Home >Documents >SISTEME DISPERSE PELICULOGENE UTILIZATE LA FINISAREA ... · PDF fileai sulfului etc.) prezint...

SISTEME DISPERSE PELICULOGENE UTILIZATE LA FINISAREA ... · PDF fileai sulfului etc.) prezint...

Date post:25-Aug-2019
Category:
View:222 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE CHIMIE

  REZUMATUL TEZEI DE DOCTORAT

  SISTEME DISPERSE PELICULOGENE UTILIZATE LA

  FINISAREA PIEILOR NATURALE

  Conducător stiinţific Prof. dr. Minodora Leca Doctorand Ing. Olga Niculescu

  2015

 • 2

  CUPRINS

  INTRODUCERE 1

  PARTEA I-a – STUDIU DE LITERATURĂ 4

  1. FINISAREA PIEILOR NATURALE 5

  1.1. Materiale auxiliare utilizate în sistemele disperse de finisare 5 1.1.1. Pigmenţi 6 1.1.1.1. Tipuri de pigmenţi şi coloranţi utilizaţi la finisarea pieilor naturale 6 1.1.1.2. Metode generale de determinare a proprietăţilor fizico-chimice ale pigmenţilor 9 1.1.1.3. Metode de obţinere a pastelor de pigmenţi 13 1.1.2. Lianţi 14 1.1.2.1.Tipuri de polimeri sintetici utilizaţi la finisarea pieilor prin acoperire 15 1.1.2.2. Principiile generale ale polimerizării în emulsie 18 1.1.3. Ceruri 21 1.1.4. Alte materiale auxiliare 25 1.2. Formularea recepturilor de sisteme disperse peliculogene destinate finisării pieilor naturale 27 1.3. Metode de analiză utilizate în domeniul finisării pieilor naturale 29 1.4. Tipuri de finisaje 30

  2. EVALUAREA IMPACTULUI ECOLOGIC AL INDUSTRIEI DE PIELĂRIE

  32

  2.1. Poziţionarea realistă a producătorilor de piele în raport cu sortimentele „ecologice” 32 2.2. Noi aspecte ecologice în finisarea pieilor naturale 33 2.2.1. Reducerea încărcării apelor reziduale cu ioni ai metalelor grele 33 2.2.2. Eliminarea sau reducerea urmelor de compuşi organici halogenaţi din emulsiile tehnologice

  34

  2.2.3. Controlul şi reducerea monomerilor reziduali din emisiile tehnologice 35 2.2.4. Controlul şi reducerea formaldehidei 35 2.2.5. Controlul şi reducerea nonilfenolului etoxilat

  36

  3. LEGISLAŢIA PRIVIND PRODUSELE DIN PIELE NATURALĂ 37

  3.1. Reglementări legislative româneşti 37 3.2. Reglementări legislative internaţionale

  38

  PARTEA a II-a – CONTRIBUŢII ORIGINALE 40

  4. MATERIALE ŞI METODE

  4.1. Materiale 4.1.1. Materialele pentru prepararea pastelor de pigmenţi 4.1.2. Materialele pentru prepararea unor emulsii de ceruri

  4.1.3. Materialele pentru prepararea unor produse bactericide şi antifungice 4.1.4. Materialele pentru prepararea unor produse cu proprietăţi de parfumare 4.1.5. Materialele pentru finisarea pieilor 4.2. Metode de analiză 4.2.1. Analize chimice 4.2.2. Proprietăţi mecanice 4.2.3. Comportarea reologică

  4.2.4. Metode microscopice 4.2.5. Metode spectrale 4.2.6. Analiza termică diferenţială

  4.2.7. Analize cromatografice 4.2.8. Analize biologice

  41

  41 41 41 42 43 43 45 46 46 48 49 49 50 51 52

 • 3

  5. OBŢINEREA UNOR MATERIALE AUXILIARE ECOLOGICE UTILIZATE CA SISTEME DISPERSE PENTRU FINISAREA PIEILOR

  53

  5.1. Obţinerea pastelor de pigmenţi 5.1.1. Factorii care influenţează dispersarea pigmenţilor şi stabilitatea dispersiilor de

  pigmenţi în răşina purtătoare 5.1.2. Operaţiile tehnologice pentru prepararea pastelor de pigmenţi

  5.1.2.1. Caracterizarea componentelor utilizate pentru obţinerea pastelor de pigmenţi 5.1.2.2. Obţinerea pastelor de pigmenţi

  5.2. Obţinerea emulsiilor de ceruri utilizate pentru finisarea pieilor 5.2.1. Caracteristicile componentelor utilizate pentru obţinerea emulsiilor de ceruri 5.2.2. Obţinerea amestecului de ceruri 5.2.3. Obţinerea emulsiilor de ceruri 5.3. Obţinerea produselor cu proprietăţi antifungice şi antibacteriene pe bază de uleiuri şi ceruri naturale

  5.3.1. Componentele utilizate pentru obţinerea produselor cu proprietăţi antifungice şi antibacteriene

  5.3.2. Obţinerea produselor cu proprietăţi antifungice şi antibacteriene 5.4. Obţinerea produselor cu proprietăţi de parfumare pe bază de uleiuri esenţiale 5.4.1. Componentele utilizate pentru obţinerea produselor cu proprietăţi de parfumare 5.4.2. Obţinerea produselor cu proprietăţi de parfumare

  53 54

  54 57 59 60 61 62 63 63

  64

  66 67 68 70

  6. CARACTERIZAREA SISTEMELOR DISPERSE UTILIZATE PENTRU FINISAREA PIEILOR NATURALE

  72

  6.1. Caracterizarea prin analize fizico-chimice 6.1.1. Caracteristicile fizico-chimice ale pastelor de pigmenţi 6.1.1.1. Măsurarea puterii de acoperire 6.1.1.2. Compatibilitatea pastelor de pigmenţi cu materialele auxiliare utilizate la finisare 6.1.2. Caracteristicile fizico-chimice ale lianţilor 6.1.3. Caracteristicile fizico-chimice ale emulsiilor de ceruri 6.1.4. Caracteristicile fizico-chimice ale produselor cu proprietăţi antifungice şi antibacteriene pe bază de uleiuri şi ceruri naturale 6.1.5. Caracteristicile fizico-chimice ale produselor cu proprietăţi de parfumare pe bază de uleiuri esenţiale

  72 72 73 74 75 77 77

  78

  6.2. Caracterizarea prin proprietăţi mecanice 6.3. Comportarea reologică a unora dintre sistemele apoase de finisare a pieilor naturale 6.3.1. Comportarea reologică a unor paste de pigmenţi 6.3.1.1. Comportarea reologică staţionară 6.3.1.2. Comportarea reologică dinamică

  6.3.2. Comportarea reologică a unor emulsii de ceruri pentru finisarea pieilor 6.4. Analiza microscopică a materialelor auxiliare de finisare

  6.4.1. Analiza pastelor de pigmenţi prin microscopie optică 6.4.2. Analiza emulsiilor de ceruri prin microscopie optică

  6.4.3. Analiza peliculelor de lianţi prin microscopie electronică de scanare

  78 80 81 81 88 92 95 95 98 99

  6.5. Caracterizarea materialelor auxiliare de finisare prin FT-IR 6.5.1. Caracterizarea pastelor de pigmenţi 6.5.2. Caracterizarea cerurilor 6.5.2.1. Caracterizarea materialelor utilizate şi a emulsiei de ceară 6.5.2.2. Caracterizarea materialelor şi produselor cu proprietăţi antifungice şi antibacteriene 6.5.3. Caracterizarea produselor cu proprietăţi de parfumare obţinute 6.5.4. Caracterizarea lianţilor 6.5.4.1. Caracterizarea liantului acrilic Bindex Brillant utilizat la prepararea pastelor de pigmenţi 6.5.4.2. Caracterizarea lianţilor utilizaţi la finisarea pieilor

  101 101 103 103 105 106 108 108

  109

 • 4

  6.6. Caracterizarea peliculelor de finisare prin analiză termică 110

  7. SORTIMENTE DE PIELE NATURALĂ OBŢINUTE CU SISTEMELE DISPERSE DE FINISARE PREPARAT 7.1. Tehnologii de finisare a pieilor bovine în sortimente Box faţă naturală utilizând pastele de

  pigmenţi şi ceara pentru tuşeu preparate 7.2. Tehnologii de finisare a pieilor naturale în sortimente Nappa cu pastele de pigmenţi şi ceara pentru tuşeu preparate

  115

  117

  119

  7.3. Tehnologii de finisare a pieilor bovine în sortimente Box faţă naturală şi Napa ovine utilizând materialele antifungice şi antibacteriene preparate

  7.4. Tehnologii de finisare a pieilor ovine în sortimente Napa faţă naturală utilizând materialele cu proprietăţi de parfumare preparate

  120

  122

  8. CARACTERIZAREA SORTIMENTELOR DE PIELE FINISATE UTILIZÂND SISTEMELE DISPERSE PREPARATE

  8.1. Caracterizarea prin analize chimice

  124

  124

  8.2. Caracterizarea prin metode mecanice 8.2.1. Testarea pieilor finisate 8.2.2. Testarea pieilor finisate îmbătrânite artificial 8.3. Analiza microscopică a sortimentelor de piele obţinute 8.3.1. Analiza prin microscopie optică 8.3.2. Analiza prin microscopie electronică

  124 125 126 132 145 147

  8.4. Analiza spectrală FT-IR a sortimentelor de piele obţinute 8.4.1. Caracterizarea pelicuelor de polimeri poliuretanici şi acrilici 8.4.2. Caracterizarea probelor de piele netratate şi tratate cu polimerii selectaţi 8.5. Caracterizarea biologică a sortimentelor de piele obţinute 8.6. Caracterizarea sortimentelor de piele parfumată 8.7. Caracterizarea colorimetrică a sortimentelor de piele obţinute

  149 149 150 152 159 160

  9. CONCLUZII FINALE 170

  BIBLIOGRAFIE LISTA LUCRĂRILOR ŞTIINŢIFICE PUBLICATE ŞI COMUNICATE

 • 5

  INTRODUCERE

  Finisarea – ultima operaţie din procesul de prelucrare a pieilor naturale, determină, în mare măsură, aspectul şi valoarea produsului finit. Are ca scop înfrumuseţarea, obţinerea luciului şi tuşeului plăcut, acoperirea d

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended