Home >Documents >Sinteza Utila Drept Civil Francisc Deak Contracte

Sinteza Utila Drept Civil Francisc Deak Contracte

Date post:19-Jan-2016
Category:
View:122 times
Download:9 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • CONTRACTELE SPECIALE

  CONTRACTUL DE VNZARE-CUMPARARE

  1. NotiuneV-c = contractul prin care una din parti (vnzatorul) stramuta proprietatea unui bun al sau asupra celeilalte parti (cumparatorul) care se obliga n schimb a plati vnzatorului pretul bunului vndut.- se poate transmite si alt drept dect dreptul de proprietate (ex.: un alt drept real, un drept de creanta, un drept din domeniul propr.

  intelectuale etc.)- nu pot forma obiectul v-c drepturile: - personale nepatrimoniale

  - patrimoniale cu caractere strict personal.2. Caractere juridice2.1. sinalagmatic: da nastere la obligatii reciproce;2.2. cu titlu oneros: ambele parti urmaresc interese patrimoniale;2.3. comutativ: existenta si ntinderea obligatiilor reciproce sunt cunoscute de parti de la ncheierea contractului;2.4. consensual (n principiu): simplul acord de vointa, fara2.5. ndeplinirea vreunei formalitati si fara remiterea bunului si a pretului n momentul ncheierii contractului;Exceptii:a. vnzarea terenurilor trebuie sa se faca prin act autentic, sub sanctiunea nulitatii absolute a actului;b. v-c unui autovehicul problema controversata:

  - n literatura de specialitate este considerat contract solemn; motivare: cerinta nscrisului autentic pentru validitatea vnzarii este prevazuta de legislatia privind taxele de timbru;

  - n practica judec. se aplica solutia consensualismului: numai ca proba n vederea radierii si nscrierii pe numele noului proprietar, autoritatile pretind sa li se prezinte actul de v-c n forma autentica;

  - toate dispozitiile referitoare la conditiile de validitate ale contractului trebuie sa fie raportate la momentul realizarii acordului de vointa, iar nu la momentul autentificarii;

  - deoarece valoarea este > de 250 lei, este necesara pentru proba prezentarea unui nscris sau a unui nceput de dovada scrisa, n afara cazului n care a existat imposibilitatea preconstituirii dovezii;

  - numai tertele persoane, nu si partile sau succesorii lor n drepturi, vor putea dovedi cu orice mijloc de proba contractul (pentru terti, contractul este un simplu fapt juridic).

  2.6. translativ de proprietate: prin efectul realizarii acordului de vointa (independent de predarea lucrului vndut si de plata pretului) se produce nu numai ncheierea contractului, dar opereaza si transferul dreptului de proprietate.

  - din momentul dobndirii dreptului de proprietate, cumparatorul suporta si riscul pieirii lucrului (res perit domino) daca vnzatorul dovedeste faptul strain (neculpabil) exonerator de raspundere;

  - daca cauza straina a fost dovedita, vnzatorul va suporta riscul pieirii numai daca a fost pus n ntrziere n ceea ce priveste predarea lucrului.

  Conditii pentru transferul automat al dreptului de proprietate:a. vnzatorul sa fie proprietarul lucrului vndut, iar contractul perfect valabil ncheiat;b. sa fie vorba de lucruri determinate individual (lucrurile de gen nu pot pieri)

  - n cazul lucrurilor de gen transferul proprietarii se produce n momentul individualizarii (care se poate face att prin predare, ct si prin alte metode: ex.: etichetarea coletelor etc.);- n cazul obligatiilor alternative, daca vnzarea are ca obiect un lucru din mai multe, determinate, dar numai alternativ, proprietatea se transmite n momentul alegerii; daca piere fortuit unul din lucruri, se datoreaza celalalt, iar daca amndoua au pierit, fara vina vnzatorului, obligatia este stinsa; daca amndoua lucrurile sunt de gen, pe lnga alegere, trebuie sa se procedeze si la individualizarea propriu-zisa a lucrului ales;- n cazul obligatiilor facultative (obiectul este unul singur, celalalt fiind prevazut doar ca o simpla posibilitate de plata), problema transferului si a riscurilor se rezolva dupa regulile generale.

  c. lucrul vndut trebuie sa existe; - bunurile viitoare pot forma obiectul contractului, nsa transferul proprietarii poate opera: - dupa ce au fost terminate, n stare de a fi predate (daca sunt bunuri certe)

  - dupa individualizare (daca sunt bunuri de gen)Astfel, n cazul unei recolte viitoare, proprietatea se transmite: n momentul n care este gata de recoltat (daca lucrul si pretul sunt

  determinate), respectiv n momentul individualizarii (daca vnzarea se face pe unitate de masura).- riscurile se transmit o data cu proprietatea, cu exceptia cazului n care cumparatorul si asuma riscul nerealizarii - n tot sau n parte a lucrului viitor, cnd riscurile se transmit n momentul ncheierii contractului

  d. partile sa nu fi amnat transferul proprietatii printr-o clauza speciala, pentru un moment ulterior:- pna la mplinirea unui termen suspensiv, daca partile au prevazut expres amnarea ca efect al contractului; daca termenul a fost stipulat pur si simplu nu afecteaza dect executarea obligatiei de predare;- pna la realizarea unei conditii suspensive, care prin ea nsasi amna transferul proprietatii pna la realizarea evenimentului;- un caz special: cumpararea dintr-o unitate comerciala cu autoservire: contractul nu se ncheie n momentul individualizarii (alegerii) bunurilor, ci din momentul platii pretului, pna atunci cumparatorul fiind un simplu detentor precar, vinovat de furt daca pleaca fr sa plteasc (in primul caz ar fi fost un debitor care nu si-a onorat obligatia de plata);

  1

 • - daca prin conventia partilor, transferul proprietatii a fost amnat, se amna corespunzator si transferul riscurilor; aceasta regula nu este imperativa, partile pot disocia transferul proprietatii de transferul riscurilor.

  2.7. n materie imobiliara: conditia publicitatii imobiliare.a. sistemul registrului de transcriptiuni-inscriptiuni:

  - ntre parti si fata de succesorii lor (succesori universali sau cu titlu universal, legatari cu titlu particular si creditori chirografari) contractul produce efecte translative de proprietate chiar daca nu a fost transcris;- fata de terte persoane (succesori cu titlu particular prin acte ntre vii) chiar daca au avut cunostinta de ncheierea contractului transmisiunea va fi valabila numai din momentul transcrierii.

  b. sistemul cartii funciare:- drepturile imobiliare se stramuta, se modifica sau se sting, nu numai ntre terti, dar si ntre partile contractante, numai prin ntabulare, aceasta avnd caracter constitutiv de drepturi.

  n practica exista urmatoarea conceptie:- lipsa nscrierii nu poate fi opusa de catre o parte contractanta celeilalte parti, precum si succesorilor lor;- un atare drept real este opozabil si tertilor care au cunostinta de existenta lui, desi nu este nscris n cartea funciara;- numai tertii care nu aveau cunostints de existenta dreptului netranscris si, ncrezndu-se n cartea funciara, au dobndit prin acte cu titlu oneros, drepturi pe care si le-au transcris, le pot opune dobnditorului anterior.

  Pentru drepturile mobile nu exista un sistem de publicitate, astfel nct daca vnzstorul a vndut de doua ori, va avea preferinta cel care a intrat mai nti cu buna-credinta in posesia bunului.3. Conditii de validitate ale contractului de v-c

  Consimtamntul partilor- acordul de vointa ntre parti este ntotdeauna necesar si suficient.

  A. Promisiunea unilaterala de vnzare (sau cumparare)- atunci cnd o persoana, prevaznd un eventual interes pentru ea de a dobndi proprietatea unui bun, primeste promisiunea

  proprietarului de a vinde acest bun, rezervndu-si facultatea de a si manifesta n acest sens de obicei nauntrul unui termen consimtamntul sau de a l cumpara;

  - este, de fapt, un ante-contract, care da nastere la un drept de creanta: una din parti avnd obligatia (de a face) de a vinde n viitor un anumit bun, iar beneficiarul promisiunii putnd opta pentru a cumpara sau nu;

  - daca promitentul refuza vnzarea, beneficiarul va avea dreptul la daune-interese. promisiunea este un contract unilateral; el poate fi transformat ntr-un contract bilateral daca:

  - beneficiarul se obliga, n schimbul dreptului de optiune, la plata unei sume de bani (pretul dreptului de optiune);- daca beneficiarul se obliga la plata unei sume de bani n cazul n care va opta n sens negativ.

  dovada promisiunii se face conform regulilor generale aplicabile creantelor; obligatia promitentului se stinge: la termen sau, daca nu s-a prevazut un termen, la expirarea termenului general de prescriptie

  (care curge de la data ncheierii promisiunii de vnzare); promisiunea unilaterala ar putea fi asumata si de cumparator (caz care nu a fost ntlnit n practica).

  B. Promisiunea bilaterala de v-c- ambele parti se obliga sa ncheie n viitor contractul de v-c;- este, de asemenea, un ante-contract, cu deosebirea ca, n acest caz oricare dintre parti poate cere ncheierea contractului;- n cazul n care promitentul-vnzator nu si respecta obligatia si vinde lucrul, beneficiarul-cumparator nu poate cere predarea, iar

  vnzarea este valabila, cu exceptia fraudei;- n cazul n care promitentul nu si executa obligatia, dar lucrul se mai gaseste n patrimoniul sau, instanta poate da o hotarre care sa

  tina loc de contract si sa aiba caracter constitutiv de drepturi din momentul n care ramne definitiva (n virtutea principiului executarii n natura a obligatiilor).

  Pactul de preferinta- proprietarul unui bun se obliga ca, n cazul n care va vinde, sa acorde preferinta unei anumite persoane, la pret egal (este o promisiune

  afectata de o conditie simpla potestativa);- la fel ca la promisiunea de vnzare, beneficiarul nu are dreptul la actiunea n revendicare sau n anularea vnzarii facute cu

  nerespectarea promisiunii (cu exceptia fraudei); acesta are dreptul numai la daune-interese;- dreptul beneficiarului se poate transmite (daca nu exista dispozitie contrara n conventia dintre parti) prin acte ntre vii (regulile de la

  c

Click here to load reader

Reader Image
Embed Size (px)
Recommended