+ All Categories
Home > Documents > Simularea C

Simularea C

Date post: 10-Jan-2016
Category:
Upload: andreea-ionita
View: 33 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
Description:
simulare rezidentiat
22
 Simulări ale examenului de rezidenţiat 14 iunie 2014 Organizatori: MRe Medical Research education, , OSM Cluj, SSCR Cluj Coordonatori locali: Alexandra Babici (MRe), Raluca Marinescu (MRe), Alina Budăcan (re!edinte SSCR) Coordonato r na"ional: Cristina Bujoreanu Complement simplu – 50 de intrebari 1. Sus#iciunea de otita $edie acută cu %ae$o#hilus in&luenzae se #une c'nd este asociată otitei: (#g *+)  A: Otoragie  B: Conjunctiita C: So$nolen ă ț  D: -is&agie  E: Meningita 2. Otita sero$ucoasă cronică are o durată a eolu iei si$#to$elor de: (#g * .) ț  A: zile  B: / să#tă$'ni  C: 0 să#tă$'ni  D: 1 luni  E: / luni 3. Otita sero$ucoasă cronică este secundară: (#g *.)  A: otitelor &urunculoase  B: dis&unc iei tro$#e i lui 2ustac hio ț  C: $astoiditei  D: otitelor externe irale  E: trau$atis$elor otice 4. -urata trata$entului antibiotic #er os reco$andat la co#ii #este 1 ani 3n otita $edie acută este: (#g 14)  A: 1 zile  B: 5 zile  C: . zile  D: o zi  E: *0 zile 5. Angina lui 6incent este cauzată de: (#g 17)  A: Bacil gra$ #oziti  B: Cor8nebacteriu$  C: S#irochetă 9 Bacil gra$ negati  D: Stre#tococ  E: Sta&ilococ 7 A$i gda lec to$ia are indica ie doar 3n caz ul: ( #g 1) ț  A: anginelor care se re#etă (1iarnă)  B: anginelor care se re#etă (*an)  C: anginelor care se re#etă (o dată 1 ani)
Transcript

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 1/22

 

Simulări ale examenului de rezidenţiat 

14 iunie 2014

Organizatori: MRe Medical Research education, , OSM Cluj, SSCR ClujCoordonatori locali: Alexandra Babici (MRe), Raluca Marinescu (MRe), Alina Budăcan (re!edinteSSCR)Coordonator na"ional: Cristina Bujoreanu

Complement simplu – 50 de intrebari

1. Sus#iciunea de otita $edie acută cu %ae$o#hilus in&luenzae se #une c'nd este asociatăotitei: (#g *+)  A: Otoragie  B: Conjunctiita  C: So$nolen ăț

  D: -is&agie  E: Meningita

2. Otita sero$ucoasă cronică are o durată a eolu iei si$#to$elor de: (#g *.)ț

  A: zile

  B: / să#tă$'ni  C: 0 să#tă$'ni  D: 1 luni  E: / luni

3. Otita sero$ucoasă cronică este secundară: (#g *.)  A: otitelor &urunculoase  B: dis&unc iei tro$#ei lui 2ustachioț

  C: $astoiditei  D: otitelor externe irale  E: trau$atis$elor otice

4. -urata trata$entului antibiotic #er os reco$andat la co#ii #este 1 ani 3n otita $edie acutăeste: (#g 14)  A: 1 zile

  B: 5 zile  C: . zile  D: o zi  E: *0 zile

5. Angina lui 6incent este cauzată de: (#g 17)  A: Bacil gra$ #oziti  B: Cor8nebacteriu$  C: S#irochetă 9 Bacil gra$ negati  D: Stre#tococ  E: Sta&ilococ

7 A$igdalecto$ia are indica ie doar 3n cazul: (#g 1)ț

  A: anginelor care se re#etă (1iarnă)  B: anginelor care se re#etă (*an)

  C: anginelor care se re#etă (o dată 1 ani)

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 2/22

  D: recidiei &leg$onului #eria$igdalian  E: recidiei anginelor eziculare

Care dintre ur$atoarele a&ir$atii sunt &alse: ()  A: Co$#licatia #rinci#ala a a$igdalecto$iei este he$oragia  B: %er#angina a&ecteaza de obicei co#iii sub ani si este deter$inata de irusulcoxsac;ie A  C: <n angina lui 6incent starea bucodentara este #roasta si res#iratia urat $irositoare  D: =leg$onul #eria$igdalian se trateaza cu #enicilina >  E: Agentul #atogen in angina erite$atoasa este cel $ai &recent un irus si doar intr?un

s&ert de cazuri o bacteria+ -intre cauzele e#istaxisului enu$erate $ai jos care nu este cauză generală: (#g /.)

  A: %@A  B: Ano$alie asculară Rendu Osler  C: Rinosinuzită  D: %e$o&ilie  E: <nsu&icien ă he#aticăț

. -in a&ir$a iile ur$atoare care nu cores#unde #entru boala Rendu Osler: (#g /.)ț

  A: 2ste o angio$atoză autozo$aă do$inantă  B: rezinta $al&or$a ii asculare $ucoaseț

  C: rezinta $al&or$a ii asculare extra?$ucoaseț

  D: u este res#onsabilă de s'ngerari recidiante  E: @rata$entul său izează utilizarea anticor#ilor anti 62>=

*4 $bătr'nirea a#aratului res#irator #oate deter$ina (#g )  A: algii intercostale bilaterale  B: algii intercostale unilaterale  C: cre terea su#ra&e ei schi$burilor gazoaseș ț

  D: li#sa #osibilită ii de e&ectuare a schi$burilor gazoaseț

  E: di$inuarea su#ra&e ei schi$burilor gazoaseț** $bătr'nirea asculară are ur$ătoarele consecin e clinice (#g )ț

  A: tendin a la hi#otensiune ortostatică accentuată de anu$ite #roble$e enoase,ț

deshidratare sau $edica$ent  B: a#ari ia aneris$elor aorticeț

  C: ede$ #ul$onar  D: #ierderea acuită ii izualeț

  E: ce&alee de ti# $igrenoid

*1 Mecanis$ul de ada#tare 3n ur$a 3$bătr'niri cardiace este: ()  A: di$inuarea #resiunii artriale diastoliceB: cre terea #resiunii artriale sistoliceș

  C: cre terea co$#lian ei $iocardului cu alterearea &azei de u$#lere entriculareș ț  D: s#orirea contribu iei sitolei atriale la u$#lerea entricululuiț

  E: cresterea cantită ii i calită ii &ibrelor elasticeț ș ț  */ n tu$orile de colon !i rect co$#licate ocluzia este cel $ai &recent 3nt'lnită 3n: (#g 07)

  A: cancerul de cec  B: cancerul de colon transers  C: cancerul de colon st'ng  D: cancerul de rect  E: cancerul de unghi he#atic al colonului

*0 Care din ur$ătoarele a&ir$a"ii re&eritoare la chistul biliar este adearată: (#g 0+1)

  A: Al#ha?&eto?#roteina cre!te #este 544 ng$l  B: a#are #e &ondul unui &icat cirotic  C: este indicată excizia chirurgicală  D: este indicată distruc"ia locală #rin radio&recen"ă  E: ab"inere tera#eutică, &ără $onitorizare

*5 <cterul 3ntr?un adenocarcino$ de #ancreas: (#g 0+.)  A: are eolu"ie oscilantă  B: este #rogresi  C: este 3nso"it de durere, &ebră, &rison

2

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 3/22

  D: nu este 3nso"it de #rurit  E: este 3nso"it de scaune !i urini nor$al colorate

*7 Manage$entul unei contuzii abdo$inale la un #acient instabil he$odina$ic obligă la: (#g0.*)  A: la#aroto$ie de urgen"ă  B: ad$inistrarea de analgezice  C: 3ncălzirea #acientului  D: #ro&ilaxia tetanosului  E: $onitorizarea #acientului 3n unitatea de tera#ie intensiă

* are din ur$ătoarele co$#lica"ii #oate a#are consecuti unui trau$atis$ he#atic (#g 0.1)  A: ocluzia intestinală  B: cole#eritoneul  C: #ancreatita acută  D: abcesul &undului de sac -ouglas  E: su#ura"ia #arietală

*+ S#eci&ica"i care din ur$ătoarele $etode de trata$ent re#rezintă conduita corectă 3n cazul#lăgilor #enetrante (#g 0./)  A: la#aroto$ie, ex#lorarea 3ntregului tub digesti !i trata$entul leziunilor  B: #ansa$entul #lăgii asociat cu antibiotera#ia  C: accinarea 3$#otria in&ec"iilor cu #neu$ococ  D: ad$inistrarea de analgezice !i su#raegherea #lăgii  E: sti$ularea tranzitului intestinal

*. Cauze de obstructie a intestinului subtire sunt ur$atoarele, cu 2DC2@<A: (#ag0.5)  A: bezoart  B: boala crohn  C: carcino$atoza  D: dierticul Mec;el  E: cor# strain

14 Ce se$n clinic este caracteristic la ins#ec"ia bolnaului cu olulus de sig$oid (#g 0.)  A: Abdo$en u!or destins, cu echi$oză #erio$bilicală (se$nul Cullen)  B: Stelu"ele asculare  C: <cter sclero?tegu$entar  D: Meteoris$ul asi$etric  E: Abdo$en #lat, i$obil cu res#ira"ia

1* Sindro$ul Ogilie se #oate int'lni 3n ur$ătoarele situa'ii, cu exce#"ia uneia: (#g 0.+)

  A: Context chirurgical #osto#erator  B: n reani$are  C: Bolnaul cu hi#o#otase$ie  D: <nsu&icien"a cardiacă  E: %i#ertensiunea arterial

11 -intre cauzele ocluziilor intestinului subtire #rin strangulare, &ac #arte: (#ag 0.5)  A: Bezoart  B: Carcino$atoza  C: %e$ato$ al #eretelui  D: -ierticul Mec;el  E: Metastaze

1/ @rata$entul #lastronului a#endicular #resu#une: (#g 544)  A: a#endicecto$ie de urgen"ă

  B: a#endicecto$ie de urgen"ă !i ad$inistrarea de antibiotice cu s#ectru larg  C: trata$ent $edical ini"ial !i a#endicecto$ie la distan"ă  D: trata$ent $edical #ro&ilactic  E: a#endicecto$ie la#arosco#ică

10 n a#endicita acută, ex#lorările biologice se$ni&icatie sunt re#rezentate de: (#g 0..)  A: sindro$ul de citoliză he#atică  B: sindro$ul in&la$ator  C: sindro$ul de actiitate i$unologică  D: sindro$ul bilio?excretor  E: sindro$ul de reten"ie azotată

3

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 4/22

15 Care dintre ur$ătoarele a&ir$a"ii legate de herniile &e$urale este adeărata (#g 540)  A: Sunt acele hernii al caror ori&iciu este situat $ai sus de arcadă crurală  B: Sunt acele hernii al caror ori&iciu este situat sub arcada crurală, $edial de asele&e$urale  C: Sunt acele hernii al căror ori&iciu se exteriorizează #rin &ascia transersalis  D: Sunt acele hernii al caror ori&iciu se exteriorizează #rin ori&iciul inghinal #ro&und 3nrela"ie cu &uniculul s#er$atic  E: Sunt acele hernii al căror ori&iciu este situat la nielul inelului o$bilical

17 %erniile inghinale sunt acele hernii: (#g 540)

  A: Al căror ori&iciu este situat $ai sus de arcada crurală  B: Al căror ori&iciu este situat sub arcada crurală  C: Al căror ori&iciu este $edial de asele &e$urale  D: Al căror ori&iciu este la nielul zonei o$bilicale  E: Al căror ori&iciu este situat #e linia albă

1 Care dintre ur$ătoarele a&ir$a"ii legate de re#ara"ia #arietală 3ntr?o hernie 3nghinală esteadeărată (#g 545)  A: Sutura directă #rin cobor'rea tendonului conjunct la liga$entul Coo#er  B: ozi"ionarea unei #lase nerezorbabile, &ixată la arcada crurală  C: Sutura si$#lă #rin #uncte se#arate #entru $icile ori&icii  D: Ea#aroto$ia sau la#arosco#ia  E: 2liberarea sacului herniar !i reintegrarea con"inutului 3n caitatea abdo$inal

1+ Colică biliară litiazică este durerea ti#ică 3n litiază eziculară, caracterizată #rin: (#g 54+)

  A: aco$#anierea constanta de &ebră !i de icter  B: instalarea a#ărării $usculare 3n hi#ocondrul dre#t  C: a#ari"ia bruscă a icterului cu eolu"ie #rogresiă  D: durere 3n hi#ocondrul dre#t cu iradiere 3n u$ărul dre#t  E: durere 3n #unctul cistic !i sindro$ &ebril #relungit

1. @riada Charcot se caracterizează clinic #rin ur$ătoarele ele$ente: (#g 5*1)  A: durere biliară ur$ată de &ebră !i a#oi de icter  B: colică biliară, &ebră !i ărsături bilioase  C: durere biliară, &ebră !i adeno#atie su#raclaiculară drea#tă  D: durere 3n hi#ocondrul dre#t, icter !i #rurit tegu$entar  E: colică biliară, he#ato$egalie !i icter

/4 S&incteroto$ia endosco#ică de urgen"ă este indicată 3n: (#g 5*1)  A: colecistita acută gangrenoasă

  B: icterul $ecanic 3nso"it de he#ato$egalie  C: angiolangita cu se#sis necontrolat  D: #ancreatita acută de cauză biliară  E: litiaza biliară de $igrare

/* n $anage$entul tera#eutic al #ancreatitei cronice intră: (#g 07.)  A: @rata$entul dis&unc"iei organice $ulti#le  B: Colecistecto$ia la#arosco#ică de #rinci#iu  C: Anasto$oza #ancreatico?jejunală  D: S#lenecto$ia  E: -renajul &ocarelor de necroză #ancreatică !i #eri#ancreatică

/1 @rata$entul etiologic al #ancreatitei acute constă 3n: (#g 5*7)  A: seudochisto?jejuno anasto$oză  B: -renajul necrozelor #ancreatice !i #eri#ancreatice

  C: @rata$entul dis&unc"iei organice $ulti#le  D: Colecistecto$ie de urgen"ă 3n &or$ele grae  E: 2RC 3n cazul #ersisten"ei unui calcul la nielul căii biliare #rinci#ale

// Scorul Ranson la 0+ ore include ur$atorii #ara$etri, cu 2DC2@<A: (#ag 5*0)  A: aO1 F 74 $$%g  B: leucocite G *7444$$/  C: cresterea ureei G *+ $$oll  D: scaderea bicarbonatilor G 0$$oll  E: calce$ia F 144 $$oll

4

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 5/22

/0 Majoritatea #eritonitelor sunt secundare: (#g 5*)  A: <n&ec"iei he$atogene a lichidului de ascită  B: @uberculozei abdo$inale  C: er&ora"iei de tub digesti  D: 2xtensiei unei leziuni #leurale de ecinătate  E: <ngestiei de substan"e caustic

/5 <nteren"ia %art$ann 3n #eritonita #rin cancer de colon st'ng #er&orat constă 3n: (#g 5*+)  A: Sutura #er&ora"iei &ără drenaj  B: %e$icolecto$ie st'ngă !i anasto$oză colorectală ter$ino?ter$inală

  C: Colecto$ie st'ngă, 3nchiderea bontului rectal, colosto$ie ter$inală  D: Colecto$ie st'ngă !i anasto$oză colorectală latero?ter$inală  E: <leo?recto?anasto$oză latero?laterală

/7 Sarcina heteroto#ica re#rezintă localizarea: (#g 5//)  A: tubară  B: intersti"ială  C: #eritoneală  D: cericală  E: localizarea conco$itentă intra !i extrauterină

/ Care dintre ur$ătoarele si$#to$e nu sunt caracteristice sindro$ului #re$enstrual (#g57*)  A: Meteoris$ abdo$inal  B: -ureri #eline

  C: <ritabilitate  D: Mastodinie  E: Metroragie

/+ @estul #oziti cu hidroxid de #otasiu este diagnostic #entru in&ec"ia cu: (#g 57)  A: Candida albicans  B: @richo$onas aginalis  C: >ardnerella aginalis  D: Chla$idia tracho$atis  E: a#ilo$a irusuri

/. atura organica a chisturilor oariene este eocata de #rezenta ur$atoarelor se$ne, cuexce#tia: (#g 5++)  A: Hna sau $ai $ulte egetatii intrachistice  B: erete gros

  C: Caracter $ultilocular  D: Co$#onenta solida  E: -ia$etrul $ai $ic sau egal cu 7 c$, indi&erent de as#ectul ecogra&ic

04 Cauze ale #ozitiitatii =actorului reu$atoid ( res#onsabile de #oliartralgii si #oliartrite ) suntur$atoarele cu exce#tia: (71+)  A: boala Ialdenstro$  B: leis$anioza  C: sarcoidoza  D: lu#us siste$ic  E: he#atita cu irus B

0* Care dintre ur$ătoarele a&ir$a ii des#re s#ondiloartro#atii nu este adearată: (#g 7/0)ț

  A: asociază a&ectare de ti# in&la$ator axial, #eri&eric i entezalș

  B: sunt cert de&inite de #ozitiitatea #entru %EA?B1

  C: reunesc s#ondilita anchilozantă, artrita #soriazică, artritele reactie, artritele din boliin&la$atorii intestinale, sindro$ul SA%OJ  D: #ot aea $ani&estări extraarticulare oculare, gastrointestinale, cutanate  E: au &recen a si$ilară #oliartritei reu$atoideț

01 Osteo#oroza secundară (#g 7/)  A: nu are niciodată o cauză endocrinologică  B: nu trebuie exclusă 3n $o$entul diagnosticului &or$ei #ri$are 3ntruc't re#rezintă un altti# de #atologie  C: se #oate regăsi la un #acient cu rezec ie intestinală extinsă 3n antecedentele #atologiceț

5

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 6/22

  D: re#rezintă un stadiu eoluti al osteo#orozei #ri$are  E: niciuna dintre ariantele de $ai sus nu este corectă

0/ Se$nele Eeri i Easegue (#g 71)ș

  A: sunt #ozitie 3n cazul herniei ru#te  B: traduc sciatica E/?E0  C: redau originea discală a unei a&ectări radiculare  D: sunt echialente se$nului soneriei  E: niciunul dintre răs#unsurile de $ai sus nu este cel correct

00 Care sunt reac iile aderse du#ă ad$inistrarea steroizilor #e cale generală (#g 70+?70.)ț

  A: %i#ercorticis$ul iatrogen, retard de cre tere la co#il, a$enoree, osteonecroză ase#ticăș  B: Boala Crohn, co$#lica ii cardio?asculare, hi#erli#e$ie, sig$oidită, acneeț

  C: -ierticuloza, cicatrici cheloide, in&ec ii o#ortunisteț

  D: -iabet zaharat ti# < insulinonecesitant  E: =eocro$ocito$, hi#otiroidis$, hi#o#otase$ie

05 =ractura?dezli#ire e#i&izara Salter / este &ractură cartilajului de crestere cu (#g 770)  A: @raiect nu$ai #rin cartilajul de cre tereș

  B: relungire $eta&izară  C: relungire e#i&izară  D: relungire $eta&izară i e#i&izarăș

  E: Co$#resiune axială07 @rata$entul &leg$onului digital 3n stadiul 1 se &ace #rin: (#g 74)

  A: -acă nu a colectat, antibiotera#ie #entru *4 zile

B: 1 contraincizii la nielul extre$ită ilor degetului, a#oi antibiotera#ie #entru 1* de zileț  C: 2xcizia tendonului interesat daca acesta a necrozat  D: -eschidere 3n K a degetului i sinoecto$ie digitalăș

  E: Antibiotera#ie cu s#ectru larg #entru 05 de zile0 Ocluzia enei centrale a retinei se caracterizeazǎ #rin: (#g 7+4)

  A: artere ṣ   i ene subṭ iri ṣ   i &ili&or$e la nielul retinei  B: he$oragii retiniene striate sau rotunde  C: ede$ $acular ische$ic cu as#ect de cireaṣ   ǎ $acularǎ  D: @8ndall #oziti la nielul ca$erei anterioare  E: ene ṣ   i artere  ȋ ntecuite sub &or$ǎ de $anṣ   oane #eriasculare

0+ in legatura cu OACR este adearat ca: ()  A: este & necesara bio#sia de artera te$#orala  B: s#as$ul arterio?enos intra in etiologie,alaturi de boala horton

  C: CR,6S se &ac in urgenta  D: in caz de boala horton asociata s e&ace corticotera#ie #er os,iar in caz de cardio#atiee$boligena se &ace trata$ anticoagulant  E: exa$inarile o&talo$ologice sunt obligatorii

0. >lauco$ul acut se caracterizeazǎ #rin ur$ǎtoarele se$ne i si$#to$e cu exce#ș   ṭ ia: (#g7+/)  A: congestie ocularǎ  B: ochi dur datoritǎ creṣ   terii tensiunii intraoculare  C: durere ocularǎ intensǎ

  D: $iozǎ, cu #u#ilǎ &ixǎ are&lexiǎ

  E: stare generalǎ alteratǎ, greṭ uri, ǎrsǎturi54 Heita acutǎ este caracterizatǎ de ur$ǎtoarele as#ecte clinice cu exce#ṭ ia: (#g 7+0)

  A: #reci#itate #e endoteliul corneean

  B: e&ect @8ndall al u$orii a#oase  C: sinechii iridocristaliniene  D: &ocar in&la$ator corioretinian localizat #eri#a#ilar sau la nielul retinei #eri&erice  E: &ocar in&la$ator localizat la 1?/ $$ de li$bul sclerocorneean

6

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 7/22

  Complement multiplu – 150 de intrebari

51.Hr$atoarele a&ectiuni se $ani&esta cu hi#oaucuzie neruosenzoriala ()  A: Eabirintita  B: Otita $edie acuta  C: Otita externa  D: Otita sero$ucoasa  E: Orita externa $aligna (osteita osului te$#oral)

52. Hr$atoarele a&ectiuni #ot &i bilaterale: ()  A: ericondrita  B: Otita $edie acuta la co#il  C: Otita sero$ucoasa  D: Otita seroasa la adult care are dre#t etiologie tu$ora de cau$  E: Otita externa

53. Stadiile otitei $edii acute sunt: (#g *)  A: Stadiul de colectare

 B

: Stadiul de cicatrizare  C: Stadiul #er&orat  D: Stadiul congesti  E: Stadiul cataral

54. Ea i$#edan $etrie 3n cadrul ex#lorarii otitei sero$ucoase găsi$: (#g 14)ț  A: Curba ti# A  B: Curba ti# B  C: Curba ti# C  D: Curba ti# -  E: Curba ti# 2

55. Care din ur$atoarele &ac #arte din co$#licatiile otitei $edii acute: (#ag*+)  A: $astoidita  B: ti$#anoscleroza  C: deieri de co$#orta$ent la co#ii

 D

: tro$bo&lebita sinusului lateral  E: labirintita

56.  Mononucleoza in&ectioasa: (# 15)  A: 2ste o #atologie a adultului tanar  B: Se insoteste de astenie i$#ortanta care #ersista $ult ti$# du#a e#isodul acut  C: @rata$entul se &ace cu #enicilina din gru#ul A  D: Serologia 2B6 se &ace in toate cazurile  E: @rata$entul este si$#to$atic(anti#iretice, antalgice)

57. -iagnosticul #oziti 3n $ononucleoză in&ec ioasă se stabile te #e bază: (#g 15)ț ș

  A: Reac ie 6-REț  B: %e$ogra$ei  C: Reac ia aul?Bunnel?-aidsohnț  D: Serologia %<6  E: Serologia 2B6

58.  Angina ulcero?necrotică se 3nt'lne te 3n: (#g 11)ș  A: Mononucleoza in&ec ioasăț  B: -i&terie  C: Angina 6incent  D: ancru si&iliticȘ  E: %er#es

59. n a#recierea abunden ei unui e#istaxis este #ri$ordială inestigarea: (#g /)ț

  A: #aloarei tegu$entare  B: hi#otensiunii  C: te$#eraturii  D: tahicardiei

7

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 8/22

  E: tahi#neei

60.  O#rirea s'ngerarii 3ntr?un e#istaxis #resu#une: (#g /?/+)  A: antialgice  B: ta$#ona$ent nazal anterior  C: ta$#ona$ent nazal #osterior  D: e$bolizarea aselor incri$inate  E: antibiotera#ie

61. 2xa$inările co$#le$entare 3n e#istaxis #resu#un: (#g /+?/.)  A: bilan ul coagulăriiț

  B: bilan ul &actorilor de risc cardio?ascularț  C: bilan de i$agistică (C@, RM)ț  D: exa$inarea otică  E: bilan de i$agistică (angiogra&ie)ț

62.  Care sunt consecintele 3$bătr'nirii &unc iei renale (#g )ț

  A: Scăderea olu$ului rinichilor bilateral  B: Scăderea olu$ului unui singur rinichi  C: =recen a co$#lica iilor renale iatrogeneț ț  D: =recen a deshidratărilor extracelulare i toleran a scazută la regi$urile desodateț ș ț  E: =recen a hi#o? i hi#ernatre$ieiț ș

63. Manage$entul #acientului 'rstnic trebuie să cu#rindă 3ntotdeauna (#g +4)  A: anularea datelor ana$nestice  B: reconstituirea ana$nezei  C: trata$ent de urgen ă indi&erent de trata$entele ur$ate anteriorț

 D

: cunoa terea trata$entului #acientului, &ără a o$ite auto$edica iaș ț  E: exa$en clinic co$#let, inclusi tuseu rectal i 2C>ș

64. Hr$ătoarele a&ir$a ii cu re&erire la cre terea riscului iatrogen la #ersoanele 3n 'rstă suntț ș

adeărate , cu exce# ia: (+*)ț  A: $odi&icări &ar$acocinetice datorate ărstei  B: $odi&icari ale olu$elor de distribu ie , cu di$inuarea $asei $usculare i riscul deț șsu#radozaj a $edica$entelor li#osolubile  C: $odi&icări ale olu$elor de distribu ie,cu di$inuarea tesutului adi#os i cu riscul alț ș$edica$entelor li#osolubilede su#radozaj  D: $odi&icări ale olu$elor de distrinu ie , cu cre terea $asei $usculare i risc deț ș șsu#radozaj al $edica$entelor hitrosolubile  E: #oli#atologia i #oli$edica ia cresc riscul interac iunilor $edica$entoaseș ț ț

65. Hr$atorii #acienti sunt su#usi unui risc aditional de a dezolta un cancer colorectal: ()  A: acient cu boala Crohn li$itata la nielul rectului

 B

: acient care #roine dintr?o &a$ilie cu sdr #eutz?jegers  C: acient cunoscut cu sindro$ %CC (cancer colic ereditar non?#oli#ozic)  D: acient care #roine dintr?o &a$ilie cu #oli#oza &a$iliala adeno$atoasa  E: acient a carui $a$a a &ost diagnosticata cu adeno$ la nielul colonului la arsta de5+ de ani

66. -urerile e#igastrice sunt $ani&estari ale ur$atoarelor cancere: ()  A: Cancer eso&agian (durerile celiace sunt se$ne de extensie)  B: Carcino$ he#ato celular  C: Cancer de cor# sau de coada de #ancreas (dureri e#igastrice cu iradiere #osterioara)  D: Cancer colo?rectalE: Cancer de sto$ac (dureri de ti# ulceros)

67.  As#ectul ecogra&ic al tu$orilor he#atice este: ()  A: %e$angio$ul este hi#erecogen, o$ogen si bine deli$itat  B: Chistul biliar a#are ca o &or$atiune anecogena, bine deli$itata, cu $argini nete si cudi$inuare #osterioara a ultrasunetelor  C: %i#er#lazia nodulara &ocala are un as#ect isoecogen sau hi#oecogen ca si &or$atiunile$etastatice  D: Carcino$ul he#atocelular este hi#erecogen  E: Adeno$ul are as#ect hi#erecogen si heterogen

68. As#ectul RM al tu$orilor he#atice este: ()  A: %e$angio$ul este hi#erintens in @* si hi#erascularizat in ti$#ul arterial  B: Metastazele he#atice, adeno$ul si hi#er#lazia nodulara &ocala au as#ect isointens sauhi#erintens in @1 si isointens sau hi#ointens in @*  C: Carcino$ul he#atocelular a#are hi#ointens in @* si hi#erintens in @1 cu eidentiere#uternica in ti$#ul arterial si di$inuarea contrastu;ui in ti$#ul #ortal

8

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 9/22

  D: Metastaza he#atica are intotdeauna un halou hi#oecogen in jur  E: %e$angio$ul este hi#odens

69. 2le$entele de diagnostic clinic 3n cancerul de eso&ag sunt: (#g 0+7)  A: dis&agia  B: dis&onia  C: alterarea stării generale  D: re&luxul gastroeso&agian: #irozisul  E: eructa"iile

70.  2le$entele clinice ale extensiei tu$orale 3n cancerul gastric sunt: (#g 0+4)

  A: $asă abdo$inală e#igastrică  B: he#ato$egalie  C: carcino$atoza de#istată la tu!eul rectal  D: ganglion @roisier  E: #aloarea tegu$entelor, ina#eten"ă, alterarea stării generale

71.  n cancerul de colon dre#t trata$entul chirurgical constă 3n: (#g 0)  A: colosto$ie cutanată  B: he$icolecto$ie drea#tă  C: li$&adenecto$ie #e asele colice dre#te !i la originea lor  D: restabilirea continuită"ii #rintr?o anasto$oză ileocolică  E: a#licarea de endo#roteză

72. n cancerul de colon st'ng ocluzi trata$entul constă 3n: (#g 0+)  A: rezolarea de urgen"ă a ocluziei (sto$ie sau endo#roteză)  B: colecto$ia carcinologică 3n #ri$ul ti$#

 C

: reechilibrarea !i stabilizarea &unc"iilor itale  D: chi$iotera#ie #aleatiă  E: he$icolecto$ie carcinologică st'ngă 3n al doilea ti$# cu anasto$oza colorectală

73.  @u$orile sto$acului au ca &actori de risc ur$atorii: (#ag0.)  A: antecedente &a$iliale de cancer gastric  B: ulcer gastric  C: acro$egalia  D: rectocolita ulcero?he$oragica  E: $aladia Menetrier

74. Sindro$ul #araneo#lazic in tu$orile sto$acului este re#rezentat de: (#ag0.)  A: &lebitaB: acanthosis nigricans

  C: #ur#ura &ul$inans  D: ganglionul @roisier

 E

: ane$ie he$olitica75.  n cazul contuziilor abdo$inale, cele $ai a&ectate organe sunt: (#g 0.*)  A: ezicula biliară  B: &icatul  C: duodenul  D: sto$acul  E: s#lina

76. -iagnosticul de trau$atis$ #ancreatic este sus"inut de: (#g 0./)  A: durere de #ancreatită acută  B: scăderea a$ilazelor  C: cre!terea li#azei  D: &ebră #ersistentă !i &rison  E: cre!terea calce$iei

77. Co$#lica"iile trau$atis$ului he#atic sunt: (#g 0.1)

  A: e$bolia gazoasă 3n caz de #lagă a enelor su#rahe#atice  B: bilio$  C: cole#eritoneu  D: ocluzia intestinală  E: !ocul toxico?se#tic

78. 2xa$enul clinic al unei #lăgi abdo$inale trebuie să identi&ice: (#g 0./)  A: #unctul de intrare !i #unctul de ie!ire  B: traiectoria #lăgii  C: debridarea !i sutura #lăgii  D: #ro&ilaxia tetanosului  E: dacă #laga este #enetrantă

9

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 10/22

79.  @oti #acientii cu ocluzii intestinale trebuie: (#ag 0.7)  A: sa &ie s#italizati in urgenta  B: sa &ie su#usi unei endosco#ii ex#loratorii  C: sa &ie tratati cu analgezice  D: sa &ie su#usi unei chirurgii ex#loratorii  E: sa &ie reechilibrati hidroelectrolitic

80.  Caracteristice #entru sindro$ul ocluzi sunt ur$ătoarele se$ne !i si$#to$e: (#g 0.0)  A: -urerea abdo$inală  B: Meteoris$ul abdo$inal

  C: %e$ate$eza  D: 6ărsăturile  E: O#rirea tranzitului #entru $aterii !i gaze

81. Hr$ătoarele #atologii #ot deter$ina ocluzie intestinala #rin $ecanis$ de obstruc"ie: (#g0.5)  A: @u$ori intestinale  B: oli#i  C: <leus biliar  D: 6olulus sig$oidian  E: <leus #osto#erator

82. @rata$entul olulusului de sig$oid #oate &i re#rezentat de: (#g 0.)  A: Reducerea olulusului cu o sondă =aucher 9? colonosco#ie  B: Scurtă sig$oidecto$ie cu anasto$oza colo?rectală  C: Rezec"ia colonului olulat ur$at de sto$ie (interen"ia %art$ann)

 D

: -oar trata$ent $edical  E: u este neoie de reun trata$ent L sig$oidul se deolulează s#ontan

83.  Modi&icari #araclinice in a#endicita sunt: (#ag0..)  A: &ebra /5?/+5  B: #erete a#endicularG/ $$ la ecogra&ie  C: su$ar de urina negati  D: sindro$ in&la$atorE: izualizarea unui stercolit

84. Co$#lica"iile a#endicitei acute sunt: (#g 544)  A: #lastronul a#endicular  B: #eritonita generalizată  C: abces a#endicular  D: degenerarea $alignă  E: he$oragie digestiă in&erioară

85. -iagnosticul di&erential al a#endicitei la co#ii si adulti se &ace cu: (A-*44*5)  A: boala Crohn  B: @BC  C: Mucocel a#endicular  D: Sarcoidoza  E: ici un ras#uns correct

86.  lastronul a#endicular : (544)  A: Re#rezinta o arianta anato$ica de a#endicita acuta  B: Re#rezinta o co$#licatie a a#endicitei acute  C: 2ste o in&iltrare o$ogena a intregii zone a#endiculare  D: -ignosticul nu #oate &i con&ir$at #rin C@  E: 2ste o in&iltrare di&uza a intregii zone a#endiculare

87. =or$ele co$#licate ale a#endicitei acute sunt (544)  A: soita in caz de a#endicita $ezoceliaca

  B: eritonita generalizata  C: Ocluzie a&ebrila in caz de a#endicita $ezoceliaca  D: soita in caz de a#endicita retrocecala  E: Ocluzie &ebrila in caz de a#endicita $ezoceliaca

88. Care dintre ur$ătoarele a&ir$a"ii legate de herniile inghinale la co#ii sunt adeărate (#g545)  A: A&ecteaza $ai ales baie"ii  B: Sunt congenitale  C: -e $ulte ori sunt chiar bilaterale  D: Sunt dob'ndite  E: Hneori sunt asociate cu cri#torhidia

10

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 11/22

89. rinci#iile intereniei chirurgicale ale unei hernii sunt: (#g 545)  A: Ea#aroto$ia sau la#arosco#ia  B: 2liberarea sacului herniar !i reintegrarea con"inutului 3n caitatea #eritoneală  C: Re#ara"ia #arietală  D: 2nterecto$ia  E: -renajul caită"ii #eritoneale

90. Care dintre ur$ătoarele a&ir$a"ii legate de re#ara"ia #arietală 3ntr?o hernie o$bilicală sunt&alse (#g 545)  A: Sutură si$#lă #rin #uncte se#arate #entru $icile ori&icii

  B: ozi"ionarea unei #lase nerezorbabile, 3n caz de ori&iciu $are  C: ozi"ionarea unei #lase nerezorbabile, &ixată la arcada crurală  D: Sutura directă #rin cobor'rea tendonului conjunct la liga$entul Coo#er  E: Sutura tendonului conjunct la arcada crurală

91. =actori de risc in a#aritia herniei o$bilicale sunt ur$atorii: (#ag540)  A: sarcina  B: obezitatea  C: ciroza cu ascitaD: $ulti#aritate

  E: dializa #eritoneala

92. Cand intestinul subtire se gaseste in sacul herniar tabloul clinic este do$inat de: (#ag545)  A: tablou clinic atenuat in a&ara unui ileus re&lex  B: durere $ajoraC: ocluzie inalta cu arsaturi #recoceD

: blocarea tranzitului #entru $aterii si gaze in #ri$a instanta  E: necroza

93. @riada Charcot consta in : (#ag5*1)  A: durere biliara  B: &rison  C: &ebra  D: icter  E: arsaturi

94.  -urerea din litiaza eziculara si$#to$atica neco$#licata are ur$atoarele caracteristici:(#ag 54+)  A: dureaza $ai $ult de 7 ore  B: e localizata in e#igastru  C: iradiaza in bratul dre#t  D: e localizata in hi#ocondrul dre#t

 E

: se insoteste de &ebra95.  -iagnosticul clinic de colecistita acută se sus" (#g 5*4)  A: durere e#igastrică iradiată #osterior !i ărsături  B: durere 3n hi#ocondrul dre#t cu iradiere 3n u$arul dre#t  C: #rezen"a constantă a &ebrei  D: #rezen"a constantă a subicterului conjunctial  E: #rezen"a $eteoris$ului asi$etric 3n hi#ocondrul dre#t sau &lancul dre#t

96. 2xa$enul ecogra&ic 3n colecistită acută litiazică #oate eiden"ia: (#g 5*4)  A: dilata"ia constantă a căilor biliare extrahe#atice  B: lichid liber #eriezicular  C: 3ngro!area #este 0 $$ a #eretelui ezicular  D: #erete ezicular 3n $are tensiune si sub"iat  E: calculi 3n colecist

97. =or$e clinice de colecistita acuta: (#g 5*4)

  A: colecistita gangrenoasa  B: colecistita alitiazica  C: sd Mirizzi  D: &istula biliara  E: colecistita scleroatro&ica

98. Caracteristice ileusului biliar sunt: (#g 5**)  A: arsaturi  B: li#sa icter  C: icter  D: aerobilie  E: blocare tranzit #entru $aterii si gaze

11

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 12/22

99. A#ar citoliza si colestaza in: ()  A: colica biliara  B: colecistita acuta  C: $igrare calcul  D: angiocolangita  E: colecistita cronica

100. 2xa$enul ecogra&ic in litiaza eziculară si$#to$atică neco$#licată eiden"iază:(#g 54.)  A: colecist $ărit de olu$

  B: colecist cu #erete 3ngro!at #este 1 $$  C: colecist cu #erete ne3ngro!at sub 1 $$  D: lichid #ericolecistic  E: calculi hi#erecogeni cu con de u$bră

101. -intre etiologiile #ancreatitei ACH@2 &ac #arte: (#ag 5*/)  A: hi#ercalce$ia  B: co$#licatia unei 2RC  C: boala >aucher  D: sindro$ =issinger? Eero8 ? Reiter  E: $ucoiscidoza

102.  Sunt criterii la internare ale scorului Ranson CH 2DC2@<A(5*0) ()  A: Scaderea bicarbonatiilor #este 0 $$oll  B: ASA@ #este de 7 ori nor$alul  C: Calce$ia sub 1 $$oll

 D

: Eeucocite #este *7444$$/  E: Scaderea he$atocritului #este *4

103. -iagnosticul di&eren"ial al #ancreatitei cronice se &ace cu: (#g 07)  A: @u$ori #ancreatice  B: -ilata"ii chistice ale canalelor #ancreatice  C: Angiocolita  D: Chistul hidatic he#atic  E: Angorul $esenteric

104. Care a&ir$a"ii sunt &alse cu #riire la #ancreatita cronică (#g 07, 07.)  A: Cauza cea $ai &recentă este consu$ul #relungit de alcool  B: oate a#are ca ur$are a unui obstacol la nielul canalului #ancreatic #rinci#al  C: A#are cel $ai &recent la #acien"ii cu litiază biliară  D: 2coendosco#ia este o $etodă de diagnostic cu sensibilitate redusă  E: 2xa$enele biologice nu sunt releante #entru diagnosticul #oziti

105. Care a&ir$a"ii sunt corecte cu #riire la #ancreatita acută (#g 5*/, 5*5)  A: 2ste o in&la$a"ie acută a #ancreasului  B: Cauzele cele $ai &recente sunt litiaza biliară !i consu$ul de alcool  C: A#are &recent 3n eolu"ia tu$orilor de ca# de #ancreas  D: Se #oate co$#lica cu insu&icien"ă $ultiorganică  E: u este necesară internarea 3n &or$ele u!oare de boală

106. Care a&ir$a"ii sunt adeărate cu #riire la trata$entul #ancreatitei acute (#g 5*5)  A: Orice #acient cu #ancreatita acută se internează  B: =or$ele grae de boală se tratează 3n sec"iile de tera#ie intensiă  C: Ea #acien"ii ce #rezintă !i angiocolită este indicată colecistecto$ia clasică de #ri$ăinten"ieD: Orice &or$ă de #ancreatită acut# necesită interen"ie chirurgicală

  E: @rata$entul antibiotic se &ace cu antibiotice cu s#ectru larg de ti#ul @iena$ului

107.  -iagnosticul di&erential al #ancreatitei cronice se &ace cu: (#ag07.)

  A: #seudochistul #ancreatic  B: tu$ora a #ancreasuluiC: litiaza biliara

  D: tu$ora intracanalara #a#ilara si $ucinoasa a #ancreasului  E: angorul $esenteric

108.  -intre #ara$etri scorului Ranson ? la <@2RAR2, H &ac #arte: (#ag 5*0)  A: glucoza G **$$oll (cu exce#tia diabetului)  B: scaderea bicarbonatilor G 0 $$oll  C: scaderea he$atocritului G*4  D: calce$iaF 144 $$oll  E: E-%G*,5

12

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 13/22

109. co$#licatiile #ancreatitei ACH@2 sunt: (#ag 5*5)  A: #neu$o#eritoneu  B: soc se#ticC: tro$bo#enie

  D: insu&icienta renala acuta  E: hi#oglice$ie

110. Hr$ătoarele circu$stan"e etiologice cores#und unei #eritonite acute #ri$itie: (#g5*)  A: @uberculoza abdo$inală

  B: er&ora"ia ulcerului duodenal  C: -ializa #eritoneală  D: eritonita cu &ungi  E: <n&ec"ia ascitei

111.  @rata$entul etiologic al #eritonitei acute constă 3n: (#g 5*+)  A: Ea#aroto$ie  B: leurosto$ie  C: Eaaj al caită"ii #eritoneale cu *4?*5 l de ser &iziologic  D: @rata$entul cauzei #eritonitei  E: Corticotera#ie

112.  eritonita acută #osto#eratorie a &i eocată 3n s#ecial 3n caz de: (#g 5*+)  A: =ebră  B: Secre"ii #urulente #rin cicatrice  C: Secre"ii #urulente #e tubul de dren

 D

: Se$n Babins;i intens #oziti  E: @ulburări de cunostin"ă, agita"ie, insu&icien"ă renală acută, insu&icien"ă res#iratorieacută

113.  Consecintele siste$ice ale #ancreatitei acute sunt: ()  A: Alcaloza $etabolica  B: Acidoza $etabolica  C: Acidoza res#iratorie  D: <nsu&icienta he#atica  E: <nsu&icienta renala

114. @abloul clinic al #eritonitei acute extrahos#italiere cu#rinde: (#g 5*)  A: -urerea abdo$inală brutală, ce cre!te tot $ai $ult  B: Contractura abdo$inală  C: %e$o#tizia  D: O#rirea tranzitului intestinal #entru $aterii &ecale !i gaze

 E

: -urere toracică accentuată de tuse !i ins#ir #ro&und115. -iagnosticul clinic in #eritonita acuta include: (#ag 5*)  A: &ebra  B: durere care iradiaza in u$arul dre#t  C: arsaturi  D: oligurie  E: tahicardie

116. @abloul clinic in S2H care nu s?a ru#t (#ag 5/0)  A: -ureri #eline iolente si $etroragie la ince#utul sarcinii  B: @useu aginal ? durere laterala ocazionala  C: Masa laterouterina #al#abila uneori  D: Se$ne de soc  E: A#arare abdo$inal

117. Bilant biologic in S2H (#ag 5/0)

  A: Asocierea unui niel al beta?hC>G *444 H<l cu absenta sacului intrauterinde$onstrata de ecogra&ia #e cale aginala orienteaza diagnosticul s#re o S2H  B: Se a sus#ecta o S2H in caz de eolutie ati#ica a beta?hC>  C: -aca #rogesterone$ia F 5 ng$l, este orba de o sarcina intreru#ta sau de o S2H  D: -aca &actorul Rh este #oziti se a aea in edere #reenirea i$unizarii cu &actor Rh(anti -)  E: -aca #rogesterone$ia F5 ng$l, este orba de o sarcina intrauterina eolutia

118. rezentatia (#ag 50.)  A: 2ste #artea &atului care se #rezinta #ri$a la stra$toarea in&erioara a bazinului  B: -iagnosticul sau clinic se &ace #rin #al#are abdo$inala si tuseu aginal 9? ecogra&ie  C: rezentatia ce&alica este cea $ai eutocica

13

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 14/22

  D: rezentatia #elina in sezut co$#let este cu &esele inainte  E: rezentatia transersala (distocica) este cu u$arul, oblic

119.  reecla$#sia (#ag 515)  A: 2ste una din #rinci#alele co$#licatii ale sarcinii  B: Se de&ineste #rin %@A> 9 #roteinuriaG /44 $gzi sau G 1 cruci (#e bandeleta)  C: 2ste justi&icata sus#ectarea unei #reecla$#sii, in cazul unei %@A de noo, asociata cuRC<  D: Se de&ineste #rin %@A> G *74 $$%g sau @Ad G **4 $$%g  E: Se asociaza cu tro$bo#enie F *44444$$/

120. reecla$#sia seera este 2 cu @As GN *74$$%g sisau @Ad GN **4 $$%g,sau asociata cu unul din ur$atoarele se$ne (#ag 515)  A: #roteinurie G / gzi  B: dureri in e#igastru, greturi, arsaturi  C: oliguria insotita de diureza F 14 $lh  D: he$oliza  E: ASA@ de *4 ori $ai $are decat aloarea nor$al

121. Sarcina extruterină neco$#licată (care nu s?a ru#t) se $ani&estă clinic #rin: (#g5/0)  A: -ureri #eline $oderate !i $etroragie la 3nce#utul sarcinii  B: -urere iolentă, sinco#ală  C: Eaterouterin, la tu!eul aginal, se #al#ează $asa tu$orală  D: @ahicardie  E: -urere ce iradiază la nielul u$erilor

122.Scorul =ernandez in ealuarea o#ortunită"ii trata$entului chirurgical al sarciniiextrauterine (#g 5/5)

  A: nielul %C>  B: nielul estrogenilor  C: nielul #rogesteronului  D: di$ensiunea he$atosal#ingelui  E: #rezen"a he$o#eritoneului

123.  Sindro$ul %2EE se caracterizează #rin: (#g 51+)  A: he$oliză  B: citoliză he#atică  C: leucocitoza  D: tro$bo#enie  E: ane$ie

124. reecla$#sia seeră se $ani&estă #rin: (#g 515)

 A

: @asG*74$$%g !i @adG**4$$%g  B: dureri 3n e#igastru, gre"uri, ărsături  C: #roteinurie G1,5g zi  D: he$oliza  E: tro$bocito#enieF+4444$$/

125. -e#istarea triso$iei 1* 3n sarcină se &ace #e baza ur$ătorilor #ara$etri: (#g 51/)  A: 'rsta #acientei  B: di$ensiunea translucen"ei nucale &etale 3n #ri$ul tri$estru de sarcină  C: tensiunea arterială $aternă  D: $ar;eri serici 3n #ri$ul tri$estru  E: dia$etrul $ediu al sacului gesta"ional

126. ntre $odi&icările &iziologice din ti$#ul sarcinii &ac #arte: (#g 511)  A: roteinuria G /44 $gl  B: Eeucocitoza F*0444?*7444$$/ (hi#erleucocitoza &iziologică)  C: Scăderea &os&atazei alcaline  D: Cre!terea 6S%  E: %b F*4g*44 $l (he$odilutie &iziologică)

127. reecla$#sia seeră re#rezintă asocierea #reecla$#siei cu unul din se$neleur$ătoare: (#g 515)  A: #roteinuria G /,5 gzi  B: he$oliza  C: tro$bo#enia F *54444$$/  D: tulburări neurologice  E: sindro$ %2EE

128. rintre &actorii de risc ai sarcinii extrauterine &ac #arte : (#g 5//)

14

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 15/22

  A: @abagis$ul  B: Alcoolis$ul cronic  C: @rata$entul cu clo$i&en citrat  D: Antecedente de interen"ii chirurgicale 3n s&era he#atică  E: 6'rsta sub /5 de ani

129. <ndica"iile #entru inducerea traaliului sau o#era"ia cezariană 3n #reecla$#sie sunt:(#g 51)  A: %@A controlată  B: ecla$#sie  C: he$ato$ retro#lacentar  D: tro$bocite G /44444  E: sindro$ %2EE

130. 2tiologiile $ortii &etale intrauterine: (#ag5/4)  A: diabet  B: chisturi oariene  C: chorioa$niotita  D: consu$ de substante toxice  E: he$ato$ retro#lacentar

131.  Sunt dia$etre nor$ale la radio#eli$etrie: (51/)  A: dia$etrul bis#inos al stra$torii $ijloci #eline GN*4 c$  B: dia$etrul bis#inos al stra$torii $ijloci #eline GN. c$  C: dia$etrul transers $edian GN*15 c$  D: dia$etrul #ro$onto?retro#ubian GN*45 c$  E: dia$etrul #ro$onto?retro#ubian F *45 c$

132.  Care dintre ur$ătoarele a&ir$a"ii sunt alabile, re&eritor la &azele ciclului$enstrual (#g 55.)  A: =aza &oliculară se 3ncheie cu oula"ia  B: =aza luteală se 3ncheie cu oula"ia  C: =aza &oliculară cores#unde trans&or$ării &oliculului 3n cor# galben  D: =aza luteală cores#unde trans&or$ării &oliculului 3n cor# galben  E: =aza luteală cores#unde $enstrua"iei

133. Cauze ale he$oragiei genitale 3n a&ara sarcinii sunt: (#g 5+0)  A: #oli#ul endo$etrial  B: ectro#ionul  C: endo$etrita  D: hi#er#lazia endo$etrială  E: ru#tura uterină

134.  2nu$era"i cauze uterine ale he$oragiei genitale 3n a&ara sarcinii: (#g 5+0)  A: cancerul endo$etrial  B: adeno$ioza  C: ectro#ion  D: endo$etrita  E: cericita

135.  n ce constă bilan"ul de s'ngerare genitală 3n a&ara sarcinii: (#g 5+5)  A: he$oleucogra$a !i tro$bocitele  B: ecogra&ia #elina #e cale abdo$inală !i transaginală  C: histerosal#ingogra&ia  D: exa$inarea clinica a colului cu s#ecul,@6  E: &rotiu cericoaginal

136.  Se$ne de !oc 3n he$oragie: (#g 5+/)  A: hi#otensiune arterială  B: dis#nee  C: extre$ită"i reci  D: trans#ira"ii  E: ertij

137. Sindro$ul oarului #olichistic se asociază cu ur$ătoarele se$ne: (#g 55.)  A: alo#ecie  B: s#anio$enoree  C: a$enoree  D: scădere #onderală  E: hi#erandrogenis$

138. Bilan"ul in cazul s'ngerarii de cauza genitală 3n a&ara sarcinii se &ace ast&el: (#g

15

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 16/22

5+5)  A: u se &ace exa$enul de s#ecialitate cu s#eculul, contraindicat 3n ti$#ul s'ngerării  B: Se indică excluderea unei sarcini, #rin dozarea beta %C> #las$atic !i urinar  C: Se indică he$oleucogra$a !i nu$ărarea de tro$bocite  D: 2ste absolut contraindicată bio#sierea endo$etrului, #'nă la o#rirea s'ngerării  E: Se indică &eritine$ia

139.  n a&ara sarcinii 3n etiologia $etroragiei #ot &i i$#licate: (#g 574)  A: cancerul de col uterin  B: #oli#ul endo$etrial  C: he$ato$ul retro#lacentar  D: aortul s#ontan  E: endo$etrita

140. %e$oragia genitală 3n a&ara sarcinii este dată de: (#g 574)  A: %e$ato$ retro#lacentar  B: Cancerul oarian  C: Adeno$ioza  D: 2ndo$etrita  E: Chist oarian

141. @rata$entul 3n SO #oate consta 3n: (#g 55.)  A: reducerea greută"ii  B: ad$inistrarea de $et&or$in  C: sterilet ce eliberează #rogestati  D: ad$inistrarea de clo$i&en citrat  E: decorticare sau drilling oarian chirurgical

142. Se reco$anda trata$ent cu acid tranexa$ic si sterilet cu eliberare de #rogestatiin ur$atoarele situatii #atologice ce eolueaza cu $etroragie: ()  A: %i#er#lazie endo$etriala  B: Metroragii &unctionale  C: Metroragii cataclis$ice  D: Adeno$ioza  E: Chist oarian

143.  @rata$entul caror in&ecii genitale joase este asigurat de Metronidazol (#g 57)  A: @richo$onas aginalis  B: Stre#tococ gru# B  C: Candidoza aginală  D: >ardnerella aginalis  E: %er#es irus genital

144. 6aginita cu Candida #rezintă ur$ătoarele si$#to$e: (#g 57)  A: leucoree gri, ur't $irositoare  B: leucoree erde  C: leucoree albă  D: #rurit  E: dis#areunie

145.  @rata$entul #iosa#inxului cu#rinde: (#g 5)  A: Ea#arosco#ie, drenaj !i eacuare de #uroi  B: unc"ie diagnostic  C: Antiin&la$atoare nesteroidiene !i corticotera#ie  D: Montare -<H  E: Antibiotera#ie

146. Co$#lica"iile #e ter$en lung ale in&ec"iilor genitale 3nalte #ot &i: (#g 5+)  A: aderen"e #eline  B: sarcina extrauterină  C: endo$etrite  D: distrugerea $ucoasei ciliate a tro$#elor uterine  E: #iosal#inx

147. Co$#lica"iile #e ter$en $ediu !i lung ale in&ec"iilor genitale 3nalte sunt: (#g 5+)  A: in&ertilitatea tubară  B: sarcină extrauterina  C: adeno$ioza  D: aderen"e #eline  E: recidie

148. Si$#to$ele 3n in&ec"ia genitală cu Candida albicans sunt: (#g 57)

16

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 17/22

  A: #rurit  B: leucoree albă  C: $etroragie  D: erite$ aginal  E: dis#areunie

149.  iosal#inxul: (#g 57)  A: -ă &ebră  B: u dă &ebra  C: -ă dureri i$#ortante #eline  D: Se 3nso"este de #rezen"a de $asă laterouterină dureroasă la tuseul aginal  E: 2ste o in&ec"ie tor#idă, #aucisi$#to$atică

150.  Hr$ătoarele a&ir$a ii des#re endo$etrita sunt adeărate: (#g 5)ț

  A: &ebră  B: dureri abdo$ino?#eline  C: dureri la $obilizarea uterină  D: hidroree  E: leucoree #urulentă

151. -iagnosticul di&eren"ial al sal#ingitei se &ace cu: (#g 5)  A: chisturi oariene  B: sarcina ecto#ică  C: #ancreatita  D: #ielone&rita  E: colecistita

152.Co$#lica"iile #e ter$en $ediu !i lung ale in&ectiilor genitale 3nalte sunt: (#g 5+)  A: sarcina extrauterină

  B: &ibro$atoza uterină  C: cancerul de endo$etru  D: in&ertilitatea tubară  E: dureri #eline cornice

153. @rata$entul in&ectiilor genitale inalte: ()  A: $onoantibiotera#ie 9 A<S  B: $onoantibiotera#ie 9 corticotera#ie  C: biantibiotera#ie cu s#ectru larg9analgezice9? A<S si corticotera#ie  D: Aug$entin 9 O&locet  E: Ea#arosco#ie la &e$eia tanara inainte de ince#erea antibiotera#iei

154. @rata$entul $icozei aginalePCandida Albicans este: (57)  A: =luconazol oule

 B

: Sa#un alcalinizant  C: 2conazol co$#ri$ate  D: 2conazol oule  E: 2conazol cre$a aginala

155. 2aluarea co$#le$entară a #acientului cu #oliartrită reu$atoidă #resu#une (#g71.)  A: cercetarea sindro$ului in&la$ator, 6S%, CR  B: identi&icarea terenului genetic %EA?-R404*, 4040, 4045  C: deter$inarea anticor#ilor anti?CC i a &actorului reu$atoidș  D: radiogra&ia de $'ini i ecogra&ia articularăș  E: testarea &unc iei he#atice i a creatinineiț ș

156.  @rata$entul de &ond 3n #oliartrita reu$atoidă #resu#une (#g 7/4, 7/*)  A: utilizarea de #ri$a inten ie a tera#iei anti?@= 3n &or$ele u oare i $oderate de boalăț ș ș  B: ini ial ad$inistrarea de $etotrexat sau le&luno$idăț  C: ad$inistrarea de rituxi$ab de #ri$a inten ie 3n &or$ele seere de boalăț  D: eitarea hidroxiclorochinei 3n $onotera#ie  E: utilizarea tera#iei co$binate $etotrexat 9 sul&asalazină

157. Monitorizarea #acientului cu #oliartrită reu$atoidă include (#g 7/*)  A: ealuarea clinică a rigidită ii $atinale i durerii articulareț ș  B: deter$inarea $ar;erilor biologici: 6S%, CR, AA, ACA  C: ealuarea radiogra&ică a $'inilor la &iecare trei luni  D: scorul de actiitate a bolii -AS1+  E: identi&icarea co$orbidită ii cardioasculareț

158. Cauzele #rinci#ale ale $oratlitatii in #oliartrita reu$atoida: (#ag7/4)  A: in&ectia

17

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 18/22

  B: distrugere osteocondrala  C: A6C  D: sinoita atlantoaxoidiana  E: cancer

159. Reactii aderse ale $etotrexatului in trata$entul #oliartritei reu$atoide: (#ag7/*)  A: diaree  B: inso$nii  C: dis#e#sie  D: alo#ecie  E: cito#enii

160. Sunt exa$inari co$#le$entare in #oliatrita reu$atoida, $enite sa eli$inediagnosticele di&erentiale, ur$atoarele: (#ag 71.)  A: #aroirusul B*.  B: seologia l8$e  C: ac anti?S$  D: antigene$ia #10  E: enzi$e he#atice

161. @rata$entl #oliatritei reu$atoide #resu#une: (#ag 71.)  A: in&iltratii locale de corticosteroizi  B: ains ca trata$ent de &ond  C: corticosteroizi ca trata$ent de &ond  D: introducerea biotera#iei daca trata$entul cu $etotrexat e ine&icient du#a / sa#t  E: le&luno$ida ca trata$ent de &ond conentional

162.Alege i a&ir$a iile adeărate #riind a&ectarea entezelor 3n s#ondiloartro#atii (#gț ț7/0?7/5)

  A: se ex#ri$ă &recent #rin talalgii  B: constă 3n in&la$a ia zonei de inser ie #e os a tendoanelor i liga$entelorț ț ș  C: răs#unde la ad$inistrarea de sul&asalazină  D: se tratează cu A<S  E: constă 3n dureri trohanteriene, sternale

163. @rata$entul anti?@=?al&a 3n s#ondilita anchilozantă este (#g 7/5)  A: indicat 3n cazurile cu a&ectare ertebrală du#a e ec succesi la trei A<Sș  B: indicat 3n a&ectarea coxo&e$urală  C: #rescris du#ă excluderea istoricului de tuberculoză #ri$ară  D: singura o# iune tera#eutică a ueitelorț  E: util 3n cazurile cu a&ectare a entezelor care nu răs#und la ad$inistrarea corectă a A<S

164.  2xa$enul RM 3n s#ondilita anchilozantă eiden iază (#g 7/5)ț

 A

: e&uziunea articulară de oldș  B: a&ectarea sacroiliacă i ertebrală 3n cazurile cu radiogra&ii nor$aleș  C: hi#ose$nal @* du#ă ad$inistrarea de gadoliniu$ i hi#erse$nal @1 la nielul s#atiilorșsacroiliace  D: as#ectul de s#ondilodiscită in&ec ioasăț  E: sinoita articula iilor #eri&erice 3n cazurile cu as#ect ecogra&ic nor$alț

165. Care dintre ur$ătoarele a&ir$a ii #riind diagnosticul clinic al s#ondiliteițanchilozante nu sunt adeărate: (#g 7/0?7/5)  A: durerea de s#ate de ti# in&la$ator răs#unde #ro$#t la ad$inistrarea A<S ișrea#arare du#ă 0+ de ore du#ă o#rirea trata$entului  B: a&ectarea &esieră este obiectiată #rin durere &esieră  C: artritele #eri&erice sunt si$etrice  D: antecendetele &a$iliale de s#ondiloartro#atie, #soriazis, boli in&la$atorii intestinale Lsunt se$ni&icatie #entru diagnostic  E: niciuna dintre a&ir$a iile de $ai susț

166.  -es#re s#ondilita anchilozanta sunt adearate r$atoarele a&ir$atii (#ag 7/0?7/5):()  A: decubitul entral este esential  B: se asociaza &recent cu ne&ro#atia <gA  C: are risc scazut de a$iloidaza AA s#ondiloartro#atia cu sindro$ in&la$ator netratat  D: osteo#oroza este adesea #rezenta  E: %EA?B1 este #oziti la + din #o#ulatia asi$#to$atica

167.  Sindro$ul SA%O cu#rinde: (#ag7/0)  A: sinoita  B: artralgii

18

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 19/22

  C: #ustuloza  D: he#atalgie  E: osteita

168. Osteo#oroza #ri$ară (#g 7/7?7/)  A: exclude alte cauze de osteo#atie &ragilizantă  B: #resu#une ealuarea itezei de sedi$entare a he$atiilor, electro&oreza #roteinelorserice, calciului seric, creatininuriei  C: #oate induce a&ec iuni de ti# $alignț  D: #oate &i diagnosticată at't la &e$ei c't i la bărba iș ț  E: nu este dureroasă, si$#to$atologia algică &iind de &a#t #rezentă doar 3n cazul unei&racture

169. Absortio$etria cu raze D (#g 7/7)  A: este utilizată #entru tera#ia osteo#orozei  B: $ăsoara densitatea $inerală osoasă la nielul coloanei ertebrale lo$bare  C: redă un scor @ $ai $are de ?15 #entru osteo#enie  D: redă un scor @ nor$al $ai $are de ?*  E: re#rezintă un instru$ent i$#ortant 3n diagnosticul osteo#orozei secundare

170.  C'nd indica i e&ectuarea densito$etriei osoase (#g 7/+)ț

  A: Ea #o#ula ia generală cu antecedente #ersonale de &ractură la niel ertebral lo$barț&ără o trau$ă $ajoră  B: n cazul desco#eririi unei tu$ori osoase ertebrale  C: Ea &e$ei 3n #ost$eno#auza cu un <MC $ai $ic de *.;g$Q, cu exce# ia celor care seța&lă 3n tera#ie de substitu ie hor$onală cu @S% 3n doze $ai $ici dec't cele necesare #entruț#rotec ia oaselorț

  D: Ea &e$ei a&late 3n #ost$eno#auza cu istoric conco$itent de trata$ent cucorticosteroizi #entru o #erioadă de cel #u in / luni consecutie la o doză care sațde#a ească 5 $gzi echialent al #rednisonuluiș  E: Ea subiec i de sex &e$inin cu $eno#auza 3nainte de 04 de aniț

171.  Care sunt localizarile uzuale ale &racturilor osteo#orotice: (#ag7/)  A: &racturi ertebrale  B: &racturile degetelor de la $ana  C: extre$itatea su#erioara a &e$urului  D: &racturile craniului  E: extre$itatea distala a antebratului

172. Care sunt se$nele radiogra&ice in &racturile osteo#orotice care sugereaza o cauza$aligna: (#ag7/)  A: &racturi ertebrale $ai sus de @0  B: &racturi ertebrale $ai jos de @0

  C: recul al #eretelui #osterior  D: asi$etrie izibila din &ata a ertebrei  E: asi$etrie izibila din #ro&il a ertebrei

173.  @rata$entul radiculalgiei i al sindro$ului de co$#resie neroasă (#g 717?71)ș

  A: include ad$inistrarea #e cale siste$ică i #e ter$en lung a unui corticoidș  B: #resu#une tera#ia cauzei #rinci#ale  C: #oate &i de ti# $edica$entos local  D: nu include cura chirurgicală 3n ceea ce #rie te sindro$ul de tunel car#ianș  E: #er$ite in&iltra ia cu corticosteroizi i la #acien ii cu tulburări de coagularț ș ț

174. Care dintre ur$ătoarele a&ir$a ii sunt corecte (#g 717)ț  A: Hn &u$ător cu radiculalgie C+?-*, cu orar in&la$ator i asociere de sindro$ Claude?șBernard?%orner #oate &i diagnosticat cu a&ec iune $alignă #ul$onarăț  B: e$en ionarea #osibilită ii unei a$iloidoze AE la un #acient de #este 75 de ani cuț țsindro$ de tunel car#ian L re#rezintă o eroare de diagnostic

  C: A&ectarea radiculară E5 include lezarea tronculară a nerului sciatic #o#liteu externD: Cruralgia #oate &i de&inită la niel E/ sau E0

  E: Sindro$ul de coadă de cal re#rezintă indica ie chirurgicală 3n cazul uneițlo$boradiculalgii

175. <ndica iile chirurgicale ale unei lo$boradiculalgii (#g 71)ț  A: sunt rezerate doar cazurilor extre$ de grae, cu #oten ial letalț  B: includ de&icitul $otor recent i radiculalgia hi#eralgicăș  C: se adresează cazurilor cu a&ec iuni #luriradiculare, tulburări s&incteriene, dar i celor cuț șdureri radiculare de origine discală cu insu&icien ă &unc ională $ajorăț ț  D: nu există indica ie chirurgicală 3n cazul lo$boradiculalgiilorț

19

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 20/22

  E: nu se #oate recurge la tera#ie chirurgicală 3n #ri$ele + să#tă$'ni de la diagnosticulsindro$ului de coadă de cal

176.  2xa$inările co$#le$entare 3n cazul sindro$ului de tunel car#ian (#g 71)  A: #ot relea se$ne de denerare cu indica ie chirurgicală i$ediatăț  B: nu aduc nici un bene&iciu co$#arati cu exa$enul clinic  C: includ e&ectuarea de radiogra&ii ale $'inilor  D: #resu#un inclusi #relearea #roteinuriei de 10 de ore  E: or cu#rinde i he$ogra$a, 6S%,CRș

177. Care dintre ur$ătoarele a&ir$a ii sunt incorecte (#g 705?707)ț

  A: A<S au i e&ecte de ti# analgezic i anti#ireticș ș  B: 2toricoxibul este un inhibitor selecti al ciclooxigenazei *  C: <ndo$etacinul &ace #arte din clasa #irazolilor  D: A<S #ot induce crize de crize de dierticulita sig$oidiană  E: Ad$inistrarea de A<S #oate aea dre#t e&ect secundar, ne&rită acută intersti ialăți$unoalergică

178.  Ce indica i 3n #rescri# ia corticosteroizilor (#g 70+)ț ț  A: scăderea tre#tată a dozelor &ără necesitatea unei tera#ii de &ond 3n #oliartritareu$atoidă  B: contraindica ia acestor substante $edica$entoase 3n asculite siste$ice, ti# boalaț%orton  C: ad$inistrarea 3n #oli$ialgia reu$atică 3n doza ini iala de atac cu di$inuareațulterioară tre#tată  D: riscul de insu&icien a su#rarenală consecuti unei di$inuari a dozei de steroid subț4,*$g;gczi i$#une e&ectuarea unui test la S8nacthen  E: tera#ia #e ter$en scurt nu i$#une descre tere #rogresiăș

179. Care sunt indicatiile in&iltratiilor de corticosteroizi (#ag70.)  A: #oliartrita reu$atoida  B: artrita ase#tica  C: canal car#ian  D: bursita  E: #oli$ialgie reu$atica

180.  Care sunt contraindicatiile in&iltrarii de corticosteroizi ()  A: <n&ectia actia  B: Artrita se#tica  C: @ulburari de coagulare  D: %e$artroza  E: %i#ersensibiliate la oricare din exci#ienti

181. Hr$ătoarele a&ir$a ii re&eritoare la &racturile extre$ită ii su#erioare a &e$uruluiț țsunt adeărate: (#g 755)

  A: =racturile cericale sunt &racturi extraarticulare  B: =racturile cericale #rezintă risc de necroză secundară a ca#ului &e$ural  C: =racturile ca#ului &e$ural sunt relati &recente  D: =racturile cericale #rezintă risc de #seudartroză  E: =racturile $asiului trohanterian au risc de consolidare icioasă

182. Cel $ai &recent trata$ent al &racturilor la co#il este trata$entul orto#edic dinur$ătoarele $otie (#g 770)  A: Risc de e#i&iziodeza #osto#eratorie (daca interen ia chirurgicală este localizată #ețcartilajul de cre tere)ș  B: @olerabilitate bună a &ixarii icioase #rin re$odelarea ulterioară  C: 2#i&ize &ertile: a#roa#e de genunchi i de#arte de cotș  D: =or$area unui #unct osos la nielul leziunii cartilajului de cre tereș  E: Absen a co$#lica iilor de rigiditate sau a tro$bo&lebitei sub ghi#sț ț

183.  <n cazul &racturilor extre$itatii in&erioare a radiusului, la radiagra&ia de &ata a#u$nului trebuie analizate: (75/)  A: interlinia articulara  B: orientatia glenei radiale  C: indicele radio?ulnar  D: linia bistiloidiana  E: angularea

184.  =leg$onul digital este caracterizat clinic #rin: (#g 77.)  A: Marirea 3n olu$ a degetului a&ectat  B: Eocalizarea in&ec ieiț

20

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 21/22

  C: <radierea durerii de?a lungul 3neli uluiș  D: -urere la extensia #asiă a degetului  E: -e&or$area degetului cu 3ncooierea lui

185. -in &actorii &aorizan i ai in&ec iilor #ar ilor $oi &ac #arte: (#g 77.)ț ț ț  A: %i#otiroidis$ul  B: Artroza la nielul degetelor $'inii  C: -iabetul zaharat  D: -e&icien ă a statusului i$unologicț  E: rezen a de cor#i strainiț

186. @rata$entul chirurgical al &leg$onului digital se #oate &ace #rin: (#g 74)  A: Abla ie #rin contraincizii la extre$ită ile degetuluiț ț  B: Antibiotera#ie cu s#ectru larg #entru 1* de zile  C: -eschidere 3n K a degetului  D: Sinoecto$ie digitală  E: 2xcizia tendonulu

187.  Cauzele de ocluzie de ena centrala a retinei sunt: ()  A: %i#ertensiunea arteriala  B: Ocluzii si stenoze de artera carotida externa  C: %i#ertensiunea intraoculara (04 din cazuri)  D: Co$#resiuni intraorbitare, &lebite si #eri&lebite  E: Ateroscleroza, diabet zaharat si alti &actori de risc cardio?asculari

188. Ocluzia arterei centrale a retinei se caracterizeazǎ #rin: (#g 7.)  A: congestia ocularǎ

 B

: scǎderea bruscǎ a ederii  C: #reci#itate #e &aṭ a #osterioarǎ a corneei  D: sinechii irido?cristaliniene  E: ede$ $acular cu as#ect de cireaṣ   ǎ $acularǎ

189. Care dintre ur$ǎtoarele a&ir$aṭ ii sunt alabile  ȋ n cazul neuro#atiei o#rice ische$iceacute anterioare (#g 7+*)  A: scǎderea brutalǎ a ederii  B: durere ocularǎ, congestie ocularǎ a#ǎrutǎ cu 10 de ore  ȋ nainte de scǎderea acuitǎṭ iiizuale  C: a$#utarea cȃ$#ului izual  D: ede$ #a#ilar cu he$oragii #eri#a#ilare  E: #oate re#rezenta o $ani&estare a bolii %orton

190.  conduita de ur$at si trata$entul in O6CR: ()  A: identi&icarea se$nelor de graitate in &aoarea unei &or$e ede$atoase

 B

: $asurarea @A  C: identi&icarea urgenta a trata$ curati e&icient  D: #reentia co$#lic neoasculare:?&otocoagulare #anretiniana #e /74 grade  E: trata$ ede$ului $acular cistoid:injecatrae intraitreana de corticoizi?tria$cinolonacrioa#licatii

191.  Se$ne &unctionale in ;eratita acuta: (#ag7+/)  A: durereB: &oto&obie

  C: ochi alb nedureros  D: he$oragii #eri#a#ilare  E: ble&aros#as$

192.  =ac #arte din etiologiile glauco$ului acut #rin inchiderea unghiului: (#ag7+/)  A: ocluzia enei centrale a retinei  B: scleroza $ulti#laC: stenoza carotidiana stransa

  D: retino#atia diabetica #roli&eratia co$#licataE: sarcoidoza

193.  Hr$ǎtoarele se$ne ṣ   i si$#to$e sunt caracteristice #entru sclerita acutǎ anterioarǎ (#g 7+)  A: acuitate izualǎ nor$alǎ  B: ochiul #rezintǎ roṣ   eaṭ ǎ localizatǎ care dis#are du#ǎ a#licarea unui asoconstrictor  C: a#are durere ocularǎ intensi&icatǎ la $iṣ   cǎrile globului ocular  D: cristalinul #rezintǎ o#aci&iere nuclearǎ sau corticalǎ #osterioarǎ  E: ede$ #a#ilar bilateral, cu he$oragii ṣ   i exsudate #eri#a#ilare

194. Care dintre ur$ǎtoarele a&ecṭ iuni #ot deter$ina sclerită (#g 7+)

21

7/18/2019 Simularea C

http://slidepdf.com/reader/full/simularea-c 22/22

  A: boala Behcet  B: tuberculoză  C: sarcinǎ extrauterinǎ

  D: boalǎ Crohn  E: #oliartritǎ reu$atoidǎ

195. Criteriile de graitate ale unei conjunctiite bacteriene sunt re#rezentate de:(#ag7+7)  A: &oto&obie  B: secretii #urulente abundente  C: cerc #eri;eratic  D: lacri$are abundenta  E: he$oragii #eri#a#ilare

196. n etiologia scleritei &igurează: (7+)  A: boli neurologice  B: boli articulare  C: tra$atica  D: boli granulo$atoase  E: boli in&ec"ioase

197. 2xa$enul anato$o#atologic &inal du#a excizia unei tu$ori $a$are a #recizaur$atoarele: (@i#ul histologic si gradul de histo#rognostic)  A: -i$ensiunea tu$orii si distanta de la $arginea tu$orii la $arginile de rezectie  B: rocentul de C<S asociat  C: <nazia ganglionului santinela  D: rezenta e$bolilor tu$orali la nielul aselor si a ganglionilor  E: rezenta rece#torilor #entru estrogen si #rogestron cu ajutorul i$unohistochi$iei

198.  Mastoza sau distro&ia &ibrochistică a s'nului: (#g 74*)  A: conduita tera#eutică constă 3n ad$inistrarea de #rogestatie #er os sau to#ice ti$# de14 de zile #e lună  B: $ări$ea chisturilor este ariabilă 3n &unc ie de $o$entul cicluluiț  C: este o tu$oră $a$ară $alignă  D: cre te riscul cancerului de s'nș  E: trata$entul este e$ina$ente chirurgical

199. -istro&ia &ibro?chistică a s'nului se caracterizează #rin: (#g 74*)  A: #rezen a unui nodul sau $ai $ul i, chiar #lacardț ț  B: nu cre te riscul cancerului de s'nș  C: nodul $a$ar care este constant indi&erent de $o$entul ciclului  D: $astodinie cronică cu agraare #re$enstrual  E: #ot &i #rezente adeno#atii axilare ho$olaterale

200. <ndica ia o#eratorie ( chistecto$ie #rin la#arosco#ie) se reco$andă 3n caz de: (#gț

5+.)  A: chist cu as#ect organic eiden iat #rin ecogra&ieț  B: cre tere de olu$ a chistuluiș  C: #rezen a ascitei 3n cantitate $areț  D: #rezen a unui chist &olicular sau de cor# lutealț  E: 3n caz de $odi&icări $or&ologice ale chistului

22


Recommended