Home >Documents >SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2016 LISTA ... ... 2016/03/03  · SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT...

SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2016 LISTA ... ... 2016/03/03  · SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT...

Date post:26-Apr-2021
Category:
View:3 times
Download:0 times
Share this document with a friend
Transcript:
 • CENTRUL DE SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT

  COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE ȘINCAI

  SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2016

  LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 2 Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele elevului Clasa (XI A/XII C)

  1. AGÂRBICEANU I.T. IOANA 12 D 2. ALEXANDRESCU S.M. IONUŢ-COSMIN 12 E 3. ANDREI V. DANIELA-GABRIELA 12 B 4. ANTON A. IRINA-GEORGIANA 12 A 5. ARPÃŞANU FL. ALEXANDRA-DIANA 12 B 6. BABOIANU R.M. TUDOR-ANDREI 12 G 7. BADEA M. CÃLIN 12 C 8. BÃDESCU-SINGUREANU D.S. CODRUŢA-CHRISTIANA 12 G 9. BÃEŢICA M. ADRIAN-MARCEL 12 G 10. BALTÃ GH. CRISTINA-BIANCA 12 H 11. BARABULEA A. ŞTEFAN-ANDREI 12 D 12. BEZUSENCO V. ANNE-GABRIELA 12 A 13. BREAZU N. BOGDAN 12 G 14. BREBULET G.I. ALIN LUCIAN 12 D 15. BRETEAN GH. ANA-MARIA 12 E 16. AGACHI L. ANDREEA 11 I 17. ALEXANDRU G. ANAMARIA VASILIANA 11 B 18. ANDREESCU G. GABRIEL - CATALIN 11 F 19. ANDRONACHE D. RALUCA ALEXANDRA 11 B 20. ANGHEL S. GABRIELA CATALINA 11 D 21. ANTOHI C.M. ALEXANDRU 11 G 22. APOSTOIU C. LARISA NICOLETA 11 B 23. BADESCU F. BOGDAN-GABRIEL 11 C 24. BADICI M. ANDREEA CRISTINA 11 A 25. BALEA C. DARIA ANDREEA 11 F 26. BAR D. BOGDAN ALEXANDRU 11 D 27. BARBU B. LAURA-MARIANA 11 C 28. BARBUCEANU I. CONSTANTIN 11 D 29. BĂTUTU-ENE A. OCTAVIAN-ADRIAN 11 E 30. BELGHIRU G. GABRIELA 11 A

  PREŞEDINTE COMISIE,

  DIRECTOR – SILVIA MIHAELA MUȘĂTOIU

  ……………………………………….

  Data 07.03.2016

 • CENTRUL DE SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT

  COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE ȘINCAI

  SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2016

  LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 3 Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele elevului Clasa (XI A/XII C)

  1. BUBULAC I. LIVIA COSTINA 12 G 2. BUCUR A. ALINA-ELENA 12 G 3. BUGEAC FL. COSMIN ALEXANDRU 12 H 4. BURCÃ D. IULIA-IOANA 12 E 5. BURLACU M. ELENA ANDREEA 12 H 6. BUTNARU N. MÃDÃLINA 12 F 7. CÃLIN V.M. ALEXANDRA-MARIA 12 H 8. CARPIUC O.L. ANDREI VLADIMIR 12 E 9. CARTIANU G.C. LAURA-SOFIA 12 H 10. CATALAN A. MATEI 12 B 11. CAZACU M. AMALIA-GEORGIANA 12 B 12. CHIRCULESCU C.T. IULIA MIRELA 12 E 13. CHIRIAC D. RAZVAN EDUARD 12 D 14. CHIRIŢÃ I. FLORENTINA-ADRIANA 12 A 15. CIMPOAE I. MIHAELA 12 B 16. BICLEA M. STEFAN-LAURENTIU 11 D 17. BOBE B. RALUCA 11 H 18. BODOLE M. CRISTIAN 11 C 19. BOICIUC N. MIRCEA-REMUS 11 H 20. BOLDEIU C. COSTIN 11 E 21. BORSAN A. NAOMI-IOANA-MARIA 11 G 22. BOSTIOG C. CLAUDIA ELENA 11 I 23. BRATU M. ALEXANDRU 11 I 24. BRIHAC M. ANDREEA - DENISA 11 C 25. BRINCOVEANU M. CONSTANTIN CRISTIAN 11 G 26. BRUMA I. ANA-MARIA 11 C 27. BUCUR A. MIHAELA ANDREEA 11 I 28. BUCUREL A. RADU 11 D 29. BUMBĂCARU L. ALINA 11 I 30. BURLANESCU G. TEODORA 11 E

  PREŞEDINTE COMISIE,

  DIRECTOR – SILVIA MIHAELA MUȘĂTOIU

  ……………………………………….

  Data 07.03.2016

 • CENTRUL DE SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT

  COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE ȘINCAI

  SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2016

  LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 4 Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele elevului Clasa (XI A/XII C)

  1. CIOBOTARU A. ANDREIA 12 F 2. CIOVICÃ D-TRU.FL. BIANCA-CRISTINA 12 B 3. CÎMPEANU C-TIN.A. CONSTANTIN ROBERT 12 E 4. CÎRLIG FL. CRISTINA 12 C 5. CODREANU O.M. BOGDAN-ALEXANDRU 12 D 6. COICIU S. EUGENIA MIHAELA 12 C 7. COJOACÃ L.A. RUXANDRA 12 E 8. COLCEA FL.F. ANDREEA-BIANCA 12 A 9. COMAN C-TIN.V. ALEXANDRU -CRISTIAN 12 F 10. COMAN V. NOEMI 12 E 11. CONŢEANU C.FL. ALEXANDRA-CRISTINA 12 A 12. COSTEA A. GABRIEL-ALEXANDRU 12 F 13. COSTEA A.C. MIHAI-CRISTIAN 12 F 14. COSTESCU M. RARES ALEXANDRU 12 B 15. CRÃCIUN FL.E. ALEXANDRA 12 A 16. BURTEA M. ALEXANDRA GEORGIA 11 H 17. CACARACI R. RARES ASEER PATRICK 11 G 18. CATARAMBOL R. RADU PETRE 11 E 19. CAZANESCU A. SIMONA CRISTINA 11 I 20. CĂLINOIU O. ANTONIA GEORGIANA 11 I 21. CHIONCEL V. IOANA 11 A 22. CHIREATA C. LUCA TEODOR 11 F 23. CHIRILA F. ALEXANDRA IOANA 11 B 24. CHIURCIU C. MARIA 11 I 25. CIOBANU C. ANDREI-GABRIEL 11 G 26. CIOBANU E. MARIAN VLAD 11 D 27. CIOBOATA S.V. SILVIU VLAD 11 C 28. CIOBOTIA M. RALUCA IOANA 11 E 29. CIRLIG F. MIHAI 11 D 30. CIRSTIAN A. ANDREEA 11 H

  PREŞEDINTE COMISIE,

  DIRECTOR – SILVIA MIHAELA MUȘĂTOIU

  ……………………………………….

  Data 07.03.2016

 • CENTRUL DE SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT

  COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE ȘINCAI

  SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2016

  LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 5 Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele elevului Clasa (XI A/XII C)

  1. CRÃCIUN I.V. MARIA-DOINA 12 A 2. CRAIA N. ALEXANDRA GABRIELA 12 A 3. CRISTEA G.L. ANDREI CRISTIAN 12 G 4. CRISTIAN S.R. MARIUS ALBERT 12 C 5. DARABANÃ V. ROBERTA ANA MARIA 12 E 6. DELEANU M. TEODORA CORALIA 12 F 7. DELURINŢU GH. GEORGE CÃLIN 12 C 8. DIMITRIU L.FL. IOANA 12 E 9. DOBRE E.C. HORAŢIU 12 E 10. DOBRE I. ALINA-NICOLETA 12 B 11. DOBRE I.V. EDUARD VALENTIN 12 C 12. DRÃGAN R.V. COSMINA-DIANA 12 D 13. DRAGASON R. ANA-MARIA 12 D 14. DUMITRACHE A. ALEXANDRA-MIHAELA 12 A 15. DUMITRU C. ALEXANDRA ANDREEA 12 E 16. CIUCA D. PAUL DANIEL 11 I 17. CIUCLEA I.C. IOAN-GEORGE 11 C 18. CIUNTU M. MARA ELENA 11 B 19. CLINCI I. TEODORA ROBERTA 11 C 20. COCOS D. BOGDAN 11 H 21. CODREANU C. ALEXANDRU COSTIN 11 H 22. CONSTANTIN G. MARINA 11 F 23. CONSTANTIN I. ANDREEA PATRICIA 11 D 24. CONSTANTINESCU F. ANAMARIA-ANDREEA 11 A 25. CONSTANTINESCU V. RAZVAN 11 F 26. CORNOIU N. ELISA IOANA 11 I 27. CRAINA I. IOAN VLAD 11 C 28. CRAP C. ALEXANDRA-ELENA 11 H 29. CRISTE D. IUSTINA 11 E 30. CRISTEA G. CATALINA 11 C

  PREŞEDINTE COMISIE,

  DIRECTOR – SILVIA MIHAELA MUȘĂTOIU

  ……………………………………….

  Data 07.03.2016

 • CENTRUL DE SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT

  COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE ȘINCAI

  SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2016

  LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 6 Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele elevului Clasa (XI A/XII C)

  1. DUMITRU FL. ANAMARIA NARCISA 12 A 2. DURLÃ A. ION-ALEXANDRU 12 A 3. DUŢÃ D.E. CORINA 12 A 4. DUVAL A. MARIUS 12 G 5. ENACHE R.R. IULIA 12 A 6. ENE ŞT.S. IOANA 12 G 7. FLOREA M. ELENA MIRUNA 12 A 8. FLOREA ŞT. ANDREEA-MIHAELA 12 B 9. FOCŞÃNEANU G. BOGDAN-NICOLAE 12 D 10. FOJICÃ C-TIN.I. IOANA 12 G 11. FROIMOVICI A. FLORIN-OCTAVIAN 12 H 12. GAE N.I. MARIAN-GABRIEL 12 H 13. GAVA A. ADRIANA 12 E 14. GEORGESCU A.M. MONA 12 F 15. GHEORGHIŢÃ N. ANA-MARIA 12 B 16. CRISTEA S. ANA-MARIA-DANA 11 H 17. CRIVAT C. MATEI ALEXANDRU 11 B 18. DASCALU P. IOANA-SMARANDA 11 B 19. DEDIU D. ANDRA 11 C 20. DELCEA F. ALEXANDRU 11 G 21. DIACONU V. ANA MARIA 11 B 22. DINESCU C. BOGDAN NICOLAE 11 I 23. DINITA A. ANTONIA 11 I 24. DOBRISAN F. GEORGE 11 F 25. DOCHINOIU E. IOANA-MARIA 11 H 26. DONESCU A. ALEXANDRA ANTONIA ERMINIA 11 H 27. DOTE P. GABRIELA FLORENTINA 11 B 28. DRAGAN G. MARIANA MADALINA 11 F 29. DRAGOMIR I. SAMUEL-VALENTIN 11 F 30. DRAGOMIR N. ELIZA 11 F

  PREŞEDINTE COMISIE,

  DIRECTOR – SILVIA MIHAELA MUȘĂTOIU

  ……………………………………….

  Data 07.03.2016

 • CENTRUL DE SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT

  COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE ȘINCAI

  SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2016

  LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 7 Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele elevului Clasa (XI A/XII C)

  1. GHEORGHIU G.S. LUCIA 12 A 2. GHINEA A. ALEXANDRU-ŞTEFAN 12 D 3. GOLUMBEANU V. BOGDAN 12 D 4. GRÃDINARIU V. ŞTEFAN 12 F 5. GRIGORE A. ROBERT-CRISTIAN 12 F 6. GRIGORIE M. VLAD-IOAN 12 H 7. GRIGOROIU I. ROBERT-CLAUDIU 12 A 8. GROSULEAC M.D. ANDREEA 12 D 9. HERŢEG F.D. MIHNEA-ŞTEFAN 12 D 10. HOSU M. ANA 12 F 11. IACOB N. ANDREI VASILE 12 G 12. IACOB S.E. ADELINA-ANDREEA 12 E 13. IANA R.C-TIN. ŞTEFAN-ALEXANDRU 12 C 14. IANCU T. VIOLETA FABIOLA 12 B 15. IFROSE GH. MARIA MIHAELA 12 E 16. DUMITRACHE L. DAN GABRIEL 11 E 17. DUMITRESCU D. ADELA CRISTIANA 11 A 18. DUMITRESCU I. ANDREI 11 C 19. DUMITRESCU I. IULIANA MARIANA GEORGIANA 11 F 20. DUMITRU C. ALINA THEODORA 11 F 21. ENE G. CATALIN 11 G 22. ENE G. CORINA-ANDREEA 11 D 23. EPURE G. ADRIANA-FLORENTINA 11 G 24. EREMIA N. CRISTINA-CLAUDIA 11 G 25. FIERARU I. LORENA GABRIELA 11 A 26. FLORARU M. STEFAN 11 H 27. FLOREA M. ANA-MARIA 11 A 28. FLORESCU V. CRISTINA-TEODORA 11 A 29. GAMALIE M. IONUŢ ALEXANDRU 11 A 30. GHENEA D. NICOLETA ANASTASIA 11 I

  PREŞEDINTE COMISIE,

  DIRECTOR – SILVIA MIHAELA MUȘĂTOIU

  ……………………………………….

  Data 07.03.2016

 • CENTRUL DE SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT

  COLEGIUL NAȚIONAL GHEORGHE ȘINCAI

  SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 2016

  LISTA NOMINALĂ A ELEVILOR DIN SALA 8 Nr.

  crt.

  Numele şi prenumele elevului Clasa (XI A/XII C)

  1. IGNAT T. IULIA-ALEXANDRA 12 H 2. ILIE D. CRISTIAN MIHAI 12 C 3. ILINCÃI C-TIN VLAD-TEODOR 12 D 4. ION L. ANDRA-MARIA 12 H 5. IONIŢÃ G. GEORGIANA ALEXANDRA 12 D 6. IORDACHE G. ANDREEA-NICOLETA 12 B 7. IORDACHE P. TIBERIU 12 F 8. IOSIF FL. CARMEN ANDREEA 12 B 9. IUGA V. ŞTEFAN-CRISTIAN 12 D 10. IVÃNESCU L.L. ANDREI-VALENTIN 12 F 11. LAUR V. VIOREL 12 B 12. LÃZANU C.T. ANDREEA ANA MARIA 12 G 13. LUCA M. NICOLETA-MÃDÃLINA 12 G 14. LUPAŞCU V. VOICA MARIA 12 A 15. LUPESCU C. MONICA IOANA 12 D 16. GHEORGHE S. VIO

Click here to load reader

Embed Size (px)
Recommended