  conditii de munca, PSI

  Capitolul I: Protectia salariatului

  Sectiunea 1: Echipamentul individual de protectie

  Art.10. (1) Dotarea cu echipament individual de protectie se face in scopul prevenirii

  accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale.

  (2) Echipamentele individuale de protectie trebuie sa fie utilizate atunci cand riscurile nu pot fi

  evitate sau limitate prin mijloacele tehnice de protectie colectiva sau prin masuri, metode sau procedee

  de organizare a muncii.

  (3) Echipamentul individual de protectie se acorda obligatoriu si gratuit angajatilor, de catre

  angajator, in conformitate cu prevederile legislatiei securitatii si sanatatii in munca, pentru protectia

  acestora impotriva factorilor de risc identificati in urma evaluarii riscurilor la locurile de munca.

  (4) Personalului detasat, elevilor sau studentilor in practica, vizitatorilor, personalului cu atributii

  de indrumare si control etc., de asemenea, li se acorda gratuit echipament individual de protectie pe

  timpul vizitei sau pentru perioada cat desfasoara activitate.

  Art.11. (1) In vederea acordarii echipamentul individual de protectie, angajatorul trebuie sa

  efectueze evaluarea riscurilor. In functie de aparitia unor riscuri noi sau a altor modalitati de protectie,

  acesta poate fi completat.

  (2) Angajatorul este obligat sa intocmeasca lista interna de dotare cu echipament individual de

  protectie adecvat executarii sarcinilor de munca in conditii de securitate si sa asigure lucratorilor

  echipamentul individual de protectie stabilit conform riscurilor evaluate si listei interne de dotare cu EIP

  la termenele stabilite.

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -11-

  (3) Inainte de alegerea unui echipament individual de protectie, angajatorul trebuie sa evalueze in

  ce masura echipamentul individual de protectie pe care intentioneaza sa-l utilizeze raspunde cerintelor,

  dupa cum urmeaza:

  a) analiza si evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace;

  b) definirea caracteristicilor pe care trebuie sa le aiba echipamentul individual de protectie pentru

  a proteja eficient impotriva riscurilor prevazute la punctul a), tinand cont de eventualele surse de riscuri

  proprii acestora;

  c) compararea caracteristicilor precizate la pct.b) cu caracteristicile echipamentului individual de

  protectie.

  (4) Lista interna de dotare cu echipamente individuale de protectie intocmita de catre angajator

  trebuie convenita in comitetele de securitate si sanatate in munca sau cu reprezentantii sindicatelor

  reprezentative.

  Art.12. (1) Angajatorul este obligat sa asigure conditii pentru efectuarea verificarilor legale,

  depozitarea, curatarea, denocivizarea, intretinerea si repararea mijloacelor individuale de protectie in

  conformitate cu instructiunile de utilizare ale producatorilor.

  (2) Angajatorul este obligat sa inlocuiasca echipamentul individual de protectie care nu mai

  corespunde din punctul de vedere al calitatilor de protectie, cand se constata acest lucru, indiferent de

  motiv.

  (3) Angajatorul va furniza si va pune la dispozitie angajatilor si/sau reprezentantilor lor

  informatii adecvate despre fiecare echipament individual de protectie si de lucru.

  (4) Nerespectarea obligatiei de asigurare a echipamentului individual de protectie conform

  riscurilor evaluate se sanctioneaza conform legii.

  Art.13. Angajatorului ii revine in totalitate obligatia instruirii angajatilor asupra tuturor

  masurilor care trebuie luate privind securitatea si sanatatea acestora la utilizarea echipamentului

  individual de protectie in timpul lucrului, astfel:

  a) trebuie sa asigure instruirea in prealabil a angajatului asupra riscurilor impotriva carora este protejat prin purtarea echipamentului individual de protectie;

  b) trebuie sa asigure instruirea si sa organizeze, daca este cazul un antrenament in purtarea echipamentului individual de protectie.

  Art.14. In cazul in care diferiti factori de risc impun utilizarea concomitenta a mai multor

  echipamente individuale de protectie, acestea trebuie sa fie compatibile si sa-si pastreze eficacitatea in

  raport cu riscurile respective.

  Art.15. Echipamentul individual de protectie, cu exceptia unor cazuri particulare si exceptionale,

  trebuie sa fie utilizat numai in scopul prevazut de lege. Echipamentele individuale de protectie se vor

  utiliza conform instructiunilor insotitoare care trebuie elaborate intr-o forma accesibila oricarui angajat.

  Art.16. (1) Angajatii si celelalte categorii de persoane care beneficiaza de echipament individual

  de protectie au urmatoarele obligatii:

  a) sa cunoasca caracteristicile si modul corect de utilizare a echipamentului individual de protectie din dotare;

  b) sa poarte intregul echipament individual de protectie pe toata durata indeplinirii sarcinii de munca sau activitatii pe care o desfasoara in unitate;

  c) sa utilizeze echipamentul individual de protectie numai in scopul pentru care acesta a fost atribuit si sa se preocupe de conservarea calitatilor de protectie ale acestuia;

  d) sa prezinte echipamentul individual de protectie la verificarile periodice prevazute in instructiunile de utilizare si pentru curatare sau denocivizare;

  e) sa solicite un nou echipament individual de protectie, atunci cand din diverse motive cel avut in dotare nu mai prezinta calitatile de protectie necesare.

  (2) Degradarea echipamentului individual de protectie din vina angajatului caruia i-a fost atribuit

  sau instrainarea lui, inainte de expirarea duratei de utilizare prevazute, atrage raspunderea acestuia

  pentru prejudiciul cauzat, potrivit legii.

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -12-

  (3) Nerespectarea obligatiei de utilizare a echipamentului individual de protectie constituie

  abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit prezentului regulament intern.

  Art.17. Angajatul participant la procesul de munca are dreptul de a refuza executarea sarcinii de

  munca daca nu i se asigura echipamentul individual de protectie prevazut in reglementarile in vigoare,

  fara ca refuzul sa atraga asupra sa masuri disciplinare.

  Capitolul II: Igiena muncii

  Art.18. (1) Angajatorul va asigura salariatilor vestiare pentru imbracarea echipamentului de

  protectie si lucru.

  (2) Vestiarele trebuie sa fie usor accesibile, sa aiba capacitate suficienta si sa posede

  echipamentul necesar care sa-i permita fiecarui lucrator sa puna sub cheie vesmintele sale, in timpul de

  munca si de repaus. Acestea trebuie sa fie astfel compartimentate incat echipamentul individual de

  protectie si imbracamintea personala a lucratorilor sa fie pastrate separat.

  (3) Vestiarele trebuie sa aiba asigurate conditii pentru ca fiecare lucrator sa-si poata usca

  echipamentul de lucru.

  (4) Daca in locurile de munca lucreaza si femei, vestiarele acestora vor fi separate de cele pentru

  barbati.

  (5) In cazul in care tipul de activitate sau curatenia corporala o necesita, societatea va asigura

  salariatilor incaperi cu dusuri, separate pentru femei si barbati.

  (6) Salile de dusuri trebuie sa fie dimensionate suficient, pentru a permite ca fiecare salariat sa-si

  faca toaleta in conditii de igiena normala.

  (7) Dusurile trebuie sa fie alimentate cu apa calda si rece, cu debit corespunzator.

  (8) In cazul in care dusurile nu sunt necesare, in sensul celor mentionate la punctele de mai sus,

  conducerea unitatii va asigura un numar suficient de chiuvete, cu apa calda si rece, care sa fie amplasate

  in apropierea posturilor de munca si vestiarelor.

  Art.19. (1) La locurile de munca se vor asigura puncte de alimentare cu apa potabila. Acestea se

  normeaza conform anexei nr.1 din Hotararea nr.1049 din 9 august 2006 privind cerintele minime pentru

  asigurarea securitatii si sanatatii lucratorilor din industria extractiva de suprafata si subteran. Apa

  distribuita prin punctele de alimentare cu apa (arteziene, robinete, vase etc.) ca si apa pentru spalat

  (lavoare, dusuri) trebuie sa corespunda standardului de potabilitate in vigoare.

  (2) In cazurile cand unitatile folosesc surse si instalatii proprii de aprovizionare cu apa potabila

  sau industriala, se vor respecta prevederile legale cu privire la protectia sanitara a surselor si instalatiilor,

  precum si standardele de calitate a apei.

  Art.20. (1) Materialele igienico-sanitare se acorda obligatoriu si gratuit angajatilor in scopul

  asigurarii igienei si protectiei personale, in completarea masurilor generale luate pentru prevenirea unor

  imbolnaviri profesionale.

  (2) Materialele igienico-sanitare, cantitatile respective si periodicitatea acordarii acestora se

  stabilesc prin contractul colectiv de munca si/sau contractul individual de munca, la recomandarea

  medicului de medicina muncii, pe baza caracteristicilor locurilor de munca.

  (3) Trusele sanitare de acordare a primului ajutor medical constituie materiale igienico - sanitare,

  iar continutul si modul de dotare se stabilesc conform reglementarilor Ministerului Sanatatii.

  (4) Personalul serviciului de medicina muncii are obligatia instruirii angajatilor in vederea

  utilizarii corecte a materialelor igienico - sanitare distribuite si urmaririi eficientei acestora in prevenirea

  unor boli profesionale.

  (5) Angajatii sunt obligati sa utilizeze materialele igienico-sanitare primite in conformitate cu

  indicatiile personalului sanitar.

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -13-

  Capitolul III: Securitate in munca

  Sectiunea 1: Obligatiile angajatorului privind securitatea si sanatatea in munca

  Art.21. (1) Angajatorul trebuie sa elaboreze si sa faca cunoscuta angajatilor sai politica proprie

  de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale, care se va orienta catre activitatile

  menite sa imbunatateasca securitatea si sanatatea in munca, inclusiv spre implementarea unui sistem de

  management al securitatii si sanatatii in munca.

  (2) Angajatorul trebuie sa adopte, din faza de cercetare, proiectare si executie a constructiilor,

  echipamentelor tehnice, precum si la elaborarea tehnologiilor de fabricatie si exploatare, solutii

  conforme normelor de securitate a muncii, standardelor de securitate a muncii si reglementarilor

  specifice, prin a caror aplicare sa fie eliminate sau reduse la minimum riscurile de accidentare si

  imbolnavire profesionala a angajatilor.

  (3) Angajatorul trebuie sa asigure evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor

  in vederea stabilirii masurilor de prevenire, incluzand alegerea echipamentului tehnic, a substantelor

  chimice si a preparatelor utilizate, amenajarea locurilor de munca etc.; angajatorul trebuie sa dispuna

  evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru toate locurile de munca, inclusiv

  pentru acele grupuri de angajati care sunt expusi la riscuri particulare. In urma acestei evaluari, masurile

  preventive si metodele de lucru stabilite de catre angajator trebuie sa asigure o imbunatatire a nivelului

  de protectie a angajatilor si sa fie integrate in toate activitatile unitatii respective, la toate nivelurile

  ierarhice.

  (4) Angajatorul trebuie sa asigure autorizarea societatii din punct de vedere al securitatii si

  sanatatii in munca, sa mentina conditiile de lucru pentru care s-a obtinut autorizatia si sa ceara revizuirea

  acesteia in cazul modificarii conditiilor initiale pentru care a fost emisa.

  (5) Angajatorul trebuie sa stabileasca masurile tehnice si organizatorice de securitate si sanatate

  in munca corespunzator conditiilor de munca si factorilor de risc evaluati la locurile de munca, pentru

  asigurarea securitatii si sanatatii angajatilor.

  (6) Angajatorul trebuie sa stabileasca in fisa postului atributiile si raspunderea angajatilor si a

  celorlalti participanti la procesul de munca in domeniul securitatii si sanatatii in munca, corespunzator

  functiilor exercitate.

  (7) Angajatorul trebuie sa elaboreze instructiuni proprii de securitate a muncii, care sa detalieze

  si sa particularizeze prezentele norme si normele specifice de securitate a muncii, in raport cu activitatea

  care se desfasoara.

  (8) Angajatorul trebuie sa asigure si sa controleze, prin personalul propriu sau prin personal

  extern abilitat, cunoasterea si aplicarea de catre toti angajatii a masurilor tehnice si organizatorice

  stabilite, precum si a prevederilor legale in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

  (9) Angajatorul trebuie sa ia in considerare din punctul de vedere al securitatii si sanatatii in

  munca capacitatea angajatilor de a executa sarcinile de munca repartizate.

  (10) Angajatorul trebuie sa asigure, pentru angajatii avand o relatie de munca cu durata

  determinata sau cu caracter interimar, acelasi nivel de protectie de care beneficiaza ceilalti angajati ai

  unitatii.

  (11) Angajatorul trebuie sa ia masuri pentru asigurarea de materiale necesare informarii si

  educarii angajatilor: afise, filme, carti, brosuri, pliante, acte normative, manuale, teste, fise tehnice de

  securitate etc.

  (12) Angajatorul trebuie sa asigure informarea fiecarei persoane, anterior angajarii, asupra

  riscurilor la care aceasta va fi expusa la locul de munca, precum si asupra masurilor tehnice si

  organizatorice de prevenire necesare, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea si stingerea

  incendiilor si evacuarea personalului in caz de pericol iminent.

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -14-

  (13) Angajatorul trebuie sa asigure masurile necesare pentru informarea altor angajatori, ai caror

  angajati lucreaza in subunitatile sale, referitor la riscurile pentru securitate si sanatate la care acestia din

  urma pot fi expusi, precum si la masurile de prevenire si protectie adoptate la nivel de unitate si loc de

  munca, inclusiv cele referitoare la primul ajutor, prevenirea si evacuarea in caz de urgenta.

  (14) Angajatorul trebuie sa se asigure ca angajatii altor societati, care lucreaza in subunitatile

  sale, au primit instructiuni adecvate referitoare la riscurile pentru securitatea si sanatatea lor la care pot fi

  expusi pe durata desfasurarii activitatii. In acest sens, se incheie CONVENTIA DE SECURITATE SI

  SANATATE IN MUNCA, anexa la contractul de prestari servicii/lucrari incheiat, conform prevederilor

  art.61 din Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca

  nr.319/2006 aprobate prin HOTARARE nr.1425 din 11 octombrie 2006 pentru aprobarea Normelor

  metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006.

  (15) Angajatorul trebuie sa asigure resurse pentru instruirea, testarea, formarea si perfectionarea

  personalului cu atributii in domeniul securitate si sanatatea in munca.

  (16) Angajatorul trebuie sa ia masuri pentru autorizarea exercitarii meseriilor si a profesiilor

  conform reglementarilor in vigoare.

  (17) Angajatorul trebuie sa angajeze numai persoane care, in urma controlului medical si a

  verificarii aptitudinilor psihoprofesionale, corespund sarcinilor de munca pe care urmeaza sa le execute.

  (18) Angajatorul trebuie sa ia masurile necesare informarii compartimentului de Prevenire si

  protectie in munca despre angajatii care au relatii de munca cu durata determinata sau cu caracter

  interimar, pentru ca acestia sa fie inclusi in programul de activitate care are ca scop asigurarea

  conditiilor de securitate si sanatate in munca.

  (19) Angajatorul trebuie sa se asigure ca sunt consultati angajatii si/sau reprezentantii lor in

  problemele referitoare la masurile si consecintele privind securitatea si sanatatea in munca la

  introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentului tehnic, imbunatatirea conditiilor si a mediului de

  munca.

  (20) Angajatorul trebuie sa acorde reprezentantilor angajatilor cu atributii privind securitatea si

  sanatatea in munca un timp adecvat, care va fi considerat timp de munca si sa le furnizeze mijloacele

  necesare pentru a-si putea exercita drepturile si atributiile prevazute de legislatia in domeniul securitatii

  si sanatatii in munca, conform prevederilor legale in vigoare.

  (21) Angajatorul trebuie sa ia masuri corespunzatoare pentru ca numai angajatii care au fost

  instruiti adecvat sa poata avea acces la locurile de munca unde exista riscuri pentru securitatea si

  sanatatea acestora.

  (22) Angajatorul trebuie sa asigure periodic sau ori de cate ori este cazul, verificarea incadrarii

  nivelului noxelor in limitele admise, prin masuratori efectuate de catre organisme abilitate sau

  laboratoare proprii abilitate.

  (23) Angajatorul trebuie sa stabileasca si sa tina evidenta locurilor de munca cu pericol grav si

  iminent si sa identifice locurile de munca unde pot aparea stari de pericol iminent.

  (24) Angajatorul trebuie sa comunice, cerceteze, inregistreze, declare si sa tina evidenta

  accidentelor de munca, a bolilor profesionale, a accidentelor tehnice si a avariilor.

  (25) Angajatorul trebuie sa asigure functionarea permanenta si corecta a sistemelor si

  dispozitivelor de protectie, a aparaturii de masura si control, precum si a instalatiilor de captare, retinere

  si neutralizare a substantelor nocive degajate in procesele tehnologice.

  (26) Angajatorul trebuie sa prezinte documentele si sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii

  de munca in timpul controlului sau al cercetarii accidentelor de munca.

  (27) Angajatorul trebuie sa asigure realizarea masurilor stabilite de inspectorii de munca, cu

  ocazia controalelor si a cercetarii accidentelor de munca.

  (28) Angajatorul trebuie sa desemneze, din oficiu sau la solicitarea inspectoratului de munca,

  persoanele care participa la efectuarea controlului sau la cercetarea accidentelor de munca.

  (29) Angajatorul trebuie sa ia masuri pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din

  producerea unui accident de munca mortal sau colectiv, in afara cazurilor in care mentinerea acestei stari

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -15-

  ar genera alte accidente sau avarii cu consecinte grave, sau ar periclita viata accidentatilor sau a altor

  angajati.

  (30) Angajatorul trebuie sa anunte imediat producerea unor evenimente, accidente de munca sau

  imbolnaviri profesionale la inspectoratul teritorial de munca si organele de urmarire penala competente,

  potrivit legii.

  (31) Angajatorul trebuie sa asigure dotarea, intretinerea, verificarea echipamentelor individuale

  de protectie si a imbracamintii de lucru si sa nu permita desfasurarea nici unei activitati de catre

  angajatii sai fara utilizarea corecta de catre acestia a echipamentului din dotare.

  (32) Angajatorul trebuie sa acorde, la recomandarea medicului, materialele igienico-sanitare si

  alimentatie de protectie.

  (33) Angajatorul trebuie sa asigure supravegherea starii de sanatate a lucratorilor prin efectuarea

  controlului medical periodic, conform HG 355/2007 modificata si completata de HG 1169/2011,

  conform fiselor de identificare a factorilor de risc profesional.

  (34) Angajatorul trebuie sa asigure intocmirea fisei de expunere la riscuri profesionale pentru

  fiecare angajat expus si completarea acesteia de fiecare data cand se produc schimbari ale procesului de

  productie.

  (35) Angajatorul trebuie sa intocmeasca evidenta nominala a angajatilor cu handicap si a celor cu

  varsta sub 18 ani.

  Sectiunea 2: Obligatiile salariatilor privind securitatea si sanatatea in munca

  Art.22. (1) Angajatii vor desfasura activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea lor,

  precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului in asa fel incat sa nu expuna la pericole de

  accidentare sau imbolnavire profesionala persoana proprie cit si alte persoane care pot fi afectate de

  actiunile sau omisiunile lor.

  (2) Salariatul este obligat sa-si insuseasca si sa respecte normele si instructiunile de securitate si

  sanatate in munca si masurile de aplicare ale acestora.

  (3) Salariatul este obligat sa utilizeze corect echipamentele tehnice, substantele periculoase si

  celelalte mijloace de productie.

  (4) Salariatul este obligat sa nu procedeze la deconectarea, schimbarea sau mutarea arbitrara a

  dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice si ale cladirilor, precum si sa utilizeze corect

  aceste dispozitive.

  (5) Salariatul este obligat sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca orice

  defectiune tehnica sau alta situatie care constituie un pericol de accidentare sau imbolnavire

  profesionala.

  (6) Salariatul este obligat sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca in cel mai scurt

  timp posibil, accidentele de munca suferite de persoana proprie sau de alti angajati.

  (7) Salariatul este obligat sa opreasca lucrul la aparitia unui pericol iminent de producere a unui

  accident si sa informeze de indata conducatorul locului de munca.

  (8) Salariatul este obligat sa refuze intemeiat executarea unei sarcini de munca daca aceasta ar

  pune in pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala persoana sa sau a celorlalti participanti la

  procesul de productie.

  (9) Salariatul este obligat sa utilizeze echipamentul individual de protectie din dotare,

  corespunzator scopului pentru care a fost acordat.

  (10) Salariatul este obligat sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in

  domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru a da angajatorului

  posibilitatea sa se asigure ca toate conditiile de munca sunt corespunzatoare si nu prezinta riscuri pentru

  securitate si sanatate la locul de munca.

  (11) Salariatul este obligat sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii cu atributii specifice in

  domeniul securitatii si sanatatii in munca, atata timp cat este necesar, pentru realizarea oricarei sarcini

  sau cerinte impuse de autoritatea competenta pentru prevenirea accidentelor si bolilor profesionale.

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -16-

  (12) Salariatul este obligat sa dea relatii din proprie initiativa sau la solicitarea organelor de

  control si de cercetare in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

  (13) Angajatii si reprezentantii lor in domeniu au dreptul sa ceara angajatorului masurile cele mai

  potrivite si au dreptul sa prezinte acestuia propunerile lor de masuri pentru eliminarea sau reducerea

  riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala.

  (14) Angajatul care, in caz de pericol iminent, paraseste locul de munca, nu trebuie sa fie supus

  la nici un prejudiciu din partea angajatorului si trebuie sa fie protejat impotriva oricaror consecinte

  defavorabile si injuste.

  (16) In caz de pericol iminent, angajatul poate lua, in lipsa sefului ierahic superior, masurile care

  se impun pentru protejarea propriei persoane sau a altor angajati, in conformitate cu pregatirea si

  instruirea sa, precum si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la

  pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat propria persoana, cat si alte persoane care pot fi

  afectate de actiunile sau omisiunile sale.

  (17) Reprezentantii angajatilor cu atributii privind securitatea si sanatatea in munca vor beneficia

  de timpul necesar exercitarii atributiilor specifice, timpul alocat acestei activitati fiind considerat timp de

  munca.

  (18) Reprezentantii angajatilor cu atributii privind securitatea si sanatatea in munca au dreptul la

  o instruire corespunzatoare. Instruirea, formarea si perfectionarea lor se realizeaza in timpul programului

  de lucru si pe cheltuiala unitatii, fie in cadrul unitatii fie in unitati specializate prestatoare de astfel de

  servicii, abilitate conform legii.

  (19) Angajatii si/sau reprezentantii lor cu atributii privind securitatea si sanatatea in munca

  atunci cand constata ca masurile luate si mijloacele asigurate de catre angajator sunt neadecvate scopului

  prevenirii accidentelor si imbolnavirilor profesionale, vor informa mai intai conducerea societatiii prin

  Comitetul pentru Securitate si Sanatate in Munca. In situatia in care nici in urma acestui demers nu au

  fost remediate deficientele constatate si nu au fost asigurate mijloacele prevazute de lege sau aceste

  mijloace sunt neadecvate scopului prevenirii accidentelor si imbolnavirilor profesionale, pot sa apeleze

  autoritatile competente si sa semnaleze observatiile lor in timpul inspectiilor pe probleme de securitate si

  sanatate in munca, cu respectarea legislatiei privind informatiile clasificate si a celor calificate ca secret

  de serviciu.

  Sectiunea 3: Pregatirea si instruirea personalului

  Art.23. (1) Pregatirea si instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca este parte componenta a pregatirii profesionale si are ca scop insusirea cunostintelor si formarea

  deprinderilor de securitate si sanatate in munca.

  (2) Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii se

  efectueaza de regula in cadrul unitatii in timpul programului de lucru, sau, in functie de prevederile

  legale in materie, in afara acesteia, in cadrul programelor de perfectionare si formare profesionala in

  domeniul securitatii si sanatatii in munca.

  (3) Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca cuprinde trei faze:

  - instruirea introductiv generala;

  - instruirea la locul de munca;

  - instruirea periodica.

  Art.24. (1) Persoanele care efectueaza instruirea introductiv generala (instructori) trebuie sa fie

  specialisti in securitate si sanatate in munca.

  (2) Instruirea la locul de munca si cea periodica in domeniul SSM se face de catre conducatorul

  locului de munca.

  Art.25. Pregatirea si instruirea angajatilor este in sarcina angajatorului.

  Art.26. (1) La instruirea personalului in domeniul securitatii si sanatatii in munca vor fi folosite

  mijloacele, metodele si tehnicile de instruire de care dispune invatamantul intensiv (expunerea,

  demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii la retroproiector, instruire asistata

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -17-

  de calculator etc.). Angajatorul are obligatia sa asigure baza materiala corespunzatoare unei instruiri

  intensive (mijloace audio vizuale si materiale de instruire si testare).

  (2) Fiecare cabinet de securitate si sanatate in munca trebuie sa dispuna de programe de instruire-

  testare pe meserii sau activitati.

  (3) In instruirea de securitate si sanatate in munca (instruirea generala, la locul de munca si

  periodica) se va consemna in mod obligatoriu in fisa individuala de instruire, cu indicarea materialului

  predat, a duratei si datei instruirii. Completarea fisei de instruire individuala se va face imediat dupa

  verificarea instruirii.

  (4) Dupa efectuarea instruirii la incadrarea in munca (instruirea introductiv generala si instruirea

  la locul de munca), fisa de instruire individuala se semneaza de cel care a fost instruit, de cel care a

  efectuat si verificat instruirea, confirmand, pe baza examinarii persoanei instruite, ca aceasta si-a insusit

  cunostintele necesare de securitate si sanatate in munca.

  (5) Dupa efectuarea instruirii periodice, fisa de instruire individuala se semneaza de cel instruit si

  de cel care a efectuat instructajul, confirmand, pe baza examinarii persoanei respective, ca aceasta si-a

  insusit materialul predat. Verificarea instruirii periodice se face prin sondaj de catre seful ierarhic al

  celui care efectueaza instruirea si de catre persoanele din conducerea unitatii, care vor semna fisele de

  instruire individuala ale persoanelor verificate, confirmand astfel ca instructajul a fost corespunzator.

  (6) Fisa de instruire in domeniul SSM se intocmeste pentru prima data odata cu efectuarea

  instruirii introductiv-generale si se face:

  a) la angajarea lucratorilor definiti conform art.5 lit. a) din Legea nr. 319/2006 a securitatii si

  sanatatii in munca; b) lucratorilor detasati de la o intreprindere si/sau unitate la alta;

  c) lucratorilor delegati de la o intreprindere si/sau unitate la alta;

  d) lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporara.

  O noua fisa de instruire se mai intocmeste la epuizarea tuturor rubricilor, iar fisa veche se

  arhiveaza prin grija departamentului securitate si sanatate in munca.

  (7) Pentru lucratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior care desfasoara activitati pe baza

  de contract de prestari de servicii, angajatorul beneficiar al serviciilor va asigura instruirea lucratorilor

  respectivi privind activitatile specifice intreprinderii si/sau unitatii respective, riscurile pentru securitatea

  si sanatatea lor, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul intreprinderii si/sau

  unitatii, in general. Instruirea se consemneaza in fisa de instruire colectiva. Fisa de instruire colectiva se

  intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se va pastra de catre angajatorul care a efectuat

  instruirea si un exemplar se pastreaza de catre angajatorul lucratorilor instruiti sau, in cazul vizitatorilor,

  de catre conducatorul grupului.

  (8) Reprezentantii autoritatilor competente cu atributii de control vor fi insotiti de catre un

  reprezentant desemnat de catre angajator, fara a se intocmi fisa de instruire.

  Instruirea introductiv generala

  Art.27. (1) Instruirea introductiv-generala se face:

  a) la angajarea lucratorilor definiti conform art. 5 lit. a) din Legea nr. 319/2006 a securitatii

  si sanatatii in munca;

  b) lucratorilor detasati sau delegat, daca este cazul;

  c) lucratorului pus la dispozitie de catre un agent de munca temporara.

  (2) Instruirea introductiv generala se face in cadrul cabinetului de securitate si sanatate in munca

  sau in alte spatii special amenajate, de persoane cu atributii si responsabilitati in domeniul securitatii si

  sanatatii in munca (formatori), imputernicite prin decizie de catre angajator.

  (3) Instruirea introductiv generala se face individual sau in grupuri de cel mult 20 persoane.

  (4) Durata instruirii introductiv-generale depinde de specificul activitati si de riscurile pentru

  securitate si sanatate in munca, precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul

  intreprinderii si/sau al unitatii, in general.

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -18-

  (5) Aceasta durata va fi stabilita prin instructiuni proprii si nu va fi mai mica de 8 ore.

  (6) Sunt exceptate de la prevederile aliniatului precedent persoanele care viziteaza sectoarele

  productive, carora li se vor prezenta succint activitatile, riscurile si masurile de prevenire din unitate, si

  care vor fi insotite pe toata durata vizitei.

  Art.28. (1) In cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, in principal, urmatoarele

  probleme:

  a) legislatia de securitate si sanatate in munca;

  b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in

  munca;

  c) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;

  d) masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului ajutor, stingerea

  incendiilor si evacuarea lucratorilor.

  (2) Continutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie in conformitate cu tematica aprobata

  de catre angajator.

  Art.29. (1) Dupa terminarea perioadei de efectuare a instructajului introductiv general,

  personalul instruit va fi supus verificarii cunostintelor de securitate si sanatate in munca pe baza de teste.

  Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instruire individuala.

  (2) Nu vor putea fi angajati cei care nu si-au insusit cunostintele prezentate in instruirea

  introductiv generala.

  Instruirea la locul de munca

  Art.30. (1) Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv generala si are ca scop

  prezentarea riscurilor si masurilor de prevenire specifice locului de munca unde a fost repartizata

  persoana respectiva.

  (2) Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca

  respectiv.

  (3) Durata instruirii la locul de munca nu va fi mai mica de 8 ore si se stabileste prin instructiuni

  proprii de catre conducatorul locului de munca respectiv, impreuna cu un lucrator al serviciului intern de

  prevenire si protectie.

  (4) Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor intocmite de serviciul intern de

  prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, tematici care vor fi pastrate la persoana care

  efectueaza instruirea.

  Art.31. (1) Instruirea la locul de munca va cuprinde cel putin urmatoarele:

  a) informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca si/sau postului de lucru;

  b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru; c) masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului ajutor,

  stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor, precum si in cazul pericolului grav si iminent;

  d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale locului de munca si/sau postului de munca;

  e) demonstratii practice privind activitatea pe care persoana respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea echipamentului individual de protectie, a mijloacelor de

  alarmare, interventie, evacuare si de prim ajutor, aspecte care sunt obligatorii.

  Art.32. Admiterea definitiva la lucru a persoanei instruite se va face numai dupa ce seful ierarhic

  superior celui care a facut instruirea a verificat ca persoana supusa instruirii si-a insusit cunostintele de

  securitate si sanatate in munca.

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -19-

  Instruirea periodica

  Art.33. (1) Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor si are drept scop actualizarea

  cunostintelor in domeniul securitatii si sanatatii in munca.

  (2) Instruirea periodica se face de catre conducatorul locului de munca respectiv.

  (3) Intervalul intre doua instructaje periodice pentru angajati va fi stabilit prin instructiuni

  proprii, in functie de conditiile locului de munca, dar nu va fi mai mare de 6 luni.

  (4) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul intre doua instructaje periodice va fi de cel

  mult 12 luni.

  Art.34. (1) Instruirea periodica se va face suplimentar celui programat in urmatoarele cazuri:

  a) cand un angajat a lipsit peste 30 zile lucratoare; b) cand s-a modificat procesul tehnologic, s-au schimbat echipamentele tehnice ori s-au adus

  modificari la echipamentele existente;

  c) cand au aparut modificari ale normelor de securitate si sanatate in munca sau ale instructiunilor proprii de securitate a muncii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei

  de noi riscuri in unitate;

  d) la reluarea activitatii dupa accident de munca; e) la executarea unor lucrari speciale. (2) Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre serviciul intern de

  prevenire si protectie si aprobate de catre angajator.

  Capitolul IV: Situatii de urgenta

  Sectiunea 1: Obligatiile generale ale angajatorului

  Art.35. (1) sa stabileasca prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare privind situatiile de urgenta in unitate, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari si sa le aduca la cunostinta

  salariatilor, utilizatorilor si oricarei persoane interesate.

  (2) sa asigure identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitate si sa dispuna masurile

  de aparare impotriva incendiilor, corelat cu natura si nivelul riscurilor.

  (3) sa obtina avizele si autorizatiile de prevenire si stingere a incendiilor, prevazute de lege.

  (4) sa elaboreze instructiunile de aparare impotriva incendiilor si sa stabileasca sarcinile ce revin

  salariatilor, pentru fiecare loc de munca.

  (5) sa verifice ca, atat salariatii, cat si alte persoane care au acces in unitate sa primeasca,

  cunoasca si sa respecte instructiunile necesare privind masurile de aparare impotriva incendiilor.

  (6) sa stabileasca persoanele cu atributii privind aplicarea, controlul si supravegherea masurilor

  de aparare impotriva incendiilor.

  (7) sa asigure mijloacele tehnice corespunzatoare si personalul necesar interventiei in caz de

  incendiu, precum si conditiile de pregatire a acestora, corelat cu natura riscurilor de incendiu, profilul

  activitatii si marimea unitatii.

  (8) sa asigure intocmirea planurilor de interventie si conditiile pentru ca acestea sa fie

  operationale in orice moment.

  (9) sa asigure contractele, angajamentele, intelegerile, conventiile si planurile necesare corelarii,

  in caz de incendiu, a actiunii fortelor si mijloacelor proprii cu cele ale unitatilor de pompieri militari si

  cu ale serviciilor de urgenta ce pot fi solicitate in ajutor; sa permita accesul acestora in unitatea sa in

  scop de recunoastere, de instruire sau de antrenament si sa participe la exercitiile si aplicatiile tactice de

  interventie organizate.

  (10) sa asigure si sa puna in mod gratuit la dispozitia fortelor chemate in ajutor mijloacele

  tehnice, echipamentele de protectie individuala, substantele chimice de stingere care sunt specifice

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -20-

  riscurilor care decurg din existenta si functionarea unitatii sale, precum si medicamentele si antidotul

  necesar acordarii primului ajutor.

  (11) sa prevada fondurile necesare realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor si sa

  asigure, la cerere, plata cheltuielilor efectuate de alte persoane fizice sau juridice care au intervenit

  pentru stingerea incendiilor in unitatea sa.

  Art.36. Instruirea in domeniul situatiilor de urgenta, a persoanelor angajate in munca constituie

  parte componenta a activitatii de aparare impotriva incendiilor si a pregatirii profesionale a acestora si

  are ca scop insusirea cunostintelor si deprinderilor necesare in vederea prevenirii si stingerii incendiilor

  la locul de munca.

  Sectiunea 2: Obligatiile principale ale salariatului

  Art.37. (1) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta

  sub orice forma, de administratie sau de persoanele desemnate de aceasta.

  (2) sa utilizeze, potrivit instructiunilor date de administratie sau de persoanele desemnte de

  aceasta, substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru.

  (3) sa nu efectueze manevre si modificari nepermise ale mijloacelor tehnice de protectie sau de

  interventie pentru stingerea incendiilor.

  (4) sa comunice, imediat, admnistratiei ori persoanelor imputernicite de aceasta orice situatie pe

  care este indreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la

  sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor.

  (5 sa coopereze cu salariatii desemnati de administratie in vederea realizarii masurilor de aparare

  impotriva incendiilor.

  (6) sa acorde ajutor, oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de pericol.

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -21-

  TITLUL IV

  Reguli privind disciplina muncii in unitate, abaterile disciplinare, sanctiuni

  aplicabile, reguli referitoare la procedura disciplinara

  Art.38. Personalul angajat in cadrul SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL

  ENERGETIC OLTENIA S.A. este obligat sa respecte intocmai:

  - orice norme tehnice pentru folosirea utilajelor din dotarea societatii, la care a avut acces ca urmare a fisei postului, pe baza dispozitiei sefilor sai ierarhici sau din proprie initiativa;

  - orice reglementari privind protectia si securitatea in munca oriunde in perimetrul SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. in care se

  deplaseaza in timpul programului de lucru sau in afara acestuia;

  - reglementarile stabilite prin prezentul regulament intern si contractul colectiv de munca; - regulile de conduita stabilite prin codul etic al societatii; - reglementarile stabilite prin dispozitii scrise, decizii, hotarari sau alte asemenea documente

  scrise, in conditiile stabilite prin statutul sau Regulamentul de Organizare si Functionare al

  societatii, despre care a luat cunostinta in orice fel;

  - orice reglementari legale privitoare la raporturile de munca aplicabile raportului sau individual de munca;

  - dispozitiile verbale ale sefilor ierarhici care nu au caracter vadit ilegal. Art.39. (1) Abaterea disciplinara este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune

  sau inactiune savarsita cu vinovatie de catre salariat, prin care acesta a incalcat normele legale,

  regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil, ordinele

  si dispozitiile legale ale conducatorilor ierarhici.

  (2) In cadrul SOCIETATII COMERCIALE COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. sunt

  considerate ca fiind abateri disciplinare urmatoarele:

  2.1. dispunerea executarii si/sau executarea unor lucrari si/sau reparatii care au condus sau puteau conduce la intreruperea activitatii miniere, energetice, de transport uzinal, etc., avarierea

  lucrarilor miniere, a constructiilor, utilajelor si instalatiilor miniere, energetice sau altor

  echipamente tehnice, pagube materiale, accidente de munca, etc.;

  2.2. sustragerea sau degradarea, sub orice forma, de bunuri si valori apartinand subunitatilor si personalului angajat indiferent de functia celui care a savarsit-o;

  2.3. folosirea in interes personal a bunurilor si informatiilor din patrimoniul societatii; 2.4. instrainarea sub orice forma, a unor bunuri mobile sau imobile din patrimoniul societatii, catre

  persoane fizice sau juridice, fara aprobarea prealabila a celor in drept;

  2.5. favoritism la angajare, promovare si inlesniri in acordarea drepturilor; 2.6. falsificarea (intocmirea necorespunzatoare) documentelor primare (pontaje, norme de munca,

  calcule de salarii, contracte, contracte individuale de munca si acte aditionale ale acestora,

  masuratori topografice, rapoarte, comenzi, foi de parcurs, fise de gestiune, procese verbale);

  2.7. prezentarea la serviciu sau efectuarea acestuia sub influenta bauturilor alcoolice, stupefiante sau alte substante halucinogene precum si consumarea de bauturi alcoolice in timpul

  serviciului;

  2.8. absentarea nemotivata de la serviciu timp de trei zile intr-o luna sau trei zile consecutiv ori cinci zile in ultimele sase luni calendaristice se sanctioneaza cu desfacerea contractului

  individual de munca. Cel care nu ia masura cuvenita se face raspunzator direct si va fi

  sanctionat, inclusiv cu desfacerea contractului individual de munca;

  2.9. introducerea in subteran a rechizitelor de fumat;

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -22-

  2.10. parasirea locului de munca cu regim de foc continuu, inainte de prezentarea schimbului urmator;

  2.11. incalcarea normelor si regulilor de securitatea muncii (inclusiv nerespectarea prevederilor instructiunilor proprii de securitate si sanatate a muncii, neutilizarea echipamentului de lucru

  si de protectie, precum si a sculelor si dispozitivelor de inventar), a celor privind situatiile de

  urgenta, neefectuarea controlului, neluarea de masuri sau nerespectarea masurilor dispuse care

  ar putea crea un pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau de

  imbolnavire profesionala, precum si a regulilor privind accesul si circulatia la locurilor de

  munca din sectoarele de productie;

  2.12. incalcarea regulilor privind apararea secretului de stat si de serviciu, precum si divulgarea informatiilor confidentiale detinute;

  2.13. neexecutarea la timp si in conditiile cerute, a dispozitiilor de lucru, prevazute la locul de munca si celor primite de la sefii ierarhici;

  2.14. neinstiintarea conducatorilor ierarhici asupra accidentelor tehnice si deficientelor de natura sa stanjeneasca desfasurarea normala a activitatii la locurile de munca;

  2.15. nerespectarea in timpul serviciului a duratei si regimului de lucru stabilit; 2.16. comunicarea de date sau informatii false sau incomplete; 2.17. refuzul de a se prezenta la controalele si verificarile privind starea sanatatii sau aptitudinilor

  si la examenele periodice cerute de legislatia in vigoare;

  2.18. incalcarea regulilor de comportament civic si etic in cadrul relatiilor de munca in incinta subunitatilor (insulta, lovire, etc.);

  2.19. refuzul de a primi informarile,deciziile, regulamente si alte acte emise de conducerea unitatii;

  2.20. nerespectarea tehnologiei de lucru din cariere si a prescriptiilor tehnice de intretinere si exploatare a utilajelor miniere si a instalatiilor energetice;

  2.21. deteriorarea aparaturii de masura si control de pe utilaje, instalatii etc; 2.22. degradarea sau pierderea echipamentului individual de protectie, a sculelor, dispozitivelor,

  aparatelor de masura si control din cauza utilizatorului;

  2.23. neluarea de masuri sau nerespectarea masurilor dispuse care ar putea crea un pericol grav si iminent de producere a unui accident de munca sau imbolnavire profesionala;

  2.24. nerespectarea regulilor privind accesul si circulatia la locurile de munca din sectoarele de productie;

  2.25. darea in exploatare fara receptie sau sub rezerva completarilor ulterioare a masurilor de sanatate si securitate in munca ori mentinerea in functiune, totala sau partiala, a constructiilor,

  agregatelor, masinilor, utilajelor, instalatiilor, dispozitivelor si verificatoarelor noi sau

  reparate, precum si introducerea unor procese tehnologice care nu corespund normelor de

  securitate a muncii;

  2.26. neasigurarea sau nerespectarea in locuri de munca din subteran, a masurilor privind prevenirea sau combaterea incendiilor, autoaprinderilor, exploziilor si eruptiilor;

  2.27. nerespectarea normelor de securitate a muncii pentru mentinerea in stare de buna functionare si fara pericole de accidentare, a agregatelor, masinilor, utilajelor, instalatiilor

  miniere si energetice si dispozitivelor de protectie a muncii, precum si a celor privind reviziile

  si reparatiile periodice si repararea la timp a acestora;

  2.28. neluarea masurilor de securitate a muncii pentru prevenirea accidentelor prin electrocutare, la executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor si echipamentelor electrice

  miniere si energetic precum si a celor pentru prevenirea efectelor electricitatii statice si a

  descarcarilor atmosferice;

  2.29. neintocmirea sau netinerea la curent a planurilor topografice miniere, a schemelor de aeraj, precum si a evidentelor aerajului minier;

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -23-

  2.30. incalcarea dispozitiilor legale referitoare la declararea, cercetarea si evidenta accidentelor de munca si a bolilor profesionale, precum si a celor referitoare la asigurarea si utilizarea

  fondurilor de securitate a muncii;

  2.31. neutilizarea dispozitivelor de protectie la organele de masini in miscare, precum si neasigurarea inchiderii accesului la instalatiile cu functionare nesupravegheata ce prezinta

  pericol de accidentare;

  2.32. neluarea de masuri tehnice si organizatorice pentru reducerea sub limitele admise a radiatiilor calorice, zgomotelor si vibratiilor, sau neluarea masurilor tehnice si organizatorice

  pentru protejarea angajatilor fata de efectul nociv al radiatilor calorice, zgomotelor si

  vibratiilor de la locul de munca;

  2.33. nesemnalizarea pericolelor (conform reglementarilor in vigoare) in vederea avertizarii persoanelor care-si desfasoara activitatea in mod obisnuit sau ocazional in locurile si zonele

  periculoase, prin tablii, indicatoare de securitate standardizate sau prin alte mijloace

  luminoase sau acustice ori distrugerea acestora;

  2.34. nerespectarea obligatiilor privind acordarea echipamentului de protectie si imbracaminte de lucru, corecta folosire, pastrare, intretinere, denocivizare si reparare a acestuia;

  2.35. neefectuarea instructajului de securitate a muncii sau efectuarea acestuia in mod necorespunzator, precum si necompletarea sau completarea neconforma a fiselor de instructaj

  si primirea la lucru fara fisa completata la zi;

  2.36. neintocmirea sau neafisarea instructiunilor de aplicare a unor norme de securitate a muncii specifice locului de munca respectiv, conform prevederilor legale;

  2.37. avarierea sau indepartarea dispozitivelor de protectie de pe agregate, masini, utilaje si instalatii, precum si omiterea montarii lor;

  2.38. nefolosirea dispozitivelor si echipamentului de protectie prevazute in normele si normativele in vigoare sau intrebuintarea acestora in alte scopuri;

  2.39. nerespectarea prevederilor monografiilor de armare la sustinerea lucrarilor miniere din subteran si a monografiilor de lucru in cariere;

  2.40. neadoptarea de catre reprezentantii administratiei a unei pozitii neutre si impartiale fata de organizatia sindicala si de reprezentantii acestora din subunitati si implicarea in problemele

  interne ale organizatiei sindicale;

  2.41. necompletarea sau completarea necorespunzatoare sau inexacta a evidentelor.

  (3) Abaterile prevazute la alin.2 nu au caracter limitativ.

  Art.40. Actiunea disciplinara este o prerogativa a conducerii societatii/sucursalei/subunitatii, se

  finalizeaza prin actul de sanctionare decizie si are drept efect executarea sanctiunii de catre cel

  vinovat.

  Aplicarea sanctiunii disciplinare va fi stabilita prin decizie a conducerii societatii/subunitatii

  emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre

  savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei.

  Art.41. Evidenta sanctiunilor aplicate se realizeaza prin structurile de resurse umane. Un

  exemplar al dispozitiei se pastreaza in dosarul personal al salariatului.

  Art.42. (1) Decizia de sanctionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti

  competente in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

  (2) Sanctiunile disciplinare pe care le poate aplica angajatorul in cazul in care salariatul

  savarseste o abatere disciplinara, prevazute de art.248, alin. 1 din Codul Muncii sunt:

  - avertismentul scris;

  - retrogradarea din functie, cu acordarea salariului corespunzator functiei in care s-a dispus

  retrogradarea pentru o perioada ce nu poate depasi 60 de zile;

  - reducerea salariului de baza pe o perioada de 1-3 luni cu 5-10 %;

  - reducerea salariului de baza si/sau dupa caz si a indemnizatiei de conducere pe o perioada de

  1-3 luni cu 5-10%;

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -24-

  - desfacerea disciplinara a contractului individual de munca.

  (3) Sanctiunea disciplinara se radiaza de drept in termen de 12 luni de la aplicare, daca

  salariatului nu i se aplica o noua sanctiune disciplinara in acest termen. Radierea sanctiunilor

  disciplinare se constata prin decizie a angajatorului emisa in forma scrisa.

  TITLUL V: Raspunderea patrimoniala

  Art.43. (1) Rspunderea patrimonial a angajatorului reprezint obligaia acestuia, n temeiul

  normelor i principiilor rspunderii civile contractuale, s l despgubeasc pe salariat n situaia n care

  acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului n timpul ndeplinirii sarcinilor de serviciu

  sau n legtur cu serviciul.

  Angajatul prejudiciat se va adresa conducerii societii cu o cerere cu privire la prejudiciul suferit

  i cuantumul despgubirilor.

  Conducerea societii este obligat n termen de 15 zile s dispun constituirea unei comisii de

  constatare a situaiei.

  Comisia stabilit va verifica cele sesizate i va ntocmi pe baza materialului probatoriu un raport

  cu concluzii si masuri ce va fi prezentat conducerii societatii.

  n termen de 30 zile de la primirea sesizrii societatea va comunica n scris salariatului modul de

  solutionare a sesizarii.

  Salariaii nemulumii de modul de soluionare al sesizrilor se pot adresa instanelor n termenul

  general de prescripie.

  (2) Salariaii rspund patrimonial, n temeiul normelor i principiilor rspunderii civile

  contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina i n legtur cu munca lor.

  (3) Salariaii nu rspund de pagubele provocate de fora major sau de alte cauze neprevzute i

  care nu puteau fi nlturate i nici de pagubele care se ncadreaz n riscul normal al serviciului.

  Art.44. (1) Procedura de constatare a pagubei produs de salariat se declaneaz atunci cnd cel

  competent s formuleze aciune n justiie a luat cunotin n mod direct de producerea unei pagube, a

  fost sesizat printr-un referat scris ntocmit de salariaii din subordine sau printr-un act de control.

  (2) Cnd paguba a fost produs de mai muli salariai, cuantumul rspunderii fiecruia se

  stabilete n raport cu msura n care a contribuit la producerea ei.

  Dac msura n care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinat, rspunderea

  fiecruia se stabilete proporional cu salariul su net de la data constatrii pagubei i, atunci cnd este

  cazul, i n funcie de timpul efectiv lucrat de la ultimul su inventar.

  (3) Salariatul care a ncasat o sum nedatorat este obligat s o restituie.

  Dac salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau i care nu pot fi restituite n natur sau dac

  acestuia i s-au prestat servicii la care nu era ndreptit, este obligat s suporte contravaloarea lor.

  Contravaloarea bunurilor i serviciilor n cauz se stabilete potrivit valorii acestora de la data plii.

  Art.45. (1) Constatarea pagubei atunci cnd se refer la restituirea unor drepturi salariale primite

  necuvenit se poate face:

  a) prin acte de control ntocmite n scris de organe de control constituite conform Regulamentului de Organizare i Funcionare sau prin dispoziii alte persoanelor competente;

  b) prin referate ntocmite de salariai din cadrul direciei/departamentelor resurse umane, avizate de eful compartimentului financiar-contabil.

  (2) Constatarea pagubei atunci cnd se refer la alte situaii dect restituirea drepturilor salariale

  necuvenite se face de catre comisii numite de persoana mputernicit s formuleze aciune n justiie,

  compuse din cel puin trei persoane, n funcie de complexitatea pagubei, dintre care, n mod obligatoriu

 • SOCIETATEA COMERCIALA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

  -25-

  vor face parte eful ierarhic al salariatului presupus a fi svrit fapta, un membru al departamentului

  financiar-contabil i un salariat al departamentului de specialitate.

  (3) Comisia va avea cel puin urmtoarele atribuii:

  - verificarea susinerilor din sesizare/referat; - stabilirea valorii pagubelor; - convocarea salariatului n vederea audierii sale. Convocarea se va face n scris i va

  cuprinde cel puin urmtoarele: obiectul cercetrii, data, ora i locul ntrevederii;

  - verificarea susinerilor salariatului/salariailor; - stabilirea modului n care acetia au contribuit la producerea pagubei; - stabilirea modului de recuperare a pagubei; - ntocmirea materialului probator cu privire la paguba (documente interne, declaraii,

  fotografii, acte emise de alte organizaii, etc.)

  - orice alte verificri care sunt impuse de mprejurri. Atribuiile menionate mai sus sunt obligatorii a fi respectate i de ctre organul de control al

  societii cu ocazia ntocmirii actului de control.

  (4) La cererea salariatului, acesta poate fi asistat de un reprezentant al sindicatului.

  Art.46. (1) Comisia va nainta directorului general executiv/directorului sucursalei/persoanei

  competente s formuleze aciune n justiie, un raport privind activitatea de verificare a sesizrii i va

  propune eventuale sanciuni disciplinare pentru salariat n termen de maxim 20 zile de la data

  nregistrrii raportului, precum i modalitatea de recuperare a pagubei.

  (2) Raportul se ntocmete n termen de maxim 30 de zile de la data nregistrrii

  referatului/sesizrii i va fi vizat n mod obligatoriu de persoana care asigur asisten juridic a unitii.

  (3) Dosarul de cercetare va cuprinde n mod obligatoriu raportul de cercetare nsoit de toate

  probatoriile, fia postului persoanei vinovate i se va nainta persoanei competente sa formuleze aciune

  n justiie n vederea stabilirii msurilor concrete de recuperare a pagubei.

  Art.47. (1) Repararea prejudiciului se poate face astfel:

  a) Prin acordul prilor. n cazul n care salariatul recunoate fapta, vinovia i cuantumul pagubei este stabilit cu caracter cert i lichid (este determinat cu exactitate ca i valoare) se va

  ncheia, n mod obligatoriu, o convenie n forma autentic ntre conducerea societatii/sucursalei

  i salariatul care a produs paguba prin care se va conveni termenul si modalitatea de recuperare a

  pagubei.

  b) Prin aciune n justiie. Principiul general este acela al reparrii integrale a


Recommended