+ All Categories
Home > Education > Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Date post: 24-May-2015
Category:
Upload: imi-pq-net-romania
View: 565 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
26
Sistemul IMI – Principalele funcţionalităţi Magdalena Tălăban Comisia Europeană - Directoratul general pentru piaţa internă şi servicii
Transcript
Page 1: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Sistemul IMI – Principalele funcţionalităţi

Magdalena Tălăban

Comisia Europeană - Directoratul general pentru piaţa internă şi servicii

Page 2: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Cuprins

Structura modulară a sistemului IMI

Accesul la sistem şi gesionarea datelor

Cereri de informaţii

Mecanismul de alertă (servicii)

Modulul de registre

Funcţionalităţi recente şi viitoare

Page 3: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

33

IMI - un sistem modular

IMI

Calificări Profesionale

Cereri de informaţie

Servicii

Cereri de informaţi

e

Alerte

DetaDetaşarea lucrătorilorşarea lucrătorilorpilotpilot

Cereri de informaţie

Page 4: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Cereri de informaţie

(comunicare unu la unu, modul reutilizabil)

Mecanism de alertă prevăzut

de directiva serviciilor

(comunicare unu la mai mulţi)

Autorităţi competente – gestionare de date

Director de registre naţionale

Circuit generic pt. proceduri de

notificare (comunicare unu

la mai mulţi)

Baze de date pentru

informaţii fără caracter confidenţial sau personal

Interfaţă publică pt.

interacţiune cu cetăţeni şi societăţi

comerciale

Publicare pe alte site-uri a unor date de

interes (content

syndication)

Î

N

P

R

E

Z

E

N

T

PE VIITOR

Page 5: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Accesul la sistemul în IMI

IMI este o aplicaţie securizată la care numai utilizatori înregistraţiutilizatori înregistraţi au acces pe baza unor elemente de autentificare

Inregistrare de către un coordonator sau autoînregistrare pe baza unei invitaţii

Acces la diversele module IMI în funcţie de competenţa fiecărei AC

În plus, fiecare utilzator primeşte drepturi de utilizare în funcţie de rolul în cadrul autorităţii sale

Page 6: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Accesul la sistemul în IMI

Odată înregistrată, fiecare AC este responsabilă cu actualizarea datelor din sistem

Inregistrare de utilizatori noi: fiecare AC sau în cazuri exceptionale coordonatorul responsabil cu înregistrarea

Datele din sistem (date de contact, cuvinte cheie) ajută AC din celelalte state membre să identifice omologul corespunzător pentru fiecare caz

Page 7: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Rolul autorităților în IMI

Rol administrativ Rol privind conținutul

Tip autoritate Rol pe arie legislativă

Rol la nivel de circuit (workflow)

Cereri Alerte

NIMICAutoritate (Cereri)

Coordonator (Cereri)

Autoritate (Alerte)

Coordonator (Alerte)

Centru de primire a alertelor

LIMIC

DIMIC

AC

Page 8: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

IMI – Principii de funcţionare

IMI este un sistem flexibil, adaptabil structurii administrative din fiecare stat membru

Disctinţie între roluri administrative şi roluri legate de conţinutul schimburilor de informaţii

Parametrii tehnici care definesc acţiunile pe care fiecare AC le poate lua în sistem (de ex. funcţia de aprobare pentru cereri)

Page 9: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Circuitul unei cereri de informaţii în IMI

Crearea şi trimiterea

cererii

11

Acceptarea cererii

22

Furnizarea informaţiilo

r

33

Închiderea cererii

44

Page 10: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Cereri de informaţii prin IMI

Metodă de lucru uniformă pentru toate AC

Comunicare mai uşoară cu alte AC (naţionale, regionale şi locale)

Fluxul de lucru faciliat de utilizarea unor seturi de întrebări şi formulare predefinite, disponibile în toate limbile oficiale

Posibilitatea de a ataşa fişiere

Monitorizarea statutului cererii de către AC precum şi de către coordonatorul acesteia

Informarea utilizatorului prin email-uri automate

Page 11: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Cereri de informaţii prin IMI

Modul tehnic reutilizabil – posibilitatea de a crea noi seturi de întrebări pentru arii noi sau pentru cele deja existente

Momentan folosit în cele 3 arii incluse în IMI

Conţinutul este specific fiecărui domeniu legislativ, numai procedura de lucru este aceeaşi

Page 12: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Cereri de informaţii - PQ

Întrebări generale

Întrebări privind domiciliul permanent

Întrebări privind prestarea temporară de servicii

Trei seturi de întrebări pentru scenarii diferite:

Page 13: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Cereri de informaţii - PQ

Întrebări privind identificarea profesiei (identificarea profesiei, titlul de calificare, diplome eliberate de ţări terţe)

Întrebări despre titular (cetăţenie, titularul diplomei)

Întrebări privind exercitarea profesiei (domiciliul legal pe teritoriul UE, dreptul de exercitare a profesiei,

Seturi de întrebări grupate pe secţiuni şi subsecţiuni, de exemplu:

Page 14: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Exemple de întrebări

Este profesia X reglementată pe teritoriul dvs.?

Care sunt activităţile profesionale pe care le implică profesia de […] pe teritoriul dumneavoastră? 

Dl./Dna. X deţine titlurile de calificare care permit exercitarea profesiei de […] pe teritoriul dumneavoastră? 

Dacă da, la ce nivel?

Dl./Dna. X deţine diploma cuprinsă în anexa 5.6.2 din Directiva 2005/36/CE?

Care este calificarea profesională pe care Dl./Dna. X a primit-o pe teritoriul dumneavoastră? 

Page 15: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Mecanismul de alertă pentru Servicii

Bază legală: Articolele 29 şi 32 din Directiva Serviciilor

Statele membre au obligația de a informa celelalte state membre şi Comisia Europeană în legătură cu activitățile de servicii care ar putea cauza prejudicii grave sănătăţii sau siguranței persoanelor sau mediului.

Scopul mecanismului de alertă este a îmbunătăți supervizarea furnizorilor de servicii şi de a permite autorităților competente să ia măsurile de prevenție necesare în conformitate cu prevederile Directivei pentru servicii

Page 16: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Creare şi emitere

Verificare şi transmitere

Confirmare de primire şi difuzare

Propunere de închidere

Comentariu pe marginea propunerii de închidere

TransmiteTransmitere re proppropunerunere de e de închidereînchidere

Emitere Emitere obiecţie laobiecţie laproppropunereaunereade finalizarede finalizare

Finalizare

Transmitere obiecţie la propunerea de finalizare

SSMM care a

care a

iniţiat alerta

iniţiat alerta

Toate SMToate SMrecrecipientipientee

StatStatul membru ul membru de stabilirede stabilire (S (SMSMS))

SSMSMS

Toate SM Toate SM recipientrecipientee

Trimiter

Trimiter

ee

informaţinformaţiiii

supl

imen

tare

supl

imen

tare

Page 17: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Modulul de registre din IMI

Modul orizontal (nespecific unei anumite arii legislative)

Orice autoritate poate adăuga informaţii despre registre naţionale care pot fi de interes omologilor din alte state membre

Registre cu caracter general sau specifice unei activităţi/ profesii

Page 18: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Căutare registre

Page 19: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Informaţii generale în limba utilizatorului

Page 20: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Informaţii privind accesul la registru

Page 21: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Informaţii privind conţinutul registrului

Page 22: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Gestionarea datelor despre registru

Distincţie între:

Autoritate responsabilă pentru conţinutul registrului nu neapărat o autoritate înregistrată în IMI

Autoritate gestionară – responsabilă cu actualizarea datelor despre registru în IMI

Page 23: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Funcţionalităţi recente în IMI

Funcţia de căutare Îmbunătăţiri aduse pe baza feedback-ului primit de la utilizatori Noi filtre de căutare pentru fiecare arie legislativă

Împărţirea sau tăierea cererilor primite (“split request”)

Funcţionalitate introdusă la cerinţa utilizatorilor Permite selectarea unor întrebări dintr-o cerere primită şi transmiterea acestora către o

altă AC cu competenţe adecvate După “tăierea” cererii, AC iniţială rămâne responsabilă numai pentru întrebările pe care

nu le-a transmis mai departe

Page 24: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Funcţionalităţi recente în IMI

Trasnmiterea cererilor (“forward”) Uneori putem primi o cerere la care nu avem comptenţa să răspundem Dacă acceptăm cererea (din greşeală), o putem totuşi transmite şi după acceptare

(până acum nu era posibil să retransmiţi o cerere acceptată)

Copierea cererilor (“copy request”)

Permite crearea unei cereri noi pornind de la o cerere anterioară Se pot selecta datele care trebuie copiate în noua cerere:

- Autoritatea destinatară

- Datele referitoare la lucrătorul calificat

- Setul de întrebări şi întrebările

- Documentele ataşate şi întebările legate de acestea

Page 25: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

Funţionalităţi IMI pe viitor

Reutilizarea modulului de cereri

De ex. Directiva privind drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere (2011/24/UE)

Funcţionalităţi generice/ reutilizabile – Discuţii preliminarii Procedură de notificare Directoare de date Interfaţă publică

Integrare cu alte sisteme: Solvit

Page 26: Sistemul IMI: principalele functionalitati - Magdalena Talaban

http://ec.europa.eu/imi-net

Vă mulţumesc pentru atenţie!


Recommended